Učtování se zlodějem času Josefem Pazderkou z České televize.


Už předevčírem v  Ernestově  svodce  jsem informoval o  rozhovoru, který který vedlo Aktualne.cz  s  varšavským zpravodajem ČT Josefem  Pazderkou. Pro připomenutí k nalezení zde:

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/putinuv-propagandisticky-blitzkrieg-sofistikovana-zbran/r~f2721aea3ffc11e4b6a30025900fea04/

Přiznávám, že  mne  Josef  Pazderka  silně  nabudil. Spíše  urazil. Mám na  mysli  například  to, co už jsem z tohoto  rozhovoru  vypíchl také minule. Opakování, jak známo, je matkou moudrosti, takže  těch pár  řádek zreplikuji:

A odkud se bere ona česká náchylnost věřit právě této – ruskými médii vyrobené – „realitě“? Možná jde o jakousi přizpůsobivost či příbuznost vůči Rusku. Možná také o antiamerikanismus… anebo o českou neochotu cokoliv interpretovat a rozhodnout se, co je správné a co ne.

Součástí naší mentality je docela zdravý pragmatismus či schopnost držet si vůči událostem odstup. Někdy je to ale už na škodu. Takže pokud před Čechy leží ověřené informace a oni si mají sečíst, že jedna plus jedna jsou dvě, tak podle mne leckdy nepochopitelně váhají. Jako by čekali, že to někdo sečte za ně.

Může  být , že  mne a Kosu   Josef Pazderka  rovnou označí za hlásnou troubu  Moskvy a  že  ten  odstavec  se netýká  pro něj vlka,ale jen čtenářů  Kosy. To jsou ti pitomečkové , co sice  vládnou zdravým pragmatismem, ale když  před nimi Josef  Pazderka  rozprostře své  ověřené informace,aby sečetli 1+1=2  tak leckdy nepochopitelně  váhají. Abych jej  citoval.

Sděluji mu,  že si vlka nelze koupit,  nejsem placen  Ruskem, nejsem  jeho agent a dokonce ani ne  názorový  souputník. Jsem dost starý na  to, abych byl poučený o tom, že  není  lepší  a  horší   velmoc, ale pouze  velmoc  špatná a ještě  horší. Ani náhodou nemám copyright na tento  názor. Na to přišly  dávno a  dávno generace  jiných.  Josef  Pazderka  určitě  třeba  slyšel o Bismarckově  teorii  vyplnování  mocenského vakua, kdyby náhodou ne, tak  mu aspon připomenu  Clausewitze a jeho větu, že státy nemají přátele, státy mají pouze své zájmy.  Ten pán byl nejen geniální stratég, ale také bystrý politolog! Ale může  být, že  ani Bismarck ani Clausewitz nejsou pro Pazderku  autoritami, jen stíny minulosti –  tak mu posloužím stejným výrokem z minulosti. Od  amerického vyjednávače Richarda  Holbrooka  , který měl na starosti veškerá jednání při rozpadu Jugoslávie. Ten tenkrát v Rambuillet oznámil neštastným Srbům, když  argumentovali svým spojenectvimí s  USA  v minulosti – USA si neyvbírají své cíle podle svých /bývalých/ spojenců, ale  své  /současné/ spojence podle svých cílů.

A pro některé z nás  je logické, že  své zájmy, vedle  například  USA  má i Rusko. A  že pokud  se nemáme  , kvůli Ukrajině,  dočkat  III.světové  války nesmí se tyto zájmy  dostat  fatálně  do konfliktu!  Co  myslíte, je tahle  úvaha  příliš  složitá na  to, aby  ji  pochopila například  i ČT a  lidé z jejího zpravodajství a začali  referovat trochu  normálně?  Tak , aby  jejich zpravodajství bylo hodnověrné? Hodnověrnost výstupů z  vaší práce pane  Josefe  Pazderko  je  problémem! Nikoli nějaká  sofistikovaná  ruská propaganda!

V titulku svého dnešního sloupku jsem vás nazval zlodějem.Přesněji – zlodějem času. Nemyslel  jsem to nijak pejorativně. Jen jsem konstatoval holou  skutečnost. Ale  aby bylo jasno, proč  vás  takto nazývám,  dodám že  ono pojmenovaní není  úplné.  Mám vás za  zloděje MEHO času.  Novinářské výstupy  lidí jako vy, mne kdysi přinutili  založit  a provozovat  Kosu.

