1. máj


 

Jsou články, tak říkajíc – povinné. K datu. Takovým je rozhodně to dnešní. Chvíli jsem přemýšlel, že si situaci usnadním a přetisknu prostě jen materiál z loňska, kdy jsem popisoval proměnu svého vztahu k 1.květnu jako ke svátku či spíše Dnu Práce. S tézí, že bych dnes rád šel někam do průvodu, ale tenhle, že by musel mít nějaký smysl. Prostě do průvodu, jehož smyslem by bylo cosi změnit. A že na změnu toho je docela dost. Což víte i beze mne. Možná dokonce, že už by mi stačilo, kdyby vůbec nějaký takový průvod vůbec byl. Bez alegorických vozů. Samozřejmě. Nakonec jsem to neudělal. Protože dneska chci trochu podumat nad tím, že ulice i náměstí jsou naprosto prázdné, ačkoli je dost důvodů, aby to na nich pořádně burácelo.

Jak to, že před válkou byly demonstrace a stávky u nás naprosto normálním nástrojem boje dolních 13 milionů? Jak to, že v západní Evropě tohle funguje dodnes? Jak to, že tady na sobě necháme dříví štípat? Ohýbáme hřbety. Záměrně píši my. Nevyděluji se z toho. Ačkoli mám jedinou možnou formu stávky – odmítnout převzít důchod. Což, jak jistě pochopíte, nehodlám udělat. Ale to je také ten důvod, proč píši například – proč MY ohýbáme hřbety a nikoli proč lidé – ONI -ohýbají hřbety. Je hrozně laciné dělat frajera, když jeden není přímo existenčně ohrožen. A nehrozí mu třeba vyhození z práce. Nevyděluji se, jako laciný mentor, z množiny nás všech.

Radiožurnál mi sděluje, že v Londýně bude stát 48 hodin metro, protože jeho vedení se chystá zrušit řádově něco přes 900 míst. Jde o pokladní, prodávající lístky, které by měly nahradit automaty…. tedy něco, co se, dle mého soudu, nedá zastavit. Ta místa určitě vezme voda. Jejich osud nezávisí na otázce – zda? nýbrž – kdy? Protože londýnská podzemka na tom nejspíš bude jako podobné veřejné dopravní systémy ve světě – bez dotací ani ránu. Respektive ani jedna vlaková souprava. Přesto to jeho zaměstnancům stojí za to, se o tyhle ztracená místa porvat. A když prý neuspějí se stávkou dvoudenní, zahájí okamžitě delší – na 72 hodin.

Jak to, že to v Londýně jde a u nás ne? Kolik jsme tady zažili za posledních skoro 25 let stávek? Můj seznam vypadá takhle:

Duškovi železničáři

2x Škoda MB

1x Letoví dispečeři

1x lékaři

1x učitelé

1x pražská MHD

ještě jednou železničáři

Fitito.

Netvrdím, že ten seznam je naprosto úplný. Ale skoro určitě bude. A kolik že u nás republice zmizelo různých pracovních míst? Troufnu si tvrdit, že několik milionů. Ne devět stovek! Několik milionů…

Zajímavá byla i zprostředkovaná reakce postižených londýnských cestujících ve vstupu Radiožurnálu. Ty reakce byly dvě. První potrefený říká – mám problém, přijel jsem do Londýna na fotbal a teď netuším, jak se dostanu zpátky na vlak. Jsem z toho nešťastný.. Ten druhý? Tak ten na to šel od lesa – se stávkou souhlasím a chápu ty, kteří do ní šli.

Vzpomínáte ještě na výlevy z našich medií, když se, před dvěma roky, poprvé v historii zastavilo pražské metro? Na tu hysterii, že si stávkující berou veřejnost jako rukojmí? Na podraz, který tenkrát předvedl Kalousek na vedení odborů, když je pozval na jednání, ale jen proto, aby jim mohl být předán soudní příkaz na její ukončení? Zkuste si představit, že by si něco takového dovolil vzor české lumpenpravice -David Cameron….

Přidejme si k tomu nezapomenutelný výrok primase českého , takto kardinála Duky – který nás, co jsme byli tenkrát na Václaváku, označil za lůzu! Čekám, kdy něco takového řekne  arcibiskup z Canterbury. Pokud někdo odpoví, že klidně mohu čekat na Godota, má nejspíš pravdu.

Nemluvě o výrocích duševních pokřivenců typu Daniel Korte – viz jeho výrok z před dvou let

Budou-li odbory pokračovat v této agresivní, negativistické a destruktivní politice vyvolávající nenávist mezi lidmi a ´třídní hněv´, bude na ně slušná část společnosti právem pohlížet jako na lůzu.“

S kterou tehdy souznělo spousta tzv. „lepších lidí“ – Pražáků, kteří byli omezeni na svém právu cestovat…

Kde se to tady vzalo?

Ta bojácnost, vzít se za svá práva a agresivita zdejších mocných a pražské lesklé bídy jsou spojené nádoby. To je zřejmé. Takže znovu – kde se to tady vzalo? Před válkou rozhodně Čechy a Morava nebyly zemí, kde si vrchnost mohla dělat, co chtěla. Spíše naopak…

Jak to, že  se ovšem  vybíjíme v na  druhé straně  v tzv. politické  korektnosti, která  často překračuje, při ochraně  všelijakých  podivných, ale hlasitých menšin  hranice zdravého rozumu, že  všelijaké  nátlakové  skupinky  dokáží  velmi hlasitě  prosazovat  své  dost  diskutabilní zájmy – viz  ten ne zas  až tak  dávný pochod Prahou za  legalizaci  marijánky, kde bylo  až neuvěřitelně   hodně  lidí?  Jak  to,  že  průvod  fotbalových  chuligánů  vybudí  státní  restriktivní  orgány do  horečné  činnosti a  rušení pracovních míst a  otrocká  závislá práce  v  tzv. agenturách, zůstává  bez  jakékoli odezvy? Fakt je pro nás  daleko důležitější  – tu volné  šíření  kůrovce  na  Šumavě,  tu,  práva  čtyřprocentních  menšin,  tu zase   svobodné právo na  jointa a  tak podobně,  než  důstojné a slušné zaměstnání a  jakž tak  přijatelné  chování  těch nahoře?

Jsem zásadní odpůrce hlášek typu – to je dědictví komunismu. V drtivé většině případů laciná okecávací berlička, která má cosi shnilého bud zakrýt nebo odvést pozornost od konání nějakého zmetka.. Ale v tomhle? Tady bych řekl – ANO! A zase ANO!

Jde asi opravdu o dědictví po soudruzích. Kteří na straně paralyzovali vůli k odporu. A na druhé straně – ono klasické akční a nepokojné jádro, díky komunistům, nemělo důvod k boji ohledně nějakých sociálních nebo pracovních jistot. Práce byla garantována, sociální jistoty také. V míře celkem dostatečné pro rozumný život. Pro všechny. Tedy i pro ty , kteří v nových podmínkách těžce nestíhají. Za cenu omezení aktivit a osobního rozvoje těch nadanějších, šikovnějších a dravějších. Dvě strany téže mince!

Nehodlám se pokoušet o řešení jestli je správnější, aby všichni nebo aspoň skoro všichni vedli slušný život nebo jestli více platí právo individuální , zejména k hromadění majetku, byť z a cenu toho, že spousta lidí nebude mít na základní životní potřeby. Jakkoli je tohle fatální problém doby a určitě se tomuto sporu v budoucnu nemůžeme vyhnout, zejména pokud počet těch beznadějně chudých překročí tzv. kritické množství.

Dnes si kladu jen otázku – proč 1. máj už naprosto nic neznamená? Proč jsme se my, neprivilegovaní, tak snadno a ochotně vzdali v podstatě toho jediného prostředku, který na naše lumpenelity máme a kterému oni, pokud je uplatněn dostatečně rasantně, jsou schopni rozumět.

Jsem přesvědčen, že tohle jde za bolševikem. Že nás všechny zbavil občanské statečnosti. A dále za naší vlastní pohodlností a hloupostí. Sami jsme rezignovali na členství v odborech. Například. Patřilo a patří k dobrému tónu dát najevo , že odbory? No fuj! Jenže co místo nich? Protest a vyjednávání jednotlivce? Tohle snad nebudu ani rozepisovat!

Všimněte si, kde dnes vlastně nějaké silnější odbory ještě existují! Je to celkem jednoduché – pouze u dvou typů zaměstnavatelů:

1- tuzemské pobočky velkých západních koncernů ze zemí , kde jsou odbory silné, klasický příklad Škoda VW a kde management, včetně českých pohůnků dobře ví, že kdyby vyjel po tuzemských odborářích, měl by těžký problém doma

2- státní a polostátní firmy kdy si stát nemůže dovolit otevřené tažení proti odborovým svazům. Jinak v podstatě neexistují. I když.. no i když vím o státní organizaci, kde pokus o založení odborové organizace na pracovišti skončil okamžitým vyhazovem zakládajících členů. A moje dobrá a s hrdostí říkám – statečná, Karkule má osobní zkušenost, jako odborářka, s poslední tzv. učitelskou stávkou. Kdy se na její škole přihlásilo nejdříve do stávky z 30 kantorů celkem asi 16, aby nakonec, když opravdu začala v tom zůstala jen ona s ještě jednou kolegyní.. Ze stávky se odhlásili jinak všichni zbývající členové jejich odborové organizace. A skončilo to paradoxním požadavkem na její zrušení, s tím, že těžce schraňovaná poslední pokladní hotovost, pro nutné případ y by se měla propít v hospodě, aby z těch odborů vůbec něco bylo…

Mimochodem – teď právě vidím na přehledu tisku, že v Polsku stávkuje cca 10 000 uhlokopů proti rušení pracovních míst v dolech… V Katovicích. Kousek od Ostravy! Odkud jezdí na fotbalový Baník tamější chuligáni podpořit chacharovské soukmenovce….

Jak to, že v Katovicích, kde hrozí prý uzavírání dolů jako na Paskově je revír v akci a u nás byl a je klid? Platí vůbec ještě moje premisa o tom, že se na strachu vzít se za svoje zájmy podepsal těžce bolševik? Vždyť v Polsku vládnul také. A kdo pamatuje jména jako Gomulka nebo hlavně Gyerek ví, že tihle z hornického prostředí vzešli.

U nás když se začal šrumec kolem Paskova byl klídek. A pokus o pseudostávku… Ti, kterých se týkal přímo a hlavně jejich kolegů z ostatních šachet to z fotelů nezvedlo…

Jak to, že o pár kilometrů dále existuje něco jako solidarita a chuť chránit svoje pracovní místa?

Jak to, že dříve rodiče a prarodiče těch dnešních, co na svou záchranu v podstatě nehnou, vlastně správně je – nehneme, ani prstem, se dříve nebáli? Nebo báli, protože bylo opravdu čeho, ale uměli ten strach překonat? Vždyť my dneska pořád ještě žijeme, co se týče sociálních práv, z toho, co vybojovali v první polovině minulého století oni!

Ano, jistě, do značné míry se na tom postoji jen se nespálit, podílí to , že se zásadně změnil svět. Ekonomika , do značné míry přešla z ekonomiky výrobní, do rezortu služeb. Slyšeli jste někdy, řekněme do 90-tých let, že by někde stávkovali lékaři? Nebo tak špičkově placené profese jako letoví dispečeři či piloti? Dříve horníci, strojaři, železničáři – ano to je stávková klasika. Dne s stávkují , když už, tak ti superkvalifikovaní a nesmírně dobře, ve srovnání s běžným zaměstnancem, placení. Kterým ani náhodou nehrozí, že by jejich postavení ohrozili chudáci z otrokářských podniků zvaných pracovní agentury.

Chápu, že udělat dnes stávku je nesmírně těžké. Klasické velké podniky, až na naprosté výjimky, z Čech zmizely. Jen pamětníci vědí, že na Kladně byla nějaká Poldovka a v Holešovicích že nebyla O2 aréna ale ČKD a na Smíchově místo nákupního střediska Anděl – Tatrovka a že v Plzni měla Škodovka skoro 40 000 každé ráno u píchaček…

Jenže vysvětluje tohle všechno to, že máme strach? Že si většina z nás říká – já ještě nemám důvod k tomu něco dělat, ještě to u mne funguje? Jak dlouho? A co až to fungovat přestane? Tak to nejspíš nahradíme hláško – no já sám nic nezmohu…

Šel bych do průvodu. Tak jako loni. Kdybych měl kam a mělo to smysl. Ale počkám si až ho někdo zorganizuje 😦

 A úplně nakonec  mne napadá –  nesouvisí  tahle  nechut vzít s e sám za  sebe  s obecným trendem  nemít, pokud možno , vůbec  žádné povinnosti a závazky? Tedy s výjimkou  bankovních úvěrů na  všechno možné?  Není  s tou nechutí  vzít se za své podobně  jako  ještě  nedávno s odmítáním  základní vojenské  služby z tzv. „přesvědčení“ , které nedovolovalo  sloužit se  zbraní  nebo se  stavem,  že  už  většina  dětí, když  se dne s vůbec  narodí, tak mimo manželství?

Není takhle náhodou  bláznovství  čekat  občanskou  kuráž  od někoho,  kdo  ji nemá , aby  v soukromí nesl závazek  manželství?

Jo mimochodem,  když už je  řeč  o  odborech. Zejména těch tuzemských. Minulý  týden  si  volili  nového  náčelníka.  Za odcházejícího Zavadila, který  zmizel do poslanecké  sněmovny a je poradcem  Zemana.

Zvolen byl, podle očekávání šéf  největšího odborového svazu -Kovo,  Josef Středula. Dvakrát jsme  ho před léty  potkal a  soudím, že  to je  dost  dobrá  volba. Tenhle  chlapík  to být  vůdcem , má v  sobě. Nicméně mne velmi překvapilo to, co  pokládal za  nutné sdělit  Sobotkovi, který se toho jednání  zúčastnil.  že jako  ať si nemyslí,  že  odbory  nepůjdou po  vládě!  A  že  mu nepřeje, aby  kvůli ní musely  jít  do ulic…  Tohle  pro mne  znělo  jako vzdor  frackovitého puberťáka, který  před  dalšími  puberťáky  dělá  machra..  Sobotkova  vláda a  speciálně její  předseda, opakovaně  vyhlásili, že  si přejí  silnou tripartitu, že neudělají  nic bez  řádného sociálního dialogu.

Nemám  iluze  o  těch, co scházejí ve  Strakovce, ale je naprosto  jasné, že  přístup  vlády k zástupcům zaměstnanců bude úplně jiný  než to, co vůči nim předváděli  NečasKalouskové!  že prostě  pro  vládu odbory  jsou a budou  partnerem. Všichni pamatujeme  to  záměrně  urážlivé přezírání ze  strany  bývalé  famiglie… NA které  měla  přijít a nepřišla  tvrdá  a nekompromisní odborová  reakce. Kdy po úspěchu  dubnové manifestace  nenásledovala okamžitě  další.  A  nyní má  Středula zapotřebí ukazovat  svaly, Vládě, která, aspoň zatím, chce spolupracovat?

Jo a napadá  mne prazvláštní  otázka na kterou neznám odpověď  – trpí  místopředseda vlády Babiš  ve  svých  firmách odbory? Jestli ne,  pak by  rozhodně  Středula udělal dobře,  kdyby  začal nějakou  výraznou aktivitu tímto  směrem.  Protože  takovou  šanci mu je tam založit  už mít sotva bude.

