Ještě větší blbec než jsme mysleli!


Jsem si plně  vědom  toho,  že  Kosa  reaguje  nyní  těžkopádně  a pomalu. Že na  takového solokapra , jakým  byl  interview  doktorky  práv a  z  dopuštění  voliče ministryně  Válkové a  navíc  i právnické profesorky, pro  nově  vzniklé internetové  noviny  ECHO 24, měla  reagovat nejpozději  článkem v  úterý  ráno. Nicméně  tenhle  čas  už  měl zadaný Kopelman a    já  slíbené termíny  svým autorům  nerad posouvám.  Dávat  dva  autorské články  v jeden  den se mi přirozeně  také  nechtělo, protože  to znamená, že  budu muset  v týdnu  napsat o jeden  více než je nezbytně  nutné a Kosa mi vezme  zase více  času  než  chci.

Takže  až  dnes. S  křížkem po funuse. Když  už  téma  je probráno a rozcupováno  ze  všech možných stran. Štve mne to, ale  mám  li  volit mezi tím, že  Kosa bude sice aktuální, ale  za cenu, že  od počítače   nezvednu  24 hodin denně  zadek,  nebo  že  u něj budu sedět jen   hodin 12  tak  holt  přijde občas / někdy  dost  těžce/ s křížkem po funuse,  volím  druhou možnost. A budu ji volit vždycky.

A    opravdu  byla  vyčerpána  všechna  témata, vážící se k tomuto  rozhovoru?  Myslím, že nikoli a pokusím se to dokázat.

Ten rozhovor  má celou  řadu  faset. Začnu  tou nejzjevnější, na které  rajtují momentálně  čeští politici, zejména  opoziční!

Tedy  inkriminovaným výrokem paní  odbornice ministryně, že jako v protektorátu se nám  celkem nic moc  nedělo!

Později to  relativizovala nebo třeba  uváděla  do souvislostí, jako že  v Polsku a Rusku bylo  daleko hůře.

Osobně  jsem názoru, že  paní Válková by neměla  vůbec na nic  čekat a  nechat si  poslat na ministerstvo pár  krabic  od  banánů, naskládat  do nich všechno, co za  ten krátký  čas  stačila  do ministerského kanclu osobního natahat a z úřadu  okamžitě  vypadnout.  A jestliže  toho není  schopna,  pak by jí to měl poradit  její  partajní šéfík Babiš / a  já  si  myslím, že  si ji stejně  na odstřel  už připravuje – viz  úterní Lidovky o kterých ještě  bude  řeč.  Myslím, že ji sice po tichu odpočítává,  ale  teď  ještě neodpálí, protože  by se musel urgentně  pakovat  i  on  z  financí a  to  ještě  před  Válkovou –  jak budu popisovati  dále/.

těch  důvodů proč by  Válková neměla  přežít  tenhle  rozhovor  je hned  několik.

1- jestliže  není schopna  elementárního  zacházení s novináři , jako  je  vyžádání  si autorizace  rozhovoru, před jeho poskytnutím,  pak  její profesní způsobilost  vést ministerstvo  a pohybovat  se  top mediálním prostředí je prostě nulová. Je  to profesní diskvalifikace. Ona  tam není  kvůli  odbornosti, ale  jako politický  manažer. Je mi líto, ale  je to stejné, jako kdyby neuměl a v  té pozici psát.

2- ten  výrok  byl  hloupý  a možná  nestydatý!  Nejen  že  by jí  měl někdo  vysvětlit,  že  sice naše  ztráty  na  životech  a válečné  škody byly  relativně  malé, nicméně  řekl někdo  paní ministryni  vůbec, že  tady byla  neslýchaně  brutální  okupační  moc,  jejímž  konečným  cílem  bylo vyhlazení  původního  obyvatelstva a  že  se tak nestalo bylo jen dílem  historické  náhody?     Třeba  jí jako  brkačka  přijde Hitlerův projev  z  roku 1932 v Mnichově, kde, kromě jiného, prohlásil na  adresu  tehdejší ČSR  toto:

Blok osmdesáti či sta miliónů Němců osídlující homogenní území! Mým prvním úkolem bude tento blok vytvořit. Tím se staneme nejen neporazitelnými, ale získáme i jednou provždy významnou převahu nade všemi evropskými národy. Jakmile toho dosáhneme, bude všechno ostatní relativně jednoduché. Rakousko do tohoto bloku patří. To je samozřejmě pravda. Ale do tohoto bloku patří i Čechy, Morava a východní část Polska sahající až po určitou strategickou hranici … Českou pánev a Moravu a východní regiony na hranici Německa osídlíme německými sedláky. Čechy vysídlíme na Sibiř nebo do oblasti Volyně. Přidělíme jim rezervace s novými federativními státy. Češi musí opustit střední Evropu. Dokud tady budou, budou tvořit husitskobolševický agitační blok.

A její známo, jak hodlal vyřešit  „český problém“  jednou pro vždy jistý Reinhardt Heydrich?  Nastínil to  naprosto přesně dne 2. října 1941 po nástupu do funkce říšského protektora  v  Černínském paláci, kdy pronesl projev, ve kterém mimo jiné potvrdil již dříve plánované zásady germanizačního prostoru a tyto teze:

 • Český prostor musí být jednou definitivně osídlen Němci.
 • Bude proveden soupis Čechů v rasově národnostním smyslu
 • Češi„dobré rasy a dobře smýšlející“ budou poněmčeni
 • Češi „špatné rasy a špatně smýšlející“ budou vyhoštěni na východ (za Ural, na Sibiř)
 • „Dobře smýšlející lidé špatné rasy“ se nasadí na práci v Říši a nebudou moci mít děti
 • „Špatně smýšlející lidé dobré rasy,“ jakožto pro Němce nejnebezpečnější třída – budoucí vůdcovská vrstva – měla být v německém prostředí poněmčena. Pokud by to nešlo, měla být vyvražděna, protože byly obavy, že na východě vytvoří nebezpečnou vedoucí vrstvu.

A  řekl někdo  paní ministryni proč  že  zde byl  celkem  klid a ztráty , řekněme  umírněné?  I to  Heydrich v  onom projevu vzpomenul:

„Potřebuji v tomto prostoru klid, aby český dělník zde nasadil pro německé válečné úsilí svou pracovní sílu … k tomu patří i to, že se přirozeně musí dát českým dělníkům tolik žrádla, mám-li to tak zřetelně říci, aby mohli splnit svou práci“.

Paní ministryni zjevně  ušlo,  že politikou nacistů tak bylo dočasné udržení české pracovní síly v hospodářském zájmu Německa s tím, že úplná germanizace proběhne až po vítězném ukončení války.

V  době  internetu  je  snadné  si tohle  vyhledat.  Například  na  Wikipedii, odkud  jsem to přetiskl – viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Konečné_řešení_české_otázky

Kdyby paní  Válková  byla  čerstvým produktem  českého školství, dokázal bych jí to odpustit. Ale  vzhledem k tomu, že  začala  do školy  chodit  o rok později  než  já,  jsem si  jist, že  získala  o době  nacistické okupace  a  jejích peripetiích určitě  stejné základní  penzum  historických znalostí  jako  vlk.  Její  výrok ji tedy bezpečně  diskvalifikuje,  ať  protektorát  srovnávala  s  čímkoli.

3- za  stejně nepřístojný a diskvalifikující  pokládám  i  její další konstatování – o odsunu. Že  si o něm myslí  jen to nejhorší! Kdyby  řekla-  fázi  divokého odsunu  a následný  dekret prezidenta  Beneše, který  dal generální pardon  všem , co páchali násilí  na  transferovaném  německém obyvatelstvu,  považuji za národní  hanbu a  myslím si o tom jen to nejhorší, neřeknu  ani popel.

Tomu budu rozumět.  Odsun, jeho princip a důvod  však považuji   za jedno z největších  vítězství  české politiky  vůbec. Zejména,  když máme  co do činění  s Krymem!  Ani se nebudu ptát  paní  ministryně a těch, co ji  v diskusi budou hájit,  jak si představují, že  by  dnes  vypadala  situace  v  zemi, kdyby  zde byla německá  menšina  zůstala!  Po rozdělení Československa, při diametrálně  odlišné  hospodářské   i politicko správní  situaci v  tuzemsku a v Německu a zejména po připojení NDR. Díky  Edvardu Benešovi a  velmi rozumnému přístupu Spojenců v Postupimi to, naštěstí,  neřešíme!

4- mám s paní ministryní problém  lidský a  to co do její osobní integrity a  to hned v několika  směrech.

a- konstatuje , že  je konzervativní, že vždy volila  po převratu  konzervativně, ovšem  byla  dlouholetou  členkou  KSČ!! Po Srpnu a sovětské okupaci a  vstupovala  do partaje  v době  normalizace!  Takže tehdy  MUSELA  SOUHLASIT se  vstupem  vojsk… Dnes je  konzervativní!  Chápete to?

b- byly  to Babišovy Lidovky, kdo v  době, kdy byl Babiš,  kvůli  spoluprací s  StB  těžce propírán, přišly s odlehčujícím  námětem –  že  prý  jsou  archivy  bývalé  tajné policie  krajně nespolehlivé, protože  se tam údajně  nachází  karta , která  snad měla naznačovat  žádost  Heleny  Válkové  na přeřazení k StB. Dodejme, že tehdy pracovala  v Kriminalistickém ústavu. A že prý  to není pravda, že  ona  o nic  takového nežádala  a že  si to nejspíš  ZASE  vymyslel nějaký  horlivý  estébák.. Ostatně- byl o tom tehdy na Kose článek. Pro zájemce k nalezení zde:

50 odstínů šedi Lidovek v době Andreje Babiše

Vzhledem k  tomu, že  podezření  z  toho, že  Babiš  byl  skutečně  agent Bureš  a nikoli  výplod  fantazie  jakéhosi  přičinlivého, ale  líného fízla, který  si  chtěl mocí mermo pojistit  premie za  splněnou  verbovku, se  od  té  doby  výrazně  upevnilo  novými nálezy,  věřím osobně na pravost  té  karty, jestliže  existuje. Ale je to můj osobní pohled, který nikomu nevnucuji. Jen  konzervatizmus  paní  prof. Válkové  je mi silně  zavánějící.

c- její odpověď  na otázku, jak bude řešit situaci, kdy  bratislavský  soud  posuzující  zda Babiš  byl estébácký  agent  či nikoli, by  rozhodl  v neprospěch  jejího stranického šéfa.

Tak ta mne  dostala!  Musí prý  dokončit  to, co začala  a pohnout  českou justici aspoň o milimetr kupředu! A proto by  ve vládě zůstala! Vyznavačka  konzervativních hodnot!!! Že platí nějaký  lustrační zákon a  že  ona  je ministryně  spravedlnosti a tedy  zodpovídá za  dodržování zákonů v zemi? Vždy, kdykoli a proti komukoli. Včetně  jejího stranického šéfa.

Tak  to ji zas  až  tak netrápí!  Ona má přec  vznešené poslání! Kdy já tohle  slyšel nebo  četl naposled?  Při převlékání  kabátů po 89,při transformačních  zlodějnách, při  církevních restitucích, při…

Shrnuto, paní Válková  by  se  měla  starat  už jen o  krabice od banánů.

V tomhle  má  opozice naprostou pravdu.  A je  chybou vlády,  že na  to nereaguje. Cosi  se nedávno  šuškalo o výměně  postů. Že  ANO pustí  spravedlnost a socani  zdravotnictví.  A vzájemně si to vymění! Pokud na  tom je  aspoň  miligrán pravdy,  být Sobotkou, jdu po tom jak Klaus počestném doktorátu.  Zdravotnictví  by  nad  sebou  Babišovu knutu  věru potřebovalo. A  socani by se zbavili  diskvalifikujícího resortu.. Ale zpět k rozhovoru s Válkovou.

Fasetu  Válkvová už  jsme  probrali.  Mám další, možná ještě  kouzelnější!  Právě  bylo napsáno, že  požadavek opozice na její odvolání je  oprávněný.  Respektive,  měl  bych  použít  VĚCNĚ oprávněný! Rozhodně  ale nikoli  morálně, co s e opozičních poslanců týče.

Vzpomínáte  na  řev  volímKarlů,  po  televizní prezidentské debatě, kde  si barel dobroty  těžce naběhl, když konstatoval, že  Beneš  by  šel dnes  za  odsun do Haagu?  Jak tehdy  ti, co  běhali  po světě  s plackou  pankáče Karla  řvali, že  ten výrok byl vytržen  z  kontextu?  Že  ten , co má  k lidu blíže, ba  vůbec nejblížeji, má  věcně pravdu? Tehdy dělali rotyku a spílali všem, kteří po Čírovi  z titulu jeho  dementního výroku konstatovali, že  někdo takový by  na Hradě  byl národní katastrofou!  Šli po každém, kdo se  to opovážil  proti němu  v předvolební  kampani zdvihnout!

Tak přesně  tihle  totéž  teď,  s obrovskou rozkoší, totéž, v podstatě ve stejné situaci, dělají  Válkové! Teď  nemají pochopení  pro omyl, nešťastnou  formulaci,vůbec pro nic.  Nemyslím, že takový  Kalousek  má  vůbec morální právo cokoli o  Válkové ceknout.

S potěšením konstatuji,  že Kosa si to může  dovolit  bez nejmenší pochyby.  Považoval jsem  výrok občana  Schwarzenberga  za  totálně  defektní, zbavujícího ho práva  nejen na prezidentský  úřad, ale  vyžadující  jeho okamžitou rezignaci z postu ministra  zahraničí.  Ne proto, že by nebylo  v pořádku tvrzení, že  dnes  je za něco jako odsun cesta  do Haagu / ovšem jen tehdy, když  ten odsun provozuje  ten nepravý/, ale proto, že  ten odsun nebyl  dnes, ale  hned  po skončení nejstrašnější  války v dějinách!  V důsledku toho, co se tehdy  stalo! Že  odsun  posvětily  tehdy vítězné mocnosti. V jasném a správném  úmyslu.  Pak také proto, že  barel vší dobroty například  nedodal, že do Haagu by  dnes  šli  i  všichni tři  vítězové, co se v té Postupimi sešli, protože  to požehnali. Ale  zejména proto, že  občan Schwarzenberg  tehdejším  nesmírně dementním  výrokem  na  vždy  zatížil  českou pozici ohledně transferu, neboť jej pronesl  jako  zamini republiky  a  finální prezidentský  kandidát!!! Wittikobund e. V. a další  podobní nám to ještě  v budoucnu  sakra  připomenou! A budou argumentovat  tím, že  i náš  vlastní ministr zahraničí a prezidentský  kandidát přece  tenkrát v  roce  2013 řekl…

Když  už  jsme  u téhle  tvrdé  volímKarlovské  fronty  –  zde  se dostáváme  k  další  fasetě rozhovoru  s  Válkovou. Pro  mne nejzajímavější  a kvůli níž  jsem tohle  téma, byť po sezoně,  zvedl. Tou  je  samotný  server, který  rozhovor  zveřejnil  -Echo 24.

Vzpomínáte  ještě  kdo  vedle  týpků  jako „umělec“  Černý  byl  nejhorlivějším  zastáncem  Karel for  President?  Novináři.  Zejména  MfD  a Lidovky!  Snad  si  ještě vzpomenete, jak  těsně před  druhým kolem vypadal  jejich titulní  stránky? Připomenu vám to!

Karel

A kdo že psal  redakční sloupek, tedy  editioral? Šefredaktoři  – pánové  Čásenský  za  MfD a  BALŠINEK v Lidovkách.  že  když  nebude Karel prezidentem, nastane konec  světa a  že  je  předmětem  naprosto nechutné  antikampaně!A  proto občane, vol Karla  a jedině  Karla, abys  zastavil  rudou hydru!

A  kdo že  šéfuje a  je minimálně  dnes nejméně  zásadním  spolumajitelem Echo 24? Dalibor  Balšínek!  Žádná  shoda  jmen. Jde o jednoho a  téhož  člověka.

Asi vás  teď  napadá, že  se chci  po Balšínkovi  svézt. Nechci a nesvezu. Když se  totiž na  ten  rozhovor  podívám, tak v něm prostě žádnou podpásovku  nevidím. stejně jako jsem ji neviděl tenkrát  v televizi u Moravce. V obou případech si   zpovídaný  naběhl na  hrubé vidle. Ovšem sám a bez cizí pomoci. Politika  takové věci neodpouští!  Ať se třeba  rozkrájím.

Samozřejmě  že  redakci  Echa  24 muselo okamžitě  doklapnout, jaký  dynamit jim  Válková poskytla! A muselo pro ně být  jistě  hrozně  a  hrozně  lákavé  prásknout  klíčové  věty  hned  do  titulku. Jenže tam je  něco  úplně jiného. ten titulek zní

Kdyby byl Babiš agent, mrzelo by ji to. Ministryní by Válková zůstala

A já nemohu konstatovat nic jiného, že je naprosto korektní a  ready! Protože  tohle  u  Válkové, jak uvedeno výše, nemohu , ani náhodou, z  dobrých důvodů zkousnout také!

K  té titulkové zdrženlivosti lze – zejména  když jde o vůbec první  číslo čerstvě  zrozených  novin – jen  gratulovat!  Záviděníhodná  profesionalita!

Říkám, že  budu tenhle projekt sledovat denně  a se zájmem.  Redakce  je   vlastně z Lidovek.  Balšínek, Štindl, Kálal, Baroch a  moji nejoblíbenější  -Daniel Kaiser, Martin  Weiss a….potlesk prosím  – Lenka  Zlámalová osobně!

Určitě nejméně  ze tří důvodů.

– léta  a léta  psali  výše jmenovaní  ve  smyslu,   ze silně pravicových pozic. všechny ty  zaručené mantry, že kdo chce, práci najde, že člověk toho jména  hodný, stojí na  vlastních nohou, že  každý má mít za sebe osobní odpovědnost.

-Dnes  ty matry projektem Echo24 transformovali z verbálních projevů do  skutků.  Tomu nelze nezatleskat!  Když Babiš  šel pro  rohlíky a žena mu řekla  kup mi nějaké noviny a on to udělal, sebrali se  práskli dveřmi!  Neohnuli  hřbetů  Frajeřina, řekl bych.

– není pochyb  o tom,že  svoje  řemeslo ovládají dobře.  Jen  v Lidovkách provozovali  daleko spíše propagandu  než  novinařinu.  Proto jsem, jako předplatitel Lidovek držel na Kose  rubriku Antilidovky. Však ji znáte. Ještě  se k ní  vrátím při fasetě poslední. Moc mne  zajímá, jak budou  psát  ve vlastní režii. Když  vědí, že  projekt potřebuje čtenáře. Aby je  uživil. Netuším,  co si stanovili  jako cílovou skupinu.

Jestliže  je jejich ambicí převzít  část  kmene  tzv.  „modrých“ nebo volímKarlovských Lidovek,   pak  klidně mohou psát tak, jak byli  zvyklí – tedy,  že  kníže  je lidu blíže, že  Kalousek nemá  být  co nejrychleji a na co nejdéle  v  krimu, ale  spravovat státní  kasu,  že Nečas je  obětí zvůle  policejních plukovníků a  přehnaně  ambiciozních státních zástupců a  že vlastně  byl dobrodincem  této země a jeho jedinou, naprosto bagatelní chybičkou  byl  splašený  hormon, což se  stává  téměř  každému mužskému,  že  socan  chce pouze  rabovat státní  kasu a zemi zadlužovat  a že nám  vůbec hrozí návrat  před Listopad a to nejpozději pozítří! A  tak podobně. ZAručený recept  oslovit  modré a  volímKarlovské publikum!

Nebo existuje  varianta  druhá – že  budou  chtít, podle  mého odhadu,  daleko širší  čtenářskou obec  – kterou bych  nazval  čtenáři  sirotky!  Tedy těmi,  kteří hledají  plnohodnotné noviny, které budou psát bez ohledu na jména o  nichž referují,  budou  předkládat  kvalitní  analýzy  a rozbory, opřené nikoli o stranickou či stranící  demagogii, ale jen a pouze  o fakta! A  to i tehdy, když budou  řezat  do tzv. vlastních. Tohle v  v Čechách dlouhodobě  bolestně  chybí!  A na tenhle model bych si vsadil na  Balšínkově místě já.  Ostatně, na Kose se o to snažím.  Takže jednou jsem titulován  bolševikem, jindy jsem  pro  kohosi za hnědého  a tak podobně. Moc bych  si přál , aby  se Balšínek a  spol. vydali  touto cestou!

Ale  existuje  i mnoho dalších cest, po kterých se mohou vydat.  Například, že se z nich stanou  AntiBabiš  noviny!  To by věru  byl  malý  cíl a  nic dlouhodobě  byznysově  udržitelného.   Velmi rychle  zjistíme  pravdu. Moc si přeji , aby to bylo ta, kterou  v českou žurnalistice už  dávno nevidět!