A konkrétně „informace“  poskytované  Českou televizí a  zejména  právě  od vás  a vašeho kolegy Miroslava  Karase  ohledně Ukrajiny  mne  doslova dokopaly k tomu, abych Kosu  v půli července letošního roku  znovu  otevřel. Po jejím uzavření  k poslednímu  květnu z důvodu mého totálního vyčerpání!  Dodávám, že  po čtenářsky vůbec  nejúspěšnějším  měsíci v historii blogu!

Prostě, když  jsem  poslouchal, co mi vy s vašimi kolegy  a kolegyněmi předkládáte  k uvěření večer  ve  zprávách, nezbylo nic  jiného než  znova sednout ke  klávesnici a  blog otevřít.

Jak si lze  snadno  ověřit na přiloženém grafu čtenářských přístupů, Kosa znovu začínala  v podstatě  od  technické nuly  – první den po otevření měla  celých  210 návštěvníků. Dnes jich  má v normální lepší den  ke   3 tisícovkám.

ctenariNaprosto radikální nárůst čtenářstva Kosy dokonce vedl k tomu,  že Kosa je  dnes 5. nejčtenějším blogem vůbec , z  6,5 tisíce těch,  které mají sledování návštěvnosti statistikou  TOP list v Čechách a na Slovensku. Jak se můžete  přesvědčit na následujícím screenshootu:

blogy

Oba  výše uvedené obrázky i  skutečnosti, které dokumentují, Josefe  Pazderko, zde nedávám kvůli tomu, abych se chlubil, jakkoliv  mne  naplnují uspokojením.  Důvod je úplně jiný –  stejný nárůst  čtenosti, díky  ukrajinské krizi nezaznamenala jen Kosa, ale  téměř  všechny  alternativní zdroje  informací o  téhle  hodně  špinavé  válce! Zajímalo by mne  jestli  jste  si někdy vy nebo vaši nadřízení v  ČT položili  otázku, PROČ tomu tak je?

Proč  mají  malé, nezávislé  portály takový  přírůstek zájmu o jejich obsah? Soudě podle  vašeho výroku, který  jsem citoval, asi  ano. S  tím, že  jste našel okamžitě viníka Josefe  Pazderko!  Je jí rafinovaná  ruská propaganda a duševní nedostatečnost  českého  občana! Jeho  neschopnost či nechut sečíst 1+1 a jeho antiamerikanismus…. Jak jinak.

Ostatně  tady  nám to vysvětlujete  naprosto polopaticky- budu  vás opět citovat:

Kremelští propagandisté si uvědomují, že v Evropě by se „zbožím“, jímž zahlcují domácí trh, neobstáli. Jejich informace proudí proto na Západ mimořádně sofistikovaně. Ať už přes internet, či sociální sítě, na nichž se objevují neověřitelné informace.

Tvůrci „zpráv“ pro zahraničí jsou mnohem mazanější už tím, že vytvářejí falešnou realitu skrze reálné věci, které jsou ale jen polopravdami, vytrženými z kontextu, nafouknuté přesně do žádané polohy. Ovšem tím, jak se na internetu hromadně opisuje bez ověřování zdroje, se tyhle zprávy rychle stávají součástí mainstreamu.

A všechno korunujete  zde:

Jejich autoři dobře vědí, že nemohou obrátit realitu úplně naruby. Zato ji ale mohou zpochybnit… což se jim mimochodem i daří. Ostatně i proto si tak rádi hrají s alternativními a konspirativními teoriemi. A vědí konečně i to, že u velké části veřejnosti to zabírá. Zejména v pravicových až pravicově nacionálních kruzích, antiamericky laděných lidí anebo prostě těch frustrovaných.

Chci vám sdělit, že

1- Kosa není pravicová , ale  středolevá

2- naprostá  většina  jejích čtenářů je levicového smýšlení různého stupně.

3- Kosa není a nebude antiamerická, ale je kritická. Jedním ze  dvou jejích základních zákonů, na kterých stojí je – měřit  těm svým i těm protivným stejným  metrem!  A  tak to zůstane. Pro úplnost dodávám, že  druhým axiomem pro fungování Kosy  je, že  dobrým autorem není  automaticky  ten, s jehož názorem mohu souhlasit! A  věřte, že  oba se velmi důsledně snažím aplikovat!

