Služební zákon, media, obstrukce


Tak nám to zase začalo? Ptáte se co jako? Inu těžké divadýlko ve sněmovně! Na pořadu dne je totiž mimořádné jednání sněmovny, jehož hlavním bodem je přijetí služebního zákona. Toho zákona, který byl již přijat v roce 2002, nicméně každá z vlád odsouvala jeho platnost, takže dodnes neplatí. Ten zákon je přijat a stačilo by prostou většinou přítomných ho prostě uvést do života. A odpadl by problém, který nám může, jestliže Česká republika tenhle klíčový zákon mít v platnosti k 1.1.2015 nebude, stát velké peníze. Jeho nepřijetí „včas“ je totiž Bruselem tvrdě sankcionován – stopkou pro čerpání eurodotací z nového rozpočtu. Řečeno jednoduše – není zákon? Nebude peníz! Punktum.

Jeden by řekl, že už jen tenhle kategorický imperativ by měl těch 200 nedotknutelných z Malé Strany pohnout k tomu, aby bez rozdílu dresu koukali ruku v ruce makat, aby tenhle věčný evergreen poslanecké sněmovny už byl konečně vyřešen. Nemluvě o takové drobnosti, že jestli něco republika potřebuje dávno a naléhavě je, aby státní zpráva neprocházela po každých volbách totálním zemětřesením, kdy vítězové provedou Noc dlouhých nožů, kterýžto termín pro svou operaci tohoto typu použil, po svém nástupu k moci Topolánek. Když z úsměvem sděloval, že tehdejší vláda korupice, skládající se z ODS, Kalouskových lidovců a Buršových sinic, vyhází všechny, kdo byli v zajímaných úřednických pozicích za minulých soc dem vlád a obsadí je svými lidmi. Což také udělala. Všichni příslušníci nastupující vládní galerie tehdy pokyvovali souhlasně hlavami, za potlesku převážné části psáčů a intervjůků z českých sdělovadel. Maně si si vzpomínám například na nadšený komentář mého tehdejšího oblíbence z Lidovek Daniela Kaisera…. Jediný z vládních lavic, kdo s Topolánkem měl tehdy kvůli Noci dlouhých nožů problém, byla, jak se jistě také pamatujete -Miroslava Němcová Snadno to dohledáte na netu.

Té nevadil proces podřezávání státně úřednických krků, ale Topolánkovo pojmenování   pro tuto akci. Které bylo použito jistým Adolfem, když šel osobně likvidovat mocenské centrum velitele oddílů SA Ernsta Röhma.Mimochodem – před třemi týdny uplynolo 80 let od toho krvavého kusu!

Netuším, proč socialisté zákon prohlasovaný v roce 2002 nenechali vstoupit v platnost. V každém případě to byla chyba. Nicméně je naprosto zřejmé, že pravicové vlády, instalované po volbách 2006 i 2010, měly dostatek času se s problémem tohoto základního zákona každého normálního státu, popasovat a vypořádat. Nicméně to neudělaly.

Důvod je zřejmý! Kdyby byli oni zavedli tenhle zákon, jehož smyslem je chránit běžného státního zaměstnance před zvůlí politických papalášů a omezovat tak jejich chuť rabovat stát, bylo by pro mnohé politické celebrity z let 2006až 2013 jejich politické působení ve vrcholných orgánech trapně nezajímavé. Stát by byl nejspíš ušetřen mnohých Řebíčků, Drábků a podobných. A možná i Kalousků, Bursíků …. Jiné vysvětlení pro neustálé odkládání zákona v konečně, praktické a funkční rovině,být nemůže. Alespoň mne nic jiného naprosto nenapadá.

A to zejména ne u NečasKalouskovy vlády, která bruselské k.o. kritérium o zastavení čerpání eurodotací bylo flagrantně známo! Prostě bylo potřeba kutat, dokud „zlatá žíla“ byla otevřená! A zákon by ji, když ne zavřel, tak aspoň výrazně přiškrtil. A jakkoli jsem napsal, že netuším, proč socialisté zákon umrtvili , když jej Špidlova vláda prohlasovala, připouštím, že mohli mít úplně stejnou motivaci k téhle lexhybernaci, jakou spatřuji u členů následných korupic. Konec konců – on už tenkrát v mocenském centru fungoval Kalousek jako jeden z nejvýznamnějších hybatelů tehdejší vládní většiny…

Tolik základní historické peripetie zákona. Nikoli konec důležitých historických souvislostí. Máme půlku července a vláda má téměř poslední zvonění k prosazení služebního zákona. A opozice to ví. Že jí běží ultimativní odpočítávání!

