Vlkvo zamyšlení nad Brenem a Tacitem


Jsou dny , kdy mi psaní pro Kosu jde  samo. Úplně  snadno. A dělá mi to radost.  Pak jsou dny,  kdy  naopak dřu  jak v  kamenolomu, abych ze sebe  něco kloudného dostal. A většina  ostatních mezi těma dvěma  extrémy je takových, že  dřina se  střídá chvilkově  s radostí. Nicméně,  dneska  zažívám autorskou premieru. Mám totální den blbec. Kdy vím, co MUSÍM napsat a vůbec  se mi do  toho nechce.

Protože nutně musím polemizovat s Tacitem. S někým, s kým se  virtuálně známe už hodně  let . Ještě z  Akutuálně.cz. Tacit , jakkoli píše  málo, je kmenovým autorem Kosy a neumím si tenhle  blog bez něj  představit. A přesto mi nezbývá nic jiného  než se  vůči jeho  včerejšímu příspěvku vymezit.  Buď  udělám  právě  tohle nebo Kosu  zase radši    zavřu.  Protože  když budu mlčet, ztratí jakýkoli  smysl.

Aby mi správně bylo rozuměno- nejde mi o to, aby  zvítězil můj názor  a hrozil, že jinak Kosa  nebude. Tohle opravdu není ve  hře.  Jde mi jen dodržení  toho, proč  Kosa  vlastně  vznikla a  existuje.  A v  tomto bodě prosím ty, kteří  už  od  okamžiku, kdy si přečetli nadpis , mají  jasno a  vědí kdo  je  ten špatný a  dokonce, aniž by znali obsah tohoto sloupku, vědí,  kdo tomu špatnému dělá  advokáta  nebo  – v lepším případě je naivní hlupák, co tomu  špatnému  lacino naběhl.

 

Když  jsem  dostal  Brenův  článek o Haškovi, bylo mi  jasné,   jaká  bude na Kose  většinová  reakce.   Snad mohu  konstatovat, že  znám  kosířské publikum. Mimo jiné  proto  jsem například nedal  Lexův  příspěvek  na neděli, ale  umístil jej na  čtenářsky  velmi nevděčnou sobotu.  Jak by vám mohl potvrdit. Když jsme  diskutovali o datu zveřejnění,  nabídl  jsem mu  sobotu s   tím, že v neděli mám článek, který by mu  asi dost vadil. Když  už  ale jsem  u  té poslední soboty,  tak  ta  čtenářsky  překonala  veškeré  rekordy Kosy od jejího znovuotevření.  Což  má na  svědomí  Kchodlův  článek o Bukovém viru. Který se prostě  rozlétl internetem… Takže i sobota může být zatraceně  dobrým dnem Ale zpět  k dnešnímu  tématu  – Brenovu  článku o Haškovi,  Tacitově  následné odpovědi a Kose.

Ano, věděl jsem, jak bude asi  Brenův  článek většinově  přijat. Klíčové slovo je většinově.  Když  se podívám například na  facebook Kosy, zjistím, že  článek  se i líbí. . Což  říká,  že  je  část  čtenářů, která ho prostě  vidí jinak. Ale  to je naprostá podružnost.  Někomu jak známo, se líbí holky, jinému vdolky. Za sebe  říkám, že  jsem příznivcem obého.Ještě se k těm  holkáma  vdolkům vrátím.

Teď  se, nerad, musím zpět ke  včerejšímu  Tacitovu  článku.  Přiznávám , že  ve  mně  hodně  hrklo, když  jsem si přečetl,  že  jde vlastně o plagiát  a  navíc  někoho  jako Ross  Hedvíček.  Je  pár  lidí,  kteří  na Kosu nesmějí a  dalších několik  málo, kteří dostanou stopku v  případě, že by se někdy objevili. Ross Hedvíček je  jeden z  těch druhých. A ještě  víc  by mi vadilo plagiátorství!  Chci původní texty. Přetisky  Kosa používá velmi vzácně a  jakkoli bych  si  jejich  častějším zařazováním výrazně  ulehčil život, nehodlám jít  touto cestou. Jinde publikující  autory  si můžete  přečíst jinde. Kosa má své.

S  velkou úlevou mi bylo vydechnouti  po seznámení  s původním Hedvíčkovým textem. Ano, dochází ke  stejným závěrům  jako  Bren a klidně může  být, že  právě  od něj  i Bren čerpal  faktografii.  Ani jedno mi nijak nevadí.  Vysvětlím nejdříve  tu  faktografii.

