Poslanci dnes pořádají diskusi o Šumavě, vědce nepozvali


…aneb kdo se moc ptá, zřejmě se i moc dozví. 

Pozvánka do Poslanecké sněmovny zde.

Poslanci místo vědců pozvali odvolaného ředitele parku Jiřího Mánka, který řídil Národní park Šumava v rozporu se zákonem.

Pozvali pana Stráského, který nechal kácet v rozporu se zákonem v nejvzácnějších částech šumavské divočiny.

Pozvali pana Schuberta, kterému jsme v Ringu věnovali tento článek: Antonín Schubert: Analýza prodeje nemovitostí v Národním parku Šumava.

Tak ať vám to dneska (v chráněných zónách) kácí, páni poslanci! Ať na vás mohou být šumavští developeři pyšní!

vitezslavpraks se představuje:

K psaní blogu mne přivedla snaha zorientovat se v množství lží kolem nás. Cílem mého psaní je pochopit a vyložit podstatu problému. Snažit se o nápravu v naprosto konkrétních kauzách, kde je zlepšení ještě možné. Jsem dost kritický k okolnímu světu. Jsem však odpůrce revolucí. Vedou jen ke zločinu. Rozetnout gordický uzel je chyba. Jediný přístup, který někam vede, je trpělivě vytvářet předpoklady řešení. Je to pracnější a méně atraktivní cesta, ale je to jediná cesta, která někam vede.
Příspěvek byl publikován v rubrice Praksův prak. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

31 reakcí na Poslanci dnes pořádají diskusi o Šumavě, vědce nepozvali

 1. Lex napsal:

  Z obsahu pozvánky jsem nikde nevyrozuměl, že by nebyli pozváni „vědci“. „Vědci“ (podle pozvánky) jen nejsou mezi přednášejícími.
  Ani nevím, proč by z hlediska zaměření semináře měli být.
  Zřízení či existence něčeho jako je „národní park“ je jen a jedině otázkou politickou, nikoliv odbornou. Odborné názory mají místo při koncipování legislativní normy ohledně zřízení, existence a „fungování“ parku. A nepochybuji, že tady „vědci“ poskytli přehršle názorů (a také nepochybuji, že co „vědec“, to názor, že nejednou jde o názory protichůdné – asi něco jako „znalecké posudky“ v trestním i civilním řízení – kdo platí, v toho prospěch ten znalecký posudek „vědce – znalce“ vyznívá /kromě státních orgánů, které musí být nestranné/).
  A vůbec nepochybuji, že má-li Národní park Šumava existovat – a já říkám, že ano, je nezbytné, aby byl zřízen (slovy zákona „vyhlášen) ZÁKONEM, jak stanoví zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., § 15 odst. 3 – cituji – „Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem.“.
  Je nadále neudržitelné, aby přetrvával dosavadní stav, kdy Park byl zřízen nařízením vlády (č. 163/1991 Sb.) na základě zákona z roku 1956!!!
  Nařízením vlády v době, kdy již probíhaly legislativní práce na výše citovaném zákoně o ochraně přírody a krajiny, který byl přijat nedlouho potom, 19.2.1992. Proč a v čím zájmu se tak spěchalo s vyhlášením Parku, že nebylo možné počkat na nový, demokratický zákon?

  • JiB napsal:

   Pan Praks bezesporu mohl lépe cizelovat titulek svého článku, tak aby v něm bylo uvedeno také slůvka „mezi panelisty“, to bezesporu ano. Ovšem titulky jsou ze své podstaty jen zkratky, to dá rozum. Přitom však každému soudnému člověku je ze změní textu zřejmé, že bylo míněno, že vědci nebyli pozváni mezi panelisty! Což je bezesporu správný postřeh, neb to zasazuje onen seminář do správného (developerského) světla.

   Přičemž citujete-li zák. 114/92 sb., tak by jste, Lexi, neměl opomenout také na §15 odst. (2):

   „VEŠKERÉ VYUŽITÍ NÁRODNÍCH PARKŮ MUSÍ BÝT PODŘÍZENO ZACHOVÁNÍ A ZLEPŠENÍ PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ A MUSÍ BÝT V SOULADU S VĚDECKÝMI (!) a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením.“

   Jak pak asi může vypadat zákon, u jehož zrodu jsou místo pracovníků Akademie věd apod. jen kmotřenci Modrých strak či prodloužené ruky developerů jako jepan Zimola a spol?!