Jen tak mimochodem, on byl nutnou a postačující podmínkou pro to, aby Zeman jmenoval vládu s Babišem a porušil tak, jako prezident, vědomě lustrační zákon. Slyším kohosi říkat, že padl rozsudek, že Babiš nebyl vědomím konfidentem StB? Hm. K tomu naprosto podivuhodnému bratislavskému procesu se rád, pokud okolnosti dovolí, vrátím. A jen dodám, že ti, kteří by „logice“ jeho závěrečného verdiktu hodlali důvěřovat , by vůbec nepochybili, kdyby svolali rodinnou radu a dali ke zvážení, jestli by je tato náhodou neměla nechat sofort zbavit svéprávnosti. Ale to jsme odbočili na totálně slepou kolej, vzhledem k tomu, o čem dnes chci psát. Nicméně jednu poznámku si přece neodpustím – pamatujete na ten ryk Kalousků a mediální smečky, že Služební zákon bude tvořen jen a jen s účelem poskytnout, dnes už jen nevědomému konfidentu Babišovi, fíkový list? Kupodivu dnes tenhle, před necelými 30-ti týdny tak omílaný motiv, vůbec nezazní..

Dnes z opozičních lavic slyšíme  unisono – ten zákon je špatný, musíme jej za každou cenu zastavit! A uděláme pro to všechno i kdybychom měli sněmovnu zbořit! A proč , že je špatný. Protože je

a- nekvalitní

b- zabetonuje lidi z od socanů a Babiše ve státní správě

c- je s ním spojen nárůst nákladů Zejména platových.

A čeští psáči a intevjůci, abych rovnou nemusel psát- žumpalisté? Ti tohle všechno opakují jako sbor dobře vycvičených papoušků.! A nejvíce je ze všeho zajímá, jestli budou obstrukce! S těmi rádobydůvody, co dnešní opozice předvádí, se jaksi vůbec nezabývají. Proč také? Obstrukce je přeci daleko zajímavější a především znalostně nenáročné téma, než snažit se , alespoň v základu, porozumět tomu, kdo a proč co činí. Ony tři důvody vezmu velmi rychle. Protože jejich zjevná nesmyslnost je do očí bijící.

Nemám pražádné iluze o tom, že to, co předložila vláda do sněmovny, je bez chyby a nedalo se to napsat lépe a že zákon se snad blíží funkčnímu ideálu. Dokonce ani nemám za to, že vládní strany ze sebe vydaly maximum možného. Jde o dost krvavý vnitřní kompromis, kdy každá ze tří koaličních stran chtěla prosadit cosi úplně jiného. Střet byl o pozici generálního ředitele státní správy, jeho pravomocí a míry nezávislosti na politických elitách, o pozice ministerských náměstků, o stanovení podmínek tzv. definitivy atd. atd. Kompromisy se rodily těžce a ne vždy byly podmíněny čistými úmysly. O tom není žádná debata. Tak to prostě je. Jenže u současné opozice máme jednu skálopevnou jistotu – i kdyby služební zákon psal sám Ježíš Kristus za pomoci Ducha svatého, Kalousek, Stanjura a celá tahle parta by mlela naprosto totéž – zákon je napsán špatně! A basta.

Ještě směšnější je argument třetí, který tak rádi pitvají čeští rádoby novináři – totiž šťourání se v tom, kolik, že zavedení služebního zákona do praxe bude stát státní pokladnu peněz navíc! Nikoho z těhle hlídacích ratlíků české demokratury totiž ani nenapadne zkusit zkoumat, kolik nás všechny už STÁLO nezavedení tohoto zákona! A umožnění stavu, kdy státní kasa byla rabována akcemi typu ProMoPro či IT systémy typu registr vozidel nebo systémy na výplaty dávek! Abych uvedl alespoň ty nejznámější těžké průvaly, které jsou ovšem jen příslovečnou špičičkou ledovce různých zlodějen na úkor veřejných rozpočtů!

