Den opričnika- Vladimír Sorokin


napsal  Jeník Čermák

Poslední dobou je tu kolem Ruska mela. Myslím, že Sorokin, jako Rus k tomu má co říct. Pravda žádná fakta, čirá beletrie. Jenže beletrie může někdy spodní proudy, hlubinné proudy ve společnosti anticipovat lépe než tajné služby. A stejně tak se může mýlit. Můj vhled do ruské duše vychází hlavně z Petra I. od Tolstého. Jako schizofrenní člověk pro ně mám hluboké pochopení. To rozpolcení mezi západem a pravoslavím je hluboké a zřejmě věčné. Ani Petr nebyl schopen pochopit podstatu rozdílu mezi jeho a Němci, okopíroval jen vnější formu. I pro toho nejevropštějšího panovníka nebyl problem mučit střelce a Petrohrad stojí na kostech nevolníků. Proč to říkám. Je dobré nedělat si iluze, vědět s kým mám tu čest. Nezažili renesanci, staletí to byl expandující vojenský stát s ličnymi i černotou. Tyhle věci jsou hlouběji zažrané, než se může zdát. I naše nesvornost a neúcta k zákonu, autoritě, vlastnímu státu je stará celá staletí. Není to jen dědictví bolševika jak se mnozí naivně domnívají.

Je to napsáno v roce 2006 , autor slyší trávu růst. Cítí kolem sebe jisté tendence, způsoby myšlení…ona totiž představa, že Rusko se jaksi obrátí k Evropě zády a na její místo si dosadí Čínu je velmi, velmi problematická. Riskantní. Rusko je svou půlkou evropské. A soužití s novou světovou jedničkou nebude pro starého spoluvládce světa zdaleka bezproblematické. Hlubokým ruským problemem je demografie. Už nikdy nebude světovou velmocí. Paralela velkého a mocného CCCP a císařského Německa. Hluboké hospodářské krize a hluboké neoliberální Jelcinovské krize. Ponížení bývalými protivníky. A dálnice co daly lidem práci a Vladimír co postavil stát na nohy….historicky kulhá na všech pět noh, ale psychologicky bohužel existuje. Začínám se opravdu bát.

Sorokin píše o budoucnosti /2027/, děj se odehrává v jednom dni, prostého příslušníka opričniny – tělesné stráže gosudara. Fantastické prolnutí minulosti současnosti a budoucnosti. Ikony, důtky, mobilní telefony-skleněné koule.

„Bublina se rozhoří, zavlní se v ní blankytná, bílá a rudá státní vlajka Vlasti se zlatým orlem dvouhlavým, halasí zvonice Ivana Velikého. Usrkávám čaj s malinami a sleduji zprávy: Na severokavkazkém úseku Jižní stěny opět kradou činovníci zemských správ, potrubí na dálném východě bude znovu uzavřeno, dokud Japončíci s prosíkem nepřichvátají, Číňané rozšiřují svá sídliště v Krasnojarsku a Novosibirsku, pokračuje soud s penězoměnci z Uralské státní pokladnice, Tataři staví k gosudarovu jubileu inteligentní palác, Muromští guslaři se na pouhých dvou koncertech představí v matičce Moskvě, hrabě Trifon Bagrationovič Gylicin zmlátil svou mladou ženu…“ ranní správy, po předchozím náročném dni unavený opričnik se nechá obléci a nakrmit služebnictvem, do pravého ucha těžkou náušnici, takovou nosí jenom „naši“, ještě pomodlit: “ Kéž tě svatá Bohorodička opatruje, Andrjušenko“ , usedá do svého rudého medáka a jede za prací…

Bydlí v dvorci po jednom penězoměnci. V dobách Velké čistky upadl v nemilost a byl „holý“, tak jsme si na něj došlápli. „Toho léta padlo v pokladniční kanceláři hodně hlav. Bobrova s jeho pěti spřeženci jsme v kleci kované po celé Moskvě vozili, potom je s karabáči spráskali a na konec na popravišti o hlavu připravili.“ A usedlost mně připsána byla. Spravedlivý je náš Gosudar. A zaplať Pán Bůh…Sotva další řidiči rudý medák opričnika se psí hlavou spatří, hned se rozestupují. Stromy u Uspenského úvozu hodně pamatují, Zmatek rudý, Zmatek bílý, Zmatek šedý i Obrodu Rusi.“ Přísně Gosudar začal s dědičnými nakládat. A správně činí. Když je hlava dole, pro vlasy už neplač. Na vojnu ses dal – musíš bojovat! Když ses napřáh, taky tni!“ přijíždí k usedlosti Kunicyna, gosudar řekl, že je holý. „Otevři Ivane Ivaniči, otevři pěkně po dobrém. Bez diakonů z dumy Vás nepustím, vrahouni! …Dejte na nás, dokud máme uznání. Stejně vás dostaneme, až přijdou posily! Opričnině se přece nikdo neubrání!“ V takovýchto okamženích se všechno hned ukáže. Na kolena, tlapáci.

Aj, a jak pěkně se ten ruský člověk vyjeví! Tváře ztumpachovělé chasy. Prosté ruské tváře. Jak rád na ně zřím. Jsou jak zrcadlo. A chasa padá na kolena“… Děti do děcáku, žena znásilněna, Kunicin pověšen na vrata.“ Slovo a dílo. Je to důležitá věc. Potřebná věc. Dobrá věc. My musíme mít rozum chladný a srdce držet v čistotě. Zákon a pořádek, to jsou věci, na nich vždy spočívala a spočívati bude svatá Rus, z Šedého popela znovuzrozená. Jakmile Rusko povstalo z Popela Šedého, jakmile si sebe sama znovu uvědomilo, jakmile před šestnácti lety položil Gosudarův tatíček Nikolaj Platonovič první kámen do základů Západní stěny, jakmile jsme se začali ohrazovat před vším cizím zvnějšku a před vším ďábelským zevnitř, nositelé protivenství rojí se ze všech štěrbin jako síla nečistá.

Velká myšlenka vždy velký odpor plodí. Vždy měla nepřátele země naše, vnitřní i vnější, ale ještě nikdy se zápas nevystupňoval jako v době Obrození svaté Rusi. Nejedna hlava za těch šestnáct let padla.“ Ještě statek zapálit a je hotovo. Potom na snídani opričníků. Prostá, jak se sluší. Vždyť opričnina je jako obruč, „A touhle obručí Gosudar stáhl nemocnou, prohnilou a rozkládající se zemi, ovázal ji jako medvěda raněného, dodýchávajícího.

Vše hnisající, nepřáteli otrávené, nechali jsme odtéci. A medvěd zesílil, rány si zhojil, kosti masem a tukem se obalili, drápům znovu narůst dal. Řev medvěda ruského se dnes celým světem nese. Nejenom v Číně a Evropách je mu nasloucháno, i za oceánem náš ryk vážně berou.“ Na snídani se řeší protistátní báseň. Druhý nejvyšší, Gosudarův zeť Urusov má zvláštního koníčka. Rád souloží při požárech, které zakládá. Není to žádný hej počkej. Vlastní něco bank, něco průmyslu, něco paláců. Předsedá správním radám, vládě…Gosudar se s opričnou radí. Večer se pak hoši v lázni dozví, že Urusov je holý. Urusov přichází s opričninou vyjednávat ochranu před carem. Nabízí nemovitosti. Car přeci odpustí..“vraští čelo táta. Odpustí? Myslíš? Co vy si myslíte opričníci? Nééé! A víš proč? Protožes vášeň svou nad stát postavil. Přece to, hlavo jedna dubová, že my všichni jsme děti Gosudarovi, a všechen majetek náš jemu náleží. I celá země je jeho! Kdyby nikdo tohle by jsi Urusove vědět měl! Jenže život tě ničemu nenaučil“- supr ukázka ruského myšlení. Urusov je na místě zabit.

Po snídani do divadla. Schválit představení. „ metropolita plamenný kříž pozvedá a vespol pokořují odbojný Novgorod kacířský, na jednotu vší Rusi se obořující – a poklekají na kolena odštěpenci země ruské, a velkokníže Ivan se jich mečem dotýká… další obraz, stránka z nedávné truchlivé minulosti. Moskevské nádraží, devadesátá léta: stojí tu obyčejní lidé, vlnou krutou nelítostně na náměstí z domovů svých vymetení. A vše možné i nemožné tu prodávají z donucení, aby na chléb vezdejší si vydělali, o nějž jej vládcové zločinní té doby připravili. Doba bílého hnisu jež otrávila našeho medvěda ruského. Stojí tu lidé ruští – s čajníky, pánvemi, svetry a mýdly-šampony v rukou. Starci, váleční invalidé, hrdinové práce. Hořké je vidět zástup tento…a další obraz třetí západní roura noří se do západní stěny, na stěně náš střelec- hraničář. A tu z kopečku hlíny – krtek diverzant vylézá, čenichá, rozhlíží se, kohoutu se chápe a plyn zas pouští. Okamžik. Již udeřil paprsek smrtící a střeva krtkova se vyvalila. Zloduch diverzantská. Jeden z našich pohraničníků kohout otevírá, zadnici tiskne k rouře a táhle prdí, prd se rourou žene

A již ze západu kvil se ozývá. Opona.“ Následuje diskuse. Povolit? Gosudar nerad sprostotu. I prd ruský evropská města vytápět by mohl! Nechte to tam. Shodnou se opričníci. Cestou v autě na letiště poslochá radio.“ Chytám západ. Tam je hlavní bašta kacéřování všeho antiruského. To právě tam se jako hadi slizcí v jámě na odpadky hemží všechno nepřátelské: Svoboda Rusku. Svobodná Evropa. Rusko ve vyhnanství. Ruský Řím. Ruský Berlín. Ruské Azurové pobřeží zase pomlouvá. Zpochybňuje Gosudarův pokyn k uzavření potrubí č.3. Kolik zloby v sobě nahromadili tihle páni Evropané! Desítky let náš plyn jen vysávali a vůbec nepřemýšleli o tom, kolik úsilí jeho dobývání musí vynaložit náš pracovitý lid.

To je mi novinka: v Nice je zase chladno! Nezbude vám než váš fois gras jen studený požívati. Bon appetite. Ukázalo se, že dokonce Čína je vás moudřejší…“ Následuje cesta na Sibiř s vyřízením úplatků od čínských přepravců po transkontinentální dálnici z Číny do Evropy. Drobné neshody s celníky. A návštěva věštkyně, topí Čechovem, příznačně, k dosažení obluzení sličného důstojníka. Paní Gosudarovna je dost náruživá. A domů do Moskvy Boeningem v první třídě. „ To byla dobrá myšlenka Gosudarova otce, že zlikvidoval všechny ty supermarkety cizozemské a nahradil je ruskými Lidovými stánky. Protože náš lid bohonosný má mít možnost vybrat z dvojího, trojího a ne třeba z třicetiterého. Když si lid vybírá z dvojího, usidluje se v něm vnitřní klid, jistotou zítřka je prodchnut, zbytečného hemžení se vyvaruje a je tudíž uspokojen. A s takovým uspokojeným lidem se dají konat velké věci.“ To když na Rudém náměstí lid své cestovní pasy pálil. To bylo požářiště. Na mě , co chlapce to tenkrát velký dojem učinilo. V lednu, za mrazu krutého, lidé na pokyn Gosudarův své cestovní pasy pálili. Aby věrnost Gosudarovi přísahali.“

Večeře u Gosudarky. Nespokojenost s tím, že lid se jí vysmívá pro její apetit. „ Náš lid není cukrátko. Pracovat s ním těžké je. Jenže jiný lid nám bůh nenadělil. Jsou to závistníci, protože opatolízalští jsou. Ti umí jen pochlebovat. Ale ve skutečnosti nás mocné rádi nemají. Jakmile se možnost namane, na kousky nás rozsápou.“

A ještě později porada s Gosudarem o daňopvých únicích milionů Číňanů na Sibiři usedlých. Neplatí desátky. Diskuse se rozvíjí kolik jim naložit roboty, a jak vyjít s Číňany. Diskusi uzavírá Táta:“ A netoliko maso. I chléb čínský přece jíme. V čínských medácích jezdíme. Čínskýma Boeningama lítáme. Z čínských pušek náš Gosudar kachničky střílet ráčí. Na čínských postelích dětičky děláme. Na čínských mísách potřebu konáme. A pokaváde to tak je a bude, je třeba s Čínou se přátelit a v míru žít, a ne bít se a válčit.“

A závěr v sauně, Táta prosloví k opričnikům: „Vy prosťáčkové boží, dodnes přemyšlujete, proč jsme vlastně velkou stěnu vztyčili. Proč jsme pasy pálili, znovu stavy občanské zavedli. Kvůli zisku? Kvůli pořádku? Kvůli klidu, řádu? Pro jinou věc se to děje. Proto, abychom víru Kristovu jako poklad neposkvrněný sobě uchovali, je to jasný? Protože jedině my, pravoslavní, jsme na zemi církev uchovali jako tělo Kristovo, církev jedinou, svatou, jednotnou, apoštolskou, neomylnou, je to jasný? To proto stavěl Gosudar náš stěnu velikou, aby ohradil nás od nevíry a puchu pekelného, od kybezpunků proklatých, od sodomitů, katolíků, melancholiků, buddhistů, sadistů, satanistů, marxistů, fašistů, pluralistů, jakož i ateistů! Je třeba velké věci sloužit. Žít svoloči na potvoru /to jsme my ta svoloč/ a Rusi ku prospěchu. Dokud opričnina žije, žije i Rusko.“

Přesvědčení o vlastní vyjímečnosti, poslání. Svatost určité idee. Nebezpečná kombinace. Paralel jistě řada.

Sám Sorokin o románu řekl: „Myslím, že všechny naše těžké doby, revoluce, nepokoje a moře krve prolité v Rusku jsou výsledkem opričnické vlády. Její idea prosakuje celou naší historií, společností, žije v myšlení velkých i malých úředníků. Opričníci – to jsou ti vyvolení.“

Možná by nám to i něco mohlo připomínat.

A aby nebyl obviněn z nějakého antirusismu ještě co říká o budoucnosti Evropy, v knize: „ dnes už není komu v Evropě prdel ukazovat. Není už slušných za stěnou západní. Stará Evropa už to má za sebou, jen kyberpunkové arabští po troskách jejích se hemží. A ty ani prdel, ani Evropa nezajímá.“

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

146 reakcí na Den opričnika- Vladimír Sorokin

 1. kchodl napsal:

  Sorokinův „Den Opričnika“ je především hrozná slátanina, mizerně napsaná a tupá. Prostě brak, navíc míněný vážně. Vezmi ingredience z klasické ruské literatury, do toho Pulp Fiction, zamíchej vypij, vyzvracej na papír. Akceptováno a čteno na Západě je to hlavně proto, že to splňuje všechny západní omyly a klišé v náhledu na Rusko. Všechno, co do nás západní propaganda hustí.

  Je to dehumanizace Rusáka, ruské kultury a vůbec všeho na východě. Víceméně takové moderní „Protokoly sionských mudrců“, jenže cílem nejsou židé, ale Rusové a Rusko. To, co musíte číst, než jste ochoten po Rusku začít střílet.

  Nejsou to lidé, jsou to rusáci. Pal.

  • kchodl napsal:

   Přečtěte si od Umberta Eca „Pražský hřbitov“, koukněte se, co o Sorokinovi píšou na netu (nejen ty záznamy, co si sám upravuje), mrkněte na jeho další díla, kdo jsou jeho sponzoři a okolí. A možná pochopíte. Takového špatného sci-fi je napsáno mraky, prakticky všude. Ale jen něco je „vytaženo“ a protlačováno. Například u nás pravdoláskou.

   Celkově je štěstí, že k takovým věcem se nepropůjčí opravdu nadaní spisovatelé, ale jenom takoví šmoci a patlalové jako je Sorokin.

   Chcete-li si přečíst cokoliv sci-fi až splatter, doporučuji např. Jiřího Kulhánka, je to i legrace.

