Smlouvy bez podpisu zákazníka


napsala  Věra  Říhová

 

vlk nedávno v  článku  o Ukrajině napsal: My můžem, protože jsme dostatečně silní a projde nám to! Třebaže je to v jiné souvislosti nežli je článek od vlka je naprosto v souladu s tím, o čem právě píši.

Věta, kterou jsem si vypůjčila, se dá aplikovat na všechno, co se kolem nás děje. Na všechny soudní kauzy s kmotry a mafiány, na celý tržní systém. Tuhle  větu jsem si uložila jako památnou, abych na ni nezapomněla.

V poslední době se na Kose objevilo několik článků o distribuci vody a o přemrštěných cenách za vodné a stočné, proti kterým jsme jako zákazníci naprosto bezmocní a nezbývá nám nic jiného nežli povinně zasílat své peníze několika soukromníkům, kteří si u politiků na obecních i celostátních úrovních zajistili smluvní a zákonné posvěcení. Posíláme povinné desátky vyvoleným za nic (žádnou další službu ani zboží za své peníze nedostáváme), tak jako je odevzdávali poddaní církvi a šlechtě v době feudalismu. Posíláme příspěvky na blahobyt duševním chudákům, aby si mohli připadat lepší nežli obyčejný občan.

Ta bezmocnost je drásající především proto, protože většina lidí pokorně přijímá příkazy a nařízení s vědomím, že vrchnost se poslouchat musí (říkáme jim všeobecně stádo ovcí), někteří dokonce souhlasí s oprávněností takového zlodějského počínání, neboť věří, že je v souladu s principy tržního hospodářství. Kdo umí, ten umí. My ostatní jenom čumíme a vztekáme se a hledáme cesty, jak se bránit, ale sotva jednu najdeme, okamžitě se zloději vydají na jinou stranu.

Poslední zákonem posvěcená zlodějina je posílání smluv a jejích dodatků bez souhlasu a podpisu zákazníka. Stačí, když občanovi nebo podnikateli zatelefonují, zeptají se ho, zda je s jejich službou či zbožím spokojený a zda chce být i nadále jejich zákazníkem, pokud odpoví ANO, má smůlu. Domů či do firmy přijde poštou smlouva, či její dodatek na prodloužení smlouvy s dobou určitou a s podmínkami, o kterých vůbec nebyla řeč nebo s nimi dokonce nesouhlasil. Smlouvy a její dodatky jsou zasílány zhruba za 6 týdnů od telefonického rozhovoru, který zákazník nemá sám monitorovaný a uložený a polovinu hovoru už dávno zapomněl, a zákazník nemá žádný čas na to, aby se bránil, protože v dopise zjistí, že má právo na odvolání do 30 dnů od telefonického hovoru, tato doba však již dávno uplynula.

Filozofie tohoto obchodu spočívá právě na této prodloužené době odeslání. Zákazník nemá důvod se předem odvolávat do 30 dnů vůči něčemu, o čem vůbec neví, že nastane, nebo o čem je přesvědčen, že došlo k jasné dohodě. Pak má ještě 14-denní lhůtu na odstoupení od smlouvy od data vystavení smlouvy, ale jenom tehdy, pokud je doma a o smluvním diktátu ví. Jinak má smůlu podruhé. Jestliže se zrovna nachází na delší dobu v zahraničí , na pracovní cestě nebo v nemocnici, dojde k promlčení doby.

A to se v loňském roce stalo i mě. Myslela jsem si, že jako člověk proškolený metodami obchodních zástupců – byla jsem u jedné firmy na týdenním školení, člověk informovaný a velmi, velmi opatrný je před zlodějskými metodami chráněný. Naivně jsem i já uvěřila, že když si člověk vzdělaný a zkušený v oboru dá pozor, nebude si telefonovat s cizími lidmi a

neznámými firmami, nepustí si nikoho do bytu a nebude uzavírat smlouvy, které si nepřečte nebo jim nerozumí, že se podvodníkům vyhne. NEVYHNE.

Po mnoha nekalých metodách telefonních operátorů, kteří své klienty okrádali falešnými nabídkami, pokutami za odstoupení nespokojených zákazníků, po filmovém zpracování vyděračských metod „Šmejdů“, jsme se dostali k vyděračským metodám soukromých energetických firem, a co je ještě horší, metody přebírají další a další soukromé firmy a státní instituce. O exekutorech nemá cenu ani psát.

Já jsem doplatila na jednání energetické firmy. Zatím nebudu uvádět její název, protože není jediná na trhu, jak jsem později zjistila, kdo tyto praktiky provádí, ale s radostí zašlu informaci na soukromý e-mail každému, kdo o to požádá. Na vlastní kůži jsem se přesvědčila o dokonalosti MANIPULACE se zákazníky.

A mohu potvrdit, že cílové skupiny zákazníků – staří občané, invalidé a nezkušené mládí nemají sebemenší šanci se bránit, ale ani ostatní občané nejsou vůči manipulaci imunní . Ono totiž úplně stačí, když má občan zrovna obyčejnou chřipku s teplotami nebo je jinak krátkodobě hendikepovaný , nebo leží v nemocnici, jako se to stalo mě. Bohužel jsem vážně onemocněla a už stala jsem se tak vhodným objektem pro mafiánské praktiky energetiků, nikoliv nové firmy nebo obchodních zástupců, ale firmy, se kterou jsem až dosud byla velmi spokojená a neměla jsem naprosto žádný důvod k nedůvěře vůči ní, neboť se dosud chovala slušně ke svým zákazníkům, aby je neztratila. Novým zákonem získala nové možnosti a chopila se jim s obchodní dravostí. Dala přednost krátkodobému zisku před věrností zákazníka, nechápu, jak si může firma myslet, že po uplynutí smluvní doby u nich podvedený zákazník ještě zůstane.

Moje energetická firma mi vloni jednoho zářijového dne zatelefonovala a učinila mi nabídku změny tarifu na letošní rok, se slibováním podstatné slevy jako věrnému a spolehlivému zákazníkovi, změnu jsem odmítla a několikrát jsem to zopakovala, aby nebylo pochyb o tom, že změnu tarifu nechci. Na otázku, zda jsem s nimi spokojená a zda by mi mohli o 1 rok prodloužit smlouvu na dobu určitou, jsem souhlasila. Byla jsem dosud spokojená a neměla jsem nejmenší důvod od firmy odcházet.

Po měsíci a půl, tedy v listopadu, mi přišel dodatek ke smlouvě s uvedenou změnou tarifu Garance na FIX, prý po mém telefonickém souhlasu a ještě s prodlouženou dobou určitou o 1 rok. Ihned po návratu z nemocnice jsem sepsala odstoupení od dodatku smlouvy se zdůvodněním, že s dodatkem nesouhlasím, protože není pravdivý a nesouhlasí s našim telefonickým hovorem. V prosinci mi zatelefonovali a měli jsme spolu půlhodinový rozhovor, kdy jsem se bránila a trvala na zrušení dodatku smlouvy. Zástupce firmy mi přiznal, že mi původní Garanci nemůže nechat, protože ji nyní poskytují pouze novým zákazníkům, aby je firma nalákala k uzavření smlouvy a upozornil mě na to, že bez právníka nemám šanci na úspěch vůči majitelům firmy. Nabídl mi, že firma upustí od prodloužení smlouvy a dají mi slevu na ceně distribučních služeb v konečném vyúčtování, když s Fixem svolím na letošní rok (na konci roku mi původní smlouva končila).

Přestože mi tento půlhodinový rozhovor způsobil zhoršení zdravotního stavu a už mě opouštěli síly, vzala jsem si tužku a papír, kalkulačku, otevřela internetové stránky a jejich nabídku jsem zhodnotila. Souhlasila jsem s touto druhou nabídkou a jasně jsme se dohodli, že mi smlouva nebude prodlužovaná.

V lednu letošního roku mi přišel nový dodatek ke smlouvě, kde mám nasmlouvaný FIX včetně prodloužené doby určité, pouze s novým zálohovým kalendářem. Znovu jsem se odvolala a znovu mi zatelefonovali, tentokrát s tím, že se žádný dodatek rušit nebude, protože jsem se proti němu neodvolala do 30 dnů od našeho prvního telefonátu. Na mou připomínku, že se nemohu odvolat proti smluvnímu dodatku do 30 dnů, když mi přijde poštou téměř za dva měsíce, se mi volající vysmál a víc se se mnou nehodlal bavit, ještě mi připomněl, že jsem prošvihla i odvolací lhůtu dle občanského zákoníku, a můžu si jít stěžovat, kam chci. Navíc jsem prý s oběma podmínkami souhlasila, třebaže v rozdílném čase. Vyvztekala jsem se, v životě jsem přišla o víc a šla jsem za právníkem.

Součástí dodatku smlouvy je plán záloh na letošní rok pro fixovanou cenu, o které mi několikrát tvrdili, že bude o 10-15 % levnější, kde mi předepsali zálohy za elektřinu navýšenou o 43 % , přestože se cena elektřiny v letošním roce opravdu snižuje zhruba o 10% a za plyn dokonce o 113%. Cena byla navýšená o distribučními poplatky. Byla jsem v šoku. Byla jsem za dvěma právníky, ale bohužel mi potvrdili, že se sice mohu soudit na základě potvrzení z nemocnice o době pobytu, mohu si sehnat lékařská potvrzení o závažnosti nemoci, ale ani tak se nevyhnu možné protižalobě o náhradu ušlého zisku a to už při dnešním stavu justice vyhrát nemusím, ale do doby konání soudu budu muset navýšené platby hradit. Vzhledem k tomu, že energetická firma razantně navýšila i tu mojí původní Garanci, se mi soudní řízení finančně nevyplatí. Bohužel se s ohledem na svou nemoc a v blízké době na závažnou operaci, o které ani nevím, jak dopadne, nemohu obrátit na soudy, za prvé nevím, jestli bych se mohla k soudu dostavit, za druhé mi psychické vypětí razantně zhoršuje zdravotní stav.

Na dobu vyřešení odstoupení od smlouvy jsem zrušila právo inkasa záloh energetické firmě a hradila jsem zálohy podle původního smluvního tarifu Garance, ale přišel mi výhružný dopis , že na mě pošlou exekutory, dopis s okopírovanými paragrafy energetického zákona, podle kterého jsou oprávnění mi odpojit energii, pokud se nepodrobím jejich diktátu. Podotýkám, že ve smlouvě i v dodatku (který mi odmítli zrušit) mám jasně napsáno :

„V průběhu zúčtovaného období platí zákazník dodavateli pravidelné zálohy; jejich výše, počet a splatnost jsou stanoveny ve smlouvě. V případě, že výše záloh není ve smlouvě výslovně sjednána, je dodavatel oprávněn určit výši záloh přiměřeně k ceně předpokládaného odběru komodit zákazníkem a současně k ceně za distribuční služby.“

Energetické soukromé firmy využívají nový Energetický zákon, konkrétně :

§ 28 Zákazník , odstavec (2) Zákazník je povinen : j) uhradit dodavateli poslední instance dodávku elektřiny podle § 12a, a to od okamžiku zahájení této dodávky.

§ 30 Obchodník s elektřinou , odstavec (1) Obchodník s elektřinou má právo :

d) ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny zákazníkům při neoprávněném odběru elektřiny.

§ 51 Neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy, odstavec (1) Neoprávněným odběrem elektřiny z elektrizační soustavy je : b) odběr při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností, vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, které nejsou splněny ani po upozornění.

Protože jsem ženská, která, když se jí něco stane, kdekomu to vykládá, dokonce to píše i na internet, protože mně je úplně jedno, jestli vypadám jako blbec nebo ne, důležitější je pro mě předání zkušeností dál, mám docela slušný přehled o situaci jiných lidí. Moje vlastní maminka také dostala dopis od energetické firmy, ve kterém bylo něco úplně jiného, nežli se předtím telefonicky dohodli se zástupcem firmy. Okamžitě běžela za právníkem, smlouvu firma sice zrušila, ale maminka musela firmě zaplatit 2.500,- Kč a ještě zaplatit právníka, který ji zastupoval v jednání s firmou. Dalším případem byla kamarádka, která odjela na měsíc k příbuzným do Řecka, aby pak po návratu domů zjistila, že má doma dodatek ke smlouvě, který už má prošlou odvolací lhůtu a ve které je nasmlouván tarif, který do telefonu jasně odmítla. Další případ je kamarád, který celý týden pracuje v Praze a neměl možnost se dodatkem smlouvy zabývat v šibeničně krátké odvolací době. Znám další a další případy. Opravdu se musíme úplně všichni soudit jenom proto, že naše poslední vláda stihla ještě před odstoupením schválit smluvní diktát ? Opravdu se občan nemůže svobodně hnout z domu, aniž by ho po návratu domů nečekala nějaká mafiánská obálka ? Jak vůbec může někdo uzákonit platnost smluv, se kterými zákazník nesouhlasí a nehodlá je ani podepsat ? To si nedovolili ani komunističtí STBáci , i těm musel občan spolupráci podepsat, jinak byl sice sledovaný nebo jenom evidovaný, ale žádná spolupráce se nekonala. Dnes musíme spolupracovat, i když se bouříme a stavíme proti.

Některé soukromé energetické firmy se dostali do finančních potíží tím, že si honbou za zákazníky zvolili cestu přímých obchodních zástupců a to řádnými inzeráty na trhu práce a žádostmi o zaměstnance na úřadech práce. Obchodní zástupci si vydělávají provizí a o tyto provize mají energetické firmy navýšené poplatky za distribuční služby, jejichž cena prudce narůstá. Za svoje služby si mohou účtovat jakoukoliv cenu bez omezení, když si ji příští rok navýší ještě 5x a zakalkulují do svých tabulek a zašlou jako dodatek ke smlouvě, budeme je muset zaplatit bez odmlouvání a bez dovolání. A když to občané odmítají, zákonodárci jim to nařídí zákonem, proto platíme formou daní povinné desátky energetikům za nic.

Ještě máte pocit, že jste svobodní občané žijící v demokratické zemi ? To si opravdu může myslet jenom blbec. Problém je, že všichni pravicově smýšlející lidé platí jako mourovatí, podřizují se dobrovolně a poníženě diktátu a ještě si myslí, že když na to mají dostatek finančních prostředků, tak jsou svobodní. „Svatá prostoto !“ , říkávala moje babička.

Těmto praktikám dala zelenou ještě ODS s TOP09 v loni v červnu, když zákonnou cestou umožnili zasílat smlouvy bez písemného souhlasu zákazníka. Bohužel, tuto praxi zavádí stále větší množství firem, jak jsem se dozvěděla od známých podnikatelů i od přátel, především od lidí vyššího věku, kteří nemají povědomí o dravých obchodních praktikách soukromých firem a jejich schopnosti manipulace, které normální občan není schopen se bránit. Jediná obrana proti těmto praktikám je, nebavit se telefonicky vůbec s žádnou firmou a pokud možno ani s obchodními partnery a nepouštět k sobě žádné obchodní zástupce, neuzavírat žádné smlouvy

a nekupovat žádné zboží ani služby od firem používajících obchodní zástupce. Obchodní zástupci totálně zlikvidovali trh, protože současné zákony zlikvidovaly obchodní partnerství a nastolili smluvní diktát. Jedinou a poslední možností je uzavírání smluv při přímém jednání s obchodním partnerem, s lhůtou na kontrolu a prověření smlouvy i partnera a teprve potom následný podpis smlouvy přímo u ruky do ruky. Takto charakterizují situaci podnikatelé i lidé obchodně vzdělaní a zkušení. Na žádnou jinou formu nebudeme moci v budoucnosti přistupovat.