Nepřehlédněte  prosím,  kdo je  jejím  autorem, což  Hedvíčkův  článek uvádí:

Zpracovali:. Eduard Stehlík, Míla Sýkora

Onen Míla  Sýkora mi nic  neříká.  Eduard  Stehlík  ovšem  ano.  Do nedávna  šéf  historiků při Ministerstvu národní  obrany. Také působil v ÚSTRu, kde dělal náměstka  Danielu  Hermanovi, po jeho odvlání  pracoval jako poradce  ministra obrany  Zemanovy  vlády  odborníků – Picka a  v současnosti  byl senátem zvolen  do vědecké rady  ÚSTRu.  A jestli se nepletu,  pak  má  k tomu paralelně i akademickou karieru.  Jakkoli pro  řadu  zdejších  už  zmínka o tom, že někdo je  spojen s  ÚSTREM  je diskvalifikační ,  já toto nesdílím  a sdílet nemohu.  Proto , jestliže  Bren snad  čerpal z tohoto  pramene, pro mne  je  to čistá, nikoli otrávená voda!

A nejen to. Dovolím si  přidat i seznam otištěných pramenů, uvedených  ve  Stehlíkově a  Sýkorově  článku:

Použité prameny a literatura:
Vojenský historický archív – Praha
Kmenový list Jaroslava Haška
Poslužný legionářský spis Jaroslava Haška
Ančík Z.: O životě Jaroslava Haška, Praha 1953
Kolektiv: Červenobílá armáda, Praha 1967
Křížek J.: Jaroslav Hašek v revolučním Rusku, Praha 1957
 
Polovina  z nich  vznikla  za  komunistů, z toho dva přímo v  50-tých letech.  Legionářský  nebo kmenový  list  jsou  pak úřední záznamy mimo jakoukoli pochybnost o své relevanci!
Neumím si  představit  neprůstřelnější  zdroje  informací!
 
A teď  se musím  vrátit k onomu přísloví o  vdolkách a holkách! Protože  se budeme  bavit o tom, jak  Bren  ona  data  zinterpretoval.  Což byl  vlastní kámen  úrazu. Když to hodně  zhustím,  pak  Haška   představil  jako těžkého  alkoholika a tvrdého  bolševického  krvavého bafuňáře.
Takže  máme  co  do činění  s dvěma otázkami:
1-  má  Bren na takové hodnocení právo?
2- má Kosa  takové články s takovým hodnocením  otiskovat?
 
Ohledně  bodu  1-  se, doufám, všichni shodneme, že  Bren  má právo si myslet,co chce. Vyhodnotit  jakékoli informace po svém a  učinit z nich svůj  svobodný  závěr. Neumím si představit, že  by mu někdo toto právo upřel.
 
Horší to bude s tím druhým bodem –  ostatně Tacit to napsal velmi jasně a zcela nepochybně  s jeho názorem  bude souhlasit  hodně přes polovinu z kmenových čtenářů!  Nezpochybňuji  to.
Jenže… jenže  kdybych se měl vydat  touto cestou tak  opravdu Kosa  nemá sebemenší právo na existenci!
Připomenu  dvě  věci – proč jsem ji zakládal  a  také  jeden ze  dvou základních zákonů Kosy! Opět  ten , který  byl připomínán už minule:
Dobrý autor  automaticky  není ten, s kterým mohu souhlasit!
 
A  teď  připomenu, proč  Kosa  vůbec  vznikla. Nikoli  z vlkovy  grafomanské potřeby. Ale proto, že  vlkovi  vadí, jak to tady v zemi  vypadá,  co  se nám snaží nahustit  do hlavy  politici a  zejména sdělovací prostředky! S  tímhle jsem  chtěl aktivně  nějak pohnout. Třeba mikroskopicky, ale  aspoň  trochu. A  zcela nepochybně  na Kosu  z  týchž důvodů  navštěvuje většina  z vás.
 
