Ruská karta


napsal  Joshuatree

„Ruská karta“ je v posledních dvou měsících v domácích, evropských i celosvětových politických debatách velmi populární. Není se čemu divit. Vývoj situace na Ukrajině byl v posledních 2–3 měsících natolik bouřlivý a nečekaný, že zaskočil takřka všechny. S ruskou kartou a na ruskou kartu dneska již hraje kde kdo tj. nejen politici, ale i obchodníci a zejména vojáci. Ale o tom, vlastně tento článek nebude. Tedy ne zcela. Bude věnován jiné ruské kartě J. Kartě, která je částečně produktem „Ukrajinské/Krymské krize“ ale ne úplně a sice kartě platební. Jak jste jistě zaznamenali, Rusko se po uvalených sankcích ze strany globálních amerických platebních společností VISA a MASTERCARD rozhodlo pro vývoj a implementaci domácí vlastní platební karty včetně všech navazujících platebních systémů. O tom, co to znamená a jaké mohou být dopady viz následující úvaha.

A začněme malou rekapitulací, co se vlastně stalo. V rámci sankcí uvalených na Rusko ze strany USA (za ruskou anexi Krymu) zrušily americké společnosti VISA a MASTERCARD dne 21.3.2014 poskytování svých služeb klientům bankovních ústavů Rossija, Sobinbanka (člen skupiny Rossija), Investcapitalbank (člen skupiny Rossija) a SMP Bank. To se projevilo tím, že vlastníci VISA a MASTERCARD karet vydaných zmíněnými bankami nemohli kartou platit v obchodech a na internetu (vlastní služby dotčených bank jako například výběr z bankomatu fungoval normálně). Cílem tohoto opatření bylo vyvinutí tlaku na Putinovy nejbližší spolupracovníky, kteří tyto banky buďto vlastní, nebo se pohybují v jejich řídících strukturách (např. jde o Jurije Kovalčuka, Andreje Fursenka, Arkadije a Borise Rotenbergovy). Toto omezení, které trvalo nějaký čas, samozřejmě výrazně zasáhlo klienty těchto bank např. call-centrum Sobibanky bylo prý doslova zaplaveno dotazy zákazníků, kteří byli v zahraničí a najednou nemohli kartou zaplatit, nicméně v kontextu celého Ruska nebylo až tak významné – VISA uvedla, že více jak 99 % z celkového počtu karetních operací nebylo sankcemi dotčeno. Služby byly pro klienty obnoveny dne 23.3.2014 (SMP Bank, Investcapitalbank).

Tato opatření samozřejmě nezůstala bez odezvy na ruské straně. Postiženou banku (Rossija) podpořil prezident Putin osobně, který řekl „Klientům banky „Rossija“, proti které Spojené státy zavedly sankce, musí být poskytnuta pomoc a podpora. V seznamu sankcí jsou uvedeny již také finanční instituce. Ty ale nemají žádný vztah ke Krymským událostem. Jsou tu klienti banky, které bezpodmínečně musíme vzít nejen pod ochranu, ale i jinak poskytnout podporu s tím, aby nedošlo k žádným negativním následkům dotýkajících se tohoto finančního ústavu nebo klientů banky. Banka Rossija nemá žádný vztah k událostem na Ukrajině…Co se týká finančního ústavu, tak pokud tomu dobře rozumím, jedná se co do velikosti o střední banku“, a pokračoval „Já osobně jsem tam účet neměl, každopádně si jej tam v pondělí založím.“. Jak řekl, tak i udělal (viz tiskové prohlášení banky ze dne 24.3.2014) a na tento účet mu prý chodí plat. Obdobně zareagovala také svým prohlášením ruská centrální banka.

Tato „politická“ gesta byla, zdá se, vyložena v Rusku správně a klienti banky Rossija měli, pro situaci pochopení. Např. Gazprom (mežregiongaz a energoholding“) vydal prohlášení, že i přes potíže, zůstává u Rossija banky a nic se nemění, podobné prohlášení vydala i pojišťovací skupina SOGAZ.

Nicméně jisté těžkosti postiženým bankám přeci jen vznikly. Přeci jen, důvěra klientů je křehká věc a peníze jsou potřeba. Např. SMP banka ohlásila, že po provedení blokace operací ze strany VISy

a MASTERCARDu došlo k odlivu klientských prostředků z banky ve výši 4 miliardy rublů (americké zdroje uvádí až 9 miliard rublů) a bance vznikly těžkosti s vyplácením hotovosti v eurech a dolarech. Banka obdržela dodatečnou pomoc ze svého korespondenčního účtu v centrální bance ve výši 1 miliardy rublů.

Celkově, se ale zdá, že škody byly zanedbatelné. Ze strany USA se spíše jednalo o takové gesto. O takovou malou ukázku toho, co všechno by se mohlo stát, kdyby došlo k další eskalaci a širší „ekonomické válce“. Také Rusko to, zdá se, přežilo bez větší újmy, stejně tak i konkrétní osoby, proti kterým byla opatření namířena, o vlivu na operace na Krymu se nemusíme bavit asi vůbec.

Jako gesto to bylo ze strany USA dobré, efektní nicméně bezzubé a laciné. Společnosti VISA a MASTERCARD zde sehrály roli „užitečného idiota“ a vzhledem k plánovaným protiopatřením (viz dále) to budou právě ony, kdo budou zejména v dlouhodobém časovém měřítku tratit. Reakcí Ruska bylo semknutí se a přijmutí konkrétních aktivních protiopatření – konkrétně prezident Putin oznámil dne 27.3.2014 vytvoření národního platebního systému. Uvedl „V takových zemích jako jsou Japonsko a Čína tyto systémy fungují a fungují velmi úspěšně. Původně začaly výhradně jako systémy národní, jako systémy omezené na vlastní trh, na své území, na svoje obyvatelstvo a nyní získávají všeobecnou popularitu.“ Dodal, že centrální ruská banka spolu s vládou na tomto aktivně pracuje, ale že k dokončení bude zapotřebí ještě nějaký čas.

A zdá se, že to nebude jen plané prohlášení. Již před Putinovým proslovem oznámila Elvira Nabiullinová (šéfka centrální banky) nutnost vytvoření národního platebního systému, kvůli zajištění plynulosti vnitřního platebního styku (nemá však jít o odmítnutí VISy a MASTERCARDu J) CEO Sberbank, p. German Gref, byl dokonce velmi konkrétní a uvedl, že ke spuštění by mohlo dojít během 6 měsíců. Karta má být založena výhradně na ruských technologiích, pravděpodobně by došlo k rozšíření UECu (Rusko totiž již několik posledních let připravovalo vydání elektronické platební karty, kterou by mohli občané Ruska použít i pro interakci se státními úřady, pro daňové a důchodové platby – tou se stala UEC.) Rozšíření karty pro komerční účely by nemuselo být tak těžké. Zvlášť ne, když je zde jasné politické zadání a do hry se vloží banky, které oplývají volnými finančními prostředky (dle odhadů by zavedení vlastního platebního systému stálo Rusko od 50 do 100 miliónů dolarů).

Tím však výčet možných potíží pro VISU a MASTERCARD (přestože opatření nejsou namířena pro nim jak jsme již slyšeli J) nekončí. Dne 21.3.2014 první místopředseda výboru státní dumy RF pro finanční trhy p. Vladislav Reznik, představil pozměňovací návrhy do zákona o národním platebním systému, kterými navrhuje omezit peněžní převody na území Ruska tzn. stanovuje povinnost, aby se operační střediska a „klíringová“ centra nacházela fyzicky na území ruské federace (čti pod kontrolou ruské armády).

To je pro např. VISU, která byla jedním z předních sponzorů Olympiády v Soči a nedávno investovala 40 miliónů dolaru do upgradů svojí infrastruktury v Krasnodarské oblasti a dalších regionech Ruska dost špatná zpráva.

Také nad další expanzí VISy a MASTERCARDu v Rusku visí otazníky (Rusko je karetně ne zcela saturovaný trh s mnoha příležitostmi, na 143 mil obyvatel zde připadá pouze 222 miliónu karet [kreditní + debetní]). Další expanze v rámci Ruska, by už nemusela být tak snadná jako dosud nebo dokonce reálná vůbec. Odhadovaná ztráta firem jako jsou VISA a MASTERCARD by po zavedení vlastního ruského systému mohla být cca čtyři miliardy dolarů ročně.

Jako nevýhoda zavedení domácího platebního systému bývá uváděna jeho izolovanost a orientace pouze na Rusko. Tato nevýhoda je, dle mého názoru, ale pouze dočasná. Pokud dojde k plošnému rozšíření tohoto systému v Rusku (a Rusové nebudou mít nejmenší důvod neprosazovat svoji kartu jako kartu hlavní pro veškeré obyvatelstvo a VISU a MASTERCARD si nechat pouze jako karty doplňkové) tak dojde k okamžitému rozšíření ruských karet a jejich akceptaci minimálně ve všech sousedních zemích a ve většině Rusy oblíbených turistických letovisek. V ČR se tedy jasně bavíme o Praze, Karlových Varech možná Brnu, Plzni, Ostravě.

Závěrem si zkusme zrekapitulovat plusy a mínusy sankcí společností VISA a MASTERCARD pro zúčastněné aktéry:

USA (Západ)

+ pěkná, efektní demonstrace síly

+ PR účely, demonstrace odhodlání něco udělat (stát za spojenci i za cenu finančních ztrát)

– předčasné použití, které pouze upozornilo Rusko na problém, bez možnosti využít jeho plný potenciál (např. ve fázi plné obchodní války – úplná paralyzace karetního systému v Rusku)

– poskytnutí Rusku času na reakci/nápravu

– negativní PR, poskytnutí Rusku možnosti unifikace národa proti vnější hrozbě

– střednědobé a dlouhodobé finanční ztráty způsobené uvedením domácích karet na úkor am. společností (Rusko a blízké příhraničí)

RUSKO

– dočasné potíže klientů čtyř (dvou) bank

– PR účely, poukázání na slabost Ruska, nesoběstačnost, nesamostatnost („obr na hliněných nohou“)

+ potvrzení slabin stávajícího platebního systému a možnosti jeho „zneužití“ vnější silou

+ čas na nápravu (realizace protiopatření)

+ PR účely, využití pocitu ohrožení, urychlení realizace opatření, která dříve neměla pol. podporu

+ PR účely, prezident Putin

+ střednědobé a dlouhodobé domácí finanční zisky (poplatky, podpora domácí ekonomiky – dodavatelé, infrastruktura atd.)

+ střednědobé a dlouhodobé zahraniční finanční zisky (poplatky za vydání, za transakce atd.) plus posílení ekonomického vlivu Ruska

Tak nevím, nevím, když zvážím všechna pro a proti měl by Západ (USA a EU) více přemýšlet a méně jednat. Nebo podobné kroky spolu alespoň konzultovat. Zvlášť v situaci v jaké EU je (surovinová závislost na Rusku). Hurá akce tohoto druhu nemají prakticky žádný význam, spíše se jimi ztrapňujeme a naopak stimulují Rusko, pomáhají k jeho mobilizaci. Expertů poradců a konzultantů na to máme více než dost.

