Uherský Brod a pasivita policistů? Bude hůř!


napsal Bren

Celou společnost velmi rozrušil masakr v Uherském Brodě. Ve skutečnosti událost, které se bez dozoru nad psychicky nemocnými lidmi umístěnými v ústavech pro duševně choré, nedá zabránit. Nebude-li mít nemocný člověk střelnou zbraň legálně, opatří si ji jinak, nebo prostě vezme sekeru…

Je tomu už deset let, co jsem řady Policie ČR opustil abych se vrátil ke svému řemeslu, kde mám božský klid a odkud sleduju, jak to jde s policií šupem z kopce ještě hůř, než když jsem tam byl. Vydržel jsem tam dvacet let na pozici územáře – což je policista, který má svěřený nějaký rajón a v něm má udržovat pořádek. Takže se trolinku snad mohu vyjadřovat k tomu, v jakém stavu policie byla, když jsem odtud utekl a v jakém stavu je dnes.

Začnu obecně, co jsem měl možnost vypozorovat:

Policie ČR stejně jako její předchůdce SNB a předchůdce její protektorátní četnictvo, od roku nejméně 1938 programově nedělala a dosud nedělá policejní práci, ale jen a pouze politiku.

Pár jedinců v terénu se vždy o klasickou policejní práci snaží, ale jen na vlastní pěst.

SNB plnila úkoly KSČ, na všechno měla plán a ten plnila na nějaká procenta. Ta procenta byla při minimu kriminality, bandě udavačů a naprosté zvůli tehdejších orgánů činných v trestním řízení velmi – velmi vysoká. Blaho občana a jeho klidné spaní v domově – nic takového SNB ve svých každodenních skutcích mezi lidmi v terénu neprováděla.

Nikde ani zmínkou jsem za dvacet let své služby nezažil, že by některý nadřízený chtěl po nás snížit kriminalitu v našem rajónu, nikdy jsem neslyšel nadřízeného říkat něco o zájmech daňového poplatníka. Když mluvili o daňovém poplatníku, vždycky v souvislosti s počtem a výší pokut – že dáváme pokut málo a že se tak daňovému poplatníku jeho náklady na policii nevracejí!!!! I platová pravidla říkala, že čím větší binec má policista v rajónu, tím vyšší má rizikový příplatek. Čím hůře dělá svoji práci, tím více za ni bere peněz.

Policie ČR a blaho občana? S kompletním vedením z dob bolševika, starými psy? K smíchu. Proč myslíte, že všude, kam jste se po „revoluci“ podívali, zůstali na svých řídících místech soudruzi? Ano, soudruh Havel. Prý „nejsme jako oni“. Kolegové vězeňští dozorci upozorňovali, že Havla komunista nezatkl, že se v tom tuze fešáckém lochu s Havlem paktují jak to udělat, aby se Véna dostal k moci a jim se nic nestalo. Tehdy jsme tomu nevěřili. S otevřenýma hubama a cinkajícíma klíčema jsme zvonili jako ta telata všemu, co nám drrramatik navykládal. Toto všecko veřejnosti nevadilo a že by jí to vadilo dodneška, že by to dávala nějak najevo… Nedává.

Po listopadu 1989 aneb Havlově již zmíněné frašce, kdy tento drrramatický „mimoň“ na národ vypustil smečku vrahů – svých kamarádů z kriminálů – jak se k němu všichni hlásili – se na způsobu práce vnitřního bezpečnostního sboru, který byl přejmenován na Policii ČR, ale lautr nic nezměnilo!

Změnily se uniformy, změnil se název, ale podstata systému – sledování čáreček z dobu komunismu – aneb čím víc nesmyslné činnosti tím vyšší platy vedení atd. zůstala zachována. Všichni ti rudí obersturmbahnführeři zůstali na svých místech. Udavači zůstali taky, ale už o ně neměl nikdo zájem a je vynecháme.

Policii od roku 1938 nikdy klid občana ve svém domově nezajímal. Ani teď to veřejnosti nevadilo. Veřejnost neměla s čím práci policie srovnávat mimo SNB, což byl styl práce naprosto stejný: na vlastním písečku, čárky, čárky, čárky. Policie neměla o občana nikdy žádný – to zájem znamená v praxi, že ho cestou územářů neinformovala, co se děje v místě jeho bydliště, po čem se pátrá, jak se bránit, nepořádala setkání územářů s občany, aby jimtito řekli co a jak osobně, varovali je, poučili, vyslechli si kde lidi tlačí bota. Ani toto veřejnosti nikdy nijak nevadilo.

K čemu jsou ty vlastně čárky a co si pod nimi představit? Policie má mnohavrstvou velitelskou strukturu – ta je samozřejmě jako taková plně nefunkční a informačně neprůchozí v obou směrech. Ze 42 000 policistů slouží v terénu jen 18 000, zbytek na ně řve jak mají co dělat, ačkoliv v terénu tito lidé nikdy nesloužili. Zatímco řadový policista má nyní plat od 15 do 18 tisíc (neúplatnost je zaručena jako nikdy!!!), vedoucí začínají na nějakých třiceti tisících. Bavím se o čistém platu. Každé tři měsíce si vedení mezi sebou rozdá odměny řádově desítky tisíc na hlavu – skrz v podstatě jakékoliv čárečky dosažené podřízenými. Jak je to možné? Veřejnosti to nevadí, společnost to takto chce. Že nechce? Ale vážení! Kdyby nechtěla, tak by to tak nebylo a policie by sloužila lidem a ne nadřízeným kvůli jejich odměnám.

My, sloužící v terénu, jsme stejně jako velení podléhali služebnímu zákonu, ten v podstatě z vás dělá občana třetí kategorie – nic nesmíte. Nesmíte se opít, pobít, způsobit nehodu, kamarádit s kým chcete… Všichni vám vidí až do talíře. V práci jdete tam, odkud všichni ostatní utíkají, bez jakýchkoliv pracovních ochranných pomůcek a až zjistíte, že je vám nějak zle, voláte hasiče, kteří na místě následně pobíhají v dýchacích přístrojích. V uniformě je v létě horko, v zimě zima. Kdo byl na vojně, ví o čem mluvím. Je to ale nutná oběť tomu povolání. Nikoho tam nenutil nikdo jít.

Den co den zastavujete na silnici desítky a stovky aut aniž víte kdo je ze čelním sklem, co týden slýcháte výhrůžky o vyvraždění rodiny od kdejakých čmoudů. Fakt super práce. Rodině nesmíte říct ani slovo, jinak byste musel odejít po půl roce. Vedoucí vám službu  co službu, od stolu bez znalosti problematiky kriminality v rajónu (ta ho nezajímá, jak jsme si již řekli) napíše rozpis vaší služby, abyste byli přesný čas na přesném místě, doslova minutu po minutě, jedno že se tam nic neděje, jedno že vám vykrádají soustavně objekty v rajónu na druhém konci. Po službě chce od vás vedoucí jen pokuty a počty kontrolovaných osob. Kdyby tam postavil lepenkového panáka, smysl by to mělo asi tak stejný. Dále vedoucí chce, aby se udržovala slušná úroveň objasněnosti trestných činů, to jest neznámí pachatelé trestné činnosti se „ amortizací ceny ukradených věcí“ a různými jinými způsoby chránili od vypátrání tím, že se věc hodí nějak do přestupku a tam navěky už neobjasněná zůstane. Každý týden je na každém obvodním oddělení Policie ČR v republice vedením a podřízenými policisty páchán zcela jistě minimálně jeden trestný čin zneužívání pravomoci dnes úřední osoby právě tímto „křivením“ statistik. Tím se otevřeně chrání pachatelé trestné činnosti, to je snad každému jasné. Důvod: opět vedoucího odměny. A odměny vedoucího nad ním a nad ním… Mafie. Drtivou většinu policistů v terénu toto zcela psychicky zdeptá a jsou pak naprosto pasivní. A veřejnost to nezajímá, novinář to není schopen pro trochu větší složitost pochopit, není to senzace, neteče z toho krev, není to dostatečně primitivní téma pro blbce.

Šel jsem k policii darebáky stíhat, místo toho mi veleli. Psychicky jsem odcházel po těch dvaceti letech docela na infarkt.

Policisté v terénu se „za našich časů“ již před rokem 2000 značně zradikalizovali vůči svému velení a brutálně „strouhli“ gaunerům nad sebou čárečky a začali brát službu naprosto systémem hlava – hlava: různé politiky, podnikatele, lobisty = kamarádíčky vedoucích… Nestačilo se to hasit na správních orgánech, státních zastupitelstvích ani zkorumpovaných soudech. A tak přišel „Ivánek“ Langer řečený též Hurvínek.

Vyhlásil „výměnu generací“, vyhnal zkušené a „vzpurné“ četníky do civilu, samozřejmě i s rentami, na které ovšem rozpočet vnitra nebyl stavěn, a nabral „mamánky“ a „mladé úslužné blbečky“ zhusta až šedesátikilové samce a padesátikilové samice „budící hrůzu“, s nimiž si vedení dnes naprosto až vytírá zadnici.

Za nás byl z kraje devadesátých let služební tělocvik dvakrát měsíčně, střelby za různých podmínek, vleže, v pádu, „čištění“ objektů atd atd. Sebeobrana totéž. Za službu jsme najeli stovku kilometrů rychlostí dvacet kilometrů v hodině mezi různými stanovišti, nemuseli jsme se bát, že po třetí změně stanoviště nebudeme mít benzín atd atd.

Pak přestaly být peníze na benzín do aut, začalo se chodit jen pěšky bez možnosti se k autu dostat, přestaly být peníze na telefony, na papíry, na výstroj, na střelby, na sebeobranu… Pořád se bralo a pořád to prý stačilo, například samovzdělanému pasáčkovi koz Rumlovi určitě. Toho SNB a StB dost naháněla a tak disidenti do čela policie jmenovali tohohle kozla. Neustále se zhoršovaly všechny legislativní ale i technické podmínky pro vyhledávání pachatelů a zjišťování a zajišťování důkazů. Najednou jsme neměli my řadoví, sloužící v terénu, přístup ke svodkám, takže jsem přestali vědět, co se děje v okolí našeho rajónu. Ztratili jsme přehled o záhumních pachatelích, kteří k nám samozřejmě zajížděli. Neměli jsme přístup do lustrací osob a vozidel, odkud jsme si krásně předtím vyhledávali, odkud vítr vane… Veřejnost tohle všechno nezajímalo a…. to bych nemluvil pravdu. Zajímalo, tleskala tomu. Tleskala tomu, když se policii braly možnosti ji chránit. Lépe řečeno, když se aspoň těm pár nezlomným, co ještě dělali a nerezignovali, brala možnost je chránit.

Protože policie na veřejnost zvysoka kašlala a nějaký daňový poplatník byl pro mafiány, co nám veleli, méně než lejno na chodníku, dostávalo se nám na ulicích od veřejnosti také odpovídající „podpory“.

Soustavně jsme si užívali při akcích typu uzávěra (mimořádná událost jako vražda, loupež, únos… pachatel v blízkosti místa činu, hlídky zaujmou postavení aby se pokusily pachatele zadržet na útěku) rádiových relací kde stojíme a kde chytáme (to se pátralo po unesených dětech, násilnících, vrazích…), cyklicky se opakovaly útoky na výslužné zaměstnanců spadajících pod služební zákon atd atd. Přesně jako ve válce: jedni idioti střílejí ty druhé, zatímco viníci se smějí někde v teplíčku svých kanceláří. Přesně tak na nás v terénu útočila veřejnost za úmyslné systémové chyby našich nadřízených mafiánů.

Ne, nepíši to proto, aby si někdo myslel, že policisty má litovat nebo že se sám lituju. To je hluboký omyl. Policista je prohnaný člověk s výcvikem, který si proti kriminalitě poradí. My jsme v tomto směru „vysmátí“. Horší to je s nevycvičenými, práva absolutně neznalými, fyzicky slabými, naivními „obyčejnými lidmi“, kteří skutečně dokonce  ani nepřipomínají ovce – ovce totiž toho svého ovčáckého psa nekope denně do všeho, kam dosáhne. Ta tak přitroublá skutečně není. I ten negramotný bača ví, že ovčácký pes musí dostat podmínky a výcvik, jinak mu vlci ovce potrhají. Ale český, moravský a slezský chytrolín to neví. Jeho to ani nezajímá, za co platí daně, jak mu jeho policie (ne) slouží.

Rozhodně nechci ani litovat ty tvory blbější ovcí – říká se jim lůza. Komunisti jim říkali obyčejní lidi nebo taky pracující lid. Hitlera třeba „obyčejní lidi“ zvolili. Všechny ty hlásiče do rádia varující silniční piráty prý před policií schovanou za bukem, (což se od „revoluce“ vůbec u policie nesmí) blikače na protijedoucí silniční piráty (slušné řidiče jaksi není třeba varovat), vrahy, zloděje, všechny to polobohy určující že na zloděje v sámošce se policie volat nebude, však manko zaplatí prodavačky ze svého šestitisícového platu a ty ještě jako telata kývají hlavami, že to je stejně zbytečné !!!!

Je to vina policie? Je. Otázka ale zní ještě přesněji: kdo takovou policii chce? Společnost ji chce, přesně taková je objednávka. Ta objednávka zní: nezájem, ignorance, hloupost, neznalost a taky a hlavně: špinavé vlastní ruce.

Rozhodně si nemyslíme, my veteráni od policie, že postupná nenápadná likvidace policie v tomto státě je náhoda. Každý může snadno vidět, jaký je u nás právní a morální marast, jak je právo nevymahatelné. Vymahatelnost práva podmiňuje v každé společnosti prosperitu, ale má to jeden háček. Prosperitu všech pracovitých a šikovných. Takovou prosperitu „elita“ tohoto národa vzešlá jen z „obyčejných lidí“ samozřejmě nechce, chce se mít dobře sama. Bez řádně fungující silné policie totiž už nikdo nezjistí a nezajistí na místě činu důkazy a bez nich není trestu pro dareby… aneb dá se říci bez nadsázky jednoho vedle druhého v tomto nárůdku. Jedno zda dareba krade miliardy nebo cement na stavbě pytlík dnes, pytlík za týden. Jenže ti, kteří policii pomalounku likvidují, se těm blbečkům kradoucím v potu tváře ten pytlík cementu, ze srdce smějí, jak s nimi manipulují a jak jim stačí ke štěstí si každý den v práci něco šlohnout, něco si zařídit v pracovní době atd. atd. Oni žijí ve zcela jiných dimenzích a žijí tam se souhlasem těch dole, voličů a … vačic. Ano, to je to správné slovo. Vačice je tvor, kterého když posadíte na studená kamna, bude tam sedět i když v těch kamnech zatopíte, dokud tam neuhoří.

Co je další legrace této těžce nemocné společnosti plné mudrlantů: nikdo ve společnosti skutečnost, že u nás není právo vymahatelné, nezpochybňuje. To ovšem končí přesně v okamžiku, kdy sám mudrlant ve velmi málo případech nedostává pokutu za svoji špatnost, (policie už nestojí ani u těch silnic) v mnohem více případech neslyší bláboly jak někdo pokutu dostal nebo prostě necítí ohrožení svého zlodějsko – socialistického způsobu života ze strany policie.

Společnosti nevadilo, když se policii braly celé léta peníze na benzín, platy, telefony, papíry, společnosti nevadilo, když se nechalo odejít 12 a půl tisíce zkušených policistů v jedné a 3500 zkušených policistů v druhé vlně (prakticky všichni zkušení a jen z terénu), veřejnosti nevadilo, když se policie soustavně v médiích dehonestuje. Když na místa zkušených četníků nabere Langer osmnáctiletá děcka s nudlí u nosu, která se na policejní škole učí zdravit: „dobrý den!“ Společnosti ani nevadilo, že policie neměla oprávnění říct: pardon, tomuhle člověku zbraň skutečně nedáme, mám tu od toho nějakou osobní a místní znalost, vím kdo to je, zbraň zabavit a víckrát nevrátit. Tečka, tenhle člověk ji prostě nedostane.

Toto oprávnění se dalo obvodním lékařům. Společnosti nevadí, že obvodní lékař ani přes naléhání rodiny toho blázna neřekl ne, viníkem je zase nenáviděná policie.

Proč teda všem přitroublým chytrolínům tohoto národa najednou vadí, když ona tak nenáviděná, naprosto nevycvičená, psychicky i díky absenci ZVS /pro mladší ročníky  – základní vojenská služba, pozn. vlk/  nezralá a navíc i připosraná děcka nejsou ÚDAJNĚ schopna jít riskovat svůj život do restaurace, kde nějaký blázen střílí lidi jako králíky?

Ovčácký pes, mající chránit stádo (a policista je ovčácký pes), se na vlka vrhne, ale ovčácké psy jste, jako společnost, od sebe nechali klidně odehnat a ještě jste po nich plivali. Místo toho máte ukňučené pudlíky a my, naprosto cyničtí otrlí staří policajti, vám s velkým a hodně ale opravdu hodně pobaveným úsměvem na rtu říkáme: máte přesně to, co jste chtěli, co chcete a co chtít budete. My jsme mrtvé viděli příliš často a je nám buřt, kolik z vás zařve, náš život má jen imaginární cenu ústy různých humanistů, ve skutečnosti po nikom z nás ani neštěkne pes. Teď jsme, za chvíli nejsme. Žena, dítě, důchodce, všichni jsme smrtelní ale co hůř pro vás, vám pod zadkem přikládají do kamen polínka a vy budete jen dále jako ta vačice sedět a tupě zírat, jak vám chytá srst.

