Přikyvování fašistickým heslům je výrazem ekonomické a sociální úzkosti


napsal Leo K.

Nedávno jsem v diskusi k článku Zdeňka Rajchla upozornil diskutujícího pod nikem Oponent na jeho nacistický slovník. Vzápětí jsem se podivil, když jeden z diskutujících diváků v televizním pořadu Máte slovo – o Ukrajině – prohlásil, že Rusko je fašistické, že v Rusku je fašismus a nikdo se neozval. Časté používání slov fašisté, fašistické, úplně stírá skutečnost, že ti jež je pronášejí vůbec nic o fašismu či nacismu nevědí. No tohle?! Řeknou mnozí čtenáři jak to, že nic o tom nevíme, fašismem je přece každé násilí. Není.

Mluvím-li tady o fašismu, mám na mysli i nacismus jako jeho nejextrémnější verzi. Od klasického (Mussoliniho) fašismu se liší pouze prioritním důrazem na rasu, kde je národ odvozen od příslušnosti k rase. Další rozdíly – jako například, že se mytologie fašismu se odvozuje od tradic Římského impéria, kdežto nacismus od mytologie starých Germánů – jsou nepodstatné.

Fašismus potažmo nacismus je sofistikovanou ideologií, která se tváří jako řešení novodobých společenských a sociálních problémů. Má na to jednoduchý recept. Vystavit stopku (červenou kartu?) liberalismu a pluralismu (a tím i demokracii co by „žvanírně“ neschopné akce) a začít stavět na pojmu národ a přímá akce. Právě odmítnutí liberalismu a demokracie dává možnost fašismu spojit nespojitelné. Nacionalismus a radikální socialismus.

S tou radikalitou to však zase tolik nepřeháněli. Fašismus se nestaví proti soukromému vlastnictví výrobních prostředků; tedy za předpokladu, že tyto výrobní prostředky budou sloužit kolektivnímu prospěchu. Konkurenční prostředí volného trhu je přípustné v lokálním rozměru, avšak v makroekonomickém měřítku vládne zájem státu reprezentovaný korporací zástupců majitele, fašistických odborů a vůdce.

Maskovaný fašismus si vybírá prvky ze zdánlivě neutrálních tvrzení, například že jednota národa z roku 89 se rozložila, že Čechům se děje újma (z Bruselu, Ruska, Ameriky…) a na jakoby tradičních levicových tématech ukazuje „prohnilost“ demokracie. Zdůrazňuje propastnou krizi hodnot, tradičním způsobem neřešitelnou, že národ je obětí ač by měly být povinnosti státu vůči národu nadřazeny všemu ostatnímu. To už dle fašismu ospravedlňuje jakýkoli postup proti tomu, co mu nejvíce škodí. Proti individualistickému liberalismu, proti třídním konfliktům a samozřejmě proti přílivu imigrantů. „Povstaň národe! Budou se rozdávat vidle, aby bylo možno vyházet ty, co jsou tam dnes.“ Je důležité, aby se moci ujali přirození vůdcové. Zkrátka ač fašismus oslavuje hodnoty, které jsou rudimentem kmenových vztahů a uspořádání předvěkých společností, tváří se moderně. Kult síly a kult mládí zdůrazňuje soutěž jako hlavního motor lidského a společenského vývoje a poukazuje na to, že neúspěšným lidem nemá smysl pomáhat protože se tím sociální problémy jenom zhoršují. (Vzpomínáte na Drábka?)

Odtud již není daleko k fašistické eugenice, která tvrdí, že dobročinnost a sociální péče udržují naživu méně schopné a tak jim umožňují, aby se dále množili. Protože lidské schopnosti jsou přísně dědičné, dochází tak ke zhoršení kvality lidské populace. Typickým rysem fašistických ideologií jsou zejména rovnostářský kolektivismus, autoritativní a vůdcovský princip, potlačená nebo neexistující pluralita. Dále potlačená nebo neexistující svoboda projevu, shromažďování a spolčování. Hlavně však vypjatý nacionalismus (vyvolený národ), militarismus, kult modernity, mládí a síly jakož i silná ekonomická role státu chápaného přes veřejnoprávní korporace (něco jako Tripartita). Fašistické tendence v myšlení jsou přitažlivé svými jednoduchými a všem srozumitelnými řešeními. Velkou roli hraje také to, že klasická levice v boji o politické body opustila řadu velkých témat, která si vzápětí přivlastnily strany s fašistickým nátěrem.

Typickým příkladem je globalizace, ze které těží jednotky procent populace na úkor zbylých 90 % daňových poplatníků. Fašisté jsou v tomto politickém ovzduší poslední silou, která promlouvá k těm zranitelným jako k obětem systémových mechanismů a která jim nabízí řešení.

Chudí a nekvalifikovaní imigranti, jedna z nejviditelnějších obětí globalizace, se v očích nejpotřebnějších Evropanů stávají konkurenty, jejichž pozici vnímají, navíc na rozdíl od té svojí, jako neoprávněnou. Na jedné se říká, že chudí Evropané se musí obejít bez sociálního státu, na druhé straně se ale teď říká, že musíme posílit sociální stát tak, aby se postaral o statisíce uprchlíků. Slavoj Žižek v jednom projevu připoměl patnáct let starý kongres francouzské Národní fronty, jejíž zakladatel Jean-Marie Le Pen v jednu chvíli pozval na pódium Alžířana, Afričana a Žida, objal je a prohlásil: „Jsou to stejně velcí Francouzi jako já – skutečným nepřítelem naší totožnosti jsou představitelé velkého nadnárodního kapitálu, kteří ignorují svou povinnost vůči Francii!“ Tady byl v původním rozvrhu mého článku místo J.M. Le Pena tuzemský politik. Pak jsem si to rozmyslel, protože tím činem bych nastavoval vlkovu kůži místo své. Kromě toho doufám, že tento nedlouhý spíše štěk než článek alespoň trochu pomůže při orientaci v dnešní nelehké době. Jak říkají Němci: „Wissen schützt, Ignoranz gefährdet“ Přesto bych rád jednoho tuzemského politika citoval:

„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“

Byl to T. G. Masaryk.

Vlk: otevírám diskusi!

Příspěvek byl publikován v rubrice Země Lea K. se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

171 reakcí na Přikyvování fašistickým heslům je výrazem ekonomické a sociální úzkosti

 1. Kirk napsal:

  Když si to pro sebe shrnu:
  otrokářství = genocida
  feudalismus = genocida
  fašismus/nacismus = genocida
  komunismus/socialismus = genocida
  demokracie = (tak, a teď vážně nevím)

  • Targus napsal:

   Teď by bylo dobré si tu demošku přesně definovat.
   Obávám se, že i při nejlepší vůli do takové definice dnešní tristní stav věcí veřejných prostě nenacpete.

   • Řezníček z Brna napsal:

    Demokracie je pouze slušné slovo pro kapitalismus (G. Orwel ve své knize Hold Katalánsku).

  • juvel napsal:

   Dovolil bych si Vás poopravit:
   otrokářství = realita
   feudalismus = realita
   fašismus = realita
   komunismus = utopie
   demokracie = utopie

  • Laco G. Mlynář napsal:

   V těch rovnicích vám ještě schází:

   kapitalismus = supergenocidy

   a ještě:

   protože tzv. buržoazní demokracie je pro kapitalismus, tak ergo platí:

   demokracie = supergenocidy

   POZOR, DEMOKRACIE BYLY RŮZNÉ, nejrozšířenější je ta buržoazní, kdy si většinu kupuje navždy buržoazie, i když je v menšíně co do počtu členů v rámci společnosti. Pokud tomu nerozumíte, tak viz, příklad babišovský Koblihostán.

 2. milan napsal:

  Potřebný text. Diskuse o fašismu a nacismu v Čechách opravdu chybí. A obě slova se požívají jako většinou nadávky. Mám k textu dvě připomínky:
  1) Myslím, že bychom měli výrazněji spojovat fašismus a nacismus s ekonomikou. Nestačí vypořádat se s tím větou: „Fašismus se nestaví proti soukromému vlastnictví výrobních prostředků.“ Ta vazba je tam podstatně silnější. Ani Mussolini, ani Hitler nikdy nezvyšovali daně VELKOPRŮMYSLU. Korporativismus fašistického státu je naprosto klíčový. Dělníci jsou jako včely, které pracují pro úl. A pokud pracují, požívají i přiměřené ochrany.
  2) Nacionalismus a rasismus není pro FAŠISMUS dominantní, vlastenectví bylo pouze vítaným pomocníkem, ale nebylo základní součástí konstrukce. Mussolini měl ve svém hnutí i členy jiných národností včetně Židů. Vylučován byl zpočátku v Itálii jen ten, kdo vystupoval proti korporativismu, a tedy i hierarchické struktuře. Naproti tomu Hitlerův nacismus odpočátku stavěl na vylučování jiných – jiná politika, jiná barva pleti, jiný původ – to vše bylo už v základu celé stavby systému.
  3) Tendenci k fašizaci společnosti dnes podle mne vidíme všude, kde se národní kapitál brání nadnárodnímu. Tendence k nacifikaci je výjimečná – tam musí existovat souhra více faktorů. Kyjev je takový případ.