Vlkův  dodatek:

Sám jsem připravoval  článek na  toto  téma. Nicméně  joshuatree  mne  předešel  a tak  dávám  –  docela rád , jeho sloupek.

Ale  dovolím si  pro úplnost  pár  poznámek, protože  ne tak docela  sdílím  závěry, ke kterým došel  joshuatree.

Souhlasím  s  tím, že  demonstrace síly ze  strany  Obamovy  administrativy byl a efektní, ale  nikoli  efektivní,  nemám li rovnou napsat  – hloupá.  Zbraň  elektronických  finančních transferů  skutečně existuje. A  klidně  může  zafungovat  jako  ekonomická atomová  bomba. Je li použita  v pravý okamžik. Zde  byla použita  předčasně  a  bylo prozrazeno,  že  USA  jsou připraveny  po ní sáhnout.

Výsledkem budou protiopatření. A  to nejen  v Rusku. Čína, Indie, ale i státy  Latinské  Ameriky a  arabské  ropné  státy  dnes  ví, že  když  se na jejich politice cosi  nebude líbit  americké  vládě, musí  počítat  s uplatněním  stejného  kroku. Což  logicky povede  nejdříve k vytvoření  národních  systémů,  ale později také  k  tomu,  e  tyto národní systémy  se budou internacionalizovat. Neumím si představit,  že pokud  Čína  vydá  několik set milionů  platebních  karet  svého domácího okruhu, že  nebudou  akceptovány  mezinárodně. Totéž bude platit pro  Rusy, Indy a  další.

Je  docela  možné, že  se  tyto státy, s  vysokou mírou centralizace  , domluví  ještě  také  na propojení svých systémů a  dokonce na jejich zásadním upřednostnění  , na úkor  dosavadních hegemonů – Visy  a masterCard,  na  svém území.  Jinými slovy  – když  zbraň, kterou máte, použijete  dříve než  opravdu  máte, přestává  být  účinnou.

Dalším  důsledkem  nepochybně  bude, že  ruský  emigrující  kapitál  / ale  i jiný podobný/ bude hledat  jiná  bezpečná přístaviště  venku  než  dosud.  Proč  USA, Švýcarsko, Rakousko Londýn atd. když  zde hrozí  zmrazení  vkladů?

Budou prostě  hledány  jiné  destinace.  Například  Hong Kong. Což  bude znamenat  významný  odliv  vkladů ze západních  bank.

Dalším opatřením , podle mne  bude výrazná  rusifikace pobaltských  bank. A  to těch největších.  Estonci, Litevci a Lotyši  tomu, v podstatě, nemají  jak  čelit. Pokus  o eventuální zablokování  těchto,  Rusi převzatých  ústavů,  bude  znamenat  zkolabování  finančních trhů  hostitelských zemí….

Lze  očekávat, že  Spojené  státy  plánují, vedle  blokování  karet občanů nepohodlných zemí, také  podobná  opatření  v  mezinárodních platebních  systémech.  mám na  mysli  například  SWIFT.

Být  ruským, čínským, indickým, brazilským, saudsko arabským, atd. ministrem  financí,  řeším i tento problém . A to současně  s  nutnými kroky  ohledně budování  národního kartového centra.

Zcela  nepochybně  bude jako  zbraň  použit  i  internet. Nejen jako prostředí  kybernetické  války, ale  také  možnost  odpojení  jeho  částí  na území  nepohodlného státu….  I tohle  rozhodně, po  zásahu  ohledně  blokace karet  některých  ruských  bank  teď  bude v  zemích  možných protivníků  urychleně  řešeno. A nejspíš  dokonce na nějaké  mezinárodní  multiplatformě.

V  globálu  shrnuto -USA  velmi předčasně vystřelily  z  velmi  nebezpečné  zbraně  velkého  účinku. Tím se zbavili  obrovské výhody  pro opravdu  krizové  situace.

Příspěvek byl publikován v rubrice Joshuatree a jeho strom se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

106 reakcí na Ruská karta

 1. Tacit napsal:

  Ano závislost ostatního světa na globálním kapitálu (politicky) ovládaného z USA je fatální.
  Nejen v platebních kartách.

  • takyvlk napsal:

   Není to naopak? Neovládá spíš globální kapitál politiku USA?
   Existuje vůbec možnost, aby se nebyla „demokracie“ ovládnuta „kapitálem“? Při jeho neomezeném korupčním potenciálu?

   • Tacit napsal:

    Je to vzájemné, jinak by soukromá firma nekývla politikům na to, že zrealizuje sankce a bude na tom tratit.

 2. Laco G. mlynář napsal:

  Tak si říkám, jsou opravdu ti USáci tak blbí, to snad není možné. Nakonec nejenom oni. Také čeští rusofobové například. A stále víc docházím k závěru, že se nacházíme v situaci, kdy tu mluví dva bloky, každý opakuje svou a odmítají se slyšet, resp. pochopit. A dodávám, že to pochopení je minimální zejména na Západě. K čemu jsou ty skvělé univerzity think tanky, NGO, když potom česká a německá pravice jásá nad článkem prý věhlasného amerického historika Timothyho Snydera, na který tu upozornila Šauerová. Článek, ve kterém by pozorný školák z deváté třídy, kterého baví dějeprava, našel snadno závažné lapsusy?

  Můj závěr je bohužel jednoznačný. Oni nechtějí změnit své nadřazené vidění světa, i kdyby je kdosi zasypal stovkami kamionů fakt a důkazů. Ostatně naše pravice je stejná, viz. ÚSTR. Proválcuje si paragraf, který říká, že ÚSTR má vědecky potvrdit politickou deklaraci. To snad nemusely ani ústavy marxismu-leninismu.

  A s těmi platebními kartami to byla jen související epizoda. V sankcích vyhlášených Obamou nebylo o blokaci karet Visa a MasterCard ani slovo. To jen „někdo“ potřeboval udělat ty, ty, ty. Jak píše Joshuatree i Vlk, naprosto hloupě. Živě si dovedu představit reakci zbohatlé ruské turistky, která obskakována obsluhou v klenotnictví v Paříži si hodlá právě zakoupit nějaký šperk, ale karetní terminál řekne obsluze, že ne a ne a nezaplatí. Obávám se, že kdyby se to stalo čecháčkovské zbohatlici, prokleje Babiše, jenže v případě Rusky se z ní stane ta největší protiamerická vlastenka, sázím 100:1.

  Jenže karetní systémy jsou jen malá část bankovního systému, pro ty Antoušky, co potřebují zaplatit každodenní útratu a nemuset vláčet v kešeni peníze. Onen SWIFT, jak píše Vlk je už pro platby třeba ve stovkách miliard. A není to tak dávno co jej USák stopnul pro Írán, takže došlé platby za ropu musely nahradit transfery zlata natvrdo. Ale cesta se našla, jen banky ostrouhaly za poplatky, včetně onoho klíringového centra. A tak Čína už to své expandovala do Frankfurtu a Londýna.

  Jenže ono jde ještě o něco důležitějšího, než o plastové peníze Antoušků. Jde o to, že Rusko a Čína pracují na zavedení petrodolarů a petrojuanů. A to bude ta hlavní rána pro znehodnocený dolar, který je rotačkami natištěn do takových kvant, že jeho faktická hodnota je mnohem mnohem nižší, než ta ve směnárnách. Dolar přestane být jedinou rezervní měnou a USák tím, kdo inkasuje neoprávněné zisky, emerická ekonomika následně spadne do problémů s inflací, splátkami obřího státního dluhu, sociálních problémů, zhoršení životní úrovně, masových nepokojů. A o to jde také na Ukrajině. Zadlužený Západ běží závod o život. Dávám mu a bohužel i nám 5 let. Holt jsme si před 25 lety natěšeně nasedli na koráb jménem Titanic.

 3. Fagan napsal:

  Pane Joshuo, tohle je vážně dobrý článek! Jaká je jeho informační hodnota? Jen snad propagandistická vy stylu: „Nu vot što, vy k nám zakážete dovážet BMW, tak my si vyrobíme své „ruské“, hezké, lepší a vyděláme na tom!!“

  Proč to Rusové neudělali už dávno, proč až teď? Proč už dávno na Západě VISA a MASTERCARD neustoupila ruským platebním terminálům „Avtomatíčeskaja Sosčotnaja Mašina Elektroníčnaja““ (ASME) tam kde je Rusů přehršel?? Pán má asi dost malou představivost o „destinacích“ kde se točí ruský turismus a jejich peníze, opravdu Karlovy Vary to nejsou, resp. je to ve srovnání turistických destinací rozdíl asi jako mezi Istrií a Bahamami. Takže Česko ruské platební karty jistě brát nebude a Rusové o Česko -. Jako zahraniční destinaci – Probůh, vůbec ale vůbec nestojí!!! Víte, kde ti, co mají peníze v Evropě nejvíce žijí? Ne, rozhodně ne v Karlových Varech.

  Takže abychom si vysvětlili to, co autor na celém SYSTÉMU nechápe a tudíž nezmiňuje, ale jedná to je u propagandistických milovníků putinismu obvyklé.

  Především platební terminály VISA a MASTERCARD jsou něco jako „průmyslová standardizace“. Používají se (zdravím Kchodla) právě ty certifikační protokoly a bezpečnostní standardy, které jsou obecně odzkoušeny a akceptovány (nejde jen o banky, protože banka jakýkoli Fraud odhalí, ale jde tu o problém obchodníka, protože on „kartářům“ prodává v danou chvíli na „sekeru“ a certifikace a validace securitizačním systémem banky, je pro něj zásadní garancí že ty peníze zákazník má a tedy jakoukoli jinou kartu mimo certifikace realizovaných terminály VISY a MASTERCARDU, pakliže nebude blázen, nepřijme)

  – ISO / IEC 15408 – pro EU a non-EU země
  – FIPS-140 – pro USA. Předpokládám, že „ruskou“ platební kartu budou brát na 5th Avenue přeci proto, že tam žije spousta bohatých Rusů a byznys je přeci byznys, ne?
  – No a konečně to nejdůležitější a to jsou terminály a jejich jak bych to pro nezasvěcené řekl, „terminálové protokoly“. Ty které dnes mají obchodníci jsou jaksi Trade Mark právě VISY a MASTERCARD – jmenuje se EMV

  Pro krátké vysvětlení – jaké standardy dnes platí pro platební terminály a jaké budou pouze akceptovány, tedy pokud ruský provider nepřesvědčí obchodníky, že jejich certifikát operační systém a tokenizaci jejich čipových sad je/bude lepší=bezpečnější, splňující dosud platné normy pro mezinárodní platební styk jako BIC (Bank Identifier Code) který dnes běží na protokolech VISY a MASTERCARDU jsou to:

  – EMV Contact – Currently in v4.3, this specification is for chip-based contact payment cards and terminals.
  – EMV Contactless – Currently in v2.3, this specification is for chip-based contactless payment cards and terminals.
  – EMV Common Payment Application (CPA) – v1.0 of this specification is a Common Core Definitions (CCD)-compliant application.
  – EMV Card Personalisation Specification (CPS) – v1.1 of this specification standardises EMV card personalisation.
  – EMV Tokenisation Specification – Currently in development with the consultation of stakeholders worldwide, this specification addresses the process of replacing a traditional card account number with a unique payment token.

