Hrochův denní překlad – dnes o fóru v Davosu


pro https://vlkovobloguje.wordpress.com/ vybral a přeložil hroch

Davosský bordel ….. (interview News Front se Sergejem Glazevem)

NF: Minulý týden proběhlo další davosské fórum, na kterém se pravidelně setkávají různí oligarchové politici a úředníci různých zemí, které spojuje společná víra v liberální globalizaci. Tentokrát se vzájemně zaklínali volným pohybem kapitálu. Šéf ruské delegace, 1. vicepremiér Šuvalov, tam prohlásil, že řeči o zavedení devizových omezení v Rusku jsou povídačky….

SG: Potom jsou ovšem povídačkami také čínský, malajský, indický, korejský nebo brazilský ekonomický zázrak, protože všechny tyto rychle rostoucí země nějakou formu devizové regulace a kontroly uplatňují. Na příslušných etapách svého vývoje použily devizová omezení i evropské země. Docela nedávno na Kypru a Islandu. Možná, že to brzy bude muset udělat i Řecko. Dokonce i v USA existují určitá omezení kapitálových operací. Mají tam zvláštní komisi ze zástupců tajných služeb, která docela nedávno nepovolila arabské investice do přístavní infrastruktury. Devizové regulace a kontrola jsou metody obvyklé ve světě, které slouží k ochraně národního devizového a finančního systému před venkovními hrozbami. Používají se poměrně často k odražení spekulativních útoků, zabránění úniku kapitálu, k zamezení bankrotů a v zájmu makroekonomické stabilizace v období krize.

NF: Proč se tedy Šuvalov vytahuje, že společně s Graefem (šéf Sberbank) a Kudrinem (bývalý min.financí) přesvědčili Putina, aby zrušil devizové regulace. Kde je tady onen výboj ekonomického myšlení?

SG: Nejde o výboj ekonomického myšlení, ale o určité ekonomické zájmy. Za zrušení devizové regulace lobují zástupci mezinárodního velkokapitálu, protože jim to umožní dominanci na národních trzích rozvíjejících se a malých zemí, odčerpávat zisk z manipulace jimi. Poprvé prolobovali zrušení devizových omezení při operacích s GKO*). To jim umožnilo roztočit společně s Ruskou finanční mocí finanční pyramidu GKO a pak z ní včas vyskočit s mnohamiliardovými zisky. Důsledkem bylo zhroucení ruského finančního trhu a státní bankrot. Pokud by neměly možnost provádět spekulativní transakční operace, nebylo by finanční pyramidy GKO a krachu v roce 1998. Od té doby zahraniční spekulanti dominují na ruském finančním trhu a manipulují jím v zájmu odčerpání neúměrně vysokých zisků. Z následků těchto manipulací jsme se vyhrabávali v letech 2007-2008, kdy trh znovu srazili a utekli znovu i s obrovskými zisky. Ale i nynější odliv kapitálu, který v minulém roce představoval více než sto mld.USD, přispěl k pádu kurzu rublu a dalšímu znehodnocení úspor občanů, kteří pokaždé platí za tyto spekulativní hry.

NF: Ale, tvrdí se přece, že zrušení devizové kontroly je nutné pro přilákání zahraničních investic?

SG: Je otázkou, jakých investic? Pro přímé investice, uskutečňované ve formě vkladů do základního kapitálu, není devizová kontrola překážkou. Svědčí o tom fakta – lídry v získávání přímých investic jsou Čína, Brazílie, Indie, ve kterých fungují velmi silné normy devizové kontroly. Pro investory investující do výroby jsou důležité konkurenční výhody a stabilita. Oni potřebují zajistit volnost vývozu dividend a exportně-importních operací. A k tomu stačí volná směnitelnost rublu pro běžné operace.

Jiná věc jsou spekulanti. Právě ti vyžadují zrušení devizových omezení, protože mimořádných zisků dosahují díky rozkolísání trhu, nafukování finančních pyramid a spekulativních útoků proti národní měně. Devizová kontrola a regulace jim to komplikují, protože jsou zaměřeny na ochranu trhu před pokusy o jeho destabilizaci. Při absenci takové kontroly a regulace se trh stává hračkou v rukou spekulantů, kteří ho stále destabilizují, vydělávají na jeho destabilizaci a odpuzují přímé investory. V důsledku toho u nás podíl finančních investic do základního kapitálu představuje všeho všudy několik procent při gigantických obratech spekulativních investic, jejichž objem převyšuje HDP země. Přitom je podíl zahraničních investic ještě menší. A vezmeme-li v úvahu, že nějakých 85% zahraničních investic představuje návrat peněz ruského byznysu z offshorů, pak je ten podíl vůbec nicotný.

NF: Jaká je celková bilance zisků a ztrát ze zrušení devizové kontroly, kterého dosáhl, jak říká Šuvalov,  společně s dalšími liberálními reformátory?