Po práci u policie se nám nikomu teda vůbec nestýská. Takto si můj článek nikdo nevykládejte. Se znalostmi a zkušenostmi z té služby se máme v civilu, mezi prosťáčky, velmi slušně. I kdyby vás darebáci mordovali jako kuna králíky, neuděláme pro vás už nic. Nejde to, protože jako společnost jste k tomu už zavřeli dveře. Osobně za sebe říkám: pro takovou společnost nemíním nasazovat už vůbec nic. Je potřeba zaplatit za stav společnosti, bohužel asi životy spousty z nás. Nás, bývalých poldů, taky pár padne, ale vy, vy budete kynoženi jako králíci v Austrálii. Teď uvidíte, jakou válku ti vaši ovčáčtí psi – vámi až nenávidění policajti – denně vedli, abyste měli vy doma klid. Ti mladí pudlíci, někteří i srdnatí, ale vždy hloupoučtí a slabí, už to nezvládají zadržet. Za našich časů by hlídka bez milosti střelce v Brodě na místě zlikvidovala, třebaže by za to možná zaplatila cenu nejvyšší, jak tomu v minulosti skutečně často bylo i přes mizerný výcvik do toho šli naši mrtví hrdinové „prsama“. Policie má řádově více mrtvých policistů padlých při výkonu služby než naše armáda. Lépe řečeno: měla. Ovčácký pes nasadí pro pána i svůj život. Pudlík uteče.

Vsadím se s kýmkoliv chcete, že 95% těch, co si tohle přečtou, vůbec nebude zajímat pointa toho, co jsem napsal, ale jen to, že píšu o veřejnosti tak hanlivě a pohrdavě. Nechci se více rozepisovat, protože to je jen odvárek reality telecí hlouposti tohoto národa. Z něj pak jsou přijímáni policisté. Přesto má veřejnost pocit, že u policie dokáží z lejna hlupáků uplést bič a ještě s ním práskat. Tuto společnost vedou vyčůraní hlupáci a jejich úroveň národ ochotně přejímá.

Prostě musíte si to vypapkat až do dna, ovčáčtí psi tu už nejsou a nebojte se: policie – ta vás už v tomto stavu rozhodně chránit nebude. Ti mladí budou svoje velitele poslouchat a drát vás, „obyčejné lidi“ jako husy na různých čárečkách! Jen se zeptejte kterékohokliv policajta, jak se jim dělá na čárečky a vedoucího?

Stav dnešní policie je prostý: už není akceschopná. Policista sloužící se zbraní v terénu se na střelby nedostane více než třikrát, dvakrát, do roka. Ten už je nebezpečný i sám sobě. Nejsou prostředky ani na platy. Ani na přesčasy. S takovým platem je nucen si mladý policista protizákonně jakkoliv přivydělávat. A v dohledné době se to nijak nezmění k lepšímu. V dohledné době se to bude totiž pořád zhoršovat. Za patnáct tisíc čistá ruka nikdy nebudete mít ovčácké psy, ale pouze pudlíky. Protože žádný orchestr na světě nehraje za menší peníz stejně dobrou muziku. Za nás to stálo za pendrek s přístupem policie k daňovému poplatníku, ale my dole v terénu jsme se snažili ten svůj prapor držet nahoře jak to šlo. Dnes se k policii nastupuje z pracáku. Dnes „mamánkům“ nějaké pojmy jako čest, hrdost na povolání, služba veřejnosti… nic ale naprosto nic neříkají.

Chytrolíny pravící, že když se jim to u policie nelíbí, tak mohou odejít dělat něco užitečného nebudu opravovat. Taky že ti mladí houfně odcházejí. Po pár letech služby, kdy z naivních troubů zpitomnělých seriály Kobra 11 nebo Užovka 30, vyprchá veškerá iluze. Na tak až idiotský argument zavánějící životním přehledem dítěte mateřské školy se reagovat jinak nedá, svědčí však o „úrovni“ tohoto národa. Asi se množíme v rodinách mezi sebou nebo co.

Vlkova poznámka:

Tohle si určitě zaslouží diskusi! očekávám, že to bude pořádná mela!  🙂

Ostatně  Brenovy příspěvky jsou archivovány  v rubrice s názvem – Bren pálí ostrými! Je zřejmé proč.

Už se těším!

Příspěvek byl publikován v rubrice BREN pálí ostrými se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

158 reakcí na Uherský Brod a pasivita policistů? Bude hůř!

 1. zemedelec napsal:

  Pane Bren.
  Není to podle mne napsané objektivně.
  Podobně bychom to mohli napsat o armádě,školství,zdravotnictví a pod.
  Tady bych použil ono rčení,schody se zametají z hora,dolu.Pokud tyhle problémy nevadí zodpovědným politikům a nic nedělají pro zlepšení,občané nic nezmohou,Kdyby to měla řešit ulice,nemusí to dopadnout dobře,je to i ta poslední možnost nápravy.Jenže tohle co se děje,není jen v problému kolem policie,nějak rychle se přibližujeme k podobnému dění v USA.Vždyť policie jen zametá,ukončuje,sepisuje eviduje,ale není v jejích silách podobným exesům zabránit,ani kdyby byly lépe vycvičeni a ani kdyby jich bylo jednou tolik.

  • stas napsal:

   mate pravdu, ryba smrdi vzdy od hlavy, ale bohuzel my ty hlavy volime a potom mlcime!

  • Anonymní napsal:

   Dobrý den. Toto téma, které jste nakousnul, není na pět minut ani na jednu odpověď. Hluboce se mýlíte. Policisté tráví obrovské kvanta času zcela nesmyslnou prací nebo spíše ani ne prací. Osobně jsem si vyzkoušel, že to jde, abych měl ve svém rajónu klid, abych lidi informoval, abych s nimi komunikoval, aby se prostě darebům nedařilo, aby neměli podporu obyvatelstva. Dokud ale policie nebude dělat policejní práci nýbrž politiku, nikam se nehneme. Prostý občan, jak mu někteří říkají, má samozřejmě všechno ve svých rukou. Politikové, aneb soupeř, hraje totiž jen to, co mu občan dovolí.

  • standa.e napsal:

   Mohu-li za to školství, ANO, přesně tak to je i v něm. Staří praktici jsou dehostenováni a vytlačováni, na čelní pozice se dostávají kamarádi kamarádů (převelení ředitelů pod obec je v podstatě hlavní příčinou), lidé, jejichž ego převyšuje schopnosti – a tak dokáží vymyslet papír a výkaz. Naše dětičky chráníme jako ve skleníku, aby se, nedej bože, nerozplakaly, když něco nesplní. Nekonečná, dvacet let trvající „reforma“, z níž žijí kvanta příživníků, na to napojený systém „dalšího vzdělávání pedagogů“, ti, kteří nezvládnou ani deset puberťáků pak učí jak se má učit, totální relativizace poadavků na vzdělání… A úspěšný je ten, kdo má více „čárek“ a více pochlebuje. Je to do značné míry stejná tragédie jako v případě té policie.

   • Bren napsal:

    Máme učitele v rodině, ale dovolil bych si i tady poukázat na nedostatečnou práci policie. Učitelé nejsou prosti naprosté neznalosti práva a kdejaký opičí otec či matinka s nimi vymetají jak je jim libo. Docházel jsem do naší ZŠ často dělat v hodinách ON přednášky na různá témata a mimo jiné i sjednával pořádky s rodiči spratků, kteří se nechtěli umět chovat.

    Ovšem ti, kteří tam mají o něčem rozhodovat, jsou docela alibisté. Hlavně brát svoje ředitelské platy a nic nemuset rozhodovat, tak mi to přišlo. Hlavně aby někdo neměl nějakou připomínku – rozuměj ti, kteří mají nejvíc másla na hlavě.

    Jak řekla švagrová: učitelé a policajti jsou tady za šašky, doktoři za slouhy. Ne že by si za to nemohli sami, ale ani tyto skupiny nestojí mimo tuto společnost s jejími pokřivenými pravidly.

    • standa.e napsal:

     Ano, každý z nás má na tom svůj díl viny.

     • Bren napsal:

      Jenže značná část zdejších diskutujících to nemůže jaksi pochopit. Proto jsme tam, kde jsnme, neumíme si ani přiznat co jsme za svoloč. 😀

 2. Návštěvník napsal:

  Jinými slovy, problém nefunkčnosti policie se zove obyvatelstvo. Skoro mám pocit, že Bren článkem vyzdvihuje Reinharda, Heydricha či Heinricha Himmlera, protože oni chtěli blaho obyvatel území ČR docílit tím, že obyvatelstvo vymění za lepší.

  Chápu Vás správně Brene?

  • stas napsal:

   nechapete!

  • Anonymní napsal:

   Jinými slovy příčina zhoršující se bezpečnostní situace se zove společnost. Nacistické darebáky sem netahejte.

   • Návštěvník napsal:

    Píšeme jedno a totéž – Z Vašeho vyplývá, že kdyby někdo vyměnil společnost za jinou, pořádkumilovnější a pracovitější, že by to fungovalo lépe.

    • Bren napsal:

     Nepíšeme totéž prosím, já jsem nikde nic o nějaké výměně společnosti ani náznakem nenaznačil. Takováto řešení neexistují. Co jsme si navařili, to si pěkně vypapkáme. Jak mi říkal otec: i tu přespotlamě si musíš zasloužit. 😀

     Nelze kňučet a říkat, jak to nejde. Musí se hledat, na to máme za očima (tedy my policajtri neé) 😀 mozek. Musí se hledat, jak to jde.

     • Návštěvník napsal:

      Ale jistěže ano, jenom jhakožto bývalý příslušník Veřejné bezpečnosti nedokážete extraovat souvislosti. Pokud píšte, že viníkem je vina společnost, pak existují dva hlavní principy, jak zjednat nápravu.

      1. Vyměnit společnost
      2. Předělat spoélečnost

      Netušil jsem, že jste stoupencem varinaty 2. V minulosti byly pokusy s předěláním spolčnosti realizovány, a výsledky bylyponěkud katastrofické.

   • Návštěvník napsal:

    Opět uplatnění principu kolektivní viny.

    • Bren napsal:

     Omyl, ve svrabu jsou i ti, co se snažili s tím něco dělat. Kolekivní vina se na nás uplatnila pasivitou většiny.

     • Návštěvník napsal:

      Jinými slovy, pokud Vás přeložím z Češtiny do Češtiny, za ten svrab mohou dle Vás ti, kdož s jazykem na vestě hákují, shání si práci, a na nic moc dalšího nemají čas, a oběťmi jsou ti, kdož se ve službě flákají, popřípadě rovnou ve službě páchají trestnou činnost.

    • Bren napsal:

     Jinými slovy když si přestanete tahat svoje argumenty z rukávu podle svého přání, dojdete ke zcela jiným závěrům. Kde jste došel na to, že jsem sloužil u VB? Napsal jsem to snad někde?
     Nerad bych vás opravoval ve vašich závěrech a už vůbec nehodlám anonymovi na netu psát něco o sobě.

     • Návštěvník napsal:

      No, tak tím hůře – toi potom chápu, že jste to, že se zrušila StB nesl dost nelibě 🙂

      Ale k věci: Máme rok 2015, pokud jste deset let mimo službu, pak jste šel do civilu v roce 2005, a pokud jste sloužil 20 let, začal jste v roce 1985 – v tomto roce žádná policie ČR neexistovala, byla pouze veřejná bezpečnost.

      Musíte si uvědomit, že se nebavíte s pitomými kolegy vod bengů, a normální člověk umí odečíst deset a dvacet od 2015. Chápu, že policajt asi ne 🙂

    • Bren napsal:

     Tak to jo, vy jste ale hlavička, pane wechtmeister! Odečítat umíte, faktem je, že jsem těch deset let napsal se slovíčkem nějakých – a to víte, blbé bengo zase tak dobře počítat neumí a tím končím s váma diskusi o ničem.

     • Návštěvník napsal:

      I kdyby to bylo nějakých 6 let, furt příslušník veřejné bezpečnosti. Do deseti běžně umí počítat čtyřletá děcka. Bengo po 20 letech služby ne. Čím to, že mne to vůbec nepřekvapuje.

     • Návštěvník napsal:

      Cituji z článku:

      Je tomu už deset let, co jsem řady Policie ČR opustil abych se vrátil ke svému řemeslu……

      konec citace

      slovo NĚJAKÝCH vůbec není použito, tohle neustojíte – Vy si myslíte, že oponentni nejen že neumějí počítat, ale ani číst, že? Vy benga si myslíte, že jste nejchytřejší, že?.

      Možná, že by se hodilo úsloví – Prolhaný, jako Bren.

     • Michal napsal:

      Nebo zakaždoucenupsátnaKosusesnažící D.V. 🙂

 3. stas napsal:

  Ahoj, musim plne potvrdit slova Brena nejen jako obcan, ale i jako otec prislusnice PCR, ktera sice nesklouzi tak dlouho, ale v podstate od ni slysim podobne veci !!!! nastesti slouzi „jen “ u psovodu, kde se ta jebarna a pakarna tak neprojevuje, ale i to co se dozvim je des a hruza ! Nemyslim si, ze by obcane a danovy polatnici chteli takovou necinnou Policii, ale bohuzel soucasny politicky system v podstate neumoznuje obcanum prakticky projevit svuj nesouhlas a ani v pripad eze jich bude na Vaclavku 100000 ……pokud nemaji podporu v nektere vyznamne politicke strane. Ty jsou bohuzel vsechny do jedne zkorumpovany bruselskym systemem dotaci a my zbyvaji jsme jen holeni a skubani . Ve svem okoli neznam nikoho kdo by nechtel zit a pracovat s pocitem bezpeci a ochrany. A pokud i neco udela, tak mit pravo na spravedlivy soud a korektni praci policie. Bohuzel , zacinkali jsme , neveda za co, jen jsem nechtel vsevedouci Stranuu svetlich zitrku bay rozhodovalo co mam rikat. A ted ????? doprdele , je cely system vic pokrytecky nez ten komunisticky,

  • Návštěvník napsal:

   Vy nechápete – Bren tvrdí, že za politiky jsou odpovědní voliči, tudíž obyvatelstvo. Bren se snaží mezi řádky poukázat na to, že např. v Německu tento problém není, protože tam jsou jiní politici, kteří jsou výsledkem voleb jiného obyvatelstva. Co řeknete na to, že země na západ od ČR hranic jsou pod taktovkou Bruselu mnohem déle, než ČR, a tyto problémy tam zdaleka nejsou v takové míře?

   • Anonymní napsal:

    To já jaksi netvrdím ze své hlavy, pánové, že za politiky jsou odpovědní voliči. To jsem já nevymyslel, že si občan v demokracii sám rozhoduje jak se bude mít. Co si volič zvolí, to má. Kolik že bylo voleb, kdy občané využili brutálně kroužkování? Jedny! To je snad dostatečná odpověď k tématu, co chcem, to máme. Od toho demokracie je. Jenže, nezlobte se na mě, tady spousta lidí, až nezdravé procento, pořád čeká s nataženou rukou kdo za něj co udělá, zařídí, sjedná. Následky čtyřiceti let bolševika. Strana „všechno“ zařídila. Takže chceme mít demokracii vedenou loupeživým bolševickým kapitalistou, tak ji máme.

    • Návštěvník napsal:

     Vykořisťování od současného loupeživého bolševického kapitalisty mi docela vyhovuje. Vyhovuje mi to více, než když jsem jako spolumajitel výrobních prostředků nastupoval v roce 1987 za 1450 Kčs HRUBÉHO.Dokonce mi vyhovuje i jako ministr financí, rozhodně více, než nějakej skin s rovnátkama, co si plete procenta s promilema, a nyní dělá z božího dopuštění premiéra. Kdybyste něco užitečného uměl, třeba by Vás též zaměstnal 🙂

     • Bren napsal:

      Jak víte, že nedělám vysoce kvalifikovnou byť řemeslnou ale velice dobře placenou práci? 😀 Já na tu rentu raději nespoléhám, mě otec učil, že mám dvě ruky, hlavu….

 4. Návštěvník napsal:

  A nyní k těmn platům u policie. Uvedená čísla jsou samozřejmě lež. Řadový policista v terénu má s příplatky něco mezi 21-29 tisíci (mzda se vždy uvádí v hrubém – pouze jedinec, který chce manipulovat s publikem uvádí čistou mzdu). Srovnejte toto s průměrnou mzdou, která činí 26 200 hrubého. Doporučuji autorovi, aby se popídil po tom, jak je to v Německu s průměrnou mzdou, (těsně pod 3500 Euro) a platem policistů v terému. Ani ti nejlépe placení na tamější průměrnou mzdu nedosáhnou. Naproti tomu, je v SRN oproti ČR zhruba poloviční počet policistů na 100 000 obyvatel. Ve světle tohoto je MV přiděleno peněz více než dost.

  A že se mají policisté po odchodu do civiu dobře? No bodejť ne, když mají docela královské renty. Když k tomu bude dělat někde ostrahu objektu za 10 000 hrubého, lehce se dostane na nadprůměrný příjem.

  • stas napsal:

   plat nemeckeho policisty je podle sluzebniho zarazeni a odslouzenych let v rozmezi 1700 a 11000 EUR CISTEHO !!!! http://www.gdp.de/gdp/gdpber.nsf/id/home_de/$file/2014-07-25%20Besoldungstabellen_Berlin_08-2014.pdf a prumerna hruba mzda v Nemecku je sice cca 3500 EUR ale s tamnimi odvody je to cca o 40% mensi cista mzda http://finexpert.e15.cz/mzdy-v-nemecku . Takze doporucuji neco nastudovat nez hned psat od boku

   • Návštěvník napsal:

    Ano, těch 11 000 Eur platí pro policistu ve funkci policejního presidenta. Pochůzkáři jsou na tom tak, jak jsem popsal.Dokonce Vy jste natolik pitomý, že jste mi dal za pravdu, aniž jste si to uvědomil. Mimochodem, kde v tom dokumentu máte,. že se jedná o čistou mzdu?

