Hrochovy denní ruské překlady, dnes z 28.11.2014- dnes CIA


přeložil hroch

Penzionovaný důstojník CIA uvádí na pravou míru některé dezinformace…

Je to velmi užitečný materiál, především pro pochopení ve světě běžících procesů, jakkoli jde o materiál ze začátku září.

Mým dnešním hostem je někdejší důstojník CIA Jay McGovern. Nechci pronášet dlouhé úvodní řeči a půjdu hned – k věci. Nebudu asi přehánět, když řeknu, že tu zastupujete nejlepší část Ameriky a přesněji dokonce tu skutečnou Ameriku. Na rozdíl od té, kterou u nás denně vnímají a na kterou jsou naši lidé naštvaní. Moje první otázka se týká tohoto: – dlouhá léta jste pracoval v analytickém oddělení CIA. Možná, že můžete trochu povyprávět našim divákům o tom, čím konkrétně jste se zabýval, a hlavně, proč jste se rozhodl obrátit se na veřejnost? Jste také zakladatelem „Ceny za odhalení“ a bylo by zajímavé od Vás slyšet o této části Vaší činnosti:

Jistě. Pojďme začít od začátku mojí práce tady v Pullachu u Mnichova. Byl jsem tam prostředníkem a spojkou v analytické službě BND. Jinak řečeno, moje činnost nebyla spojena s operativními úkoly. Odpovídal jsem za výměnu informací mezi analytickým oddělením BND a analytickým oddělením CIA ve Washingtonu. Podívejte se, já a dalších 7 pracovníků ve výslužbě jsme dali dohromady společenství veteránů rozvědky a všichni dohromady máme 225 let celkové praxe. Pokud Vám mohu dát dobrou radu, pak buďte velmi opatrní při práci se všemi těmi „důkazy“, kterými vás zásobují lidé typu Anderse Rasmussena (šéf NATO). Všechny ty špatné fotografie, fragmenty na kterých je zobrazen „ruský vpád na východ Ukrajiny“. Skutečný obrázek situace je velmi jednoduchý – ukrajinská vojska nemohou vyhrát válku. Jejich úkolem je potlačení odporu na východě Ukrajiny.

Tak zvané povstalce nazývají proruskými separatisty – ale to není správné. Oni se nechtějí odtrhnout od Ukrajiny, jejich přáním není stát se součástí Ruska, přestože jsou prorusky naladěni, protože mají ruské kořeny a mluví rusky. Ale to hlavní, kvůli čemu vystupují je, že se jim nelíbí ten puč v Kyjevě, organizovaný Západem. Jim se nelíbí kyjevská moc, která je jasně antilská. Proto by je bylo správné nazývat „federalisty naladěnými proti puči“. A právě oni začali přede dvěma týdny vyhrávat boj s Kyjevem, což se stalo před týdnem zřejmým. Bože, jak se mohlo něco takového stát? Vždyť západní politici tvrdili, že Kyjev vyhrává válku, a najednou se ukazuje, že Kyjev nejenže prohrává válku, ale že ji prohrává beznadějně! Ukrajinská vojska byla obklíčena v „kotlích“, oni píší domů – maminko, já jedu domů, protože naši velitelé nevědí, co dělají. A ukrajinská vojska nechávají na poli otevřené bedny s raketami. Jak něco takového může Západ zdůvodnit? – Velmi jednoduše: Je to ruský vpád s tanky a artilerií. To je velká pohádka, kterou na Západě šíří. Ano jsou tam Rusové, kteří pomáhají, ale žádný vpád ruských vojsk se tam nekoná. Federalisté ruský vpád nepotřebují – oni sami bojují velmi dobře. Začali zatlačovat ukrajinská vojska a tím na sebe obrátili pozornost Porošenka. No, a včera, slávabohu, si dohodli příměří. Takže teď je příměří a je naděje, že to příměří potrvá déle, než ta předchozí krátká.