Netěší mě ani vědomí, že nejsem sama, že takto dopadla spousta jiných zákazníků u mé firmy i u jiných soukromých energetických firem. Že v případě vodáren takto dopadli všichni občané, i ti, kteří se postavili na odpor, vynutili si místní referendum a podpořili své město v soudním jednání a zbavili se soukromého vodárenského subjektu. Jako u nás ve městě, cenu vody nám to nesnížilo.

Podle slov dvou podnikatelů, už si nemohou věřit ani nejbližší obchodní partneři, není možné věřit žádnému obchodnímu zástupci, třebaže jich 9 z 10 může být poctivých. Oprávněnou nedůvěru k obchodním zástupcům mohu potvrdit ze své vlastní zkušenosti z týdenního školení obchodních zástupců, kam mě vyslal můj zaměstnavatel a kde jsem nestačila koulet očima, co se tam lidé učí za psychologicky vymakané praktiky. Zaměření se vztahuje především na důchodce, invalidy, mladé nezkušené zákazníky a krachující firmy.

Já vím, že je to těžké k pochopení pro inteligentního člověka, který neví nic o psychice, o nemocech a účincích léků. Také jsem to nechápala, dokud jsem si to neprožila na vlastní kůži. Protože se znovu chystám do nemocnice, tentokrát na 4 – 6 týdnů, zajistila jsem si otevírání poštovních zásilek a jejich konzultaci po telefonu, ale stejně se děsím toho, jaká překvapení mě čekají a co všechno nebudu moci okamžitě zařídit a vyběhat.

Jestliže vlk píše, že demokracii zlikvidují nefungující banky a soudy, já k tomu přidávám, že svobodný trh zlikviduje nejenom nedostatek peněz stále většího počtu zákazníků, ale také zákony posvěcený konec obchodního partnerství, neboť smluvní diktát není svobodným trhem. Neustále si kladu otázku, v čích službách byli Nečas s Kalouskem ?

Vlkův  dodatek, či  spíše  žádost:

přiznám se, že  když  jsem  mail od  paní  Věry  začal  číst, naskočila mi  husí  kůže. Proto  jsem ho zařadil na pondělí,  kdy  byl původně  plánován koment  ke  slovenským prezidentským volbám.Tohle prostě musí  ven v  nejčtenější možný  den. Snažím se  sledovat politiku a  věci s ní související, ale  tahle  zlodějská  zhovadilost mi prostě  unikla.

A jestli  správně  čtu,co paní Věra  píše,  mají  nás  přes  smlouvy uzavřené přes  telefon,  všichni darebáci na lopatě, jakmile  zvedneme  telefon, když nám zavolají. Protože  princip, jak to  chápu, spočívá v  tom, že  po telefonu lze  uzavřít smlouvu a  je platná, aniž  by byla  podepsaná, pokud  se druhá strana, které je  voláno, neozve  do  30 dnů od prvního telefonátu. Takže  i  kdybychom si toho byli vědomi, protože  nikdo z nás  si  své telefonní rozhovory  nenahrává, máme  smůlu.  Zmetci

a- posílají  smlouvy  po  uplynutí této  reklamační doby a tedy bez možnosti  odvolání a  smlouva hned  platí

b- soudit se s nimi nemá  smysl, protože  záznam hovoru  mají jen oni  a  my nejsme  schopni nic prokázat. Dokonce ani to, kdy nám  bylo voláno.

Vím, že sem chodí  několik  právníků.  Chci  je tímto požádat, jménem celé  kosířské komunity o stanovisko.  Jestli opravdu  jsme  na  tom tak, jak píše  paní Věra  / prosím paní Věru  Říhovou, aby  mi tento přezkum odpustila/ a pokud  ano,  jak se účinně  bránit. Protože  já žádnou  účinnou obranu nevidím. Kromě  toho, že  člověk odhlásí veškeré  telefony  co  má.  A nikomu  nedá  ani  číslo svého mobilu.  Nicméně  i  pak, když  budu fabulovat, je  možno, aby  si  šmejd  vymyslel  rozhovor  s  vámi na jakékoli  fiktivní  číslo a následně tvrdil, že jste  ho tehdy užívali  ve formě předplacené  karty. Jistě  – trochu  kostrbatá konstrukce, ale  beru  to  jako  nástavbu zlodějny.

Takže  znovu –  budu  velmi  povděčen, když se k problému  jasně  a odborně  vyjádří  sem chodící  právníci. Jmenovitě  ke  komentu  vyzývám pány  Lexe a  Asfalta, ale zdaleka  z  branže nejsou  sami. Vím, že  sem, občas  chodí  číst  nejméně ze  dvou velmi prestižních  pražských právních kanceláří.

Jménem  nějakých    1500 vyděšených Kosířů jim tímto předem děkuji. Pokud  totiž  jejich  vysvětlující a/nebo  doplňující  komentáře  přijdou, budu  mít po dlouhé době  naprosto výjimečný pocit, že Kosa opravdu k něčemu je.

Ostatní  diskutéry  dnes prosím o  velmi  sporé  a  mírněné  vstupování  do diskuse, pokud nebudou mít opravdu závažné  sdělení. Pohoršování  se nad  těmihle darebáckými praktikami a  těmi, kdo je  v parlamentu umožnili je  naprosto zbytečné a  v daném případě zaplevelující. Děkuji za pochopení.

Příspěvek byl publikován v rubrice Věřina cesta se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

138 reakcí na Smlouvy bez podpisu zákazníka

 1. jezevec napsal:

  obrana je vlku velice jednoduchá a ani na to nepotřebuješ právníka.
  1) prodejce tohoto typu je povinen tě upozornit na to, že hovor je nahráván (jiným slovem: „monitorován“). v tom okamžiku pravím – děkuji, nemám zájem a pokládám telefon. nenechám se nahrávat nikdy, nijak a nikým, a je mi uplně u prdele proč si myslí že to potřebuje. mimochodem, věděl to už starej don corleone.
  2) žádnou smlouvu a žádný souhlas po telefonu. pokud si někdo myslí, že mně jeho nabídka zajímá, at mi to pošle písemně a nechá mně to prozkoumat. nejsem debil, abych uvěřil, že někdo koho ani neznám, má pro mně nabídku nebo informaci, o které bych ještě sám nevěděl.
  3) pokud si to přesto myslí, at mi to pošle písemně a já si to v klidu přečtu. z principu nemám zájem si ani vyslechnout žádnou nabídku, která je platná jen jednou, jen dnes, nebo jen do konce tohoto rozhovoru – a žádnou která nesnese prozkoumání pár dní v klidu a přečtení mým právníkem, to mně nezajímá ani ze zvědavosti.

  ve svobodné zemi by člověk měl mít právo uzavřít smlouvu i na dálku a i po telefonu – u solidních klientů to dělám zcela běžně, a k oboustrannému prospěchu. některé transakce se snad ani jinak obchodovat nedají.
  vždycky budou existovat lidi schopní podepsat prázdný papír, nebo podpálit si postel pod zadkem. žádný nečas s kalouskem je k tomu nedonutí, pokud sami nechtějí. a žádný komunista jim nepomůže, pokud u toho nebudou myslet. v tom je civilizace spravedlivější, než by mnozí chtěli.

  • Bob napsal:

   Souhlasím s Vaším komentářem, resp s Vaším receptem, jak nebýt napálen
   Ale obávám se, že autorka neměla na mysli, že firmy obalamutí informovaného klienta.
   Mluvila o bezbranných (tj. starých nebo řekněme jednoduchých) lidech.
   Na ty jsou tyto firmy zaměřeny, z těch profitují a to není v pořádku.
   Já mám též jednoduchý recept. Když mi někdo nabízí něco zadarmo, resp. strašně výhodně, zavěsím nebo ho odkážu do patřičných mezí.Možná jsem se připravil o mnoho peněz ….:-))

  • Věra Říhová napsal:

   Přečtěte si článek ještě jednou a pořádně a uvědomte si, že nejste na Západě, ale v Čechách. Nemluvila jsem s nikým cizím, ale se svým obchodním partnerem, se kterým jsem byla spokojená a nic jsem nepodepisovala. Uvažovala jsem přesně jako Vy, dokud mě můj obchodní partner nepodrazil nohy. A nejenom mě. Proto jsem se rozhodla to zveřejnit, protože i podnikatelé tohoto využívají a podrážejí si nohy navzájem.

   • Evix napsal:

    Je to hnus ta dnešní doba a taky když mi někdo volá, řeknu, že nemám zájem a pokládám. Tím se mi naštěstí tyhle manipulativní způsoby ZATÍM VYHLY….
    A jestli žijeme v demokracii, J.Dienstbier ml., to včera řekl jasně, že referenda jsou útokem na demokracii, na tu jejich demokracii, protože tohle by lidé nedovolili, tedy snad by to většina nedovolila….

   • český maloměšťák napsal:

    Budu trochu vulgární, v závěru.

    Paní Říhová, v kapitalismu manipulativní soutěže neexistuje něco jako je “ obchodní partner“ , existují jen větší či menší nerovnosti a to i ve vztahu k postavení v tržní směně,
    Je tedy třeba zbraň, kterou takový koumák, zastupující stranu s mnohem vyšším, silnějším postavením ve vztahu k tržní transakci , disponuje…obrátit a využít ve svůj prospěch.
    Tedy to, že prostřednictvím telefonického rozhovoru.dochází k uzavření smlouvy a to, že takový hovor bude tedy muset být zaarchivován ( jinak asi těžko někdo bude moci prokázat, že k JAKÉMUKOLIV , tedy i zmanipulovanému projevu vůle došlo).
    Zásada č. 0 : Mít telefon se záznamníkem /programem umožňujícím nahrávat hovor/..O tom, že hovor MŮŽE být z Vaší strany nahráván byste měla spekulanta či podvodníka vyrozumět.
    Zásada číslo 1 : Nikdy se nepředstavovat, čekat až dotyčný sám vysloví vaše údaje – tehdy se jej zeptat, odkud tyto údaje vzal a dále požadovat aby i on vám sdělill jeho údaje – včetně jeho telefonu, bydliště či rodného čísla.
    Zásada č 3 : Pokud něco nabízí /či navrhuje nějakou úpravu stávajícího/ , tak ihned v úvodu sdělit, že po telefonu odmítáte uzavřít jakoukoliv smlouvu či úpravu smlouvy, takže ať považuje tento rozhovor pouze za informativní.
    /zde by měl každý spekulant a podvodník již zavěsit, respektive vycouvat, pokud ne, tak obraťte role, následuje tedy bod 4./
    Bod . 4 : Formulujte věty podobné těmto /obsahově/ : “ Takže Vy mi slibujete, že celý rok mi budete dodávat elektřinu za 2,- CZK za kwH ?“ nebo “ Vy, prodejce XY jste mi tedy nyní daroval pět tisíc korun, mám to zazanmenáno, kdy a kde si je mohu vyzvednout ?“ či opatrnější ? “ Nyní tedy jste mi slíbil, že mám garantováno, že jednotková cena za dodávky vašeho zboží, služeb, bude po celé příští období trvání smlouvy o 10 % nižší než tomu bylo doposavad. Dobrá, potvrďte mi to ještě písemně, možná že se domluvíme, s kým že jsem to mluvil ?“
    Toto by mělo stačit, zatím jsem se nesetkal s tím, že by to nestačilo, také mi nikdy po takové konverzaci nepřišla žádná změna poštou čio emailem – většinou pak už ani nikdo nevolal, dkonce mám takový pocit, že si mě ze své databáze dotyčný vymazal..
    Důležitý je bod 0 a 1 – to tázající se musí přesně identifikovat.

    Ostatně myslím si, že lidé v ČR by měli vlastnit více zbraní, ze dvě mrtvoly takových koumáků či jejich šéfů ….a ono se to prostředí časem poddá. Bezbranný lid je lidem poddajným – z podstaty svého bezbranného postavení.
    Bez zbraní ani nejde udělat pořádná revoluce, natož si vynutit aspoň nějakou dílčí spravedlnost.
    Ale povětšinu stačí obrátit ty role, většinou začnou couvat už při otázce odkud mají vaše údaje a následném požadavku ať se identifikují sami.

    Slíbený závěr.
    Značně zjednodušující to výše uvedené schéma, postup.
    Dotyčného se zeptejte, jak přesně vás chce ojebat. Ať vám to popíše přesně. Jak a o kolik a co má za to slíbené on.

  • vlkp napsal:

   Jednoduchá řešení bývají zpravidla řešení hloupá. Ty jsi asi ten článek moc pozorně nečetl vid?
   Takže milej norníku ani nechápeš, že tvoje taktika je v podstatě v ČR neúčinná.
   1- prodejce je povinen tě upozornit, že hovor je nahráván? A co když to neudělá? Jak to budeš prokazovat? Ty budeš eventuálně žalovat, důkazí břemeno je na tobě.
   2- že když ti něco nabízí, má ti to k prostudování poslat domů? Tohle mu chceš říci na záznam? Jsme zvědav, jak potom prokážeš, že to nebyl souhlas s nabídkou!! Záznam totiž má druhá strana, která s ním může dělat cokoli.
   3- stejný blábol jako 2.

   Smlouvy po telefonu lze uzavírat. Nic proti nim. Když obě strany hrají fér. Což není popisovaný případ a bojím se, že i systém.
   Ale proč bys nenamastil do eteru písmena, vid? I když nemají žádnou relevanci.

   • jezevec napsal:

    jednoduchá řešení bývají zpravidla řešení hloupá. tys asi četl jako obvykle jen podpis, viď?
    takže milej vlku ani nechápeš, že tvoje komentáře se míjí s tím co jsem napsal. .
    1- prodejce je povinen mně upozornit, že hovor je nahráván. pokud bych chtěl ten hovor použít jako důkaz uzavřené smlouvy na dálku, MUSÍ mít tuto nahrávku včetně mého souhlasu. takže když ji nemá, a je to hned první a jediná moje věta na jeho nahrávce – ON je v důkazní nouzi a on neprokáže že k uzavření smlouvy došlo po právu. důkaz neexistence neexistuje, a tedy neleží ani na mně v tomto případě.
    2- ano když mi něco nabízí, má mi to k prostudování poslat domů. nikoliv tohle mu nechci říci na záznam. telefon jsem totiž položil ihned poté, co jsem vyslovil svůj nesouhlas s pořízením záznamu. kterou část prvního bodu jsi nepochopil?
    3- nikdo ti samozřejmě nebrání využít jakoukoliv časově omezenou nabídku. mně to brání zdravý rozum. můžeš tomu říkat bláboly dle libosti. žijeme ve svobodné zemi.

    ale proč bys nenamastil do eteru písmena, vid? i když nemají žádnou relevanci.

    svět, kdy si člověk sám musel hledat zboží co nakoupí, je už za nama. nesoudím zdali je to lepší nebo horší – je to tak. dneska si zboží a služby vyhledávají nás a zaměstnává to celé jedno odvětví služeb. další obrovský objem výroby prostě produkuje zbytečné až nechtěné věci, které by si nikdo dobrovolně nekoupil, nebo přinejmenším by je nehledal. to je realita. zaměstnává to lidi, a asi i tobě dojde že spíš ty méně chytré a méně úspěšné, kteří by jinak byli bez práce. nebo ty bys snad dělal v telemarketingu? a ten kdo je tak blbej, že to je jediná práce kterou sežene, má podle tebe chcípnout hlady, socane? ale jdi ty :-).

