Silnice odnikud nikam – aneb máme vůbec nějakou budoucnost?


napsal Tacit

 

Při svých toulkách Vysočinou, konkrétně Pelhřimovskem jsem objevil zajímavý úkaz. Krásná polní cesta uprostřed nádherné přírody, daleko od ostatních komunikací, silnic a dálnic, daleko od obydlí a osad. Cesta, jak ji znáte odevšad, dvě vyjeté koleje mezi loukou a polem, od traktorů a zemědělských strojů, mezi nimi travnatý ostrůvek. Klasika.

Najednou šok. Cesta z ničeho nic přechází v dokonalou silnici. Je asfaltová, dlouhá 1,26 km, široká 4 m s nezpevněnými krajnicemi 2x 0,5m a třemi rovnoměrně umístěnými výhybnami (šíře cca 3m), je opatřená zpevněným podložím a drenážemi zaústěnými do vsakovacích jam.

 

A po 1.26 km z ničeho nic ta překrásná silnice opět přechází v klasickou polní cestu, vyjetou od traktorů a zemědělských strojů. Daleko od ostatních komunikací, silnic a dálnic, dost daleko od obydlí a osad. Uprostřed nádherné přírody Vysočiny.

jozero

Ta silnice vede skutečně odnikud nikam, lze se podívat na vhodnou ortofotomapu, souřadnice jsou – začátek cesty: 49.473630, 15.142700, konec: 49.467043, 15.140219.

A na konci této podívané je k dispozici cedule s hrdou informací, že stavba je spolufinancovaná z Evropských peněz:

jozero1

Z cedule se dále dozvíme, že jde o Projekt POLNÍ CESTY!

Už tady bych se pozastavil, protože jsem se domníval, že se jedná o SILNICI. Chyba! Podle naší legislativy se polní cestou nazývají ne cesty mezi poli, ale zpevněné i nezpevněné komunikace v krajině, které nejsou evidovány jako silnice ani jako místní komunikace (sic!) a umožňují provoz motorových vozidel; pokud neumožňují, označují se jako stezka nebo pěšina (ČSN 73 6109).

Dále jsem se v definici dozvěděl, že … polní cesty a vegetace kolem nich dotváří ráz krajiny a zvyšují její biodiverzitu. Biodiverzita je biologická rozmanitost, variabilita všech žijících organismů; zahrnuje diverzitu v rámci druhů, mezi druhy i diverzitu ekosystémů. Pic kozu do vazu. Když vyasfaltujeme přírodu, tak zvýšíme její biodiverzitu!

Čtěme ceduli dál. Projekt je z Programu rozvoje venkova v rámci opatření Pozemkové úpravy. Z definice Opatření (http://eagri.cz/public/web/file/712/I_1_4_web.pdf): Opatření Pozemkové úpravy napomáhá k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území. Slouží k zaměření řešeného území, k reálnému vytyčení pozemků v terénu a k realizaci potřebných opatření v území (plán společných zařízení). To zní zajisté rozumně až na to, že většina projektů v rámci tohoto opatření se realizuje na Polní cesty! Takže žádný výstřelek v rozvoji asfaltových polních cest, ale pravidlo.

A finance zde nejsou už vůbec nijak zanedbatelné. Protože toto Opatření probíhá v programovacím období 2007-2013 v tzv. vyhlašovacích kolech a těch už bylo 21, je obtížné přesně určit celkovou částku vynaložených financí, nebyla nikde sumárně zveřejněna, proto pouze odhaduji, že už převýšila 4 mld. Kč. A dále odhaduji, že z toho bylo určitě 80% výdajů na Polní cesty. Slušná sumička, že. To už by téměř pokrylo velkou část ročního rozpočtu modernizace D1.

Ale zpět k ceduli. Projekt „Polní cesty Pelhřimovsko II Polní cesta HPC 2 v k.ú. Bitětice“ se realizoval v rámci patnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.4 „Pozemkové úpravy“, kde bylo v rámci daného vyhlašovacího kola alokováno celkem 925 mil Kč a na tento konkrétní projekt byla schválena dotace ve výši 15 995 410 Kč.

Jinými slovy každý jeden m délky této polní cesty široké 4m stál 12 664 Kč!! (Podle mého dobrého přítele – stavaře, se dá taková silnice pořídit i za polovinu uvedené částky. Že by si někdo tak trochu přivydělal?)

Většina silnic – místních komunikací, tedy nikoliv polních cest dle definice viz výše, má podobnou šíři ALE, většina z nich je ve velice špatném stavu. Zodpovídají za ně zejména obce, ale ty na opravy v rozpočtech nemají, tak čekají na dotace z Kraje, a pokud nejsou závistiví tak si čekání můžou zpříjemnit návštěvou nové silnice, pardon POLNÍ CESTY vedoucí odnikud nikam v katastrálním území Bitětice [684040], parcelní číslo 341.

Odkazy: http://eagri.cz/public/web/file/170379/Schvalene_Zadosti_o_dotaci_v_ramci_patnacteho_kola_prijmu_zadosti_Programu_rozvoje_venkova___opatreni_I._1._4_Pozemkove_upravy.pdf https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ/Prehled/Detail.aspx?guid=BC7335C1AF357198E04011AC81141097&typ=&theme=MZE https://eagri.cz/public/app/eagriapp/Shared/ShowFile.aspx?guid=D75768F91C4D6943E043821411AC6330 http://vdp.cuzk.cz/marushka/?ThemeID=1&MarQueryID=PA&MarQParamCount=1&MarQParam0=3884266304&MarPanelLegend=false&InfoURL=http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/prechodNaDetail&InfoTarget=vdp

 

Vlkův dodatek:

Tenhle  „projekt“, financovaný z  evropských i našich peněz  je natolik  „na hlavu“ , že si člověk nutně musí položit  otázku, zda má  Evropa nějakou budoucnost?  Co myslíte? Abych s e to dozvěděl, otevírám dnes diskusi.

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Tacitův facit se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

57 reakcí na Silnice odnikud nikam – aneb máme vůbec nějakou budoucnost?

