Přetištěno z Britských listů


Snažím se nepřetiskovat, to dobře  víte. Chci, aby  tenhle  blog  byl především originální a  zajímavý  tím, co si nepřečtete  jinde. Dále  platí,  že  jeho prostor by měl  být  vyplněn zejména těmi, kteří nikde jinde  slovo nedostanou a jejichž  údělem  je  tedy  ve veřejném prostoru  mlčet.  Ale  sem tam se  stane,  že zkrátka  narazím na  něco, co nemohu pominout.  Na následující  rozhovor  uveřejněný  v  Britských listech dali link, pod článkem  Ještě  větší blbec než  jsme  doufali, který  byl otištěn minulý  čtvrtek  pánové  Admirál a později  Germanicus.  Sám jsem se k němu  dostal až v pátek odpoledne. A po jeho přelouskání mi nezbylo, než  jej nabídnout dnes  také  vám. Důvod je  jednoznačný – vyjadřuje  všechny moje  obavy  z  vývoje  světa. A  vzhledem  k rozhledu  zpovídaného  a k tomu,  co všechno prožil a  u všeho čeho, že  byl  bud jako jeden  z  tvůrců nebo aspoň  přihlížejících, k  těm nočním můrám, které  jsem od  svého počítače na  Vlčštejně  identifikoval také, přidává  další  dlouhou řadu nových.  Zpětně viděno  – podprahově  jsem  velkou část  z těch nových  cítil také.  Ale  buď  je  neuměl pojmenovat nebo  je  vůči sobě  sám popíral a u některých , přiznávám nerad – ani připustit a identifikovat  nechtěl. Tolik můj  úvod. Nepochybuji,  že  si  učiníte  vlastní závěry.  Jen  vás  varuji, před  příliš  unáhlenými soudy!  Typu – vždyť mi to  dávno říkali nebo  vlk si  vybral  rozhovor, který  se mu  hodí  do krámu. Píši to proto,  že  oba tyhle  pohledy  asi  budou  v  diskusi převažovat. Rovnou  říkám  – považuji je  za  hloupé. Ty první proto, že  jejich  garancí bude jen  antiamerikanismus primitivního střihu,  ty  druhé proto že  jejich oporou bude  jen  a pouze  nechuť připustit  si,  že  zpovídaný  by mohl mít  komplexní pravdu. A je  přece lepší se mýlit  se Spojenými státy než mít pravdu s  Ruskem. Jak  známo.  I za  cenu poslední  války, vážení? A  zdá se, že přesně  tohle  je  to, oč  dnes  běží. Alespoň podle  zpovídaného. Děkuji tímto  pánům Admirálovi a  Germanicusovi,  že  mne  na  tenhle  kus  z  BL navedli.

Kdyby náhodou  někoho napadlo,  že  dnes  je  Apríl a  že  vlk ho na Kosíře snad   zkouší,  pak  říkám  – bohužel nikoli. Ta  věc  je příliš  vážná!

27. 3. 2014

Nebudeš míti bohů přede mnou

Willi Wimmer v rozhovoru s KenFM o Ukrajině, USA a válce v Evropě

 532  33  8
Přeložil Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2014 

Willi Wimmer je počítán k pravicovému křídlu německé CSU a k hardlinerům. Mezi lety 1988 až 1992 byl státním sekretářem na německém ministerstvu obrany a do roku 2009 poslancem Bundestagu. Směrodatně se podílel na jednáních o znovusjednocení Německa. Ken Jebsen s ním vedl rozhovor pro nezávislý zpravodajský server KenFM o Ukrajině, Evropě a USA.

Ken: Pane Wimmere, vy jste základním kamenem CSU, přes třiatřicet let jste seděl v německém Bundestagu, jste právník, pracoval jste na ministerstvu obrany, byl jste členem OBSE a duchem jste jím stále, jste bojovníkem za lidská práva, ačkoli vás mnozí považují za hardlinera. Aktuálním důvodem našeho dnešního rozhovoru je Krym a Ukrajina. Před sto lety, v roce 1914 začala první světová válka. Mohlo by být, že se válka do Evropy vrátila?

Wimmer: Myslím, že ano. K takové otázce přicházíme od výročí první světové války. Ptáme se odkud se bere současný vývoj a kde jsou jeho předchůdci. Musíme jít ještě před rok 1914, do roku 1814. Tenkrát vypracoval rakouský kancléř Metternich spolu s ruským carem koncept aby se neopakovaly hrůzy napoleonských válek. Spočíval v kooperaci, ve společných rozhovorech. Jediný, kdo se toho tenkrát neúčastnili byli Britové, protože kooperace odporovala jejich principům. A to stejné jsme viděli v Evropě po konci studené války. Mohla skončit jedině díky tomu, že existovala kooperace. Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě je jen synonymum pro tehdejší vývoj.

Tento koncept spolupráce, kooperace, mírového porovnání a vyvážení zájmů skončil v 90. letech v okamžiku, kdy se Američané rozhodli nekooperovat a namísto toho využít své vojenské síly a moci k prosazování vlastních zájmů. A tak stav, který existoval před první válkou prožíváme znovu. Pohybujeme se ke stavu, ve kterém kooperace nehraje žádnou roli, protože se věci řeší konfrontací.

Ken: Říkáte, že se Američané rozhodli. Dá se to tak paušálně říct? Kdo jsou tihle Američané?

Wimmer: Dá se to říct tak paušálně, protože jsme to v půli 90. let v OBSE zažili, když bylo americkým reprezentantům zakázáno se jednání účastnit. Došlo k přehodnocení postoje. Nejprve byly blokovány určité klíčové agendy OBSE a postupně si americká politika nalezla nový koncept, který vyvrcholil v jugoslávské válce. To se dá rekonstruovat, co se v 90. letech odehrálo. Američané obrátili od kooperace ke konfrontaci a výsledky vidíme dodnes.

Ken: Mohlo to souviset s rozpadem Varšavské smlouvy, že si to teď můžeme dovolit?

Wimmer: Takový vývoj tu máme a já si dobře vzpomínám, že když se Helmuth Kohl vracíval z návštěv ve Washingtonu, Bílém domě, Kapitolu, vždy si stěžoval. Třetí světová válka skončila a my jsme ji vyhráli, byl americký postoj. A Helmuth Kohl vždy ve frakci zdůrazňoval, možná ho ne všichni chápali, že takhle se s velkým národem jako jsou Rusové jednat nedá.

Ken: Vy jste byl tenkrát v Kohlově parlamentu a četl jsem, že se na něj odvoláváte, protože tenkrát varoval, že se válka do Evropy může kdykoli znovu vrátit. Dobře věděl o čem mluví, sám ve válce ztratil bratra. Bral jste ho tenkrát vážně? Měl pravdu? Jak to vidíte dnes?

Wimmer: Ve výsledku byl jeho odhad více než správný, ale tenkrát ho ve frakci všichni nechápali. Opakovaně upozorňoval, že se válka do Evropy může vrátit a jeho politika byla velmi opatrná. Lidé se nad tím tenkrát podivovali, co to má být, právě jsme získali znovusjednocení, studená válka skončila, proč mluví o návratu války? Ale šlo to rychleji, než by si tenkrát kdo pomyslel. V březnu 1999 jsme tu měli jugoslávskou válku.

Ken: Z vašeho pohledu, co to bylo za válku, proč vznikla? Dalo by se říct, že byla v rozporu s mezinárodním právem?

Wimmer: Z mého pohledu to byla – a také jsem to tenkrát tak prezentoval – docela sprostá útočná válka. Jako důsledek druhé světové války jsme si vytvořili Chartu OSN. Nikdo nechtěl opakování katastrof jako byla první a druhá válka. Tenkrát se dohodlo, že monopol na použití síly má pouze OSN. Válku smí státy vést pouze v sebeobraně v případě napadení a se souhlasem Rady bezpečnosti. A přesně tohle tenkrát USA obešly. Odsunuly OSN i OBSE stranou do bezvýznamnosti a domnívaly se, že v nové situaci lze bez následků vést válku proti členu OSN a zakládajícímu členu OBSE. Což Jugoslávie byla. Nechci tím ospravedlňovat nic z toho, co se na Balkánu dělo, ale pokud na použití síly existuje monopol, byly USA tím, kdo ho ignoroval.

Ken: To se snadno řekne, že USA ignorovaly OSN a OBSE, ale je to silný tabák. Průběžně zažíváme, že USA jsou kdykoli ochotné válku začít, pokud to jde, s podporou OSN, když ne, tak bez ní. Jakou roli mají ještě dnes organizace jako OSN a OBSE?

Wimmer: Já myslím, že se USA v průběhu 90. let rozhodly spoléhat se pouze na vlastní možnosti pokud jde o prosazení vlastních zájmů na celém globu.

A nešlo jen o politické zájmy. Paralelně s nimi se přes Atlantik valila vlna hospodářské politiky, zvaná shareholder value. V průběhu 1993, 1994 a následujících letech jsme v parlamentu OBSE zažívali, že nám coby zastáncům sociálně tržního hospodářství anglosasové nadávali do komunistů.

Ken: Vám?

Wimmer: Ritě Süsmuth, Willi Wimmerovi a jak se jen všichni jmenovali. Protože jsme byli toho názoru, že tato forma má perspektivu a zasazovali se o rozvinutí hospodářskopolitické komponenty Komise a OBSE. Američané, Kanaďané a Australané to ochromili. Namísto toho jsme dostali shareholder value a nástup kapitalismu. V důsledku toho jsme po lipském sjezdu CSU začali být ve veřejnosti považování za jakousi Turbo-FDP a původní charakter strany se zcela vytratil. To je vývoj, o kterém mohu říct, že přišel přes Atlantik a nás jako stranu tvrdě postihnul.

Ken: Britové vás označili za komunistu, jak byste se označil sám?

Wimmer: Jako rýnský křesťanský demokrat.

Ken: Co je rýnský křesťanský demokrat?

Wimmer: Sociálně vnímavý, hospodářsky výkonný.

Ken: Který bere i slabší?

Wimmer: Který bere i slabší. Když uvážíte tuhle část Německa, lze si ji představit jedině v úzké spolupráci s Francouzskou republikou. To co máme, komory, hospodářskou komoru, obchodní komoru a všechno další, to všechno máme v důsledku Francouzské revoluce. To znamená, že jsme tomuto hospodářskému vývoji vždy otevření. Neodložili jsme to s odchodem okupačních mocností, ponechali jsme si to. A proto je to oblast, která má vysokou politickou hodnotu. Pokoušíme se dělat věci tak, aby nikdo nezůstal ležet na okraji společnosti. Ale chceme přitom být výkonní. Což je vidět na průmyslu Nordrhein-Westfalen – jsme výkonní.

Ken: Moje generace viděla CSU vždy jako partaj propagující všechno, co pochází z USA. Vy tu teď prezentujete docela jiný obrázek. Nebyli jste vždy proameričtí?

Wimmer: To nemá s proamerikanismem nebo protiamerikanismem nic společného. Po roce 1990 se vytvořila situace, kterou můžeme posoudit. Viděli jsme globální vývoj, zaznamenali jsme ho v parlamentu OBSE a KBSE možná dříve, než ostatní, viděli jsme jak se odchyluje a vzhledem k USA jsme vždy byli nastaveni na spolupráci. Jinak jsme to ani neuměli, USA pro nás byly supervelmocí mezinárodního práva.

Ken: To je důležité, velmoc mezinárodního práva.

Wimmer: Velmoc mezinárodního práva. A z této perspektivy bylo všechno, co jsme viděli od poloviny 90. let, počínaje protiprávní válkou proti Jugoslávii, jeho závěrečnou slokou. Válku proti Iráku lze vidět jedině v perspektivě Gliwice a války proti Polsku. To byl opak jakéhokoli práva.

Ken: Vy jste vždy měl a dosud máte bohaté mezinárodní kontakty, které jste nepřerušil. Existují vaše fotografie nejen s Gorbačovem, ale i s Ronaldem Reaganem. Jste zklamán?

Wimmer: Ne, věci se vyvíjely jinak, než jsme předpokládali.

Ken: Podvedli vás?

Wimmer: Takhle bych to neřekl. Jsou to americká rozhodnutí učiněná v Americe. A v posledních třiceti letech jsme v Americe viděli výrazné vzestupy a propady. Po studené válce nebylo znovusjednocení Německa jen výsledkem americké, ale také ruské politiky či politiky spolupráce.

Ken: A Ostpolitik tehdejší SPD.

Wimmer: A Ostpolitik tehdejší SPD, přičemž ne všechno v CDU/CSU se v té souvislosti vyvíjelo pozitivně, to je třeba vidět střízlivě. Ale v roce 1988 jsem vedl rozhovory v Bílém domě, společně se všemi politiky CDU/CSU s agendou obrany. A lidé ze CIA nám vysvětlovali, že vše, co sovětská politika vojensky dělá a sleduje je jen obrana matičky Rusi proti zkušenostem, které udělali s Hitlerem a zkušenostem, které udělali s Napoleonem. Celá desetiletí nám to říkali takhle a najednou se jejich hodnocení zcela obrátilo. To nové hodnocení v závislosti na zájmech USA mne rozladilo. S našimi vlastními zájmy se shodovalo jen částečně a čím dále tím méně.

Ken: S rozpadem SSSR vzniklo mocenské vakuum, bylo by naivní to nevidět. A to postupně zaplňují nejen prozápadními státy. Ruská federace se vzpamatovává, silně kooperuje se šanghajským blokem. Není to tak, že když to Američané jako vůdci kapitalistického světa vidí, říkají si, že pokud si nedají pozor, mohli by z téhle části světa být vytlačeni, že se tu musí za každou cenu udržet, třeba i vojenskými prostředky?

Wimmer: Já jsem proměnu americké politiky poprvé skutečně poznal v souvislosti s předchůdcem šanghajské kooperační skupiny. Kazašský prezident Nazabajev se snažil přenést myšlenky OBSE na složité podmínky Asie a zval na řadu konferencí do Alma Aty. Byli tam Američani, Japonci a všichni další, já ostatně také. A Američané na těchto přípravných konferencích podnikali vše co bylo v jejich silách, aby přenesení OBSE na asijský kontinent zabránili. Protože taková politika spolupráce je v rozporu s americkými zájmy. Je velkou zásluhou Nazabajeva, že šanghajská kooperační skupina vůbec vznikla. A jak jsme zjistili, bylo jejím výsledkem, že se všechny problémy nevyjasněných hranic mezi SSSR a Čínou vyřešily. Kooperace má smysl.

Ken: Kooperace má smysl, pokud nejste impérium. Pro impérium platí rozděluj a panuj. Nevyplývá ze všeho, co říkáte, že Amerika má zájem na rozdělení světa, aby mohla plně využít svou převahu?

Wimmer: Už jsem to zmiňoval, máme tu co dělat s britskou politikou po Napoleonovi. Spolupráce na kontinentu Británii nesmírně rušila. Nejen, že se nepodíleli na Svaté alianci, ale na Balkánu uplatňovala protitureckou politiku, která nakonec vedla k úplnému rozdělení kontinentu. To, co jsme později slýchali v případě Jugoslávie, humanitární intervencewar to protect, to jsou všechno bojová hesla britského imperialismu z let 1830-1850. Američané si ani nevymysleli nová, jednoduše převzali ta britská a uplatňují je v globálním rozsahu stejně, jako předtím Britové.

Ken: Jak silně jsou dnes Britové spolu s USA v Evropě a na Ukrajině aktivní s ohledem na to, že se nejen NSA, ale i britská GCHQ podílejí na sledování a průmyslové špionáži proti Německu? Působí Britové i na Ukrajině a na Krymu?

Wimmer: Jako výsledek druhé světové války máme anglosaský sledovací systém, který byl později nazván Echolon. Novozélanďané, Britové, Kanaďané, Američani, celá anglosaská komponenta na globu spolupracuje zpravodajsky tak úzce, že ani nelze vyjít z domu bez toho, aby se to dozvěděli v Londýně, Washingtonu nebo v Austrálii. To znamená, že tenhle kontrolní mechanismus je imanentní a je výsledkem druhé světové války. Britové to ani nepopírají. Pokud jde o Ukrajinu, existují velmi aktuální výroky britské politiky. Britové toho dělají hodně a dělají to v Kyjevě, ne u nás. Chtějí Ukrajinu jako součást EU. Britové mají zájem rozmělnit evropskou integraci, aby se nemohla prohlubovat. Čím více členů má, tím lépe pro britské zájmy. Proto se Británie snaží nejen o přijetí Ukrajiny, ale i Turecka.

Ken: Říkáte tím, že Britové mají zájem na co největším počtu členů, co nejvíc vody do polévky, aby nakonec již neexistoval žádný společný jmenovatel?

Wimmer. Žádný společný jmenovatel. Má z toho být jedna předimenzovaná zóna volného obchodu, jiný zájem Británie nemá. Z toho důvodu dělají s Ukrajinou to stejné, co předtím s Tureckem.

Ken: Ale co znamená žádný společný jmenovatel? Lze celý kontinent, který spolupracuje rozdělit, rozeštvat?

Wimmer: Pokud bude spolupráce společným evropským zájmem, jsou britské možnosti minimální. A právě na tom zájem nemají.

Ken: Proč? Proč by neměli mít zájem na společné silné Evropě? Měli by zrušit libru a zavést euro?

Wimmer: To bych jim snad ani nedoporučoval. Ale je to kontinuita britské politiky od roku 1840, nepřipustit na kontinentu žádnou formu spolupráce. Protože jinak by se museli ptát jak vypadá evropská politika. A to nechtějí. Chtějí si vyplňovat své check and balances jako vždycky a konflikty přitom nevylučují.

Ken: Konflikty přitom nevylučují, znamená to, že by Britové klidně připustili válku v Evropě, hlavně, že se nikdy nedohodne?

Wimmer: Zda je něco takového před dveřmi neumím teď zodpovědět. Pouze vidím, že Britové ve spolupráci s USA dělají všechno, aby toho dosáhli. Byli v Jugoslávii, v Afghánistánu, v Iráku, byli v Lybii, byli v Syrii, vždy na straně podněcovatelů. Vždy. Zdá se, že je to britský národní sport.

Ken: Co je momentálním národním sportem Angely Merkel?

Wimmer: Ohledně paní doktorky Merkel musím říct, že to, co při posledních volbách vedlo k takovému nárůstu hlasů pro CDU/CSU souvisí s její snahou udržet euro. Možná je to zásluha paní Merkel, která obstojí v čase. Ten proces ještě není uzavřený, ale v těchto dnech již vidíme, že dokonce i Řekové hospodaří s přebytkem státního rozpočtu a že jim trojka poskytuje kredity. To lze odvodit od pozice paní Merkel a zejména ministra financí Schäuble, nepřipustit americký koncept, který by euro proměnil v masu k volnému použití New Yorku a Washingtonu. Paní doktorka Merkel přitom vyvinula vlastní evropský, německo francouzský a lucemburský rukopis, který je pozoruhodný. A to je možná něco, co bude mít velké politické účinky. Možná je to i důvod, proč se dnes hovoří o silné německé politice.

Ken: Když hovoříte o euru: vyvinulo se podle vás v silnou konkurenční měnu, se kterou zpočátku nikdo nepočítal? Proto ho americké ratingové agentury, protože evropské neexistují, ohodnocují jako cizí měnu? Souvisí to všechno spolu?

Wimmer: To myslím není žádné tajemství, že to všechno spolu souvisí. Situace je v horizontu patnácti let přehledná. Zpočátku Washington v euro nevěřil a nepočítal s ním. Pak se ale rychle vyvinulo v rezervní měnu pokud jde o Japonsko, Čínu, o Irák a Lybii.

Ken: A Rusy.

Wimmer: Rusy také. Pak došlo k zhroucení Lehman Brothers a USA vedly řadu válek, které bylo třeba financovat. A financovali je evropskými penězi. Zhroucení Leman Brothers postihlo Evropu velmi tvrdě, nemluvě o následcích v samotných USA. Takže lze oprávněně předpokládat, že tyto aktivity směřovaly také k tomu, aby euro z globálního povrchu země zmizelo.

Ken: To se nepodařilo, nebo se domníváte, že se na tom dál pracuje?

Wimmer: Pracuje se na tom dál, ale vyhlídky se zmenšují. A v tom budou spočívat zásluhy Schäuble a paní Merkel. V německém i evropském zájmu.

Ken: Angela Merkel v posledních dnech prohlásila, abychom se vrátili k Ukrajině a Krymu, že Putin porušil mezinárodní právo. Ruské jednotky sice na Ukrajině již byly, ale ne tak očividně, ne tanky v ulicích jako v Praze, i když je to něco jiného. Ale použila výrazu „mezinárodní právo“ zrovna když se spolu s dalšími ministry vracela z Izraele. Překvapuje vás, že mluví o mezinárodním právu v souvislosti s Ukrajinou, ale nikdy ne v souvislosti s Palestinou?

Wimmer: Nechci mluvit o Palestině, ale viděli jsme, jak paní doktorka Merkel zaujala silovou pozici pro iráckou válku. A to byla, stejně jako jugoslávská, docela sprostá útočná válka.

Ken: Proč to udělala?

Wimmer: To jsou úvahy, ze kterých se možná paní doktorka Merkel bude ještě muset zodpovídat. Tenkrát by bývalo bylo na místě nalézt silná slova o mezinárodním právu. To může být velká hanba, že je nenalezla, když byly na místě. A pokud jde o události na Ukrajině, považuji za evropskou katastrofu, že po masakru na Majdanu nebylo z německé strany požadováno a prosazeno okamžité vyšetření OBSE či Radou Evropy. Není přece možné, abychom o katastrofách takového rozsahu hovořili a lamentovali jen když se stanou v Číně. Hovoříme-li o mezinárodním právu, bylo by bývalo třeba, aby německá kancléřka požadovala vyšetření masakru.

Ken: Tím jsme opět u zákulisní role německé politiky. Kličko mluví lépe německy, než ukrajinsky, je podporován CDU a jí blízkou Adenauerovou nadací a nijak se tím netají, uvádí to na své homepage. Jaceňjuk uvádí přímo NATO, až si člověk říká, jestli je to vůbec politicky moudré. Vy jste zmínil OBSE. Co ta vlastně v takové situaci dělá? Vysílá tam pozorovatele? Je to nějaká forma modrých příleb?

Wimmer: Ne, žádné modré přílby. Sice obsahuje také vojenské komponenty, ale ne v mírotvorném smyslu. OBSE umí mír zprostředkovat tím, že sedmapadesát států po celé severní polokouli přivede obě strany k jednacímu stolu, že na místě zjišťuje fakta, že je předloží odpovědným politikům. Má k dispozici celé zástupy spolupracovníků, to jsou diplomaté, vojáci, odborníci, pozorovatelé.

Jenže po zkušenosti s Jugoslávií víme, že musíme dávat pekelný pozor, když hovoříme o OBSE v souvislosti s Ukrajinou. Za publicistický příspěvek k agresi NATO v Jugoslávii vděčíme OBSE. Její pozorovatelé byli pod velením Američana a praxe je taková, že pokud vedou misi Američané, je zcela lhostejné co zjistí pozorovatelé, protože se nakonec stejně napíše to, co Američané chtějí a potřebují. V Jugoslávii jsme viděli, že němečtí vojáci z tamních vyslanectví referovali zcela objektivně. Ale to, co nakonec publikovala OBSE bylo něco docela jiného a Fischerovi, Scharpingovi a Schröderovi to poskytlo plnou legitimaci pro útok.

Takže to všechno běží zcela jinak, než jak se OBSE etablovala. A víme také z mnoha misí, že jsou její pozorovatelé využíváni k vyhledávání cílů.

Ken: Jako špioni?

Wimmer: Jako špioni prostřednictvím role pozorovatelů OBSE. A to mohou být i na Ukrajině. Veřejnost o tom nemluví.

Ken: Ale pane Wimmere, to co naznačujete tedy znamená, že této organizaci, jejímž smyslem jsou lidská práva, objektivita, předcházení konfliktům, paušálně nelze důvěřovat?

Wimmer: To bych to tlustě podtrhnul. To se táhne až k Červenému kříži, ke Spojeným národům… Američané se od poloviny 90. let zmocnili mezinárodních organizací a ty v mnoha ohledech dělají pouze to, co slouží americkým zájmům. To mohu prokázat.

Ken: V případě Iráku je to zjevné, když byly německé zdroje využívány, pak náhle zmizely, pak se zase objevily. Samotný BND tvrdil, že ten člověk lže a také se ukázalo, že lhal. Mezitím ale již bylo sto tisíc Iráčanů pozabíjeno bombami. Otázka, kterou si kladu je: když se dodatečně zjistí, že došlo k omylu, proč se ten stát nebo ta vláda nemusí zodpovídat? Jak to, že se klidně přejde k dennímu programu?

Wimmer: To je možná průběžný fenomén anglosaské politiky. Vidíme to opakovaně – ten, kdo prohrál se musí zodpovídat před soudem.

Ken: Například Miloševič.

Wimmer: Kdokoliv, můžeme uvést i německé příklady. Tyhle procesy mají obecně preventivní charakter, mají odstrašit před novými konflikty. Jenomže američtí a britští pachatelé nejsou před soud postaveni nikdy. A uvážíme-li války posledních patnácti let, co vlastně mluví proti tomu, aby byli američtí vůdci útočné války proti Jugoslávii postaveni před soud v Haagu?

Ken: Neuznávají jeho pravomoc.

Wimmer: A to je právě ta realita, se kterou jsme konfrontováni. Nemáme žádný objektivní právní řád, který by konfliktům zabránil.

Ken: Teď mluvíte jako právník?

Wimmer: Ano. Nemáme žádný právní řád, pouze Amerikou oktrojované právo. A proto také neexistuje žádná obecná prevence budoucích konfliktů.

Ken: Tedy, pane Wimmere, pověst, která vás předchází vás řadí někam na pravý okraj CDU, ale to co říkáte by mohla kdykoli otisknout Junge Welt.

Wimmer: Myslím, že nepotřebuji vysvětlovat do kterého šuplíku mám být uložen. Ty věci jsou ověřitelné a z mého pohledu mají objektivní charakter. Každý si svůj soud může udělat sám.

Ken: Vy máte dobré kontakty a politicky analytický přehled. Můžete říct co je podle vás momentální status quo na Ukrajině a Krymu, jak hodnotíte politiku Putina, zda to, co zažíváme nějak souvisí s východním rozšířením NATO a jugoslávskou válkou?

Wimmer: S jugoslávskou válkou v každém případě, to je pro mne mimo jakoukoli diskusi. Já jsem byl v rámci německého znovusjednocení ve speciální situaci. V mé kanceláři, od mých spolupracovníků a s mým podpisem vznikl koncept německého členství v NATO. Kancléř Helmuth Kohl ho nejen akceptoval, ale stal se také základem řešení pro smlouvu 2+4. Chtěli jsme sjednocené Německo udržet v NATO, ale nechtěli jsme žádné spojenecké jednotky na území bývalé NDR. Abychom ještě zbývajícím státům Varšavské smlouvy signalizovali mír, nechtěli jsme vyvolat žádnou konfrontační situaci. Z téhle perspektivy jsem samozřejmě velmi pozorně sledoval vývoj kolem členství východoevropských zemí v EU a v NATO. Není žádným tajemstvím, že tehdejší generální tajemník NATO Manfred Wörner, a můžete vzít kohokoli dalšího, Rusům signalizoval i otevřeně říkal, že neexistuje žádné další předsunuté členství v NATO nad rámec znovusjednoceného Německa.

Ken: Deal s Gorbačovem.

Wimmer: Deal s Gorbačovem. Všechno co se od té doby odehrálo pro Rusy znamená, že ta slova neměla žádnou hodnotu. Dostali se jim na kobylku a posledním dějstvím je Ukrajina, dnes Kyjev, zítra Moskva. Ti v Moskvě nemusí být hloupější, než milý Pánbůh požaduje. Přesně viděli jak se věci vyvíjejí a vyvodili si z toho závěry. Zarazili to.

Ken: Proč neslyšíme v našich médiích a od své kancléřky jak dlouho by to trvalo, kdyby takhle jednala Moskva, zda bychom čekali až Varšavský pakt odláká sedm, osm států, než bychom reagovali my?

Wimmer: Protože, a mohu se opět odvolat na Helmutha Kohla když se vrátil z Washingtonu, to byl od počátku americký přístup vyjádřený tím slavným výrokem, že my jsme vyhráli třetí světovou válku, Rusové ji prohráli. My je za partnery nepovažujeme a teď se do nich pustíme.

Ten poslední, pro koho to bylo signifikantní byl Chodorkovskij. Nesmíme zapomenout, že to nebyl jen americký supervědec Jeffrey Sachs, který svými revolučními představami o hospodaření přivedl v devadesátých letech ruské hospodářství na dno, ale že v letech 2005, 2006, 2007 měl být ruský potenciál nafty a zemního plynu vydán do New Yorku. A to je spojeno s jménem, které jsem právě zmínil.