    • vlkp napsal:

     Telefonoval jsi někdy s call centrem? Buď ne, nebo máš silný HOSIP. Takže tam ti hned na začátku oznámí, že hovor je nahráván a na souhlas se tě NIKDO NEPTÁ!! Tady se tě také nikdo ptát nebude. A oni si to tam mohou domontovat dodatečně, jako svoje jednostranné upozornění . Oni mají pásek, ne ty!
     Telefon s i můžeš pokládat jak chceš Pak ti ovšem také nemusí žádná nabídka domů přijít.
     K poslednímu – blábolíš.
     Zbytek textíku, cos mi věnoval? Blábol na druhou.

     • jezevec napsal:

      milý příteli, bohužel ti (potřetí) unikla ta podstatná součást informace.
      aby bylo možné použít tvého souhlasu telefonicky na dálku (bez podpisu) – MUSÍ tě prodejce explicitně upozornit na pořízení záznamu, a MUSÍŠ s tím explicitně vyslovit souhlas. podmínky musí být splněny obě zároveň. už to konečně chápeš? nestačí upozornit, nestačí domontovat. pochopil?
      proto většina prodejců zakládajících svůj byznys na cíleném uvedení volajícího v omyl ihned pokládá telefon, pakliže vyslovíš explicitní NESOUHLAS s nahráváním hovoru, oni totiž potřebují aby měli nahrán tvůj souhlas, a jen pak má pro ně smysl pokračovat v rozhovoru. podle toho taky bezpečně poznáš ty šmejdy – pokud ti někdo chce něco opravdu nabídnout, ve smyslu poskytnout ti informaci, a ne prodat ti na základě tvého přeřeknutí něco co nechceš, pak nepotřebuje mít rozhovor nahraný.
      tak hurá vlku uháněj lovit ty senzační nabídky, které se ti hrnou až domů. já jsem ještě nelitoval žádné, která mi unikla.
      a kdyby mi už žádná domů nepřišla, pokud jsi tuhle senzaci myslel upřímně – pak zkus mi uvěřit, že na rozdíl od tebe tento krutý trest přežiju bez slz.
      málokdy se vytahuju naférovku, ale tohle risknu: co nemám, to nepotřebuju. a v tom zbytku jsem chytřejší než ti co mi volají. dokážu si sám sehnat lepší informace než jakýkoliv prodejce čehokoliv.

     • vlkp napsal:

      Ten, kdo nechápe jsi ty!!!! Ty neumíš číst! Jak ti mám napsat, ež od šmejdů, používající šmejdské praktiky jako že ti smlouvu pošlou vědomě po datu, kdy se můžeš odvolat, ti hrozí, že jednoduše tě na nahrávku NEUPOZORNI a pak si to na pásku doplní? Umíš česky? Dubová knihovna a za mými zády už to pochopila.

     • jezevec napsal:

      genau.
      tedy neupozorní tě na nahrávku, tedy nemá nahraný tvůj souhlas s nahráváním.
      tedy smlouva takto uzavřená je neplatná.
      co na to knihovna?
      umí mluvit tvým hlasem?
      nebo jako myslíš že stačí, aby jakýkoliv hlas kohokoliv řekl že vlk souhlasí s nějakou píčovinou, a už se ti hrne do baráku balíky smluv? jo???? kolik jich už máš? patříš mezi nejbohatší lidi v dolíku, jistě jsi na seznamech všech spammerů a telemarketérů – kdyby to bylo tak jednoduchý, jakože stačí doplnit nahrávku CIZÍM hlasem, asi bys měl tech smluv každej den doma několik – nemyslíš?

      škoda že tu dnes není lex, já bych byl ochoten se na 99% vsadit, že pokud někdo třeba i lživě řekne, že v tom telefonu to není jeho hlas, že tedy prodejce mluvil asi s nějakým vtipálkem v hospodě (pamatuješ na ten film rafťáci?) – že to soud apriori odstřelí. nahrávka (není-li pořízena policií na soudní příkaz) není u soudu relevantní důkaz, zejména ne na nějakém obskurním studiu levného telemarketingu.

    • Evix napsal:

     Raději budu stát fronty na banány, to mi řekl v autě 28 letý synek, který tu frontu nemůže pamatovat! Tu vaši demokracii už ta ani ta mládež, co je ze školy venku a musí se starat, nechce….
     A proč je jediná práce co mladej sežene, jen to call centrum? Proč nemůže dělat něco jiného? Proč jsme zlikvidovali zemědělství? Proč v dědině kde bydlím, bylo ještě za socíků 3500 ks dobytka a teď je jen 50 krav? Proč dříve klochoz zaměstnával stovky lidí a dnes jen 8 i s ředitelem a účetní?
     A tak bych mohla pokračovat do aleluja 😦

  • Šedý vlk napsal:

   Na otázku, zdali souhlasím, že hovor bude, (v zájmu mé bezpečnosti!), monitorován odpovídám standardně „Ne“, čímž většinou nabídka končí. Dále se domnívám, že telefonický souhlas se smlouvou musí obsahovat i klauzuli, že „objekt“ je seznámen s obchodními podmínkami. A na tom, myslím si by jejich případné řízení u soudu muselo rovněž havarovat. Neprokáží, že mi 20 min. četli obchodní podmínky, a rovněž ne zmínku o tom, že jsem s nimi, (jsme stále u telefonu!), seznámen. Všeobecné a obchodní podmíky jsou běžnou náležitostí smluv. Pokud s nimi prokazatelně nesouhlasím, nemohu souhlasit ani se smlouvou. Jeden spor s heizly už mám za sebou a uspěl jsem.

 2. Sylva Šauerová napsal:

  Exactly, pane jezevče. Tohle se ale naši lidé musí naučit. Na Západě je to, co popisujete, přece běžné a opačné chování by vzbudilo spíše zdvižené obočí či nepochopení, jak se vůbec někdo dospělý může chovat jinak, to po čtvrtstoletí ve svobodném prostoru. Pakliže kdokoliv zavolá a nabízí nevyžádanou službu, telefon se zavěšuje bez řečí a ihned (totéž s podomními prodejci čehokoliv, zde se zavírají dveře), příp. s poznámkou „ano, budu-li mít někdy v budoucnu zájem o některou z Vašich služeb, sám/sama si ji vyžádám, nashledanou“). Kdo to neudělá, musí se následně holt dožadovat právní pomoci a svádět vlastní selhání na Nečase s Kalouskem. Ale to je taková česká klasika. Chybu dělají vždycky ti druzí, navíc ti zlí jsou vždycky ve službách někoho nejmenovaného, tajemného. MŠ hadr.

  • Michal napsal:

   Ano, ti, kteří něco takového podepíšou, nejspíš udělali chybu, nicméně se nedopustili ničeho zlého. Pojmy jako zmetek, svině a mnoho dalších přináleží plně oněm „prodejcům“ a „podnikatelům“ a pokud někdo dává vinu oběma stranám (aby to bylo „vyvážené“), dává najevo, že i tenhle způsob podnikání mu vlastně ani příliš nevadí. No, popřejme jejim blízkým a známým dobrou ruku při nějakém hodně výhodném nákupu. Zdalipak i potom budou takhle kategoričtí?

   P.S. U rodičů bývalého kolegy se nedávno zastavil zástupce firmy Centropol s tím, že ČEZ mění název právě na Centropol a je potřeba pouze podepsat několik papírů. Dotyčný měl smůlu, kolega s ČEZem spolupracuje. Ale prodejce nakonec dopadl docela dobře, ani nevyužil celým pět minut, které dostal na urychlený odchod 🙂

   • Cech napsal:

    To podstatné nejsou obchodníci ale to podstatné jsou jistí Pospíšilové a jim podobní zabezpečovatelé,kteří za nějakou tu trafiku či brebendu o které vědí, že ji bezpečně obhájí Nejvyšší soud, prosadili takové zákony, které toto obchodování nastavily.

    Proto když japonským (čínským) zemědělcům sebrali zbraně, nahradili je holýma rukama.
    Takže :
    Mám pouze dva nahrávané telefony,já vím jsou to peníze navíc, které musím investovat ale detekci příposlechu mají pouze O2 a vodníci, pardón ještě ČEZ.
    Použil jsem to pouze 2x a lehce jsme si s právní kanceláří zastupující šmejda pouze pustili ukázku navzájem nahraného jako přípravu k soudu a to bylo vše.

    Další rada zní:
    Nezabezpečené telefonní číslo tj. – > tam kde nemám DB nebezpečných čísel (zazvoní zdvihnu a jsem o 100 Kč lehčí a jiných chuťovek) a nahrávaný příposlech dávám pouze těm, které osobně znám a mám je v seznamu další mám blokovány.
    Mazat záznamy doporučuji po 6 ti měsících, ne dříve.
    Omlouvám se zní to jako schizofrenie ale nezlobte se, celkem to šetří peníze !!

  • pepan napsal:

   Exactly, StB Libuše Šauerová, přesně kvůli tomu jsme v mrazu cinkali klíčama a řvali „Nejsme jako voni“. Není nad Vaši upřímnost, když se zapomenete, tak z vás Pravda und Láska přímo kape.
   Za těch mejch pár let v Tyrolích, sem si nějak nepovšim, že by mezi místní výdobytky demokracie pařilo „podnikání“ obdobnýho typu. Spíš naopak, vše byrokraticky sešněrovné, u nás rozšířené „zaměstnávání“ auslendrů na „černo“ vůbec nepřicházelo v úvahu.
   Holt výraz „svoboda“ má mnoho výkladovejch termínů. Obvzlášť, když si ji bere do „úst“ někdo takovej, jako jste vy.

   • tresen napsal:

    Smyslem příspěvku paní Šauerové je přece přání, abychom se naučili dělat věci podobně, jak to jde v těch vašich Tyrolích.
    To samozřejmě zahrnuje i slušné chování člověka k člověku, ale na tohle pochopení někomu zřejmě ani těch pár let nestačí.

    • XY napsal:

     Ani pár let nestačí… ?
     Letos jich bude, nepletu-li se, pětadvacet. Ani pětadvacet let nestačilo k tomu, aby se svoboda okrádat bližní podvodnými nabídkami nedostala mimo zákon. Naopak – tyhle tendence se neustále posilují ve shodě s ultraliberální teorií potřeby svobodného a ničím neregulovaného trhu. Vychcanost parazitující na slabších je přece přirozenou komparativní výhodou v jakémkoli podnikání. Inu, hnus, velebnosti.

     • Aldo napsal:

      Skvělé!

     • tresen napsal:

      Já opravdu netuším, kolik let v Tyrolích by Pepan potřeboval, aby se naučil choval slušně.
      Ale aspoň tu může posloužit jako vzorek

     • Evix napsal:

      tresen napsal:
      Březen 31, 2014 v 12.32
      Já opravdu netuším, kolik let v Tyrolích by Pepan potřeboval, aby se naučil choval slušně.
      Ale aspoň tu může posloužit jako vzorek…
      —————————-
      😮 No vy jste taky vzorek a posloužila jste velmi dobře…
      Kolik let by jste potřebovala aby jste pochopila, že pokud budou dělat zákony takoví Pospíšilové, že to tu jinak ani dopadnout nemůže 😦

     • tresen napsal:

      Vám připadá, že se v příspěvku v 6:18 projevil jako slušňák?
      Víte, já ho vychovávat nebudu, od toho tu nejsem, ale podle mne šel v tom urážení dost přes čáru.

    • Sylva Šauerová napsal:

     Nejde ani tak o to, že to, co o mně tady nick „pepan“ píše, je neslušné, paní třešni, jde o to, že je to pitomoučké. Číst v databázích StB neumí a navíc opakovaně, asi tak podesáté, páchá pomluvu (TČ podle § 184 TZ, v odst 2 sazba až 2 roky). Stále tutéž. Myslí si, že z pomluvy vždycky něco ulpí. Takových podivínů je plný internet. Zrovna včera se mi někdo ptal (na idnes.cz), jestli plním zadání Václava Junka. Další (zde u vlka) tvrdí, že jejich daty plním svazky BIS. Ještě jiní se ptají, kdo mě za internetové komentáře platí, pan přírodovědec se hrabe v mých penězích, a paní kočka, která píše v plurálu, a pokládá se zřejmě za předsedkyni třídy, mně ukládá, na co jí mám odpovídat a zda mám či nemám v textu používat slova cizího původu, která nezná. 🙂

     Co s tím ? Nic. Nechť si to „pepan“ a spol. užijí. Dorážejí ovšem spíše jak malé děti, které se – před jiným názorem ! – neumějí bránit.

     Poznamenat nicméně musím, že za celých 18 let, co jsem odešla z BIS, si nikdy nikdo o mně něco podobného nedovolil napsat, a bylo toho napsáno docela dost. Největší „pomluvou“, vlastně jen takovým lehkým plivancem, který v závěru roku 1996 zplodili István Lékó s Jaroslavem Pleslem, bylo to, že „si“ mne do úřadu „přivedl Stanislav Devátý“ (nesmysl, byla jsem tam už 2 1/2 roku před ním), a další fabulace Milana Žitného otištěná v LN, že přicháźím do Chemapolu „zakládat zpravodajskou službu“ (ve skutečnosti jsem tam zakládala odbor analytiky a otevřených informačních zdrojů) … 🙂 Neměli totiž, co by na mě vyhrabali. Kdyby něco takového bylo, byli by to – v zájmu ODS, která se tehdy cítila poškozená – s radostí udělali. Zdejší „pepan“ očividnou nesmyslnost této defamace vůbec nenahlíží. Komu není dáno, v apatyce nekoupí.

     • pepan napsal:

      mám to brát jako vyhrožování?
      Moc dobře vím, kdo byl „KTS“.
      A taky, jak soudruzi pálili u Ochoza „živé“ svazky.

     • Anonymní napsal:

      Pepan

      Na vašem místě bych stáhl ohon, a paní Šauerové se omluvil. Paní Šauerová Vám ničím nevyhrožuje, paní Šauerová dokonce je natolik shovívavá, že Vás na Vaši trestnou činnost, kterou mimochodem pácháte obzvláště účinným způsobem přátelsky upozorňuje.

      Jinak to možná u Vás špinavé postbološevické lůzy je možné považovat upozornění na možnost podání trestního oznámení za vyhrožování. Vy jste snad úplně ztatil smysl pro realitu.

      Trestného činu se tu prokazatelně a opakovaně dopouštíte Vy, nikoli paní Šauerová.