Nemluvě o takové podružnosti, že opravdu platí, že nebude li nejpozději k Novému roku tenhle zákon funkční, odepíšeme čerpání bruselských peněz. Jakkoli Kalousek, s drzostí sobě vlastní, tvrdil  v parlamentu něco úplně jiného. K tomu se také ještě dostaneme. Takže pro všechny Železné, Písařovicové a Heleny Šulcové – na jedné straně stojí asi tak 550 miliard z Bruselu a na straně druhé nějaký náklad v řádu jednotek miliard, kterou si služební zákon vyžádá. Jako ekvivalenty. Nehledě k tomu, že bez kvalitních platů kvalitní státní zaměstnance míti nelze. Jakkoli platí i premisa, že slušný plat samotný slušného státního úředníka také garantovaně nevygeneruje.

Takže se dostáváme k poslední a nejúdernější poslední opoziční všeobecné námitce – totiž, že služební zákon nemá žádný jiný cíl, než zabetonovat lidi protěžované a poplatné soc dem a Babišpartaji ve státní správě. A důkazem prý budiž to, že státní správu opustilo po volbách 500 dřívějších pracovníků / rozuměj lidí navázaných na ODS a a Kalousek partaj/ a ti byli nahrazeni 700 nově přijatými s požehnáním současných vládních stran! Hrůza hrůz!

Takže nejdříve dáme celková čísla. Služební zákon se prý má týkat řádově 65 000 těch, co pracují pro stát. I kdyby ono tvrzení takového Fialy z ODS bylo pravdivé, pak to zabetonování se týká 1,6% z nich! Také vám naskakuje husí kůže z té politické zhůvěřilosti?

Nikdo z těch, kteří tuto nesmyslnou argumentaci od předsedy modrých opakovaně slyšeli, včetně Václava Moravce,  se touto jednoduchou procentní aritmetikou nemínil obtěžovat. Natož aby pak panu emeritnímu rektorovi Masarykovy univerzity a prý profesoru politologie opáčil, že právě zabetonování úředníků na jejich pozicích před zlovůlí těch, co chtějí pořádat ony proslavené Noci dlouhých nožů ve státní správě je  jediným a  hlavním smyslem Služebního zákona!

Nemluvě o takové drobnosti, že definitivu, bez jakékoli zkoušky, mají okamžitě získat ti z úředníků, kteří k datu platnosti zákona budou mít odslouženy nejméně tři roky! A tuto výsadu mohou požívat pouze ti , kteří ve funkcích už byli za vlády NečasKalouskovy korupice! Takovouhle sofistikovanou námitku asi nelze od českého novináře očekávat!

Ve středečním prvním kole obstrukčních exhibic Kalousek citoval ze zprávy Evropské komise, která se týkala českého služebního zákona. A velmi účelově vytrhl pár vět. Například tu, že Komise velmi vítá snahu ĆR o uvedení Služebního zákona do činnosti.Ale že prioritu má mít kvalita zákona před rychlostí jeho schvalování. Ano, tahle věta v té zprávě byla, alespoň pokud záběr kamery do Kalouskova materiálu ve večerních zprávách na ČT nebyl nějak manipulován. Jenže ona nebyla jaksi samotná. Například hned vzápětí následoval odstavec, vytýkající ČR to, že špatným platovým ohodnocením svých úředníků nemá šanci dostat do své administrativy kvalitní odborníky! Připomeňme rozpočtově odpovědného Kalouska, který proválcoval sněmovnou zákon o tom, že všem státním zaměstnancům byly sníženy platy o 15%…. A připomeňme  umanuté  intervjůky, rajtující  na  otázc e – a  kolik bude  Služební zákon stát  státní  kasu? Zcela symptomatické pro personu jménem Kalousek pak je, že okamžitě začal v parlamentu vykřikovat, že EU netlačí na termín účinnosti zákona nejdéle k 1.1.2015, že jde o výmysl vládní koalice, konkrétně premiera a ministra Dienstbiera!

Koho zajímá , že existuje jiný naprosto zásadnější a rigorozní materiál od EU, který se myslím jmenuje Přístupová dohoda mezi EU a Českou republikou /nekamenujte mne, jestli se název trochu odchyluje, jsem na mizerném internetovém připojení které mi neumožňuje rozumné vyhledávání/, bez jejíhož podpisu a splnění Česká republika do bruselské kasy prostě nesáhne? A tady je naprosto nekompromisně a nezpochybnitelně napsáno, že když termín na Silvestra náš Služební zákon propásne, tak prostě máme těžkou smůlu! Tečka. Veronika Sedláčková ve středeční publicistické příloze Radiožutrnálu po večerních zprávách samozřejmě o něčem takovém neměla ani tušení a jen odezírala Kalouskovi ze rtů…

Ve středu se ovšem celá věc v parlamentu posunula. Opozice – Kalousek +Fiala se prostě nechali slyšet , že neumožní obstrukcemi schválit Služební zákon ve třetím čtení, pokud vláda nebude akceptovat jejich návrhy. Těch prý je něco přes šedesát , ale klíčové jsou čtyři. A pokud je koalice nezapracuje a to jak stojí a leží, zákon nebude i kdyby se měl zhroutit svět!