  • Leo K napsal:

   Ano. Mussoliniho fašismus nebyl limitován rasou. Ale nacionálně byl vyhraněný. Co Ital, to dědic Římské říše! Vždyť i ten název – fasces – byl z říšské tradidice. Svazek jilmových prutů se zaseknutou sekerou. Mimochodem víte, že tenhle pojem je úplně běžný třeba v účetnictví? Říká se: podej mi ten fascikl. A ta priorita národa staví právě na tom, že národ je ve fašistické ideologii obětí. A proto je mu třeba zvyšovat hrdost. A to se děje slovníkem sociálního darwinismu. Úspěšní a neúspěšní – to jsou první příznaky hnědnutí populace. Ještě poznámku ke kapitálu. Kapitál je nadnárodní tak nějak z podstaty – rozumějme – finanční kapitál. Něco jako národní kapitál lze vytvářet jenom omezeně a na omezenou dobu asi by se dal citovat přístup Jižní Koreje. Ale fakt je, že dnešní doba není (naštěstí) ještě doba postdemokratická, ale dobou zdivočelého kapitálu. Ale zpátky k fašismu.Ten fašistický mýtus národa je takřka posvátný a tam se objevují právě ty kmenové tradice. V tvých žilách koluje krev Římanů! (německá krev atd). A deficit demokracie se projevil: zrušením plurality a následně zrušením politických stran. V Itálii byl zrušen i parlament – vše rozhodovaly korporace. Ve Velkoněmecké Říši parlament sice zůstal, ale byl marginalizován. Vše rozhodoval Vůdce.

   • nelodo napsal:

    Jenom malá historická vsuvka. Viděl jsem několikadílný dokument zaměřený na populaci antického Říma, kde autoři tvrdili, že nová krev se do Říma získávala ze značné části právě asimilací propuštěných otroků, za podmínek dostatečné komunikace v úřední řeči a loajalitě náboženské a politické. Tato historická zkušenost by se mohlo odrazit i v postoji italského fašismu k rase.

    • Pepa Sláma napsal:

     Ano, a podobné to bylo i u španělského a portugalského fašismu. Starý Řím byl stavěn na občanském, nikoliv rasovém principu. Ostatně, ani to jinak nešlo, neboť Apeninský poloostrov obývalo více etnik. Dnešní Italové vznikli míšením Italiků, Galů a Řeků s pozdějšími „náplavami“ Germánů, Arabů, Španělů a Albánců.

     • Leo K napsal:

      No ano. Ale nepleťte antický Řím s Musoliniho fašismem. On si ten Řím mytizoval. Ostatně i železný prsten Římského občana mu i v té antice dodával elitářskou váhu.

   • Dusan napsal:

    „A deficit demokracie se projevil: zrušením plurality a následně zrušením politických stran.“ – popularita názorov v demokracii je po podstate nezmysel. (Dualita/pluralita je nezmysel)
    Aj Hitler sa dostal k moci demokraticky.

    Vlastenectvo je dôležitá ochrana spoločnosti pred cudzím fašizmom (národ = geneticky príbuzný ľudia s rovnakými alebo podobnými predstavami o živote ktorého súčasťou je aj jazyk ako jeden zo systémov autoriadenia). Ak niekto „vytŕča z radu“ v SPRAVODLIVEJ spoločnosti (nehovorím národu pretože pred neviem koľkými generáciami boli naši predkovia spoločný pre „nemcov“ R1b a „slovanov“ R1a a tak ďalej) musí byť zo spoločnosti vylúčený t.j. zločinec. Pri nacionalizme platí naši sú všetci dobrý a to aj psychopati.

    „Ještě poznámku ke kapitálu. Kapitál je nadnárodní tak nějak z podstaty – rozumějme – finanční kapitál“
    – platí v prípade že je inštalovaná liberálna „nezávislá“ národná banka kde emitácia nového obeživa je závislá na globálne uznanej banke ktorú riadi nadnárodný kapitál
    Neviem či len v tomto prípade to platí, ale poznáte skratku FED ?

    • Leo K napsal:

     Pluralita (nikoliv popularita) je možnost dosažení cíle vícero než jedním postupem. Pluralita názorů je neodmyslitelnou vlastností demokracie.
     Nacionálnost a vlastenectví jsou pojmy, které se obsahově liší. Nacionalista prezentuje svoji národnost jako prestižní znak, vlastenec, jako tradici předků
     Finanční kapitál. Mám na mysli něco jiného – na příklad Blackstone Group LP je americká nadnárodní společnost,je to největší firma na světě která se zabývá investičním bankovnictvím, alternativní správou majetku a finančními službami. Ke konci roku 2014 obhospodařovala kapitál v hodnotě 284 miliard dolarů. Je známa také jako společnost, která vyplácí nejvyšší ohodnocení práce. Předsedovi představenstva Stephen A. Schwarzmanovi roce 2006 398,3 milionů dolarů, v roce 2007 350 milionů v roce 2008 to bylo dokonce 702 milionů dolarů.

     • Dusan napsal:

      „Pluralita (nikoliv popularita)“ – Som sa pomýlil.
      Aký myslíš že je teraz cieľ v súčasnej liberálnej demokracii? To že nieje zjavný cieľ neznamená že ešte neexistuje cieľ konania spoločnosti.
      „vlastenec, jako tradici předků“ – v plnej informácii znamená to čo som napísal. Tradícia/kultúra predkov (samoriadenie spoločnosti) slúži na ochranu prežitia rodu t.j. nás.

      Finanční kapitál + Blackstone Group LP- si FASCI-novaný? Si si istý že ťa nedostala temná strana? Myslíš že tá spoločnosť KONá/riadi mravne keď jej ide o zisk (v súlade s liberálnym kapitalizmom)?

 3. Gerd napsal:

  Přesné, fašismus má jediný správný názor (pochopitelně vládnoucí skupiny osob). V dnešní době je tím nebezpečnější, že šíření myšlenek fašismu a bránění demokratické diskuzi nebo nesouhlasným názotům vydává za obranu demokracie proti šíření totalitní propagandy.
  Fašismus se dnes představuje jako ryzí demokrat, ale bez možnosti demokraticky říkat jiný názor. A podle toho dnes fašisty poznáme, všechny chtějí zglajchšaltovat do jednoho jediného myšlenkového proudu.
  Také fašisté jsou vypjatí fanatici, nezbytně chtějí přesvědčovat ostatní o své jediné pravdě. Totalitní ideologie fašismus, nacismus i komunismus se vždy chovají k odlišným názorům stejně, urputně je potírají.
  Fašismus je pro vládnoucí politiky výhodný, voliči se chovají jako armáda. Vůdce zavelí a všichni si na povel myslí totéž. Maximálně jsou povoleny drobné nepodstatné odchylky.
  Největším nebezpečím demokracie je, že fašismus se navenek vydává za ochranu demokracie, lidských práv a svobod. Lze rozlišit od skutečných demokratů, příznakem fašisty je fanatismus a netolerance k jiným názorům.

 4. MP napsal:

  Tragedií je že se toto dnes uměle pěstuje a udržuje a v případě potřeby lze použít, tak jako např. na Ukrajině. Před Ukrajinou byli často viděné odsouzení různých rasistických, neo nacistických akci, dnes jakoby tento problém už přestal existovat, někteří „demokraté“ omlouvají např.nácky z Azovu, tím že je to vlastně jen taková parta romantiků a vlastně to ani nejsou žádní fašisti..

 5. Zdeněk Rajchl napsal:

  Komunismus nemá nic společného s genocidou a nebo s totalitou. I to svědčí o neznalosti tohoto systému. Současná propaganda zcela záměrně podsouvá lidem a hlavně mladým, že komunismus tady byl a je roven fašismu. Totální nesmysl. Protože jedním ze dvou hlavních znaků komunismu je jeho beztřídní charakter. V komunismu nevládnou politické strany, tedy ani komunisté. Komunistické strany tento systém pouze pojmenovali, protože jako jediné ho měli v programu. A druhým prvkem, který ho charakterizuje je prvek ekonomický. Zadarmo pracuješ, zadarmo získáváš. V komunismu neexistuje finanční sektor. Tento ekonomický systém se řídí zákony potřeby a možností pro celou společnost. Nevládnou zde zákony zisku pro bohaté jednotlivce. Ve výrobní oblasti zde neexistuje soukromý sektor. Platí zde pracovní povinnost. Je to logické bez práce nejsou koláče a kdo nepracuje je příživník. Bez vytváření hodnot by nemohl žádný systém fungovat ani ten současný. Komunismus i socialismus plnohodnotně řeší nezaměstnanost . Ta tady neexistuje. Dovolte mi dát jednoduchý příklad jak funguje kapitalistická firma, nyní si vymyslím například výrobu bot a rozdíl jak funguje komunistický závod ve stejném oboru. Kapitalistická firma musí vést účetnictví a při nadbytku obuvi na trhu musí snižovat náklady, aby neztratila zisk. Většinou propouštěním lidí. Nejsem samozřejmě ekonom tak mi promiňte..Ve stejné posici komunistický podnik. nevede žádné účetnictví. Neexistují peníze. To znamená že mu odpadají náklady na vedení finanční správy a na mzdy zaměstnanců, kteří pracují zadarmo (Jak legrační myšlenka, že? Vidím úsměvy na Vašich tvářích.) V případě nadbytku obuvi na trhu podnik pošle své zaměstnance na určitou dobu prostě domů. Nic se neděje. Lidé nemusí mít strach, že nebudou mít na zaplacení nájemného, domácnosti a nebo na potraviny. Vše je dostupné zadarmo podle potřeby. Z kapitalismu do komunismu se však nedá okamžitě přeskočit. To ani revolučně. Je zde jeden hlavní problém. Ten problém je lidský charakter člověka. Jaké lidi vychovává kapitalismus? Individualisty co mají velká ramena a neberou si ve své honbě za penězi žádné servítky. Utlačují slabé. Peníze lidem podsouvá jako modlu. Jedni se v nich doslova topí a druzí žijí ve strachu o zítřek, protože je nemají. Proto je zde nutný přechodný model a ten se nazývá socialismus. Jeho úlohou měla být výchova lidí k solidaritě mezi sebou a v maximálně možné míře vytlačit takové vlastnosti jako je sobectví, mamon a chamtivost. Vždy se najdou lidé, kterým se nebude chtít pracovat a budou si přát žít z práce druhých. Takové lidi komunismus nepotřebuje. Dalo by se psát dlouho, ale na to jeden diskuzní příspěvek nestačí.