     • pepan napsal:

      Díky, otevřel jste mi oči. I když moc dobře vím, že napsané už zpátky nevrátím, a hloubku křivdy, které jsem tím způsobil nikdy neodčiním, pokud je to možné, rád bych se tímto příspěvkem paní Sylvě Šauerové omluvil.
      Nechal jsem se unést a úplně jsem ztratil smysl pro realitu.
      Jako, jak jste trefně poznamenal „špinavá postbološevická lůza“ jsem pro dnešní demokracii a svobodu neudělal nic záslužného.
      Oproti těm, vůči kterým se v diskuzích vymezuji a do kterých jsem se doposud sprostě navážel. Ať už vystupují anonymně, anebo se za svoji identitu nestydí.
      Svého jednání veřejně, přede všemi lituji.
      pepan

     • pepan napsal:

      vzkaz pro p. Šauerovou.
      samozřejmě jsem zapoměl na to nejdůležitější. Kontaktujte prosím majitele blogu, zná moje plné jméno a mailovou adresu, ze které Vám obratem pošlu další své nacionále. Nemá, aspoň podle mne smysl, aby jej obtěžovaly OČTR a znechucovaly jej od provozování tohoto blogu.
      pepan

  • Evix napsal:

   Nejsme jako oni, že…….
   Já jen jak rychle švýcarské soudy odsoudily výtečníky v kauze MUS a jak ten váš blahořečený Kalousek dělal mrtvého brouka a jak se ti naši mocipáni divili, že si tohle mohl v nějaké demokratické zemi soud dovolit….

   Mimochodem Regina Rázlová, říká vám to něco? Dotěď se o ni moc nepíše a už vůbec o tom, že vyhrála všechny soudy na západě, narozdíl od těch naších…Ale to je taková česká klasika. MŠ hadr…
   A aby jste to nemusela hledat, máte to tady o R.Rázlové http://cs.wikipedia.org/wiki/Regina_R%C3%A1zlov%C3%A1

  • Jos napsal:

   „Ten kdo naletěl podvodníkovi je si sám vinen.“ To je myšlení, které bude třeba ze společnosti vyhnat, třeba i s jeho nositeli. Šauerová, vy jste opravdu obyčejná škodná!

   • tresen napsal:

    Myslím, že podvodníkovi může naletět každý. Některé zkušenosti jsou nepřenosné, přes veškerá varování se to stát může.
    Ale jen málokomu se to stane víckrát. Kdyby ten, co přišel o výplatu u skořápkáře, to pak u něj zkoušel ještě pětkrát, než by mu něco došlo, může si za to, že přijde o pět výplat nebo ne?
    Komu chtěl nějaký dobrák z call centra něco úžasně výhodného vnutit a skončilo to velkou nepříjemností, ten si bude dávat pořádný pozor, aby příště včas odmítl, pokud má všech pět pohromadě.

    • pepan napsal:

     kurňa třešni, vy dneska jenom kvetete. Viděla ste někde, v civilizaci na „hauptštrase“ skořápkáře? Asi su slepej, já nikdy.
     Ale bylo období, krátce po vítězství Pravdy und Lásky nad tou Lží a Nenávistí, kdy se přes tydlecty podnikatele, využívající naši nově vydobitou „svobodu“, nedalo ani projít na Zvonařku k autobusům.
     Pište dál, zas se rád o realitě a histórii světa od Váším pohledem něco dozvím.
     😀

    • XY napsal:

     Mno, je tu jeden docela zásadní problém: Podvodník ví, že podvádí – a následně se schová za právníky, přičemž jeho jednání je od počátku podvodné. Navštíví-li osamělou starou paní se základním vzděláním milá a zdvořilá slečna a vysvětlí jí, že u její nové dodavatelské společnosti ušetří 10 kaček za každou odebranou megawatthodinu (sic!), je to pochopitelně podvod, neboť agentka s teplou vodou dobře ví, že nová zákaznice takové kvantum proudu prostě v jednom z měřených období odebrat NEMŮŽE, pokud snad neprovozuje železnici. Z call centra se nanejvýš nové nešťastné zákaznice zeptají, zda tu smlouvu opravdu podepsala dobrovolně – a neštěstí je hotovo. Dostala nová zákaznice všechny informace? Dostala. Rozhodla se dobrovolně podepsat? Rozhodla. Je svéprávná? Je. Co bychom chtěli víc?
     Vše je v souladu se zákonem – a přesto je to nestydatý podvod.
     Inu, od časů Hrabalových Bambin di Praga se podstata takového zlodějského „podnikání“ vůbec nemění.

     • bara napsal:

      Tož železnici mít nemusí, kdo s tím topí, tak deset megawatthodin spláchne hravě. Ale máš pravdu, že ta ušetřená stovka za řekněme třeba pětisetkorunový poplatek (já nevím, na kolik přijde další režie, takže jen střílím), určitě nestojí :))
      Je to podvod! A je potřeba to šířit!

     • XY napsal:

      Ahoj, baro –
      Jedna osoba v bytě 1+1KK, dálkové topení a teplá voda, jeden plynový sporák, z el. spotřebičů 1 pračka, 1 TV, 1 lednice, všude úsporky. Pojistky na 220, pračkový okruh 20A, ostatní 10 A.
      V jarních, letních a podzimních měsících fungující kolektory na teplou vodu na střeše.
      Zaizolováno 14 cm polystyrénu, nová okna, topí se v jedné místnostií, druhou vyhřívá zeď od výměníku. I v největších mrazech v „nevytápěném“ pokoji teplota neklesá pod 22 C…
      Dealerka byla v bytě, takže musela vidět, o jakou spotřebu může jít. Nevypověditelná smlouva na pět let…

    • Ahele napsal:

     To co je popsáno v článku je totiž LEGALIZOVANÝ podvod. O to jde. Ne o to, že se podvádělo, podvádí a podvádět bude co svět světem stojí. Nejen že poslanci (a zákony akteré v potu tváře schvalují), které si platíme (a to i těmi méně znalými s dejme tomu nižší idteligencí, ti si je platí rovněž) nás nechrání před podvodníky jistého druhu (a ještě ke všemu se to nazývá podnikámím), ale navíc nám hází klacky pod nohy, pokud se chceme proti nim účinně bránit sami. To je sprosťárná nejvyššího kalibru. To je totiž to, o čem je článek. A to, že sem pletete skořápkáře to je nepochopení jeho podstaty.

 3. Vidlák napsal:

  Také se už delší dobu držím hesla (a nutím k tomu i zbytek rodiny) , že na telefon nějakého call centra automaticky odpovídám nechci, nebudu chtít, nechci si vyslechnout žádnou nabídku a nic kupovat, ani měnit nebudu. Ale samozřejmě to nic neřeší, pokud by si mě nějaký z těch šmejdů vytipoval.
  Ale zajímalo by mě Věrko Říhová… napište nám, který to dodavatel je takový lidumil a máte s ním tuto krásnou zkušenost. Ani nemusíte přímo na plnou hubu, my jsme tu celkem inteligentní a dojde nám to.
  Kdyby každý kosíř napsal na kontaktní adresu té firmy mail, že ty hajzly nechce nikdy vidět a udělá všechno pro to, aby nikde v okruhu své rodiny nedostali kšeft a rozmázne jejich situaci v každém plátku, kde bude mít příležitost, tak i ty nejtvrdší nátury zpravidla změknou. Jeden mail zapadne, ale padesát, sto… .!
  Pokud se zde v diskusi dozvím, kdože to byl takové dobroty a zavázal si vás, s chutí věnuje dnes večer deset minut času na napsání něčeho hodně ošklivého.

  • strejda napsal:

   Přidávám se.

  • tresen napsal:

   Paní Říhová, přeju vám, abyste se brzo uzdravila a aby se vám podobné nepříjemnosti v budoucnosti vyhýbaly. Pokud se opravdu domníváte, že problém je v tom, že všichni pravicově smýšlející lidé platí jako mourovatí, podřizují se dobrovolně a poníženě diktátu a ještě si myslí, že když na to mají dostatek finančních prostředků, tak jsou svobodní, pak snad bude lepší, když se budete chovat levicově jako třeba jezevec.
   Souhlasím s Vidlákem, že vašemu dodavateli by taková kampaň, kterou navrhuje, určitě prospěla. Pokud nám dáte tip, ráda se do té akce zapojím taky.

   • Suchec napsal:

    Ó , vítejte holubice vznešená. 🙂

    Prosím ještě o nějaké vycizelované, jak démant zářící vyjádření, neb z Vašich slov, která tak skvěle doplňují neuvěřitelný přípisek paní Šauerové, evokující vskutku historii jisté organizace zabývající se špiclováním a šikanou občanů, je naprosto dech beroucí.

    Někdo si evidentně neuvědomuje, že teoreticky stačí jen zvednout telefon, a říci ne.
    Ale hovor byl proveden.

    Šmejdi, tihle podvodníci a vekslácké praktiky prováděné soukromými firmami…..
    Hele ….. jak do toho ještě nacpat pravo/levé vidění, to chce naprosto geniální mozek.

    K čemu je jakákoliv „protestní“ akce, pokud to zákon přímo dovoluje?
    Kampaně jsou v tomto na dvě věci. Jsou naprosto k ničemu.
    Proč?
    Protože neřeší princip a jádro problému.

    • pepan napsal:

     díky, odpověděl jste těm dvěma moudrým a světaznalým ženám lépe, než bych kdy svedl já.
     kchódl o něco níže rozvedl, jak taková ryze naše česká „svoboda“ podnikání nemá šanci uspět v civilizaci. Pro třešňovité a StB Šauerovité by to snad mohlo stačit. Doufám, že si odpustí další lhaní o tom, že figurky, které náš právní stav zkurvily, jsou běžnou výbavou civilizovaných vlád.
     Pavka Němec, Blažek, Pospíšil, ta nadržená bloncka z ODS,…

    • tresen napsal:

     Paní Říhová možná geniální mozek má.
     Já ne. Já to pravolevé vidění jenom ironizuju.

  • tresen napsal:

   Vidláku, třeba byste mohl zformulovat něco jako vzorový dopis pro kosíře, kteří by se rádi přidali. Individuálnímu vylepšení by se samozřejmě meze nekladly.

  • kchodl napsal:

   No a když psaní dopisů nepomůže, vyrobíme si nějaká hodně, ale hodně ošklivá trička.
   A když půjde tlusté do tenkého, agresivní, ale opravdu agresivní … letákovou kampaň.
   🙂

  • český maloměšťák napsal:

   Vidlák
   Spotřebitelská družstva, nebo něco podobného, by vyvážila mnohé nepravosti kapitalismu manipulativní soutěže.
   Představte si takové velké spotřebitelské družstvo majitelů běžných účtů v bance…ami nedomyslet …jak by se razantně začly snižovat poplatky…a stavy právníků.
   🙂

   Kdysi jsme něco takového zkoušel, bylo nás málo. Ale to ještě nebyl rozjetý net. A mnoho mých známých tvrdilo, že jde o komunistický přežitek, o zhoubný kolektivismus.

   Víte – já dokonce v jedněch volbách volil proti svému svědomí, to když to vypadalo, že vítěz bude až příliš silným vítězem. Tak jsem volil proti němu.
   /ne, ne,. komunisty nikdy – to ani když se to údajně muselo/

   • pepan napsal:

    gezlšaft, ten přežitek minulosti ze smetiště dějin, teda podle jistě světaznalejch Tencovejch známejch furt funguje v německy mluvících zemích. Teda nevím jestli i v Dederónii, abych nekecal.
    A oba dva mí dědové z předmětu „základy družstevnictví“, s dalšími předměty jako třeba „kovářství a podkovářství“ skládali závěrečnou zkoušku na hospodářské škole. V třicátejch letech minulého století.
    Tehdy u nás nebylo o zhoubným působení JZD ani potuchy. Předpokládám že obě místní komentátorské holubice vznešené promptně dodaj oslí můstek.

 4. Čankajšek napsal:

  Doporučuji paní Věře, aby se se svým konkrétním problémem obrátila na Energetický regulační úřad (www.eru.cz). Do sféry jeho působnosti patří kromě jiného i ochrana zákazníků a spotřebitelů energií. A prosím ji, aby nás následně na Kose informovala o výsledku.

 5. scallop napsal:

  Jeste se vratim k Vasemu predchozimu blogu (nemel jsem cas reagovat), kde jsem nechapal proc by mel by zrovna Topolanek symbolem „kultu mladi“. Proc ne treba Jan Mladek
  http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/mladkova-nehoraznost-jeste-horsi-odezva
  ?

  • Evix napsal:

   Nevím o tom, že by byl Mládek neustále v novinách na rozdíl od Topolánka své doby…
   A že by Mládek běhal nahatý v nějaké vile v Itálii, mi taky není známo 😦
   (mimochodem na to, aby někdo běhal někde nahatý, máme vhodné jiné ústavy než PS)

   • scallop napsal:

    ALe pani rihova myslim nepsala o nahote. Ten „kult mladi“ zacal po roce 1989 a tykal se temer vsech politiku (levicovych i pravicovych).

 6. kchodl napsal:

  Souhlasím s jezevcem, vidlákem atd.

  Ohledně sprostoty, vydírání, psychologických metod – vydávaných za obchodní chytrost.
  Hovadství vydávaného za asertivitu.

  Vůbec to není charakteristika západního světa, dokonce ani v USA. Takové věci jsou tam trestné, případně pokud ne trestné, jsou pod kuratelou nepovinných obchodních nebo profesních skupin (anglosaský způsob) nebo povinných profesních komor (německý způsob). Něco jako byly za středověku cechy – pokud je nějaké jednání sice zákonné, ale nemorální, je trestáno mimozákonně.
  Plus tam funguje, i když už jenom v těchto „maličkostech“, svobodný tisk. Občas je nějaký skutečný žurnalista (ne žumpálista) investigativec, jsou nezávislí právníci, altruisticky (tj. kvůli vlastní reklamě a kariéře) bijící tyto nešvary. Nakonec, i dnešní prezident Obama dělal takové věci dost dlouho. Nic z toho u nás není.

  Samozřejmě tam neplatí taková zvěrstva, jako je „fikce doručení“ – která zbavuje práva na soudní projednání, nehorázné platební rozkazy „zaplaťte do 3 (5) -ti dnů“ (které soud nemusí před vystavením vůbec fakticky zkoumat, jen „formálně“ – a nemá odpovědnost za prověření falešného dokladu, směnky, smlouvy). A plno tady uzákoněných věcí je v rozporu z Ústavou (ČR, ale v USA tuplem) nebo ze základním právem (GB). A že by prošel nějaký zákon, kde se nesmíte následně hájit u soudu (např zákon o loupežnících, kde se můžete „odvolat“ jen k loupežnické komoře).

  Jinými slovy, S.Š jako obvykle nehorázně mlží, manipuluje až lže. Nic nového.
  V typicky pravdo-láskovém gardu – my Češi jsme ti idioti, lidi na Západě takové problémy nemají, protože se „umějí v kapitalismu chovat“. To jsme od těchto věrozvěstů slyšeli stokrát.
  Přitom třeba v Británii se nic takového člověku nestane ani omylem, přes to, že i státní správa používá dopisy minimálně, vše se řeší telefonem nebo mailem (obyčejným, bez elektronického podpisu). Jen se divím, že do toho nezapletla Beneše a Sudety (když už ji za nastolování tohoto tématu někdo asi platí).