4- lidé frustrovaní  říkáte? Máte li na mysli  frustraci  z  toho, co přináší  zpravodajský  mainstream, zejména  Česká televize, pak máte  nesporně pravdu!

5-Kosa a  její autoři , zejména  v  článcích o ukrajinské krizi vždycky uvádějí  zdroj své informace!  Tohle je neměnná zásada. Důvod  je jednoznačný  – přenecháváme  čtenáři samotnému  k rozhodnutí, jestli té informaci chce nebo nechce  věřit! A nebráníme  mu v  tom, aby  si udělal úplně  opačný názor. Co kdyby  tohle  zkusila sem tam i  Česká televize a  vy sám?

V celém dlouhém  rozhovoru  pro Aktualne.cz jsem marně  hledal, že byste  připustil  pochyby  například  o své vlastní  práci a její kvalitě.  Jste li nespokojen s  tím,  jak  v  Čechách lidé, dle vás, snadno podléhají ruské propagandě!   Konstatujete  pravý opak!    Alespon tak si dešifruji já obsah téhle  už mnou  2x  citované věty:

Takže pokud před Čechy leží ověřené informace a oni si mají sečíst, že jedna plus jedna jsou dvě, tak podle mne leckdy nepochopitelně váhají 

Předpokládám, že  těmi ověřenými informacemi  myslíte  ty  z České televize  obecně  a  vaše  a vašich kolegů, ingerovaných  do ukrajinských událostí  zejména.  Jinak totiž té větě  rozumět nejde.Má li mít celé vaše interview  nějaký smysl.

Takže je nejvyšší  čas  přejít na konkrétno a  podívat se na  na Pazderkovy informace, které nám předkládá a předkládal konkrétně…

Začnu těmi z rozhovoru:

Pazderka:

česká debata o přítomnosti ruských vojáků na ukrajinském území mi přijde až neskutečně bizarní. O přítomnosti ruských vojáků pod krytím jakýchsi „dobrovolníků“ jsme například my v České televizi informovali už na jaře při výjezdech do Slavjanska.

Bylo zcela nepochybné, že se tam pohybují cizí lidé s cizími – vůbec ne místními – ruskými akcenty v řeči… a že jsou velmi dobře vyzbrojení a vycvičení. To nebyli žádní vojáci na dovolené!

No právě  pane  Pazderko!  O tom jste informovali  vy v ČT tak, jak jste  informovali!  Nejen o přítomnosti ruských  vojsk ve Slavjansku. Ale  v  poslední době o tisícových počtech  na povstaleckém území.Dovolím si vám položit jednoduchou otázku – nepřijde vám jaksi  divné, že  kyjevští i povstalci už  si vzájemně  vyměnili  řádově  tisícovku zajatců, ale  že mezi těmi vyměněnými  – s výjimkou těch deseti  zajatých výsadkářů, kteří  se UK Army  ani nebránili, NEBYL Kyjevem k výměně  nabídnut  ani jeden další  ruský  voják?!!! Podobně  Kyjev nezaznamenal ani jednoho prokazatelně  padlého ruského vojáka, ačkoli uvádí , že  zahynulo nejméně  10 000 opolčenců? Zvláštní že?  Ještě  jsem neslyšel o  válce, které  se z nějaké strany  účastnily  tisíce  vojáků, aby  ta  armáda  neměla padlé  a zajaté v  moci nepřítele! Armáda  RF je první v historii, která oplývá touto schopností!

A  pokud  prohrábnu vaše televizní záběry ze  Slavjanska  té doby, tak na nich bez problému  najdu  jasně  místní chlapíky v roztodivném oblečení s loveckými zbraněmi v rukou.. Snad to nepopřete.

Říkáte, že  bych měl dát fotky?  Nebojte se, dočkáte  se. později a  v daleko vážnějších souvislostech! dojdme  vaším rozhovorem na Aktuálně  dál:

-Pazderka

Zcela vyfabrikované zprávy prvního ruského televizního kanálu. Počátkem léta zveřejnil třeba dlouhou reportáž o „strašlivých zvěrstvech“ ukrajinské armády ve Slavjansku – baště proruských separatistů, kterou Ukrajinci v červnu znovu ovládli.