   Mimochodem, jak těžkou hlavu si s dodržování zákonů a jejich duchu dělali pozvaní panelisté si lze udělat úsudek z tohoto pravomocného rozsudku:

   http://www.lidovky.cz/sumavsky-park-musi-dat-aktivistum-desitky-tisic-f66-/zpravy-domov.aspx?c=A130109_165006_ln_domov_vs

  • JiB napsal:

   Ještě jeden drobný poznatek:
   Všiml jste si toho, že mezi panelisty nebyl pozvaný ani současný ředitel NP Šumava, ale jen dva bývalí dosazení Modrými Strakami? Jaká to zvláštní symbióza Oranžových s Modrými opeřenci…

   Ani to vám nepřijde zvláštní?!

 2. Narcis napsal:

  Z hlediska potřeby ochrany živých organismů, jejich společenstev a ekosystémů je území NP Šumava, tak jak je to dnes obvyklé, „přechráněno“. Tedy chráněno mnohonásobně: CHKO, dílčí rezervace, plochy Natura 2000, VKP, ÚSES, obecná ochrana přírody a jmenovitě druhů chráněných podle vyhlášky 395/1992 Sb, v platném znění. To slovíčko národní (dnes místo toho média používají výraz nacionalistický) zní tak vznešeně, že to strašně lákalo k jeho vyhlášení. Následně se zjistilo, že v naší kulturní krajině stěží vyhoví mezinárodním požadavkům na nejvyšší stupně územní ochrany. Tak se kolem toho dělají tanečky, které se tváří jako vědecké a přitom používají nepodložené ekonomické argumenty pro prostý lid. Rozsah potřebné ochrany nikde není odborně zdůvodněn. Jen se považuje za správné čím víc, tím líp. Není divu, že to vyvolalo naprosto legitimní odpor. Souhlasím s Lexem, že existence národního parku je věc politická. Tím NP Šumava nijak nezpochybňuji, jen si nemyslím, že by o něm měla rozhodovat úzká skupinka zainteresovaných vědců a ekologických aktivistů, kteří nemusí o smyslu a rozsahu ochrany přesvědčit (!) většinovou společnost (ne sami sebe).

  • JiB napsal:

   Samozřejmě, úzká skupina kmotřenců developerů pro rozhodování je plně postačující, odborná(!) veřejnost je již nadbytečná … (;-).

  • tresen napsal:

   Slovo národní je tu pochopitelně používáno ve svém obvyklém mezinárodním významu /national/, kterému by u nás spíš odpovídalo slovo státní, podobně jako ho užíváme ve výrazu státní příslušnost /nationality/.
   Asi nikdo nemá zájem učit šumavské hvozdy šumět česky.
   Takže vaše poznámka o významu „nacionalistický“ je scestná.

 3. Lex napsal:

  Nemám ani zblo, jenž bych změnil na svém původním komentu.
  Možná vám uniklo téma konaného semináře, které znělo „Potřebuje Národní park Šumava svůj vlastní zákon?“. To je téma jen a jen politické, ne přírodovědecké nebo environmentální, kde by měli své názory přednášet tito „vědci“.
  A pokud jde o vaši citaci ustanovení § 15 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, asi jste četl nepozorně i můj koment, zejména tuto větu v něm – cituji – „Odborné názory mají místo při koncipování legislativní normy ohledně zřízení, existence a “fungování” parku.“
  Jistě uznáte, že „fungováním“ jsem měl na mysli i ono „využití“. A jistě také nepopřete, že k zákonu se odborná veřejnost i zástupci zájmových sdružení vyjadřovali a vyjadřují.

  Vaše zavádějící a poněkud urážlivé věty typu prodloužených rukou developerů na adresu hejtmana Jihočeského kraje (tj. politika, v obvodě jehož kraje je podstatná část předmětné oblasti, a který je mj. osobou regionální úrovně, která na prvním místě musí zastupovat zájmy občanů), ponechám bez komentáře, stejně jako vámi inzerovaný rozsudek, o kterém – jako o celé tehdejší akci – mám své vlastní mínění. A dám dolar proti bobu, že se bude zatraceně lišit od vašeho.