  Ale i kdyby všechny tyto certifikáty byly nahrazeny (resp. to nikdy nebudou tedy max. doplněny) o sadu takovýchto certifikátů ruských, znamená to jen a jen další VYŠŠÍ NÁKLADY (právě pro české obchodníky, neochotné platit za tyto služby už dnes a akceptovat náklady spojených s platební prodlevou fyzického připsání peněz na firemní účet obchodníka z bank klientů prostřednictvím terminálů VISA a MASTERCARD, už vidím jak akceptují ty ruské, jejich „spolehlivost“ a hlavně to, že si za novej drát, SW, případně nějaké zvláštní připojení – budou muset připlatit).

  Ale jistěěěěěě, my pobědíme nad západními imperialisty a občané, obchodníci nám ještě poděkují, bude to pro ně přece brnkačka a když ne, jsme přeci Slované, zajisté rádi ruským bankám a jejich prominentům pomůžeme, o peníze přeci nejde, ale o spokojenost našeho milého ruského zákazníka. Jaký že to je zákazník, tedy ten s bankovním účtem v bance Rossija? Inu, kteří rozhodně do Karlových Varů nepřijedou.

  Poté co byla banka privatizována od většinového vlastníka a zakladatele KSSS – Oblastní výbor Leningrad se stali jejími hlavními akcionáři, Vladimir Jakunin , Jurij Kovalchuk , Michail Markov , Viktor Myachin , Andrej Fursenko , Sergej Fursenko , Yury Nikolajev .

  V současné době, Jurij Kovalchuk, bývalý předseda správní rady banky Rossija, ovládá 38,45% akcií banky přímo a prostřednictvím neziskového partnerství ve formě podpory podnikatelských iniciativ firmy Gazprom, vedení společnosti Gazprom gazoraspredelenie vlastní 11,52%, Nikolai Shamalov 9,88% , TRANSOIL CIS (skutečný vlastník je Gennady Timchenko, spolumajitel olejářské firmy Gunvor, NOVATEK a Stroytransgaz, 7,49%), Severgroup (skutečným vlastníkem je majitel firmy Severstal Alexej Mordashov, 5,62%), Surgutneftegaz (5,55%), a zbytek akcií je rozdělen mezi menší skupiny akcionářů.

  Kdo jsou ti lidé a jakou mají minulost? Jistě to nejsou lidé, co jezdí do Karlových Var za byznysem. Ne, oni nejsou ani klasičtí podnikatelé, oni jsou jádrem Putina finančního politbyra – jsou to lidé spjatí s režimem a prostřednictvím banky ovládají státní organizace ze kterých – zase prostřednictvím banky – vyvádějí peníze. Do zahraničí a pak na svá konta.

  • schlimbach napsal:

   Tolik keců o ničem 🙂 Myslíte si, že země, která létá do vesmíru, oplývá nejmodernějšími zbraňovými systémy není schopna zabezpečit platební terminály? Myslíte si, že jejich GPS systém se rozjel nyní jen tak náhodou a že je zatím zdarma?

   • Fagan napsal:

    To jiste 38% lidi na hranici bidy jiste ocenuje:-). Ale kdyz se zactete do pasazi, kterym patrne vice porozumite, pak jsem psal i o tom, co to znamena pro ty, kteri ty penize maji a utraci je tam kde je jinsi uroven blahobytu nez v okoli Bajkonuru. A ze to jsou klienti tak specifickych bank, ktere nemaji obdobu u tech, ktere funguji jako klasicka penezni instituce a ne oligarchicky ustav ovladajici (polo)statni podniky suportujici soucasnou rezimni verchusku za jedinym ucelem, ktery nema s komercnim bankovnictvim nic spolecneho.

    Pekny vecer.

    • Laco G. mlynář napsal:

     To píšete o Česku, že? Ještě jste nezmínil 60.000 bezdomovců, když už tak. Za 4 roky bude mít totiž Rusko HDP na obyvatele stejné jako ČR.

     • evix napsal:

      😀

     • tresen napsal:

      Rusko má v přepočtu na počet obyvatel zhruba čtyřikrát až pětkrát víc bezdomovců než Česko. Domníváte se, že to je ukazatel, který signalizuje vyšší růst HDP v příštích letech?
      To je zajímavá myšlenka.

     • Firefly napsal:

      tresen : zrovna pocet bezdomovcu bych jako varovny signal bral s velkou rezervou. Pravda, Rusko se chlastem asi znici, taky ma prumerny vek doyiti jak rozvojove zeme.

      Ale pocet bezdomovcu taky muze znamenat zdravy pristup k poskytovani socialnich prebend.

     • tresen napsal:

      Tenhle pohled mne z vaší strany nepřekvapuje, ovšem u Laca G. bych ho nečekala. 🙂

     • Fagan napsal:

      Na podobné nesmysly nemá smysl reagovat a vyjadřují zoufalství autorova ega přijmout fakta, která jsou dohledatelná ze statistik OECD kam obě naše země patří. Myslet si, že se snad Rusové mají stejně nebo líp než my, je přesně to, co jsem už psal Vidlákovi. Zlost marxových porhrobků na fakt, že jejich projekt kolektivistického rovnostářství včetně leadershipu země, kde včerejší bída je navýšena ještě o tu dnešní, tak ve srovnání se zlým kapitalismem fungujícím v prostředí liberalismu, takže tento projekt naprosto jasně celoplanetárně zkrachoval, tak žádné spekulace, že nám (Západu) to Rusové vrátí, ať zbraněmi, energiemi nebo vlastním payment systémem, prostě nezvrátí je směšná.

      Já nikomu jeho víru nebudu brát. Jen podotýkám, že počet Rusů rozesetých po Evropě v pozici nádeníků a ženských co na západní chlapy roztahují nohy v západních Night clubech výyrazně převyšuje zaměstnanost v Rusku v těch technologických oborech, které si coby pro nás v podobě bežného domácího vybavení od Západu musí Rusko kupovat i v podobě tak primitivních zařízení jako je věc, která jim ohřeje gáblík rychleji a bez čmoudu než v kotlíku nad ohýnkem. Dalo by se směle pokračovat, ale to už vážně nemá smysl.

     • Laco G. mlynář napsal:

      Jó třešni v roce, kdy jste cinkala klíči nebyl v ČSSR bezdomovec žádný, také probírat popelnice jsem tehdy nikoho neviděl.
      Jinak nepochybně budou bezdomovci v Rusku, ale také jsou u USáků a všude na Západě. Normální doprovodní jev nemorálního kapitalismu.
      Rusko je také imperiální, nemorálním kapitalismem zasažená země, jen zatím není tak degenerovaná, aby tam pod zákonným krytím smilnili teplouši mezi sebou, adoptovali si děti a ještě se tím chlubili na veřejnosti.

     • tresen napsal:

      Klíči jsem necinkala, pane LG, ale to je nepodstatný detail.
      Koukám, co všechno z vás leze: například přiznání, že nejotřesnější průvodní jev „nemorálního kapitalismu“ je pro vás usilování homosexuálních párů o možnost adoptovat děti.
      Tak teď jistou mírnou formu tohoto „nemorálního zla“ navrhuje ministr Dientsbier. Chce, aby bylo možné adoptovat dítě partnera. Doufám, že to prosadí.

     • scallop napsal:

      „To píšete o Česku, že? Ještě jste nezmínil 60.000 bezdomovců, když už tak. Za 4 roky bude mít totiž Rusko HDP na obyvatele stejné jako ČR.“

      Neni to spis 60000 nebo rovnou 6000000? A nebu to nahodou uz za 4 mesice? A odkud tahle cisilka losujete? Dohnat a predehnat1

      PS Vasi UŠáci mi moc chybeli, jsem rad ze jste je opet zaradil. Zdravim!

    • Fagan napsal:

     No konečně je to venku, Laco. Víte jak se těmto názorům, přesně tak jak vaši souvěrci označují ty na Majdanu, říká?. Náckové. Navíc dosti oplzlí. Dokonce i naše byť liberální demokracie, byť liberální a tolerantní i k obskurním a obscénnním názorům, jaký jste tu právě teď projevil vy, pak přednostně chránící menšiny, ústavnost liberalismu trestá jasně xenofobní názory rovné těm vašim….Říká se tomu homofobie, ale i ta explicitně vyjadřovaná tak vulgárně jak to činíte právě vy zde, pak je i trestná:

     § 356 trestního zákoníku (40/2009 Sb.) Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, který praví: „Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ – pak vás bych už jen kvůli vaší bezmoci a marginálnímu vlivu snad svoji nenávist uvést nějak konkrétně do praxe, za podobné fašistické plivance netrestal, ale jen vystavil veřejnému posměchu, to úplně stačí, protože lidské opovržení lidského primitivismu, nenávisti a xenofobie, je tou nejůčinnější zbraní vůči různým Vandasům, Haiderů či Blocherům (a těch, co od nich přejímají volební plakáty exponující tak svoji nenávist k cizincům jako náš s. nácek Okamura ten s tou černou ovcí od Blochera), která je dostatečně izoluje ve společnosti. S homofobními nácky se nemluví – to je demokratické a navíc i humanisticky liberální, než z těchto ubožáků dělat v krimu galejníky a „mámy“ místním kápům.

     • Laco G. mlynář napsal:

      Jste vedle Fagane, jak ta jedle, já nikoho nepodněcuji k ničemu, jen tvrdím, že propagovat homosexualitu například je příznak degenerace společnosti. A povolit jim adopci dětí navíc zločin, neboť děti si vytvářejí podvědomě vzorce chování podle svých rodičů. Ať si dělají ve svém kutlochu co chtějí, pokud zrovna nevraždí, ale propagovat veřejně věci, které jsou v rozporu s přírodou je morální pokleslost o to horší, pokud je podporuje vláda. Říkejte si co chcete, v Rusku i na Slovensku mají v tomto víc rozumu. A až budete někomu zase vyhrožovat v této záležitosti trestním zákoníkem, zahrňte tam rovnou i všechny katolíky.
      Výjimečně jsem na Váš hloupý příspěvek reagoval, jinak vaše sáhodlouhé výtvory předem přeskakuji.