Představme  si  dva  Kosíře. Pana G a  třeba  pana  B.  Oběma  vadí přesně  totéž, co vlkovi. Proto sem  přicházejí. Ale jeden  skončenou minulost vidí  jako velkou  epochu  v  dějinách  , druhý jako dobu  temna. A  svými názory  se  netají.  Na  tu minulost.  Bez problémů by se  shodli na  budoucnosti.  Určitě by našli, kdyby  zapomenuli na  ten rozdílný postoj k  tomu, čím tahle  země prošla  od poloviny minulého století, nějaký společný pohled.
Zvláštní – oba  vidí  shodně nutné změny  pro  lepší budoucno, alespoň nějaký základní průnik  těch vizí  existuje, ačkoli nemusí  být nijak velký, ale  prostě se na něm  nedomluví proto, že  ohledně minulosti  se nikdy neshodnou. Výsledek?  Kvůli jejich nedomluvě tady ten chlív a binec  holt bude napořád!  Protože  oba, když narazí na články toho druhého  prohlásí  shodně – toho blba  číst nebudu. Končím po prvním odstavci.  Natož  abych  s ním diskutoval!
Já to prostě vidím jinak – pojďme se zkusit domluvit na  největším možném společném jmenovateli  pro budoucno.  Minulost je již odžitá. Tu známe. Ale netušíme, co bude zítra, co  čeká naše  děti a vnuky. A  určitě chceme,aby  ten  zítřek a pozítřek byly  co nejlepší!  Nebo ne?
Proto jsem Kosu pojal  jako širokonázorový prostor. A  tak ji hodlám udržet!  Najdete  zde  články hodně zleva.  A Bren je  holt jiné orientace.  Má právo na  svůj pohled.   Opakuje se situace s Trabantem.
Jestliže  se  mi, kterým,opravdu vadí současnost a chceme nějakou lepší budoucnost nedomluvíme,  at si o minulosti myslíme cokoli, uděláme nejlépe, když  budeme hromadně  emigrovat. Nebudu strašit  rovnou Ukrajinou. Dám příklad, který je domácí a několikrát už  jsem jej použil. Nicméně  je  dokonalou ilustrací výsledků té nedomluvy – církevní restituce.  Ty  vadí, podle průzkumů , asi  80%  voličů.  Volby ovšem dopadly  tak, že  příchodem lidovců do vlády  bylo  jasné, že  k žádné korekci  dojít nemůže. At  by s e zbylé dvě strany snažily  sebevíc.  Při tom stačilo  aby  soc dem dostala  o  4%  hlasů více a  lidovci  si  koaličně neškrtli.  Jenže  ta  potřebná  procenta  pro  oranžové skončila  u   všelijakých takových Pirátů, Lvů21 a  zejména  u KSČM!  A  odtud  , kupodivu – od těch, co  vlastně nominovali Bělobrádka  a spol. do vlády, nyní přichází největší kritika  toho, že  církevní restituce běží dál!
 
Je mi jasné, že  Bren  nepotěšil  spoustu  čtenářů s levicovou preferencí. Kteří Haška  vidí  jako dobromyslného strejdu, co měl slabost pro  alkohol, ale byl geniální spisovatel  a vše ostatní kolem něj  je  přece podružné! Geniální  určitě  byl. Ale pro mne nikoli kvůli Švejkovi.  Ten mi nijak zvlášť   neimponuje. Mám daleko radši povídky. Nemá to  ani nic  společného s  Haškovým  bumbáním, ani politickou minulostí co dělat. Prostě  neoslovuje mne. A nejsem odvařený , jakmile  slyším slovo Švejk nebo citát z něj. Hašek v  tom není  sám, podobný problém mám s Hellerovou  Hlavou XXII.
Hašek  vedle  toho spisovatelství  byl  skutečně nejspíš  to, co o něm soudí  Bren. Jeho alkoholismus  je  doložený.  Jak vypadá  občanská  válka , vidíme  plasticky na  Ukrajině. Absolutní netolerance a nesmiřitelnost, nenávist,násilí   a pomsta. A  občanská válka  v Rusku mezi bílými a  rudými?  Tak ta  byla  neskonale  krutější.  Zkuste  si představit,  že  Hašek tou  krutou hrůzou prošel  jen jako dobromyslný strejda…  Nelze!  Nelze!  Je tak obtížné si to připustit?  Zřejmě  ano,  viz  vášně , které  vyvolalo  zjištění  o Kunderovi!  Hrozně  neradi  vidíme, když nám někdo  bourá  naše idoly.
Jenže  vážení  a  ctění  návštěvníci Kosy-Kosa jako prostor,  kde  by chodili jen kamarádi nebo jež by sloužil k přesvědčování přesvědčených  – promiňte, tak ten by mne  nebavil a  na ten bych čas nemarnil. Snažím s eoslovit  široké spektrum. Možná  naivně. Všechny  lidi ,tak  říkajíc  – dobré vůle. Kosa není a nebud e místem propagandy nikoho a  už vůbe cne  jediného správné  názoru nebo  nějaké svaté pravdy!
Viz první  axiom Kosy:
Měřit  všem, těm svým i těm cizím  stejným metrem!
Ne- li, pak  je  opravdu zbytečná. Což  se týká i Jaroslava  Haška. Můžeme klidně  zústat u jeho oficiálního životopisu , který  zrpacoval  největší Haškolog Radko  Pytlík – k nalezení zde:  http://www.ucl.cas.cz/edicee/data/dejiny/hcl/dcl4/19.pdf  a  spokojit se  tím, že byl  úžasný  spisovatel a  dobromyslný  strejc  z hospody.Nebo  začít  přemýšlet o tom,  jak to  asi  v  tom Rusku s ním bylo. Jak to udělal  Bren.
 
Tacite, příteli a  všichni  ostatní,  věřím, že  si rozumíme.
Ostatně, zítra  se  celá zopakuje, jen s opačným znaménkem!  Však uvidíte.
 
 
 
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.