  A pokud jde o váš třetí koment, víte, že mi to vůbec nepřijde zvláštní? Opět vám totiž uniklo téma jejich příspěvků, které mají přednést a dále za koho jsou pozvaní. Osvěžím vám to, abyste nemusel klikat – Jiří Mánek, bývalý ředitel správy NP Šumava měl příspěvek „Události posledních let v NP Šumava ve světle potřebnosti speciálního zákona“ – jistě uznáte, že současný ředitel by asi nebyl tím pravým k pronášení takových příspěvků (byť netvrdím, že situaci nezná), a Jan Stráský za Klub českých turistů přednesl příspěvek slynoucí „Přístupnost Šumavy“.
  Ještě něco? – ponechám-li opět stranou urážky.

  No, a tím jsem k předmětu článku řekl všechno, co jsem chtěl.
  Mějte se dobře a užívejte života!

  • JiB napsal:

   Už toho moc asi nestihnu napsat a tak alespoň k těm mým „urážkám“ připadají-li Vám mé přívlastky na adresu Vašich chráněnců urážlivé, pak doporučuji přečíst si články linkované zde:
   https://vlkovobloguje.wordpress.com/2014/04/26/komiks-odvolan-modry-manek-pro-developery-a-tezare-v-parku-supermanek/

   BTW: Vy nerespektujete pravomocné rozsudky?

   • Hudec napsal:

    JiBe, vy jste aktivista jako vyšitý.
    Samotné označení „vědci“ je matoucí a zavádějící. Někteří vědci si myslí to a jiní ono, každý zkoumá daný předmět z jiného úhlu pohledu. Mohu vás ujistit, že například ti, kteří se zabývají Šumavou z pohledu hydrologů, z aktivistických holin nijak nadšeni nejsou, opak je pravdou.
    Dále to vypadá, jako by podle vás názor „vědce“ na chod lidské společnosti (a péče o NPŠ je toho jen subsystémem) měl nějakou jinou, vyšší hodnotu, než názory ostatních. Pak si ovšem musíme definovat, který názor je „vědecký“ a proč, kdo určuje míru jeho „vědeckosti“. V historii lze najít celou řadu příkladů, že to, co bylo označováno za „vědecké“ toto adjektivum následně ztratilo.
    Podle mne je skutečnost úplně jiná – malá skupinka lidí, kteří se na NPŠ živí díky grantům, vnucuje mase ostatních svoji představu o světě jako o jediném možném a správném. To už tu bylo, díky.
    P.S.: A vaše dikce „Vaši chráněnci“ je urážlivá až na půdu. Nezaregistroval jsem, že by váš oponent ve svém textu chránil kohokoliv.

    • JiB napsal:

     Pane Hudče, můžu Vás ujistit, že mezi pracovníky Ochrany přírody je názor na dění na Šumavě jednoznačný. S výjimkou pana Mánka, který byl do úřadu dosazený za vlády Modrých strak na MŽP.
     Budeme-li se bavit o vědeckých pracovnících, tak i zde je názor drtivé většiny jednoznačný. Proč říkám „drtivé většiny“ a ne všech je dáno tím, že několik málo akademických pracovníků zejména pak lesníků má skutečně jiný pohled na věc. Což bude patrně dáno tím, že se na přírodu dívají jako na hospodářský les určený k maximalizaci produkce dřeva.
     Jinak řečeno mezi profesionálními pracovníky orgánů Ochrany přírody a vědeckými pracovníky zabívající se biodiverzitou tj. u odborné veřejnosti panuje k tomu co se má na Šumavě dělat a co Šumavská příroda potřebuje naprostá shoda.

     Jinak doporučuji přečíst si názory dlouholetého šéfa CHKO Šumava a teď nově jmenovaného šéfa NP Šumava zde:
     http://nazory.aktualne.cz/rozhovory/pavel-hubeny-sumavske-hory-jsem-kreslil-jako-zensky/r~b7efc266e4c911e389540025900fea04/

     PS: Jde-li o to co je a co není urážlivé, tak zde si dovoluji doporučit, zamést si nejdříve před vlastním prahem, pane Hudče…

     • Alex napsal:

      Jen poznámka – Lesníci jsou z podstaty své profese a jejího zaměření ve většině pro tu ekonomii lesa – logicky.

