Identitární panika sebeoptimalizovaného eurovoliče


napsal Kopelman

Poslední měsíc jsem přežíval v hektickém tempu, které jsem si způsobil rozhodnutím podstoupit muka tyranie sebeoptimalizace. Ti z vás, kteří nemají ponětí, co tyranie sebeoptimalizace je, vězte, že jde o pojem Václava Bělohradského, který přejal i maskot oranžové eurokandidátky Jan Keller. Označuje proces, kterým člověk na své vlastní náklady neustále přizpůsobuje svoji kvalifikaci aktuálním potřebám zaměstnavatelů. Ekonomicky řečeno jde o stav, kdy investování do obnovy opotřebovaného lidského kapitálu je věcí „sebeodpovědného“ jedince, který přece když chce, tak si práci najde, že? Už tak má ten kapitalismus dost problémů, a kdyby ještě firmy okrádaly akcionáře kvůli zcela nepotřebnému rozvoji svých zaměstnanců, tak to by krize nikdy neskončila. A teď, když zase začínám vnímat aktuální dění, se mi naše milé politické strany snaží do sítnice vypálit svá eurovolební hesla.

Dal jsem na doporučení vlka a zkusil jsem volební kalkulačku. Když jsem odpovídal na srovnávací otázky, pochopil jsem, co znamená pojem endogenita (mající příčinu sám v sobě) integračního procesu EU. Říká se, že význam úřadu se tvoří pouze posilováním vlastní důležitosti, nikoliv skutky na zlepšení obecného blaha. Otázky volební kalkulačky vymykající se rozumu mi tuto tezi okamžitě připomněly. Rozladěn jsem doklikal do konce a největší shodu s minimálními rozdíly jsem měl s Piráty, Moravany a KSČM. Jako Brňák jsem netušil, že Moravané ještě existují, vždycky jsem si myslel, že zemřeli současně s Havlem „zabitým“ dr. Boleslavem Bártou. Tak vida, aspoň budou mít někteří zde diskutující radost, že i ten čtyřicátník už není tak zblblý, aby volil novodobé korporátní fašisty, kteří budou hlasovat ANO na všechny návrhy evropské komise a pojistili si tak oné dotace, nebo aby volil ty samé sociáldemo imitátory Schulz-Zemano-Zaorálkovského ražení. Stejně si myslím, že Kellera doporučil Sobotkovi pragmatický Babiš, protože to je hra s kladným součtem pro všechny strany. Babiš se Sobotkou se zbaví uznávaného kritika domácích poměrů a Keller sníží sociální rizika svých potomků.

A koho že budu volit? Nevím a v politickém smyslu začínám chápat další Bělohradského geniální pojem identitární panika. Cituji žijícího klasika: „Paniku, která dnes zasáhla západní civilizaci, nazvěme identitární. Jejím rozhodujícím motivem je strach z příchodu světa, v němž budou vládnout kulturní cizinci, zejména muslimové, s nimiž se nedomluvíme. Film Clinta Eastwooda Gran Torino zachytil hluboce nevolnost z nevyzpytatelného Jiného, který na nás číhá za prahem našeho domu, známá jména a místa se vytrácejí ze čtvrti, kde jsme prožili celý život, nerozumíme si už ani se svými dětmi, i oni jsou kulturní cizinci.“

Já přestávám rozumět politickým stranám ve smyslu reprezentantek ideových a zájmových celospolečenských směrů, se kterými je možno se ztotožnit, když ne zcela, alespoň se skřípěním zubů. Z tohoto pohledu se ta volební kalkulačka docela trefila, i když zuby mám od skřípění úplně odřené. Piráti jsou pro mě jediní reprezentanti moderní pravice s určitou ideovou základnou. Moderní levice, jako je např. v Německu, u nás neexistuje, jediní ideoví reprezentaci levice jsou u nás komunisté. Co si s tímto výběrem mám počít? Nakonec u mě spíš rozhodne modernost myšlení, než levicovost či pravicovost. Z takzvaně pravého spektra jsou pro mě ostatní strany neakceptovatelné. ODSácká Petice pro korunu je vrchol pohrdání inteligencí voliče. Takový program je možné vyložit úplně stejně jako boj Svobodných proti euronesmyslům, totiž tak, že zvolení potentáti si budou užívat prebendy a budou „bojovat“ nicneděláním, na které jsou tak dlouho zvyklí. Aby se v Práglu neurazili, tak je tu ještě TOP09. Pepíci, sorry, Schwarzenberg se svou partou je jen přestárlým Jaceňukem české politiky, jediný rozdíl je, že hajluje čírem.

Ač si podle předchozích odstavců o mně můžete myslet cokoliv, volby do Evropského parlamentu považuji za velmi důležité. Mnohonásobně důležitější, než zda budeme mít euro či nikoliv. Pokud vezmu v potaz předpoklad, že národy Česka si nedokážou vládnout ku svému prospěchu, jsme odsouzeni být nikoliv tvůrci, ale příjemci institucionálně-politického uspořádání z širšího okolí. Co je pro mě, jako voliče opravdu důležité? Za zásadní v evropském i národním kontextu považuji za určující dvě témata:

1. oslabující celospolečenský zájem o důstojné celoživotní pracovní uplatnění;

2. posilující legitimizace demokratického deficitu vládnutí.

První téma úzce souvisí s trvale rostoucí nezaměstnaností a klesajícími šancemi na důchod v přiměřené výši a věku. Nejprve se podívejme na situaci u nás doma. Úřad práce ČR zveřejnil ve své tiskové zprávě následující údaje o nezaměstnanosti v lednu 2014:

Nezaměstnanost v ČR k 31.1.2014: 8,6%

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT: 6,8 %

Počet uchazečů o zaměstnání: 629 274

Počet volných pracovních míst: 36 394

(Zdroj: http://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2014/02/2014_02_10_tz_nezamestnanost_leden.pdf)

S použitím jednoduchých kupeckých počtů snadno dopočítáme absolutní počet celkového počtu osob, z nichž je 8,6% nezaměstnaných. Pro zapomětlivé připomínám základní vzorec počtů s procenty: část = základ * procento. V našem příkladě základ = 629 274 / 8,6 % = 7 317 140 osob. Těch cca 7,3 miliónu osob je ve skutečnosti počet obyvatel ČR ve věku 15 až 64 let. Úřad práce ČR totiž počítá podíl nezaměstnaných na 15-64letých, což zahrnuje jak osoby které se teprve sebeoptimalizují ve vzdělávacím procesu a osoby, které nemají dostatek zdraví či jiných sil k sebeoptimalizaci. Jak počítá míru nezaměstnanosti Eurostat, a tedy i ČSÚ, jsem ani nechtěl ze zdravotních důvodů zjišťovat, tipl bych si na ořezání počtu nezaměstnaných pomocí více důmyslných kritérií, protože základ 15-64letých se ohýbá těžko. Buď jak buď, míra nezaměstnanosti podle Úřadu práce ČR je o cca 26% vyšší než míra nezaměstnanosti podle Eurostat/ČSÚ (8,6 / 6,8 – 1). Tuto odchylku si na chvíli zapamatujte, ještě spočítáme, jaká je skutečná míra nezaměstnanosti v ČR. Není totiž nic snazšího, protože se počítá jako podíl nezaměstnaných na pracovní síle. Pracovní sílu tvoří jen zaměstnaní a nezaměstnaní, už ne studující a zmrzačení. Počet nezaměstnaných známe, počet zaměstnaných lze lehce dohledat na webu ČSÚ, v 1. čtvrtletí 2014 jich včetně podnikatelů a pomáhajících rodinných příslušníků bylo 4 922 963 (Zdroj: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/2014-zam), tedy celkem pracovní sílu tvořilo 5 552 237 osob. Skutečná míra nezaměstnanosti tedy je procento = 629 274 / 5 552 237 = 11,3%. Čtete správně, více jak jedenáct procent. Výsledná míra je vyšší o 31% než podle metodiky Úřadu práce ČR (11,3 / 8,6 – 1) a je vyšší o neuvěřitelných 66% než podle metodiky Eurostat/ČSÚ (11,3 / 6,8 – 1).