Přeji vám i vašim blízkým hezký 1. máj.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

94 reakcí na 1. máj

 1. kamil napsal:

  Na vaši otázku, proč se nic neodehrává, musí být odpověď, nejspíše proto, že lidé jsou spokojení. Kdyby spokojení nebyli, tak by se to přece snažili změnit. Ledaže by Češi opravu zmutovali do lehce ovládané a kontrolované skupiny. Přitom protest nemusí mít podobu demonstrací, stávek, rozbíjení výkladních skříní , když tedy dojde do tuhého. Ale v Česku se nesetkáte ani s ničím takovým bezpečným a jednoduchým jako je bojkot. Jak dlouho by asi vydržel solidn ězavatovaný Řebíček, kdyby mu fanoušci prostě přestali n ajeho Slávii chodit anedívali se ani n ajejí zápasy v televizi. Za kolik by mohl nabídnout tým s prázdným hledištěm a nulovým reklamním televizním potenciálem. Takový bojkot nejenže by jeho protagonisty nijak nehrozil, jako případná demonstrace či stávka, ale ještěb yušetřili peníze a v případě Slávie i nervy. Budou Bakalovy horníci jenom toužebně vzhlížet k vládní pomoci nebo se podívají, jestli náhadou Bakalova rodina nemá nějaké obchodní aktivity, namátkou třeba volba královny krásy, kde vypnutím ovládače je rozhodně nepotěšíte.
  Neodpustím si ještě jenom malé překvapení v souvislosti se souzeným panem Janouškem, to je ten pán, který hrál významnou roli v kontrole jedné pravicové starny. Ví bůh, co tento kovaný pravičák dělal na pohřbu prominnetního bolševika Štěpána.

  • Skogen napsal:

   Nu, Kamile, jednoho dne zemřete. Prostě to přijde a bude vymalováno. Přijde to ovšem dřív, nebo později. A vy děláte vše pro to, jako každý, kdo není fatalistou, aby to přišlo raději později než dříve. Děláte to proto, protože něco dělat můžete. Kdybyste nic dělat nemohl, stal byste se fatalistou. Se spokojeností by to nemělo co dělat. Daleko spíš než spokojenost má ve fatalismu Čechů prsty bezradnost. Tak jako jsme v devadesátých jako společnost nebyli v souhrnu dostatečně finančně a politicky gramotní, abychom dokázali pochopit, zda je reálné, co je nám slibováno, tak nyní jsme stále ještě nedostatečně gramotní občansky, abychom si dokázali uvědomit, že dobře to s námi myslíme my – a …možná …v tom lepším případě …naši osobně blízcí. Jinak chce každý nějaký ten kapitál a investici. Nemáte-li, adios. Jsme stále ještě v souhrnu, řekl bych cosi jako cyničtí dobráci, co druhému kvůli sobě neboří bábovičku. Až nás to v tísni přejde, půjde dobráctví stranou, říkat ale současnému učení se býti zlým spokojenost, to bych si přece jen netroufl.

   • kamil napsal:

    ale skogene, vy přece dělat můžete, alespon jsem to naznačil. přestante chodit na slavii, nedívejte se na její zápasy v televizi, zorganizujte se pomocí sociálních sítí a internetu a dejte veřejně najevo, že tento klub bude bojkotován do té doby dokud bude mít současného majitele. uvidíme, jak dlouho to Řebíček vydrží. Ona ta ostrakizace měla něco do sebe.

  • Antonie napsal:

   Spokojenost vypadá jinak. Lidé nejsou spojeni, jsou už nejen beznadějně podvedení a otrávení ale i poučeni o tom, že násilné revoluce nikdy nic dobrého nepřinesly. Než začneme něco měnit, je nutné přesně vědět co a jak dál. Vznikne-li bezvládí, máme tady nacionalismus i s masovými hroby. A kdo se jim postaví? Policie? Armáda? Justice? Změny jsou nevyhnutelné, ale v chaoticky roztříštěné nejednotě názorů, ke snaze něco změnit, chybí ideály a smysl života, který by přesahoval materiální stránku. Nevěřícímu člověku a světu přikázat: Milujte na prvním místě Pána Boha a milujte bližního jako sebe samého, když v Boha nevěří, nemůžeme, můžeme ale všichni zprava i zleva společně postavit spravedlivé zákony na ctnostech proti neřestem, jak chudých tak i bohatých, jak slabých tak i silných, a tím uskutečnit Boží vůli prakticky. A potom dalším krokem k tomu by mohla být přímá demokracie. Na tu ale nutně musí navázat nová ústava a spravedlivé zákony platné pro všechny stejně. Zachrání nás jedině spolupráce.

  • evix napsal:

   Lidé NEjsou spokojení, ale nechtějí něco jako je současná Ukrajina, chtějí změny a minulé zlodějské uskupení to dobře vědělo. Kalousek sice podal ono trestní oznámení, ale podle mně horečnatě jednali, jak k výbuchům zabránit. Výsledek byly prezidentské volby a šílená manipulace médií, jenže ten dědula prostě už nebyl ve stavu, aby se nepřebleknul. Nechce se mi věřit, že si myslel, že k volbám chodí jen študáci a že starší generace jen čeká rezervovaně, co se s nima stane….V záloze byl sice Fisher, ale ulice už ví, že tak zvaná vláda odborníků je jen pokračováním parlamentních stran v lumpačení.
   Nemám v lásce socany+lidovce, ale ti se aspoň snaží uchovat nějaké prac.místa. Volby jasně potvrdily, že lidé byli nespokojeni a ODS volilo už jen úzké skupiny lidí, většina z nostalgie.
   K těm stávkám, v Koreji/Jižní stávkují hlavně staří lidé, to jest ti co si z různých důvodů nenašetřili dostatek peněz na stáří. Vláda jim sice dává nějaký přízpěvek na stáří po dosažení 65 let, ale to v drahém Soulu na slušný život nestačí. Tam se od mladých lidí nedozvíte ty šílenosti našich mladých (mnohdy zadara studujících), že nechtěji platit daně na důchody starým příživníkům 😦
   Oni dobře ví, že pokud se jim nedostane slušného příjmu, že dopadnou naprosto stejně. Proto i studenti stávkuji, na rozdíl od starých lidí, jsou agresivní asi jako fotbaloví chuligáni. Tam pak asistuje policie a dost tvrdě zakročuje. A zase pokud se bavíte s Korejci, oni je chápou, oni ví, že bez dobře placené práce nebudou mít dobrý život a stejně jako v tom Londýnském metru, je za ubývajícími pracovními místy, úspora finančních prostředků. Automatizace rovná se úspora, ne všude, ale ve většině případů to tak je….
   Proto je motivuje aby si sháněli pracovní místo a snaží se učit cizí jazyky, což pro Asiaty není vůbec snadné. Snadné není ani vzdělání, děti se tam od útleho věku učí, pokud na to rodiče mají! Není tam vůbec divné, když potkáte školáky ve školních uniformách ve večerních hodinách. A školní den začínají brzo ráno, prakticky ty dítka jsou vedeny od útlého mládí k displíně a je to na ekonomice země znát. Často jsem uvažovala s kolegy, kteří v Koreji byli také, jakto že je tam nižší zločinnost než tady, je to prostě ve výchově a ve vzdělanosti mládeže. Život tam opravdu nebyl a není lehký a přitom se z nich nestali takoví ustrašenci jako jsme my. Někdy uvažuji, jací budu ti severní Korejci, Číňané se taky brání a stávkují. Asi musí spadnout na hubu více mladých a staří už nebudou mít prostředky, jak je uživit. Důchody generace dnešních padesátníků budou menší a zdravotní problémy větší…..

   Proto si myslím pane Vlku, že by jste měl vydržať a pokračovat, kde jinde bych to mohla psát.
   Vidlák je rád za Babiše a já zase za Korejce, neznám jiný způsob, jak se dovědět ze života naprosto jiné kultury, než ji poznat osobně a ještě na náklady zaměstnavatele. Oni jsou nám vděční za výrobu kvalitních výrobků. Jsou vděční za zakladatele imperia Hyundai a za to, že starší generace udělala z J.Koreje prosperující stát a ta vděčnost nam chybí, hlavně vděk mladší generace, která si dost drze narokuje veškeré výsledky hospodaření staršich generací. Přitom by bel těch Poldovek, ČKD nebyl blahobyt úzké skupiny obyvatel…
   Fičím ven, je tam stále krasně… 🙂

 2. Skogen napsal:

  Pěkné. Ano, komouš nás zbavil bojovnosti. Protože základní potřeby nám uspokojil a dodnes je v lidech, „že to nějak dopadne“, že ten komouš přece jen překážel tomu, co by měl lusknutím prstů přinést i tu nadstavbu. Bohatě podporováno masmediálním „vzdělaným a bohatším“, který se má lépe, takže je pro něj nemyslitelné jakkoliv si zadat se sockama, protože každý, kdo potřebuje stát a tedy zvrhlost jménem odbory, je socka. No a ruku v ruce likvidace statusu zaměstance. Začalo to schwarz systémem, skončilo agenturní námezdničinou, kde je jakékoliv právo hájit vlastní postavení potlačeno v zárodku. Důvod? Prohráli jsme válku. Tak platíme „reparace“. Než nám to dojde a skutečná pravda a láska zvítězí nad skutečnou lží a nenávistí, bude to bolet. Zatím se pořád ještě něco na no name tablet pro děti schrastí. Na rovnátka už hůř. A na jídlo taky. Ale za to můžou komunisti. I za to, že nechceme bojovat, protože jednou přece nějaký ten kníže nebo superboháč musí lusknout těmi šikovnými prsty. Přece nám předtím oba nelhali a my hloupě nenaletěli.

  • tresen napsal:

   .. je pro něj nemyslitelné jakkoliv si zadat se sockama, protože každý, kdo potřebuje stát a tedy zvrhlost jménem odbory, je socka…

   Nebude jádro pudla v tom, že stát a odbory v představě většiny lidí pořád jaksi splývají?
   A není to náhodou vina odborů? Co mají v hlavě jejich šéfové? Asi seno, když nedokážou, neumějí anebo nechtějí přesvědčit lidi, že je v jejich zájmu postupovat společně, když s nimi zaměstnavatel šeredí.
   Možná jednou někdo i u nás přijde na to, na co vlastně jsou skutečné odbory, že jejich zakládání a fungování nikdy nebude bez osobního rizika, ale že bez nich žádná pořádná kontrola a usměrňování praxe zacházení zaměstnavatelů se zaměstnanci nebude. Vlk se ptá, jak je možné, že Poláci, kteří prošli taky reálným socialismem, jakés takés ponětí o jejich funkci, důsledně oddělené od státu, mají. Možná kdysi slyšel o Solidaritě a Walesovi, ale asi už mu to vypadlo z paměti.
   Možná, že vám přijde zvláštní, že zrovna já tu pléduju za ideály, které přece patří do arzenálu levice. Ale já si fakt myslím, že fungující odbory mohou hrát ve společnosti ozdravnou funkci, pokud se stanou skutečnými protihráči zaměstnavatelů a jejich praxe se nezvrhne v nepřetržité vydírání státu.

   • tresen napsal:

    A dodám, že s 1. májem jaksi žádnou spojitost tohoto problému nenacházím. Aspoň zatím.
    Přeju si, aby nepršelo, odpoledně se chystám do lesa.
    Pokud se někdy jindy dozvím, že se lidi v místní fabrice dali dohromady a stávkují za zlepšení pracovních podmínek a zvýšení mezd, půjdu jim pogratulovat a podpořit je, třeba i do toho průvodu s nimi půjdu.
    Tak teda třeba příště.

   • fotrák napsal:

    Mile zaskočen dnes poprvé zcela souhlasím s Třešní/Třešněm.

   • kchodl napsal:

    Jsem překvapen 🙂
    Souhlas.

   • Skogen napsal:

    Nemám příliš přehled o Polsku, ale třeba agenturní zaměstnávání je v Polsku buď více regulované, anebo jednoduše není potřeba, protože zatímco u nás je přes tisíc personálních agentur, v Polsku je jich všehovšudy osmnáct ( http://denikreferendum.cz/clanek/17552-odbory-a-personalni-agentury-budou-spolupracovat-v-boji-proti-cernemu-trhu-prace , čtvrtý odstavec). Právě vydírání zaměstnanců zcela nerovným postavením vylučuje jakoukoliv iniciativu v ochraně vlastních práv.

    Prvním a posledním viníkem tristní role odborů je stát. On a jedině on může zaručit jejich nezávislost a široké působení. A občan si toto v krajním případě může vynutit jedině na státu. Jestliže ale máme neoliberální stát, jehož hlavní orientací je tlak na cenu práce a absolutní nezájem o podporu domácího podnikání, jinak to vypadat nemůže.

    • Občan napsal:

     ABSURDNÍ!!!!!
     To je naprosto šílená myšlenka a pokud to Středula myslí vážně, tak patří do blázince. Protože právě „pracovní agentury“ jsou jedním z hlavních protagonistů pololegálního a nelegálního zaměstnávání a nástrojem zotročování pracujících.
     Absolutně si neumím takovou „spolupráci“ představit (a článek také neuvádí vůbec nic konkrétního).

     To je skoro stejně šílené a zběsilé jako nedávná dohoda mezi ředitelkou ÚP ČR a ČBI o „zaměstnávání“ českých občanů katolickou církví za státní dotace.

     Dokud se stát nerozhoupe k likvidaci agenturního zaměstnávání s vyjímkou studentských brigád a „headhunterů“, jakož i k likvidaci momentálně v podstatě neomezeného importu „gastarbeiterů“, tak se z těch sraček nevyhrabeme.

     • Skogen napsal:

      No, já jsem Středulovy výroky nijak nekomentoval a už vůbec jsem k nim nezaujímal jakýkoliv postoj. Použil jsem pouze jeho tvrzení o počtu personálních agentur v Čechách a v Polsku.

      Ta spolupráce samotná je prostě byznys – agentury jedou po nelegální práci, aby jejich objem skončil v jejich agendě, na druhou stranu se odborům otevírá cesta k působení v jejich rámci. Co z toho vyplyne, je v tento okamžik ve hvězdách.

     • Občan napsal:

      Však jo, to nebylo myšleno jako reakce na Vás.
      A vlastně dík! Donutilo mě to začít prolézat net a shánět informace o agenturním zaměstnávání v EU.

      Myslíte něco jako „OS agenturních pracovníků“? Už vidím tu kolektivní smlouvu…
      Něco tak absurdního by nedal ani Jára Cimrman. Možná se Středula rozhodl stát se jeho pokračovatelem 🙂

 3. Bob napsal:

  S kusem nostalgie vzpomínám na ty průvody. Já to měl jako rituál, zašlo se pak do hospody, byla sranda, člověk byl mladý….:-).
  Teď k článku – jako vždy výborný.
  Mnozí se mnou nebudou souhlasit, ale jako důvod, proč se nechováme jako v jiných zemích je to, že jsme prostě jiní.
  Poctivě řeknu, že nevím, proč, když uměli být dělníci za 1. rep. radikální, nejsou schopni na to navázat nyní. Rozhodně to nebude tím, že ještě nejsou „úplně na dně“ ani tím, že se „máme dobře“, tak proč bychom stávkovali…
  Ani nevím, zda za to může totalitní režim (na rozdíl od okolních zemí byl zlikvidován i ten poslední prťák a prakticky i ten poslední soukromý rolníček….)
  Ale směle konstatuji, že v článku dobře popsaná naše národní povaha a jak říkám jiná, než v okolních zemích přispěla výrazně k tomu, že rozdělení Československa proběhlo tak, jak proběhlo a ne třeba jako v Jugoslávii.