 1. kchodl napsal:

  Budoucnost Evropy ? To je budoucnost Evropanů, každého osobně. A je jedno, jestli si někdo představuje nějakou multinárodní masu regionů, totální evropskou internacionalizaci, národní státy či jiný aktuální přelud. Prostě se jedná o budoucnost. Tak ta určitě bude. To je jisté.
  🙂

  Otázka je, jaká. A pro koho. A jelikož nikdo nejsme osamělý ostrov, jak v té básni/písni od Jacka Brela, tak jde i o budoucnost všech. Všechno je v interakci.

  Domnívám se, že politické procesy jsou v současné situaci těmi oficiálními prostředky (volby) téměř neovlivnitelné, takže je to ztráta času se tím hlouběji zabývat. Mnohem více ovlivní svět jakýkoliv vynález či vědecký objev, než žvanění politiků a jejich děvek, v médiích i jinde.

  Nebo ekonomie, ta je určující. Fakt je – a každý to ví – že Evropa i USA posledních minimálně 10 let totálně upadá – falešná čísla růstu jsou nafukována skrytými dluhy. Ve skutečnosti každým rokem klesáme čím dál více, ekonomicky, sociálně, společensky a kulturně.

  Je to vidět všude. Nejde jen o počet nezaměstnaných, bezdomovců, šílené zločinecké státem posvěcené loupežníky-exekutory, církevní restituce a všudypřítomnou korupci a její dealery – politiky, lobbisty, „právníky“, nefunkční spravedlnost, rozpadlé rodiny, všeobecnou krizi manželství, …
  Stačí se podívat na jakýkoliv „blockbuster“ film, či knihu, která se „dobře prodává“ – jaká je to sračka. A vedle toho si pustíte nějaký film třeba z JV Asie. Takový, který za 5 let zkopíruje Hollywood i s chlupama. Jsou tam prostě už dál než my, převzali pochodeň pokroku. Což je tady v EU skoro sprosté slovo (nahrazené nesmyslným blábolem „udržitelný rozvoj“). Takže se nedivme.

  Cizopasný parazit právníků, ekologistů, genderistů, sociologů, psychologů, rekreologů, politologů, … všech těch neproduktivních a netvůrčích profesí – nabyl převahu nad hostitelem, tedy nad skutečnými vědci, inženýry, konstruktéry, umělci. V intelektuální oblasti. Tak velké ponížení tvůrčích lidí nebylo ani za bolševika, dokonce i za Stalina to bylo snad lepší. To nedopadne dobře, to je jasné.

  Jaké je východisko ? Netuším. Doufám, že nejlépe člověk může reagovat svoji kulturou a prací, kterou umí. Tvořit. A žít.

  Koncekonců, politika je nedůležitá. Kdybychom všichni, co zajímáme o politiku, se učili třeba čínsky, už bychom se domluvili. Nebo dělali něco jiného.

  Řekl bych to jako opozici vůči tomu známému citátu – kdo se nezajímá o politiku, bude objektem politiky jiných. To ovšem neznamená, že bychom měli ustoupit všem těm lžím, které opanovaly veřejný prostor. Když televize lže, tak odhlásit. Když jsou noviny nečitelné, nekupovat. A psát na internet svoje názory, svobodně.

  • Leo K napsal:

   Myslím, že Khodlův komentář jde podepsat bez další diskuse. Snad bych jenom dodal, že je nutné vzdělávat, bez toho to nepůjde. Aby se narušil ten názorový bolševismus posledních pětadvaceti let. Aby zase převládlo kritické myšlení a ne zglajšaltované myšlení, které je věrným odrazem kulturně politické situace společnosti.

  • Gustavson napsal:

   Vážený kchodle, silnice, resp. jakákoliv stavba, je dílem právě těch Vašich inženýrů. Tu nějaký nýmand bez titulu vyprojektovat nemůže, ba dokonce nesmí. Chcete-li se navážet do environmentalistů, zvolte si jiný článek, než ten o přebudování polní nezpevněné cesty v asfaltovou komunikaci, příp. svůj pejorativný výraz „ekologisti“ ad hoc definujte. Btw. „nemyslící“ (= myslící pouze na svou úzkou oblast zájmu) inženýři a vědci nás do tohoto marastu překotným vývojem techniky bez uvážení sociálního vývoje a psychologie člověka a jiných širších souvislostí dostali. To je můj názor.
   A to, že nás nyní asiati válcují vůbec explicitně neznamená, že oni na tom budou za 50 let lépe, než jsme nyní my. Kdo že bude válcovat je? Kdoví, třeba Afričani nebo za sto let po krizi opět my. Váš názor, se vší úctou, mi připadá jako názor mladého rozjuchaného inženýrka, který právě dokončil školu a který je na základě znalostí schopný excelentně posoudit krátkodobý trend a pracovat v jeho směru. Bohužel jaksi zapomíná na to, že je to jen diferenciál historické stále se opakující smyčky, který si začínají zpětně uvědomovat na základě své zkušenosti teprve až dlouhověcí starci nad hrobem. A to už je sakra pozdě.

   • Leo K napsal:

    Škoda, že vidíte hned rudě. Khodl se nenaváží do environmentalistů, ale do českého jánabráchismu Podle stylu bych řekl, že chvilka soustředění by přinesla onačejší vyjádření. Dovoluji si ale (jako bývalý matematik) oponovat větě…zapomíná na to, že je to jen diferenciál historické stále se opakující smyčky, který si začínají zpětně uvědomovat na základě své zkušenosti teprve až dlouhověcí starci nad hrobem … Diferenciál tedy rozhodně ne, protože diferenciálem rozumíme závislost změny hodnoty funkce na změně jejího argumentu blížícího se nule. Když už – tak podle smyslu textu – bych použil slovo tečna.

   • kchodl napsal:

    Vážený Gustavsone,
    ekologisty vnímám jako vyznavače ideologie ekologismu. To nemá s žádnou vědou či profesí nic společného. Dokonce ani s ekologií.