Ve světle těchto čísel sami domyslete z následujících dvou obrázků situaci v celoevropském kontextu. Zvlášť si povšimněte měr nezaměstnanosti mladých 15-24letých a pokud EUROSTAT nesronává hrušky s jabkama, pak základem pro výpočet těchto čísel je celkový počet 15-24letých osob, včetně studujících. (Zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/0-0-04/Nezamestnanost-mladych-v-CR-a-EU)

 Kop1

 Kop2

Nechci podceňovat vaše prognostické schopnosti, takže si sami domyslíte, jak se budou dnešní mladí moci v budoucnu opřít o pevný a vysoký důchodový pilíř. Mám na mysli tzv. první pilíř garantovaný státem Už dnes je v ČR při odchodu do důchodu po roce 2018 podmínka minimální pojistné doby 35 let, což je doba, po kterou byl jedinec zaměstnán nebo pracoval jako OSVČ a platil si důchodové pojištění. Jako čtyřicátník také nemám zrovna růžové vyhlídky, jak budu plnit pojistnou dobu v blížícím se věku 50+. Mám na to ale čas do svých cca 66 let. A jakou perspektivu mají naši potomci? Představme si např. uvítaní stewardky StudentAgency: „Vítejte na palubě žlutého airbusu! O vaše bezpečí se bude starat pilot František Závozník, který právě dnes slaví krásných 69 let. Přejme mu, ať mu plné zdraví vydrží déle, než naše společná cesta do Prahy“.

Druhé téma úzce souvisí se skutečností, že podstatné agendy EU jsou připravovány a projednávány v režimu utajovaných informací. Nástrojem demokracie jsou nejenom volby, ale i široká veřejná diskuse, včetně referenda. Legislativní a exekutivní procesy EU provází stále vyšší míra utajování, viz příprava dohody TTIP. Tento proces bych nazval „NATOtizace EU“. Ostatně Oskar Krejčí správně upozorňuje na skutečnost personání provázanosti obou institucí. Mám za to, že jejich účel, poslání a způsob práce by se měly zásadně odlišovat. Aktuálním projevem trendu legitimizace neveřejného vládnutí tandemu NATO/EU v domácím kontextu je Prohlášení Poslanecké sněmovny k NATO. V těchto dnech si připomínáme smutné roční výročí úmrtí brněnského rodáka Dr. Milana Valacha, obětavého propagátora přímé demokracie. Neříkám, že forma přímé demokracie je ideální, ale forma vládnutí institucí EU se stává pravým opakem. Z ekonomie známe pojem informační asymetrie mezi producentem a spotřebitelem, která zjednodušeno řečeno umožňuje snižovat kvalitu poskytovaného produktu. Informační asymetrie se díky zvyšujícímu demokratickému deficitu stává i nástrojem dominance politické moci. Úroveň zpráv veřejnoprávních médií je logickým důsledkem.

A teď babo raď, koho volit? Než jsem tento článek dopsal, vlk přišel se svým nápadem zvolit si svého kosířského antimesiáše. Nápad je to chvályhodný, je to taky asi jediná vlkova možnost, jak nezahodit a zúročit tisíce hodin obětovaných Kose. Člověk má každý den udělat dobrý skutek, tak važně přemýšlím, že správné je navzájem spolupracovat, což znamená, že přes všechny neoddiskutovatelné výhrady vůči praktické politice ČSSD pana Osvalda zakroužkuji. Ale jistý si nejsem. Neskromně bych si přál někoho, kdo by se více angažoval v oblasti budoucích modelů důstojného celoživotního pracovního uplatnění, jako například u Pirátů na kandidátce se zjevivší Tomáš Tožička.

Příspěvek byl publikován v rubrice Kopelmanův zdrojový kód se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

94 reakcí na Identitární panika sebeoptimalizovaného eurovoliče

 1. Narcis napsal:

  Zkuste Kopelmane taky volební kalkulačku EUvox 2014 (http://eu4.euvox.eu/cz/). Mně poskytla mnohem kontrastnější rozdíly v lepším souladu se skutečnými preferencemi. Zahrnuje jen 10 stran, které má smysl volit. Lepší soulad s preferencemi dává srovnání s již provedenými hlasováními parlamentu EU i ve Škopově kalkulačce.

  • Martin V. napsal:

   Ta kalkulačka mi přijde jako by ji vytvářela „Svobodná ODS“. Co jsou to „evropské smlouvy“? Co to je „příliš daleko“ u evr. integrace? Rasisticky návodné otázky jsou taky zajímavé. Zkoumají se víc pocity než názory. Kromě toho usiluje o osobní data a politické sympatie (opět pocity) uživatele víc než o faktické názory. Pokud musím cca 30x zvolit „nepřeji si odpovídat“, je tam něco špatně.

 2. liljič napsal:

  Dalším propagátorem přímé demokracie je i jiný brněnský rodák – Petr Cibulka

 3. zemedelec napsal:

  Pane Kopelman.
  Výborný příspěvek a doplnění pana Vlka.
  Také to vítám,kdybychom měli,takhle osobité spojení s poslancem E parlamentu.
  Ohledně počtu nezaměstnaných,máte to velmi dobře spočítané,na podobné čísla poukazují vícerý spíš odhadem.Hodnocení Babiše potvrzuji.Jak se teď předvedl ohledně daně pro OSVČ,je tam potřeba udělat pořádek,ale nějaký zázrak to nebude,jenom další zmetek.Na velké firmy nesáhne,to by postihlo i jeho.Pak si myslím,že velké množství firem daní v daňových rájích a na domácí půdě zbyly jenom ti OSVČ,které ještě více chce znechutit.

  • kopelman napsal:

   Zemedelče, díky za reakci, ta moje hodnocení politických stran jsou mírně povrchní, i proto, že velbní kampaně jsou čím dál více povrchnější, a tedy urážející. Babišovo hodnocní jsem vypálil od boku podle konjukturálního chování jiných „kapitánů“ korporací. Korporátní fašismus není nic nového, „hodím“ jsem pár hesel: Dawesův a Youngův plán neboli „hypotéka“ na splácení reparací, IBM technologie pro Hitlerovo sčítání lidu, …

 4. okolojdoucí napsal:

  Kopelmane, perfektní článek. Děkuji a zdravím Vás. Ta sebeoptimalizace Vám jde k duhu. A „vyřešení Kellera“ mě dostalo:-)
  Řešil jsem podobné hlasovací dilema jako Vy, naštěstí jsem na to nebyl sám, takže jsme mohli diverzifikovat. U nás se dostane na Osvalda i na Piráty a pana Tožičku (díky za tip) ještě „prověřím“. Přiznávám, že jej vůbec neznám.

  • kopelman napsal:

   Okolojdoucí, zdrávím Vás z orientálních držav. Moc k duhu mi nešla, utrpělo mé fyzické zdraví, protože celodenní vysedávání je skutečné zlo. Tožička není tip, ale je snad jediný z toho politického cirkusu, který aspoň trochu dlohodobě přemýšlí o tom, že člověk není lidský zdroj na jedno použítí a podstatnější než politiky „honěná“ zaměstnanost je „přestavba“ práce jako celoživotní náplně, pokud chceme zastavit směřování do džungle války lidských zdrojů.

  • standa.e napsal:

   Jo, podobná finta Kellerem ze strany ČSSD mne také napadla (viz komenty 15.5.). Využít kverulanta na chycení hlasů a zároveň ho odlifrovat pryč, aby nekecal do reálné politiky strany a koaličních dohod… Tak nějak mi to dávalo také logiku. Rozhodně nemám pocit nějaké principiální sounáležitosti vedení ČSSD a Kellera… Jen nevěřím ve stejnou míru cynismu na straně Kellera, ale možná jsem naivka.

   • Martin V. napsal:

    Speciálně ČSSD už několikrát ukázala, že tohle umí. Viz např. mladý Dienstbier v Praze nebo Foldyna v Ústí.

 5. Petrpavel napsal:

  Perfektní závěr : vyšli mi na volební kalkulačce Piráti, Moravané a komunisti, mám rád Tožičku, ale budu volit Osvalda a ČSSD.
  Není nad logické uvažování při výběru 🙂 .

  • kopelman napsal:

   Petřepavle, děkuji, že jste poukázal na logiku. Vaše otevřené komentáře tu i onde poskytují cenný jiný pohled, prosím, berte můj článek i tuto odpověď jako pokus mladšího, dosud tolik politicky neukotveného jako vy, o pomoc při hledání logického závěru v podivné hře eurovolby. Myslím, že jako běžní voliči máme tak žalostě málo informací o účelu a způsobu práce Evropského parlamentu, jak níže poukazuje kchodl, že tato gigantická informační asymetrie nám znemožňuje vyvodit logický závěr. Určitou naději mi dal výrok jednoho korporátního manažera, který nabádaje své podřízené ke zdrženlivosti ke stižnostem pravil: „I jedna kapka dokáže otrávit celé moře.“. Z tohoto pohledu může být logická a účinná jakákoliv neortdoxní volba.

   • Petrpavel napsal:

    Ano, každé rozhodnutí má SVOU logiku. V tom musím s Vámi souhlasit. I se způsobem vedení diskuse z Vaší strany.
    Nemusí to s vámi „mladšími“ tak zlé, jak se může leckomu leckdy zdát 🙂

   • Leo K napsal:

    Zkuste tohle: http://europawahl.faz.net/showHome.html a zvolte ČR a český jazyk. Ohromný rozdíl je v tom, že máte možnost vyjádřit souhlas, spíše souhlas, neutrální postoj, nezajímá mě, spíše nesouhlas a nesouhlas. To už je docela pěkná paleta možností.