   • kchodl napsal:

    A k tomu, že všechny věci v Rusku jsou důsledkem „opričnické vlády“ – to je nesmysl.
    Problém Ruska vždy byl spíše v krutých přírodních podmínkách, které při primitivním zemědělství a bez infrastruktury nedovolovaly takový nadbytek, aby z něj mohl být financován rozvoj. Téměř kdykoliv v ruských dějinách se z toho financoval jen obranný průmysl, na lidi a infrastrukturu tolik nezbylo. Zlomil to, přes všechny zločiny a vraždy – bolševismus, či spíše pod ním skrytá neo-feudální vláda Stalina a dalších – dosáhl ohromného lidského a infrastrukturního rozvoje, vzdělanosti a zlepšení života lidí.

    Kdykoliv naopak ruský stát chtěl fungovat jako kterýkoliv západní, vrhli se na něj predátoři s cílem ho rozebrat na kousky a zničit, z lidí udělat otroky. To bylo patrné například koncem 19. století – vzpomeňte si třeba na kupce Schliemana (ten co vykopal Tróju) – to byl takový Chodorkovskij tehdejší doby. Nebo Jelcinova éra.

    A několik – většinou celoevropských – tažení přímo vojenských – Švédové, Napoleon, obě světové války. Pomineme východní Mongoly a Tatary, to bylo předtím. V mezidobí to byla studená válka, téměř vždy – obchodní, diplomatické obstrukce atd.

    Takže nic nového.

    V moderní době rusáci 50 let zbrojili, aby dosáhli paritu s USA, což se jim povedlo.
    Evropa téměř nezbrojila, tudíž zbohatla. Američané zbohatli na válkách a na vývozu dolaru, plus na kupování hlav. Rusové měli rakety, bomby, tanky, lodě, letadla. Ale vyráběli málo ledniček nebo aut. Museli zbrojit, protože bez toho by už neexistovali.

    Je to vidět teď po roce 2000. Jak chce amerika sežrat svět a nastolit NWO, chová se zcela nekulturně a prolhaně; ke světu jako ke svému majetku a k lidem jako ke svým otrokům. Už nejsme lidi, ale jen „lidské zdroje“. Jediné, co je drželo na uzdě a co lidem na Západě zajistilo životní úroveň – jinak by se na ně liberalismus také vykašlal, nedělal to z dobré vůle, ale ze strachu – byla existence socialistického světa. Kde, například v ČSSR bylo do roku 1972 vyšší životní úroveň než v Británii (průměry, kvalita života, …). Jakmile tenhle korektiv zmizel, spadla jim maska a jede se naostro.

    • Jan Čermák napsal:

     Jestli by nebylo lepší si přečíst dějiny Ruska. Nebo Lermontova, nebo Dostojevského nebo Tolstého….
     Jak souvisí to co se děje v ruské duši s tím, že amerika chce požrat svět? A není to spíš tak, že už ho požrala a nyní bude něco jiného a neví se co?
     Vaše reakce mne velmi překvapuje. Je ad hominem.
     A ještě ti predátoři, to je prostě nesmysl. Rusko je samozřejmě predátor z nejpredátorovitějších. A to je třeba si uvědomit a proto jsem sem toho Sorokina prsknul.

     • Qiedo napsal:

      Zajímalo by mě, pane Čermáku, jestli připouštíte změny v povaze a chování obyvatel v závislosti na čase a zkušenostech, jež oni v průběhu onoho času nabyli.Jinak Španělé musejí být stále nemilosrdnými dobyvateli, běloši žijící na území Spojených států likvidátory původního indiánského obyvatelstva a Němci stále touží po konečném řešení, atd.. Nebo jen v tom Rusovi je stále ten predátor z nejpredátorovitějších?

     • kchodl napsal:

      Ruské klasiky jsem četl, samozřejmě. Dějiny také.

      Sorokin nevyjadřuje, co se děje v ruské duši, o nic více, než to vyjadřuje třeba Tarantino ve svých filmech o americké duši. Je to jen brak, okořeněný „ruskou duší“ – jak ji vnímá konzument hollywoodské verze ruských dějin nebo klasiky.

      Ad hominem to není, jde-li o fikci, tedy úhel pohledu či komentář, je také důležité, kdo to píše nebo říká. Odkud ten úhel pohledu pochází a jakou má subjektivitu. Na rozdíl od pravdy nebo fakt, kde to skutečně důležité není, resp. je to spíš na závadu.

      Rusko predátor samozřejmě je také. Nezabrali desetinu světa jen dobrým slovem. Stejně jako Němci, Češi, Maďaři, Poláci, Američané, …

      Přečtěte si „Velkou šachovnici“ od Zbigniewa Brzezinského. To je, co se dnes reálně děje.

      Rusáky rád jako národ nemám, na to je moc znám. Ale pořád je dobře, že jsou – bez nich bychom jako národ již neexistovali. A může se to zopakovat a nemusí to ani moc dlouho trvat. Další velká válka bude proti islámu, který nepochybně časem ovládne západní Evropu. I s jejími technologiemi, lidskými zdroji a jadernými zbraněmi.

      Kromě toho je škoda, že v dnešní době máme politicky omezeno s nimi spolupracovat, ačkoliv Němci to jedou na plný plyn – jen v Moskvě je například přes 6000 zastoupení německých firem – kolik je tam českých ? Odtamtud jsme museli díky politickým nařízením Západu odejít, naše místo zaujaly německé a další západní firmy.

      Pokrytectví pravdolásky, kdy jakákoliv průmyslová spolupráce s Ruskem je málem návrat k bolševismu a národní zrada, ale pro Západ to jak vidno neplatí.

     • Jan Čermák napsal:

      Pánové, já myslím, že mne podezíráte z něčeho co jsem nespáchal. Pane Qiedo, to je prostě o úhlu pohledu. Jasně , že třeba dnešní němci jsou jiní než ti z II., ale mnohé vlastnosti mají naopak stejné. Stejně tak my. Jsou to dvě různé roviny, povaha národa, což je jistě věc problematická, ale myslím že cosi tak pofiderního přeci jen existuje, a geopolitika. A prolíná se nám to obé. Rusové nás v minulém století osvobodili podvakráte. A nelze jedno z těch osvobození pominout a přijmout je jako chrabré rudoarmějce , jen, či jako zločinné okupanty, jen. V obou případech to byli rusové a v obou případech k tomu měli dobré geopolitické důvody. A právě pro tu jednorozměrnost chápání Rusů v obou táborech i zde přítomným jsem napsal tento příspěvek. Ta temnota v Ruské duši je, a geopoliticky se svět taky mění. Myslím, že Sorokinovy obavy nejsou bezpředmětné. To je vše. Snad, asi, doufám, pravděpodobně se nenaplní. Ale váže se mi to k UK konfliktu. Západ se chová hloupě, tupě. Sověti naopak prozíravě až vychytrale. myslím ale , že řada zde přítomných jim připisuje jakési holubiččí motivy. Nikolivěk. Rudá armáda byla mnohem silnější než německá a byla stavěna k ofenzivním operacím….
      Žukov byl náš spasitel, obdivuju ho, ale taky to byl nemilosrdný člověk a v koutku duše se ho bojím.
      Jo , Tarantino, myslím, že o americké duši říká velmi mnohé. A Rusáky jako národ mám vyloženě rád. Jen ty paušalizace jsou vždycky problem.

     • kchodl napsal:

      Nic ve zlém, pane Čermáku, nehádáme se, je to jen takové nedělní raní plkání o literatuře a souvisejících věcech.

      Jak jsem psal, já rusáky rád nemám jako národ, mám jen rád některé Rusy a Rusky.
      A jejich literaturu a kulturu.

      Ono i v takovém braku, jako je ten Sorokin, z toho čouhá jak sláma z bot ten jejich mesianismus a další odporné vlastnosti. Například netolerance, kastovnictví, dokonalá kombinace povýšenosti a poníženosti a všechny tyhle věci. Těžko se to vysvětluje.

      Ale stačí jít v Moskvě po chodníku a pochopíte. Stačí vlézt na přechod, to na Vás začnou auta najíždět – domorodci umí uskakovat i o holi – protože tam kdo měl auto, byl pán a bez auta byl kmán, jeho život neměl žádnou cenu. Lidi se v baráku zásadně nezdraví – když někoho pozdravíte, jen vidíte, jak se mu v hlavě motá, co od něj chcete a jestli je on podřízený nebo nadřízený. To je dědictví nejen bolševismu.

      Na druhé straně jsou schopni se rozdat, obětovat pro cizího. Jsou schopni až nadpozemské ušlechtilosti. Jenže nevíte, kdy je to popadne a kdy vás někdo naopak skopne ze schodů.
      🙂

     • JAHA napsal:

      Cudujem sa, ze mate chut reagovat na kchodlove „argumenty“ typu – aspon jeden ako ukazka rozmyslania kchodla:
      Problém Ruska vždy byl spíše v krutých přírodních podmínkách, které při primitivním zemědělství a bez infrastruktury nedovolovaly takový nadbytek, aby z něj mohl být financován rozvoj. Téměř kdykoliv v ruských dějinách se z toho financoval jen obranný průmysl, na lidi a infrastrukturu tolik nezbylo. Zlomil to, přes všechny zločiny a vraždy – bolševismus, či spíše pod ním skrytá neo-feudální vláda Stalina a dalších – dosáhl ohromného lidského a infrastrukturního rozvoje, vzdělanosti a zlepšení života lidí.
      Teda – Rusko ma krute podmienky (neviem, ci v takom krutom pasme este existuje nejaka zivatoschopna krajina:-)), ma primitivne polnohospodarstvo (na vine su vsetci ostatni:-)), nema infrastukturu (zasa vina inych, nechceli prezradit Rusom, ako sa buduje infrastuktura:-))…rozvoj nemohol byt preto financovany, LEN obranny priemysel…:-))))).

     • Narcis napsal:

      ad JAHA
      Zbytečně ideologizujete. Rusko má hustotu obyvatel 8,4 / km², 209. na světě. To spoustu věcí determinuje. Řada aktivit se vyplatí až při určité hustotě obyvatel, typicky ve velkých městech. Při této hustotě obyvatel se těžko buduje dobrá infrastruktura, jde to jen lokálně. Rozhodně nejde o to, že by „nechceli prezradit Rusom, ako sa buduje infrastuktura“. Kchodl uvádí řadu výborných argumentů. Jeho diskuse je nepoměrně přínosnější než samotný Čermákův příspěvek.

     • Anonymní napsal:

      Takhle to vypadá když promluví Gewehr, kterého v páté obecné nenaučili, že Golfský proud neohřívá centrální Sibiř, zato Island a Norsko určitě. No gewehr.

     • Evix napsal:

      Ti klasikové byli povinná četba pane Čermáku a mám přelouskaného Tichého Dona několikrát…Že se to nečte dnes, neznamená, že se neví o těchto klasicích…
      A abych pravdu řekla, je to doba před 100 lety, tady taky žijem jinak než před sto lety.

      K lékařům se například chodí i s pitominami, což před 70 lety nebylo možné, lékař se platil a například má babička ho viděla až v 79 lety! Poprvé a byla velmi špatným pacientem! Prakticky odmítla spolupracovat a přesto se dožila 84 let!
      Víte, dnes je stejná propaganda jako před rokem 1989 a zajímalo by mně, který blb s tou stupidní propagandou přišel…Zase to blbě skončí jako v v listopadu a doufám, že ten konflikt na východě nepřeroste v něco většího.
      Je to setsakramensky blízko…..

     • Evix napsal:

      Gewehr, pane já v té Kanadě byla před 19 lety…
      Plno emigrantů z celého světa, právě se tam ve velkém stěhovali Číňani z Honkongu…A Číňani jsou jak známo pracovitější než bílí potomci z Evropy…
      Jenže ti Číňani se stěhují i do Ruska a věřte nebo né, změní i ty Rusy…Stejně jako změní nás Korejci, jestli budeme chtít či nechtít..(nedávno jsem viděla dokument jak vláda v Gabonu přijala několik Čínských rodin a ti začali ihned osazovat zemědělskou plochu rýží a Gabon už nemá problém, jak se uživit) A vo tom to je….
      A za druhé, neměli tyto země Jelcina a to je něco, co se dá přirovnat snad jen k přírodní katastrofě v Japonsku 2011…

    • zemedelec napsal:

     Pane kchodl.
     Výborné příspěvky.
     Můžu potvrdit z vyprávění lidí co v Rusku něco prožili.Jak píšete,primitivní zemědělství a bez infrastruktury.Evropská část Ruska,jakž takž byla na úrovni,dostat se za Ural a pochopit tam život,pro evropana dost divoké.Když už se mužík někam vypravil,pěšky,nebo na koni,třeba i tři dni cesty,tak buď se domluvily,nebo popraly,žádné odklady.

     • kchodl napsal:

      To o primitivním zemědělství už víceméně neplatí. Dnes je Rusko asi 3-4. největší exportér obilí. Amerika je tuším čtvrtá až pátá. Ukrajina také modernizovala, také hodně exportuje.

      Zlomil to Stalin, když zavedli velkostatky a kolchozy, mechanizaci a průmyslová hnojiva. Jako všude se to neobešlo bez strašných věcí – v americe to reflektovala třeba knížka „Hrozny hněvu“ od Steinbecka, také to tam nebyla procházka růžovým sadem. Hladomor na Ukrajině nebyl primárně způsobem zabíráním zásob obilí, ale tím, že nebylo jak orat, jelikož lidi vybili dobytek, aby ho nemuseli dávat do kolchozu. České vesnice na Volyni, kde tohle lidé neudělali, přežily.

      Co se týče výletů za Uralem nebo mimo Evropskou část, to je divočina. Kolega byl jednou na konci 90. let jedno léto s výpravou geofyziků na Sibiři na výzkumné výpravě a byla to akce takřka vojenská – opravdové válečné tažení, ježdění pásovým transportérem, létání vrtulníky nad „zeleným mořem“ a sebezásobování lovem. Stačí špatné počasí aby nemohli piloti létat a můžete klidně umřít hlady nebo na nějaké banální zranění, protože nejbližší lidé jsou 300 kilometrů a to tím pralesem a bažinami neujdete.

     • passant napsal:

      Pane kchodl. Nemám co dodat,napsal jste to i za mne.
      A tak dík a hvězdičky.

     • standa.e napsal:

      Hladomor na Ukrajině: K tomu bych, Kchodle, podotknul, že svou roli sehrál čirý Stalinův cynický pragmatismus (kolébající se na hranici stihomamu). Budeme-li se bavit o hladomoru 1932-33, je třeba vedle klasických otázek kolektivizace a vybavenosti akceptovat několik dalších rovin:
      a) Stalin nutně potřeboval dolary na západní technologie a inženýry, aby se přiblížil světu (šlo především o rozvoj průmyslu). Obilí byla tehdy jeho jediná komodita, již mohl ve velkém vyvážet a byl o ni zájem – dolary za ní získané však putovaly do rozvoje průmyslu (a vlastně nazpátek na západ). Jak by se vyvíjely události 1941-45 bez vývozu obilí o deset let dříve a zda by poté vůbec nějaká Ukrajina byla, je čirá spekulace (čímž nijak nesnižuji zločinnost celé záležitosti).

      b) Šlo též o vnitrostranický boj – ruští komunisté proti ukrajinským. Zatímco ukrajinští komunisté plnili tajné příkazy Moskvy, ve svých veřejných prohlášeních Stalin (jinak Gruzínec za svůj původ se stydící) deklaroval svou „lepší stránku“ a nabádal soudruhy na Ukrajině k rozvážnějšímu jednání (např. slavný článek „Závrať z úspěchů“). V samotném důsledku Stalin zabil hned několik much jednou ranou. Za pomoci snaživých ukrajinských komunistů zlomil ukrajinskou inteligenci hrozící snem o samostatnosti (a obyvatelstvo vůbec), poté označil viníky – ukrajinské soudruhy (potenciální hrozba uvnitř strany) – a zbavil se i jich. Následně ruští komunisté z Ruska přijeli udělat pořádek a dovezli jídlo (kterého jinak bylo poměrně dost – kromě zmíněného vývozu mnoho obilí shnilo na nádvořích kolchozů). Docela to připomíná například události kolem Varšavského povstání – tedy směs racionality (únava vojsk po předchozí ofenzívě) a cynického zneužití jedněch nepřátel ke zničení druhých, přičemž ti první jsou poté náležitě potrestáni hodným tatíčkem Stalinem.