  • joshuatree napsal:

   Na dovysvětlenou:
   Dovolte mi (snad) krátce zareagovat, dovysvětlit některé věci uvedené, či postoje. Obecným cílem článku bylo:
   – upozornit na blokaci operací ze strany VISA/MASTERCARDU
   – říci, proč se tak stalo
   – nastínit dopady a ruskou odpověď
   – zrekapitulovat jaké byly dopady
   – odhadnout (zaspekulovat si) jak to bude dál
   Ke konkrétním bodům:
   1) Oblíbené destinace Rusů: v článku neuvádím jaké, že to jsou konkrétní celosvětově oblíbené destinace Rusů. Mluvím o nich zcela obecně. Jen říkám, že podle mého mínění v ČR to bude rozhodně Praha a Karlovy Vary. Nikde neříkám, ani si to nemyslím, že tyto destinace (Praha, Vary) jsou top destinacemi pro Rusy celosvětově. Tady si myslím, že jde z Vaší strany o nepochopení celé formulace.
   2) To, že Česko ruské nové platební karty brát bude (tedy pokud vzniknou), je můj soukromý názor, stojím si za ním a klidně si na to vsadím. Šance, že Rus přijde a zaplatí, bude zase větší. Zkrátka podpoří to obchod a peníze je to oč tu běží. Nebo si tady snad někdo myslí, že ty ruské nápisy v Praze a Varech jsou před obchody vyvěšeny z čisté lásky k ruskému národu?
   3) Titul „propagandistický milovník putinismu“ odmítám. Nevím, čím jsem si ho v článku zasloužil, nicméně vyváženosti není nikdy dost, do budoucna se na to zaměřím.
   4) Ad standardizace. Tady se trochu pouštím na tenký led, ale z toho co jsem vyčetl tak pokud půjdou Rusové cestou UECu tak ten je založen na „standardu PRO100“. Karty na bázi „PRO100“ jsou založeny na mezinárodních standardech údajně po menším přeprogramování jsou schopny využívat stejnou bankovní infrastrukturu jakou používají zahraniční banky. Systémy. PRO100 vyhovuje standardům GlobalPlatform a EMV. Aktuálně s nimi ale nejde platit za hranicemi a nejsou ani plošně rozšířeny v Rusku (harmonogram spuštění UECu se nepodařilo splnit), ale všechno (včetně standardizace a kompatibility) to jsou, dle mého názoru překonatelné obtíže. A s politickou podporou, kterou se jim teď dostane (zřejmě) zvlášť. Jestli to nakonec Rusové zrealizují nevím, ale domnívám se, že ano.
   5) Návštěvníci KV/zákazníci banky Rossija: spekulace autora, článek se tomuto nevěnuje ani v nejmenším. Když už se o tom bavíme tak bych se klidně vsadil, že někdo z klientů banky Rossija už Vary navštívil, ale kdo ví.

   Takže asi tak.

  • palosino123 napsal:

   Zvláštní, jsem myslel, že je vám více, méně pár let před třicítkou, ekonomka někde v Anglii, modrej svazák. Ale kromě vyčerpávajícího mentorství, vám nechybí ani základy ruštiny, docela vám ten jazyk jde. Divnej brouk, nebo je vás víc?

   • joshuatree napsal:

    🙂

    • palosino123 napsal:

     Ani se neopovážím traktovat zavedení víz, revizi dočasných pobytů, zamítnutí, vyhoštění. Vidím ty Migy nad Evropou. Ajajaj, Máša, tak oni na nas…? Proč (dla čevo ?) Ale to je asi oboustranným Tabu. Fagan se příliš nemýlí, že jsou rozlezlí všude, alergičtí na fotoaparát od Varů po Long Island. Nejmovitější mají dáči v nejlepších destinacích, nechávají si stavět luxusní jachty, popřípadě koupí fotbalový klub. Potkával jsem je různě po Evropě, včetně těch Varů. Mladé Rusky jsou krásné, otevřenější do „světa“ – no hadříky, móda a bezprostřední zvědavost. Ale ta podivná bramborovitá indoktrinace, nahrazení individuality vnější autoritou, hlavně u ruských chlapíků (a není to ona ruská hrdost, spíše absolutní podiv nad západoevropskou demokracií – tak takhle to tady chodí…?), to přetrvává a nenápadného přerodu k totalitárnímu nacionalismu bych se u Ruska občas i obával. Medvěd je medvěd.

     • Laco G. mlynář napsal:

      Oni nám prý říkají opovržlivě „rohlíci“, zejména těm rusofobům, protože si je kdykoliv koupí za kačku a ještě jim v krámu rohlíci políbí za tu kačku ruku. Je kapitalismus palosino, vítězí holt cash.

     • Cech napsal:

      Protože i každý náš soudný umělec, jako např. pan Líbal se musí bouřit,když vidí tu neutěšenou Českou neschopnost zapojit se aktivně do dění na Ukrajinskoruské hranici.
      http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimir-libal.php?itemid=22760

  • jezevec napsal:

   fagane, nějak mi není jasný, co rusum brání založit si offshore někde na seychelles kde je anonymní vlastnictví akcií, skrze tuto společnost si založit další offshore někde v méně obskurní destinaci, skrze tuto společnost si založit limited (například české sro) kdekoliv v evropě – a této evropské společnosti založit účet a tvářit se jako evropan.

   • Fagan napsal:

    To jiste mohou a take delaji. Jenze sankce jsou adresovany na assety banky Rossija a ty uz ted vlastni jejich prominenti jako legalni investice na Zapade. Offshorovat lze, ale nelze offshorovat to, co ma byt assetovym portfoliem banky. Offshorovat lze danovy vynos, kapitalovy vynos, ale zase JENOM VYNOS, ne samotne „properties“. Resp. i ty, ale jen zase skrze dalsi firmy, ktere maji ovsem tu NEVYHODU, ze s temi assety, co jsou finalnim investicnim majetkem jako jsou akcie, komodity nebo hypotecni zastavni listy, se neda obchodovat jinak nez na oficialnich burzach kde opet plati jen to, ze je-li vlastnikem firma, jejiz dalsi vlastnictvi je predmetem hierarchie sahajici k firmam a podilum fyzickych osob, co jsou na blacklistu, pak takove assety tech dcerinnych firem dalsich „dcerinnych“ firem, se proste nekde u brokeru a bankovnich makleru zapadnich firem – proste zmrazi. Dohledat vlastnika ci jen portfolioveho vlastnika jdouciho smerem do Ruska je proste snadne. Offshoring castecne anonymizuje vlastnika firmy v cinnosech ktete nepodlehaji nakupu assetu na oficialnch platformach jako jsou kapitalove trhy. Ta firma, co by si je chtela koupit, je pak proste, zavedou-li se takto sankce, tradicni cestou neproda. Musela by si na to zaridit nejakeho bileho kone na Zapade a to je risk pro obe strany. Jak pro Rusa, ze o sve assety prijde anebo je nevymuze bez pouziti mafioznich praktik zpatky, bily kun zase ze bude na Zapade odhalen a obvinen z “ prani embargovanych peneznich vkladu“, coz by melo ve finale mozna horsi postih nez prani „klasickych“ spinavych penez:-). Rozhodne si to nedovoli po skandalu ING a jejich investicnich fondu nakupujicich assety pro firmy napojenych na teroristicke islamisticke skupiny.

    • kchodl napsal:

     To je zajímavé. Někde jsem kdysi četl, jak třeba Britové budují svoje off-shore zóny – a nechtějí se jich za žádnou cenu vzdát – protože jim to vydělává velmi mnoho peněz a umožňuje flexibilitu. A současně to mají státně pod kontrolou. Všechny ty Many, Panenské ostrovy, … Taková řízená anonymita. Zároveň tím vidí do polo-legálních transakcí jiných zemí, protože tyhle destinace jsou prošpikované britskými tajnými službami.

     Naopak Francie nebo Německo jim to přes EU chtěli poněkud skrouhnout, nasypat jim písek do koleček přes Tobinovu daň atd.

     Nakonec jednu takovou zónu mají i v Londonistánu, myslím tím City of London, tam také britské zákony platí velmi specificky.
     🙂

     A zachytil jsem, že rusáci se snaží si takové závislé polo off-shore zóny udělat například z Rigy nebo Tallinu.

  • kchodl napsal:

   Zdravím, Fagane. Pěkný příspěvek, protokoly OK.

   Jen bych ještě dodal, že z hlediska protokolů a informační bezpečnosti je bankovní svět pevnina sama o sobě, bývala dost uzavřená a v minulosti měla jejich bezpečnostní řešení dost často podstatné problémy – jelikož protokoly nebyly veřejně publikované, šlo někdy o „security through obscurity“, tedy bezpečnost skrze utajení (jak se to většinou překládá). Což není dobrý koncept, jelikož chyby návrhu se neodhalí tak rychle; někdy je to dokonce dílo diletantů.

   Také se, asi na tlak státu (NSA) používaly slabší algoritmy, aby do toho stát viděl. Což je obecně problém u většiny státem řízených věcí, například GSM telefonie měla původně také velmi slabé šifrování (schválně) a plno možných způsobů napadení (např. falešné BTS, to jsou ty různé „Agáty“ nebo i on-line dešifrování). Nakonec i web na tom byl podobně, pamatujeme ještě ty pouze 40-bitové SSL/TLS klíče v Internet Exploreru.

   Dnes je to už o něčem jiném, i bankovní svět absorboval běžné průmyslové/military šifrovací a bezpečnostní standardy, například ty FIPSy nebo ISO/IEC, co uvádíte. A k vývoji bezpečnostního řešení připustil skutečné odborníky zvenčí, kteří to opravdu umí.

   Výhoda je pak tom, že se k jejich systémům můžete připojit běžnými technologiemi a nemusíte implementovat nějakou obskurní bankovní prasárnu (protože oni jsou na to zvyklí „a tak se to v bankovnictví dělá“). Za kterou si navíc nechali jako za IP (intellectual property) zaplatit raketu. Tím je i tvorba dalších karetních clearingových systémů jednodušší – není to už protokolový píseček VISA, MasteCard, American Express, etc., ale volné standardy s veřejně dostupnými normami.

   Pro pobavení, jak se to dělalo a nemá dělat, může posloužit například megaskandál se „švýcarskou“ firmou Crypto A.G., to byl v 90. letech téměř šifrovací standard pro mezibankovní a koncernové komunikace, dokonce to některé státy používaly i na diplomatické spojení. No a ukázalo se, že firma je víceméně tajná pobočka NSA a CIA, protokoly měly utajený zpětný kanál a amíci všechno četli. Evropanům bylo dlouho divné, že jejich firmy prohrávají mezinárodní obchodní konkursy, s americkými firmami. A že detaily o bankovních transakcích podivně „unikají“. Protože NSA a CIA se neomezuje na normální špionáž, ale jede i obchodní a průmyslovou, možná dokonce jako hlavní job.

   • Cech napsal:

    No tady je to sice o upřednostňování elektronické komunikace klienta a banky před osobním kontaktem.
    No ale mezibankovní lajnu asi pojedu s HW šifrátorem.
    Životnost platební karty to je to oč tu běží ale ona opravdu nebude extrémní a ty 2 roky jsou dle mého mínění, tak trochu malinko za hranicí.
    Jinak naprosto souhlasím s tím, že nyní standardy jsou definovány naprosto přesně a musí je plnit jak USA „Master“ tak Ruský „Slave“ card.
    Je totálně zbytečné se vracet do historie, proč asymetrické šifrování a protřepávat atributy Hashovací funkce.
    Odolnosti vůči získání předlohy
    Odolnosti vůči získání jiné předlohy
    Odolnosti vůči nalezení kolize
    Tohle všechno je dávno zadáno ve standardech a musí se respektovat.
    Tož tak.