A to vše přimělo naši organizaci veteránů zvláštních služeb, a napsali jsme otevřený dopis kancléřce Angele Merkelové, kde jsme ji informovali o tom, že na Ukrajině žádný ruský vpád není. To je důležití vědět, aby byla opatrná při přijímání konečných rozhodnutí. Dokonce i noviny NYT musely přiznat, že na východě Ukrajiny začalo příměří, protože Putin navrhl podmínky příměří a dohodl se o příměří s Porošenkem. A tak se „strašidelný Putin“ ukázal být velkým státníkem, což ale pro NYT bylo složité přiznat, a proto napsali do titulku, že „Putinovo přání dosáhnout příměří, se ukázalo být skutečností.“

Já vím přesně, že když před 25 lety padla Berlínská zeď, byla šance na mírový rozvoj Evropy. Ale když o tom teď mluvím, je mi z toho špatně, protože to bylo jedno z mých největších zklamání za léta činnosti v rozvědce. Prezident George Bush starší tehdy hovořil o míru a sjednocení od Lisabonu do Uralu. A mluvil o tom v německém městě Mohuči – šest měsíců před pádem Berlínské zdi. Ale už tehdy bylo vidět, že východní Evropa jde ke dnu. Bylo vidět, že je šance na mírový život, a potom padla Berlínská zeď. A co udělal G.Bush? Zavolal Michajlu Gorbačovovi, že je mu velmi líto všech těch těžkostí, ale že může být ujištěn, že oni situaci nezneužijí ve svůj prospěch. Doslova řekl: „Já nebudu radostí tancovat na padlé Berlínské zdi…“ a dále mu řekl: „Michajle,my si musíme co nejdříve sednou za jednací stůl, protože se bojíme Tvých 24 divizí ve Východním Německu. My přece víme, jak reagoval SSSR v 1956. Roce v Maďarsku a v roce 1968 v Praze. A proto nechceme, abys udělal něco podobného teď. Proto k Tobě chci poslat státního tajemníka Jamese Bakera. Kdy ho můžeš přijmout?“

To bylo počátkem prosince 1989, tři týdny po pádu Berlínské zdi. Gorbačov mu tenkrát odpověděl, ať mu dá 2 měsíce, že to chce posoudit se svými experty a generály, a za dva měsíce Bakera přijmou. A počátkem února 1990 přijíždí J.Baker a s ním Jack Matlock, tehdejší velvyslanec USA v SSSR a později v Rusku. On se také zúčastnil setkání prezidentů na Maltě v roce 1989. A jak mi později Matlock řekl, Baker Gorbačovovi řekl: „Nechceme vám činit potíže ve věci sjednocení Německa. Víme, že to pro vás je nepříjemná situace. Víme, že vám Němci způsobili mnoho utrpení, že zabili 25 milionů vás Rusů. Pokud ale na to přistoupíte, můžeme Vám garantovat nerozšíření NATO ani po palec na východ od nového Německa.“ Gorbačov na to řekl, že „…neví, že o tom musí nějak přesvědčit vojáky. Baker mu na to řekl, že v případě sjednocení Německa, budou držet Německo uvnitř NATO, bez přístupu k jaderným zbraním. A Německo tak bude snazší udržet pod kontrolou. Ale za to musíte stáhnout 24 divizí z Východního Německa, ale myslím si, že to sami chcete udělat někdy později.“ Gorbačov mu tenkrát odpověděl: „Dej mi den na poradu s mými lidmi“. A na pozadí odcházejícího Gorbačovat Jack Matlock utrousil: „Myslím si, že ten obchod budeš mít…“

Následující den byla dohoda uzavřena. Žádné rozšíření NATO na východ a za to sjednocení Německa a jeho členství v NATO. Ale 24 divizí – což je 260 tisíc vysoce kvalifikovaných sovětských vojáků mělo být staženo z NDR. To byla velká dohoda a dovedu si představit, co si o tom všem mysleli sovětští generálové, kteří měli za úkol bránit cestu k SSSR. Před takovými, jako byli Napoleon, Hitler a všichni další, kdo by si dovolili vpadnout do Ruska.

A tak všechna ta vojska z NDR stáhli – taková byla dohoda. No, a za pár let přišel v USA k moci Bill Clinton a Poláci, Češi a Maďaři k němu přišli a povídají, že by chtěli do NATO. V té době Varšavská smlouva, jejímž byli členy už neexistovala – nebyl důvod, protože NATO začalo být neškodnou organizací, která slíbila, že se nerozšíří na východ. A pár let poté všichni tři do NATO vstoupili a po několika letech bylo v NATO už 12 nových členů, kteří se nacházeli mnohem východněji, než slíbený „palec“ na východ od Německa.