A propos  Babiš! To je pro mne  klíčová faseta článku.  Ten  na  rozhovor  s Válkovou okamžitě reagoval  na  vládní  tiskové konferenci!!  Okamžitě  jsme  se dozvěděli,  že

– interview  byl  velmi účelový, jednostranný,že  ministryně byla  dotazována  naprosto  nefér  způsobem – asi tak jako Šarapatka u Veselovského.

– že  Echo24 vytunelovala  Lidovky

– ale hlavně  že, a tady Babiše  budu přímo citovat

„Doufám, že váš bílý kůň, ten Klenor, protože se povídá ledacos, kdo to financuje, má dostatečně velké majetkové přiznání, aby prokázal potom ty vaše náklady.“ 

Dodejme, že Jan Klenor  je špičkový  český  finančník s  bezvadnou pověstí, který  se předvedl  zejména co by vrcholový manažer Patrie, ale  je  třeba i členem  dozorčí rady  pražské  burzy.

Vezměme  to popřadě

-Pokud jste  četli onen  rozhovor  Válkové, přijde vám nátlakový a nefér?Mně  nikoli. Chápu, že se Babišovi  nelíbí  zejména otázky  směřující k  jeho sobě a co bude Válková dělat když… Ale  to  je naprosto normální a vlastně  žádoucí! Novináři , toho jména  hodného, musí být   naprosto  egál, co s enějakému politikovi líbí , či nikoli. Nemá li být  žumpalistou. Jednostranného pisálkovství  jseme si užívali a  užíváme  v  míře přímo děsivé. Takže  sorry Andy – jde o trapný  a  krajně nebezpečný nesmysl.

-vytunelování Lidovek?  Jak?? Tím, že  z redakce odešli? To snad ne! Nebo snad  že  si  založili konkurenční podnik?  Dělá snad  Babiš  historicky něco jiného?  Ale tady umím pochopit, že  se mu to hrubě nelíbí. Zejména  když  je jasné co se  asi  dnešním echařům  nelíbí.  Totéž, co vlkovi – oligarchizace  mediálního prostoru.  V tom případě  jsem vytuneloval  Lidovky  i já. Založením Kosy. Jako předplatitel Lidovek má pořád  přece k těm novinám privilegovaný vztah!

– ale  absolutně  super  je ta hláška  o financierovi  projektu Echo24 Janu Klonerovi!! Už vám došlo, proč  dnešní titulek  zní  jak zní – Ještě větší blbec, než jsme mysleli!?

Přesně tohle si totiž  mohou říci  v redakci  Echa24. Jsou úplně noví. Aby se  dostali  aspoň trochu do širšího povědomí, potřebují  reklamu! Rychle  a masivní! Tu , o kterou se jim  teď bezplatně postaral současný ministr  financí by NIKDY NEMOHLI ZAPLATIT! A  Babiš  ji zařídil naprosto grátis!

Úplně  každý, kdo se nějak zajímá  o veřejné dění, včetně  těch, co  čtou jen bulvár,  teď  ví,  že  nějaké Echo 24 existuje a  že má  zajímavý  článek!!!  Jestliže  Babiš  chtěl  dokázat právě  tohle, povedlo se mu to bezvadně!  Ovšem soudím,  že  zamýšlel a zamýšlí  přesně pravý opak  – jak Echu zakroutit  krkem. A  ještě to jistě předvede.  Na poli inzerce, která  bude pro udržení projektu nutná. A  to rychle.

Jenže  to je  ta  legračnější  stránka ministrova  výroku, který jsem citoval!  On svou podstatou je  ale –  ohne  sranda!  On říká,  že  zkontroluje, jako šéf  státní kasy,   daňové přiznání  jemu nepohodlného člověka, kterého  okamžitě označí  dokonce za bílého koně!!!

Čili  přesně naplňuje  to, proč  se mnozí z nás Babišova  vstupu do vlády  a zejména na   ministerstvo financí, obávali!!!  Konflikt zájmů a zneužití důvěrných informací  ve vlastní prospěch!  Daňové přiznání  kohokoli, by pro Babiše,  mělo být  naprosto tabu!!  Klonerovo dvojnásob!   Stát opravdu není  firma! Už vůbec  ne Babišova  soukromá  firma!

Psal jsem, že  Válková  by  měla  už  shánět  jen krabice  na banány. Babiš  by měl, po tomhle nehorázně  nebezpečném výroku, vypadnout, aniž by je  sháněl – prostě hned. Za ten  skandální  zámysl!

Babiš  je prostě  v neoddiskutovatelném střetu zájmů. Je nejen ministrem, ale  také majitelem velkého mediálního domu.  A chce  kontrolovat  daňová přiznání nepohodlných představitelů konkurence!!! Která  jeho podnikání navíc nemůže  ohrozit.  Jen  kvůli  osobní uraženosti!  Co asi tak můžeme  čekat,   když  dojde na  nějaké  opravdu  klíčové zájmy jeho  imperia? Pokud nám chtěl ukázat,  čím že je koncentrace moci v jeho rukou  reálnou  potenciální katastrofou, předvedl to!

Dokonce do  té míry, že  na  šílenost  jeho počínání  jej  musel upozornit  další můj  setrvalý  oblíbenec  z Lidovek,  který se tam  před nedávným časem vrátil a hned na pozici šéfkomentátora  -Petr Kamberský.  Kdysi věrný  druh  Zlámalové.  V  archivu Kosy, v části  Antilidovky,  je několik  článků, kdy si je podávám  oba najednou. A  tím jsme  u fasety  poslední. Ostatně  v začátku  jsem  slíbil, že  se v ní  vrátíme k Lidovkám.  Což je právě teď.

Před nedávnem  v   diskusi,  ohledně  zdejší  mediální scény,  jsem byl jedním  diskutujícím požádán o komentář   k novým  Babišovo / Lékovým  Lidovým novinám.  Nereagoval jsem.  Názor  zatím zformulovat  neumím.  Mám problém  s jejich čtením.  Pořád  si  totiž  kladu otázku , do jaké  míry  mohou  psát kriticky  o  Babišovi osobně a  do jaké  o politice  jeho osobního hnutí. Dokud  nebudu  v  tomhle  jasno,  nemá  smysl  dávat o nich  jakýkoli  posudek.  Protože  primárně je k řešení otázka  – je  to ještě  svobodný  titul  nebo  jen  už hlásná  trouba?

Takže  jsem byl  moc  zvědav  na  to,  jak si  Lidovky v úterý poradí s  tématem  Válková a její úlet…

No poradily..  Základní fakta  o případu  prezentovaly  formou  tiskového sloupku  z  ČTK.  Který pochopitelně nebyl umístěn  na titulce,  jak  by  materiálu  téhle brisance patřilo. Ale na  straně  2. Říkáte  si také  dobře.  Jenže  to byste  museli  věnovat pozornost  grafice.  Je  to ve  formě  dlouhého  , co nejtenčího  sloupečku  podél  vnějšího okraje  stránky.  Tedy  tam , kde noviny zpravidla  držíte  rukou, když  je máte rozevřené před  sebou  – jinak řečeno , ten sloupeček je na  nejméně  pohledově komfortním místě  celé dvoustrany! A ve  formě  holé  četkařské informace.  Punktum. Až na komentářové straně je  ten  Kamberský. Toho  vám  , jako obrázek, dávám v plném znění. Abych  vás  neochudil  o  lekci  pod názvem  Jak bruslit  po tenkém ledě  na nepropadnout se.

Kambersky2

Není to dokonalá  eskamotáž?  Pan  Kamberský je na  tom zjevně  se znalostmi  detailů  Protektorátu a  okupace  evidentně stejně  jako  Válková! A  když  už  tedy  big Bosse  prát musí,  tak je  to hlavně  o Zemanovi  a Lukašenkovi.. Chápu,  účty se musí  platit každý měsíc. Chápu!

Ovšem v samém začátku  dnešního sloupku stojí,  že se  domnívám, že  Válkové  běží  u Babiše  odpočítávání  tak  jak  tak.  A že to objasním v poslední fasetě.

O co méně  se  věnoval  Babišův  deník skandálu paní  ministryně  a ještě  většímu  jejího   stranického šéfa, o to  více,  zřejmě  shodou náhod,  dal  místa  materiálu,  pod názvem

Chcete  funkci,  tak  množte a papírujte

k nalezení na  str. 4 úterních  Lidových novin.  Zabírá to půl tiskové strany a je tam  velká  fotka  Heleny  Válkové. Oč  že  v takto rozsáhlém materiálu zásadního běží?   O naprosto podružnou  absurditu. Že  totiž ministerstvo  vypisuje  konkurz  na  místa  šéfů  dvou  krajských soudů – v Brně  a  Ústí.  A  požaduje  po  uchazečích,  aby  veškeré požadované  materiály  typu,  kvalifikační doklady, přílohy  a podobně, nutné ke konkurznímu  řízení podali v sedmi kopiích, kde musí být  ve všech  paré úředně ověřen  každý list. Za  30 singrovek  kus.

A  to přesto, že  rezort  nepochybně  řadu  z  těch požadovaných dokladů mít musí a  má, neboť je  sám  vystavil. Jako třeba  ustanovení soudcem.

A  stejně  se řeší i  další požadavek  kvalifikačního řízení  – že  uchazeč musí  dát čestné prohlášení,  že  během posledních 5-ti let proti němu nebylo zahájeno  kárné  řízení.   Že  by jako měl být požadavek  upřesněn a  to na znění, že  by měl  čestně prohlásit,  že  proti němu nebylo  během té doby  úspěšně  vedeno  kárné  řízení a že  není v onom procesu  ani v  době konkurzu.

Ne, že  by  to všechno nebylo logické. Ale  řekněte – stojí něco  takového za půl tiskové strany  celostátního deníku?   Nebylo by  logické, kdyby  si tohle  vyřídil ministr  financí  jedním  telefonátem  stranické  kolegyni na  rezortu , který ovládá? Ale místo toho  je  to velký námět pro osobní noviny  pana  ministra  financí!

Mně  tohle  přijde  jako přípravná  palba. Která  má  diskvalifikovat  Válkovou jako osobu  neschopnou administrovat  jednoduché procesy. Ale  třeba  se mýlím  a jsem příliš podezíravý. Nebo třeba  nějaký horlivý psavec dokazuje, jak je  nezávislý,  jak svobodně se může  v  tomhle listu psát! Dokonce i proti straně  majitele.

Nevím,co je  správně.   Stejně  jako  nevím, co si  myslet  o současných  Lidovkách.

Co myslíte, opravdu  jsem  psal na mrtvé a vyčerpané  téma?

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

205 reakcí na Ještě větší blbec než jsme mysleli!

 1. kchodl napsal:

  Omlouvám se Vlku za poněkud expresívní výrazy, ale nezdají se mi dost expresívní. Škoda, že nejsou nějaké expresivnější. Použil bych je.

  Kchodle, udělal jsem něco, co ještě na Kose nikdy. Zrušil jsem diskutujícímu téměř celý text příspěvku a nechal jen poslední větu.
  Nejsem cimprlich. O paní ministryni Válkové si mohu myslet cokoli a také myslím, nicméně i nesouhlas s někým nebo odpor k někomu má ve zdejších diskusích svoje meze. Má a bud e mít.
  Kvalita příspěvků není dána použitím slov , která všichni známe a sem tam používáme. Je dána něčím úplně jiným. Nejsem zrovna sám žádný příklad diskuteské noblesy, ale vy jste hluboko přetápl to, co jsem ochoten tolerovat.
  Takovou třešen tad ynijak nešetřím a dost peru, nicméně napsat o ní to, co jste napsal vy na adresu Válkové nebo dokonce paní Šauerové je prostě jen a jen sprostárna. Nic víc.
  Proto jsem to smáznul. A napsal tohle.

  Ještě jsem vás nezabanoval. Ale příště to udělám. Vím, že pro vás nebude problém to překonat. Když budete chtít. V takovém případě bych se pokusil vás trvale mazat a kdyby to nepomohlo, klidně diskuse zastavím celkově. Prostě nebudou.

  Budu rád , když to všechno zvážíte. Nemám vás za psychopata jako Višnovského. Ale Kosu budu bránit před zaváděním podobných manýrů, jak jste právě předvedl.
  Kdyby vám to prošlo, musím tolerovat další. A já to tady vůbec nechci.
  Takže máte žlutou, s okamžitou platností.

  Smáznu ji, pokud se v diskusním threadu omluvíte paní Šauerové! Jedna věc je mít jiný názor a druhá někoho za něj sprostě počastovat. Navíc ženu
  když už jsme u toho, mám ještě jedno přání – vynechte příště termíny typu Havloidi. Kdyby kvůli ničemu, tak třeba kvůli tomu, že už je ten pán po smrti.
  Sotva si umíte představit, jakou obrovskou nechut ve mně vzbuzuje , když v posledních dnech slyším nebo dokonce vidím páter a Halíka, nicméně častovat ho vašimi termíny bych se neodvážil.
  Doufám, že jsem se vyjádřil jasně.

  vlk

  • kchodl napsal:

   Chci tím vším říci, že ačkoliv to explicitně neříkám každý den, jsem nebezpečně vzdělaný chlápek. Ve škole jsem měl vlastivědu, pak fyziku, chemii. Pak na gymplu vyspělou chemii, lepší fyziku, matematiku; pak na vysoké mnoho dalších věcí. Celý život jsem se tak či onak podílel na vývoji zbraní a vyspělých technologií. Lepší mě tedy zavřít rovnou, protože jsem schopen i počítat jaderné nálože. Jo to jsem ještě nezmínil, to je také hydrodynamika. Neutronová zrcadla, flux. Jasně, Ulam-Teller schéma, to zná každý malý kluk. Spark plug z plutónia a kolem toho lithium deuterid, to celé v kapsuli. Stlačit, pak teplo, kdopak by to nevěděl.

   Ale asi se dožiji toho, když tak zakazují v Británii vlastnictví šroubováku, že nakonec bude zakázáno studovat chemii nebo fyziku. Je to prostě příliš nebezpečné.

   A přidejte programování a vůbec celou elektroniku. Víte vůbec, jak je stupidní sestavit vysokonapěťový generátor na 100kV, který každého omráčí ? Dětská hra.

   Ale samozřejmě, nikomu jsem tím nechtěl vyhrožovat, pokud by si někdo myslel. Jen jsem zmínil nesouvisle dvě věci v jednom příspěvku.

  • kchodl napsal:

   Jinými slovy, Válková musí vypadnout.

   Jdu demonstrovat, psát na vládu, držet hladovku, psát do OSN. Uspořádám kvůli tomu výpravu na Severní pól. Cokoliv řeknete. Ta pizda musí zmizet.

  • kchodl napsal:

   Ještě naposledy, protože mě to opravdu vzalo.

   Možná by se „nic moc nestalo“ kdyby paní ministryně zmizela, jako zmizelo asi 340 tisíc občanů republiky za okupace. Třeba pod nějakou vhodně umístěnou gilotinou. Nebo v rámci zvláštního zacházení v koncentračním táboře. Nebo při lékařské prohlídce při měření výšky ránou dvaadvacítky do vazu, jako ženy, i 14-ti leté už nevím odkud z jaké české vesnice nebo městečka, tuším v Mathausenu.

   Je to prostě skandální.

   • Hudec napsal:

    Trochu mimo ještě k těm MiGům. Ne, takový expert na zbraně jako vy nepochybně nejsem. Uznávám svůj omyl, neb u 5.leteckého stíhacího (Plzeň – Líně) mi v 80.letech neozbrojené letadlo připadá jako skutečný nesmysl. Máte pravdu v tom, že jak to bylo v 70.letech nevím přesně, vycházel jsem z vašeho původního označení příslušného typu MiGu, které jste, zdá se uvedl chybně.
    Jaké peripetie měl v životě kam přivedly, to je na brožovaný román. Jedna z nich i na řídící věž mezi meteorology (tomu spolku velel mjr. Hnízdil), ovšem jen jako záložního důstojníka. V MiGu mě svezli, hezké to nebylo.
    S pozdravem
    Dozorčí synoptik
    P.S. – Pokud si chcete připomenout mladá léta, pak doporučuji let s L-39 v Plzni – Líních, společnost p.Píchala Czech Jet Team. Fantastické svezení za rozumné peníze.
    A ještě jednou omluva, neměl jsem pravdu, vycházel jsem jen ze svých omezených znalostí.

    • kchodl napsal:

     Díky za upřesnění. Také jsem chtěl k tomu napsat vysvětlení, už jsem psal, že jsem fatálně popletl to značení, díky dalšímu diskutujícímu, že mě opravil.
     Také se omlouvám, pochopitelně vím o tom také prd, navíc jen z doslechu. Ale to povídání o holubici míru si pamatuji dost přesně, tedy až na to označení.

     Nějaký čas jsem se zabýval tou „speciální elektronikou“, takže od kolegy vím dost podrobností o raketách na letadla, ten to dělal dlouhou dobu profesně v armádě. Byl jsem zvědavý, tak jsem se dost dozvěděl.

     Apropo, pokud to chcete vidět, tak je jedno muzeum, kde to mají vystavené – včetně řezů a schemat funkce, skutečně hrozně zajímavé věci – jak jednoduše je to kolikrát řešené.
     V Německu, po bývalé NDR, byl jsem tam, ale teď nevím jestli to bylo v Mnichově nebo kde, sakra, byl jsem tam asi před 15-ti lety. Podívám se doma do poznámek a napíšu Vám to. Měli tam všechno od počátku raketové výzbroje až po R-73 a R-77, prostě až do pádu bolševika. A i americké rakety, ale ty končily kolem roku 70.

     Já jsem se v Migu nesvezl. Jen v L-39. Na Ukrajině, za peníze. Ještě jsem chtěl v Su-27, to byl dlouho můj sen, v Ramenskoje u Moskvy, také to šlo za peníze. Ale když už jsem to domluvil a zaplatil, tak jsem spadl z obyčejných schodů a zlomil si ruku, takže místo mě letěl kamarád. Což mě strašně štvalo, chystal jsem se na to asi rok, dokonce jsem nastudoval kabinový drill a přístroje a sestavil si doma takový amatérský letový simulátor. 3 displeje (ještě CRT), a tlačítka z klávesnic rozmístěná po panelech. K tomu ruská gamesa (věrná) – letový sim Su-27, dokonce prý tu hru dělali kluci, co psali soft do fly-by-wire pro letadlo. Grafiky 3Dfx, to už nikomu nic neříká. No a nic.

     Nejblíž jsem se k L-39 dostal ve státech, kde to měl můj hlavní šéf Michael Dell. Tenkrát jsem mu domlouval s Vodochody a LOMem certifikaci vystřelovací sedačky – to byl obrovský problém, protože pyropatrona v sedačce byla vedená jako výbušnina a civilové k tomu nesměli, nakonec se to s pomocí fabriky vyřešilo (ale moc lidí to tam nemá, takže se mnoho lidí na L-39 zabilo z banálních důvodů, nemohli ven). Ale moc to tam hlídali, nesměl nikoho vozit, jen lidi s pilotkou a typovkou. Pak se to nějak prý uvolnilo, ale to už jsem byl pryč.

     Že to jde v Plzni jsem nevěděl, to moc děkuji za info. To je ten známý černý L-39, ne ? Pokud vím jediný soukromý majitel L-39 v ČR.

     To je moc pěkné, ty peripetie. Ohledně synoptických map, býval to můj častý úkol v aeroklubu, zapisovat ta hrozná čísla a pak kreslit synoptické mapy. V půl deváté ráno, mám ten dojem, šlo to na Hvězdě nebo Praze ? Už vážně nevím, je to strašně dávno. Ani bych to už neuměl.

     • Hudec napsal:

      Dneska uz to vsechno leze z pocitace, nic se nekresli. Honza Sulan z CHMU v Plzni je muj kamarad, tak to obcas vidim.
      Ta SU v Rusku je nejak strasne draha. 39-ka v Plzni vyjde na 26 tisic i s perfektnim
      videem na tri kamery. Piloti sami byvali vojaci, jak jinak, ten „muj“ Lada Snydr pak zkusebni ve Vodochodech. Ja ty piloty

     • kchodl napsal:

      Z ČHMU mám dobrý zážitek – jednou mi krachla firma, dodával jsem supercompy, v 90. letech (dodavatel využil našich investic do reklamy a konstituování trhu, školení lidí a pak nás zařízl a převzal domluvené zakázky, které vynášely – obvyklý příběh). No a šéf ČHMU mi zavolal a jednak odmítl jednat s mými bývalými zaměstnanci – že to se nedělá, takové podrazy – a jednak mi poslal několik set tisíc korun za poradenství. Nemusel, ale byl to moc slušný člověk a expert a neudělal mi, co by nechtěl aby udělali jemu.
      Skvělí lidé dodnes, BTW.

