Jediné dvě jistoty ohledně trgedie Boeingu MH 17 aneb jak bych si představoval interpelaci českých poslanců


Když před  dvěma týdny vyšel na Kose článek

Tři různé zprávy o sestřelu HM17

vzbudil celkem velký ohlas. Zejména ta  jeho  pasáž, která na  základě informace na webu německé veřejnoprávní stanice  West Deutscher  Rundfunk informovala o interpelaci  několika  poslanců  opoziční  strany  Die Linke na spolkovou vládu ohledně  informací, kterými  německá  vláda  disponuje  ohledně  bezprostřední příčiny  zřícení letadla MH 17 a  toho, kdo je za tuto tragedii  zodpovědný.

Ta informace WDR byla zprostředkovaná.  Moc jsem si přál, abych si nějak mohl tu interpelaci i  odpověď  berlínské vlády  přečíst v plném znění. Ale nevěděl jsem, jak na  to. Jenže někdy má člověk v  roce  dvoje  Vánoce. Má jakési   přání a ono se mu splní samo do  sebe. Tak přesně  tohle  se mi  přihodilo před  pár  dny, když  mi přišel mail od Kosíře  Petra  B. A v něm kompletní   .pdf  jak interpelace, tak  vládních odpovědí a  to včetně  průvodního dopisu z německého ministerstva  zahraničí, který podepsal  jeho státní sekretář  Dr. Markus  Eder.

Samozřejmě, že  vám tyto  dokumenty neutajím. Naleznete  je  1:1 na konci tohoto  článku. Němčináři si s  dokumentem velmi snadno poradí. Ale  jak k němu přistoupit pro ty, kteří  tímto jazykem nevládnou?  Původně  jsem zamýšlel to všechno přeložit.  Jenže  je  to 21 otázek / byť tedy  ostrých jako břitva a nanejvýš  zajímavých i logických – takhle bych si představoval interpelace v českém parlamentu!!!/  a  odpovědí i „odpovědí“, celkem  8 stran strojopisu… Tedy hlavně  otázek. S odpovědí na je  to leckdy všelijaké a  jsou  přehlídkou  vysoké a vytříbené  školy, jak pokud  možno nic  nesdělit!

U  velmi  brisantních  dotazů číslo 3,4,5  není odpověď  žádná a je řečeno, že  odpovězeno  už bylo pod dotazem č. 1 a2. Totéž se  opakuje  u dotazů č 8. a 9. jen je odkázáno na  to, co bylo řečeno pod  body  6 a  7. Totéž  se opakuje u dotazu č. 15 a  16 jen odkazem  na  odpovědi č.13 a  14. a znovu se situace  opakuje u otázek č. 19. a  20. s  odkazem  na  odpovědi  č. 1 a  18. A  vlastně je  touto metodou zacyklování postižena  i odpověď  na otázku č.2…..

Perfektní je  sdělení na otázku  č. 7, která je ovšem referenční i pro  8 a 9, že

jde o utajované skutečnosti, jejichž  zveřejnění by mohlo vážně poškodit zájmy  spojenců a Spolkové republiky nebo omezit  schopnost i těchto získávat  zpravodajské informace!!

Nicméně ten text  odpovědi spolkové vlády na interpelace poskytuje  jednu ze  dvou opravdových jistot, které  v případu MH17 vůbec  existují  a které lze spolehlivě  brát za  bernou minci!

Tou první , dnes nezpochybnitelnou jistotou, je  holandská dílčí zpráva  o vyšetřování, která konstatuje, že  Boeing byl prostě  sestřelen. Neříká ani kým ani čím, ale  víme  zcela jistě, že jde o sestřel.

Tou  druhou  pak  jedno z mála  jasných sdělení v odpovědi  německého  ministerstva  zahraničí  dotazující se opozici Die Linke, které  můžeme  dovodit -ať  už  MH 17 sestřelilo cokoli, BUK  to mohl být  jen naprosto teoreticky!!!  Zásahem čarostřelce,  který by  raketu naváděl do  10 km  výšky a  vzdálenosti nejméně  15 km od  odpalovacího zařízení  jen pomocí optického zaměřovače!  Přidejme  k tomu, že  tatáž  obsluha  BUKu, která by byla  něčeho  takového schopna!!!   naopak neuměla  identifikovat,  že pálí na  civilní letoun s normalizovaným odpovídačem, který  letadlo jasně identifikuje  jako civilní!!!!