    A podle toho výstupy těchto lidí vypadají – je to jedna velká katastrofa, neskutečné miliardy utracené za škodlivé pavědecké neekonomické nesmysly, včetně milionů mrtvol a zničené životní prostředí.

    Viz. například ekologistický EU projekt biopaliv (od začátku vědci včetně ekologů odmítaný), který způsobil zvýšení cen základních potravin a mnoho milionů mrtvých hlady a podvýživou v rozvojovém světě, vypalování pralesů, vytěsnění užitečných plodin nesmyslnými „palivovými“ monokulturami, zdražení dopravy ve vyspělém světě. To bylo vážně povedené. Dalších příkladů můžete nalézt nepočítaně.

    Ohledně viny exaktních vědců za „překotný vývoj“, to je prostě směšné. Asi jsme měli coby druh zůstat na stromech, už lézt do jeskyní byla osudová chyba. Toho prvního opičáka, co začal chodit po dvou a používat nástroje, měli hned zakousnout, to je bez diskuse. A počkat, až se opičí kmen dost sociálně a psychologicky vyvine.

    Mimochodem, podobný ujetý argument mi nedávno říkal jeden černoprdelník, prý že katolická církev vývoji vědy nebránila, ale jen ho opatrně dávkovala. Pak se divil, že jsem ho odmítl odvézt autem a kouknout se mu na jeho nefunkční notebook, řka, že jemu to papež nadávkuje až za pár století.

    Asi zásadní problém byl tedy například s Nikolou Teslou, toho měli rovnou na tom jeho střídavém proudu usmažit a byl by klid. Nebo zastřelit ty vynálezce tranzistoru, bez toho by nebyly „ty dnešní internety“ – a neměl byste pro svoje pseudoargumenty oponenty.

    • kočka šklíba napsal:

     „Viz. například ekologistický EU projekt biopaliv (od začátku vědci včetně ekologů odmítaný), který způsobil zvýšení cen základních potravin a mnoho milionů mrtvých hlady a podvýživou v rozvojovém světě, vypalování pralesů, vytěsnění užitečných plodin nesmyslnými „palivovými“ monokulturami, zdražení dopravy ve vyspělém světě. To bylo vážně povedené. Dalších příkladů můžete nalézt nepočítaně.“

     Trefné a vyčerpávající

 2. Levandule napsal:

  Takové polní cesty nejsou asi výjimkou. I kousek od nás za humny jedné dědiny je taková polní cesta, Je osázená okrasnými keři. Vede s kopce a kdyby po ní jel cyklista, tak má dole co dělat, aby nehavaroval, končí totiž dost šíleně. Všichni tu nad tím kroutíme hlavou.

 3. zemedelec napsal:

  Pan kchodl to pojal hodně zeširoka,ale jak vidíme co se děje v malém,tak jak popisuje pan kchodl,děje se to i ve velkém,nad čím kroutíme hlavou také.
  Jinak co popisuje Tacit,chybí více informací,určitě tam byla polní cesta,jen se to upravilo a zpevnilo.Je také možné,že se uvažuje o něčem dopředu.Také znám podobné případy,že se na poslední chvíli,muselo proinvestovat x milionů.Pokud obec okres,nemá výhled,připravené projekty,tak pak může dojít i k těm nepochopitelným stavbám.
  Co mám informace kolem pozemkové reformy,tak tam převyšují určité zájmy.

  • Tacit napsal:

   Ano, byla tam před tím obyčejná polní cesta. Je to dost vysoko, cesta se v podstatě táhne po hřebenu kopce, podklad je poměrně tvrdý a co se týče úpravy a zpevnění, tak když někde v nižších polohách traktory vyjely koleje v cestě víc, tak se tam navezly kameny a štěrk max. za pár tisíc Kč. Jako všude jinde.
   A k tomu „proinvestování x miliónů“. Kousek od toho místa je obec Bítětice. Silnice v obci i příjezdové silnice jsou ve stavu ne dobrém, navíc tudy už 4 měsíce vede objížďka hlavního tahu Červená Řečice – Pelhřimov, tak to zdejším silnicím na kvalitě nepřidá. No, alespoň se mohou lidé z Bítětic projet na kole, nebo traktorem po kvalitní polní silnici odnikud nikam.

   • zemedelec napsal:

    Děkuji za odpověď.
    Situaci tam osobně neznám,ale s té fotografie jsem se domníval,že by tam mohlo jít o výstavbu bytů v budoucnu.

    • anita napsal:

     Nebo taky k výstavbě paláce na samotě, taky by neškodil nějaký ten Disneyland, jeden nikdy neví k čemu se taková cesta odnikud nikam může v budoucnu hodit 😉

     • zemedelec napsal:

      Paní Anito.
      To mě nenapadlo,muselo by to krajinově vytvořit nějaký uzavřený prostor.
      Jezdívám jednou oblastí,nádherná stráň,sluníčko od rána do večera,pochopitelně už se tam staví rodinné domky.

 4. Mirek napsal:

  Natištěné, ničím nepodložené peníze nelze dát na něco užitečného.

  • kchodl napsal:

   Proč by ne ?
   Literárně či filosoficky snad chápu, co tím myslíte. Něco podobného, jako „snadno získané peníze nikoho neučiní opravdu šťastným“.
   Což je mimochodem pitomost, testoval jsem to odvážně přímo na sobě a nepotvrdilo se to.
   🙂

 5. Hudec napsal:

  Myslel jsem si, že je to idiotská výjimka, ale podle Tacitova textu je to nejspíš běžná věc….