     • kchodl napsal:

      Myslel jsem to jejich hlavní ? hnízdo v Modřanech. V Praze. Dnes tam mají několik superpočítačů. Občas někoho z nich vídám na konferencích. Prima kluci pořád.
      Tak je pozdravujte, jsou skutečně fajn.

     • kchodl napsal:

      Tenkrát ta sušina v Rusku stála ke dvě stě tisícům. A doprava a ubytování dalších padesát, včetně nutných úplatků a povolení – to zajišťovala firma, pochopitelně ne zadarmo. Takže tak nějak byvoko čtvrt milionu. Ale byly v tom 3 hodiny letu. Dva lety – půl hodina, pak simulátor – dokud měli náladu, klidně celé odpoledně a noc, když jste jim byl sympatický – a pak další dvě hodiny. Mašina měla dvojí řízení a půjčili Vám to.
      Prý je to tak kvalitní stroj, že to téměř nejde dostat do neletového režimu, má to šílené bezpečnostní násobky, takže ani idiot to nerozláme ani nepoškodí – velkým blbostem zabraňuje software.

      Díky ještě jednou za info o té L-39 v Plzni. To určitě do měsíce (do léta) navštívím. 26k, to je za tryskáč zadarmo.

      No co k tomu říct. Když asi rok po tom moje přítelkyně rozsekala auťák a škoda byla bez pojišťovny 250k, tak jsem v duchu zaplakal.

      Sorry Vlku za Off-Topis. Konec.

   • Cech napsal:

    Prostě není pro Vás nic snadnějšího, než matematicky odvodit kritický průměr výtokové trysky.Prostě lze jen obdivovat.

    • kchodl napsal:

     Chápu, že to zní divně a namyšleně, ale s pomocí moderního simulačního software je to opravdu snadné. Musíte samozřejmě vědět, o co jde, ale to si najdete někde v učebnici, přes net si uděláte (musíte být někde ve výzkumáku, který platí abstrakta článků) rešerži, přečtete to a pak si z netu stáhnete příslušná makra do simulačního programu – nebo si je musíte sám napsat. Pak už jen čekáte, až to Váš cluster spočítá. A největší práce na tom všem je vizualizace, protože práci musíte nějak prezentovat, aby tomu zadavatel (který je manager, nikoliv odborník) rozuměl a viděl, co jste udělal a podepsal fakturu. Takhle jednoduše to dneska chodí.

     Ohledně toho problému, co jste nanesl, to jen tak zpaměti – jednou jsme něco takového s kolegy dělali, šlo o adiabatické chlazení. Lavalova tryska, sonické problémy, izoentropie, žejo ? Chuťovka jsou Venturiho trubice, to je ten divný Ital, co se podílel na vývoji tryskového pohonu.

     Jenže tohle všechno jsou staré postupy, které vycházejí z analytických rovnic Bernouliho proudění – laminární věci. To se dneska nedělá. Máte prostě super silný komp a tam perete jednotlivé molekuly plynu nebo kapaliny. Simulujete na úrovni fyzikální chemie. Včetně modelů fázových přechodů, rozumíte ?

     • kchodl napsal:

      A když už jste na tohle téma narazil – jestli se jedná o kapaliny nebo plyny je v zásadě jedno, záleží na prostředí a gradientu tlaku. Tak tenhle problém je třeba u vodních turbín, Kaplanky například. Tam dochází ke kavitaci. A co je moc a moc zajímavé, z posledních prací se ukázalo, že vliv má i sono jaderná syntéza. V kapalinách totiž vlivem ultrazvuku dochází k jaderné syntéze – je to fakt neuvěřitelné, ale je to tak. Nikdo to dost dobře nechápe (já určitě ne), je na to několik hypotéz, ale asi jste slyšel o sonoluminescenci v kapalinách. To je průvodní jev. A představte si, že u velkých turbín to má vliv. No nic.

      Sám tomu také nerozumím, jen pro to stavím výpočetní clustery a motám se kolem toho.
      Kdysi jsem rozumněl i té matematice, dnes vím prd. Dělám to jen jako systémák a síťař, manager a architekt. Prostě tak, platí mě za to, tak se o další věci nestarám. Specializace. To jest postupně víte více a více o míň věcech. Až nakonec víte všechno o ničem. Tak nějak se teď cítím, když mám tedy světlou chvilku. Jinak moře po kolena, samozřejmě, jak jinak (nesmíte projevit slabost, protože v moři jsou pirani).
      🙂

     • Cech napsal:

      Já vím, je to prostě empirický vzorec nedá se přímo odvodit a za upřimnost děkuji a za jizlivost se omlouvám.
      Prostě když vite co je přechod od inerciálního k samo, tak také víte jak létá třeba kachna,no a jak honí pes zajíce atd.

     • kchodl napsal:

      Jojo. Jak honí pes zajíce vím. Pěkná je ukázka z Feynman Lectures of Physics, Volume I, jak světlo letí dráhou nejkratšího času – to je pro mě zcela fascinující fakt, nedávno jsem to vysvětloval potomkovi. Přesně stejně jak budete zachraňovat topící se blondýnku na řece – poběžíte a poplavete dráhou nejkratšího času – ale mě třeba vede pohlavní pud a obdiv ke kráse blondýn, ale co ten foton ? To fakt nechápu, nechoďte na mě s permitivitou prostředí – to je jiný název pro „já nevím“. Se psem a zajícem je to jasné, pes je hrozně pitomé zvíře, proti fotonu.
      🙂

      Jak lítá kachna to jen tak tuším, protože teorie je jedna věc a dobrá práce s brokovnicí šestnáctkou je úplně jiná věc. Každopádně o pečení kachny bych mohl mluvit hodiny.
      🙂

     • kchodl napsal:

      Pane Cechu, jestli budete mít chvilku:

      Rád bych se dozvěděl, jak je to s tou kachnou. Jsem tedy teoreticky i prakticky – s brokovnicí mi to poslední dobou, co trénuji na asfaltových holubech jde přímo famózně – ale zdá se mi, že pravá podstata mi uniká. Jak sem už říkal, teoreticky jsem upadl na samé dno – zabývám se konstrukcí výpočetních clusterů, výpočty spolehlivosti, podmíněných pravděpodobností a podobnými blbinami. InfiniBand, Ethernet, Cisco certifikáty a tak dále – to je můj denní chleba – na skutečné a opravdové problémy, třeba jak létá kachna, mi nezbývá čas.

      Pokud mě poučíte, slibuji, že se revanšuji s problémem kulaté krávy.
      A kvalitním výpočtem, kolik děvek je ve městě.
      🙂

     • Cech napsal:

      Letové schéma kachna je klasicky dáno uspořádáním vodorovné ocasní plochy.Jinak je pouze jednou z charakteristik při použití uměle nestabilního stroje ale to víte a na oplátku zkoušíte mne.
      Sám dobře víte že při syntetických charakteristikách letových vlastností ta křidélka ve předu slouží no tak – > jak na tu kolonu s kanonem a stihačkou že.

     • Cech napsal:

      Já vím ale popisovat co to udělá když k tomu navíc použijete ovladatelné výkyvné výstupní trysky motorů, tak to je vyšší dívčí a to fakt naprogramovat je machrovina.

     • kchodl napsal:

      OK, je to tak. S tou kachnou.

      No a teď já – problém kulaté krávy.

      To v té Americe, nebylo to bláznění jenom tady za bolševika a JZD, ale i tam – vyhnali vědce z univerzit na vesnice, pardon farmy, aby pomohli v boji proti komunismu – zlepšením procesů.
      Takže se řešila dojivost krav. Nikdo s tím nehnul, ale nakonec zavolali atomové a teoretické fyziky. Po Hirošimě měli ten kredit – no a ti koumali, až to vykoumali. Jediný problém byl – že v rámci vědecké metody zjednodušení vzali krávu jako ideální kouli. No a dojení muselo probíhat ve vakuu. Pak by ten fyzikální model dojivosti fungoval excelentně.

      Tomuhle fyzikálnímu vtipu – protože se to používá v běžné fyzikální mluvě jako absurdita proti moc velkému zjednodušení – se říká kulatá kráva. Je to „terminus technicus“.
      Spherical Cow.

      Takže tak. Příště jak se odhaduje počet kurev ve městě, což je pro fyziky kruciální záležitost – peněz je málo, fyzikovi je v noci smutno a nabídka a poptávka logicky ovlivňuje cenotvorbu.

      Ale o ekonomii to není – jde o kvalitní odhad nepřesných čísel.

      Jak se to dělá, víte ? Ať tady zbytečně neplácám.

  • kchodl napsal:

   Díky za upřesnění. Také jsem chtěl k tomu napsat vysvětlení, už jsem psal, že jsem fatálně popletl to značení, díky dalšímu diskutujícímu, že mě opravil.
   Také se omlouvám, pochopitelně vím o tom také prd, navíc jen z doslechu. Ale to povídání o holubici míru si pamatuji dost přesně, tedy až na to označení.

   Nějaký čas jsem se zabýval tou „speciální elektronikou“, takže od kolegy vím dost podrobností o raketách na letadla, ten to dělal dlouhou dobu profesně v armádě. Byl jsem zvědavý, tak jsem se dost dozvěděl.

   Apropo, pokud to chcete vidět, tak je jedno muzeum, kde to mají vystavené – včetně řezů a schemat funkce, skutečně hrozně zajímavé věci – jak jednoduše je to kolikrát řešené.
   V Německu, po bývalé NDR, byl jsem tam, ale teď nevím jestli to bylo v Mnichově nebo kde, sakra, byl jsem tam asi před 15-ti lety. Podívám se doma do poznámek a napíšu Vám to. Měli tam všechno od počátku raketové výzbroje až po R-73 a R-77, prostě až do pádu bolševika. A i americké rakety, ale ty končily kolem roku 70.

   Já jsem se v Migu nesvezl. Jen v L-39. Na Ukrajině, za peníze. Ještě jsem chtěl v Su-27, to byl dlouho můj sen, v Ramenskoje u Moskvy, také to šlo za peníze. Ale když už jsem to domluvil a zaplatil, tak jsem spadl z obyčejných schodů a zlomil si ruku, takže místo mě letěl kamarád. Což mě strašně štvalo, chystal jsem se na to asi rok, dokonce jsem nastudoval kabinový drill a přístroje a sestavil si doma takový amatérský letový simulátor. 3 displeje (ještě CRT), a tlačítka z klávesnic rozmístěná po panelech. K tomu ruská gamesa (věrná) – letový sim Su-27, dokonce prý tu hru dělali kluci, co psali soft do fly-by-wire pro letadlo. Grafiky 3Dfx, to už nikomu nic neříká. No a nic.

   Nejblíž jsem se k L-39 dostal ve státech, kde to měl můj hlavní šéf Michael Dell. Tenkrát jsem mu domlouval s Vodochody a LOMem certifikaci vystřelovací sedačky – to byl obrovský problém, protože pyropatrona v sedačce byla vedená jako výbušnina a civilové k tomu nesměli, nakonec se to s pomocí fabriky vyřešilo (ale moc lidí to tam nemá, takže se mnoho lidí na L-39 zabilo z banálních důvodů, nemohli ven). Ale moc to tam hlídali, nesměl nikoho vozit, jen lidi s pilotkou a typovkou. Pak se to nějak prý uvolnilo, ale to už jsem byl pryč.

   Že to jde v Plzni jsem nevěděl, to moc děkuji za info. To je ten známý černý L-39, ne ? Pokud vím jediný soukromý majitel L-39 v ČR.

   To je moc pěkné, ty peripetie. Ohledně synoptických map, býval to můj častý úkol v aeroklubu, zapisovat ta hrozná čísla a pak kreslit synoptické mapy. V půl deváté ráno, mám ten dojem, šlo to na Hvězdě nebo Praze ? Už vážně nevím, je to strašně dávno. Ani bych to už neuměl.

  • kchodl napsal:

   Díky Vlku, zrovna jsem Vám smolil dopis, ať to smáznete.
   Dal jsem v noci nějak moc kafí a ujely mi nervy.
   Šauerové klidně napíšu.
   Ohledně havloidů, nemá to žádný vztah s Havlem, to si vážím, ale s těmi okolo. Ti nebudou mít sochu v Kongresu, tu má Václav Havel. Ale používat to slovo nemusím, pokud Vám vadí. Z Halíka mám také smíšené pocity.

   • vlkp napsal:

    Kchodle,
    omluvu nepiště paní Sylvě. Dejte jim sem, kde jste se do ní pustil. To stačí.Náprava na stejném místě, kd e škoda vznikla. Nicméně jsme rád, že jste s e k tomu postavil takto.

    • scallop napsal:

     Kdyz tady pred casem groosling oznacil Nemcovou za babu po prechodu, tak jste to nesmazal. To Vam prislo pro kosu odpovidajici?

     PS Je smutne, ze tehdy zadna z mistni dam Grosslinga neokrikla.Priste nekdo muze takto oznacit je.

     • kchodl napsal:

      Ne scallope, já jsem prostě ujel mnohem více. To je nesrovnatelné.
      Díky Vlkovi, že mě nevykopl rovnou. Měl na to plné právo. Jak jsem řekl, prostě mě to vytočilo nad míru – ale už to vidím, snažím se to racionalizovat a omlouvat neomluvitelné.
      Takže konec.

      Jen Vám zcela vážně říkám, Vlk ví, co dělá. V tomhle má pravdu, nakonec je to jeho prostor a on je poslední arbiter. Tečka.

      I když s Vámi většinou nesouhlasím – to se týká jen názorů, nikoliv osoby, morálky, všech těch dalších věcí – jen názoru, tentokrát jsem já překročil meze a jsem rád, že Vlk zakročil.

   • kchodl napsal:

    Napsal jsem původně delší odpověď, ale spadlo mi spojení. Takže tam pak šla ta kratší.
    A z ní vypadlo: omlouvám se, Vlku, jak Vám, tak ostatním diskutujícím. Obvykle jsem schopen zachovávat noble standardy, ale tohle už bylo přes míru, co beru jako vyznání názoru – myslím ty poznámky paní ministryně. To není jen urážka, to je útok.
    Tak to beru, velmi osobně.
    Tak ještě jednou promiňte. Paní Šauerové se omluvím, až se přihlásí.

  • Sylva Šauerová napsal:

   Nu, vlku, co říct. Já jsem pana kchodla samozřejmě četla už v noci. Chvíli jsem zvažovala, zda mu odpovědět v tom smyslu, že každý, a to doslova, píše každou vyslovenou větou především sám o sobě, následně jsem ale usoudila, že pan kchodl v pozdní noci poněkud přebral (káva to rozhodně nebyla), protože jakkoliv běžně a každodenně nespokojeně bručí, tohle přece jen není jeho běžný způsob komunikace, a mávla jsem nad tím rukou.
   Víte, je tomu jen pár dnů, co mně napsal pan Stejskal (parafrázuji), že nebudeme-li trpělivě, společně a dlouhodobě pracovat na zkulturnění prostředí, v němž se pohybujeme, nikdy se to nezmění. Jistě, v tom má nepochybně pravdu. Na druhou stranu, dělat Johanku z Arku a nechat si léta nadávat, taky zrovna není to pravý ořechový, jakkoliv se člověk snaží na výpady povětšinou nereagovat. Vychovávat dávno dospělé lidi nejde, a navíc, proč ? Aby se nám to prostředí zlepšilo ? Těžká věc, řekla bych, že každý musí začít sám u sebe. Kdybych byla bývala někdy vypustila z úst jen desetinu toho, co dnes běžně čtu na internetu, urazili by mi doma hlavu (já ovšem mým klukům taky). Ten problém je ale docela hluboký. A příkopy, vykopané mezi našimi lidmi, taky.
   Zdravím, a děkuji.

 2. rehbergus napsal:

  Nelze nesouhlasit!

 3. tresen napsal:

  Jedno je jisté. Blažkovi by se takový malér nestal. Jednak by se ho na takové věci nikdo neptal, a když už, řekl by nějakou obligátně benigní frázi, a kdyby mu přesto něco ujelo, což se mu nestávalo, ani když byl nametený, pak ti, co jdou po Válkové, by byli potichu. Justiční insader by věděl proč.

  • kchodl napsal:

   Don Pablo s manželkou exekutorkou, to bylo pravé vyjádření pro českou exekutorskou banánovou džamahíji. Pravý ministr spravedlnosti, to signalizovalo vše.

   Sudeťačka přesvědčením, bydlištěm, názorem, kulturním rozhledem a vyjádřením, to je absolutně skandální. A to jsem měl dojem, že Blažek je dost silné kafe.

   Přitom ta babizna to zjevně za nic skandálního nemá – asi i její profesní a lidské okolí bude mít podobné názory.

   • tresen napsal:

    Vy byste byl schopný za Sudeťáka prohlásit i Kryla, jak tak pozoruju.

    • kchodl napsal:

     To ne. Neříkal, že se za protektorátu skoro nic nestalo. A neměl ten slovník paní ministryně. Ani nemlel o nadřazené německé kultuře, víte ? Ačkoliv měl německou kulturu rád, jako každý kulturní člověk. Je větší než česká, to jistě, také jsou Němci větší národ.

     Jednou jsem se s ním náhodou potkal a pár hodin s ním poseděl, v jedné ošklivé hospodě v Myslíkově ulici, asi rok předtím, než umřel. Tenkrát mě coby mladého a nadšeného budovatele světlých zítřků kapitalismu zarazila jeho hluboká deziluze. A velmi zlé sarkasmy. Ale měl pravdu, to jsem si uvědomoval už tenkrát, ačkoliv se mi to velmi nelíbilo.

     • tresen napsal:

      Styčné sudeťácké body s Válkovou:
      1. původ – sudetský, přestože se rodiče po záboru Sudet přihlásili k Čechům a byli vykopnuti do vnitrozemí
      2. bydliště – v Bavorsku, známém to útočišti všech revanšistů
      A ještě bod pro Kryla navrch – pracoval jak známo pro štvavou vysílačku, hájící zájmy landsmančaftu
      🙂

     • tresen napsal:

      Styčné sudeťácké body s Válkovou:
      1. původ – sudetský, přestože se rodiče po záboru Sudet přihlásili k Čechům a byli vykopnuti do vnitrozemí
      2. bydliště – v Bxavorsku, známém to útočišti všech revanšistů
      A ještě bod pro Kryla navrch – pracoval jak známo pro štvavou vysílačku, hájící zájmy landsmančaftu 🙂

     • kchodl napsal:

      No nevím Třešni. Tak to asi vnímáte Vy.
      Ale já tedy ne. Právě co jste uvedla, jsou naprosto marginální věci. Bydlel sem také asi rok v Mnichově, kamarád má barák v Dachau, což je dnes vilová čtvrť střední třídy.
      A sudeťák nejsem, na srazy landsmanšaftu nechodím. Moje babi byla Němka, jako dítě jsem mluvil plynně německy, pak mi to vygumovala angličtina (ne úplně samozřejmě). Ale protože nebyla nacistka, nikdo na ni žádnou tu proslavenou „kolektivní vinu“ neuplatňoval.
      A ta „štvavá vysílačka“ byla Svobodná Evropa, a žádné landsmanšaft věci jsem tam nikdy neslyšel, ačkoliv jsem to jako kluk s rodiči poslouchal. Hráli tam Kryla, například.
      Ale slibuji, že do příště se něco sudeťáckého naučím, abych mezi vás „demokraty“ tak trochu zapadl. Sociální inteligence, víte.
      🙂

     • tresen napsal:

      Tak proč o ní, proboha, mluvíte přes svou „sociální inteligenci“ jako o sudeťačce?

     • kchodl napsal:

      Proč ?
      Protože řekla že za protektorátu se lidem tak moc nestalo. Nebudu se přít o přesnou formulaci, to nemá význam – mělo to ten smysl ? Mělo.
      Pak také napsala, že její tatínek. co se přihlásil k Čechům, ačkoliv byli německá rodina – nic proti ničemu, to byli moji prarodiče z jedné strany také – tak že německá kultura je nadřazená.

      Pro mě je to signál na první signální soustavu. Takhle to začíná.

      A moje matka se narodila v Ravensbrucku v roce 1940, kdyby žila, šla by Válkové plivnout do obličeje nebo ji zabít. To byl ten ne-rekreační tábor nad Berlínem, víte ? Těsně po tom, co můj dědeček utekl přes Baťu, Argentinu, Brazilii, Kanadu, až skončil za kniplem Beaufighteru a pak Spifriru nad Británií. Druhé větvi mé rodiny za to pověsili dědova bratra a jeho ženu. Oba, v Brně, poloveřejně na dvoře věznice, hodní Němci si na to kupovali vstupenky. Jak ta paní pěkně visí!. Z jejich dětí se po válce vrátilo jedno – schovali ji známí Němci. Co bylo paradoxní, nikdy se nenaučila česky a celý život ji lidé nenáviděli jako Němku. Takže nemám vůči národnostem nějaké predispozice, jen absolutně nesnáším nacisty a všechny jejich reinkarnace.