Tu reportáž  jsem neviděl. Nemohu posoudit. Ale  viděl jsem v posledních dnech jiné.O  mrtvých v masových hrobech, na  území, které ještě  před několika dny ovládaly  kárné prapory jako například  Ajdar. Z opolčenských zdrojů. Pro vás  nepochybně sofistikovaná propaganda. Nicméně   už to  potvrdili i pozorovatelé  OBSE

Jak se dozvíte  zde:

Domobranci objevují další společné hroby, jejichž přesný počet není zatím zjištěn, sdělil premiér DLR Alexandr Zacharčenko.

Do této chvíle byly v Doněcké oblasti nalezeny v osadě Nižní Krynka 3 společné hroby. V jednom leží těla asi 40 civilistů, v jiných zajatých domobranců a ukrajinských vojáků. Těla nemají některé vnitřní orgány.

Tyto zprávy potvrdili pozorovatelé OBSE.
Číst všechno: http://czech.ruvr.ru/news/2014_09_25/Domobranci-nachazeji-dalsi-spolecne-hroby-9324/

Slyším jak říkáte  -pche  Hlas  Ruska, vždyt to je to čem mluvím – ruská propaganda! Bohužel pro vás,  opírající se o  OBSE. Ale zkusíte mi dokázat  tu   velmi rafinovanou  manipulaci v  tomto případě! Než tak učiníte, seznamte se s  tímhle!!!! http://www.osce.org/ukraine-smm/124216. Vlastně  už nemusíte – už o těch skutečnostech dokonce referují  i vaši kolegové z Prahy ve večerních  zprávách!

Pazderka dále  v  rozhovoru  pro Aktuálně  jako důkaz  neseriozních informací malých českých serverů praví toto:

Na podivném českém serveru http://www.aeronet.cz a pak i na podobném www.svetkolemnas.info se v polovině srpna objevil článek o tom, že Polsko „nevěřícně zírá“, jak jeho velký export jablek do Ruska „jen dva dny po vyhlášení embarga“ okamžitě obsadila Čína. Celé je to postavené na skutečné smlouvě o vybudování čínských skladů na ruském Dálném východě, kudy má v budoucnu do Ruska proudit čínský jablečný export. Chybí už ale informace, že ty sklady se musí teprve postavit, že tedy nefungují a v nejbližší době ani nemohou fungovat.

Ten  článek o jablkách   jsem neznal.  A nejspíš  ani Kosíři. Takže  to napravme Josefe  Pazderko. Vaší verzi toho, co v  něm stojí, známe. Nyní citujme originál:

Čína začne s okamžitou platností obsazovat na ruském trhu uvolněná místa s dodávkama ovoce a také zeleniny. Rusko podepsalo včera s Čínou dohodu o výstavbě obrovského exportního velkoobchodního tržiště v čínském městě Dongning na hranicích s Ruskem. 70 tisíc metrů čtverečních velkoobchodní prodejní plochy a 30 tisíc metrů skladů. Polsko už nebude mít šanci se na ruský trh vrátit. Už včera večer zavládlo v Polsku zděšení a schyluje se k nepokojům. Polští pěstitelé volají: „Podporujeme americké sankce, tak teď ať Američané podpoří nás a otevřou nám svůj trh s ovocem v USA!“.

Vytáhněme  z obou verzí tučně zvýrazněnou klíčovou  pasáž  údajně jednoho a téhož sdělení.

Vy říkáte …jak jeho velký export jablek do Ruska „jen dva dny po vyhlášení embarga“ okamžitě obsadila Čína….

v  originále:

začne s okamžitou platností obsazovat na ruském trhu uvolněná místa s dodávkama ovoce a také zeleniny.

Josefe  Pazderko, zdá se  vám  být  vaše  sdělení  adekvátní s  tím, co sděluje, podle vás, manipulativní propagandistický server?  Pokud  ano, rád bych vám sdělil, že  já  chápu  vaši  verzi tak, že  Čína okamžitě nahradila  na ruském trhu CELOU   embargovanou polskou produkci jablek,  zatímco původní verze mne informuje  o tom, že  Čína  hodlá obsazovat, tedy  v nějaké nespecifikované budoucnosti, embargem uvolněný původně  polský trh ovoce A  ZELENINY!