  Ačkoliv jsem bicyklista, s mojí Meridou nesnášíme slovo „cyklostezka“. Daleko lepší, než pár kilometrů vyasfaltovaného pásu je prohánět se (no, v mém případě už nejde tak úplně o prohánění, spíše ploužení, ale to je jedno) po lesních a právě i polních cestách, v naší zemi je jich na výběr neurekom. Mám k tomu vytipováno několik roztomilých tras, některé i přímo na okraji našeho městyse.
  Ta nejlepší z nich přes zříceninu hradu Radyně a vrch Valík se vrací do města přes sice městskou součást, ale de facto vesnici Radobyčice a pak mezi poli k lávce přes řeku do Hradiště. Jak popsal Tacit – dva pruhy hlíny a hrbol trávy uprostřed, je-li deštivo, pak občas louže. No a co? A podle ročního období kolem buď zrající obilí nebo oraniště ( v zimě nejezdím jako skoro nikdo), nad hlavou ptáci a to všechno na katastru druhého největšího českého města. Po pravé straně dole řeka, vlevo mírně zalesněné návrší.
  Jednou ale náhle šok – přijíždím a nevěřím vlastním očím – přesně to co popisuje Tacit – hluboké poctivé strouhy na stranách, pečlivě zbudované mostky přes strouhy, kde snad voda nikdy ani netekla, hlaďounký asfalt. Jen pár set metrů, pak zase polní cesta.
  Kurva, to mě berou všichni čerti! Proč, proboha? Roztomilá (i pro cyklisty jako dělaná) polní cesta kontra vyasfaltovaný pruh krajiny. Za čí peníze netuším, ale v každém případě za „naše“. Buď je zaplatil poplatník český nebo německý (proč psát evropský, když to stejně všechno platí Němec?), ale v každém případě prostě vyhozené prachy. Nepochybuji, že stavba bude pokračovat.
  Protože nárazově pracuji pro Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, mám představu, v jakém stavu jsou silnice II. a III.třídy a jak je obtížné na jakoukoliv jejich opravu či rekonstrukci sehnat peníze, kdyby nebyly ty z EU, neudělalo by se za stávajícího stavu skoro vůbec nic.
  Budoucnost? Jsem snad až rád, že ta moje už nemusí být tak dlouhá.

  • Tacit napsal:

   Víte, pane Hudec, já si myslím, že ta cesta byla postavena za mnohem, mnohem míň peněz, než je uvedeno na ceduli.
   A to je zásadní problém a hlavní důvod té stavby. Nejen této.
   Nebát se a krást! Nebo to heslo TGM někdo popletl?

  • kchodl napsal:

   Slyšel jsem o těchto věcech od člena naší rodiny. Je stavební inženýr, má malou stavební firmu (v sezóně 50-200 pracovníků) a hodně dělá pro Lesy ČR či jiné vlastníky, hodně ty cesty. Projekty a realizace. Polňačky či lesní cesty. Je to celá věda, musí se zachovávat krajinný ráz, ekologie, nepřerušit vodní cesty pro oblevu, nezpůsobit sesuvy půdy či stromů, neudělat to aby si na tom lesní zvěř či turisté cyklisté motorkáři lámali kdeco, jde i o migraci žab a brouků a vší té lesní havěti … do lesa nebo pole asfalt nepatří – taky to nevydrží mrazy atd. Je to kupodivu velmi složitá a komplexní věc, to by fakt člověk neřekl.

   Jenže to není všechno.

   Je to hustě placené z veřejných peněz, státních zakázek a/nebo EU fondů. To funguje tak, že se vypíše výběrové řízení a firmy nabízejí řešení. Protože hlavním a ze zákona nepřekročitelným parametrem je cena, tak vítězí nabídky třeba na 40% kalkulovaných cen stavebních prací a materiálů. Už to samotné ukazuje, že ten systém je vpravdě šílený. Zisku či alespoň přežití ty firmy dosahují několika postupy. Většinou se dostanou do mírného zisku vícepracemi. Nebo na začátku plnění kontraktu udělají práce, které jsou nejziskovější a pak od zakázky odstoupí či ji přehodí na bílého koně, který urychleně krachne. Nebo prodělají, ale poslouží jim to k zachování cash-flow, protože prachy musí téci („spice must flow/koření musí proudit“), třeba kvůli splátkám úvěrů – prodělek zaplní v budoucnu z nějaké další zakázky. Možná.

   Jenže to není všechno. Na úplném začátku toho všeho je vítězná firma, která nic nedělá, je to jen korupční skořápka nebo ani ne, ale prostě na zakázce nic nedělá. Ta to potom přeprodává dalším firmám, ovšem požere třeba 50% fakturované ceny a kolikrát subdodavatelům ani nezaplatí všechny pohledávky. Někteří s tím už počítají, a každý rok zakládají desítky až stovky firem na bílé koně. Jednoúčelové, pro jednu zakázku a šmitec.

   Jenže to není všechno. Takových úrovní přeprodeje je více než jedna, obvykle. Ve finále to vede k tomu, že skutečná prováděcí firma musí fungovat polo-ilegálně, s černými pracovníky, dokonce ani ne na švarc-systém, ale prostě totálně ilegálně. Makají tam jen ubožáci a Ukrajinci, víceméně za jídlo a ubytování. To je opravdové otroctví naší doby.
   Nikdo nemá samozřejmě žádné certifikace, odborné či podnikatelské.

   Jenže to není všechno. Podobně to funguje s projektováním, stavebním a autorským dozorem. Dokonce i s finančními audity to tak funguje.

   Nedávno mi ten příbuzný říkal, že postoupil ve vícekolovém výběrovém řízení někde na severu Čech, jel tam autem 350 km pro další podklady a papíry. Přijel, maník mu řekl na rovinu, že chce ze zakázky za cca 4 miliony hned na místě 200 tisíc hotově, z ruky do ruky a přidělí to jemu. Příbuzný potlačil prudkou touhu tomu sráčovi utrhnout makovici či vytáhnout svoji devítku a nasmažit do něj pár zásobníků, otočil se a jel těch 350 km autem domů.

   Na vině je celá ta sračka zadávání státních zakázek.

   • kacíř napsal:

    Ano, ano. Tak přesně to funguje. Ještě dodám, že to začíná u firmy, kterou starosta sám vybral, aby udělala výběrové řízení na dodavatele stavby a TDI. Většinou je to firma, která dotáhne ty dotace a tzv. je i zadministruje. Vše je profesionálně provedené a podložené desítkami dokladů, ověřených podpisů, čestných prohlášeních a dalších papírů, které jsou třeba v případě, že se někdo ozve a systém napadne. Pak obhájce těch parchantů těmi papíry žalobce utluče.