      Nemohu pokračovat, musím se vyhnout špatným slovům.

     • tresen napsal:

      Pro vás Goethe a Schiller nepředstavují skutečnou kulturu? O nich se zmínila, o nadřazenosti nebyla řeč.
      Výrok o tom, že Čechům se za protektorátu nic moc nedělo, byl opravdu nešťastný a nepravdivý, ale nadávky, kterými tu paní zahrnujete, nejsou o nic pravdivější.

     • kchodl napsal:

      Goethe, Shiller, to je ta (jediná) skutečná kultura.
      To mi stačí – je to dostatečně arogantní.

      Vůči té paní to nejsou nadávky, to je pouze charakterizace. Na tom trvám.
      Nemá co dělat na vládním místě v ČR.

      I kdyby to nebylo tak šílené – jako že je – tak její politická a mediální slepota ji z každého postu zcela diskvalifikuje. Kdyby řekla, že nesnáší tučňáky, v zemi tučňáků. Že lepší je kultura klokanů. Tak to je, abych to oprostil od dějinných konsekvencí.

      Nezáleží na tom, jaká je odbornice – upřímně, pochybuji o tom. I ten největší fach-idiot, kterého jsem kdy potkal věděl, že v cigánské hospodě, kde si dáváme zrovna pivo, by neměl volat něco jako „Bílá síla!, bílý jezdec“ a dožadovat se hraní Orlíku z jukeboxu. I kdyby měl 3 metry na výšku a 300 kg na váhu a byl borec v bojových sportech a měl s sebou kulomet.

      No a právě tak pitomě se ta „odbornice“ chová.

     • tresen napsal:

      Jo, docela vám věřím, že ten orlík pouštíte v hospodě, kde nehrozí, že vám dá někdo na budku, ale pro jistotu máte ten kulomet pod stolem stejně.

     • kchodl napsal:

      Tak teď jsem ztratil poslední chuť se s Vámi bavit.
      Argumentovat nedokážete, tak se neustále uchylujete k těmto stupiditám.

      Jste prostě ubohá, prolhaná, manipulativní trollka. S dvojím nebo trojím metrem.
      Vidím, jak dole blábolíte o odsunu. Žádné argumenty, jen výpady.
      Mám zcela určitý dojem, že jediný způsob, jak byste to dokázala pochopit, je příklad.
      Fyzická ukázka.

      Od této chvíle Vás ignoruji.

     • kchodl napsal:

      Jinak samozřejmě. Legálně drženou zbraň nosím.
      Mám na to papíry, nosím ji přes 20 let a nikdy jsem nespáchal ani přečin.
      Kulomet to ovšem není. A nemusíte si dělat vrásky, bránil bych tím jenom sám sebe nebo svoje blízké. Nikoliv blázny, co by si chtěli pustit třeba v pražské kavárně Orlík.
      🙂

     • Cech napsal:

      No já nevím pane karel, ono stačí vyměnít či malounko poupravit závěr a těch 8 jede dávkou.Jinak bezesporu buldoci a třešně.

 4. Tamara napsal:

  Taky mě její výrok šokoval. Takže když bude paní ministryně mít na stole nějaký případ ohledně vraždy, tak ho prostě hodí ze skály, vždyť se oběti tak moc nedělo. Fakt chci rezignaci, co nejdřív.

 5. tresen napsal:

  Ještě dodám, že je možné, že se vaše přání vyplní a Válková odejde. Splní se tím přání mnohých.
  Až tady za pár let budete plakat, že skončil Ištván, Zeman, Bradáčová a mnozí jiní a s nimi většina vyšetřování, sahajících do vyšších pater moci, a u státních zástupců i soudců bude opět nastolen klid na „práci“, jaký byl za Vesecké a spol., třeba vás přepadnou pochyby, jestli jste na něco neskočil.
  Ale v takový zázrak moc nedoufám.
  Není to jen na Válkové, to chápu. Současný stav je příliš křehký na to, aby ho udržel jeden člověk, byť na klíčovém místě. Ale není moc prozřetelné tomu zhroucení napomáhat.

  • vlkp napsal:

   Milostivá, musím znovu opakovat, že článek nepíši s ambicí, abyste něco pochopila.Vás jesm vzdal už dávno.

   • tresen napsal:

    Vaše ambice jsou mi ukradené. Jenom jsem vám chtěla naznačit, že si dáváte gól do vlastní branky.

    • tresen napsal:

     Pardon, samozřejmě pokud jste nezměnil strany.

    • vlkp napsal:

     Milostivá, dávám si gl do vlastní branky? V y ani nejste schopna pochopit, kde vlastně je hřiště! Natož abyste rozenala tak filigránský detail, jako kde je branka a která je moje vlastní!

 6. scallop napsal:

  Je zabavne sledovat reakce „Beneš by šel dnes za odsun do Haagu“. Poprit, ze dnes se za podobne presuny obyvatel posila do Haagu, nejde, takze jak na to reagovat? Podle autora se z toho udela tabu, tj. nesmi se to verejne rikat. Doma se to rikat muze, ale pozor na deti, aby pak neco nekecli ve skole.

  • vlkp napsal:

   Jsem rád , že se bavíte.
   Mně ovšem připadáte jako někdo, kdo uvažuje, že dnes zažaluje mladoboleslavskou Škodovku za to, že semu v roc e 1975 zabili při havárii v autě příbuzní a dnes je jasné, že kdyby už tehdy byly v autě airbagy, nic by se jim nestalo. A chce tučné „bolestné“. Klidně se bavte dál.
   Napsal jsem zcel a jasně, proč mi to vadí. Když tuhle zjevnou blbinu tvrdí soukromá osoba vašeho typu, je to na pováženou , ale bez jakéhokoli dopadu na nás ostatní. O jeden podivný názor víc nebo méně, na tom nesejde. Když to ovšem tvrdí ministr zahraničí a málem prezident, v oficiální debatě, zhoršuje to významně pozici státu, což se nám může zatraceně vymstít.Rozdíl je zřejmý. Každému, kdo je ochoten a schopen myslet v primárních souvislostech.

   • xpow napsal:

    Ale vždyť vy popíráte základní logiku předmětného výroku. nemluvíme tu o tom, že by měl být Beneš souzen, ale že by podle dnešních lidskoprávních standardů byl za takové nařízení souzen. Jinak souhlasím , že by i kandidát na prezidenta měl na takové výroky být opatrný.

    • vlkp napsal:

     Ne , nepopírám. Vy vynášíte soud.

    • Cech napsal:

     Ne že bych se chtěl vlka zastávat, to chraň mne všichni snad i svatí.
     Pane xpow obdobný odsun byl proveden v současnosti a hádejte kde ?
     Jako nápověda pro Vás, nechť je, že za to nikdo nebyl souzen v Haagu.
     Žádný časový limit až na to přijdete, napište to zde, když né tak Vám to časem prozradím ale né nyní a né okamžitě.
     Musíte se prostě snažit – > nic není v dnešní době zadarmo.

    • strejda napsal:

     Třeba by mu dali občanství USA a nesměl by být do Haagu vydán. Co vy na to? Ani bych se se Američanům nedivil. Mohl by tam sedět s Harry Trumanem. A letadlovou loď jeho jména by mohli přejmenovat na Haag 🙂

    • xpow napsal:

     Vlku stále si myslím, že popíráte, s tím soudem máte pravdu, správně by mělo být, že za podobná nařízení jsou dneska jiný představitelé souzeni.

    • xpow napsal:

     Cechu já myslím , že vím, co myslíte. Schválně jestli víte, co si myslím, že si myslíte? Dám vám nějaký čas. Ale stejně nemáte pravdu, pokud teda myslím správně , že vím, co myslíte.

   • scallop napsal:

    To srovnani kulha na obe nohy. Dneska se proste takove presuny obyvatel v Evrope trestaji v Haagu. Je to recene tvrde, ale je to tak. Jestli to poskozuje ceske zajmy? Diskutabilni a subjektivni – zalezi na tom, kde vidite nepritele.

    Nabidnu Vam jiny model: dle vasi realpolitiky maji male staty se svymi mocnymi sousedy „nejak vyjit“ a nehledat mezinarodni ochranu o jinyh mocnosti (prece kvuli jednomu malemu statu nechceme rzpoutat nuklearni apokalypsu!!!). Proto bychom meli byt pripraveni na omlvu nemecku za odsun, az to jednou budou chtit. (Berte me jako takoveho Sidla ze „slavne“ debaty v repsektu – jen Vam s lehkou ironii ukazuji, kam takova realpolitika vede.)

    • Jos napsal:

     XOPOV + scallop, V Prištině žilo v roce 1990 140 000 Srbů. Dnes jich tam nežije ani 140. Kdože byl za to popohnán do Haagu? A kdo by tam patřil?

     • tresen napsal:

      Tady s vámi souhlasím. Skutečně to, že když byly ukončeny boje a mezinárodní společenství převzalo zodpovědnost za Kosovo a pak připustilo vypuzení Srbů, je zlo. Srovnatelné s odpovědností za poválečnými transfery.

     • scallop napsal:

      V roce 1991 zilo v srbsku 62000 albancu a v roce 2011 jen 6000. Byl za to nekdo pophnan do Haagu?

     • xpow napsal:

      Já jsem nikde nepsal , že bych chtěl někoho hnát před soud, i když teď vlastně ano, jsou určitě balkánský řezníci, kteří se tomu vyhnuli a měli tam skončit. Ale co se týká poválečných události o předhánění k soudu tu nejde, to je absolutní kravina, kterou pořád někdo vytahuje.

     • Jos napsal:

      scallop napsal:
      Březen 27, 2014 v 13.33
      Skvostná ukázka demagogie scallope. Ono v bývalé Jugoslávii žilo asi 12% obyvatel, kteří před rokem udávali svou národnost jako jugoslávskou. Kdepak jsou asi dnes? A dokonce ani západ nikdy nikoho neobvinil za vyhánění albánců ze Srbska.

     • scallop napsal:

      Na demagogii reaguji demagogii.

  • český maloměšťák napsal:

   Šel „by“ do Haagu i Chruščov ? Který svým totalitním rozhodnutím , nijak neposvěceným např. Spojenci /viz Beneš/….“daroval“ Ukrajině nejen několik set tisíc Rusů , ale i území na kterém žili ?
   Tak proč zde tak usilovně oponujete nápravě této křivdy – kdy je Krym spolu s jeho obyvateli znovu vrácen Rusku – na základě rozhodnutí místního parlamentu a místního referenda ?
   Měříte snad dvojím metrem ?
   Či snad jste děcko ?

   Nebo snad byste byl radši, kdyby spolu se Sudetendeutsche Beneš daroval Německu i území Sudet ?
   Někdy vám fakt nerozumím, jednou jsou Sudety analogií, jindy zase nejsou…podle toho jak se vám to hodí.
   Dle mě nejsou, ale uvedl jsem ten příklad jako důkaz toho vašeho obskurního tvrzení, že by Beneš /pak ale i Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson , Bush…Hjalmar Schacht, Herman Abs…/ šel do Haagu – kdyby, kdyby, kdyby etc etc…(existoval stroj času H.G. Wellse).
   Možná i Schwarzenberg jednou půjde do Haagu – pokud se ukáže, že podporoval puč, díky kterému se k moci dostali lidé jako Tymošenková /Mogilevič/, Turčynov /Mogilevič/, Jaroš, Ťahnybok, Syč
   Kdoví kdo všecko jednou půjde do Haagu. Lidi z bank to ale rozhodně nebudou. A Muzyčko – ten už také nikdy nepůjde do Haagu.

   http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/267394-ukrajinske-ministerstvo-vnitra-chce-odzbrojit-pravy-sektor/

   http://www.globalresearch.ca/whos-who-in-ukraines-new-semi-fascist-government-meet-the-people-the-u-s-and-eu-are-supporting/5372422
   .
   pozn.
   Hermann Abs ale také nešel do Haagu, šel naopak administrovat Marshallův plán obnovy Německa a později šel do Vatikánu pomáhat s praním, respektive údajně s odhalováním praní špinavých peněz. Bankéři obvykle nechodí do Haagu, umírají v poho ve svých vilkách, ne v celách. Muzyčko – kdyby byl bankéřem, mohl mezi námi ještě dlouho zůstat, budiž mu ukrajinská zem lehká.

   “ Ještě větší blbec než jsme mysleli“ – to je dobrý název blogu, vlku. Líbí se mi, je velmi trefný.

   • tresen napsal:

    Beneše by za rok 45 v Haagu opravdu nesoudili. Úmluva o nepřípustnosti transferů obyvatelstva je tuším z roku 1962. Takže by ho mohli soudit, kdyby Němce vyhnal až potom. Což je v souladu s výrokem KS.
    Některé vaše nápady v této souvislosti jsou ovšem dost bizarní. Nevím, jestli Chruščov někoho transferoval, ale z Krymu to nebylo. Jakkoli se ho rozhodně nechci zastávat, za tohle by do Haagu určitě nešel, ať by Krym k Ukrajině připojil kdykoli.

    • český maloměšťák napsal:

     Ještě jednou.
     Krym nebyl do r. 1954 ukrajinský. Souhlas ?
     Když tedy nebyl ukrajinský, tak asi byl někoho jiného anebo samostatný. Souhlas ?
     Podle většiny historických pramenů byl ruský. Souhlas ?
     Chruščov ho Ukrajině daroval – opět se na tom shoduje převážná část historiků. Souhlas ?
     Daroval /totalitním rozhodnutím totalitního vůdce/ Ukrajině Krym coby kus země, rybníků, lesů atd. a to spolu s lidmi, kteří na Krymu tehdá žili. Neohlížeje se na mínění ruského obyvatelstva. Zde asi zřejmě nesouhlasíte, ale s tím já nejsem schopen nic udělat.

     Nicméně je pak bizarní odsuzovat Benešovo darování Sudetendeutsche Německu /přičemž jen pár let předtím to byli oni sami, kdo ve své převážné mase volali po Heim in Reich/ a operovat zde Haagem, ale stejným hlasem tvrdit, že Chruščov by do Haagu neměl jít…když tedy Beneš daroval Němcům POUZE zdejší německé obyvatelstvo a ne území /Sudet/ a Chruščov v podstatě z Ruska transferoval nejen obyvatelstvo, ale i území/Krymu/ – daroval je Ukrajině, bez toho, aby se zeptal na jejich názor a bez toho /což v případě Němců neplatí/ že by chtěli někdy v ne příliš vzdálené minulosti Heim in Ukraine , či bez toho, že by se podíleli na zničení a podrobení Ruska , jeho proměnu v protektorát Ukrajiny a bez toho, že by usilovali o vyhlazení ruského etnika.
     Zde tedy jde o daleko brutálnější zásah, daleko nespravedlivější /který je momentálně napravován – na základě parlamentního a lidového hlasování/.
     Divím se pak zejména lidem s liberálními názory, že se tak tvrdě zastávají tohoto aktu zvůle, ale to je jejich problém, jak si to vnitřně obhajují.

     Mě ten váš dvojí metr nudí.
     Dovedete pochopit aspoň to ? Dík.

     • xpow napsal:

      Podle vaší bizarní logiky by museli do Haagu jít i naši politici, když zrušili okresy. Jediný subjekt mezinárodního práva byl SSSR. Obyvatelé Krymu byli občané SSSR a těmi zůstali.To , že přešli z ruské SSR do ukrajinské SSR nemělo na jejich život žádný zásadní vliv. On chudák Chruščov netušil , že se jednou SSSR rozpadne, protože jak jistě víte, sovětší komunisté tu vládli na věčné časy.

     • tresen napsal:

      Když nechápete pojem transfer obyvatelstva, to je pak těžké se s vámi bavit. Zkuste nějaký výkladový slovník, já na to nemám sílu.

     • kchodl napsal:

      Kdyby dvojí metr. Je to mnohem horší.

     • kchodl napsal:

      Chápu, že vymýšlení argumentů a jemných urážek, které oponent ve své stupiditě ani nepochopí, je velmi zábavné – ale tihle magoři za to nestojí. Oni nechápou nic, jsou jako kolovrátek, nakonec se ukáže, že jsou nasazeni jako placení trollové, aby rozvrátili diskusi a vedli ji k určitým tématům – Benešovi například. K tomu zavedou každou debatu.

      Domnívám se, že je někdo za to platí, a pak za rok nebo dva nám budou ukazovat v TV, že „diskuse na nezávislých serverech“ se neustále motají kolem „odsunu“.

      Nedělejte jim hejla. Ať jdou do …..

     • xpow napsal:

      Co to plácáte, nechápete, že administrativní přerozdělování v rámci SSSR nelze s transfery obyvatelstva srovnávat? Že „krymčani“ byli pořád stejní obvyvatelé SSSR o jejíž věčnosti neměl v půli dvacáteho století nikdo pochyb? Co je na tom nepochopitelné?

    • kchodl napsal:

     Maloměšťáku,
     s Vaší sofistikovanou argumentací, opřenou o hluboké kulturní a historické povědomí, případně sarkasmy, ironii a apelaci na morální zásady, náboženstvími prohloubené příkopy, hory a údolí – neuspějete.

     Je to marné, je to marné, je to marné.

  • kchodl napsal:

   Dnes se za podobné přesuny jednoho posílá do Haagu – a umře ve vězení, druhý dostane podíl v mezinárodních komunikacích. Miloševiš a Thaci nebo jak se ten šéf prodavačů afghánského heroinu jmenuje. Hajzlové oba, ale každý dopadl jinak. Tak to je, skutečnost se nedá rozporovat.

   Je to zábavné.

   Je ovšem zábavější, že se zmiňuje Beneš v roce 1945 a ne de Gaulle, ne Poláci, ne Holanďané, ne Belgičané – ze všech těch zemí proběhl odsun a nikdy to nebyl kulturní odsun, s vojskem organizovaným naložením a zárukou bezpečnosti. Byť ta zcela jistě nebyla v ČSR absolutní – staly se mnohé excesy a obrovské zločiny, které byly zcela protiprávně amnestovány. Stejně jako všude jinde. Žádná vyjímka, to bylo v Evropě běžné.

   Jak probíhal ten odsun z východního Pruska ? Lidé utíkali po 10km široké písečné kose a do nich pouštěly bomby a napalm ruské i americké bombardéry. To byla jatka jaksepatří. Odhadem asi půl milionu mrtvých civilistů.

   Samozřejmě o nic menší než před 4-mi lety německé nálety na ruské civilisty kdekoliv.
   Nebo před 5-ti lety na Frantíky. To tenkrát létaly dětské kočárky vzduchem a do toho smažily Messery z kanónů.
   Viděl to kamarád mého dědy, který tenkrát utíkal na jih do Marseille. Prý měl celou válku schovanou usušenou dětskou nožičku a mstil se. I po návratu do Prahy střílel Němce na potkání – jen tak, jeblo mu.

   Kdo seje vítr, sklízí bouři. Dobře jim tak.

 7. Bob napsal:

  Že protektorát měl zvláštní status jakési odpočinkové zóny, to platí.
  Točily se filmy, u kterých se rád zasměju a odpočinu. Nechci být tendenční, ale zároveň si vzpomenu na osud Anny Letenské a na osud herců z těchto filmů po válce.
  Ale už by se asi blbě vysvětloval život v protektorátu našim židovským spoluobčanům, rovněžtak padlým v odboji atd.atd.
  Co chci říci. Já mohu např. s (Vlku s dovolením) Vlkem na toto téma diskutovat v hospodě a je to OK.
  „Smůla“ pí Válkové je, že ať si to připouští nebo ne, je politička.
  Součástí její profese je vyjadřovat se tak, aby se její slova nedala účelově používat, překrucovat.
  Jakkoli ji věřím, že svůj výrok nemyslela špatně.
  TO CO PŘEDVEDLA? ZEJMÉNA PŘI SVÉ OBHAJOBĚ JI NAPROSTO JEDNOZNAČNĚ JAKO POLITIČKU DISKVALIFIKUJE.
  Svým výrokem se zařadila vedle starého Bendy (obhajoba Pinocheta) a dalších.
  Pan Babiš to je jiná kapitola.
  Ten si může říkat co chce, ten má respekt (slovo respekt prosím vykládat tak , že z něj mají strach)

  • standa.e napsal:

   No, „odpočinková zóna“… Zrovna minulý týden jsem s dětmi hovořil o mém prastrýci a pradědovi a prababičce, kterak si udělali kolečko po německých věznicích (oba muži se zastávkou v malé terezínské pevnosti) a jaké štěstí měli, že byli odsouzeni a odesláni do Říše cca čtvrt roku před atentátem…
   Ale chápu, jak jste to myslel.