   • Bren napsal:

    On tady toho kálí docela víc než tuhle bejkovinu.

  • us napsal:

   Musím Vám dát za pravdu, po přečtení BRENovi adorace, že blaze bylo pouze před rokem 1948, jsem hledal na iternetu a pan BREN vysloveně lže, doporučoval bych mu přečíst si skutečné platy četnictva za první republiky a platy ostatních profesí viz http://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/tisky/T2569_01.htm

   Pak dojdeme ktomu co píšete Vy, v platech to není jak nám manipulativně podsunuje BREN, jeho idelogické zaplnění článku, kdy špatné je pouze období, které ideologicky nemá rád, a ostatní je „sluníčkové“ je také manipulace. Já bych čekal, když chce BREN psát objetivně, nejprve odhodit ideologické brýle a uvědomit ci, že v každém režimu bylo něco dobré (jak po roce 89, tak před 89, tak za okupace, tak za první, tak za CaK), jinak bohužel lze říci jednotlivost lze osuhlasit, ale jako celek je ideologicky blábol…

  • Anonymní napsal:

   Nastupující má 18 hrubého, když chcete hrubý plat, starý policista sloužící dvacet let má 24 tisíc hrubého maximáoně, příplatky neexistují už deset let. Řadový četník z terénu po patnácti letech jde do civilu se 4000,-Kč výsluhy. Pokud se vám toto zdá královské, tak patnáct let je spolehlivě doba, kdy jste v civilu ve svém původním zaměstnání nepoužitelný. Skutečně jdete akorát někam hlídat za desítku, pokud nemáte specializované řemeslo a nenaučíte se znovu všechno jako zamlada. Doporučuju si to tam jít zkusit i s těmi vámi vybájenými platy. 😀 😀

   Královské renty ještě z jednoho pohledu: kdo dopustil, aby bylo patnáct tisíc zkušených policistů s těmi rentami vylito na ulici? Policisté snad? Renta je určena původně pro ty, co se jim něco ve službě stane. Pokud nevíte, co to je služební zákon, je váš nářek nad „královskými“ rentami akorát závist člověka, co to jabko nezkusil ochutnat.

   Jinak máte samozřejmě možnost si tu rentu zasloužit taky.

   • Návštěvník napsal:

    Jaké si myslíte, že jsou průměrné nástupní platy středoškoláků mimo Prahu? To když se odpoutám od faktu, že Vy uvádíte údaj někdy z doby, kdy to šlo dolů- tedy asi 4 roky starý. Jen za posledních 6 měsíců šly ty platy nahoru o cca 800 Kč- Schválně. V průběhu posledních 20 let změnily profesi zcela nebo jen částečně 2/3 práceschopné populace – BEZ RENT. A obvykle nedělají hlídače za desítku.

    • Bren napsal:

     Středoškolák není policista!!!! Středoškolák neslouží v režimu služebního zákona, neprochází sice mizerným ale jakýmsi výběrovým sítem a hlavně nedělá takovou rasovinu, jakou je policejní práce. Proto nemá ani on ani vy rentu po určité době. Renta je jen pro ty, co slouží v režimu služebního zákona, ne pro civilisty. Prostě nemáte na ni nárok a nikdy mít nebudete a můžete u toho klidně i vzteky dupat.

     Mladí tam pro rentu nejdou, ti tam jdou než si seženou něco jiného z pracáků.

     Ještě na začátku roku 2006 nikdo ze zkušených policistů o odchodu od policie neuvažoval, na konci toho roku všichni, co měli naslouženo. Veřejnost měla jedinou starost, když někdo k tomu vůbec něco řekl: závist rent. Že policie zůstane v terénu bez zkušených četníků nikoho nebralo. Závist a hloupost.

     Nikdo k policii nikdy nešel skrz nějakou rentu, jen výcvik v podmínkách kdy kolem vás byli samí zkušení policisté trval pět let a zaměstnání nikdy nebylo z důvodu velikých nákladů na jednoltivce pokládáno za sezónní práci, ale práci na celý život. Renty jsou určeny jen k tomu, aby policista, který se dostane například skrze zdravotní problémy mimo službu, vůbec přežil.

     To, co z nich udělal Hurvínek a jak úmyslně podkopal rozpočet ministerstva vnitra je jen z dalších kroků vedení této země, jak páchat svoje lumpárny beztrestně.

     Až renty policii společnost sebere, pak pámbů s váma, už tam nepůjde ale vůbec nikdo. Ale to civilovi vysvětlovat nemá smysl.

     • Návštěvník napsal:

      Ale to Víte, že středoškolák prochází Výběrovým sítem Vy hloupý LHÁŘI, dokonce mnohem tvrdším, než policisté. Zaměstnavatel si třeba vybírá jednoho ze sta i více uchazečů.

      BTW – Vám se zdá být práce zdravotní sestry malá rasovina? Neboi třeba vezměme učitele.

      Mimochodem, řada policajtů, co šla k policii, neměla ani tu maturitu – a pokud tuto mají, obvykle jde o nějaký švindlkurs.

      Jistěže na začátku 2006 o odchodu od policie nikdo neuvažoval, když mezi lety 1998-2006 u policie docela dramaticky rostly platy.

      A k tomu dalšímu: Se mnoiu určitě ne – když tu něco křupne,. tak se odkýbluju jako již v minulosti na něco jako umělej ostrov, a klidně a s pobavením budu z dálky sledovat, jak se tu mezi sebou mlátíte a žerete. Mimochodem, nemyslím si, že současná policie je nějaké terno – místy spíše bordel zakonzervovává, místo toho, aby jej řešila – dokonce si troufnu říci, že nebýt polcie, byl by na tom českobudějovickém sídlišti pořádek už dávno.

      Mimochodem, jedna Vaše věta rozporuje druhou – v první tvrdíte, že k polcii nikdo kvůli rentám nešel, a v zápětí jste napsal tohle:

      „Až renty policii společnost sebere, pak pámbů s váma, už tam nepůjde ale vůbec nikdo. Ale to civilovi vysvětlovat nemá smysl.“

      Tak choděj ty lidi k polici kvůli rentám, nebo ne?

      A s tou poslední větou – došly argumenty, že? Přijedete na mne s vobuchem, nebo rovnou začnete střílet?

      Na férovku totiž ani čirou náhodou nemáte.

   • Návštěvník napsal:

    A ještě k té závisti – mýlíte se, není to závist. Jenom mne sere, že když se podívám na výplatní pásku za leden 2015, a vidím tam položku Daň – 20 190 Kč, tak si myslím, že peněz odvádím dost na to, aby ta policie fungovala jako v civilizovaných zemích.

    Pro Vaši závistivou dušičku, průměrný plat na pozici, kterou vykonávám, není ani třetinový, který mám já na té lednové pásce.

    Jistěže to byli policisté. Chcete říci, že pod těmi výpověďmi byl podepsán někdo jiný, než policisté? A další: Kdo to tedy podle Vás dopustil? Dělníci, technici, lékaři, učitelé, programátoři, řemeslníci kuchaři, pokojské, prodavačky, KDO konkrétně? Mimochodem, PO NĚKOLIKÁTÉ jste uplatnil princip, který se nazývá kolektivní odpovědností či kolektivní vinou. S tímhle přístupem Vás měli vyhodit už dávno.

    • Bren napsal:

     Co jste udělal pro to, aby policie fungovala tak, abyste mohl doma spát v klidu a nemyslel si, že klid jenom máte? Kolikrát jste kontaktoval obvodní oddělení PČR s tím, že o jejich policistech ani nevíte, že existují. Že nemáte žádné info co se kolem vašeho domova děje, nebo proč stojí pořád u silnice a snaží se dávat pokuty za cokoliv? Proč se měří na místech, kde to není nebezpečné a proč nikdy nikdo nestojí tam, kde jde na silnicích o životy?

     Děkuju za výčet vaší snahy neplatit na línou policii zbytečně své draze vydělané peníze.

     S tím vyhazováním někoho odněkud pomalu, on ten meč vyhazovu má dvě ostří, abyste s tím druhým nedostal sám. Nedělajte „machra“, dneska jste nahoře, zítra budete mít od placení daní klid, odevzdáte tisícovku a budete si spokojeně mručet… 😀
     Jestliže vám chybé dvacka měsíčně, mě a dalším statisícům specialistů chybí daleko více daleko menší částka, tomu asi nebudete věřit.

     Když kritizujete mě, nějak vám přitom nedochází, že byste něco podobného slyšel od jiného policajta. Kolikrát vám někdo otevřeně přizná, jaký binec má policie ve svých řadách?

     Když máte peníze, neznamená to, že máte i rozum.

     • Návštěvník napsal:

      Platím daně jako mourovatej.

      A co se týče kontaktování obvodního oddělení, nebo dkonce policejního ředitelství, tak vězte, že jako většina normálních lidí, odcházím do práce, kdž je ten policajtskej barák prázdnej, a přicházím, když je zase prázdnej. Jsem rád, že mi dovolená stačí na to, abych si třeba došel k zubaři, či vyměnit občanku, aby mne lempláčtí Brenové a jiná benga nepokutovala. Stačí????

      A k tomu dalšímu: Ne každý má teplé místečko, moje práce byly do ledna jednotlivé akvizice, takže zákazník si mne sjednával na konkrétní práci. Zkrátka, ty peníze jsem měl jako „vykořisťovaný agenturní zaměstnanec“. Už dělám něco jiného. Až bývalý šéf sežene jiný zajímavý kontrakt, vrátím se 🙂

      Ty peníze mám za práci POUZE ZA ODVEDENOU poráci. Kdybych tu práci neodvedl, mám peníze nula. Nahrál jste mi na smeč – můžete to zkusit také. Připomněl jste mi rok 1990 a jakousi cikánku u koupaliště v Banské Bystrici, která si tehdy ztěžovala, že má málo peněz – měla stejně, jako má matka poté, co povýšila jako inženýrka v padesáti letech na vedoucí projekce. Ona tenkrát stejně jako Vy řekla větu „Běžte si to zkusit“.

     • Návštěvník napsal:

      Zkuste nerozhazovat za pitomosti, pak Vám nebude nic chybět.

     • Návštěvník napsal:

      A jak asi podle Vás může někdo, koho nazýváte lůzou či civilem kontaktovat, policii? Dojít na okrsek, zastavit se před katrem, a s někým se tam bavit přes sklo?

 5. Petr napsal:

  „Společnosti ani nevadilo, že policie neměla oprávnění říct: pardon, tomuhle člověku zbraň skutečně nedáme, mám tu od toho nějakou osobní a místní znalost, vím kdo to je, zbraň zabavit a víckrát nevrátit. Tečka, tenhle člověk ji prostě nedostane“

  Pane autore, bohužel část společnosti (ovcí) již ve vámi popisovaných „zlatých 90tých letech“ zjistila, že ji (psi) PČR před (vlky) rozhodně neochrání, protože prostě nemůže. A po mnoha zkušenostech, kdy psi a vlci vzájemně velmi dobře a úspěšně koexistovali (a koexistují dodnes), ba někdy nebyl mezi nimi ani poznat rozdíl, si některé „ovce“ řekly že raději budou sami sobě hlídacími psy. Omlouvám se, ale kde se proboha bere ta, troufnu si říci zpupná drzost, dát policii možnost rozhodovat o tom jestli tomu člověku zbraň ano, nebo ne“ ? Za více než dvacet let jsem , ač ovce, vystřílel v rámci disciplín jako IPSC nebo IDPA přes čtvrt milionu nábojů. I v těch Vašich „zlatých 90tých“ jsem při pohledu na zoufalou vycvičenost policie doslova utíkal ze střelnice. A utíkám i dnes. Nic se nezměnilo. Ano, raději se připravuji sám, pachatel (vlk) si vybírá místo, čas a způsob a policie ? Ta bohužel vždy přijede pozdě a slouží jen k zajištění místa, stop a svědků. Mnohokrát jsem z úst policistů slyšel: „já bych to těm civilům vzal“. Od policistů, kteří dnes už samozřejmě policisty nejsou. „Pracují“ v pochybných bezpečnostních agenturách, parazitují na „ovcích“ v exekutorských kancelářích, kšeftují kradenými auty….

  Ale o tom co je správné, rozhodujeme my, ..policajti ?

  • Anonymní napsal:

   Pokud po „revoluci“ v roce 89 zrušila tehdy nastupující elita kontrarozvědku a zlikvidovala její spisy a destabilizovala policii, stálo to skutečně jak píšete, a já s váma nemíním vůbec polemizovat, za pendrek. I u nás na střelbách padaly ráno pod nohy mnohým „expertům“ ale znovu opakuji: my měli střelby dvakrát do měsíce. Stálo to za starou bačkoru? Kdo chtěl a měl zájem, „sušil“ si doma nebo ve službě když byl klid, na střelnici už jen stačilo využívat těch co nepřišli a dokud to ještě šlo, střílet i za ně.
   Ale dnes můžete chtít jak chcete v rámci služby, dnes se tam na tu střelnici dostanete třikrát za rok. Tomu se dá říct už jen z bahna do sraček.

 6. Jáchym napsal:

  Ano, je to tak….., ale je to stejne zvláštní. K podobnému jsem dospěl jinou cestou. Pojmenoval bych to jinými slovy, avšak při stejném smyslu. K tomu je možné dojít i skrze praktickou duchovnost, masáže, bylinkářství a probijeni se životem skrze spatne placena zaměstnání, kdy si ti nahoře na tech dole mastí kapsu. Autor článku to ale vystihl komplexně, zatímco já tu vytrhavam věci ze souvislosti. Stav společnosti je velmi tristní. Ve světle toho se to může pročistit jenom velkými utrapami, válkou nebo přírodní pohromou – jak ostatne autor sám ve svem článku nepřímo naznačuje. Objektivní to bohužel je „az moc“. Napsal to zasyrova, jak to je a vztahuje se to i na další obory lidské činnosti, vlastně na větší část populace, ať už se nám to líbi nebo nelibi. Jsem už roky na cestách jako masér, potulny bylinkář. Vím také v určitých případech i více než umim povědět. Jáchym

 7. Šims. napsal:

  Vůbec první co by se mělo udělat by mělo být přehodnocení oněch výše zmíněných rent. Každý průměrný policajt si oddělá to své, aby na rentu dosáhl a pak hurá pryč. Zůstávají jen ti slavní velitelé-rentiéři, kteří si ohřívají zadky na svých prop.děných seslech, protože se jim to finančně rentuje. Pěšáci utečou jen jak jim to zákon umožní a tudíž nemohou zůstat ti správní „Ovčáčtí psi“ a stále se tam vyměňují ti mopslíci, kteří si na objednávku dodělají maturity třeba na střední ovocnářské škole(znám z praxe), ti vyšší si sfouknou nějako masovou komunikaci či spec. pedagogiku na soukromé škole, aby byli bakaláři. Tak nějak na to proč jsou vlastně ve svých funkcích nezbývá moc času, vždyť to jsou obrovské nároky, aby „vyštudovali“. Stát měl dávno zrušit renty těm, kteří chodí do zaměstnání po odchodu ze služebního poměru, jsou případy, že jim stát platí rentu a ještě jsou zaměstnání ve veřejných rozpočtech obcí, úřadů etc. Nechápu jen jednu věc – jak si může někdo myslet, že když nějaký nýmand vystuduje resp. vychodí nějakou školu, tak je automaticky chytrák a může dělat cokoliv. Jde fakticky o znehodnocené maturity či tituly, absoltorium jen na papíře a inteligence a vědomosti – NIC. Bohužel to takto chodí i na úřadech, ve státním sektoru především. Vše se dělá jen pro potřebný papír, papír bez obsahu. A o roli odporného kapříka Ivánka není potřešba se rozepisovat, jeho ochranářská role skončila u pomalovaných aut – Pomáhat a chránit. Říká se po ovoci poznáš je bohužel to ovoce, které se nám po 25 letech urodilo jsme viděli názorně na akci v oné restauraci. A může si Chovanec osočovat koho chce, starosta byl v té akci snad jedným hrdinou, šlo mu o věc, ostatním šlo jen o alibismus.

  • Anonymní napsal:

   Od druhé věty výmysl, promiňte, ale renty nijak nesouvisejí s tím, že policie občanům neslouží.

   • Šims. napsal:

    Ale souvisí víc než si myslíte anonyme, protože někteří hoši se na trhu práce zrovna moc neuplatní a tak je jim jít k policii dobré a mají ještě docela dobrou perspektivu, že když je to přestane bavit, tak odejdou ještě v poměrně mladém věku jinam a budou částečně zabezpečení. Kdyby k policii chodili opravdu lidé tomuto až bych řekla poslání, tak by ten sbor vypadl trochu jinak. Ale asi budete taky sloužit, že?

    • Anonymní napsal:

     ŠIMS: předně blahopřeji k MDŽ a současně vyslovuji nesouhlas. Autor má pravdu. Sloužil jsem od 92 – 2005 a všechno podepíšu. Na mnoha místech sedí zločinci.