      Při hodnocení hladomoru a jeho dopadu na vnímání Stalina/Rusa na Ukrajině je třeba být hodně opatrný. Protože to, o čem dnes nepochybujeme, bylo z dobového pohledu poněkud méně jasné. Přestože Stalin byl tvůrce hladomoru, v ořezaných perspektivách nedostatku informací byl naopak pro mnohé Ukrajince v danou chvíli nakonec tím „spravedlivým baťuškou“, který přišel a vyhnal tu zlovolnou místní „věrchušku“ pryč.

      Myslím, že ze současných autorů se k tomu staví poměrně reálně a nezatíženěi Orlando Figes a např. Alan Bullock.

    • Evix napsal:

     S těmi přírodními podmínkami souhlasím…
     Kolik lidí žije v centrální Kanadě výše na sever? Minimum, hodně lidí žije na pobřeží, jak na západě, tak na východě. Východ je chladnější než západ, čím to, že by ty proudy spíše oteplovaly Evropu?
     Na západě Kanady žije má sestra ( 700 km od Vancouveru a počasí je tam podobné našemu…V tom údolí, kde žije sestra ( Fraser River) se běžně pěstují meruňky a broskve)…Chci vidět, kde to budete pěstovat na severu Sibiře…..
     Na Aktuálně psal nick Honolulu jak se američtí důchodci stěhují na zimu na Floridu a jak ostatní jižní státy dělají vše proto, aby je přitáhli, protože chtějí aby utratili dolary u nich…Co mají dělat obyvatele Sibiře? Jít na Kavkaz?

     Jinak nevím co si o článku myslet, vůbec mu nerozumím :-/

     • standa.e napsal:

      Golfský proud skutečně otepluje v daných zeměpisných šířkách Evropu. Pobřeží Severní Ameriky je naopak ochlazováno Labradorským proudem. Proto je v New Yorku ležícímu v podstatě na úrovni Španělska podnebí srovnatelné s Evropou o 10 stupňů severněji.
      Jo a ještě jeden aspekt hraje velikou roli – totiž Apalače na straně jedné a Kordillery na straně druhé vytvářejí trychtýří proudění studeného arktického vzduchu od severu.

     • Občan napsal:

      0,4 – 1,7 člověka/km2 🙂
      Daří se tam jen nějakému druhu trnky a trošku některým jabloním. Plus jeřabina a snad něco jako bezinka; a klikva a borůvka – ddto na Sibiři. Dál na sever, co je už jen tundra, pouze (místy) klikva a borůvka. Z obilí se tam chytne jen ječmen, a to pouze po severní polární kruh (hraniční města – Norilsk, Archangelsk, Ochotsk, Verchojansk, Yelloknife, Dawson, Anchorage, Helsinky, Reykjavík), za ním už se nedá pěstovat asi nic.

      Pokud v důsledku oteplování povolí permafrost, neporoste tam NIC a jak Kanada, tak Rusko budou mít dost problém s ohromným množstvím vody.

      Článek je o socioekonomickém průseru (neofeudalismus až neootrokářství), do kterého se společnost řítí. A o knížce, která se tím cca zabývá.

     • Evix napsal:

      Díky za upřesnění, je prostě fakt, že ty horší přírodní podmínky v Americe obývá hlavně stále původní obyvatelstvo…V rezervacích se jim žije celkem dobře, ale kdo chce může jít…Ten obvatel Sibiře může tak jít někam….Ve Vancouveru jsem byla před 19 lety a když jsem procházela zdejší Queen Elizabeth Park, viděla jsem tam rostliny, které nepřežijí zimu u nás, natož v Rusku…
      Jednou jsem našla ruské videa na YooTube, no co ti lidé musí udělat, aby jejich rostliny přežily zimu :- O …U nás byla poslední zlá zima v roce 2012, všichni naříkali, jaké budou ztráty na rostlinách a tam je to každý rok….

     • Evix napsal:

      Neupekla se planeta ani v křídě, zato by jsme se zaručeně utopili https://www.youtube.com/watch?v=W_VA5PEn-M4

   • Občan napsal:

    Kchodle,
    já bych trošku krotil příkrost. Napsané to je kostrbatě a čte se to fakt blbě. Jenže v tom přesto může být nemalá dávka předvídavosti.
    Když psal Asimov v 50. letech své „Ocelové jeskyně“, určitě nečekal, že nepotrvá ani 50 let a jeho docela hrůzná vize se začne stávat skutečností. Ani Orwell jistě nečekal, že jeho „1984“ se počne naplňovat sotva 30 let poté, co to napsal; a určtě si ani ve snu nepředstavoval, že k tomu dojde na obou stranách barikády současně. Kdyby žil, asi by byl dost zděšený.
    A tak bych mohl pokračovat dál dalšími autory sci-fi. VŠICHNI to psali jako varování a doufali, že k tomu nikdy nedojde. Uplynulo pár desetiletí a jejich obavy se naplnily beze zbytku. Teď momentálně kráčíme hbitým krokem vstříc totální společenské destrukci a zatm to vypadá, že jsme s tím plně srozuměni; jak lumíci…

    „Reál sci-fi“ je posledním sektorem tohoto žánru, který má ještě smysl číst. Alespoň v ČR – kdysi skoro Mekce sci-fi s výbornými autory. To, co tu vychází dnes, je převážně bezcenný brak, vedle něhož lze považovat „Den opričnika“ za vynikajícně kvalitní dílo.

    Ona se „západní civilizace“ do toho „budoucího středověku“ nejspíš dostane rychleji než Rusko. Protože to, co vzniká zejména ve Střední Evropě, není nic jiného než vyšší level feudalismu s prvky otrokářství. S tím rozdílem, že za feudalismu měl feudál kromě moci také slušnou hromadu povinností (i vůči poddaným); ty DNES blahosklonně přenechali novodobí feudálové – oligarchové – jejich vinou chudnoucím státním administrativám. Ve středověku to byl hrdelní zločin a feudál byl rád, když to skončilo jenom lenní smlouvou (tedy „nucenou správou“). Také se mohl stát zemským škůdcem a propadnout hrdlem i statky.

    • kchodl napsal:

     Víceméně souhlas.
     Je dost rozdíl, když se ukazuje něco jako sci-fi nebo se to bere jako realita.
     Den opričnika je slátanina, blbě napsaná a vlastně bez pointy.

     Připadá mi, jako že se tím háže bláto na Rusko, ukazuje se „takhle to bude vypadat, to je Rusko“ – což je blbost. Viděl jsem tuhle kravinu nedávno v divadle v Mnichově, byl do toho přimíchán Putin a jeho dynastie a tak dále. Prostě z toho udělali protiruskou agitku.

     Udělat aktualizované „1984“ nebo „451° Fahrenheita“, asi by to na jevišti dlouho nepřežilo. Cenzuru nemáme, ale …

     Co se týče nastupujícího fašismu až neo-feudalismu, tak nezbývá než souhlasit. Absolutní demontáž pracovně-právních vztahů, všeho, co civilizace vymyslela – od důchodového zabezpečení, pojištění, zákoníku práce, odborů …

     A je klidně možné, že Západ do toho spadne jako první. Například jeden z Putinových „zločinů“ byl zákaz agenturního zaměstnávání. Agentury smějí práci jenom zprostředkovat, nesmějí „zaměstnávat“. A je toho více. Obávám se, že nebude trvat dlouho a za skutečnými lidskými právy můžeme jezdit do Ruska. Tedy když neberete jako lidské právo homosexuální propagandu ve školách, pod 18 let.

     • Jan Čermák napsal:

      Smajlík.
      No vidíte, ten drobný postřeh z Moskvy řekl vše, a já se s tím smolil takovou dobu….

     • Občan napsal:

      Ono má současné Rusko těch „zločinů“ na svědomí mnohem víc (opsáno od Maxima):

      •Zakázali agenturám práce zaměstnávat. Mohou jen práci zprostředkovávat.
      •Zakázali vrcholným představitelům státu a funkcionářům (včetně soudců, úředníků…) vlastnit účty v cizině a cenné papíry v cizině.
      •Vypakovali ze země všechny „neziskovky“, napojené na cizí zdroje (třeba Sorose).
      •Zakázali mise OBSE. Posvítili si na cizí „lidskoprávní“ organizace.
      •Zakázali geneticky upravené potraviny.
      •Zakázali všechny herny v celém Rusku a hazard (tím v Rusku zavřeli kohouty gruzínské mafii).
      •Zakázali oligarchům vměšovat se do politiky.
      •Zakázali adopci ruských dětí americkým párům (po zkušenostech).
      •Zakázali vyvražďování tuleních mláďat a nato i obchod s tuleními kožešinami.

      A dále (vyzobáno mnou):
      – dál zestátňují strategické zdroje surovin a finanční zdroje zvyšováním mejtkových podílů státu v soukr. společnostech (leckdy poněkud neurval, ale za současné situace, kdy jde o holé přežití, přijatelně)
      – snaží se přimět soukromé ropné producenty k prodeji svých podílů státu (čímž oslabují přímý vliv oligarchů na domácí i zahraniční politiku).
      – investují do těžby zlata pro potřeby státu (Natalka)
      – usilují o náhradu dolaru jako „rezervní měny“ zlatem podloženou jinou měnou
      – připravují vlastní platidlo s obsahem zlata (projekt „Dvouhlavý orel“)
      – stabilizují a posilují vztahy s Čínou

      Všechno to má za cíl vnitřní stabilitu a bezpečnost a zajištění vnější bezpečnosti. Pro leckteré jestřáby všeho druhu sakra důvod k nervozitě.

      Jo, je dost dobře možné, že nakonec budeme těm „ožralým mongoloidním mužikům“ (jak je někteří bezmozci nazývají) JEJICH lidská práva závidět, protože nám zůstanou jen „lický práva“ a „mutikulti pravdoláska“. Ono je dokonce docela dobře možné, že je nakonec budeme záviděť i Číňanům; platy můžeme závidět některým ŘADOVÝM Číňanům již dnes (tím NEmyslím žádné managery a pol. bafuňáře, ale opravdu řadové občany některých čínských provincií).

     • kchodl napsal:

      To jsou úplné Putlerovské zločiny. Nedivím se, že po něm tak jdou a že pravdolásce jdou přímo plameny od tlam.

      U nás za těch 24 let získal kapitál a moc, v budoucnu takřka feudální – při slabém státu – opravdový výkvět národa – hazard, výrobci nezdaněného chlastu, exekutoři, inskasní mafie, …

      To bude pokračovat k naprostému rozkladu nebo krvavé revoluci – ale po ní to bude ještě horší.

      Žádná politika s tím nic neudělá, protože ti lidé mají peníze a moc – přes politické podnikatele se derou do demokracie – přesně jak říkal Sokrates (zločinci budou chtít moc a demokracie jim ji dá). Leda by to uchopil někdo jako Babiš a nastolil svůj firmostán – nikoliv z dobroty, ale z nutnosti zachování pracovní síly a omezení zdrojů politické konkurence je bude muset zlikvidovat. Prostě jeden feudál lepší než stovka opričníků.

      Pokud u nás je důchod po 35-ti letech, což třeba já asi nedosáhnu, jelikož jsem hodně cestoval a pracoval různě v cizině – a studium se do toho nezapočítává ! Stačí být pár let třeba nemocný – kdoví, co se stane. Tak je asi načase někam zmizet a následných 15-20 let pracovat (stačí danit) v nějaké jiné zemi – například v Německu je plný důchod po 10-ti letech. A pro odborníky tam věková hranice žádná neplatí – u nás nad 50 je to těžké ve všech oborech a pozicích. S ostatními věcmi je to téměř stejné.

      Stejně je na tom půlka mé generace, lidí co neseděli na zadku a něco dělali, žádní honiči dávek – poslední generace, co pro ni neplatil ten nový důchodový systém. Jenže on stejně neplatí – tedy důchod nebudou mít ti o kousek mladší, než se něco zavede, žádný.
      To přirozeně lidi moc v republice neudrží – jen ty, co nebudou mít jinou možnost a nikde ve světě je nechtějí.

     • zemedelec napsal:

      Pane kchodl.
      Musím doplnit,můj příspěvek byl o informacích staršího data.Něco mezi válkami a něco po 2.světové.Dva kamarádi dělali na Orenburgu,byli spokojení.Jeden můj příbuzný dělal v Čečensku,za pořádnou ohradou,na nákup,jedině s ozbrojeným doprovodem.Druhy dokonce pomáhal realizovat výrobu škodovek v Rusku.

     • standa.e napsal:

      Kchodle, k tomu důchodu: studium se nezapočítává až od určitého data narození. Jsem ročník 1974 a podle stávající legislativy se mi gymnázium i VŠ započítávají. Naše děti to mají ovšem výrazně horší – je to ovšem „pravicové“, tak jim to nevadí. Hlavně je to ale většinou mimo horizont jejich představivosti. Přirozeně – kdo se ve dvaceti stará o to, co bude v pětašedesáti? Tou dobou budou navíc stejně všichni úspěšní a bohatí, protože jsou „šikovní a dobře se učili“.

     • Evix napsal:

      Vidíte Občane, já na těch 35 let dosáhnu (pokud mi to zdraví dovolí) už za 3 roky a stejně na důchod nedosáhnu, protože nebudu mít na to věk ( i s mateřskou, snad se ještě počítá do důchodu, při mateřské jsem i studovala)…Takže 35 let odpracovaných a dosáhnout důchodového věku…A do té doby se běž občane pást….nepomůže ti nic ani svěcená voda, to jsou lidská práva jak vyšitá….

    • standa.e napsal:

     Také mám podezření, že krokem jednotným kráčíme vpřed „Obchodníkům s vesmírem“ Pohla a Kornblutha… A to v tom lepším případě…

    • Evix napsal:

     Čte se to fakt blbě a nedočetla jsem to ani do poloviny…Nějak nevím co bylo důvodem tohle napsat, situace na Ukrajině je přece o něčem jiném…a to dle mého názoru zatáhnout Rusko do konfliktu, do kterého se mu vůbec nechce…
     Pravý sektor upálil lidi za živa, je o tom více na slovenských servrech i s fotografiemi – otřesnými…..Dále se mi nechce věřit, že by ty desetitisíce uprchlíků vzalo pod svá křídla Německo, Francie a další země. Vždyť odmítací tisíce uprchlíků z Afriky, kteří se dostají do Itálie a Španělska…Jestli ty hladové krky nejsou taky příčinou dlouhé krize EU….
     A kdo rozdmýchal nepokoje v severní Africe všichni víme…Rusko to opravdu nebylo… 😦

     • Qiedo napsal:

      Ano, připomínáte správně masy lidí, které se dají do pohybu ze strachu, který vypukne okamžikem rozhoření konfliktu. To si snad dnes ani nikdo neuvědomuje, že pak nějaké hraniční kontroly budou pro legraci. Aby brzy nevyvstal problém mnoha řády převyšující ty potíže na Šluknovsku!

   • standa.e napsal:

    Na Kulhánkovi (především na Divokých a zlých a Nočním klubu) je zajímavá jiná rovina (která je široce akceptovaná i v posledním Supermanovi) – totiž hrdina je „Ten Hodný“, což ospravedlňuje všechny jeho činy, při nichž se kácí les rozuměj životy) a létají třísky (rozuměj životy nevinných). Za Hodného se přitom označí sám, či je označen nějakou vyšší autoritou. Život mravenečků (lidí), kteří žijí v kulisách jeho hrdinnosti má jen malou cenu proti životům postav obdařených jménem a už vůbec žádnou ve srovnání s postavami Vyvolenému/Hodnému blízkými (což je uchránit nemusí, protože i tak nejsou Vyvolení/Hodní).
    Ale to je na obsáhlou diskusi zcela mimo toto téma 😉

    • kchodl napsal:

     🙂
     Pan Hodný ale lidi ani mravenečníky většinou nelikviduje, nýbrž chrání, jelikož jako pan Hodný to nemá ve scénáři. Likvidují je za něj jeho nepřátelé, protože lidi se k tomu vždy nějak namotají. No a v nejlepším díle Cesta krve téměř žádní lidé nejsou, takže tam s tím problém nemá vůbec.
     Už aby Kulhoš zase něco sepsal, tak pěkný brak jako on nikdo neumí. Všechno jsou jen blbé plagiáty.