    • tresen napsal:

     Proč je slovo „vědci“ matoucí?
     Většina lidí bez problémů pochopí, že v tomto kontextu se tím označením myslí odborníci, kteří vystudovali vysokou školu /v tomto případě především biologii se zaměřením na zkoumání biotopů a další příbuzné obory/ a věnují se převážnou část svého života příslušnému výzkumu.
     Domnívám se, že názor takového člověka na ochranu přírody má skutečně větší hodnotu než kohokoli jiného. Na problémy chodu společnosti se ptejte politiků, ti ať se radí se sociology, ale na problémy, které přinášejí různé způsoby těžby dřeva, změny vodních poměrů, výstavba lanovek, silnic a jiných objektů, bych se opravdu radši ptala vědců, zabývajících se ekosystémy.
     Rozhodnutím politiků by mělo být, jestli má park existovat. Pokud ano, pak ať jeho koncepci raději delegují na odborníky.

 4. Rošádek napsal:

  Krátký, výstižný, pravdivý a smutný článek. Který musí někteří (Lex) okecávat mnoha slovy, ale neokecají.

  • Alex napsal:

   Ale ne, Lex nic neokecává, pouze to vidí jen úzce z hlediska své profese. Tam má pravdu. Ale ono jde o to, že ten národní park má nějaká pravidla hospodaření či zacházení. Definovaná mezinárodně EU pro jednotlivé zóny. Kolik českých poslanců ta pravidla zná? A pak nastává v českých zákonech typicky česká lidová tvořivost, která někde, v jednotlivých ustanoveních umožňuje ta pravidla EU, jež jsme přijali závazně za svá, porušovat. Myslím, že o tohle jde. A pak má článek i diskusní příspěvek JiB plné opodstatnění či oprávnění.
   Ten balast o urážkách od kohokoli je jen balastem, jako urážky vidí každý něco jiného. A nejvíce urážení vidí především velmi vztahovační lidé. Důležitý je obsah, nikoli jakákoli adjektiva, která jsou obvykle jen nějakou zkratkou charakterizující pohled autora – nic víc.
   JiB ve svých vstupech nikoho a nic neuráží a jeho vstupy mají racionální jádro.
   Co se týká polemik nad termínem vědci, je to totéž jako to údajné urážení. Diskuse nad ním je o ničem. Je běžně používáno pro zcela určitou skupinu ve sporu o Šumavu jako naprosto neutrální termín.
   JiB rozhodně není nějaký extrémní aktivista.

   • Alex napsal:

    Mimochodem, zaznamenal jsem, že česká vláda zaslala dotaz do Bruselu právě stran těch pravidel, aby s nimi byla naše zákonná úprava v souladu. O něčem to přece jen svědčí. Kdepak, jak článek tak příspěvky JiB jsou relevantní.

   • Alex napsal:

    A ještě snad co se týká repliky, že z odkazů nevyplývá, že by vědci nebyli pozváni. Vyplývá. Ze seznamu přednášejících. A jednoznačně.

 5. tresen napsal:

  Rozsah potřebné ochrany není nikde zdůvodněn?
  Možná se ti nepozvaní domnívají, že by se shrnutí důvodů ochrany mělo dostat do zákona, a proto jsou nepohodlní.

 6. Narcis napsal:

  Všimněte si tresni, že ochrana přírody probíhá skutečně ve zvláštním režimu, takovém elitním. Když se připravuje i poměrně drobný investiční záměr, je k tomu potřebná časově náročná a nákladná EIA s vyhodnocením řady variant, jejich ekonomiky, vlivu na přírodu a životní prostředí, přičemž by měla být vybrána ta nejšetrnější. Zelení mužíci a ženušky bazírují na zařazení svých variant, dožadují se toho soudně a často celý proces naprosto neúměrně prodlužují a prodražují.
  V případě vyhlášení rozsáhlých chráněných území, která mají nesporně velký vliv na přírodu i společnost, to nutné není. Výběr mezi existujícími variantami se neprovádí na základě jejich přínosů (zda opravdu dostatečně chrání vybrané druhy a společenstva, zda nejsou zbytečně velká nebo naopak nedostatečná) a minimalizace ztrát, ale jako možný kompromis. Ani se nemusí prokazovat, že ochrana bude skutečně účinná. Případů, kdy po vyhlášení chráněného území chráněné organismy vymizely a přežívají za jeho hranicemi, je spousta.
  Například požadavek, aby přes 50 % území NP Šumava bylo vyhlášeno bezzásahovou zónou vyplývá jen ze zájmu zařadit ho mezi vyšší kategorie ochrany a nikoli z efektivity ochrany. Nikde není zdůvodněno, že by nestačilo pro samotnou ochranu 45. 37, 26 nebo 14 % nebo že je vlastně nezbytné aby to bylo 63, 89, 170 %.