    • kchodl napsal:

     No jasně. Však také ta administrativa je tak složitá a absurdní, že se v tom nikdo nevyzná. Je tam fůra věcí, ke kterým nejsou ani prováděcí předpisy nebo je daný okruh zaměstnanců státu téměř tají, protože z toho mají zisky jejich spřízněné firmy.

     Samotné vypsání výběrového řízení podle platných zákonů je totální martyrium, které musí dělat specialisté, protože jinak jsou likvidační penále až trestní oznámení absolutně jistá věc. Snad ještě horší je to s těmi EU fondy. A zapomenout se nesmí ani na Ministerstvo pro místní rozvoj.

     To je vskutku orwellovský název, důstojný souputník Ministerstva Pravdy a Ministerstva Lásky. Ze 110% se totiž stachanovsky zabývá znemožněním místního rozvoje. Je to ministerstvo, kudy protéká nejvíce EU peněz.

     Jak píšete, na „administrování EU dotací“ se živí hodně firem, i na té nejmenší úrovni.

     Jeden člověk (a jeho firma) před lety udělal jakýsi mustr a podrobný návod, následně webové aplikace a programy, jak na to a dokonce to zkoušel protlačit na EU úrovni, na svazu měst a obcí, v tom zakletém zámku MPMR, prostě všude, kam se dostal. Zjednodušené čerpání EU fondů, zkrátka. Vzorové předchystané případy, na které se dá většina projektů napasovat.
     Napsal o tom pár knih a projížděl republiku se školeními a organizoval semináře.
     Částečně se mu to dokonce i povedlo, takže dnes by to měli teoreticky zvládnout i samy obce, jenže … zákon o veřejných zakázkách. A plno dalších věcí.
     Je to nekonečný boj s větrnými mlýny, hodný Dona Quijota a jeho kulhavé kobyly Rosinanty. Prostě poněkud bláznivá věc. Také ten člověk nedopadá dobře, pokoušejí se ho zničit už poměrně dost dlouhou dobu.

     • kacíř napsal:

      Však si vzpomínám jak Mimoň Sváťa Karásek když byl u lyzu a novinářský mrdky se ho ptaly, co je nového na vládě, a tak, povídá, Já nevym, ale všichni tam mluví o ňákym MMR.

    • kchodl napsal:

     Tyto věci nejsou jen doménou EU fondů a veřejných zakázek. Je to všudypřítomné.

     Protože společnost je zvyklá na lež. Na sladké lži. Do rozhodovacích úrovní se propasírovali „manažeři“ všeho, bez odborného vzdělání, jejichž pracovním nástrojem je lhaní. Slibovači světlých zítřků.

     Můžete to vidět v malém třeba na ICT zakázkách. Příklad: Malá firma si chce udělat nový systém. Když tam půjdu a řeknu, bude vám to trvat rok, bude to stát 30 milionů a produktivita vaší činnosti během zavádění dost silně poklesne, budete muset omezit na pár týdnů provoz, zaměstnanci budou muset pracovat mnoho hodin přesčas, vznikne z toho mnoho zlé krve, i když uděláme všechno správně a jak se má, stejně se nevyhnete malérům, ty jsou při každé změně – tak mě rovnou vykopnou, protože mluvím pravdu.

     Přijde tam můj konkurent, řekne, že je to brnkačka, že si změny ani nevšimnou, za 3 měsíce hotovo, spolehlivost je 100%, bude to stát 5 milionů, zaměstnancům se všechno ulehčí, ….

     No tak je jasné, kdo zakázku dostane. Ve finále to vyjde na 60 milionů, a místo slíbených 3 měsíců to bude trvat dva roky a plně spolehlivé podle úvodních slibů to nebude nikdy. To bude realita.

     Tak pak se nikdo nesmí divit, že tunel Blanka vyšel poněkud dráž. Nebo že americká stíhačka stála 15x tolik, než bylo původně slibováno. Bez ohledu na krádeže dodavatelů a korupci, to bylo a bude. Hlavní problém jsou ty slibotechny.

  • Gerd napsal:

   Vámi popisovaná konkrétní cesta Radobyčice – Hradiště narazila na rozdílné názory dvou katastrů. V jednom cestu chtěli, tak si jí kus postavili, kam až mohli. Dále je hranice katastru, a tam si místní řekli, že žádnou takovou cestu nechtějí a nemíní na takovou blbost vyhazovat peníze. Logický závěr je, že cestu neměla stavět ani první obec. Ale ta ji za každou cenu postavit chtěla. Tak ji mají.

 6. Jirka napsal:

  V Brně mezi čtvrtěmi Černá Pole a Lesná jsou už dvacet let položeno cca 200 m kolejí pro tramvaj také odnikud nikam. Kdysi pomazané hlavy chtěly stavět tramvaj a asi došly peníze…. Naštěstí jsme asi nedojili EU ale zaplatili jsme to my všichni z našich daní….

 7. Aldo napsal:

  Tyto „polní cesty“ má na svědomí Státní pozemkový úřad (dříve odbor každého okresního úřadu), sídlí v každém bývalém okresním městě a již od roku cca 1990 „pracuje“ na pozemkové reformě. Myšlenka bohulibá měla umožnit sjednocení (zcelení) pozemků jednotlivých vlastníků, jehož podmínkou je kromě jiného zajištění přístupu k těmto novým výměrám. Jak to vypadá v reálu lze vidět např. z letadla před přistáním v Aténách, ale i jinde. Ne ovšem v Česku. Tady ty utracené miliardy mají tu podobu se kterou se setkal autor. Obrovský kšeft kterým se živí spousta státních úředníků a na ně navěšených firem.