  A v USA také nic takového nehrozí – pravda, tam hrozí plno jiných věcí. Poslední dobou se tam člověku může stát scéna jak z filmu Brazil, fašismu tam rostou drápy. SWAT týmy už mají i vodovody nebo kanalizace, pošťáci a tak. Známému takhle vtrhli do domu magoři se M-čtyřkama, jak gestapo v půl páté ráno, zastřelili jim psa, jedno dítě od té doby už rok nemluví. Důvod byl nezaplacené složenky – chodící na jinou adresu, a také to, že v tom relativně luxusním domě před nimi bydlela nějaká věčně zdrogovaná „hérečka“ se svými pasáky a stala se tam vražda, to se samozřejmě dozvěděli až potom – ale bacha – je to vina realitky, soudí se s ní o několik milionů dolarů, a bába co jim to prodávala půjde do vězení za podvod.
  Akce těch zločinců byla nezákonná taky. Naštěstí měl kluk po baráku asi stovku kamer (jo měli smůlu, on se tím totiž živí, dělá monitoring automatických výrobních linek kromě jiného). Takže teď celé té grupě kovbojů hrozí vysoké tresty ve federálním vězení. A tam to není sranda jak tady, 30 let jen to fikne.

  Jak na to reagovat, to je každá rada drahá. Vše odmítat, po telefonu se s nikým nebavit, jen s rodinou a přáteli. V práci a obchodním styku používat jen mail – když něco musí lidi napsat, jsou manipulace a podvody obtížnější, doložitelné. K domu si dát kamery i s nahráváním zvuku, velkého psa a jako zálohu palnou zbraň. Staré a mladé důrazně varovat a průběžně strašit.

  Bohužel to není jen věc podomních prodejců, postupně se tak chovají všichni – i státní správa. Magistrát, státní zdravotnictví, pojišťovny, banky, …

  I běžné soukromé firmy v jednání se zákazníky, ale hlavně s dodavateli a partnery.

  Takže, nic nepodepisovat. Jakmile se někdo snaží vytvořit časovou tíseň – pryč od toho. Smlouvu, kterou nepročetl můj právník – a měl na to alespoň týden čas, tu ať si strčí do … skartovačky.

  Dobrá záloha je technika. Jelikož jsem na tohle chování narazil v soukromých firmách už po roce 2000, sehnal jsem hned telefon s nahráváním (Palm Treo tenkrát, aplikace CallRec) a nahrávám si všechny hovory, dneska existuje aplikace do každého telefonu. Tajně, samozřejmě – svoje si nahrávat mohu. Na jednání nosím mikrokamery. Tajně i veřejně.
  I na úřady. Číňan na Alibabě prodává za pár dolarů věci, že by i James Bond zíral.

  A nejlepší obrana je, jako vždy, útěk (když je přesila). Emigrace, nic jiného nemohu soudnému člověku poradit. Bude to jen horší.

  Pokud to nejde, nejlepší je nemít nic. Majetek přes off-shore firmu (nemusí být off-shore, není to kvůli neplacení daní, ale pro bezpečnost majetku – tady vám barák může zabavit každý jouda, ale když je to americké firmy, okamžitě prchá, protože to je pod ochranou jejich práva, pod ochranou investic, …). Bydliště na úřadu. Dopisy do post-boxu, případně je pasírovat přes právnickou kancelář, která je bude otevírat a číst za Vás. Stejně na soukromé věci dneska nikdo poštu nepoužívá.

  A Vidláku, že by pomohlo psaní nějakých dopisů ? Poslancům, státní správě, firmám ? Hehehe.
  To je snad lepší dojit do kostela (ačkoliv On je všude) – jenže tam maximálně tak narazíte na věčně hladového černoprdelníka.
  Jak jste sám napsal mnohokrát, pomohou jedině Vidle.

  • Vidlák napsal:

   Někdy pomůže… pero je ostřejší než meč. To věděli už ve starém Řecku. Zatím si myslím, že je to ještě alternativa k vidlím. Až si to myslet nebudu, myslím, že se moje nové vidle budou jmenovat CZ 858 Tactical.

   • Cech napsal:

    Nevím ale CZ 858 Tactical se mi nelíbí, jsem pro retro – > http://www.czub.cz/cz/catalog/86-ozbrojene-slozky/OS-SR/CZ_750_S1_M1.aspx
    Tak nějak starší ale celkem v noci místo vidlí to ujde.
    No a navíc ta sleva v podnikové prodejně (zesilovač zbytkového světla za – 25 % pro střelbu na 1600 m v noci) pouvažujte o tom,zadali i agrofert nebude jednou potřebovat.
    Jinak je to zcela na Vás ale nyní je ta výhodná cena, pokud ještě není nával z Ukrajiny.

    • kchodl napsal:

     To je moc pěkné taky.
     Abych to rozsoudil, chce to oboje 🙂
     Přihodil bych 12-ku brokovnici na blízko.

     • est napsal:

      Samé hezké věci 🙂 bohužel jsem pacifista. Škoda jen, že nedotáhli ten nukleární ruční granát (pro boj nablízko)

     • Cech napsal:

      Jste si tím tak jistý ?

      Jinak prý něco jako více inicializační mina ale to je stejné retro, jako CZ 750 S1 M1.
      Tak se tím nenechte znepokojovat, to je ta dávná minulost.
      Jinak je to s účinkem 2,5 Km ale opravdu je to jakési retro, které bylo prý kompletováno kdysi na nějaké části Ruska zvané Ukrajina.
      Takže klídek opravdu se nic neděje.

     • kchodl napsal:

      „Vojáci, toto je nový nukleární granát. Zabije vše živé v dosahu kilometru. Každý nafasuje dva.“.

      V zásadě částečně dotáhli. Nevím, zda něco tak blbého měli rusáci, ale amíci se pochlapili v tomto oboru dokonce dvakrát.

      Jedna věc byl „Davy Crockett“, což byl jaderný minomet. Micro jaderná bombička o váze (celé hlavice) myslím kolem 25 kg, vystřelovaná jako minometný náboj takovým poněkud přerostlým minometem. Buď to bylo ruční nebo na jeepu. Dosah byl asi 2km (menší verze), smrt z radiace asi 3km. Ale z tlakové vlny jen asi kilometr, takže to nějaký čas bylo ve výzbroji – i amerických jednotek v Bavorsku, dokonce ČSLA proti tomu pořádala cvičení a jedním ze zadání bylo hledání ami týmů s Davidem.
      Vojákům tu sladkou podrobnost o radiaci nesdělili, ale postupně to prosáklo. Takže snad koncem 60. let to zmizelo.

      Druhá zábavná atomová hračka bylo americké atomové torpédo. Dosah asi 5 km, jistá smrt 10 km. Kapitáni amerických atomových ponorek to měli moc rádi, dokonce jsem četl cosi jako „Neodrazím od mola, dokud ta věc bude na mé lodi“.

     • Cech napsal:

      Jinak pardón omlouvám se, jednalo se o minu s potlačeným radioaktivním zamořením za 20 hodin bezpečně vstupujeme.
      No ale to je to retro, kdo ví jak je to dnes – > “ možná za 10 hodin“.
      Opravdu vývoj částí Ruska jde nezadržitelně kupředu 🙂
      Tak nevím jak by to mohlo být v současnosti.

     • kchodl napsal:

      Zapomněl jsem na nepoužívání klíčových slov. Takže „komentář čeká na schválení“.
      Ano, takové blbé jaderné hračky byly minimálně dvě, ve stylu nejhloupějšího vojenského „uvažování“. Vím tedy o dvou amerických, určitě i rusákům se něco takového nevyhnulo.

     • kchodl napsal:

      Cech:
      pro vojenské magory znamená „bezpečně“ něco úplně jiného než pro normálního člověka. Třeba také to, že vojáci zhebnou většinově až za pár dní, ale za tu dobu dokáží dojet až k Rýnu (což byl úkol ČSLA podle plánu z roku 1986) tanky a střílet.
      V tomhle mají zelené mozky (gumáci se jim říkalo) docela shodnou terminologii jako dnešní kádrováci – „živá síla“ se tolik neliší od „lidských zdrojů“.
      Nomen omen. Oboje vede ke stejným věcem – život jednotlivce nikoho nezajímá.

     • est napsal:

      Jeho výhodou je že nezáleží jak daleko dohodíte.

     • Vidlák napsal:

      Saiga, jedině Saiga a bubnový zásobník na 20 ran Molot Vepr

     • vonrammstein napsal:

      Kryl kdysi vyprávěl na koncertě takový vtip. Že sovětská armáda vyzbrojila pěšáky zbrusu novým atomovým granátem, který zničí všechno živé v okruhu jednoho kilometru. Každý voják fasuje dva.

 7. Šims. napsal:

  Tato společnost se chová ve smyslu – člověk člověku vlkem. V TV nyní slyšíme o kdejakém podvodu na občanech, rozesílání všelijakých pseudofaktur za něco co neexistuje, nyní i o nátlakových akcích dodavatelů energií. O exekutorské mafii ani nehovořím, potože tento zločin na občanech se zde legálně provozuje od dob páně Němce, který to posvětil. Nevím zda mám správný názor, ale chtělo by to zvolit jednoho silného politického hráče, který by tyto šílenosti rychle napravil. Pokud se bude neustále koalovat, jak to vidíme, tak se nedočkáme ničeho jiného, než dalších podvodů. Exsituje jeden román – V cizích službách, tak tento název bych docela uplatnila na Českou zemi. Proč my musíme stále pracovat v cizích službách, proč již nejsme tak trochu sami sebou. Sice slyším námitky, že jsme malincí, nevýznamní hráči. Ale já si dovolím tvrdit, že tu malinkatost a nevýznamnost předkládáme my sami, svým podlézavým chováním, svou volbou politiků a zašlapáváním vlastních elit a doslovně i jejich vyháněním.

 8. XY napsal:

  Děkuji paní Říhové za tento případ. Zanedlouho nás čeká jednání s jednou „lidumilnou“ energetickou firmou, která přes veškeré varování oběti ulovila nebohou tchýni. Ta se teď nestačí divit, jakým finančním vysavačem tihle filantropové jsou. Je dobré vědět s jakými triky přijdou, až dojde čas na lámání chleba.

 9. Mirek napsal:

  Dobrý den,
  nechápu, kde autorka paní Věra Říhová bere informace o tom, že ji navýšili distribuční poplatky, které jsou regulovanou částí a podléhají tak ERU, který stanovuje jejich výši (to obchodník nemá možnost ovlivnit). To, že ji obchodník navýšil zálohy ještě neznamená, že je to špatně (může) a pokud s tím zákazník nesouhlasí (s výši zálohy) může po dohodě zažádat o snížení (Zpravidla do 1 měsíce od oznámení).
  Poplatek za předčasné ukončení u smluv na dobu určitiu je mnohdy daleko vyšší než, který musela zaplatit paní Věra (á 2.500Kč). Smlouvu lze bez udání důvodu vypovědět do 14 dnů od podpisu smlouvy – pokud je uvedeno ve smlouvě. Pokud není-platí doba delší.
  Jinak samozřejmě lze smlouvu s obchodníkem ukončit na základě smlouvy o prodeji nemovitostí (viz. prodeje vozidel).

  Největším problémem 99% obyvatel v ČR je, že si lidé na začátku pletou pojem distribuce a obchodník. Autorka v tom má zřejmě taky neskutečný guláš, ale možná se pletu…

  Doporučuji pro příště si pořádně přečíst smlouvu.

  • Věra Říhová napsal:

   Přímo od nich, sami mě to řekli.

   • Věra Říhová napsal:

    Nebyla to smlouva, ale dodatek, je to v článku napsané, přečetla jsem si ho po návratu z nemocnice, kdy už bylo po odvolací lhůtě.

 10. čtenář napsal:

  zajímavé čtení,děkuji,ale,jen se divím proč jste tu firmu neuvedla

  • jezevec napsal:

   firma přece nemůže za to, že smluvní partner, který jí dohazuje ovečky, zaměstná na dohodu nějakého šmejda. najímat telemarketingové farmy na tupý prodej je běžná věc. a nesouvisí nijak s prodávaným produktem ani jeho poskytovatelem. je to prostě zacíleno na blbce, kteří se nenechali včas zbavit svéprávnosti,

   • čtenář napsal:

    to ale nebyl asi ten hlavní důvod neuvedení názvu firmy.

    Jezevče,povětšinou souhlasím s tím co zde při různých tématech napíšete,ale tentokrát nesouhlasím s tímto napsaným v 9.13,majitel produktu určeného k prodeji by měl mít hlavní zájem aby jeho produkt byl nabízen tak,že zákazník bude spokojen a když ne spokojen,tak alespoň,že se nebude cítit podveden.

    Dlouhodobá nespokojenost zákazníků vede akorát tak k tomu,že se najde nějaký snaživec,který se na tom chce zviditelnit a vymyslí zákony na ochranu spotřebitelů až tak hrůzné,že musí člověk až kroutit hlavou nad tím,jak má být zákazník chráněn.

    • jezevec napsal:

     když podepíšete prázdný papír, a někdo na něm zfalsuje blankosměnku – jakou vinu na tom má prodejce papíru? větší nebo menší, než ten kdo najme callcentrum?
     a co kdyz si někdo s kanceláfským papírem vytře řit a bude ho škrabat – budete na protest nosit posměšná trika vaší narpy?

     • čtenář napsal:

      to je teda srovnání,ony už jsou callcentra i na prodej papíru?
      Já si ho chodím kupovat do kamenného obchodu u nás v místě.

      Nebylo by vhodnější porovnat u jakého druhu nákupu zprostředkovaného přes callcentrum může mít zákazník největší pravděpodobnost že nebude spokojen s výsledkem?Já si myslím že ano a jsem přesvědčen o tom,že prodejci energií by se v tomto srovnání umístili na posledním místě.

    • kchodl napsal:

     Některé ty zákony na ochranu spotřebitele jsou vskutku šílené – a v zásadě k ničemu, když nadřízené zákony jsou tak zločinné, že celý ten bordel vznikne.

     Připadá mi to, jako by zákon povoloval zabíjení židů (černochů, cigánů, blondýnek, …), ale pak to někomu bylo blbé to vidět s dětmi na procházce, tak si vymyslí opravu, že se to nesmí dělat v neděli a bohatí židé (kteří jsou nad zákonem, jako bohatí – tedy myslí si to, zpočátku) prosadí aby to bylo zakázané i o šabatu.

     Tak nějak funguje ta „ochrana spotřebitele“. Povinné uvádění RPSN u nebankovních půjček, když se netrestá lichva. A netrestá se zločin podvodu u podvodných smluv. To je přesně to samé jako to vraždění židů, mimo neděle a šabatu.

     A netrestají se „podminované“ smlouvy – kde např. není úrok tak strašný, ale princip podvodu (zločinu) je založen na sankčních podmínkách – jsou natolik obludné, že pak následuje předání státem certifikovaným loupežníkům (exekutorům), inkasním loupežníkům („advokátům“) a následuje zabavení klidně mnohonásobku majetku a zfalšovaná dražba, vše s požehnáním systému.

     V takové americe by všechny tyto zločinné skupiny byly dávno na tisíce let v kriminálech. Pseudo-právníci vyloučeni z advokacie. Pseudo-novináři vyloučeni z profesních komor a odborů. A s politiky by se nebavil nikdo.