     • standa.e napsal:

      😉 Každopádně Cestu krve mám od něj nejraději a Vládce strachu si uchovávám coby sběratelskou cennost 😉 . Pak už jsem četl jen Divoké a zlé a Noční klub a dospěl jsem k závěru, že to už mě nezajímá… Že už jsem z tohoto subžánru vyrostl.

   • Aldo napsal:

    Kulhánek a sci-fi? Splatter to jo, ale jen pro silné povahy (anebo úplně vypnout mozek), já jsem jej nezvládl. A scj-fi? Zkuste něco od Davida Webera.

 2. Qiedo napsal:

  Jede se naostro- hoří tam lidé a najdou se tací, co tomu tleskají. Ale pořád platí, neptej se, komu zvoní hrana, protože zvoní tobě!

  • Občan napsal:

   Timošenková včera vylezla v Oděsse na nábřeží (dál do města si zjevně netroufla) a provozovala tam předvolební kampaň. Mimo jiné adorovala vrahy těch upálených a utlučených k smrti jako „hrdiny Oděssy“.
   Sledoval jsem její vystoupení v přímém přenosu a docela se mi zvedl kufr.

 3. hans napsal:

  ….Ani Petr nebyl schopen pochopit podstatu rozdílu mezi jeho a Němci, okopíroval jen vnější formu. I pro toho nejevropštějšího panovníka nebyl problem mučit střelce a Petrohrad stojí na kostech nevolníků….

  Pche, tady někdo netuší naprosto nic o evropských dějinách a „hodnotách západní židovsko-křesťanské civilizace“.

 4. Berkowitz napsal:

  Pěkný den!
  Ráno jsem si udělal kafíčko, zapnu počítač a v poště najdu od kamaráda z Ruska odkaz (z Oděsy), tak si představuji soudný den. Zde je :
  http://ani-al.livejournal.com/1705540.html?view=7650884

  • Evix napsal:

   Už jsem tu hrůzu poslala dál a ozbrojený separatista na první fotce je výstižný 😦 !!!!

 5. Občan napsal:

  Zrovna koukám na jednom webu na oděsskou TV, kde běží pořad o cenách potravin v místním „Palladiu“ – „Novom rynke“.
  Sýr eidamského typu – 80 hřiven/kg
  Kuřecí prsa – 40 hřiven/kg
  Tvaroh – 45 hřiven/kg
  Smetana – 42 hřiven/l
  Skopová kýta – 200 hřiven/kg
  Špenát listový – 46 hřiven/kg
  Brambory (staré) – 10 hřiven/kg
  Brambory nové – 25 hřiven/kg

  Pro srovnání:
  Kurz hřivny (prodej) je k 2. 5. 2014 1,8-2,7 Kč/hřivnu.
  Průměrný plat na Ukrajině byl v r. 2013 3274 hřiven/něs. brutto.

  Ani se nedivím, že prodavači v té tržnici byli vůči zákazníkům v asi šestinásobné přesile.

 6. vlkp napsal:

  Jeník Čermák napsal skvělý článek pro Kosu.
  A naprosto nechápu ten nářez, co tu dostal. Fanatický antirusista a fanatický obdivovatel Ruska za každou cenu jsou pro mne stejní škůdci. Prostě fanatici a co fanatik, to škůdce.
  Jeník Čermák byl podroben, tak říkajíc, opravdové „soudružské“ kritice! když to, čtu, tak zřejmě jeho dalším činem by měl a být opravdu hluboká veřejná sebekritika. A když by nebyl a dost hluboká, tak by to mohl napravit už jen jediným způsobem – že by spáchal, jako výraz svého pokání sebevraždu! Je to tak správně, vy co s ním účtujete?
  Jeníku – vlkova prosba – nedělej ani jedno ani druhé a piš dál.

  • Jan Čermák napsal:

   Neboj vlčku, myslím, že jindy jsem dostal nabančeno víc. Tohle bylo poměrně konstruktivní a dalo se to čekat. Nějak jsem diskusně se zocelil. Možná se někdy navzájem nepozorně čteme.
   Běž na zahrádku, já musím být v práci a dnes je tu Brno a mladej hraje ve 14 s Baníkem a to bude jistě krása a já to neuvidím….

   • vlkp napsal:

    Viděls včera Tepláky? To byla čirá radost. A neříkej, že ne! Jestli dáte nebo nedáte Brno je celkem jedno. Už vám ani jednomu o nic nejde a v hlavní rli by fakt měl být fotbal. Navíc máte celkem formu a oni také.
    Ale že neuvidíš mladýho proti baníku? tak to je teda malér. To bych ti na jeho míst ě neodpustil. Vážně.

   • fotrák napsal:

    Pane Čermáku, s Vaším dnešním příspěvkem mám podobný problém jako Kchodl a Občan. Přečtu znovu a pozorněji. Ale Vaše odpověď vlčkovi mě ujistila, že jste opravdu velký formát. Skoro bych si k vám rád zaskočil pro ošetření, i když mě nic nebolí.

    • Občan napsal:

     Já s páně Čermákovým článkem problém nemám 🙂
     Celou dobu je řeč jen o knížce, o které napsal. Ta není dobrá, ale pan Čermák tím nahodil problematiku, jejíž prosdiskutování je naopak velice namístě.

  • kchodl napsal:

   Vlku, nebylo to ani jedno z toho, co píšete. Žádná soudružská kritika, mě se pouze nelíbil ten Sorokinův „Den opričnika“, neboť většina textu je z něj. A nelíbilo se mi z textu nějakého sci-fi, ještě ke všemu velmi špatného, vyvozovat nějaké závěry – což pan Čermák téměř neudělal, napsal jen pár vět. Nebyla to oponentura k článku, ale vysloveně k tomu Sorokinovi.
   Fanatismus na žádné straně nikdo neprovozuje, přečtěte si to a najděte nějaký.
   Nakonec, dobré téma, alespoň se to pořád nemotá kolem UA.

  • táta napsal:

   vlkp
   jestli je někdo v určitém směru na něco fanatik pak určitě VY dávat nálepku za jiný pohled soudruh.

   že má někdo názor že se nedá Rusko považovat za největšího predátora…to nazvat fanatismem ……ocenit názvem soudruh……..

   usměvné je že když člověk člověk čte co jste napsal k UKRAJINĚ…….JE sice jinými slovy popsano co je moto našeho nesouhlasu a to jest………Rusko je největší predátor

   ASPON CO JSEM ZDE četl……..nespochybnujem že když RUSKO ovládne predátor vudce je to velice nebezpečné ale ta hrozba je je stejná u VŠECH………MOMENTÁLNĚ ALE převládá snaha převracet a házet vinu na RUSKO…..A TO konečně píšete i VY.

 7. táta napsal:

  Pane ČERMÁK

  Podle mě jste nevystihl podstatu…………ve své podstatě se mužem obávat každé velmoci,lepe řečeno států které měli podíl na anexi cizího státu.Nesouhlasím s jedním co vypichujete že Rusové jsou nejhorší……….citace……Rusko je samozřejmě predátor z nejpredátorovitějších.

  když se budem bavit o EVROPĚ………CO SROVNAT s NĚMECKEM.?….
  a když připočtete do té VÁŠÍ rovnice to jak Rusko odolávalo ve své podstatě proti VŠEM….KDE SAMOZŘEJMĚ ve strategii vudcovství utok je nejlepší obrana………..tak se vté citaci naprosto mýlíte.

  Problém Ruska je že obyčejní lidé ještě před 25 lety kdy jsem tam byl naposled pracovně na mnohých místech žili jak za feudalizace,protože jsem měl neomezený pohyb a dostal jsem se kam turisté nemohli.JE tam plno míst kde lidé nevystrčili paty z rajonu……….pak samozřejmě RUSKÝ obyčejný člověk je mnohem lépe manipulovatelný s jeho většinově vyvinutým národostním citěním je to velice nebezpečná kombinace když se v jejich čele objeví PREDÁTOR/VUDCE

  co se týče historie těžko srovnávat v té historii mnoha narodu byl zákon džungle……přežili jen silní a ty vládli……..opět zde vipíchnout respektive souhlasit že Rusové byli nejpredátovější je mimo.V tom kontextu doby měli vyrazné vudce.

  KDYŽ ale vemem poválečné období až k dnešní době ty kořeny jsou uplně jinde a ty naprosto pomíjíte.Rusko bylo svím zřízením trnem v oku prakticky celému západu,pro západ představovalo hrozbu ideologie………GORBAČEV podal západu ruku…….CO UDĚLAL západ…….zneužil toho…..

  Nezlobte se to vše ale svím příspěvkem pomíjíte.ČEHO SE vtomto stavu se bát je JESTŘÁBŮ/bohužel VÁŠ příspěvek je vtom duchu…………TED vede RUSKO vudce co se nezalekne harašením zbraní a tvrdě vyžaduje v zájmu své země splnění at napsaných nebo vyřčených slibených dohod…….to jest……..nesvírat smyčku kolem Ruska.

  NIC BY současnou situaci tak nezhoršilo nebyt majdeku………koho je to vina RUSKA nebo západu.
  Bohužel západ opět ve svém ideologickém boji v najivním předpokladu že Ruský medvěd je sláb,že už to není velmoc opět dokázal pravý opak a utvrdil vudce jako je ted PUTIN ŽE se mu nedá věřit a podle toho se PUTIN i chová.

  Rusko nikdo na kolena nedá oni maj jednu obrovskou výhodu,rusky lid je zvyklí strádat,tam se moc patá kolona neuchytne…..co se ted děje je vina nedohod ,zneužití podání ruky za GORBAČEVA

  • Evix napsal:

   U nás se totiž vůbec nemluví o tom, že první koncentráky si naši sousedi a Angličané vyzkoušeli na obyvatelstvu Jižní Afriky…Tam se o tom ví.. A nejhorší je fakt, že oni si to vyzkoušeli na ženách a dětech…………Ani Indie nepoznala hladomory do příchodu Angličanů, pak je ty hladomory dost často sužovaly………Proto se furt mluví u nás jen o Rusku a gulacích…zbytek je u nás neznámý…..

   • standa.e napsal:

    No, to bychom mohli diskutovat
    a) o kolik byli Búrové v Jižní Africe Britům z hlediska státní příslušnosti cizejší, než třeba takový Ukrajinec Rusům ži německý Žid Němcům
    b) zda to něco mění na realitě těch koncentráků – zda tím náhodou nechcete říct, že dělá-li se něco podobného „cizím“, je to košér…

    • standa.e napsal:

     No, vy opravdu věříte tomu, že desetitisíce lidí (a to většinou starých, žen a dětí) zemřelo ve své zemi za nelidských podmínek proto, aby se Tomík v Chelsea mohl ohřát? Jste si skutečně jistý, že spíše než o uhlí nešlo vlastně jen o zlato a „čest britské Koruny“?
     Ale i kdyby – mně přijde každé další slovo být spíš přitěžující okolností.

     • standa.e napsal:

      Tak aby můj příspěvek zde a níže neztratil smysl poté, co byl Gewehr nejspíš z moci úřední odstřelen (někdy si říkám, že má každý právo na sebe něco prozradit), jen podotýkám že jsem reagoval na jeho tvrzení, že Búrské války vypukly z nedostatku uhlí v Británii, a že by to v té kruté zimě udělal každý. Ostatně Búrové prý byli stejně jen ti, „co si stihli nějakou půdu zabrat“ a v lágrech prý bylo „jen pár potížistů“. A vůbec, co je to prý proti ruským Gulagům…

    • standa.e napsal:

     Ale i kdyby o to uhlí šlo (jako že na přelomu 19. a 20. st. nešlo – viz wikina – máte tam i grafy), tak mluvit o „pár potížistech“ je vážně dost silné kafe – v těch britských lágrech umíraly hlavně ženské a děti, které tam Britové shromáždili, aby nemohly pomáhat svým manželům a otcům v boji za svoji svobodu. Jen nějak zapomněli, že jim také musejí zajistit jídlo a hygienu. Takže z cca 115 000 uvězněných Búrů jich cca 27 500 zemřelo, z toho 22 000 dětí. 10% búrské populace. A to ještě nemluvíme o černoších…

 8. Puck napsal:

  Užili jsme si okupace jak ze strany Německa, tak ze strany CCCP. Můžeme posoudit, která okupace znamenala hrozbu likvidace celého národa, kolik lidí bylo popraveno, …
  A která byla takřka neviditelná. Občan se s ruskými vojáky do styku prakticky nedostal. Znám situaci z Frenštátu, kde byla velká ruská kasárna. Ruská strana praktikovala jen dohled na naši vedoucí úlohu KSČ, aby udržovala kurz.
  Myslím si, že současná hysterie a propaganda je určena generacím, které ruskou okupaci nezažily a stupňována především proto, aby veřejnost souhlasila s postupem EU a NATO.

  Ostudou se postoj našich mocných ke krajanům na Ukrajině. Všeobecná branná povinnost je vyhlášena a mladí volyňští Češi se půjdou bít za Majdan. Absurdní !

 9. Jan Čermák napsal:

  Pánové, pánové.
  Jak to říci. Je to komplikované. Můj antiamerikanismus mi nebrání mít rád američany. Můj antikorporativismus mi nebrání dojít si na záchod v mekáči. Sorokin žije v Rusku a napsal podle někoho blábol o tom jak by to tam mohlo dopadnout. Cítí v opričnictví nebezpečí. Nu a v našich diskusích zde o UK mi přišlo, že tam převládá ten rozměr zlého západu a ruzumného případně trpícího Ruska. Jenže tak to myslím není. Je to prostě složité.
  „Paralela velkého a mocného CCCP a císařského Německa. Hluboké hospodářské krize a hluboké neoliberální Jelcinovské krize. Ponížení bývalými protivníky. A dálnice co daly lidem práci a Vladimír co postavil stát na nohy….historicky kulhá na všech pět noh, ale psychologicky bohužel existuje. Začínám se opravdu bát.“
  Tohle jsou má vlastní slova. Varování chcete-li. Upozornění pro zdejší obdivovatele CCCP, že to naše milé Rusko má taky své stinné stránky, určité rysy… vystihl to pan kchodl ve své poznámce cestovatelské s Moskvy. Tohle jsem chtěl říct. Ne víc. Abychom si dali pozor a nevylili s vaničkou i to dítě.

  • táta napsal:

   PANE Čermák
   Rozhodně stiné stránky má,mi jsme je konečně pocitili,až tak bych nebagatelizoval co víše popsal PUCK……..TAKLE JÁ JAKO PAMĚTNÍK…..té doby bych mohl souhlasit co napsal……ale to by bylo právě jen povrchový náhled……..uvedu příklad stál jsem před šranky ruské vojenské auto mě nabouralo a bez jaké koliv snahy něco řešit odjelo..ano nikde jsem se nedovolal….je to prkotina ale už přítomnost cizího vojska se nedá brát jako že jsme o nich nevěděli………..nechci tady ani RUSI ani američany.

   Píšete že…………..Ponížení bývalými protivníky. A dálnice co daly lidem práci a Vladimír co postavil stát na nohy….historicky kulhá na všech pět noh, ale psychologicky bohužel existuje.

   To je věc názoru,náhledu………podle mě se nedá srovnávat co jste napsal……podle mě pokulhává váš názor A TO JEST…………..SROVNÁVAT dalnici co dala práci…….to byl možná argument pro Němce………….ale rozhodně se nedá obhájit srovnávat to jestli se RUSKO branilo agresy okolních států a citilo se ohrožení…….samozřejmě mnohdy i oni sami byli agresoři.