Ken: S Jelcinem samozřejmě také.

Wimmer: Nakonec to ale byl Chodorkovskij a smlouvy, které podepsal. Z mého pohledu Rusové dlouho jen vyčkávali, ale museli vědět, že ze Západu jim nic dobrého nekyne. Rozhodně žádná kooperace.

Ken: Co mi připadá zajímavé, tady se deset let prodával ruský plyn do Ameriky a často za to Rusové ještě platili, protože jim koncerny tvrdily, že je těžba tak drahá, že plyn, který si bereme ani nestačí a že k tomu chtějí ještě peníze. Putin s tím skoncoval, když těžbu převedl pod národní kontrolu. Německo dělá to samé, a kdo by to neudělal by byl idiot, přenechat zásobování energií země v rozvojové fázi nějaké cizí zemi, to bychom byli jako na heroinu.

Wimmer: Ano, to můžeme na ruském hospodářství dobře vidět. Nikdo by to neudělal, v tom s vámi plně souhlasím. Rusové žijí ze svých exportů nafty a plynu, jako ostatně i Australané žijí z exportů svého přírodního bohatství.

Ken: Nebo Norové.

Wimmer: Nemají žádný produkční průmysl, nástrojářství, strojírenství, žijí z prodeje přírodního bohatství. Když jim ho někdo vezme, což byl tenkrát prováděný záměr, zbývá Rusům živit se travou. Že o to nestojí je jasné, také bychom nestáli.

Ken: Máme zájem na tom, aby nám velký bratr ze zámoří říkal, že je na čase na naše sousedy zase přitlačit? Na Rusy?

Wimmer: Nemyslím, že by nám někdo říkal, že je to na čase. Oni na ně tlačí a to se projevuje v NATO i v EU, v tématice a v tom, jak za nimi my poskakujeme. To jsme viděli v souvislosti se všemi krizemi. Svého času jsem z pověření kancléře Kohla vedl jednání s Jugoslávií, aby se konfliktu zabránilo. S Helmuthem Kohlem by žádná válka s Jugoslávií nebyla.

Ken: Joschka Fischer ji umožnil.

Wimmer: Joschka Fischer, ale ne s Helmuthem Kohlem. A z této pozice přirozeně vím, což mohl ostatně sledovat každý, že se dá věrnost svazku vykládat tak, aby se nikdo neodvážil sejít ze správné cesty. Věrnost svazkům je pro německé politiky zjevně to nejvyšší a tak tedy do toho jdeme také. Dá se to označit i jako poslušnost.

Ken: Jak vidíte Putinovu politiku, jak hodnotíte z hlediska mezinárodního práva to, co se stalo na Krymu?

Wimmer: Řekl bych, že nejprve hodnotím naši vlastní politiku. Nenechám se strhnout k tomu, abych řekl, že odsuzuji ruskou, protože na to jsem byl v Rusku jen zřídka. Můžete ho projet celé, ale stejně nepochopíte proč něco dělají nebo nedělají. Mně nesedí naše cesta. Naše německá a naše západní cesta. Řekl bych, že jsme hodnotové společenství. NATO se vždy považovalo za hodnotové společenství. Kdybyste to řekl dnes, celý svět se vám vysměje. Děláme všechno jiné, než se hlásit k nějakým hodnotám. Hovořím teď o mezinárodním právu. Studenou válku nebylo možné ukončit bez mezinárodního práva.

To bylo vidět i v německé politice a administrativě. Oddělení mezinárodního práva na Ministerstvu zahraničí. Na celém světě mělo pověst jako hrom. To byli lidé, kteří následně udělali velké kariéry v rámci OSN. Z dobrých důvodů. Jednak to byli špičkoví odborníci a jednak k vývoji mezinárodního práva sami masivně přispěli. Dnes byste to oddělení marně hledal. Jako USA. Říkal jsem, že to byla velmoc mezinárodního práva a co je z nich dnes? Atomové ponorky.

Ken: Dá se říct, že dnešní USA mají něco společného se svými otci zakladateli a jejich principy? Že politika má něco společného se skromností? Že dosud mají v záhlaví „Nebudeš míti bohů přede mnou“?

Wimmer: Pokud je posuzujeme za období od 1995, pak je to jistě právě tohle.

Ken: Jak posuzujete situaci dnes? Hrozí skutečně nebezpečí konfliktu anebo se to v tisku zveličuje?

Wimmer: Pokud jde o Krym, jak jste se ptal, tak to jsou opravdu hotové skutečnosti. Referendem, prohlášeními, které k tomu byly podepsány v Moskvě. Ale celé je to napadnutelné. Jenže pokud něco napadám, musím na to jít velice opatrně. To mohu doporučit i Moskvě, protože na Krymu máme velmi nejasnou situaci. Ruské jednotky, ukrajinské jednotky, zásobovací situace jaká je a tak dál. Musíme k tomu přistupovat velmi opatrně, aby výsledkem nakonec nebylo to, čemu se po Majdanu podařilo zabránit, tedy eskalaci. Jestliže doporučuji opatrný postup, pak protože sankce jsou z mé zkušenosti cestou ke konfliktu.

Ken: Takže jsou sankce žádoucí?

Wimmer: Sankce jsou žádoucí k tomu, aby se vyvolal konflikt. Sankce nejsou monokauzální. Máme celé spektrum úvah proč jsou sankce ukládány. V anglosaském chápání se podniká jeden krok za druhým, aby nakonec vznikla na papíře situace, smluvní situace, která umožní ten poslední krok k válce, jak nakonec uvidíte v souvislosti s Iránem.

Ken: Že je vojenský konflikt vyhledáván?

Wimmer: Že je vojenský konflikt vyhledáván. A to cestou přes sankce, stanovením jednoho kritéria za druhým, aby vznikl legitimační podklad. Sankce jsou také vhodným prostředkem jak dostat ze hry konkurenci. To vidíme na Ruské federaci. Kdo tady na Západě požaduje sankce má zájem na vyhrocení konfliktu. A bez ohledu na to co k tomu říká kancléřka, také ho chce vyvolat.

Ken: Tím otvíráte pole, které bych rád poněkud rozryl. Totiž že konflikty, které mají co společného s USA se okamžitě mohou stát mezinárodními. V každém případě pokud se týkají Ruska anebo Blízkého východu. Číny tak jako tak. USA a Evropa mají možná problém s tím, že v multipolárním světě jsou sice dál důležití, ale už ne tak moc. Možná je to poraněná pýcha. Ale k sankcím a zbavování se konkurence, to vidíme na Iránu. USA řeknou ok, do téhle země se nesmí investovat, zejména ne do olejářského sektoru. Němci se toho drží, ale Američané pak sami investují 107 miliard specielně do iránského olejářského sektoru, protože řeknou ok, teď už je Irán opět zralý pro mezinárodní společenství. Něco podobného můžeme vidět v Rusku. Němci mají s Rusy asi 6000 firem, ale mezitím již existují kooperace třeba mezi Exxonem a ruským koncernem a založili dokonce společnou firmu pro těžbu v Antarktidě. Když hovoříte o konfliktu, je samozřejmě snazší bombardovat země jako Irák nebo Lybii. Přece nelze předpokládat, že když zatáhneme Rusko do konfliktu, že z toho nebude světová válka? To přece není žádný konflikt, při kterém je po pěti dnech jasno.

Wimmer: Otázkou je jaké dimenze takový obrat nabere. V posledních letech jsme viděli, že se všechno sází na rozeštvání ruské společnosti. Museli jsme se v Německu ptát proč byly v předvečer olympijských her v Soči prezentovány Pussy Riot právě takhle. To jsou věci, o kterých bychom i my řekli, že to se přece nedělá. Kdyby to udělaly v kolínském chrámu, setkaly by se s prudkým odporem. Když se s tím jde do hlavních večerních zpráv, chce se tím Rusům něco říct.

Když vezmu celou tu oblast NGOs v Rusku, musím říct, že jsem udělal vlastní zkušenost. Byl jsem volební pozorovatel v Chabarovsku, úplně vzadu v Rusku. Vyhledal jsem tam lidi z národnostních menšin a hovořili jsme o jejich problémech. A když jsem se jich ptal proč o nich nemluví se svou vládou, všichni mi odpovídali, že oni se svou vládou nemluví, že mluví se svými partnery z Washingtonu. Je-li tomu tak, může Moskva dělat co chce, ale má vždy co do činění s pátou kolonou.

Ken: Jen když uvážíme hustotu NGOs v Rusku, Putin se jednou pro ARD vyjádřil, že Rusko provozuje dvě zahraniční kanceláře, jednu v Paříži a jednu ve Washingtonu, ale Američané mají na území Ruska myslím kolem 600 NGOs. Co tam celé dny dělají?

Wimmer: To neumím posoudit, mohu jen říct, že je to nápadné. Může být, že i my v Berlíně máme takový počet amerických zařízení. Že mají multipolární zadání již skutečně není žádným tajemstvím. Je pozoruhodné, že když chceme slyšet nějaký hlas z Moskvy, dostane se nám vždy někoho z moskevského Carnegie Institute. To mohu rovnou zavolat do Washingtonu.

Ken: Je to podle vás plošná propaganda?

Wimmer: Nechci říct, že je to plošná propaganda, ale jako vláda musím vzít v úvahu, že to v mém teritoriu už tak je. Víme z mezinárodního, také německého působení v Portugalsku po Salazarovi co dokáží NGOs. To nedokáže tanková divize.

Ken: Pane Wimmere, rád bych se vrátil k tomu, že sankce jsou měkkým nástrojem k dosažení tvrdé války. Jestli jsem to dobře pochopil, jsou sankce takový stále se zatahující škrticí chvat, až už zemi nezbude než buďto zkolabovat anebo válčit, protože jiné východisko nezbývá. Je to cílem sankcí?

Wimmer: Přinejmenším to byl nejméně jednou jejich důsledek. Vstup Japonska do druhé světové války nelze chápat jinak. Západ tenkrát Japonsko dusil takovým způsobem, že vědělo, že je to konce. A když jsme v dějinách opakovaně zaznamenali k čemu sankce a bojkoty vedou, pak přece ten, kdo po nich dnes volá musí vědět co se stalo s Japonskem. On tu válku chce.

Ken: Jak by taková válka v Evropě s Ruskem podle vás mohla vypadat?

Wimmer: O tom si žádné představy nedělám. Poslední velké cvičení NATO ve studené válce, kdy se zkoušela konvenční a jaderná válka, bylo čtrnáctidenní cvičení ne s jednotkami, tanky a dělostřelectvem, ale pouze ve štábním rámci. A jeho průběh byl takový, že jsem kancléři Kohlovi doporučil ho opustit, protože jsem nechtěl podepsat nic, co by s tím mělo něco společného. Nukleární útoky proti Drážďanům a Postupimi pro mne byly vyloučené. I když to po nás NATO požadovala, odmítli jsme to podepsat. Kancléř Kohl to cvičení opustil.

Ken: Kde stojíme dnes na Ukrajině?

Wimmer: Rozhodně ve velmi obtížné situaci a to na jejím počátku.

Ken: Říkáte, že to ještě není ze stolu, ale že se to teprve rozjíždí?

Wimmer: To je nevyhnutelné, že se to rozjede. Nejen kvůli těm komponentám, které se teď řadu týdnů diskutují. Kteří lidé zrušili platnost ústavy. A kteří lidé vyhnali zvoleného prezidenta. Hospodářské problémy Ukrajiny teprve přijdou. Teď se o tom s lehkostí povídá a odsouvá se to. Ale až se ta dramatika dostaví, budou to problémy, které nás samotné mohou snadno úplně smést.

Ken: Politika často znamená, že nejde o věc samou, ale o samolibost politiků. Takový Barack Obama. Nemusí teď vést v Iránu válku, aby nevypadal jako slaboch? Nemusí teď ukázat tvrdost?

Wimmer: U Obamy bych o tom osobně dokonce pochyboval. Viděli jsme jak přišel s celou řadou dobrých úmyslů, například uzavřít Quantanamo, ale v americké společnosti narazil. Musíme se ptát kolik možností, kolik vlivu a kolik moci má vlastně tenhle prezident. Kolik moci má vůbec americký prezident při daném stavu americké společnosti. Takže bych se zdráhal Obamovi podsouvat, že chce vést válku, protože udělal všechno, aby se stáhl z Afghánistánu a Iráku. To jsou věci, které se nedají přehlédnout. Ani že musí vést válku. Otázkou ovšem je co jsou úmysly těch, kdo skutečně Ameriku řídí.

Ken: Obama, nejmocnější muž světa, jaké vlastně má možnosti? U George W. Bushe jsme si byli jisti, že nějaké možnosti má. Vy říkáte, že nemůže jednat ve vzduchoprázdnu, že jsou síly, lidé, kterým ta země patří. Rozdělení majetku, kde jsou peníze, tam je také moc. Kdo má teoreticky zájem na válce v Evropě proti Rusku?

Wimmer: No to jsou ty síly, které rozpoutaly i ty dosavadní války, ať už proti Jugoslávii, proti Afghánistánu, proti Iráku, proti Syrii nebo proti Lybii. Není mou úlohou identifikovat kteří lidé to jsou. V každém případě to jsou skupiny, které jsou v USA dostatečně mocné k tomu, aby zapřáhly stát do svých povozů. To lze vidět zcela střízlivě.

Ale ta otázka jak ji kladete jde podle mého ještě dál. Ve Spojených státech si vždy musíme ptát kdo komu financuje volební kampaň. A u volební podpory demokratů, Obama je demokrat, to jsou v první řadě velké advokátní kanceláře. A když se ptáme jaké důsledky to má pro nás, zmínil bych vedle války také dohodu o volném trhu i v Evropě intenzívně diskutované úvahy, zda to pro nás neznamená, že se musíme vzdát demokracie.

Ken: Tak to ale vypadá.

Wimmer: Proto o tom mluvím. Pokud budou v budoucnosti rozhodovat advokátní kanceláře o tom, jak se smí vyvíjet Německo, Evropská unie nebo Francouzská republika, pak se tady můžeme s demokracií rozloučit. I když to, co dnes máme jsou v mnoha směrech už jen její zbytky. To je to, co k nám od těch mocných skupin přes Atlantik přichází. V souvislosti s volebním financováním amerických demokratů to vidíme zcela zřetelně.

Ken: Už jste to zmínil, TAFTA se i v Bruselu projednává za zavřenými dveřmi a týká se nejen potravin, jaké osivo se smí používat nebo jaká kuřata smí Němci jíst, ale mnohem dalekosáhlejších témat, jako jsou odbory, jak se bude pracovat, kde začíná a končí pracovní ochrana. To všechno s tím souvisí. Můžete při vašem vztahu k dějinám říct kam se vlastně řítíme?

Wimmer: Američané karty na stůl vyložili. Byl jsem v květnu 2000 pozván na jednu konferenci, zjevně díky mému odmítavému postoji k jugoslávské válce, do Bratislavy. Organizovalo ji americké ministerstvo zahraničí a účastnili se jí prezidenti, premiérové, ministři zahraničí a obrany středoevropských a východoevropských zemí. Napsal jsem o tom tenkrát Gerhardu Schröderovi a své stranické předsedkyni Angele Merkel dlouhý dopis.

Na konferenci byl představen americký koncept, který se podle mne uplatňuje dodnes. Vytyčuje linii od Rigy napříč kontinentem až po Oděsu na Ukrajině a z Oděsy do Diyarbakiru. Vše západně od této linie je americké území. To znamená, že my bychom byli předpolím. Východně od této linie může existovat Ruská federace anebo něco jiného, to nás nezajímá. Ten koncept tam byl představen s jasnou výpovědí, že jediné, co z mezinárodního práva ještě platí je právo na sebeurčení národů. To je ovšem zcela pikantní v souvislosti se současným americkým postojem ohledně Krymu a jeho ruského obyvatelstva.

Spojené státy mají zjevně starost, že pokud by na kontinentu fungovala spolupráce mezi Francouzi, Němci, Rusy a Číňany, nedá se tenhle koncept uplatnit. Tím vyvstává otázka o budoucím vývoji USA samotných. Nelze opomenout, že Američané vedli dvakrát válku z obavy, že ztratí protější pobřeží. Proti nám a proti Japonsku. Jestli to byla oprávněná obava je jiná věc, zejména uvážíme-li, že to byl americký průmysl, ze kterého byl Hitler masivně podporován. Všechno jen úvahy, zda to slouží americkým zájmům.

Ken: Ale i evropské koncerny jako Dutch Shell mu poskytovaly obrovskou podporu, tenkrát mu poskytly 40 miliard říšských marek, aby se dostaly k sovětským ropným polím.

Wimmer: Jenže Dutch Shell nikdy neměl význam Spojených států.

Ken: Ale byli to průmyslníci, kdo si tenkrát řekl, že válka by mohla být obrovský obchod a že když se Adolf Hitler téhle země zmocní, mohou být těmi, kdo tam bude smět těžit. Vy jste také hovořil například o Standard Oil, který prolomil blokádu, Hollerit, IBM a holocaust a všechny ty věci, které dnes víme.

Wimmer: Můžeme třeba také říct, že by Adolf Hitler vůbec nebyl myslitelný bez Henryho Forda.

Ken: Byl mu vzorem.

Wimmer: No jistě.

Ken: Ten obrázek, který tu malujete je dost pochmurný. Namítl bych, že to, co by Amerika chtěla prosadit možná nakonec neklapne. Díky aféře s NSA ztratila u širokého obyvatelstva image. I země jako Afghánistán říkají otevřeně, že budou spolupracovat s Talibanem. To jsou nové tóny, které jsme dosud neznali, všude se to tak trochu drolí. Myslíte, že ještě může mít Amerika s těmito starými koncepty úspěch?

Wimmer: Jedině silou. A utlačováním svých přátel.

Ken: Co to konkrétně znamená, jen silou a utlačováním přátel? Jakou formu síly? Kdo má být utlačován?

Wimmer: My.

Ken: Německo?

Wimmer: Ano, Německo, Evropa, my všichni. Občané Evropy. Když se stanete předmětem kontroly, jak se to odposlechovými opatřeními Spojených států a Británie děje, přestáváte být svobodnou zemí. Člověk to zjišťuje i na kontaktech, které má, lidé začínají být opatrní, již se nevyjadřují. Tahle forma plíživé kontroly naši společnost zničí. Proto to podle mého názoru bez násilí a kontroly nepůjde.

Ken: A jak byste se teď bránil? Jak se vůbec dá bránit? To, co tady říkáte znamená návrat k právu silnějšího. Silnější mocnost prostě své právo nebo bezpráví prosadí. Evropa přece nepovede válku proti Americe, jak chcete postupovat?

Wimmer: To se takhle narychlo nedá zodpovědět. To předpokládá řadu věcí, například že pokud chceme být občané svých zemí, něco dělat musíme. Zajímavé je, že svým rodičům a prarodičům předhazujeme, že se nebránili včas. Ale oni tenkrát nemohli, dnes je zcela možné svůj názor uplatnit. Lidé na to již nepřistupují. To jsou všechno trendy a vývoje, které musíme vzít střízlivě na vědomí. Existuje staré, asi nejen rýnské úsloví, že stromy nerostou do nebe. Snad do nebe skutečně nerostou. Ale tohle je otevřený proces, ve kterém jsme my podle mého pocitu na straně poražených.

Ken: To může vést k tomu, že se země stanou nacionalističtější.

Wimmer: To vidíme všude. Možná to uvidíme příští neděli při komunálních volbách ve Francii, kde posílí skupiny, u kterých si říkáme Pánbůh s námi, s těmi nechceme mít nic společného. To vidíme na Ukrajině, kde se v nacionalistickém, dokonce nacistickém posunu artikulují různé síly a není to vyloučené ani v dalších společnostech. Když jsou společnosti vystavené takovému tlaku a sankcím, ukázali jsme si to na příkladu Japonska, až jim nezbývá než se z toho probojovat, čímž se přirozeně řítí do bídy, pak je jasné s jakou situací musíme počítat při současném vývoji.

Ken: Pane Wimmere, dovedete si představit titulky „Vladimír Putin deset let odposlouchává německou kancléřku“?

Wimmer: To by v Německu vedlo k revoluční situaci.

Ken: A kdyby tam stálo „Čína provozuje v Německu plošnou špionáž“?

Wimmer: Těm se to stejně podsouvá.

Ken: Ale proč se nic neděje po aféře NSA? Nejdřív nám říkali „nic takového neděláme“, pak „děláme to a budeme to dělat dál“.

Wimmer: To je otázka národní důstojnosti.

Ken: Máme ji ještě?

Wimmer: Na to jste již odpověděl.

Ken: Já?

Wimmer: Tím, že jste tu otázku položil. Kdyby se to stalo jinde, rozhodně by se přerušily kontakty. Ale skutečnost je taková, jak jste ji právě popsal. Business as usual.

Ken: Vy sám jste v jednom rozhovoru uvedl srovnání plošné kontroly NSA, která jde dál, než to co bylo možné dříve. Pokrývá všechny digitální oblasti, což jsou všechny, protože kdo dnes napíše dopis, telefonáty, GPS, každý email, YouTube, sociální sítě, dokonce píší speciální software který zaznamená, že jsem zapnul computer do sítě. Kde je ten velký rozdíl mezi tím, co je možné dnes, co dělala Stasi a co dělalo Gestapo? Existuje vůbec nějaký rozdíl?

Wimmer: V důsledcích. Pokud jde o kontrolu, mohu říct jen, že oni tenkrát nebyli tak daleko, jako my dnes.

Ken: Nacházíme se podle vás dnes v totalitním státu [Überwachungsstaat], anebo zachází taková formulace příliš daleko?

Wimmer: V každém případě si musí být ti, kteří jednají, v hospodářství i v politice, vědomi toho, že již nejsou pány svých věcí.

Ken: To, co se tu odehrává, není to také forma hospodářské špionáže?

Wimmer: Celkové. To je kompletní sledování.

Ken: Ale nešlo původně oficiálně o válku proti teroru?

Wimmer: No ano, tady vidíme, jak se takový systém dá postupně infiltrovat a použít pro účely, které zahrnují cokoliv. A když pak vidíte, jak je každý pokus o vysvětlení torpedován, jak postupně převáží pocit, že se s tím stejně nedá nic dělat, pak víme, kde se nalézáme.

Ken: Chtěl bych se ještě dostat k typu politika, který se vyskytoval nejen v klasické politice, ale také ve službách. Který si říká „nemusím být právě přítelem Helmutha Kohla, nemusím být přítelem Willi Brandta, ale jsou věci, které by oni neudělali“. Jak je to s dnešními politiky? Existuje ještě něco jako ethos, krédo? Všichni jsou tak nějak lační moci, všichni rádi stojí ve světle ramp, ale při tom nezapomínají, že existují určité hranice, které by z etických důvodů nikdy nepřekročili.

Wimmer: Sám jsem to v souvislosti s Helmuthem Kohlem popsal. Pro něho to byl odkaz k německým dějinám a jeho vztah k právu to, co by mu znemožnilo účast na jugoslávské válce. Tím zodpovídám i všechny další otázky, Afghánistán, Irák a další, pro něj by to možné nebylo.

Ken: Proti Rusku v žádném případě.

Wimmer: S naprostou jistotou ne. A vzhledem k mým dlouhým rozhovorům s Helmutem Schmidtem mohu říct, že i on si klade otázku jak dlouho ještě bude existovat NATO, ale ne otázku jak dlouho ještě budeme sousedé s Ruskem.

Ken: Jak byste dnes označil NATO? Je to ještě obranné souručenství?

Wimmer: Ústavní soud se tím musel zabývat ve věci žaloby proti nasazení letadel Tornado v Afghanistánu, podané Peterem Gauleiterem a Willi Wimmerem. Spolkový ústavní soud nám sice nevyhověl, ale omezení, která uložil spolkové armádě byla tak přísná, že se armáda jejich nasazení v Afghánistánu musela zříct. Stejně tak uložil spolkový ústavní soud omezení NATO, která nelze obejít. Takže dokud máme nezávislý ústavní soud, předpokládám, že nás od nejhoršího uchrání. Politický aparát v Berlíně to nemůže a nechce.

Ken: Souhlasil byste se švýcarskou historičkou Danielou Ganser, podle které NATO vzniklo jako obranné souručenství, ale od té doby operuje po celém světě a stalo se útočným společenstvím?

Wimmer: Ta formulace pochází ještě ode mne. Je to agresivní společenství.

Ken: Jak se dá argumentovat agresivním společenstvím, když někdo jiný také jedná agresivně?

Wimmer: Musíte veřejné mínění dostat do latě. To můžete tak, že máte velké sdělovací prostředky na háku a že užaslým občanům vysvětlí, že agresivní společenství má přesto obranný charakter.

Ken: Tím se dostáváme k mé branži, kterou bych si chtěl vzít na mušku, ale ještě jednu otázku k těm službám. Německá BND vždy měla pověst, že její úředníci vždy chtěli mít všechno zcela korektní. Ta korektnost, která se projevovala již v třetí říši existuje i dnes. Nesmí to mít žádné politické zabarvení, všechno musí být korektní. Jak to vypadá dnes, jsou ty služby dnes již zabarveny americky? Je to už tak, že zprávy, které nevyhovují záměrům jsou rovnou vyřazovány? Mají již tyhle nůžky v hlavě? Je z toho již nějaká forma CIA?

Wimmer: Ta spolupráce je skutečně úzká. Ale i na základě osobních zkušeností mohu říct, že mám nejvyšší respekt před prací mně známých vojenských ataché, vyslanců i rezidentů BND v zahraničí. Pokud jsem byl v kontaktu s těmito třemi skupinami, byly to vždy zkušenosti nejvyšší kvality. Vysoce objektivní a nezávislé závěry. Co z toho pak udělají politicky zodpovědní je jiná věc. Ale kdyby německá média referovala tak korektně, jako tyhle tři profesní skupiny, cítil bych se značně lépe, než dnes.

Ken: Zmínil jste vedoucí média, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Die Zeit. Existuje dokonce jedna doktorská práce, která se tímto žurnalismem zabývá a popisuje postavy v redakci, které zadávají témata a předepisují je i vnitřní redakci, ani vnitřní svoboda tisku již neexistuje doopravdy, které vytvářejí takové klima, že se ti zbývající přizpůsobí a nepíší proti Süddeutsche Zeitung, proti Spiegelu. Kdo čte ty malé časopisy, kdo čte Junge Welt, kdo čte digitální publikace, kdo čte journal21.ch, skvělý portál, ale kdo to vůbec čte? Změnil se podle vás německý žurnalismus? Jak byste ho označil, je to propagandistický kanál?

Wimmer: Já asi nechci argumentovat tak plakativně. Oblast žurnalistiky jsem poznal ještě ve staré bonské republice a poznal jsem ji i v berlínské republice. V Bonu, aniž bych chtěl nějak vychvalovat staré časy, existovala celá řada žurnalistů, kteří měli tak vysokou prestiž, že působila již sama o sobě. Kompetence na druhou.

Ken: O kom mluvíte?

Wimmer: Nechci uvádět jména, byla celá řada takových. Berlín žurnalistiku změnil a to má přirozeně své důsledky. Až budete zítra číst svou FAZ nebo Süddeutsche, je to otázkou hladiny adrenalinu, ne toho, co dobrého čtete.

Ken: Když se podíváte kolik vašich kolegů nezná ze školy druhou světovou válku, kolik z nich už je v penzi, ačkoli v penzi ještě nejsou, ale svět okolo je již nevzrušuje, dovedl byste si představit požádat některé z těch starých žurnalistů o radu?

Wimmer: Myslím, že skutečnost vypadá jinak. Nemluvím o tom, co teď čeká v penzi mne, člověk se může vyjádřit. Ale jen proto, že má něco za sebou. Jen tak bez ničeho by se dnes mohl sotva přihlásit o slovo. Já jsem jen zaznamenal, že od mého odmítnutí jugoslávské války se ve vedoucích německých médiích, snad s výjimkou Deutscher Funk a WDR5, nevyskytuji. Georg Gysi, ke kterému žádné osobní kontakty nepěstuji, v jedné své knize psal jak byl překvapen, že jsem byl já proti jugoslávské válce dávno před ním.

Ken: Možná jste mu blíž, než si myslíte?

Wimmer: V těhle otázkách jeho názory znám a myslím, že vím, jak v souvislosti s válkami NATO skutečně uvažuje. Asi u těhle partají můžeme vždy předpokládat, že vědí přesně co je zapotřebí, aby se dostaly k podílu na vládě. Jediná otázka, která na straně PDS zbyla je právě tahle. Já nevylučuji, že se jednou do spolkové vlády dostanou, a sice se zadáním války vést.

Ken: Mluvíme pořád ještě o PDS?