 4. prirodovedec napsal:

  vlku, zrejme az cas skutecne nazraje (povestny bankrot), zaplni se i namesti a probehnou i systemove zmeny. Neprobehne zrejme nic drive, predcasne, jako varovani, ktere by modifikovalo rozhodovani verchusky. Nyní a drive je to o presvedcivosti, verohodnosti, ochote nechat se k necemu zmobilizovat. Zkratka výhodou kotlinky asi bude, ze az se lide sejdou ve stavce, pujde to raz naraz a dojde opet k zasadnim zmenam, kterym zase budou všichni fandit mozna i exemplarne potrestany chemicky Ali Miroslav Stepan Calous. Ma to samozrejme vadu. Protože se stavky nedeji, ruzni korporatni fakani si zatím mohou delat co chteji, protože nejsou prilis vystaveni pusobeni zpetne vazby. A tak kazi bezuzdne zivoty tem druhym. Ted si zkratka uzivaji, pak dostanou vyprask a budou trpet a zadat pozdejsi restituce zprvu nakradeného později opet znarodneneho Je to logicke ale i tragicke. Navíc z popsaného se to jevi jako trend. Lze hledat vysvetleni, lze s tim nesouhlasit (jak cinis), ale logictejsi mi pripada pochopit a zaridit se podle toho.

  • Puck napsal:

   Vykládám si to tak, že stávky jsou takovým upouštěním páry.
   Pokud sporadické stávky vyvolávají jen výsměch, a ignorování ze strany mocných, usoudí účastníci, že nemají smysl. Dole to, samozřejmě, vře ještě víc, a nakonec musí dojít k výbuchu, který svou silou musí mocným připravit šok.
   Stačí vzpomenout sametovou, a překvapení komunistů, že na jejich stranu se nepřidal ani hlas. Také ignorovali zpětnou vazbu. A moc dlouho. Také mohli uvolněním poměrů, povolením cestování, povolením legálního podnikání aspoň na úrovni služeb, … předejít dalšímu chaotickému vývoji.
   Dnes sází naši mocní na individualismus. Rozdělili společnost na co nejmenší prvky, a ty pak postavili proti sobě. Zatím se jim daří udržet tímto způsobem klid, ale ve věku Internetu, Facebooku, Twiteru, je to poněkud pošetilé. Lidé jsou schopni společné masivní a celostátní akce skoro okamžitě. Pak se nebudou stačit ani divit, jaká nenávist k nim se během doby nasčítala.

   • kamil napsal:

    ad Rozdělili společnost na co nejmenší prvky, a ty pak postavili proti sobě..k tomu za neuspěch si můžete sami, nezávidte těm uspěšným . Dále ještě jste se nevyrovnali s minulostí , s komunisty a odsunem sudetských Němců. K tomu, co největší počet zadlužit, reklamní masáží na hypotéky a půjčky. Strach z bolševické moci nahradit obavami existenčními. Přidat trochu bulvárních her a recept na ovládání společnosti v nové době je na světě.

   • Radek napsal:

    Pucku, obávám se, že přeceňujete moc internetu. Sám jsem si ověřil na vlastní kůži, že dostat někam prostřednictvím FB více, než 5 lidí, lze považovat za úspěch (byť na „zúčatním se“ jich kliklo bezpočet). A druhý můj nesouhlas patří zmíněnému „sametu“, který vlastně žádným sametem nebyl. Nešlo o revoluci, jen o předání moci, bývalým režimem akceptované. Takže podle mě se vůbec žádné překvapení nekonalo, byť nám to tehdy mnohým tak připadalo. A sám jste viděl, kdo byl IHNED připraven převzít kormidlo. Téměř komplet prognostický ústav. A do čela Havel, kterého já tehdy v mých jednedvaceti letech v podstatě ani neznal. A pak se postupně ty naše ideály začaly bortit . . . můžou za to všechno opravdu jen ti kmomunisti . . . ???

    • Puck napsal:

     Nu, holešovická výzva neměla ze strany medií podporu, přesto byla odezva ze strany společnosti docela slušná. Čas musí dozrát, pak stačí jen malý impuls.
     Pak je důležitá organizace celé revolty a lidé vycítí, že stojí zato, se přidat. Lavina je totiž k ničemu pokud jí nikdo neurčí směr a smysl.

     Vedení komunistů nebylo na změnu připraveno ani náhodou. Stačí připomenout Štěpána a ČKD. Frajeři z Ústavu byli také spíše ve vleku událostí, o disidentech ani nemluvě.

   • standa.e napsal:

    Rozděl a panuj. Poštvi proti nižší třídě třídu střední a poštvi jednotlivé skupiny střední třídy proti sobě navzájem.

 5. zemedelec napsal:

  Pane Vlk.
  Výborné napsáno.
  Už jsem někde napsal,lidi nevědí co potom.Komunisté zklamali,ale tyhle naši kapitalisté ještě víc.Skutečně není charismatický vůdce z těch vyšších kruhu,žádný nemá důvod si pálit prsty.Místo naších velkých firem tady máme nadnárodní firmy,jak se chovají k odborům víme.Když krachují naše malé firmy,nikoho to nezajímá,že jsou válcování cizím kapitálem.Jenomže ta postupná a sestupná spirála,hodnot,kvality života,už je rok od roku viditelnější.

 6. Hudec napsal:

  Vlku, to je takové „stýskání si“, pro které mám nejen pochopení, ale spíše je sdílím.
  Co s tím? To kdybych věděl….
  Osobní zkušenost mě varuje před unáhlenými soudy a velí spíše ke skepsi – hlavně nikomu a v nic nějak moc nevěřit, čerti vědí jak je to ve skutečnosti. A můj mediální svět mě v takovém přístupu jen utvrzuje.
  Tedy – ne že bych si myslel, že to je jaksi „historicky“ dobře…..
  Co s tím? To kdybych věděl….
  Myslím, že vy to nevíte také…. a oba hlavně nevíme, kdo by to vědět mohl.
  A odpusťte poněkud osobní notu.
  P.S.: A dnes hlavně nezapomeňte na vaši Karkuli – zda pod břízu nebo pod kvetoucí třešeň, to je, myslím, celkem fuk… 🙂 .

  • Občan napsal:

   Pod břízu. U nás v Polabí už třešně vesměs odkvetly a mají plůdky 🙂

   No a k tématu – jediným řešením je pokusit se ZASE sjednotit lidi.
   Odbory a nikdo jiný by měly VŠEM ŘADOVÝM zaměstnancům do zblbnutí vtloukat do hlavy, že jsou ohrožení, ohrožení a zase ohrožení, vydíratelní a pro zaměstnavatele zbytní a PROTO je třeba, aby drželi POSPOLU a rvali se o své místo na slunci.
   Pokud to totiž neudělají odbory, tak to nakonec udělá DSSS nebo jiná radikální skupina a bude zle.

 7. Jan Čermák napsal:

  Velmi , vlemi pěkné.
  Mám k tomu a/ nesouhlas. Komouš to být nemohl, protože v porovnání s okolními zeměmi jsme takoví byli vždy. Husiti potvrzují pravidlo.
  A důvody proč ostatní stávkují a Češi ne vidím dva. Strach. Připösraženost. Ta je větší než okolo. Tradičně. A za druhé konformita. Nebyl to komouš, lidi zcela přijali za svou idiotskou klausovskou argumentaci a jeho vidění světa. A další důkaz, čím mladší ročník, tím v tomhle směru horší. Kampaň zvolte Kchárla a Mádl důkazem.
  b/ osobní zkušenost, jako bílý mafián jsem stávkoval a protestoval za ty roky mnohokráte. A můj pohled se velmi vyvíjel. Totiž na začátku v 95 jsme byli skutečně žebráci a Rath má velké zásluhy. Ale úplně poslední dobou si někdy přijdu trošku jako ten pilot. Keller myslím, píše o skupinách s vysokým vydíracím potencionálem….
  Nezapomenu jak jsme jednou postávali a mávali transparenty před úřadem vlády, byl tam tehdy Tupolánek, a kolem nás jezdily v Range Roverech pánové a dámy z Práglu a doslova si ťukali na čelo. Pohrdání se tomu říká. A já cítil ponížení…řekl bych, že tenhle pocit bude dost rozšířën po světě, a dává mi porozumnění pro prvorepublikové bolšány. A obdiv k moderním kapitalistickým metodám vymytí mozků neb se jim na západě zjevně daří toto ponížení dokonale kanalizovat…
  Je to vlastně pokračování naší diskuse pod secessio plebis. Češi víc než ostatní přijali za svou ideu neexistence organismu. Je jen já a jiné nepotřebuju neznám nezajímají nedůležití….

  • kamil napsal:

   Jenom pane ČErmáku, jestli stávk anebo protest není zbraní minulých válek. Myslím si, že současnou mocí bezmocných j emoc spotřebitelská. Vzpomente si n ato, jak Shell chtěl potopit v Severním moři ropnou plošinu. Když u svých pump neprodal ani kapku, tak si tenhle nápad rychle rozmyslel.

   • Jan Čermák napsal:

    Asi máte pravdu, jak píše dole pan kchodl. Na druhou stranu na spotřebitelskou moc nevěřím. To jsou jen iluze. Otroctví v hezčím hávu.

  • gedzon napsal:

   Pekny clanek, mam podobne pocity, taky jsem před tou strakovkou a palacakem několikrát stal. Je to v lidech priposranost, ono to nějak dopadne, ať se postará někdo jiný…

 8. Občan napsal:

  Jak se to stalo?
  No, pokud nemáme všichni Alzheimera a zůstala nám zachována historická paměť, pak si nemůžeme nevzpomenout na jisté „sociální demokraty“ Horáka, Fišeru a Battěka, kteří v první polovině 90. let prosadili „amerikanizaci“ jak ČSSD, tak odborů.
  Bylo to právě tohle trio, kterému se povedlo přesvědčit tehdejší vedení odborů, že stávkové pohotovosti i stávky samy jsou „komunistický přežitek“, že odborové zotavovny pro zaměstnance a jejich děti jsou „komunistický přežitek“, že samo kolektivní vyjednávání je „komunistický přežitek“ a zejména že JEDNOTNÉ odbory jsou „komunistický přežitek“.
  A tak se odbory atomizovaly, rozprodaly veškerá rekreační zařízení (aféra OREA svého času nějakou dobu plnila stránky sdělovadel), z kolektivního vyjednávání učinily frašku (místo mezd, ochrany pracovních míst, stravování zaměstnanců, dopravy zaměstnanců na místo pracoviště a vzdělávání zaměstnanců – vánoční kolekce, srazy důchodců a lístky do divadla – pár kolektivních smluv jsem připomínkoval, takže to je ze života; žádný výmysl) a staly se bezzubými „žluťáky“.

  Stejně tak se jim podařilo prosadit v ČSSD, že být levicový je fuj-fuj-síra a komunistické a že socdem mají být plně konformní „stranou mírného pokroku v mezích zákona“.

  To, co se děje dnes, NENÍ „dědictvím komunismu“, nýbrž dědictvím možná naivity, možná blbosti a možná i lumpáctví těch, již měli a mohli na počátku 90. let alespoň tušit, do čeho se řítíme. Mnozí z odborů i socdem to, dle mého názoru, velice dobře věděli a využili PRO SEBE.

  Vlk správně zmínil pár stávek.
  Důležitým na nich je, že pokaždé stávkovala některá skupina zaměstnanců SAMA. ČMKOS stávkujícím maximáně poslala zdravici a vyjádřila FORMÁLNÍ podporu. Ovšem REÁLNĚ na ně hodila bobek, protože ony stávkující skupiny vždy ZŮSTALY SAMY a většinou nic neprosadily. Právě proto, že zůstaly samy a ostatní odborové organizace nebyly schopné a ochotné je podpořit.
  Účelu bylo dosaženo…

  Ovšem nedávno (loni? předloni?) proběhla stávková pohotovost ve VW Mladá Boleslav. Dlouho to vypadalo na další kolektivně vyjednávací propadák přesto, že OS KOVO je přece jen trošku silnější než ostatní OS.
  PAK se do věci vložila německá IG METALL, protože neúspěch českých zaměstnanců mohl ohrozit i německé zaměstnance; a kolektivní smlouva byla hotová natošup. Němci to neudělali pro české zaměstnance, ale pro sebe a čeští odboroví neschopové jenom slízli smetanu.

  A vo tom to je. Německé odbory žluťáctví odmítaly a odmítají. Chápou, CO je důležité pro zaměstnance a jdou za tím důsledně a JEDNOTNĚ. České odbory se stále něčeho bojí, stále šanují establishment a svému ubývajícímu členstvu se snaží namluvit, že jedině tak je to správně.
  PROTO to u nás nefunguje a fungovat nebude. Organizace jakékoli demošky nebo stávky je totiž dost složitá a navíc i drahá záležitost, pro což je důležitá SOUDRŽNOST, JASNÝ CÍL a FINANČNÍ KRYTÍ. Nic z toho dnešní ČMKOS nemá 😦

  Lidé sami od sebe nemohou, nedokáží organizovat odpor proti lumpáctví. Zkusila to „Holešovská výzva“ a pohořela, protože to bylo amatérské ad hoc sdružení. Jednotlivec pak nezmůže vůbec nic.
  Od toho MAJÍ BÝT odbory a politické strany. Na západ a jih od našich hranic JSOU, organizují VE SPOLUPRÁCI s pol. stranami, zvysoka prdí na polcor a často uspějí. U nás to bafuňářstvům buď stále ještě nedocvaklo, nebo jim to tak vyhovuje. Obojí je špatně.
  Můžeme se tady vzájemně vyzývat doaleluja, ale jen naprostý sebevrah půjde kamkoli za něco nastavovat kůži BEZ KRYTÍ zad. Zejména dnes, kdy se „za bránou čekají stovky jiných, kteří tě snadno nahradí“ stalo hořkou realitou. Zbavit se nepohodlného zaměstnance je totiž strašlivě snadné – buď se mu zruší pracovní místo, nebo se mu dá „okamžité zrušení…“ nebo se mu neprodlouží pracovní smlouva. Legislativa i „justice“ stojí plně na straně zaměstnavatelů, takže proti zrušení pracovního místa není žádná obrana, spor kvůli „okamžitému zrušení…“ trvá rok i déle a výsledkem je stejně odejití zaměstnance a proti neprodloužení smlouvy opět není žádná obrana. PROTO jsou zaměstnanci pokorní jak beránci a nechávají si srát na hlavu. Za branou totiž na mnoha místech SKUTEČNĚ stojí STOVKY ochotných náhradníků, připravených snášet cokoli…

  • Qiedo napsal:

   Myslím, občane, že jste zde naprosto přesně popsal stávající stav. Není třeba cokoli dodávat! Změnu přinese jen Velký třesk.

   • Sylva Šauerová napsal:

    Tak s chutí do toho ! 🙂

    Prvomájových oslav komunistů se zúčastnilo odhadem kolem dvou set lidí. Mezi účastníky nechyběl bývalý generální tajemník ÚV KSČ Milouš Jakeš, dorazila také Ilona Švihlíková nebo někteří kandidáti KSČM pro letošní volby do EP. Mezi návštěvníky převažovali starší lidé. Nejvíce ocenili vystoupení trestně stíhané Marty Semelové, která kritizovala současný politický systém a volala po jeho změně.