   Ano jestli budem říkat že je třeba se bát co bude za VUDCE V ČELE RUSKA……PAK OK….ale to přesně patří jak na Němce,Američany atd.naprosto stejně………co muže velmoc nemuže bezvíznamný stat bohužel stím nic neuděláme.

   ovšem jestli to zasadíte do kontextu dneška a doslova odpovíte že RUSKO JE TEN NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ…………..pak to pokulhává u VÁS.

   viz současná situace v pozici RUSKA……..BY SE TAK CHOVALA KAŽDÁ VELMOC….zde si západní politika počínala chybně………..a to je podle mě moto kritiky VAŠEHO ČLÁNKU…….V MÉM PŘÍPADĚ URČITĚ.

   určitě si nemyslím že Rusko není hrozba ale v poměru co jiné

   • Jan Čermák napsal:

    Predátor z nejpredárovitějších znamená : jedem z predátorů, patří k těm dravějším. Třeba můj Bert je šelma psovitá a včera honil srnku. Pak jsem ho večer drbal. Nemyslím, že Rusko je to nejhorší a ani to tam nenajdete. Ale netřeba si o něm dělat iluze. Proto můj příspěvek. Já si totiž vůbec nejsem jistý, že v tom maglajsu na UK nemají prsty. Možná. Ale nevsadil bych na to,
    Jinak Vás rád vidím.

  • Občan napsal:

   Já mám spíš pocit, že každý trošku jinými slovy vyjadřujeme totéž a že nejsme v žádném sporu.
   Totiž že nemusíme být s Ruskem zrovna kamarádi, nýbrž dobrými sousedy. Někdy je totiž dobrý a spolehlivý soused víc než (domnělý) kamarád. Zažil jsem na vlastní kůži.

   Jak Rusko, tak Evropa se nacházejí na zmenšujícím se historicko-kulturním a socioekonomickém plácku. Mám takový neblahý pocit, že Rusko si to uvědomuje mnohem víc než EU. A velice se obávám, že až to konečně dojde i EU, už bude pozdě cokoli zachraňovat. Protože ono se může sát a asi také stane, že poud se EU bude dál chovat jako nezvratně rozhodnutý sebevrah, nezbude Rusku než spojit se s Čínou a na hranicích nového sebeobranného paktu postavit „Novou čínskou zeď“ (elektronickou, vojenskou a možná nakonec i kamennou a drátěnou, aby to uprchlíci nepřelezli).
   USA nás totiž nezachrání ani neochrání a nikdy je to ani ve snu nenapadlo. Zajímají se jen o své zájmy a je jm jedno, jakou cenu za to zaplatí ti, již se do sféry US zájmů dostali.

   • Jan Čermák napsal:

    Souhlasím, a to je v tom scifi taky, Čína je budoucnost. Všichni opričnici mluví čínsky a vše je čínské, i chleba. není to pozorování blízké reálu?EU a Rusko jsou odsouzení k spolupráci. Poslední dobou se to jeví nějak hůř než při otevírání nord streamu, a nejsem si jist zda je to a/ EU hloupostí b/ USA intervencí c/ Ruskou , jak to nazvat, o tom je ten Sorokin, oni námi vlastně pohrdají….

    • Občan napsal:

     Já bych tomu neřekl ani tak pohrdání, jako spíš shovívavost s trošku nablblými a poněkud neposednými dětmi 🙂
     Pohrdání jsem měl možnost vidět v rámci chování Obamy k Merkelové; to bylo „fakt dooost hustý“ (jak by řekli naši mlaďasové) a jak tu teflonovou tetku nemám rád, tak mi jí bylo docela líto.

     A protože se na EU hrne další pohroma, tak se ta shovívavost nejspíš brzy promění v ironickou pobavenost. Neboť minulý týden problesko dokonce i „českými“ médii, že bublina břidličného plynu se jala splaskávat tak rychle, že se nikdo ani nesnaží odhazovat pytle s pískem, aby ji udržel ve vzduchu. Tedy že „náhradní“ zdroj plynu se nekoná a nadále budeme pálit pouze ten zemní; ergo kladívko – pokud Putina budeme dál s…ejřit a on zavře kohoutky, jsme v pr…oblému.

     Ale abych Vás nenudil jen svými sucharskými kecy, tak přikládám VELMI zajímavý rozhovor s tím plukasem, co byl chvílku zajatcem ve Slavjansku:
     http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/335254-ceskemu-pozorovateli-ve-slavjansku-slo-o-zivot-pohrozili-mu-ze-poslouzi-jako-zivy-stit.html
     Pokud to budete číst, pak doporučuji číst VELMI pozorně. Mezi řádky říká ten voják HODNĚ zajímavé věci.
     Jako bonus obdržíte nakonec neskutečný bláblol „ministra obrany“ Stropnického 🙂
     P.S.: Teď jsem právě zjistil, že to, co Novinky uvedly jako rozhovor, je text, který ten voják ČTE! 😯

     • Jan Čermák napsal:

      Shodneme se naprosto ve všem. Jen ne v té shovívavosti s dětmi. Je to opravdové pohrdání. A není to jen Rusko – ostatní. Ale i mnozí Čechové – Rusko, jistě se se s tím už setkal. Možná , že právě tohodle „plody“ sklízí nebozí ukrajinci?

     • Občan napsal:

      Ukrajinci sklízí hlavně hořké plody existence státu, který v historii nikdy neexistoval, a národa, který národem není a nikdy nebyl. Obojí jsou umělé vytvory a to sebou nese trvalé problémy. Dtto Israel, dtto Bosna-Hercegovina, dtto „Kosovo“.

      Mocenské hrátky kolem Ukrajiny jsou vlastně následkem předchozích historických dění a jejich důsledkem patrně bude návrat k původnímu územnímu a národnostnímu uspořádání. Dříve či o pár měsíců či let později a ve větší či menší míře; ale dojde k tomu. Ovšem v tom případě již teď prohrála EU, protože jí, resp. jejím členským státům připadnou území a populace, které predikují VELKÉ potíže.
      Rozvinutější část Ukrajiny se buď stane součástí Ruska, nebo pseudostátem pod jeho přímým vlivem.

      Já si fakt myslím, že Rusko se k EU ZATÍM chová jako shovívavý učitel ke třídnímu blbci a nezbedovi. Až se k nám začne chovat jako ke grázlovi, tedy s opovržením, tak nás to bude bolet. Děláme všechno pro to, aby se to stalo co nejdřív.

     • Jan Čermák napsal:

      No todle by jste mohl říct Galině, ta by Vás hnala. smajlík. Nevím, možná , kdo to sem dával, to souvisí s tím, že nejsou tak bohatí jako my. Je to hrůza. Pan maloměšťák píše, že na tom máme vinu. Nevím, je to těžké. Stejně tak vraždím malé afgánce, ale nenapadá mne nic kloudného, co s tím. A byla tu výzva k demonstraci před Egyptským velvyslanectvím….Jestli vydají nějaké dluhopisy a pomůže jim, že je koupím, tak je koupím. Bojím se , že nevydají.
      Nu a shovívavě, rozmněj povýšeně, jsme se posledních 25 let chovali k Rusku my. A byla to chyba, veliká. Myslím, že máte pravdu k nám se zatím chovaji poměrně dobře. Ale všeho dočasu mám takový pocit.

     • Občan napsal:

      Já to řek´loni v létě Světlaně a Jurimu a přežíl jsem ve zdraví 🙂
      Ale možná to bylo proto, že ona je bývalá historička (teď prodává v Praze v jedné trafice) a on je bývalý dějepisář na gymplu (nyní stavební dělník opět v Praze), takže ukrajinskou historii nahlížejí dost pragmaticky. A když si tak vybavuju, co říkali o situaci na Ukrajině, tak to tam bylo těsně před výbuchem už loni v létě. Akorát, že průser čekali na západní Ukrajině a na Podkarpatské Rusi, kde je společensko-ekonomická situace mnohem horší než na východě.
      O dovolené budu muset zajet do Prahy a zjistit, jestli jsou v pořádku oni i jejich rodiny doma.

      A ještě jeden poznatek od nich mám. Jestli námi někdo pohrdá, tak jsou to Ukrajinci.
      Ne proto, že by se nám cítili nadřazení. Ale kvůli naší hlouposti, s jakou se necháváme vysávat úplně všemi včetně jich. Vyloženě se bavili, když mi vyprávěli, jak tady jejich komunita funguje, jak mají v Praze takovou vlastní malou Ukrajinu, jak snadno se obcházejí naše zákony a jak jim to umožňuje vydělávat tady mnohem víc než na západ od našich hranic (byť velmi tvrdou prací).

      Smajl se píše dvojtečkapomlčkapravá závorka 🙂

   • oh napsal:

    Ó ano, mužik musí mít jiné starosti. Jaké, to jste napsal o něco výš: „Strčit za dráty pár potížistů, kteří si zabrali nějaké pozemky před tím, než se tam našlo uhlí.“
    Bůhvíproč začínám mít dojem, že by bylo třeba zavřít pod zámek vás. Pokud možno dřív, než ty své vize zkusíte realizovat, vy perlo civilizace.

  • Puck napsal:

   Nu ano, je lépe být připraven na každý vývoj.
   Ovšem, je také zapotřebí, uchovat si při posuzování současné situace nadhled.

   Ohrožuje Rusko USA a Severoatlantický pakt ve větším rozsahu, než jaký existoval před ukrajinskými událostmi ? Odpovídám si, ne !
   Ohrožuje USA a Severoatlantický pakt Putinovo Rusko ve větším rozsahu, než jaký existoval před ukrajinskými událostmi ? Odpovídám si, ano !

   Rusko nikdy před ukrajinskou šlamastikou nemělo zájem o změnu stavu, který se na mezinárodní úrovni dohodl. Ani náznakem nemělo zájem na odtržení Krymu, na změně hranic, na vojenském konfliktu. Neexistoval důvod. Rusko bylo k takovému jednání dotlačeno.
   A naopak. Může mít USA nějaký zájem na tom, aby byl v Evropě klid ? Když Evropa omezuje vojenské výdaje, když se hospodářsky, jak Evropa, a hlavně Německo, stále více přiklání k Rusku, kde logicky vidí další velké možnosti ? Nemusím být žádný myslitel, když usoudím, že takový vývoj USA pranic nelíbí.

   Koho se tedy máme bát ?

   • Jan Čermák napsal:

    Strach je špatný rádce. Asi jsem to napsal blbě. Ale na Vaše otázky ano a ne bych asi odpověděl jinak. Přes stálé rozšiřování NATO do pobaltí a tak si nemyslím, že by ¨NATO Rusko ohrožovalo. Není to protimluv vyčítat nato, že je vojensky neschopné a přitom ho obviňovat z ohrožování? Vysvětlím, Rusko totiž patří když ne do EU tak k EU a jednou možná i do NATO. Naše nepřátelství je nesmyslné dědictví minulosti. A jako jsou hloupí američtí jetřábi, tak jsou i tací postsovětští. A ta postsovětská nostalgie je faktor, který jsem taky chtěl naznačit. Jako něco nebezpečného, pochopitelného a přitom nedobrého do budoucna. Pro nás i pro ně.
    Už to „Putinovo Rusko“, slyšíte to? Na prohnilém západě by už Putin president nebyl, detail, ale informativní. Rusko bylo před Putinem a bude i po něm. Ale to jak se stal znovu presidentem, jak „vládne“ , nepřipomíná Vám to Sorokinova Gosudara?
    Mě ano.
    Přitom zcela uznávám jeho zásluhy a nejsem ani Jelcïnomil ani západomil, ale i tak vidím tuhle třísku v oku.

    • Puck napsal:

     Mohl bych také říct Clintonova Amerika, anebo Obamova Amerika. Tím chci vyjádřit způsob, jakým prezidenti praktikují politiku státu.
     Jak se může svoboda a demokracie zvrhnout na anarchii, stejně tak se může zvrhnout na diktaturu. Aby Putin zachoval míru, nesmíme ho tlačit do kouta, a to se právě děje.

     Je to nebezpečná hra, stačí se podívat na naše lidi, kteří mají přece jenom slušnější životní standard, než Rusové, a kolik jich volá po vládě pevné ruky. Putin je doma ohromně oblíbený, a nedivím se. Kolikrát si říkám, že by kousek Putina neuškodil ani nám. Jsou totiž nejen lidská práva, ale také lidské povinnosti, a zákony, které je nutno dodržovat.

  • Evix napsal:

   Ale děte, jaký SSSR? A bude i ČSSR? Hm jak to vysvětlíme Slovensku? Jsou tam v Rusku volby? Jsou…Jsou volby v USA? Jsou…a přesto je Obama jako loutka, co jej někdo vodí…
   Proč je stále válečný stav v Iráku, proč se válčí v Sýrii? Proč Arabské jaro dopadlo jak dopadlo?…..Mimochodem zjistěte si, jak si Angličané a Němci počínali v Jižní Africe v 19 století…..To jsme se měli za CCCP jako v bavlnce o proti těm chudákům….Jo a proč Američané zachránili většinu nacistů, vědce odvezli do USA, zbytek si naklusal do Argentiny. Na BBS je dokumentů přehršel…
   Mimochodem zapomněl jste na Mnichov 1938, bez toho co tam podepsali pajtáši z Anglie a Francie, nebyla ta válka taková a nepřišel by Stalin…Proč neotevřeli spojenci dříve 2.frontu? Proč čekali až Stalin dobude zpět uloupená území a bude postupovat dál? Mohli přece jít dál, nemuseli nás vydat Stalinovi…Jenže MY JSME SLOVANÉ a to asi pro ty na západě znamená, že jsme jiní….

 10. Anonymní napsal:

  Pane Čermáku stručně, to co jste dnes napsal, nebo opsal má nulovou informační hodnotu, asi jako ta ruská pohádka co se na ni o silvestra tolik Čechů rádo dívá. A za břicho se smíchy popadá jací ti Rusové jsou blbečci.
  A ještě mi nedá nereagovat na hladomor na Ukrajině ve třicátých letech. Všem rusofobům doporučuji nastudovat statistiky a zodpovědět z našeho českého pohledu základní otázku, která musí všechny ty lži vyvrátit.

  Proč nevymřeli na hladomor Volynští Češi?

  • Dan napsal:

   No, a proč teda? O hladomoru nevím téměř nic, tak budu rád za poučení.

   • Anonymní napsal:

    Volynští Češi měli o 30 – 50 % vyšší výnosy a užitkovost, než jejich Ukrajinští a Polští sousedi. Byli vzdělanější, podnikavější a pracovitější a hlavně, nepodřezávali krávy, když po nich chtěl režim dodávky a tak přežili. Ze vstupu do kolchozů radost neměli, ale když už museli, tak jejich kolchozy patřily k nejlepším v SSSR.
    Pomíjím, že nevítali Hitlera, na rozdíl od Ukrajinců, ani se pod německou okupací neúčastnili vzájemného ukrajinsko-polského vyvražďování ( na obou stranách za německé okupace si vzájemně podřezalo krky 100 000 Ukrajinců a 100 000 Poláků), ani nevraždili jako Banderovci civilisty napříč střední Evropou, až se dostali ke svým německým ochráncům po roce 1945.
    Naopak, dobrovolně vstupovali do Svobodovy armády v počtu asi 12 000 a zde dobrovolně a vzorně sloužili.
    Hladomor na Ukrajině byl ještě ovlivněn předchozí dlouhou a tvrdou zimou a vliv měla také doba, kdy na západě řádila hospodářská krize s 40ti miliony nezaměstnaných.
    Já bych porovnání Volyňských Čechů a místních Ukrajinců stručně a ohleduplně uzavřel konstatováním, pracovitost versus lenost, kverulantství nerozum a nacionalismus.

 11. Anonymní napsal:

  Tedy ne anonymní, výjimečně jsem vykoukl z Mlýna.

 12. Občan napsal:

  Nereagujte na nick Gewehr. Jde o všem známého D.V.