     • Šims. napsal:

      Tak to mi spedcifkujte o těch sedících zločincích. Já přeci vůbec neobhajuji stav policie, ale to, jaké „osobnosti“ se tam profilují. Pokud je někdo k ničemu, odsedí si tam svých 10 a pak pobírá výsluhu, tak to je dle mého názoru prototyp „lišnevo čelověka“, jak by řekl Černyševskij. Ono se to těch výsluh týká velmi často i osob v zeleném mundůru. Měla jsem kolegu, který byl podplukovníkem v armádě, pak odešel do civilu, kde se snažil profilovat jako odborník na ekologii. Jediná jeho kvalifikace byla, že byl „inženýr vojsk“. Výsluhu měl již před 10 lety 12 tisíc, do důchodu dost daleko. Dál znám dalšího policajta, který asi neměl ani maturitu, po odchodu do civilu sedí na radnici s agendou zeleň a hřbitov. A pokud se týká té obtížné služby, známý dělá na záchytce, jde o dvanáctky, velmi často v noci. Nedá se říci, že jde o krásnou a jednoduchou službu, přijde do styku s lidmi v nejhorším stavu, jak mu tam policie adepty vyhodí z auta. Do důchodu půjde jako řádný občan v 63-64 letech. A to tam po těch ožralech uklízí jejich blitky, velmi často mají případy, které mají nebezpečné přenosné nemoci – žloutenku, HIV pozitivitu. Takže si myslím, že ty nároky na předčasné důchody nejsou úplně v lati. Jinak co se týká jeho platu – okolo 17tisíc čistého, přesčasů také dost.

    • Bren napsal:

     Vzhledem k tomu, že dle vašich slov o policii a poměrech u ní nic nevíte, docela odvážně zastáváte názory na firmu, kde jste nebyla ani minutu a na lidi, které znáte akorát z rychlíku a poudaček.
     Rentu máte od roku 2006 po patnácti letech, ne po deseti, takže žádný dnešní mladý tam skrz rentu nejde. Navíc po patnácti letech s platem řadového je ta renta tak směšná, že si s ní nijak nikdo nepomůže.
     Zkuste si přečíst můj článek o tom, jak policajt umí využít toho, co se naučil u policie, mezi prosťáčky v civilu. Ještě vám musím napovědět: neučili se ani ekologii ani dalším věcem. Jen si umějí poradit. Jako třeba si napřed něco zjistit, než se pustím do vykládání svých názorů někomu, kdo v tom prostřed dvacet let dělal, což je přesně o dvacet více, než vy.

     • Návštěvník napsal:

      Jistě, naučili se žít na hraně zákona a páchat trestnou činnost – to už tu někdo popsal.

     • Návštěvník napsal:

      Vy jste se ani nenaučil počítat do třiceti, a nevíte, že 2015-10-20= 1985 PŘÍSLUŠNÍKU.

 8. Věra Říhová napsal:

  Celým článkem se line myšlenka, že občané jsou nezodpovědní, že proti tomu nic nedělají, ba že jsou dokonce spokojení a mnozí tomuto stavu tleskají. Ano, gauneři tomu tleskají, ti spokojení jsou.

  Není pravda, že by občané byli lhostejní a nic proti tomu nedělali. To může říci člověk, který nikdy nebyl politicky aktivní v žádné malé straně či v občanském sdružení. Kritiky bylo napsáno spoustu, občanského křiku bylo slyšet dost. Já sama jsem napsala několik článků, já sama jsem se zúčastnila jako členka DEU kritiky a naléhání na ODS již v 90.letech.

  ODS byla a je nástupnickou organizací nomenklaturních kádrů z KSČ. To všichni víme. Podle toho tady 20 let vypadala politika, ekonomika i celá společnost. Ale dokud vládl monarcha Klaus, nebylo možné s tím nic dělat. Klausovců bylo prostě moc a demokratickou většinou vyhrávali volby. A my ostatní jsme mohli pouze svobodně kritizovat a používat demokratických cestiček. Přitom si většina z nás uvědomovala, že se těch gaunerů nikdy nezbavíme, protože když jednoho vyhodíme dveřmi, oknem se vrátí, a když ho vyhodíme oknem, dveřmi se vecpe několik dalších. Je to neustálý boj s hydrou, chcete-li s dvanáctihlavým drakem, kterému každá useknutá hlava ihned doroste. Přesto se občas přihodí, že Honza či Bajaja vyhraje, protože se trefí do srdce.

  Souhlasím se zemědělcem. Stejný problém komunistické zakonzervovanosti má i školství, zdravotnictví, armáda, přidám ještě státní správu včetně pošty. Tímto ale rozhodně nechci říci, že by se celý státní sektor měl zprivatizovat, jak to chtěla udělat TOPka. Trochu si teď rýpnu – kdykoliv se najde někdo, kdo s tím chce něco dělat, ať už to dělá dobře nebo blbě, okamžitě se na něho všichni sesypou a začnou vykládat, jak je ten dotyčný nebezpečný. Viz dnešní Babiš. Už ani nemám sílu kdekomu vykládat, že nejsem ani babišovec ani antibabišovec a čekám, kdy se společnost rozdělí jako v případě tendru Zeman – kníže. Babiš je nebezpečný především všem gaunerům u moci, nikoliv proto, že by byl anděl, ale protože je schopný vyměnit jednu garnituru gaunerů za jinou. A to je nebezpečné pro společnost.

  Jenomže, kdo dokáže porazit mafii plnou gaunerů ? Jenom jiná mafie a jiní gauneři. Hodní lidé to nikdy nebudou a demokraticky se to nedá vystávkovat ani vydemonstrovat. Tomu se mafie srdečně směje. Věřte mi, že jsem si toho smíchu v životě užila ažaž.

  Osobní zkušenost s policií ? Včera ukazovali v televizi, jak statečně zatkli pár chlápků z Náchoda, kteří natáčeli pedofilní pornografii. Dělají to už od revoluce a policie to celá ta léta moc dobře ví, konečně 180 šanonů důkazního materiálu vypovídá o stavu policie. Já znám dívenku, která byla zneužitá ve věku 3 let včetně perforace již v roce 2007 a policie případ uzavřela jako nechtěný pracovní úraz. Co k tomu dodat ? Že my svědkové jsme byli tvrdě vyslýcháni včetně té malinké holčičky a byli jsme rádi, že jsme nebyli odsouzení za pomluvu těch gaunerů. Nechápu, proč takové svinstvo v naší zemi tolerujeme. Občas někoho zatknou, aby se na jejich místa postavil někdo jiný a jede se dál. Stejně jako se pojede dál v Náchodě, popřípadě se odstěhují zpátky do Jaroměře nebo do České Skalice, či někam na venkov.

  • Jáchym napsal:

   Paní Řihova, brát článek Brena osobne není vůbec rozumné. Má pravdu :-). Když jsem psal loni sve dva články o bylinkách, tak jsem se snažil (pravda přes pomerne velkou „omáčku“) čtenáře navést k vnímání určitých základu a k rozlišovací schopnosti, bohužel smysl napsaného nepochopil vůbec nikdo (z tech diskutujících), bez toho není možné cokoliv předávat (a člověk muže mit na krku křížů kolik chce, zasvěcení ruznych reiky kolik chce – to není smerodatne). I zde u Brena cítím určitý vzkaz, který je ale naprosto pozemský :-), jak jste si ostatne minule u mne přáli. To není cirkus, kde chcete, aby to cvicena opička udělala v manezi jinak :-). Děkuji panu Brenu za přínosný a potřebný článek! Jáchym

  • Anonymní napsal:

   Trolinku jste mimo samotnou podstatu článku. Jenom mi velmi často přitakáváte, ale zapomínáte, že prapůvod té naší jakože bezmocnosti ve volbách proti ganuerům byl Havel a jeho „nejsme jako oni“. Díky němu zůstali všichni ti rudí ředitelé, jejich náměstci, vedoucí provozu, mistři, tam kde byli a díky tomu najednou měli „svoje“ podniky v rukou a díky tomu nastaly tunely, krachy, jednání s lidmi jako v 18. století atd.

   A zrušení StB systémem zbourání vší klasické práce kontrarozvědky, kteroužto službu má každý, ale každý stát, což bylo jasné mazání stop svinstev minulých nastupující „rudé elity“ do osy OF – ODS – ČSSD – TOP 09 a já nevím kam všude bolševik tokem času utekl, místo aby v 89. viseli rudí vlastizrádci na kandelábrech na dé jedničce z Brna až do Prahy a zněl tady skřípot zubů a nářek žen. 😀 A snaha honem – honem vymazat a zničit jejich svazky atd atd a předstírání, jak super zlá StB všecko dělá tajně a proti vůli OF a všech těch gaunerů… 😀

   A za druhé: „brečíte“ (neberte to ve zlém prosím) sice dobře, že s tím nešlo nic dělat, ale zase zapomínáte, že nikdo nebyl nucen volit celé strany, ale mohli jsme kroužkovat jednotlivce. Langr z vysoké politiky vylítnul právě díky kroužkování. A nejen on. Jedinému kroužkování od 89. kdy se volič trochu rozhodnul myslet.

   Jo, až by tohle politici znemožnili, nastal by čas vzít násady od krumpáčů. Ale ta možnost tady pořád je, jenže vyžaduje nějakou námahu a přemýšlení…. Což se chce po veřejnosti asi moc.

   Nebude to pořádek ani prosperita, dokud nebude vymahatelné právo. Nic nebude fungovat, dokud se gauneři nezačnou bát. Zatím se bojí Vačičáci, gauneři se smějí.

   • Návštěvník napsal:

    Každou chvíli píšete něco jiného. Co čekat od bývalého příslušníka pohotovostního pluku, rychlokvašky, která se ohání ZVS, přičemž sám tuto absolvoval zkrácenou na 5 měsíců, a ten zbytek trénoval u pohotovnostního pluku mlácení bezbraných studentek a studentů.

    Napřed za to mohou dle Vás občané, nyní už Havel – mimochodem, řekl bych, že ke zrušení StB navíc došlo ještě před prvními svobodnými volbami.

    A s tím kroužkováním: Uvědomte si, že běžný volič minimálně 80 procent kandidátů na poslance či senátory vůbec nezná ani podle jména s výjimkou těch, kdož kandidují poněkolikáté. A už vůbec je neznali na počátku 90. let. On totiž ne každý se celé dny fláká ve službě jako policajti, v noci ve službě chrápe na odlehlých parkovištích, a má čas lustrovat jednotlivé kandidáty.

    • Bren napsal:

     Výmluvy, výmluvy, výmluvy. Už na jaře 1990 poslanci zrušili svoji odvolatenost občany, téměř všichni byli zvoleni v příštích volbách znovu! Neznali je!!! 😀 Ještě tu o Budulínkovi, prosím.
     Kolikrát jste zavolal 158 když jste našel někde policajty chrápat v autě ve službě? Aha!!!! Já vím, že jste to samozřejmě jen slyšel z doslechu, přece vy nic. Ke zrušení StB mohlo dojít kdy chtělo, žádná rozumná země se nepřipraví o odborníky z kontrarozvědky a hlavně jejich informace kromě té, kde by jí mohla nastupující pakáž být vzápětí smetena ze života veřejného a od koryta, ke kterému se tak lačně drala.

     Jak jste došel na příslušníka PP a mlácení bezbranných studentů? Spolknul jste ráno svůj prášek?

     • Michal napsal:

      Tenhle styl „přesně vím, co dotyčný kdy dělal“ mi připomíná jistého diskutujícího z Litoměřic:-)

    • Návštěvník napsal:

     Děkuji za nahrávku na smeč 🙂 Jste opravdu tak hloupý? První volby, ve kterých měli občané vůbec alespoň teoretickou možnost něco změnit, se konaly 8.6.1990!!!!!!!!! Tedy POTË, co poslanci zrušili odvolatelnost občany!!!!!

     Vy tedy budete tvrdit, že v roce 1990 znalo 100 procent občanů 100 procent kandidátů do PS? Nedejte se vysmát.

     Neslyšel jsem to z doslechu, viděl jsem to na vlastní oči. Linkou 158 jsem volat nemohl mobilní telefon nemaje. Také nevím, co by se tím zavoláním změnilo.

     Ad poslední věta: Většina příslušníků VB takhle v 80. letech začínala. Myslíte, že mám Alzheimera?

     Vy jste navíc nešel k polici, ale k Veřejné bezpečnosti. A Vaše motivace byla obdobná, jako u většiny ostatních. Nakonec, pravdivých historek (nesprávně označovaných za vtipy) kolovala o VB celá řada.

    • Návštěvník napsal:

     A k tomu dalšímu:

     Veřejná bezpečnost, které jste byl příslušníkem, byla jednou z rozhodujících opor režimu před rokem 1989. Hned vedle Dělnické třídy, jejíž byla KSČ předvojem, a ozbrojené složky této – Lidových milicí. Kdybyste tu 40 let nebudovali třídní apartheid, vypadalo by to jinak.

     Neměli jste tu 40 let budovat třídní apartheid.

     Mimochodem, já mám občanství ČR od února 1993, a musel jsem o toto poníženě požádat.. Takže v mém případě močíte proti větru.

    • Věra Říhová napsal:

     Naprosto s Vámi souhlasím – s Návštěvníkem. Pracovala jsem na několika předvolebních kampaních a vím, jak těžké bylo dostat kandidáty k voličům, kteří byli od rána do večera v práci. Média dávala prostor jenom vybraným kandidátům z velkých stran, malé měli pár posledních minut a i ty jsme si museli vybojovat. Všechno bylo o penězích, o mediální manipulaci.
     Když už Brenovi tolik záleží na vině voličů, měl by nám napsat, jak se to mělo dělat lépe v přesně daných podmínkách. Já říkám, že politický boj byl tvrdý a menšiny historicky prohrály. Tak to prostě je. Voliči neměli žádného generála, který by je znalecky vedl do bitvy, všechno jsme se museli učit od píky a sbírat zkušenosti. Je snadné být generálem po bitvě. Ano, naše vina politická je v tom, že jsme nedokázali vyhrát.

     Takhle jsem Brenův článek pochopila. Občané nesou vinu na tom, že nejsou schopní si s gaunery poradit, neboť je jich víc nežli slušných lidí.

     • Bren napsal:

      Pochopila jste ho osobně a tudíž špatně.

     • Návštěvník napsal:

      Já jsem jej pochopi beze zbytku. My civilové jsemn měli DLE VÄS vypráskat po roce 1989 rudé lotry od policie, a najmenovat Vás, mladé příslušníčky veřejné bezpečnosti do vrcholových funkcí – takhle jste to myslel?

      Mimochodem, Vy nemáte ani tu maturitu, že?

   • Návštěvník napsal:

    Kdyby došlo k věšení rudých zločinců na kandelábry, a došlo na násady od krumpáčů, Vy jako bývalý příslušník Veřejné bezpečnosti by byl první, kdo by do těch lidí začal střílet.

    lŽETE, Langel nevylétl z politiky před jarem 1990, ale až v roce 2009- to už jaksi bylo s křížkem po funuse.

    • Bren napsal:

     Kde jste se ode mě dočetl, že jsem byl příslušníkem veřejné bezpečnosti, prosím vás? Aha!!! 😀
     Kde jsem se ode mě dočetl, že Langer vylítnul z vysoké politikyv roce 1990 po kroužkování? Bože….

     • Návštěvník napsal:

      2015-10-20=1985 přískušníku. V roce 1985 neexistovala policie ČR, ale pouze veřejná bezpečnost.

 9. Zdeněk napsal:

  Plný souhlas s Brenem. Tak dlouho jako on jsem sice nevydržel, ale třináct let služby na základním útvaru SNB a Policie ČR mne snad činí věrohodným alespoň v tom, že mohu dosvědčit, že rozhodně nepřehání ve svém popisu práce Policie ČR. Je podivuhodné, že systém, který je nastaven tak, že většina útvarů policie může bez problémů fungovat sama, aniž by vyžadovala řizení, je naprosto absurdně zaplevelen podnáčelníky, jejichž náplň práce v případě potřeby zvládne vedoucí spisovny. O kamarádíčkování všech těchto vedoucích s místními politiky a podnikateli by se daly napsat rovněž traktáty, takže je nasnadě závěr, že se podařilo vytvořit kastu vyvolených občanů, stojící téměř nad zákony a zbytek lidí, na které může být zákon aplikován v plném rozsahu.
  Jednoho krásného dne jsem odešel se slovy „už mně tak trochu s…“ Od té doby uplynulo tucet let, potkávám bývalé kolegy a co je zarážející, ti z přímého výkonu služby jsou do jednoho v civilu. Válčí tu s většími, tu s menšími úspěchy ale na plat řadového policisty Obvodního oddělení s výsluhou dosáhne každý, kdo pracuje a nemusí směnovat, víkendovat, přesčasovat zdarma (150 hod. ročně), tahat se s opilci a kriminálníky a vyrovnávat se s vlastní bezmocí, vzniklou z toho, že část občanů je nad zákonem do té míry, že pokud to fatálně nepřeženou, je jejich jednání zameteno.
  Občané a zbraně. Jako policajt jsem dělal prověrky žadatelů o zbrojní průkaz. Ty si žádalo oddělení zabývající se touto problematikou na Okresním ředitelství Policie. Poté, co jsem nedoporučil držení zbraně pánovi, který měl šestkrát trestaného syna s tím, že je pravděpodobné, že mu tento zbraň ukradne a tento mu asi 3 měsíce po zakoupení skutečně zbraň ukradl jsem se přesvědčil, že toto oddělení postupuje čistě formálně. Že by po tragédii v Uherském Brodě změnilo způsoby neočekávám, lidská práva jsou mocné zaklínadlo, zcela absurdní bylo prohlášení tehdy vedoucího odboru zbraní a střeliva, že opakované řízení vozidla pod vlivem alkoholu nemůže být důvodem nepovolení držení zbraně, které s odstupem let už nehodlám komentovat jelikož nevím, jestli se situace nezměnila k lepšímu.
  Současný stav u Policie ČR znám pouze z doslechu, v našem městě v souvislosti s kriminalitou sociálně vyloučených byla ve spolupráci s komisí prevence kriminality vytvořena opatření pro posílení výkonu služby ve vytipovaných lokalitách. Nadřízení do těchto lokalit naveleli policisty, tito by logicky svou přítomností měli působit jako prevence kriminality. Jeden můj přítel, dosud policajt mi vyprávěl, že se tam působících policistů zeptal, proč místo toho, co bylo dohodnuto zastavují vozidla na hlavní silnici. Dověděl se, že po návratu z této služby vedoucí požaduje, aby měli výsledky (pokuty apod.) Prokletí čárkového systému se policie nikdy nezbaví.