 9. Fagan napsal:

  Tady sice nadavate hezky, vlku, zvlast po outsidermediovsky jste nevynechal tridne geograficky stulec Prazakum, ale vzdy mi fascinovalo jak velky pocit frustrace proletaru kopajici kolem sebe nad tim, ze nikdo nesdili jejich pocit vlastni bidy, kdyz s nimi nikdo nechce jit stavkovat! Jak nizky pocit sebeucty musi mit ten co NAOPAK tuto potrebu citi, ale obvinuje sve spoluobcany patrne ze sabotaze, co ze si to ti kolaboranti kapitalisty dovoluji, nejit stavkovat! I ty Prazaci si to preci preji, vlk vsech 1.2 milionu obyvatel jiste obesel aby vedel ze jsou to vsichni nuzaci jako on, presto my „prazsti potomci komunistu“ jsme odjeli na prodlouzeny vikend si uzit hezkeho pocasi, sportu, nasich napulirovanych drahych horskych milacku na dvou kolech, mladi uz zase vytahuji bujne ore na dvou ale i ctyr kolech do terenu, nebo druzi jako treba ja jsem si vzal trekovou obuv, nosicku na nasi 9ti mesicni dcerku a chystame se jit na okruzni cestu okolo Königsee pod majestatni horou Watzmann. Zitra si zajedeme na Neuschwanstein, v sobotu nebo nedeli by mohlo byt pekne lyzovani na Kitzsteinhornu.

  Proc si vlk mysli, ze bych mel stavkovat a nazyva mne clovekem deformovanym komunistickou devotnosti? TOTO beru jako signifikantni krok domovniho duvernika lajici na prodisidentske asocialy v domacnostech ala rodina a byt pana sochare Mary t.c. za socialismu nezamestnaneho z filmu Pupendo. On zase nechtel jit volit. Jit stavkovat proti komunismu by naopak duvod mel. Bohuzel vlci, a jim podobni, zhrzeni levicacti socialiste, jsou si v jednom podobni, chteji po druhych, abychom to, co je jejich bytostnym zajmem udelali za ne! Zaplatili jim socialne zaopatrovaci stat, prisli s nima az domu s nabidkou prace, aby oni nemuseli zvednout zadek, zaskolili, naucili, dali tyden dovolene navic, stravenky, duchove pripojisteni, zaridili firemni skolku, jesle, firemni dum duchodcum a ja nevim co vsechno jeste. Ted jsme postkomunisticti ignoranti kdyz za vlky nejdem stavkovat! My v Praze zvlast nebezpecni. Nezamestnanost jak v Andaluzii, platy jak Secuanu, a Prazaci nestavkuji!!! Inu svobode a odpovednosti sam za sebe, hlavne a znovu zduraznuji SAM ZA SEBE – se musime porad ucit. Takze az se vlk priste probere na 1.maje s potrebou to jit na demonstraci tem kapounum jit zase natrit, at si navlece svuj stavkovaci mundur, vezme baseballku a koupi listek na vlak do Prahy a odborarsky rizek at mu osmazi pani vlkova. Ja to za nej vazne delat nebudu, i kdyz vlj vi lepe nez ja, ze moje potreba jit stavkovat je prinejmensim stejne tak existencne nutna jako ta jeho.

  Krasny Prvni maj, plny antikapitalistickeho ethosu preje Fagan

  • vlkp napsal:

   Neobyčejně mne mrzelo, že jsem se k vašemu včerejšímu neobyčějně drzému příspěvku na Kosu dostal až po půlnoci. prostě jsme neměl čas. Byl jsem s vnukem na pálení čarodějnic.
   a stejné je to dneska. Chci li napsat článek na zítra a vidět večer dva fotbaly mám opravdu málo času se zabývat vaší totální zhovadilostí.
   takže milej pane, zkuste si to přečíst ještě jednou. A zkuste najít, že tam volám po tom, aby za mne někdo něco udělal! Žvaníte. A úmyslně překrucujete.
   Neobyčejně mne potěšilo vaše hloupé vytahování kde právě jste, co jako hodláte dělat a co si můžete dovolit. Nejste sám, kdo si tohle může dovolit zaplatit. řízením osudu / a snad i vlastním přičiněním/ si mohu, pokud se k tomu rozhodnu, dovolit totéž. Klidně během příštím 5-ti minut. Aniž bych s e zruinoval nebo zadlužil. Ale stačí mi klidný víkend na chatě. Nepotřebuji nic dokazovat ani sám sobě ani takovým , jako jste vy.
   Ted k těm práglovitým. Ano jste přesně ten vzorek, o kterém píši. Na rozdíl od vás, jsem byl na obou posledních velkých manifestacích v Praze. Svolaných odbory. Snadno najdete v archivu Kosy k tomu příslušné články. Takže mám jaksi přímý dojem o tom, kdo ten Václavák zaplnili a v druhém případě polozaplnili.
   Což doložitelně byli zejména lidé z venkova. Většinově.
   Netřeba mi zkoumat, názor každého z 1,2 milionu obyvatel města. Ostatně, byla by to ztráta času. Zásadním testem, co a jak je cosi, čemu se říká volby. A jestliže v Práglu dlouhá léta vyhrávala tenisová raketa Václava Klause , aby následně byl a vystřídána fajfkou jistého senilního modrokrevníka a ted nejspíš obdivem k Babišovým miliardám, frackovitých věčně krásných, věčně mladých a věčně úspěšných vašeho typu /což není identické s tvrzením, že Babiše musíte volit zrovna vy/ , pak mám a své závěry plné právo.

   Nafoukaní žvanilové vašeho typu jsou nejspíš ideálními kandidáty na to, aby si vyzkoušeli v praxi heslo, že kdo nedbá historie, je odsouzen ji prožít znovu. Dlouho jsem nechápal , jak se v Německu mohl dostat k moci Hitler a v ČSR komouši. Až jsem pochopil, že to byla reakce na libové frajery a blazeované chytráky vašeho typu.
   Já jsme původním povoláním technik. Tedy konkrétně elektrikář. Takže vím, že mezi fyzikální zákony patří například i to, že když je příliš velký rozdíl v potenciálech napětí, dojde k výboji. Nekontrolovatelnému. Totéž platí vztahy uvnitř společnosti. Po dvou světových válkách si většina lidí tehdy myslela, že tohle už musí chápat každý. proto došlo k poválečné celosvětové socializaci. Jenže od konce té druhé je to už skoro 70 let. takže opět jsou zde hlupci se zduřelou sebestředností, kteří si myslí, že oni jsou vyvolení.
   Já si to nemyslím. A mám k tomu velmi praktický důvod. Vlčtejn / podle vzoru Karlštejn/ , kde naše rodina bydlí, je poslední vilkou před sídlištěm. Okolo nás chodí půlka toho sídliště ráno do práce. Takže mám jasno v tom, že na Vlčtejně se nám bude slušně bydlet jen tehdy, když budou slušně žít i ti sídlištní.
   Já pro sebe už nechci skoro nic. svůj život dohrávám. Mám jen jeden zájem aby stejně slušný život jako já, mohl prožít jak můj syn, tak můj vnuk.
   Se zvyšujícím s e počtem libových sebestředných vašeho typu, kteří jsou přesvědčeni o svojí výjimečnosti a na sítích hledají zejména její denní potvrzování, se pravděpodobnost, že se jim to podaří, stále menší a menší.
   A mimochodem, až někdy budu mít zapotřebí někomu názorně předvést na příkladu platnost hesla, že univerzitní diplom naprosto není garancí inteligence, předvedu mu z archivu váš dnešní a včerejší příspěvek.

   • Fagan napsal:

    Racte si poslouzit vlku jak je ctena libost. Ze jsem namisto stavky napsalze si uzivam prirody a sportu a napsal i misto, pak chapu, ze pro vas je to vytahovani. Jako by nekdo napsal Karlstejn, Pec pod snezkou, Lipno. Jenze cechacek nepochopi, ze Evropa nejsou jen Slapy burty a pivo, a ze tohle neni zadny luxus k vytahovani ale rekreace pro dolnich evropskych 500 milionu. Vase proletarska vychova, projevujici se kojzarovskymi hodnoticimi adjektivy jako „drza“ ( tesim se az prijdou na radu slova jako stvava nebo rozvratna ) presne zobrazuji ze i kdyz elektrikar je odbornik pred kterym mam uctu, ze mu porad chybi to, co vetsina graduovanych v humanitnich oborech ma nauceno z etiky. A to jsou ponekud vyssi standardy spolecenske vychovy nez je proletarsky vulgarni forma urazek ad hominem. Je mi lito ze vam to musi rikat clovek mladsi, ze vas tomu doma nenaucili. Kdyz se tohle doma zanedba, pak uz to spravi jen vyssi uroven socialni etikety, kam jste vrzen bez toho ze vy vam prislo neco spatneho na tpm zpucnout na klandru 20dkg vlasaku rozhlikem rovnou z papiru. Je mi lito, ze na to abyste v diskusi se mnou prosadil svuj nazor a mel tak pocit prevahy musite ad hominem urazet.

    Preji at si dnes tu svoji demonstraci najdete. Prorusti ultrapravicaci dnes urcite nejakou poradi. Komuniste i socani jsou v Julde Fulde.

    Jinak

    • vlkp napsal:

     zvanile a libovej kecale Fagane,

     zkuste se vytahovat dál.Třeba humanitním vzděláním. Které je vyššího standardu a tak dál a tak dál.

     A na řadu přichází tradiční mentorování od argumentac e ad hominem. Od duševníhoa hodnotového pokřivence, který cítí v e s vém diskusním vstupu napsat toto:

     Tady sice nadavate hezky, vlku, zvlast po outsidermediovsky jste nevynechal tridne geograficky stulec Prazakum, ale vzdy mi fascinovalo jak velky pocit frustrace proletaru kopajici kolem sebe nad tim, ze nikdo nesdili jejich pocit vlastni bidy, kdyz s nimi nikdo nechce jit stavkovat! Jak nizky pocit sebeucty musi mit ten co NAOPAK tuto potrebu citi, ale obvinuje sve spoluobcany patrne ze sabotaze, co ze si to ti kolaboranti kapitalisty dovoluji, nejit stavkovat!

     a následně tohle:

     Takze az se vlk priste probere na 1.maje s potrebou to jit na demonstraci tem kapounum jit zase natrit, at si navlece svuj stavkovaci mundur, vezme baseballku a koupi listek na vlak do Prahy a odborarsky rizek at mu osmazi pani vlkova.

     A ted mi tenhle sebestředný nejkrásnější a nejchytřejší ještě píše o Kojzarovi. Vy jste opravdu jen duševní ubožák, jaký se hned tak nevidí.
     A klidně si namlouvejte, že vás někdo uráží. Jak byste jinak sám před sebou obstál, že vy uebrmenschi. vy vůbec netušíte nic netušíte o životních peripetiích naší rodiny ani o tom, co mám a nemám za sebou.
     Ve třech letech jsme zažil, jak přijeli takoví jako vy, co, jim patřil celý svět a co věděli , co mají ti druzí správn ě konat a dali nám 24 hodin na to, aby jsme sbalili nejnuztnější a odvezli ná s do polorozbořené barabizny u Podbořan..
     NA střední jsme dostudoval jen kvůli tomu, že v 69 ještě komouš nebyl úplně konsolidovaný, jinak za členství ve stávkovém výboru s e letělo. A vysoká byla o stejný fous, kde jsem přežil jen díky osobní statečnosti dvou členů fakultního výboru KSČ, když mne chtěli ve čtvrtáku vyhodit, spolužáci – funkcionáři SSM.
     Mám toho za sebou opravdu celkem dost. A moje rodina, speciálně celá jedna její větev, tak ta vůbec zmizela. A namistrovanej libovej pražskej frája mi tady bude cosi kázat o Kojzarovi?
     Máte jen dvě možnosti – bud se do večera omluvíte a to bez jakýchkoli kliček a chytristik nebo jste tady prostě skončil.
     Už jednou jsem vás upozornoval na pravidla prostoru.
     Konkrétně mám na mysli tohle z Pravidel:

     Vedle toho si vyhrazuje právo bez jakéhokoli předchozího varování a následného zdůvodňování dát stopku tomu, kdo zdejší diskusní prostor hodlá využívat pouze k osobním útokům na majitele prostoru. Nevidím důvod, proč bych měl jakéhokoli prudiče trpět ve svém virtuálním obýváku.

     vy jste návštěvou u mne. Já vás sem nezval. přišel jste dobrovolně a tím jste přijal určitý závazek. Nejste li ochoten nebo schopen ho plnit, poletíte.

     Potřetí to dělat rozhodně nebudu. Třetí šanci nedávám.

     • Jan Čermák napsal:

      Ahoj vlku. Chtěl jsem ti to napsat , nevěděl jsem kam. Sem se to snad patří. A ještě panu Leovi jsem to chtěl svěřit. Mám za sebou mystický zážitek. V pátek jsem měl dovču a nemusel do práce. Musel jsem s klukem do školy a cestou zpět jsem zastavil na Bukovci sebrat odpadek. A potkal jsem pánaboha. Kolem je bukový les a nejen že to všechno řvalo jarem, ale já byl připraven to vnímat, a ty stromy a listy jak rostly, tak to bylo slyšet! ta síla, ta věčnost ta krása. Je to nesdělitelné. Sedl jsem zpět do auta a krom toho, že jsem se rozhodl už nikdy nejít do práce neb je to ztráta času jsem si vzpoměl na Vás, na ty naše diskuse. Kašlite na to, jediné správné trávení času pro člověka je vyhřívat se na sluníčku na lavičce a žasnout…pak se mi to rozleželo. Dokud to člověka baví, tak to může dělat. Ale jinak ne.
      Píšu z práce….

     • vlkp napsal:

      jeníku,
      udělals dobře. Nicméně, zjistíš, že makat prostě musíš 🙂 Od toho tě nic nezachrání.složenky tě dostihnou.

     • Anonymní napsal:

      Omlouvam se vam vlku, protoze jste starsi clovek a ja mam uctu k sedinam i tech co nedokazi jednat jinak nez Stanislav Blaha a jeho agresivni proletarska squadra. Nenechat se prudit tot krasny eufemismus a vyhruzka zaroven. Vasi neurvalost a hrubost tim ale neodparete at uz me oslovite jakekoli hrube urazejicim oslovenim stejne jako pan Kojzar je mel pro ty, co si dovolili odporovat jeho tridnimu videni sveta. Ja si dnes dovolil totez. Stejne jako na OM jsem nikoho neurazel ale byl urazen, stejne tam jsem byl zabanovan jako i tady u Vas.

      Mejte se vlku. Prohral jste svuj boj o to, ze nejste jako on co nesnese oponenturu ktera ma i pres svuj zasadni nesouhlas uroven prostu lidove pokleslosti hospudek kde je kultura prostredi primo umerna cudnosti tamnich servirek. Ban i pres svoji omluvu od vas prijmam.

     • vlkp napsal:

      fagane
      řekl jste si, přes včechny libové kecy o to zabanování sám. Jestli to přijímáte nebo ne, je totiž úplně lhostejné. Jste na návštěvě u mne. S bany velmi šetřím,ale je to ocad pocad:.
      Se svým nezměrným narcisismem si klidně stoupněte před zrcadlo a do omrzení říkejte – jsem nejkrásnější a nejchytřejší. Nepochybně při tom užijete spoustu zábavy.
      Kecy o šedinách si nechte na doma.Tam vám to třeba žerou.
      Skončil jste.