Co mne  k  tomu vede?  Odpovědi na  otázky 11,12,13 a  14. Které  si dovolím v překladu ocitovat -samozřejmě vždy jak otázku, tak odpověď.

11. Jakými  poznatky  disponuje  spolková  vláda  a  jí podřízené  orgány  ohledně  zachycených  radarových signálů nebo jiných  a projevů aktivit raketových komplexů dne  17.7.2014?

Z informací známých spolkové vládě  nelze  vyvodit  žádné jisté poznatky o nasazení  protiletadlových raketových systémů proti letu  MH 17. Ohledně dalšího odkazujeme  na  odpověď na otázku č.14.

12.Jsou k disposici  výsledky  vyhodnocení radarových záznamů z letadel systému AWACS, udělané  18.7.2014 a pořízené  17.7.

Ano.

13. Co  je výsledkem těchto vyhodnocení záznamů z AWACSů?

Let MH  17 byl monitorován dvěma  letadly  AWACS , které se v dohodnutém rámci  bezpečnostního střežení   východních spojenců pohybovaly  na tzv.  stanoveném orbitě, tedy v jejich  schválených letových trasách  na polském a rumunském území  a zaznamenávaly  dostupné  radarové signály, jakož  i  vyzařovaní  letového transpondéru /odpovídače/ letu MH 17. Radarové záznamy  i záznamy  odpovídače MH 17 AWACSem skončily přesně  v 14,52 SEČ.

14.Jaké poznatky  je možno vyvodit ze záznamu radarových signálů,  které pořídily  AWACSy zejména ve  vztahu k  aktivitám raketových protiletadlových systémů země  vzduch nebo  raket  vzduch- vzduch v  akčním radiusu, který  by  dosahoval k letu MH 17 a mohl by  způsobit  sestřel a  jaké další  signály  AWACSy  zaznamenaly?

AWACSy zaznamenaly  v okruhu svého dosahu signály  JEDNOHO RAKETOVÉHO SYSTÉMU a  ještě  jeden  NEIDENTIFIKOVANÝ radarový  signál. Zaznamenaný  signál raketového systému byl automaticky  AWACSem klasifikován  jako „Surface to Air -Misile“ SA 3 , v regionu  rutinně  zaznamenávaný  signál!

A  přidejme ještě  otázku  číslo

17. Ve kterých dnech mezi  1. dubnem  2014 a  31.7.2014 nebyly  prováděny  žádné lety letadel AWACS, eventuálně  žádné  zpravodajské lety, které by monitorovaly  území Ukrajiny a z  jakých důvodů se nekonaly?

V uvedeném časovém rámci , kvůli rusko – ukrajinské krizi byly  denně  prováděny dva lety po stanoveném orbitu, tedy vymezeném letovém koridoru na polském a  rumunském území. Bylo provedeno více než  95%  plánovaných letů. Výpadky byly  zaviněny  špatným počasím na  startovacím nebo cílovém letišti.

Shrňme  si  fakta, jak je  dala k disposici  spolková  vláda.

1- situace na  Ukrajině  byla  ten den velmi detailně monitorována prostředky  NATO.

2-z jejich výstupu  vyplývá, že bezprostředně před sestřelem byly  zaznamenány  dva  radarové kontakty.

3- jeden z nich  je  neznámý / proč? , to je dneska ještě možné? pocházel snad z nějaké tajné  zbraně, která není NATO známa?/, druhý ovšem svůj popisek má – raketový systém SA 3. Sa 3??? Jak to, když  BUK je  v kodu  NATO  označován     jako SA11 ????

4- nikdo není schopen určit, co  zasáhlo letadlo!!! Zvláštní  – týdny  byly prohledávány  trosky  a nejsou  zbytky  rakety jestliže  to byl sestřel právě  raketou??

5- kdyby  byla  trefila MH 17 raketa  z BUKu,  NEMOHLA být naváděna radarem!!! Na druhé straně  – radarový paprsek  SA  3 zaznamenán  byl!!!