  • Leo K napsal:

   Jenom drobnost, jinak souhlasím. Filmy se točili i v Polsku (tedy v Generálním gouvernementu) a Bíle Rusi – ono to byla součást Göbbelsovy taktiky – o válce co nejméně mluvit a co nejvíce se bavit. Iv Protektorátu se věšelo, stavělo ke zdi – a bylo to každé ráno oznámeno – ale v kině běžel Baron Münchhausen s Hansem Albersem, a celé kino se chechtalo.

  • Evix napsal:

   Tak tchán by s odpočinkovou zónou asi nesouhlasil, kdyby žil, ročník 28. Zabití prasete na černo bylo taky hrdelní zločin, vyprávěl jak kvičícího bravka mordovali ve sklepě a jak měli hrůzu, aby je nikdo neudal.
   Nebo jak jeli do Ostravy s koňským povozem (z Kopřivnice) už nevím, co to vezli, ale když se vrátili na druhý den, měli wehrmacht v chalupě, krve by se jim nedořezal, jak se vyděsili……A takových vzpomínek měl spoustu….
   Nebyla to taková idylka jak si dnes někteří myslí….
   Hm, budeme mít někdy rozumné lidi v politice? Už mě ti „amatéři“ unavují :-((((

 8. tresen napsal:

  Kdyby tu tenkrát Němci zůstali, tak by je dnes noví benešové přes veškeré skřípění zubů neodsunuli, protože by je čekal Haag. Proto jsou plni vděčnosti a zároveň je každé slovo na tohle téma popudí.
  Představa, že by to dnes v pohraničí mohlo vypadat jako ve francouzských regionech s německy mluvícími obyvateli, je pro ně nemyslitelná.

  • xpow napsal:

   Popudí je slabé slovo, za chvíli si přečtete tu nenávistnou krvelačnost v přímém přenosu. Ty francouzské regiony , o kterých píšete, to je bohužel civilizační standard , kterého nemáme šanci v dohledné budoucnosti dosáhnout. Bohužel.

   • Admirál napsal:

    Tak ty „civilizační standardy“ pozdravujte.

   • Admirál napsal:

    K těm Vašim (úmyslně píšu Vašim) „civilizačním stndardům“ je třeba mít vysokou míru předběžné opatrnosti.

    Abychom je nemuseli obdivovat ze Sibiře či z Patagonie.

   • vlkp napsal:

    Zkuste se někdy informovat o počínání třeba 3. divize marockých střelcův Alsasku po 2.ww. Kdy jim francouzským velením tehdy byla dána v podstatě volná ruka.
    Vedle toho bych doporučoval zkusit prostudovat, jestli v Alsasku a Lotrinsku před volbami existovala nějaká obdoba SdP, s její masovou akceptací mezi německy mluvícím obyvatelstvem, a sdělte mi prosím jméno jejich šéfa – obdoby Konráda Henleina.. A také jejich přímý podíl na porážce Francie v roce 40. Kde o něm hovoří jako Henlein o činnosti proti ČSR v době před Mnichovem. Jde o jeho projev ve Vídni v roce myslím 41. Prosil bych v této souvislosti někoho, kdo umí opravdu dobře gůglit o nalezení linku na tenhle projev. Já ho bohužel ztratila nemohu znovu najít.
    Díky.

    • Xaver napsal:

     Rád vypomůžu: encyklopedie.divoch.info/cs/Sudetoněmecká_strana
     Bylo naprosto zřejmé, že hesla o zlepšení situace sudetských Němců v ČSR jsou záminkou, aby mohlo dojít k cíli pro německé nacionalisty prvořadého – rozbití Československa a získání jeho území. Toto potvrdil později i Konrád Henlein, když ve svém projevu ve Vídni dne 4. března 1941 mimo jiné řekl: „Právě zde, v dunajské kotlině a Sudetech povstali první hlasatelé Velkého Německa, právě zde zapustila kořeny idea pangermanismu…“… „Abychom se zpočátku vyhnuli zásahům českých úřadů a rozpuštění, museli jsme zpočátku skrývat naši příslušnost k nacionálnímu socialismu.„… “během několika let se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak zásadně,… že bylo zralé na likvidaci…“
     Pěkný den!

   • strejda napsal:

    Víte co je to Masakr v Dachau, kdy US Army povraždila asi 520 německých SS a dozorců? Všichni byli s rukama nahoře, některé vytáhli z lazaretu SS. Vyšetřování zastavil generál Patton.
    Šel by Patton do Haagu jako šel Milošević?
    Za Malmédský masakr se po válce popravovalo. Obětí byla asi čtvrtina proti Dachau.
    Pokud je libo mohu poskytnout i fotografie.

    • tresen napsal:

     Nepopravovalo. Velitel té německé jednotky byl sice odsouzen k smrti, ale nakonec dostal milost a byl propuštěn v roce 56.
     Nicméně souvislost Dachau – Malmédy – Alsasko zůstává záhadou.

    • Xaver napsal:

     Pane strejdo, mám tu jistý problém: kdybych byl v tom Dachau Häftling v DEN JEHO OSVOBOZENÍ, asi bych také nedával přednost nějakému spravedlivému soudu s tím lidským odpadem. NSR pro jistotu trest smrti bleskově zrušila, soudy se vlekly a vlekly, svědci vymírali atd. – to znáte. Rusové ty označkované parchanty stříleli na místě, ať na ně narazili kdekoli, natož přímo v KZ.

   • standa.e napsal:

    No, pokud vím, tak Francouzi oficiálně nehovoří o „němčině“, ale o „alemanských dialektech“, zde konkrétně „Alsaštině“. A že to tak vnímají i sami Alsasané, pokud svůj jazyk jeeště vůbec ovládají (jejich osud se dost podobá Lužickým Srbům). Jednoduše, pokud cítí nějakou identitu, nemá to identita německá, ale alsaská, resp. lotrinská a ani jazyk s ní není spojován, neboť je němčina vnímána jako spisovná alsaština.
    Mimochodem, po druhé světové válce byl v Alsasku výrazně vyšší podíl trestů (po trest smrti). Dnes se bilingivní výuky účastní cca 10% dětí, tuto si museli poměrně tvrdě vybojovat a povolena byla až cca od 90.let 20.století.
    To jen hovoříme-li o oněch „civilizačních standardech“. Je zřejmé, že nejsou automatické a je stejně tak zřejmé, že byly umožněny v podstatě až v podmínkách majoritu naprosto neohrožujících, kdy většina Alsasanů i Lotrinčanů v běžném životě užívá francouštinu.
    Pro zajímavost:
    http://kulturnistudia.cz/nemecka-kultura-ve-francii-alsasko-a-alsasane/
    http://www.hks.re/wiki/nemci_ve_francii_-_lotrinsko

    • standa.e napsal:

     Když nad tím tak přemýšlím, tak minimálně v otázce jazyka měli naši sudetští spoluobčané za první republiky významně lepší postavení, než Alsasané ve Francii…
     Každopádně pro srovnání dějinných událostí je třeba srovnávat zcela – jak níže vlk naznačuje, naprosto jiná byla rétorika Hitlera vůči Alsasanům a vůči Sudeťákům. Pokud se Alsasané cítili být hrdými Alsasany, cítili se být sudetští Němci nejprve především Němci. (Za války dokonce nebylo říšské občanství pro Alsasany stejně automatické, jako pro sudetské Němce). Francie jako mocnost pak byla bezpochyby vnímána zcela odlišně, než Československo (A z toho vyplývala agresivita vůči jeho majoritě) a ztráta daného území neměla pro zemi tak fatální dopad, jako v našem případě.
     Zároveň nebylo Alsasko historicky zdaleka tak ukotveno v Německu či Francii, jako v případě našeho pohraničí. Stejně tak se Alsasané aktivně nepřipojili k rozbití Francie, jako tomu bylo v případě našich sudetských bratří.
     A to říkám z pozice člověka, v jehož krvi je té německé více než dost. Děda z tátovy strany se přihlásil k České národnosti, jeho bratr k německé. Jeden byl v odboji a druhý u SS… Stejně tak mám dětství (70./80.léta) spojené s běžným „Grüß Gott!“ mezi staršími obyvateli mé vsi…

  • jozka napsal:

   A taky v tech regionech oni civilizacne standardni provadeli to same co v Sudetech?

   • tresen napsal:

    Vaše otázka je dost zmatená.
    Pokud se tím ptáte, jestli nacisti vyváděli ve Francii to samé co u nás, pak zní odpověď ano.
    Jestli chcete vědět, jak se tam vyvíjela situace po válce, tak odpověď zní, že úplně jinak než tady.
    Němci a Francouzi se naučili spolu žít jak v sousedství, tak i v hranicích jednoho státu. Ty krajiny díky tomu prosperují.

    • Šims. napsal:

     Takže výborně, v té přestřelce jste fakt dostali tam kam ONI chtěli – teď již zbývá je vyhrnout rukávy a začít porovnávat kdo má větší svaly. Při výchově dětí se říká – když nechcete, aby děti zlo bily, dejte jim novou hračku. Takže nyní nám rozdali protektorát, Krym, ty restituce, Rittigy a další hračky musíme schovat na dno krabice. Tak to snámi dělají. Vždycky se říkalo a platilo to beze zbytku – na bordelu se nejlépe vládne a že jim to fakt vycházelo.

     • tresen napsal:

      Započítejte prosím mezi ty, co rozdávají hračky, abychom zapomněli na Rittigy, i vlka.

    • vlkp napsal:

     Nečkám, že byste zvážila, proč s e Francouzi s Němci po válc e naučili žít.
     Ale zkusím vám to ptozradit. Protože francouzi s e stali atomovou velmocí. jejich atomový arzenál je velmi odlišný od všech ostatních atomových velmocí. V podstatě nemají strategické jaderné síly. Jen taktické. Až na pár nepočetných výjimek. Jejich hlavní jaderná síla je prostředcích tak s radiusem max 1000 km.
     Nebudu s e ptát jestli jste někdy zvažovala proč. Já ano. Už hodně dávno.
     A závěr je logický a jednoduchý. Je to jasný vzkaz Německu – už k nám nikdy nelezte.
     Kdybychom disponovali, jako republika jaderným potenciálem, bylo by naše postavení vůči sousedům dost jiné. Stačí se podívat na Kimland.

     • tresen napsal:

      Byl jste někdy v Alsasku-Lotrinsku? Mluvil jste tam s lidmi?
      Kdyby jo, nikdy byste nenapsal takovou ptákovinu.

     • vlkp napsal:

      Milostivá,
      hovadina říkáte? Co od vás čekat jiného. Zajímala jste se někdy o dějny toho území, počínajíc , dejme tomu od roku 1870?
      Mimochodem, tohle území bylo jednou z příčin vzniku 1.ww.
      Páchám sice rád dobré skutky a nedávno jsem jeden takový vůči vám podnikl. a rozšířil vám základní vzdělání. Dneska by to bylo na výrazně déle. A já už vyčistil doma boty rodině. Takže mám odpracováno a vzdělávat vás nebudu.

     • tresen napsal:

      Vtip je v tom, že se obyvatelé těch krajin, o které se v minulosti svářila Francie s Německem, dokázali od té minulosti odpoutat. Nevzdali se své kultury, jen svého konfrontačního myšlení. Jsou Alsasané, hrdí na svou identitu, nezapomněli na své německé kořeny, ale politicky jsou to Francouzi.
      Ovšem to je něco, co asi těžko chápete, s tím svým odvoláváním k roku 1870.

     • vlkp napsal:

      Nikoli milostivá. Kdo zde má problém cokoli pochopit, jste vy. Zhutním to velmi – zkuste mi sdělit odpovědi na , konkrétní, na můj vstup 08,49. Řeči o hrdých Alsasanech si nechte od cesty. Chci znát jméno jejich Henleina, kolik dostal v předválečných volbách hlasů, jak školili turnery a prováděli masové podrývání francouzské státnosti a to jak oficiální politickou činností, tak činností ilegální a teroristickou!
      Všeho ostatního mne laskavě ušetřete.

     • tresen napsal:

      To, že v Alsasku bylo pro Hitlera méně lidí než v Sudetech, je fakt, který nezpochybňuju. O tom, jak to tam vypadalo těsně před válkou, se člověk toho moc nedozví, já jsem vlastně převzala pohled Jiřího Weila z povídky Štrasburská katedrála, kde tu zemi líčí jako dost zmatenou, s rozkolísanou identitou, s přívrženci i odpůrci Hitlera. Ale povězte mi, když se shodneme, že se už mezi válkami mohlo víc Alsasanů ztotožnit s Francií než bémáků s RČS, jak to ti Francouzi dělali.
      A jestli by nebylo lepší, kdyby tu šanci dostali po válce i zdejší Němci.
      Z věcného pohledu těch rozumných ovšem nebylo o co stát, když viděli, jak utekli Stalinovi z lopaty.
      Jenže kdoví, třeba mohlo být všechno jinak.

     • Anonymní napsal:

      Milá dámo,
      vaše schopnost chápat má tragický rozměr. Zkusím to tedy jinak. Zamyslela jste s e nad tím, proč Švýcarsko nevyhnalo své Němce? Není ta otázka příliš složitá?
      Víc e méně je to ze stejných důvodů, jako proč Francie nevyhnala Alsasany.
      A jen na okraj v Ouradouru – snad jste ten pojem slyšela – byla prý dlouhá a dlouhá léta na krajích obce cedule, která do obce zakazovala vstup komukoli z Alsaska. To jen tak na okraj.
      Je to jako vždycky – čím méně o věci víte, tím jste v diskusi aktivnější.
      Ale pořád jste mi ještě nedodal a ty údaje, o které jsem vás žádal u v 08,49

     • tresen napsal:

      Víte co? Tak mi ty údaje dodejte vy. Kolik procent Alsasanů bylo podle vás pro Hitlera a kdo je vedl? Kolik alsaských kluků a holek bylo v Hitlerjugend? Kolik vojáků z Alsaska padlo za Německo?
      A s tím Švýcarskem to myslíte jak? Jako že kromě Švýcarů tam byli i Němci?
      Já vím, je to moc otázek. Ale snad to poberete.

    • Leo K napsal:

     Tady musím Třešni poděkovat, skutečně to tak je – a velmi dobrý, až nadstandardně kvalitní rozhovor na související téma je zde: http://www.blisty.cz/art/72695.html

    • janhladik napsal:

     Tak si do svých úvah zkuste zahrnout režim ve Vichy a vztah Hitlerovského Německa k Francii, resp. naopak, ve srovnání se vztahem k ČSR. A jak Francie ‚bojovala‘.

 9. zemedelec napsal:

  Pane Vlk.
  Ohledně sudetské otázky,mám málo informací,tak to nechám na zasvěcené.
  Ač nejsem Babišův příznivec,ale já to považuji za manipulaci od ECHA 24,nebo spíš kopanec za kopanec.Nechci Vám kazit radost z ECHA 24,ale dokládáte,že psali ze silně pravicových pozic a pro potřebu Schwarzenberga a Kalouska,najednou s nimi souhlasíte,vždyť pro ně pracují dál.Pro ně je teď hlavní cíl Babiš,jakoukoliv cestou.

  • Šims. napsal:

   Přesné…………………..hrrr na Babiše.

  • vlkp napsal:

   Zemědělče,

   já jsem zvědav, co budou psát a jak to budou psát. Píši to v článku. Jestli budou postupovat jako v Lidovkách, skončí.
   Jestliže budou jen antibabišovské, skončí také.

   Jsem moc zvědav, jestli budou za svoje peníze předvádět stejnou demagogii jako když to bylo za cizí.
   A jinak – já s jejich kritikou Babiše v tomto případě naprosto souhlasím!!! Mám obrovský problém s tím, že je ve vládě. Psal jsem to tady opakovaně.
   Takže to, že podporovali barela dobroty je pro mne bez významu.

 10. Admirál napsal:

  Dnes jsem narazil na zajímavý rozhovor na BL:
  http://www.blisty.cz/art/72695.html
  Toho pána a to, co říká je třeba brát vážně.

  • šva napsal:

   velice zajímavé, děkuji

  • Laco G. mlynář napsal:

   Právě jsem na ten článek chtěl také upozornit. Člen pravicového křídla CSU, blízký spolupracovník Kohla se v rozhovoru vyjadřuje jak k minulým politickým událostem, ale i k aktualitám včetně Ukrajiny, Krymu a NATO, roli USA v Evropě a ve světě i kminulé a současné roli médií. Je to sice delší, ale stojí za to přečíst. Nejdřív jsem si myslel, že čtu Haló noviny.
   Vlku, myslím, že bys to z 99% podepsal.

  • vahy napsal:

   Díky za upozornění. Inspirující článek dává odpověď na řadu otázek.

  • strejda napsal:

   Zajímavý postřeh hrobníka. Pokus si jeho odpovědi promítneme do budoucnosti, a shodujeme se, že je důvěryhodný, tak jso povídačky kolem Válové, Babiše, Káji z Orlíku, Zemana a dalších jen hračky naší Kačky. Necítíte tu obrovskou bezmocnost?

 11. Šims. napsal:

  O Válkové si myslím od samého začátku, že jde o ryze pragamtickou, chladnou ženskou. Pokud konvenuje k německému světu, ani se nelze divit, že vypustila uváděná „slovíčka“ z úst. Stejně si myslím, že novinář, který ji pokládal své otázky moc dobře věděl, že ji může na tématu uvařit, protože vůbec nevím, zda kdybych byla ve stejné situaci, by někoho napadlo se mne ptát na protektorát. Asi bych se mu vysmála, protože si rozhoovor se mou spetl s ústavem pro historii. A taky nevím, jak to má s tématem ujasněné a na jakých základech onen ptací novinář. Když se chirurg připravuje na operaci, tak si prostuduje vše související, nejinak to bylo s novinářem…..to mi nikdo nevymluví. Léčky nekladou jen lovci zvěře. Když jsem onu dámu viděla v ČT24 v Událostech, došla jsem k závěru, že je to verbálně velmi neobratná ženština, možná jí sedí právnická terminologie (proto možná pokládala fakta o obětech vedle sebe), ale rozhodně Demosthénes by z ní radost neměl. Jak to s ní dopadne uvidíme, ale musím absolutně souhlasit s názorem Zemědělce, který ukázal jasný směr – Babiš. Válková je rtuťovitá ženština, je svým způsobem nebezpečná pro naše vrchnostenstvo a bohužel pro ní, obrazně odhalila hrudník, takže snadný terč. A vše má posloužit na ostřelování Babiše. Mne ale spíše zajímalo, jakou alternativu vidí tito ostřelovači i v řadách „normálních“ lidí – stýská se jim po Topce, odeesmanech či dalších? Nebo vidí budoucnost v socanech, kteří si přímo žádají dostat na zadek stejně jako ODS? Nevím, proč si někteří lidé nechtějí uvědomit, že Babiš je nyní opravdu jediná osoba, která může nasměrovat stav k lepším pořádkům. Já bohužel nikoho lepšího (schopnějšího a aktuálnějšího) nevidím. Pokud půjdeme stejnou cestou jako dosud, dojdeme do Řecka, směr jsme již nabrali.
  A ještě ke Kchárlovi – když posílal Beneše do pomyslného ráje všech válečných zločinců – Haagu, všichni resp. skoro všichni mlčeli.

  • zemedelec napsal:

   Paní Šims.
   Děkuji za pochvalu,ale ještě to trochu doplním.
   Jak vidíme,ANO rostou preference a pokud se mu něco zdaří,porostou ještě víc.
   Proto to řeknu opatrně,mohou ho donutit vyvolat předčasné volby a má v rukou všechno.

   • Šims. napsal:

    Zemědělče, pokud jste byl v posledních dnech pozorný, tak se v ANU řešil problém – poslanci a ministři se přímo dotazovali Babiše, že toto slyšeli a zda chce vyvolat volby. Ten to dementoval, takže nyní visí ve vzduchu – zda byl vypuštěn balónek či to byla akce našich bratrů v triku, kteří musí dělat bordel, aby odváděli pozornost. Já osobně při pohledu na vládu a její problémy, stoupající preference ANO. Koho by taková možnost nenapdla, zvlášť když máme na podzim velké volby a svezlo by se to při jedněch penězích. Kdybych byla v kůži Babiše, tak bych s touto myšlenkou určitě pohrávala. Socani jsou příšerní – pohled na snaživého žáčka poškoláčka s designem Mazánka, co běhá protože má v gesci MŠMT a ještě se stihne pochválit, jaký byl výborný běžec, tohle bych očekávala od puberťáka, ne od ministra. Zaorálek s Ukrajinou zvoral co mohl, ten se měl držet svého parlamentu, tam ještě vynikal jako pohotový rétor a nikomu tam nevadilo, že mluvil o tématu hodinu dokola, ale jako vládní činitel se znemožnil na 100 let dopředu. Mám pokračovat? K tomu ti lidovci, takže o čem je ještě potřeba mluvit? Takže, kdybych byla v situaci, že sahám po 30%, zvažovala bych ledacos. No a taky ty útoky, není to jen tak samosebou, ODS mobilizuje své staré kádry a chce začínat znovu, na modrém? TOPka řeší nástupce, Kalousek sám sebe, lidovci se uvaří na církevních restitucích, Zelení mohou jít vysazovat tak stromky, Okamura si udělal VIP klub, v komunálkách vyhoří, protože neodhadne témata obyčejných občanů, tam nepálí tolik referendum, tam jsou jiné problémy, daleko prozaičtější. Komunisti se musí bát případných povinných voleb, sbírají smetanu na krajích hrnce. Moc jsem rozepsala, stejně je to o ničem.