  • Michal napsal:

   „Takové lidi komunismus nepotřebuje“ – A co s nimi udělá? Převychová? Přetaví? 🙂

   • Zdeněk Rajchl napsal:

    Možná jsem postavil větu trochu špatně ale jaké řešení by jste navrhl Vy? Ono lidi chytat za slovíčka je jednodušší než přijít s vlastním návrhem. Děkuji

    • Jan Čermák napsal:

     Vtip je ten pane Rajchl, že se to už zkoušelo. A prokazatelně to nefunguje. Druhý den po vyhlášení komunismu lidi všechno ukradnou a je po ptákách. Vysvětluje to dole pan Vidlák, že co jsme slezli ze stromů….jsme prostě nějací, potomci opic a naše vlastnosti jsou nám dány.
     On ten socialismus byl takovým ústupem k realitě, spíš než přechodným stavem, a za fasádou ideologických žvástů zuřilo sobectví, mamon a chamtivost….

    • Michal napsal:

     Pane Rajchle, to není chytání za slovíčko, Pokud o někom napíšete, že ho nepotřebujete, je otázka „co s nimi?“ naprosto oprávněná. A paralela se Skřivánky na niti „Ty taky přetavíme, na novýho člověka“ se sama nabízí.
     A jestli mám nějaký vlastní návrh? Naprosto si vystačím se zde zmiňovaným Masarykovým „„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“. Naivních představ mi skutečně není třeba – z historie dobře vím, kde tyhle kvazihumanistické ideje končí. Jako studijní materiál doporučuju čs.- kambodžský film Devět kruhů pekla; společnost bez tříd a peněz tam je popsána v celé své „kráse“

     • Zdeněk Rajchl napsal:

      Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky

      Moje otázka: „Jak chcete překonávat nedostatky?“ Jinak je celá věta pouze krásným rétorickým a filozofickým prázdným pojmem. Definujte slovo demokracie a porovnejte ho s praxí. Máme demokracii? Budu citovat slovník Wikipedie: „Demokracie je forma vlády ve které se všichni občané rovně podílejí – přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce – na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost.“ Opravdu? Opravdu máme jako občané možnost ovlivňovat zákony prostřednictvím zastupitelů? Opravdu je to tak? Opravdu zastupitelé obhajují naše zájmy a nebo díky penězům dělají zákony pro ty co si je platí? Jak má vypadat fungující demokracie podle ekonomických pravidel? Jedni pracují a jsou chudí a druzí ti chytří jsou bohatí a bez mozolů na rukou? Je to podle Vás demokratické a v pořádku, pokud systém pracující předem diskvalifikuje do chudoby? Mají všichni stejnou startovací životní čáru? Nebo je demokratické pokud se má starat každý sobecky sám o sebe bez ohledu na ty druhé a slabší? Docela dost otázek. Děkuji

     • Michal napsal:

      Jak můžete citovat z Wikipedie? Nebohatne náhodou její autor z práce jiných? Vaše otázky jsou hezky manipulativní 🙂 , ale ještě jste mi neodpověděl na tu moji – jak naložit s lidmi, které komunismus nepotřebuje?

     • Gustavson napsal:

      Nějakým rádobyuměleckým počinem bych při debatě o realitě rozhodně neargumentoval. Jedná se totiž o subjektivní pohled asi tak dvou lidí (scénárista + režisér), což není realita, ale jakási její pseudoforma. To, jak poukazujete s Jeníkem Čermákem na to, že komunismus tu byl a že takový systém zkrátka nefunguje, je taky mystifikace. Komunismus tak, jak ho popsal Zdeněk, tady nikdy nebyl. Možná to byl socialismus, ale ke zmíněné formě komunismu chybí jedna základní podmínka – absence financí. I za „komančů“ tady prachy byly a tedy i moc z nich vyplývající.
      Podle mého názoru (přestože ten systém nikdy nevznikl) za jeho pád mohou jednak nevybíravé způsoby těch, kteří v r. 1948 převrat způsobili, jejich touha po moci a možná i nedostatek vzdělání. I když to poslední berte s rezervou, protože tehdy byla jiná situace. Z druhé strany, zejm. v období normalizace, působil na rozvrat systému hlavně západ tím, že sem přes hranice dovážel hlavně pozlátko, ale reálné informace si nechával doma. Osobně si myslím, že kdyby se tu amíci (ruku v ruce s restituenty) (des)informačně neroztahovali, tak ty původní politické špičky časem vymřou, systém se vyrovná a dnešní Skandinávie by nám mohla závidět. Pražské jaro zkrátka přišlo moc brzy.

     • Michal napsal:

      Vezměme to popořadě:
      1) Těch Devět kruhů pekla NENÍ subjektivním popisem, naopak velmi přesně ppopisuje to, co se v Kambodži dělo v době, kdy tam „budovali komunismus“. Mimochodem – natočen byl na základě čs. – kambodžské smlouvy o kulturní spolupráci.
      2) Nikde jsem nepsal, že tu někdy komunismus byl. Ani socialismus tady nebyl, byl tu direktivní hybrid, který zejména na začátku trestuhodně zneužíval budovatelské nadšení lidí a jejich víru v lepší budoucnost. Za normalizace už se systém soustředil hlavně na zabezpečení své vlastní existence. Západ sem žádné pozlátko nedovážel – o jeho dovozu rozhodoval tehdejší režim. Reálné (nebo spíš „reálné“) informace měly na starosti Rudé právo, Československá televize a další, ale asi se Zelenka s Kojzarem málo snažili 🙂
      A i kdyby došlo ke generační výměně a provařené představitele nahradili ti mladší, nevedlo by to k vyrovnání se Západem. Stejně by se prosadili a moc na sebe strhli lidé jako Martin Ulčák, různí náměstci z PZÓček, zastupci generálních ředitelů apod.

     • Gustavson napsal:

      Hezky strukturovaně:
      1) I „Devět kruhů pekla“ je jen film. Neviděl jsem ho, ale ani jsem na něj nereagoval.
      2) Typické slovíčkaření z Vaší strany. Jednak jsem napsal že „vy s Jeníkem Čermákem“ a ten něco takového skutečně napsal („…Druhý den po vyhlášení komunismu lidi všechno ukradnou a je po ptákách…“), ale hlavně oba a priori vystupujete proti Zdeňkovi R. a jeho pojetí komunismu, aniž byste řekli třeba zrovna to, co říkáte, že jste nikde neřekl. To měla být Vaše první věta v jinak nesouhlasné reakci na Zdeňka R. kterou Vám samozřejmě nijak neberu, bo je to Váš subjektivní pohled a máte na něj právo.
      3) Kde berete tu jistotu, že „…tejně by se prosadili a moc na sebe strhli lidé jako Martin Ulčák, různí náměstci z PZÓček,…“ ?? A abych slovíčkařil zase trochu já – o vyrovnání se Západem jsem neřekl ani slovo. Např. ve zbrojení bychom se jim tím sociálním státem jistě nevyrovnávali…

     • Michal napsal:

      „ani jsem na něj nereagoval“ – jistě, a tím „rádobyuměleckým počinem“ jste myslel co?
      Slovíčkaření o komunismu je slovíčkařením z Vaší strany, protože já jsem nic takového nenapsal (i když si myslím totéž 🙂 ).
      Ale k věci – proti komunismu pana Rajchla vystupuju z toho důvodu, protože vím, že v jeho podání je to nebezpečná utopie. Chtěli by celou společnost obrátit naruby, úplně přeorat a zbavit veškerých rozdílů. Jak by se asi tihle „budovatelé“ chovali k těm, kteří by nesouhlasili? Sám napsal, že takové lidi komunismus nepotřebuje. Z minulosti a současnosti k nám z těhle idejí znějí „horoucí srdce, jasná mysl, čisté ruce“, „kdo nejde s námi, jde proti nám“, „bývalí lidé“, „čučche“…
      Kdo jiný myslíte, že by se k moci dostal? Dogmatici typu Miroslava Štěpána těžko, ti by tak maximálně hlídali linii, ale pragmatici by si už ve spolupráci s Lorencem a třeba Hegenbartem ohlídali, aby jim dogmatici nelezli do zelí. Žádná jiná skupina se v KSČ výrazněji neprofilovala.
      S tím Západem máte pravdu, tam jsem mířil vedle…

  • JURA napsal:

   Přesně jste popsal výhledy toho, oč lidstvo připravili “ reformátoři“/netřeba je jmenovat, jsou u těch co sledují dobu, všeobecně známí/. Nyní jsme v etapě, kdy nevíme jak dál. Další válka na krku a mlčící většina stále mlčí.

 6. Vidlák napsal:

  Já bych to ještě zevšeobecnil… Co se naši prapředci spustili dolů ze stromů, existuje koncepce, že silný obírá slabšího a chytřejší hloupějšího. V tomto ohledu evoluce pokračuje mílovými kroky a každá generace se naučí něco nového. Každých dvacet let si ti na vrcholu vymyslí spousty důvodů pro to, aby oni měli a jiní neměli. Karel Čapek napsal, že právo je to co prospívá nám, připadně co škodí těm druhým. Dokonce na to obírání máme vysoké školy – kreativní účetnictví, moderní ekonomie, právo kterému nikdo (ani právníci) nerozumí, legislativní smršť a tak dále a tak dále. Teď se zase začínají strhávat masky, ale bez obav – noví mladí a nadějní najdou zase jiné způsoby, jak ukrást a pak zlegalizovat. V rezervě jsou ještě i osvědčené prostředky z minulosti – zbraně a střílení do lidí. I dějepis se přidává – mezi Alexandrem Makedonským a Hitlerem je jen ten rozdíl, že od jednoho máme větší odstup. Ve wikicitátech se můžeme poučit od mnoha velikánů lidských dějin, jak se dělá genocida a ejhle oni nejsou zapomenuti, ale naopak dětičky za neznalost těchto gauneřin dostávají pětky. Není se čemu divit, máme skvělé a dlouholeté učitele o moci a vlivu.