  • evix napsal:

   To je tak když se převlékají kabáty. Výsledek? Retorika stejná, jen třídní nepřítel jiný……

  • Puck napsal:

   Nu, jsou Rusové kapánek pozadu. I za námi. Ministra financí u nich nedělá oligarcha, ale študovaný ekonom. 🙂

 4. scallop napsal:

  Par komentaru:

  „- předčasné použití, které pouze upozornilo Rusko na problém …. “
  Opravdu o tomto problemu Rusko nic nevedelo predem? Zas tolik bych Rusy nepodcenoval.
  Asi to zas tak velky problem pro Rusko neni, kdyz ho doted neresili (ostatne sam autor naznacuje, ze je top bezzube).

  „- poskytnutí Rusku času na reakci/nápravu“
  Naprava bude mene flexibilni, tj. bude omezovat bohacu (kteri potrebuji platit po celem svete) – presne toto bylo cilem americkych sankci.

  „- negativní PR, poskytnutí Rusku možnosti unifikace národa proti vnější hrozbě“
  Po anexi krymu se Rusko unifikovalo tak moc, ze neni vliv tohoto americkeho kroku vubec zrejmy (a autor by musel zduvodnit proc zrovna snakce proti ctyrem nevelkym bankam sjednoti rusko znatelne vic nez rozsireni imperia).

  „- střednědobé a dlouhodobé finanční ztráty způsobené uvedením domácích karet na úkor am. společností (Rusko a blízké příhraničí)“
  Ano, velke americke spolecnosti tim utrpi. Otazka je jak moc. Bud budou ztraty „velke“ (coz neumim kvantifikovat) – a bude to dukaz, ze americka administrativa NENI pod kontrolou velkokapitalu, nebo budou ztraty jen male tj. cela zalezitost je nevyznamna.

  „+ střednědobé a dlouhodobé domácí finanční zisky (poplatky, podpora domácí ekonomiky – dodavatelé, infrastruktura atd.)“
  Velka otazka je, jestli ti dodavatle budou z Ruska a jestli (a kdy) bude dost ruskych expertu. Tvzreni o celkeve vyhodnosti pro Rusko je na vode – naklady budou tez velke a jestli (jak doufame) s eruska epxanzionalni politika brzy zastavi a za par let se vztahy jakztakz normalizuji, tak bude i tlak na nromalizaci platebniho styku (napr. v ramci WTO) a muze se stat, ze cela invetsice do narodniho karetniho systemu vyleti kominem.

  Me prijde mnohem zajimavejsi otazka (autory enzminena), jestli se tim USA nepripravili o moznsti monitoringu ruskych financi. Ale mozna ze schopnost „odposlouchavat“ financni toky je mnohem sofistikovanejsi a ponarodnenim kateniho systemu v Rusku se nezmensi.

  Vlkovi namitky jsou zajimavejsi.

  „Neumím si představit, že pokud Čína vydá několik set milionů platebních karet svého domácího okruhu, že nebudou akceptovány mezinárodně. Totéž bude platit pro Rusy, Indy a další.“

  TO je otazka. Ekonomicka moc Ciny je navic nesrovnatlene vetsi nez Ruska (takze i kdybyste mel pravdu v pripade Ciny, nemusi to nic rikat o Rusku).

  „Budou prostě hledány jiné destinace. Například Hong Kong.“

  A jiny priklad? Ono se tech destinaci zas tolik nenabizi. Cinske banky jsou pod primym vlivem cinske vlady (proto se pro ruske zahranicni ucty nehodi) a cina muze tento vliv kdykoliv rozsirit na Hong-Kong (a muze tlacit i na Tchajwan). Jsou tam tedy vklady vice v bezpeci nez v „Londonistanu“ – zejmena az si Cina zavede svuj karetni system (jak predikujete)? V cem si tedy rusky klient presunem do Hongkongu polepsi? Jine destinace jsou na tom podobne. Nikde neni „bezpecno“. V topm zpropadenem Londyne a Svycarksu se da spolehat na fungujici pravni system, coz omezuje moznost statnich zasahu. (Tato zapadni „soft power“ se lehce prehlizi, ale dlouhodobe – dle historickych zkusenosti – se vyplati.)

  A otazka je take, jetsli rusko slavne nedobuduje karetni system v dobe, kdy budou karty nahrazovany platbami pres telefon – v otazce novych technologii je rusko dlouhodobe bojuje minule bitvy.

  Shrnuto: ve vyhodach a nevyhodach je tolik otazniku, ze jejich vyhodbnoceni je – obavam se – nejen mimo chopnosti autoru, ale mimo schopnosti zasvecenych ekonomu. Daji se odhadnout kroky Spasitele (a vztahy Imperia se zapadem) za tyden mesic, ci za deset-dvacet let? Obdivuji ty, kteri to dokazi. Stejne tezke je vyhodnotit (ne)vhodnost americkych sankci.

  PS Po takto dlouhem prispevku ocekavam podobne dlouhy hon na zmanipulovaneho scallopa 🙂 Doufam, ze mne obvykli honaci nezklamou!

  • scallop napsal:

   V par vecech se prekryvam s Faganem, byl holt rychlejsi.

  • hans napsal:

   ad fungující právní systém Londýna a Švýcarů – to si Libyjci mysleli taky. Dokud na ně v otázce libyjských zahraničních aktiv (podle západního tisku „desítky mld“ uložených Kaddáfího vládou v zahraničí) nevyplázl „fungující“ právní systém jazyk.

 5. Sylva Šauerová napsal:

  Sankce Západu sice Rusku určitým způsobem škodí, ale podle Vladimira Putina to není kritické.
  Šéf Kremlu naopak nachází pozitiva. V zemi prý vznikají „přívětivější podmínky pro podnikání“ a ubývá offshorových společností (Reuters, 24.4.2014).

  A aby to nezapadlo, neboť jde o zprávu vcelku významnou, včera vyzvalo ruské ministerstvo zahraničí k zahájení všeobecného dialogu ohledně území, která dříve spadala pod Sovětský svaz. Jak právě čtu na idnes, okolní státy tuhle větičku dobře zaznamenaly a už se bojí. Mají proč. Vladimíru-mírotvorci jde zatím všechno v zásadě na jedničku.

  A ještě jedna zajímavá zpráva : Šéf separatistů ve Slavjansku Vjačeslav Ponomarjov prohlásil, že je ochoten propustit amerického novináře Simona Ostrovského. Učiní tak ale ve chvíli, kdy ukrajinská tajná služba SBU propustí samozvaného „lidového guvernéra“ Pavla Gubarjeva. Tohoto Gubareva, je třeba si ho zopakovat :
  http://maidantranslations.com/2014/03/09/arrested-self-proclaimed-governor-gubarev-turned-out-to-be-an-inveterate-russian-nazi-photos/

  • schlimbach napsal:

   Samozvaný Gubarev a USA pozvaný Jaceňuk … 🙂 🙂

   • Sylva Šauerová napsal:

    Jaceňuk taky nosí (nebo nosil) tu krásnou černou uniformu a je (byl) členem nějaké té paramilitary organization, pane Schlimbachu ? Napište mi o tom něco, Vy přece tak rád píšete o fašistech. Děkuji předem.

    • schlimbach napsal:

     Jen jsem napsal malou poznámku k vašemu výplodu. Jinak nemá smysl pro mě na vás reagovat, tak mě omluvte. Jen malá poznámka ještě – po ovoci poznáte je …

     • Sylva Šauerová napsal:

      Nemá smysl reagovat … a proto reagujete, nikoli poprvé. Povedené. 🙂 Máte to dělat tak jako jiní zdejší psavci. Ti také nereagují, a tak píší o Šauerové v rámci úplně jiných příspěvků. Je jich tady takových docela pěkná řádka. Tak zatím, pane schlimbachu … 🙂

     • Kanalnik napsal:

      mozna proto, ze s nekterymi bezduvodne odmitate komunikovat, pani Sauerova 🙂

     • Sylva Sauerova napsal:

      Vy jste prece ve vlastnim rezimu, pane kananiku, nezapomente. 🙂

  • kchodl napsal:

   S těmi pozitivy sankcí je to do jisté míry pravda.
   Je to svérázná ochrana vnitřního ruského trhu.

   Uvádí se, že sankce proti bolševikům před WWII umožnily Stalinovi vybudovat průmysl, protože finální výrobky, především zbraně, se nesměly do SSSR dodávat, tedy musel postavit svůj zbrojní průmysl. Ale západní výrobci si vynutili, že to neplatilo pro stroje a technologie, takže například ČSR vyvážela do SSSR jeden čas snad polovinu produkce obráběcích strojů. Británie asi 30%. Německo podobně.

   A USA tam stavěly celé obrovské tovární komplexy. Paradoxní bylo, že smlouvy byly dlouhodobé, takže ještě v roce 1949-50, když už běžela studená válka – a horká Korejská válka, v SSSR ještě bylo prý kolem 20 tisíc amerických inženýrů a techniků, kteří tam dokončovali nějaké továrny.

   Hodně pro ně udělal i COCOM, v pozdější době. Nemuseli se zatěžovat s autorskými právy a zvesela všechno kopírovali, vývoz do „svobodného světa“ byl stejně omezen, takže to Západu nevadilo. Stejnou chybu udělal Západ s Čínou.

   Každé omezení svobodného obchodu poškodí více tu stranu, která má co prodávat.
   A to hlavně dlouhodobě.

  • hans napsal:

   Za prvé, jestliže Gubarev jako sotva zletilé ucho byl někde před několika desítkami let, dnes to nemá význam. Stejně jako u prezidentů Reagana a Chiraka nemělo při jejich volbě ani výkonu úřadu význam jejich komunistické mládí ve stejném věku, stejně jako u německých politiků 80. let němelo význam co dělali v sedmnácti ve čtyřiačtyřicátém.

   Za druhé Gubarev není samozvaný, byl zvolen jinými a jeho legitimita je podstatně silnější než legitimita Jaceňuka. Obojí získali funkci ilegálně, tj. v rozporu s platnými zákony.

   Za třetí, zatímco Gubarev si možná, možná, zadal s fašisty před dvěma desítkami let, Jaceňuk se dostal k moci na zádech nacistického Majdanu,** v jeho vládě je několik mininistrů za nacistickou stranu Svoboda a jeho vláda je akceptována víceméně pouze tam, kam dosáhnou pálky a dostřelí kalachy ilegálních nacistických bojůvek (Pravý sektor apod..)

   ** Postup organizátorů majdanu „využít nespokojenost lidí se zkorumpovaným a ekonomicky neúspěšným režimem oligarchů, zorganizovat násilnické bojůvky, ovládout ulici, násilně převzít moc, okamžitě zapomenout na sliby odstranění korupce a sociální spravedlnosti a naopak dát oligarchům moc mnohem větší, nespokojenoct z nesplněných slibů obrátit pod extrémně nacionalistickými hesly proti vnitřnímu i vnějšímu nepříteli, je kopie postupu NSDAP v letech 1930-1934. Ideologie je do detailu stejná, akorát v Německu víceméně dodržovali zákony a vyhnuli se chaosu.

  • XY napsal:

   Kdo chvíli stál, už plká opodál – Ostrovský je dávno venku a vykládá o útlaku.