 12. Michal napsal:

  Ale přitom se ten pán tváří tak seriózně, dokonce občas i zažertuje…
  http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/ukrajinsky-premier-vymazal-srby-nahradil-je-velkochorvaty_302280.html

 13. čtenář napsal:

  Andrej Babiš: Omlouvám se

  Chtěl bych se vyjádřit ke svému vystoupení na tiskové konferenci v pondělí po jednání vlády. Vzhledem k tomu, jakou pozici zastávám, mohl si někdo můj výrok interpretovat tak, že jako ministr financí hodlám prověřovat financování zpravodajského serveru, což jsem samozřejmě nikdy neměl a nemám v úmyslu. Jen mám, ostatně jako mnoho dalších lidí, pochybnosti o tom, kdo zmíněný projekt (Echo24.cz – pozn. red.) ve skutečnosti financuje.

  Vzhledem k tomu, že jsem byl tři roky hlavním sponzorem serveru Česká pozice, dobře vím, kolik stojí rozjezd a provoz takového projektu. Patřím mezi lidi, kteří s novináři otevřeně, dokonce nadstandardně komunikují. Nikdy jsem neměl a nadále nemám v úmyslu někoho umlčovat.

  Stále mám problém se ztotožnit s rolí politika a člena vlády. Před volbami jsem byl svobodný člověk a říkal jsem, co jsem si myslel. Teď už to údajně nemohu dělat, protože politik má prý říkat něco jiného, než si myslí.

  Chtěl jsem se zastat hlavně paní ministryně Válkové.

  Omlouvám se všem, kterých se má pondělní slova dotkla.

  Andrej Babiš, ministr financí

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/babis-se-omluvil-echu24-za-slova-na-tiskovce-f2t-/domaci.aspx?c=A140327_2049895_domaci_wlk

  • vlkp napsal:

   Co to jako na meritu věci mění? Já to psal předevčirem, on se „omluvil“ dnes. Tím není jeho výrok méně skandální. Jde jen o omezování škod.
   Kdo financuje Echo 24 mu může být úplně ukradené. A největší malér spočívá v té výhružce o kontrole Klonerova danového přiznání.

   • čtenář napsal:

    Vy byste to vědět nechtěl?
    Jestli to doopravdy financuje ten český finančník s bezvadnou pověstí anebo někdo jiný?

    • Laco G. mlynář napsal:

     Babiš je bohužel mediální trouba, respektive jeho mediální poradci. Balšínek to samozřejmě bude rozmazávat, potřebuje rychle zvýšit návštěvnost serveru, aby získal inzerenty. Ten internetový traffik v souvislosti s touto aférkou by jej stál normálně miliony.
     Jinak jsou to tam ale zvratky, viz. poslední článek Zlámalové, nebo dnešní nepodepsaný a ničím nepodložený o tom, že Putin se chystá napadnout východ Ukrajiny. Fakt žumpa pokračuje.

    • Cech napsal:

     Nemohu s Vámi souhlasit, když vlastníte FAU tak se Kloner může tak maximálně připravit pouze na pomalou a bolestivou smrt.
     Dávám mu tak necelého 1/2roku.

    • vlkp napsal:

     A vy jste s e pídil nějak usilovně po tom, kdo vlastní který titul?

   • Věra Říhová napsal:

    Vlku, zkuste mi to lidsky vysvětlit. Daňová kontrola je normální proces, který se uskutečňuje už celé čtvrtstoletí. Jak to, že pro někoho je to běžnou administrativní záležitostí a pro druhého vyhrožováním. I kdyby Babiš chtěl poslat kontrolu na ECHO 24, jakože nechce, alespoň to tvrdí, čeho by se mělo ECHO 24 bát, když má všechno v pořádku ? Já si myslím, že všichni, kteří mluví o vydírání, automaticky předpokládají, že s Echem 24 není něco v pořádku a že by se mělo bát o svou existenci, a proto ho Babiš ohrožuje. Pokud to tak ale je, pak by mělo skončit.
    Já dělám daně a mzdy už 21 let, těch kontrol z FÚ a sociálky jsem měla tolik, že nejsem schopná je spočítat. Když se mi kontroloři ohlásí, tak to ani já ani majitel firmy nebere jako vyhrožování, ale jako běžnou součást podnikání.

    Já to prostě s tím vyhrožováním nechápu.

    • Věra Říhová napsal:

     Ještě doplním. Mě to připadá, jako bych své vnučce vyhrožovala, že když neutře nádobí, tak ji zkontroluji domácí úkol. To by fakt byla výhružka, když ji úkoly kontroluji každý den.

     • vlkp napsal:

      Paní Věro,

      daňová kontrola je samozřejmě běžnou záležitostí. To nikdo nezpochybňuje. A berňák může kontrolovat , co chce.
      Ale pokud je někdo podnikatel v jisté branži, a shodou okolností se stane ministrem financí a začne berní úřad brát jako nástroj pro své podnikatelské zájmy, například tak, že přes berní úřad začne nadbytečnými kontrolami šikanovat svou konkurenci nebo třeba tak, že v rámci prověřování účetních dokladů získá detailní přehled o cenách inzerce, seznamy dodavatelů a zákazníků a tak podobně, tak je to ve zcela jiné poloze. A Babiš veřejně vyhrožoval, že nechá projít pořádně financiera projektu Klonera!!! To je skandální. Obn prostě hrozí účelovým zneužitím finančního úřadu!

     • Věra Říhová napsal:

      Díky vlku, tak to beru. Na zneužívání úřadu pro konkurenční zájmy jsem si nevzpomněla.

     • čtenář napsal:

      slyšel jsem toto:
      „doufám že váš bílý kůň,ten klenor,že se povídá lecos kdo to financuje,má dostatočně velké majetkové přiznání aby prokázal potom ty vaše náklady.“

      z mého pohledu tedy jediné co Babiš veřejně řekl bylo,že by ho zajímalo,jestli pan Kloner zdanil už tolik aby si mohl dovolit projekt Echo financovat.

     • vlkp napsal:

      A to není výhružka, že ne? Když něco takového říká ministr financí a shodou okolností majitel vydavatelského domu, odkud odešla redakce nového konkurenta Echa24, že ne?

     • čtenář napsal:

      těžko říct,ale já to jako výhružku nevnímám,Echo není konkurence pro jeho noviny.
      ale stejně,nejdůležitější je to,co se skrývá za tím „že se povídá“.
      na každém šprochu pravdy trochu.

 14. kamil napsal:

  Výrok občana Schwaryenberga byl ahistorický, na dějiny nemůžete nahlížet a klást měřítka dnešní doby. Kdyby tomu tak bylo, tak by opravdu Beneš dnes směřoval do Haagu, společně s ním by tam šli i Spojenci. Kdybyste pak zamířil ještě hlouběji do dějin, tak by se v Haagu ocitli i Schwarzenbergové neb jjeich působení je dnešní optikou nepochybně těžkým zásahem do světa lidských práv.
  Jinak k vaší ukrajinské a novinářské tématice připojuji jeden odkaz, to už je skutečn ěbez komentáře..je ješt ěněkdo u nás, kdo dělá novinářinu nikoliv propagandu?
  http://zpravy.idnes.cz/ukrajina-revoluce-banderovci-djw-/zahranicni.aspx?c=A131206_143407_zahranicni_pul

 15. Fagan napsal:

  S větší částí článku souhlasím. Výrok paní ministryně Válkové je hloupý, dehonestující statisíce obětí, pravdivý snad jen z části, jak bylo řečeno ve včerejší debatě, kdo plnil to, co po nem Němci chtěli, kdo si dělal svoji práci anebo podnikatel, živnostník dodával své produkty a služby pro německý válečný průmysl anebo služby jejich vojákům, měl se asi relativně dobře. Naproti tomu výrok pana Schwarzenberga není konstatováním dehonestující lži, je to KONDICIONÁL, který platit ono „kdyby“ je naprosto pravdivý. Srovnávat tyto dva výroky tedy bude jen ten, kdo si po Zemanovsku chce plivnout na Schwarzenberga, případně opakovat nechutnosti jako pan prezident o údajných hákových křížích v sídle jeho ženy, o otci a tchánovi, za které ať byli jacíbyli, on nemůže. Že Schwarzenberg vystupoval proti totalitě, tedy především té, co na ni spousta fandů M. Zemana nostalgicky vzpomíná jako na dobu hojnosti pro všechny hochštaplery a třídní suterén, který se po fyzické likvidaci přirozených elit, sám sebe prohrásil za elitu a s dělnickými přípravkami ovládl místa, na která by v liberální demokracii volné společenské soutěže, kde nerozhoduje o úspěchu ani původ ani stranictví, ale jen kognitivní a intelelektuální schopnosti. by tito lidé byli dál tím, čím byli za první republiky, tedy dělníci ve fabrikách, kde by je možná nechali šít podvlíkačky, ale rozhodně by je „nepůšťali na saká“ coby společenský oděv vyšších sociálních standardů , kterým se oni svým vychováním nikdy ani zdálky nepřiblížili.

  Tady naprosto souhlasím se šéfredaktorem Britských listů Janem Čulíkem. Česká mentalita a snaha se pořád vymlouvat na druhé, jejich zbabělost i kverulanství a latentní rasismus jsou dokumentovatelné dnes, stejně jako za toho Beneše.

  Velmi mě znepokojuje obnovení národoveckého diskursu v České republice
  Jan Čulík

  uvádí zde dva citáty, Muriel Blaive a Marry Heimann

  „Poté, co Beneš podepsal r. 1943 v Moskvě se Stalinem dohodu o spolupráci se Sovětských svazem, komunisté připravili složení poválečné československé vlády, které Beneš přijal. Z vlády byli vyloučeni antifašističtí sudetští Němci i ostatní československé menšiny. Nekomunistům nevadily totalitní prvky v Košickém národním programu, zájem projevovali jen o potrestání „zrádců národa“. 4. dubna 1945 zasedala v Košicích Fierlingerova nevolená vláda: začala připravovat retribuční spravedlnost. Situace byla podobná jako po první světové válce: opět diktovala nezvolená vláda exilových politiků zemi zásadní změny. Tak jako po Mnichově byly v Česko-Slovensku zakázány levicové strany, teď byla vytvořena tzv. „Národní fronta“ a byly zakázány strany pravice.

  Na rozdíl od vybombardované Británie nebo Německa prožily Protektorát Čechy a Morava i první Slovenská republika poměřováno hrůznými poměry té doby relativně fešáckou válku. Výhodné bylo, že výrazně postoupil proces homogenizace obyvatelstva: za války se Češi i Slováci zbavili většiny Romů i téměř všech židů a po válce pak i Maďarů a Němců. Benešovi se podruhé podařil zázrak: přimět západní spojence, aby znovuvytvořili Československou republiku. To zdaleka nebyla automatické. Teď mělo Československo existovat v daleko výhodnějším postavení: bez menšin. Jenže Beneš byl úzkoprsý nacionalista a socialista, který se chtěl svým etnickým a politickým nepřátelům bezodkladně pomstít. Československo po roce 1945 tak už nebylo demokratické: praktikovalo etnické očišťování, nezvolená vláda diktovala zemi, co se jí zachtělo, pomocí dekretů a začala rychle budovat policejní stát.

  Od nacistů se poválečné československé úřady dobře naučily jak neutralizovat politický disent: pečlivým rozdělováním potravinových lístků, populismem, mzdovou politikou a přerozdělováním zkonfiskovaného majetku. Do 27. října 1945 schválil nezvolený prezident Beneš 27 prezidentských dekretů a 91 zákonů. Provedl tak brutálně nacionalistickou a radikálně socialistickou revoluci.

  Hned po válce začalo české obyvatelstvo spontánně vraždit Němce. Jen Němci byli „zrádci“ a „fašisti“, jako by český a slovenský národ s nacistickým režimem vůbec nekolaboroval. Prezident a ministři vyzývali obyvatelstvo, aby se zbavilo „Němců a Maďarů“. 12. května 1945 požadoval ve vládě jeden ministr, aby se apelovalo rozhlasem na obyvatelstvo, aby nezabíjelo nevinné německé civilisty. Vláda to odmítla jako „zbytečné“. 16. května 1945 zdůraznil Beneš v projevu, že je v zájmu jednotného státu zapotřebí „vylikvidovat Němce a Maďary“.

  Poválečný československý režim se choval k československým Němcům přesně tak, jak se choval nacistický režim k židům. Počet potravinových lístků pro německého občana byl snížen natolik, že se z toho nedalo žít. Německé školy byly násilím uzavřeny. Stejně jako židé za války směli Němci nyní nakupovat jen v určitých hodinách, nesměli používat veřejnou dopravu a nesměli se stěhovat. V internačním táboře pro Němce u Ostravy a v kolínském táboře pro „kolaboranty“ se mučení, znásilňování a vraždění vězňů stalo tak běžnou věcí jako v nacistických koncentrácích, které řídila SS. V táboře Vojna u Příbrami bylo vyvěšeno nacistické heslo „Práce osvobozuje“, tentokrát v češtině. Vznikala síť tajné policie, do níž byli verbováni nacističtí zločinci. Podle Benjamina Frommera odsoudily „mimořádné lidové soudy“ 97 procent obviněných. Právo na odvolání bylo zrušeno a popravy se konaly do 2-3 hodin po rozsudku. V prosinci 1945 vedly stížnosti, že československá policie běžně mučí obviněné, k požadavkům, aby byla policie denacifikována.

  Odsud Maďarů ze Slovenska za jejich údajný „fašismus“ byl neuvěřitelným pokrytectvím, protože fašistický stát na Slovensku ustavili Slováci, nikoliv Maďaři. Z Československa však byli deportováni i němečtí antifašisté: Němci si směli s sebou každý odvézt 30 kg, ale žádné cennosti. Balíky s cennostmi se soupisem položek a řádně uklizené byty musely být před odsunem odevzdány československému státu.

  Po odsunu Němců a Maďarů však pro Čechy zůstával problém Slovenska. Ve volbách v květnu 1946 zvítězila na Slovensku pravicová Demokratická strana. Slováci požadovali osvobození šéfa Slovenského štátu Tisa, avšak české úřady ho nechaly v dubnu 1947 schválně popravit, aby „navždy vyřešily otázku slovenského nacionalismu“. Přitom český šéf protektorátní vlády Rudolf Beran byl odsouzen pouze do vězení.

  Nekomunisté i komunisté ve vládě od r. 1945 spoléhali na mstivost davů, na lidové soudy, na potlačení práva na odvolání, na rychlé popravy podle retrospektivně vytvořených zákonů a na kriminalizaci etnického míšení obyvatelstva. Až na poslední chvíli před komunistickým převzetím moci si začali uvědomovat, že tyto autoritářské praktiky semelou i je. V Československu zvítězil r. 1948 komunismus právě v důsledku českého národního šovinismu a v důsledku politického oportunismu pošetilých osobností českého veřejného života. Komunistický režim nebyl primárně důsledkem zásahů zvenčí, ale vznikl proto, že Češi a Slováci chtěli něco daleko naléhavěji než demokracii – totiž etnicky homogenní stát pod ochranou Sovětského svazu.“

  ****

  Ano, Beneš porušoval vlastní zákony dokonce ústavu, vládl jako totalitář, zaprodal naši tomu největšímu ideologickému zlu a té nejtužší totalitě, co kdy v Evropě existovala, kde na počet denních poprav byli denně vydávané směrnice. Sám zakázal opozici, nejen tu pravicově konzervativní, ale jakoukoli, nové strany nesměly vznikat. Ideově uzákonil „socialismus“. Čulík dodává: „Je opravdu znepokojující, že ještě v roce 2014 navzdory všem těmto lehce dohledatelným důkazům někteří znovu omílají, že „my Češi nikdy nic, za všechno mohli jen ďáblové z jiných etnik, my jsme byli vždy dokonalí a nevinní“

  Naprosto s ním souhlasím, ačkoli on je rozhodně politicky nalevo ode mě, (neo)liberál je asi tolik, co já buddhista.

  • Tacit napsal:

   Marry Heinmann je Čulíkova kámoška ze Strathclyde University v Glasgow, co napsala velmi tendenční a rádoby historickkou selektivní slátaninu o tom, jak Česko (Československo) je španý stát i národ, který (téměř) ve všem selhal (The State That Failed). Každý, kdo se s tím veledílem pokusí polemizovat je u Čulíka nebezpečný nacionalista.

  • český maloměšťák napsal:

   Kondicionál těžko může být PRAVDIVÝ, nebyl by pak kondicionálem.

   Kvituji ale jedno – že tu základní myšlenku napíšete verzalkami, člověku tím ušetříte čas – mnogo času (nemusí se prohrabávat celým tím zbývajícím smetím).
   Mohl byste se toho přidržet i pro příště ? Předem děkuji – i za jiné potenciální čtenáře.

   P.S. Dle vaší “ logiky“ by do Haagu museli jít i někteří předkové Schwarzenberga – viz např. majetek tuším že vodňanských – a v podstatě dluhová genocida. /Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 : Tomáš Václav Bílek/. Nebo např. Clemencau a Lloyd George, anebo mnozí katoličtí preláti atd.atd.
   Je prostě PRAVDOU, že „by“ do Haagu mohli jít… je však také pravdou, že do Haagu VE SKUTEČNOSTI nešli, pravdou nezpochybnitelnou /pokud tedy nejsme např. radikálními skeptiky, kteří tvrdí, že vše je jen výtvor našich myslí a tak neexistoval nikdy ani Beneš a neexistuje ani Schwarzenberg…jednou si klidně můžeme takto spolu , pane Fagan, podiskutovat, ale minimálně tak aspoň čtyři hodiny předtím, než jste uvyklý s eukládat k spánku…..nerad bych měl na svědomí čísi rodinu/ totiž je, že do Haagu prostě nešli – zatím !!! (např. Schwarzenberg spolu s lidmi okolo Majdanu – kdy Tymošenková dokonce volá po holokaustu 8 mil. Rusů na Ukrajině – dosaženého třeba i při pomocí jaderných zbraní)/..

   Uznávám ale, že z těch četných “ kdyby“ lze vytlouct hlasy voličů – těch voličů, kteří uvažují hlavou toho, který ty hlasy vytlouká, ne hlavou svojí.
   To je pak ona politics as usaual.

   Pomocí “ Kdyby“ bylo by pak možné namnožit všecky knihovny všech zemí a měst tak, že by objem masy papíru a přebalových desek pak byl zhruba dvojnásobný, možná až pětinásobný /to kdyby se to “ kdyby“ užilo i vícesměrně – např. kdyby se tvrdilo, že Beneš mohl jít před Kostnický koncil nebo Norimberský soud atd atd./
   Pane Fagan – což není ale výhodnejší šetřit naše lesy ? Což není les také plný oněch tajemných “ kdyby“, například v noci, po vypití půllitru šnapsu ? …anebo třeba rybník ?
   /kdyby byly v řiti ryby, nebylo by rybníka, šáhl by si do prdele , vytáhl bys kapříka/
   Pane Fagan, zkuste si raději příště přihnout a jít do lesa, uděláte tak lidstvu mnohem větší radost, než kdybyste šel například do Haagu pro ryby..

   Hezký den.

   • tresen napsal:

    Je pravda, že před soud by dnes museli mnozí naši předkové, kdyby dnes dělali to, co dělali tenkrát.
    Podstatné ovšem je, jestli to, co ti předkové dělali, uznáváme za správné a dělali bychom to dnes rádi taky, anebo jestli jsme došli k přesvědčení, že takové jednání před ten soud patří.
    Kdyby vám z toho bylo něco nejasného, napíšu vám to verzálkami.

    • český maloměšťák napsal:

     Těžko říct, já ani vy jsme v těch dobách s největší pravděpodobností nežili.

     Ale zkuste to – vyfabulovat to podobně jako pan Fagan – tak, aby to bylo chytlavé za mnohá srdéčka./ale prosím ty verzálky, upozorňuji totiž dopředu, že budu číst jen je – a jen pokud budou v rozsahu cca jak u pana Fagana/, začněte třeba tím, že si oblečete zbroj, složíte hold aktuálně vítězícímu panovníkovi, poté vyvraždíte pár set obyvatel a pak dostanete odměnu v podobě statků, které vám budou platit reparace.
     Prosím ale jen v elektronické podobě – v rámci akce “ šetřme naše lesy“.