  No a ještě byste mohla s Alexem vysvětlit pojem ekologové, na jejichž autoritu se v této souvislosti velmi odkazuje.

  • Alex napsal:

   No Narcisi, ono by se tomu Vašemu „řadění“ zelených mužíčků a ženušek obecně snadno předešlo vyhlašováním architektonické či urbanistické soutěže. Tam by ty varianty, které by bylo možno plně porovnat i byly. Jo, když se politici domnívají, že vědí všechno a takovou možnost odmítají, nedostávají holt pak na stůl ty potřebné varianty, kterých se pak ti zelení mužíčci a ženušky pak oprávněně dožadují a předkládají je sami. Politici sami a ve většině ta protestní občanská ekologická hnutí doslova vytvářejí a samozřejmě, že k tomu mají dobrý důvod. Takže ti zelení mužíčci a zelené ženušky se mnohdy oprávněně brání politické zvůli a aroganci politiků i za Vás. Co myslíte, kolik se může sejít variant řešení v takové urbanistické soutěži, co myslíte lze pak srovnávat, vyhodnocovat a vybírat transparentně a odůvodněně i vůči těm Vašim zeleným mužíčkům a ženuškám nebo ne? Jo jediná varianta vybraná politiky, to je u nás přece to pravé ořechové – a lobby, kmotři a mafiáni mají pré. A EIA? No, když máte jen jednu variantu, můžete maximálně srovnávat tzv nulové řešení, bez aktivity a tu jednu konkrétní aktivitu – v podstatě. Čím to, že jinde, v té civilizaci zas až takové problémy se zelenými mužíčky a ženuškami nejsou, když tam ty soutěže jsou běžné.
   Ohledně otázky stran těch ekologů s autoritou, to nevím oč jde. Té otázce nerozumím.

   • Narcis napsal:

    V tom, co tady píšete, s vámi Alexi celkem souhlasím. Také preferuji raději více variant. Ale nikdy to asi nebudou všechny myslitelné a to se dá dobře zneužívat. Tudíž se dá vždycky nějaká doplnit a za tu jakoby bojovat. Ale cíl je od začátku jiný, boj proti samotnému investičnímu záměru, byť je správný a třeba v materiálu vyšší úrovně už schválený. Viz třeba boje proti dálnicím a rychlostním silnicím. Ale to jen na okraj.

    Já totiž považuji za potřebné, aby se takto postupovalo i v případě velkoplošných chráněných území. Aby byly varianty, které se zhodnotí a na tomto základě vybere ta nejlepší. A to se neděje. Místo toho je tu snaha druhou stranu převálcovat.

    • Alex napsal:

     První odstavec, souhlas. Jen s tím, že pokud by u investičních akcí proběhly ty soutěže, měly by to i soudy jednodušší a jejich průběh by byl daleko rychlejší. To jsem měl na mysli ve srovnání s tou civilizací.
     Velkoplošná chráněná území jsou trochu jiné kafe od těch investic. Úplně stejně tu pak postupovat nejde. S těmi variantami tady je to přece jen trochu jinak, máte-li na mysli místo vyhlášení takového národního parku. V tomhle u Šumavy žádný problém nevidím. Ten park je tam logický POLITICKÝM rozhodnutím. Z mnoha důvodů. Mj Boubín, mj. sousedství téhož na straně Bavorska a nabízející se společný postup, atd. To přece ani není předmětem sporu.
     Předmětem sporu je dle mého názoru způsob výkladu závazných mezinárodních pravidel pro takový národní park a jednotlivé zóny a ev. velikost plochy zejména I. zóny.
     Jedna strana reprezentovaná panelisty si je vykládá ve prospěch ekonomiky, druhá ve prospěch vědy, mám-li být stručný. Obojí je naprosto legitimní. Znovu, na jedné z tiskových konferencí Sobotka odůvodňoval odložení přijetí právě tohoto zákona v poslanecké sněmovně právě do té doby, než vláda dostane odpověď od EU odpovědi týkající se vysvětlení právě výkladu stran těch mezinárodních závazných pravidel.