 13. Čankajšek napsal:

  Cesta do hlubin ruské duše je sice poučná, ale nic neřeší. Situace je vážná. Majdanem zvolená vláda (=junta) vysílá armádu proti svým nespokojeným občanům. Majdanizace UK přerůstá v občanskou válku, která může každým okamžikem překročit hranice Ukrajiny. Hodiny tikají! Na Ukrajině jsou jaderné elektrárny!!! Co dokázal nechtěný výbuch reaktoru v Černobylu, pocítila celá Evropa. Proč OSN dosud nevyslalo na Ukrajinu mezinárodní mírové sbory, které by situaci uklidnily? Proč se nejedná? Vždyť to je důvod proč OSN vzniklo. Sankce a izolace Ruska, nejsou řešením. Je známo co dokáže zvíře zahnané do kouta. Proč Česká zahraniční politika se aktivně neujme role zprostředkovatele jednání mezi stranami, které se zjevně nejsou schopny domluvit. Kdo lépe než Češi zná západní i Ruskou mentalitu?

  • Qiedo napsal:

   Teď si děláte legraci. U nás není schopna se domluvit ani kalice. Kdo by za nás mohl co domlouvat? Fůlle,nebo Pepa Pazderka?

  • zemedelec napsal:

   Pane Čankajšek.
   Právě o to jde,jestli dalším úmyslem není snaha dobít zpátky Krym.
   Musí ale nejdřív potlačit odpůrce poblíž Krymu.Možná proto proběhla informace,že Rusko posiluje armádu na Krymu.Vypadá to na velice horké léto,ale studenou zimu.

  • Evix napsal:

   Vypadá to, že Slováci mají nahnáno čím dál více..No tak malý stát nemůže živit spoustu Ukrajinců..tohle jde na netu, petice za obnovení Československa: https://secure.avaaz.org/en/petition/CESKOSLOVENSKO_Vyzyvame_vsetkych_obcanov_Ceska_a_Slovenska_za_obnovu_CESKOSLOVENSKA/?fbss&fb_source=message
   JJ a bude opravdu hůře, až budou utíkat i Slováci….

   • Občan napsal:

    Maďarsko opevňuje hranici už od února…

   • JAHA napsal:

    Pozrite si, KTO je ORGANIZATOR :-))) a KTO podpisuje:-)). Pripadne pomer jednotlivych narodnosti. Myslite si, ze Vasi sukmenovci su blbi a nevedia po anglicky? Tak kto ma „nahnano?“
    Teda, ked vobec viete zistit na linku, ktory ste dala, „vo co“ vlastne ide:-))

    • JAHA napsal:

     Este specialne pre Vas, draha „evix“, aby sme si rozumeli. Citujem, aby bolo vidiet, ako maju Slovaci nahnano, ze organizuju peticiu:
     „This petition has been created by Jana H. and may not represent the views of the Avaaz community.“ Jana H. je z Ceska.

 14. prirodovedec napsal:

  Autore, pridam se rad k „vlkem oznacenym kadrovakum“, zejmena po vlkove charakteristice diskuse. Myslim si, ze ho tedy nesmime zklamat a musime Vas zacit kadrovat a pronasledovat :), aby i tentokrat mel pravdu. Tak zacnu.

  Za se mi, ze nasazeni clanku je predcasne a mělo proběhnout az bude Putin „ochraňovat“ Donecko a postupovat na Kijev a bude potřeba proti nemu i zde mobilizovat. Pak bude Sorokin sedet svoji emocionalitou, svymi Ejzenstejnovskykmi Desy a vyvolavat ty spravne strachy bez kterých zadna věrchuška nikdy nedostala zadneho muzika na obranu Vlasti, Svobody, Demokracie, Humanity … . Pak Sorokin presvedci i nektere duchodce aby vzal flinticku a sli strilet misto na praglovite na rusaka. Jini duchodci se zrejme nehnou (-plegici i dusevni) a zvoli tradicni model kotlinky sehnute travy.

  Ted je to sorokinovani asi predcasne a při srovnani s realitou a minulosti a dnesni krvavou, zatim jeste rizenou sachovou hrou, kde pro zmenu chvili besni UAcka, se to jevi jako prilis procitene podani a prilis emocionalni v teto sachove partii s mrtvymi pesaky – civilisty, a to podle mne vyvolava ty poznámky k Vam. Tak ctu kchodla a cte se mi dobre.

  Netrefuje se to Vase tema proto asi ted do zde prevladajici (když je zde jen Dan V. a ne korporatni tapetar ci pani LA plukovnice a další) nalady. A nenabizi to presvedcivy pohled na dnesek a přiznejme si mozna oba, ze Sorokin ve srovnani s klasiky je urovni jednorozmerna tapeta, která by mohla byt dobrou freskou při posunu do doby Ivana Hrozneho s ljubostnym pribehem v popredi i když na Merleho by to asi nebylo.

  Autorovo podani i Vase vnimani je emocionalni. To mi pripada u Vas obvykle, jevite se mi jako velice citlivy diskuter, byt asi pracujete pobliz tech nejcynictejsich smysluplných a zprvu idealistických tj, zdravotnickych profesi (nemyslim ty nepotrebne cynicke :): politiky, vojaky, ruzne minule a dnesni estebaky, korporaty a zumpalisty)). Pro mne uctyhodne a opravdove.

  Ale zda se mi, ze citace a preklady chladnejsich a starsich dystopii o masineriich a manipulacích by DNES byly zajimavejsi nez Sorokin (oboustranne dnes zcela vystizny Orwell, Kallocain, ci Brazil, Kafkuv Proces … i H.G. Wellsuv Stroj casu).

  Tento Sorokinuv text by se naopak hodil na rozloučenou se svobodnou Kosou, kdy se při ruských vojscích u Katowic macka cerveny knoflik za oceánem na Vasi spasu v CR, neboť svoboda je cennejsi nez opričnina. Pak i hnusny levicovy putlerovsky stalinisticky ladeny ctenar Kosy pochopi, ze bude-li sezehnut svobodnym atomovym ohnem bude mu lepe nez kdyby trpel pod novou opričninou … (poslední vety zkouseji parafrázovat exaltovany styl Sorokinovcu). Zkratka nejprve Faganuv clanek o Duginovi, pak Vas o Sorokinovi, a pak vlkuv o zachranem cervenem knofliku a polibku deti a vnoucat na celo. Zkratka nemam rad emoce, fantazirovani a velka slova tam, kde to miri k vrazdeni a kde se za velkym pindanim skryva soukromy zajem par politiku, generalu a kroporaci a miliony později povrazdenych musí byt k povrazdeni presvedceny emocemi.

  Situace nemá reseni, pokud Vas reakce neodradily a ctete rad, predhodte nam sem pohledy na klasiky k 1. www. Remarque, Hemingway, Barbusse. Tato valka asi bude michat prvky vice valek předchozích. Zrejme ji rozehraji věrchušky a pak zustane par nemrtvých, které povrazdi zbytky tech, kterym prictou verchuskovitost a rozpoutani na obou stranách. Neuveritelne pitomstvi vsech věrchušek. Ano kdy bylo doba, kdy vladli blbci, ale měli strach, byla mozna perspektivnejsi nez když vladnou ještě vetsi blbci a mysli si, ze oni se niceho nemusi bat …

  • Jan Čermák napsal:

   Tak to nakonec prolezlo.
   Mám to tam, byť nenápadně:“Opričníci – to jsou ti vyvolení.“Možná by nám to i něco mohlo připomínat“. Máme na západě taky ty své, myslím. Na klasiky bych si netroufl, ostatně i tohle je troufalost, asi jsem chtěl trošku provokovat rusofily. Tak nějak všeho moc škodí.
   Na mrtvoly se těžko dívat bez emocí…asi máte pravdu… ve všem.

   • standa.e napsal:

    A četl jste Pelevina? Čapajev a Prazdnota či Omon Ra? To je takové zajímavé (i notně postmoderní) obkročmé hledění do budoucna skrze minulost a několik gramů vodky…
    U toho Sorokina jsem si také nebyl úplně jistý, nakolik jde o vnitřně vnímanou výpověď a nakolik jen levné ozvláštnění žánru nějakou tou nezvyklostí a svérázem… Oni i ti ruští autoři doma musejí čelit angloamerickým vyprávěcím schématům. I když – když na to tak koukám, ano, ten svéráz také hodně vypovídá.

  • standa.e napsal:

   Philip K. Dick napsal kdysi povídku o chlápkovi v USA, na kterého letěly ruské atomovky (ať už je vyslalo cokoliv)… a on to odvetné tlačítko nezmáčkl, protože přežití lidí (byť v tom hnusném režimu – Dick neměl komunisty vůbec rád, stejně jako androidy) bylo v danou chvíli důležitější, než čest a svoboda…

 15. český maloměšťák napsal:

  Pokud má daňový poplatník EU nuceně /ale zcela demokraticky/ přispívat na to , aby se udržela při moci současná majdanovská protvládní elita, musí si uvědomit i to, že je spoluviníkem všech akcí, které tato vláda přímo či nepřímo páchá. Například i toho, co se stalo v Oděse, kde údajně členové Pravého sektoru /Štětina by ale jistě v nich rozpoznal příslušníků oddílů Alfa/ bili ty, co se z hořících prostor snažili uniknout , bili je obušky, což to nepřipomíná ty černobílé dokumenty z období, kdy spolu s Němci likvidovali takoví Ukrajinci Židy či ty, kdo podporovali partizány nebo dle nich kolaborovali s sovětskou vládou /anakolik zde šlo oosobní pomsty a nakolik ne, toť těžká otázka, ale ve většině případů šlo o projevy masového šílenství/ ?

  Chce se vám být podporovateli pogromů, tak podobných těm, co prováděli kdysi ukrajinští spolubojovníci oddílů SS ? Kolik si nyní tresen koupí ukrajinských dluhopisů ? Zdá se jí nyní situace o něco jasnější – že by tedy už nakoupila , anebo už „nakoupila“ tolik, že si je nekoupí nyní z principu, protože nemá zájem podporovat antihumánní jednání ?
  Kdo to ale stále podporuje či chce podporovat vraždění – sice prováděné pod fanglí lidských práv a humanity…ale stále jde o vraždění ? Kolik je ještě takových ? odpověď zní – mnogo, výplach Schwarzenbergy a Štětiny totiž zafungoval, podporovaný všemi těmi různými Bohmiscxhe Beobachtery…
  Kdy je pak ale nutno s povděkem vzpomenout toho, že vojska na Krymu naopak takovému vraždění /zatím, možné je vše, ti lidé se neštítí ničeho, už šílí, už se stali dobytkem/ zabránila, kdo nevidí ten rozdíl, kdo nevidí informační hodnotu , kterou představuje ? /ve směru S.Š. či scallopa jde jen o řečnickou otázku/
  Radost z toho nemůže mít žádný proevropský demokrat a humanista, že má i z lidskoprávního hlediska navrch Putin, Krym je ve vztahu k tomu, co se událo na Majdanu či v Oděse ostudou, ranou na proevropské duši , ale z jiných důvodů než se uvádí v oficiální protofašistické propagandě.

  Tato spoluvina, ať už vědomá, nebo nevědomá, chtěná nebo nechtěná, ale každopádně již fakticky vytvářená – napáchá mnoho dalších škod na duši, věřme že časem nevyústí v ono masové šílenství, v ono přijetí takových pervertovaných hodnot.
  Stačí málo, věřte, stačí další tlak médií a výstupy Štětiny a pod. a to, co zovete budoucností, tedy tkzv,. mladá generace, vypudí z mozku i ty poslední funkční závity. A nebudete se stačit divit, co se bude vydávat za pravdu, co za humanitu a co za lidská práva..Někteří budou dokonce nuceni utéct – před takovým „humanismem“ a před takovými „lidskými právy“ – zrovna tak, jako ti, co s epokoušeli utéct před plameny v Oděse.

  Teď poslouchám chvíli Vondru, proboha jak to že ten člověk nesedí v base ? Což má být veřejnoprávní televize obludáriem ?
  Vždyť takoví jako on jsou hlavním nebezpečím pro civilizaci západního typu, okrádají ji o vzácné zdroje. Ne Putin a spol. , ti nám naopak zdroje dodávají. Dle mé maličkosti je třeba mít Vondru v base a s Putinem obchodovat, to by bylo moudré.

  A v nadcházejících volbách do EP je třeba zapomenout na onu pravolevost, volit je třeba proti eskalaci konfliktu a proti těm, kdo z vás /nás/ chtějí nadělat spoluviníky. To abyste se nestali spoluviníky ještě i něčeho mnohem horšího, než toho, co se odehrálo např. v Oděse. Spoluviníky a pak i oběťmi.

  Obecně pak platí, že hledat hnus mimo sebe je sice zábavné, ale plně funkční je nacházet a eliminovat ten hnus v sobě. protože pokud hnusem budete potírat hnus, výsledkem bude jen a pouze dvojnásobný hnus. A ztráta sebe, což je tedy taky dost velký hnus.

  • český maloměšťák napsal:

   Hmm, já bych to taky tak viděl…jako Vy, v případě že bych o tom přemýšlel v nějaké komůrce v blázinci.
   To Vy se připravte – na zítřejší vizitu, to bude daleko větším problémem, než problémy s s plyny.

   Pokud byste takhle chtěl “ restrukturalizovat “ ukraj. dluhy, tak se nedobéřete konce smyčky toho provazu, co se snažíte uplést Rusku…. asi netřeba zdůrazňovat že Rusko /především ruské firmy/ dluží dost stamiliard USD směrem na západ.
   Co by způsobila ruská reakce asi netřeba dodávat.

   Proto je to vesměs jen politický povl a spodina – kteří volají po takových věcech jako Vy.
   Rozumní lidé – jak práce,. tak kapitálu…. to nechtějí.
   Chtějí korektní obchodní vztahy – založené na předvidatelnosti.
   Ale to je pro Vás moc složité, nechte to raději být – spřádejte si svou budoucnost z vláken podvodů a nesmyslů.

   Hezký den – i hezké zítřejsí dopoledne.

   • český maloměšťák napsal:

    Gewehr , neboli “ tencosemchodíikdyžjezdenežádoucím“

    1. Mlynáře neznám.
    2. Netvrdil jsem že dluží jen US firmám. Jde spíše o dluhy vůči západním bankám -ale jistě i ty jsou svým způsobem firmami. Dluží tak např. přes LLoyds i britkému fiskálu.
    3. Taková “ sekundární platební neschonopst“ ohrožující celý světový finanční systém, takovou si prosím strčte laskavě do své vykutálené řitě, nemám zájem.
    4. Zbytek vašich pokusů o sdělení čehosi, čemu rozumíte snad asi jen Vy, proberte ráno s primářem při vizitě – já duševní poruchy neumím ani diagnostikovat, natož léčit.

    Hezký den a mnoho štěstí zítra dopoledne.

    P.S. Sovětofilem nejsem, to je také nějaká duševní porucha – z které vás po r. 1989 vyléčili ?
    Chdáčku malá, bolelo to moc ? Ne ? No vidíte, ani zítra to nebude bolet.

    • kchodl napsal:

     Tak ono je to složitější, s tou těžbou v Arktice.

     Jednak jsou rusáci jediní, kdo má technologie plavby – 6 jaderných ledoborců a staví novou generaci – plus arktické nákladní lodě, arktické tankery. S Nory, Brity, Kanaďany spolupracují fest, právě na zamýšlené těžbě – což se velmi nelíbí amíkům. Ani jedna z těch zemí nemá všechny technologie, a rusáci mají to hlavní – ty ledoborce, arktickou nákladní tonáž – to nemohou ti ostatní jen tak z fleku nahradit ani koupit, kdežto naopak rusáci si co jim chybí koupit mohou nebo si to udělat sami – ale stálo by je to moc peněz a tím by se dnes těžba nevyplatila. I tak (při spolupráci) je to finančně vzhledem k ceně ropy (a plynu) neprůchodné, testují to jen jako možnost a zálohu.