Wimmer: Ano, anebo Die Linke, to je jedno, už tolikrát se přejmenovaly. Oba víme koho mám na mysli. Ale ve své knize psal, že ARD a ZDF zjevně čekaly tak dlouho, až tu pozici převezme on, aby ho pak v talkshows mohli znemožnit.

Ken: Pane Wimmere, poslední závěrečná otázka, protože tu sedíme ve vašem obýváku. Jak se vy, starý profík, který se nejen jako politik naučil jak se dostávat k informacím, jak se informujete dnes? Jaká média konzumujete, abyste měl pocit, že máte jakousi představu o realitě a ne o tom, co vám média podstrkují?

Wimmer: Helmuth Kohl, na kterého se v této souvislosti ještě jednou odvolávám měl velmi kritický postoj ke zprávám zpravodajských služeb a BND. Říkal, že 70% z toho si přečteme v novinách. Nechci to komentovat, ale četba novin, bez ohledu na hladinu adrenalinu, je podstatnou součástí toho být v obraze. A přes kabelové systémy, které máme přece jen dostaneme čínské zpravodajské servery, Al Jasiru, Russia Today, BBC a CNN a francouzské vysílače a když si je všechny porovnáme, víme co máme dělat. ARD a ZDF nepotřebuji sledovat.

Ken: Je pro vás ARD a ZDF pokud jde o zpravodajství kolem NATO něco jako „a dokažte nám teď, že nemáme pravdu“?

Wimmer: Ani ne, prostě kvalita těch ostatních je o tolik vyšší, že člověk německé stanice v těchto souvislostech nepotřebuje poslouchat. A vidět už vůbec ne.

Ken: Pane Wimmere, já vám velice děkuji za tento rozhovor.

 Zdroj:

 http://www.blisty.cz/art/72695.html

P.S.  dodatečně  tímto  žádám redakci  BL   o souhlas  s  přetištěním. A  vzhledem k tomu,  že  Kosa  je  naprosto  nevýdělečný a neziskový  podnik na  revanš  nabízím  cokoli a kdykoli  redakci  BL  k přetištění  z Kosy. Bez nutnosti předběžné domluvy s  vlkem.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

249 reakcí na Přetištěno z Britských listů

 1. Skogen napsal:

  Vlku, vlku… Zrovna když se dostávám do pohody, uděláte mi tohle… Ale ne 🙂 Ten rozhovor je bomba. Je to otevřené pojmenování všeho podstatného. A jako bych to do písmene poznával. Chybí mi fakta, potřeboval bych nastudovat, ale v intuitivní rovině je to jasné a taky to už dlouho píšu. Tohle mi k tomu dává konkrétní obsahy.

  Teď uhnu stranou. Japonci mají moc hezké pohádky. Ty kreslené. Naše pohádky ztratily funkčnost, ustrnuly ve vývoji podobně jako náboženství, přestaly reflektovat dobu, mytologická rovina vyjádření podstaty ustoupila rozumové racionalizaci a ta z nich nadělala frašku. V japonských anime je to zhusta o systémech nad systémy, o moci, o dilematech, o principech jednání. A velmi často o zapracovaných reáliích. Jestli kdo chce, aby jeho děti či vnoučata rozuměly světu, ukažte jim japonské animáky.

  • kchodl napsal:

   Krok stranou: Ohledně japonských pohádek.

   To často nejsou pohádky, ale vážné anime filmy. Často velmi hluboké a filosofické, i z hlediska filmového umění – provedení, střihu, muziky atd. – je to fantastické.
   Pokud se někomu zdá, že západní film je na nějaké umělecké špici, stačí se kouknout na Japonsko a celou JV Asii. Třeba Jižní Korejci – Park a mnoho dalších.
   Ono je toho skutečně hodně, výborná je třeba japonská Ghost in the Shell 2 – Innocence, to je noir animovaná (s CGI „téměř fotografickým“ pozadím) cyberpunková detektivka. Řeší se tam, co je to vůbec člověk a jak se lišíme od strojů. Takový Blade Runner po 30-ti letech.
   Nebo protiválečná palba, Casshern, to má provedení, že by podle toho mohl Hollywood udělat 50 filmů – a taky dělá.

   • kchodl napsal:

    Ghost in the Shell Innocence, hlavní jazzová písnička:

    Hollywood umí kopírovat, takže i tohle se bude v roce 2015 točit jako hraný remake.

    • Skogen napsal:

     Souhlasím, jen jsem netušil, že zde potkám znalce 🙂

     Můj první byl Hrob světlušek (Hotaru no Haka), s vědomím, že má autobiografické prvky, mě i ženu vyřídil na tři dny.

     • kchodl napsal:

      Světlušky jsou husté – také jsem netušil, že to zrovna tady někdo bude znát. 🙂

      Ale z veselejšího soudku, teď zrovna sjíždím hranou sérii „slepého šermíře“. Zato-Itchy.
      To je japonská reakce na seznámení se s americkými béčkovými kovbojkami. Naprostá ptákovina, ale má to svůj skvělý ráz a specifický humor. I Takeshi Kitano tomu složil poklonu.

      Ono je toho fůra, co v Japonsku mají a co je tady absolutně neznámé.

   • vonrammstein napsal:

    Cassherna mám už pár roků. zajímavá podívaná.

    • kchodl napsal:

     Kašán je výborný. Nevadí mi sci-fi, takže pro mě to byla pecka – taková ujetá kombinace Karla Zemana s japonskou zběsilostí a divností. K tomu Měsíční sonáta, slušná rocková palba a komix. Nedávno jsem to získal ve velmi slušné kvalitě s 5+1 zvukem, v japonštině (eng titles), tak jsem to hned musel vidět přes promítačku na plátně. Paráda. Přitom je to tuším už z roku 2004.

     • vonrammstein napsal:

      Já jsem milovník filmových triků a efektů, takže mi záleží spíš na tom, jak je to natočené. Mám to, tuším, dabované. Na orig. DVD.
      Co se těch triků a atmosféry v SF týče, hodně se mi líbil District 9 a Dante 1.

     • vonrammstein napsal:

      Jo-a z těch japan anime určitě Dantes Inferno. Slušnej nářez.

     • kchodl napsal:

      Dante 01 je béčko tak strašlivé, až je to super.

      Něco podobného je StarWreck. To je amatérská produkce finských fanů (spíš anti-fanů) StarTrecku, celé to dělala skupina kamarádů. Triky super. Navíc děsná legrace (hlavně pokud někdo musel s potomkem koukat na ty přiblblejší série všech těch ptákovin).

     • vonrammstein napsal:

      Tak to neznám. Ale možná máte recht, že je to béčko a právě proto se mi to tak líbí 🙂 Jsem totiž taky sběratel B až Zetkových filmů, jmenovitě horrorů. Taková Příšera ze šatníku by spolehlivě zabila i Hitchcocka.

 2. Sylva Šauerová napsal:

  Dávat za příklad k zamyšlení Williho Wimmera je něco podobného jako předkládat k vážné úvaze českého Petra Hájka. Williho Wimmera s jeho fantasmagoriemi a spikleneckými teoriemi přetiskuje jen pár obskurních internetových stránek a ovšem s velkým gustem ho zvou k rozhovorům ruské televize, konečně ulovily někoho ze Západu a dokonce pravicového politika ! A ještě navíc říká tak krásné věci, všechna srdce na matičce Rusi se musejí tetelit. Pokud poskytne Wimmer rozhovor, pořídí ho s ním buď Rus, nebo nějaký podivínský novinář jako je Lars Schall, autor knihy „“Mordanschlag 9/11“, člověk, který přispívá např. do Asia Times Online, a je častým hostem v Rusku dnes a dalších TV kanálů. To, myslím, hovoří samo za sebe. Vlku, že Vy si děláte ze svých čtenářů legraci ? Tohle Vám skutečně nemůžu věřit.

  • scallop napsal:

   No vida, tak nejsem jediny, komu rozhovor pripomina klausovani 😉

  • Laco G. mlynář napsal:

   Pochopili jsme paní Šauerová, co jste nám chtěla říci. Ten rozhovor je bezcenný nikoliv proto, co se v něm říká, ale proto, kdo jej vede. Velmi cenné zjištění.
   Pochopili jsme.
   Pro mne platí výjimečně totéž s tím co napíšete Vy.

  • Leo K napsal:

   No ano, Vám vadí doktor obojího práva Willy Wimmer, protože se vždy stavěl proti pokrouceným či jinak zneužitým důvodům k válce, který Joshku Fischrera za války o Kosovo veřejně obvinil z „ordinären Angriffskrieg“ , který účast ve válce v Afganistanu prohlásil za znásilnění smlouvy NATO a porušení všech principů, na kterých bylo postaveno OSN. Prostě vadí Vám (a vaším souznělcům) člověk, který je na straně práva a mírového řešení konfliktů. Proč to skrýváte? Jakým právem panem Wimmerem pohrdáte? Je to sice směšné a nevšimne si toho ani Frankfurter Allgemeine Zeitung, ale urážíte cit pro spravedlnost. Pokud vaší ambicí je politika, pak zapomínáte, že politik má být služebník.

   • prirodovedec napsal:

    Ze psaneho spise plyne, ze cilem není politika. Ani to není služba treba barelovite nebo pravdolaskovite 🙂 politice, protože jeji agitace jsou často pro ni kontraproduktivni.

    Skutecnosti je spise pycha sectele, na puvod, na jejich 25 let uspechu hrde elitarky, která ale tzv. „na to nemá“. V tom je jeji vystupovani cenne. Je prikladem polidsteni elit a věrchušky, protože dodava jeji beznym ctenarum vedomi – jsou-li takto (argumentacne) i jinak ti „nahore“ neschopni, proc jim verit, proc je respektovat? Slehacku na dort tohoto presvedceni, pak dodava kazdy jeji vstup, který je povrchni, at jiz proto, ze na nej nemá cas nebo protože nezna nebo neumi. Ale presto, jak pisu, je cenna jeji uprimnost a zaujeti pro jeji věc, protože otevira lidem oci. Proto si ji vazim.

    • scallop napsal:

     Takze pani Sauerova timto odhalila hrdost na svuj puvod? Dobra, napisu Vam, ci jste svymi prispevky o sobe odhalil Vy.

     „Prirodovedec je klasickym prikladem uspesneho akademika, ktery – vedom si svym vyjimecnych schopnosti v uzkem oboru – presvedcil sam sebe, ze tyto schopnosti staci k porozumeni nejen nejen sve uzke specializace, ale cele spolecnosti. (Mezi matematiky je ostatne tento pocit casty.) Tato fachidiocie se projevuje napriklad jeho snaho nacpat chovani spolecnosti do prehledne mnoziny axiomu, a kdyz holt neco nevychazi dle predpokladu, tak se dalsi axiom prida – jako treba prichod bankrotu. (Einstein si take pridal kosmologickou kosntantu protoze mu nevychazeli rovnice, ale i treba verici krestane maji sve dogma o prichodu spasitele apod.) Dalsim projevem jeho technicke omezenosti je snaha rozkategorizovat ostatni diskutujici. Technicky je toto provedeno pomoci neprilis velke mnoziny nalepek (docela kreativnich), kterymi diskutujici s pokusem o jiny nazor hned zkraje onalepkovani. Vetsinou je to vyprovokuje k podrazdene reakci, je to prca. Proste neni tezke na ne vyzrat, chacha.

     Dale lze u pana prirodovedce vysledovat snahu skoubit svoje elitarstvi dane akademickou vyjimecnosti s prostym lidem a profilovat se – ze sve pohodlne univerzitni pracovny – jako oponent „mocnych“ bez ohledu na to, co mocni zrovna rikaji.. (Opet casty jev mezi akademiky – viz Chomsky nebo Keller.) Anonymni diskuze s relativne malou komunitou je idealni zpusob, jak ziskat pocit prislusnosti k lidu na rozdil od kolegu, kteri se od lidu odtrhli. Dale pan prirodovedec ukazuje plebejsky cesky puvod – ac sam nyni elitar, bojuje proti aristokratum a cemukoliv, co u nas zavani nemectvim. Aristokraticky povod je cejch, ze nez musi byt dotycny potrestan, jak nas to ucili zamlada.“

     Libi? Nebo mate pocit, ze z interenetovych anonymnich debat muze sestavit kadrovy posudek jenom fachidiot? Na tom bychom se shodli.

     PS K tomuhle elaboratu me vyprovokovalo Vase analiticky zaver „radeji se mylit se Sauerovou nez mit pravdu s Wimmerem (scallop a zde další)“. Ja chapu, ze Vas kadrovacky instinkt je silny, ale moje nechut o sobe cist blaboly tez.

     • prirodovedec napsal:

      Dobře. Docela vystizne. Konecne nejaky pokus o vlastní myslenku a argumentaci. S ohledem na cas ted, diry v ni budu muset pojednat podrobne nekdy později. Par poznamek:

      Nejede v mem pripade o uzky obor a jeho pojeti, nemuze tedy jit o fachidiocii. To ovsem nemuzete vedet. Navíc patrim do te skupiny, která malokdy byva obvinovana z fachidiocii i kvůli uspesnym aplikacim ve vice oborech. Proto pouzivani me metody dusledne a podlozene argumentace 🙂 je stale skoro tak caste jako rostouci podil ironie a sarkasmu.
      Proto ironicky podotykam, ze dlouholete srovnani me aplikace metody ve srovnani s Vami ci SS je celkem zrejme v muj prospech z hlediska ctenare, viz citace 🙂 a ohlasy :)), poptejte se i zde :))). Princip není axiomatika, v tom mate chybu, nevnimate spravne mnou psane. Principem je neznasilnovani reality abstraktnimi modely a jednoduchymi pravidly primo, jak cini mnozi ekonomove, ale pouzivani analogii v modelech, upozornovani na chyby v tom zjednodusovani a vychazeni z dat a pozorovani – viz bankrot, protofasismus a jina temata. Samozrejmosti je podani provokativnim zpusobem – abych z diskutujicich, jako jste Vy vymamil i vlastni nejen nazor, ale treba rozbor. Coz se po dlouhe dobe podarilo diky Vasi analyze mne. Asi vite, ze odborne diskuse se na seminarich venku (ci v britskem parlamentu) vedou timto zpusobem bezne a lide nejsou dotceni. Snad tedy nejste plebejsky cechacek, který to neunese, abych pouzil Vasi nalepku, ale clovek s rozhledem po svete.

      Druhé je velmi vystizne. Plebejstvi je skutecnost, lide a rodiny, ktere se navzdory verchuskam vypracovaly svoji odbornosti maji na co byt hrde. Sympatie ke zminenym jmenum pro jejich schopnost argumentace i vtipu (a mnoha dalsim) take. Delat si legraci z elit a aristokratu a verchusek, ktere se berou vazne a vecne take. Mi studenti by Vam rekli, ze vetsinou zacinam u sebe nebo sebe nevynecham. Co se tyka dalšího: – „nemectvi“, problém není s nim, ale s prevenci při hajeni svého prostoru stejne, jako se deje ve svete. Podobne jsem znechucen, ze naší diletanti oteviraji cestu nejen germanum, ale i rusakum svým amatérstvím.

      Jen nejde o kadrovacky instinkt. Tak to vidite Vy. Jde o proste dotazovani: proc? A nasledne o potřebu dostat zajimave cteni ne plytke texty. Proto ta sziravost. Cili dekuji, ze jste mi potvrdil, ze ve Vasem pripade jsem zvolil dobře. Piste tak kvalitne jako tento vstup casteji!

     • scallop napsal:

      Z pozorovani bankrot odvodit nelze – treba USA meli i vyssi schodky nezz Evroa a problem to nebyl. Nebo je bankrot metafora nahrazujici obvykle skuhrani starsi generace nad tim, ze lidstvo speje k zahube? To by byl axiom, i kdyz neumyslny.

      Jiste, jste sikovnejsi psavec nez ja a pochopitelne toho vyuzivate ke sve manipulaci. Ale tim se i odrazujete polemiku, po ktere volate (a pochopitelne doakzuejte vlsatni vyjimecnost).

      Mate sympatie k Chomskemu (jednomu z poslednich popiracu genocidy v Kambodzi) a Kellerovi, trefil jsem se. U Kellera ocenuji konzistentnost, zatim ani v jednom novinovem clanku, ktery se mi dostal do ruky, nargumentoval sociologickymi vysledky, ale vzdy to byla cistokrevna propaganda proti prohnilemu kapitalsimu.

      Co se tyce plebejstvi, mame holt odlisnou zkusenost. Kdyz jsem se jako venkovan (diky sve odbornosti) ocitl mezi lidmi z „lepsich rodin“, tak je (prekvapeni!) zajimala ta odbornost. A lide stavici na odiv sve plebejstvi moc uzitecni nebyli.

      PS Slo by to i bez sluvek „skuhrani“, „mainipulace“, „propaganda“, kvuli Vam jsem je zaradil, aby mela debata stavu. Moje zkusenost (z profesniho i osobniho zivota) je, ze ironie neni tezka, ale je tezke ji v sobe ovladnout (coz se casto nedari, priznavam).

     • kchodl napsal:

      … Einstein si také přidal kosmologickou konstantu …
      … plebejský český původ … aristokratům, co zavání němectvím …

      A spojovat v jedné větě Chomského, což je sice věčný a hlasitý kverulant, který si hraje na cokoliv (bolševika, trockistu, anarchistu, maoistu … co se zrovna hodí a je v opozici) z bohatého bezpečí své akademické kariéry – ale je to génius světového formátu v několika exaktních oborech, budiž mu to prominuto – s Kellerem, což je pouze kariérní bolšán, zelený a hlavně apokalyptik a vyznavač zkázy lidstva, jeden z těch, co má ten Kassandra syndrom. A který pouze publikuje ideologické bludy, uznávám že někdy docela zábavně.
      Jen mu nějak chybí ta Chomského vědecká činnost – živí se tím, co Chomský dělá jen pro zábavu z čirého kverulanství.

      Mám dost, pobavil jste 🙂

      Splňujete další přírodovědcův bod – ten o úrovni současné věrchušky.

     • Fagan napsal:

      Scalope, spravne. Z pozorovani „bankrotu“ by muselo takove Japonsko uz koncem 80.let davno zkrachovat.:-).

      Keller nedela nic jineho nez jako kolovratek papouskuje Ulricha Becka a Z. Baumanna, vsechny ty „tekute modernity“ se zkusenostmi se spolecenskym propadem strednich trid extrapoluje z pozorovani z Francie, kde universitni socialismus v humanitnich vedach vsech tech statnich a universitnich umele zamestnanych asaku s mgr. tituly z politologie, psychologie a sociologie tyto lidi casem katapultovala mezi nezamestnane nebo mezi prodejce francouzskych klobas na Montmartru.

      Jinak jako normalizacni clen KSC neni nicim vyjimecnym mezi temi co se na pocatku 70.let chteli dostat na studia ven na zapad. On navic az podstatne pozdeji, takze uz musel vedet ze vrcholici normalizace je jen posledni tik umirajiciho realsocialismu a statostrana hnije zevnitr a ani to nijak neskryva.

     • kchodl napsal:

      Fagane, souhlas.
      Pamatuji Kellera a všechny ty malthusiánštiny – Římské kluby, meze růstu a tak dále.
      Plus to dnešní humanitní pavědecké (většinou) blbnutí.

     • Fagan napsal:

      Kchodle, Malthuse mam vcelku rad, ovsem jako clovek co uz postuloval ze prace neni urcujicim fakorem ceny ci snad dokonce „nadhodnoty“ predstihl Marxe.

      P.S. vase posledni vstupy mi celkem konvenuji. Co se to deje?! Ale jako germanofil koukam na Bayern a konstatuji pouze: Tohle jsou multimilionari.

      Dobrou noc.

     • kchodl napsal:

      Změna je na Vaší straně. Píšete čím dál lidštěji a ne korporátštinou (kterou nesnáším).
      Dobrou.

     • prirodovedec napsal:

      Snad vyuziji toho, ze wordpress nezna asi letni cas v CR 🙂 a něco stihnu odpovědět nez se zavre.

      Reakce na scallop v 9.56:
      „Z pozorovani bankrot odvodit nelze – treba USA meli i vyssi schodky nezz Evroa a problem to nebyl. Nebo je bankrot metafora nahrazujici obvykle skuhrani starsi generace nad tim, ze lidstvo speje k zahube? To by byl axiom, i kdyz neumyslny.“

      Metafora? Vtipne. Jde o dlouhodoby trend. Smerovani CR. Prakticka nemoznost nadchnout skupinove lidi – autorita elit po 89 promrhana. Diletanstvi prokazano, vulgarni neoliberalismus zdiskreditovan, strategicky prumysl a oblasti vyprodan, podpora znalostni spolecnosti vtip, současnost promrhavana ve veřejných zakazkach, prodej a zadluzeni budoucnosti (zdravotnictvi, skolstvi, penze) ze strany permanentne reformních neumetelu hrozi, schopnost argumentace a premysleni mizi (i zde), umele generovani práce pro jinak nezamestnatelne – absolventy prav, ekonomie aj. Plus cisla. Plus srovnani s cisly, kdy se podobne země dostaly do problemu. Pro mne trend zrejmy. Nadeje na zmeny bez systemove zmeny a nove nadeje nemozne. Bankrot je ozdravny ocisti od neschopnych verchusek, ktere systemove zkrachuji. Pro nekoho skuhrani pro mne proste výsledky pozorovani. Mozna zachrana individualni a polsko-ukrajinsky pristup: mladi venku zivi sve rodinne stare doma, stat bankrotuje. Pro mne logicke.

      „Jiste, jste sikovnejsi psavec nez ja a pochopitelne toho vyuzivate ke sve manipulaci. Ale tim se i odrazujete polemiku, po ktere volate (a pochopitelne doakzuejte vlsatni vyjimecnost).“

      Nebo iniciuji polemiku na soutezive urovni. Neschopni se vyhnou nebo ukážou ze neumi nebo se zlepsi.

      „Mate sympatie k Chomskemu (jednomu z poslednich popiracu genocidy v Kambodzi) a Kellerovi, trefil jsem se.“

      Zkreslujete. Prectete si napsane UPLNE. Je tam „pro jejich argumentaci a vtip“. Kambodza pokud je to pravda mi samozrejme vadi stejne jako u jinych ignorovani Chomskym oblíbeného masakrovani Timoru. K odbornosti CHomskeho se vyjadril kchodl. To Pan vedec. Poucte se a pak to přiznejte. Co se tyka Kellera, lisim se od Vas, kchodla, Fagana – zabavne se cte. Jak novinove usmesky střílející si s dogmatiku neo- podle mne uspesne tak par prolistovanych knizek. S Baumannem lze mti pravdu, jenze nejsem sociologa, beru to jako nemainstreamove svezi cteni, neresim odkud opsal.

      „Co se tyce plebejstvi, mame holt odlisnou zkusenost. Kdyz jsem se jako venkovan (diky sve odbornosti) ocitl mezi lidmi z “lepsich rodin”, tak je (prekvapeni!) zajimala ta odbornost. A lide stavici na odiv sve plebejstvi moc uzitecni nebyli.“

      Nemyslim, ze stavim na odiv plebejstvi, pouze se za ne nestydim. Vitam samozrejme každého patricije který není degenerovany idiot a vim, ze jsou takovi. Zkratka puvod necenim a neresim, chápu jeho vyhody i nevyhody.

      „PS Slo by to i bez sluvek “skuhrani”, “mainipulace”, “propaganda”, kvuli Vam jsem je zaradil, aby mela debata stavu. Moje zkusenost (z profesniho i osobniho zivota) je, ze ironie neni tezka, ale je tezke ji v sobe ovladnout (coz se casto nedari, priznavam).“

      Sluvka vitam, alespoň ma debata stavu, jak pisete.

  • Bob napsal:

   OK.
   A ČT si zase zveme v rámci „objektivity“ vyhozeného ruského profesora….
   Každý poslouchá , resp. najde si to co chce slyšet.
   Já si podobný rozhovor – viz blog rád přečtu.
   „Vyvážím“ si tím komentáře a rozhovory se Štětiny, Dobrovskými …atd., kteřé nám jsou v míře vrchovaté předkládany.

  • tresen napsal:

   Souhlasím, že si z nás vlk, přes všechno vážné ujišťování, střílí. Přivedla mě k tomu jeho věta, že tu bude nechuť připustit, že by zpovídaný mohl mít komplexní pravdu.
   Ne v něčem pravdu, nebo trochu pravdu, ale zrovna pravdu komplexní. 🙂

   Vlk je přece analytik, zvažuje vždycky všechna pro a proti, snaží se podle svých slov o vyvážený pohled. Pro něj přece neplatí, co o některých myslitelích napsal rovněž v Blistech komentátor Karel Dolejší v článku Propagandisté všech zemí, spojte se!

   „Jednu z velkých nevýhod situací, v nichž jsou lidé masírováni válečnou propagandou, představuje fakt, že ti, kdo potřebují být řízeni a sami nemyslí, zoufale postrádají spolehlivý orientační bod. Ale i pak se vlastně jeden nabízí a dokonce budí i zdání originality, ačkoliv jde jen o prostý marketingový trik – odlišení produktu (=novináře) od produktu (=mainstreamového novináře). Lze se ohánět tvrzením, že pravda vznikne, když se oficiální verze událostí jednoduše otočí o 180 stupňů. Když se v rovnici, která neplatí, zamění pravá a levá strana. Ti, co mají být dobří, jsou ve skutečnosti padouši, kdežto údajní zloduši jsou hrdinové. Ďábel je pánbu. Tak – a tím jsme zrušili náboženství…“ – See more at: http://www.blisty.cz/art/72720.html#sthash.ntMHPEL4.dpuf

   • prirodovedec napsal:

    Plati to, co jsem pomerne otevrene napsal pani SS: „mate na to? Argumentujte.“ I Fagan včera kchodlovi celkem brilantne ukazal, ze to umi, presneji, ze umi vice nez tapetovat druhé. Vy zatím zde citujete Dolejsiho. Vezmete Wimmera vetu po vete a polemizujte. Sama.

    • tresen napsal:

     Téhle repliky jsem si nevšimla, takže jsem tohle napsala pod vaší výzvou k paní SŠ:

     Klidně to můžeme vzít bod po bodu, ale to do půlnoci, kdy skončí diskuse, prostě nemůžeme stihnout. Ale začít můžeme.
     Takže:
     1. Wimmerův názor na působení Helmuta Kohla v období konce studené války. Wimmer tvrdí, že Kohl prosazoval opatrné jednání s Rusy, oproti vedení USA.
     Podle mne bylo sjednocení Německa pod Kohlovou taktovkou zdaleka největší kopanec, jaký Rusové dostali od skončení II. světové. A to dodnes.

     • kchodl napsal:

      K tomu opatrnému jednání s Rusy – se dobře vyjádřil německý náčelník generálního štábu z konce 80. let. Že prý s Kohlem trnuli celou dobu hrůzou, co si neokonští jestřábi z USA vymyslí. Protože těm na Německu nezáleželo. Ve štábním cvičení kde amíci testovali svoji malou omezenou válku v Evropě bylo jen v BRD po hodině války přes 10 milionů mrtvých. A Němci k tomu nemohli říci ani slovo. Pak ty neoconské magory Reagan všechny vypráskal, použil k tomu ten Nikaragua-contras-Irán skandál. Jenže tam za Bushů zase nalezli zpět a jsou tam doteď.
      Takže ano, Kohl byl s rusákama velmi opatrný. Bál se aby se nestala chyba jako ve Versailles – jen opačně, která by mohla v budoucnu vyvolat válku s Ruskem – ve které by Německo bylo zcela jistě vyhlazeno. A věděl, že je na Rusku zcela surovinově závislý a bude to tak dále – je to oboustranně výhodné.

      Pro rusáky bylo sjednocení výhodné. Německo zatopí Británii a Francii, ekonomicky.
      Vojensky nic neznamená, nemá rakety a jaderné zbraně.
      Nelíbilo se to Britům a Frantíkům, ze stejných důvodů. Viz. Magie: mám Německo tak ráda, že bych nejraději aby byly dvě.

      Extra výhodné to nebylo ani pro Německo, alespoň krátkodobě ne – ekonomicky je to zpomalilo o 10 let minimálně. A malér to znamenalo i politicky, protože ta východní část – tam reflexe s nacismem neproběhla – bolševik jenom přebarvil fangle, jinak to zůstalo stejné – nakonec socialismus jako socialismus. Celé Německo to tak stáhlo do leva, ne jen politicky ale třeba do toho bláznivého ekologismu (v NDR byla situace s životním prostředím ještě horší než v ČSSR).

      Takže jednoznačně má Wimmer v tomhle pravdu.