1- státní správa prý musí být otevřená na všech úrovních pro lidi z akademického prostředí a soukromé sféry

2- ponechání funkce ministerských náměstků mimo služební zákon

3- zrušení pozice generálního ředitele státní správy a jeho aparátu

4- zavést úřednickou definitivu až pro úředníky se čtyřletou praxí

Přes tohle prý vlak nejde. Nesklapne li vláda podpatky, zákon prý se prohlasovat nepovede! Zablokují  hlasování ve třetím čtení  obstrukcemi!

Tu temnou výhrůžku nechápu. Pamatujete se ještě jak korupice zválcovala , či přesněji – znásilnila sněmovnu v minulém parlamentu? Například u zákonů o stavebním spoření, o sociálních dávkách nebo a zejména o církevních restitucích? Kdy opozici omezila počet vystoupení na jednotlivého poslance i délku těchto vystoupení? Takže pokusy obstruovat třeba církevní restituce skončily fiaskem? Myslím, že je na čase, aby vláda uplatnila stejný postup. Vládní většina je dostatečně silná a kvalifikovaná, aby zákon ve sněmovně prosadila nikoli 101 hlasy z nichž ten rozhodující patřil pravomocně odsouzenému korupčníkovi, ale převahou 110 mandátů bez kriminálního podtextu. Protože pokud ne, nemají volby žádný smysl. Jakákoli menšina může terorizovat a vydírat jakoukoli parlamentní většinu. A o nic jiného, než o vydírání – nejde. Nicméně, kdyby  opravdu  obstrukce měly šanci uspět, nabízí se tu  ještě jiná možnost – zkrátka  umožnit,  aby  nabyl  účinnosti  Služební  zákon prohlasovaný  vládou Vladimír a Špidly. Ať je jakýkoli. Tomu by obstrukce zabránit  neměly. Pak nepochybně  Kalousek s   Fialou změknou.  Ztratí  svůj jediný a základní  trumf  – časovou nouzi  vládní většiny.

Pojďme se však podívat na ty čtyři kategorické podmínky blíže.

Nejsnazší a podle mne, jediná možná dohoda je u té první. Neumím si představit, že by soudně a příčetně uvažující vláda uzavírala státní správu před akademickou obcí, či před před odborníky ze soukromého sektoru. Tohle je nejspíš klasické vlamování do otevřených dveří.

Ovšem náměstkové? To už je jiná káva! Vyjmutí pozic náměstků ze služebního zákona znamená požadavek na instalaci budoucích náměstků typu Drábkův Šiška nebo Kalouskův Barták. Abych jmenoval alespoň ty nejkřiklavější případy. Které by samozřejmě alespoň trochu logicky napsaný Služební zákon automaticky eliminoval! Prostě náměstkové dál mají zůstat pozicemi, vyhrazenými pro kamarády, zasloužilé a pro špicly na na rezortech koaličních partnerů! Lidé, jejichž jedinou kvalifikací je stranická legitimace, konexe na vedení partají a slepá oddanost. Ne li dokonce a hlavně schopnost plnit klokaní kapsy! NA zahrnutí  náměstků, jako ochranu před  tzv.  politickými náměstky  trval, jestli si dobře  pamatuji , Babiš!

Ještě děsivější jsou ovšem zbývající dva požadavky!

Pokud by vláda ustoupila a souhlasila s tím že ze zákona vypadne pozice generálního ředitele státní správy a jeho aparátu, ztrácí, dle mého názoru, zákon jako takový, smysl! V tom případě zapomeňme na odpolitizování státní správy! Právě pozice generálního ředitele a jeho neodvolatelnost a silné postavení oproti proměnným a rozežraným politickým garniturám garantuje onu, tolik požadovanou a potřebnou nezávislost a nepolitičnost státní správy. Vzpomínáte na Drábka a to, co se odehrávalo na MPSV a zejména Úřadech práce ohledně zavádění Systémů na výplatu sociálních dávek? Na informace jak zaměstnanci z pracáků byli těžce stresováni nefunkčním systémem, ovšem pod drtivým tlakem, aby je ani nenapadlo si někde stěžovat nebo snad ventilovat na veřejnosti nějaké problémy? A to pod rychlou a nejtvrdší existenční sankcí. Samozřejmě nenapsanou a nedoložitelnou , ale naprosto reálnou? To je přesně ten případ!