  Zato opačný trend – ten aby člověk pohledal. Nějaké odpuštění, nenásilí, pravda na prvním místě… kolik jich v dějinách máme? Ježíš… Ghándí… Petr Chlečický, Hus, Borovský… V tomto ohledu se vývoj vlastně ještě nerozeběhl. A navíc, jakmile tato jména zazní, okamžitě se najde hromada lidí, kteří to ještě budou zpochybňovat, že zase tak dobří nebyli… jo nebyli… protože se neměli kde a od koho učit. Moc učebnic dobroty neexistuje a jejím vyučováním se nedá vydělat na hypotéku.

  Tož bych si přál více úcty k těm, co se snažili ten kolotoč násilí a zlodějen přerušit nějakým odpuštěním a narovnáním vztahů. I za cenu vlastní ztráty a nepohodlí.

  • Zdeněk Rajchl napsal:

   Děkuji jsem rád, že jste vzpomenul dějinné postavy jako Ghándí nebo náš Mistr Jan Hus. Toho prvého mám v úctě jako světového člověka, který svým odříkáním a osobním příkladem ukázal Indům cestu ke svobodě a nezávislosti na britském koloniálním impériu. A to si přeji dodat ne násilnou cestou. Málokdo ví, že Ghándí při své cestě v roce 1938 Evropou se zastavil i v mém rodném městě Děčíně, kde jednal těsně před volbami, které následně vyhrála Henleinova strana s německým sociálně demokratickým starostou a zapsal se do pamětní knihy města. Naše významná historická postava dnes médii hodně opomíjená Mistr Jan Hus pro znamená figuru s vysokým morálním charakterem. Otakar Vávra, který natočil o něm film a který je dnes příznivci tohoto systému dehonestován jako komunistická propaganda se držel přesně jeho výroků, které jsou zaznamenány v jeho pracech i soudobými pisateli. Památné kázání z Betlémské kaple je nezapomenutelné. A protože husitství bylo a je mým koníčkem mám doma kompletní dílo našeho Mista tak vím, že je pravdivý výrok o psech, kteří se perou o kost. Když se dva psy hádají o kost (dnes o peníze) seberte jim ji a oni přestanou. Absolutně jednoduché. Kde nejsou peníze neměla by být ani chamtivost, korupce nebo závist. A zase jsme u charakteru lidí. Vše je v nás a o nás. Mám někdy pocit, že těch myšlením sobeckých lidí začíná přibývat. Děkuji

   • zemedelec napsal:

    Naprosto souzním s Vaším příspěvkem.
    Nejen Ježíš je zpochybňovat,dokonce i bible.
    Katolická cirkev se jen omluvila za upálení Husa,ale jinak je kvůli svému jednání i kázání zatracován,hlavně katolickými hodnostáři.

   • Řezníček z Brna napsal:

    Dříve dával český rozhlas na svátek Jana Husa Kostnické listy v přednesu herce Štěpánka – to je zážitek. Už to přestali dávat, někdo to zatrhl.

  • juvel napsal:

   Píšete: „Zato opačný trend – ten aby člověk pohledal…V tomto ohledu se vývoj vlastně ještě nerozběhl.“

   Bible ukazuje, že rozběhl a dávno. Tisíciletí lidské existence a dokazovala, že lidstvo potřebuje Mesiáše (Zachránce). Více než tisíc let předem byl předpovězen a očekáván. Přišel pod jménem J.Kristus v reálném čase na reálném místě. Ukázal východisko pro člověka, který miluje pravdu a spravedlnost. Dobrá zpráva o J.Kristu (evangelium) se rozšířila po celé obydlené zemi. Lidé, kteří Ježíše přijali jako Krista (Mesiáše) a následují jej, mají s ničím nesrovnatelný užitek ve svém životě. Jasné, spolehlivé, bezpečné, smysluplné vedení, reálný smysl života – nekončící poznávání Boha, pevnou naději na svůj život, který nikdy neskončí, na rozdíl od současného systému věcí, který je pomíjivý.

   • Leo K napsal:

    Když se podíváte na filosofické směry Helenismu a Římské doby, tak zjistíte, že křesťanství mělo cestu připravenou. Stoa a křesťanství měla hodně společného. Vždyť existoval šplecht, že Pavel z Tarzu si psal se Senecou. Nepsal, ale názory měli leckdy hodně podobné. Dalším byli Novoplatonští – známou se stala nešťastná matematička Hypatie , o které byl natočen silně protikřesťanský film Agora. Tato filosofie je jakousi spojnicí mezi křesťanstvím a Budhismem Smyslem lidského života by mělo být dosažení opětovného sjednocení duše s Bohem, z něhož vzešla. Nejjistější cesta, která k tomu vede, je ponoření se do sebe sama, do toho božského, co je v nás, jakési „sebezapomínající se“ odevzdání, extáze, v níž dojde k sjednocení s Bohem. Těch – moderně řečeno – gnozí bylo na přelomu letopočtu celá řada. Že zvítězilo zrovna křesťanství je víceméně náhoda. Směr byl už dán. Krásně se to potvrdilo na Islandu, kde o přijetí křesťanství rozhodl vybraný rozhodce, sám pohan. Vhistorické literatuře se většinou zdůrazňuje, že to ze strachu před Norskou invazí, ale zachované prameny z doby, kdy Evropa přecházela na křesťanství – epické příběhy o Boewulfovi a Siegfridovi – jasně ukazují, že pohanství se prostě přežilo. Že epický hrdina neměl jinou možnost než slavně zemřít. Tady přineslo křesťanství změnu. Postavilo do čela Naději a lásku.
    Ale dost. tohle už je dost mimo téma.

    • juvel napsal:

     Máte pravdu, dostáváme se dost mimo téma. Proto jen krátce. Již Mojžíšův zákon vedl člověka k poznání, jakou osobností bude Mesiáš. Židé a židovští proselité očekávali jeho příchod. Příšel v době, kdy Židé byli rozptýleni po celém tehdejším Římském světě. O jejich očekávání a pak o J.Kristu se tak vědělo široko daleko. Tato skutečnost a snad také existence římské silniční sítě měly značný podíl na rozšíření evangelia. Dosti účelově zdeformovaná interpretace tohoto poselství (ovlivněná i antickou filozofií) pak zvítězila nad pohanskými kulty. Ale i to přispělo k tomu, aby se Bible se svým poselstvím dostala (často s obrovskými potížemi a s nasazením života Ježíšových následovníků) v průběhu času téměř ke každému člověku na Zemi.

 7. tatko napsal:

  ..a dopr.ele! Tak po tomto článku som zistil,že som takmer fašista.. Čo teraz?

  • Jirka Hojer napsal:

   Díky, tatko, nejsem v tom sám. Článek základni orientaci poskytuje, to je príma a díky za to, ale sklouzává přesně k těm (v zásadě levičáckým) východiskům, pro který se z toho f- a n- slova (řečeno ve stylu pokrytecké západní liberální moderny) stávají snadné nálepky, nadávky a nevyvratitelné argumenty…
   Například: mohu zastávat názor, že cena pracovní síly Čechů (Slováků, Němců, …) by neměla volně tržně konkurovat a rovnat se s cenou Afričanů, Asiatů, Jihoameričanů, aniž bych byl nedemokrat a fašista?
   Mohu vidět ideál státní politiky jinde, než v zúřadování přidělených kvót přistěhovalců podle rozhodnutí éú, aniž bych musel čelit tak inteligentnímu protiargumentu, jako že jsem nácek a rasista a takovým se prostě slovo dávat nesmí?
   Z článku mám pocit, že na obě otázky zní odpověď NE, jelikož to jsou ty hlavní příznaky fašismu a nacismu, což je smutná ale hodně soudobá verze demokratické diskuse podle představ elity.

   • Leo K napsal:

    Cena pracovní síly je pokřivena, trh pracovní síly není ani volný, ani svobodný. Lidé se většinou pokrytecky hlásí k práci ač jim nejde o práci, ale o příjem. Čistě akademicky připusťme, že je realizovaná idea základního bezpodmínečného přijmu asi v parametrech, o kterých budou rozhodovat ve Švajcu. Pak se totiž teprve ukáže, kdo chce pracovat a jaká je cena pracovní síly. To jednak. Za druhé:…rovnat se s cenou Afričanů, Asiatů, Jihoameričanů, aniž bych byl nedemokrat a fašista…touhle větou se k té ideologii hlásíte. Demokratická alternativa té věty nemluví o etniku, ale jenom o občanech. Už to zaznělo před 300 lety ve velké francouzské revoluci.

    • Ekl napsal:

     Dobře, nemluvme o etniku, ale o občanech. Pořád ještě máme převážně národní státy, takže když se řekne Čech, Slovák, Němec, znamená to v Čechách, na Slovensku, v Německu totéž co občan.

     Víte, já jsem nikdy nepochopil, co je špatného na heslu „Čechy Čechům“, kromě toho, že se jím zaštiťují agresivní holohlavci. Vždyť nevyslovenou součástí toho hesla je nutně též Německo Němcům, Slovensko Slovákům, Maďarsko Maďarům, Vietnam Vietnamcům, Rusko Rusům, Indie Indům, Ghana Ghaňanům, jinými slovy to, že každý národ má výsostné právo na ten svůj kousek planety, kde mluví všichni plus mínus stejným jazykem, mají plus mínus podobné tělesné a duševní charakteristiky a sdílejí plus mínus stejné hodnoty.

     Tak proč bych měl být za „fašistu“ jenom proto, že se nechci o svůj kousek planety dělit s Vietnamcem z Vietnamu, Somálcem ze Somálska, Arabem z Arábie, Turkem z Turecka nebo Indem z Indie? Oni mají své „doma“ někde jinde a mohou se tam vrátit; já mám jen tohle jedno a nemám kam jinam jít. Pomiňme teď nesmyslný „tavící kotel kultur“; to je koncept, který může fungovat jen v koloniích, na ukradené půdě, kde bylo původní obyvatelstvo utlačeno či vyhubeno, neboť nemělo kam jinam jít.