 6. Vidlák napsal:

  Se omlouvám, že to není k tématu, ale dneska proběhlo tiskem i televizí pár informací o vybavení ruské armády. Dokonce i američtí experti zírali, jaké vybavení má i ten běžný (nás mnógo) ruský pěšák. Mají lepší helmy, lepší vesty a lepší zbraně než slavná US Marine. Kurňa, Mičmane, Fagane a spol… i vaši kamarádi Amíci už veřejně přiznávají, že ten ruský šrot je podezřele dobrý. Lepší než čekali a lepší, než mají doma.
  Divné co?

  • schlimbach napsal:

   Čemu se divit? USA sice dávají na zbrojení nejvíce peněz, ale také z toho musí vydržovat nejvíce základen po celém světě, celou tu byrokratickou mašinérii a na vývoj nových druhý zbraní a výbavu zákonitě nezbývá dostatek peněz. Ono někdy zaostávání se holt mění v přednost. Nejefektivnější odpovědí na výsměch a nadřazenost jsou asymetrické odpovědi.

  • Fagan napsal:

   Ale to preci nejsou rusti vojaci, ale domobrana. Jsou preci neoznaceni:-)))).

   • schlimbach napsal:

    Někdo psal, že jsou na Ukrajině? Brzy ale budou, bohužel -(

    • tresen napsal:

     Opravdu budete smutný?

     • schlimbach napsal:

      Ano, budu smutný, protože tento konflikt je zcela zbytečný a nikdy by se nestal, nebýt idiotů bažících po moci za každou cenu a idiotů, kteří je podporují, realizujíc dvojí standardy chování.

   • Vidlák napsal:

    Mluvíme o těch, co se producírují kolem hranic… poletují vrtulníky Kamov, používají AK 100, prohánějí se v pásácích, každý má na sobě vysílačku (a v torbě noktovizor), kevlarovou helmu, neprůstřelnou vestu… a hromadu věcí, které nejsou vidět…
    A můžete si být jistý Fagane, že pokud už nějací hranice překročili (zcela určitě ano), tak o nich zatím nikdo neví, protože plynně hovoří ukrajinsky a nijak se neliší od jiných lidí tam se pohybujících.
    Takže je možná načase se k Rusku stavět jako k někomu, kdo má něco víc než jen obrněný šrot a rozhrkanou ekonomiku. Třeba jako k někomu, s kým se musí reálně počítat a jednat dokonce někdy i tak, že se ustoupí a nebo sklopí bulvy, protože jaksi západní sankce nezabírají, ultimáta nezabírají, šest set Amíků v Polsku nezabírá (na každého ruského vojáka u východních hranic připadá 0.01 Američana u západních hranic) Obama nezabírá, Zeman nezabírá (a to je přece s Lukoilem jedna ruka), Rompuy nezabírá, Ashotonová nezabírá, Štetina nezabírá (ale jako agenta bych ho bral, takhle dokonale rozeznat jednotky v nepřehledné situaci pouličního boje, to neumí ani Bond), Kchárl nezabírá, Mičman nezabírá, Fagan nezabírá…
    Alespoň já mohu říci, že jsem se zcela zbavil závislosti na ruském plynu – dneska mi přijela první dodávka uhlí z OKD. Pokud to vydrží ještě čtrnáct dní, příštích pět let jsem vysmátej.
    Mimochodem, jestli se zastaví plyn z Ruska, tak příští sezónu se u nás propadne výnos z kukuřice o 95% – ta se musí sušit a dělá se to v sušárně na ruský plyn.

    Nicméně jsem zcela na vaší straně, pokud vymyslíte něco smysluplnějšího než jen řečičky, jak se zbavit závislosti na Rusku a nezpůsobíte při tom doma hladomor.

    první článek o ukrajinské krizi na Kose byl ode mě a jmenoval se, že to vypadá na plnou zaměstnanost.. tož vymýšlejte. potřebujeme to.

    • Fagan napsal:

     Vykopejte si treba vlastni uhelnej dul, Vidlaku, ja budu ten posledni kdo by vam tu jamu a haldy uhli zavidel:-). Jen mi bavi fakt, jak vira dokaze i hory prenaset, kdyz predstava jak to tem zapadackejm nabobum ten rusky Ilja Muromec po letech zase natre. Snete si na haldach ten svuj sen klidne dal. Marx dal nadeji tem, co si mysleli, ze Zapad jednou prijme rovnost a bratrstvi jako onu „jedinou vedecky“ dolozenou predestinaci rozvoje a pokroku. Podivejte se nekdy na ten Zapad a hned pote, aby zazitky a emoce jeste nevyprchaly, hned pak do toho Ruska a podivejte se jak si tam zije prumerny clovek. Nejen jake ma auto a kam jezdi na dovolenou, ale jak je na tom ve svych pravech co se tyce obcanskych, politickych ale i socialnich vydobytku. O ekonomickych svobodach treba pro mistni male podnikatele ani nemluve. Jestli i pak se rozhodnete ze vam spise psenka ( obrazne i doslova) pokvete spise v Rusku, pak nevahejte a jednejte. Dnes mate opravdu svobodu volby a nikdo vasemu rozhodnuti nebude ( alespon tady u nas jakozto i v cele EU) nebude klast prekazky.

     Dobrou noc.

     • Vidlák napsal:

      Fagane, já Vám nerozumím. To musíte mít Rusko po všech stranách jako odpad, abyste se mu v čele našeho západu postavil? Když řeknu, že Rusko je dobře ozbrojené, dobře vycvičené a má armádu velkou jako sviňa, proti které nemáme co nasadit, tak jsem jako ruský žoldák, který se těší na to, až nás zaberou?
      Když řeknu, že Rusko není zaostalá země, ale má všechny potřebné nejvyspělejší technologie a ekonomiku takovou, že je na delší straně páky, tak jsem zrádce Vašeho Západu?
      Neodbytně mi připomínáte jednoho kolegu z práce, který chodí fandit Kometě. Jakmile řeknu, že nejsou úplně dobří a Karlovy Vary mají lepší mančaft, tak by mě nejraději zabil… A dvojnásob, když se pak ukáže, že jsem měl pravdu a Kometa dostala do Energie nakládačku.
      A Ukrajina, potažmo EU a my s nimi, dostaneme od Ruska nakládačku. A víte proč? Protože Vám podobní jaksi nechtějí vidět objektivní fakta. Že jsme zadlužení, energeticky závislí na Rusku, nemáme životní prostor, natalitu nahrazuje imigrace z Afriky a továrny se nakládají na lodě a plují do Číny a nebo právě do toho Ruska.
      Já Vám Fagane prostě hlásím, že máme neschopný tým, ještě blbější trenéry, nemáme zázemí, nemáme trénink a Vaše velká huba či hlásná trouba nám nepomůže ani o fous. A už vůbec nám nepomůže, že budete spolu s Mičmanem a Trešní věřit v Ruskou slabost až do obsazení Prahy.
      Ekonomická svoboda, osobní svoboda a svoboda projevu nám jaksi na zachytávání střel z AK 100 nepostačí, když je ta osobní a ekonomická svoboda dobrá jen k tomu, aby se pracovní místa stěhovala na Východ a svoboda politická nám pomáhá ještě více korumpovat a rozkrádat celou společnost. A naší morálce velmi prospívá tři čtvrtě milionu exekucí ročně.
      Já něco udělal, vytáhl jsem pár Ukrajinců z budoucí občanské války a zajistil, že se obejdu bez ruského plynu. Udělejte něco podobného. Já jsem jen pro. Já nechci mít na pražském hradě vodorovné pruhy na trikolóře. Já nechci, aby mi zdvořilí hoši jezdili na moji pálenku.
      Vy mi v tom zdá se nepomůžete, vy půjdete fandit těm našim. Tož přeji příjemný mejdan. Já se budu snažit o vlastní továrny vlastní armádu a vlastní ekonomiku. A než ji budeme mít, tak budu mluvit jako když másla ukrajuje a budu hodně opatrně vážit každé slovo, které pošlu na východ. Vy pokračujte v tlachání o tom, jaký jsem rusofil.

     • Fagan napsal:

      Nic z toho co mi podsouvate o Rusech, tim mene o vas samotnych jsem nikde nenapsal. To, ze mi neco takoveho podsouvate vypovida spise o vas nez o mne. Jestli pomerujete ekonomickou silu tim kdo ma jake granatomety, noktovizory ci kevlarove prilby, pak vasi predstave o ekonomickem blahobytu a s tim spojene spolecnosti vyspeleho pravniho statu s politickou kulturou parlamentarismu Zapadu, odpovida jako bohatsi stat Somalsko revolucniho vudce Muhammada Fariha Aidida a ne Nemecko s kanclerkou Merkelovou nebo Rakousko s prezidentem Heinzem Fischerem. Pravdepodobne ma i Bundeswehr mnohdy horsi vybaveni nez dnesni Putinova „ruda“ armada. Ovsem ve Frankfurtu nebo Berline ziji lide preci jen jinak nez bezni Rusove ve Volgogradu nerkuli nekde v Krasnojarsku. Vy si muzete verit cemu chcete, treba tomu, ze Rus nas diky sve prevaze vsechny napadne a obsadi za pul roku jako Hitler. Ale na to ma preci jen 150 mil.narod kde tretina lidi nema co jist a nikdy se nepodivala dal nez do hlavniho mesta sve gubernie, asi dost problemu sam se sebou, kdyz krome tech zbrani neumi vyrobit ani zakladni spotrebni zbozi ktere tak musi dovazet ze Zapadu o tom jidle samotnem, pak ani nemluve. Videl jste rusky notebook, rackovy server, switch nebo SW kterym by byl schopen autonomne ridit alespon skladove hospodarstvi stredne velke firmy? Operacni system ktery by pripadne takovy proprietarni vynalez postsovetskych akademiku podporoval? Ja ne. Ale vy budete mit haldu uhli a ruskou bazuku a budete se mozna citit byt bohate a moderne vybaven. Ja totez budu resit ponekud jinak. Jak rikam, proti gustu……

     • Vidlák napsal:

      Opravdu mi uniká, jak nám pomůže SW, když jde o zabírání území. Jak nám pomohou skladové programy, výroba notebooků, switch a sportovní zboží, když nemáme ani jednu továrnu na výrobu munice a firma Rheinmetal v Německu sice umí ty nejlepší kanóny, ale dělá je pomalu.
      Já nevím, ale uvědomujete si, že abychom jako Evropa dosáhli parity s ozbrojenými silami Ruska, tak bychom museli vyrobit cca 5000 tanků? Při rychlosti jednoho tanku denně (to vůbec neumíme) by to trvalo víc jak deset let!
      Jo, v Rusku asi nemá každý Coca colu a žije hlavně z brambor, ale zato každý byl na vojně a to bude v případě studeného i horkého konfliktu o dost důležitější, než to, že máme v každé vesnici prodejnu počítačů. A i když se tam mají špatně, mají Putina celkem rádi. Rozhodně raději, než my ty naše.
      Ostatně, sice máme servery, notebooky, coca colu, ale na oběžnou dráhu se lítá z Bajkonuru Sojuzem a z USA se nelítá ničím a nikam.