Kdyby existoval, už tehdy funkční, kvalitní a neohrožený generální ředitel státní správy, Kalouskem Drábkem a Nečasem neodvolatelný a definitiva pro pracovníky pracovních úřadů, dovolím si spekulaci, že takový Drábek by balil o dost dříve, než nakonec musel. A Šiška by byl možná daleko rychleji v krimu. Tenhle požadavek má totiž jasný a čitelný záměr – definitiva bude jen formalitou, protože vzpurný a samostatně myslící státní úředník bude stejně podřízen jen politikovi , nebude mít nikde nezávislé zastání, takže buď se chlapec/ holka ohne a bude skákat podle naší píšťalky nebo mu pěkně a rychle nakopeme zadek!

A naprosto špičková je ona podmínka poslední! Ta se tedy povedla! Zákon předpokládá, že definitivu, bez státní zkoušky získají, jak už bylo uvedeno, všichni, kteří vykáží 3 roky praxe ve státním.

Kalousek a spol. požadují roky 4!!! No neberte to! Kdopak má asi tak , zejména v rozhodujících pozicích , alespoň 4 roky praxe? Jen a pouze ti, kteří už sloužili nejméně NečasKalouskově squadře! Nikdo jiný to nemůže být. A kdo na druhé straně nemá šanci získat tyto čtyři roky do voleb v roce 2017? Kdokoli, kdo nastoupí do státní služby za fungování téhle vlády!

Takže akceptace tohoto bodu spolehlivě zajistí zabetonování v pozicích těm, kteří nastoupili za bačování Nečase a spol. A naopak Noc dlouhých nožů čeká všechny, kteří spojí svůj profesní osud se státní administrativou po posledních volbách!A příští vítězové si budou moci zacementovat své kamarádíčky a nepohodlné vyhodit! Tahle úvaha skutečně nemá chybu!

Tohle  a právě  tohle  je pravým důvodem  oněch  obstrukcí v parlamentu§

Jak to, že o tom nikde nečtu, intervjůci z rozhlasu a televize nechávají Kalouska bez mrknutí oka blábolit?

Aniž by jim bylo varováním, jak že si prototyp státního úředníka doložitelně představují ti, co dnes chtějí za každou cenu blokovat, možná opravdu nedokonalý, služební zákon?

Mám připomínat Nagyovou? A ty v jejím okolí? Ředitele úřadu vlády Poula, který jí dělal, s ohnutým hřbetem, poskoka a poslíčka? Tu po klenotnictvích, tu jí nosil kabelky a tak dále? Mám připomínat „hrdiny“ z Afghánistánu, v generálských funkcích, co téhle, původně kantýnské šli na ruku se šmírováním lidí vojenskými zpravodajci?O manýrech téhle dominy se toho napsalo mnoho. Nemyslím, že je nutno to dál rozvádět. Tak tohle je státní úředník vzor ODS.

A co takhle mluvit o jistém Radku Šnáblovi, pro Kalouska naprosto nepostradatelné vysokém úředníkovi na Ministerstvu financí, který tu vysokou funkci zastával, přestože pravomocně nafasoval podmíněný trest za daňové machinace? Někteří si asi teď myslí, že si vlk vymýšlí… Dobrá těmhle nevěřícím Tomášům sem dám link, kde se dozví detaily, počtete si:

http://zpravy.idnes.cz/odsouzeny-urednik-hlida-statu-miliardy-sam-podvadel-s-danemi-p5w-/domaci.aspx?c=A090827_204134_domaci_vel

To hle státní úředník střihu TOP 09!

Takhle vypadá personální politika obstruující ODS a Kalousekpartaje v praxi! Nemluvě o přesně opačné pozici. Případech, kdy státní úředník konal tak, jak se sluší a patří. Opět uvedu z celé řady jen dva nejtypičtější, už takhle jsem dlouhý.

Začnu případem Michálek a ministrem Drobila. To asi rozvádět nemusím, hlavní linky této kauzy si každý jistě pamatuje. Tak tohle je zacházení s těmi, co stát nemají za kasičku, do které si každý pomazaný může hrábnout podle své chuti, v podání ODS.