  • us napsal:

   Nu nba rozdíl od Vás nemohu souhlasit, pokud vezmu výsledkem kriminalitu obtěžující občana, tak kriminalita se držela v „mezích“ ke konci CaK až do roku 1989. Pkud tedy nechcete počítat „politické“, ale to bych doporučil pro CaK švejka, pro první republiku Haška (i když ho Bren nemá rád), po 48 známe, ale bohužel po roce 89 jsou garnitura nahoře rezignovala právě na kriminalitu nepolitickou, zapoměla, že lid=ovce potřebují bezpečnost…

   P.S. říci, byla SNB a teď PC je pohrobek? Bren by potřeboval poznat, že zhoršení situace koreluje, kdy na velitelská místa čím dál více pronikají „mladí, uspěšní co nepoznali SNB“ a jsou odkojeni novým režimem, což, ale znbamená, že buď jsou to mladí komunisté nebo Vy a Bren ideologii nadřazujete nad reálný svět co existuje okolo Vás…

   • Anonymní napsal:

    K prvnímu odstavci: vládnoucí garnitura zcela jistě na nic nezapomněla, jí to nezajímá. V čemž je podstatný rozdíl.

    K druhému: jak dlouho že jste sloužil u PČR? Kolik že je mladých SNB a jejími metodami nepoznamenaných dnešního dne na odděleních vedoucích? Neznám osobně ani z doslechu nikoho takového. Mezi vlky u policie se nedostane nikdo, kdo si předtím nezasviní ruce až po ramena, takže je pak snadno vydíratelný. rží spolu jako skoížené desky. Žádní vaši vybájení mladí ve vedení policie tam, kde se rozhoduje o tom, co bude policie dělat v terénu, nejsou. A až budou, mafie si velice dobře vybare zase ty všeho schopné. Ale jen pro sebe všeho schopné. Zatím jsou všude, kam se podívám kolem sebe na oddělení, staří bolševičtí pohunci.

   • Zdeněk napsal:

    Oháníte se kriminalitou obtěžující občana. Je to nádherný výraz. Má vůbec nějaký obsah? Pamatuji dobu, kdy hranice škody pro trestný čin byla 200,- Kčs. Ještě dlouho poté, při hranici 5000 Kč jsme lítali po bazarech a nechávali si od vexláků ohodnotit škodu, aby se vešla do této hranice. Oni na to měli živnostenské listy a naši nadřízení hmotný zájem na statistice nápadu trestné činnosti. Do dnešního dne se jako poškozený budete s potížemi hledat v usnesení o odložení trestního stíhání, protože tam policajti naplácaj veškerý nápad obdobné trestné činnosti za dané období s odůvodněním, že pokud je způsob provedení trestného činu podobný, tak tento byl spáchán jedním pachatelem. Co je na tom ideologického, nechápu.

    • Bren napsal:

     Kde jsem napsal pojem kriminalita obtěžující občana? Samozřejmě pokud si vymyslíte nesmysl, tak je to nesmysl.
     Takže jste páchali při „amortizaci“ věcí skrz převodu neznámoše do přestupku trestnou činnost. Na rozkaz velení? To doufám napsat nechcete.

     Nezažil jsem, aby mi to velitel dal rozkazem, stačilo jedinkrát požádat, aby to dal písemně a víc jsem neměl s ním tyto problémy. No, se služebním postupem taky ne, ale to mě nikdy netrápilo. Takže jste, jako policajti, byli z lumpa připodělaní. Policajt se má bát jen svého svědomí, policajt bojící se lumpa společnosti k ničemu není.

     Co že je na tom za politiku? Plnění procent objasněnosti pro nadřízené jasně vymezenými nic neřešícími činnostmi, aby se zaměstnali lidi a nemuselo se bát, že některý vzpurný policajt vleze do vyhledání nějaké prasárny jejich kamarádíčků z politiky, podnikatelů… Shora dojde zadání, jak velká má být objasněnost a jde se na to prsama. Amortizačky, přepisování ohledání místa činu, modus operandi a jedééém! 😀 Ať se práší za kočárem! Najde se v lese plesnivá mrtvola starého drbana obložená odpadky, pro čárkomany Policie ČR hotový poklad!!! Všechny obaly kolem se poctivě sepíší a teď se procházejí spisy z vloupaček na dvou okresech vedle sebe a každý pasující kus obalu se dá k jednomu případu, objasněnost roste, spisy se hromadí, daňového poplatníka to stojí statisíce, ale gauneři nahoře jsou v klidu. Takto řízená a vedená policie, to je terno panečku!

     • Návštěvník napsal:

      Jistě, tak tomu bylo vždy, a nevadilo Vám to do té doby, doku Vám rostly mzdy.

      Et. cetera příslušníku.

     • Zdeněk napsal:

      reagoval jsem na „us“. Ono se vždy najde někdo, kdo ty zastavárníky oběhne a ti, jelikož nikdy nemají jistotu co prodávají, spolupráci neodmítnou. Vy pak skončíte na nekonečném špacíru mezi kontrolními body. Źádost o propuštění ze služeb si vyplníte sám.
      Reagovat na trolla jménem návštěvník bylo zbytečné.

 10. Sebr napsal:

  Brenovi věřím a chápu jeho pohled na současnost. Mám v rodině bývalého kriminalistu a když mi vyprávěl svoje zážitky, bylo to k zblití. Příklad: Parta cigánů kradla auto a policajti je chytli. Na služebně sepsali protokol a protože se jednalo o recidivisty, tak volali souci s návrhem na vazbu. Byli odmítnuti a tak je museli pustit. Za tři hodiny je chytla jiná hlídka, jak kradou další auto. A oni se jim jenom smáli a kecali o rasismu. Po sepsání protokolu opět telefon soudci a odpověď? Opět pustit Takže říkal, že se na to patří vys…t. A šel do civilu taky. A to je jenom ukázka. Takže to není jenom o PČR, ale o celém systému. A bohužel obdobné je to i v armádě. Štábní lampasáci, kteří velí výcviku a kteří v životě nebyli v ostrém nasazení velí podle příruček. A když jim kluci, kteří byli v Afganistánu říkají, že jejich rozkazy by vedly k likvidaci jednotky, tak jsou uzemněni, že mají poslouchat rozkaz a nediskutovat o něm. A tady jde o kejhák!

  • Bren napsal:

   Ty opakované případy zadržení pachatelů, které třeba dva roky nikdo neposlal před soud nebo aspoň do vazby aby nemohli ožebračovat další a další lidi, to bylo podle mého asi to nejmenší. S tím jsme se vyrovnali brzo.

   Trochu mě dojalo, když jsem klukovi snad tehdy asi šestiletému říkal: vidíš toho týpka, toho jsem včera v noci vytáhnul od jedněch lidí z jejich domku, který vykrádal. A kluk na to říká: a tati, proč není ten týpek ve vězení. To jsem se těžce zakoktal a pak ze mě vypadlo: no protože je moje práce této společnosti nahovno, synku.

   • Návštěvník napsal:

    Vy jste byl sám?

    Proč jste mu neprostřelil nohu? Váš kolega by jiste dosvědčil, že on vytáhl zbraň, kterou byste mu podstrčili. Dvě tvrzení proti jednomu.

    Holt by to chtělo dělat svou práci poctivě.

   • Majka napsal:

    Tak jste měl klukovi vysvětlit, že do vězení neposílá policajt, ale soudce.

    • Bren napsal:

     A jaký v tom vidíte rozdíl, že děláte práci k ničemu? Jaký je rozdíl v drbanovi na svobodě, který další noc leze do bytu jiným lidem kterého neposlal za mříže soudce nebo satan nebo kdo? Proč to nejdete říct těm dalším a dalším vykradeným co měsíc poté doma nemohou spát, pořezaným, zmrzačeným, vyrozumívaným rodičům mrtvého děcka ? Že za to může soudce! A jste do půl těla z uniformy venku.

     Jistě vás to pak přestane jako policajta trápit, budete se šťastně smát: dělám práci která je mým ovečkám nahovno a ještě mě za ni platí a jak!!!! Chachacha. 😀

     Vás baví dělat práci k ničemu? Jak si myslíte, že to dlouho budete zvládat psychicky? To oni, já ne? Ten soudce tam ale nikdy nebude, aby řekl tomu člověkovi, co ho vykradl protože on na svoji práci kálí: promiňte, já jsem vám ublížil! Ti lidi nebudou útočit na soudce, ale na vás, na posledního pěšáka, který není dva dny v kuse doma jen aby drbana dostal a nemohl lozit jeho ovečkám do domů… Kolikrát se po takovém výsledku své práce vydržíte smát? Stokrát? Po stoprvé ale už tu pusu od ucha k uchu roztáhnout nedokážete. Tož tak.

     • Návštěvník napsal:

      Kámoš se vobešel bez příslušníků. Když k němu vlezli s bouchačkama, tak jednoho zadávilk, a druhej to vzdal. Je to docela mediálně známá kauza, možná, že si vzpomenete 🙂

     • Návštěvník napsal:

      cituji:

      Jistě vás to pak přestane jako policajta trápit, budete se šťastně smát: dělám práci která je mým ovečkám nahovno a ještě mě za ni platí a jak!!!! Chachacha. 😀

      Zřejmě to s náročností práce a penězi u policie ČR není tak tragické, jak píšete o pár příspěvků výše.

      Zkuste napsat alespoň dva příspěvky, které jsou konsistentní, a jeden není vyvracen druhým 🙂

 11. tata napsal:

  NEUMÍM posoudit problematiku policie jak je popisované……..jen si myslím že slušný člověk se tak bude chovat i u policie jestli to už nepůjde odejde.
  Ovšem zde je nutno nesouhlasit………s napsaným vymezením………VY JSTE TO tak dopustili…….nám je to tedy jedno my se většinou ubráníme.

  tak za prvé VY jste to dopustili………to VY zahrnuje i VÁS a dokonce ve větším dílu viny,protože to co popisujete určitě bylo i o vedoucích služeben,tím pádem tam nastavit lepší funkčnost…jen to chce víc odvahy co vyžadujete jen po druhých.

  Neumím si ale představit jak vice sem měl něco udělat…….1 oproti jiným sem necinkal…….ne z toho že bych v té době věřil komunistům ale přesně už od začátku viděl co za sajrajt začíná vyměňovávat jiný sajrajt.

  Bohužel něco se dalo udělat potom cinkaní,jak když minimálně půlka národa má HAVLA ZA BOHA,nechce přiznat že kdyby to byl co mu přisuzují,nebylo by se stalo co..se stalo………nechci říci že byl darebák ale idealista který neviděl že ty jeho kamarádi ty darebáci jsou.ON v té době měl tu moc krysaře,jenže byl idealista alkoholik,navíc mu zachutnala moc.

  Když se podíváte v těch kšeftech měli prsty vždy ty staré struktury……….u všech co v tomto statě něco znamenají na 80 procent dohledáte v příbuzenstvu vždy velké zvíře……..tady se na mě snese lavina nesouhlasu………BOHUŽEL NABÝVÁM stále větší a větší dojem že dost disidentu bylo cíleně vedeno k přebraní moci……….vždyť děti špiček disidentu nebylo tak neobvyklé vystudovaní v zahraničí.

  Havel mě v té době moc to zatrhnout,bohužel stále víc prosakují náznaky jak byli využívány ty obrovské částky na disident ke kterým měl on přístup,vtom jak pracuje kapitál už nám nikdo nemůže věšet bulíky ,myslíte že v případě Havla to bylo jiné já osobně né.JEN neumím rozhodnout jestli to byla směs naivity,pohodlnost života ,tudíž musel by riskovat že ho odstraní , jestli je klepne přes prsty nebo byl cíleně , toho účastněn

  At se naprosto třeba mílím,slyším trávu růst,tehdy se něco dalo změnit,teď už né.ZAČÍNÁ TO v každé malé visce se krade,darebáctví se vyplácí,ty co to mají potírat sou toho víceméně sou častí….je naivní si myslet že to změní volič……….ono není koho volit at z prava nebo zleva…….jen každý máme možnost menšího zla podle priorit.

  paní Řihová…….napsala jedna mafie vyžene druhou……je to pravda ale kdo ví jestli nebude horší………..podle mě to je nesprávné…….jestli VÁM HOŘÍ BARÁK………vy na to vylijete hektolitry vody……….sice požár uhasíte ale barák stejně musíte zrekonstruovat

  OVŠEM problém je v té mafii je čím vyženete jí tu druhou a že rekonstrukce potáhne zase v nedohlednu tak 8 let……teď budou jakž tak líbivé řeči,nasleduje totální výhra a další období budou sklízet.

  JSME V KRUHU absolutně nevím jak s toho jedině zázrak v podobě boha,co bude čestný a bude krysař

 12. JiB napsal:

  V čem konkrétně jsme se, podle vás Brene, měli zachovat my civilové co nesedíme v parlamentu jinak?

  A co teď s tím?

  • Bren napsal:

   Hrome, já odpovídám dosud jako anonymní, omlouvám se.

   Já vidím již jen jedinou možnost demokratickou: kroužkování při volbách. Není to běh na sto metrů, ale s tím se mělo začít před pětadvaceti lety. Vidím jedinou šanci v nastolení práva, s tím se totiž všechno ve společnosti změní. Jak konkrétně to udělat? Poklidně to nepůjde, dle mého soudu. Bude muset téct červená, protože to, co tu máme, to je svoboda jako bejk teda. Můžeme plácat co chceme a pokud na to vyděláme, jezdit kam chceme, ale svoje věci nespravujeme.

   Příklad David Rath. Vidíte, co ti darebáci melou? Oni se ničeho nebojí – a to je špatně. Až se jim budou zuby hrůzou drkotat jako drozdovi ocas, bude to v pořádku. Vidím to pořád na to, že dobře podmáznutý soudce ve spolupráci s advokáty a ožná i SZ mají v záloze jedinou malou minelku, něco jako ztracený protokol o zajištění Davida, a celý případ tím padne.

   Nejde to tady všechno jak má proto, že například:
   – v práci se nedomůžete ani toho, aby se dodržovala bezpečnost práce, technologie počínaje tím, že se má třeba věc napřed namočit, vyčistit atd. Nebo že ji má někdo fyzicky aspoň prohlédnout! Můžete se soudit, to ano, ale napřed vás vyhodí, pak musíte složit peníze na právníka, všechno zaplatit a když až někdy vyhrajete, co pak? To je právo naprosto mimo realitu.
   – politici klidně schválí, že plat za práce přesčas může zaměstnavatel dát ve smlouvě již do základního platu. Takže za třináct čistá ruka a osmnáct hrubého děláte 150 hodin za rok zadara.
   – z nezaplacených faktur platí podnikatel pořád daně, přičemž neplatiči se jen smějí se všemi svými korunovými s.r.o. čky atd.
   – když vás okradou a trestní soud konečně po třech letech určí viníka a udělí mu trest, co myslíte že soudce udělá přesto, že jste se jako poškozený přihlásil o náhradu škody? Odkáže vás na pořad práva civilního aneb opět: zaplaťte si právníka, zaplaťte soud, za pět let se dočkáte a obžalovaný musí vše zaplatit – ale nemá ani korunu. Kdo to všecko nakonec zaplatí? No zase vy, jako daňový poplatník.

   Tady právo platí pro ty, kdo na to mají čas a peníze se soudit. Což je automaticky mimo dejme tomu 90% poulace. Demokracie!

   • Návštěvník napsal:

    – politici klidně schválí, že plat za práce přesčas může zaměstnavatel dát ve smlouvě již do základního platu. Takže za třináct čistá ruka a osmnáct hrubého děláte 150 hodin za rok zadara.

    To ovšem neplatí pouze pro policii, to vyplývá ze zákoníku práce. Doporučuji si jej přečíst, když máte potřebu se neustále ohánět brilantním ovládáním zákonů.

    • Bren napsal:

     Přečtěte si to ještě jednou, pak podruhé, potřetí. Díky. Nikde nepíšu nic o služebním zákonu. Když toto politici schválili do zákoníku práce, dávno jsem u policie nebyl.
     Když najdete, že jsem někde napsal, že brilantně ovládám zákony, sežeru pocukrovaný klobouk. Díky.

     • Návštěvník napsal:

      Pravda, vy nepíšete JÁ, protože na to nemáte. Vy se schováváte za my – tedy bývalé příslušníky policie. Čím to, že mne to nepřekvapuje.

     • Bren napsal:

      Čím mě překvapuje tlápání máčky, když mě máte ukázat, kde jsem napsal vámi vymyšlené bejkoviny?

     • Návštěvník napsal:

      Naučte se počítat hlupáku. Pokud dementnujete příslušníka VB, pak jste se přihlásil k tomu, že jste byl u StB. A tu Vá, zrušili- blbý, co?

      Budete tvrdit, že v Německu se po válce nezrušilo bez náhrady Gestapo?

   • Věra Říhová napsal:

    S tím kroužkováním to také není tak jednoznačné. Nikdy nebudete mít jistotu, že jednoho gaunera nenahradíte novým. Kolikrát už se podařilo prosadit novou politickou stranu nebo dnešní ANO ? Vždycky to dopadne stejně, to je ta beznaděj voličů, o které se často píše. Jo, takže asi ta krev. Jenomže toho se v Čechách bojíme (i já) jako čert kříže, protože jak už v Čechách bývá zvykem, gauneři zalezou a nevinní to odskáčí. Zatím se opravdu pohybujeme v bludném kruhu, takže mnoho lidí vidí naději v monarchovi a ve vládě tvrdé ruky. A jak vlk jinde správně poukazuje, je to jenom nová cesta do stejného pekla.