      Dejte si další kolo odpovědi na téma, jak je Rusko zaostalé a jak se tam lidi mají špatně a pak si uvařte náš dostatek jídla na ruském plynu a odleťte si na cesty naším letadlem na ruský kerosin a pracujte na zakázce, která je tak či onak naší investicí v Rusku. A pokračujte v tom, abychom byli ještě více závislejší a Rusko bylo na stále delší straně páky.

     • evix napsal:

      Vidláku, nerozčilujte se, on Fagan a spol.vůbec neví jak je moderní zemědělství závislé na ropě a na energiích. Neví, že hornictví v těch hloubkách potřebuje taky energie, bez kterých by nefungovalo… Někteří opravdu zamrzli a myslí si, že tak jak to fungovalo před 200 lety, to bude fungovat stále.

     • tresen napsal:

      Vidláku, nejste sám, kdo píše o naivitě Západu ve vztahu k Rusku:
      http://www.blisty.cz/art/72986.html

      Jenže co s tím teď, po procitnutí z toho optimistického oparu?

     • Fagan napsal:

      Jak vám pomůže SW? Hm, bez SW doma nebudete svítit, topit, elektrárny, bez SW nefungují, nevyzvednete si peníze, ani balík od přepravce, sklady vám nevydají zboží, všechno funguje na SW – stejně jako na proud. Používat to, co je na proud = zároveň používat SW. Možná, že ne ve vaší zemljance, ale na to, aby vaše zemlanka měla dodávky proudu, se to bez SW neobedejde. Jistě můžete říci, že si sám vyrábíte proud, teplo, máte energeticky pasivní dům postavený moderními technologiemi a z materiálů jako keramické zdivo, pórobetony a pěnobetony, že jste úplně nezávislý. Pak ovšem pořád platí výše uvedené. Bez SW si dnes nic neoupíte. A občas si něco koupit potřebují i Vidláci. I to vaše auto, pakliže nepoužíváte výdobytek husákovy normalizace Š 120L, už dnes při nastartování „funguje na SW“ resp. nenastartuje, budeli mít s něčím SW problém. Ale jak jsem řekl, s haldou uhlí a ruskou bazukou, si tu budete žít jak v bavlnce i bez SW. A nemusíte mně přesvědčovat, že si takto žijete šťastně a v dostatku.

      Já vám to rozhodně přeju:-)

     • tresen napsal:

      Nevím sice, proč mi Vidlák přisuzuje víru v ruskou slabost /tím rozhodně netrpím/, ale jinak mu snad rozumím. Západ je slabý svou zhýčkaností, nevírou v možnost zániku všech těch technických i sociálních vymožeností, o kterých tu píšete, neschopný vidět věci zřetelně a tudíž vydaný všanc agresi.
      Ruské ženské budou zas, když to bude potřeba, chovat prasata, králíky a slepice v paneláku, vařit v kotlíku na dvoře, šít válenky ze starých koberců a učit dcery, jak to všechno přežít, bez mobilů a bankovních účtů, natož státní podpory. Nepřežijí všechny, ale na Západě by to bylo horší.

     • Admirál napsal:

      Třešni – „Jenže co s tím teď, po procitnutí z toho optimistického oparu?“

      To máte pravdu. Spousta lidí procitla z oparu již při odtržení Kosova.

      Co s tím? těžká rada.

     • tresen napsal:

      Tak ještě pro méně chápavé admirály:
      Neopodstatněný optimismus Západu spočíval v domněnce, že Rusko se stává normální zemí a časem bude i přátelským partnerem.

   • hans napsal:

    Domobrana ve Slavjansku je označená, naopak neoznačení jsou teroristé na transportérech, kteří ve Slavjansku a okolí střílejí po domobraně i civilistech.

  • scallop napsal:

   Vase uprimna radost z toho, ze konecne maji rusove neco lepsiho nez amici, je roztomila. Uz brze je jiste dozenou a predezenou!

   I toho trpaslika maji v Rusku vetsiho nez v emerice.

   • jozka napsal:

    S povdekem kvituji, ze jste se vzdal argumentace a venujete jen posmeskum. Sice to vasi zjevnou hloupost neumensuje, ale uz to tak nejak min vadi 🙂

    • scallop napsal:

     Moje hloupost je bezpochyby nezmensitelna.

     Ono je opravdu smesne, jak se vidlak zaradoval, ze se konecne podarilo Rusum prekonat ty namyslene amiky alespon v necem. Od velmoci by clovek cekal, ze bude urcovat svetove trendy, ale pro Vildaka je dulezite dohnat a predehnat ty druhe.

     Uz vubec nemluvim o nekritickem pristupu k medialnim zpravam. V cem konkretne jsou ruske uniformy lepsi? To nikdo nevi, nicmene ze zpravy z medii, ktere jsou standardne oznacovany jako zmanipulovane, se bez premysleni zaradujeme, kdyz zprava vyzdvihuje Spartu proti Slavii.

 7. Aldo napsal:

  Doporučím vnučce aby si svou aprobaci pro němčinu a angličtinu rozšířila o ruštinu, případně čínštinu. Budou to žádanější jazyky.

 8. jezevec napsal:

  notyvoe.
  RusVizaCard a ChiNaestroCard, a poslat visu s mc srát – to by byl fór století!
  bejt vlkem, prodám ten nápad za miliardu. JE to určitě nenapadne (nemyslim ted rusko a cn)

 9. Gerd napsal:

  Bez ohledu na to, co si o Rusku a jeho akcích na Ukrajině a Krymu myslíme, se Rusko a Čína velmi sbližují. Nakonec Číňan zachvátí Rusko a ne Rus Evropu.

  • Laco G. mlynář napsal:

   Hlavně posledně v OSN v rozpravě o Krymu státy BRICS nehlasovaly proti Rusku. Je to cca 3 000 000 000 duší, prakticky půlka zeměkoule. Potom tu je ještě jedna miliarda k smrti nenávidících muslimů, nenávidících prý kříž. Já bejt tím mulatem v Bílém domě, zkoušel bych jiné aktivity, než dráždit medvěda.

   • scallop napsal:

    A je bejt medvedem, zkousel bych jine aktivity nez drazdit mulata.

    • hans napsal:

     Jak medvěd dráždí mulata? Zatím všechny akce Rusů byly vynucené jinými, většinou ovšem ne mulatem, ale mulatovými vnitropolitickými konkurenty.

   • tresen napsal:

    Koukám, že mulat v Bílém domě dráždí nemulaty fest.

 10. Skogen napsal:

  Zejména mi nejde na rozum, jak je možné, že společnosti VISA a Mastercard, tedy společnosti soukromé, mohou být použity k politickým zájmům…

  • Jeff napsal:

   Pracují „pro vládu“, jako Google nebo Facebook. Sankce ukázala zranitelnost celého systému pro toho, kdo neposlouchá. Proč pak nevydírat plynem, že.. Navíc se asi blíží doba, kdy za každé použití metru zaplatíme poplatek vzhledem k tomu, že etalon jednoho metru je uložen v londýnském podzemí. Následně po zabrání Donbasu spadnou v Rusku baráky.

   • tresen napsal:

    Kdyby vysílalo Rádio Jerevan, bylo by jasné, odkud je ta vaše hláška o etalonu. Kde jste to vzal?
    Možná jsou i vaše ostatní informace ze stejného zdroje.

    • Fagan napsal:

     Náš ve škole učili, že etalon metru je se slitiny platiny a iridia a je oložený v Sèvres u Paříže. Možná kecali, bylo to ještě za socialismu:-)))

     • tresen napsal:

      Navíc je dnes metr coby jednotka SI definován úplně jinak, a tato definice platí bez ohledu na to, kde ten historický etalon leží.

     • Jeff napsal:

      To je jedno.. Francie má dluh 90% k HDP, tak proč si nepomoct výběrem poplatku za kapesní metr..

    • Jeff napsal:

     Tři oříšky pro Popelku

   • hans napsal:

    Proč pak nevydírat plynem, že..

    No, vydírání plynem je logické, kyjevské juntě nic jiného než vydírání ostatních nezbývá. Ovšem to nijak nesouvisí se sankcemi…

    • Jeff napsal:

     Souvisí, já bych jako antisankci vypnul plyn. Za blbý kecy, a jen do Československa.

 11. hans napsal:

  pro vlka: pár dnů zpátky jste zmínil zbití ruskojazyčného kandidáta na prezidenta Ukrajiny. Ačkoliv bylo zřejmé co máte na mysli, nevím, jestli si uvědomujete, že ruskojazyčných kandidátů (i politiků obecně) na Ukrajině je zhruba tolik jako anglojazyčných v Irsku. Totiž i ti co zbili kandidáta jsou ruskojazyční,stávající kyjevská junta je ruskojazyčná (např. Tymošenková je ruskojazyčná, ministr vnitra Avakov si píše s kolegy maily rusky), dokonce i Pravý sektor je ruskojazyčný. 80% obyvatel Ukrajiny je ruskojazyčných. Onen kanditát byl zbit protože se od ostatních liší tím, že je otevřeně antifašistický a proti násilnému únorovému puči (tj je prodemokratický), ruskojazyčnost má se zbytkem politiků společnou.

 12. hans napsal:

  Ještě k samozvanosti a povstalcům – ukrajinská (i česká) ústava obsahuje paragraf výslovně umožňující občanům postavit se na obranu demokracie, i se zbraní v ruce, proti pokusům demokracii odstranit (například dobytím vládní čtvrti ilegálními nacistickými ozbrojenými bandami, protiústavním svržení prezidenta, opakovanému pokusu o jeho zavraždění a protiústavní instalací nové vlády a protizákonnému (majdanovci donutili koncem února parlament přijmout extra zákon toto zakazující) vyslání zbytků armády, policie a nacstických bojůvek proti neposlušným občanům). Takže Gubarev i slavjanští občané jednají v souladu s ústavou.

  • Fagan napsal:

   Zbývá z Ruska vyslat „podle mezinárodního práva“ Gabčíka a Babiše, aby všechny ty fašouny, Timoešenkovou, Porošenka anebo Klička postříleli v rámci Ústavy. Je legrační, že vykladači Ústavy o tom co je ústavní, obvykle nrazí na anti-výklady pánů ústavních soudců, že poplatky u doktora nejsou protiústavní, církevní restitice nejsou protiústavní, naopak rozhodl, že lidé co nadměrně přispívají do státního průběžného důchodového pilíře, že protiústavně jsou diskriminováni výší jejich rovnostářského státního důchodu, že regulace nájemného kdy bylo zmraženo navyšování nájemného bylo protiústavní atd.

   Ještě že máme hanse, který nám vysvětlí že je to opačně. Čím resp. kdo ten pán je, je zbytečné spekulovat. Asi soudcem Evropského soudu pro Lidská práva ve Štrasburku. Je pak (tragi)komické, když tento vykladač Ústavy Ukrajiny a v identifikaci toho, kdo je fašista a agresor, bude sám zcela v souladu s ústavou upozorněn, že např. fakt, že někomu nezaplatil či neoprávněně užívá cizí majetek, že bude vystaven nejen trestnímu oznámení, ale i náhradě která je ZCELA V SOULADU S ÚSTAVOU i exekučně vymáhána.

