Hrochovy denní překlady – dnes ze 16.10.2014


přeložil hroch

MPP – Mazaný Putinův plán (podruhé). Krátký průvodce bojem se světovou impérií.

Na ruském netu se široce diskutovaly a diskutují kroky Kremlu a jmenovitě prezidenta Putina ve vztahu k Ukrajině. Mnozí se snažili dojít k vysvětlení mnohdy rozporuplných prohlášení i skutků nejen ruského prezidenta, a tak se objevil výraz Mazaný Putinův plán (Хитрый План Путина).

Pravidelní návštěvníci Kosy si možná vzpomenou, že MPP se tu již zmínil. Ano, byl to 24.9. článeček El-murida a pro oživení lze nahlédnout do mého teritoria…Dnešní článek plynně navazuje na včerejší, jak to vlk trefně nazval, bláznovu kroniku. V dnešním Rusku je vějíř názorů na dění uvnitř země i za humny skutečně doširoka rozevřen. Nehledě na masové držení palců jihovýchodu Ukrajiny a vysokému Putinovu ratingu, je cítit ostrý mocenský boj v nejvyšších patrech ruské politiky, který se nemůže neodrazit v názorech prezentovaných na síti. st.hroch

Neutuchající hysterie v táboře hurá vlastenců, vyvolaná jejich kategorickým odmítnutím minského „příměří“, které vnímají jako „zradu“ Novoruska a fandění jedné z kremelských věží kyjevské juntě, zamlžuje rozum emocemi, které blokují vnímání některých velmi důležitých novin. Bez nich se ale nepodaří složit celostní obraz geopolitického soupeření.

Je rozumné vedení Ruska?

Rusko vedou osoby chápající podstatu toho, co se kolem děje, jak na úrovni hlavy státu, tak i ministrů. Kromě toho považují představitelé státní moci za správné otevřeně informovat společnost o podstatě chaosu, který se na hranicích Ruska odehrává.

Z toho vyplývá, že jejich jednání je přinejmenším smysluplné.

Není pochyb o tom, že jejich konání nějakým způsobem ovlivňují představitelé byznysu a finanční oligarchie. Tento vliv, nicméně není extrémní, a zemi docela jistě nevládnou nesvéprávné figurky, což potvrzuje případ s domácím vězení oligarchy Jevtušenkova.

Znamená to, že v Kremlu jistě nepodléhají iluzi, že je možno se se Západem dohodnout, a na rovinu konstatují, že „..nebýt Ukrajiny, byl by jistě ke spekulaci využit nějaký jiný aspekt ruské domácí, nebo zahraniční politiky“.

Takže, křiky o zradě všeho, co jen je možné zradit, nejenže neodpovídají skutečnosti, ale navíc rozkládají morálně-bojovného ducha společnosti.

Zajímejme se víc o existenci, nebo neexistenci MPP, jehož pomocí se Rusko pokusí odolat tlaku USA a EU, ale také konkrétní kroky vedoucí k posílení ruských pozic.

Podstata globálního MPP

Žádné z plemen barbarů žijících u hranic Římské říše, nemohlo o samotě porazit římskou válečnou mašinerii a vítězným pochodem vstoupit do Říma. Říše měla banálně více zdrojů a pěchoty, kterými mohla nepřítele rozdrtit, barbaři byli navíc rozptýleni a jednali nekoordinovaně. Řím padl teprve tehdy, když se rozložila jeho správní mašinerie a armáda přestala existovat. Říše krok za krokem ztrácela provincie a bez jejich zdrojů ztrácela sílu i schopnost se bránit.

Říši římskou v její závěrečné fázi maně připomínají svým počínáním právě Spojené Státy.

Jestliže se dnes USA považují za jediného hegemona s právem diktovat podmínky zbytku světa, je třeba spojit se s těmi, kteří už toho mají dost – země BRICS, Šanghajské organizace pro spolupráci a Euroasijský ekonomický svaz.