     Co se týče Barentsova moře, kde se mimo jiné potopil Kursk, to je „ruskej rybník“ už spoustu let, to si rusáci chrání jako oko v hlavě, mají kolem něj položenou svoji verzi podmořských mikrofonů, sonarů a tak dále (ekvivalent toho, co má USA a NATO na přístupech do Atlantiku a jinde). Je to oblast, kam zajíždějí ruské raketojaderné ponorky, jejich zamýšlené odpaliště. Dál jezdit nemusí, jelikož mají i na ponorkách rakety se světovým doletem, klidně by mohli pálit po USA z domovského přístavu v Zapadnoj Lice, ale to je samozřejmě jasný terč. Takže vyjíždějí do Barentsova moře.

     • Vidlák napsal:

      Vy jste Mičman Gewehre že?

     • vlkp napsal:

      Ne. to byl Višňovský.

     • oh napsal:

      Pod něj jsem to taky napsal a nikomu jinému z diskutujících to určeno není. Zařazení příspěvku je buď můj omyl nebo žertík wordpresu. Klidně to smázněte.

     • vlkp napsal:

      Višňovského jsem komplet vymazal. Takže se rozpadly diskusní řetězce. Libůstaka WP. Vím, že to bohužel takhle funguje, ale Višńovského budu mazat, mazat a zase mazat. A kdybych náhodou přestal nějak zásadně stríhat, tak zavřu diskuse.

     • standa.e napsal:

      Říkám si, trochu škoda. Ten návod na molotova byl dobrý 😉
      Ale zase díky němu jsem si uvědomil, na co nesmím v osmičce při dějáku v úterý zapomenout (Búrské války a britské „stanové tábory“…). Svým způsobem jsou ty hodiny teď takové zajímavější, když člověk mluví o připojení Texasu k USA a republikánském povstání v Mexiku, o výbuchu na USS Maine na Kubě, o masakru u Wounded Knee…

 16. prirodovedec napsal:

  J. Cermaku, vlozil jsem delší i provokativni a ustepacny komentar. Bohuzel asi wp jej pozdrzel. Takze polemika jindy :), koneckonců to není podstatne, po utoku Ruska se to i zde za mobilizace a staneho prava stejne zavre.

 17. táta napsal:

  pane ČERMÁK
  už jsem se začal přiklánět že jen špatně ipretujem/chápem co jste chtěl vlastně říci………ovšem po reakci……

  ..citace…..Přes stálé rozšiřování NATO do pobaltí a tak si nemyslím, že by ¨NATO Rusko ohrožovalo. Není to protimluv vyčítat nato, že je vojensky neschopné a přitom ho obviňovat z ohrožování? Vysvětlím, Rusko totiž patří když ne do EU tak k EU a jednou možná i do NATO. Naše nepřátelství je nesmyslné dědictví minulosti. A jako jsou hloupí američtí jetřábi, tak jsou i tací postsovětští.

  TADY je zásadní rozpor a podle mě naprostá Vaše najivita si myslet že to tak muže byt…………západ se nikdy nesmíří s jinou ideologií,to samé ale ani Rusko………..jediná cesta je se respektovat………což znamená cesta ozbrojování co nastoupil GORBAČOV……A JAKÝ BYL DOPAD……………NEZLOBTE SE……….TAK PROTIMLUVA TO NENÍ………PROTOŽE vybudované stanoviště NATO klidně mohou použít AMERIČANÉ……..NEVÍM JESTLI je NATO neschopné…..I KDYBY to byla pravda……duležité jsou vybudované nastupné možnosti………neschopnost se naprosto v krátké době změní velením………duležité pro obranu je odkud je možnost na VÁS ZAUTOČIT.

  Dá se to znázornit příkladem budete mýt souseda kde je zbytečné mýt plot,jenže nemusí to být navždy,soused umře,prodá..

  U TOHO souseda lechce ten plot postavíte…………když ovšem převládnou jestřábi rakety se své blízkosti nedostanete…………..to co píšete ted vtomto jen potvrzuje oprávněnou kritiku…..VY PO Rusech CHCETE aby se chovali najivně.

  JÁ jen tvrdím že není možno tvrdit mi VÁS NEPROVOKUJEM DUVĚŘUJTE NÁM……..A UTAHOVAT kolem nich smyčku a tvrdit jak píšete že to hrozba není.

  A to je podle mě fatální omyl

  • Puck napsal:

   Ještě k tomu NATO. To co píšu, není protimluv. NATO bez USA je opravdu neschopné, a zatím nebyl vážný důvod, proč by mělo být schopnější.
   Ukrajinský konflikt je dobrým důvodem, jak přesvědčit Evropu, že musí také zbrojit. Že stavět obranu jen na spojenectví USA -NATO nestačí. Že Evropa musí být schopná zajistit si obranu vlastními silami. USA budou mít i nadále dost starostí jinde. Evropa je dost bohatá na to, aby si poradila sama. Spojenectví NATO – USA má samozřejmě trvat dále.
   Nu, a tím, jak NATO obkličuje svými základnami Rusko, a jak budou evropské státy zvyšovat výdaje na zbrojení, musí se Rusko cítit ohroženěji i ze strany NATO.
   A rozdělená Ukrajina znamená trvalé napětí. Rusko ji takovou nechce, o tom jsem přesvědčen. Rusko potřebuje celistvou Ukrajinu právě proto, aby se NATO časem nenastěhovalo zase o kousek blíže. A to se po rozdělení dříve, či později stane.

   • český maloměšťák napsal:

    “ Zbrojit“ v otmto případě rovná se nakupovat produkci převážně US firem.
    Píše o tom aktualně tencoobjevujeameriku Hvížďala.

    http://blog.aktualne.cz/blogy/karel-hvizdala.php?itemid=22823

    Zatáhne to hloupý hejl. I První studenou válku /CW 1/zatáhl hlopý hejl, i ten americký, ten se z toho nemůže vybabrat dodnes.
    Šup do zbrojního sektoru dolary natištěné FED – em.
    Šup tam naše prachy určené na školství a zdravotnictví.

    Stará baja, už Hitler věděl, že lidem prachy, které dostanou za výrobu zbraní, nesmrdí.
    Reichskanzlerin to jistě ví také.

    http://www.kunst-leben.com/index_E.php5?id=17810&fall=1&browse=1&Kategorie=digital-art&Kategorie2=motivation

    🙂

   • Jan Čermák napsal:

    To je velmi zajímavá analýza. Nezapadá mi tam obsazení Krymu. Klacek sám na sebe jak vyšitý. Vyváží to jeho strategický přínos?
    Teď jsem dočtl na idnesu jak to bylo v Oděse, jestli se tomu dá věřit. Emoce, nacionalismus, dav… mám obavu, že jednání států se často řídí ne jejich strategickými zájmi, ale právě takhle…

    • Jan Čermák napsal:

     y, ježíšmarjá.

     • Puck napsal:

      🙂 To nemusíte opravovat. Nikdo soudný si nemůže myslet, že byste udělal takovou hrubku z nevědomosti.
      K věci :
      Krym má pro Rusko takovou strategickou pozici, že Rusko nechtělo riskovat nestabilitu, případně nepřístup k němu. Zachovalo se jako velmoc. Stejně jako třeba Anglie na Falklandech.

     • standa.e napsal:

      Gewehr: Vím, že bych asi reagovat neměl, ale mluvíte o té údajné palbě, kam utekl dav proruských separatistů (z onoho stanového tábora na náměstí) ze strachu před DVĚMA útočníky z Pravého sektoru (tak to nějak plkal Jaceňuk) a proti níž zaútočili zcela pochopitelně spravedlivě rozhněvaní pokojní fotbaloví fanoušci, kteří si čirou náhodou berou na fotbalové zápasy zápalné lahve?
      Já vážně netvrdím, že žádná střelba nebyla. A nedokážu posoudit, zda, pokud byla, byla provokací nebo útokem (ale co už, na Majdanu přece také střílel Putin s Janukovyčem). Určitě ale ta parta „příznivců kopané“ na kopanou nešla.
      Já nevím, jak chodíte na fotbal vy, ale já si molotovova ještě nikdy nepřibalil.

     • standa.e napsal:

      Gewehr:
      Děkuji za objasnění tohoto úhlu pohledu. (Už tedy chápu, proč policajti zmlátili slávisty na mostě – kvůli komerční pyrotechnice – aby tam neměli kde sebrat popelnice s lahvemi!) Každopádně jedna důležitá věc:

      Onen fotbalový a absolutně NEPOLITICKÝ pokojný POCHOD (ty ukrajinské vlajky se na Ukrajině berou na ligu zřejmě standardně – holt jsou hrdější národ než my), v němž jádro fanoušků obou týmů postupovalo jednotně a solidárně (holt ne všude se musejí hned nenávidět jako u nás) směřoval v zemi s tradicí Pravého sektoru v tak vyhrocené době jako naneštěstí přesně tam, kde stanovali odpůrci Kyjeva (a tedy i ukrajinských vlajek a Pravého sektoru) vybavení zbraněmi…
      Nezlobte se na mě, přijmu-li za výchozí předpoklad, že organizátoři pochodu skutečně nic nezamýšleli, pak mají v hlavě pěkně vymeteno, protože právě kvůli podobným incidentům šlo v takovém případě od počátku o adrenalinový sport.
      Já i věřím, že ta slečna z článku vše vnímá přesně tak, jak říká. Ale prohlašuji, že organizátoři pochodu byli buď šílenci, nebo tam ty fandy navedli schválně.
      No a jde-li o střelbu – kdo střílel, nevíme nikdo. Mohli to být oni „separatisté“ (jak jsou nazýváni), stejně jako „Titušky-Majdanovci“, kteří si přivedli jen obětní beránky. Ale když si hraješ s davem, ne vždy se to ukočíruje.

      Mě osobně na celém projevu Jaceňuka děsí ze všeho nejvíc fakt, že je to projev člověka toužícího po konfliktu. To určitě není projev člověka, který si uvědomil: „Nezašli jsme už příliš daleko?“ Já si neumím představit, co by svět dělal, kdyby se něco podobného odehrálo na Majdanu po prvních zapálených policistech. A to je pro mě stále hlavní důvod přesvědčení, že je to západ podporující Jaceňuka a spol., kdo chce ten konflikt víc, ne Putin. Pro to velkorysé přehlížení zjevného násilí na té straně jedné. Tím vůbec netvrdím, že Putin nehraje s kartami, které dostal. Ale být to naopak, být za vším Rusko, asi těžko bychom se těžko oficiálně tvářili, že podobné ruské „provokace“ nejsou.

     • standa.e napsal:

      Gewehr:
      A v tom je právě celé to neštěstí – v určení kdo střílel, kdy střílel, proč tam vůbec ten průvod pochodoval… Že mohli „separatisté odejít“ a nemuseli se schovávat v baráku? Aby se dali snáze nahánět po uličkách?
      A utichla střelba díky zápalným lahvím nebo proto, že už nebyly potřeba? A není těch mrtvých a raněných v tom davu až překvapivě málo? Ale i kdyby – pokud upálím civilisty a viním za to ty, kteří si vzali tyto civilisty jako lidský štít – není už to samo o sobě dost děsivé zbavování se vlastní viny? Ano, my je tam upálili. Holt se tam neměli padouši schovávat. S tím má v normální zemi problém i policie, a ta to má, na rozdíl od davu, v popisu práce řešit. Jasně – dav se logikou neřídí. Ale ona i ta palba do davu mívá většinou lepší účinnost. Zvlášť, když vás ten dav zahnal do kouta a snaží se vás vypálit. A to mne prostě také dráždí.
      A pak přijede Jaceňuk a místo k všeobecnému usmíření a jednání jen volá po boji a viní všechny kolem? A ne ty, kteří láhve hodili? Ne ty, kteří je tam přivedli? Ti jsou vinni stejně.

    • Vidlák napsal:

     Mám pocit, že Krym se po dnešku už vyplatil… Přistála tam hromada vojenských letadel, vyskákala hromada paragánů, přijelo hodně tanků a dalších vozidel… Ven z Krymu je to úzké…, ale pak je nedaleko kamkoliv. Na ruské poměry je od krymu dokonce všude na ukrajině blízko.
     Teď jde o to, jestli se bude dělat nátlak a nebo vojenská operace… mám takový pocit, že se pořád víc blížíme k té druhé variantě.

    • kočka šklíba napsal:

     To by mě skutečně zajímalo pane Čermáku, čemu tam věříte. Třeba tomu, že pokojní pochodující fanoušci, kteří nic ale opravdu nic neplánovali, měli jen tak čirou náhodou molotovovy koktejly? Asi je nosí jako my peněženku, podle té nevinné svědkyně a také podle Jaceňuka.

     • Jan Čermák napsal:

      Nu hlavně, že Vy máte ve všem jasno.

     • kočka šklíba napsal:

      Já nemám ve všem jasno, jak jste na to přišel? Nicméně se domnívám, že molotovovy koktejly nejsou běžně nošeny na pokojných demonstracích.

    • jonáš napsal:

     Možná klacek, ale hlavně jedinná ruská základna v černomoří. Kam by tu jižní flotilu jinak nastěhovali?

     • Jan Čermák napsal:

      Jo, jenže kdyby k něčemu opravdu došlo tak přes Dardanely se stejně nedostanou, jde spíš o „dojem“, image. Nakonec stejně jako na těch Falklandech.

     • standa.e napsal:

      A potřebují se dostat z těch Dardanel jinam? Falklandy jsou trochu jiná historie, tam jde o Antarktidu a její potenciál nerostných surovin v budoucnu. I když – jo, ono je to vlastně totéž (Kavkaz a Kaspické moře).

    • Občan napsal:

     http://www.novinky.cz/zahranicni/335260-kyjevu-radi-v-boji-se-separatisty-agenti-fbi-a-cia.html

     Vy jste četl ten Palatův blábol?

     Tak mi potom vysvětlete, kde vzal ten „pokojný několikatisícový dav fotbalových fanoušků“ molotovy, štíty a baseballky
     Já to sledoval v přímém přenosu na streamu „antimajdanu“ a jsem si 100% jistý, že to byl předem pečlivě připravený pogrom. Kterému zcela nečinně přihlíželi policejní těžkooděnci, již zpočátku dokonce bránili lidem v pomoci těm hořícím!
     Neudělali vůbec nic, když skupina lidí odněkud přinesla kusl HAKIlešení, aby po něm mohli slézt dolů ti, již se pokoušeli zachránit na římsách oken, a pogromisté se snažili to lešení povalit.
     Neudělali vůbec nic, když konečně přijeli hasiči s JEDNÍM žebříkem a pogromisté se jim snažili zabránit v pomoci hořícím a napadali i hasiče.
     Neudělali vůbec nic, když pogromisté mlátili baseballkami ty, co se jim podařilo dostat se ven okny v prvním patře a přízemí.
     Neudělali vůbec nic, když pogromisté mlátili jak napadené, tak lidi, kteří se jim snažili pomoci a poskytnout jim první pomoc.
     Neudělali vůbec nic, když pogromisté bránili sanitkám a lékařům dostat se ke zraněným.

     KDYBY měli napadení k dispozici ostřelovače, tak by před tím barákem zůstaly na zemi desítky mrtvých a zraněných. BOHUŽEL žádné ostřelovače k dispozici neměli; protože pak by nejspíš uvnitř domu nezahynulo tolik lidí.
     A podle fotek spíš střílel někdo DOVNITŘ domu, protože někteří mrtví se nacházeli v kancelářích bez jediného náznaku hoření a zadýmení a oni sami neměli na tělech žádné stopy ohně.

     • Občan napsal:

      Pro ilustraci:
      http://ani-al.livejournal.com/1705540.html?view=7650884

      Upozorňuji, že to jsou hodně ošklivé fotky. Nejhroznější je snad ta první, na které je mrtvá žena v sukni.

     • Jan Čermák napsal:

      Četl jsem jen tohle :http://zpravy.idnes.cz/ukrajina-odesa-nepokoje-fotbal-dzu-/zahranicni.aspx?c=A140504_123825_zahranicni_aha
      a myslím zřetelně podotkl,“ jestli se tomu dá věřit“. Dav umí být zlý, a i když se vrátíme na majdan, zdá se, že na Ukrajině s ním někdo těžce manipuluje. Jestli to je CIA či FSB se tu hádáme už několik měsíců. A myslím, že z otevřených zdrojů se pravdy nedobereme. Mě to hlava nebere. Kdo může mít zájem na tak hrozivé destabilizaci tak obrovského státu. Není to Bosna…. Já vím, že amíci jsou schopní všeho, ale tomuhle se stále zdráhám uvěřit.