Neméně pěknou, po hříchu daleko méně známou kauzičkou, je případ jistého Jakuba Klouzala. Ten si dovolil na mnohamilionovou rozkrádačku na ministerstvu zahraničí upozornit vzor vší noblesy a příkladného občanského chování, jakož i politické moudrosti a civilní kuráže – samotného ministra, takto občana Schwarzenberga. Kterému předložil jasné a nezpochybnitelné důkazy. S výsledkem, že z ministerstva vyletěl jak jak příslovečný čert z elektriky. A nenatloukl si jen noc, ale celou osobnost. Detaily, pokud tuhle historku neznáte, naleznete zde:

http://zpravy.ihned.cz/c1-57994020-odhalil-korupci-ze-schwarzenbergova-uradu-musel-odejit-ted-dostal-cenu

Věřím, že jste si početli. Tak tohle je přístup Kalousekpartaje.

Služební zákon  je  naprosto urgentně  třeba  , aby  nebylo možno  šikanovat nějaké další Michálky  a Klouzaly. „Demokraty“ typu  Nečas/Drobil , respektive  Schwarzenberg.

Nic z toho ani ty nejrenomovanější novináře nezajímá. Ač by mělo! Nejméně stejně  jako třeba tisíciletá povodeň. Protože dopady na celou zemi jsou srovnatelné.

Místo toho se ovšem naopak pojímají třeba čistkou, kterou provedl Babiš ve firmách , které podléhají jeho ministerstvu. Šlo o celou řadu firem, ale mediální fofr byl zejména ohledně ČEZu a naposled o karlovarský hotel Thermal. ODS i Kalousekpartaj vypadaly že dostanou psotník!

Nikdo mne nemůže podezírat ze sympatií k Andreji Babišovi. Jeho průnik do vlády a ovládnutí mediálního prostoru, považuji za dovršení sebevražedných procesů české demokracie, které nás spolehlivě vedou na cestu Ukrajina či mezi státy rovníkové Afriky. Nicméně v těchto krocích ho plně podporuji a neumím si představit , že by nekonal, když tvrdě a nekompromisně a nechal v orgánech obou společností ty figury , co tam byly, jinak. Dodejme, že instalováné ODS a Kalouskem.

Z Thermalu byli vyprovozeni, kromě jiných, generální ředitel, takto bývalý karlovarský primátor a krajský exhejtman a člen ODS – Josef Pavel. Který nikdy s vedením hotelu, natož velkého, neměl pranic společného. A z předsedy pozice šéfa dozorčí rady se musel dekovat šéf krajské organizace TOP 09. Jméno jsem zapomněl. Vedle toho dozorčí rada byla zúžena z devíti členů na tři. A odstoupení jsou přirozeně rozhořčeni a používají termíny jako svinstvo a podobně. Nedivím se jim! Zasloužilí bafuňáři a takhle přijít o koryta! Nicméně, co je hotel proti ČEZu? A kdo že byl Babišem také vypráskán z dozorčí rady téhle fatálně klíčové české firmy?

Zasedal tam a byl odvolán i Lubomír Poul, bývalý šéf Úřadu vlády za Petra Nečase, šéf jihomoravské ODS Jiří Kadrnka nebo TOP 09 nominovaný léčitel tmou Milan Bajgar....

Takže si to zopakujme:

Lubomír Poul, to je ten, co měl šéfovat úřadu předsedy vlády a dělal poskoka Nečasově metrese.

Dále šéf jihomoravské ODS

A léčitel tmou, jakýsi Bajgar, nominovaný za Kalousek partaj. Jistě také osobně posvěcený Kalouskem!

Tihle a jim podobní byli povoláni k tomu, aby řešili například stamiliardové investice do rozšíření Temelína nebo Dukovan, do obnovitelných zdrojů, kontrolovali hospodaření a zásadní rozhodování managementu společnosti! Chlápek, co je zodpovědný za technický chod Strakovky, jakýsi krajský bafuňář politické strany a léčitel tmou!!!

Potřebuje někdo nějaký další důkaz o tom, jak si obsturuující Kalousek a Fiala a jejich partajníci představují ten lepší a kvalitnější služební zákon? Nebo jinak – potřebuje nějaký opravdový novinář průkaznější vodítko pro rozhovor s Kalouskem o tom, jak si představuje státní správu?

Problém služebního zákona  existuje  . A rozhodně  stojí  za pořádnou  diskusi. Ale je úplně  jinde,  než nám podsouvá takový Kalousek s  Fialou.  A  smečka  mainstreamových  žurnalistů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.