 8. Vidlák napsal:

  Prostě se nám svět zbláznil. Cesty vedou odnikud nikam, státní úředníci jsou v některých případech soukromí exekutoři,ovšem se státním statusem, Vede se diskuse nad lidskými právy, ale když pak na to přijde, tak soud uzná, že pitná voda není žádné lidské právo (soud v Detroitu). Černý Barrack mluví o tom, jak nikdo nemá právo zasahovat do záležitostí suverénního státu a nevidí si do huby, Ukrajina chce všechno na dluh…
  Kchodlův příspěvek můžu klidně podepsat a znovu se začít zamýšlet, kam zdrhnout.

  • Gerd napsal:

   Tak to se Barrack Hussein Obama asi omlouval představitelům států Irák, Lybie, Sýrie, ….

 9. jonáš napsal:

  Tak je docela možný, že to bylo původně projektovaný odněkud někam, ale vlastníci pozemků pod cestou nedali souhlas .. jinak silnice opravdu 4 m mít nemůže, musí bejt stavěná pro obousměrnej provoz takže pod 5 m nelze. A jako cyklista jsem za každou asfaltovou polňačku vděčnej 😉

  • Tacit napsal:

   V tomto případě se nelze domnívat, že to mělo nést odněkud někam. Jediné se nabízí spojení obcí Milotičky a Bítětice, ale tady už vede paralelně silnice o kousek vedle. A co se týče souhlasu majitelů, tak toto není dálnice, a jak znám hochy ze stavebního úřadu v Pelhřimově, určitě by takovou lokální stavbu bez vypořádání případných majetkových problému nepovolili.

  • Hudec napsal:

   Vase posledni veta je uplne zvrhla.

 10. kacíř napsal:

  Nesmyslných a 2x až 3x předražených staveb je „díky“ Eu dotacím plná republika. I tak potřebná stavba jako je např. splašková kanalizace na malé vesnici se může zkurvit, protože jsou na ní dotace z EU. Začíná to 5x předraženým projektem a končí 6x předraženým TDI a AD (technický dozor investora, autorský dozor). Zvláště činosti které jsou těžko měřitelné jako jsou právě dozory, jsou předražovány. Je to něco jako Poradenská činnost a proto se tam dají skrýt všechny úplatky pro ty, kteří se kolem dotací motají. Větčinu staveb s podporou dotací z EU lze postavit za zlomkovou cenu, ale protože nejsou peníze, tak se jede systém – z cizího krev neteče, i když jsou to peníze všech.

  • Tacit napsal:

   Jen jestli se na ty EU dotace nevymlouváme. Jestli ono to neplatí o nakládání s veřejnými prostředky obecně, ať už pocházejí odkudkoliv. Většinu staveb z veřejných prostředků lze postavit za nižší cenu, viz srovnání cen za opravy dálnic u nás a v Německu.

   • kacíř napsal:

    Ano, platí to obecně s veřejnými prostředky. U dotací z EU je to dobře vidět, protože se to dělá tak složitě, aby do toho nikdo neviděl. Cha, cha, cha.

    • kchodl napsal:

     Skvělé. To si s dovolením vypůjčím do jedné své přednášky, jestli dovolíte.

 11. bubu napsal:

  V EÚ sa rovnakým spôsobom finacuje aj veda. Jednotlivé projekty sú posudzované úplne samostatne, agentúry sa prevažne nestarajú o ich vzájomnú nadväznosť, ani o potrebnosť pre daný rezort a krajinu. Na schválenie výskumného projektu netreba, aby výsledky niekto skutočne potreboval (a to VIAC, než výsledky iného výskumu), stačí presvedčiť komisiu, že výskum „bude prínosný“, splniť formálne náležitosti a zaštítiť sa „úspešnými“ menami. Výsledky potom pripomínajú tie cesty.

  • kchodl napsal:

   Nejen věda, dokonce i pavěda 🙂

   Před pár lety jsem se mihnul kolem výzkumného projektu přístroje, který měl pro záchranné složky identifikovat žijící lidi v závalech. Absolutně esoterická pakárna byla vybavena několika počítači, digitálním zpracováním signálu, neuronovou sítí, mnoha displeji a blikacími světélky, … Vypadalo to krutohustě vědecky.

   Lapidárně to komentoval můj kolega, že je to buď na Nobelovu cenu (bylo to podle stávající fyziky zhola nemožné) nebo na 12 let kriminálu (škoda velkého rozsahu). Celkem do toho padlo z fondů EU na vědu a inovace asi 20 milionů. Byl to podvod, samozřejmě, samotný bazmek stál stěží milion – za konstrukci a programování té elektroniky. Prošlo to mnoha expertními komisemi, všichni dělali mrtvé brouky, protože se nikdo nechtěl spálit – tyhle mafie jsou tak propojené, že rána dopředu se vrátí netušeným způsobem přes celou tu klientelistickou síť pěkně zezadu. Nakonec to nějací hrdinové přece jen napráskali, došlo k trestnímu obvinění, soudům, … a nakonec to skončilo osvobozením, jelikož nezávislý soud získal dojem, že ten přístroj funguje (asi mu to napověděl jeho astrolog či byl „pozitivně motivován“). Vědě nikdo nerozumí, takže takové věci jdou snadno.
   A co teprve ty, které mají jakž takž racionální jádro. Tam to jede tryskem.
   Ostatně, například miliarda z fondů EU na provařený brněnský ústav, kde bádají nad „globální klimatickou změnou“, se od výše uvedeného tolik neliší.

   • kchodl napsal:

    Zbývá dodat, že výše zmínění esoteričtí výtečníci toto schéma zopakovali v mnoha iteracích, celkově bych to tipoval kolem 200 milionů. Všechno řádně prošlo soudy a jelikož byli co se týče formalit i kontaktů a vlivu velmi perfektní a hlavně ne lakomí na správných místech, nestalo se jim vůbec nic. A jejich univerzitní oponenti byli nakonec rádi, že nešli sedět za pomluvy a nikdo jim nevypálil domy nebo nedal přes hubu. Všechno je v ažůru.

    Legrační na tom je, že se zmíněný tým nedostal ani do hledáčku pánů ze spolku Sysifos, protože … i tito pánové žijí z grantů, že.

