Oplácaní bahnem


napsal lesjeux

Situace kdy země zapletené a vyvolávající mnoho konfliktů a agresí na světě, osočují a poučují jiné země z činů které sami běžně dělají, zcela jistě není cestou k prosperitě, blahobytu a stabilitě. Pokrytectví dnešních politických špiček je tak do nebe volající absurditou že ji je možné nahmatat ve veřejném prostoru. To je vidět i na rozdělení společnosti která ovšem neodpovídá skutečnosti. Jelikož dnes není správná a špatná strana jsou pouze více či méně pošpinění hráči házející po druhých bláto a tím se snaží ostatní účastníky dění zapojit do jejich špinavé hry. Bohužel naše republika je součástí jedné ze stran která je oplácaná bahnem ze všech stran. Nynější situace nepotřebuje nepřátelství ale rozum a spolupráci. Připomeňme si tedy tu společnost do které se řadíme.

Podívejme se proto na situaci v Evropě střízlivě a rozumě. USA a EU v té podobě jak se nyní prezentuje, jako naprosto nesamostaný kašpárek USA, je konec Evropy jak ji známe. O tom není pochyb. Americká „demokracie“ tvořena na ukradené zelené louce původním obyvatelům, není naprosto kompatibilní s evropskou národní diversitou, s řekněme- 2000 let tvořenými vztahy. (Nechci rozebírat jak opravdu je to dlouho ve skutečnosti je to daleko déle, chci pouze nastínit že je to opravdu velmi dlouho) Styl jednání a neustálý pocit Západní civilizační a duševní nadřazenosti nad světem (bohužel nyní i náš), nefunkční model multikulturalismu a překroucený význam humanismu, stejně jako zničení a bagatelizování jiných hodnot, než zisku a ekonomie ničí veškerý osobitý a národní ráz zemí v Evropě.

Cestou, jak ven z dekadence náboženství jménem ekonomie a úpadku morálních hodnot. Cestou, jak zachovat hodnoty typu svoboda slova, alespon v obrysech nám blízkých. Cestou výchovy k lásce k bližnímu svému, k lásce a respektu k opačnému pohlaví a cestou jak zabránit naprostému zničení vlastní identity Evropy a její islamizace a s ní spojené porušování základních práv ve společnosti, zejména žen a dětí, cestou zachování stability v Evropě a hodnot a zvyků přetrvávajících zde po staletí, tak tou cestou jistě není příklon k nacistické Ukrajině, jistě jí není ani příklon k postkoloniálním zvykům  západní Evropy (Francie, Británie atp) a zcela jistě jím není ani příklon k USA. Ač se to může zdát zvláštní v ovzduší rusofobních výlevů mainstreamu, tak jedinou šancí kterou dnešní Evropa, či její části mají, je ukončit vměšování se do problémů cizích zemí a zejména spolupracovat a mít dobré vztahy jak mezi sebou tak primárně i s Ruskem.

Rusko byť neustále označováno západními médii za imperium a diktaturu, zachovalo na svém území funkční a živoucí národy počínaje kavkazskými národy, přes národy Sibiře a severu po národy dálného východu. A to i přes to že jejich soužití mělo trnitou cestu. Ovšem oproti jiným národům vzkvétajících pod „svobodu a rozvojem“ západních mocností, nadále existují. Ruský model „multikulturalismu“ a „imperialismu“ nikdy nevyvraždil kompletně celé národy jako imperialismus a kolonialismus právě těch států, které nejvíce házejí špínu a kdekoho osočují z porušování lidských práv atp , tedy Británie potažmo USA, či Španělska nebo Francie.

Připomeňme si co vedoucí národy našeho „západního spolku spravedlivých“ ve své daleké ale i současné historii způsobily. Desítky národů severní Ameriky zanikly v krvi a genocidách páchaných britskou mocí a následně armádou USA. Původní obyvatelé Ameriky byly zavíráni do rezervací respektive „KONCENTRAČNÍCH či VYHLAZOVACÍCH TÁBORU“, dlouho před příchodem třetí říše a zde na nich byly páchány zločiny. Byly zabíjeni hlady ale také byly ti to lidé vraždění pomocí biologických zbraní (záměrné infikování dek neštovicemi a dalšími nemocemi které byly rozdávány kmenům v průběhu zimy). USA též ničilo původní způsob obživy těchto národů a to záměrným vyvražděním stád bizonů čímž chtěly donutit tamní prerijní obyvatele, kteří byly zcela závislí na produktech spojených s touto zvěří, podrobit se diktátu rezervací, tedy koncentráků. V Austrálii byly původní obyvatele loveni jako škodná zvěř a nebyla jim ani přiznán statut lidí. V J.Americe byly vyhlazeny miliony původních obyvatel v honbě za zlatem španělskou a portugalskou koloniální mocí a tamní obyvatelé nebyli  bráni jako lidé. Afrika byla lovištěm arabských obchodníků s otroky kteří prodávali svou kořist (rozuměj lidské bytosti) jako dobytek zájemcům z koloniálních držav Francii, Británie, Španělska a ti pak bez jakýchkoliv práv sloužily svým pánům jako tažní koně pro účely zisku. Jsou snad v Rusku nějaké problémy s Afričany kteří byli dováženi po milionech jako zboží z jejich rodných vlastí??? Jsou někde nějaké reservace, pro původní národy??? Nebo tyto národy stále kočují po Sibiři a žijí jakž takž původním způsobem života???