Nemám sebemenší ponětí  o funkci  raketových systémů a  o operování s  nimi.  Ale  představa,  že  někdo  takové zařízení  užívá a je s chopen trefit  letoun na nějakých  nejméně  15 kilometrů při optickém navádění  / 10 km do výšky  + vzdálenost od  cíle / mne  přivádí v úžas!   Pro pořádek ovšem dodejme, že  teoreticky  to možné  je, protože  technický popis  Buku říká, že

V prípade silného aktívneho rušenia a za dobrej optickej viditeľnosti je možné protilietadlové rakety navádzať optickým kanálom,

Zdroj: http://www.military.cz/russia/sam/9k37-buk/buk.htm

Nicméně  -je zvláštní, že  AWACSy  nezachytily ani signály  z přehledového radaru systému  BUK,  typu Koupol!A  ještě  zvláštnější je, že  nejsou  aktivní radarové záznamy  AWACSu o zjištění vypálené rakety, ať už  vylétla odkudkoli nebo  ji odpálilo cokoli.  Takže  celá  story  sestřelu nějakým systémem povstalců by musela / s vyloučením faktu, že není záznam o letící smrtící raketě !!!/ znít tato :

Do  sestřelové zony  přijede  BUK  povstalců.  Tam se zaparkuje, připraví k nasazení, ale zásadně  bez střeleckého  i přehledového radaru.A přitom ho  žádná  špionážní družice nezachytí v palebném postavení.  třeba proto, že  byl skryt  pod  mraky. Posádka   zasedne  k přístrojům a pošle  pozorovatele  s dalekohledem, aby  obhlédl nebe  a podal jí zprávu o tom, kdo je  zrovna  vidět a koho sestřelit! Alternativní  možnosti jsou, že  je  přes  nějaký  notebook nebo mobilní připojena  na server  Flighradar. com a  tam sleduje   civilní přepravy  v  regionu a vybere  si  nějaké letadlo k sestřelu.

Jistě, existuje možnost, že  byla  přes nějaké pojítko v kontaktu s nějakým vzdáleným rozpoznávačem cílu – například  v Rusku a ten prostě  dodal koordináty  palby a  pak už  si to posádka  povstaleckého BUKu řešila sama tím optickým kanálem. Samozřejmě  to bylo možné  proto, že  mraky , které ten BUK kryly  do doby  střelby  s e rozplynuly a  byla náhle  skvělá viditelnost, která umožnila  opticky  navádět  raketu  na  malajsijský Boeing.. Teˇdmne  napadá – jak se to navádění asi  tak  provádělo? Radiem?  Pak by  AWACS jistě  měl  záznam řídících signálů! Ale o ničem takovém zpráva německé vlády neinformuje!!!  Ale fantazii se meze  nekladou, jak známo. Zejména těch, co měli půl minuty  po oznámení  katastrofy  jasno, kdo  za  všechno může.A  už vůbec ne  těch, co vyhlašují sankce  a  ženou svět  k třetí světové válce.

Teď  zkusme  jiný  příběh.  Vyjděme  z  faktu,  že  AWACS zcela jasně  zachytil  signály  zařízení  SAM  3!!!!  Ten pochází ze začátku  šedesátých let….A  ve sledovaném regionu je to prý  rutinně  zaznamenávaný  signál!!!

Problém je, že podle  dostupných informací ruská  armáda už  dávno vyřadila z výzbroje   jak původní verzi  SAM  3, tak  pozdější modernizace , známé jako

S-125 Neva/Pechora

nicméně je  známo, že  je  pořád  ještě  drží  jako vhodný  exportní artikl pro  země, které si nemohou dovolit  sofistikovanější systémy.

Přidejme k tomu, že  o SA 3 nebo S125 v jakékoli modifikaci v souvislosti s  MH 17 a  povstalci  NIKDY nebyla  řeč. Vždycky  byla ve hře jen varianta , že  měli k disposici BUK , tedy jak už  víme  SAM 11… Jehož signál nebyl v den sestřelu AWACSy  zaznamenán.

O SAM3 a  jejich modernizacích se mnoho  konstatuje  v článku

http://militaryanalysis.blogspot.cz/2013/11/sa-3-goa.html

Třeba tohle:

This S-125 [Soviet/Russian] designation in actuality the Soviet/Russian SA-3 surface-to-air [SAM] missile NATO code name Goa.