 7. Šims. napsal:

  Ono asi bude důležité si zjistit či dát obsah slovu „poslanci“ si pozvali. Ptám se jací poslanci, za koho etc. V tom možná bude jádro pudla.

 8. Lex napsal:

  Alexi,
  nechtěl jsem – jak vyplývá z mého druhého vstupu – do diskuse už vůbec vstupovat, protože – opět, jak jsem tam uvedl – jsem k MERITU článku řekl (napsal) vše, co jsem chtěl a považoval za potřebné.
  Námitky JiB jsem vyvrátil, už k nim ani nehlesl, protože měly původ ve špatném čtení článečku autora a mne samého. Prostě, vymýšlel si. Tak vytáhl otázku „respektování pravomocných rozsudků“, a to v souvislosti, o níž vůbec nebyla řeč. Typický postup „aktivistů“. (Ale když už tu otázku položil, tak mu ještě odpovím – „To, že je rozsudek závazný pro všechny zúčastněné subjekty, neznamená, že s ním musím souhlasit. V soukromém právu tím spíše, že jde jen o posouzení důkazů předložených stranami, nikoliv nalezením spravedlnosti. Respektování rozsudku a souhlas s ním jsou dvě zcela rozdílné věci.)

  Ano, nebyl bych už napsal ani slovo, invektivy mě nezajímají. Jenže jste přišel vy se svými litaniemi, ve kterých hodnotíte mne – budiž – ale ve kterých píšete úplně o něčem jiném, než o čem je článeček autora Prakse a O ČEM jsou moje reakce. Pochopil jste, prosím, že jediným obsahem článečku autora je, že na seminář, který se koná pod záštitou dvou poslanců (seminář, který je organizován těmi dvěma poslanci a kteří mu dávají také zaměření a obsah), prý NEBYLI POZVÁNI VĚDCI (samozřejmě, myšleno k tomu, aby tam přednášeli)?

  Ten seminář nebyl o obsahu ochrany přírody v NPŠ, ten seminář byl o tom – cituji – „Potřebuje Národní park Šumava svůj vlastní zákon?“.
  A šmytec. A vy byste chtěl organizátorům vnucovat, koho si pozvou k referátům?

  Mé komenty byly jen a jen na toto téma resp. ve druhém případě reakcí ne JiB-em z prstu vycucaných výhrad, které jsem mu vyvrátil.
  O obsahu zákona, o organizaci a využívání NPŠ, o roli vědců v tomto procesu (která je přirozená a samozřejmá) jsem nic nepsal ani psát nebudu.

  Zkuste, prosím, dříve, než budete vykládat mé komenty, je nejdříve pochopit.

  Sbohem, páni aktivisti, ochraňuj vás příroda a pánbůh, diskutujte si samozřejmě o čem chcete, to mě nezajímá, jen laskavě nepřekrucujte, co jsem napsal já sám a nedělejte si z toho záminku svých bojů (anebo – chcete-li, spánembohem si bojujte s čím chcete).

  Sbohem!

  • Alex napsal:

   Lexi, Lexi. Ten zákon je, pokud se nepletu, ve fázi přijímání v poslanecké sněmovně nebo bude v nejbližší době do poslanecké sněmovny předložen. Proto i tato legitimní aktivita legitimních politických zástanců ekonomického pojetí zákona, jenž má být přijat. Zbytek si už domyslí každý. Ten seminář vyzní jednostranně.
   Nepochybně pak lze obdobně napadnout z hlediska významu i samotný název onoho semináře. Ten zákon je ve stádiu přípravy a bude přijat. Název je tedy dle Vašich měřítek nesmyslný. Jeden si může myslet, že záměrně. Slovíčkaření netýkající se podstaty.
   Jistě i druhá strana může uspořádat takový seminář, také s jednostranně zaměřenými přednášejícími, upřednostňujícími zohlednění důvodů, proč se národní parky a jednotlivé zóny v něm vyhlašují – zákonem (ona je to opravdu odborná otázka).
   Tady jde o to, jak ten zákon bude vypadat ohledně velikosti 1. bezzásahové zóny, aby měla smysl a o návaznost či upřesnění těch mezinárodně závazných pravidel, aby měl i jejich výklad zřejmý smysl v intencích těch mezinárodních pravidel a opačně – proto dotaz vlády do Brusele na na vysvětlení oněch pravidel pro účely přijetí konkrétního zákona tak, aby ho nebylo možno porušovat v rozporu s těmito pravidly, aby ta ustanovení byla jednak smysluplná a výkladově byla v souladu s těmi mezinárodními pravidly. Ono k tomu porušování ze strany těch přednášejících, podle druhé strany došlo a docházelo. Jejich adekvátní protějšky třeba z Bavor to potvrzovaly.
   Takže já nikde nevidím žádné AKTIVISTY, ani žádné překrucování ohledně podstaty, o níž jde.
   To zda jste něco jiného vyvrátil či nevyvrátil nesoudím. Nemyslím si, že se to podstaty týká.