     • Sylva Šauerová napsal:

      Pani Treseni, chyba, taktická chyba. Nechala jste se zavléct do nesmyslné polemiky (o to přece panu přírodovědci šlo, o nic jiného). S nonsensem se ale nedá polemizovat. Tím totiž přistupujete na to, že je třeba jej brát vážně. Wimmera brát vážně nelze, stejně jako nelze brát vážně Hájka. Jeho spiklenecké bludy přece také nepůjdete vyvracet, anebo snad ano ? 🙂
      Snaha pana přírodovědce je pěkná, leč dětinská. Průhledná od samého počátku. Jako kdyby se Vás snažil nachytat žák 4. třídy ZŠ.

     • tresen napsal:

      Nevím, jestli je to chyba. Chtěla jsem sobě i jiným potvrdit, že ten, kdo to nechce brát bod po bodu, je sám velký vyzyvatel.

     • prirodovedec napsal:

      Rad proberu bod po bodu, da-li ještě vlk prilezitost.

      Nicmene to co napsal kchodl je poněkud méně naivni a jednostranne nez Vase o kopanci. Na to jste nereagoval, berte, ze beru za sve a reagujte na kchodla jako na mne bod po bodu.

      Jak jsem psal, ze nebudu dostupny az pozde – napsano drive nez jste mne zacala hledat, najdete si, je mi lito, ze nemohu reagovat, ze nebude cas vice dnu.

      Jinak pristup pani plukovnice je spravny bisacky 🙂 a agitatorsky. Nenechala se vyprovokovat jako scallop a nepustila se do předem prohrane bitvi a drzi svoji pevnou linii. Vas si vazim vice, ze jste zareagovala. Mohli bucho takto trénovat a pilovat i na jinych tematech a bavit se umenim argumentace.

  • prirodovedec napsal:

   Podobne prece plati na Kose o Vas. Muze brat někdo Vas vazne? Nejste jen Wimmer v opacnem gardu? Navíc po porovnani z hlediska psaneho argumentacne slabsi (ja vim, poradkyni Kohla jste nebyla 🙂 ), méně faktograficky a prilis mainstreamovy? A uvedomujici si svoji nedostatecnost a davajici ji najevo misto vecnou polemikou k Wimmerovym citacim v podstate bisackou dehonestaci? I kdyz treba pravdivou, pokud by se nekteri zacetli. Jenze napsala to byvala bis namestkyne Sauerova, nedavno barelistka označující se jako analyticka (zde bez analyzy 🙂 )? To je tezka zatez. A pokud do toho jdete zde ad hominem, jste sance nejen u beznych ctenaru, ale i u tech, kteří Vas obvykle haji jako vlk. Zustanou Vam jen vyznavaci viry – radeji se mylit se Sauerovou nez mit pravdu s Wimmerem (scallop a zde další).

   Kazdopadne rozhovor je pusobivy a bezesporu oslovi. Je celkem zrejme, proc je ceskymi medii necitovan, zumpaliste, kteří jsou analyticky ještě méně schopni nez analyticka z tajne sluzby by to nezvladli, když ani Vy k nemu neumite rici k obsahu nic – to je další propagace rozhovoru, bravo za amaterismus. A ja se tesil, ze to vezmete bod po bodu a rozpouta se zajimava diskuse. O obsahu, o motivech toho pana aj. Skoda. Asi jste se touto reakci shodila i u tech, kteří Vam verili nejakou odbornost jako ja (chápu u kocky skliby jste uz vyrizena davno a na ni Vam nezalezi, barelovity fanklub Vas přes palubu nehodi a Vasi zahranicni chlebodarci to zde nectou).

   • tresen napsal:

    Klidně to můžeme vzít bod po bodu, ale to do půlnoci, kdy skončí diskuse, prostě nemůžeme stihnout. Ale začít můžeme.
    Takže:
    1. Wimmerův názor na působení Helmuta Kohla v období konce studené války. Wimmer tvrdí, že Kohl prosazoval opatrné jednání s Rusy, oproti vedení USA.
    Podle mne bylo sjednocení Německa pod Kohlovou taktovkou zdaleka největší kopanec, jaký Rusové dostali od skončení II. světové. A to dodnes.

    • tresen napsal:

     Teda jestli připustíte, že to chvilku mohu vzít za paní SŠ. Omlouvám se, nevšimla jsem si hned, že váš příspěvek míří pouze na ni.

     • Vidlák napsal:

      Tresni máte pravdu… podle Vás to byl kopanec… otázkou je,zda to byl kopanec Rusku i podle někoho jiného.

    • Laco G. mlynář napsal:

     Myslíte, že je rozumné, aby v rámci mezinárodní politiku tu ten, tu onen stát dostával kopanec?
     Sjednocení Německa nevadilo ani tak Rusku, jako spíš Velké Británii a samozřejmě Francii.
     Rozumní lidé si Třešni myslí, že mezinárodní bezpečnost, zejména v Evropě, kde je nejvíce jaderných zbraní může být zajištěna pouze kolektivně, nikoliv kopanci.

     • tresen napsal:

      To já nehodnotím, pane LG. Vyjadřuju se jen k Wimmerovu názoru na Kohla.

  • Hladis napsal:

   Teda tady to zacina byt uz hodne srandovni. Ještě tu chybi rozhovor s Robertsem a primo Alex Jonesem a za chvili se zacne lit ocet, bat se před HARP, schovávat před Illuminaty a jiné zname srandicky. Tahle epidemie konspiracni paranoie je opravdu silena. RT toho dost zneuziva a tyhle srandovni postavičky z infowars a podobných spolku rada cituje a zve je i do vysilani. Rusko se primo na sireni konspiracnich nesmyslu podili a z propagandistického hlediska to delaji dobre. Hlad lidi po konspiracnich nesmyslech je opravdu velky. Kdysi jsem myslel, ze se to tyka pouze Americanu a mel jsem je za hloupe. Cech preci ma jistou davku zdraveho selskho rozumu a evropani tyhle moresy nemaji. Mno bohuzel diky internetu a hlouposti se takove blaboly siri jako lavina a lidi tim snad nahrazuji absenci nejake viry, ci jen hledaji berličky pro sve deprivace, at jsou sebenesmyslnejsi a rikaji to lide sebevystrednejsi a sebeblbejsi. Bohuzel i u nas na foru je par jedincu takhle zasazenych. Slouzi pro naramne pobaveni a vždy je legracni je v takových nesmyslech utopit. Ale ja jsem agent Illuminatu, takze me neberte uplne vazne 😀

  • evix napsal:

   Tedy po přečtení vašeho názoru, jsem se octla o 25 let zpátky 😦

  • Mac napsal:

   🙂
   podle očekávání dostala madam Šauerová z předloženého menstruaci….

 3. Leo K napsal:

  Ten rozhovor je v originále zde: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=faL4zRUdQTA – překlad pana Janýra je ale validní. Vím, že tenhle odkaz je součástí článku, ale pod videem je krátké shrnutí, co vedlo Kena Jebsena k tomu rozhovoru. KenFM (kenfm.de) je mladé internetové periodikum.

 4. Fagan napsal:

  Jeste stesti, ze toto co pan Wimmer si v Nemecku mysli uz jen pan soudruh poslanec Gysi z Die Linke. Najdu jeho projev v Bundestagu a dam ho sem.

 5. scallop napsal:

  Uf, vydrzel jsem to do poloviny. Takze za vse mohou USA, pak Anglie a zbytek anglosaskeho sveta. Britove s USA delaji vsechno proto, aby rozestvali Evropu. Trochu i Nemecko, ale tam jsou vinici vsichni krome Kohla. Valka v Jugoslavii zacala az roku 1999 a za Kohla by tam zadna valka nebyla a vsechny promichane narody by spolu zili stastne naveky. Ekonomickou bidu v Rusku za Jelcina zpusobil nejaky Sachs. OBSE by zajistili bez problemu mir jen ti bidaci UŠáci jim to pokazili.

  Pocitam, ze v druhe pulce rohovoru jsou dalsi perly, az uz jsem nemel silu to cist. Takhle okata sebeobhajoba sve politiky a narek, ze svet ji nerozumel, jsem uz dlouho nevidel. (V podobnem stylu mudruje u nas Vaclav Klaus.) No nic, v boji proti UŠákům a bruselakum se hodi vse. Lepsi se mylit s Ruskem nez mit pravdu … s kymkoliv.

  Pane vlku, myslim, ze tento rozhovor se bude libit. Je to vnitronemecka verze cechackovskeho pocitu „my Cesi vime vsechno lepe, rozumime svetu od Ukrajiny po egypt, jen ti mocni na zapade to nechapou, protoze jsou hloupejsi. Jenze stejne jsme nakonec jen obeti ostatnich, to je bordel.“

  Tentokrat nebudu s obsahem polemizovat jako jindy. Jen bych se opakoval. V debate take necekam nic noveho. Podnestri bude zapomenuto, Zemanuv podpis pod bombardovani Jugoslavie tez, hromady mrtvol od Cecny pres rwandu po Srebrenici pochopitelne take, nicmene Schwarzenberg bude proklet za uznani Kosova, protoze tim se porusila mezinarodni stabilita. Amen.

  • prirodovedec napsal:

   Zatím tedy plati pro SS, Vas a tresen: Nebudu polemizovat, … ja dodavam suse, protože zrejme na to nemate. Zatím vede tresen, citovala trefne Dolejsiho. Zbyva Fagan, zda něco dokaze jako včera nebo dotahne slibene tapetovanim Gysiho.

   Zatím je to celkem tristni postoj tech, kteří dostali balon na vykop …

   • scallop napsal:

    Rozhovor je mix ublizeneckych dojmu. S cim mam polemizovat – s myslnekou, ze za problemy Evropy mohou mohou anglosasove protoze vymysleli echolon? Fakt nevim jak to vyvratit, stejne jako neumim vyvrtait tezi Hajka, ze zadny utok na dvojcata nebyl nebo tvrzeni, ze americane nepristali na mesici a vsechno to byli medialni manipulace (stejne jako jsou dnes svetova media manipulovana tim, ze tam nejsou pretiskobvany rozhovory s Vaclavem Klausem).

    Nebo mam polemizovat s tim, ze valka v Jugosloavii zcala roku 1999? Prechozi vrazdeni mohla byt take medialni manipulace. Nebo ze s Kkolem by tam byl mir? Ano, je mozne, ze jugoslavie by zustala mirumilovna zeme plna promichanych narodu, ktere spolu bez problemu kamaradi – nedokazal to nikdo jiny v Evrope, ale treba by se s Kohlem skutecne ukazalo, ze Jugoslavie je plna osvicenych lepsich lidi, kteri lehce zapomenou na minule narodnostni krivdy a budou spolu budovat lespi spolecnsot. Neumim to vyvratit.

    Nebo mam polemizovat s tim, ze mezinarodnim stabilita neni ohrozena obcasnou okupaci jineho statu ci vyzbrojeni separatiostu u sousedu, ani neni ohrozena hromadou mrtvych (v televize se preci daji lehce zpravy prenout na estradu), ale je ohrozena tim, kdyz neco (cokoliv) udelaji amici nebo kdyz schwarzenberg?

    S kterym dalsim osobnim ublizeneckym dojmeme neoceneho minuleho politika (kterych jsou na svete mraky) mam polemizovat? Uz v prvni polovine rozhovoru je jich plno, nemam silu reagovat na vse. Me jednostranna nalejvarna „za vse mohou anglosasove“ nemotivuje k odpovedi, ale kvuli Vam jsem neco malo napsal.

 6. Fagan napsal:

  Tak tady je, musel jsen najít český překlad. Pan poslanec Wimmer si asi spletl stranu a koalici kde působí. Protože by mohl pani Parteigenossemu východoněmecké SED (sesterské to straně páně Putinově KSSS – obou jinak ve světě velmi vážených „demokratických“ stran bojujícím proti americkéckému imperialismu, hydře Wall Streetu a buržoasnímu strýčku Samovi, jak v dobové karikatuře obtloustlý s kloboboukem s americkou vlajkou dosedá do těžké rustikální kožené sedačky, na obtloustlých prstech má těžký zlatý pečetní prsten v druhé ruce skleničku se zlatavým obsahem Jacka Danielse a upjatě se kouká na nástěnnou mapu SSSR a mumlá si „Too large for those who don´t need it ….“…:-)

  Pane předsedo! Dámy a pánové!
  Putin chce řešit celou krizi na Ukrajině vojensky. Nepochopil, že se problémy lidstva nedají řešit ani vojáky ani puškami, ale právě naopak.
  (potlesk u Levice)
  Ani problémy Ruska se takhle nedají řešit.
  (potlesk u poslanců Zelených)
  Jeho myšlení a jednání je špatné a je námi jasně odsuzováno.
  (potlesk u Levice a u poslanců Zelených)
  Je to ale stejné myšlení, které převládalo a převládá na Západě: v případě Jugoslávie, Afghánistánu, Iráku a Libye.
  (odpor u poslanců CDU/CSU a SPD)
  Místo systémové konfrontace nastoupily zájmové rozpory mezi USA a Ruskem. Studená válka skončila, ale takové zájmové rozpory mohou přinést podobné postupy.
  USA chtějí získat více vlivu a bránit to, co získaly, a Rusko chce získat více vlivu a bránit to, co získalo. Jako charakteristiky pro Rusko říkám jen: Gruzie, Sýrie, Ukrajina. A i když odsuzujeme Putinovo jednání, musí člověk vidět, jak došlo k celému vyostření a konfrontaci. Říkám vám zcela zřetelně: všechno, co mohlo NATO a EU pokazit, to pokazily.
  (potlesk u Levice)
  Začínám u Gorbačova v roce 1990. Navrhoval společný evropský dům, rozpuštění NATO a Varšavské smlouvy a koncept „všeobecné bezpečnosti“ s Ruskem. To NATO odmítlo. Řekli: rozpustit Varšavskou smlouvu, to je O.K., ale NATO zůstává. Z obranného společenství změnili NATO na intervenční svazek.
  Druhá chyba: při znovusjednocení Německa prohlásili německý ministr zahraničí, náš tehdejší ministr zahraničí Genscher, a další ministři zahraničí Gorbačovovi, že nebude žádné rozšiřováníNATO směrem k Rusku. Tento slib byl porušen. Došlo k výraznému rozšíření NATO směrem k Rusku.
  Někdejší ministr obrany USA Robert Gates označil uspěchané přijetí východoevropských států do NATO za těžkou chybu, a pokus Západu přizvat do NATO Ukrajinu za těžkou provokaci. To jsem neprohlásil já, nýbrž někdejší ministr obrany USA.
  A pak za třetí došlo k rozhodnutí, umístit do Polska a ČR rakety. Ruská vláda řekla: to se dotýká našich bezpečnostních zájmů; nechceme to. – To Západ vůbec nezajímalo. Udělali to tak jako tak.
  K tomu NATO v souvislosti s jugoslávskou válkou opakovaně a těžce porušilo mezinárodní právo. To mezitím připustil i někdejší kancléř Schröder. Srbsko nenapadlo žádný cizí stát, a nebylo ani žádné rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. Přesto se poprvé od r. 1945 s účastí Spolkové republiky bombardovalo. A obyvatelky a obyvatelé Kosova si směli plebiscitem rozhodnout o oddělení od Srbska. Tehdy jsem ostře kritizoval porušení mezinárodního práva a řekl jsem vám: otevíráte Kosovem Pandořinu skříňku; protože je-li to dovoleno v Kosovu, musíte to dovolit také v jiných místech. Nadávali jste mi. Nebrali jste to vážně, a to protože jste věřili, že jste takovými vítězi studené války, že pro vás už neplatí žádná měřítka. Říkám vám: Baskové se ptají, proč si nemohou uspořádat plebiscit o tom, zda chtějí patřit ke Španělsku nebo ne. Katalánci se ptají, proč si nemohou uspořádat plebiscit o tom, zda chtějí patřit ke Španělsku nebo ne. Přirozeně se tak dnes ptají i obyvatelky a obyvatelé Krymu.
  Pomocí porušení mezinárodního práva se může zvykovým právem také vytvořit nové mezinárodní právo; to přece víte. Jsem ale stále toho názoru, že by odtržení Krymu bylo stejným porušením mezinárodního práva, jako bylo porušením mezinárodního práva odtržení Kosova.
  (potlesk u Levice)
  Věděl jsem ale, že se Putin bude odvolávat na Kosovo, a on to také udělal. Teď říkáte, paní spolková kancleřko: situace je ale zcela jiná.
  (poslankyně Claudia Rothová [Augsburg, Zelení]: To taky je!)
  – No, možná. – Nedoceňujete ale to, že porušení mezinárodního práva je porušením mezinárodního práva.
  Milá paní Rothová, zeptejte se někdy nějakého soudce, zda krádež y ušlechtilého motivu při srovnání s krádeží z neušlechtilého motivu přestává být krádeží. Řekne vám: je to stále krádež. – V tom je ten problém.
  (potlesk u Levice – výkřiky posl. Jürgena Trittina [Zelení])
  Pan Struck [bývalý ministr obrany a později předseda frakce SPD; pozn. překladatele] tehdy prohlásil: Spolková republika musí bránit svou bezpečnost na Hindúkuši. Nyní prohlašuje Putin: Rusko musí bránit svoji bezpečnost na Krymu. – Německo ostatně nemělo na Hindúkuši žádnou flotilu a bylo také podstatně vzdálenější. Přesto teď říkám: obě věty byly, resp. jsou, špatně.
  (potlesk u Levice)
  Ale co je také pravda: když dnes mnozí porušovatelé mezinárodního práva porušovateli mezinárodního práva Rusku vyčítají, že porušuje mezinárodní právo, není to nijak zvlášť účinné ani věrohodné. To je skutečnost, s níž se musíme vypořádat.
  (potlesk u Levice)
  Obama mluvil přesně tak, jako vy, paní kancléřko, o suverenitě a územní celistvosti států. Ale oba tyto principy byly porušeny v Srbsku, v Iráku, v Libyi. Západ si myslí, že může porušit mezinárodní právo, protože už je pryč studená válka. Hrubě byly podceňovány čínské i ruské zájmy. Za Jelcina, který býval často opilý, už jste Rusko vůbec nebrali vážně. Ale situace se změnila. Velmi pozdě se teď odvoláváte na zásady mezinárodního práva vzniklé během studené války. Jsem velmi pro to, aby znovu platily – ale potom pro všechny! Jinak to nejde.
  (potlesk u Levice)
  Pak začaly potyčky mezi EU a Ruskem na Ukrajině. Oba mysleli a jednali stejně. Barroso jako šéf komise EU, řekl: Buď celní unie s Ruskem, nebo smlouvy s námi! – neřekl „obojí“, nýbrž „buď – anebo!“ Putin řekl: buď smlouvy s EU nebo s námi! – Oba mysleli a jednali ve vylučujících se možnostech . To byla ničivá chyba na obou stranách.
  (potlesk u Levice)
  Ani jedný z ministrů zahraničí států EU se nepokusil mluvit s ruskou vládou a vůbec vzít na vědomí bezpečnostní zájmy Ruska.
  (Dr. Rolf Mützenich [SPD]: To přece není pravda! – další zvolání od Zelených – To není vůbec pravda!)
  Rusko se přece obává, že po sblížení s EU přijde na Ukrajinu NATO. Cítí se stále obklíčenější. Ale teď jsme se dali do sporů na Ukrajině.
  Ministři zahraničí států EU a NATO ponechali zcela bez povšimnutí historii Ruska a Ukrajiny. Nikdy nepochopili význam Krymu pro Rusko. Ukrajinská společnost je hluboce rozdělená
  (výkřiky posl. Manuela Sarrazina [Zelení])
  také to se nebralo v úvahu. Toto hluboké rozdělení se ukazovalo už za druhé světové války, a ukazuje se i dnes. Východní Ukrajina tíhne směrem k Rusku. Západní Ukrajina tíhne ve směru Západní Evropy. V tuto chvíli není na Ukrajině politická osobnost, která by mohla reprezentovat obě části společnosti. To je smutná skutečnost.
  Pak zde ještě máme Rady Evropy a Organizaci pro bezpečnost a vzájemnou spolupráci v Evropě (OBSE). Ty jste v poslední době velmi upozadili, paní kancléřko a pane ministře zahraničí. Příspěvky těmto organizacím se stále snižovaly, protože jste se domnívali, že nejsou důležité. Jsou to ale jediné evropské organizace, ve kterých je současně Rusko a Ukrajina. Proto je musíme znovu posílit – také finančně – a nesmíme mluvit o vylučování Ruska; to je zcela mimo.
  (potlesk u Levice)
  Zažívali jsme pak silné přiostření na Majdanu, zažili jsme ostrostřelce a mnoho obětí. Je mnoho pověstí. V takových situacích se hodně lže. Proto navrhujeme zřídit mezinárodní vyšetřovací komisi. My, ale především Ukrajinky a Ukrajinci, máme právo se dozvědět, co tam proběhlo a kdo nese za co zodpovědnost. Těší mne, paní kancléřko, že to podporujete.
  (potlesk u Levice)
  Na Majdanu bylo mnoho demokratických sil, ale také fašisti. Západ spolupracoval přímo i nepřímo.
  (Claudia Rothová [Augsburg, Zelení]:Co? S fašisty? – Katrin Göring-Eckardtová [Zelení]: S fašisty, nebo jak?)
  Poté ministři zahraničí Steinmeier, francouzský a polský ministr zahraničí, uzavřeli s Janukovičem a opozicí dohodu. Teď říkáte, pane ministře zahraničí, že Janukovič nechal dohodu padnout svým útěkem.
  To je nesprávně, Lidé na Majdanu odmítli velkou většinou tuto dohodu.
  (Manuel Sarrazin [Zelení]: Na Majdanu nebylo žádné hlasování!)
  a vy, pane ministře zahraničí, jste se na místě za tuto dohodu nijak nezasazoval. Teprve po odmítnutí opustil Janukovič Kyjev. Pak se sešel parlament a odvolal ho 72,88 % hlasů.
  Ústava ale předepisuje 75 %. Nyní říká pan Röttgen [CDU, předseda zahraničního výboru Bundestagu; pozn. překl.] a další: No jo, za revoluce se nemůže tak hledět na ústavu. O nějaké to procento víc nebo míň … Ovšem, Putin se na to odvolává a říká: „Pro odvolání nebyla ústavně předepsaná většina.“
  (Manuel Sarrazin [Zelení]: Přes 80 %, pane Gysi!)
  a odkazuje se proto na dopis, který mu poslal Janukovič.
  Kromě toho: během hlasování o odvolání v parlamentu stáli okolo samí ozbrojenci. To není obzvlášť demokratické. Při hlasování na Krymu příští neděli stojí okolo také samí vojáci. A to také není není obzvlášť demokratické.
  (Norbert Spinrath [SPD]: Aha!)
  Zajímavé je, že říkáte, paní kancléřko, že takové lidové hlasování je prý podle ukrajinské ústavy zakázané. Kdy tedy ústava platí a kdy ne? Při odvoláváni prezidenta neplatí, a při hlasování na Krymu má najednou platit?
  Měla byste se rozhodnout: Přijímáte plně ukrajinskou ústavu nebo jen její určité části, ty, které se vám hodí? To je způsob, který znám a který se mi nelíbí..
  (potlesk u Levice)
  Potom byla vytvořena nová vláda, ihned uznaná presidentem Obamou, také EU a také spolkovou vládou. Paní Merkelová! Vicepremiér, ministr obrany, ministr zemědělství, ministr životního prostředí, generální prokurátor – to jsou fašisté. Šéf národní bezpečnostní rady byl zakládajícím členem fašistické strany Svoboda. Fašisté mají důležité pozice a například dominují v bezpečnostním sektoru. Ještě nikdy fašisté dobrovolně neodevzdali moc, pokud získali aspoň podíl na ní.
  (zvolání od CDU/CSU: jako komunisti!)
  Přinejmenší spolková vláda zde měla povinnost vymezit hranice, už s ohledem na naše dějiny.
  (potlesk u Levice)
  Když do rakouské vlády vstoupila Haiderova FPÖ, přistoupili jsme dokonce k omezení kontaktů a podobně. A u fašistů na Ukrajině neděláme nic? Svoboda má nejtěsnější kontakty s NPD a s jinými nacistickými stranami v Evropě. Předseda této strany, Oleg Ťahnybok, řekl doslova toto. Teď cituji; musíte si poslechnout, co doslova řekl – uvozovky -:
  Vemte pušky, bojujte s ruskými sviněmi, s Němci, s židovskými sviněmi a jiným pronárodem. Konec citátu.
  Opakuji. Tento muž řekl – uvozovky –:
  Vemte pušky, bojujte s ruskými sviněmi, s Němci, s židovskými sviněmi a jiným pronárodem. Konec citátu.
  – Dnes jsou tu útoky na Židy a Židovky, na levici, a proti tomu všemu neřeknete nic? S těmito lidmi ze Svobody se bavíte? To je pro mne skandál. Musím vám to říci zcela jasně.
  (potlesk u Levice a také u poslanců Zelených)
  Teď chcete – a to jste oznámili – zavádět sankce, když to jinak nepůjde, jak říkáte. Ale ty nebudou Putinovi imponovat. To přeci jen zostří situaci. Kissinger, někdejší ministr zahraničí USA, má pravdu. Říká, že sankce nejsou výrazem strategie, ale výrazem toho, že strategie chybí. To platí také o eskalaci vojenských přeletů Polska a baltických republik. Co to má být?
  Konta Janukoviče a jeho podporovatelů jsou zablokována, protože jde o ukradené státní peníze. Ptám se: A to jste předtím nevěděli? – Druhá otázka: Proč vlastně jen jejich konta? Jak je to s miliardovými majetky jiných oligaerchů, těch, kteří podporují jiné síly? Jak je to všechno jednostranné!
  (potlesk u Levice)
  Jedinou cestou je diplomacie.
  Za prvé. Západ musí uznat legitimní bezpečnostní zájmy Ruska na Krymu, jak už to ostatně pochopil i ministr zahraničí USA Kerry. Pro Krym musí být nalezen status, který je přijatelný pro Rusko, Ukrajinu i pro nás.
  (potlesk u poslanců Levice)
  Rusko musí dostat záruky, že se Ukrajina nestane členem NATO.
  Za druhé. Perspektivou je pro Ukrajinu funkce mostu mezi EU a Ruskem.
  Za třetí. Na Ukrajině musí být zahájen proces porozumění a smíření mezi jejím východem a západem, snad pomocí konfederačního nebo federačního uspořádání, snad dokonce se dvěma prezidenty.
  Co vyčítám EU a NATO: Až dosud se nehledal a nebyl nalezen žádný vztah k Rusku. To se teď musí zásadně změnit.
  (potlesk u Levice)
  Bezpečnost v Evropě není možná ani bez Ruska ani proti němu, ale jen s Ruskem. Až bude jednoho dne krize překonána, mohlo by být výhodou, že zase všichni budou respektovat mezinárodní právo.
  Děkuji.
  (potlesk u Levice a také u poslanců Zelených)

  • Laco G. mlynář napsal:

   Normálně když vidím zde Faganovo sáhodlouhá psaní, přeskakuji je. Za dnešní příspěvek, projev Gysiho v Bundestagu, patří Faganovi velké díky. Pokud jde o mne podepisuji 100% vše co v projevu řekl, ostatně v Mlýně jsem psal úplně stejně o Ukrajině od začátku prosince loňského roku.
   Fagan je totéž co Šauerová, jemu projev vadí nikoliv proto, co v něm bylo řečeno a proto, že by měl nějaké protiargumenty, ale proto, že jej proslovil pan Gysi.

   Jó tragédií stoupenců naší pravice je argumentní impotence a naprostá absence jakékoliv vize, kromě té které nastudují s Emerických zdrojů. Jenže ty už jsou v dnešním světě emeritní.
   Česko musí mít svoji vizi, ne tu emerickou a emeritní a navíc řádně vyargumentovanou.
   Fandí se jenom na fotbalovém utkání. Fandit v reál politice je hazard.
   Tedy pan Gysi je ovšem formát. V našem Parlamentu na něj nikdo nemá.

  • Vidlák napsal:

   Taky nechápu, co mu na tom projevu vadí… klidně se pod něj podepíšu a podepsal bych se pod něj i kdyby ho řekl Hitler, Churchill, Mussolini, Roosewelt, Franco, Klaus nebo Schwarzenberg.

   • Laco G. mlynář napsal:

    Pane Vidláku, to je ovšem nesprávný postup, Vy se musíte podepisovat pouze pod projevy Obamy a jeho loutek, Merkel, Hollanda, Camerona atd. a tak podobně.
    A to ať řeknou jakoukoliv kravinu.
    Toť postoj stoupenců naší hloupé pravice.

    • kchodl napsal:

     Která ovšem s pravicí nemá nic společného.

     Pravdo-láska, když se teď (občas) prohlašuje tu za pravici, tu za konzervativce, pak zase za katolické konzervativce, …
     Jsou to od neo-cons (post marxistů), klerofašistů, neo-naci, po obamovskou „novou levici“.