     • fotrák napsal:

      Prosím Vlku, nenechte zlost cloumat svým majestátem. Ten pán je dobrý studijní materiál. I když, z mého obýváku už by ta síra byla dávno vyvětrána.

   • Sylva Šauerová napsal:

    Ad „Zásadním testem, co a jak je cosi, čemu se říká volby. A jestliže v Práglu dlouhá léta vyhrávala tenisová raketa Václava Klause , aby následně byl a vystřídána fajfkou jistého senilního modrokrevníka a ted nejspíš obdivem k Babišovým miliardám …“

    Nu, vlku, k tomu musím dodat, že pán Andrej získal v Praze 16,46% (bohužel). Ve Středočeském kraji to bylo nicméně 20,07%, Karlovarském 21,32%, Plzeňském 18,52%, Ústeckém 21,29%, Libereckém 21,59%, Královéhradeckém 20,28%, Pardubickém 19,82% Olomouckém 19,61%, Zlínském 18,31%, Moravskoslezském 18,07%. Nejméně zblbnout se nechali na Vysočině, tam získal „jen“ 15,89%. Ve světle výsledků z ostatních krajů bych ještě neviděla Pražany až tak zle. Podpora velkohubosti („to byly jen takové ty předvolební kecy“) se totiž rozprostřela napříč celou republikou vcelku rovnoměrně.

    • vlkp napsal:

     Nepřehlédla jste náhodu ten budoucí čas, ohledně Babiše?
     Viz
     ted nejspíš obdivem k Babišovým miliardám

     • tresen napsal:

      Podle všeho se dá předpokládat, že Babiš bude mít příště nárůst hlasů ve všech krajích. Pravděpodobnost, že jeho procentní zisk bude v krajích úměrný počtu hlasů v minulých volbách, je poměrně velká. Proč by měl vyletět jenom někde?

 10. Eddie napsal:

  a ja si valim zadek na Mauritiu u more sakra 🙂

 11. Rys Ostrovid napsal:

  Pán Vlk,

  1) fragmentovaná spoločnosť, to by som dal asi na prvé miesto ako príčinu nulovej aktivity. Sme rozdelení: volíme za svojich prezidentských kandidátov, za svoje strany, za svojich starostov. Pozeráme každý svoju televíziu, počúvame každý svoju rozhlasovú stanicu, čítame každý svoje obľúbené noviny. Prestalo nás zaujímať, ako sa darí našej obci (a sme radi, ak sa jej nedarí, len preto, lebo vyhral iný ako ten náš kandidát na starostu), prestalo nás zaujímať, ako sa darí našej krajine (a sme radi, ak sa jej nedarí, len preto, lebo pri moci je vláda, ktorú sme nevolili). Napíšete mi, že podobne je spoločnosť rozdelená aj inde. Áno, je, ale my sme si na to doteraz nezvykli a ono to skrátka nejaký čas trvá, kým si ľudia uvedomia, že musí existovať záujem všetkých na „spoločnom dobre“. Či už v rámci obcí, miest, krajov alebo štátu.

  2) manipulovaná spoločnosť, to by som dal na druhé miesto. Médiá nás dennodenne presviedčajú, že najväčšími chudákmi v krajine sú podnikatelia, živnostníci. Že je nenormálne chcieť pracovnoprávnu ochranu zamestnanca, slušnú mzdu a férové správanie sa k zamestnancovi, že odbory sú skorumpované, že ich šéfovia si žijú ako prasce v žite, a vôbec, že si žijeme „nad pomery“. Keďže novinárom ľudia nikdy nejako extra neverili, rôzne záujmové a lobistické skupiny našu spoločnosť obdarúvajú najrôznejšími tzv. „nezávislými inštitútmi“, ktoré samozrejme vždy prídu s perfektne „odborným“ odôvodnením, prečo by sa nemala zvyšovať minimálna mzda, sociálne dávky atp. Priestor v médiách majú samozrejme garantovaný.

  Len tých „ľudí dole“ sa akosi nemá kto zastať. Tí nemajú svoj „nezávislý inštitút“, tí nemajú svoju televíziu, tí nemajú svoj rozhlas, svoje noviny, svoju lobistickú organizáciu. Tí nemajú nikoho, kto by im vysvetlil, že keď podnikatelia kričia „Budeme krachovať a prepúšťať!“, tak že:
  a/ budú to kričať vždy a
  b/ nemusí to byť pravda (a vlastne to takmer ani nikdy pravda nie je).

  Tu trocha odskočím: keď sa u nás koncom roka 2012 schválilo sprísnenie Zákonníka práce, tak sa spustila doslova podnikateľská kampaň, ktorá vyvolala až hystériu nad tým, ako budú firmy krachovať a prepúšťať ľudí. Začiatkom roka 2014 robila Slovenská priemyselná a obchodná komora prieskum medzi 400 firmami. Nový zákonník za príťaž pre svoje podnikanie už považuje len cca 20% firiem. A stačil 1 rok.

  A ešte jeden príklad: máme prvé výsledky tzv. elektronického kontrolného výkazu DPH. Za mesiac január z cca 14 mil. účtovných operácií cca 1,7 mil. rizikových a 39 000 vysoko rizikových. Zaznamenaných 108 nových(!) kartelových štruktúr a ohrozená suma 38 mil eur. Samozrejme všade kontroly a pozastavené výplaty vratiek. Včera bol v TA3 riaditeľ finančnej správy, v priebehu tohto roka sa chcú pokúsiť znížiť na základe elektronického výkazu úniky na DPH o ďalších cca 500 mil. eur. A súdiac podľa doterajších výsledkov tohto pána, myslím, že im to vyjde.

  A ako to súvisí? Zo strany všetkých „tvorcov hodnôt“ (rozumejte podnikateľov) totiž ako hlavná kritika na vládu zaznieva, že vláda spôsobila to, že podnikateľov dnes väčšina spoločnosti vníma ako podvodníkov, zlodejov DPH a lumpov. A to je ten podstatný obrat. Už nie elita, ale spodina!!! (Aby som nezabudol, včera zverejnený prieskum preferencií: Smer: 44 %).

  3) občiansku statočnosť by som dal až na tretie miesto. Sme rozmaznaní, zlenivelí, pohodlní. To je proste fakt. Týka sa to tak záujmu vzdelávať sa, rozširovať si obzory ako aj prosto ochoty rozmýšľať.

  • Občan napsal:

   Ďakujem, pán Ostrovid.
   Napísali ste to, čo som si zatial rovnal v hlave.

   Len s bodom tri mám trocha problém.
   AKO a ČÍM sú rozmaznaní ľudia s VŠ vzdelaním, ktorí pracujú ako vodiči kamionov, upratači, skladníci, nádenníci a tak ďalej IBA preto, že iná práce niet, alebo preto, že sa ich zamestnávateľ zbavil, bo „sú starí“ (majú viac ako 50 rokov) a odmietajú zomrieť hladom? Alebo tí, čo sú z rovnakých dovodov (nemožem na klábosnici nájsť tú „striešku“) nezamestnaní a dlhotrvajúco nezamestnaní alebo „nezamestnateľní“?
   K ČOMU je im vzdelanie, skúsenosti a inteligencia? AKO si majú „rozšíriť obzory a vzdelať sa“, aby mali opät tridsať rokov, boli 100% zdraví a stali sa tak „atraktívnymi“ pre zamestnávateľov?
   Že sme zlenivelí, rozmaznaní a pohodlní je obľúbené klišé, ktorým sa „ospravedlňuje“ najmä nefunkčnosť SYSTÉMU, v ktorom sa nachádzame.

   Záverom mám dotaz:
   TA3 je veľmi zaujímavá stanica, ktorá informuje (aspoň sa mi to tak zdiaľky javí) objektívne. Komu patrí?

   • Rys Ostrovid napsal:

    Pán Občan, zdravím a pekný deň aj vám, aj všetkým ostatným,

    pamätám si, že za „socíku“, nemalo ani mestské obyvateľstvo problém opúšťať mestá a vyrážať na záhradky. Trocha sa porýpať v zemi, dopestovať si troška zeleniny či ovocia. S tým súvisela kopa iných vecí: človek potreboval niečo o tej zemi vedieť, tak si kúpil časopis Záhradkár a čítal si ho. Žena nemohla len tak ísť do obchodu a kúpiť si čokoľvek od výmyslu sveta, ale aspoň z času na čas si musela každá niečo pre seba sama ušiť. A tak si aspoň z času na čas musela kúpiť nejaký ten ženský časopis, v ktorom sa nachádzali celé také tie nákresy ako si ušiť, uháčkovať napríklad sveter. Čo chcem povedať je to, že populácia trávila čas iným spôsobom než dnes, keď zasadne k TV a čumí bez prestania na 3. – triedne stupidity. A musela na sebe pracovať. Nejakým spôsobom.

    Možno mi napíšete, že dnes sú ľudia tak vyťažení, že nato nemajú čas. Ja budem tvrdiť, že aj keby ten čas mali, radšej by si dnes išli sadnúť do pubu či do multiplexu. Alebo by šli na „kultúru“ do hypermarketu. Zleniveli sme, čo sa nárokov na nás samotných týka.

    Pamätám si, ako sa v 90. – tych rokoch na Slovensku hovorilo, že nie je dobre, keď sa spoločnosť zaoberá stále len politikou. Vraj to spoločnosť polarizuje, rozdeľuje. Nuž vtedy sa spoločnosť o politiku aspoň živo zaujímala, dnes na ňu totálne kašle. Len podľa čoho sa potom ľudia rozhodujú pred voľbami? Ach, áno, asi podľa rôznych volebných „kalkulačiek“. Nechce sa nám rozmýšľať, pretože to by nás nútilo zaujímať sa a hľadať si informácie nad rámec toho, čo nám každodenne (patrične „predžuté“) ponúkajú masové médiá a možno aj ísť v diskusii do konfliktu. A tak nám stačia bilbórdy a propagačné šoty.

    K TA3: áno, berúc to komplexne, je táto TV v súčasnosti najobjektívnejšou na Slovensku. Irónia je, že patrí (aspoň pokiaľ mám správne info) p. I. Kmotríkovi, slovenskému podnikateľovi s veľmi dobrými väzbami na Smer.

    Je možné, že Smer sa momentálne snaží podchytiť aspoň čiastočne aj Markízu. Súdim tak podľa toho, že na ministerstve školstva vyhrala súťaž o akýsi dokumentárny cyklus o vzdelávaní či o čom to. Ale možno len konšpirujem.

    Čo však mňa teší, je doslova resuscitácia STV. Podľa pred pár dňami zverejneného prieskumu je jej hlavné spravodajstvo druhé najdôveryhodnejšie u ľudí (po Markíze). No a to je teda výkon. O jej hlavnom spravodajstve pritom kľudne poviem, že je dnes kvalitnejšie než na TA3 (isto aj vďaka 2x väčšej jeho dĺžke). Vstanie z mŕtvych STV vlastne symbolizuje to, čo Smer robí so štátom ako celkom. Pri všetkých chybách samozrejme.

    • Občan napsal:

     Tak potom veľké ÁNO!
     A ospravedlňujem sa za svoje pridlhé káble 🙂

     Za socíku tiež bolo bežné, že ľudia urobili hocičo pre druhých zadarmo, len pre radosť ostatných aj svoju. Teraz sa tiež nájdu takí šialenci, ale je nás čím ďalej, tým menej.

     K tým TV:
     Som veľmi prekvapený! Príjemne. Ako TV3, tak STV.
     Vďaka deťom máme satelit a s ním i príjem slovenských TV. No, a pozeráme najmä TV3; ešte „Kobru11“, neviem na ktorom kanáli. Ale s potešením som zistil, že sa moja slovenčina opäť zlepšuje.

     Aj ja Vám prajem pekný Prvý máj!

  • Šims. napsal:

   Ryse, ač jste vypsal zkušenosti z domoviny, platí to i u nás. I já se často přistihnu, že při slově podnikatel bych si raději odplivla. Ono to bude asi taky i tím, jak se tato prasátka režimu chovají. Poslední zážitek včera – čekali jsme před havárkou na zprůjezdnění silnice (byla fatální dopravní nehoda, moc člověku do vesela nebylo). Přijechal do fronty jeden podnikatel, my jsme čekali u aut a byli jsme tak nějak v chumlu, protože nám ze všeho bylo tak nějak úzko – když zjistil o co jde, tak prohlásil, že si jel zrovna do města …. pro mašinu a chce si jet zajezdit. Nakonec prohlásil, že se alepoň nasvačí a vytáhl několik pytíků a dalších ingrediencí a vskutku nechutně začal jíst. Po jídle vylezl z auta a začal se s mastnou hubou vyptávat přítomných policistů, jak asi ještě dlouho to bude trvat, nakonec odjechal pryč. Po hodině se objevil znovu, divil se, že je ještě cesta neprůjezdná a opět se otočil a že pojede jinou trasou, která do jeho cílového místa vede jinudy. Já jsem z události před námi byla tak trochu vnitřně otřesená, na jídlo bych vskutku neměla myšlenky, spíše člověk přemítal na tím, co jsme a nejsme, jak je život pomíjivý. Takže jsem si jen řekla pro sebe, jak se ten podnikatelský duch dostává do chování těchto lidí – sledují jen sebe sama a svůj profit. Nejsou všichni stejní, ale co jsme poznala, většina jich bezohledných a zahleděných do sebe sama je. Tak ono to z těch jejich „jeepů“ všechno kolem vypadá jako hemžení myší.

   • Rys Ostrovid napsal:

    Pani Šimsová, aj vás zdravím (nezabudol som 🙂 ),

    súhlasím s vami a vlastne ani nemám moc čo dodať. Táto generácia podnikateľov musí skrátka odísť, vykapať, vymrieť, vyhynúť. Sú stelesnením pomerov, v ktorých vznikli, od často čudného nadobudnutia majetku, cez podnikanie v neštandardnom prostredí až po neštandardné podnikateľské praktiky. Dúfajme, že tu už dlho nebudú.

   • Radek napsal:

    Šlims, já sám podnikal 12 let (nyní jsem zaměstnancem, neboť podnikání už mě jaksi neuživilo) a osobně znám spousty podnikatelů, kteří nepatří do Vaší škatulky „podnikatel“. Jsou to čestní a pracovití lidé. Ono i naše věčné paušalizování je jedním z důvodů, proč k sobě máme jako lidé stále dál, nemyslíte?

    • Radek napsal:

     Omlouvám se, nikoliv Šlims, ale Šims. Nebylo to úmyslně…

     • Šims. napsal:

      Radku, jak jste si mohl povšimnout napsala – nejsou všichni stejní………….asi jste to přehlédl. To na vysvětlenou s tím paušalizováním. Já osobně také znám pár slušných podnikatelů, ti nejezdí v nadupaných BMW, ti jsou rádi, že se uživí. Asi před 2 měsíci se mi rozbila tiskárna. Sehnala jsem kontakt na opraváře, tiskárnu jsem odvezla a on sdělil, že ji prohlédne a do 3 dnů mi dá vědět co s tím je. Za 3 dny poslal mail, že tiskárna je sice opravitelná, ale za nákladů, které se rovnají novému přístroji. Jela jsem si ji tedy vyzvednout v domluvené době, pán na mne čekal, tiskárnu mi vrátil a když jsem se ptala kolik budu platit za to, že ji zrevidoval, nechtěl nic. Dala jsem mu nějaké peníze za ochotu a čas, který věnoval prohlídce tiskárny. Pokud je někdo slušný a netváří se, že před ním má člověk padat na zadek, tak ho ocením. Tento typ lidí (a asi jste byl také jedna podnikající osoba) se většinou vyskytuje v oboru podnikání jednoho člověka,. který nese odpovědnost sám za sebe a své chování. Jakmile má pak pan podnikatel nějaké lidi pod sebou, chová se často jako hulvát.