     Mně plynové komory, ostnaté dráty a kremační pece nijak zvlášť neimponují. Jenom nechci dopadnout jako to původní obyvatelstvo v koloniích, nic víc v tom není. Nechci se povinně dělit o svou zemi a o výdobytky svých předků, abych pak ke stáru zjistil, že už mi tu nic nepatří a moje děti jsou občany druhé kategorie. Nechci být „povinně tolerantní“, protože jsem přesvědčen, že jako domácí pán – spoluvlastník „ideální desetimilióntiny“ této země – mám právo si hosty vybírat a těm nezvaným dávat srozumitelně najevo, že je nevidím rád.

     • Leo K napsal:

      Ve vaší optice jsem nahraný. Můj otec byl Čech, matka Němka. Jestli Čechy Čechům – tak co tu dělám? A co tu dělá například Erik Best? V USA by směli zůstat jenom indiáni?
      To je totiž kmenové pojetí. Občanský princip je jiný. Žiješ tady? Pracuješ tady? Platíš daně, pojištění v téhle zemi? Tak jsi její občan a každému musí být úplně putna jaké národnosti byl tvůj otec, tvá matka. Tavící kotel kultur je také jenom mediální trik. Že Spiš byla po nájezdu Mongolů úplně vylidněná, způsobilo, že k dosídlení byli voláni Němci. A a rázovitá podtatranská kultura s kalhotami z bílého sukna, širokými klobouky – to je vlastně Německá kultura! Narodil se tam Maxmilian Brokoff, tvůrce soch Karlova mostu! Sakra, je to Slovák? Je to Němec? A co vám říká Vídeň? Se svými Novotnymi atd. Tady – váženy pane – je Mitteleuropa. To v Abendlandu neznají. Pro ně jsme východ. Ale od Haliče až po Švajc se peče bábovka, štrůdl, používá se rum z brambor a pije se slivovice. Je úplně fuk, že v Rakousku tomu říkaji Slibowitz. Víte – německy se rybíz řekne Johannisbeere. A víte jak rakousky? Ribisl! Tady jsme promícháni, až někdy Pán Bůh brání. A vy chcete prosazovat Čechy Čechům?

     • Leo K napsal:

      Říkají vám něco pravidla blogu? A s vaším xenofobním slovníkem se jděte bodnout. Já jsem Protektorát zažil a zažil jsem osvobození a dny, kdy se vraceli z Rajchu jednak totálně nasazení a i heftlinci. Kdy už nikdo nevěřil, že by mohli existovat zrůdy se slovníkem, který tady předvádíte.

  • František X. napsal:

   A já skoro úplný! Co s tím? No, tak to opravdu nevím! A to jsem nikdy nebyl v žádné politické organizaci! Jak vidno, raději o tom nepřemýšlet, ať dělá člověk co chce, vždy to bude někdo zpochybňovat!

 8. Jan napsal:

  Dobrý den všem,
  co se týče komentů zkuste se podívat na pravyprostor.cz kam chodím diskutovat a jsem pro ostatní tam, bolševická,komunistická…jméno si můžete dosadit samce ,či samici,máme jako český národ pochcípat,chtějí české ,bolševické sv…ě postřílet…no zkrátka kyž to čtu tak nechápu jak může čech tak špinit národ ze kterého vzešel..pokud se na stránkách zastávám ruska ,že není agresor okamžitě jsem rusofil ,který sem chce zatáhnout ruské mužiky,chci jen dodat ,že jako důchodce, mám v současné době,z války skutečně strach a nestraním ani usa ,ani rf,nemám proč jen dělám to, co kosíři,že vyhodnocuji dostupné informace.
  Děkuji redakci za jejich práci

 9. Majka napsal:

  Já vidím hnědnutí také v tom, že se pomalu denně setkám s myšlenkou, že volební právo by se mělo nějak omezit, aby nevolili chudí (=neúspěšní) nebo hloupí (=ti, co čtou Blesk, koukají na Babovřesky, jedí bůček a volí…toho, kdo se navrhovateli té myšlenky nelíbí).

  • Michal napsal:

   Naprosto souhlasím, sami sebe ovšem mají za největší demokraty…

  • vacnov napsal:

   Napíšu to pod váš příspěvek : text pana „Leo K.“ je neuvěřitelná směs plytkých keců, vypadá to na nějaký rychlokurz těch správných dějin na UJAKu šmrncnutý nenaplněnou touhou po nějaké funkci v SSM. Prostě produkt doby a školství. Všichni mí předci by mu dali do ruky vidle ve stáji a řekli by mu : tady předvěď, co umíš , diskutovat můžeš, až bude hotovo. Ale diskutovat a ne židobolševicky nálepkovat. Ani diskutovat neumíte.
   Žvanit ovšem luxusně.
   A nyní k vašemu výkřiku : rovné volební právo hlupců je nejlepší dějinný vynález oligarchie bez ohledu na to, jestli mají či nemají předkožku, zaručuje jim totiž trvalou vládu nad masou tupců tím, že je nechá demokraticky diskutovat, aniž by byli jakkoliv odpovědni za výstup ze své žvanírny, natož dodržovat libovolná pravidla z jejich think tanku vzešlá, a to prostým omezením zpětné vazby.

   • vacnov napsal:

    doplnění :

    http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/03/21/die-eu-schaut-weg-im-baltikum-werden-ss-veteranen-als-helden-gefeiert/

    tohle je ta omezená zpětná vazba evropského demokratického střihu

    • Leo K napsal:

     Děkuji za odkaz. Tady: In den EU-Staaten im Baltikum findet ein neuer Kult um die Veteranen der Waffen-SS statt. Die rechtsextremen Umtriebe werden von der EU-Politik ebenso ignoriert wie die Aktivitäten der rechtsextremen Milizen in der Ukraine. – DWN přiznává, že EU ignoruje aktivity „pravoseků“ na Ukrajině. To je cenné přiznání. Jinak máte pravdu, že jsou to plytké kecy. Jejich autorem totiž je ve své většině Benito Mussolini. Ještě dotaz: A vy – osobně – byste si volební právo chtěl nechat?

     • vacnov napsal:

      Nechtěl, je k ničemu, bezcenné, iluze pro hlupáky a jakéhosi „Michala“ níže. Komedie.
      A když už to volební právo mám kvalifikovat, tak nárok na něj má mít pouze ten, kdo se o sebe dokáže postarat sám, což už není po posledních 100 letech v Česku skoro nikdo.

     • Michal napsal:

      No, vacnove, tak hlavně že vy se o sebe postarat dokážete… Ale bacha, židobolševik bdí!

     • JANK napsal:

      Předpokládám, že vacnov to právo má (přestože o něj nestojí), protože je nejmíň ředitel zeměkoule a hlupáky nepotřebuje.. Neví asi, že nic není věčné a ani soběstačnost nemusí trvat tak dlouho, jak by si sám přál.

   • Michal napsal:

    Hodláte ještě náckovsky (nikdo jiný totiž výraz „židobolševicky“ nepoužívá) zvracet, nebo už to bylo všechno?

 10. zemedelec napsal:

  Pane Leo K.
  Brzy poznáme,co je to demokracie po Americku,pokud projde ona smlouva TTIP.

 11. Edita napsal:

  Pokusím se teď obrátit naši pozornost od vnějších příznaků vzrůstu sociální úzkosti a s ní spojené rostoucí popularity „jednoduchých řešení“, jakožto, jak správně Leo K poznamenává, probuzení
  atavistických,obran, k tomu, co se podle mé zkušenosti masově děje v lidských nitrech. Jde o přímo epidemický nárůst úzkostných psychických poruch. Tak, jako před cca 120ti lety vrcholila epidemie hysterie v západním světě, a pak, z příčin, z nichž mnohé neznáme, začala postupně mizet, tak dnes je to nejčastěji se vyskytující panická úzkostná porucha, v jejímž záchvatu, provázeném zpravidla řadou nepříjemných tělesných příznaků, postižený prožívá intenzívní strach, že právě umírá. Zkuste se porozhlédnout v ranním nacpaném metru, buse, či tramvaji a vždycky najdete alespoň jednoho takového, mnohdy i více, který se snaží s úzkostným vytřeštěným výrazem „přežít“. Zázračný prášek na to není, jen zmírňující, a takový je většinou návykový. Samozřejmě- kdyby přišla válka, či jiná skutečně život ohrožující katastrofa, většina těchto lidí by se pod tíhou reálného ohrožení těchto stavů okamžitě vzdala. Ale v našich myslích právě vyrůstá a už vyrostlo podhoubí, které velmi přeje právě těm jednoduchým, příchod mocného spasitele zvěstujícím řešením.