     • zemedelec napsal:

      Pane Občan.
      Tak rozporuplné a do očí bijící nesrovnalosti,to nejde nechat člověka chladným.
      Co mě zaráží,že to ani moc nezakrývají.Pro mě je to jasné,za každou cenu vyvolat ozbrojený konflikt.

     • český maloměšťák napsal:

      Ta akce jde na vrub ukrajinské lumpenelitní vládě a těm, kdo ji pomohli dostat se k moci…ale také těm, kdo ji i nyní podporují a hodlají ji podporovat i nadále.
      Tedy i Vy a já budeme brzy spoluviníky.
      Jen co se tam začnou hrnout peníze z EU, z IMF….pokud tedy lidé ty lumpenelity nesejmou, ale to půjde těžko, pokud už se tato lumpenelitní vláda stala de facto vojenskou juntou opírající se o paramilatntní skupiny typu komand smrti, spíše půjde o permanentní guerillovou válku, bojkot, sabotáže atd.
      Paradoxně však budeme takto podporovat i Rusko, tamní oligarchy – dá se celkem snadno dopátrat, kolik že to celkem Ukarjina /firmy, včetně bank a veřejný sektor/ dluží – Rusku, ruským firmám , včetně bank a ruskému fiskálu.
      I to je rezultát globalizace – chaos ve vyjádřování postojů, hodnot, záměrů, cílů a to absurdně těch lidí, kteří jsou hrdi na to, že žijí ve svobodném světě, kdy jsou to oni /tedy my – lidé tkzv. svobodného liberálního světa/ , kdo projevem své svobodné vůle takové hodnoty dnes a denně potvrzují, respektive měli by. Hlavní je nepřipouštět si to , takový stav, , pak se s tím dá docela dobře žít. Jenže on ten prevít existuje nezávisle na tom jestli si to připouštíme nebo ne, je tu. Co s tím ? Nechat to tak ? Problém tkzv. nechat vyhnít ? A co když to vyhnije tak daleko, že se jednoho dne probudíme už ne jen jako spoluviníci , ale jako přímí pachatelé ?
      Mám s tím problém, to, že financuji Kalousky a podobné smrady lokálnméího významu mi až tak nevadí, ti nikoho nepodpalují, nevraždí-. Nechce se mi ale podporovat pogromisty, neoesesácký šmejd. Myslím si, že v tom nejsem sám, jen máme slabý hlas, nemáme žádných pák, jen ty volby.
      A ani těch neumíme využít, i zde se bude zas volit podle těch starých, předpotopních klišé….
      A na občanskou neposlušnost se asi nezmůžeme, kdo by se chtěl nechat připravit o majetek , Thoreau je sice velkým vzorem, ale on to měl jednoduché, téměř žádný majetek neměl, to se to občanskoneposlušnuje ! Pche, nemít majetek, taky bych byl občansky uvědomělým.
      A je /Thoreau/ bohužel i vzorem, kterého pak už nikdy nikdo nenásledoval, jeho moudrost je zapomenuta, zřejmě navždy, je pohřbena v banalních sděleních typu “ šak ono to nějak dopadne“ anebo ve hrách na individuální autarkii postmoderního věku.

      Majetek dělá někdy z lidí zbabělce, je to divné zjištění, obvykle se tvrdí, že majetek naopak lidem dodává nezávislost, svobodu a tedy i odvahu…a náhle bum ho ! – kdybych neměl to a to a pak ještě rozdělané to a to, tak bych býval do toho šel…ale tak ? …a sám ?! Jsem snad padlý na hlavu, kámo ? Ještě bych mohl přijít o všecko ! Co budu dělat pak, kdo mi co dá ?

      Raději si zapívejme :

      A je to. Zas bude dobře.

     • Občan napsal:

      Jestli máte účet na „rouře“, tak doporučuji ke shlédnutí ještě tenhle dokument:

      Možná to po Vás bude chtít přihlášení.

     • Jan Čermák napsal:

      Občan
      Nic to po mně nechtělo, díky. Strašlivé. Připomíná mi to tu Bosnu, před půlrokem bych nevěřil, že je něco takového možné. Pořád se učím. Jen..zachovám si maličký /1%/ střípek nedůvěry k mediální manipulaci. Totiž vzpomeňme nepokojů v Vansdorfu, myslím, že by z toho taky sestříhali výživnou věc….a vlastně možná ty kořeny obého jsou stejné? Jen je to tam v mnohem větším měřítku.
      pan maloměšťák
      Thoreau :-), S majetkem to bude ještě složitější. Mám na tohle Cimburu. Byl úplně soběstačný, tedy svobodný. A měl majetek. My námezdní otroci na trhu práce se prostituující s hypotékami jsme nesvobodní, pravda, ale ti i kousíček níž to mají ještě horší, snad bezdomovci, ale potkávám je poměrně často a myslím, že z toho nemají většinou pojem.
      A změnit něco jiného než sebe? Těžko. Volbami určitě ne. 🙂

     • standa.e napsal:

      Jan Čermák:
      Určitě v tom dokumentu manipulace je ukryta také. A víc než jedním procentem. O tom nepochybujte.

  • Jan Čermák napsal:

   Naivní rozhodně jsem, bohudík. Já po Rusech chci jen , aby se chovali slušně, neobsazovali cizí území, a rozumně, nepřilévali do ohně konfliktů.
   A po NATU bych chtěl to samé.
   Naivita to je, ale racionální.
   Máme jedinou společnou ideologii Rusko a NATO – peníze. Když opomenu ruské pravoslaví o kterém píšu výše.

   • kchodl napsal:

    Zatím je právě tak, že „opričnicky“ se chová právě Západ. Teď psali, že kyjevská junta buduje ty svoje „Národní gardy“ za peníze oligarchů, hlavní spojenecký oligarcha Kolomodský platí dva prapory, Tymošenková jeden. Techniku dodává armáda (která s tím nechce mít nic společného). „Kandidát na prezidenta“ cukrátkový král Porošenko platí zahraniční oddíly a poradce, prý v počtu asi 300, kterým se urychleně vystavují pasy. Aby to netlouklo do očí, nejsou ze západu, ale z Polska, Litvy a Lotyšska. A juntě radí poradci CIA a FBI.
    Noční „komanda smrti“ už taky fungují. Je to vyzkoušené schéma z Jižní Ameriky.

    • český maloměšťák napsal:

     Pokud je to tak, tak Reichskanzlerin Merkel musí už pod nosem rašit knírek.

     Divím se, že německá veřejnost je stejně zneschopnělá jako český dvorek.
     Asi už fakt utzrál čas , zřejmě je už zapomenuto, co se kdysi stalo, so jejich dědci napáchali na východě. Často ve spolku s ukrajinskými nacionalisty / mj.častými to dozorci v nacist, koncentrácích/.
     Kurva, kdo by to byl býval řekl sto roků po spuštěníí WW1 , …no nic, volby do EP dost napoví, jestli ještě existuje vůbec nějaký lid, anebo jde už jen o ovladatelnou amorfní masu.

     • standa.e napsal:

      No, na stranu druhou alespoň ty ARD a ZDF přicházejí občas s „pochybovačnými“ příspěvky (jako třeba „Kdo skutečně střílel na Majdanu“?) U nás vám Novinky už bezostyšně píší do titulku: „Rusové dobyli Slavjansk zpět“. Tak už nás na tu válku uvykají, říkal jsem si při tom.

     • Občan napsal:

      Ono to s tím dobýváním není ZATÍM zase až tak horké (naštěstí).
      Pokud v daném městě neoperují žoldnéři z „Pravého sektoru“ podporovaní žoldnéři z „Blackwater“, tak ukrajinská armáda má válčení proti vlastním lidem dost na háku.
      Před chvílí jsem koukal na video z Kramatorska. Po nějaké hlavní ulici přijela dvě ótéčka plná vojáků. Proti nim stála skupina asi 70 lidí s koly a nákupními taškami; spíš starší lidé. A nejdřív volali, pak i křičeli na vojáky, aby jeli pryč (taky že jsou fašisti, tohle je jejich město a jejich země a že přece nebudou střílet do spoluobčanů).
      No, a po cca 10ti minutách se ótéčka otočila, vojáci na ně vylezli a odjeli pryč.
      Podle videjí z míst, kde mají probíhat tuhé boje, je v daných obcích a městech víceméně klid (byť napětí je znatelné a kdo může, tak neleze na ulici), barikády jsou tam, kde mají být, jejich obránci také.

      Horší jsou výše zmínění žoldnéři, protože ti objíždějí okraje měst a vesnic a terorizují, zastrašují a vraždí místní obyvatelstvo. Vojáci se od nich fest distancují.
      Dělá to na mne dojem, že kdyby minimálně část ukrajinské armády mohla, tak Jaceňuk už by měl donáckováno. Proto také ten grázl urychleně buduje „Národní gardu“ z kovaných nacistů; a proti ní asi ani armáda nic nezmůže.

      Ale máte úplnou pravdu v tom, že propaganda nás připravuje na válku, jako by již propukla. Proto je dobře chodit na „rouru“ a sledovat svědectví místních obyvatel.

 18. zemedelec napsal:

  Pane Puck.
  Mne se to jeví jako záměr,oslabit armády nově vstupujících členů do NATO a čekat na pomoc USA.Uvažovat o samostatné obrané schopnosti Evropy,to je podobné jako uvažovat o jiné měně než dolar.I kdybychom měli půlmilionovou armádu,jenom posilujeme NATO,jinak nic.

  • Puck napsal:

   Ale ne ! Amerika potřebuje zbrojit. Amerika potřebuje kšeft a Evropa se cuká. Teď už nemůže.

   • standa.e napsal:

    Asi takhle – že se nejsme schopni ubránit je zjevné – a zjevně na to doplatíme. Pokud zvýšíme výdaje na zbrojení (a nakoupíme u US firem) a budeme poslouchat a konat poslušné kroky, uvolní se USA ruce k prosazování svých zájmů jinde a ještě (díky našemu zbrojení) zbohatne. Takže Ukrajina a rozeštvání všeho co šlo v našem okolí je spíš taková pojistka, abychom byli správně motivováni – a zároveň se nesjednotili příliš. Nevěřím prostě, že by v případě rizika skutečně jednotného postupu EU a samostatné politiky toto USA i v rámci NATO dovolily. Takže chce se ponás, abychom nakupovali – ale nesmíme být zase příliš silní. Proto ty dárky Arabského jara, atp.

    • Občan napsal:

     A aby si státy EU půjčily na ty nákupy u těch, od nichž budou nakupovat.
     Takže za ten šrot zaplatí dvakrát.

     • standa.e napsal:

      Však kde jinde by si půjčovat měli? 😉 Ono to pak na úrocích jistě naskáče i na víc než dvakrát…

 19. okolojdoucí napsal:

  Mě Sorokin nepřijde úplně marný. Pokud pominu formu a rozvláčnost, která mi nesedí, pak taková hyperbola na téma „KGB jako základ státu“ není úplně od věci. Nekontrolovaný a zřejmě už asi nekontrolovatelný růst moci „tajných“ v Rusku a USA je zřejmý. V Americe není vždy jasné, za koho to vlastně kopou. V Rusku je ztotožnění ruské státní ideje s těmi, co se znají z Lubjanky, výraznější. Oba systémy však bez problémů semelou jakéhokoliv nepohodlného jedince, přičemž na straně USA ještě přetrvává určitý sentiment vůči vlastním občanům. Ve směru navenek to u obou asi vyjde nastejno.

  Nemohu si pomoci, ale přijde mi, že USA a Rusko čím dál více konvergují, zatímco Evropa ještě dospává svůj poválečný humanistický sen. V Evropě se má „holota“, pokud si mohu zde frekventovaný výraz vypůjčit, zatím stále relativně nejlépe. Celé dění na Ukrajině je zaměřeno proti „holotě“, proti Evropě s jejími ohledy (zbytky ohledů) vůči člověku, vůči lidem. V okamžiku, kdy v Evropě nazrává pocit potřeby změny a emancipace z amerického poručnictví a strašení musulmany ztrácí na síle, je potřeba ji opět sevřít do ideologických a ekonomických kleští Západ-Východ. Pak budou ty správné „dividendové toky“ i nadále zachovány. Oni už si to „akcionáři“ na obou stranách „kleští“ přeberou. Hlavně, aby kvůli tomu nemusela být válka, ani ta nejaderně markýrovaná.

 20. český maloměšťák napsal:

  Gewehr
  Co to je “ ruské firmy “ ?
  Človíčku nešťastná, Vy žijete někde v 19.století.
  Dnes jsou relevantní firmy tak majetkově, finančně a zájmově /např Exxon – Rossněft joint venture – pro offshore oil fields developing/ propojené, že se těžko vejdete do tak jednoduché kategorie jako je např. že “ ruská firma to nezvládne“, to je nesmysl..
  Kapitál je dnes zhusta odnacionalizován, jestli jste si neráčil všimnout. Kapitál jde za příležitostí, jakmile splaskne hyperinflační bublinka na akciových trzích, půjde se za spotřebou, začne zas komoditní boom..

  Všude je mnoho plynů, ano zůstaňme u toho, že v tom s Vámi souhlasím. Moc plynů, tam i onde.
  Občas se sice ukáže, že to byla blamáž /viz Polsko a břidl. plyn/…ale nevadí, pro klid Vaší duše s Vámi souhlasím a tento dialog bych tak s dovolením považoval za ukončený, skutečně se mi nechce probírat geologické formace, najděte si jinou oběť, ano ? 🙂

  Btw – co vím, tak to byl Janukovyč, kdo podepsal smlouvy s Chevronem a Shellem, ne ?
  Nebo to byl jeho duch ?
  MOžná že i tam je třeba hledat další souvislosti proamerického puče v Kyjevě….

  http://www.gazprom.com/about/production/projects/east-program/

  Nevypadá to jen na ty naleziště co uvádíte vy. Ale možná jde o propagandu , neověřoval jsem to.

  Ostatně je kouzelné, jak se umíte od svých výzev k neplacení ukrajinských dluhů Rusku , dostat k tomu, že varujete Rusy, že se bez západních firem neobejdou. To je trochu na hlavu, ne ? To už nejen postrádá logiku, to zavání grafomanstvím. Anebo chcete v Rusku zřídit protektorát ?

 21. vonrammstein napsal:

  Budiž. Ty překlepi a hrubki jsou součástí překladu, nebo je to Vaše vlastní iniciativa, pane Čermáku?

 22. palosino123 napsal:

  Ledoborcéé..! Pozór! Pochodem vchod! Směrem na ropná pole! Na Sevéér! Průzkum, výzkum, pojmy, fakta, no ty vole! Kdy už konečně vyšleme ty ponorkové svazy, stíhače, flákače, kmotry i ty stíhačky, sakra, Ne? Pár jich uhoří a na Jizerce mrazy! Krák, krák německy na JA! Věda! Ledoborcové, pochodujem, jdeme, jdeme, aťˇje nás plná Ploščaď Krásnaja…! Á ráz, dva, holoubkové, křídla sílí…suroviny, statusy, hořce Maxime, pojídáš ty rusofily. I ten průjem.
  Národ Švejků se zbláznil!
  Takovéhle březové háje tady nerostou:

 23. Petrpavel napsal:

  Na dobrou noc všem znalcům i „znalcům“ ruské duše ….

 24. jezevec napsal:

  genau. a o mně vlk říká, že hulim hustej matroš. pche! jest mi třeba se ještě hodně učit.

 25. Evix napsal:

  Zrovna se dívám na NGCH o Buchenwaldské bestii http://blackdeadangel.blog.cz/0703/ilse-koch-zivotopis V USA se objevilo stínítko, u kterého bylo prokázáno, že pochází z Německa a je vyrobeno z lidské kůže 😦

Komentáře nejsou povoleny.