   • Lex napsal:

    Zkusil jsem „obě“ kalkulačky a vždy mi na prvním místě vyšel Úsvit http://europawahl.faz.net/showResult.html#party-matching. Což razantně odmítám akceptovat . Ta volební kalkulačka vyčísluje procenta souladu osobních názorů s volebními programy politických stran. Za této situace pro mě naprosto není důležitá shoda mých odpovědí na schématické a velmi rigidní otázky kalkulačky v 71 procentech s programem Úsvitu, ale ten rozdíl 29 procent s tímto subjektem, který bych nikdy nevolil. A ještě o něčem vypovídají takové stupidní kalkulačky – všimněte si prosím, když pominu poslední SZ s 50 procenty shody, tak rozdíl souladu s programem mezi prvním Úsvitem a poslední (předposlední) ODS je pouhých 16 procent!
    O čem to svědčí?
    O dvou věcech. 1. že volební programy stran se významně překrývají,
    2. že taková a podobné kalkulačky jsou na dvě věci – na nic a na h…o.

 6. Cech napsal:

  Nevím s Pitáty bych asi problém neměl ale ideologiký turista Tomáš Tožička to prosím, to po mně nechtějte.
  Prostě pokud bude tento Ideologický turista kandidovat za KDU-ČSL, tak jej beru ale šplhat po zádech pirátů, tak to u mne znamená něco jako Klára Samková a její angažovaná procházka po stranách a hnutích českých.
  Jedinou výhodou je jakási Tožičkova znalost rozvojové problematiky to je pro EU a Česko celkem aktuální.
  Jinak u nás se Tožičkovat nebude.

  • okolojdoucí napsal:

   Díky za upozornění. Jméno pana Tožičky už jsem nakonec v minulosti slyšel, jen jsem si to nespojil. Akorát mi nepřijde, že by měl ideologicky příliš společného s KDU-ČSL. Dle jeho „internetové stopy“ nevypadá zrovna na šplhouna. Ale uznávám, blíže ho neznám. Vy ano?

 7. Eddie napsal:

  Vyslo mi TOP09, tak to necham.

 8. kchodl napsal:

  Zdravím sebeoptimalizátora, duchovního druha bojovníka v „rat race“ naší krásné nové doby.

  Jak jste správně podotkl, kapitalista už nechce platit firemní vzdělávání, raději přijde k hotovému. Ostatně, hodně „agentur“ většinou krachne nebo se velící bílý kůň ztratí, když má přijít k vyplacení prémií a nasmlouvaných odměn. Ideální zaměstnanec je ten, který všechno umí a před výplatou ho můžete zastřelit nebo něco podobného. A kdo je dneska kapitalista, kdo je agentura ? Místo kapitalisty máme jen dělníka kapitálu, drceného systémem naprosto stejně jako jeho ovečky. Všichni se tak mění ve vlky. No nic.
  🙂

  Co se mi zdá zásadní a mám dojem, že to málo lidí chápe, že volby do EU parlamentu jsou o něčem jiném než parlamentní volby.

  Předně, EU parlament není parlament. To by znalce EU nemělo překvapit. Novořeč naprosto ve všem. Kdyby něco neschválil, aparát EU to prožene jinou cestou, kde schvalování tou lidskou stafáží pro média nepotřebuje. Změní tomu název, přidá to do jiného zákona, … metod je mraky.

  Když už jsme u toho, Evropská unie je také falešný název. Jak jste správně popsal proces NATOizace EU, vylézá to na povrch velmi výrazně. Mělo by se to jmenovat Evropská podřízenost.
  Je to nejlépe vidět na tom, co EU provádí za vnitřní i vnější politiku – zcela proti zájmům EU.

  Takže takový je to spolek.

  Proto naprosto nezáleží na politických názorech zvolených „poslanců“. Jde jen o lobbing pro naší zemi, lhostejno v jaké oblasti. Podívejte se na Poláky, na které mnozí – často oprávněně – koukáme skrz prsty. Oni to pochopili dávno, ohledně EU věcí vystupují zcela svorně, jako národní reprezentace, ale potichu, jelikož slovo národ a národní zájem je v EU sprosté slovo. Takže Poláci mají na rozdíl od nás třeba dotace do zemědělství. Proto je mnoho žrádla v obchodech z Polska.
  A tak dále.
  Zatímco naši pitomci hlasovali vždy podle jakýchsi politických klíčů. Jeli výměnné obchody jen na svoje triko, o naši zemi jim nešlo.

  Jediné, o co jde, je lobbing. Proto je třeba volit lobisty. Čím větší a více zaháčkovaný, protřelý parchant, tím lépe. Tedy Telička.

  Že se spojí s liberály ? Kteří prosazují všechna svinstva, co jich jen je ? Jsou pro TTIP, multi-kulti, genderismus, … No a co. Jsou tam nejsilnější frakce. Vždy, když jde tlusté do tenkého, je dobré být na straně vítězů. Ze strany poražených nejsou argumenty jaksi moc slyšet.
  Stejně to tak dopadne – TTIP bude schválena. Všechno, co ta klika chce, bude schváleno. Nepochybně. Jde jen zalobovat a vytěžit z těch hrůz nějaké výhody.

  Chápu, že to někomu zní jako Háchovy argumenty. No ale nebyly ty argumenty pár let docela na místě ? Nepřispěl třeba Hácha k záchraně mnoha lidí v Protektorátu, když už to svinstvo tady bylo ? Nedal on tím vlastně možnost vzniknout skutečnému odporu – za to počítám zahraniční vojsko, především. A komunikoval s Benešem, skutečnou vládou.
  Zdá se mi, že v této analogii se nalézáme zhruba týden po 15.3. 1939. Náckové mají sebevědomí a chystají se do velkých akcí. Ale dostanou na zadel. Jako vždycky.

  Volit Piráty je asi nejlepší alternativa. Ale má to vůbec smysl, jiný než protestní ? Myslíte, že odmítnutím ACTA se něco reálně změnilo ? Vlastně nic. Že tak nemohou kriminalizovat stahování ? Kdyby ano, už by net byl plný super P2P nebo utajených protokolů a úložišť, zaručujících anonymizaci. Když Vás budou chtít dostat, pošlou Vám do počítače dětské porno nebo návod na domácí výrobu atomovky. Pokud nejste profík na bezpečnost, neubráníte se. A profíkovi se klidně tajně vloupou do bytu a nasadí mu to tam jinak.
  Myslíte, že Piráty někdo v EU bordelu přizve k jednáním o TTIP ? Nebo Kellera ? HEHEHE.

  Hezký den, dnes je opravdu natolik krásně, že se loučím s Kosíři, je škoda sedět u mašiny, když člověk nemusí.

  • fotrák napsal:

   Kchodle, děláte mi v tom na poslední chvíli zmatek! .-)

  • jezevec napsal:

   není u lobbyisty poněkud důležité i to, za co lobbuje?
   opravdu budete volit jakýkoliv sajrajt jen proto, že má „šanci něco prosadit“? pak by asi bylo nejlepší, kdyby se všichni dohodli na jedné straně, která má absolutní šanci prosazovat? jenže já tu dobu pamatuju a nežil jsem v ní rád – radši si vyberu systém, kde každý má šanci něco prosadit a jednou uspět.
   mimochodem – je zajímavé, že ze všech partají, kteří mají reálnou šanci uspět ve volbách do europarlamentu, jen jeden lýdr nebyl členem předlistopadové ksč – komunistka.

   • Petrpavel napsal:

    Byla by ta Vaše poslední věta, jezevče, hezkým vtipem, jenomže je to holá (neříkám bohužel, ani že smutná) pravda. Co s tím?

    • jezevec napsal:

     co s tím? no nic 🙂
     jen že za všechno (politické, ekonomické, morální atd) zlo v naší zemi můžou komunisti. zaprvé ti předlistopadoví, co nalezli do všech ostatních stran, a ovládli je – no a ti opravdický, co se nestydí za to jméno, ti mohou vždycky za všecko apriori.

    • standa.e napsal:

     No, asi už nic. Tak dlouho se u nás strašilo návratem Habsburků, až přišel Hitler a po něm Stalin. Opět jen minulá válka sloužící k zakrytí té dnešní.

  • kopelman napsal:

   Milý spolubojvníku Kchodle, můj čas nad článkem nebyl marný, váš komentář je dostatečnou protihodnotou. Neskromně jsem čekal právě komentáře, které by pomohly několika málo procentům přemýšlejících. Přemýšlejících třeba o panu Osvaldovi. Vaše argumentace je naprosto racionální a neideologická, ale mám s ní taky jeden problém. Přes všechny korporátní mlýny, které mě melou, ještě trochu cítím, že jsem člověk, tedy bytost, která je schopna spolužít s ostatními jen s mozkem v srcdi.