    Kdysi jsem se domníval, že velmistrem těchto pavědeckých hrátek byl známý profesor Kahuda, „objevitel“ mentionů. Ale kdeže, proti dnešním expertům to byl jen zábavný příštipkář.

    Globální oteplování … eeeehh … vlastně „Klimatická změna“, to je dnes to pravé. I v malých českých poměrech na tuhle pavědu jde přes miliardu ročně.

 12. Vojnov napsal:

  Nu, ony se ty pozemkové úpravy dělají po jednotlivých katastrech… což by i odpovídalo asi kilometrové délce té cesty. Takže dokud se neudělají pozemkové úpravy po celé její délce, tak halt bude vypadat jako R6 nebo D8 (protože se u pozemkových úprav přeměřují všechny pozemky a dohadují se směny mezi vlastníky, tak ten jeden katastr trvá asi tři roky a stojí několik miliónů. demokracie je pomalá). Pozemkový úřad ty úpravy jenom iniciuje (a platí), a to většinou na základě toho, že se vlastníci v té vesnici dohodnou, že to potřebují.

  Jo, vypadá to blbě. Ale podle mě je docela dobře, že se to bude dělat (po celé republice) příštích 100 až 200 let. Aspoň je naděje, že se to udělá pořádně a že se to v průběhu naučíme. A až se za sto let vrátíme na ty první, tak to už budeme umět :).

  • Aldo napsal:

   V životě jsem neslyšel spojovat pozemkový katastr s délkovou mírou. Asi jsem ještě slyšel málo 🙂

  • kočka šklíba napsal:

   To nemůžete myslet vážně, to je ironie ne? Za 100-200 let tu EU dávno nebude ;).

 13. Pepa Sláma napsal:

  Problém není v EU, problém je v nás. Zatímco naši sousedi využívají evropské dotace k budování dříve zanedbané infrastruktury, u nás se dostávají do soukolí systému rozkrádání. A platí pravidlo, že aby se mohl milion ukrást, musí se zmařit miliarda. Příkladem jsou informace, získané z odposlechu bývalého poradce bývalého místopředsedy ODS Drobila. První informace byla, že se krade na všech úrovních, což ODS chtěla zastavit a soustředit kradení jen do nejvyšší úrovně.
  Další byla, že zakázka na pražskou čistírnu odpadních vod měla být předražena o 3,5 mld. Kč, z toho měly 3 mld. zůstat dodavateli a 0,5 mld. mělo jít do stranické pokladny ODS. A další informace byla, že od každého funkcionáře ODS se očekávalo, že přinese nějaké černé peníze do stranické pokladny.
  Další informaci přinesl v nějaké televizní diskuzi tuším pan Jančura. A to, že každý politik zde měl svého Íka (Topolánek Dalíka, Paroubek Tvrdíka atd.), kteří inkasovali úplatky, ze kterých si ovšem nechávali 80% . Jedině Rath byl lakotný, žádného Íka neměl a proto dopadl špatně (nebo je v jeho případě všechno jinak a opravdu to na něj bylo narafičeno – kdo by byl takový hlupák, aby si přebíral peníze v hotovosti v krabici od vína?).
  Jakou to má spojitost s asfaltovanými polními cestami? Velkou. Nejlépe se totiž berou peníze z nějakých netypických investičních akcí. Jako byla třeba stavba naprosto zbytečného zdvihacího mostu v Kolíně (0,5 mld. bylo doslova utopeno) či zplavnění Vltavy kolem Hluboké (dalších 0,5 mld. bylo doslova utopeno). Jakou náhodou je zrovna Hluboká sídlem jednoho z kmotrů, pasoucích ODS, jistého Dlouhého a jeho poskoka Jirsy.

 14. Karl napsal:

  Nejsme v tom sami. V Řecku jsou na tom ještě „lépe“. Tam existuje několika kilometrová silnice, která končí na srázu do hlubokého údolí a pokračuje na druhé straně! Na most přes údolí už nebylo! :-))

  • kchodl napsal:

   Z toho vidíte, že Ukrajinci skutečně míří do EU vskutku mílovými kroky.
   Tam takových silnic bez mostů teď mají stovky. Dosáhli dalšího levelu, mosty si odstřelují trhavinou. Možná je to proto, aby dostáli vzoru těch EU projektů, o kterých píšete.
   🙂

   Ale to je všechno prd. Byl jsem jako malý kluk v Africe na výletě za dědou, který tam pracoval na dodávkách technologií pro jednu rafinérii. Šlo to přes nějaké fondy OSN.

   No a tam postavili Frantíci školu, která měla veškeré vybavení, umyvadla, toalety, ….
   Jenže tam nebyla žádná kanalizace ani vodovod. Prachy na vodovodní a kanalizační síť žabožrouti ukradli (je to v zemi tak to stejně není vidět), něco dali místním bosům a bylo to. Děda dělal gestora od OSN pro celou tu rafinérii včetně infrastruktury a stejně s tím nic nešlo dělat. To prostě bylo zcela běžné – z veřejné zakázky tak 80-90 procent nenávratně zmizelo. Většina západnímu dodavateli, pár korálků místním politikům. Něco „nezávislým západním médiím“, které celou tu loupež kryly krásnými články a obrázky v novinách. Když jednou za čas napsala bolševická média něco pravdivého, nikdo tomu stejně nevěřil.

   Prostě nic nového pod sluncem.

   • kacíř napsal:

    Jen taková vzpomínka. Někdy v roce 199- jsem byl na návštěvě manželky kamaráda mého v té době již zesnulého tchána, emeričanky ze Sant Diega, v hotelu 4 sezony v Praze. Byla tam s kamarádkou, mámou od 5-ti dětí. Obě manželky vojáků. Když jsem se jich zeptal, proč USA ( NATO) bombardují Srbsko, tak řekly, že je to dobře, protože to tam mají všechno staré a USA jim to tam potom postaví všechno nové.