 12. Šims. napsal:

  Tak nějak s vzpomínám, že jsme šli do průvodu s mávátky, seřadili nás a vyslali do ulice za alegorickými vozy dělat ono pověstné křoví. Jakmile jsme dorazili na místo určení před tribuny, rozehnali nás a mašírujte si kam chcete. ještě silnější vzpomínku na tot mám v souvislosti s tím, že to byl většinou první den, kdy jsem vyfasovala podkolenky a mohla chodit na letnější způsob. Ty podkolenky jsou ale asi nejsilnějším zážitkem. Pak jak šel čas, tak jsem chodila do průvodu stále méně a méně, spíše jsme se před profesory jen mihli, aby bylo aliby a frrr za svými zájmy. Myslím si, že nám ty průvody nijak tělesně (pokud jsme nezmokli) a ani ideologicky neublížily. Zkrátka celá tahle taškařice byla jedna velká lež, minuty slávy si užili ti panáci na tribunách a naše masmédia, která vypadala řevem reportérů, jak zápas mezi Spartou a Slávií. Tedy pro ty, kteří si to chtěli užít před televizní obrazovkou. Jinak k těm stávkám – samozřejmě si ty dvě tři generace odvykly být natolik nespokojeny, aby vyrazily do ulic protestovat a nebo dokonce stávkovat. Nebylo na co navázat, protože „Žižkaperky“ byly dávno pryč a doma měl člověk ten bůček a pívo a za každým rohem dědka v šedé uniformě a pravidelná cvičení našich ochránců LM. A k tomu ještě ti české vlastnosti – ať někdo vybojuje za nás, husité v nás již dávno geneticky zapomenuti. Když si člověk rozchodí nohy v bačkorách, tak už se do pérek těžko vleze a konečně práce je málo, tak kdo by riskoval, že?

 13. kchodl napsal:

  První máj jsem vždy vnímal jako finální signál, že jaro se už chytilo a funguje. Krásný den, přes tu bolševickou onanii s průvodem.

  Povinná demonstrace za bolševika, s hlídáním a bonzováním odpadlíků, evidencí na podpis ve mě a myslím v každém vyvolala zakořeněný odpor k takovým akcím – vnímám to jako manipulace, které někdo vyvolává a zneužívá. Nebudu nikomu dělat užitečného idiota.

  Chápu odboráře, že jsou skeptičtí. Všechny pouliční akce v sobě poslední dobou nesly neklamné znaky ruky loutkáře k probuzení davu – a následně k jeho vlastním cílům. Jen si na to vzpomeňte, všechny ty „Děkujeme, odejděte“ a další pokusy. Lidé to vědí, všichni. Když „kdosi“ vypraví speciální vlak z Ostravy do Prahy, je v něm 14 lidí. Hehe. To lidé těm lumpům ukázali Černého fakáč, alias Topolánkovu „Jedničku“. Nenechají se manipulovat.

  Ale až do ulic jednoho krásného dne vyjdeme, budeme skoro všichni. Vyběhne to všechno ven – za bezdomovce, vydírání, exekutory, lichvu, hazard, falšování všeho, pokrytectví, prolhanost režimu a jeho médií, neúctu, outsourcing školství a sociálních služeb, hanebné budoucí důchody, trestání manželství státem (pro ochranu rodiny je nejlepší se nevzít, ale založit svazek jako s.r.o., nejlépe v Holandsku nebo přímo off-shore), …

  Odbory také nemají vysokou legitimitu – nevznikly zdola, je to bafuňářská akce ve spolupráci s establishmentem. Stejná špinavá finta, jako když si exekutor založí také bezplatnou právní kancelář pro „pomoc“ exekuovaným (klasika). Šéf odborů jde po akci na kamarádské pivko s Kalouskem. Snobsky ukazuje statisícové hodinky – může mu chlápek, co přežívá od výplaty k výplatě věřit ? Ne, ani v nejmenším. (imho jediný slušný šperk pro chlapa je titanová nebo skandiová devítka).

  Oficiální odbory svoje zrádcovství zdědily po bolševismu – pracovně/právně byly vždy téměř na nic, jen se přes ně organizovaly ROH akce (chlastačky/šukačky), dětské tábory, výlety, dovolené. Když to nešlo přes Svazarm, šlo to přes ROH. Třeba koncern Tesla to měl vymakané a luxusní – lyžování každý víkend, fantastické letní tábory, výlety – téměř zadarmo, luxus o kterém se žádnému západnímu koncernu pro běžné zaměstnance ani nesní. Skutečně pro každého. Ne jako dnes, kdy šéfové odborů Volkswagenu měli sice placený v Praze i nevěstinec (K5 Relax byl oblíbený), ale co dostane agenturní otrok pracující na lince ?

  Vyjímka jsou lékařské nebo pilotní odbory – vznikly zdola. A jak píše doktor Čermák nahoře, něčeho dosáhli. Však také dostane doktor Rath pěkně za uši, nepochybuji, že je to pravý důvod celé akce proti němu – protože takhle kradou všichni hejtmané a státní správa je tím doslova prolezlá na všech úrovních. I ta nejmenší městská pizda dostává od „vysoutěženého“ instalatéra malou domů.

  Poslyšte veselý májový příběh:

  80. léta. Krajské město. 1. máj, povinná demonstrace. Naše gymnázium se řadí v boční ulici k průvodu, ale organizace jako obvyklé skřípe. Čekáme hodinu, dvě. Profesorky ještě nedávají k podpisu prezenční archy, jinak by tam už nikdo nebyl.

  Holky si dali pod zadečky kabelky, do nich si zapřely štangli nafasovaného mávátka – skládací papírové rudé hvězdy – a na takto improvizovaná sedátka si posedaly. Spolužák L.S. to zkusil také, ale … neměl kabelku … nejednou sjel asi o 10 cm níže, s šokovaným výrazem plným bolesti si mávátko vytrhl ze zadku, pohlédl na zkrvavělou tyčku a s nešťastným výrazem se odšoural někam, kde jsme viděli čekající bílou mafii.

  Po skončení průvodu jsme jeli celá třída za spolužákem do fakultní nemocnice. Na příjmu o pacientovi se zraněním konečníku a perforací tlustého střeva nikdo nevěděl. L.S. neznali. Ale pak … jóóó vy myslíte toho co si vrazil rudou hvězdu do prdele ? Po minutě křečí smíchu: „Ten je na chirurgii, to najdete.“. Věděl to i poslední vrátný, bylo z toho veliké haló.

  Před pavilónem chirurgie a urgentní medicíny to začalo. Bílá mafie tam zevlovala, kouřila, pila kafe, všichni měli velmi dobrou náladu a pochechtávali se. Ale to nebylo nic proti pokoji, kde L.S. nešťastně ležel na břiše, obklopen několika kruhy lékařů a lékařek, okolo kruhy sester. Burácely salvy smíchu. Zrovna mu vysvětlovali, že je v těžkém průseru, jelikož si zarazil bolševismus právě tam kam patří.

  L.S. byl hluboce nešťastný, protože představa, že za hodinu papaláši uslyší o incidentu na Svobodné Evropě či Hlasu Ameriky (to se kupodivu nestalo), ho děsila. Na uměleckou vysokou, kam chtěl jít, by mohl zapomenout.

  Takže chlapi, až budou demonstrace, pokud nenosíte buzi kabelku, na mávátko si nesedejte !

  • Eddie napsal:

   Doufam, ze se pan L.S. uzdravil a nezanechalo to nasledky.

  • kchodl napsal:

   Doplnění: pracující na Západě takové ROH nepotřebovali, jelikož dostávali mzdu, nikoliv jen almužnu na přežití, a mohli si zmiňované věci koupit na svobodném trhu. I dnes mají 5x vyšší mzdy, což je pak o něčem jiném – sociální a kulturní otázky nemusí suplovat „odbory“. Ale všeho dočasu, šrouby se utahují všude.

   V této souvislosti si vzpomínám, jak jsem coby kluk narazil někde v jižních Čechách na anglického horníka s rodinkou, který tam byl zadarmo poté, co Maggie zkrouhla jejich stávku. Bolševik jim zaplatil měsíční rekreaci na „zotavovně“ ROH, což byl celkem slušný hotel, s výbornou (na tu dobu) kuchyní, slušným personálem (na tu dobu), levným chlastem, 25m čistým bazénem, saunou, volejbalem, pingpongem, kulečníky, půjčovnou kol, sportovních věcí, fotbálkem, smlouvou o bruslení s místním zimákem, výlety na zámky a přírodu kolem.

   Slušná dovolená, fuckt, i podle dnešních kritérií, hlavně pro děti – téměř absolutní bezpečnost totalitního státu a vlastně žádná omezení jako dnes (se slzou v oku vzpomínám na svobodu trampingu a lesní moudrosti, v těch „zlatých časech 80. let“ bolševického útlaku).

   Pamatuji si, jak jsem se učil anglicky a mluvil s jeho dětmi a jak s mým otcem sice souhlasil, že bolševismus stojí za prd, ale „árrrr-ou-ejč“ tu máme absolutně boží. A skvělé pivo a krásné baby. Což je fakt, jestli jste někdy museli strávit nějaký čas v Anglii, víte o čem mluvím.

   • Občan napsal:

    Sociální a kulturní otázky „suplovaly“ odbory už za první republiky. I proto jsme zde měli tak umírněnou „dělnickou“ třídu (uvozovky proto, že mezi ni tehdy patřili příjmově a majetkově i příslušníci administrativy v soukromých firmách a zaměstnanci obchodu a služeb).

    • kchodl napsal:

     Je to tak – kdo je dělník ? Lidí s lopatou je vážně málo, když místo 100 cigánů udělá práci jeden mini Bobcat. A tak dále.

     A také jde o dostupnost kultury. Když už jsem zmínil ty angličany z Glasgow, horníka s familií, vzpomínám, že tenkrát s mými rodiči chodili po představeních a koncertech, ačkoliv jsou v létě divadelní prázdniny, tak nějaká představení pro „turisty“ byla, a i když nerozumněli ani slovo, byli z toho perplex.

     Nebyl to samozřejmě žádný primitiv, byl to předák hornické party, macho chlápek. Ale pitomý nebyl. Když jsem u nich byl v Anglii na návštěvě je pozdravit, tak měl rekreační firmičku na rybaření a žili si slušně – na tu britskou bídu.
     Protože tam nižší střední třída (dodnes jsou kastovaní) si moc vyskakovat nemůže.

     • kchodl napsal:

      Teda ve Skotsku – číst to, tak mě asi zabije.
      🙂

     • Občan napsal:

      Jo. Nejen britská.
      Náš adolescent byl před cca 12ti lety na výměně v Bretagni. Paní středoškolská učitelka, pán bývalý učitel, tehdy nezaměstnaný, který si přivydělával v tchánově zahradnictvíčku. Tři skoro dospělé studující děti, pěkný barák, našlapaný spotřební elektronikou. Ale jinak typická zchudlá nižší střední vrstva.
      V rámci pobytu měli také návštěvu jakéhosi delfinária – vstupné bylo tehdy 13 euro. Náš adolescent tam jel, hostitelský nikoli. Nemohli si dovolit vydat 13 euráčů za vstupenku…
      Když pak byl u nás, prolezli jsme kdejaké muzeum, byl na parníku, vyjeli jsme si na výlet, prolezli diskošky a byli třikrát v divadle. Čuměl jak puk a říkal, že tohle by si oni vůbec nemohli dovolit (ona to sice byla slušná darda i pro náš rozpočet, ale zvládli jsme to).

      Také byl zajímavý poznatek našeho mladšího potomka. Ten byl u nějaké rodiny poblíž Londýna. Typický „dělnický“ mrňavý řaďáček s pidizahrádkou, ona dopravní policistka, on dělňas v nejaké místní fabrice. Přivydělávali si levným ubytováváním výměnných studentů. Potomek byl u nich vyloženě šťastný, protože tam jedl „pravé anglické karí“, smaženou rybu se smaženými bramborami i takový ten košíček s krémem a třešinkou nahoře (a taky ovesnou kaši) 🙂 Obyčejná anglická chudší rodina, která ještě podporovala svou nezaměstnanou dceru s miminem. Potomek tehdy vyslovil obavu, že mu paní snesla to nejlepší, co měla doma, a sami jedli kdovíco…

   • kchodl napsal:

    Jen na dokreslení dodám, že koncem 90. let jsem tu rodinu horníka navštívil (sporadicky jsme si psali) a vzpomínali na to jako na nejlepší a nejkrásnější dovolenou svého života.
    To jsou paradoxy.

 14. Vidlák napsal:

  Já přidám, že Babiš ve svých firmách odbory má… Je také třeba říci, že tam nemají život nijak lehký, vyjednávání je tvrdé a každá roztržitost, každý paragraf bude zkušebně ohnut. Nikdo si před odbory na zadek nesedne, ale na druhou stranu, nikdo je nezakazuje, smlouvy se dodržují do puntíku… ale zase do takového puntíku, že co není smluvně zakázáno, to je dovoleno. Poslední kolektivní smlouva zajistila stravenky o vyšší hodnotě… odboráři se bili v prsa, jak se jim to povedlo. Pak se ukázalo, že zapomněli přidat paragraf o ceně stravenky pro zaměstnance a ukázalo se,že zvýšení je jen optické, protože o téměř stejnou částku vzrostla i cena. Téměř.
  Příště si dají větší pozor…
  Jinak není divu… za co se brát v odborech nebo na demonstracích, když Siemens klidně sbalí fidlátka a vypadne někam na východ? K čemu se rozčilovat nad ztrátou pracovních míst, když burza hlásí propad cen komodit? Stávkováním nezměníme názor ani šéfa Siemensu, ani burzovní indexy.
  Odbory a stávky nejsou bezzubé proto, že by lidi byli jiní, ale proto, že se plíživě změnil svět. Původní výdobytky jsou okrajovány, protože Číňan je nepotřebuje a dělá sedm dní v týdnu. Šička ve Vietnamu dělá 16 hodin denně a když emigruje do Čech, tak s chutí a ráda dělá lehkou práci – stojí dvanáct hodin na krámě.
  Nemá smysl demonstrovat za pracovní místa a mzdy, když celková politika dovoluje obchody firem,které daní na Kajmanech. Má smysl bojovat, demonstrovat (a možná i střílet) za to, aby se změnil ten rámec. Aby kdo tu vydělává, tady také danil a bez pardonu,a kdo tu nedaní, tak tady také nesmí být. a navic, nejde to udělat radikálně a naráz… každá změna bude trvat stejných dvacet let – stejně dlouho jak vznikal tento svět.

  • vlkp napsal:

   Díky za informaci, jak je to u Babiše s odbory. Pokud to tam funguje takhle, nemám s tím sebemenší problém. Babišův postup, v tom, co bylo napsáno, mi nepřijde nefér.