  • takyvlk napsal:

   Jste divnej. Dospějete k názoru, že nejlepší volbou jsou piráti, a volíte komunistickýho kariéristu.
   Já myslím, že volit Piráty má i jiný smysl, než čistě protestní. V jejich oboru aktuálně zuří nejvýznamnější boj o internet, o naše soukromí, naši svobodu. A i když jej piráti třeba nevyhrají, aspoň získají nějaké informace, případně mohou nasypat trochu písku do soukolí.
   A ve volbách piráti tentokrát uspějí, takže ani propadlé hlasy to nebudou. Viz výsledky studentských voleb.

   Lobbing -> dotace -> zadlužování. Proč o to tak stojíte?

   • Leo K napsal:

    Nevím jestli Piráti uspějí, ale moc si to přeji. Chtěl bych upozornit, že Piráti skutečně vedou boj o to nejcennější. Už jsem to tady vícekrát psal. Kdo souhlasí kvůli bezpečnosti se ztrátou soukromí, ztrácí obojí. A bezprostředně to souvisí s TTIP a s kukuřici, která je v USA dotovaná. Našlápnuto mají i v prvcích přímé demokracie, která je nezaslouženou Popelkou české scény. Hlavně proto, že se voliči nechali unést manipulačními frázemi o ureferendování, o blbosti normální populace, o tom, že nás většina umlátí, protože si vyreferendují bezzdanění a podobné infantilní pitomosti. Přitom celých 25 let od převratu se přemýšlí, jak umlčet jakoukoliv menšinu. A protože referendum je nástrojem menšiny, tak se vlastně nedivím, že při zmínce o nenaplněných předvolebních slibech – co se týče referenda – mají politici a nepřemýšlející fandové pěnu u hu..pardon u úst.

 9. VaclavP napsal:

  Pane Kopelmane, co je smutné, že vy vystihnete a vidíte podstatu jevů lépe než například kandidát Osvald, A to znamená, že do voleb nekandidují elity, ale bílí koně. Takže ten Keller je vlastně lídrem kandidátky správně, ale bohužel na špatné straně.

  • okolojdoucí napsal:

   Osvald bílý kůň? To jsme ho tu odhalili 🙂

   • VaclavP napsal:

    No minimálně je to člověk , který je posledních 5 let tváří odborníka na dotace z EU, tedy těch dotací, které v operačních programech obsahujících slovo „západ“ znamenaly ostudu a tunelování. Jestliže Nečas odpovědnost za Nagyovou vyvodil, v tomto případě jde o odborníka, který za minulé tunelování nemůže. Upřes!nuju, že ČSSD měla zásadní vliv na operační prgramy Severozápad, Jihozápad a Rathovo panství

    • okolojdoucí napsal:

     Brutální problémy byly na Severozápadě, ale Karlovy Vary v tom byly z velké části nevinně a svezly se s Ústeckou bandou. Podobně na tom byla na Jihozápadě Plzeň vůči Českobudějovickým. Souvislost s Osvaldem a analogii s Nagyovou (!) nechápu. Máte něco konkrétního? Snažil jsem se sám ověřit, zda se v tomhle ohledu pan Osvald nějak neušpinil (to je pro mě opravdu důležité) a nic jsem nenašel.

     • Petrpavel napsal:

      Ruku na srdce, opravdu je to pro Vás okolojdoucí důležité?
      Nekoresponduje to poněkud s Vaším nadšením pro (tuto) věc 🙂 .

     • okolojdoucí napsal:

      Pro Petrapavla: Vlkova argumentace a určitá záruka i projevy pana Osvalda zde mě oslovily, ale pokud bych zjistil, že kolem jeho osoby panují nějaké výrazné kontroverze, prostě se tohoto experimentu nezúčastním. Ano, je to pro mě důležité i s rukou na srdci.

     • Martin V. napsal:

      Berte toho pána trochu s rezervou. Včera z věty „pan Osvald má 21 let jednu manželku“ na 4 řádcích vydedukoval, že všichni jdeme požírat odesáky. Vzdáleně se podobajícímu postupu se říká oslí můstek, ale pro takovéhle výkony jméno vynalezeno ještě nebylo …

     • Petrpavel napsal:

      Martinovi V. : navrhuji „můstek osla“?
      Okoljdoucímu : pokud by jste pravdivě argumentoval důvod svého výběru, měl by jste k dispozici nějakých 450 až 500 stejně anonymních, neznámých jiných kandidátů do voleb, a ne tohoto jednoho …

     • okolojdoucí napsal:

      Pro Petrapavla: To Vám nerozumím. K úváhám o kandidátce ČSSD a Osvaldovi mě přivedl vlk a Osvald sám. Už pro mne prostě anonymní a neznámý není. A pokud by bylo na výběr dalších 450 – 500 „osvaldů“, tak bych se opravdu nezlobil.

     • VaclavP napsal:

      Souvislost je ta měřmě všem stejným metrem. Jako třeba senátor Kubera nemůže za premiera Nečase, tak pan Osvald taky určitě nic netuneloval, ale byl aspoň čas na špatné lodi. A v polizice bohužel platí presumce viny jak svého času říkal Paroubek a Sobotka

    • vlkp napsal:

     Václave
     ty jsi naprostý mimon. Jinak to nazvat nemohu.
     Bud tak laskav a znovu si přečti článek Ing. Osvalda. O tom, co ohledně eurodotací dělá on.
     Nemá ani se Severozápadem, ani s Jihozápadem, ani s e Středočeským krajem vůbec nic společného! Respektive s jejich loupežemi bruselských penětz. Al e když bys náhodou šel do hloubky na Severozápadě, tak zjistíš, že jsou zavřeni a vyšetřováni zejména lidé z okolí exhejtmana Šulce a tedy ODS. Podobně začátek kradení na Jihozápadě -mimochodem, pokud vím, soudy dopadly pro vyšetřované dobře, tak oni pokračovali v tom, co původně nastavil jihočeská Zahradník a plzenský Zimmermann. Oba opět z ODS.
     Stejný , naprosto neinformovaný úlet jako tvoje minulé konstatování, že jde na Kose o podporu Chovance a jeho křídla. V souvislosti s informací, že Ing. Osvald odešel před pár týdny z pozice Chovancova náměstka!!! Pro mne naprosto tristní systém uvažování. Ale hlavně – totální neznalosti základních faktů.

     • VaclavP napsal:

      Vlku pouze nabízím jiný pohled v rámci vyváženosti místního media. Paušalizaci používáš taky, když trvrdíš ( respektive mnoho zde diskutujících ) , že ODS kradla. Stejnou paušalizací já docházím k názoru, že ČSSD tunelovala EU fondy na západě Čech. Když šel pan Osvald do politiky musí být schopen čelit i podpásovkám. Má to tu trénink zdarma

     • vlkp napsal:

      Ohledně ODS nikdo nic nepaušalizuje: ŽE ODS je synonymem zlodějny a korupce přiznal i dokonce Nečas osobně na posledním sjezdu, kde byl zvolen předsedou. V Brně. Na Kose je o tom velký článek. To si snadno najdeš. Takhle byli a jsou vnímáni lidmi. A nic se na tom nezměnilo.
      A byl bys tak laskav a vysvětlil mi, která z tvých vět z dalšího textu platí?
      Tohle:
      Vlku pouze nabízím jiný pohled v rámci vyváženosti místního media.
      nebo tahle?
      Když šel pan Osvald do politiky musí být schopen čelit i podpásovkám. Má to tu trénink zdarma
      Obě najednou nemohou platit.

      Pokud by platila ta první, tak ti sděluji, že tady nikdo žádné vyvažování nepotřebuje! Nejsme ani ČT ani ČRo. Už jsme ti psal jednou, že jsme soukromý blog.

      A jestli náhodou myslíš vážně tu druhou možnost, že jako pan Osvald tady potřebuje podpásovky, tak.. tak snad bys měl zvážit, jestli sem chodit. Já tu nikoho na podpásovky nepotřebuji!!!
      A znovu, opakovaně, doporučuji, aby s někde zjistil, jak zatím dopadla šetření a soudy v případě Jihozápadu. A pak cosi psal na tohle téma.
      Já nemám žádný problém konstatovat, že socani také kradou. A hodně.A že jestli rychle nezmění svoje chování, dopadnou během pár měsíců jako ODS:
      Ostatně – leckdo si tady možná ještě vzpomene, že jsem loni po volbách doporučoval Sobotkovi, aby to zabalil. Protože ho čekají dvě těžké dvě těžké volební porážky. Podle mne nepřežije podzimní senátky a komunálky. Já bych to jeho místě, při tom výsledku, co měl ve velkých volbách – udělal.
      Tohle jsme milej Václave P. zde prokazatelně na Kose napsal. Na vyvažování tu fakt nikoho netřeba. A už vůbec na rozdávání podpásovek. Jestli chceš Kose poskytovat tuhle službu, tak jsi tady totálně špatně.