     Hezký den.

     P.S. Raději než “ před ten soud“ bych to hnal před inkviziční soud, ten by s váma zatočil rychleji …bylo by to tak i levnější. Obávám se ale že lze takto vidět skutečnost pouze KONDICIONÁLNÉ a tak i dost nepravděpodobně. Spíše by pak asi došlo k tomu, že vy byste v tom soudu zasedal, než před ním byl vyslýchán – pokud jste tedy chlap, pokud ne, pokud byste byla ženou, tak byste aspoň soudnímu dvoru mohla vařit brambory a péct kuřata. Jenže pokud byste byla ženou, tak byste asi i těžko mohl(a) vybít několik set civilistů, už manžel by vám to zakázal. Leda byste použila převlek už při sňatku. Anebo kdyby byly již v těch dobách povoleny homosexuální sňatky. Anebo kdybyste si aspoň nechala narůst fousy.
     Zkuste nad tím pouvažovat – pokud už máte dnes navařeny brambory a napečena kuřata.
     Co a jak a tak různě.

     • tresen napsal:

      Dejme tomu, že budete chválit praxi svého dědečka, který se v soukromí choval surově ke své ženě a děti mlátil bejkovcem a který to ospravedlňoval tím, že ho tchán, když ještě žil, sprostě okradl a ještě mu párkrát namlátil ústa.
      Přijde vám nelogické, když vám někdo řekne, že dnes by se dědeček za takové chování ocitnul před soudem?

     • tresen napsal:

      Doplnění pro případ, že vám to nedošlo: dědeček mlátil děti bejkovcem v dobách, kdy to nebylo trestné.

     • prirodovedec napsal:

      malomestaku – tresen jako carodejnici před inkvizicni soud? Za co? Za hlasani bludu o ceskem zdravotnictvi službu scallopovu Satanovi Kcharlovi :)? Abyste u vlka nedopadl jako kchodl …

     • prirodovedec napsal:

      které soudy soudi styky a legalizaci mafii obchodujících s bilym masem, lidskymi organy a drogami? At vime, kam poslat barela a další uznavace Kosova? 🙂 Odhaduji ze nejaky soud kolem Miami?

    • Laco G. mlynář napsal:

     Naši předkové by před soud ( za zacházení se Sudeťáky ) nikdy nešli, pokud by předem byli Sudeťáci po právu potrestáni za vlastizradu. Nebylo by již koho šikanovat.

   • strejda napsal:

    Fagane, píšete a jistě víte, že lžete.

    kdo si dělal svoji práci ………….měl se asi relativně dobře

    Třeba šel do koncentráku za to, že studoval. Ti co nešli, nemohli již nikdy na českých vysokých školách dostudovat. Nikdo.

    Ale nebudu to rozvádět dále.

  • prirodovedec napsal:

   Kniha M. Heimann ovšem obsahuje jak dolozili jeji kritici zkresleni a nepravdy budici dojem, ze byla psana na podporu sudetských kruhu at uz duvodu jejich osobních vazeb nebo jinych duvodu. Viz drivejsi diskuse, když ji Culik vital a chvalil.

   • Tacit napsal:

    M.Henmann: „Typicky habsburský způsob zrodu národní identity skončil dvojím vytvořením a dvojím zničením státu zvaného Československo.“
    Je to hloupá husa, která si myslí, že napíše vědecké dílo pouze na základě selektivních informací, které si vygůglila a nebo nahodile vyčetla po knihovnách.

   • Leo K napsal:

    Co dodat? Heinemannová jenom prodlužuje řadu Mandler, Doležal, Krystlík…

  • vlkp napsal:

   Nemám čas na litanie. Kdy a proč se rozešel Beneš s německými sociálními demokraty si laskavě nastudujte. Máte v tom , pro men nepochopitelné, zásadní mezery. Takže blábolíte.
   Ohledně dalšího – peripetie našich prezidentských voleb a problému pani Schwarzenbergové, proč je naprosto nepřijatelná jako hypotetická první dáma jsem popsal tehdy aktuálně zde:
   https://vlkovobloguje.wordpress.com/2013/01/22/zdivocela-zemeprezident-jako-symbol-a-hypoteticka-vnucka-klementa-gottwalda-ci-bedricha-reicina/

  • Věra Říhová napsal:

   Souhlasím s Faganem ohledně Čulíka. Já jsem si vždycky vážila, také jsem do BL hodně psala. Pak jsem se s nimi rozešla, právě kvůli nacionalismu a neustálému urážení celého českého národa, který si Čulík plete se střední konzervativní maloměšťáckou třídou, kam patří i Válková. Nejsme všichni z města a nejsme všichni čistokrevní Češi. To, co Čulík dělá dnes, je štvaní proti národu.
   Bydlím nad hospodou a občas slyším, co si tam lidé povídají, když se hádají nebo fandí u televize a přitom větrají zakouřenou místnost ven na ulici. Zrovna včera tam někdo vykřikoval, že by Češi měli táhnout zpátky „domů“, odkud přišli, někam za Ural. Když si to spojím s antiruskou rétorikou, vzrůstajícím rasismem i fašismem v naší české roklince, moc dobře mi to nevychází, proto nad Čulíkem kroutím hlavou, ať má Čechy rád nebo nerad, byl to dosud inteligentní člověk, dnes ho nenávist žene za hranice zdravého rozumu.

   • tresen napsal:

    😀

   • Tacit napsal:

    Paní Říhová, až na to, že na rozdíl od vás Fagan s Čulíkem naprosto souhlasí, viz Fagan (10:08, cca uprostřed jeho obsáhlého příspěvku):
    „Tady naprosto souhlasím se šéfredaktorem Britských listů Janem Čulíkem. Česká mentalita a snaha se pořád vymlouvat na druhé, jejich zbabělost i kverulanství a latentní rasismus jsou dokumentovatelné dnes, stejně jako za toho Beneše.“
    😦

    • kchodl napsal:

     Že mě to ani nepřekvapuje.

     • Věra Říhová napsal:

      A jo, To jsem pěkně ulítla. Tak to se teď stydím, že pořádně a pomalu nečtu. Dneska už toho raději nechám, asi si půjdu raději lehnout.

   • Leo K napsal:

    Je to britský pohled. Ten člověk se dostal úplně surrealistickým způsobem do Británie a byl tam třicet let – Slovanská studia. Málokdy více než 12 žáků ročně. To je těžké – takové podmínky zkreslí názory kohokoliv.

  • janhladik napsal:

   Pořád platí má poznámka o tom, že zkopírovat text sice umíte, ale jeho porozumění jste velmi daleko.

   Natož abyste oplýval kontextem, či vůbec historickými znalostmi.

   Tenhle následující výplod, to je naprostý skvost celého příspěvku:

   „V Československu zvítězil r. 1948 komunismus právě v důsledku českého národního šovinismu a v důsledku politického oportunismu pošetilých osobností českého veřejného života. Komunistický režim nebyl primárně důsledkem zásahů zvenčí, ale vznikl proto, že Češi a Slováci chtěli něco daleko naléhavěji než demokracii – totiž etnicky homogenní stát pod ochranou Sovětského svazu.“

   To už není ani historiografie, ale naprostá pohádka. To ale s Vaší dominantní ideologií a prezentismem, roubovanými na vše, nepochopíte.

   • xpow napsal:

    janhladík – je to sice mimo téma, ale vaše argumentace je nesmysleně osobní. To, že u nás komunisus nebyl prostě implantován zvenčí lze těžko zpochybnit. K ostatním věcem se snad můžete vyjádřit, mě by vaše názory zajímaly.

    • janhladik napsal:

     Co je ve Vašem případě oním ‚komunismem‘? Protože bez ujasnění pojmů na to odpovědět nejde. Každopádně ve vakuu se ty odpovědi také nacházet nebudou.

     Pokud sledujete linii mé předchozí odpovědi právě Vám, tak se za ní nedivte. Napsal jsem k tématu celou řadu článků, vždy na ně odkazoval a svá tvrzení podložil jak daty, tak argumenty. Když jste si nedal tu práci, ale rovnou vstoupil do polemiky s tím, abych začal vysvětlovat již vysvětlené, tak jsem zkrátka hodnotil cenu času.

     Jinak se s Vámi dalo argumentovat. Na rozdíl od Fagana, ten se vůči mně odvařil hned od začátku a z jeho příspěvků mám vcelku ironické povyražení.

    • Tacit napsal:

     Víte, ono to u Mr.Fagana ani jinak než osobně nejde, neboť např. to
     „….že Češi a Slováci chtěli něco daleko naléhavěji než demokracii – totiž etnicky homogenní stát …“,
     je prostě selektivní blábol, okopírovaný z textu M.Heinemannové. A jestli, je to názor, ke kterému se Fagan hlásí, pak odpověď Jana Hladíka jaksi automaticky vyzní osobně.

  • kchodl napsal:

   Fagan.

   A opět Mary Heinmam, zase znovu.

   Je to obdoba slátaniny „Protokolů sionských mudrců“, jen tentokrát o Československu.
   Úplně stejná věc, i způsobem vzniku a lidmi. co to slátali dohromady.

   Takže, jak Československo „selhaho“
   1. zachránilo a konstituovalo český stát v hranicích českého království, jak bylo 1000let.
   2. ubránilo bratrský slovenský národ, zachránilo mu vojenskou silou území a obnovilo jazyk, vzdělanost, kulturu …
   3. ubránilo svoje lidi a plno dalších před největší totalitou 20. století.
   4. super práce – vykoplo Němce, kteří tak či onak chtěli 1000 let českou státnost zničit nebo ovládnout.
   5. zůstalo jedním z nejvyspělejších národů světa, který každý kulturní člověk po planetě zná.

   A těch bodů je více. Takže, zdá se Vám to jako selhání. Mě tedy vůbec ne.

   A že nějaká sudetská Heiman roní krokodýlí slzy … asi má proč.

  • kchodl napsal:

   Fagane, teď jsem zvládl dočíst Váš odporný prolhaný text až do konce.

   To je prostě neuvěřitelné, jak lžete, Vy hovado.
   A Čulík, ten může akorát tak držet hubu. Kdo zradil československou exilovou vládu v roce 1942-3 a tajně se dohodl, že ji po válce nebude respektovat ? Britové, Frantíci a Němci (průmyslníci přes Švajc a USA).

   Poláci čs. tajné službě nevěřili a jak dopadli – britové jim v atentátu zabili Sikorského a pak, přesně podle československé tajné služby a Beneše – jejich vláda nebyla uznána.
   Jejich vojáci nemohli ani jít na vítěznou přehlídku – nikdo je nechtěl do armády – jen jako poskoky, znovu od vojínů – hrdiny v hodnosti plukovníků – to si poslechněte, je to na webu:
   Polská bitva o Británii (když dáte do vyhledávače tenhle string, tak Vám to tam naskočí).

   Proto, ty prolhanče, Beneš odejel do Moskvy, aby republiku zachránil, kterou Britové chtěli rozdělit. A ukrást. A aby zachránil čs. vojáky po celém světě.

   Díky Benešovi tu teď nemáme zrádcovské sudeťáky. Tedy máme, ale je jich tady setina.
   A víš co to bylo za verbež ? Gestapo, SS. Vrahové.
   Asi 10x tolik, než normální procento obyvatelstva v Německu. Jenom z nich.

   Takže buď zticha, lžeš, lžeš, lžeš.
   Už jsem to sem psal asi 10x, ale fagan to opakuje jako kolovrátek – někdo mu to platí.

   Nevěřte mu lidi !

   Nebaví mě to tady pořád opakovat, ale asi udělám nějaké anti-fagan stránky. Proti demagogie a lžím. A pak budu jen dávat odkazy.

   Prostě nemám slov.

  • Sylva Šauerová napsal:

   Já jsem si, pane Fagane, pro dnešek uložila bobříka mlčení, to pokud jde o ministryni Válkovou. Soudit ji budu až poté, co předvede nějakou práci, zatím se tak nestalo. Téma je konfliktní, emoce – i po 70ti letech – stále živé.

   Mám ale cosi off top :
   http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-dolejs.php?itemid=22566

   A jak z udělání, okamžitě se zjevil v diskusi někdo, kdo Jiřímu Dolejšovi vyčítá, že se komunisté nepostavili jednoznačně na stranu Ruska, jakkoliv ten srozumitelně vysvětlil, proč to KSČM udělat nemůže. Teď možná začne ztrácet i KSČM, protože její voliči se, jak už bylo opakovaně řečeno, začínají překlápět k radikální pravici. Není to pěkné podívání. Že jdou sami proti sobě a proti svým přirozeným zájmům, zatím pořád ještě neví.

   • Admirál napsal:

    Pan Šauerová, že by se voliči KSČM začali překlápět k TOP?

    To se mi nezdá…

    Můžete to nějak doložit?

    • Sylva Šauerová napsal:

     Při vší úctě, pane Admirále, nemáte to nějak popletené ? Já považuji TOP09 za stranu mírně vpravo od pomyslného politického středu. Podívejte se, jakou dělala politiku. Ve skutečnosti, ne v představách lidí, ne deklarovanou rétorikou. Teď například očekávám, že Bursíkův LES vezme hlasy zeleným a TOP 09. Nikoliv ODS nebo SSO.

   • kchodl napsal:

    Paní S.Š, musím se Vám osobně omluvit, mrzí mě, co jsem v noci poněkud vytočen informacemi o Válkové napsal v souvislosti s Vámi, prostě jsem se neudržel a vypustil nadávky. Je mi to líto, omluvu pro to – alespoň takovou, která by obstála u mě samotného – nemám.
    Tak jediné, co mohu slíbit je, že se to nebude opakovat. Váš morální relativismus, projevený v některých minulých názorech, mě ovšem vytáčí dál. Ale tentokrát nemám žádný důvod a jsem rád, že s Vámi mohu ohledně Válkové téměř souhlasit – kdo si počká, ten se dočká.

    • Sylva Šauerová napsal:

     To je O.K., pane kchodle. Nebudete tomu asi věřit, ale už jsem si o sobě přečetla horší věci. Člověk mu být v internetových diskusích mimořádně otužilý, anebo na ně zkrátka rezignovat.
     A ten „morální relativismus“. Víte, pane kchodle, já se domnívám, že mě špatně čtete. Podobně jako docela dost velká spousta lidí. Vadí jim např., že člověk se nevyjadřuje (rozuměj nevyjadřuje jednoznačně a hlasitě neodsuzuje) k ukrajinským radikálům. A šup ho, je to fašista, to než bys řekl švec. Poněkud zjednodušené vidění světa. Víte, pravicoví extremisté jsou tak trochu moje hobby, to po léta. A tak vím, že podobná sběř, která se navezla mezi docela normální lidi na Majdanu, mezi lidi, jejichž krédem, jak zrovna dneska připomíná shodou okolností Jiří Dolejš, bylo heslo „nechceme oligarchy – ani ukrajinské, ani ruské“, je rozlezlá také nejen v Rusku, jak už jsem tady připomněla, ale také po celé Evropě (na Ukrajině jde o cca 3000 ozbrojených šílenců). A že podobné lidi současný ruský režim cíleně využívá pro svou potřebu, jak v Rusku, to když např. potřebuje nějakého toho aktivistu třeba nechat zmlátit, tak např. i nyní pro potvrzení referenda na Krymu. To mně přijde mimořádně odpudivé. Ale KGB vždycky válela, zkrátka je to jedna z nejlepších zpravodajských služeb světa, tahle rétorika v Ruska (i u nás) u nemalé části lidí skvěle zabrala, jsou vážně dobří. Leč zpět : to, co jsem opakovaně kritizovala, je porušení mezinárodního práva a ruské imperiální ambice. To totiž považuji za podstatnější a nebezpečnější než jakéhosi Jaroše s preferencemi kolem nuly. Extrémisté rozhodně nebudou moci hrát na Ukrajině nějakovou vážnější roli, Ukrajina by se totiž musela rozloučit s podporou Západu. Řekla bych, že to tam dobře vědí. Takže, pane kchodle, to není žádný „morální relativismus“. Jen střízlivé posouzení věcí a snad i rozpoznání jejich důležitosti. Problém je samozřejmě také v tom, že se lidé v diskusích vzájemně neznají a tendují občas k tomu vykládat si jiné podle sebe, svých znalostí a zkušeností. Nemusejí se ale přitom vždycky trefit.
     Pěkný večer.

     • kchodl napsal:

      Děkuji, že to tak chápete.

      Chápu i to, že se něčím živíte. Ale zkrátka, zdá se mi to zbytečné. Ani ne moc chytré – skoro nic jsem se od Vás nedozvěděl. A pochybuji že to někdo měl lepší.
      Více byl zajímavý maloměšťák, vlk, vonramstein, hudec, cech, kocka … a další.
      Kdybyste svoji službu založila na analýze těchto lidí … ale to možná děláte.
      Ale spíše ne, jste na to moc arogantní …

      Tedy sbohem a šáteček, jak napsal Hrubín. A kdybychom se už neviděli …

     • Sylva Šauerová napsal:

      Jo, jo, pane kchodle, až budu někam něco psát, rozhodně použiju zdejších analýz paní kočky šklíby. Až nějakou napíše, upozorněte mě, prosím … 🙂
      P.S.: Bez nálepek by Vám to fakt nešlo ? Takže, klasika, as ever. No nic, řekla bych, že diskuse je již vyčerpaná.

     • kchodl napsal:

      V diskusi jsem doufal, dokud jsem ovšem nečetl Váš post, že je nutno pár hodin počkat, nejlépe 24h, než zaujmete stanovisko.

      Taková sranda. Je mi z Vás vážně zle.

     • Sylva Šauerová napsal:

      Ne, pane kchodle. Proč jsem nereagovala hned v noci, jsem vysvětlila dostatečně pod příspěvkem vlka. Navíc, občas také spím a rozdíl mezi námi je 9 hodin. Já mám teď 2:37 p.m. A neútočte pořád. Mám Vás snad prosit, abyste alespoň jednu větu napsal bez urážky, nebo co ?

     • Sylva Šauerová napsal:

      Oprava : časový rozdíl je momentálně 8 hodin, tady se již před dvěma týdny měnil čas na letní. 9 hodin to bude po změně času doma.

   • kchodl napsal:

    A paní Šauerová, Vy k tomu nemáte osobní názor ?
    Prostě jen počkáte 24h, jak se k tomu zachová vedení.

    Tak to je síla.

 16. jezevec napsal:

  máš pravdu, předsedo.
  horší je, že máš pravdu proti cca 80-90% populace.
  babiše, přes jeho excesy, které plně potvrzují obavy tech co se ho obávali už daleko před volbami – volí 30 a stále stoupající % elektorátu, a drtivé většině toho zbytku nevadí.
  tohle je daleko větší problém, než zdali kníže měl se svým komentářem o odsunu pravdu, nebo jen nepříjemnou pravdu. beneše dneska nikdo v haagu soudit nebude, a novodobí odsunovači jsou tam souzeni za daleko menší činy. ale babiš je náš, a bude škodit i zítra a pozítří a pak zase.

  • tresen napsal:

   Babiše je potřeba sledovat hodně ostražitě.
   Důvod k odstoupení ministryně Válkové bych viděla až tehdy, kdyby měla plnit jeho zadání, a to proti svému přesvědčení.
   To snad ale nehrozí.

   • jezevec napsal:

    nevnímám rozdíl v míře nebezpečí názorů babišových a válkové.
    jen různý úhel pohledu, všude špatně.

    • tresen napsal:

     Nebudu plýtvat časem, abych vám vysvětlila,o co jde. Ostatně myslím, že vám situace na soudech a státních zastupitelstvích na srdci neleží. Určitě ne v tom smyslu, v jakém na ní záleží odpůrcům justiční mafie.

   • Věra Říhová napsal:

    Válková prokázala, že je politicky neschopná a kam patří. Do vlády rozhodně ne.

 17. český maloměšťák napsal:

  prirodovedec
  Jak dopadl kchodl ? Nevím o tom nic.
  Mě nepřekvapí v tomto státě už nic, já se nebudu divit už ničemu.
  Mě by dokonce nepřekvapilo ani to, kdyby mě někdo zařízl ve spaní – vůbec bych se tomu ráno nedivil.

  • kchodl napsal:

   Nedopadl jsem nijak špatně. Sedím ve svém vesnickém protiatomovém bunkru, se slušným obývákem, bazénem, knihovnou se 150 tisíci knihami beletrie a 800 milionem odborných publikací. A bavím se na baru se svými 64-mi laskavými štíhlými blondýnkami, většinou modrookými a 20-ti letými. Samozřejmě většinou doktorky fyziky nebo matiky s IQ kolem 150.

   V mezidobí střílím do terče ze svých oblíbených zbraní. Programuji v Ruby, občas hraji biliard nebo pinčec – prostě běžný život v protiatomovém krytu, všichni to znáte.