     Jestlipak už hoši a děvčata z pravdolásky četli nově vyšlé Heideggerovy „Černé deníky“ ?

     Tam se jejich guru odhaluje velmi pěkně. Nácek, jen ten Hitler mu „nesplnil očekávání“ – o morálním odsouzení vůbec nic. Jen když to velkoněmcům nevyšlo, tak se upnul k odmítání techniky, modernosti, pokroku. Vzor Pol-Pota. A také Sartra (a Havla).

     My ne-pravdoláskoví to dávno víme, vylučování Einsteina z „německé fyziky“, to není jen chvilkový rozmar.

    • Vidlák napsal:

     Je ovšem blbé, když pak někdo z nich zradí a stane se v očích ostatních levičákem a je vyobcován… co potom? Jedině podepsat nějaké poučení z krizového vývoje… 🙂

  • Dedek napsal:

   Díky. Do dnešního dne jsem myslel , že nejste schopen objektivního sbírání informací. Přesvědčil jste mě o opaku. Budu se nad Vašimi názory více zamýšlet i když s nimi v převážné většině nesouhlasím.

  • prirodovedec napsal:

   Viz vyse. Po zablesku včera zpet u tapet. 🙂

   Jedna veta: Wimmer je spatne, protože se shoduje s komancem Gysim :). Vytecna ilustrace neschopnosti sam argumentovat :).

  • kočka šklíba napsal:

   Přesně jako Laco, většinou vaše příspěvky přeskakuji, za tento děkuji a zároveň i za zajímavý příspěvek ke včerejšímu tématu .
   Nevěřím, že vám na slovech Gysiho něco vadí, pokud ano, co to je?

  • Martin V. napsal:

   Za přepsání projevu pana Gysiho díky, rozumná slova. Vy sám jste se ovšem celkem hloupě diskvalifikoval tou „páně Putinovou KSSS“. Když už na to Rusko tak uvědoměle dštíte síru, občas si o něm něco zjistěte, ať nejste za úplného hlupáka.

   • Fagan napsal:

    On nepracoval na zaklade prikazu KSSS? A koho tedy? Britskych Toryu? CDU/CSU nebo snad US Tea Party?

    • Martin V. napsal:

     Jo ahá, když Pepa Novák tahá v Kolbence, tak je Kolbenka páně Nováka, už tomu rozumím 😀 Kličkujete ještě hloupěji, než se dalo čekat :-\

  • evix napsal:

   To je výborný proslov, vám se na něm něco nelíbí?

   • tresen napsal:

    Když nic jiného, tak jsem aspoň zjistila, kde je jeden ze zdrojů inspirace zdejších bijců. Myslím, že by se našly shodné celé odstavce.
    To dnes u takového Dolejše nenajdete, že?

    • kočka šklíba napsal:

     Já tento projev četla dnes poprvé, takže u mě tuto inspiraci nenajdete. Nicméně, ptz jsem pochopila, že jsem jedna ž těch „bijců“, mohla byste teda napsat, co vám na tom projevu připadá jako inspirace pro „bijce“? To by mě skutečně zajímalo. Ať vidíme, jak smýšlejí ty „mírové holubice“ jako jste vy a spol.(zřejmě si tak připadáte ;)).
     No pokud jste pozorně četla Dolejše, tak částečně tam ty názory najdete, ale i kdyby ne, tak co jste tím chtěla říci? Má to nějaký význam pro polemiku s „vlkovým“ textem a projevem Gysiho?
     Pro mě rozhodně ne, pro vás ano?

     • tresen napsal:

      Vy jste evix?
      Ale to je jedno.
      Že by Die Linke přebírala formulace z Kosy je dost nepravděpodobné, takže věřím spíš tomu, že to je naopak.
      Pro polemiku s vlkem to význam nemá, u něho nepředpokládám, že by to, co tu psal o Krymu, Rusku a o roli Západu, opisoval od Gysiho. Aspoň ne vědomě.
      Je samozřejmé, že ještě existuje zdroj společný. Pak ovšem záleží na tom, na co tu už narazil pan LG, totiž jak je kdo jazykově vybavený.

     • Martin V. napsal:

      Pro třešeň:
      Soudíte zřejmě dle sebe, že každá myšlenka musí být odněkud opsaná. Ale představte si, že nemusí! A dokonce může víc lidí nezávisle na sobě dojít k hodně podobným závěrům! To jsou věci, co?

     • Evix napsal:

      To tresen, já to celkem čtu ty blogy tady, ale ať se psalo cokoliv, to co se děje na Ukrajině už začíná opatrně vadit i těm na západě…Jak mi vysvětlíte, že byl zabit jeden revolucionář? http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vaclav-Danda-Zacala-valka-mezi-majdanskymi-revolucionari-313596
      A že tam klid není o tom je další článek http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kyjevem-znovu-otraslo-nasili-313673

     • kočka šklíba napsal:

      Nejsem Evix, ale vy jste přece nenapsala, že zdrojem myšlenek nicku Evix je projev Gysiho, nebo špatně čtu? A vzhledem k tomu, že Evix má, jak se domnívám, podobné názory jako já, ozvala jsem za „bijce“ já.
      Nicméně třešni čekám na vaše upřesnění, které mé názory, mě „bijce“ , mají zdroj v projevu Gysiho? No tak konečně napište něco konkrétního, nejen bezoobsažný výkřik. Dále také, jak souvisí to, že u Dolejše, podle vás, nic podobného nenajdeme, s tématem?

     • kočka šklíba napsal:

      Navíc třešni, nerozumíte přečtenému. Tohle je vaše reakce naprosto mimo mísu:
      „Pro polemiku s vlkem to význam nemá, u něho nepředpokládám, že by to, co tu psal o Krymu, Rusku a o roli Západu, opisoval od Gysiho. Aspoň ne vědomě.“
      Já se ptala jak souvisí vaše zmínka o Dolejšovi s tématem, jak vlkova textu, tak s projevem Gysiho. Vůbec si nemyslím, že by vlk opisoval ;), také to nebylo předmětem mé otázky.
      A vůbec jste kouzelná, dá se opisovat i nevědomě? :D.

     • tresen napsal:

      Dolejš? Aha, to čtěte tak, že už ani někteří komunisti nejsou, co to bývalo. Někteří jsou dokonce rozumnější než třeba Hájek nebo Bartoš, kteří sami sebe vidí jako echt pravici. Takže ta aktuální hranice, vyvolaná ukrajinskou krizí, běží jinudy než obvykle.

    • Evix napsal:

     Abych pravdu řekla, dost nechápu vaše mozkové pochody. Víte já si dost dobře pamatuji názory lidí, co zažili válku, co zažili padesátá léta. Já zažila normalizaci a tu vaši, tu lepší „pravicovou“ zažívat nechci, bohužel jsem vtažená do pracovního procesu, který ze mně proti mé vůli udělal lidský zdroj…..Kapišto….
     Tím pádem nepotřebuji žádnou inspiraci a kdo je ten váš Dolejší ani nevím, toho jména je více lidí, kteří píši blogy…
     Po přečtení příspěvků Kočky Šklíby jsem zjistila, že se prý pasujete do role holubice míru, no já nevím, ale řekla bych, že se vyjadřujete spíše jako poštolka, taky roztomilý ptáček…
     Akorát je příbuzným jestřábům (hm tak není, poštolka je sokolovitý dravec, jestřáb je příbuzný orlům)…

     • tresen napsal:

      Dolejší je komentátor na Blistech, Dolejš je poslanec za KSČM. Je mi líto, že vám působím takový zmatek, jakož i že jste v situaci, kdy jste vtažená do pracovního procesu, který z vás dělá lidský zdroj.
      Na co se pasuju podle kočky šklíby, na to moc nedejte. Ani poštolka nejsem, myši nerada.

     • evix napsal:

      Je mi úplně jedno, který Dolejš co kde píše… Mám své názory díky společnosti, ve které žiji. Všimněte si, že lidé s vašímy názory začínají být v menšině…Společnost se začíná radikalizovat, tady v Severomoravském kraji čím dál víc.

     • tresen napsal:

      Nesmysl. Že jsem v menšině, vím od raných devadesátých let. Liberální pravičáci jsou něco jako bílé vrány.

 7. zemedelec napsal:

  Pane Vlk.
  Konečně začne mnoho politiků,jak západu,ale i východu chápat,že Rusko zůstane Ruskem a musí se sním jednat,jako rovný s rovným.Jestli teď trochu haraší zbraněmi,tak jen kvůli tomu,že jakákoliv provokace,bude potrestána.

  • Hladis napsal:

   No vztahy s Ruskem byly prehodnoceny, ale ne tak, jak si vy myslite 🙂

   • Mac napsal:

    no hlavně aby po vyhodnocení toho „přehodnocení vztahů“ Západ s protaženým ksichtem nezjistil, že je poškozený víc on sám…

 8. Admirál napsal:

  Pan Wimmer popsal v rozhovoru stav věcí velmi komplexně a kultivovaně.

  „Extrémista jeden komunistickej z CSU.“

  Potvrzuje a shrnuje rámuje obraz toho, co outsidři můžou po střípkách sestavit upozaděných zpráv a průniků světla.

  Vyvodit si pro sebe důsledky s přijetím a uznáním tohoto obrazu musí každý sám za sebe.

 9. kchodl napsal:

  Vlku, myslím, že většině lidí tenhle rozhovor neunikl, ale určitě bude zajímavé zjistit, co si o tom kdo myslí.

  Dá se očekávat, že se to okamžitě ocitne pod palbou. Jak to začíná výše – S.Š, Fagan, scallop.
  Kdo z falangy pravdy a lásky chybí, se jistě za moment ozve také. Pochybnosti nebo argumenty se nepřijímají, budou hájit oficiální linii. Proč také ne – mají z toho asi prospěch, postavení, prebendy, ale hlavně jsou tak naprogramováni. Nedivil bych se, kdyby i je někdo monitoroval a museli osvědčovat pravověrnost. Tak to chodí.

  Nelze připustit, aby ten „odpadlík“ Wimmer měl pravdu – i jen ždibec pravdy, to by narušilo tu pevnou až proto-válečnou linii propagandy. Je to samozřejmě člověk od OBSE, což jak každý správný „pravičák atlantista“ ví, je podivná organizace, paktující se s „nepřítelem“. Že to nepřítel ani tak moc není, jelikož od něj coby EU bereme téměř všechny suroviny, spolupracujeme ve vědě a létáme společně do vesmíru – to je teď jedno.

  Prostě Wimmer nebo Hájek, všechno je to jedna pakáž. Přidáme otce reaganomiky Craiga, ten má nálepku exota už dávno, takový americký Hájek, i když neprožil katolickou nirvánu.
  Shrodera bychom do té zrádcovské grupy přihodili také, ale to by se někdo mohl zlobit, jelikož Gazprom, BP, Shell, Exxon – všechno je to jedna banda a kdoví odkud by přiletěla facka, takže na něj zapomeneme, stejně jako na Kohla.

  Také pomineme hlasy šéfů Siemensu, Thyssenu, … evropských průmyslníků, kteří se teď velmi hlasitě ozývají – ale lidé tolik německé noviny nečtou a u nás to „lůza“ ani neví, tak co.

  Všichni totiž říkají podobné věci jako ten škůdce Wimmer.

  Co amerika činí, dobře činí. I kdyby nám měli házet atomovky na hlavy, díky za ně ! Je to pro naše osvobození – tentokrát definitivní.

  Takže asi tak, k námitkám pravdy a lásky.
  Líbí se mi ale, že teď se propaganda o „bojovnících za svobodu z Majdanu“ nějak zadrhla. Ochočení náckové banderovci, ochočené plynové princezny, nenásilní boxeři a podobné kreatury se ukázaly méně ochočenými než loutkář čekal – takže co teď ?
  Jsem zvědavý, jak se z těch lží vyhrabou.

 10. Fagan napsal:

  Naproti tomu, co si myslí Wimmerův kolega minister financní Wolfgang Schäuble o situaci na Krymu, je dosti diametrálně odlušné tomu, co si myslí pan poslanec za CSU a který jako by opisoval ve své rozhovoru z projevu komunisty Gregora Gysiho. Nicméně tento názor zastává v Německu jen minorita poslanců postkomunistické Die Linke a možná pár pravicových extremistů, které se Putin pozval na Krym.

  Zde je dnešní článek z německého Frankfurter Allgemeine Zeitung (snad jej nikdo nebude mít za žumpálistický:-)

  Zentralrat der Juden verteidigt Schäuble

  01.04.2014 · Die Äußerungen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zu Parallelen zwischen dem Vorgehen Russlands auf der Krim und dem Adolf Hitlers sorgen für Wirbel. Nun hat der Zentralrat der Juden in Deutschland den Minister verteidigt.

  n der Debatte um Äußerungen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) zu Parallelen zwischen dem Vorgehen von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem Adolf Hitlers hat der Zentralrat der Juden in Deutschland den Minister verteidigt. Schäuble habe „ausdrücklich gesagt, dass er Russland mit niemandem vergleichen wolle“, sagte Zentralratspräsident Dieter Graumann am Montag dem Portal „Handelsblatt Online“. „Ich habe keinen Zweifel, dass ein Mann von der politischen Statur des Finanzministers das auch genau so meint“, ergänzte er.

  Schäuble hatte zuvor mit einer Äußerung zu Putin und Hitler für Wirbel gesorgt. „Solche Methoden hat schon der Hitler im Sudetenland übernommen“, sagte Schäuble laut Medienberichten am Montag mit Blick auf das russische Vorgehen auf der ukrainischen Halbinsel Krim. „Das kennen wir alle aus der Geschichte“, wurde er weiter zitiert. Die Nationalsozialisten hatten die Annexion des damals zur Tschechoslowakei gehörenden Sudetenlands im Jahr 1938 mit dem Schutz der dort lebenden „Volksdeutschen“ begründet.

  Und jetzt ist die Gelegenheit günstig.“ Schäuble sagte, es sei nicht auszuschließen, dass es in nächster Zeit zu einer deutlichen Verschlechterung der Beziehungen zu Russland komme. Vor allem in den baltischen Staaten, die früher zur Sowjetunion gehörten, aber auch in Polen oder Ungarn, die dem Warschauer Pakt angehörten, sei die Angst groß. „Die haben alle ziemlich Schiss“, sagte Schäuble.

  *****

  Ústřední rada Židů se zastala ministra financí Schäubleho

  V rozpravě o prohlášení ministra financí Wolfgang Schäuble ( CDU ) na paralely mezi akcemi ruského prezidenta Vladimíra Putina a Adolfa Hitlera se Ústřední rady Židů v Německu obhajovala ministra. Schäuble výslovně uvedl, že by „nechtěl srovnávat Rusko s kýmkoliv, “ řekl prezident Ústřední rady Dieter Graumann v pondělí na portálu „Handelsblatt Online .“

  Nepochybuji o tom, že by to člověk v politickém postavení ministra financí takto přesně myslel, “ dodal .

  Schäuble předtím poskytl prohlášení kde k sobě přirovnal Putina a Hitlera v plno řečnických obratech . „Tyto metody již převzal Hitler v Sudetech , “ řekl Schäuble podle zpráv z médií v pondělí s výhledem na akce Ruska na Krymském poloostrově . “ Všichni to víme z historie, “ byl dále citován. „Nacisté takto odůvodnili zábor Sudet, části Československa v roce 1938, na základě ochrany etnických Němců, kteří tam žili. A teď je ten správný čas“, řekl Schäuble. „Je možné, že dojde k prudkému zhoršení vztahů s Ruskem v blízké budoucnosti. Zejména v Pobaltských zemích, které byly dříve součástí Sovětského svazu, ale také v Polsku nebo Maďarsku, které patřily do Varšavské smlouvy, mám z toho velký strach,“ řekl Schäuble.

  • Laco G. mlynář napsal:

   Pane Fagane, zde jste na území sice internetovém, tedy virtuálním, avšak českém, tak tu nepište tou německou hatmatilkou, ale česky.
   Nebo když tak, nějakou jinou civilizovanou, dostatečně po světě rozšířenou řečí, například čínsky, španělsky, rusky, nebo anglicky,

   • kchodl napsal:

    🙂

   • tresen napsal:

    Co třeba hindština? Tou mluví taky o dost víc lidí než německy.

    Jen vás prosím: neokřikujte Čobolíka. Čobolština je sice ještě o něco menšinovější komunikační prostředek a dá mi někdy dost práce, abych si ty dřisty přeložila, ale chyběl by mi.

    • Laco G. mlynář napsal:

     Třešni, čobolština, polština, srbo-chorvatština, ba i ruština a ukrajinština mi nikdy nedělaly problém, téměř bez slovníku jsem rozuměl. Jsem Čech rodu moravského a snad i Slovan.

   • Fagan napsal:

    Přeložil jsem vám to do češtiny, pak proč vám to potom vadí? Jakou řečí smím psát, resp. že nemohu citovat právě z německého tisku, to je nějaká zdejší špecialita místního Sicherheitsdienstu?..:-)))

    • Laco G. mlynář napsal:

     Jen doporučení Herr Fagan, jen doporučení, abyste mohl zapůsobit také na neznalé této upadající řeči.

    • kchodl napsal:

     no řekl bych, že to byl jen vtip.

     Koukal jsem, že i v Německu si němečtí ajťáci lépe vzájemně rozumí v téměř angličtině, jelikož ty německé složeniny přes celou stránku jsou kolikrát nepochopitelné. Stejně jako v češtině, termíny se stíhají kodifikovat až tak s desetiletým odstupem.

     I Siemens v dokumentaci už značně polevil. Pamatuji na kolegu, který byl sprdnut šéfem, že to nepíše správně německy, tak důsledně překládal a vznikaly velmi půvabné texty. Kluci si je četli nahlas a vyvolávalo to salvy smíchu. Asi jako by se v češtině přeložil Microsoft jako Maloměk, místo diskety klopný disk a tak.

     Je prostě spousta důvodů, proč němčina není světový jazyk.

  • Leo K napsal:

   Nemohu jinak – vlk promine – Fagane kecáte, ten článek zní jinak. Tady si to může každý zkontrolovat: http://www.faz.net/aktuell/politik/kauder-kritisiert-schaeuble-in-putin-hitler-debatte-12873889.html
   A mimo debatu. Proč jste si za svůj nick zvolil jméno zkrachovalého a zlodějského právníka?

 11. Tacit napsal:

  Čekal jsem, že naši známí kádrováci (výše) se pokusí ten rozhovor znehodnotit ideologickými bezobsažnými kecy…

  Já v tom příspěvku vidím jedno významné poselství:
  Doktrína, že válce zabráníme zbrojením přestala platit příchodem atomových zbraní! Tahle cesta je pro další osud lidstva naprosto vyloučená a jestli chceme přežít musíme hledat jiné způsoby soužití.

  • Fagan napsal:

   No, to o tom že válce nezabráníme zbraněmi si nemyslí Švédové nebo Finové, které po anexi Krymu Ruskem začínají diskusi o svém případném vstupu do NATO. Skandinávský sociální stát, tamnější silná pozice sociálních demokracií dávaná nám za příklad tu Milošem Zemenem, tu Vladimírem Špidlou, je opět co se týče svých postojů jasně proevropská, resp. pro ty, co vidí všude vrahy z Wall Streetu, zastávající postoj Obamovy administrativy, jak co se sankcí týče, pak i co se týče svého přehodnocení své neutrality. Připomínám, že to jsou země s převážným silným LEVICOVÝM světonázorem, takže pak mi zaráží, jakou politickou oporu má zdejší proruská fazeta u evropských politických stran. Komunisté a evropští náckové (ty si také jako jediné Putin zve za evropské pozorovatele a s těmi se jeho ideologičtí ordneři Kremlu jako Alexander Dugin kamarádí), nikoho jiného nevidím.

   Takže pro změnu Deutsche Welle, tentokráte anglicky

   NATO next for Sweden and Finland?

   Russia’s annexation of Crimea has prompted non-aligned Sweden and Finland to weigh defense options such as beefing up partnership with NATO or formally joining the alliance. Analysts say it’s up to Russia what’s next.

   The Crimean crisis has rekindled discussions in Sweden and Finland of whether to join the North Atlantic Treaty Organization (NATO), which would protect the two countries in Europe’s north from potential Russian aggression. This comes after Sweden’s Deputy Prime Minister Jan Björklund had publicly called for a „doctrinal shift“ in the country’s defence policy, reportedly saying he wanted Sweden to „set the wheels in motion“ to join NATO.

   Sweden and Finland have long been engaging in NATO’s Partnership for Peace Program, but have protected their neutrality by not becoming a formal member of the alliance.

   „The mere fact that you have discussions about Sweden and Finland joining NATO is a clear sign that – in the big scheme of things – Putin’s behavior is backfiring,“ Charles Kupchan, Senior Fellow at the Council on Foreign Relations (CFR) and a professor of International Affairs at Georgetown University, told DW. „Putin has scared all those countries around him by invading Crimea and annexing it.“

   And by scaring its neighbors, Russia is going to push Sweden and Finland toward NATO, according to Stefan Olsson, director of the Stockholm Free World Forum think tank.

   Controversial maneuver

   Discussions on Sweden’s defense flared up again in March after Russia carried out a military exercise in an area close to the small Swedish island of Gotland in the Baltic Sea. Sweden then moved two fighter jets to Gotland. Last year, Russian fighters staged a mock attack on Sweden; at the time, NATO’s Baltic air patrol responded while Sweden did not react.

   After Russia’s recent exercise, some have argued that Putin might want to try to seize Gotland. According to Dick Zandee, a Senior Research Fellow at the Dutch Clingendael Institute, this incident „has been blown up by the Swedish press.“ He says that the argument that it would be easier to invade the Baltic States from Gotland would not hold up. „Russia is bordering all three states, so the easiest thing for Russia to do would be to invade over land,“ he told DW, but was quick to add that he didn’t think that would happen.

   Tady je dobré vědět, že neutrální Švédy už nekolikrát ohrožovaly ruské bombardéry na hranicích jejich vzdušného prostoru a existují plány jak zpět dobýt ztracené finské území ve válce, které FInové říkali Talvisota a za toto bezprecedentní napadení bylo Stalinovo SSSR vyločeno z předválečného Společenství národů.

   • Tacit napsal:

    Zkuste se Fagane přestat zabývat tím, co si o té doktríně (ne)myslí Švédové, či Finové a napište jednou větou co si o tom myslíte vy. Děkuji.

    • Fagan napsal:

     Není důležité psát to co si myslím, když to samé co já, už přede mnou pregnantně vyjádřil někdo jiný aniž bychom to spolu konzultovali. Prostě já to cítím stejně jako evropští liberální socialististé a i když jsem z pozice liberála odpůrcem konzervativců, pak mému názoru souzní i to co si myslí konzervativci Cameron anebo Merkelová. Nicméně co si myslím o tom, že chci aby zůstalo v EU zachováno a co by nemělo být ohrožováno ruským nacionálním bolševismem, jak dokladuji níže na šíleném fanatikovu a hlavním zahraničněpolitickém stratégovi Ruska, pak je liberalismu a kánon dodržování Základních lidských práv a svobod.

     Ano, jak řekl Dugin, Oni si nad myslí, že nám mohou vnucovat vilgární demokracii bezpběřehé svobody a lidskýcvh práv. Oni si vážně myslí, že si lidé mají dělat co chtějí a my tomu máme jen tak přihlížet? Že si u nich mohou na veřejnosti vystrkovat holý zadky /myslel tím „buzny“ akorát to neřekl napřímo/ a nikomu to nepřijde nepatřičné a jejich církev se proti tomu ani nepostaví? Tohle naštěstí v Rusku není možné.“

     No a cože to Dugin tak nenávidí a chce zničit?

     Podstata liberalismu

     Současný Západ má jedinou vládnoucí ideologii – liberalismus. Ten se objevuje v mnoha verzích, podobách či odstínech, jeho podstata je ale vždy stejná. Liberalismu je vlastní vnitřní, základní struktura, která se řídí následujícími axiomatickými principy:

     Antropologický individualismus (jedinec je měřítkem všech věcí).
     Víra v pokrok (svět směřuje ke světlejším zítřkům a minulost je vždy horší než současnost).
     Technokracie (technický pokrok a jeho uskutečňování jsou považovány za klíčové kritérium při posuzování dané společnosti).
     Eurocentrismus (euroamerické společnosti jsou přijímány jako standart pro zbytek světa).
     Ekonomika jako osud (svobodná tržní ekonomika je jediný normativní ekonomický systém – všechny odlišné ekonomiky je nutno buď zreformovat nebo zničit).
     Demokracie je vládou menšin (které se brání většině, vždy náchylné k pádu do totalitarismu či sklouznutí k „populismu“).
     Střední třída je výlučným společenským činitelem a univerzální normou (bez ohledu na to, jestli jedinec tohoto statusu už dosáhl nebo k němu směřuje, jako příslušník „budoucí“ střední třídy).
     Jednosvětový globalismus (lidské bytosti jsou v zásadě zaměnitelné, s výjimkou jejich individuální povahy – svět má být sjednocen na bázi individualismu a kosmopolitismu – jinými slovy, světoobčanství).

     Tyto principy tvoří jádro liberalismu. Ten je spolu s fašismem a komunismem jedním z trojice z osvícenství vzešlých ideologií, které nabídly odlišné výklady ducha modernity. V průběhu 20. století liberalismus porazil své soupeře a od roku 1991 je jedinou, dominantní ideologií na světě.

     Jedinou možností volby v království globálního liberalismu je ta mezi pravicovým liberalismem, levicovým liberalismem nebo radikálním liberalismem, včetně krajně pravicového, krajně levicového a ultraradikálního liberalismu. V důsledku toho funguje liberalismus jako operační systém celé západní civilizace a všech ostatních společností, které se nacházejí v její sféře vlivu. Liberalismus se stal společným jmenovatelem každého politicky korektního diskurzu a měřítkem určujícím, kdo bude připuštěn do hlavního politického proudu a kdo bude marginalizován nebo odmítnut a odsunut na (za) jeho okraj. Samo konvenční vědění se stalo liberálním.

     Geopoliticky se liberalismus vyznačuje americentrickým modelem, jehož etnické jádro tvoří Anglosasové, založeném na transatlantickém euroamerickém paktu – NATO, které je základním stavebním kamenem systému globální bezpečnosti. Globální bezpečnost se stala synonymem bezpečnosti Západu a v neposlední řadě i bezpečností USA. Jak vidno, liberalismus není pouze jen ideologická, ale také politická, vojenská a strategická síla. NATO je od základu liberální a mimo obrany liberálních společností také vede expanzivní politiku šíření liberalismu.

     Liberalismus jako nihilismus

     Liberální ideologie obsahuje prvek, který zavinil jeho současnou krizi: liberalismus je ve svém jádru hluboce nihilistický. Soustava liberálních hodnot je neodmyslitelně spojená s hlavní zásadou liberalismu: nadřazeností svobody. Ta je ovšem liberální optikou vnímána jako negativní: je to „svoboda od“ (jako u J. S. Milla), a nikoliv svoboda k něčemu. Nejde zde o podružný detail, nýbrž o podstatu problému.

     Liberalismus bojuje proti všem formám kolektivní identity a typům hodnot, projektů, strategií, cílů, metod atd., které jsou kolektivistické nebo přinejmenším neindividualistické. Proto Karl Popper – jeden z nejvýznamnějších teoretiků liberalismu – ve své knize Otevřená společnost a její nepřátelé tvrdí, že liberálové by měli bojovat proti jakékoli ideologii nebo politické filosofii (od Platóna a Aristotela až po Hegela a Marxe), která zastává pozici, že společnost má mít či hledat společný cíl, hodnoty nebo význam. (Za zmínku stojí, že tato kniha je osobní biblí George Sorose). V liberální či otevřené společnosti má být každý cíl, hodnota nebo význam založen striktně na jednotlivci. Tak jsou nepřátelé otevřené společnosti (což je synonymum pro západní společnost po roce 1991, která se stala normou pro zbytek světa) jasně vymezeni: hlavními nepřáteli jsou komunismus a fašismus, ideologie zrozené ze stejné osvícenské filosofie, které však mají neindividualistický koncept ve svém jádru – marxismus třídu, fašismus národní stát a nacionální socialismus rasu. Příčina konfliktu liberalismu se zbývajícími dvěma alternativami modernity – fašismem a komunismem – je tedy vcelku zjevná. Liberálové se považují za osvoboditele společnosti od fašismu a komunismu, dvou hlavních permutací explicitně neindividualistických forem moderního totalitarismu. Zápas liberalismu, pokud na něj nahlížíme jako na část procesu likvidace neliberálních společností, poté dává celkem smysl. Liberalismus stvrzuje svůj smysl na základě samotného faktu existence ideologií, které otevřeně popírají jednotlivce jako nejvyšší hodnotu společnosti. Je očividné, čeho se tento liberální zápas snaží dosáhnout – osvobození od svého opaku. To, že svoboda je v liberálním pojetí negativní kategorií, není plně chápáno. Nepřítel existuje a je jasně vymezen. Tento fakt sám o sobě dává liberalismu jeho důležitou náplň. Je tu něco jiného než otevřená společnost a to samo o sobě stačí jako důvod k ospravedlnění boje za osvobození (od něčeho, v tomto případě jakékoli neindividualistické ideologie – pozn. DP).