 10. Germanicus napsal:

  Ač jsem o generaci starší, mluvíte mi pane kolego Koplmane z duše. Co se týče eurovoleb, nedříve jsem (po zjištění, že za socany kandiduje jako č. 1 Honza Keller) měl jasno. Kellera půjdu volit všema deseti. Jenže, pak začaly socanské veletoče ohledně Ukrajiny (zejména Zaorálek) a já se obrátil ke Katce Konečné (mám stejný názor a hodnocení jako nedávno napsal Laco G.) a dr. J. Maštálkovi (mimochodem docela pilný europoslanec, mimo jiné zařídil a zprostředkoval řadě studentů krátkodobé stáže v Bruselu). Značné problémy mám však s Mílou Randsdorfem a Pepíkem Skálou, ale to jsem jaksi přehlížel (kroužkoval bych Konečnou a Maštálku).
  Jenže, jenže přišel vlk s kandidátem Osvaldem a jeho argumenty mě přesvědčily. Takže kroužkuji Kellera a Osvalda a kde koho ze svého okolí se snažím pro tento postup přesvědčit.

  • Germanicus napsal:

   Jo, docela mě potěšilo, že ve svém textu citujete Oskara Krejčího.
   Využívám tedy příležitosti a upozorňuji Vás (i případné další zájemce), že Oskarovi Krejčímu vyšla v těchto dnech knížka Sametová revoluce. Vlkovi, se moc omlouvám, že poněkud zneužívám diskusi k upozornění na tuto knížku. 🙂

   Click to access let%C3%A1k%20Samet.pdf

  • Petrpavel napsal:

   Také vaše rozhodnutí Germanicusi má SVOU logiku. Typické veletoče a dumání tzv. středového voliče-přítele spojeného pupeční šňůrou s ČSSD, ale vnímajícího lavírování jejího vedení a jejich bafuňářských kádrů. Budiž pro vás uklidněním, že zdaleka nejste sám. Je to léčitelné, obecnou logikou, fakty, já už jsem vyléčený.

  • kopelman napsal:

   Germanicu, moc mě těší, že mí kmeti mi rozumějí 🙂 Zvláště ti, kteří neunávně rozsevají osvětu. Ale jak řekl tento týden na Čro2 multi-dr. Max Kašparů, valného dopadu to nemá.

 11. jezevec napsal:

  pane kopelman, ten argument se sedmdesátiletým řidičem je nejen bolševická propaganda, ale ještě poněkud už vyčpělá. vy přece velice dobře víte, že ani v civilizovaných zemích na západ od aše, nejsou sedmdesátiletí piloti a horníci. člověk během života několikrát změní práci – řidiče dělá třeba do padesáti, a pak jde dělat nějakou klidnější práci, a po šedesáti třeba už jen na dílčí úvazek. holt má blbý, že z toho nevelkého platu mezi 40-50 si musí našetřit nejen na důchod, ale i na stáří, když bude sice ještě muset pracovat, ale pracovní výkony už zdaleka nebudou na 100%. zdroje totiž nejsou. a bohatí nezaplatí, ti si investují do vlastního zajištění. divil bych se, kdyby naši komunisté vymysleli cokoliv jiného, než to co funguje všude jinde v západní evropě.

  • kopelman napsal:

   Jezevče, divil byste se, tento argument s oblibou používá můj „nejpravicovatější“ kamarád „top“ manažer, dříve tradiční volič ODS, v posledním roce volič Svobodných.

  • Martin V. napsal:

   Co mají propánajána společného civilizované země na západ od Aše s Kalousko-Babišovskou republikou??? (Kromě pár desítek kilometrů hranice a časového pásma?)

  • Občan napsal:

   A japa jste přišel na takový nesmysl?
   Věk pro odchod do penze jejiž teď 65 let a neustále se zvyšuje.
   Jukněte někdy do kabin náklaďáků a autobusů se západoevropskými SPZkami.

   Při nezaměstnanosti, která je jak na západ od našich hranic, tak v ČR, považují právě ti ve věku 50+ za výhru, když se jim povede sehnat alespoň flek řidiče. Jinak jim zbývají tak leda „bezpečnostní“ firmy nebo sociální dávky. Eventuálně popojíždění se stánkem po tržištích nebo bezdomovectví.

   Jít dělat po padesátce klidnější práci šlo za socíku, kdy si člověk mohl vybírat, čím se bude živit. Dnes je polovina lidí v této věkové kategorii BEZ práce a ti, co ještě práci mají, se jí drží zuby nehty.

  • XY napsal:

   Inu, jezevče, vona ta smrt za kniplem není zase taková vzácnost a nemusí těm pilotům být ani sedmdesát. Šedesátka bohatě stačí:

   „Continental Airlines vydaly k události prohlášení, ve kterém uvádějí, že šedesátiletý pilot pracoval pro leteckou společnost 32 let a zemřel přirozenou smrtí.“
   Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/behem-letu-z-belgie-do-usa-zemrel-pilot-letoun-pristal-v-nouzovem-rezimu-14z-/zahranicni.aspx?c=A090618_173054_zahranicni_stf

   No, najdete tam další odkazy k podobným případům.

  • český maloměšťák napsal:

   Takovým věcem nahrává chaos, úsilí směřující k rozvratu státu / TOP 09/ či politického centra /události na Ukrajině – např. imigrační tsunami /.

 12. Alex napsal:

  Jako kdysi u někdejšího Vidlákova textu jsem měl problém s jeho pesimismem, podobně to mám s tímto článkem. Rozdíl tu ale je. V posledním odstavci si přece sám dle mého soudu na všechny pochybnosti přece nakonec odpovídáte sám. Ano ten klíč je ve spolupráci a ve Vašem výsledném rozhodnutí. Jen ty formulace uvozující onen závěr jsou dle mého nepřesné. To, s čím vlk přišel, přece není „jediná vlkova možnost, jak nezahodit a zúročit tisíce hodin obětovaných Kose“, to přece byl a je jeho primární cíl od počátku jeho rozhodnutí založit svůj vlastní blog – ono hledání nějakého průsečíku, přes který by bylo možno do dění v politice účinně vstoupit – jako voliči, nikoli volič – on sám. Co bránilo komukoli, aby s takovým nápadem a takto připraveným přišel kdokoli jiný.
  Popisujete-li či jsou popisovány i jinými třeba volební systém jako sloužící stranám nikoli voličům (povzdechy, že není možno volit napříč stranami jednotlivé kandidáty), martýrium jak vlastně volit, když mám takové či jiné priority, atd, atd. a politické strany jsou takové jaké jsou.
  Zbraní je přece schopnost lidí DOMLUVIT se na čemsi společném, jedinec opravdu nezmůže nic. Tu zbraň je přece možno dnes použít velmi účinně díky internetu. Reálně ovšem není možné vyhovět a sjednotit se na všech aspektech a prioritách každého jednotlivce – nota bene v politice, obsahující tisíce témat a tisíc názorů na každé z nich.
  Na čem jiném se lze domluvit než na poctivosti či odbornosti, nějaké morální integritě a užitečnosti nějaké sjednocující volby a u konkrétní osoby? Pročtěte si diskusi k danému tématu. kdyby alespoň tací či onací oponenti argumentovali. Většina z nich ale „argumentuje“ dokonce nesmyslně. Například, že by prý dali hlas Kellerovi – ač ten zjevně bude zvolen tak jako tak, nebo, že je nutno dát hlas Teličkovi, ač o něm platí naprosto totéž. A tak tu máte ty, které lze charakterizovat jako za každou cenu hledající důvody, proč něco udělat nejde, namísto hledat, jak věci posunout – alespoň o tu píď. Ony ostatní důvody jsou obdobné kvality argumentace sahající až po vskutku „vtipný“ sebeexibicionismus ohledně párečku a pivečka z fondu kandidáta. Je pak úžasné sledovat víru individualistů zprava i zleva, kterak svou individuální volbou něco podstatného změní.
  Věřit někomu a něčemu či dát a risknout důvěru, jež má šanci se i vrátit dokonce ve vícero podobách, je ovšem pro mnohé z argumentujících zřejmě naivní – prostě není nad individualismus
  – kupodivu zprava či zleva. A kandidáta grilovat, zda má názor na barvu kravaty stejnou, toť také vynikající nápad, proboha proč by měl někdo jako volič brát takového kandidáta „jen“ za partnera v naprosto obecném slova smyslu.
  A já se tam v té diskusi pane Kopelmane dočetl i mnohem více. Dokonce i od těch, od kterých bych kraviny nečekal.