Oslabit USA zevnitř by bylo víc než složité, přestože mají spoustu vnitřních starostí a bude jich stále víc. Takže nejefektivnějším způsobem jak vzdorovat USA, je zbavit je vnějších zdrojů. V zájmu toho je nezbytné zříci se v maximálně možné míře jejich hlavního zboží – dolaru, jehož prostřednictvím Washington provádí přerozdělení světových zdrojů.

Realizace MPP

Tady bude dobře se vrátit k novinám, které v návalu různých záchvatů informační hysterie nějak unikly pozornosti.

Za prvé – končí se se skupováním amerických a evropských dluhopisů (nějak pro ně nesedí název cenné papíry) prostřednictvím pumpování ruských peněz do tzv. Rezervního fondu (ustaven v únoru 2008, suma vkladu je 90 mld USD a jen za 9 měs.t.r. do něj nateklo 2,7mld USD). Od 1. Ledna budou peníze směrovány nikoli do „prasátka“ našich „západních partnerů“ – ale pro potřeby rozpočtu, do rozvoje ruské ekonomiky.

Za druhé – uvnitř „Jednotného Ruska“ probíhá příprava ekonomické revoluce shora.

Za třetí – pokračuje sbližování s Čínou, u kterého bychom se měli podrobněji zastavit. Kromě nezapomenutelné pokládky „Síly Sibiře“ probíhají cílevědomé a koordinované práce k posílení obranyschopnosti a stabilizace spojenců ve Střední Asii. Pro ekonomiku Tadžikistánu je například Čína klíčovým investorem. Realizuje se řada společných projektů, vývojem letounu počínaje a vrtulníky a infrastrukturou konče.

Nicméně, klíčové práce se týkají odchodu z dolarové závislosti v mezistátních operacích. Je typické, že Washington svými provokacemi v Hongkongu znatelně vydráždil Peking. Podpora Ruska v Číně v důsledku konfrontace se Západem vzrostla z loňských 47% na dnešních 66%.

Na 18. Zasedání rusko-čínské komise pro přípravu pravidelných setkání šéfů vlád, vicepremiér čínské Státní rady označil západní sankce proti Rusku za chybné a vyzval Rusko a Čínu, aby Západu náležitě odpověděly.

Na rusko-čínském ekonomickém fóru předseda Čínské Banky (jedna z 5 největších bank) – prohlásil, že je „nezbytné posílit spolupráci v oblasti valutových operací a odstranit dolarový monopol. Což odpovídá strategickým zájmům obou stran“. Mechanizmus pro rozbití hegemonie dolaru už je prakticky vytvořen.

Jedenáctého října tisk oznámil, že bylo dosaženo dohody mezi Ruskem a Čínou o provedení valutových swapů pro exportní vyúčtování v rublech a juanech. Podepsány by měly být nejspíš ještě v říjnu. Není pochyb, že po podpisu dohody o swapech, vzroste počet zájemců o odklon od dolaru. Nedávno svůj zájem vyjádřilo dokonce Turecko.

Pokračuje sbližování s Iránem. Teherán a Moskva projednávají výměnný obchod „ropa za elektrárny“. Vzhledem k tom, že Irán se nadále nachází pod sankcemi, vedou se jednání o otevření společné banky pro financování společných obchodních a ekonomických projektů.

Nemluvím už o pokračující přípravě ke spuštění Euroasijského ekonomického svazu, připojení Arménie a do konce roku plánovaném vstupu Kirgizie.

Takže, MPP skutečně existuje a spočívá v kooperaci s těmi, kteří už jsou otráveni americkou hegemonií, a společném odpojení USA od vnějších zdrojů prostřednictvím posílení vlastních ekonomik a odmítnutí dolaru ve společném účtování. Přitom jak Rusko, tak i Čína kategoricky odmítají nechat se vtahovat do připravených pastí v podobě „žlutých deštníků“ otevřené účasti v občanské válce na Ukrajině.

A pokud se to někomu velmi nelíbí, je to jeho problém. Ostatním přeji nezkalený rozum a trpělivost. Nový Řím nepochybně padne.