 13. Vidlák napsal:

  Tak já už konečně chápu, proč máme v Evropě po Turecku nejvíc policajtů a není to nikde vidět… Voni všichi sedí v kancelářích a berou odměny. Takže až tu republiku jako samozvaný diktátor zaberu, tedy pardon, bude demokraticky zvolen, tak to bude jednoduché – vyhodíme dvě třetiny blbců z kanceláří a peníze dáme těm co šlapou chodníky a necháme je v klidu dělat jejich práci…

  Zkrátka nám nezbyde nic jiného, než stavět tu společnost celou od začátku…

  • stas napsal:

   podle poctu prislusniku policie na pocet osob je Cesko na patem miste v EU, pokud porovname pocet policistu v terenu a v kanclu, tak to take neni slavne, jsme zase na druhem konci tabulky. Proste vetsi cast sboru PCR jsou ouradove…… podobne to je u ACR. Ti co udrzi samopal a moč je cca 5000 osob, zbytek jsou spis vyplnovaci excelovych tabulek….. proste byrokracie a jeste k tomu nefukncni a draha par excelent….

   • zemedelec napsal:

    Správně,sice se několikrát tvrdilo,že se posílí počty příslušníků,aby jich bylo více v terénu,ale podle Vaších údajů,je to jinak.

    • Bren napsal:

     To jsou údaje od samotné policie. Tam by nevadily nějaké poměry ouřadů k dělným, tam je jediný problém v asi pětinásobné velitelské struktuře, která znemožňuje, aby jakékoliv info šlo nahoru nebo dolů a tím je umožněno darebům uprostřed dělat si co chtějí. Jeden chodí po venku a dalších pět mu říká, kolik kroků za minutu musí udělat, aby to vypadalo důstojně (ne nedělám si legraci, to už tady taky bylo) anebo jak a komu vykat a tykat atd atd.

     Jako červená nit se diskusí vine jedna věc: ano, v takovém svrabu jsou nejspíš i doktoři, učitelé atd atd. Ale jejich problémům já nerozumím, nebyl jsem tam, nevím. Jen vím, že dneska uklízečka křičí na doktora, jak má léčit její děcko… což dokumentuje, kam jsme to dotáhli.

     Ještě jedna věc všem, co to vidíme takto blbě černě: podívejte se na Švanciho, co dělá v Brně s Lužánekcým stadionem. Jak to jde, jak když nesedíme a nenaříkáme u piva, jaké věci dokážeme.

     • Návštěvník napsal:

      Uklízečka sice řvát může, ale to je asi tak vše. Mimochodem, já jsem také po panu doktorovi minulý čtvrtek požadoval, aby provedl úkony dle mého přání. Vysolil jsem za to 54 500 Kč, a mám dva kvalitní zubní implantáty od Astra-tech. Korunky budou stát dalších 22 500 Kč. To víte, kdo platí, ten objednává. Platí v hospodě i ve zdravotnictví.

   • Návštěvník napsal:

    Ano, a jedna z těch zemí před námi je Řecko, a některé další jsou poskomunistické. Jinak zapomněl jste započíst městskou a obecní policii.

 14. Franišek napsal:

  Polemizování co bylo a nebylo a jak by bylo kdyby bylo, jsou řeči stylu ,,Každý po bitvě generálem“.Faktem asi zůstane nedořešená otázka organizace policie vůbec.Všichni víme jak je problematické POUŽITÍ ZBRANĚ.To není zbran která nás má ochránit to je kus železa naprosto k ničemu.Ony argumenty o pronásledování řidiče asi moc neobstojí.Pronásledovat řidiče v husté zástavbě mezi lidma je a byla vždy PITOMOST.To nemluvím o použití zbraně.To se dnes děje na denním pořádku.Umění bylo vozidlo vytlačit s obce a tam paralizovat útočníka.Jak to ovšem dělat když nevíme kdo vozidlo řídí.Nedej Bože aby to byl cikán.Nebo se vůbec namíchat do potyčky s cikánama.To je problém vlády ,která svazuje policii.,,Co dělají cikáni to nevidíte“!Kdo se bude montovat do cikánů končí!!!Leta voláme po Zásahové jednotce – v EU KARABIRIENERI tj, Policie s právem – střílet bez vyzvání.

  • Bren napsal:

   Použití zbraně, který zákon definuje pro Policii ČR je něco, o čem se americkým policistům možná jen sní. Těm hloupým. Ti na ujíždějící auto nesmějí střílet. A američtí zákonodárci vědí dobře proč.

   To čeští policisté střílet mohou. Zákon o Policii ČR jasně ale říká, kdy policista smí nebo nesmí provést služební zákrok a jedním z jasných a stále pořád platných bodů je i to, pokud policista není k takovému zákroku vycvičen. Ke střelbě z jedoucího vozu není vycvičen jediný pořádkář ani dopravák ani kriminalista, nevím zda to cvičí zásahové jednotky. Přesto se z jedoucích aut policie střílí jako o život, fasuje se HP munice mímost FMJ, ale nikoho nebere, že každá tato střelba je skoro protizákonná. Skoro proto, že zákondárce nepoužil slova „nesmí“ střílet bez výcviku, ale „Policista nemá povinnost provést úkon nebo jiné opatření…“. Když se nic nestane, nic se neděje. Tedy policisté mohou vyvádět doslova psí kusy dokud to projde a nic se nestane. Střelba z jedoucího auta na druhé jedoucí auto je jedním a asi nejkřiklavějších z nich.

   Kdo si někdy nějakou podobnou disciplínu zkusil, třeba na vojně, dobře ví, co se asi tak dá trefit bez opakovaného drahého výcviku. Třeba chodkyně na chodníku do srdce…

   • Návštěvník napsal:

    Jistě, stalo se v roce 2001 na Mělníku před na křižovatce před Shellkou. Pro policajty je mnohem pohodlnější zastřelit neozbrojenou nezúčastněnou chodkyni, než pachatele.

    Hlavně, že JSTE vykázali činnost.

    • Bren napsal:

     Jo, objasněný trestný čin ublížení na zdraví s následkem smrti z nedbalosti, čárka za objasněnost! Člověče, střílel jste někdy z jedoucího auta? Víte jak je to nepohodlné? Nevíte? A víte jak těžké je trefit se někomu rovnou do srce, když střílet z auta neumíte? Nejde to! Fakt to nejde. Když teda budete chtít. Přesně o vás je ale můj původní článek: nic neumí, ale do všeho plácá svoje hovadiny.

     • Návštěvník napsal:

      Kdo nic neumí, a navíc má potřebu šikanovat ostatní, šel k veřejné bezpečnosti, příslušníku.

      Apropos, proč tedy střílel z jedoucího auta, když to neumí? Měl potřebu si zahrát na kovboje, že?

    • Jan napsal:

     Nevím jistě, to byla snad paní Irena Svobodová, co ji kriplfzíl zabil a nakonec, on po odchodu z fízlárny dostal víc peněz, než fízly viktimizovaná rodina poškozených.Takže vypatlané fízly nemusím.Je to veteš, navíc slizká a prolhaná.

 15. Vaclavp napsal:

  Hlavně u nás je ve státní správě kvalifikace nikomu nevadit a být průměrný. Zajímalo by mě kolik policistů na vyšších funkcích, strávilo nějaký čas někdě v civilizované cizině a to ne nějakou policejní stáží, ale jinou prací. Například v současnosti může být třeba v Austrálii 10.000 mladých Čechů. Pozval bych 5000 zpátky a dal jim platy těch vedoucích z kanceláří, který by nahradili

  • Bren napsal:

   A kdo je k té průměrnosti všechny takto vychovává? Pámbů? Co je to jiného než „hlavně nevyčnívat, zlatá střední cesta?“ 😀

   Říkám, že my, jakožto generace rodičů co přecházela komunismu do bordelu :D, jsme ve výchově děcek selhali tak, jako to nemá období v celé historii tohoto národa. Se můžeme jeden jako druhý podívat do zrcadel, abychom viděli viníky toho, v čem žijeme. Jenže dokud si nepojmenujeme důvody, dokud nebudema aktivně hledat řešení, dokud si to nepřiznáme, s ničím se nehne.

   • Jáchym napsal:

    Souhlas :-). Nedejte se. Jen třeba poznamenat, že systém je tak jak je zcela nereformovatelny. Srdeční pozdrav posílá Jáchym

 16. NavajaMM napsal:

  Ďakujem za zasvätený pohľad zvnútra. Verím, že u nás na Slovensku je to veľmi podobné. Súhlasím, že podstatná časť zodpovednosti za tento stav je na nás – voličoch, lebo volíme politikov za reči do kamier, sympatie a antipatie, a nie za výsledky.
  Na postoji Brena a niektorých diskutujúcich je vidieť, že v polícii bola vždy časť príslušníkov profesionálna a chcela robiť svoju prácu poctivo. Takže poctivý a cieľavedomý prezident policajného zboru by sa mal o koho oprieť.
  A napokon – Bren má úplnú pravdu, že politika by sa vôbec nemala pliesť do žiadnej oblasti služieb vo verejnom záujme. Nielen do polície, ale ani do armády, zdravotníctva, školstva alebo kultúry. Tieto zložky by snáď mali mať nezávislosť zakotvenú už v ústave.

  • Bren napsal:

   Obávám se ze zkušeností se slovenskými kolegy, že na Slovensku je to naprosto jinak. Specifické.

   Měli jsme na jednom oddělení chlapa, který sloužil na Moravě, ale byl Slovák. Když se zpracovávaly případy, on nikdy nic nepsal ale vždycky k tomu měl poznámky: „čo stále robíte chalani? U nás na Slovensku sa nepíše, u nás sa len bije!“ Nikdo mu moc nevěnoval pozornost.

   Pak se jednou jel doprovod jednoho vlaku fotbalových fanousů na Slovensko a na první stanici vlak zastavuje a na vedlejším nástupišti tam čtyři slovenští policajti za skandování nadšeného publika mlátí do maníka na zemi obuškama. Ten vlak jel ještě snad třicítkou, když náš Slovák vyskočil do kolejiště ven, přeběhl tu jednu kolej, vysokčil na nástupiště a začal do toho chlapa mlátit taky.

   Nikdo jsme se nesmáli, ačkoliv jsme byli naprosto otrlí. Protažené ksichty jsme měli teda fest. Šlo se napřed na sodovku a pak zaražení jaký z toho bude průšvih na místní oddělení. Když jsme tam došli, otevřeli nám dveře a hned za nima byla lavička v čekárně, k ní uvázaný za ruky a za nohy ten chlap – cikán – jeden z policajtů mu stál botou v rozkroku, obušek měl u jeho ksichtu a říká mu: tak čo, ako to bolo? Uviděl nás a říká: poďte ďalej, chalani!
   Nikdy na to nezapomenu. Výjev z jiného světa!!!! Absolutní podpora veřejnosti při jasně přehnaném zákroku. Jiný svět prostě. U nás bysme všichni byli do hodiny z uniformy venku.

   • Návštěvník napsal:

    V ČR byste rovněž měli podporu, kdyby šlo o cikána. Vy ale cikánskou pakáž chráníte, a startujete na jejich oběti. Manévry v Budějicích a Varnsdorfu jsou toho důkazem.

   • NavajaMM napsal:

    Pôsobivý obrázok 🙂
    Len sa obávam, že to je hodne rozdielne podľa okresu. Že tu fungujú tie kamarátstva s vplyvnými osobami aj s mafiou, o tom som už tiež počul. A tiež poznám niektorých poctivých policajtov, ktorí sú znechutení.

 17. Velekněz Ratata napsal:

  Poznámka trochu nespravedlivě „přes hlavu“ tématu, kterým je přeci právě PČR – vím, a mluví o tom někdo, kdo tam dělal dvacet let – jasné, přesto: Policie NENÍ základ společnosti, dokonce ani základ státu. Dokonce ani základ bezpečnosti občana (důkaz, byť krajně primitivní: „bezpečnost“ vztažená k „efektivitě“ a razantnosti práce policie pro srovnání v Rakousku a ve Státech; dalo by se rozvádět tak i onak, ale to je „vo něčom jiným“). Článek tak není myšlen, ale resumé „když už ovčani nemáte ANI kloudnou policii (a ani o ni nestojíte!!), sežere vás vlk“, by tak mohlo vyznít.

  Sebevýkonnější policejní sbor nevytrhne společnost z marasmu. Tedy pokud vůbec připouštíte možnost existence „zdravé“ policie nebo jakékoli jiné instituce v „nemocné“ společnosti; asi to nějak možné je, ale jedině „zvenčí“ – filmoví Cattani a Železný šéf nebo reálný Falcone na Sicílii, nebo policie v dobách po revolučních převratech, což radši nerozvádím, poněvadž bych se dostal třeba k čekistům, a to je taky „vo něčom jiným“. Vlastně není: zdravá policie v nemocné společnosti je potenciální sbor jakobínů, v dobrém i ve zlém. Sedm statečných: Přežili tři, Chico zůstává ve vesnici u děvčete, ten je ještě normální, a policajti-jakobíni Brynner s McQueenem musí cválat dál.

  Na druhé straně samočistící mechanismy relativně zdravé společnosti by si s ledasčíms měly poradit. Zase by to byla přehlídka toho co nefunguje, od „občanské bdělosti“ (funguje ve zmíněném Rakousku i ve Státech, pro našince občas až nechutně dobře), přes práci a autoritu jiných lokálních úřadů, přes „média“ a samotný systém vynucování práva (správně byla zmíněna justice, která se utápí ve svých vlastních problémech, atd. Včetně třeba toho, jak se k dodržování zákona staví občanův zaměstnavatel.

  Je to daleko spíš tak (a článek s tím není v rozporu, jen trochu jinak kladu důrazy), že nefunkční (nefunkční pro občana, jinak může být funkční až hanba, že) policie (od roku 1938, budiž) je jenom jeden ze symptomů toho, že společnost je už pomalu v troubě en bloc. Pokud ovšem máme „občansky nefunkční“ policii od 1938, tak to se teda zbytek společnosti prošvejkoval hluboko do XXI. století ještě celkem v pohodě. Asi že ano, ale reálný problém je, že už není kde brát. Zjevně už ani na kamuflování funkční policie. Jakákoli policie je ostatně nadstavba, je to něco, co si platí a vydržuje nikoli čítankový „daňový poplatník“ nýbrž reální „držitelé dispozičních práv“ ke společnosti a jejímu bohatství (říkávalo se tomu kdysi přiléhavě dnes sprostým slovem na „V“ a „T“, totiž vládnoucí třída). Lepší policii bez lepší společnosti mít prostě nebudeme (krom neblahého případu, kdy by policie napravovala společnost), takže ………..ale kroužkováním ve volbách ?? ANO, pokud chcete napravit VĚCI VEŘEJNÉ a vidět na vlastní oči ÚSVIT přímé demokracie:-)

  Neodpustím si ještě: Dopraváci schovaní za bukem – možná že to je i zakázané, ale praktikovalo se. Už před lety jihočeská dopravka měla pár míst, kde některá hovada předjížděla jako hovada a oni tam seděli skutečně v houští (např. na Třeboňsku u obce Mláka při výjezdu z lesa)
  a chytali to. Normálnější řidiči to nahlas chválili. Pak to přestalo, to je fakt. Těžko ale chválit tydýty, kteří v nadupaném passatu naměří na rovném širokém přehledném úseku řidiči v protisměru něco přes stovku a pak to otočí smykem na nejbližší odbočce na polňačku jako korunovaná hovada zcela bez ohledu na okolní provoz, aby chytli toho zločince a zinkasovali pokutu. Příklady jsou na youtubu. Pokud mě někdo upozorní na výskyt těchto stvoření ať v rádiu nebo probliknutím, beru to jako prostý projev sdílené solidarity vůči blbosti. Tady se možná neshodneme. Ovšem říkám pouze tolik, že blbost nepřestává být blbostí (a obrana proti blbosti nepřestává být lidsky legitimní), pokud oblékne uniformu, talár, oblek od Huga Bosse nebo revoluční kazajku.

  Další příklad, kde jsem na pochybách, jak je to míněno, je David Rath. Už mě trochu tlačí čas, takže jen stručně: soudný člověk vnitřně ani moc nepochybuje o tom, že trio hlavních obžalovaných určitě „nějak“ přikrádalo (prostý člověk ostatně ví, že „voni“ to tak nějak dělají nakonec všichni, a není ani moc daleko od pravdy, protože jak by pak jinak fungovala demokracie a hlavně stranický systém??). Úkolem orgánů ale není hrůzou rozdrkotat obviněnému zuby jako drozdovi ocas (to je dobré tak u insp. Trachty), ale usvědčit ho procesně korektním způsobem, takže hlavně mít po kupě důkazy a ne tu kupu sraček, kvůli které musí státní zástupce povídat povídánky před soudem celé dva dny, než splácá dohromady, jak mu to celé vlastně možná drží pohromadě. Pokud to už od pohledu nejde, tak prostě gauner odejde čistý-je to sice blbé, ale stává se to i v zavedenějších demokraciích. Anebo teda gulag a guantánamo, morsec hadry!!. Ostatně jaká že to je přesně výše způsobené trestnou činností obžalovaných škody u ráthiády ? Kolik že se to přihlásilo poškozených s nárokem na náhradu ? A ve stejné době nám média jedním dechem sdělují, že prý se vyplatilo jen asi o 4,5 mld. Kč víc na podporách solárníků. Kdyby se z tohohle někomu měl rozdrkotat ocas, tak podle přímé úměry se mu rozdrkotá tak, že mu ulítne a skončí na Bahamách. Vy tomu věříte??