     A u nás – oběť se dozví, že je to její vlastní blbost. Ovce, jsi fakt blbá ovce. Nemáš mít ten pěkný kožíšek, mírné chování a malé zoubky. Tvoje vina, ovečko.

     Samozřejmě, pravda-láska to obhajuje. Tak to má být.

 11. Fagan napsal:

  S verbálními kontrakty je problém všeude na celém světě. Nejen u nás, obvykle na západě mají větší regulaci toho, co resp. jaký typ dealu lze vůbec verbálně uzavřít. V anglosaském právu existuje tzv. „Statute of frauds“, který vymezuje okruh smluv, které nemohou být uzavřeny verbálně (prodej nemovitostní, nájemní smlouvy, hypotéky) a smlouvy na nákup resp. prodej zboží nesmí přesáhnout (v USA) částku 500$. Co se týče záznamu telefonní komunikace platí na západě poměrně striktně dané pravidla pro jejich užití a následnému zabezpečení proti úniku osobních údajů. Existuje právo na odstoupení od smluvy, kterou pak musím od providera dostat do 30 dnů, od uskutečnění verbální dohody, abych měl písemně potvrzeny podmínky naší dohody. Pakliže jsou podmínky jiné než byly ústně domluveny, pak v případě vašeho odstoupení od smlouvy, musí strana, co bude chtít zachovat trvání kontraktu prokázat, že podmínky byly takto po telefonu specifikovány. Tzn. pakliže by cena služby nebyla taková jakou vy jako spotřebitel uvádíte, musel by mít provider na záznamu, že říká že cena se započtením všech dalších nákladů /poštovné, balné atd./ je právě takové, jaká on tvrdí že je, nebylo-li tak ve skutečnosti, musel by telefonní záznam zfalšovat, což se dělá dost těžko, aniž by soudní znalci při následném sporu toto nebyly schopni prokázat, neřku-li, že by si to žádná společnost, co by chtěla na trhu dále působit nemohla dovolit, protože následná medializace takovéhoto neetického jednání by ji nadále učinila nedůvěryhodnou. Ztráta důvěry v tržních vztazích a v demokratických společnostech západoevropských státu EU, kde je vysoká etika podnikání i sociální odpovědnosti, je roven faktické likvidaci takové společnosti.

  Po telefonu se uztavírají nejčastěji služby śpojené s se službami telefonních a internetových operátorů, kabelových TV, komerčního pojištění, připojištění atd. Tento typ obchodu je logicvký, protože se netýká zboží, které vám má být předvedeno, ale služby, jejíž specifikace vám je stejně ať ji uzavíráte osobně, vám předložena k přečtení a tudíž mluvený záznam smlouvy, má zahrnovat vše to, co byste si nakonec sami přečetli. Stejně tak by vám mohl být zatajen nějaký dotatek smlouvy. Odkaz na „další smluvní“ podmínky, které jsou veřejně vyvěšené třeba na webu té společnosti a celé se nečtou, pak musí provider a telesales operátor výslovně zmínit, jestli je znáte, a souhlasítě s nimi. Jedná-li se o dodatečný prodej nad rámec nějaké již uzavřené smlouvy (up-sell) pak se má za přirozené, že tyto podmínky kontraktu již znáte, protože jste již nějakou dobu zákazníkem kontraktora.

  Tady je právní okénko z Austrálie, nicméně v anglosaském právu zemí Commenwealthu je obecně platné všude v zemích britské koruny. Je zde detailně popsáno, co vše musí zaznít ve verbální nabídce kontraktu a s čím vy musíte vyslovit souhlas a jak pak prokazovat to, že tomu tak nebylo, což se obecně jedná o případy, kdy ani žádná nahrávka neexistuje a není se na co odkazovat.

  http://www.lawyers.com.au/legal-articles/verbal-agreements-explained/

  • kchodl napsal:

   Dneska výborně, srozumitelné, negrafomanské atd.

   Díky za info o té $500 hranici, to jsem nevěděl. Ovšem podvodníci s akciemi, opcemi, … si nejspíš prosadili nějakou vyjímku – jinak by typické podvody, například líčené v knize (a filmu) Vlk z WallStreet, nebyly možné – tam určitě žádná předběžná dohoda, podepsaná s brokerem, nebyla.

   • Fagan napsal:

    V případě finančních makléřů s firmou podepisujete mandátní smlouvu, kdy svého makléře opravňujete disponovat určitou částkou, kterou on má vhodným způsobem investovat. Smlouva může mít vázaný mandát, od jisté částky, vyžaduje kontrasignaci (stačí forma elektronického podpisu v rámci výměny úředního záznamu o požadované transakci z datové schránky) nebo volný mandát, který je ohraničený jen max. sumou, včetně dodržení dohodnutého mixu „portfolio wieght“.

    Koncepty mándátních smluv třeba různých hedge fondů najdete na webu pod pojmy „Investment/Asset Management Mandate“ a jeho definice je zhruba takováto:

    A defined investment strategy used by financial institutions, such as mutual and hedge funds, which differs between asset managers and may combine the use of stocks, bonds, commodities, Forex and options in accordance to the needs of the investor.

    Konkrétně třeba mandátní smlouva Jihoafrických hedgeových fondů – Vunani Hedge Funds zde

    Click to access cb898d2b-4e40-48f4-a6a4-66649a9d25af.pdf

    Telefonická nabídka nákupu nebo prodeje konkrétních titulů, pak vychází z předmětu a rozsahu smluvního plnění s odkazem na podepsáni mandátní smlouvy.

    • kchodl napsal:

     Díky.

     • kchodl napsal:

      Nicméně jsem to pochopil správně – bez komisionářské nebo mandátní smlouvy, která logicky musí být písemná a podepsaná oběma stranami, nelze nic dělat, pokud je to nad ten implicitní finanční limit $500 – a možná že v akciích to nelze ani tak, i když je to pod limit.

    • Fagan napsal:

     Jj, pochopil jste to správně.

 12. Aldo napsal:

  Zásadně nezvedám hovory z čísel která nemám v seznamu ve svém telefonu. Trochu to pomáhá od problémů.

 13. Skogen napsal:

  Děkuji, odkaz na článek šířím dál, protože toto nesmí zapadnout.

  Ten kyberpunk se nějak naplňuje.

 14. Věra Říhová napsal:

  Takže ještě jednou a stručně.

  1.) Moje firma je Bohemia Energy, ale vím o 4 dalších. U Bohemky jsem už delší dobu a dosud jsem byla spokojená, měla jsem velmi výhodnou smlouvu, skutečně jsem ušetřila oproti ČEZu. U Bohemky byla i firma, u které jsem pracovala a její majitelé měli smlouvy i pro domácnost. My jsme byli ti, kteří měli starší a výhodné smlouvy. Neměla jsem důvod jim nevěřit. Že si nahrávají můj rozhovor mi nevadilo. Proč by mělo ? Byl to můj starý obchodní partner požívající moji důvěru a nahraný hovor mi měl zajistit, že bude platit to, na čem jsme se jasně dohodli. To je v článku napsané, stačí si to přečíst. Jenomže ve smlouvě pak bylo něco úplně jiného nežli v telefonu. Bránit se mohu jedině soudně.

  2.) Jezevec nastínil jednu otázku a to běžně uzavíraných smluv bez písemné formy. Ano, já jsem také pracovala ve firmě, která obchodovala na Slovensku a tam se to běžně dělá. Po telefonu se dohodl obchod a ten platil, nikdo si nedovolil smluvené podmínky porušit, natož obch. partnerovi podrážet nohy. Proč tedy musela vláda předložit zákon umožňující něco, co i u nás mezi slušnými obch.partnery fungovalo naprosto bez problémů ? Protože to fungovalo jenom u těch slušných a spolehlivých a ti syčáci z toho nic neměli. Dříve byli alespoň podpisové páky na to, aby občana nemohl nikdo podvést, dokud si to nepřečte a nepodepíše. I když se často mluvilo o tom, že obchodní partneři falšovali podpisy zákazníků podle starých smluv. Také takový případ znám.

  3.) Jak se mají bránit lidé, kteří se dostanou do nemocnice po nečekaném záchvatu, dopravní nehodě atd., když podle zákona máte 14 dní na odvolání, což prakticky znamená týden ? Nemáte šanci a o tom v článku mluvím. Zákon nedává žádnou možnost obrany. Může to potkat každého z vás. A také o tom také je ten článek. Kdo z vás si je naprosto jistý, že se mu nemůže nic stát ? I když já jsem si to až do loňského podzimu myslela také.

  4.) Děkuji Čankajšovi za radu obrátit se na ERÚ, ale za 2 dny už nastupuji do nemocnice, tak až se vrátím a vzpamatuji se z ní. To je tak za 2 měsíce a jsme zase u toho. Cenové tabulky jsou na internetu přístupné. Ceny se ale zvyšují i u jiných firem a pod tabulkou je napsáno, že jsou ERÚ kontrolované. Tak jsou asi v pořádku. Odvolat se proti zálohám můžete, pokud jsou v rozporu s cenovou nabídkou, níže chodí jenom ČEZ, který má razantní páky na vymáhání doplatků.

  5.) Článkem upozorňuji na to, že tyhle metody přebírají soukromé firmy, které dosud nic takového ani nenapadlo. Když si vezmeme, jaká je mezi firmami platební morálka, připravme se na to, že stejná morálka bude smluvní. Čím více firem bude ve finančních potížích, tím více se jich bude snažit o nemorální metody. A dnes málokdo ví o této zákonné změně, takže se ještě hodně lidí bude divit.

  6.) Všem, co mi radí nezvedat neznámá telefonní čísla, odpovídám, že i to v mém článku najdou. Nikdy jsem to nedělala až do té doby, kdy jsem byla nucená čekat na telefon z nemocnice a nevěděla jsem, z jakého čísla budou volat. Proto staří a nemocní lidé berou telefony. To si zdravý člověk neumí představit, já jsem to také neuměla, takže se kvůli tomu nezlobím ani na ostatní. Zkuste být živnostníkem vděčným za každého nového zákazníka a tudíž nové telefonní číslo, nebrat telefony znamená ztrátu zákazníka. Umět to včas položit, to ano, s tím souhlasím. Já se s cizími také nebavím.

  • Mirek napsal:

   Dobrý den,
   nerozumím tomu, když píšete, že „Cena byla navýšená o distribučními poplatky“. O jaké poplatky se má jednat? Distribuci zajišťuje ERU, tak co Vám kdo navyšoval? Ceníky za distribuci jsou vždy platné na určité období (vyhlašuje ERU s předstihem)
   To, že Vám někdo pošle přehled záloh ještě neznamená, že se s tím nedá nic dělat. O snížení záloh si můžete požádat zpravidla do 1 měsíce od doručení platebního kalendáře (písemnou formou, telefonem, osobně na pobočce). Já pořád nechápu co bylo tak nevýhodné, že trváte na odstoupení od smlouvy a jste ochotna zaplatit 2.500 Kč poplatek za předčasné ukončení. Pokud obchodník v průběhu trvání smluvního vztahu oznámí (1 měsíc před platností) nový ceník pro Vaš tarif je to pro Vás signal, kdy můžete odstoupit od smlouvy aniž byste musela zaplatit 2.500 Kč. Další možností jak odstoupit od smlouvy je změna vlastníka nemovitosti (podobně jako se děje u prodeji vozidla, kdy doručíte obchodníkovi „kupní smlouvu“) – To, že si to budoucí kupující nakonec rozmyslel – za to nemůžete.
   Ještě jsem od Vás nenaznamenal ani jeden argument z jakého důvodu chcete odstoupit od smlouvy? Přeci jako pro zákazníka je pro Vás určující cena silové energie a stálý měsíční plat u obchodníka. A jediné, kde lze někdy snížit konečnou cenu ve vyúčtování je změna distribuční sazby (např. z D01 na D02). To si ale musíte dobře spočítat, protože se naopak navyšuje u distributora cena za stálý měsíční plat (hlavní jistič). To už je trošku složitější, ale spousta obchodníků to neví a nevysvětlí, protože má naučenou básničku ohledně silové energie a tak nějak ztrácí pojem o celkové platbě za elektřinu. Ale to už je na jinou debatu.

   • Věra Říhová napsal:

    Přečtěte si znovu článek.
    1.) Není to odstoupení od smlouvy, ale od dodatku.
    2.) V dodatku je změna tarifu, na který jsem nepřistoupila – odmítla jsem ho. Přesto je v dodatku uvedeno : „Po telef.souhlasu….“
    3.) Sami mi řekli, ať si jdu klidně za právníkem a jdu se soudit, ale do doby rozsudku budu platit sazbu, kterou mi nařídili.

    • Mirek napsal:

     Uvádíte ceny za distribuci (kterou Vám obchodník jen přeučtovává na základě rozhodnutí ERU). Psala jste o distribuční poplatky a nikoli o cenu silové energie. Nebo jsem něco přehlédl? Jaký byl tedy rozdíl v cenách u obchodníka u jednotlivých tarifů za silovou energii a stálý měsíční plat?

    • Mirek napsal:

     Paní Říhová, já prostě nechápu v čem byla/je ta smlouva s tarifem Fix nevýhodná? Vy se v článku oháníte distribučními poplatky, ale ty stanovuje ERU a nikoli obchodník. Obchodník Vám ani nemůže slevu poskytnout na těchto poplatcích za distribuci a nijak ji nemůže ovlivnit. Na distribuci (regulovaná část plateb) jako zákazník zapomeňte.
     Vás jako zákazníka zajímá NEREGULOVANÁ část (silová energie + stálý měsíční plat). Nic jiného neporovnáváte. Pokud si vezmete oba ceníky s tarifem „garance“ a „Fix“ tak si vždy porovnejte kolonku, kde je uvedená cena silové energie MWh/Kč (dle spotřeby) a cenu za stálý měsíční plat (12 x cena za měsíc)
     A dále Vás zajímá doba trvání smluvního vztahu. To je vše.

     • Věra Říhová napsal:

      Mě jako zákazníka zajímá celková cena, protože tu musím zaplatit, ale tenhle článek není o ceně elektřiny.

    • Mirek napsal:

     „Věra Říhová napsal:
     Březen 31, 2014 v 17.25

     Mě jako zákazníka zajímá celková cena, protože tu musím zaplatit, ale tenhle článek není o ceně elektřiny.“

     Paní Říhová, já jsem z vašeho článku nepochopil proč uvádíte „distribuční poplatek“. O tom mluvil obchodník, který Vám nabízel slevu a ceník platný pro Fix? To Vám obchodník volal a nabízel Vám slevu v regulované části v distribuci? Popravdě jsem se s tím ještě nikdy nesetkal. A to mi už nabízelo spousty obchodníků různé slevy.
     Popravdě já mam ve svém okolí zkušenost takovou, že nikdo nechápe vyúčtování za elekřinu. Ať je to mladý, nebo starý…nikdo to nechápe. A to je problém.