   O tom, jaký právní výklad je ten platný, naštěstí nerozhodují absolventi dělnické přípravky jako za vlády komunistické ochlokracie v 50.letech, ani lidé typu hanse někdo ve virtuální blogosféře, ale lidé k tomu povolaní a hansové pak sklopí uši a táhnou. Nevím nic o tom, že by se hansové odhodlali proti výše uvedeným nálezům našeho Ústavního soudu, prostestovat na barikách se samopalem v ruce, jak je to podle hanse „ústavně“ legální u teroristů ve Slavjansku.

  • Admirál napsal:

   Tak to je. Parta ovládající Kyjev se dostala k moci pučem. Tudíž odpor proti ní naprosto legální.

 13. Firefly napsal:

  Mili rusofilove stale obhajuji Putina, at se deje, co se deje. Pri akci Krym jsem nenamital hlasite, protoze tam byl nezakonny Putinuv postup „vyvazovan“ nesvobodnym pristupem Kyjeva odmitajicim referendum a kdy Putin nedemokraticky, ale s velkou pravdeporodbnosti v souladu s prani obyvatel Krymu zasahem narovnal deficit demokracie a svobody lidi zijicich na Krymu.

  Myli rusofilove ale obhajuji ci alespon nepranyruji Putinovy zasahy do svobody slova v Rusku samem. Omezeni blogu, kontrola nad socialnimi sitemi a internetem samotnym je zasadnim porusenim svobody slova.

  Je priznacne, kdyz je zde toto vysvetlovanou nutnou kontrolou statu, nutnosti branit stat. Ano, autoritarsky stat. Ano, stat dle prani autoritaru, rizeny, kontrolujici vse, trestajici odchylky. Obhajova Putina zde odhaluje prani zdejsich prispivatelu po autoritarskem statu, po zahnivajicim teplicku nesvobody tazenem vpred udernymi hesly a fanglickami.

  Anio, mnoho lidi zde by chtelo byt otroky. Libi se jim, ze dostanou skyvu chleba. Libi se jim, ze dostanou navod jak zit. A v neposledni rade se jim libi to, ze stejne dopadne jejich soused.

  P.S. Jeste poprosim zdejsi jazykoypytce, mam-li psat vyznavac autoritarskeho statu ci rovnou priznivec totality..

  • tresen napsal:

   Myslím, že víc bude vyhovovat „autoritářský stát“. Podle zde převládajícího mínění žádná totalita neexistovala a používání tohoto termínu je znevažování krásných myšlenek, ze kterých vykvetl minulý režim. Konotace pojmu „autorita“ jsou naopak neutrální až pozitivní, takže ani slovo „autoritářský“ nemusí zdejší vyznavače myšlenky, že co Putin činí, dobře činí, nutně urážet.

   • janhladik napsal:

    ‚Totalitario‘ především jako význam k popisu záměrů a cílů Mussoliniho režimu:

    „Vše ve státě, nic proti státu, nic mimo stát.“

    Totalita se nerovná totalitářský (stát). Na to nemusíte chodit na tento blog, abyste si mohla všimnout, že totalitu, a postupně i koncept totalitářského státu, zavrhli již akademici v polovině 20. století jako nesmyslnou při reálném studiu Sovětského svazu. Jeho stěžejní reinterpretaci přinesl nejprve sám Carl Fridrich a pak s ním i Zbigniew Brzezinski. Pak se na ně snesla vcelku nezanedbatelná kritika jejich vyspělého akademického světa.

    Kdybyste se pak místo nějakých domněnek chtěla skutečně něco dozvědět, tak sledujte vývoj a užívání tohoto termínu po 50. letech minulého století. Jak se vrací především z politických důvodů se změnami administrativ v USA, potažmo pak i u nás.

    Pokud byste ráda porozuměla našemu typu korporátně-byrokratického-kapitalismu pod taktovkou jedné stranické organizace, tak od Allena Kassofa doporučuji příspěvek The Administered Society: Totalitarianism Without Terror.

    I Putinův režim byl zatím studován vcelku podrobně a také jasně. Dejte si tu práci, aktualizujte si pojmosloví. Protože 40. léta 20. století skutečně na rok 2014 nijak korektně nepasují.

    • tresen napsal:

     Milý pane Hladíku, možná jsem úplně nevystihla, jak přemýšlí část zdejších diskutérů, ani jsem asi dostatečně nezdůraznila, že já to vidím jinak, i když jsem neuvedla jak.
     To mohlo vést k vašemu omylu. Takže: vysvětlete to jim.
     Já se přidržuju, co se totalitarismu týče, pojetí Hannah Arendtové. Myslím, že ji nikdo nepřekonal, bez ohledu na mínění akademických kruhů závislých na změnách americké administrativy.

  • kočka šklíba napsal:

   Když už jste se tedy zeptal jak co máte psát, tak hlavně byste mohl psát milí rusofilové ;). Jako ta elita co si o sobě myslí, že je něco lepšího, pracovitějšího atd.(píši o vás), byste mohl zvládnout i základy gramatiky rodného jazyka.
   Jinak zde nejsou rusofilové, ale lidé s vlastním mozkem, které dráždí ta černobílá propaganda v téměř všech médiích. O Putinovi zde nikdo nepsal, že je anděl, ale píší zde ,mnozí, i já, že jeho kroky jsou logické, očekávatelné a ti co ho kritizují(USA, EU) na to nemaj,í vzhledem k jejich minulým činům, sebemenší právo. A že současnou situaci na Ukrajině nevyprovokoval Putin ale USA ruku v ruce s EU. A vymklo se jim to z ruky, ptz si Putin nenechá kálet na hlavu. Není to totiž Jelcin.

 14. Admirál napsal:

  Převzatý postřeh odjinud:

  „Zaznělo to dopoledne ve čtvrtek na ČT 24. Redaktor Takáč se spojil s jistým redaktorem Hospodářských novin, aby se ho zeptal, jak to se střelbou a mrtvými na straně proruských sil u jistého východoukrajinského městečka vlastně bylo. “ Jak,“ odpověděl dotázaný. „Přijelo tam pár transportérů ukrajinské armády, někdo z proruských na ně zřejmě vystřelil, ti z ukrajinských transportérů odpověděli hromadnou střelbou, pár lidí proruských sil zabili a hned po té střelbě zase odjeli.“ „Co myslíte, že Putin tímhle krokem sledoval?“ zareagoval redaktor Takáč s tak odzbrojující logikou, že zmátla i ostříleného redaktora Hospodářských novin.

  „Putin?“ zabreptal nechápavě. „Ten s tím ale neměl co dělat, k městečku přijeli příslušníci ukrajinské armády, které tam nejspíš vyslal Kyjev.“ V tu chvíli upadl do zmatku zase redaktor Takáč, protože s tak nekolegiální reakcí nepočítal. Takže po dechu zalapal i on a hlavou mu projela myšlenka, že chuť zahájit střelbu má vlastně taky. A nejen na tohohohle natvrdlého hosta, ale dokonce i sám na sebe. Protože on sám si ho do studia pozval. A teď má z ostudy kabát. A tenhle redaktor z Hospodářských novin zas jistotu, že si u něj (u Takáče), v ČT 24 v životě už ani neškrtne.“

  To svědčí jak zde propagují SŠ & o snaze veřejnoprávních o nestranné informování občanů.

  No, řekněte, nejsou milí?

  Pohlaďte si je.

  • kočka šklíba napsal:

   😀

  • scallop napsal:

   Tohle je myslim nezppochybnitelny dukaz zmanipulovanosti cekse televize. S tim nelze nijak polemizovat jen uznat argumentacni silu zmineneho postrehovatele i odvahu pana admirala vzeprit se vseobecne diktature mainstremmovych prolhanych medii!

  • Macu napsal:

   :-)))))

 15. XY napsal:

  Hm, tak už jste toho zlosyna Putina srazili na kolena a nadiktovali Rusku univerzálně platné majdanské liberální recepty? V téhle hře má prostě navrch – a bez něho se ani na Ukrajině nehnete. Otevřeně řečeno, Západ čeká v této zábavičce porážka; považoval bych proto za krajně rozumné se se zločincem dohodnout a minimalizovat škody. Dokud ještě ta možnost je a příkopy mezi stranami nepřetékají krví. Pak už dohoda možná nebude.
  Autorovi se článku omlouvám, ale vznešená debata o platebních kartách (jíž upřímně nerozumím) se už dávno diskutérskou pílí posunula jinam.
  No, pěkný víkend!

  • scallop napsal:

   Mate naprostou pravdu, Putin se musi branit. Proste dokud bude Franta Zapad breptat o demogracii a lickych pravech, musi Putin bojovat za svoji rodinu. Je jenom na Frantovi, jestli zavre klapacku a zachrani tim svetovy mir.

   • XY napsal:

    Milej pane scallope, breptání Západu o čemkoli je zjevně Rusům u zadele, dokud jim neleze na to, co považují za svůj zadní dvorek; buď ještě nedorostli k výšinám těch nesmrtelných hodnot prosazovaných všelijakými nenásilnými prostředky, jejichž výčtu vás ušetřím – jak tak koukám po světě, výsledky takových akcí nejsou zrovna přesvědčivé (krve je z nich na druhou stranu dost, to všechna čest) – nebo prostě vyznávají nějaké jiné hodnoty. Jinak se osměluji podotknout, že cítíte-li se v tomto směru povolán vnucovat jiným, jaký režim si mají volit, měl byste už nejspíše osobně přikládat svou příslušnými argumenty vyzbrojenou ruku k dílu nejlépe v okolí Slavjanska či někde tam poblíž. Tam je ten Rhodos, na němž jest vám skákat. Tady je to jen takové bezbolestné krafání na téma, staví-li kříže bůh či lidé. Dá se s tím sice vydržet až do konce života, ale jinak to valného významu nemá. Je mi líto.

    • scallop napsal:

     Prave, ze ja se k tomu povolan necitim. A vidim, ze tech zadnich dvorcich ziji lide a ne jenom loutky na provazku. Nejsem si jist, jetsli si toho vsiml Vladimir Spasitel, obavam se, ze to je pod (nejen) jeho rozlisovaci schopnsot.

  • tresen napsal:

   Komu jde proboha o to, aby se hnul na Ukrajině? 😦
   Že má Putin navrch, ví už kdekdo. Vy doporučujete dohodnout se s ním. Co mu slíbit kromě volné ruky na Ukrajině, o kterou nežádá, protože už ji podle vlastních proklamací má? Že budeme stejně tak vstřícní, až půjde o Litvu a další bývalé státy sovětského impéria?
   Taky přeju pěkný víkend.

 16. Martin V. napsal:

  Hm, dnes tedy uvědomělí rangers nic moc. Jeden už množství faktů viditelně neunesl a místo obvyklé slizké stopy nenávisti ke všemu slovanskému ji tentokrát plive z plných sil, druhý se pokouší o ironii, ale ona tam jaksi není a výsledkem je jen drobné přeformulování přiznané skutečnosti, třetí ze všech sil uhýbá a prchá jinam. Při pátku zábavné 🙂

Komentáře nejsou povoleny.