   Všechno v klidu. Někdo mě sháněl ?

   • kchodl napsal:

    Neznalého by mohlo vyděsit, že absolventka matiky nebo fyziky by měla mít 24 nebo tak let, ale tohle jsou předčasně vyspělé pusinky. Po všech směrech, musím říci. Tuhle jsem se s jednou po sexu bavil dokonce o Godelových teorémech, celkem na úrovni.

    • kchodl napsal:

     No a Joe, umění dobrého vztahu je prostě o tom, musíš si umět vybrat.
     Tuhle jo, tuhle ne. No a já říkám jo. jo. ne. proboha ne. ne. ne. jo… to by šlo.
     Takže neber to tak černobíle, chápeš. Někdy je čas na kompromis.

  • kchodl napsal:

   Lidi, děkuji za starost, nic se nestalo, jak vidíte.
   Díky.

   Dělám si už prostě z těch blábolů o Benešovi legraci, nemám na to náladu.
   Ale jistojistě Vám nehodlám kazit kruhy, prostě se odmlčím.
   Neznamená to, že by mě Vlk zařízl, ani v nejmenším. Prostě nevidím další plus v nabíhaní na vidle ss, tresni, xpow, hladis, … prominte trollové, koho jsem nejmenoval.
   Každý den to končí o Benešovi a o zločinech Čechů. Nebo Rusů nebo Hotentotů.
   Nic pozitivního – jen okrajově – ale to je samozřejmě skvělé.
   Asi tak.

 18. Lex napsal:

  Čtu tady ty komentáře – a jako z udělání, hlavní slovo má opět jedna z dvojice operetních subret a několik jejich tanečníků, kteří by tentokráte (opět) poháněli prezidenta Dr. Edvarda Beneše, který „Se zasloužil o stát“ do Haagu, kdyby to udělal později či dnes.
  Tak se ptám, co ausgerechnet ten Beneš udělal, za co by ho hnali….?
  Já mám o řešení otázky německých občanů pobývajících po skončení 2. sv. války v Československu zcela jiné informace, i když se přetřásaly stokrát, tisíckrát…
  Jde o Protokol Postupimské konference:
  „II. A 3 b II.
  II. Přesvědčit německý lid, že utrpěl úplnou vojenskou porážku a že se nemůže vyhnout odpovědnosti za to, co sám na sebe uvalil, poněvadž jeho vlastní bezohledný způsob válčení a fanatický nacistický odpor zničily německé hospodářství a musely způsobit zmatek a utrpení;….

  XII. Spořádaný odsun německého obyvatelstva

  Konference dospěla k této dohodě o odsunu Němců z Polska, Československa a Maďarska:

  Tři vlády prozkoumaly tuto otázku po všech stránkách a uznaly, že německé obyvatelstvo nebo jeho složky, které zůstávají v Polsku, Československu a v Maďarsku, bude třeba odsunout do Německa. …… .
  Podepsáni: J. V. Stalin, Harry S. Truman, C. R. Attlee, Berlín 2. srpna 1945.“

  Právo píší vítězové. Nikdy tomu nebylo jinak, a přestože od té doby vznikly normy mezinárodního práva, které by tohle měla eliminovat tak, že již nebude vítězů ani poražených, realita je jiná, resp. stále stejná.

  Podle špatných not to hudete, milostivá & com.

  • Tacit napsal:

   Lexi, přesně tohle mě napadlo. Kde ti někteří zdejší diskutéři, co by hnali Beneše do Haagu, studovali historii, aby tahle zásadní fakta nevěděli?
   No nevědět a tlachat, to je teď asi v módě…

   • xpow napsal:

    Někdo prostě potřebuje tuhle smutnou manipulaci pořád vytahovat. Nikdo ani tady v týhle diskuzi Beneše do Hágu neposílá.

    • Tacit napsal:

     Doslova arciť neposílá. To je samozřejmě nadsázka. No pár diskutérů to tu stále v různých obměnách přemílá. K dohledání výše.
     (Cituji jeden v vašich dnešních příspěvků, i když právě vy tuto diskusi o souzení Beneše v jiných dnešních vstupech dost odmítáte):
     „… nemluvíme tu o tom, že by měl být Beneš souzen, ale že by podle dnešních lidskoprávních standardů byl za takové nařízení souzen…“
     V reakci na Lexe jsem ale měl na mysli jiné diskutéry.

  • kchodl napsal:

   Souhlas.
   Ještě bych dodal, že Čs.-Německé smlouvy vypořádaly věc s majektem odsunutých říšských občanů. Zbytek Němců, co šli z území ČSR dobrovolně měli majetky vypořádané v rámci reparace. Německo neplatilo ČR nic.

   No a tak dále. Co mám dělat, když s tím začnou znova ? Asi budu střílet.
   Už mě prostě dost štvou.

 19. kchodl napsal:

  Co k tomu dodat.

  Čulík je jistě protičeský zločinec, který tady 20 let dělá to co dělá. Někdo ho platí.Sám za svoje to nedělá.

  Snižuje český národ a dlouhou dobu se snažil se navázat na obdobné zločinecké kruhy z blízkého západního zahraničí. Pak se nějak hoši pohádali a od té doby jsou v rozporu. Také pochopil, že nedostane tolik peněz z Glasgow Uni, jako z NGO, které se tváří jako „Czech“. Takže začal hrát na obě strany. Zrovna teď je na té protiamerické – to jest vlastně pro německé. A docházejí mu prachy, tak skuhrá po českých univerzitních grantech. Ty jsou proněmecké, samozřejmě – v té „politologii“ a „měkých“ vědách.

  Absurdně zábavné je to, že v mezidobí ten jeho plátek píše skoro pravdu.

  Ohledně sudetských němců, je to umělé téma, vyvolávané několika vlivnými trolly.
  Víte, umění manipulace médií spočívá v „nastolování témat“. To je základ. Zbytek je už běžná rutina. No a tohle téma se vynořuje jako králík z klobouku pořád.

  Ačkoliv si vážím velmi Vlka a jeho kolegů, kteří drží tento diskusní klub pohromadě, mám velikou skepsi k lidem, co vytahují neustále a stále téma sudeťáků a Beneše.

  To opravdu v naší republice nemáme nosnější téma ? Třeba investice do hi-tech.

  Nebo otázku start-upů. To je podle mě zásadní téma republiky. Holandsko udělalo před asi 18-ti lety radikální změnu legislativy a od té doby tam všechny firmy zakládají firmy. Jede tam burza. U nás je to žert. A kdo si chce založit technologickou firmu, tak jde do Amstru. A nejen proto – aby mu ji nukradl exekutor, pokud se náhodou rozvedl nebo spadl na motorce – a vynechal 6 měsíců splátek.

  To je prostě příšerné. Já se lidi odmítám bavit s kreaturami jako xpow, tresen, hladis (ackoliv ten neni tak hrozny), sauerova o blbostech – typu benese, porad kolem dokola.
  Chci se bavit s vlkem, malomestakem, hudcem, vonramsteinem, cechem, vidlakem (ten je nejlelší, vidláku zdravim, jste muj favorit), kockou sklibou a dalšími super lidmi (prominte, koho jsem nejmenoval) o relevantních vecech. Ne o hovadinách, které nam establisment vnucuje.

  Proste, proc u nás neplatí normální (aka holandské) firemni pravo.
  Proc u nas fungue naprosto sileny exekutorsky zakon, ktery je otroctvim v otroctvi – kdyz to vidi svycar, blije.
  Proc jsou u nas pokuty na dane za kazdou hovadinu, do absurdni vysky, bez ohledu na spolecenskou nebezpecnost.

  A takových otázek je milion.

  A to se na mě nezlobte, ja se proste odmítám bavit o Benesovi. Pro me je to hrdina, výsledek je, ze jeste 70 let po válce každy nácek skáče vzteky 3m vysoko, jak ho ten malý mužík pokolil a pojebal. Uplne jsou z toho nepricetni. A tomu se smeji.
  Jenze, jak jsem napsal, to neni problém.

  Já chci žít, sakra. Chci budovat. Chci pomáhat. Chci plánovat. ¨
  Ne dalších 20 let analyzovat chyby svých předků a trpět za jejich (smyšlené) zločiny.
  Kurva (sorry Vlku, to je jen slovní obrat, ne urážka člověka), já chci pracovat. Ne se věčně s někým blbě hádat.

  No napsal jsem to tak, jak se mi to „nahrčelo do stroje“, jak by to řekl Hrabal. Suďte, a budete souzeni, nebo to bylo naopak ? Vidláku, Vy to umíte krásně podat.

  Díky lidi. Neco napiste.

  • kchodl napsal:

   A Vidláku, v dnešní situaci bych přidal biblické „kdo jsi bez miny, hoď kamenem“. Nebylo to nepatrně jinak ?
   🙂
   (jo dělám si legraci, tohle napsal J. Kulhánek, jako žert).

   • Vidlák napsal:

    Když jsem si dneska tak prošel diskusi, uvědomil jsem si s hrůzou, jak je podobná všem diskusím z uplynulého týdne i měsíce. Jak podobná je diskusím i u mých článků. Víte, když jsem jezdíval na Ukrajinu za bratránky, vždycky to vypadalo jako jeden velký ukrajinský národ, tak pevný a soudržný. A ejhle, jak jsem se mýlil… jsou to národy minimálně dva, možná i tři. Všichni Ukrajinci, ale jinak. Teď se začnou prát.

    Začínám se bát, že to tu máme taky tak. Někteří by Beneše poslali do Haagu a ze slova Rus je jim na blití. Není to tak dávno, co se právě zde v diskusi na Kose řešilo, že Zaorálek je dobrá volba. Moc dlouho mu to nevydrželo ani na zdejším webu. Já jsem zase opatrně jevil sympatie ke svému šéfíkovi a ejhle… on tam má jedubabu k pohledání. Prý schopnou. to abych se začal bát těch ostatních schopných.
    Ti, které jsem považoval za pacifisty, začínají mluvit o válce. Začínají se tu přetřásat výhody brokovnice Saiga (je dobrá, taky jsem ji měl v ruce). Sem tam bouchnou saze… Já už Ti Vlku rozumím, proč jsi to tady chtěl už několikrát rozpustit.

    Začínám mít pocit, jako bychom se už na tu válku těšili. Děsí mě, jak samozřejmě mluvíme o konfliktech, okupacích, přetřásáme zločinnost a nebo právní konstruktivitu jednotlivých činů, i já už melu o kvéru v rukách obráceném proti domácímu nepříteli a dohromady od nás všech to zní jako Panzerlied.
    Kdysi jsme se zbavili Rakouska, pak Romů, Židů, Němců (ne, nehážu si popel na hlavu, ani v nejmenším, dějiny neznají žádná kdyby), ale sakra zdá se, že to ještě nestačilo. Zdá se, že tu máme další podvratné skupiny, které v té nastávající válce buď potřeme a nebo ony potřou nás. Po těch Romech, Židech a Němcích tu jsou zase nějací obyvatelé navíc.

    Ve svých článcích jsem vždycky zdůrazňoval, jak je důležité držet pohromadě, jak je důležité mít něco společného, něco, co nás bude spojovat, něco do čeho budeme moci vzít i další lidi kolem nás… ale zdá se, že opravdu nic takového nemáme. Neumíme žít lépe, na menší ploše, s méně zdroji, nemáme ani ekonomiku, ani pravdu, zřejmě ani národ. Jezevec a Vidlák se neshodnou.

    Vlku, nechceš chvíli psát třeba o receptech na bábovku? Nebo o metodách uzení masa? Já bych rád zase měl se všemi něco společného.
    Až bude příští napjatá diskuse na téma geopolitika, tak bych si chtěl pamatovat, že mi Tresen vyprávěla veselou historku ze života a Kchódl přidal nějakou oplzlou ale vtipnou říkánku, Hladis napsal text, který byl bez čárek a háčků krásně dvojsmyslný, Věrka Říhová vedla s Jezevcem dialog na téma věčného mládí a Vonramstein mi vysvětloval, proč dává přednost plechům před kroužkovou zbrojí.
    Třeba by pak příští diskuse na téma Putin proběhla trochu smířlivěji a třeba bychom se alespoň shodli, že i když nesouhlasíme, tak o sebe stojíme.
    Xpowe, Mičmane a Fagane, v této chvíli říkám, že si moc nedovedu představit o čem si popovídat s Vámi, ale hodně bych stál o to nějaké společné téma najít. Aby bylo vidět, že sice s vidlema chodím i do postele, ale nejraději na ně napichuju párky.

    • jvf napsal:

     Dík, naprosto souhlasím.

    • Jethro napsal:

     Palec nahoru. Můj. Vím, není to vtipné, ale mluvíte mi z duše. Jenže zdejší osazenstvo je věrným obrazem dnešního přiblblého světa, plného lží od nejvyšších pater. My už pak z toho děláme jen fankluby, které, ač se snaží tvářit objektivně, stejně zhodnotí větu „Venku svítí slunce“ zcela protichůdně.
     Ale ono je to vlastně veselé, ten dnešní svět. Jak jinak vyhodnotit souběh sdělení, že
     a) Obama řekl, že Rusko je v izolaci
     b) američtí a ruští kosmonauti na ruském (údajně) šrotu vyrazili na další kosmickou misi
     c) amíci (údajně) požádali Rusy o pomoc při hledání ztracených (ukradených) rachejtlí
     d) sankce „pokrokové“ Evropy (včetně nejpokrokovějších amíků) jsou podle odborníka na oné vztahy k smíchu a všichni to vědí – jde jen o formu a zachování tváře…
     e) amíci mají pupínky z toho, že (údajně) neměli tušení, jak je Rus dobrý a silný a to i přesto, že ví o každém telefonickém hovoru německé nejvyšší (a asi nejen jí) víc než ona sama.
     f) a my potáhneme na Rusa, dáme mu do zubů. Jen je problém, že našich patnáct vojáků se nemůže dohodnout, kdo bude řídit našich pět pojízdných tanků. Jen velení je jisté: Stropnický se bude střídat s Bursíkem a Kocábem. Pro jistotu ovšem budou velet telefonicky z Prahy.
     g) a zapomněl jsem: Ukrajinská armáda s pomocí obrněného transportéru obsadila opuštěnou stanici 🙂 – také údajně.
     Když tak koukám, sranda větší jak v Dikobrazu – pokud ještě pamatujete. Chce to mírný optimismus.

    • kchodl napsal:

     Díky Vidláku, nezklamal jste.
     Zprvu to tedy vypadalo jako sumarizace rozporů, ale pak se to vylepšilo.

     Hlavně ta hláška ohledně spaní s vidlemi na párky v posteli, to je pěkné.
     Jenže ne moc pěkné – domnívám se, že to je chvíle, kdy se člověk musí rozhodnout typu černá/bílá. Protože idioti.

     No a já se pořád snažím stát mezi a smiřovat barvy. A najednou mě obě strany začnou vnímat coby černobílého zrádce a zabijí mě a moji rodinu.

     Jak z toho vyjít ? Krok stranou. To je přesně ta situace, kdo uteče, vyhraje.
     Neznamená to nakonec ústup – mohu zaútočit, ale tak jak se to má dělat – s cigánskou férovkou, alias s prušáckou Clausewitzovou inteligencí – 10:1 – s jistotou výhry. To je jediný boj, který má smysl. Schwerpunkt tomu říkají Němci v motýlcích a kravatách – ale mi obyčejní klucí víme, že to je jenom cigošská férovka.

     Asi se Vám, Vidláku, zdá – po té bláznivé válečné masáži médií – situace zlá – tak to není.
     Je to přesně ta situace, kdy platí – to o soudci – to jsem legračně otočil, jistě jste si toho všiml. A plus to o mině a házení kamením.

     Chci tím říci, bez nějakého hloupého rozumování. Všechno je stejné. Nic se neděje – všechny změny jsou akorát v nás. Takže klid.

     Hezký den lidi.

     • kchodl napsal:

      Je jaro. Jezděte na kole, choďte na procházky, milujte se. Kupte si kola, kolečkové brusle.
      Milujte blondýnky – to vám říkám ze své omezené zkušenosti jednoho polidštěného opičáka. Je to moc fajn.
      🙂

    • jezevec napsal:

     nemyslím že by se vidlák s jezevcem nedokázali neshodnout – samozřejmě pokud byste měl zájem ne-negovat cokoliv co řekne jezevec, ale hledat styčné body a společné zájmy. vždycky se nějaké najdou.
     kdysi dávno, tipnu si že je to tak dvacet roků, se na diskusním foru ods scházela docela vybraná společnost, a jednou jsme se dohodli že půjdem na pivko. někteří překvapili, včetně například tehdy zarytého socana vlka (tuším, že tam někde jsme se poznali). nejvíc překvapila bohatá účast. mně.

  • jvf napsal:

   Tak mám dojem, pane Kchodl, že byste si měl podle spisku páně Batisty omévat přirození vlažnó vodó.

   • kchodl napsal:

    No to já přirozeně dělám. A mezi tím mi ho moje přítelkyně cucá. Tak doufám, že to nevadí.

    Každopádně je to strašně moc příjemné, někdy to zkuste, jestli tedy máte přítelkyni.

 20. XY napsal:

  No, potěš pánbu. Dnes jsem se tedy zejména v diskusi poučil.
  Už ne, díky.
  A pěkný večer všem.

 21. Germanicus napsal:

  Vlku, mně se ten sloupek P. Kamberského docela líbí. Rozhodně patří k tomu lepšímu, co napsal a je i relativně odvážný.
  Jinak z dnešní diskuse mi nejvíce zaujal odkaz Admirála (8.24 hod.) na velice zajímavý rozhovor z Blistů. Doporučuji zejména paní Sylvě Š. a kolegovi Faganovi, aby si ho pozorně přečetli a zamysleli se nad ním. Pro snažší orientaci sem dávám ještě jednou odkaz.
  http://www.blisty.cz/art/72695.html

 22. Občan napsal:

  Řeč je o Janu Klenorovi?
  O tomhle Janu Klenorovi?
  Nadační fond Patria
  Burza cenných papírů Praha, a.s.
  Patria Finance, a.s.
  Patria Online, a.s.
  Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

  To si Babiš docela troufá. Bakala je totiž trošku jiný level než nějaký udinďaný hokynář s řepkovým olejem, sojovými „špekáčky“ a náhražkovými rohlíky. A to i v případě, že ten hokynář dopuštěním koblihistů zrovna sedí na ministerstvu financí.
  Ale ať se hoši kočkují; jeden za 18 a druhý bez 2 za 20…

 23. český maloměšťák napsal:

  Budoucí možný prezident Ukrajiny by si měl porozumět s Babišem, oba mají stejné koníčky i zaměstnání /miliardář/.

  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/329514-favoritem-na-ukrajinskeho-prezidenta-je-miliardar-porosenko-za-nim-je-klicko.html

  „….Porošenko, kterému patří mimo jiné proslulý výrobce cukrovinek Rošen či vlivná stanice 5 Kanal, by podle agentury Unian dostal 21,2 procenta….“

  Tož bude to zajímavé, jen aby se neukázao, že došlo k mrhání jak životy na Majdanu, tak k vymr.ání Ukrajiny Ruskem, tak také k tomu, co se kdysi stalo v Rusku – za Jelcina, kdy Stiglitz tvrdí, že levnější a jednodušší bylo kdyby ty peníze IMF a EU neposílaly do Moskvy ale přímo do Švýcar nebo na Kypr.
  Ale nepředbíhejme, Babiš spravuje stát jako firmu, Porošeko také možná spraví stát jako firmu /doufejmě že ne jako např. Poldi Kladno/.

  „Cukrovinky Rošen nedají ti nikdy košem !“

  Šauerová
  Co tam v USA připravujete – další puč ? Smíte mi /nikomu to nevyzradím/ prozradit v které části planety a přibližně kdy /stačí na den/?

  • český maloměšťák napsal:

   Porošenko, který zřejmě vyhraje presidentské volby, je jedním z ukrajinských oligarchů, spolupracoval jak s Tymošenkovou, tak s Janukovyčem, tak také se stranou Svoboda /předjednaná podpora ve volbách starosty Kyjeva /..

   http://www.kyivpost.com/content/ukraine/poroshenko-ukraine-could-join-nato-in-1-2-years-wi-54359.html

   „…..Ukraine could become a NATO member within a year or two as long as there is political will and public support to do so, Ukraine’s Foreign Minister Petro Poroshenko has said. „I believe that with a political will and a public wish to do so, public support for politicians in charge, and a clear and right awareness policy, this [becoming a NATO member] could be accomplished within a year or two,“ he told journalists in Brussels on Thursday after a meeting of the NATO-Ukraine Commission held in Brussels on the sidelines of the alliance’s North Atlantic Council meeting….“

   /Dec. 4, 2009,/

Komentáře nejsou povoleny.