     Jinak samozřejmě platí, že žádné smlouvy po telefonu neuzavírat pokud jde o věci, kterým lidé nerozumí. A ohledně elektřiny je to opravdu velký problém.
     Pojem distribuce x obchodník, nebo sazba x tarif jsou pojmy, kde lidé chybují nejvíce…

     Včlánku píšete toto:
     „Součástí dodatku smlouvy je plán záloh na letošní rok pro fixovanou cenu, o které mi několikrát tvrdili, že bude o 10-15 % levnější, kde mi předepsali zálohy za elektřinu navýšenou o 43 % , přestože se cena elektřiny v letošním roce opravdu snižuje zhruba o 10% a za plyn dokonce o 113%. Cena byla navýšená o distribučními poplatky. Byla jsem v šoku.“

     Je to hodně zmatečné!
     Hlavně, když napíšete toto „Cena byla navýšená o distribučními poplatky“
     Opravdu tomu nerozumím. Distribuční poplatky se mění každý rok (2x) stanovuje ERU. Někdy je to i vícekrát. Jak můžete odstoupit od smlouvy kvůli distribučnímu poplatku, který obchodník nemůže ovlivnit a je stanoven ERU. Když se přestěhujete tak automaticky spadáte do nějaké distribuční sítě.

     Co tedy bylo důvodem, že jste nesouhlasila s dodatkem?

  • pepan napsal:

   brý den paní Říhová, přeji uzdravení.
   Čankajšek sice radí dobře, alé mám osobní zkušenost se stížností u ČTÚ:
   Starší potomek si do novýho mobilu stáhl vir, který vytáčel číslo s hlasovou schránkou. Prospěch z viru měl jednoznačně jen a pouze operátor, nebylo to žádné prémiové číslo, zpoplatněné navíc. I když vir vytáčel hlasovou schránku v době, kdy to děcko prokazatelně nemohlo udělat, třeba během vyučování, se stížností jsem samozřejmě neuspěl. Zákaznická vovce si může sice stěžovat na „amtu“, ale zřídka kdy uspěje.
   Nu što, Kelner z nás mohl tahat peníze za služby i další leta, jsem „konzervativní“ a nemám rád změnu, takhle o těch pár tisíc ročně přišel, změnili jsme „poskytovatele“

   • Věra Říhová napsal:

    Můj syn měl to samé. Jemu se to protáčelo v noci, když prokazatelně spal. Nedávno mi dcera měnila tarif v telefonu T-Mobile, dělala to jenom proto, že jsem měla upatlané ruce od vaření, tak jsem ji o to požádala. Operátor se jí ani nezeptal na rodné číslo nebo číslo smlouvy nebo na nějaké jiné poznávací znamení. Je to fajn služba, nic k tomu nepotřebujete, jenom brnknout operátorovi. Doporučuji chránit si mobil před dětmi.

  • jezevec napsal:

   paní říhová, obvykle píšete docela chytré zkazky – ale dneska mi připadá že exploatujete nářek někoho, kdo chamtivě nakoupil v prvním stánku tržnice zlevněné pivo za 3,60, pak o pět stánků dále našel ještě zlevněnější za 3,50, a teď je mu to líto. prostě jste za jasně definovaných podmínek uzavřela smlouvu – a nyní se dožadujete nadstandardních ustanovení nad rámec zákona, abyste si jí mohla rozmyslet, vrátit tu sračku za 3,60 a koupit si ještě větší sračku za 3,50 – přestože dobře víte, že dobré pivo nestojí pod deset korun.
   jenže on i dodavatel a jeho prodejce má mít v demokratické zemi nějakou jistotu, že jednou platně uzavřená smlouva se nedá změnit jen proto, že kupující mezitím narazil na ještě výhodnější nabídku. pokud tedy neumíte zacházet s verbálně uzavřenými smlouvami, rada je jediná – neuzavírejte je vůbec. občas vám uteče nějaké pivo za 3,45, ale nenaletíte.
   a jak se mají bránit lidi, co uzavřou smlouvu, a vzápětí z toho dostanou záchvat? nijak, mají prostě smůlu. asi jako když se probudíte, a v čelním skle vašeho nepojištěného automobilu je vetnutá cihla – jak se proti tomu chcete bránit? jdete z banky a v kapse máte sto táců, a cestou vás trefí a někdo vám to šlohne – jak se proti tomu chcete bránit? neexistuje obrana úplně proti všemu.

  • Evix napsal:

   Přeji vám uzdravení v co nejkratší době…

 15. VaclavP napsal:

  Paní Říhová, článek je zajimavý, ale mě z toho plyne jedno. Není lepší být klientem ČEZu, Veolie, RWE a platit hodně, ale mít jistotu slušného jednání, než se nechat nalákat někým na 5% slevu a pak dokonce života ( smluvního ) muset bojovat s telefonáty, smlouvami, dodatky atd ? Jinak obchodní zprostředkovatelé prodávající nemovitosti, finanční produkty, elektriku atd jsou něco hrozného. Podle mě na úrovni šmejdů.

  • Věra Říhová napsal:

   Ano, konečně někdo rozumný, kdo pochopil, že soukromé energetické firmy byly dobré pouze z počátku, kdy potřebovaly klienty. Dnes je jedno, u koho jste, přijde to nastejno nebo ještě dráž nežli u ČEZu. Uvidíme příští rok.

   • český maloměšťák napsal:

    Na ČEZ je jistě oprávněné plivat, ale jde stále o státní firmu, většina dividend nekončí někde na Kajmanech atd.
    Příští rok Singer zas něco vymyslí, nebo někdo v ECB, uvidíte.

    Mějte se. Rád bych vám pomohl…ale nevím jak, takže aspoň tímto vyjádřím morální podporu.

    • Věra Říhová napsal:

     Tady nejde o pomoc, to co jim letos zaplatím, jsem před tím ušetřila, takže mě to přijde nastejno. Jenom předávám novou zkušenost, o které jsme se bavili s podnikateli, kteří byli překvapení ze svých zkušeností, stejně jako já a stejně jako spousta dalších lidí, kteří ještě nevědí, že smlouvy (jakékoliv) mohou nabýt platnosti bez souhlasu a podpisu zákazníka i bez předchozí dohody.
     Jedna věc je, když se s Frantou dohodnu, že si náš vzájemný obchod nebudeme házet na smlouvu, ty uděláš a já zaplatím, k čemu papírovat, když si věříme. Druhá věc je, když vám obchodní partner pošle smlouvu na odběr materiálu, který jste si nedohodli, a ještě si zadá do smlouvy termín reklamace smlouvy kratší nežli je jeho doba odeslání. To se stalo jednomu mému podnikateli. Protože to byl Karlík ze Zlámané Lhoty, vyřídil si to s ním ručně a stručně a přestal s ním obchodovat. Komu mám rozbít hubu já ?

    • Skogen napsal:

     Přesně to je důvod, proč jsem přece jen stále u ČEZu a piju Budvar.

 16. Tacit napsal:

  Stačí napíšete-li do google „Boemia Energy zkušenosti“ a vyvalí se na vás jeden děs. Cca 90% respondentů na různých diskusích nepíše o špatných zkušenostech s BE, ale o zkušenostech hrůzostrašných. Teprve tam se dozvíte, že to, co provedli paní Říhové byl jen pouhý zlomek jejich celkových „dovedností“.
  A existuje jediná rada. Odstoupit od smlouvy.

  I když i to odstoupení tam mají dobře ošetřené. Zde je jeden příklad zkušeností z netu:
  „Uzavřel jsem smlouvu na dobu určitou na 24 měsíců s tím, že po ukončení této lhůty se tato doba mění na dobu neurčitou. Ale firma BEE v tichosti změnila svoje Všeobecné obchodní podmínky, kde je napsáno, že smlouva na dobu určitou se prodlužuje o tuto dobu a to opakovaně, pokud zákazník neoznámí firmě BEE, že nechce prodloužit smlouvu na jejich předepsaném formuláři. Já jsem na to naletěl a zaplatil smluvní pokutu 6000 Kč dle jejich nového ceníku. Tak pozor na tuto firmu, je problém ukončit smlouvu.“

  • Mirek napsal:

   Já jsem přesvědčený, že 95% lidí, kteří uzavírají smlouvy o dodávce neregie, tak nechápou na začátku kdo je distributor a kdo je obchodník. Pokud příjde obchodník a ukáže někomu ceník k porovnání, tak opět si troufám tvrdit, že 95% lidí se ztrácí v „prvním řádku“ ceníku. Kdy je tabulka rozdělena (celkem logicky) bohužel pro většinu nelogicky, protože nechápou základní pojmy. V tom je celý problém! Pro lajka je ceník moc složitý a nikoho nebaví si pamatovat pojmy jako (regulovaná, neregulovaná, tarif, sazba, distribuce, obchodník, atd…)

  • Mirek napsal:

   Porovnání cen:
   Stačí si vždy zapamatovat, že pro zákazníka je rozhodující cena silové energie a stálého měsíčního platu u obchodníka (regulovaná část)
   Regulovaná část ceníku znamená, že cenu stanovuje obchodník.
   Naproti tomu neregulovaná část ceníku je soubor poplatků, které stanovuje ERU a které obchodník za distributora od zákazníka vybírá (proto se smlouva jmenuje vždy SDRUŽENÁ – tím je myšleno vztah obchodníka v zastoupení distributora). Jinak řečeno, obchodník od zákazníka vybere i poplatky za distribuci, které poté přeúčtuje distributorovi.
   Distributor = dráty – vedení, sloupy, opravy na vedení, operátor trhu
   Obchodník = cena samotné energie, kterou někdo někde vyrobí a obchodník koupí a prodá zákazníkovi (odběrateli energii)

  • Věra Říhová napsal:

   Děkuji, ale tohle ta firma svým dobrým zákazníkům předtím nedělala. Samozřejmě že o uplynutí smlouvy od nich uteču hodně daleko, možná se pokorně vrátím k ČEZu. Ale kde je ten svobodný trh, kde si mohu vybírat ? My si dnes nevybíráme nejlepšího dodavatele, ale toho, koho se nejméně bojíme. Nejlépe někoho státního, protože když nás podráží stát, tak jsme v tom alespoň všichni. Nebylo by lepší energii znárodnit ? Pak bychom nemuseli platit dividendy a jiné desátky. Tak to jsme se dostali daleko.

   • táta napsal:

    omluva paní Říhové že ted budu psát mimo její téma.

    PANE jezevec…..věděl jsem že reakce k Vám je celkem zbytečná….ovšem co jste předvedl v té odpovědi to je bomba.ANI NÉ že bych byl cimprlich a mohli by mě lidé jako VY URAZIT………….JEN jak lidé jako VY UMÍ NAHRÁT NA SMĚČ a to se neodmítá

    takže….1/.problém tato lidí jako VY – je ten, že se dokážete neskutečně sebevědomě vyjadřovat o věcech a lidech, o kterých víte absolutní hovno. v životě jste je neviděl, nevíte co si myslí, a dokonce ani nechápete co napsali .

    vždy reaguji na to co napíšou…………takže VÁS PREZENTUJE co napíšete……takže ne otom o čem vím hovno……….

    napsal jste………teprve až si volič položí otázku, kdo mi dá šanci, namísto toho kdo mi dá nažrat z cizího – a na to jsem reagoval

    naopak já nikde nepoužil že byste byl neschopný,nebo osobní utok typu co VY ZDE…

    CITACE……….samozřejmě vždy neméně přesně chápete, že za vaši neschopnost a mizerii může někdo jiný – tu bohatec, onde neúspěšný podnikatel, prezident na slovensku, či dokonce klaus.

    CO ŘIKÁTE VY OMNĚ něco víte……že jsem neschopný,že se mám mizerně…….sice sem dělnas ale 14 let sem si po revoluci vydělával po celé evropě a to tolik že to měl u nás malokterý vysokoškolák…

    mezi námi je rozdíl že já reaguji na napsané………vy se zmůžete jen na plivance

    DÁLE JSTE SE ZMOHL……………pokud byste alespoň okrajově naznačil, JAK že osoba prezidenta někomu přinese blahobyt. jenže tak daleko vy nevidíte, žeano. vy si najdete prvního, o kom si myslíte nebo chcete myslet, že on si myslí že úspěšný – a po tom si flusnete. dušička se vám zatetelí štěstím, jak jste mu to nandal, kapitalistovi jednomu –

    já JSEM psal něco o blahobytu co muže prezident zajistit……….co ovšem zajistil tak beztrestnost pro darebáky………toho muže nazýváte velikým.

    JAK předpokládám jste aboventem náké vysoké školi……..tam VÁS NEUČILI argumentaci? mě to naučila ulice……….pravopis není vše VY HO PROTI MĚ OVLÁDÁTE …..OVŠEM ARGUMENT ANI JEDEN

    to co přisuzujete mě jsem bohužel našel jen u VÁS

    NIKDE v mém psaní nenajdete spekulace co umíte,jen prezentuji co zde píšete a to zjednodušeně je obsařeno i vtom plivanci na mě………nic o mě nevíte…….přesto píšete že jsem neschopný,a proto zavidím a chci žít z druhych.

    nojo vysoká škola nebo velké seběvědomí se své uspěšnosti…….jak vidno neznamená že chápete dané

    • táta napsal:

     DODATEK
     BOHUŽEL jasně se ukazuje že rozdíl myšlení mezitím pravicovým a mím chápaním levicového……………..není že chci žít na něčí ukor……..já osobně sem se uměl o sebe postarat…………..ovšem je mi cizí co zde třeba napsala paní S.Š…………PROSTĚ ŽE vy se umíte o sebe postarat a je VÁM JEDNO RESPEKTIVE NECHÁPETE že někdo né a že podnikání končí tam kde je to podvod

     • Anonymní napsal:

      Tata
      Vaše chápání levicového tedy diktatury nekvalifikovaných špindírů nemá s levicí vůbec nic společného.

    • Anonymní napsal:

     Tata
     Vy jste v tý cizině vydělával úplný hovno, což jste nakonec popsal sám – bydlel jste po bouračkách bez oken, a za 250-300 hodin jste za měsíc přivez lak jste říkal 30 čistéího. Za takovouhle alumužnu přepočtenou na místně obvyklý příjem nedělaj tady ani ukrajinský helři na stavbách. To tedy bych chtěl vidět německého či jiného vyskokoškoláka, či kde jste to pracoval, jak vydělává za 250 hodin 1100 Euro. Já bych spíše řekl, že vydělávaj od trojnásobku nahoru, a k tomu milej načeronkněžníku odvaděj peníze na ZP a SP a platěj daně.

     Fakt by mne zajímalo, jak jste před 1.5. 2004 pracoval v LEGÁLNĚ v jakékoli zemi EE, či před 1.5.2011 v SRN či Rakousku jako dělňas.

     Vy se zmůžete akorát na to, dělat POMOCNÝ dělnický práce, což byl případ TOS Varnsdorf, kde jste dělal cosi, co bych označil jako pomocného montéra II. třídy a podle toho jste byl ohodnocen. A to podotýkám, že u nás je dělnická třída stále přeplacená, protože v jakékoli zemi, kde dělnická třída budovala po nějakou dobu třídní apartheid (zdravím Fagana a děkuji za to, že dal české blogosféře tento terminus technicus), tak tam je rozdíl mezi kvalifikovanou pací a prací dělnické třídy mnohem diferencovanější – což jaksi platí i pro země na západ od hranic ČR, jak jste se přesvědčil.