 9. tresen napsal:

  Zdá se, že nejste schopný odlišit ekology, neboli vědce provádějící výzkum v rámci svého oboru, od členů různých ekologických hnutí, kteří se snaží o to, aby výsledky práce těch prvních mohly být uplatněny při ochraně přírody.
  Takže: já i autor článku se dovoláváme vědců, nikoli aktivistů.
  O tom, čím by mohl být Národní park Šumava, se tu už diskutovalo mnohokrát. Já jsem se přikláněla k definici, že by mohl být laboratoří, kde by pracovala příroda, sama a zadarmo, a že by se tak mohl stát zdrojem zásadního výzkumu samovolných přírodních procesů a unikátním zdrojem poučení pro nespočet budoucích generací. Čím větší plochu na to příroda dostane, tím víc bude moci ukázat.

  • Narcis napsal:

   Tresni, to jste se jen vyhnula odpovědi. Víte dobře, že požadavky ekologů argumentují média mnohem více než výsledky vědců. Já osobně to odlišit umím, jsem také ekolog. Dobře vím, jak se ostatní ekologové (vědci a vysokoškolští učitelé) tomuto označení u sebe vyhýbají a volí jiné alternativy, protože díky médiím se z toho stalo ošklivé slovo, skoro nadávka.

   Jestli máte pocit, že chci Šumavě škodit, tak se mýlíte. Opakovaně jen píšu, že způsob a rozsah ochrany by měl být odborně podložen a že by o něm měla být veřejnost přesvědčena fakty, kterým rozumí, a nikoli pocity, mystifikacemi a neadekvátními argumenty. Za těchto podmínek bude ochrana tohoto území spolehlivější a dlouhodobě udržitelná na rozdíl od stavu, kdy se vybojuje proti názorům veřejnosti. Mám hodně osobních zkušeností, že to jde.

   • Alex napsal:

    Narcisi, nojo, ale jak tu veřejnost s těmi odbornými věcmi seznámit? Víte například, že už ale dlouhá desetiletí se bažanti rodí jen vlastně uměle? V bažantnicích? V přírodě už ne. Mnozí možná vědí, že zmizely vlaštovky, vrabec a další druhy. Ono to souvisí s tím jejich životním prostředím. Souvisí to s tím, proč se budují safari a ne jen klece v zoologických zahradách, ono to souvisí s tím, proč jsou v územních plánech implementovány tzv biokoridory, souvisí to s tím, proč jsou šelmy jako rys či medvěd vysazovány do volné přírody a souvisí to i s těmi národními parky. Souvisí to s biotopem jako ekvivalentem velikostní plochy na níž se vyskytující fauna a flora je v rovnováze a ke zkáze stačí, aby vyhynul i jediný druh. Ty biotopy jsou ve své skladbě té fauny a flóry téměř vždy rozdílné a tedy i ta nezbytná velikost plochy takového biotopu je proměnlivá. A tohle se bytostně týká i velikosti těch zón na Šumavě. I z jiných důvodů. Jak třeba veřejnosti vysvětlit minimální potřebný plošný rozsah třeba té 1. zóny, která má být předmětem toho zákona, zmíněného v článku. Zvláště když to tu veřejnost nezajímá. A to je zlomek, jenž jsem jen sám vstřebal díky své profesi. Kdyby to bylo tak snadné tu veřejnost s těmi důvody seznámit, pak by o tom skutečně mohli rozhodovat jen ti politici na základě svého „odborného“ uvážení a ne na základě respektování těch odborníků. Ale máte pravdu v tom, že jakoukoli problematiku lze i laikům nějak přiblížit či zesrozumitelnit. Ale to jste zase třeba u médií. Nic to nemění na tom, že u nás politici na ty odborníky obecně po roce 89 kašlou. A že politici primárně by měli naslouchat těm odborníkům a nikoli vše podřizovat ekonomii a už vůbec ne lobbystům v českém podání či kmotrů a nebo věci podřizovat svým jakkoli spřízněným firmičkám.