    • kchodl napsal:

     To je to pozitivní myšlení, co do nich tlučou od mala. Americké bomby přinášejí dobro, ať bouchají kde bouchají. Amerika je dobro a všem pomáhá. Američané si žijí nejlépe – a to Vám bude tvrdit i chlápek, co bydlí v papundeklovém plesnivém baráku nebo karavanu, jezdí v 20 let staré rezaté šunce, na střední škole se naučil sotva číst, nemá zdravotní pojištění a zbyly mu jen 3 zuby, hlady nechcípá jen díky food stamps.

     Průměrná míra indoktrinace amíků je úplně neuvěřitelná. Je celkem zbytečné jim to vyvracet, stejně by tomu nevěřili. Jejich obvyklá odpověď na jakoukoliv i jen trochu kritickou poznámku je „proč nenávidíš Ameriku ?“. Mají tak zglajchšaltované myšlení, že vnímají zcela černobíle. Neplatí to samozřejmě o všech, a také se to mění k lepšímu, nástupem internetu a levných letenek. Už to nejsou až takoví troglodyti jako před lety.

 15. Germanicus napsal:

  Mně se asfaltové polní cesty mezi českými a moravskými poli rozhodně nelíbí. Důvodem jejich výstavby je zřejmě používání soudobé moderní zemědělské techniky. Pokud se používaly koňské potahy, později malé zetory a tehdejší kombajny, tak to tradiční polní cesty zvládaly. Dnes ovšem většina moderních traktorů je obrovská (nevejdou se pomalu ani na silnici) a tak těžká, že tradiční polní cesty zničí tak, že po nich potom ostatní zemědělská technika nemůže jezdit (např. moderní kombajny). Takže se holt staví zpevněné asfaltové cesty…
  Mimochodem na Šumavě máme spoustu vyasfaltovaných lesních cest jako pozůstatek doby, kdy bylo třeba po nich přesouvat raketovou vojenskou techniku…

  • Qiedo napsal:

   Naprostý souhlas. Není důležité, co se líbí, či nelíbí, Takové zpevněné cesty mezi poli (a asi nejlevnější byl opravdu makadam prolitý asfaltem a vylepšený asfalt. kobercem) já pamatuji už z osmdesátých let.Málo platný, pole jsou zpravidla tam, kde je hlína a po deštích bývá z hlíny bláto. Těžká technika dokáže bláto zapracovat do značné hloubky a tak JZD , aby šetřilo techniku takto holt cesty vylepšilo. To samé s podobnými cestami v lesích( u nás to byly Jizerky, kdy po kůrovcové kalamitě taktéž v osmdesátých letech to vytěžené dřevo jinak aso vyvézt nešlo. O přepravě raket se mluvilo i tady (Posádka Turnov)
   Ale nevylučuji, že dnes takovéto stavby jsou realizovány právě kvůli tomu vývaru bikem.

 16. Admirál napsal:

  Je to jako z „Hlavy XXII“. Obchody Mila a Majora—de Corverley. Heller to měl dobře přečtený.

  A částečně jako 1984. Ministerstvo pravdy už máme, Pořádají se pravidelné čtvrthodinky nenávisti. Platí kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Zřídili na to dokonce Úúústav.

  Na Ukrajině už jsou dál. Tam už mají i Ministerstvo lásky. Věřím, že se u nás také dočkáme. Jisté náznaky už tu jsou.

 17. vonrammstein napsal:

  Evropa jo. EU ne.

 18. Edita napsal:

  S tou silnicí odnikud nikam je to dobré. Z Řecka znám také hezký příklad použití evropských dotací- zakopali si tam na jednom nejmenovaném ostrově pod městečko řeku a teď řeší pravidelné záplavy z blízkých hor. Člověka potěší, že tohle je ještě větší blbost. Ale buďme rádi, že v Čechách máme ještě pořád nějaké opravdové polní cesty a taky neregulované potoky a lesy ve kterých se dá chodit. Už to není v Evropě zas tak běžné.

 19. Tacit napsal:

  Víte, já si nemyslím, že na vině je špatný zákon o veřejných zakázkách. I kdyby byl milionový, nic moc by to nepomohlo. Na vině jsou lidé, kteří se rozhodli krást. Ti na straně veřejného zadavatele a ti na straně uchazečů. A je to jako rakovina. Je-li tam skulinka a má-li systém díru v imunitě, tak proč by se toho nevyužilo. ÚOOZ je schopen pochytat některé ty velké, většinou je zase pustí, skoro vše je na odposleších mobilů, žádný přímý důkaz, hned jsou venku. Největší krádeže jsou v menších částkách. Asi jako v případě, co popisuju v příspěvku. A tady je ta rakovina korupce. Je to v lidech, jsou tím nevyléčitelně nemocní. Na generace. Možná navěky.

 20. Občan napsal:

  Tahle naprosto neuvěřitelná záležitost měla dokonce původní hodnotu 23 582 074.- Kč (bez DPH)!!!
  https://eagri.cz/public/app/eagriapp/VZ/Prehled/Detail.aspx?guid=BC7335C1AF357198E04011AC81141097&typ=&theme=MZE
  Výsledná cena zakázky ovšem byla „pouhých“ 9 200 000.- Kč.

  Zadáno to bylo MZe-ÚPÚ v r. 2012. Tedy v roce, kdy vyvrcholilo Kalouskovo finanční běsnění.
  „Výběrové řízení“ vyhrála v srpnu 2012 společnost EUROVIA CS, a.s (v tomtéž roce obdržela od MPO dotaci příjemných 6 300 000.- Kč z OP „Podnikání a inovace“).

  Pozemek s cestou patří dke katastru Městu Pelhřimov a je stále zahrnuta v ZPF jako „ostatní komunikace“. V minulosti na jejím začátku stávala zemědělská usedlost „Houska“, kterou lze dokonce najít na katastrální mapě. Dnes tam je jen malý remízek.

  Kchodlovi odpovím krátce – ne, takovou Evropu, která předmětnou zhůvěřilost profinancovala a která je ochotná živit a podporovat megaparazity, již to vymysleli a zrealizovali,, nepotřebujeme a potřebovat nebudeme.

Komentáře nejsou povoleny.