  • kopelman napsal:

   Alexi, schopnost se domluvit je klíčová, účinná zbraň v dobrém i zlém. Mediální bombardování ale tuto schopnost účinně eliminuje. Škoda, že pan Osvald nevyšel této dohodě vstříc návrhem „smlouvy s kosířským voličem“. K cíli je schopen směřovat jen ten, kdo má jasný a pevný plán, poctivost nestačí.

   • Alex napsal:

    Smlouvu s kosířským voličem? Proboha, co tím myslíte?

    • kopelman napsal:

     Promiňte, vyjádřil jsem se povrchně. Mám osobní zkušenost, zkušení mě přizvali spoluzaložit firmu. Ovšem vše se dělalo ad-hoc a výsledek žádný. Moje moudrá žena správně stanovila diagnózu, nemáme žádný konkrétní plán. Snažil jsem se společníky přesvědčit o významu plánu, ale marně. Pan Osvald to tam jde zkusit na blind bez jakéhokoliv osobního/stranického písemně formulovaného záměru konkrétních cílů a způsobů jejich dosažení?

     • Alex napsal:

      To přece nemůžete myslet vážně. Jednak pan Osvald má svůj jasný plán, který zde i napsal, a jednak nepletete si trochu jednotlivce pana Osvalda s politickou stranou nebo s nějakým tím všeználkem? Ten plán je přece i zřejmý, dělat to, čemu rozumí a pokračovat v tom, co se mu už i a ne jednou i zadařilo jen účinnější formou – místo prostřednictvím pouze doporučující organizace vyjadřující se k problematice přímo v místě. Takže nablind? To je stejné jako byste chtěl tvrdit, že na to, čemu se chce věnovat nemá kvalifikaci – při stejné úrovni vstupních údajů, které máte k dispozici v této věci. Jistěže bude hlasovat i o mnoha jiných věcech, ale tam mu po většině nezbývá, než se spolehnout na ty, kteří se za politickou českou stranu či frakci EP věnují zase této problematice, jako kterémukoli jinému poslanci. Nebo si fakt myslíte, že bude postupovat tak jako Vy v případě, že budete lékaře poučovat jak má postupovat, jste-li inženýr ekonom v případě vaší nemoci? Skutečně tak postupujete? Co byste si v takové poněkud zvrácené představě o smlouvě s kosíři představoval za další obsah? Že bude hlasovat podle toho, jak mu budou kosíři diktovat? A co to bude, když tak čtu ty diskuse, nota bene aby se na tom shodli všichni kosíři? Nu pokud se domníváte, že je někdo všeználek a dělba práce dle odbornosti je nesmyslná, stejně jako, že nějaká ta elementární stranická disciplína existuje pronic nanic, pak budete mít pravdu. Ovšem to je pak mimo možnou realitu.

     • kopelman napsal:

      Alexi, každý máme právo si myslet, co chceme, zatím i napsat. Každý máme právo se i mýlit. Já jsem svým omylům rád, hodně měl naučily. Já jsem četl text pana Osvalda jako upřímné vyznání poctivého chlapa, který chce pokračovat v tom, co umí. Co jsem z jeho textu nevyčetl, je vliv této činnosti na co nejvíc členů společnosti (společenský význam) v souvislosti s evidentními celospolečenskými trendy. Vidím ho jako poctivého úředníka. Jinak s vámi souhlasím, že i to je hodně.

     • Alex napsal:

      Pane kopelmane, já se Vás v žádném případě nesnažil nějak dotknout. To za prvé. Nebudu to rozepisovat, ale ten společenský přínos je už jen přímo v té branži. Někde to myslím pan Osvald i přímo říká. Ono i to co jsem napsal není až tak úplně přesné. On i pacient a jeho dialog s lékařem má smysl. Stejně tak pan Osvald nenabízí jen až tak úzkou parketu. Víte, já tu neznám nikoho, kdo by přinejmenším občas neuhodil hřebíček na hlavičku. Pan Osvald defakto slibuje, že se Vás všech se bude ptát na názory, i těch, kteří ho zamítají, jen si vymiňuje prosazovat to, čemu porozumí, co ho přesvědčí, čemu sám bude věřit. Všichni bez výjimky byste takto měli možnost tak trochu ovlivňovat jednoho poslance EP, jakkoli, jak vlk sám zmiňuje je ta možnost malá. Podmínkou je jen se neurážet a přesvědčit argumenty, což většina okolo Kosy má šanci alespoň někde dokázat – dokonce bych řekl bez výjimky. Nic více nic méně pan Osvald nenabízí. V EP by měl daleko volnější ruku i stran té stranické disciplíny, z mnoha důvodů. Pořád jste si nejistý v tom svém rozhodnutí?
      Byl by to opravdu tak malý bonus? I třeba pro Kchodla?
      Jistě jsou tu rizika. Mnohá. Ale nestojí to za to riziko? Ten bonus? Opravdu to nestojí za ten pokus se vzájemnou důvěrou a pokus o občanský dialog?

     • vlkp napsal:

      A s kterým z kosířských voličů? je jich tu několik typů. To je jen minimální námět. Měl bych větší.
      Velmi upozornuji na důvod, proč jsem nezveřejnil jméno svého kandidáta hned v prvním článku.
      Neřekl bych například, že jsme to mi ,kdo platí jeho kampan.

   • standa.e napsal:

    No, „smlouva s voličem“ vážně nic neznamená…

 13. Petr Osvald napsal:

  Dobrý den Kosíři,
  jak jsem již nejsem uvolněn pro kampaň, takže normálně pracuji a nemohu bezprostředně reagovat. Teď jsem si tedy vzal půl dne dovolené a jdu rozdávat letáky. To jsou stranické povinnosti :-). Tak jen krátce. Tento článek, je přesně to co si na Kose obrovsky cením. Zajímavý, nestranný rozbor. Proto, kdy akce vyšla já se stal europoslancem, budu brát diskusi s vámi ne jako povinnost a závazek, ale jako jedinečnou příležitost diskuse a zdroj námětů! Jinak já jsem nemohl popsat v jednom článku všechny své postoje. Je pravda, že nejsem odborníkem na věci pracovního práva atd. Z druhé strany, nikdo nejsme odborníkem na všechny oblasti života. Proto jak jsem již psal, když něco nevím, nebo něčemu do detailu nerozumím, nedělám chytrého a snažím si sehnat k sobě lidi, kteří jsou odborníci ve svém oboru. Zásadou je držet se zdravého selského rozumu. Jinak k této problematici už řadu let v Bruselu říkám: „Věda a výzkum je jen součást rozvoje, ale podívejte se z okna, kdo tam chodí? Samí výzkumníci a vědci? Ne chodí tam normální lidé, pro ty především musíme mít práci a jim zajistit uplatnění a co nejkvalitnější život. Evropa zase musí začít vyrábět.“

  • okolojdoucí napsal:

   Už jste se představil. Nemohl byste napsat něco více k věci, vždyť nezaměstnanost se u nás region od regionu podstatně liší. Nebylo by např. lepší evidovat a řešit i nezaměstnanost regionálně, a třeba i přeshraničně? Možná by to vedlo k rychlejší konvergenci mezd mezi starými a novými členskými zeměmi, k tomu by byly počáteční dotace dobré, ne?

   Snažte se trochu víc, tady by letáky, pochvalné přitakávání a vzývání selského rozumu asi nestačily 🙂

  • kopelman napsal:

   Pane Osvalde, máte můj obdiv, že pokud byste se nějakým zázrakem dostal do Evropského parlamentu, budete dobrým „agentem“ Kosy a Vašimi „hlášeními“ z bojiště se lidé dozví něco málo o podstatě fungování této instituce. Prosím, mohl byste trochu rozvést Vaše stanovisko, že „Evropa zase musí vyrábět.“. Proč? Například Česká republika vyrábí jak barevná, ale přitom jak správně kostatují mnozí odborníci, Česká republika se potýká s odlivem dividend. Ekonomicky řečeno klesá kapitálová vybavenost práce, to je důvod proč HDP neroste, ač v ČNB a ČSÚ kouzlí co můžou.

 14. XY napsal:

  No, pane kopelmane, četl jsem sice nedbale, ale zato třikrát váš text a zdá se mi, jakkoli jste vtipný, že vám mohu vyjádřit nanejvýš svou soustrast. Nemáte to věru lehké, ale nepochybuji, že si nějak poradíte v té těžké volbě, jak už jste naznačil. V každém případě vám přeji šťastnou volbu a nechávám si pro sebe mínění, že asi z ní budete záhy rozčarován.
  To už tak v politice bývá… 🙂

  • Petrpavel napsal:

   Jsem si jist, že to zklamání přijde hned v neděli v noci. Samozřejmě pokud jste, pane kopelmane, nechtěl i tak volit první tři až čtyři na kandidátce ČSSD 🙂 .