 12. Vahy napsal:

  Fašismus je dnes ve společnosti zkutečně velmi aktuální problém.
  V době studené války po 2.SV nebyly kořeny fašismu likvidovány ani
  v zemích hitlerovské koalice, ale zajímavé je, že naopak ožil fašismus
  v zemích tradičních demokracii Západu. Je to pravděpodobně spojeno
  s jevy doprovázejícimi krizi kapitalismu. Ekonomické , politické otřesy
  a neschopnost tyto řešit zformovaly více či méně vlivnou pravicovou
  opozici. Neschopnost řešení globálních problémů, ale zejména neřešení
  sociálních a ekonomických problémů uvnitř jednotlivých státu vedou k
  radikalizaci zklamaných voličů tradičních demokratických stran levice
  i pravice. Když tradiční způsoby řešení selhávají nastupují nová hnutí,
  a strany mající často polofašistický charakter. Vznikají extremistické
  strany a strany fašistického typu. Tady je třeba zdůraznit, že i v
  postkomunistických zemích. Kchodl ve svém příspěvku perfektně popsal
  příznaky, které jsou živnou půdou pro fašismus u nás.
  Někdo výše napsal, že neexistuji historické paralely. Já si myslím opak.
  Příkladu je přehršel.
  Ukrajina je klasickým příkladem. Po oranžové revoluci, která byla pro společnost
  velkým zklamáním se masy radikalizovaly, stačil jen malý impuls na Majdanu.
  Vnikla revoluční situace a namísto, aby demokratické síly a masy realizovaly
  změny ve prospěch země a postavily se do čela tohoto procesu, přenechali
  iniciativu extremistům. Dále to všechno běží jako v historickém filmu.
  Státní moc je uchvácená , Do mocenských struktur přicházejí noví lide.
  Oddíly domobrany jsou vytvořeny a ozbrojeny. To, že jsou vytvořeny na
  obranu demokracie věří snad jen moderátorka Tvarůžková. Pro tato
  období fašizace je charakteristické i extrémní násilí. Viděli jsme to téměř
  v přímém přenosu v Oděse a Mariupolu. Pro fašismus je typický
  militantní šovinismus a nacionalismus. To vidíme na Východě Ukrajiny.
  Nazývají to Antiteroristickou operaci. Jiní genocidou proti vlastnímu národu.
  Toto jsou samozřejmě pro Kosíře známá fakta. Já to však chci zdůraznit,
  aby bylo zřejmé, že u tohoto procesu připuštění fašismu k moci byli
  přímo představitele EU. Účastnili se oslav výročí Majdanů a významenání
  válečných zločinců . Nikdo nechce vidět,natož aby oficiálně vyjádřil znepokojení
  nad nástupem fašismu v Evropě. Fašismus je tady a žádná propaganda na
  tom nic nezmění. Došlo k tomu pod pláštíkem demokracie a obrany míru.
  Jen hlupák se z chyb nepoučí. Jen, aby již nebylo pozdě.

  • Admirál napsal:

   „To, že jsou vytvořeny na obranu demokracie věří snad jen moderátorka Tvarůžková.“

   U některých lidí víra zcela nahrazuje intelekt.

   • Michal napsal:

    Koneckonců, on to věděl už Karel Kryl, že „Nad mozkem poslušnost, a nad rozumem víra…“ a že „náš cíl se skvěl, jsi proti – tak jsi lempl!“.

 13. NavajaMM napsal:

  K Masarykovmu veľmi obecnému citátu z článku by som pridal tento, ktorý sa pripisuje A. Lincolnovi: „Rovnako, ako zo mňa nikdy nebude otrok, nebude zo mňa ani jeho pán. Toto je moja predstava demokracie.“
  Znamená to, že aby demokracia (vláda väčšiny) ostala demokraciou, musí mať určité vnútorné zábrany, aby nepodľahla pokušeniu urobiť z ovládaných otrokov. Ak takúto vnútornú zábranu nemá, smeruje zákonite k fašizmu, boľševizmu, diktatúre, alebo čomukoľvek podobnému.
  Je otázne, či existencia takejto zábrany v demokracii nie je oxymoron…

  • Leo K napsal:

   Není. Demokracie má svá pravidla. Stačí je dodržovat a v případě nedostatečnosti, tu demokracii prohlubovat. To proto, že jsme si vybrali demokracii s takovým počtem opravných nástrojů, které tu demokracii zase tolik nezatíží. To měl na mysli Churchill, když řekl, že demokracie je nejhorší ze všech způsobů vládnutí, (ale nikdo nic lepšího nevynyslel). To nejhorší je právě v tom smyslu nepružnosti, zdlouhavosti. Pořád upozorňuji na Švýcarsko. Všimněte si, že tam nedochází k dramatickým změnám – jednou ruk, podruhé cuk a to proto, že tam mají lidé moc ledacos měnit. A i když to trvá dlouho, svého nakonec dosáhnou. V totalitárním státě se vládne daleko pohodlněji, ale je to zaplacené tou totalitou.

   • NavajaMM napsal:

    Je možné, že v tom Švajčiarsku je to aj tým, že je vláda pomerne značne decentralizovaná. Tú decentralizáciu by som videl ako veľmi sľubné východisko. A to nielen územnú decentralizáciu, ale najmä odvetvovú. Dnes sme v situácii, že po jedných voľbách, ktoré sú raz za 4 roky, môže víťaz ovládnuť a zmeniť všetko naraz (ako sa to stalo nám na Slovensku za Mečiara).
    Tiež si myslím, že malé, ale sústavné a vytrvalé zmeny urobia lepšiu prácu ako tie prískoky zľava doprava a naspäť.

    • Leo K napsal:

     ¨Naprosto souhlasím. Nikdo v Evropě neměl tak složitou úlohu jako Švýcaři, protože co údolí, to jiné zvyky a jiné podmínky, 4 jazyky (německy, francouzsky, italsky a rétorománsky). Tam se také pořád válčilo – až do roku 1847. Celá staletí! Nakonec se dopracovali k tomu, co mají dnes.

  • Dusan napsal:

   Navaja nezabúdaš na nasledovné:

   „Pravda, bohy vydaná, káže nám Slovänom:
   pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom.
   A človek nad človeka u nás nemá práva:
   sväté naše heslo je: Sloboda a sláva!“

   nemusíme si brať príklady len od cudzích (mor ho! – opis skutočnej udalosti z 4.storočia o boji našich rodov s Rímskym fašizmom )

   Naši predkresťanský predkovia uznávali súbornosť (komunizmus zjednodušene)

   V súčasnosti funguje skryto-otrokársky systém a je jedno ako sú jednotlivé -izmi popísané.

 14. tatko napsal:

  Myslím,že problém s akýmkoľvek -izmom ,alebo -iou nastáva v momente,keď sa smerom dovnútra takto spravovaného objektu stáva zmena riadenia nemožnou nenásilným spôsobom.A smerom von vtedy,ak sa tento objekt stáva priamou politickou,ekonomickou,alebo vojenskou hrozbou ostatným subjektom.Z toho pre mňa plynú dve otázky:
  -je smerom dnu náš demokratický systém,hlavne s ním sa viažúci ekonomický model neprospešný väčšine občanov schopný nenásilnej zmeny?
  -ktorý z -izmov,-ií v spore (veľmi zjednodušene) medzi USA a Ruskom je navonok nebezpečnejší?

  • NavajaMM napsal:

   Myslím, že problém sa začína rodiť oveľa skôr, a to vtedy, keď veľká časť politických subjektov rezignuje na podiel na politickej moci a rozhodne sa ju delegovať politickej strane.
   Niečo podobné sme zažili pri plošnej privatizácii – kupónovej. V momente, keď ľudia (z rôznych dôvodov) rezignovali na svoju ekonomickú moc potenciálneho spoluvlastníka a delegovali túto moc Harvardským fondom – stali sa pôrodnými babicami oligarchie. Keby vopred nerezignovali, možno by sa viacerí ozvali, že takéto bezhlavé rozdávanie spoločného majetku „ném-dopadne dobre“.

 15. Mathias napsal:

  Bylo by možno to definovat mnohem jednodušeji. Každá fašistická společnost je strukturována vertikálně jako mraveniště nebo úl a demokratická společnost horizontálně. Tedy jako soubor individualit. V podstatě i ten ruský bolševismus byl v zásadě fašismus, jen místo nacionálního či rasového hlediska upřednostňoval kritérium třídní. A státní korporatismus dovedl k dokonalosti tím, že stát se stal supermonopolním vlastníkem celé ekonomiky.

  • NavajaMM napsal:

   Myslím, že ani nejde o hierarchickú štruktúru. Ide o to, či sa tí hore cítia ako dočasní služobníci a plnia príkazy a objednávku „zdola“ a sú pripravení kedykoľvek odísť, ak neprejdú „ostrakizmom“, alebo považujú všetkých dolu za povinných plniť ich rozkazy – a to aj vrátane toho, ako sa zachovať pri voľbách.
   Boľševici to mali poistené „demokratickým centralizmom“. Menšina sa bezvýhradne musí podriadiť väčšine. Vždy si to dokázali zariadiť, aby boli súčasťou „väčšiny“.

  • Leo K napsal:

   Ne. Souhrn jednotlivců nevytvoří stát. Soubor individualit nemá co sdílet. Bolševismus – to už je jiná otázka, protože bolševismus po Stalinovi nemá nárok na to adjektivum. Ale s fašismem nemá společného nic jiného než totalitární praxi. Nelze říkat že podstatným znakem fašismu je národností nebo rasová úchylka a potom říct, že bolševismus je také fašismus akorát není národnostní nebo rasový!

 16. okolojdoucí napsal:

  Pro mě jsou nyní (trvalo mi to ovšem dost dlouho, než jsem se k tomu dobral) pojmy nacismus či fašismus prostě jen dvěma historickými příklady cíleného vyvolání vlny nekritického jednání masy lidí, pozitivně motivovaného pocitem sounáležitosti s okruhem „vyvolených“, může být národ, rasa, třída, atp., a negativně především společně sdíleným strachem z těch „druhých“ a opovržením a nenávistí k nim.

  Dnešní nálepkování lidí, stran, hnutí, ba i celých národů či států jako nacistu či fašistů jen potvrzuje, že sázky na pocit výjimečnosti či nadřazenosti, strach a nenávist, jsou opět v kurzu.

  V této souvislosti doporučuji jediné, vyhledat si autentické záznamy vystoupení elit a „jelit“ zemí, které je možné považovat za hybatele současných událostí. Skutečné záznamy, nikoli interpretace a dezinterpretace. I při omezenější jazykové výbavě lze časem vysledovat, kdo a do jaké míry hraje na strunu nenávisti.

  Fašismus a nacismus jsou o nenávisti, ta je tím motorem, který fašistické a nacistické režimy pohání k těm nejetrémnějším řešením včetně snahy zničit ty „druhé“ i za cenu možného sebezničení. Všechno ostatní ideové výrazivo je jen případ od případu instrumentalizováno, hlavní je vyvolat nepřátelství, fixovat je nesmiřitelností a posilovat nenávistí. Poznat, který současný režim má na této cestě nenávisti nejlépe „nastartováno“, to opravdu nechám na každném z nás.