     ***
     Ano, to přesně jako liberál, Evropan a nihilistický kosmopolita opovrhující
     – zašťiťování se národem
     – vzývání patriarchálního role všeobjímajíícího státu
     – kolektivního myšlení jako každé jiné formy kolektivismu nadřazující své zájmu individuálním právům jednotlivce
     – povinností jednoho být solidární s druhým, jen proto, že je můj soukmenovec mluví stejnou řečí jako já /i když to Chachar anebo Kyjovan moc ne se mnou jako rodilým Pražanem) protože žiju s nima v jednom státu – proč když je neznám a jsou mi ukradený, proč nemohu být solidární s Bavorem, Sasem, Videňákem, který je mi kulturně i geopoliticky blíže?

     Takže proto, Tacite. Nechci být zase byzantským patriarchálním ujařmencem ortodoxním nacionalistů. Jsem daleko anglosaským resp. skandinávským liberálům. Kde žádné náboženství, nebo tradicionalistickýá dogmata (tam chtít po ženě, aby byla s dítětem do 3 let doma, jste za machistické sexistu, neřku-li fašouna), nemám rád etnicjkou homogenitu, ale multikulturní kosmopolismus, ekologickou politiku deidustrializace Evropy ekologií zatěžujícím těžkým průmyslem, jsem pro přechod na obnovitelné zdroje (které Německo plánuje kolem r. 2030 mít z 40% právě z obnovitelných zdrojů) jsem pro podporu (pozitivní diskrminaci menšin) genderové kvóty, práva homosexuálů.

     Ideální liberální země? Mimo skandinávských sociálně demokratických zemí je to třeba Nizozemsko. V žebříčcích ekonomické vyspělosti s Švýcarskem a Lucemburskem a Švédskem, Norském a Dánskem – nejbohatší země Evropy a i světa. Přitom tam trvale vládnou liberální strany typu VVD, Democraten 66 nebo lidé typu jako Guy Verhofstadt v současnosti leader Alliance of Liberals and Democrats for Europe Group.

     Toť asi vše

     • Fagan napsal:

      Psal to rychle, vypadly mi tam některá slova ….oprava

      …Ano, to přesně to, co jako liberál, Evropan a nihilistický kosmopolita opovrhující viz výčet níže……chci….Charakteristiku liberalismu popsal pan Dugin přesně tak, jak se od té představy jeho autoritativní společnosti dosahující místy až otevřené totality, odlišuje a jak ji také chápu i já.

      …..Nechci být zase byzantským patriarchálním ujařmencem ortodoxních nacionalistů a pravoslavných kleriků. Jsem daleko blíže anglosaským resp. skandinávským liberálům. Kde žádné náboženství, nebo tradicionalistická dogmata tam (chtít po ženě, aby byla s dítětem do 3 let doma, jste za machistického sexistu, neřku-li fašouna, tam ženy odcházejí do práce po 6 měsících mateřské a to ne rozhodně z finanční nouze) nemají žádnou občanskou podporu (naopak po Breivikově masakru se ještě více společnost semkla k trvání na toleranci liberální demokracie k menšinám a jejím lidským právům), nemám rád etnickou homogenitu, ale multikulturní kosmopolitismus, ekologickou politiku deidustrializace Evropy ekologii zatěžujícím těžkým průmyslem, jsem pro přechod na obnovitelné zdroje (které Německo plánuje kolem r. 2030 mít z 40% právě z obnovitelných zdrojů) jsem pro podporu (pozitivní diskrminaci menšin) genderové kvóty, práva homosexuálů na občanský sňatek (církve bych k tomuto svolit nenutil) i právo na adopci dětí…..konec opravy…

     • Tacit napsal:

      Dík, ale všimněte si prosím, že k vyjádření vašeho postoje naprosto a pregnantně stačily první dvě věty vaší odpovědi.

    • Fagan napsal:

     Zkusil jsem to, čeká to na schválení.

     • kchodl napsal:

      Je to pěkné, co jste napsal.
      S odsouzením Dugina souhlas, to je šílenec – ale ne ve všem, v mnoha věcech má pravdu.

      K tomu Vašemu pojetí liberalismu – a menšinové vládě (osvícených). Líbí se mi, že tomu říkáte pořád demokracie 🙂

      Jako každá vláda utopie to bude potřebovat otroky. A nějaké ty země, které de-industrializované nebudou – pokud se tedy nechcete živit pránou a meditovat celý život v jeskyni, stanu, zemljance. O svitu loučí. A umírat ve 30-ti na banální angíny.

      Otroci z těch druhých zemí to dobrovolně poskytovat nebudou – protože co bude de-industrializovaná euroatlantická civilizace nabízet výměnou za všechny životní, technické, … výrobky ? Že by nehmotné IP, tak se na to podívejme – a zjistíte, že bez továrny za zadkem nějaký izolovaný vývoj nejde dělat. Stačí se kouknout do USA, tam jsou v tomhle 20 let napřed. Aplikační vývoj, kromě zbraňového, už skoro zmizel do JV Asie. Drží se ještě částečně ICT, ale jen v něčem – to je nakonec nejvíce flexibilní a nelokální, už z principu. A z čisté vědy se peníze získají jen přes aplikace.
      Už teď v USA bijí na poplach, že jen investují do základního výzkumu, ale jablíčka z jejich stromu žerou žluťáci.

      Tak leda jestli nemyslíte IP typu sociologie, politologie, gender fucku a tak. Ale pochybuji, že za tyhle věci někdo zobchoduje byť jen vagón rýže.

      Ta věc s 40% OZE je výsměch úplný – totální ideologický blábol. Nemožné.
      Respektivě nezaplatitelné, absolutní lunatická fantazie (pokud nedojde k převratu ve fyzice).
      Podívejte se, co o tom píše Wagner. Ten to btw píše velmi jemně, takže ani indoktrinovaný ekologista z toho nedostane psotník. Wagner podává realitu po malých kapkách.

      Ohledně multi-kulti, doporučuji výlet do Stockholmu, Malmo, … projet se tam MHD.
      Londýn. Paříž. Do Marsailles raději vůbec nejezděte.
      S tou adorací multi-kulti mi to připomíná bolševika, co v roce 1980 žvaní o nadřazenosti socialistické výroby a plánování nad svobodným liberárním systémem. Těsně předtím než to krachlo. Tak tedy těsně předtím, než řeknete, že největší svoboda je šária – za 10 až 20 let k tomu dojde.

      Jo, chápu, záleží kde se pohybujete. Ono v klimatizované kanceláři nějaké korporátní firmy nebo na vědeckém kongresu v aule kongresového hotelu to vypadá super.
      Můžete studijně začít tím, že si nastěhujete jako sousedy rodinu cigánů.

     • Vidlák napsal:

      Kurňa Fagane… jednou větou… ne románem.

     • fotrák napsal:

      to kolečko uprostřed myši je k pohlazení…ne a ne se odtrhnout

   • Tacit napsal:

    PS. Válkou je v té doktríně samozřejmě myšlena 3WW.

 12. český maloměšťák napsal:

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt_pro_nov%C3%A9_americk%C3%A9_stolet%C3%AD

  Kagan je manžel Nulandové. Té co fakovala EU – že USA mají jiné představy než EU, o tom, kdo má po puči vládnout Ukrajině. Stejně jako kdysi měly svou představu o tom, kdo má vládnout místo Mossadeka, Allendeho, Guzmana, Lumumby, Saddama….výsledkem byl a je mnohdy teror, obrovské ztráty na životech. Je na místě se obávat, že v Ukrajině by tomu mohlo být také tak.
  Jediná rozumná pomoc jsou tedy policejní kontingenty zemí EU /standardně nepokojům brání a předchází místní úřady zaštitěné policií, tak to v demokratických zemí chodí leta/, což místní nebudou akceptovat, takže jen další zaplétání se do událostí, které nemají jiného řešení, než je politický kompromis – s účastí Ruska..

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Robert_Kagan

  scallop
  Jeffrey Sachs není “ nějaký Sachs“…ostatně přečtěte si co on sám tvrdí o své roli, kterou sehrál v Rusku /nazývá sám sebe „emergency room doctor“.,,,a tak trochu lže/já nic, já muzikant/, ale to je na jinou debatu /za povšimnutí ale stojí několikrát opakovaná zmínka, že Rusko tehdy neobdrželo od Západu adekvátní, stabilizační pomoc, např. : „…A very senior U.S. official, Lawrence Eagleburger, told me bluntly in the spring of 1992: “Jeffrey, you must understand. Assume for the sake of argument that I agree with you. It doesn’t matter. Do you know what this year is? It’s an election year. There will be no large-scale financial support.” /
  Roli IMF a US min. fin. v ruské privatizaci, zejména mafiánský systém „loans-for-shares“ pak dobře rozebral např. Stiglitz.
  Mnoho špatných rad, pane scallope, opilce a asi i dementa Jelcina měli pak všichni Rusové plné zuby, není divu, že Putin se stále těší takové oblibě.

  Vysoké ceny ropy paradoxně dnes potřebují hlavně těžební firmy působící v USA, nekonvenční těžba je drahá, dnes by cenová manipulace podobná sklonku 80.let zamávala nejen s Ruskem , ale i s US ekonomikou.
  Sny pomatenců o tom, že po nastartování růstu úrok, sazeb v USA bude americký plyn substitutem ruskému bych pak přenechal jen těm pomatencům, i zde se jejich vyskytuje dost.

  Zničte obchodní vztahy s Ruskem a infrastrukturu pro dopravu ruského plynu a ropy a budete mít konečně toho svého globálního vítěze …jenže ten globální vítěz bude jen zdánlivý, on to své globální panství neudrží, už teď je v dluzích až po uši, nástroje na podporu a stimulaci domácí potávky mu selhávají jeden za druhým , dovoz poptávky stagnuje – a tak otěže v rukou drží čínský komunista, blíží se zřejmě splasknutí akciové bubliny….
  Ideální stav pro to zkusit sundat dolů nějakého významného konkurenta – on jde dolů, já bych měl jít logicky nahoru. Místo transatlantické spolupráce nový Marshallův plán, tentokrát i pro východ, to nemá chybu…až na to, že ten háček z nástrahy vyčuhuje moc okatě.

  Zájmem EU je stabilní Rusko a obchod s takovým Ruskem – nejlépe bez prostředníka. Tečka.
  Lidskoprávní aktivisté ať se jdou vyřádit do Íráku, Afghanistánu apod, destinací, kde se to terorem jen hemží.Snad je tam strýček Sam ochrání – pokud dřív neuteče sám..
  Nač zakládat na nový teror.

  http://jeffsachs.org/2012/03/what-i-did-in-russia/

 13. Dedek napsal:

  Ukrajina.
  Ve svém krátkém příspěvku a na příkladu Ukrajiny bych se chtěl zamyslet nad tím , co vede k tak rozporuplným názorům na situaci na Ukrajině u jednotlivých diskutérů tady na Kose , kde hodnotím diskusi jako velmi dobrou a převážně kultivovanou. Na jiných blozích čas od času jak blogy tak diskusi jenom letem světem prolétnu s výjimkou blogů Zdeňka Peldy na Aktualně. Vlku díky.
  Každou situaci nebo stav se snažím posuzovat v několika krocích.
  Popis současného stavu nebo situace. Zde se snažím najít popis situace nebo stavu z několika různých pohledů , pokud jsem to schopný udělat.
  Analýza příčin současného stavu nebo situace. Pokud nemám informace z různých zdrojů,
  tak si analýzu ani nedělám , protože s vysokou pravděpodobností nebude objektivní.
  Příčiny si seřadím ( stačí číslo do deseti). V dalším kroku určím jejich váhu. Podle pravidla 80 na 20 jsou s vysokou pravděpodobností první 2 hlavním důvodem současného stavu nebo situace.
  Definice cílového stavu. Snažím se stanovit , jaký by měl být cílový stav nebo cílová situace.
  Stanovení prostředků k dosažení cílového stavu nebo situace.

  Tady už nebudu pokračovat , dokud si všichni neujasníme jak vidíme cílový stav (situaci).

  Tři možnosti , jak to vidím já:
  1) Světový mír při vzájemné spolupáci různých politických systémů v různých částech světa
  2) Světový mír za hegemonie nejsilnější světové mocnosti (USA , Čína , ?sjednocené muslimské země , Rusko)
  3) Nukleární válka

  Obávám se , že většina diskusních příspěvků vidí příčiny a definici cílového stavu jinde. Bylo by výborné , pokud by se dokázali vzájemně pochopit a diskutovali s argumenty a ne s dojmy a emocemi. Uznávám , že v technické oblasti , kde jsem celý život pracoval to je jednodušší , protože výsledky jsou měřitelné v relativně krátkém čase.

  • český maloměšťák napsal:

   I tu něco naznačuje “ nějaký Sachs“, včetně posouzení souvislostí krymských událostí s precedenty v podobě Kosova, Iráku, Afghanistánu, Sýrie…

   http://www.project-syndicate.org/commentary/jeffrey-d–sachs-sees-in-russia-s-annexation-of-crimea-the-return–with-us-complicity–of-great-power-politics#y0EqYBkEHLPWOt78.99

   Ale krymští těžko už teď mohou couvnout, už to zašlo moc daleko.
   Vykopnout vstřícný balon by teď mohla Ukrajina – získala by tím body i v EU. Ukrajinské současné pseudoelity ale těžko něco takového udělají, jsou příliš zakopané ve svých zákopech, potřebují obraz nepřítele, dopustily by se tím zrady – v očích aktérů povstání/puče, revoluce – zatím okolnosti nebyly vyjasněny/.

   “ Nějaký Sachs“ ale nerozhodne, nerozhodne zřejmě ani tkzv. americký lid, rozhodnou zájmy mocných.
   EU by měla v stávající situaci hrát roli mrtvého brouka – v rovině retoriky souhlasit, ale provádět business as usual a politics as usual, ať si to vyžerou Nuland a spol. A hlavně ať nejsou další mrtví a to tak, že krvavé ruce by měla i EU, pokud něco na Ukrajině bránit, tak to dělat systémem pomáhat a chránit/ „Chránit a pomáhat“/. .

   Takže vzhůru k eurounijním parlamentím volbám ! Lide Česka, Moravy i Slezska.
   🙂

  • Germanicus napsal:

   Ty tři možnosti bych rozšířil na čtyři scénáře vývoje mezinárodních vztahů.
   HEGEMONIE USA (zřejmě už nepřichází v úvahu, je, tak říkajíc, po sezóně)
   CHAOS ( v současnosti převládá v zahraniční politice USA a Západu vůbec)
   EFEKTIVNÍ MULTILATERALISMUS (viz Váš bod č. 1 – spoluprace na základě mezinárodního práva)
   PARALELNÍ SVĚTY (dominance Číny, Indie, Brazilie, muslimských zemí…)
   Více viz: http://www.dailymotion.com/video/x92rsf_ctyri-scenare-vyvoje-mezinarodnich_news

   • Dedek napsal:

    Vidíte , nic z toho jsem nečetl a můj názor je podobný. A protože nekonvenuje s názorem jedné diskutijící , tak podle ní jenom papouškuju. že by stačil jenom selský rozum?

 14. český maloměšťák napsal:

  Co onen “ nějaký Sachs“ píše dnes – o Ukrajině :

  http://www.foreignaffairs.com/articles/140999/jeffrey-sachs/a-new-post-soviet-playbook

  Celkem se dá souhlasit, až na to, že Krym je dle mé maličkosti už pro Ukrajinu ztracen /ale ne definitivně, v budoucnosti je docela možné, že dojde k nějakému sblížení EU, Ruska a Ukrajiny tak, že i Krym bude takto znovu “ inkorporován“ – I DO Ukrajiny/.
  Dobrým předpokladem k tomu bude i převolení pitomečků z EK, i z toho titulu by bylo dobré dát v blížících se Eurovolbách hlasy realistům, ne pomateným pseudojestřábům /střelíš a celé to hejno se rozprchne a skryje do svých děr a hnízd/, takže eurovolby důležité jsou…(smutné je, že coby realisté – ve vztahu k těmto událostem – dnes vycházejí nejvíc kandidáti za KSČM , divná doba… ).

 15. Bouše napsal:

  Z rozhovoru mne přímo ohromila informace o projednání žaloby ve věci nasazení německých letadel v Afgánistánu. Umíte si představit, jak by rozhodoval český Ústavní soud?

 16. Fagan napsal:

  Tady je výborná monografie dnešního stratéga ruské politiky Kremlu, jakéhosi Putinova Molotova, který se nijak netají svým obdivem k SSSR a dobám, kdy společně Evropě vládli spojenci Hitler a Stalin.

  Dugin, syn sovětského generála GRU (vojenská rozvědka), se narodil v roce 1962. Je to mystik, okultista, geopolitik, hlavní ideolog ruského nacionálního bolševismu a eurasianismu, autor „čtvrté politické teorie“, poradce prezidenta Putina, stoupenec války na život a na smrt Atlantidy (Oceánie) a Eurasie – a vítězství Eurasie.

  Dle Duginova chorého mozku (http://openrevolt.info/2013/02/03/alexander-dugin-the-great-war-of-continents/) se už mnoho století – od střetu Kartága se starověkým Římem ve 3. a 2. druhém století před naším letopočtem – odehrává „válka kontinentů“ mezi Atlantidou, jejímž hlavním představitelem jsou dnes USA, a Eurasií v čele s Ruskem.

  Tři politické teorie, které dle Dugina neuspěly, jsou liberalismus (liberální demokracie), komunismus a fašismus/nacismus (zkratka pro „nacionální socialismus“). Budoucnost však patří čtvrté politické teorii, jejímž autorem je sám Dugin – kombinaci fašismu/nacismu, komunismu a konzervativního tradicionalismu.

  Dle této „čtvrté politické teorie“ je hlavním nepřítelem široce pojatý „liberalismus“ – od sociálních demokratů přes centristické liberály a křesťanské demokraty až po konzervativce. Tedy nikoli úzce chápaný liberalismus – ať už pravicový libertarianismus nebo „sorosovský“ levicový liberalismus –, nýbrž v podstatě celý současný Západ. Cílem této „čtvrté politické teorie“ je definitivní porážka Atlantidy.

  Eurasijský inter- a ultranacionalista

  Dugin není žádným ruským nacionalistou, jako byl Alexander Solženicyn, a už vůbec ne úzkoprsým šovinistou, ale naopak „Eurasijcem“, eurasijským inter- a ultranacionalistou. Požaduje sjednocení celé Eurasie (naši euroskeptici, kteří mají vyrážku z „Bruselu“ a považují EU za „superstrát“, v případě „Eurasii“ teprve uvidí opravdový superstrát).

  Dugin chce spojenectví Rusů, kteří budou Eurasii dominovat, s Němci, Francouzi, Tatary, Turky, Araby, islámem, Íránem – tím především, neboť Peršané jsou Árijci –, Indií i Čínou. Sní o však o rozdrobené Eurasii, která usiluje o expanzi na jih do Indočíny, na Filipíny, do Indonésie a do Austrálie, aby neohrožovala Rusko.

  Dle této teorie má být Velká Británie oddělená od Evropy, Polsko získá zvláštní status (ghetta), Gruzie bude rozparcelovaná a Ukrajina ovládnutá! Samostatná Ukrajina je podle Dugina nemyslitelná, protože by to ohrozilo jeho eurasijský projekt – její pohlcení Ruskem je nutné, neboť poté bude sjednocena celá pevninská Eurasie pod ruským vedením i budou izolované a zaniknou anglicky mluvící národy a společnosti a jejich liberalismus a individualismus.

  Nacionální bolševismus

  Nacionální bolševismus je vstřícný ke komunismu i k fašismu/nacismu, ale částečně je kritizuje – komunismus to přehnal s třídním bojem, nacionální socialismus s rasismem. Kompromis mezi nimi, jejich syntéza, je však skvělá. Vlajka nacionálního bolševismu se podobá nacistické – červené pole, uprostřed bílý kruh a v něm černá nikoli svastika, nýbrž překřížený srp a kladivo jako u komunistů, nikoli však žluté na červeném, ale černé na bílém. Dokonalá syntéza nacismu a komunismu – pravý, radikální a konzistentní fašistický fašismus.

  Dugin obdivuje a je stoupencem nejen ruského carského režimu a pravoslaví, ale i Lenina a Stalina. Jak může někdo uctívat cara a ruskou pravoslavnou církev a současně vrahy carské rodiny a katany pravoslaví? Vysvětlení je jednoduché. Duginovi nejde o konkrétní režim, ale o říši, a vše, co rozšíří její moc, je dobré. Na pravoslavné církvi je pozitivní spíše její forma, struktura – otrocká služba ruskému státu – než obsah, křesťanské učení. Vítězství Eurasie nad Atlantidou lze dosáhnout podporou

  – radikální levice i pravice na Západě proti politickému středu;
  – démonizace USA – mantrickým opakováním, že za veškeré zlo můžou USA a židovští bankéři, kteří je ovládají;
  – amerických izolacionistů, jako je Ron Paul;
  – chytrých subverzí, destabilizací a dezinformací v západních zemích;
  – extrémistických, sektářských či rasistických hnutí; a „evropské konzervativní revoluce“ – přesvědčení západních konzervativních křesťanů, že jejich loajalita nepatří dekadentnímu liberálnímu Západu, ale skutečnému konzervativci a tradicionalistovi Vladimiru Putinovi.

  A já se ptám, koho se víc bát, fašistů co mají na Ukrajině 4.8% voličské podpory anebo „rudého fašismu“ (to je označení pro bolševický režim brežněvovského typu vyřknuté r. 1968 neomarxistou a spoluzakladatelem postmarxistické Frankfurtské školy neměckým filosofem Jürgenem Habermasem) který je dnes usazen v Kremlu, na jehož počest jak u nás na 1.máje pochodují vyrovnané šiky lidí navlečených do rudých uniforem s potréty Stalina a Lenina?

  • prirodovedec napsal:

   Chorych mozku na všech stranách. Samozrejme i Dugina, předtím treba Rumsfelda. A samozrejme papousku – Dugina najdete na CP podobne a jinde. proc sem sypete zase mainstream? Nahore Vas Tacit vyzval k vlastní myslence. Včera u kchodla to slo, proc ne dnes. Bylo by třeba zajimave srovnat proc se Duginove nevyskytuji u nas nebo naopak se vyskytuji a kteří to jsou (Hajek?) atd. Takto je to straseni před spaním 🙂 a propaganda. Coz je u tohoto člověka skoda, pokud by jeho myslenky takto pusobily …

   • Fagan napsal:

    čeká na schválení, už jsem to psal Tacitovi. Ovšem k tomu, abyste své myšlenky dostatečně ilustroval pro jaké ideje jsou, pak je dobré ukázat, jak se vůči nim druzí vymezují a moje myšlenky stojí na hodnotách liberalismu, proti kterým napsal Dugin „krásný“ hanopis, který jsem si dovolil citovat a pak se vyjádřit. Takže až (a jestli:-) mi to vlk schválí, pak si to výše přečtěte.

   • Antonie napsal:

    „Chorych mozku na všech stranách“ a důsledkem je, že jeden chorý mozek usiluje vyniknout a ovládnout ten druhý. A všichni si o sobě nalháváme, že jsme lepší než ti druzí, všechno víme lépe než oni. A kde se vyskytne víc než jeden člověk, tam je shoda názorů předem vyloučená, všude, v každém lidském společenství, v rodině, v politice, v médiích, v internetových diskuzích, protože jsme dopustili totální rozklad všech morálních hodnot, vytratil se smysl života a neexistuje jediná skutečnost, o které by se nedal tvrdit pravý opak, proto s plnou pusou deliberace a tolerance prosazujeme sebe a utloukáme ty druhé. Co pro jednoho je dobré, pro druhého je zlé, „pravdu“ mají oba a ty protikladné pravdy do sebe narážejí a probouzejí války. A to je zlé. Člověk definitivně propadl zlu, proto už nerozezná dobré od zlého a tak malí manipulováni velkými se bezmocně svorně přehrabujeme v chorých výplodech těch zbytečných slov a uzráváme k definitivnímu konci, nebude-li přesně stanovena „otázka měřítek, jimiž se má měřit a otázka etických kritérií, která mají určovat naše konání.“
    Nikomu nelze poručit, co si má myslet, co má dělat, čím má být, ale v pouze v pravdě spravedlivým zákonům je dovoleno špatné skutky trestat a potom ať si každý myslí, říká a dělá, co chce, ať si je komunista komunistou, fašista fašistou, katolík katolíkem, protestant protestantem, muslim muslimem, a satanista satanistou, ale s vědomím, že za porušení zákona následuje spravedlivý trest.

  • český maloměšťák napsal:

   Když se ptáte, tak si zkuste i odpovědět.
   Ale stručně, prosím. 🙂

   Nejprve si ale ujasněte pojmy – jednou je dle Vás Putin konzervativec a tradicionalista, pakbezespou oligarcha a kapitalista, je ale i komunista, nacionální bolševik a fašista…a dokonce i fašistický fašista . 🙂
   /“…Dokonalá syntéza nacismu a komunismu – pravý, radikální a konzistentní fašistický fašismus….“/

   Mimochodem – Schwarzenberg v Ostravě před cca 14 dny prohlásil, že kromě toho, že je konzervativcem, čírovcem – anarchistou, sociálně citlivým člověkem a římským katolíkem…tak je i revolucionářem.
   To jen kvůli zasmání se a zdokumentování toho, že nemůžete věřit hned každému to, co ho zrovna napadne.

   Pane Fagane…a co tak „bolševický bolševik“ anebo „komunistický komunista“…či „oligarchický oligarcha“ ? To jsou také hezké cejchy, ne ? Škoda jich nevyužít.

   Co Jeffrey Sachs /viz výše/ – není to náhodou ekonomický ekonomista pravicově pravicového smýšlení ?
   Myslel jsem si to. Došlo tedy na nejhorší.

   • Suchec napsal:

    Hmm, neoliberální komunistický mormon. 🙂

   • kchodl napsal:

    To mi připomnělo kolegu, který do dotazníku napsal na otázku sexuální preference, že je nekrofilní pedofilní zoofil. Aby to upřesnil, že má nejraději malé mrtvé medvídky, na pohlaví nezáleží.
    🙂

   • Fagan napsal:

    Ty politologické termíny se navzájem nevylučují. Bylo by spíše s podivem kdyby Putin nebyl tím čím je, ono být u KGB a člen strany, to je dosti limitující pro jeho další názorový vývoj, nemyslíte? Říká se že bývalý komunista je jako bývalý černoch.

    • Vidlák napsal:

     No, když slyším, jak je lepší se mýlit s Bushem než mít pravdu s Putinem, tak se nedivím… přiklonit se na stranu a už na ní navěky zůstat. Bez ohledu na svět, bez ohledu na vývoj, bez ohledu na změny.

  • Suchec napsal:

   Ale klidně tu kopíruj toho blázna Jocha.

   to jen dokazuje, jak je ta Vaše argumentace na vodě.
   Stejně jako Šauerové.

   Hájek fuj, Joch huj.

   A vyjó, koně vranné.

   Dugin má asi takový vliv na politiku Ruska jako Joch.

   • Fagan napsal:

    Joch si vzal na paškál a cituje Dugina, já jsem sem dal právě tu jeho charakteristiku Dugina, kterou on coby sám sebe prezentuje v tom svém vizionářství, na které Joch odkazuje. Jeho názor, co by se proti tomu mělo dělat nikterak neinterpretuji, jen Duginovu apologetiku „Velkého Ruska“ a jeho vývody a pak to co jej samotného charakterizuje v klasickém politologickém čtverci, kde se na jedné poloose nachází autoritářství-liberalismus a na druhé „pravice-levice“. Tady v tom případě je někde ve stejných místech kde je Stalin anebo Hitler ve stejném kvadrantu [(autoritářství levice – i když se Hitler má za ultrapravici je spíše levicový, jak nakonec správně charakterizuje religionista Štampach v levicovém Deníku Referendum) – tady se samozřejmě jasně ukazuje, jak je nesmyslné trvat na tomto ahistorickém vymezení – a přejít jasně k základnímu vymezení konzervatismus-liberalismus – demokracie – autoritářství či diktatura, jak dále vymezuje filosofie posmoderny, neb klasická politoligie po roce 1989 už není aplikovatelná se zánikem bipolárních režimů a nastupuje postmoderna jak vymezili Derrida a Lyotard – POZN: Fagan)]

    „Fašismus a nacismus chápu jako násilnickou, hrubiánskou metodu vedení společenského konfliktu nalepenou na dobově populární myšlenky. V době původního italského fašismu a v době počátků německého nacismu to byly myšlenky socialistické, myšlenky důsledně pojatého sociálního státu. V nacistické rétorice najdeme např. hesla o vítězné socialistické cestě Evropou.