  • Občan napsal:

   Ano, to vypadá celkem férově.
   Odborový vyjednávač nesmí být žádný důvěřivý naiva a musí vědět, že cokoli, co nebude předem zcela dokonale vyprecizováno, na papíře a všestranně verifikováno, zneužije zaměstnavatel proti zaměstnancům.
   Tedy – nevěřit nikomu a ničemu, dokud to nemám v několika stejnopisech na několika bezpečných místech. „Fajn“ vztahy…

   Vidláku, již jednou jsem Vás poprosil o sdělení počtu ZAMĚSTNANCŮ (tím myslím kmenové zaměstnance, NIKOLI dohodáře , brigoše a agenturníky) Babišových firem.
   Možná jste mou prosbu přehlédl a tak si dovoluji ji zopakovat.
   Kdybyste přihodil pár údajů o mzdách Babišových běžných řadových zaměstnanců (příkladmo pekař, zemědělský dělník, řidič náklaďáku, prodavačka, účetní, chemický technik, potravinářksý dělník, apod.), určitě by to zaujalo nejen mne.
   Ale jde-li o nezveřejnitelné údaje, pochopitelně nebudu naléhat.

   • Vidlák napsal:

    Nemohu mluvit za všechny firmy v Agrofertu… řeknu, jak je to u nás. Běžně máme brigádníky na žně, když se vykupuje obilí každý den od rána do noci. Většinou jsou to mladé žáby, které obsluhují laboratorní přístroje a má je na povel laborantka, která je na každém sile celoročně. Zpravidla jsou to dcerky zaměstnanců, které si v červenci takto vydělají na nějakou zábavu v srpnu. Jejich plat neznám, ale celkem je na tato brigádní místa tlačenice.
    Během roku se u nás brigádník neobjeví – nebo velmi výjimečně, když se rozbije nějaká technologie, vysype se hromada obilí a někdo to musí rychle uklidit. Naše firma má asi 400 kmenových zaměstnanců a obrat v několika miliardách. Na těcho 400 zaměstnanců připadá dalších tisíc lidí, které živíme externě jako daňové poradce, zpracovávají požadavky životního prostředí, odpadních vod, emisí do ovzduší – většinou jsou to zaměstnanci najatých firem – nemáme prakticky žádné odvětví tak silné, aby se vyplatilo mít vlastního zaměstnance třeba na kontrolu hasicích přístrojů.
    Většina údržby a investic se realizuje externě objednávkou u dodavatelských firem.
    Měsíčně u nás cca 5 lidí končí a jiných pět nastoupí s trvalo tendencí pozvolného poklesu. Není divu… stále se taví nové skladovací kapacity na obilí a tak se k nám každý rok dostává méně a méně na sklad. Postupně se trasformujeme v podstatě ve spekulanta s obilím, kdy kapacitu potřebujeme především takovou, aby šla velmi rychle naskladnit a velmi rychle vyskladnit. Postupně nám ubývají státní hmotné rezervy (rozdělují se i mezi další nové subjekty) a zdokonalují se přístroje i stroje třeba na čištění obilí,nebo dopravníky na oblí, ze kterých se dneska už nepráší – čili potřeba pracovních sil na uklízení a druhé směny pozvolna klesá, ale stoupají nároky na jejich univerzalitu a odbornost.

    Jinak celý Agrofert má něco mezi 28000 – 32000 zaměstnanců na plný úvazek. Ćíslo se poměrně rapidně mění každý rok, protože vždycky se koupí nějaký podnik s hodně lidmi, lidi se vyházejí, ořežou se náklady a začíná se znovu. Vcelku lze říci, že po stabilizaci nového podniku ve skupině, počet zaměstnanců postupně narůstá v přímé koleraci s rostoucím podílem na trhu.

    Platy jsou odstupňovány poměrně příkře a striktně dány jednotnou směrnicí, která neumožňuje příliš velký rozsah. (takže podobné to bude všude) Já například bych nemohl mít na své pozici více než o cca 5000 víc, protože víc už mi směrnice nedovolí. Běžný nekvalifikovaný dělník má tak kolem patnáctky čistého – v tom je motivační bonus,pokud nemarodí + plně hrazené přesčasy (pokud jsou), pak stravenky v ceně tak 1000 Kč, za které platí cca 300 Kč. Dostává dostatečné množství osobních ochranných pracovních pomůcek (2x ročně nové hadry) je mu plně hrazeno kvalifikační školení v rozsahu jeho povinností.
    Na mé úrovni má člověk tak okolo pětadvacítky čistého + kvartální prémie a podíl na hospodářském výsledku firmy. Ročně to dělá zhruba tak padesátku navíc. + služební auto k soukormým účelům (platí se poctivě daň) Směrem výš pak platy rapidně rostou, ale jsou plně odvislé od hospodářského výsledku. Není výsledek, nejsou prachy. Když k nám nastupoval náš nový ředitel, prý jeho celoroční plat za první rok, kdy tak tak firmu stabilizoval, byl 1000 Kč. Slovy tisíc korun za celý rok. Dneska má plat v řádu statisíců, možná i víc. Ale když nezaprší a není úroda, nebude to moc velký rozdíl od jiných zaměstnanců.

    • Občan napsal:

     Díky moc! To jsou skutečně zajímavé informace.

    • kchodl napsal:

     Super. Vás, vaši firmu, vaše lidi, i toho „estébáka“ Babišku (jak vřeští další tajní STB agenti-disidenti, dnes nepokrytě agenti ameriky, německa, sudeťáků, … marťanů – kolaboranti do jednoho) obdivuji.

     Přemýšlel jsem o podpoře Svobodných, ale jsou to šašci. Když vidím proti nim Babiše, není o čem uvažovat. Teličku osobně znám z rugby a později ještě jinak, je to EU korporátník jako prase (špičkový), ale vlastenec. Takže můj hlas má jistý. Kdo chce s vlky (EU) jíti, musí s nimi výti.

  • kchodl napsal:

   Přesně tak.

   Paradigma se změnilo, jestli 12 letá holka maká v Indii 16h denně ve fabrice na ručníky v Bangladéši za půl dolaru denně, světový oděvní a textilní koncern má mezi naleštěným západním ústředím a asijskou robotárnou čtyři bílé koně, daní to na Kajmanech, nějaké odbory či „odbory“ nic nezmění.

   A když to korporátníci vydávají za „ten správný způsob, jak se to má svobodně dělat“ – a kdo to nezvládá, jeho věc, klidně chcípněte, to je globalizace.

   Co máme dělat ? Nadávat Faganům nepomůže, jsou to stejní otroci jako my, jen si to většinou neuvědomují. Abych panu Faganovi nekřivdil, on si to uvědomuje, psal o tom posledně.

   Když to tak sleduji, rozpadlé státy nejsou jen Somálsko nebo Ukrajina, ale v zásadě všechny. Politika a demokracie rezignovala na kontrolu koncernů. I v té Británii, o které nám pravdoláska, Čulíci a další říkají, jak jsou demokraticky rozvinutí – zatímco my jsme blbí „čecháčci“ – nedaní z koncernů žádný.

   S tím se něco musí dělat na úrovni státu nebo ještě výše, protestní odborové akce proti vlastnímu zaměstnavateli jsou kontraproduktivní. Většinou je to téměř stejný chudák jako jeho zaměstnanci a nemůže dělat vůbec nic – jak jsem psal před pár dny o „dělníkovi kapitálu“.

   • Puck napsal:

    Ano, svět lidí, aby se nesesypal, potřebuje účinnou nástavbu na nadnárodní úrovni.
    Kapitál ji má. A už dlouho je známo, že ani kapitál se bez regulace neobejde. Třeba proto, aby nezničil sám sebe. 🙂

   • Vidlák napsal:

    Kchodle, je opravdu na čase, abyste dal článek a nejen komentáře… 🙂

   • Jeff napsal:

    „..I v té Británii, o které nám pravdoláska, Čulíci a další říkají, jak jsou demokraticky rozvinutí – zatímco my jsme blbí “čecháčci” – nedaní z koncernů žádný“ ..což je první a zásadní bod programu MF – nic nedělat s korporátní daní, naopak oříznout Němečka s Chládkem a Stropnickýho klidně nechá užuž nakupovat Apache, cvoka. A Telička ve volebním spotu ANO cca 20x během tří minut „nezapomíná“ na podnikatele. On, politický podnikatel, bodeť by ne.

    • kchodl napsal:

     Měl jsem na mysli spíš daňové „podvody“ v rámci zákona, tedy legální obcházení.
     I velké mezinárodní firmy si najímají zločince a používají bílé koně. I u nás, třeba za Tošovského vlády (pravdoláska a korporátníci) si Česká spořitelna najímala na dluhy mafii, vědomě přes krycí firmy. To je dneska všude.

     Jediné jak tomuhle zabránit – tedy vyvážení zisku mimo zdanění – je celosvětový systém na křížové prověřování faktur. Jako to zavedli nedávno na Slovensku kvůli podvodům s DPH – píše o tom Rys Ostrovid. Analýzou se z toho dá zjistit všechno.

     Jenže to je zajisté neprůchodné.

 15. Eddie napsal:

  Pisu to uz asi po ste, ale co si pripustit, ze takhle proste svet a civilizace funguje ? Zmena samozrejme mozna je, ale musi ji chtit vsichni bez vyjimky. Chci ji naprikíad ja ? Nejsem si jist.

 16. Mathias napsal:

  Vlku, tahle naše česká připosranost se datuje minimálně od Mnichova. Možná ještě dřív z dob Rakouska. Komunisté ji pak jen šikovně využili. Z bývalých lidodemo republik jsme lezli sovětům nejvíc do zadku. Dnes zase lezeme stejně nadšeně do zadku Američanům. Pád komunismu u nás musela zorganizovat StB, jinak by tu byl Jakeš dál u moci. Lidi jsou zvyklí, že za ně nějaký spasitel vždycky všechno zařídí. Jinak si nedovedu vysvětlit úspěch Babiše. A odbory? Po revoluci se mocným podařilo je úplně rozbít, postavit proti sobě. Co já vím, vesměs jde o spolky obskurních prospěchářů, kteří díky své neschopnosti a kariérismu lezou do těchto organizací. To jsou jen některé odpovědi na položené otázky.

  • Sylva Šauerová napsal:

   Na téma české národní povahy byly napsány již kopce prací, na poč. min. stol. začal tuším Francouz Ernest Denis (Český národ), historik, znalec českých dějin, zakladatel Institutu slovanských studií v Paříži a především jeden z hlavních strůjců vytvoření Československa v roce 1918. Z dalších známých autorů lze jmenovat Ferdinanda Peroutku (psal o ní již v r. 1922 na pokračování do Lidových novin) nebo Emanuela Chalupného (Národní povaha česká), z novějších prací bylo zajímavé třeba České snění Pavla Kosatíka o našich národních snech, mýtech a iluzích.

   Již v roce 1643 ale M. Paulus Stránský v Respublice Bojema v roce 1643 napsal, že
   „český národ je postižen jak vadami, tak zhodnocen pozitivními vklady “, zkoumání naší povahy není tedy jen věcí minulého století.

   Podstatou v zásadě všech prací je, že historické události uplynulých staletí vedly k přizpůsobivosti Čechů a Moravanů a vedly i k postupnému stažení se z veřejnosti do sfér, kde bylo těžko zasahovat, totiž do výkonnosti jednotlivců. Národ vydal a nadále produkuje značný počet vynikajících skladatelů, vědců, umělců, sportovců. Na druhé straně ono zmíněné stažení se do vnitřního světa pokračovalo až tak daleko, že lidé začali brát veškerou kritiku osobně. Absence schopnosti vést konstruktivní dialog právě škrtí samotný „modus operandi“ demokracie. Stačí se jen podívat na naše politiky, jak podrážděně reagují na jakoukoliv kritiku.

   Nad výkonností jednotlivce ovšem naprosto zvítězilo období totality, které silně zdevastovalo charakter české společnosti. V laboratoři filosofie třídního boje vyrostly nejen kořeny dnešní závisti, ale i zhoubný nádor dnešního vzoru chování – syndrom post-totalitního charakteru. Jak vyplývá ze studie Martiny Klicperové z Psychologického ústavu AV ČR z roku 1997, k tomuto syndromu patří následující rysy: absence víry ve vyšší princip, pozitivní odezva na populismus, neochota pátrat po podstatě své nespokojenosti, požadavek okamžitého uspokojování potřeb, přesvědčení, že společnost není schopna se s problémy úspěšně vypořádat, negativní emoční ladění, absence občanských ctností, černobílý pohled na svět, preference jednoduchých řešení, strach z autority, extrémní emoce vůči nové moci a nostalgie po minulém režimu.

   Průzkumy sociologů pak potvrzují, že víc než 60% lidí se domnívá, že v České republice nelze dosáhnout oprávněných požadavků a 86 procent cítí, že nemohou ovlivnit problémy na celostátní úrovni. Na otázku „pokusil jste se už ovlivnit řešení problémů ve vaší obci, městě?“ odpověděla negativně víc než polovina občanů.

   Jak tvrdí Klicperová, dnešní chování má i obecnější platnost. Je totiž nejen důsledkem totalitního období, ale dokonce i stavu české společnosti ještě před totalitou. Navíc Klicperová tvrdí, že takové chování není „jen důsledkem útlaku, ale zároveň představuje dispozici k totalitnímu zvratu“.

   A nakonec : „Chybí nám politická kultura a chybí nám politické tradice“, psal Eduard Beneš v roce 1914. Tento výrok platí i dnes.

 17. Melin napsal:

  No, já se domnívám, že základním problémem je, že v naší republice kromě pár zbohatlíků žije jenom střední třída. Všichni se řadí do střední třídy a tím pádem volí středové strany (kam se pochopitelně nacpalo i ANO) – dříve asi volili i ty pravicové. Kdo vystuduje střední školu (a kdo ji dnes nemá), už je střední třída, i když má holou zadnici. A střední třída není žádná lůza, aby chodila demonstrovat nebo stávkovala a zařadila se k levici. Schoval jsem si několik starších údajů. (Gerdovy propočty, kdo se může řadit do střední třídy se tu onehdá opět objevily, takže je pominu.)
  Profesor Jan Keller provedl v roce 2010 průzkum o sociálním sebezařazení obyvatel Ostravy. K nejchudší vrstvě se přihlásilo 15,7%, k chudší vrstvě 22,1%, ke střední vrstvě 45,1% a k bohatší vrstvě 17,1% . Když porovnali toto sebeocenění s výší úspor dotyčných domácností a s výší jejich dluhů, pak se názorně ukázalo, jak neadekvátně mnozí lidé svoji situaci hodnotí. Do obou chudších kategorií se zařadilo jen 38%. Téměř polovina všech dotázaných však přiznala, že nemá vůbec žádné úspory, a další téměř čtvrtina má úspory nižší než 50 tisíc.
  Zatímco tedy téměř tři čtvrtiny zkoumaných domácností jsou prakticky bez peněz, méně než polovina jich připustila, že jsou chudé. Stejně i na pólu opačném. Zhruba 17% respondentů se zařadilo do vrstvy bohatých. Ovšem úspory vyšší než 200 tisíc přiznalo jen 7,5% dotazovaných a úspory přesahující půl milionu 2%.
  Ještě názorněji se projevil nereálný pohled na své postavení u mladé generace. Ze zmíněného výzkumu vyplynulo, že nejvíce si u nás fandí lidé mladší 35 let. Za velmi chudého se považuje tak jeden z deseti, za bohaté naopak plná čtvrtina. Přitom naprosto žádné úspory v této generaci nemá 57% dotazovaných. Úspory pod 50 tisíc uvádí čtvrtina z nich. Výsledek? Téměř 80% mladých lidí je prakticky bez peněz, ale jen méně než 10% si připouští, že jsou opravdu chudí. (K dohledání na blistech.) A dnes, počítám, ta majetková situace bude ještě horší.
  Z jiného zdroje – Český statistický úřad již před několika lety uvedl, že pro 40% domácností je problém zaplatit nečekaný výdaj ve výši 7 tisíc – ale při slově levice nebo odbory se určitě otřásají odporem.
  Já si myslím, že mezi střední třídu se zařadí i ten Vidlákův nekvalifikovaný dělník, protože bere skvělých patnáct tisíc a stravenky – a jednou za rok zajde do kina nebo na koncert a tudíž není žádná socka.
  Vlk tu onehdá zveřejnil čísla, kolik lidí u nás pracuje a bere mzdu, která nepokryje životní náklady – ale i ti se všichni určitě hlásí ke střední třídě. Prostě nedokážeme objektivně posoudit svoji majetkovou situaci a jít pro její zlepšení demonstrovat nebo stávkovat.