  Zajímavé je též pídit se po tom, kdo nenávisti pomáhal a pomáhá vyklíčit. Vzestup Mussoliniho a Hitlera by patrně dopadl jinak, kdyby okolo nich nebyli lidé jako Viktor Emanuel III., lord Halifax, von Papen, Schacht, a další, a další. A vyplatí se zkusit sledovat „cestu peněz“, tehdy i dnes.

 17. palosino123 napsal:

  Se domnívám, že ve fašismu jsem nikdy nežil, nechci a nebudu…dokud je to věcí nazírání a strukturujte si co chcete…a bez plynu…Jo, a opožděně, protože tento web nečtu pravidelně, díky za skvělý článek pan Lea (nebo tak nějak), i ty reakce…no…

 18. zemedelec napsal:

  Pane Leo K.
  Ještě dodám toto,co mě u toho všeho napadá.
  Od koho vlastně jde o největší tlak,změnit výsledky druhé světové války a dohody mocností,po skončení války.V tom bych hledal,také jednu z příčin událostí na Ukrajině.Prakticky celá východní Evropa,je v náručí USA,ale ještě něco chybí k cíli.Pokud to nejde a nepůjde dohodami,bude se to měnit jen válkou.Historie nám v tom dává za úplnou pravdu.
  Takže ta propaganda v médiích,až po vyzývání,aby Zeman nejel do Moskvy,tomu odpovídá,že je i u nás hodně přívrženců,na změnu výsledků druhé světové války.

 19. Antonie napsal:

  Kdo porušuje lidská práva a krutě zachází s člověkem, je fašista a příliš mnoho slov nás odvádí od podstaty věci v přítomnosti. Česká vláda odsouhlasila přejezd konvoje amerických transportérů.

  Připravují se nejen masivní nenásilné protesty proti vojákům USA na našem území ale protesty všeho druhu. Připravují se i násilné provokace s cílem rozpoutat válku. Nebo jak pochopit např. výzvu JUDr. Vyvadila s názvem: „Neprojdou“? Hurá na ně, vidlemi porazíme maximálně vyzbrojenou vojenskou kolonu zkušených zabijáků, aby neprošli, ale aby měli důvod zůstat? Kdo za nimi stojí? Jak uvěřit tomu, že by takový nesmysl vymyslel vzdělaný inteligentní člověk jen tak z lásky k vlasti. A samozřejmě i pražský Majdan bude v akci, aby pokojné protesty převrátil v násilí.

  Dalo by se říct, že když Putin s Obamou a jiní naši i světoví vládnoucí představitelé nejsou schopni podat si ruku, vzájemně si pomáhat při úklidu své vlastní země a osobním příkladem ukazovat světu, co je to opravdová svoboda a podporovat a pomáhat zaostalejším menším zemím získat sebevědomí, zůstat sami sebou a s celým světem v míru spolupracovat, tak na vládnoucích postech nemají co dělat.

  Ale vlády, které si volíme, nutně musí produkovat fašismus, protože ho potřebujeme, neumíme se domluvit ani mezi sebou, naše zvrhlost se bez nenávisti a násilí neobejde, a proto výkvět fašismu uvidíme v plné parádě na vlastní oči, jedni s Ruskem proti Obamovi, druzí s Obamou proti Putinovi, v osobních soukromých životech šílenci, z přátel nepřátelé.

  http://aeronet.cz/news/krev-of-duty-americti-vojaci-v-cesku-jaka-rizika-prinaseji-pro-nase-obcany-dockame-se-masakru-jako-v-italskem-cermizu-ceska-ustava-jako-toaletni-papir/

  „Americká vojska v Evropě mají dosud a stále status okupačních sil po II. sv. válce. Vojáci mají zákaz konzumovat cizí i německé nebalené potraviny, vozí si s sebou všechno, nevěří ani německým kuchařům. Mají povolení kupovat si zboží v obchodech, ale pouze to balené. Přísný zákaz platí pro nákup nebaleného pečiva a alkoholu. Pozor na přikládání mobilních telefonů k uchu během průjezdu konvoje. To je signál pro scouta (pozorovatele perimetru zajištění konvoje), že může jít o koordinaci bombového útoku na konvoj mezi více útočníky. Mezi vojáky konvoje můžou být veteráni z Iráku, kteří na toto reagují velmi hystericky. Pozor na to!

  Co kdyby raději česká vláda v NATO pronesla iniciativu na reformu aliance, aby ukončila své expediční mise a války v cizích zemích pro zájmy USA a soustředila se raději na obranu členských států v Evropě, o které se pořád tak mluví? Možná by byla naše země potom opravdu bezpečnější a nemusely by se obnovovat vojenské odvody, natož u žen. Kdy konečně přijde politik, český vlastenec, který bouchne do stolu a řekne: „Buď bude NATO sloužit výhradně k obraně a ne k zahraničním misím, anebo odtud odcházíme!“ Možná bychom tím jako stát a národ získali i respekt, který naší vládě tolik chybí, a nejen v centrále NATO.

  Jak je možné, že americký ambasador dohlížel na volební sjezd hnutí ANO? Co tam pohledával? Kdo si ho tam pozval? Jak může český občan věřit své vládě, když loutkáři z americké ambasády už dozorují i volební sjezdy českých stran? Kde je česká hrdost? Státnost? Nezávislost? To není ruská propaganda, co tady uvádím. To je apel. Apel na české občany, aby vzali rozum do hrsti a uvědomili si, kdo jim tu vlastně doopravdy vládne.“

  http://aeronet.cz/news/americke-transportery-pojedou-po-ceskych-dalnicich-bez-dalnicnich-znamek-nikdo-nam-nedokazal-odpovedet-na-ministerstvu-nam-slozili-telefon-aktiviste-chteji-na-silnice-vysypat-hnuj-a-stavet-barikady/

  • Michal napsal:

   Telefonem bych jim praštil taky, když si něumí najít základní informace:
   „zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb.
   § 20a – Osvobození od zpoplatnění
   (1) Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem

   c) ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“ a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti

   No a amerického velvyslance pozval na sjezd ANO nejspíš pan majitel 🙂
   Jinak – Aeronet JE ruská propaganda 🙂

 20. Antonie napsal:

  Tento text neprošel, tak jsem ho zkrátila a smazala odkazy, jestli se objeví podruhé, tak se omlouvám.

  Kdo porušuje lidská práva a krutě zachází s člověkem, je fašista a příliš mnoho slov nás odvádí od podstaty věci v přítomnosti. Česká vláda odsouhlasila přejezd konvoje amerických transportérů.

  Připravují se nejen masivní nenásilné protesty proti vojákům USA na našem území ale protesty všeho druhu. Připravují se i násilné provokace s cílem rozpoutat válku. Nebo jak pochopit např. výzvu JUDr. Vyvadila s názvem: „Neprojdou“? Hurá na ně, vidlemi porazíme maximálně vyzbrojenou vojenskou kolonu zkušených zabijáků, aby neprošli, ale aby měli důvod zůstat? Kdo za nimi stojí? Jak uvěřit tomu, že by takový nesmysl vymyslel vzdělaný inteligentní člověk jen tak z lásky k vlasti. A samozřejmě i pražský Majdan bude v akci, aby pokojné protesty převrátil v násilí.

  „Americká vojska v Evropě mají dosud a stále status okupačních sil po II. sv. válce. Vojáci mají zákaz konzumovat cizí i německé nebalené potraviny, vozí si s sebou všechno, nevěří ani německým kuchařům. Mají povolení kupovat si zboží v obchodech, ale pouze to balené. Přísný zákaz platí pro nákup nebaleného pečiva a alkoholu. Pozor na přikládání mobilních telefonů k uchu během průjezdu konvoje. To je signál pro scouta (pozorovatele perimetru zajištění konvoje), že může jít o koordinaci bombového útoku na konvoj mezi více útočníky. Mezi vojáky konvoje můžou být veteráni z Iráku, kteří na toto reagují velmi hystericky. Pozor na to!“

  Dalo by se říct, že když Putin s Obamou a jiní naši i světoví vládnoucí představitelé nejsou schopni podat si ruku, vzájemně si pomáhat při úklidu své vlastní země a osobním příkladem ukazovat světu, co je to opravdová svoboda a podporovat a pomáhat zaostalejším menším zemím získat sebevědomí, zůstat sami sebou a s celým světem v míru spolupracovat, tak na vládnoucích postech nemají co dělat.

  Ale vlády, které si volíme, nutně musí produkovat fašismus, protože ho potřebujeme, neumíme se domluvit ani mezi sebou, naše zvrhlost se bez nenávisti a násilí neobejde, a proto výkvět fašismu uvidíme v plné parádě na vlastní oči, jedni s Ruskem proti Obamovi, druzí s Obamou proti Putinovi, v osobních soukromých životech šílenci, z přátel nepřátelé.

 21. Hudec napsal:

  Stejně jako má zničující vojenská technika pro většinu mužů určitou, byť viděno očima mnohých zvrácenou, přitažlivost, obsahuje pro mnohé z nás přitažlivé prvky i fašismus.
  Jednota, síla, pořádek!
  Konec bezobsažného mlácení prázdné slámy, ale čin!
  Jasné směřování bez zatáček a složitostí!
  Vlevo v bok, vpravo v bok, pochodem v chod!
  Ty vykřičníky tam dávám schválně, bez nich by to nebylo ono.
  Každý následek má svou příčinu, jen ji mnohdy nejsme schopni rozeznat a pochopit.
  Co je příčinou přitažlivosti fašismu?
  Jistě jich bude víc, ale jako stěžejní vidím nějakou viditelnou, hmatatelnou nespravedlnost.
  Že je jedna nespravedlnost zpravidla přebita nespravedlností jinou, další a mnohdy větší, než byla ta původní, to je už moc složitá úvaha.
  Vlevo v bok, vpravo v bok, pochodem v chod!
  Výsledek této mojí triviální úvahy? Chceme-li, aby masy nepodléhaly vábení fašismu jako hlasu sirén, snažme se, aby nebylo příliš mnoho viditelných až nesmazatelných nespravedlností.
  Činíme tak?
  Nikoliv, činíme jako euroatlantická civilizace (k níž se hlásíme a nevím zda takové stoprocentní přihlášení je až tak správnou volbou pro nás, ale to je na jinou diskusi) přesný opak.
  Takže prvky fašismu, které už drahně let rozpoznávám mj,. v politice z Bruselu, nás začínají obklopovat.
  Čemu se divíme? Vždyť je to přirozené.