Věřím, že  jste  schopen  rozpoznat  rozdíl mezi skutečností právě nastalou a  tou, která nastane. Kdyby náhodou ne, pak  vám posloužím triviálním příkladem.  Pochopíte jistě   rozdíl mezi významem tvrzení  jsem zdravý a budu zdravý! Ale věřím,  že  jsem ten příklad  dával zbytečně. Protože  hned  v další větě, po té vámi zmanipulované, píšete, naprosto správně, že  ony  skladovací haly  se  teprve MUSI postavit. Zcela v  souladu s významem sdělení  z ono manipulativního serveru!

Naprosto, v té souvislosti  od  vás nežádám, abyste  domyslel, že  když  Čínané  investují  do relativně obrovských velkoprodejových komplexů a  skladišt  na  ruském území,  myslí to s  vytlačením polské konkurence z ruského trhu v sektoru dodávek ovoce a ZELENINY, Josefe  Pazderko, smrtelně  vážně! Na hodně  dlouhou  dobu a  že Poláci o ruský trh nejspíše  přijdou  skutečně jednou pro vždy. Jabka  totiž nejsou ani Prazdroj, ani Parmská  šunka  ani Parmazán, kde originál je originál a z  Číny se dovézt nedá. Nikdo, dokonce ani vy, nepoznáte,  které  jabko je  ze  Šan tung a které z Grójce!

Už tohle  ukazuje,  jak si představujete  tu kvalitní žurnalistiku, nenaskakující na ruskou propagandu! Ale ještě  vás od jablek nepustím.

Ale  jděme  dále.Vy píšete, že

Když jsem tehdy s pěstiteli jablek v Grójci, což jsou jedni z největších polských exportérů, natáčel reportáž, tak mi potvrdili, že nemají větší obavy a ruský trh prý dokážou v dohledné době nahradit jinými a že na protiakce ze strany Kremlu se navíc chystali už delší dobu.  

Rozumím dobře  tomu, že  říkáte, že  polští pěstitelé  jsou celkem v klidu?  Protože  našli jiná odbytiště? Protože se na ruský krok připravovali? Takže jim zas  až tak nevadí?

Vážně?  tak si nejdříve  dáme pár  čísel: . Otiskl jsem je    v tomto článku

Sankce II -Jez jablka naštvi Putina aneb Putin se opravdu naštval, sežerte si jablka!

dne 14.8.2014

A kromě jiného tam uvádím toto Josefe Pazderko:

Podle dostupných údajů Polsko z celkového exportu svých potravin a zemědělských výrobků vyváží do Ruska necelých 8%. Říkáte nic moc, to Poláci musí ustát? No jak kdy a jak co. V odbytu čerstvé zeleniny a ovoce – nezpracovaného, je to celých 25%. Přidejte si k tomu, čas vyhlášení sankcí – právě těsně před vrcholem sklizně! Dodejme k tomu, že ruské protisankce nemají žádný odkládací paragraf jako ty unijní, že kontrakty uzavřené do 1.srpna 2014 nejsou postiženy. Naopak!

Klíčový  údaj je, že  z produkce  čerstvé zeleniny  a ovoce dříve  Rusko odebíralo celou  1/4. Vážně  si myslíte, Josefe  Pazderko, že  Poláci jsou schopni  nalézt relevantní trh  o  přibližné kapacitě? A dokonce  hned? Aniž by nebyli donuceni k těžkému cenovému  dumpingu se všemi  důsledky pro ekonomiku  zelinářství a ovocnářství jako komplexu? Že někde na zeměkouli existoval  velký, 150-ti milionový prodejní potenciál, kde bonitní zákazníci neměli do ted nasycený trh  jablky, mrkví a celerem a až se ho. díky embargu, dočkali od  Poláků?