SG: Zrušení devizové kontroly od počátku minulého desetiletí nás přišel celkem na bezmála trilion USD vyvezeného kapitálu, což bylo jednou z příčin nezdaru plánu modernizace ekonomiky a jejího přechodu na cestu inovativního vývoje, a zastavení ekonomického růstu. Pokud by peníze zůstaly v zemi, pak by norma úspor dosahovala kolem 30% HDP a odpovídala by cíli stanovenému Prezidentem ve svém programovém prohlášení ze 7. května 2012. Rostli bychom dvakrát rychleji a beze ztrát bychom prošli globální krizí roku 2008, stejně jako bychom se obešli bez nynější devizové krize. Objem HDP by byl dvaapůlkrát vyšší a žilo by se nám mnohem lépe.

NF: Proč Šuvalov tak kategoricky hovoří o nemožnosti zavedení devizových operací? Copak nezná tyto údaje a mezinárodní zkušenosti?

SG: To je přece Davos. Toto fórum bylo od počátku pojímáno jako šou pro mezinárodní kapitál. Je to svého druhu striptýzový bar, ve kterém mladí reformátoři přísahali věrnost zahraničnímu kapitálu a sváděli zahraniční investory nahými tvary státní regulace. Oni věří tomu, že k přilákání zahraničního kapitálu je nutné se úplně svléknout – slíbit jim, že nebudou otravováni žádnými omezujícími normami a přikyvovat všem jejich choutkám. No, a investoři na ty návnady zabírají jsou odpovídající – finanční spekulanti, se záměrem urvat okamžitý zisk. Pro navázání seriózních vztahů to není pravé místo. Dlouhodobí investoři nejsou zainteresováni na zrušení devizové kontroly, ale – znovu zdůrazňuji – na stabilitě. Stejně jako tuzemští výrobci, mají i oni zájem na ochraně národního trhu před všemi pokusy o jeho destabilizaci, včetně spekulativních útoků. Proto nepřichází do Ruska, ale do Číny, Indie, Malajsie, Brazílie. V Brazílii je neodpuzuje ani existující daň z vývozu kapitálu.

NF: Takže celé to Siluanovovo představení je jen pro zahraniční spekulanty?

SG: Proč jen pro zahraniční? I pro své oblíbence. Vždyť ruští spekulanti pracují většinou z offshorů, a proto formálně patří k zahraničním. A rychle se naučili vydělávat peníze na destabilizaci trhu. A do těch spekulací vtáhli i finanční moc země, když je přesvědčili, že nebudou manipulacím s trhem překážet. Po zrušení devizové kontroly operací s GKO spekulanti za každý dolar k momentu zhroucení pyramidy vydělali tři dolary zisku. Potom včas z trhu odešli a, vrátili se po zhroucení trhu a začali skupovat 30x až 40x zlevněná aktiva. A něco podobného probíhá teď. Po devalvaci rublu aktiva pro cizince zlevnila 2x, plus trh výrazně poklesl, takže je možné se vrátit, skupovat za hubičku a potom znovu nafukovat ceny cestou manipulace trhem a výstavby finančních pyramid. Podpora se strany finanční moci zajistila našim spekulantům kolem 300 mld. Rublů zisku v důsledku protikrizových opatření let 2008-2009. Také dnes se devizové spekulace proti rublu realizovaly v ohromných objemech, díky jejich úvěrování Centrální bankou, která nefinancovala komerční banky, aniž by se zajímala, kam ty úvěry jdou a nevyužila devizové regulace.

NF: A co v této situaci dělat?

SG: Neposlouchat, co vykládají v Davosu. Vy přece také nebudete v bordelu meditovat nad rodinnými hodnotami. Je třeba vycházet z toho, že devizová regulace a kontrola není nic jiného než nástroj makroekonomické politiky, které se přijímaly a budou přijímat vždy v případě nezbytnosti ochrany národních trhů před vnější hrozbou a pro zajištění makroekonomické stability. Tyto otázky by se neměly politizovat a ideologizovat. Ujišťuji Vás, že pokud USA nebo EU budou potřebovat, tak zavedou jakákoli devizová omezení k ochraně vlastních finančních a devizových systémů. Navíc pak – zavedení sankcí proti nám – to je také forma finančních a devizových omezení. Navíc je to hrubé porušení norem mezinárodního práva. Takže naše chování vůči nim lze přirovnat k biblickému: „..udeří-li tě kdokoli v levou tvář, nastav mu pravou“**). Ovšem oni nenastavují tváře finanční moci, ale kapsy našich občanů, ze kterých nepřestávají vytřásat jejich úspory a přečerpávat je do zahraničí. Devizovou regulaci a kontrolu lze srovnat s bezpečnostními kontrolami na letištích. Vy přece souhlasíte s průchodem bezpečnostním rámem, prohlídkou zavazadel a dokonce se skenováním, jen abyste se zabezpečili před teroristy. Stejné je to i s devizovými omezeními, která je nezbytné použít pro nezbytnou bezpečnost národního finančního systému před útoky, včetně sankcí, které – mimochodem – jsou formou ekonomického terorizmu. Dnes je, bohužel, taková situace. Pokud se neuchýlíme k devizovým omezením, západní sankce rozloží náš finanční systém.

Sergej Glazev – akademik, poradce prezidenta Ruské Federace

Zdroj: News Front.ru

*) GKO (krátkodobé státní obligace) – podle názoru ekonoma Michaila Chazina šlo o „největší finanční skandál za celé postsovětské období“.

**) viz Matouš 5:39

Příspěvek byl publikován v rubrice Teritorium hrocha se štítky , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.