  • Bren napsal:

   Nevěřím, mám s tím zkušenosti. Jinak s váma ve všem souhlasím. Jistě by vám prospěl půlrok u té firmy, asi byste se vyjadřoval daleko peprněji.

 18. Franišek napsal:

  Řadovému státnímu policistovi nebo městskému policajtovi zbraň může nahradit kladívko.Střílet stejně nesmí!Klepnout přes prsty může jen bílého.Pak kladívko není mačeta, kterou má jisté chráněné etnikum na pomáhání, např. při noční sklizni úrody se zahrádek,rozsekávání makovic.Policie musí být vybavena sinějšími reflektory, aby jim mohla asistovat aspoň světlem.Nejlépe hlídat jestli někdo nejde a pokud by šel, tak ho prelustrovat jestli tam má co dělat.Kladívko se také hodí na rozbíjení ořechů – nevystřelí.Na uražení zámku,rozbití okna.Případně se tím dá hodit na cíl.Nebo zatlouci okno po zloději, ovšem tady jde oto aby se zloděj nezranil.Kdyby se vrátil.Chápu že k policii můžou jen zdraví maturanti a že vyučencům středních škol je tahle práce statistů zapovězena.Proto,že by se maturanti mohli nakazit ,zájmem o práci a nebo být zastrašováni vyhrůžkami manuelní prací.Nebo se ostýchat vybírat peníze za přestupky(hrdelní zločiny) od pracujících a důchodců.Závěrem policie v ČR je postavená na hlavu – tak jako všechno.Za uváženou by také stálo posílení armády nezaměstnaných o nesmírně důležité Obecní policajty.Je doba kdy máme ampliony a bubeníky nám netřeba.

  • Velekněz Ratata napsal:

   Tak toho bych se bál. Už jako bych viděl zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku 15.000 kusů policejních kladívek typu Clifton–

  • Bren napsal:

   Amen.

 19. Franišek napsal:

  Nějaký čas jsem se zdržoval v USA.Californie ,Sarasota.Syn který se rozhodl opustit skvělou Českou republiku jenom proto, že do vedlejšího domu v Brně se nastěhoval vybraná rodinka se Spišského Podhradí.Prostě už se tady přestalo dát žít.V USA se uchytl jako majitel autoesevisu.
  Rozhodl se postavit dům ,,svépomocí“ ,trochu problém sehnat řemeslníka od A-Z.Zatím ještě nemáme problém s černochy!Ale jak se zdá časem bude.Celá Sarasota je asi rasistické město,je zde městská domobrana která dbá mravnosti ve městě.Obzvláště mládeže.Drogy,chlast,cigarety se prodávají 2 km za městem a místní šerif vidí na monitoru všechny zákazníky.Dvě auta se nesmí potkat na parkovišti před krámem.Vjez do rajonu města je monitorován – cizí auto a posádky se musi zastavit u benzínky kde jsou naskenováni.Je li to osoba hledaná nebo nežádoucí hned vyjede pomocník šerifa a bez vyzvání – střílí.S pomocníkem jedou dva s domobrany.Návštěvy všeho druhu je potřeba hlásit – šerifovi.Pokud to tak nuděláte většinou vás ohlásí soused.Pak je zátah většinou se střelbou.Neohlášená návštěva jsou považováni za zloděje.Střílet na zloděje může – každý.Na osobu která se pohybuje na vašem pozemku můžete vystřelit kdykoliv v podezdření že má zbraň.Všechny zákroky police jsou monitorovány.Maže je okresní soudce.Nadávat můžete úplně na všechno – presidenta,vládu,barevný ….jenom na policii nesmíte říci nic.USA je ve stavu policejní války.Která má mnoho dobrovolných pomocníků.Jsou zde oblasti kde se střílí ,střílí a střílí nikdo se neptá proč.Proč to uvádím.Narušená osoba jako s Uh.Brodu vlastník zbraní by v USA nebyl dlouho vlastníkem zbraní.I kdyby mu doktor 100x dal povolení. Tak šerif by mu zbraně odebral.Už jenom proto, že partnerka taky nebyla v pořádku.

 20. Skogen napsal:

  Myslím, že kdyby text nebyl sepsán tak konfrontačně, měl by potenciál daleko více oslovit. Takhle se pro podporu obrací jen na uzoučkou skupinu nevyvolených 🙂 Je možné, že podporu nepotřebuje, pak ovšem nevidím smysl. A už vůbec si nejsem jistý, zda taková provokativnost dokáže vytáhnout lidi z ulit, pokud by snad bylo cílem.

  Ale to je forma, teď obsah. Osobně se domnívám, že je to ve všech oblastech podobné, a že policie není výjimkou. Snad jen, že represivní charakter, který se pochopitelně promítá i dovnitř, celý efekt násobí. Fenoménem doby je bezectnost a nihilismus a filtry jsou na toto nastaveny. To se nezmění žádnými volbami, tady budeme především sami jako společnost muset přijít na to, že nám nestačí umlátit někoho papírem, buď že na něm něco je, anebo naopak častěji není, takže může jít k šípku.

  Asi si především budeme muset znovu napsat nějaká společenská pravidla. Nábožensky založené národy to mají relativně snadné, nám po rozbourání vědeckého materialismu a alespoň navenek jako principu přijímané meritokracie příliš mnoho nezbylo. Takže, na jakých základech bychom ten étos měli formovat?

 21. kchodl napsal:

  Naštvanosti Brena coby policajta se nedivím. Popsal to přesně. Dělal jsem pro PČR asi 10 let coby dodavatel technické věci a bylo to pořád horší, ve všech ohledech. Viděl jsem to docela zblízka, třeba na operačních odděleních. Hodně dobrých lidí odešlo po tom „vzdělanostním“ zákonu, protože opravdoví policajti s léty praxe neměli už čas a energii dodělat si nějakou falešnou školu, aby měli Bc. O výcviku, kvalitě právního vědomí, … si není třeba dělat iluze. Na policejní střelnice – tedy všude tam, kde se „pomahači-chrániči“ vyskytují – zásadně nechodím, od té doby, kdy mi jeden expert při manipulaci se zbraní málem prostřelil hlavu. Zásahovky a nadšenci jsou pochopitelně něco jiného, ti všechno umí a to že dobře. A pořád ještě u policie jsou, a je jich tam dost. Není to v lidech, ale Policie ČR jako organizace je těžce nemocná.

  Není to ojedinělá choroba: je to chybný management, na většině stupňů. Podle zákonů profesora Parkinsona. Pře-managerování (overmanaged). Zazmrděnost (ve smyslu definice D-fence). Na jednoho skutečného poldu – ať už pochůzkáře, kriminalistu, vyšetřovatele, psovoda, experta na cokoliv – připadá několik „manažerů“. Kteří, asi z nedostatku jiné činnosti, trpí mikromanažerstvím, otravují podřízené naprosto nesnesitelně a nekompetentně, bují zbytečná administrativa atd.

  Prostě moc náčelníků, málo indiánů. A nikde skutečná zodpovědnost.

  A do toho „kapitalismus“, tedy ve státem placené instituci: to má tu velkou výhodu, že firma nemůže krachnout, i když se tam dějí strašlivé věci. Outsourcing a prodej moci a výhod na všech úrovních řízení. Proč by si řadový polda dělal hlavu s nějakým tím maličkým úplatkem, když vidí, že několik jeho šéfů jede třeba v pašování cigaret, kupují evidentně předraženou a nefungující techniku, … za „pardóny“ a selektivní slepotu zázračně levně kupují pozemky, „vyhrávají“ v různých soutěžích, … pokud už přímo nedělají nějakou ostrou trestnou činnost.

  To není nic neobvyklého – absolutně stejné věci můžeme vidět v každé korporaci. U státních firem je to ještě horší: NASA měla na jednoho rakeťáka dokonce 11 parazitů. Pak není divu, že všechno stálo 30x tolik a trvalo 5x tak déle – a nakonec to nefungovalo; což je u NASA blbé, raketoplány pak totiž vybuchují. U policie to také dříve nebo později bude hodně vidět: stoupne zločinnost a počet mrtvol, na všech stranách.

  Postupně se PČR stala soběstačnou natolik, že nemusí – až na křiklavější případy – odevzdávat žádnou práci daňovým poplatníkům. Tedy kromě toho jim ulehčit na pokutách. Proběhlo několik „zeštíhlení“ PČR, výsledkem byla ještě větší tloušťka. Jakoby měli na hubnutí stejné specialisty jako moje tchýně. Mimochodem, ta si stejně jako poldové v rámci hubnutí pořídila cukrárnu. Vážně je to tak, PČR má svoje cukráře.

  Co s tím ? Starý aforismus praví, že vedení každé firmy, na všech stupních, by se mělo každých pár let postavit ke zdi a postřílet kulometem. Usekat jim hlavy, … prostě tak něco. Dokud se to ve společnosti a lidstvu obecně dělalo, tak věci fungovaly. My v moderní době to vlastně děláme také, jenom bohužel ne průběžně, ale nárazově – říká se tomu světová válka, megakrize, …

  Co se týče osobních zbraní, tak do toho nemá policie co mluvit ani o tom rozhodovat. Máme zákon a kdo je podle něj způsobilý a vyhoví všem podmínkám, má mít možnost držet a nosit palnou zbraň. Sporné případy rozhoduje soud. A ne nějaký policajt, který „má dojem, že“. Na ochranu svého života a majetku osobní zbraní má každý ústavní právo.

  Protože:
  Hallenbeck: „A policajti vám nepomůžou ?“
  Cory: „Jo, pomůžou. Až mě zabijou, tak mi udělají pitvu.“
  (Poslední skaut)
  A přesně tak to opravdu funguje.

  • kchodl napsal:

   Přes to všechno chci říct, že PČR je velmi dobrá policie, ve světovém i evropském měřítku. Chová se většinou slušně a přesně podle zákona. Neobtěžuje zbytečně a netrpí většinově nějakými fašistickými excesy. Různých frustrátů a agresivních jedinců s „šerifovským“ komplexem se průběžně zbavuje. Pořád ještě existuje policejní morálka, entuziasmus, věrnosti idejím a tak dále. Hodně lidí tam zůstává právě kvůli tomu, jinak by již dávno odešli – a většinou za lepším.
   Bohužel některé věci se popřít nedají – třeba řádění policie v civilu, bez označení, v ČB.

 22. Data Analyzeér napsal:

  Musím zatleskat autorovi. Je vidět, že je to člověk, který díky období ve kterém sloužil, tj. jak za éry SNB tak za éry PČR může srovnávat a má právo vyřknout závěry, které vyřkl. Nesouhlasím s ním sice na 100 %, ale 80 % je nesmazatelnou pravdou a tvrdou realitou. Ještě jednou – tleskám!

 23. Laco G Mlynář napsal:

  Vlku, Vlku, tys to udělal schválně, že jsi pod Brena pustil diskusi, že? Ten chlap přeci neskutečně plácá. A ty to víš a chechtáš se za dubem.

  Milý Brene, je mi Vás líto. Je mi líto každého člověka, který dospěje do stádia, kdy řekne, „Je potřeba vyměnit národ!“
  Píšete, že: Celou společnost velmi rozrušil masakr v Uherském Brodě. Nemluvte za mě, mne nerozrušil. Taková je totiž doba, takový je systém. A nezpůsobili to staré kádry KSČ v ODS jak píše jedna spoludiskutující. Ono se střílí a ještě hůř všude v těch zemích vzniklých z křesťanské tradice, co dnes spadají do NATO a vyznávají stejné hodnoty prý jako my. tedy děkuji za takové hodnoty, mě vynechte!
  Píšete, „Je tomu už deset let, co jsem řady Policie ČR opustil.“ Takže v roce 2005 a sloužil jsem 20 let, takže nastoupil k SNB v roce 1985.
  Pak ještě dodáváte:
  Policie ČR stejně jako její předchůdce SNB a předchůdce její protektorátní četnictvo, od roku nejméně 1938 programově nedělala a dosud nedělá policejní práci, ale jen a pouze politiku. SNB plnila úkoly KSČ, na všechno měla plán a ten plnila na nějaká procenta. Blaho občana a jeho klidné spaní v domově – nic takového SNB ve svých každodenních skutcích mezi lidmi v terénu neprováděla.
  Protektorát jsem nezažil, SNB ano. Jako desetiletý jsem vyrazil v zimě sám vlakem v roce 1958 na 150 kilometrový výlet za strýcem a tetou na venkov na prázdniny, z toho jsem jednou v Brně přestupoval. Bez problémů. Minulý týden jsem se ptal dcery, proč nepošle 10ti letého vnuka vlakem. Prý jsem se zbláznil, víš Ty vůbec co se ve světě děje? Tak taková byla jen namátkou a je bezpečnostní situace pro obyčejného občana tehdy a nyní. Jó on byl policejní stát, jó on se SNB nezajímal o bezpečnost občanů? Plácáte! No asi holt česká nátura něco takového potřebuje, aby desetiletí vnuci a vnučky mohli bezpečně jezdit sami vlakem na prázdniny například.
  A druhý příklad, než jsem šel do důchodu, asi před deseti lety mi pípl o půlnoci mobil, že jako narušení objektu ve firmě. Zavolal jsem na policii a vydal se do firmy. Byli jsme tam společně najednou. Jenže přijel jen jeden příslušník a ten odmítl prohledat napadený objekt. Prý musí čekat na psovoda, aby tam nejdřív pustil psa. Od té doby jsem věděl, že Pomáhat a chránit na auťácích je jenom žvást. Za minulého režimu si nepamatuji, že by někdo vykradl nějakou firmu. Jak to, že píšete, že za minulého režimu jste měli průpravu, že jste měli munici, benzín do aut a najednou to nejde?
  Prostě Brene, lidé už sto tisíc let mají stejnou DNA a stejnou mentalitu, jen chování přizpůsobují systému. Když je zkurvený, chovají se kurevsky a výsledky jsou kurevské a naopak. Ne národ je třeba změnit, to ten kurevský systém.

  • Věra Říhová napsal:

   Konečně jsem se zasmála. Za bývalého režimu žádné firmy nebyly, takže je nikdo nemohl vykrádat, byly státní a národní podniky, ve kterých se kradlo bezstarostně ve dne a ve velkém.

   • Laco G Mlynář napsal:

    Á jak říkají bratia Slováci. Trafená hus zagágala.
    Ale jděte paní Říhová, Vy o nějakých krádežích za minulého režimu ve firmách a to ve velkém víte? Můžete uvést nějaký příklad?
    Nepochybně se kradlo, stejně jako nyní a stejně jako za První republiky. DNA nezměníte.
    Ale ve velkém? Myslíte jako nyní ve stovkách milionů, nebo miliardách?
    Tak o tom nevím. Systémově to totiž nešlo. ten systém by to nedovolil a hlavně neumožnil.
    Poučte mne prosím nějakou kauzičkou. Ale hlavně nelhat, hodně pamatuju.

    • Michal napsal:

     Co třeba „semínkový“ generál Šejna nebo Stanislav Babinský? Miliardy to sice nebyly, ale systém to zjevně dovolil 🙂

     • Laco G Mlynář napsal:

      Myslíte toho agenta CIA? Tak kolik mohl s těmi semínky jetele prošmelit? 100.000? To co vyklopil USákům potom, když už po něm šla kriminálka a utekl bylo asi horší.

      To takovej ODS a disident a pravdoláskař Vondra zařídil kámošům z ProMopra 300 000 000, slovy třistamilionůkorunčeských navíc jen tak do kapsy. Kam se Šejna hrabal.
      Ještě se uvádí taky jeden ředitel AZNP, takže tři za 40 let. Žabaři.

      To takový kámoš ODS Topolánka prý miliardy atd. atd. tak to za minulého režimu nešlo ani náhodou.

     • Návštěvník napsal:

      Nešlo, protože Vy bolševici jste ukradli všechno všem, a neexistolalo rozhraní mezi veřejným a soukromým sektorem.
      Většina lidí neměla ani kuřinec, akorát Vaši političtí soukmenovci vykonávali vlastnické právo nejen úplně nad vším, ale také nad všemi.

     • Michal napsal:

      Šejna a agent CIA? Pokud jím byl už před útěkem, jak je možné, že by se v takřka dokonalém systému stal agent CIA šéfem kanceláře ministra obrany a poslancem NS? A jestli se jím stal až po útěku, tak po svém vytěžení už asi moc využitelný nebyl.
      Udělal „zásek“ cca půl milionu, což jistě není výše dosažená dnešními „umělci v oboru“, ale princip je naprosto stejný – dostal se k lizu a dojil a dojil. A stejně tak – úměrně svým možnostem – dojili i další. Pověstnými zelináři počínaje, přes různé náměstky a ředitele a tajemníky všeho možného konče. Dojili v rámci svých možností, tak nějak ušmudlaně normalizačně, Nemuselo pršet, ale kapková závlaha dokázala přinést výsledky 🙂

     • Puck napsal:

      Michale, kde jsou ti miliardáři, co si nakradli za komunismu ? Když se tak moc kradlo, přece někde musí být ? Věc se má tak, že by se z nakradených miliónů stejně nemohli radovat, nemohli by jich využít k náročnému životu. Byli by totiž nápadní a komunisté se báli jeden druhého. Jistě by se našlo dost takových, kdo by žaloval a tresty za rozkrádání soc. majetku byly pěkně vysoké. Veškeré nakradené bohatství by jim bylo naprd !

     • Návštěvník napsal:

      Pucku

      Kolik stojí Vaše děcko? Milion? Deset milionů, sto??? Za kolik byste jeej prodal? No, a bolševici vykonávali vlastnické právo nad vším a nad všemi. Dohromady tak za deset ročních HDP USa či Číny. To Vám nestačí?