A přidám jeden link,  který se týká  konkrétních substitucí  dodávek zeleniny  a ovoce  z Číny do Ruska na místo Poláků:

http://www.hlavnespravy.sk/rusko-ma-novych-dodavatelov-potravin-co-na-to-eu/371625

Přečtěte  si ho dozvíte  se tam, že  Čína  je připravena  skutečně  nejspíš  okamžitě  nahradit /i bez výstavby  onoho velkoobchodního terminálu/ nejen  polské dodávky  ovoe  a zeleniny, ale  přidat k tomu  i  ty  druhy , které se v Polsku sotva  významně pěstují jako broskve nebo melouny, grepy, brokolici atd.atd. Navíc výhodně pro  Rusko, protože  to bude barter. Za obilí , med, řepku!   Jaké šance má, myslíte  ten sadař z  Grójce, že  se  za takových okolností někdy  vrátí na ruský trh?

Ale budu  vycházet  z toho,  že nad mou úvahou mávnete  rukou. Že , stejně  jako podle vás Kosíři , nebudete chtít  sčítat  1+1, ale budete  chtít  hmatatelný konečný součet od někoho, ke komu chováte  důvěru a kdo není Moskvou zmanipulovaný! Rád posloužím. Snad  je pro vás  Týden dostatečně  důvěryhodný zdroj, takže:

http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/eu-stopla-kompenzace-zemedelcum-byla-zavalena-zadostmi-polska_317938.html#.VCQH_haHjfk

Ocituji z něj:

EU stopla kompenzace zemědělcům, byla zavalena žádostmi Polska

10.09.2014 19:00 Aktualizováno 10.09. 19:13

Já vím, můžete  namítnout, že  v článku stojí také:

Ještě před přerušením podpory Evropská komise podle zdroje AFP „opakovaně žádala polské úřady, aby ověřily“ spolehlivost údajů, které předložili tamní pěstitelé.

Komise pouze uvedla, že jedna země si za tři týdny nárokovala kompenzace odpovídající dvojnásobku až pětinásobku ročního unijního vývozu okurek, zelí a květáku do Ruska.

Schválně, zkusíte  tu námitku? Neradil bych vám to!  Protože když ji uplatníte, musím se vás  zeptat – co myslíte,  kdy lhaly  polské úřady  více, když  chtěly snadné a  rychlé bruselské peníze nebo tehdy, když  dělají ramena, že  se jich putinovské embargo vlastně netýká? Rád  bych znal váš  názor. Vy jste  specialista na Polsko, já nikoli. Umím si to přiznat.

Takže Josefe  Pazderko, jabka A ZELENINA  a  nikoli hned,ale v budoucnu a nikoli klid a nové trhy, ale vyčerpané bruselské antisankční dotace. To je střet  vaší virtuální a  skutečné, na faktech doložitelné, reality.

Nicméně nic  z toho by mne  nepřinutilo, abych si dnes  při psaní a přípravě  tohoto  článku nechal vámi  sebrat nejméně  9 hodin svého  času a života. Proto jsem vás  v  titulku nazval zlodějem času!  Protože  jsem nemohl vydýchat  tohle:

Podobnou prapodivnou „proměnou“ prošel i masakr na kyjevské Instytutské ulici z letošního února, ale i další klíčové ukrajinské události: ztratí se fakta, která se nehodí, a vzniká úplně nový propagandistický produkt, odpovídající zadání. Je chytlavý, jeho informace jsou složitě dohledatelné, a i proto funguje.

Přes tenhle váš  výrok jsem se nedokázal přenést!  Na  tom si ukážeme  v detailu,  jak jste  v  Kyjevě pracoval!  A  co jste  nám předkládal jako hodnověrná  fakta!

Mezi souborem  dokumentů, vážících se k ukrajinským událostem, které formují  názorovou pozici Kosy –  celý soubor je k nalezení zde:

https://vlkovobloguje.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=936745&action=edit&message=1

najdete  i tohle  video:

1-Video  popisující  historii Majdanu od  samého počátku až do pádu Janukovyče, vyrobené z reportáží ČT

https://www.youtube.com/watch?v=Xq50i7IwQbM

 Je utvořeno z televizních záznamů. Například  BBC. Ale nejen jí.  Hlavně jde o výběr  z reportáží  a rozhovorů vysílaných  Českou televizí.Jde o časosběrné video. Jak Majdan začal, jak pokračova,l až  vyvrcholení,což bylo svržení  Janukovyče. A  kdo do záležitostí   tehdy významně ingeroval.