  • Alex napsal:

   S největší pravděpodobností máte pravdu. S tím zklamáním. A nejen u pana kopelmana. Přesto si myslím, že nelze být zklamán, je-li člověk skutečně realistou. A těch rizik si je opravdu vědom. Už to, co jsem jinde napsal, že pan Osvald slibuje, neslibuje. Byla to má nepřesnost. Ale i to, co slibuje v dobré víře – onu diskusi nejspíše nebude moci dost dobře dodržet – už jen z časových důvodů ve shodě představ obou stran (třeba). Narazí na sebe představy obou stran, z nichž jedna je navíc mnohočetná. I v případě, že by to vyšlo, by byl potřeba rozum na obou stranách a dosti slušná porce tolerance, včetně skutečných a reálných možností obou stran. A mám pocit, že jedna strana očekává spíše poradenství, zatímco druhá strana spíše očekává nereálně plnění svých vlastních představ v nereálném rozsahu. Těch rizik je opravdu daleko více, než si jsme schopni sami uvědomit. A vůbec to není jen riziko nesouhlasu ve věcné rovině, samo o sobě položené v tom očekávání v nereálné rovině. Jak někdo zmínil je to experiment – se vším všudy.

  • kopelman napsal:

   XY, děkuji. O mě nemusíte mít obavy. Lehký nad textem smích ještě nemusí znamenat těžký v duši žal. Rozčarován nebudu, pokud jste četl můj text 3x, tak za předpokladu porozumění tomu druhému určujícímu tématu, posilující legitimizaci demokratického deficitu vládnutí, to ani není možné. Nedbale jsem se k tématu rozepsal v předposledním odstavci, důkladně jej rozebral kchodl. Kdokoliv si namlouvá, že některou volbou lze rozčarování eliminovat, je naivní idealista. Buď rozčarování započítal předem do svých očekávání, jako kchodl, nebo ne a bude rozčarován v každém případě.

 15. tresen napsal:

  Netykám si Honzou, Pepíkem, Luďkem, Pavlem, natož s Mílou anebo s Katkou, takže takto nezatížena mohu v klidu volit podle toho, kdo je mi nejblíž svými názory a záměry.
  Volební kalkulačka zdejší /Škopova/ i ta z Narcisova odkazu mají pro mne shodný výsledek.
  Není tedy co řešit, byť na příslušné kandidátce figuruje osoba, která mi není dvakrát po chuti. Ale přes to se přenesu, stejně jako Alex doporučuje některým zdejším diskutérům přenést se přes pana Kellera. 🙂

  • Alex napsal:

   Ale proč, to jste třešni nepochopila. A ty racionální důvody jsou přinejmenším dva. A také už je nechám obdobně Vašemu pojetí diskuse, abyste si je domyslela. Jen Vám přece jen zkusím vysvětlit, že nešlo o přenesení se přes pana Kellera, ale jen o to, že uvádí-li někdo jako důvod, že tím volí i pana Kellnera, takový důvod je nemyslný, protože ten bude dle preferencí zvolen tak jako tak. Logika pak říká, že takový důvod, tvrdí-li dotyčný zároveň, že by pana Osvalda volil, je nesmyslný. Volbě pana Osvalda takový důvod vůbec nebrání. Zkuste si to třešni podat pomalu a zkuste pochopit tyto výroky, tak, jak jsou vysloveny, ne jak si je přebásníte. Usmívajícího smajlíka dávat nebudu, nutně by musel působit výsměšně a to mým úmyslem opravdu není. Jen si dovolím tvrdit, že jste ten psaný text prostě nepochopila dosud.

   • tresen napsal:

    Pochopila jsem, že vlk se rozhodl pro volební experiment – pomocí kosířů, a to nejen stálých diskutérů, ale i tichých čtenářů, podpořit jednoho konkrétního kandidáta a dostat ho díky preferenčním hlasům do euparlamentu. Pokud se tam pan Osvald opravdu dostane, bude mít Kosa exkluzívní přístup k jeho bruselským postřehům.
    Jestli je za tím ještě něco jiného, což je možné, prozraďte mi to, prosím.
    Na oplátku bych byla moc ráda, kdybyste konečně pochopil, že mne se ten experiment týká jen v tom smyslu, že budu zvědavá na jeho výsledek.

    • Alex napsal:

     Třešni, teď jste mne tedy fakt rozesmála. Vzpomenete si na co, že jste se to ptala Laca? Proč se ptá, když nechce volit ČSSD. Kdyby jste navíc skutečně chápala, cože jsem napsal na rozdíl od Vás stran pana Kellera, byl by tenhle Váš dotaz na to prozrazení ještě daleko půvabnější i pro Vás. U Laca šlo o nevolbu ČSSD tady o nevolbu Kellera. A teď už si opravdu dloubnu. Myslíte, že i kdybych Vám to napsal, že byste to pochopila? Navíc proč pak kladete tak blbé otázky, když se nad nimi sama podivujete u jiných?

     • tresen napsal:

      Jestli máte pocit, že kladu blbé otázky, proč na mne reagujete, Alexi?
      Pokud jste opravdu sledoval předešlou debatu, pak jste si mohl všimnout, že proti Kellerovi jsem nic nepsala, naopak jsem sepsula jezevce za to, že jakožto vysokoškolského pedagoga ho řadí mezi ty, jejíž příslušníci se „nikdy neživili prací“ a „nevytvářejí žádné hodnoty“. Jestli mi pořád připisujete, že nechci volit Osvalda, protože bych volila Kellera, pak znovu říkám, že je to naprostý nesmysl. Keller a jeho zvolení či nezvolení je mi úplně putna.
      Pana L.G. jsem oslovila, protože jsem jeho útočné dotazy, směřované na pana Osvalda, považovala za faux pas vzhledem k tomu, že dával najevo, že bude volit jinou stranu.
      Já sama jsem se něčeho takového chránila.
      Tímto si dovoluji debatu s vámi ukončit.
      Hezký večer.

     • Alex napsal:

      No, kdybyste se přece jen ze zvědavosti vrátila, blbovzdorně – pro mne je to totožná ta část, kde se Laca ptáte, proč se na něco ptá, když to čeho se dotaz týká nebude volit. Vy se neptáte naprosto stejně na něco, co nebudete volit? Jestli to má rozlišovat slovo útočné, pak se nezlobte, ale z čeho jsem to měl usoudit? Nehledě na to, že to pro mne nic nerozlišuje.
      Dotkl jsem se Vás? Ano, už jsem se Vás dotknout chtěl. Máte zvláštní metr, jiný na sebe a jiný na mne. Vy mi ani náhodou neprozradíte koho tedy volbu proč považujete za lepší a po mně to chcete. proto jsem Vám napsal to o té chytré horákyni. Vy chcete diskutovat jen o těch druhých a přitom já o Vás nikoli. Nehodnotil bych to v žádném případě pejorativně vůči Vašo osobě, jen bych měl možnost se dovědět, v čem a proč svou volbu považujete za lepší. Vzpomínáte jak jste z nás dělala trotly, kteří chtějí návrat do starých časů? Tak to bych neudělal. V takovýchto případech nikdy. Když ale někdo od někoho něco chce a sám totéž není ochoten dát či dělá z někoho ty trotly, holt už jsem napsal, že do takových se opřu rád. Zvláště, když si navíc neuvědomí, že na sebe nelze mluvit nějakými dvěma různými jazyky. Ale jsem pesimista, jsem přesvědčen, že prostě nejste sto pochopit o čem je řeč. V čemkoli v tomto vlákně i v tomto vstupu. Takže to berte tak, že jsem ztratil třeba trpělivost. Je to také pravda a snad to je pro Vás srozumitelné.

   • český maloměšťák napsal:

    Jste zdatný agitátor.
    Už jste něco takového dělal i dříve ?

    Hezký den.

 16. Petr Osvald napsal:

  Tak já to ještě trochu s tím vyráběním rozvedu: Pokud se podíváte na závěry NERV a podobných skupin, tak výsledky zní: soustředit se na východní trhy… Já když jsem mluvil s Mejstříkem, Petrem Zahradníkem a dalšími z NERV, tak jsem jim říkal: „Ale s čím? Když v ČR dnes vyrábíme jen minimum finálních produktů a naše výroba se z velké většiny soustředí na subdodávky zahraničním firmám, takže obchod se, až na čestné výjimky neprovádí z ČR, ale ze zahraničí“. U nás nesídlí prakticky žádné vedení a obchodní oddělení koncernů světového významu. Nevyjmenovávejte mi prosím, těch několik kvalitních českých firem, já mluvím o obecném trendu. Situace je taková, že když mluvíme o tom, že potřebujeme vysoce kvalifikované odborníky, tak pokud někdo v zahraničí vystuduje a získá opravdu špičkovou kvalifikaci, nenajde v ČR uplatnění a musí odejít. Do Asie se dnes nestěhují jen výrobní firmy, které hledají levnou pracovní sílu, ale dnes především sofistikovanější výroby a to především proto, že v EU obecně chybí dostatek kvalifikovaných lidí na úrovni především středoškolského, zejména technického, vzdělání. Naopak Asie k nám přesouvá jednoduchou kompletaci a to především z důvodu vyhnutí se clům a úspornosti na dopravě. Tento trend je třeba otočit. Tak to jen krátce k tomu co myslím, že musíme v EU zase vyrábět. Ještě jedna poznámka: Pokud byste měli někdy cestu do Regensburgu, tak tam je největší fabrika BMW v Evropě. Za 5 EUR tam dělají 2 hodinové prohlídky. Když bude sledovat nejen proces výroby, ale podíváte se na zázemí pro zaměstnance programy jejich stabilizace, péči o ně, tak budete valit oči. Oni totiž pochopili, že pokud chtějí zajistit prvotřídní kvalitu produktu, musí ho vyrábět spokojený zaměstnanec, který se netřese strachy, jestli bude mít práci ještě druhý den.