    Fašismus a nacismus spolu s obdobnými totalitními systémy jsou praktickým projevem ideové biologizace člověka. Nacismus nebere národ realisticky podle historické evidence jako politický a kulturní konstrukt, nýbrž vytváří biologickou mytologii národa jako souručenství krve na společné půdě. Podstatnou roli tam též hrají nepodstatné biologické rozdíly mezi lidskými plemeny a vzniká teorie o panské rase a rasách služebných, o nadlidech a podlidech a o životním prostoru.

    Nacismus a fašismus navazují na tragédii I. světové války a na velkou ekonomickou krizi na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století. Ohrožení slouplo kulturní nános a nechalo promluvit člověka bojovného, divokého, bezohledného, hrubého a násilného. Nacistická ideologie tento civilizační sesuv obhajuje.

    Kulturu a civilizaci prohlašuje za pokrytectví, humanismus za pseudohumanismus, lidská práva za fikci a bází sociálních vztahů je pro ni boj o přežití. Je to sociální darwinismus dovedený do důsledků. Možná by se vlastně nemělo mluvit o sociálním darwinismu, protože jeho teoretik Thomas Robert Malthus spíše Darwina, svého mladšího současníka inspiroval.

    Je tedy fašismus v lidské duši osudovým prokletím? Je kultura tak chatrná, tak okrajová a bezvýznamná, že každá vážnější ekonomická a politická krize demaskuje kulturu jako licoměrnost a nechá politické hrubiánství (aspoň dočasně) vítězit?“

    Ivan Štampach: Deníku Referendum

 17. Mathias napsal:

  Fagan, SŠ a podobní jen dokazují jednu smutnou pravdu, která vede svět stále znovu a znovu do marasmu. Totiž ze absolutně nezáleží na tom, jaký člověk je, jaké myšlenky sděluje. Záleží jen na tom, jestli je toho správného klanu, tábora, rasy, třídy – podle dobové poptávky. Protože od žida, buržousta, soudruha (opět podle dobové optiky) přece nikdy nemže vzejít nic dobrého.

  • tresen napsal:

   Naopak. Na tom, jaké myšlenky člověk sděluje, záleží velice.

   • Suchec napsal:

    Třešeň, višeň. Má to pecky a zavařuje se to.

    Máte pravdu třešničko. Pravda je jen a jen třídní. Bingo.
    A pak, že Lenin nee. 😀

    Viď Mathiasi. Ale že to z nich leze, jak z chlupatý deky.

    Četl jsem Dugina , Hájka, Jocha, Robertse, teď tady, a jak si to skládám, mám pocit silného normalizačního dežavýýýý.

    Včerejší Reportéři na ČT byli taky jedlí, a tak nepokrytě ulhaní a manipulativní, že to jedna stížnost na RRTV nezvládne. 🙂

  • Vidlák napsal:

   A nejhorší je, když je sděluje takhle sáhodlouze…

 18. Fagan napsal:

  Inu, tak to moje ranní brouzdání po německých denících už zachytily i Novinky.cz a přidali ještě něco z Financial Times.:-)

  http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/332129-dohoda-ohledne-ukrajiny-nesmi-pripominat-mnichov-varuje-financial-times.html

  • český maloměšťák napsal:

   Fagan

   Od stejného autora :

   http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7a03e5b6-c541-11dd-b516-000077b07658.html

   Tedy má to jeden háček, chtělo by to vyměnit občany EU, pak už to půjde jak po másle.
   Anebo to dělat tak jak lady Ashton apod. – občanů se příliš neptat a hned jednat.
   Co to však má společného s demokracií…to nevím, vy to víte ? Poučte nás.

   P.S. Připomínka Sudet vždy zabere – na rozechvělá srdíčka , šak Šauerová přkluše, nebojte se. Jen co jí to kombajn vychrlí.

   • Fagan napsal:

    Naopak, občané EU jsou (až na vyjímky, třeba v případě Maďarska, však taky už EU komise dělá na Orbána bububu) jsou v pohodě a právě na ty spolehám. Nakonec proč by nemohly být volby do EU třeba s možností jako se volí do Bundestagu, hlas pro regionální kandidátku a pak pro euroregionální? Proč bychom nemohli volit třeba německé nebo rakouské strany, když bychom necítili potřebu a apriorně nebyli přesvědčeni, že ti čeští zákonodárci nám budou k nečemu prospěšní? Teda až na ty euroskeptiky, co by chtěli vystupovat z EU, ale i ti by našly své modré hájkovsko-klasovské soudruhy v EU, takže by se třeba na Madame Bobo a papá Klause mohli vybodnout a volit třeba takového Nigela Farage,ne?

    viz

    Šéf britských euroskeptiků, kteří zřejmě vyhrají nadcházející eurovolby, chválí Putina

    Nigel Farage, předseda britské euroskeptické strany UKIP (United Kingdom Independence Party, Strana nezávislosti Spojeného království), která zřejmě v Británii vyhraje květnové volby do Evropského parlamentu, chválil tento týden Vladimíra Putina.

    Britský deník Guardian poté zjistil, že Farage pravidelně vystupuje v ruské státem financované televizi, vysílající v angličtině, Russia Today, která je obviňována, že je nástrojem Putinovy propagandy*). Od prosince 2010 vystoupil Farage v televizi Russia Today už sedmnáctkrát. V jednom rozhovoru pro RT Farage tvrdil, že v evropských zemích není demokracie, ale „vládnou jim nejhorší lidé, jaké jsme v Evropě viděli od roku 1945“.

    No já bych klidně volil Guye Verhofstadta z belgické liberálně demokratické strany (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) a současného leadera Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party navíc nominovaného pro tento rok na předsedu Evropské Komise namísto Barrosa.

   • kchodl napsal:

    Ohledně demokracie to Fagan objasnil nahoře.
    Prý demokratická vláda menšiny, jelikož většina vždy sklouzne k populismu.
    Představuji si to tedy jako jakýsi výbor osvícenců, kteří demokraticky rozhodují o plebsu. Říká se tomu pak demokracie, kupodivu.

  • Martin V. napsal:

   No ne, to jsou věci – Kerrymu chybí u jednání Janukovyč! („Nebudeme akceptovat další postup, když není u stolu legitimní vláda Ukrajiny.“)

   • jozka napsal:

    Ony se vubec deji zajimave veci. Pote. co se nackove z Praveho sektoru (kteri nackove nejsou a na Majdanu vubec nebyli) odstehovali z hotelu Dnipro, kde meli stab, nasly se tam porad po nich ulozene zbrane (ktere samozrejme nemeli).

    Kyjevsky parlament prijal dekret k odzbrojeni ilegalnich skupin, vadi mu radikalove usilujici o pripojeni k Rusku, kteri udajne poradaji demonstrace na jihu a vychode zeme. Zda maji k dispozici bagry, molotovy a zbrane neni znamo. Ze ji mel jeden z hrdinnych bojovniku za demokracii se vi, odskakali to jeho dva spolubojovnici a kyjevsky mistostarosta.

    Radio Jerevan hadr.

 19. jezevec napsal:

  každá země má své zrádce, kteří svou domovinu nenávidí a bez ustání špiní – česko má svého čulíka, amerika třeba komunistu Wimmera – proč ne, máme demokracii, ke které patří i svobodná exploatace sraček.
  dát tomu titulek, že třeba má ve všem pravdu, se zrovna na apríla moc hodí!

  • Suchec napsal:

   Milý Jezevče.
   Nemáte to jednoduchý. Zaměňujete názory na činy politiků za názory na národ a zemi.
   Vskutku neotřelý pohled. Kde jsem ho už sakra práce zaznamenal?

   Jó , už vím. Ale tam se mluvilo o prohnilém kapitalismu a národních zrádcích, a zrádcích lidu.
   To datum ale bylo někde kolem 1950.

   Sorry, ale touto metodou jste si stále podobnější. Rétorikou naprosto. 🙂

  • jozka napsal:

   Jo jo, Amerika ma komunistu Wimmera… Kdyz teda pominete, ze Wimmer neni american, ale nemec a neni komunista,. ale z CSU.

   Proste standardni jezevec, „nic o tom nevim, ale mam nazor“ 🙂

   • kočka šklíba napsal:

    😀 tentokrát se mu to opravdu povedlo.

   • jezevec napsal:

    njn, ještě mi připomeňte, že čulík bydlí v uk, a jste dokonalej machr. pak si zkuste přečíst i obsah. nebo ne, vlastně ne, vy nemusíte, ztráta času. .

    • jozka napsal:

     Pokud pisete o komsi, kdo spini svou domovinu a vzapeti hodite do placu dvojku amerika+wimmer, tak se nedivte, ze se vam smeju.

    • Mac napsal:

     a vy buete dokonalej machr, až se konečně přejmenujete, aby vaše osobnost a způsob prezetace byly v souladu s vaším jménem.
     Co takhle „tchoř“?

   • jezevec napsal:

    já vim, hoši. nic jste ještě nezapomněli. amerika není součást naší euroatlantické civilizace, ale je to třídní nepřítel. usáci. něco jako rusáci, ale horší. imperialistický válečný štváč a zdroj vší bídy. tož hoši – jako za starejch časů: hanba vrahům z wallstrýtu a psům vlastní „věrchušky“ psí smrt ….. VY jste na to přišli, jak to je doopravdy. vlk to povede.

    • Mac napsal:

     já vím hochu, pro vás platí „S USA na věčné časy a nikdy jinak“. A klidně můžou provádět sebevětší lumpárny, tchořům, ej čo to tárám…jezevcům je to šumák, oni se cítí dobře, když se tulí ke strejčkovi Samovi

  • český maloměšťák napsal:

   Zrádce je třeba odsoudit a poslat na smětiště dějin ! Pryč se zrádci, patrioti všech zemí, spojte se /nejlépe pod global government/ !
   Vás někdo exploatuje, pane jezevec ?
   To se mi nezdá, spíše mně připadá, že si z Vás zdejší kometující dělají prču.

   Hezký den.

   P.S. Aprííííl !!!!!!

  • Martin V. napsal:

   Každá země má své slizouny, kteří budou velebit aktuální věrchušku a když dostanou o krajíc víc než Pepa od vedle, prodají za vznešených pindů o lepších lidech a demokracii i svoji babičku.

  • Evix napsal:

   Tak vy jste tedy dost mimo, četl jste to vůbec?
   Čulík rozhodně ČR nešpiní (na to tu máme jiné borce, stačí si pohledat methanolovou aféru a názory v cizím tisku), ale když je ten apríl…..

 20. tresen napsal:

  No tak, pane přírodovědče, balón je na vaší straně. 🙂

 21. XY napsal:

  Jistě, Wimmer je nepříjemný a jeho zorný úhel je mnohým nepřijatelný, jak patrno výše. Osobně se domnívám, že by v něm bylo možno nalézt mnoho tradičního německého antiamerikanismu a anglofobie, ale jeho argumentaci skutečně nespláchneme tvrzením, že se shodne s Gysim, jak tu kdosi sáhodlouze dokládá. Z mého nejsoukromnějšího pohledu souhlasím s jeho tezí, že akce Ukrajina, ať už za ní stála jen ta EU či transatlantická koalice, je totálně zmrvená (pan Fülle aby chodil pomalu kanály) a rozpoutala nebezpečné běsy nejen v té nešťastné zemi, jejichž ničivý potenciál není zdaleka – vzhledem k hospodářským následkům pro obyvatelstvo – vyčerpán a může ještě dramaticky poporůst (začíná jaro a lesy jsou hluboké) a zlomyslný soused má dost prostředků i obyvatelstva k tomu, aby zle zatápěl jakémukoli kyjevskému režimu. Bez potíží se shodnu i s tezí pana Wimmera (a G.Gysiho), že evropský mír nelze dělat bez Ruska, tím méně proti němu a že Rusko dalo svou anexí Krymu jasný signál Západu, kde je konečná čára Drang nach Osten 21. století.

  • tresen napsal:

   Teď je aktuálnější otázka hranice вторжение Запада.
   Mimochodem, co je to „akce Ukrajina“? Přidružení k EU?

   • XY napsal:

    Pseudopřidružení k EU za podmínek, které musel odmítnout každý racionálně uvažující státník, spojené s pokusem vyšachovat Rusko. Teď si na tu vějičku sedli a uvidíme, jak se to bude líbit těm dole. Ona totiž není jen Muzyčkova Halič, abych toho osobitého nebožtíka citoval přesně: Co budu živ, budu zabíjet komunisty, Židy a moskaly. Takové řeči jsou dost inspirativní, když je v zemi svrab, mor a neštovice. Jaceňuk s kamarády budou mít dost starostí. Ledaže pan Porošenko bude rozdávat volební bonbóny, ale těmi, obávám se, lid v zimě nezatopí. V každém případě končí období unilaterálního světa; bude-li z toho studená válka nebo něco ještě horšího (nedej bože) – těžko říct.

    • tresen napsal:

     Věřím, že počet a vliv Muzyčkových stoupenců přeceňujete. Rozhodně se obojí zdaleka neblíží stavu, o jakém Rusy i svět přesvědčuje Kreml.
     Že každá příští ukrajinská vláda bude mít starosti, je fakt. Myslíte, že Janukovyč měl po ruce nějaké rozumné řešení?

     • XY napsal:

      Inu, vedle Pravého sektoru je tam ta partaj pana Ťahnyboka, jenž troubí, když na to přijde, to samé co pan Muzyčko. A ta je tč. zakopána už v parlamentu a činnost jejích poslanců musel tuhle pan Fištejn horko těžko obhajovat zuřící revolucí, již nelze činit v rukavičkách. Pan Janukovyč žádné řešení neměl, a protože se snažil vyhýbat krvi, nakonec tu krev na svou hlavu dostal. Jeho nadějí by snad bylo nové vyjednávání s oběma stranami sporu o Ukrajinu, ale na to už měl příliš rozkývanou židli. Tč. to vypadá tak, že se snad o té nešťastné zemi bude domlouvat pan Lavrov s panem Kerrym – a úradek pak sdělí do Kyjeva. Pak vypuknou ty pravé mnichovské historické paralely. Člověk občas hledí s ošklivostí na české elity, ale pohled na Ukrajinu ty české takřka dokonale rehabilituje.

     • tresen napsal:

      Pardon, o jakých dvou stranách sporu o Ukrajinu mluvíte?
      Ukrajina přijala nabídku přiblížit se k EU, Janukovyč se tvářil, jako že jo, ale potom náhle cuknul. EU jenom zírala, jakou reakci Janukovyč vyvolal. Nanejvýš vyjádřila opatrnou podporu opozici, ale nebylo příliš jasné, kdo tu opozici představuje. Na to, jak se to pak rozjelo, nějaké evropské chtění nemělo vliv, natož aby EU vystupovala jako strana sporu.
      To byl vlastně až Krym, který Evropu postavil proti Putinovi.

     • Vidlák napsal:

      Jo, Janukovyč měl celkem slušné řešení – plyn za polovic a 15 miliard dolarů bez dalších keců. z Ruska. Divím se, proč to Němcům vadilo. Předtím Rusko mělo cálnout patnáct giga a Němci ne. Teď budou muset cálnout patnáct giga Němci a ještě navíc zatáhnout ten plyn za plnou cenu. Kde jsemt o četl? Mít patnáct miliard a nemít patnáct miliard, to je dohromady třicet miliard.

     • kchodl napsal:

      Jo, to je starý židovský vtip.
      Na mě to celé dělá dojem, že amíci to sponzorovali těch 20 let, pak se objevili Němci (EU) a chtěli slíznout smetanu – jenže moc přitlačili na pilu, takovou blbou dohodu nemohl nikdo soudný podepsat – jako byla ta s EU na konci minulého roku. Takže Janukovič odmítl, ale čekal na vylepšení nabídky – jednání se neukončila. Když to začalo vypadat blbě, tak EU přes Klička a trojici velvyslanců chtěla dojednat plichtu, ale amíci do toho nalili benzín – proč by to Německu tak ulehčovali. Rozdíl je těch 30 miliard.
      Je vidět, že Viktorka Nulland – Kaganovičová se v těchto počtech vyzná 🙂

     • Anonymní napsal:

      Aha, tak jo, třešni. O Ukrajinu se samozřejmě tahal a tahá Západ s Ruskem. EU jenom bezmocně zírala, ovšem politici z EU a USA se rotovali po majdanu jako svatí na orloji a ujišťovali majdan svou podporou. (Nechci vést spory o to, zda byla jen verbální) Jinak se vůbec nikdo ze Západu do toho nemíchal . Jak si přejete.:-)
      Pěkný večer vespolek!

     • XY napsal:

      Pardon, žádný anonym, ale XY

     • Mac napsal:

      hehe

      EU prej jen zírala…. 🙂
      Bóžičku, do čeho´s to duši dal 🙂

 22. jaa napsal:

  Zajímavý článek a daleko zajímavější reakce. Přesně podle toho, jak a co debateři znají a jsou ochotn připustit. Dost zanedbané historické vzdělání a u těch mladších no- nic nového pod sluncem.
  Jen bych chtěla připomenout : Před válkou někteří hujeři tvrdili UTLUČEME JE ČEPICEMI…No a bylo z toho 6 253 400 obětí, škody na majetku nevím jestli byly spočítány.
  Je trochu děsivé, a myslím že o to, to bude horší, co nadělalo těch skoro 70 let míru v Evropě s myšlením lidí a jejich schopností logického myšlení a přijímání fakt.

 23. Kanalnik napsal:

  Rozhovor velmi zajimavy a s velkym mnozstvim pozoru-hodnych informaci. Docela mne fascinuje pristup nekterych diskutujicich, kteri proste cely obsah velkopansky setrou bez vypichnuti toho, co se jim nelibi, a v cem konkretne je rozhovor zavadejici ci nepravdivy.

  Pro mne je Ukrajina od 22.2. definitivnim vystrizlivenim z preludu, ze elita zastupujici nas Zapad haji vznesene a lidske hodnoty. Ne, jde na prvnim miste o pragmatismus, tedy moc a penize. Tento clanek do tohoto meho pocitu jen zapada a potvrzuje ho. Sice me hodnotove orientaci nic de facto neprinesl, ale informace v nem jsou osvetlujici a podstatne. A myslim, ze podobne smyslejicich lidi jako ja, bude stale vice a vice. Treba se jednou podari Zapadu vratit punc duveryhodnosti. Pral bych si to.

  Jako pravdepodobne vidim v dlouhodobem horizontu (20 let) dva scenare, oba asi koncici konfliktem.

  1) Zapad se bude snazit Rusko dostat na kolena, takze dojde ke konfliktu mezi USA, EU na jedne strane a Ruskem a jemu naklonenymi staty na strane druhe, vysledek se neodvazuji predpovedet. Tato varianta je pravdepodobna, pokud se po pristich US volbach dostane k plnohodnotne moci neoconoske kridlo, pokud financni system zacne krachovat a pokud v populaci Zapadu nedojde k narustu informovanych lidi (nebo dojde, ale bude dochazet k jejich represim, nastroje na to Zapad ma, viz NSA atd.)

  2) EU se chytne za hlavu a zjisti, ze prvni varianta ji nic dobreho neprinese a zacne rozvolnovat spojenectvi s USA, postavi se na vlastni nohy, utvori svoji vlastni plnohodnotnou armadu a bude pripravena branit svoje uzemi a hodnoty proti upadajicim (a proto agresivnim) USA. V teto variante je pravdepodobne spojenectvi EU a Ruska s Cinou v zakulisi. Toto spojenectvi by se vyplatilo do budoucna i v postupu proti pripadnym nabozensko-radikalnim naladam v Asii a v Africe.

  • Admirál napsal:

   Kanálníku, plný souhlas.

   Také bych rád elity, které ctí hodnoty, za které se lze bez uzardění postavit a které je, kromě toho, že je hlásají také vyznávají a nepokrytecky prosazují.

   Souhlas i s Vámi předestřenými pravděpodobnými směry vývoje.

  • xpow napsal:

   Mě by jenom zajímalo , jak západ sráží Rusko na kolena, když se s ním v posledních 20 letech totálně hospodářsky propojil a jak bude EU bránit své hranice proti USA , když s nimi žádné hranice nemá?

   • Kanalnik napsal:

    Nerozumim, na co presne se ptate. Postoj Zapadu k Rusku za poslednich 20 let je popsan v clanku (tedy pristup geopoliticky), podle mne ten popis koresponduje s realitou a udalosti na UA to potvrzuji. Ale jelikoz jste rozhovor necetl cely, tak vam to asi uniklo? Co se tyce EU a USA, nepsal jsem o braneni hranic, ale hodnot a uzemi.

   • xpow napsal:

    Nějaké srážení na kolena nekoresponduje s miliardami , které do Ruska západ proinvestoval i s tím , jak se bezbraně napojil na ruské produktovody. Evropani mají společné hodnoty s Američany, méně už s Rusy a minimálně s Čínou. Představa konfliktu EU proti Americe je stejně bizarní jako názory pana Wimmera.

    • Kanalnik napsal:

     Ty proinvestovane miliardy s tim ale souvisi, stejne jako proinvestovane miliardy na UA. Dneska se dobyvaji uzemi predevsim moci penez a pomalym, ale zaroven cilevedomym lobbyingem zevnitr (motivace moci, penezi a tzv. idealy demokracie a svobody), takze se pomalu nebo rychle zmeni rezim na rezim proZapadni a tedy zadouci – zase je to natuknuto v rozhovoru. A kdyz to nejde, tak se pristoupi k sile (snakci ci vojenske). V clanku to vsechno je, jenom to opakuji. A jak jsem psal, tohle vse lze vypozorovat z deni kolem Ruska, zadna veda to neni. Rusko se tomuto pristupu ted postavilo a jen clovek neorientovany cekal, ze Rusko bude koukat, jak se mu na UA nasackuje vliv USA a NATO (po porusenych slibech Zapadu, viz zase clanek). Zapadni politici jsou v soku, ja ale nechapu, co cekali. Pozvolna investice miliard do Ruska nepomohla, Putin se tomu pozvolnemu vlivu zevnitr (NGOs, Chodorkovski atd.) postavil.

     S EU je to slozitejsi, je to ona, ktera je zavisla na Ruskem prirodnim bohatstvim, USA nikoli. Proto take hlavni tlak na Rusko jde z USA. Neni v zajmu EU byt s Ruskem v nepratelstvi. EU se musi rozhodnout, ci zajem bude hajit. Jestli zajem svych obcanu, nebo vlady USA.

     • kchodl napsal:

      Přesně tak. V tom se radikálně rozchází zájem EU a USA.
      EU a Rusko jsou na sobě závislé dokonce dvakrát – z Ruska do EU suroviny, opačně výrobky a technologie.

    • Kanalnik napsal:

     Jinak bizarni predstava konfliktu mezi USA a EU jiste je, ale uz dnes tu mame konflikt zajmu. A takove sledovani vseho a vsech, ktere se deje pod hlavickou NSA, to je de facto okupace, tedy ja to jako okupaci (prozatim informacni a datovou) vnimam. Snaha o transatlanticke utuzeni vazeb (TTIP) vnimam jako snahu o okupaci ekonomickou. A takovy FED a jeho vliv po svete, to je de facto okupace financnicka. Nelibi se mi to a s individualni svobodu to vsechna ma dost malo spolecneho. A vsechno to vykveta z USA. … A EU politici jen vidi sve kariery a dobro obcanu EU jim nejak unika. Asi ziji v alternativni realite a nic z tohoto nevidi. Nebo nechteji videt.

    • xpow napsal:

     Miliardy se investují proto, aby se vrátily, kapitalistům je změna režimu ukradená. Peníze se rozhodně vrátí lépe, když jsou investovány do země, která není na kolenou. Rusko potřebuje Evropu , jako odběratele svých surovin. Ekonomický zájem na destabilizaci tu nemá žádná strana.

     • Kanalnik napsal:

      „kapitalistům je změna režimu ukradená“ – tak proc tolik anagazovanosti Zapadnich politiku v Kyjeve behem Majdanu? Nerikejte mi, ze jim je uplne jedno, jake tam budou mit Zapadni firmy (a jejich sponzori) odbyt

     • Mac napsal:

      kanálníku, to my neříkejte, že nevíte, proč se západní elity tak angažují kolem té majdanské taškařice :-))

      přece IDEÁLY, člověče, SVOBODA, HUMANISMUS, SPRAVEDLNOST, LIDSKÁ PRÁVA, DEMOKRACIE……

      přece americké a západní politiky vůbec nikdy nic jiného nezajímalo než tyhle téměř zbožštělé hodnoty 🙂

      minimálně od Vietnamu ……

   • kchodl napsal:

    To jste udeřil hřebík přímo na hlavičku.
    Jak minulý týden řekl jeden německý průmyslník, sankce USA proti Rusku by byly v zásadě sankcemi proti EU.

    • Mac napsal:

     ÁMEN

     a proto je (ty sankce) místní papenheimští tak nadšeně podporují….

 24. milo napsal:

  http://www.stratfor.com/weekly/russia-and-united-states-negotiate-future-ukraine?
  Dovoluji si nabídnout prolink na trvaleji platnou perspektivu. V neděli došlo návratu na standardní negociační trajektorii. Američané jsou v mnohém a mnohdy specificky jednodušší, ale pan W. je démonizuje. Mnohým uším to může znít libě, ale je v tom více předsudků než realismu. A oněch předsudků je už tak dost.

  • jaa napsal:

   Ba ne, je v tom to, co mladí neberou či neuznávají PRAXE. A ví o čem mluví, nebo opravdu věříte na náhodu, že právě teď probíhají v pobaltí manévry NATO??? majdan se jim nepovedl a kdo ví co zfetovaný amíky dokáže.. taky bychom se zítra nemuseli probudit.

   • vonrammstein napsal:

    No tak mně povězte, co zfetovaný amíky dokáže. Bo máte jistě informace o tom, že heroin fasujou na tácu se snídaní. Někdy po nem taky divně skloňujou.

    • jaa napsal:

     ten ypsilon tam je omylem, nešlo už opravit. Ale faktem je, že tzv. navrátilci z misí zavádějících demogracii jsou ze 70% závisláci. promiňte

     • vonrammstein napsal:

      Mně se neomlouvejte, já nic neberu ani nejezdím na mise. Ale dost silně pochybuju, že v Pobaltí operuje totálně sjetá armáda.

     • kchodl napsal:

      Jenže to se nejednalo o amíky, ale o islamisty třeba v Sýrii. Ti jedou poměrně hodně na perníku, tedy metamphetaminech. Dobře o tom psali ti dva frantíci z LeMonde, co s jednou grupou „bojovníků za svobodu“ strávili pár měsíců v Damašku v Jobaru nebo jak se ta čtvrť jmenuje. Je to vidět i na videích kozom..ů, pořád si olizují rty plus další příznaky, třeba frenetické pohyby.
      Ostatně to není žádná novinka, jel na tom celý Wermacht na východě.

      Ze západních armád tyhle pilule fasovali bojoví piloti. Je zdokumentováno (byl o tom veřejný proces v Kanadě), jak jeden pilot přebral a pak v obluzení bombardoval Kanaďany. V Iráku 2003. Hájil se tím u soudu.

      Pochopitelně bláboly o zfetovaných odpalovačích atomových raket jsou pitomost.

  • xpow napsal:

   V záplavě dnešních bizarností zajímavý článek.

 25. Germanicus napsal:

  Srovnání Wimmera s Petrem Hájkem (paní S.Š.) či Romanem Jochem kulhá na obě nohy. Ten pán (Willy Wimmer) byl, kromě jiného, 33 let poslancem Bundestagu (1976 – 2009). Němečtí voliči by určitě „chorý mozek“ nevolili tak dlouho. http://de.wikipedia.org/wiki/Willy_Wimmer

  • Germanicus napsal:

   Ten rozhovor s Willy Wimmerem, který vlk přetisknul, má na Blistech už 26000 přečtení.

   • vahy napsal:

    Tento rozhovor již dávno putuje po IT. Já ho již obdržel 2x. Lidé si ho přeposílají.