A  samozřejmě, že  tam najdeme  i reportáže, respektive  části z nich, které  pro ČT v  Kyjevě  připravil Josef Pazderka. Je tam k nalezení nejméně  2x. Nejméně, protože  nechci  vyloučit možnost, že  i vícekrát.

Ale  ty  dva  jeho jisté  vstupy si pamatuji. Ten  dřívější začíná v  čase   v čase  13:06a  končí 13:59. Je  to overtura k onomu  dění na Instytutské ulici o kterém Pazderka  říká,

….ztratí se fakta, která se nehodí, a vzniká úplně nový propagandistický produkt, odpovídající zadání…

Ano  v podání Josefa  Pazderky  jde  v podstatě o klid před bouří. Jak začalo bouřit, vidíme  následně  ze  snímků  ruské televize  RT. Ale o  tom mluvit nechci.

Jde mi o druhou  reportáž Josefa  Pazderky ve  videu, také odvysílanou  Českou televizí. Po střelbě  a mrtvých na Instytutní ulici! Kdy se  v reportáži, jak říká on sám, snaží  ty tragické události zrekonstruovat.

Tahle Pazderkova  reportáž  je asi  celá, jak byla tehdy  ČT odvysílána. A  začíná v  čase  28:30. K vlastní rekontrukci se dostává asi  v 29:53, kdy nám předloží  záznam neidentifikovaného původu a  z něj představuje  policisty, kteří  střílí. Následně  v čase 31:24 říká, že  to byla  jatka a že  chybí důkazy o jakékoli střelbě  z řad demonstrantů a tím popírá  předchozí vyjádření tehdejšího ministra  vnitra Ukrajiny, že  policie se  dostala  pod palbu demonstrantů a  že  dal příkaz k opětování střelby. Což mu následně potvrzuje nikdo menší  než Petra Procházková z Lidovek, o jejíž  objektivitě si dovolím pochybovat, když jde o Rusko a Putina.

Abych vám předvedl důkazy kdo pálil  jak uvádí Josef Pazderka, dám sem dva  screen shooty z té reportáže. A  předem říkám – ano, to svědectví  o střílejících policistech, které podává, bez výhrad beru!

s1 s2

Musím vysvětlit proč  jsem červeně na obou snímcích  cosi zvýraznit. Jednak je v  červeném kroužku vždycky  čas, kdy jsem to ze sestřihu reportáží sejmul a pak hlavně  žluté rukávové pásky , které na  svých uniformách prokazatelně  měli  příslušníci policejních jednotek, kteří vedou palbu. A  jsou podle  Josefa  Pazderky  za masakr  zodpovědni!!!!  Je  to nesmírně  důležité.

Protože  vás  chci požádat, aby  jste  se na  tom videu  z Youtube  vrátili do času 17:08. Na jinou, prokazatelně, reportáž  ČT, která končí v 18:44. I z téhle mám fotografie. Dokonce  4. První dvě  jsou  více méně  shodné s  těmi, které jsem vám nabídl  z  Pazderkovy reportáže:

s3 s4Kde jsem zakroužkoval stejné  markanty, označující policejní střelce – žluté  pásky na rukávech a přidal  ještě  jeden – všimněte  s, že  všichni ti policejní střelci mají na hlavě  přilbu! Takže  střílející policajt  má  žluté rukávové proužky  a přilbu. Jenže  v té reportáži  České televize  se  objevují, byt na malinký okamžik,  záběry na  dva úplně jiné střelce:

s5 s6

Ony policejní markanty?  Ani náhodou!  Ani  stopy  po rukávových označeních, ani stopy po policejní helmě!!! Oba  ti hoši pálí  jako o život! A  zvláštní  zmínku stojí ta  naprosto profesionální sniperská zbran na druhém obrázku!!!!

Co že nám  to tvrdil  novinář  Josef  Pazderka  v čase  v čase 31:24 ???

Že  to byla  jatka a že  chybí důkazy o jakékoli střelbě  z řad demonstrantů.

Tohle  tehdy, den po událostech na ulici Instytutské  tvrdí Josef Pazderka!!! A  potvrzuje mu to Petra  Procházková…… Ačkoli  ČT   v té době  už odvysílala  dávno reportáž, kde je naprosto průkazné, že  palba  šla také od  Majdanských!!!! Má smysl dál s Josefem Pazderkou debatovat o tom kdo, řečen jeho slovy  v rozhovoru pro Aktualne.cz

 kdo prošel prapodivnou „proměnou“   masakrem na kyjevské Instytutské ulici z letošního února, ale i další klíčové ukrajinské události, komu se ztratí  fakta, která se nehodí, a vzniká úplně nový propagandistický produkt, odpovídající zadání?