  • kopelman napsal:

   Pane Osvalde, děkuji za upřímnou reakci. Komunikujete, tím pro mě „plníte informační dohodu“, můj kroužek máte. Podstatu problému se zajištěním důstojného pracovního uplatnění nebo přesněji důstojné životné náplně, pojmenovat to lze různě, tušítě spíše podvědomě, ale přemýšlíte o tom. Stran pracovních skupin typu NERV jsem spíše skeptický, po pravdě řečeno znám spoustu „obyčejných“ lidí, kteří chápou podstatu ekonomicko-společenských trendů podstatně lépe než jmenování. Vámi popsaný trend je důsledkem globalizačně-korporační optimalizace nákladů a nelze jej „otočit“ bez drastických opatření typu reformulace pěněžně-daňových paradigmat, např. jak to udělal Ludwig Erhard v poválečném Německu. Kvalifikovaných matematiků je na takový úkol v celé evropě dost. Nezvratitelnost trendu chápe i nejschopnější evropský politik současnosti, který dnes v Číně podepsal „kontrakt století“ na dodávky plynu. Evropská unie páchá sebevraždu v přímém přenosu, jak výše napsal Kchodl.

  • zemedelec napsal:

   Pane Oswald.
   Velice dobrý příspěvek.
   Podobně,spíš málo informován,tvrdím,jakákoliv podpora investic,je vlastně podpora cizích firem,které už se postarají o zisk.Trochu se orientuji i ve stavebnícství.

   • kopelman napsal:

    Kouzlo nechtěného dokáže vždy půvabně připomenout naši omylnost. Oswald byl ten mariňák, který se ocitl v nevhodný čas na nevhodném místě a posmrtně se z něj stal legendární „Vilém Tell“ z Dallasu. Bohužel, v tom ostatním se nemýlíte.

 17. VaclavP napsal:

  Pro Vlka – Vlku pokud si měl na filozofické fakultě kursy logiky tak podpásovka je tvůj výrok. Podpásovkou sem já myslel, že já vím , že pan Osvald bude slušný, ale reprezentuje stranu, která v jeho oblasti dělala křívárny , proč nekřičel v té době, nedával rozhovory ? Tj. moje podpásovka je , že mu jako příznivec pravice dávám nepřijemné otázky, neni to podpásovka, že bych lhal. Osobně znám i podezřelé připady ze Sokolova a Karlových Varů, nejenom tedy Ústí. Ohledně jihočeských kauz nejsem z hlavy schopen říct jestli zatím byla ODS nebo i někdo od Zimoly.

  • vlkp napsal:

   Ne na filosofické fakultě jsem neměl kursy logiky. Jsem absolventem techniky. Takže podpásovka nemůže být můj výrok. Já svůj diplom mám ne z nějakého okecávacího oboru, ale z toho, kde platí zásadně přírodní, fyzikální a matematické zákony. Nic jiného. A co se jim vymyká, jako by neexistovalo.
   že znáš podezřelé případy ze Sokolova a Varů. Ni o já je znám také. Například sloučení nemocnic. Zkus hádat, kdo vládl kraji, když se tak stalo? A mohl bych pokračovat.
   Ale tohle jsi jistě nemyslel. Tys určitě měl na mušce švindly v projektech. Jo tak za ty dostali flastry bývalí poskoci Šulce z ODS:… A docela pěkné.
   Ale zapomněl jsi mne informovat, která s tvých dvou vět, které se vzájemně vylučují – platí.

 18. český maloměšťák napsal:

  Kdysi existovala možnost – nevolit NSDAP / a ty, strany které spolu s touto stranou prohlasovaly tkzv. Zmocňovací zákon/. Lidé přesto této možnosti nevyužili. Proč ?
  Thats the question.

  Osvald.

  Významným členem NeRVu byl Sedláček, . v 24 letech poradce Havlův pro věci ekonomické. Svázán s Schwarzenbergem, kterýžto “ konzervativec“ neváhal podpořit protiústavní Drábkovy zákony a proválcovat parlamentem mj. tkzv. církevní restituce, kdy je čím dál tím zřejmější , že se to dělo za přispění korupce a zcela jistě i “ díky“ hlasu člověka /Pekárek/ odsuzeného kvůli korupci.
  Nyní Církev zakládá tkzv. katolický podílový fond a ups !!!…jakoby náhodou je svěřen do správy ČSOB, jejímž hlavním makroekonomickým/makronomie se mj. zabývá hlavními toky financí iniciovanými státem, jeho strukturami/. stratégem je Sedláček.

  Vyrábět znamená konzumovat energie tak, aby tyto energie, jejich cena, co nejméně odvisela od vlivů , které jsou nejenže jsou spíše mimotržní povahy, ale jdou proti kontraktační povaze manipulovaných trhů tak, že takové kontrakty působí kontarproduktivně, zde by měla být vzorem právě že ta Čína, která ví, že v jejím hledáčku coby autonomní civilizace, civilizace samé pro sbe a pro své udržení, má být získání co nejvíce výhod, ne nevýhod – jak je zřejmé v aktuálním konfliktu s Ruskem. Což již lidé kapitálu ví, jen hloupým masám se to servíruje jinak, či obezřetně tak, ajk to dávkujete Vy – tedy hlavně neporušit stranickou linii danou Zapindálkem /jehož dokonce chcete )údajně prohlandlovat se Zemanem / zaorálek – eurokomisař ad Kmoníček ministr zahraničí/.
  Taková “ politika“ /správa polis/ je pokleslostí, je proticivilizační, vyprahlá ideologie a partajnické soukmenovectví nahrazuje rozum. Marcus Aurelius by tyto nechal zcela po právu ukřižovat.

  Odvolávat se na NERV coby názorového makera…to snad se nedá ani komentovat, to je na vyšetření psychiatrem.
  Dle ovoce, jen dle ovoce, ne dle stromu.

  • tresen napsal:

   To je rafinované PR pro pana Osvalda, to se vám musí nechat. Musím pryč, nebo mě ještě zvikláte. 🙂

  • český maloměšťák napsal:

   Dodatek.
   Ve stejné době , kdy Sedláček působil v NERVu, vedla ČSOB soudní spor s českým státem, o významné finanční majetky.
   Obyčejný živnostníček by v takovém přépadě nedosáhl na nějaký státní kontrakt v řádech desítek tisíc CZK.

   Sedláček však velmi rád žvaní o protikorupčním boji..
   Ještě že se toho nedožil Marcus Aurelius.

  • Petr Osvald napsal:

   Já se neodvolávám na NERV. Jen ukazuji rozpor jejich závěrů s realitou.

 19. Evix napsal:

  Výborný blog pane Kopelman.

 20. Firefly napsal:

  Pane Kopelmane, ač z jiné strany spektra, vyšli mi také Piráti a Moravané. Na té druhé kalukačce ovšem všjinak 🙂

  Tyto volby jsou totiž minimálně čtyřrozměrné. Krom „hlavního“ faktoru sympatický/nesympatický, ekonomického pravicový/levicový a společenského svobodomyslný/autoritář ve vlkem odkazované kalkulačce hraje velkou roli pohled na EU a národní stát.

  Má národní stát budoucnost ? Těžko, malinké souručenství svázané fangličkou a písničkou nemá šanci obstát proti celému světu.

  Má EU šanci v jeho současné konferedativní podobě ? Také ne. Demokracie nikde, z jednoho pohledu vláda mocichtivých úředníků, z druhého vláda Německa a Francie.

  Budoucnost může mít federativní či unitární Evropa. Ovšem ne se štáby byrokratů a euroústavou na tisíc stránek.

  Stačí lehce modifikovat původní ústavu USA a ji aplikovat. Samozřejmě bez modernějších zhůvěřilostí typu Patriot Act, vůči nim je naopak třeba přidat pojistky.

Komentáře nejsou povoleny.