    • Narcis napsal:

     Má-li se něco veřejnosti vysvětlit, tak to musí existovat. A skutečně odborné stanovení rozsahu bezzásahové zóny v NP Šumava neexistuje. Tím pádem ani média nemají co sdělovat. Když chce těžař otevřít novou pískovnu, musí být schopen dlouho do budoucna předvídat mnoho objektivních vlivů na životní prostředí. Když chce investor na území parku postavit lanovku, tak se doví, že to škodí tetřevům. Ale jak moc a jak by se to případně dalo kompenzovat, aby bylo tetřevů víc než bez lanovky, to už se nedoví. Jak moc je důležité, aby byla šumavská populace o 2 tetřevy větší nebo menší?

     To s vrabci a vlaštovkami se týká územně nechráněné přírody, na kterou je vázán výskyt naprosté většiny živých organismů. O té se tolik nediskutuje, ač by se tu často za málo peněz nebo dokonce i za jejich úsporu udělalo více muziky.

     • Alex napsal:

      No, nepovedlo se mi Vám to ani přiblížit. Nejsem holt ten pravý odborník a navíc vidím, že to přiblížení problematiky může být pro některou a zřejmě hodně velkou veřejnost problémem ještě větším než jsem myslel. Jen jsem chtěl ukázat, že ani stanovení té velikosti nemusí být vůbec jednoduché z jednoho jediného úhlu ekologického pohledu. Protože samozřejmě, že důvod existence národních parků je velice úzce svázán i s tou biodiverzitou. Ne, že to neexistuje, existuje. Ví se o tom, stejně jako se ví o vlivu činnosti člověka na ovzduší. Jen v obou případech mají ti ekologové někde málo vědomostí – jak v čase tak v rozsahu vědomostí i v rozsahu té přírody. Na tom druhém se festovně pracuje, ale jde to jen v míře, ve které jsou prostředky. Synovec s manželkou se všemi snad myslitelnými tituly před i za jménem se právě tomuto přímo věnují – granty získávají spíše v zahraničí.
      Co se týká druhé části, pravdu nemáte. I této oblasti urbanizované je věnovaná příslušná pozornost. Jistě jste někdy viděl na velkých skleněných plochách siluety ptáků. To je jeden z viditelných výstupů.
      Opravdu nejsem odborník, abych Vám to srozumitelně pro Vás sdělil. Mohl jsem jen naznačit, myslel jsem, že by to mohlo stačit. Mýlil jsem se. Neznám ani plný rozsah té ekologie jako vědy, ani rozsah aplikací – jen to, o čem zaslechnu jen jako kterýkoli jiný laik a že ty aplikace do závazných předpisů či směrnic jsou spíše na počátku. Prosazují se velmi těžko. I ten uvedený prvek s těmi siluetami ptáků na velkých prosklených plochách je možná jen projevem dobrovolnosti, ač jde o známý jev, nikoli povinností

   • tresen napsal:

    Narcisi, navrhuji sjednotit terminologii.
    Buď můžeme /jako to dělám já/ slovem ekologové označovat odborníky, zabývající se výzkumem v rámci vědeckého oboru, který se jmenuje ekologie, naopak aktivisty z různých zelených hnutí můžeme nazývat členy zelených hnutí.
    Anebo můžeme tyto aktivisty nazývat po vašem vzoru ekology, zatímcovědce bádající v oboru ekologie, můžete nazývat odborníky na ekologii anebo jak se vám zlíbí.
    Ale vyberte si a nematlejte to dohromady.
    Na to, že říkáte, že jste ekolog /zřejmě ekolog aktivista dle vašeho pojmenovávání/ máte pozoruhodně málo informací. Měla jsem zato, že i aktivisti si občas něco o té problematice přečtou.
    Návrh vědců /z roku 2012/ na rozsah I. zóny mluví o 40 procentech plochy parku zhruba v patnáctiletém horizontu.

Komentáře nejsou povoleny.