Myslím, že  to není třeba.

 Tenhle  článek  jsem napsat musel. Stál mne, kvůli Josefu Pazderkovi nejméně  9 hodin života, který mi už nikdy  nikdo nevrátí. Oloupil mne o něj,  svým tvrzením o  tom, jak naskakujeme  na  rafinovanou ruskou propagandu, jak jsme hloupí a neschopní  samostatně  myslet. Od něj to opravdu sedí!

Lidé jako Pazderka mne v podstatě  přinutili Kosu stvořit. A konkrétně Josef Pazderka  s Miroslavem Karasem svými  ukrajinskými reporty  způsobili, že  jsem jí resuscitoval. Takže  jestliže  jsem před jejím ukončením Kose věnoval, v průměru denně  asi  8 hodin,  tak dnes, s průběžným zpravodajstvím o tom co se děje  v rusko ukrajinském pohraničí, mne to stojí  10-12 hodin. Každý den. Abych informace, které vám předkládám našel, alespon minimálně ověřil, zda nejde o naprostý podvod a odpovídajícím způsobem zpracoval.V tomhle časovém penzu  nejsou hodiny, které témuž  tématu věnují  Ernest a hroch…

Nicméně podle  člověka jménem Josef Pazderka, jsou  naše informace neověřené, zkreslené, manipulativní , výplod  ruské dezinformace a  kdo ví čeho všeho!  Kvůli tomu  a  tomu  ztracenému  kusu  života  jsem se  s ním dnes vypořádat musel. Na  konkrétních faktech!

Pokud vás  Josefe  Pazderko iritují  reakce  těch, co  v ČT sledují vaše  reportáže, co kdybyste opravdu začal hledat  chybu někde jinde než  u diváků?  Existuje samozřejmě  i druhá  možnost – že  dokážete  současné  publikum vyměnit za  jiné. Takové, jaké vám bude vyhovovovat. Ano to bude jistě  správná cesta – vyměnte  diváky!

Utěchou  vám Josefe  Pazderko  může  být  snad  jen to,  že  i  zemích, kde dělají veřejnoprávní media  nesrovnatelně  lepší, kvalitnější a  hlavně poctivější  žurnalistiku než  tu , které jste  schopen vy a podobní v  ČT,  jsou  ti, co si  ona  veřejnoprávní media  jako koncesionáři  platí, hluboce s  tím, co je jim zpravodajsky  předkládáno!  Viz  předevčírem  vypuknuvší  afera  kolem reportu Programové  rady  německé veřejnoprávního mediálního domu ARD!!! Psal  jsem,  jako  vůbec první  v  ČR o něm ve  své  Ukrajinské svodce  na Kose včera.Ale  abyste nemusel nic  hledat , dám sem link na  německý  zdroj:

  http://www.heise.de/tp/artikel/42/42784/1.html

Pokud němčina nevyhovuje, tak velmi dobré celkové shrnutí provedl ve  svém včerejším článku Týden:

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/rada-ostre-kritizuje-nemeckou-statni-televizi-za-ukrajinu_319349.html#.VCUTABaHjfk

Na konec  si nemohu odpustit a ve světle  tohoto  německého  mediálního veřejnoprávního zemětřesení s opět musím  citovat  jedno vaše  hluboké moudro  z interview pro Aktuálně:

Štve mě ale to, že česká debata o Ukrajině hodně kulhá na jednu nohu: běžně se tak používají neověřené informace… často s umně vsunutými střípky ruské a částečně i ukrajinské propagandy. Ve srovnání s Polskem, Německem anebo třeba Velkou Británií nemá ta česká debata valnou úroveň.

Nezbývá mi, než  konstatovat  – kdo umí , umí!  Ano Josefe  pazderko – máte  naprostou pravd!  Debata  v  Česku úroven  nemá . Tady  vaše reportáže typu rekonstrukce dění na  Instytutní ulici  u  Rady ČT  a podobných gremií projdou bez mrknutí oka!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.