Co víc je nutné napsat aby bylo zjevné jakými pokrytci a lháři západní politici a pražští „intelektuálové“ neustále plyvající na Rusko jsou? A pokud stále někdo nevidí jak Západ káže o lidských právech a ukazuje prstem a přitom sám má hroudu másla na hlavě, tak pokud to stále někdo nevidí co například takové vynucené otevření Japonska obchodu se západem? Stejně jako Opiová válka v Číně? To vše byly zločiny, velké zločiny a zasahování a ničení cizích národů pod taktovkou západní Evropy a USA. I přes to že zde zmiňuji pouze vrchol ledovce a podobných praktik se dá najít desítky, i přes to je Rusko fanaticky zobrazováno jako nejhorší z nejhorších jako země která pošlapávala a pošlapává lidskou důstojnost, ničí svobodu a rozpoutává krvavé konflikty. Jako by tomu nebylo stejně, v sebrance, které jsme nyní součástí i my. Ovšem jaký je skutečný obraz „svobody“ v podání západní Evropy je jasné dle výše popsaného. Svoboda pro vlastní smrt pro ostatní.

A pokud to nestačí připomeňme si události nedávné doby které si s minulými kroky v ničem nezadají a které jsou bohužel daleko aktuálnější. Bombardování a uvrhnutí Libye do klanových válek a do absence jakéhokoliv práva a tím zničení nějak funkčního  státu, s relativně vysokou úrovní vzdělání a zdravotnictví. Stejné zničení funkčního státu představuje  Irák, kde jistě lidé pod vlajkou IS, s pláčem vzpomínají na „Diktát“ Husajnův, no i zde byly atributy civilizované společnosti na daleko vyšší úrovni před vměšováním se a agresí USA, tím spíše že agrese byla spuštěna na základě vylhaných „důkazů“. Tento vpád a agrese na obrovský uzemní celek, má za následek vraždění křesťanských menšin po celém Blízkém východě, vraždění Kurdů, vznik Islámského státu a nábor a radikalizace bojovníků džihádu. A vrchol veškerého cynismu a barbarství rozvrácení a zničení funkčního multikulturního, multináboženského sekulárního státu Syrie. Pro všechny tyto případy je společný důsledek devalvace hodnoty života, snížení a to rapidní a o několik set procent úroven vzdělání a stejně tak i životní úrovně.

Zde všude a na dalších místech světa Západ v čele s USA a na chvostu s námi, nadále jako tomu je již několik století, šíří své koloniální respektive neokoloniální uvažování : “ My nejlépe víme co potřebujete, my vám přineseme pokrok a křesťanství“ toto heslo používané v dobách kolonializmu se změnilo na : „My nejlépe víme co potřebujete, my vám přineseme svobodu a demokracii.“

Nerad přináším kritiku bez alespoň základního nastínění způsobu jak věci řešit. Proto si myslím a zamysleme se společně a pochopme že jedinou nadějí jak zachovat evropské hodnoty a Evropu je spolupráce se všemi zeměmi Evropy a tedy i s Ruskem. Společná snaha o stabilizaci dění v našem sousedství tedy jak na Ukrajině tak na blízkém východě a to ne pomocí zbraní, jak to mají v oblibě neokoloniální jestřábi z USA, ale podporou sekulárním uskupením, zastavení přílivu uprchlíků do Evropy jejich humanitární podporou a ochranou před bandity a náboženskými fanatiky ještě na jejich území.

Evropa se rozkládá od Gibraltaru po Ural, ne od Dněpru po Kalifornii. Rusko je Evropa, ale Evropa jistě není USA. Proto dost pokrytectví. Jedině spolupráce s Ruskem a jasné a konečné odmítnutí v pokračování neokoloniální politiky USA může Evropě nebo jejím částem zajistit stabilitu a přežití.

Rusko bez Evropy a USA přežije, Evropa bez USA ano, ale bez Ruska ne.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.