Taťjana Dobrodejeva

Novorus.info _ 15.10.2014

Ebola…,

K mému velkému údivu, mě dnes požádali na Prvním kanále Ruské televize o komentář k situaci s horečkou Ebola. Na moji otázku, zda by se neměli spíš obrátit na lékaře (samozřejmě nikoli psychiatra ale virologa), mně uklidnili slovy, že vůbec nepochybují o mých nulových znalostech v této oblasti. Je nezajímá Ebola s medicínského hlediska. Je to vlastně přesně jako v té anekdotě z tenisových kurtů: „Marie Ivanovno, já Vás potřebuju jako ženu! Podejte mi, prosím, míček z ženské toalety!“

Ona Ebola je, mimochodem, velmi zajímavá bolístka. Vakcínu proti ní ani nikdo zvlášť nevyvíjel – od roku 1976 po nynější vypuknutí dosáhl celkový počet onemocnělých něco málo přes 2,5 tisíce lidí, přičemž většina z nich nebyla schopna zajistit koupěschopnou poptávku a proto se farmaceutické společnosti vůbec nezdržovaly přípravou takové vakcíny – nevyplatilo se. Vysoká letálnost viru přispívala k tomu, že většina nemocných rychle umírala, což způsobovalo likvidaci ohniska nákazy tak říkajíc – přirozenou cestou.

Už proto bylo nanejvýš překvapivé současně se začátkem nynější epidemie zaslechnout, že právě teď byla v USA vakcína (pravda, experimentálně) vyrobena. Podivnou shodou okolností se právě tentokrát Ebola vytrhla na svobodu, ale vlády západních zemí s umíněností maniaků trvají na tom, že svoboda pohybu je nezadatelným právem člověka, a proto se nikdo nepokouší uzavřít ani letecké spojení s ohniskovými zeměmi Západní Afriky. Vzniká tak dojem, že se vytvářejí všechny předpoklady proto, aby virus zaujal maximální pozice pro další rozšíření. Jinými slovy – je-li zboží, musí se pro ně vytvořit trh. Přičemž koupěschopný. A kdo je u nás nejbohatší? Samozřejmě, státní rozpočet.

Je tedy nutné vyvolat paniku a hysterii globálního měřítka a poté skromně nabídnout svoje služby a nabídnout koupi zázračné vakcíny. Dokonce i tehdy, je-li ještě syrová a nedopracovaná. Jiná stejně není. A hysterie je tím nástrojem nátlaku na vlády evropských a dalších zemí se strany společnosti, která odmítne pochopit, pokud lakomci z vlád budou šetřit na jejich zdraví a nezakoupí miliardy dávek léku.

Jako přes kopírák se opakuje historie s prasečí chřipkou, kdy Světová zdravotnická organizace označila situaci za pandemickou. Potom se, pravda, ukázalo, že chřipka samotná se příliš neliší od všech předchozích, no a údaje o rozsahu byly také přehnané. Rusko také prošlo podobnými kampaněmi – madam Arbidol předvedla, že jestli nikde jinde, tak v Rusku jsou plně v trendu a schopni vytvořit trh pro libovolný pochybný preparát. Proč pochybný? Inu proto, že podle závěru odborníků, jeho efektivnost zůstala neprokázanou. Ale svého půldruha procenta trhu oni přece jen obsadili. Na trhu, kde dokonce setina procenta představuje miliony a miliony, je takový výsledek – zkrátka svátek!

Takže zatím má smysl dívat se na dění kolem Eboly právě v tomto profilu – nebude-li prokázán opak, samozřejmě. Pro Rusko Ebola sotva představuje nebezpečí. Je to onemocnění z řady hemorragických horeček – onemocnění nebezpečné, ale plně prozkoumané a úspěšně léčitelné. Jinou otázkou je, že každý virus umí rychle mutovat – ale celková pravděpodobnost onemocnění a tím spíš úmrtí je nižší pravděpodobnosti být přejet autem.

Podezření spíš vyvolává skutečnost, že hysteriku kolem Eboly tentokrát nekočíruje WHO, ale USA a osobně Imperátor vší Galaxie. Což obrací naše podezření nejen na kořistnicky-obchodní zájmy. Tady je zatím ale nejasno. Proto budeme předpokládat, že Obamu zkrátka jen požádali, aby poplašil.

El-murid _ 15.10.2014

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.