A  co že je  napsáno v  originále  zprávy německé vlády? Toto: “als ‘Surface to Air-Missile‘ SA-3 klassifiziert

A následně ještě

8. “In October, 2010, Ukrainian Aerotechnica announced a modernized version of S-125 named S-125-2D”

A  není sám, kdo  uvádí, že  ukrajinská státní zbrojovka  provedla vlastní modernizaci SAM 3- alias S-125 Neva/Pecora na S -125-2D. totéž lze najít  i ve Wikipedii s odvoláním na  naprosto důvěryhodný  zdroj,  kterým  je Jane’s Defence Weekly,

viz  http://en.wikipedia.org/wiki/S-125_Neva/Pechora  

píše toto:

There is also a version of the S-125 available from Russia with the warhead replaced with telemetry instrumentation, for use as target drones.In October, 2010, Ukrainian Aerotechnica announced a modernized version of S-125 named S-125-2D Pechora.[13]

Kdyby náhodou  ještě  někdo měl pochybnosti o ukrajinské produkci modernizované verze  SAM 3, tak ho snad uspokojím tímhle linkem:

http://en.uos.ua/produktsiya/tehnika-pvo/67-zenitniy-raketniy-kompleks-s-125-2d-pechora-2d

Jde  o  oficiální stránku ukrajinské zbrojovky, kde  lze nalézt kromě fotografií systému i  video o o jeho nasazení.

Co jsem  tím , vším chtěl  říci?

Tohle:

Dosud pojednávané verze  sestřelu  pracovaly s tím, že sestřel má na svědomí BUK. A  to zejména BUK povstalců, protože  prý ho mohli  mít. Jenže problém je v tom, že  signály z  nějakého BUKu radary  NATO vůbec nezachytily! Verze s  tím, že  opolčenci získali BUK  a pálili  přes  optiku, je  sice možná, ale  asi tak  pravděpodobná, že  já se dožiji 115 let. Vyloučeno to také není, ale  jisté je, že  nejstarším občanem Česka se  určitě nestanu.  Bylo by to fajn, měl bych ještě  skoro půl života před sebou.

Co ale  teď  víme  jistě, je skutečnost, že  byly zachyceny  signály  protiletadlového systému SAM  3. A jediný, kdo je  měl  v oblasti bojů k disposici  je  Kyjev….

Tedy pokud  někdo  nepodá  průkazné informace , které by  říkaly  cosi jiného.

Nevím jak vám, ale  mně  odpověď  německé vlády  na  interpelaci levicové opozice  dává  druhou jistotu v chaosu kolem MH 17 – BUK  to malajsijké letadlo nesestřelil!

Je  divné, že  si této zcela zásadní informace  do teď  nikdo nepovšiml.  Zejména ze strany  těch, kteří si  dávno všimnout měli  – tedy hlídací  ratlíci  demokracie!!!

Nicméně  za to já  jsem si všiml v  té  odpovědi německé vlády na interpelaci ještě  něčeho, co s  MH  17 bezprostředně nesouvisí, ale  rozhodně  stojí za zaznamenání. Alespoň na Kose.

1- pokud  se opozice ptá  na to, co zda spolková  vláda má  k disposici také  ruské důkazy a  co jim říká,  je odpovědí, že  má, vzala  je na vědomí, ale neumí   vyhodnotit  jejich relavanci.

2- pokud je  dotázána  na  důkazy  ze  strany  NATO, dokazující  přítomnost  ruské  armády  nebo ingerenci ruské  armády, je  argumentováno oněmi  10-ti zadrženými výsadkáři  a vyjádřeními povstalců a  pak nespecifikovanými zpravodajskými  informacemi, které, bohužel, jsou  tajné….

Ovšem tohle  všechno – tedy 10 zadržených  výsadkářů, vyjádření povstalců a nepřezkoumatelné důkazy, jakož  i povstalecký  BUK, který podle pozorování  AWACSů NATO  nemohl sestřelit  HM 17, je  důvodem k vyhlášení  dvou  sankčních kol vůči Rusku, což vede k miliardovým škodám  v eurech v  zemích  EU!!  Ty  miliardové ztráty  a protiruská  hysterie  stojí na  takovéhle  průkazná  bázi!!!

Teď  už  faksimile  té  interpelační odpovědi Spolkového ministerstva  zahraničí interpelujícím poslancům  Die  Linke.

 

20 21JPG22 23 24 2526 27

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.