  • kchodl napsal:

   Jenže tohle dělení je převzaté od anglosasů – pro nás (ani pro Němce) neplatí.

   A to hlavně proto, že třeba v Británii je vzdělání a kultura striktně propojena s majetkem, kdežto ve střední Evropě to tak není a snad nikdy nebylo.
   Taky je tam obrovská diferenciace platů podle vzdělání (a z toho vyplývajících pracovních pozic), to není v tradici střední Evropy.

   Takže když řeknete, že je někdo z vyšší střední třídy, neznamená to jenom, že má úspory, akcie firem, svůj vlastní podnik nebo tak něco, ale také že chodí občas na operu, má rád divadlo, vyzná se ve víně a nechová se jak šupák. Má intelektuální zájmy.

   Ale i v USA patří mezi střední třídu například rozvedený vědec, kterého manželka oškubala o všechno a nemá ani vindru – protože za pár let práce má svůj životní standard znovu.

   Kam patří třeba zchudlý šlechtic ? Kterému zbyl jen titul ? Pořád mezi nobilitu.

   Jsou to zkrátka jen kecy.
   Všimněte si, že jediný, kdo doopravdy stávkoval, až vystávkoval, byli fakt skuteční chudáci – lékaři a piloti.

   • kchodl napsal:

    A Keller je marxistický magor. S Cassandra kompexem, apokalyptik.

    Celá Marxova společenská teorie je naprosto ujetá. Pokud kdy platila, teď neplatí. Výrobním prostředkem už není jen kapitál, ale hlavně znalosti. Vzdělání. Kreativita.

    Proto se tomu říká „znalostní ekonomika“.

    Příklad: Máte holý zadek, ale znalosti a dobrý nápad. Nemáte kapitál. Založíte si tedy projekt na netu přes crowfundingovou agenturu. Kickstart například. No a je to.

  • kchodl napsal:

   Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že ti lidé měli pravdu – jsou opravdu většinou ze střední třídy. Tedy společensky a kulturně.

   Zdraví se, umí číst, každý má většinou střední vzdělání, chodí do divadla, sportují a tak dále.

   U nás zkrátka nejsme takoví otroci „zlatého telete“ jako američané nebo britové. Na majetku nám tolik nezáleží a neposuzujeme druhé podle toho, kolik má v kešeni.
   Případně jaký má bourák.

   Spíš naopak, když vidím v poslední době audinu, dávám bacha. Jako dřív když jelo BMW.
   Nemyslím si že přijíždí borec z vyšší střední třídy, to opravdu ne.

 18. Gerd napsal:

  vlku,
  důvod, proč lidé nejdou demonstrovat a neperou se o svá práva je prostý. Dost na něj poukázal Melin výše. Lidé se sami hodnotí jako bohatší, než ve skutečnosti jsou. Cítí se být těmi úspěšnými, kteří obstáli v tvrdém životním boji. Místo aby si přiznali, že se jim povedlo uhájit existenci. Už to je dost, mnoho věcí je dáno různými příležitostmi a ne inteligencí nebo vzděláním.
  Proto jsme jako stádo ovcí, které bečí a jen čekají, kdy přijde exekutor medvěd a doufají, že nepostihne právě je. Navíc, lidé se domnívají, že mají hodně co ztratit. Až zjistí, že tomu tak není, pak se scéna zradikalizuje.
  Dnes vyšlo i srovnání o čerpání evropských peněz a růstu ekonomik zemí bývalého RVHP. ČR v tomto srovnání dopadla velmi špatně, máme velmi mizerné a nevýkonné demokratické zástupce (vláda, parlament, soudy i evropští poslanci), tempo růstu HDP je v ČR výrazně menší než v jiných zemích. Že se pořád ještě někde držíme, za to vděčíme lepší startovní pozici oproti jiným, tedy těm proklínaným komunistům.
  Stali se z nás lidé zahledění do sebe a bez občanské statečnosti. Slovo odborář má z minulosti pejorativní význam a dnešní učitelky přesvědčené o své příslušnosti ke střední třídě vychovávají odpovědnou pravicovou mládež taktéž přesvědčenou o svém budoucím úspěchu jen z důvodu, že existují. Společnost se rozpadla na samostatné jedince, selfmademen a selfmadewomen, nějaká soudržnost není dost často ani v rodinách. Tak jak ji můžeme chtít v širší společnosti?
  A tak zatím jen dozrávají hrozny hněvu. Až bude bída taková, že lidi donutí jít do ulic, různá dnešní elita nebude stačit utíkat.
  Zatím jen navoněná bída z pražské intelektuální kavárny přikrývá tvrdou skutečnost líbivými hesly.
  Hodně bojovnosti ubili i čeští prezidenti, ten první hesly o čecháčkovské povaze, druhý o odpovědnosti za sebe samého (aniž by zmínil bezuzdnou korupci- co je na ní liberálního?) a třetí sarkasmem a vyřizováním si účtů z minulosti.
  Kod by nám také měl být vzorem? Zeman? Sobotka? Schwarzenberg? Kalousek? Tlustý Duka?
  Nějak zde vymizely vzory hodné následování.
  A taky máme mýdlové opery a jihoamerické telenovely, kde můžeme snít o lepším světě. Ten církevní už nějak nezabírá.

 19. čtenář napsal:

  stávkovat se dá každý den,nemusím být v nějakém houfu a mávat transparentem že něco chci,musí se jenom chtít a obětovat trochu toho svého pohodlí.

  chtějí někde zrušit pokladní a nahradit je automaty na prodej jízdenek?

  není problém stávkovat tím,že si nikdy u takového automatu jízdenku nekoupím.

  chtějí někde omezit počet pokladních a nahradit je pokladnami bez obsluhy?

  není problém stávkovat tím,že i nadále budu chodit pouze k těm pokladnám kde je obsluha a vystojím si frontu.

  chtějí někde zrušit pobočku pošty?

  není problém stávkovat tím,že tu pobočku začnu navštěvovat a i těch několik dopisů a pohledů které ročně pošlu namísto do schránky půjdu odeslat na pobočku,včetně toho,že si i tu známku koupím tam.

  všechno toto mi připadá jako daleko přínosnější za zachovávání pracovních míst než se jednou do roka sejít na náměstí a tam vyřvávat co bych chtěl,nehledě na to,že takovéto stávkování se dá používat každý den a každý může začít okamžitě hned od zítřejšího rána.

  • kchodl napsal:

   Přesně.

   A tak je to se vším. Nelíbí se někomu lhaní v ČT ? Odhlásit. Nelibí se rádio ? Odhlásit. Nelíbí se noviny ? Nekupovat.
   Jsou filmy v kinech předražené a blbé ? Nechodit do kina. No a tak dále.

   Jsou tady zákony, že mohou každému všechno sebrat, neplatí domovní svoboda ?
   Přepsat majetek na off-shore firmu a stát se oficiálně bezdomovcem s bydlištěm na úřadu.

   Platí zákony proti manželství ? Nebrat se, ale pro zabezpečení rodiny a dětí založit s.r.o.

   Nelíbí se politika ? Nevolit profláklé strany.

   I když to má to nebezpečí, jak o něm vždy mluvil Klaus – že „občanská“ společnost je hrobem demokracie, protože jen masivní strany s mnoha členy jsou schopny nátlaku na politiky a koncerny, aby se něco změnilo. Jak o tom kdysi psal Vidlák, to byl dobrý plán.

   Připadá mi to jako když si host v restauraci pořád stěžuje na jídlo. Proč tam chodí ?
   Buď je někde jiná restaurace nebo si může vařit doma.

 20. Petrpavel napsal:

  Můj nejčerstvější první máj….
  Náhodou jsem se probudil kolem čtvrté v noci a zapnul si ČT – sledoval jsem tam celý krátký proces se zákonem, bez kterého se budeme (budou nás!) dál a dál zadlužovat. Stačilo odstranit „mouchy“, jak se to vždy děje ve druhém a třetím čtení a … Zajímavé je i vystoupení Okamury. Poučné je pro mě hlasování o návrhu na ZAMÍTNUTÍ návrhu :

  http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=58922
  23.
  Návrh poslanců Petra Adama, Tomia Okamury, Radima Fialy, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  /sněmovní tisk 119/ – prvé čtení
  Poslanec Usvitu Radim Fiala, zástupce navrhovatel : Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená vládo, vážení ministři, kolegyně, kolegové, jedním z hlavních bodů našeho předvolebního programu byl slib prosadit osobní odpovědnost veřejných činitelů za rozhodnutí, která činí. Není možné, aby například někdo z politiků způsobil svým vědomým jednáním státu škodu ve výši desítek, stovek miliónů či dokonce miliard korun a nenesl za takové chování osobní odpovědnost.
  Protiargumenty oponentů našeho návrhu přitom považujeme za pokrytecké. Kdyby náš návrh jenom opakoval to, co již v zákonech stojí, jak nám někteří tvrdí, nebylo by možné, aby tolik lidí s máslem na hlavě uniklo spravedlnosti. Ne, v našem právním řádu je skulina a touto skulinou ročně ztrácíme takové prostředky vybrané od občanů, jaké by při účelném vynaložení pomohly zachránit naši republiku od podstatné části dluhů a naše seniory od hranice chudoby. Mohli bychom investovat do zdravotnictví, do infrastruktury apod.
  V současné době zmiňovaná kauza ocenění majetku OKD a jeho prodeje by se nikdy nemohla stát, kdyby existovala skutečná a vymahatelná odpovědnost politiků a státních úředníků za jejich rozhodování.
  Bude zajímavé, jak se k naší novele postaví ostatní poslanecké kluby. Je totiž dobré si dnes vzpomenout, jak plamenně o těchto věcech hovořili kandidáti politických stran v době volební kampaně.
  Poslanec Jaroslav Klaška- KDU ČSL (zpravodaj) : Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych řekl něco k tomuto návrhu. Dovolte mi, abych vás upozornil na vládní nesouhlas, je to sněmovní tisk 119/1. Dovolte mi, abych z něho malinko odcitoval nebo připomněl některé pasáže. Navrhovaná právní úprava se považuje za nadbytečnou a duplicitní, neboť dosavadní právní úprava hospodaření s majetkem státu a hospodaření s majetkem územních samosprávných celků obsahuje úpravu péče o majetek, a to zejména v § 14 až 47 zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, také potom v § 38 zákona o obcích, v § 17 zákona o krajích, v § 35 zákona o hlavním městě Praze. …………
  Domnívám se, že jde tedy opět o dobře míněný návrh, který však vykazuje tyto výše uvedené chyby – duplicita, nejasnosti a to, že by z těchto pravidel vypadla část státních organizací. Proto připomínám vládní nesouhlas a navrhuji zamítnout tento návrh v prvním čtení. Děkuji.

 21. jezevec napsal:

  pokud tady zmizelo několik milionů pracovních míst – a nezaměstnaných je půl milionu – pak tady teda asi bylo vytvořeno několik milionů pracovních míst jiných, což je přinejmenším důvod k optimismu. nebo ne?
  dalším důvodem k radosti je fakt, že tady už skoro sto roků nikdo nezemřel hlady, a za chudého se považuje ten kdo bydlí v teple, má postarší auto, dostatek oblečení a placatou televizi.
  takže – na co demonstrovat? přiveď mi aspoň jednoho podnikatele, kteří vytvoří pár pracovních míst, když uvidí demonstrovat vlka – ani mu přitom nemusíte rozmlátit výlohu nebo podpálit auto – a já si půjdu rád stoupnout vedle vás. přiveď mi pár lidí, nadšených z toho že se jejich děti nedostaly do školy díky stávce veřejné dopravy. kdo nepošle radši demonstrovat před někým, kdo, na rozdíl od těch dětí, má možnost na jejich situaci něco změnit. ukaž mi aspoň jednoho politika, který čeká právě na nějakou demonstraci, aby se u něj objevil překotný AHA-efekt, a od zítra přestane krást a začne prosazovat politiku která přinese zaměstnanost – stačí jen v telce uvidět ten „zaplněný václavák,“ a je z něj druhý čistý standa? děláš si prdel z koho? zdraží snad uhlí, když deset tisíc zbytečných horníků vyjde do ulic dělat bordel – nebo začne uhlobaron ochotněji prodělávat?
  možná lidi na západě demonstrují ze stejného důvodu, z jakého vymysleli genderové harašení, love parade, filtr do zásuvky na odklonění elektřiny z jaderné elektrárny, politickou korektnost, a dotace na neobdělávanou půdu – jsou prostě blbý. nemusíme za každou cenu kopírovat každou píčovinu jen proto, že se taky dělá na západ od aše.
  mimochodem – první máj jako svátek práce u nás nezavedli komunisti, ale pan hitler. pro nás venkovany je to svátek lásky.

  • JANK napsal:

   Slušná demagogie 😮 ..obzvlášť ta poslední věta-už Jan Neruda psal o prvním 1.máji,asi jste to ve škole neprobírali?

  • vlkp napsal:

   Tak
   1- těch nezaměstnaných je oficiálně 600 000. Neoficiálně nejméně milion. Protože spousta lidí bez prác e už není ani v evidenci pracáku
   2- pracovní místa jistě byla vytvořena. Protože tad y téměř neexistoval sektor služeb. Spousta lidí také maká v zahraničí
   3- ubylo pracujících. Silné ročníky jsou v už penzi nebo do ní pravě poslední z nich míří.
   4- je pracovní místo a pracovní místo. Pokud zmizela práce huťařů a strojařů , tedy kvalifikovaná a dobře placená práce v Poldovce, a byla nahrazena místy u pracovních agentur, za půl darma a nekvalifikovaná, tak to nepochybně není totéž.

   Normálním lidem tohle netřeba psát. ti to všechno vědí. Norníci s tím , pochopitelně mají potíže. Jako ostatně vždycky.

   • jezevec napsal:

    stačí když řekneš, že práce pfibude, když se bude víc demonstrovat

    • vlkp napsal:

     jsi fakt tak hloupej nebo to jen hraješ? jestli jo, tak je nejvyšší čas, aby si tě všimli v Národním .
     Zkus jít svoje moudra vyprávět do Katovic. Ale před tím uzavři hodně dobrou pojistku. Ať po tobě něco užitečnýho zůstane.

  • Puck napsal:

   Který pitomec Vám nakukal, že 1.máj jako státní svátek zavedl až Hitler ?
   Nebyl to náhodou Schwarzenberg ? 🙂

Komentáře nejsou povoleny.