     • Michal napsal:

      Pucku, vždyť píšu – úměrně možnostem :-).

     • Puck napsal:

      Návštěvníku, já nechválím režim, jen navrhuji objektivnější pohled na něj. A nesnáším neobjektivní, jednostranné hodnocení stejně, jako jednostrannou propagandu. Dnešní mainstream si s tím komunistickým nemá co vyčítat.

    • Bren napsal:

     Jeďte se podívat do vesničky jménem Gabčíkovo a všech okolních, jak tam mají všichni všechno doma vybetonované.
     Za kolik miliard nám SSSR za nadšeného jásotu vás, vlastizrádců, ukradl náš uran?
     Za kolik miliard jsme prošustrovali materiálu a další do každé holé prdele, co začala řvát něco o socialismu kdekoliv po světě aniž nám to kdo zaplatil?
     Baťovy závody a všechny ostatní podniky českých podnikatelů ukradl kdo?
     Kdo nás z desáté nejvyspělejší země světa přivedl na dnešní úroveň?
     Za bolševika se kradlo tak, že z toho přecházely oči. Postižení byli vždycky jen sem tam někteří jakože aby se vidělo, jak se s rozkradači zatočí tak nějak po bolševicku, ale všichni, kdo stavěli domek za bolševika měli 2/3 materiálu nakradeného. Špičky KSČ si braly co chtěly od okresů až po republiku. Jedna Tatra kachliček na stavbu, jedna Štrougalovi…. Vy jste sem asi spadnul z Marsu, člověče!

     • Laco G Mlynář napsal:

      Brene, umíte číst? Já jsem napsal, že se kradlo vždycky jako se kradlo za První republiky a jako se krade i ted. Jenomže teď kradou malí málo a velcí ve stovkách milionů a v miliardách. To tedy rozhodně nebylo. Můžete si lhát jak chcete.

      A když někdo z Vás oslavovatelů první republiky začne o desátém místě na světě, nezbývá než se smát. Protože to je pouze velký blud, který mimochodem co vím poprvé oznámil na Letné přihlouplým cinkačům v 89 na Letné Zeman. Lež jako věž, ještě říkal, že investujeme do školství méně než Nepál. A tací jako vy mu jen tleskali a baští mu to dodnes. Nikde v relevantních statistikách takovou lež nenajdete potvrzenu.

      Milý pane, tento stát to za 25 let dotáhl k vládnímu dluhu 1,7 bilionu Kč. Pokud by ty dluhy měl stát hned zaplatit, nebude mít ani policie, ani doktoři, ani školy rok a půl do čeho kousnout a budeme rázem v době lovců mamutů.
      To by se komunistům ani náhodou nepřihodilo.

     • Laco G Mlynář napsal:

      Jo a Baťa, Baťa, to myslíte toho staříka co onehdá umřel a byl rád v 89, že nemusel restituovat fabriku Svit, protože všude ve světě mu fabriky zkrachovaly a tak mu zůstal jen obchod na Václaváku v Praze a jeden v Montrealu, takže to byl nakonec obyčejnej handlíř, co prodával boty vyrobený čínskejma komunistama? Toho myslíte?

  • Bren napsal:

   Čtete asi něco jiného než jsem napsal. Jinak s váma ale souhlasím když si nevymýšlíte co jsem napsal.

  • Vahy napsal:

   K tomu není co dodat. Závěr lze dokumentovat níže uvedeným videm z 15.11.2014,
   kdy jsme si připomněli 25. výročí listopadu. Policie nám jasně předvedla a v praxi
   dokumentovala svou výcvičenost, organizovanost a akceschopnost. Škoda,že v
   Brodu nejednali tak aktivně. To podstatné se se odehraje asi od 20. minuty.
   Výsledek neznám. Dodám jen, že sanita přijela až po 10 minutách
   http://nwoo.rajce.idnes.cz/Vera_Reznickova_brutalne_napadena_Policii_CR

   • Vahy napsal:

    Ještě jedno video z teto akce:

    • Michal napsal:

     A co je na tom videu k vidění? Paní – kulantně řečeno kraválistku – domáhající se vjezdu do zóny, kam je vjezd zakázán. Policisté jí dvacet minut vysvětlují, že to nejde. Když ji po „kolapsu“ odvezli do nemocnice, odmítla ošetření… Jak by asi policisté dopadli, kdyby ji pustili a její fanklub, který si to všechno natáčel, by to potom zveřejnil?

    • Bren napsal:

     Přesně, místo aby ji jednou vyzvali, jednou poučili jaké mají oprávnění podle zákona o policii a co se stane když okamžitě teď auto neotočí zpět, a následně ji po neuposlechnutí výzvy vytáhli z auta na elegantní až tak zas moc nebolící páku a odvedli pryč, dohadují se tam o ničem a udělají z toho celého kovbojku jako bejk. Podělaní úplně ze všeho.

 24. Paul Durham napsal:

  Připojuji se k potlesku ve stoje.

 25. Milda napsal:

  Spolecnost tento dobre napsany prispevek nepochopi.Na 90% s nim souhlasim a pointu jsem pochopil.Slouzim od r.1990 a tez brzo odejdu. Prace me bavi,ale system je zoufaly a vedeni nic nezajima. Od roku 1990 to jde spis stale dolu. Jiskra nastala po vstupu Lessyho,ale toho rychle zlikvidovali. Jde to od shora a smrdi to cim dal vic. Co lidi zvolili,to jim necht je doprano

 26. Věra Říhová napsal:

  Také já chci Brenovi poděkovat za podnětný článek, i když mě nadzvedl ze židle, ale to jenom ukazuje, že má svou cenu. Já si myslím, že alespoň částečnou nápravu policie by pomohlo uskutečnit, pokud by policisté (aspoň bývalí) opravdu mluvili hodně nahlas a psali a psali a psali. Pouze neutuchajícím zveřejňováním bordelu lze apelovat na politiky, aby s tím něco udělali. Teprve tehdy, když si občané uvědomí, že jsou ohroženi nejenom psychopaty a jinými gaunery, ale také omezenými schopnostmi policie, začnou být aktivnější. Často se do médií dostávají případy, kdy si občan sám chytí zloděje a pak je rád, že ho za to nezavřou, nebo dokonce zavřou toho, kdo se účinně brání. Proti absenci práva lidé brojí, ale Bren má pravdu v tom, že nápravu musíme od politiků požadovat. Třeba na předvolebním diskuzích. nebo na sociálních sítích.

  • Bren napsal:

   Tak tak! Ještě by bylo dobré, kdyby se právo učilo už na základní škole.

   • Věra Říhová napsal:

    Tak tak. Já znám dost lidí, kteří si policii představují podle českých seriálů v poslední době hojně vysílaných. To jsou ti, co se dnes diví, jak to je možné, že to v U.Brodě nefungovalo a budou věřit, že je chyba v dojezdu zásahovky. A to přeci ministr řeší, takže kde je problém.

  • hoplinka napsal:

   Paní Říhová, na předvolebních diskuzích vám politici slíbí cokoliv. Modré z nebe, například. Funkční polcii, zdravotnictví, školství – to je ze stejné kategorie. Po volbách se rychle zajede do starých kolejí. Musíme požadovat od politiků… hm. Nějak si to v praxi nedokážu představit, to požadování. Problémem tohoto státu je „slušná mlčící většina“. Tím pádem je víc vidět i slyšet ta „neslušná menšina“. Myslím, že obecenstvo si uvědomuje, že je na ráně, akorát neví, co s tím dělat. Policie nekoná podle představ občana – jedno, zda nemá prostředky, lidi nebo vědoma si následků svého konání, ve finále to vyjde nastejno. Občan, nespokojen a cítíc se ohrožen na životě, jednou za čtyři roky se svěří se svými obavami politikovi, kterého nezajímá občan, ale to, jestli zasedne u koryta a v zájmu toho mu slíbí, že tedy i na tu policii si posvítí. A zde se kruh uzavírá. Já nevím, jak Vám, ale mně se zdá, že tudy cesta nevede.
   Brenův příspěvek asi popisuje realitu, kterou já posoudit neumím, protože vidím jen ten výsledek. A není mi z něj dobře, i kdyby to měla být pravda jen z poloviny. Diskuze někde nahoře o platech mě celkem zarazila – nevím, jestli policajt bere hodně nebo málo, jen si říkám, za kolik bych byla ochotná riskovat v práci svůj kejhák… Dvacka měsíčně rubá nebo čistá, u mně by to bylo „furt málo“…

 27. Alfík napsal:

  Vážení, nezamyslel se někdo nad tím, že tady jde evidentně o úmysl. Ti parchanti, co to řídí, jednoznačně jedou podle něčích not.

 28. Bren napsal:

  No a máme tady TV Znova a policejní špičky s ministrem vnitra, kteří situaci „řeší“. Nebo si dělají z Vačic srandu? Tak se na to podívejme:

  Napřed se probírá, jak dlouho že zásahovce trvá dojezd do Uherského Brodu. Připomínám, že bylo hezké počasí a z Brna do Brodu vede krásná nová silnice.

  Připomínám, že rozmístění zásahovek ani dojezdové časy nejsou pro policejní špičky ničím novým.

  Připomínám, že ty skety ohvězdičkované neřeknou ani jednou, že tohle všechno je dávno známé a že dojezdy jinam v jiných místech republiky, zejména v horách, jsou proti nějakému Uherskému Brodu naprosto tragické.

  Připomínám, že všechny ty kecy novinářů a politiků o vrtulnících mají jednu podstatnou vadu: letové počasí je u nás asi jen ve dvou třetinách dní. Co pak? Počkejte, až vyjde sluníčko, zalezte někde v konťasu na dno a najděte si tam nějaký gáblík?

  Vrtulníky, které máme, neunesou více než šest plně vyzbrojených mužů. Těch dvěstě dní letovéhé počasí – takže zase nic.

  Zásahovka je až to poslední, co se má v celé kauze řešit. První je na řadě obvodní oddělení Policie ČR. Přes různé sluníčkáře a svobodymyslné názory nicnechápajících a hlavně za nic nezodpovídajících civlistů – advokátů chudých (jako kdyby se jich to týkalo) i zde na diskusi, je územář pořádkové služby první osobou, která odpovídá za bezpečnost ve svém rajónu a musí mít vzhledem ke své osobní znalosti nutně slovo k tomu, zda se někomu vydá či nevydá střelná zbraň.

  Nebo ani nemusí, nemá a máte co chcete. Jak prosté.

  Na zbraň nemá nikdo žádný automatický právní nárok, na zbrojní průkaz taky ne. Zbrojní průkaz se nevydává ne že na základě rozhodnutí „nějakého“ policajta, ale nějakému nebezpečnému ušňupovi. Svobodymyslné názory mnohdy končí pod zcela svéprávním jednáním jiné osoby neberoucí pranic ohled na chytrosti dalšího nespolehlivého vyšinutce. Svoboda každého jednoho končí přesně tam, kde začíná svoboda kohokoliv jiného.

  Jenže on ten územář žádnou pravomoc zatrhnout vydání zbrojního průkazu bláznovi nemá. Mají ji lidé, kterým je zcela putna, co se stane po jejich špatném rozhodnutí a kteří nebudou ani postiženi za to, že napomohli svou nedbalostí, leností či čím k tragédii. Obvodní lapiduch nepojede takového blázna pacifikovat jako první. Vyjet musí obvodní oddělení. Nevycvičení mladíčci plní adrenalinu neschopní zbraň v tom svém roztřesení ani odjistit. Tady na tomto úseku se ale nic neřeší a řešit nebude.

  Policejní prezident dnes přišel ještě s tím, aby se lidi podívali, v jakém stavu má policie auta.
  K tomu jedna ironická poznámka: kdyby se ze služebních aut celá desetiletí nerozkrádaly ve služebních dílnách nové součástky pro svoje rodiny, známé, známé známých atd atd. byla by ta auta možná dobrá. Ale ani tak by pořád situaci neřešila.

  Přičina tohohle průšvihu byla zanedbání povinnosti obvodního lékaře, zbytek už bylo jen řetězení zákonitých událostí. Obvodní lapiduch prostě neprovedl úkon srovnatelný třeba s tím, že zedník si před omítáním stěny nezměří, jak je podklad rovný.

  Pak nastal klasický policejní sběr hovínek po nemocném ani ne pachateli, (pokud bude chybět příčetnost) stotisícové náklady na šetření, výjezd… ale aby se zadarmo, jasně a rychle znemožnilo vydávat kdejakému ušňupovi zbrojní průkaz, to už ne. Bude se řvát cosi o svobodách – a furt dokola. Do všeho žvaní kdejaký ukřičenec, který za nic nezodpovídá a nic nebude muset řešit.

  Policie i politici, novináře vynechám, si dělají z neznalé veřejnosti prostě zadel. Než problém vyšumí, budou říkat co a jak se udělá a novináři si prostě za chvíli najdou jinou senzaci a už nikdy nikoho nenapadne se v tom hrabat a všechno zůstane při starém. Třeba se nic už nestane. A za dveřmi, až je nikdo nevidí: muhehéééé, prdíme na vás, Vačice!!! Neměli jste zvonit těmi klíči. To jsem taky často slýchával od vedení.

 29. jezevec napsal:

  mizerný policajt, který pomlouvá své kolegy i sám sebe, a viní z toho celou společnost – na mně teda žádný dojem nedělá. já se snažím dělat pořádně svoji práci, i když na ní nezávisí tolik osudů jako na té policejní – a totéž očekávám i od policajtů. zejména od těch, kteří jsou schopni si neblahé okolnosti uvědomit a analyzovat.
  panu brenovi přeju, aby, až mu bude hořet barák nad hlavou, nebo praskat cévka – aby mu z řad té hloupé veřejnosti přišel na pomoc daleko svědomitější hasič, nebo inteligentnější lékař. kdyby všichni srali na všechno tak jako bren na svou bývalou práci, vedlo by se všem hůře. naštěstí tomu tak není.

  • Laco G Mlynář napsal:

   Jo, jo a aby měl jeden jako druhý na benzín a na výplatu. V tomto slavném zadluženém pravdoláskařském státě. To jste to Brene dovedli za 25 let, leda k bankrotu. Jenže vy nic, vy jen muzikant.

  • Michal napsal:

   Vyhoření se tomu říká, přímo učebnicový příklad…

 30. Antonie napsal:

  Společnost to tak chce? Nechce.
  Nemůžeme přece chtít, aby společnost určovala a vymezovala pravidla odborníkům. Jenže pravidla určuje tržní mechanismus a nepořádek je ve všech oblastech společenského života, zdevastované je všechno, nefunguje nic.
  Všechny vládnoucí politicko-ideologické systémy, byly a jsou totalitní proto, že nevolily skutečné hodnoty ale stranické zájmy. Příčinou toho všichni jsme stejní, stejně zlí, jedni proti druhým. Ti vlevo proti těm vpravo a ti vpravo proti těm vlevo. A stejně tak v náboženství, křesťané proti muslimům, muslimové proti křesťanům. A bílí proti černým a černí proti bílým a VŠICHNI PROTI VŠEM PROSAZUJÍ JEN SEBE. Nový, nastávající řád nemůže být znovu postaven na konkurenci stran. V tomto chaosu by i přímá demokracie byla stejnou anebo ještě větší katastrofou, než ta zastupitelská, zatímco každý vládnoucí systém postavený na opravdových hodnotách by byl přijatelný. Bez zákonných ustanovení hodnot k životu bezpodmínečně nutných, by demokratická vláda lidu, s jeho maximální účastí na politických rozhodnutích byla tím nejhorším, co by nás mohlo potkat. Nutné bude sjednotit se, domluvit se, vytvořit jedno veliké hnutí všech lidí dobré vůle, kteří už toho nepořádku máme akorát tak dost, ve volbách zvítězit a uzákonit spravedlivě práva a povinnosti pro všechny stejně. Je čas oddělit pravdu od lži a jednohlasně uzákonit na všechny stejný metr. Pak dostačujícím tlakem každého člověka na svém místě, vzdělaného i nevzdělaného, bohatého i chudého, bude jeho vlastní svědomí. A co nezvládne svědomí, to ať napraví podle spravedlivých zákonů policie a justice.

 31. Vaclavp napsal:

  V jednom s Brenem nesouhlasim, Langer byl sice mladej a možná trochu arogantní, ale ve srovnáním s hodným strejdou Chovancem, který je tak nějak jako my všichni z lidu, nad nikoho se nevyvyšuje, podrazí koho může jako Haška u Zemana atd. Je to vlastně stejné jako příběh celé společnosti, sebevědomá a arogantní ODS nám vadila, tak budeme všichni brát stejně a budeme stejný, pokud se někdo bude lišit, tak to zanalyzuje Babišovo FAU nebo Chovancovo útvary. A za padesát let si nás koupí Čínani.

  • Michal napsal:

   Jistě, mladej byl, „trochu“ arogantní taky 🙂
   Taky začal Vladimíru Špidlovi říkat „paranoidní autista“ a kdysi v předvolební Zlaté mříži na Nově krásně s úsměvem zpíval. Skoro vždycky se při rozhovoru nezapomněl podívat do kamery a usměvavě vyzvat vládu, aby odstoupila 🙂
   Ten úlet s jasnovidkou a teroristickou hrozbou připomínat nebudeme; řeči o tom, jak si na ministerstvu a v policii uchoval vliv i dlouho po odchodu, to jsou určitě jen pomluvy. Zakázku na prní prádla za 54 milionů získal jeho známý takřka proti Langrově vůli a přezdívka „Íčko“, no tak to je nejspíš výmysl kdovíkoho.

 32. tata napsal:

  ze by tady voněla kyselá třešen…….nemáte ten dojem………..ale panu domacimu radost neuděláme…přiliš osobních utoků

Komentáře nejsou povoleny.