  • Fagan napsal:

   Měl jste rád Franze Josefa Strausse? Ten v letech 1953 až 1969 zastával různé ministerské funkce v bavorských zemských vládách a mezi lety 1978 a 1988 byl ministerským předsedou Svobodného státu Bavorsko. Takže 35 let ho lidé volili. Nemyslím, že by to třeba pro německou SPD byl člověk, se kterým by souhlasili, ovšem stejně ho lidé volili. Stejně jako v Bavorsku volí celou CSU už od konce druhé světové války pořád beze změny až doteď. Otázka je, jestli nejsou Bavoři a jejich „Frei Staat Bayern“ sami tak trochu něčím specifičtí, co by psycholog mohl klasifikovat jako svým způsobem chorubu:-)

   • Germanicus napsal:

    Víte kolego Fagane, že by mě (pochopitelně hypoteticky) zajímalo, co by Franz Josef Strauss říkal na dnešní situaci ve světě obecně a na Ukrajině zvláště. Byl to rozhodně kontraverzní politik, ale rozhodně nebyl hloupý ani nevzdělaný. Ač zapřísáhlý antikomunista, rád jezdil občas na lov vysoké zvěře do Čech…
    Také byl velký ctitel piva a bojoval za zachování původní originality bavorských pivovarů (bohužel neúspěšně). 🙂

  • xpow napsal:

   To jste nezvolil zrovna dobře, Hájek spolupracuje s Klausem od devadesátých let a podílí se na jeho politickém životě, byl i kancléřem. To není zrovna bezvýznamný životopis.

   • Vidlák napsal:

    Byl poslanec? Mačkal tlačítko při hlasování o zákonech? Byl ministr? Byl předseda partaje, předseda parlamentu? Zvolil ho někdo jiný než Klaus? Má miliony či miliardy? Má pořádnou velkou firmu jako třeba Babiš? Rozhazuje kolem sebe miliony na úplatcích?

    • xpow napsal:

     Čím vším nebyl? Trochu vás nechápu. V poměrném systému je poradce dlouhodobě jednoho z nejmocnějších mužů ve státě rozhodně velmi vlivná osoba ve srovnání s poslancem. To, že někdo někoho zvolí není žádnou známkou geniality, mj. jak se díváte na Marka Bendu?

     • Mac napsal:

      no to je logika

      dlouholetým poradcem Míry Gulovatého Topolánka byl Mareček Bormann Dalík

      Co z to dle vás – vzhledem k Wimmerovi či Hájkovi- plyne?
      Jde o důkaz Dalíkovy „geniality“? No, pokud jde o genialitu zločineckou, dalo by se s tím souhlasit….

     • vonrammstein napsal:

      Gratuluji, Macu. Na třetí pokus se Vám podařilo zařadit se do mé galerie primitivních blbů.

     • Mac napsal:

      a sakra, jsem zdrcen :-))

      a zrovna od osobnosti jako jste vy, které si tak vážím, to skutečně zabolí :-))

      máte v té galerii i xpowa, na jehož bláboly jsem reagoval?

      nebo jste tenhlecten selektivní galerista??? :-))

     • Mac napsal:

      mimochodem, pane „von“, co vás na mé poznámce tak rozvášnilo?ˇNeuctivost vůči čestnému charakternímu poradci pana Topolánka??
      no, u vás bych se tomu ani nedivil 🙂

     • vonrammstein napsal:

      Ne, xpow se poslední dobou hodně zlepšil. Třeba se Vám to taky časem podaří. Nerozvášnilo mě nic, zas si tak nefanděte. Jsem jen alergickej na dementní komolení jmen, toť vše. Ráno moudřejší večera. I když to je taky selektivní. Pa.

 26. Fagan napsal:

  Jinak Britské listy jsou zdá se inspirací pro nás všechny. Zvlášť to dnešní vydání je velice výživné, mimo další analýzu Karla Dolejšího nabízejí překlad části statě týkající se dnešní politiky od finsko-estonské spisovatelky Sofi Oksanen. Odcituji pár odstavců:

  „Rusko již dlouho usiluje o oslabení práva východoevropských a pobaltských zemí na nezávislost. Ukrajinu Putin už v roce 2008 prohlásil za umělý stát. Tato strategie není nic nového: stejný osud potkal Rakousko ve 30. letech 20. století, kdy bylo ještě mladým státem. Rusko zpochybňovalo právo Ukrajiny na výsostné hranice a svými mistrnými lžemi téměř vyvolalo dojem, že Ukrajina je vlastně součástí Ruska; stejně tak jako Rakousko působilo jako součást Německa, jako by Německu patřilo.

  Stejnou ruskou rétoriku musí pobaltské země snášet už dlouho. Okolní svět toho o těchto zemích ví velmi málo – stejně jako o Ukrajině. Proto ruská agenda – zpochybnění práva na sebeurčení – nepředstavuje nemožný úkol. Rusko k jeho dosažení vyburcovalo své hráče včas. Během několika let se v ruských tak zvaných médiích hojně píše o tom, že v Estonsku existují koncentráky pro Rusy (lež z roku 2007). Ve Finsku, které Rusku podle vlastního názoru historicky přísluší, zase ruským turistům v hotelích kradou děti (lež z roku 2013).

  Jestliže jsou média rok od roku plná takového materiálu, není divu, že se masy nakazí nedůvěrou vůči Západu. O to přece jde. Takto jsou občané psychologicky mobilizováni k válce a dříve navzájem přátelské etnické skupiny jsou štvány proti sobě. Putinova klika potřebuje tyto imaginární nepřátele, aby posílila svou oblibu a aby si udržela bohatství, které si nahromadila pochybnými prostředky. Ztráta moci by znamenala přinejmenším provalení korupce, která jim bohatství přinesla. Přesně tak dopadl svržený ukrajinský prezident Janukovyč.

  V Rusku momentálně rozhoduje skupinka siloviků, jejichž tváří je Putin, nejbohatší muž Ruska a celé Evropy. Vzdělání této kliky se liší od toho, jakým jsou vybaveni politici západních zemí: pochází přímo od FSB a KGB. Nyní, v hierarchii moci Ruska, nad nimi není nikdo. Za Sovětského svazu nad KGB alespoň stála Strana.

  Pokud někdo ještě stále věří, že Rusko svou krajanskou politikou skutečně vyjadřuje starost o etnické Rusy za hranicemi své země, nastal čas uvést jej zpátky do reality a připomenout mu, jak Hitler zneužil etnické Němce. Každý, kdo kdy navštívil Rusko, ví, jak málo na Rusech sejde v Rusku. Stejně tak činnost Ruska vydávaná za „humanitární pomoc“ způsobila naprostý úpadek v Jižní Osetii“

  – See more at: http://www.blisty.cz/art/72745.html#sthash.tgle4lFr.dpuf

  • Germanicus napsal:

   Co se týče Blistů, máte pane kolego Fagane naprostou pravdu. Jana Čulíka osobně neznám, ale je to zřejmě bytostný korektní demokrat (Čapkovského ražení), který dává prostor všem částem politického spektra, s výjimkou fašistických a rasistických názorů.
   K Vašemu odkazu na článek spisovatelky Oksanen. Určitý obavám intelektuálních elit ve Finsku a v pobaltských republikách se nedivím (historické reminiscence), Jediné východisko vidím (v oblasti mezinárodních vztahů) k návratu k respektování norem mezinárodního práva. Nebylo to ovšem (Putinovské) Rusko, které s jeho flagrantním porušováním v posledních 25 letech začalo…

   • tresen napsal:

    Máte pravdu. V Podněstří v roce 1992 nezasahovalo putinovské Rusko, tenkrát ještě existoval Svaz nezávislých států. I když je pravda, že sami Rusové se k tomu hrdě hlásí.

   • Fagan napsal:

    http://www.rozhlas.cz/plus/nazory/_zprava/jiri-pehe-krym-libye-irak-kosovo–1331602

    Az na tu posledni vetu souhlasim, germanicu. Ze to delali i Rusove a kde, vam pripomina tresen v reakci na tuto repliku. Ja dodavam ze i USA a NATO, ovsem jako reakci na nasili rozpoutane v zemich kde se rozhodly zasahnout, ktere se ovsem v pripade Krymu rozhodne nekonalo. K tomuto velice dobre pise liberalne levicovy politolog Jiri Pehe viz vyse.

  • Ahele napsal:

   „Během několika let se v ruských tak zvaných médiích hojně píše o tom, že v Estonsku existují koncentráky pro Rusy (lež z roku 2007). Ve Finsku, které Rusku podle vlastního názoru historicky přísluší, zase ruským turistům v hotelích kradou děti (lež z roku 2013).“

   To myslí ta dáma naprosto vážně? Obávám se, že tomu nemůže věřit ani ožralý Rus. Pokud to je tedy myšleno naprosto vážně, pak by snad bylo třeba vzít v úvahu (dle vašeho mustru) i její osobnost. Jen krátce, je bi a je jedním z organizátorů Helsinky Pride, např. prodělala i poruchu příjmu potravy. Říká wiki a já říkám, že může mít tím pádem i poněkud labilnější psychilku. Jestli ona to nebude taková finská pussyna nebo český Putna. V tom případě je mi líto, ale její tvrzení míním brát s rezervou přesto, že ji jinak neznám. S velkou rezervou.
   Co se týká toho umělého státu. Ono to totiž tak nějak vypadá, alespoň podle těchto map
   (http:)//talkingpointsmemo.com/cafe/22-maps-that-explain-the-centuries-long-conflict-in-the-ukraine. (k rozkliknutí při kopírování odkazu smažte závorky před a za http:)
   Ukrajina jako jakýstakýs stát se na nich objevuje až za SSSR.
   Na těch mapách je zajímavá ještě jedna věc, mele se to i ve střední Evropě napříč staletími, ale ta naše Bohemia hor je tak nějak pořád stejná.

   • Ahele napsal:

    Bohemia uprostřed hor.

    • kchodl napsal:

     Jj. To říkala i královna Alžběta, že Bohemia Crown má stejné hranice 1000 let. Vědí to i na ostrovech, tedy jen když zrovna chtějí 🙂

 27. xpow napsal:

  Myšlenky pana Wimmera mě připadnou bizarně fascinující. Nedokážu článek přečíst celý, stejně jako nedokážu číst Haló noviny, články P. Hájka apod. Prostě radši zůstanu u toho nudného mainstreamu, např. v sobotních LN vyšel rozhovor s prof. Andrejem Zubovem.

  • Fagan napsal:

   xpowe, ja bych naproti tomu jeho názor chápal. Je to křesťanský sociál. Těm byla vždy bližší košile jak kabát. Jak to říkala někdejší poslankyně ČSSD, hájící prorodinnou politiku na adresu katolických konzervativců? ….“A dodržely heslo postel – kostel – kuchyně,“(míněno křestanští demokraté). Pan Wimmer je svým ukotvením přesně takovým silným konzervativcem, věřícím a sociálně cítícím, že asi těžko pojede na struně liberalismu a bude prosazovat multikulturní nedotknutelnosti hájení Lidských práv a svobod. On je ideově na straně právě konzervativních hodnot, které vyznává Putinův režim společně s ortodoxní pravoslavnou církví. Pro ty je právě zásadním životním trojuhelníkem, kde se pohybují přesně ten kostel-postel-a kuchyně, případně pole a vlastní záhumenek a o to co je za hranicemi bavorského Bierfestu za Norimberkem dál na Východ, se moc nestarají a proto chtějí mít od Východu klid.

  • tresen napsal:

   Nejspíš je jen otázka času, kdy se v souvislosti se Zubovem někdo vytasí se ztroskotanci a zaprodanci.

  • vahy napsal:

   Když jsem četl dnešní článek, byl jsem upřímně zvědav na Vaší
   reakci. Očekaval bych od Vás něco jako další „ častuška“.
   Překvapil jste mne.. Názory pana Wimmera jsou pro Vás „ bizarně fascinující“.
   Vyhledal jsem si význam Vámi použitých slov.
   Prof.PhDr.Rudolf Kohoutek, CSc význam slova
   Bizarní vykládá ve Slovníku cizích slov takto: • zvláštní, neobvyklý
   • podivný, výstřední
   Fascinující takto: přitažlivý, oslňující, uchvacující
   Viz, http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/bizarni-fascinující.
   Přijde mi proto zvláštní, že jste to nedokázal přečíst celé a vracíte
   Se k nudnému mainstreamu. Jaká škoda. Určitě nebudu sám,
   Komu bude scházet Vaše bizarní (ve smyslu neobvyklá¨) a
   Fascinující (ve smyslu) oslňující moudrost. Já osobně raději zůstanu zde
   Právě proto, že názory a pohledy lidí jakkoliv bizární mi pomáhají se
   orientovat.

   • xpow napsal:

    Nebojte Vahy ja vás o moji bizarně fascinující moudrost nepřipravím. Myšleno tak, že budu dávat přednost Zubovovi před Wimmerem.

   • Mac napsal:

    xpow vám i nadále bude spolehlivě tlumočit mainstream, což vás jistě obohatí a pomůže v orientaci ve dnešním složitém světě 🙂

  • Dedek napsal:

   To se stává lidem , kteří nejsou schopni ani vyslechnout jiný názor , než je ten jejich. Otázkou je zda vůbec jsou demokrati.

  • Sal napsal:

   Vážený xpow,
   zamyslel jste se někdy nad výrazy „velmoc“, „velmocenské zájmy“?
   Já osobně se děsím toho, co by mohlo udělat Rusko. Stejně tak se děsím toho, co by mohly udělat USA.
   Velmocenské choutky nejsou vlastní jen Rusku. Mají je též USA, Brazílie, Čína, dokonce i Velká Británie (ta se taky nemůže smířit s tím, že už není vládcem světa), Španělsko (v 16-17 století dobylo Latinskou Ameriku), Francie, Německo, a další.
   Jestliže si myslíte, že Zubov je důvěryhodnější než Wimmer, je to Vaše volba a budu ji ctít.
   Ovšem tvrdit, že „Nedokážu článek přečíst celý“ a pak dělat hodnocení _toho_ článku, je trochu… bizarně fascinující. 🙂

   • xpow napsal:

    Já osobně považuju USA za jediného strategického spojence Evropy. Pojem velmoci snad chápu, nevím proč se mě na to ptáte. Myšlenky pana Wimmera jsou pro mě bizarní, stačí mi k tomu část článku. U Hájka si dovoluju stejný luxus.

    • Sal napsal:

     Nechtěl jsem Vás v žádném případě urazit.
     ale nejprve k těm velmocím:
     – myslíte si, že GB se smířila s tím, že už neovládá Indii?
     – že Francie se smířila s tím, že neovládá Severní Afriku?
     – že Německo se OPRAVDU smířilo se 2 prohranýma WW?
     – že USA se přestane cítit jako „pán světa“ jen tak? Obzvláště po WW2, ropné krizi, Kubě, Iráku, Afghánistánu?
     – že Rusko se smíří s druhou třídou, hned po USA?
     – že se Čína smíří s tím, že už není Říše Středu?
     – že Írán a Irák nebudou chtít obnovit slávu Persie?

     Odpověď: nikdy.
     Teď k tomu jedinému strategickému spojenci Evropy v USA. Evropa Státy nikdy nezajímala. Samotná EU je postavená na nesplnitelné podmínce, že Francouz dá Němci k pití vodu místo jedu. EU jako taková je špatně vytvořená a (dle mého hloupého názoru) nemá moc šancí na přežití.

     Spolupráce je to, co může lidi dostat dál, k něčemu lepšímu. Sle spolupracovat se teď, jak se zdá, nikomu moc nechce.

     Wimmer říká, že USA se snaží jednat z pozice síly, že s Ruskem (například) nechtějí jednaj jako rovný s rovným. S Evropou jako rovný s rovným jednat ani nebudou chtít, proč by? Celá EU je rozhádaná, levá ruka dělá něco jiného než pravá a mozek EU? Ten následoval Boha 8. dne Stvoření, kdy Bůh vymyslel alkohol a nikdo o něm od té doby neslyšel.

     Mně Wimmerova slova nepřipadají jako „bizardní“ ani „bizardně fascinující“. Mně to připadá jako „eufemističtější popis průseru, který nás čeká.“

     • Sal napsal:

      Ale spolupracovat… nikoliv Sle
      omlouvám se za překlep

     • vonrammstein napsal:

      Za bizarDní se neomluvíte?

     • Fagan napsal:

      Zajimavy antagonismus. Ja na vsechny ty otazky rikam ANO ( ne nema to nic spolecneho s jednou, ted pomerne obskurni vladnouci stranou:-)

      Evropa byla USA vzdy jedno? Proc za ni bojovala tedy ve dvou sv.valkach, ktere je nikdy primo neohrozovaly? Neni to napr.proto, ze jsme predevsim oba ekonomicky nejvyspelejsi partneri co vic nez nejakou tu lasku pestuji „foreign trade“?

      Ze jeste reciprocne nikdy nepomohla Evropa USA? Jiste nebylo to zapotrebi, otazka jen je, samozrejme s tim irelevantnim historickym „kdyby“ to USA nekdy opravdu vazne potrebovaly, jak by Evropa zareagovala..

     • Mac napsal:

      do galerie „primitivní blbů“ lze zařadit i jednoduché rajtovače na gramatice, je tak, pane „von“?? 🙂

     • vonrammstein napsal:

      Ne, o gramatiku mi ve Vašem případě tentokrát nešlo. Vaše zásluhy jsou jiného druhu. Ale aspoň vidíte, že když se usilovně snažíte, někdo to nakonec ocení.

     • xpow napsal:

      Je zajímavé, jak hodně odborníků ví, že je teoreticky EU zcela špatně postavená. No prakticky už ten projekt funguje od války, což samo o sobě není nevýznamné.

 28. zemedelec napsal:

  Opravdu,pro mne výborné příspěvky,to se toho neználek moc dozví.
  Nejenom z dnešní diskuse,ale celkové dění ukazuje na nebezpečnou budoucnost.Dokud USA,jakž takž prosperovaly,byl poměrný klid,jak jim teče do bot,hospodářství upadá,už není koho ždímat,tak jedině ještě pokořit Rusi,tam ještě je zdrojů dost.

 29. Občan napsal:

  Něco o „strategickém spojenci Evropy“. Který ústy politologa George Friedmana s potěšením konstatuje, že jsme mnohem blbější, než si mysleli:
  http://www.wyszkowski.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=381:obama-dobiera-ministrow&catid=26

  Český překlad vyšel v jednom českém deníku v pondělí.

 30. jaa napsal:

  na ČD art dávají Nohavicu v Moskvě… no koukám koukám, vylepšilo se to tam, vylepšilo, od začátku 90 tých. Ani se jim nedivím, že si svoje hlídají.

 31. Rudi 3 napsal:

  Když jsou tu dnes dva zajímavé názory na situaci v Evropě od německých poslanců dávám vám interviev p.Putina pro ARD.

  • Sylva Šauerová napsal:

   Co se děje ve skutečnosti … tak, tak, velmi správně. Je třeba počkat, až to lidu Vladimír-mírotvorce vysvětlí. Všeholid si úsudek sám udělat nedokáže (říká pan Putin). Bez Putina, jako bez Wimmera či Lavrova nebo Dugina, variantně bez Obamy či Merkel, Filipa či Schwarzenberga, by byl lid bezradný. Nevěděl by, co si myslet. Sám, vlastní hlavou, bez nápovědy.
   Tak mě napadá, Jan Čulík, který Wimmera zveřejnil (jakkoliv není známo, co si o rozhovoru myslí, což si vcelku dokážu představit, protože Čulík je moderní levicový liberál západoevropského střihu), hodnotí současnou českou společnost hodně negativně, m.j. právě pro neschopnost samostatně myslet (zde trochu přehání, protože mluví obecně o Češích, což rozhodně není a ani nemůže být pravda). Do nemalé části české populace se nicméně trefuje docela přesně.

   • Kanalnik napsal:

    No jo no, ale kdyz si treba Kanalnik neco sam mysli, tak zase argumentujete tim, ze ostatni si mysli neco jineho. Viz nase debata pod jednim Pehem.

    „Dodám už toliko, že Váš výklad kromě našich extrémistů, levých či pravých, sdílí jen naprostá minorita společnosti, ve světovém společenství takřka nikdo, pana Putina nepodpořil dokonce ani ten Lukašenko. Člověk by myslel, že alespoň vnímavějším lidem to třeba něco řekne.“

    ….

    Napiste, prosim, v cem Wimmer nema pravdu, v cem se myli, v cem jsou jeho sdeleni zavadejici. Tady asi nikdo nechce, aby Rusko melo nejakou velkou dominanci v Evrope, ale zaroven tady asi skoro kazdy chce, aby Zapad jednal racionalne, umerene a profesionalne. To se nedeje.

    • vonrammstein napsal:

     To víte. Paní Šauerová má informace, které my smrtelníci nemáme.

     • Ikena napsal:

      Vonrammstein,
      uvedomujete si, ze se nekdo bude tuze zlobit a mozna si na Vas bude stezovat pod spratelenymi blogy na Echo24. Vy si zahravate.

     • vonrammstein napsal:

      Šmankote, to jsem si vůbec neuvědomil. Nemohl bych to třeba nějak odvolat a virtuálně si omlátit čelo o zem, nebo tak něco?

    • Sylva Šauerová napsal:

     Pane kanalniku, napsala jsem už nahoře v replice paní třešni. S magorárnou se nediskutuje, protože tím se (blud) do nemalé míry legimizuje. Stejně tak nepůjdu polemizovat s Petrem Hájkem nebo exsenátorem Vyvadilem. Je to srozumitelné ? O totéž jako Vy se zde pokouší pan přírodovědec. Zbytečně. Zkuste diskusi s někým jiným, děkuji.

     • Kanalnik napsal:

      Neni to srozumitelne, mne ne. Nezlobte se, ale vy argumentujete zcela mimo podstatu tematu, tedy zabyvate se tim, kdo rozhovor delal, kdo byl dotazovan, kdo takove nazory jeste ma, oznacujete nazory v clanku pejorativne, stejne jako autory, ale okolo merita veci chodite nebyvale daleko, je to velka skoda, u Vas to neni zvykem.

      Navic zde nediskutujete s Hajkem ani s Vyvadilem, ale s lidmi na Kose. … Tudiz si to mam vysvetlit tak, ze jsem pro Vas ja a dalsi zde magor? To Vam tedy za to nestoji prispet nejakym argumentem k veci? Protoze je to pro Vas magorarna? Tak proc potom vubec neco psat do komentaru? Z cilem zesmesnit, umensit ci jinak znehodnotit protinazor?

      Tohle opravdu neni diskuze. Neberu Vam vas nazor na situaci kolem UA ani na to, ze nechcete diskutovat, to je ok. Zcela zavadejici placnuti dovody a zesmesnovani manipulativnimi ukorky stranou, to je mi ale proti srsti a proti tomu se tedy ohrazuji.

      Mejte se a budte zdrava. Treba se zase nekde potkame nad nejakym jinym tematem, kde diskuze s Vami bude mit nejaky pozitivni vystup.

     • vahy napsal:

      Já bych se chtěl ke Kanálníkovi přidat. Zlí jazykové o Vás
      Tvrdí, že jste ¨analytička“. Mě by osobně nějaká
      analýza od Vás zajímala. Stále jen něco známkujete, nálepkujete
      připomínkujete, vnucujete. Zkuste skutečně seriózně rozebrat
      a zhodnotit odpovědi p. Wimmera na konkrétní otázky.
      Ještě více by mne zajímal Váš rozbor rozhovoru na radiu
      Slobodný vysielač s Paulem Craigem Robertsem ze 13.3.2014.
      Najdete ho v diskusi pod článkem „ Manipulace“ asi 6 v pořadí.
      Upozornil na něj český maloměštka. Kdo nečetl, vřele doporučuji
      k doplnění dnešního článku.
      Pochopitelně můžete zareagovat jako xpow prohlásit to za
      „Bizarně fascinující“ a odejít do nudného mainstreamu.
      Nejde mi o diskusi s motorárnou ale o Váš seriózní názor.

     • strejda napsal:

      Napsala jste

      S magorárnou se nediskutuje, protože tím se (blud) do nemalé míry legimizuje.

      zatím jsem jen povědomě tušil proč s Vámi nediskutuji, teď to vím.

    • Martin V. napsal:

     Prostě, pane Kanálníku, když je (někdo jako) Šauerová v koncích, prohlásí dotyčný text za blud s odůvodněním, že to říká (někdo jako) Šauerová, čímž je to dokázané… Jakýkoliv pokus o odpor je zbytečný.

 32. Firefly napsal:

  Pro ty, kdo ještě nechápou, kdo tomu velí :

  • Martin V. napsal:

   Vlkův seriál o vítězích majdanu. Řekl bych, že se docela trefil. On nám (Evropanům, zápaďákům) ten „komunistický číňan“ ještě zatraceně ukáže, jak to vypadá „bez přívlastku“. To bude čumět i slavný poloprofesor.

 33. Puck napsal:

  Zapomíná se na to, že Ukrajinci a Rusové jsou národy, které mají mnoho společného. A že ve skutečnosti neexistuje reálný důvod, proč by se měly nenávidět. Mají podobný slovanský jazyk, mají stejné náboženství, a obyčejní lidé na obou stranách mají stejné, či podobné starosti i radosti. Obě země mají dostatek prostoru, dostatek zdrojů, žádné přemnožení jim nehrozí.
  Proč by se tedy měli mezi sebou rvát ?
  Kdo má zájem na tom, aby se tak stalo ?
  Až dosud se obě země vždy dohodly na spokojeném sousedství, k prospěchu obou. Evropa, která se pyšní svým humanismem, by měla udělat vše proto, aby tomu tak bylo i nadále. Zatím dělá pravý opak.

 34. Martin V. napsal:

  Desatero uvědomělého diskutéra pod politicky nekorektními, neuvědomělými či jinak podvratnými texty:
  1) Diskredituj autora. Neboj se použít i desetkrát vyvrácenou pomluvu.
  2) Diskredituj médium.
  3) Když to dost dobře nejde, vysměj se jim (např. čtenosti, nákladu, věku, nemoci, víře, …)
  4) Uhýbej, mlž, fakta zamlčuj nebo zkresluj, cituj „všeobecně uznávané“ autority. Neboj se délky textu.
  5) Manipuluj. Vhodná uvození vět jsou „Každý slušný/soudný/rozumný člověk…“, „Celá západní civilizace…“, „Strany napříč spektrem…“, „Je naprosto nepřípustné…“ atd.
  6) Najdi způsob, jak na příslušný subjekt naroubovat libovolnou paralelu s Hitlerem. Když to nepůjde, tak aspoň se Stalinem. Míře oslovosti příslušného můstku se naprosto meze nekladou.
  7) Diskredituj oponenty. Doporučené způsoby jsou jednosměrné jízdenky do Koreje nebo na Kubu, přiřazení k páté koloně, k muslimákům. Najdi nejvhodnějšího padoucha obecného a vmeť oponentovi, že od něj opisuje. Nediskutuj o obsahu!
  8) Byv zahnán do kouta, zpochybni inteligenční úroveň oponenta, dej najevo nadřazenost. Neber si servítky, revoluce se, jak známo, v rukavičkách nedělá. Říz tomuto postupu dodá osočení z důvěry v kdejakou konspirační blbost, třeba že Američani nikdy nebyli na Měsíci.
  9) Používej metodu „vy zase bijete černochy“. Měj tuto větu připravenou pro případ, kdyby se podobnou metodu odvážil použít oponent.
  10) Ale hlavně, proKarla, nikdy, za žádných okolností se nevyjadřuj k tématu!!! Libovolný z předchozích bodů použij pro úhyb nebo rozmělnění diskuse a v úplně nejhorším případě sděl, že k takovému textu se nebudeš vyjadřovat, neboť bys mu tím poskytl(a) byť jen stín legitimity.

  Za dnešní aplikaci Desatera náleží všem uvědomělým diskutérům uznalá pochvala. (Možná kromě jedné, jejíž „taktická chyba“ byla rozpoznána a odhalena bdělou strážnou.)

 35. kočka šklíba napsal:

  Tak pro sebe jsem si shrnula, že havloidi, snad kromě pokusu, jednoho, třešně, nedokázali na nic z uvedeného rozhovoru zareagovat argumenty. Ne, že bych se divila, kádrovačka z BISu prokádrovala, třešeň se alespoň nesměle snažila než jí to kádrovačka zatrhla (pardon nedoporučila), xpow a scallop radši nečetli.Ovšem mají jasno, njn havloidi vždy měli no.
  Fagan je solitér a alespoň dnes udělal dobrý skutek překopírováním projevu Gysiho. Další jsem nečetla, nemám na to sílu. Třeba skutečně argumentoval.
  Upadáte „vážení“ havloidi. 😀

  • Anonymní napsal:

   Za to Vy kvetete !

  • xpow napsal:

   Teď jste nám to havloidům natřela, můžete jít v klidu spát.

  • tresen napsal:

   Ve skutečnosti to dopadlo smutně pro vyzyvatele. Nevyjádřil se ani k bodu jedna.
   Ale třeba mu křivdím. Možná uvázl ve výtahu.

 36. prirodovedec napsal:

  Ne ve vytahu, nebyl, pracoval, psal to, ze az pripadne pozde.

Komentáře nejsou povoleny.