     Takže být vámi, tak bych fakt šoupal nohama, a s čepicí v dlaních děkoval tomu, kdo se podvolí Vás zaměstnat.

     • Michal napsal:

      Večer si máte brát červenou pilulku, ne modrou, pane višňovský!!! Už si to konečně hlídejte!

     • Anonymní napsal:

      Michal

      Nevím, na co bych si měl brát červenou pilulku Vy zbabělý anonymní grázle. Důkaz Vaší zbabělosti je ten, že tohle byste si mi do očí absolutně nedovolil říci, a naopak ještě byste mne o překot horlivě utvrzoval, že vy si červenou pilulku vezmete.

      Ale víte, co je největší prča? Já jsem spokojený, a vy jste nespokojený, a když budou politici krást více, a budete nespokojenej a frustrovanej ještě více, tak já si vlastně řeknu, že si tu Vaši nespokojenost vlastně připlácím, a tak to budu vnímat kladně, a budu ještě spokojenější 🙂

      Opět zdravím Fagana 🙂

     • Evix napsal:

      Lidé ve Škodě Auto dostanou přidáno dvě procenta a bonus 16 tisíc
      Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/skoda-auto-zvysi-od-dubna-mzdy-o-dve-procenta-fnp-/ekoakcie.aspx?c=A140328_2050400_eko-doprava_fih

      V Německu dostanou, pro informaci, bonus 6.200 Eur (169.000 Kč, víc než 10x tolik). To jen, aby si každý uvědomil, jaké jsou rozdíly v platech za STEJNOU práci. 🙂 Ale je fakt, že to je méně, než vloni , to dostávali 7.200 Eur.

      Tož co na to říkáte ani vy „Ynteligente“

     • Evix napsal:

      Průměrná mzda v ČR 10,3 Euro/hodinu, Španělsko 21 Euro/hodinu Německo 31 Euro na hodinu… I Řecko je výš než my.
      Pokud zůstaneme u členských zemí EU, vyjde firmy nejlevněji zaměstnanec v Bulharsku, kde průměrný hodinový náklad činí 3,7 eura. Druhé nejlevnější je Rumunsko (4,6 eura), následují Lotyšsko a Litva.

      Naopak nejdražší pracovní sílu mají skandinávské země – ve Švédsku stojí firmy zaměstnanec v průměru 40,1 eura na hodinu.
      Švédsko 40,1 EUR 26,9 %
      Dánsko 38,4 EUR 11,7 %
      Belgie 38 EUR 15,4 %
      Lucembursko 35,7 EUR 15,4 %
      Francie 34,3 EUR 9,9 %
      Nizozemsko 33,2 EUR 11,7 %
      Rakousko 31,4 EUR 18,9 %
      Finsko 31,4 EUR 15,9 %
      Německo 31,3 EUR 12,2 %
      Irsko 29 EUR 0,5 %
      Itálie 28,1 EUR 11,4 %
      Španělsko 21,1 EUR 8,7 %
      Velká Británie 20,9 EUR – 0,3 %
      Kypr 17,2 EUR 2,6 %
      Slovinsko 14,6 EUR 4,9 %
      Řecko 13,6 EUR – 18,6 %
      Malta 12,8 EUR 13,9 %
      Portugalsko 11,6 EUR – 5,1 %
      ČR 10,3 EUR 12,4 %
      Estonsko 9 EUR 15,2 %
      Chorvatsko 8,8 EUR – 4 %
      Slovensko 8,5 EUR 17 %
      Polsko 7,6 EUR 0,1 %
      Maďarsko 7,4 EUR – 5,2 %
      Lotyšsko 6,3 EUR 7,1 %
      Litva 6,2 EUR 5 %
      Rumunsko 4,6 EUR 10,6 %
      Bulharsko 3,7 EUR 44,1 %

     • vonrammstein napsal:

      Šmankote, tak proč nejdete dělat tam? Já mít v sobě tolik žluči a závisti, co Vy, už jsem pětadvacet let mrtvej.

     • Michal napsal:

      Milý pane višňovský, asi vás překvapím, ale myslím, že jsem docela spokojený a nefrustrovaný. Narozdíl od vás, který mermomocí píšete urážlivě pod různými nicky na fórum, kde jste velmi kulantně řečeno „nezván“ a kde jsou vaše příspěvky mazány.

   • Puck napsal:

    Podle mě je celý obchod s elektřinou kolosální kravina.
    Do všech baráků vedou jedny dráty. A v nich teče už jen jeden střídavý elektrický proud o napětí 380/220V – 55Hz.
    Vidí někdo rozumný důvod, proč by měl mít soused jinou cenu ? Snad jenom v případě, že soused má podstatně jinou spotřebu, pak by se snad mohly zohlednit dopravní náklady, ale dá se lehce spočítat, že jde o investici dlouhodobou a amortizace nákladů s výstavbou sítě nebude u menšího odběratele podstatně vyšší.
    Celý byznys s el. energií je dětskou hru na volný trh a z lidí dělá pitomce.

    • Puck napsal:

     Ač vodovody kradou ve velkém a luxusně, přece jenom mají dost rozumu na to, aby kubík vody účtovali v rámci sítě všem stejně. 🙂

    • Anonymní napsal:

     Puck
     A když je ten soused na samotě, 750 metrů od Vás, a ty dráty tam musely natáhnout akorát jen a pouze kvůli němu? Myslíte, že ty dráty se položily zadarmo?

     • Puck napsal:

      Tento případ jsem zdůvodnil. Kompletní elektrifikace českých zemí byla dokončena v roce 1955. Takže investice je dávno amortizovaná, Možný by byl jen příplatek za údržbu, anebo by si zákazník musel zaplatit jak přípojku, tak její údržbu, sám, aby bylo učiněno spravedlnosti za dost. 🙂 Ale byl by čirý nerozum přepočítavat vyšší náklady na údržbu do sazby za kwh.

     • Puck napsal:

      Zajímavější je jiný úkaz. Soused bydlí ve stejném baráku, ve stejném patře, má stejnou spotřebu, a přesto platí podstatně jinou částku za distribuci a za odběr.
      To nemá s logikou vůbec nic společného. 🙂

     • Anonymní napsal:

      Puck

      Jistě, proto těch tarifů existuje více, a záleží na každém, co si vybere.

      Mne spíše zvedá ze židle, že jsou třeba u ČEZu na TČ dva tarify – jeden pro urozené, a druhý pro neurozené.

      Ten první, pro dříve narozené – urozené má mnohem nižší stálé platby, než ten druhý pro ty, kteří přišli do produktivního života pozdějí.

     • Anonymní napsal:

      Puck

      Přeložím-li to Vaše tvrzení z češtiny do češtiny, pak VY tvrdíte, že v roce 1955 byla provedena stavební uzávěra, a od té doby se nic nepostavilo.

      Druhé Vaše tvrzení spočívá v tom, že Vy tvrdíte, že energetická infrastruktura má nekonečně dlouhou životnost, a má stejný rozsah, a formu, jako v roce 1955.

      Vaše lživé tvrzení lze vyvrátit jednoduchým důkazem, že pokud najdu jakékoli dvě fotografie téhož místa, které jsou obě pořízené po roce 1955, a na jedné bude vedení VN a na druhé ne.

     • Puck napsal:

      Myslím si, že moje spotřeba na domácnost nemá daleko od průměru. A když kouknu na fakturu, platím za dopravu zhruba tolik, co za spotřebu. Takže přispívám na údržbu sítě docela slušnou částkou.

 17. Jan Čermák napsal:

  Ať Vám to v tom špitále dobře dopadne paní Říhová.
  Držím palec.
  Jinak si myslím, že ty asymetrie ve vztahu zákazník – prodejce jsou téměř ve všech odvětvích. Zákazník je pán jen iluzorně, ve skutečnosti je oslíček, co se má otřást. A míra konkurence na trhu určí jak moc.
  Nedávno jsem zapředl hovor s prodavačkou v našem obchodním centru, kupoval jsem dětský obleček, hezký, že prý za měsíc končí a balí. Proč? Měsíční nájem / prodejna tak 10x15m/ je 300 000 Kč, od otevření nebyli v zisku… a najde se někdo, kdo to zaplatí. Kolik asi musí mít marži ? Jaká je skutečná cena toho kabátku za 1000Kč? A kde je hranice mezi zlodějem a podnikatelem?
  Třeba v té Ruzyni, jak tam okradli někoho zde, co proto nemá rád Čechy, není deci vody za 100 Kč krádež? Jen proto, že si tam dají cenovku…

 18. Petr B. napsal:

  Přispěji do diskuze příběhem mého bratra, i když ho hodně zkrátím. Před několika lety po telefonickém hovoru se zástupcem jednajícím jménem společnosti T-mobile mu dorazil balíček s telefonem. Na základě hovoru se domníval, že dostává mobil zdarma jako dlouholetý zákazník. Podepsal převzetí (nikoliv už objednávku služeb), mobil dal do skříně jako budoucí náhradu za starší mobil, který dosluhoval. Po asi měsíci přišlo překvapení – faktura za údajné služby spojené s novým telefonním číslem. Brácha měl s T-mobile smlouvu už dlouho, nepotřeboval nové číslo, nebyl rozumný důvod proč ho objednávat…
  Nebudu popisovat všechny peripetie, ale vzhledem k tomu, že se brácha stal nejspíš obětí podvodu obchodního zástupce, který patrně zfalšoval podpis na objednávce služeb, chtěl brácha podat trestní oznámení. V místě bydliště mu to prvně policisté rozmlouvali a nechtěli to evidentně řešit. Na jiné služebně ho vyhodili, ať si jde k „našim“. Na okresním ředitelství ho nepustil dál ani vrátný. Trestní oznámení tedy putovalo na státní zastupitelství, když PČR v rozporu se zákonem nechtěla řešit oznámení. Případ ale dostali zase „naši“ místní pomahači, kteří v souladu s trestním řádem udělali i přes hrozící škodu minimálně 12 tisíc Kč z činu přestupek s tím, že následně věc odložili. Policie prakticky jen vyslechla toho dealera, s grafologií se neobtěžovali a případ vyřešili uvedeným způsobem, když se „nepodařilo zjistit“ pachatele.
  Nahrávka telefonického hovoru nebyla poskytnuta, ačkoliv měl být hovor monitorován. Měli údajně jen záznam o hovoru, nikoliv jeho nahrávku. Je tedy patrné, že když by mělo dojít k použití nahrávky v jejich neprospěch, tak ji mít prostě nebudou.
  I přes snahu věc s T-mobile vyřešit, dělají stále mrtvého brouka, i když vymáhání tzv. pohledávky zastavili. Dodnes není ani po třech letech věc definitivně i přes několikeré urgence na T-mobile zcela dořešena. Bez vyřešení věci PČR totiž nic neřešil ani T-mobile.
  Poučení z tohoto případu je, po telefonu neřešit vůbec nic, hned na začátku odmítnout pokračování v hovoru. Později už nedokážete, o čem jste se bavili, a nikdo vám nepomůže proti podvodníkům.

  Případ paní Věry je až neuvěřitelný. Pokud se někomu stane cokoliv obdobného jako jí nebo bráchovi, nelze se bohužel spolehnout na nikoho. 😦

 19. palosino123 napsal:

  Shodou okolností jsem byl asi před hodinou odepsat stav elektroměru. Taky jsem v listopadu, kdy jsem ležel s chřipkou, podepsal něco jako smlouvu s obchodním zástupcem nejmenované energetické distribuční firmy. Zástupci byli dvě mladé dívenky, kterých mi bylo tak trochu líto, byly z daleka, venku chladno, tak jsem podepsal něco, co smlouvou snad ani nemohlo být (chybělo číslo smlouvy). Dívka byla těžká disgrafička a kopie smlouvy – nesmlouvy nebyla čitelná ani lupou, taky si na vás vyžádají poslední roční vyúčtování (kopírku doma nemáte a na co vám bude, že). Od té do chvíle začalo administrativní otravování. Jednak ze strany ČEZu, ať zůstanu jejich klientem, decentního upozornění, že k datu ukončení odběru bych jim měl nahlásit stav elektroměru (a to vám nový distributor neřekl, ti vám toho ještě neřekli…hehe), dokonce s mým souhlasem zaslali tiskopis výpovědi novému dodavateli a žádost o setrvání u starého. Budoucí distributor mi posílal optimistické SMS, testoval, jestli od smlouvy neodstoupím a před týdnem mi sdělil, že nepřebírám jejich poštu. Samozřejmě dealerka nadrala špatně číslo popisné. Já tyhle věci nerad vyřizuji a jen mě nasírají.

  Odstoupit od smlouvy se dá písemnou formou do 30 dnů od podpisu (když já žádné číslo smlouvy neměl). Pokud je „smlouva“ sepsána podomním prodejcem u Vás doma, tedy mimo „kamennou“ prodejnu nebo zastoupení můžete bez penále, které i v mém případě činí 2.500 kč (dodavatel se hájí nemalými administrativními náklady, což i já docela chápu), odstoupit od smlouvy do dne zahájení dodávek nového distributora. Jenže na internetu můžete najít litanie, že oni Po-Box ne úplně ochotně vybírají (snad aby propadla odvolací lhůta), často se psaní jaksi ztratí, takže když tak jenom s doručenkou. Zase musím přiznat, že mě sami kontaktovali, když se jim vrací mě adresované dopisy, zálohové platby zaslali mailem – stejné jako jsem platil loni (elektřina zlevnila – tak se mohu těšit na vyúčtování za rok).
  Jinak váš dodavatel by měl garantovat levnější energii, než dominantní distributor na trhu. V opačném případě můžete po třech měsících, po které by onen distributor nabízel energii levněji, smlouvu vypovědět bez sankcí a přejít jinam. Jak to ovšem zjišťovat je mi záhadou. Prodloužení smlouvy o rok snad ani nemuseli dříve jakkoli potvrzovat, pokud jste si to nepohlídali (v té lhůtě 30 dnů), měli jste smůlu, ale to nevím jistě. Takže je i problém, a samozřejmě distributor vám to rozhodně neusnadní, často bez finanční ztráty od nich odejít. Naštěstí neplatím za energii velké částky, tak je mi to celkem jedno. Ale ta administrativní otrava! Dokonce se mi začali ozývat na mobil prodejci kdejakých kravin, což se mi dříve nedělo. Asi takové malé, neprokazatelné zneužití osobních informací za drobnou protislužbičku, napadá mě. Drek!

 20. Věra Říhová napsal:

  Děkuji všem diskutujícím za jejich příspěvky, některé pro mě (možná i pro ostatní) byly inspirující. Jsem ráda, že jsem mohla předat novou zákonnou zkušenost a že ji budete předávat dál. Protože jedinou fungující obranou proti gaunerům je vzájemná informovanost. Ti první, kteří narazí, to vždycky odskáčí, ale předáním informací pomohou zastavit nebo alespoň zpomalit další postup. Tenhle souboj vyhráli občané v případě 2.důchodového pilíře.
  Také já po své zkušenosti poslechnu své kamarády podnikatele a zařídím se podle toho. Na hrubý pytel patří hrubá záplata a proto se s těmi gaunery nesmíme slušně mazat.
  Dobrou noc.

Komentáře nejsou povoleny.