No a vidíte, v roce 2008 se objevila informace, že NATO navrhuje vstup Ukrajině a Gruzii – to už je k Rusku příliš blízko. A proto Sergej Lavrov, který byl tou dobou ministrem zahraničí Ruska stejně jako dnes, si pozval na kobereček amerického velvyslance Billa Burnse, který je dnes náměstkem státního tajemníka USA. A řekl mu: „Pane Burnsi, slyšeli jsme, že chcete přijmout Ukrajinu a Gruzii do NATO. Podívejte se, já Vám říkám ne. A ne, to znamená ne! Protože, pokud to uděláte, bude to katastrofa. To znamená, rozdělit obyvatelstvo na dva tábory, které se na sebe vrhnou, a my možná budeme nuceni tam poslat vojska. Protože si nemůžeme dovolit, aby NATO bylo v takové podobě před naším prahem. Zkrátka: – ne, znamená ne!“

Odkud to všechno vím? Od WikiLeaks, které zveřejnily telegram velvyslance z Moskvy. A ten telegram vypadal úplně stejně jako ostatní telegramy z Moskvy, kterých jsem přečetl kolem pěti tisíc za celou svoji kariéru v CIA. Telegramy byly označeny „Zvlášť důležité“. Jsou ještě označení „Rutina“ „Priorita“ a je „Zvlášť důležité“. Telegram se posílá do Washingtonu a Burns píše otevřeně – „je to pro Rusy červená linie“ a píše na telegram slova“Ne – znamená ne!“ a tento telegram je datován 1.února 2008. A 3. dubna 2008 byl summit NATO v Bukurešti, kde bylo oficiálně oznámeno, že Ukrajina a Gruzie se mají stát členy NATO. Jinými slovy, znepokojení Rusů nebrali vážně…

A to jsou prameny dnešní krize. Když proběhl nezákonný protiústavní puč v Kyjevě 22. února 2014, ten týpek, kterého náměstkyně státního tajemníka Victoria Nulland v odposlechnutém telefonním rozhovoru nazvala „Jac“, se stal premiérem a čtyři ministři jeho vlády byli profašisty, ty, kteří byli vůdci Majdanu, tak tito chtěli zakázat ruský jazyk jako jeden z oficiálních jazyků na Ukrajině. A někteří dokonce chtěli ruskojazyčné z Ukrajiny vyhnat úplně – to je červená linie, kterou Rusové nikomu nedovolí překročit – to bylo 22. Února.

Zhruba za měsíc, pokud mě paměť neklame, obyvatelé Krymu hlasovali pro připojení k Rusku. Důležité v této historii je fakt, že není známa informace, že by před pučem v Kyjevě Putin, nebo někdo jiný z Rusů vykládal plány na zabrání Krymu Ukrajině. Proto, když někdo hovoří o tom, že Rusko poprvé od 2. Světové války anektovalo cizí území, jde o nesprávné východisko. Ve skutečnosti to byla reakce na puč v Kyjevě. A ta reakce byla předvídatelná. Tohle všechno se nelíbilo tzv. „neokonzervativcům“(neokonům), kteří se proto snaží všemožně Putina očernit. A pokud mají možnost ho obvinit v tom, že uchvátil Krym, nebo vtrhl na východ Ukrajiny, tak to budou dělat. Neokonové mají velmi poslušná masmédia v Americe, v Anglii, v Německu, atd., která nám vypráví pohádky o tom, že Putin údajně chce obrodit sovětské impérium – což nemá nic společného s realitou. Je to přesně opačně: USA, NATO, EU expandují – to oni jsou impérium. Oni jen zakopli o svůj vlastní puč, i když na Západě ho nenazývají pučem, ale změnou režimu… http://worldcrisis.ru/crisis/1714845

Vlkův  dodatek:

Nyní může někoho napadnout, že  jde o klasickou ruskou propagandu, kterou si někdo v Moskvě, nejlépe na Ljublance, sofistikovaně vymyslel. takže  aby byly naprosto rozptýleny tyto pochyby, dáme sem videozáznam toho rozhovoru. V anglickém originále  a německé mutaci. To, aby bylo po jakýchkoli diskusích o pravosti. No a asi nikoho nepřekvapí, že  to video přidám do  faktů o Ukrajině.

anglicky:

https://www.youtube.com/watch?v=lJ2ZenOV5qg

německy:

https://www.youtube.com/watch?v=YL_CiiwGvXM

Příspěvek byl publikován v rubrice Teritorium hrocha se štítky , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.