 22. Admirál napsal:

  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Profesor-Jan-Keller-vystoupil-u-Vaclava-Klause-k-pristehovalectvi-Ano-nedelame-si-legraci-Stoji-za-to-cist-367138

  Doporučuji těm, kteří přehlédli.

  V atmosféře nastupující pravdyalásky je Kellerovo vystoupení signifikantní. Tlačí odpůrce jediné pravdy z různých názorových koutů do houfu. Není jiné cesty. Pokud chceme obstát.

 23. Vidlák napsal:

  Oponente normální lidi se v případě zavření na rok s jídlem jen pro polovinu celkem snadno domluví, že mají půl roku na to se z té šlamastyky nějak dostat všichni. Jen magoři, psychopati a jinak pobláznění maniaci přemýšlí nějak podobně, jak naznačujete. Mě jako první napadlo to co jsem teď právě napsal… vás jako první napadlo konečné řešení a Darwinova teorie, taková konference ve Wansee v malém…

  Na Titaniku také neměli čluny pro všechny a místo aby ti nejsilnější a vybavení revolvery odpluli, tak paradoxně nechali odplout ty nejslabší – ženy a děti. Rudoarmějci také neměli v propagandistických příručkách, že mají se zbraněmi přežít, ale že se mají i s tanky a municí obětovat právě za ty slaboučké ženy a děti. A ejhle magoři vybavení druhým zákonem termodynamiky, kteří to maskovali potřebou životního prostoru to prohráli.
  Málokomu se chce obětovat za nadnárodní kapitál nebo jiný druh keců o tom, jak jsme si všichni potravinoví konkurenti.

  Takhle totiž doopravdy funguje člověk. Jen nemnoho jedinců se chová jako predátoři a žerou všechny kolem sebe. Naštěstí to funguje tak, že toho zase tak moc nesežerou a jsou vyeliminováni z podstaty věci. Žádný nadčlověk ještě nevznikl i když se o to lecjací Oponenti pokoušeli. V případě, že dostanete běžnou normální průměrnou skupinu lidí do neřešitelné situace, tak na konci budou naživu právě ti nejslabší nebo vylosovaní. Magoři tvoří tak malé procento populace, že v celkovém kontextu si jich dějiny nevšimnou.

  • NavajaMM napsal:

   Pane Vidláku, pod tento Váš príspevok sa aj ja podpíšem.

  • Michal napsal:

   Naprost s Vámi souhlasím. Dovolím si tvrdit, že takoví, co redukují člověka na pouhého potravinového konkurenta, byli v historii jedněmi nejhorších. Takoví – byť sebeinteligentější – dokázali bez skrupulí spočítat, kolik lidí je potřeba zatknout kvůli výstavbě nějakého kanálu, kolik lidí je možné nacpat do malé místnosti s přívodem plynu a jak co nejlépe spálit jejich mrtvá těla, kolik energie má obsahovat strava heftlinka, aby vydržel měsíc pracovat…

  • Vojta napsal:

   JJ.stará známá věc, největší problém je nasytit bohaté, ne ty chudé

 24. Vojta napsal:

  Jen bych upozornit na časté srovnávání komunismu a socialismu s fašismem, založené obvyklém přivlastku socialistický v názvu (např NDSAP). Fašistické strany přitom se socialistickými, komunistickými stranami měly společný v zásadě tak maximálně boj o společného voliče. Fašisté jen podle hesla “ Když ptáčka lapají pěkně mu zpívají“ použili hesla na které voliči byli ochotni slyšet. Pro fašisty však socialistické prvky společnosti byly vždy především prvkem propagace, případně, pokud k nim došlo, pak byly jen dočasným nástrojem k realizaci jiných cílů, než zlepšit život dělníků. Hitler potřeboval především dělníky ve zbrojních továrnách. Zbrojením sice dočasně zlikvidoval nezaměstnanost, vzhledem obrovské k obrovské, v míru nepoužitelné zbrojní výrobě, se mzdy dělníků začaly znehodnocovat.

  Dnešní politici a strany používají obdobnou taktiku – nabízí to co lidi přitahuje, například zaměstnanost. Použité prostředky pak klidně vedou k pravému opaku.

  Prostě název strany vůbec nemusí nic vypovídat o skutečných cílech a ideologii strany
  ****************************************************************************************************

 25. Vojta napsal:

  Mno rozdíl ?
  1.Hitler po roce 1933 zhruba 50% rozpočtu na zbrojení a do 6 let útočná válka.
  Socialismus tu byl podstatně déle.

  Socialismus měl svoje problémy, stejně jako kapitalismus. Nicméně srovnávat jej s fašismem ?
  2. Ono to s tou desetinovou mzdou není tak jednoduché. Reálnou kupní sílu občana neurčuje kurs měny . Často v zemích s nižší mzdou jsou i nižší ceny. Za kolik jste si koupil chleba v Německu a ČSSR . Navíc je nutné porovnávat celý spotřební koš, včetně nákladů na bydlení, vzdělávání, zdravotní péči atd . Z tohoto hlediska je zajímavé, že podle statistik, které jsem kdysi našel, ale teď nejsem schopen doložit, reálná mzda dostala zpět na úroveň roku 89 až několik let po roce 2000. Mezi tím se ovšem podstatně zvětšily rozdíly v příjmech

  Nicméně je fakt, že socialismus měl do jisté míry problém s motivací v zaměstnání.

  Nejsem glorifikátor socialismu a komunismu, ale znal jsem léta osmdesátá i dnešek. Nechci hodnotit zda byla horší nebo lepší. Rozhodně byla jiná než dnes.

  Z čeho vycházíte vy při svém hodnocení tehdejšího režimu ??

 26. český maloměšťák napsal:

  Těžko definovat něco, co je z hlediska geneze, struktury, dopadu na své okolí i na sebe sama , jakožto i z hlediska informační hodnoty /porovnání s fenomeny stejného druhu, rodu třídy…/ ….něco takového jako je fašismus.
  Fašismus každopádně má své kořeny, zde v poslední době dávám za pravdu takovým lidem jako je např. E. O. Wilson, který je jedním z otců zakladatelů sociobiologie a konsilierního způsobu uvažování /sofos má střed svého kříže (písmeno F psáno řecky) obklopen kvartéry sociologie, biologie, etiky a ekologie/, takže jde i jen z hlediska vymezení a váhy jednotlivých zdrojů fašismu o proces neskutečně složitý, jen úsudky o psychologických motivacích aktérů tohoto procesu, jejich typologie a jejich mapování je velkým dobrodružstvím, kde teda začít, do kterého dopravního protředku nasednout ?
  Začal bych mozkem, protože mozek ač se jeví jedinečným, je nejen geneticky ale i kulturně podmíněn k tomu, aby vyjadřoval svou produkci v rámci sdělnosti obecné , tedy má tendenci komunikovat jazykem svazku, fascia, society , chcete -li. I básnícká tvorba inklinuje spíše k takovému postupu, velké eposy lidstva fungují jako účinná propagandistická příručka proto /nejen proto, díla umělecká mají tendenci být kulturně nezničitelná, jsou takřka nesmrtelné – právě že díky své neuchopitelnosti pouhým rozumem/, že v nich mnoho lidí našlo mnoho společného.
  Jaká je přirozenost člověka a jak je dána jeho mozkem , respektive centrálním nervovým systémem , a jak a proč se tato přirozenost uchyluje jednou k racionálnímu a podruhé k iracionálnímu a co je to vlatně iracionalita a co racionalita.
  Takže zde je návod : Trocha nějaké té žurnalistické /chcete -li tak historické/ analýzy , čím méně je zde syntézy , tím je taková žurnalistika pravděpodobně poctivější /Paxtonova Anatomie fašismu není vůbec špatná/ , dále bych přidal něco málo religionistiky plus Brochovu Teorii masového šílenství, krapet pozitivních protestsongů, lžičku něčeho fakt mastného – například Zarlengovu The Lost Science of Money, kuličku teorie manipulace, špetku Kanta a Hegela…. celé to pak vlijte do Wilsona a pak jen míchat, míchat, míchat…

  JInak o demokracii kdo chce něco vědět bližšího, z hlediska geneze a cílů – doporučuji Bleicken : Athénská demokracie.
  Ostatně nač se šťárat v hnědém trusu, chceme fašismus nebo demokracii ?
  No tak dělejme to co chceme, ne ?
  Its easy, very easy – stačí jen dělat to, co chceme, ne se zabývat tím, co nechceme, to nikam nevede. Zkuste zasadit fazole tak, že budete přemýšlet jak bránit jejich nezasazení. 🙂
  Pokud nás bude hodně, tak je to pak celkem nuda…no a pokud málo, tak stejně nic nezmůžeme tím, že budem poukazovat na ten fašismus.
  Pakliže nás ale bude hodně a budeme slabí, je to stejné jako by nás bylo málo. To je pravda, ale já zatím o žádné protofašistické organizaci neslyšel, vy jóóó ?!??
  No vidíte, takže klídek. Terazky stejně máme babišismus, tedy vrcholné stadium demokracie /ono jde samozřejmě už dlouhodobě o timokracii, ale zde pssst !!…ty politické strany se totiž fakt domnívají, že spolu zápolí v fair soutěží, neberme lidem iluze !!!/.

  • český maloměšťák napsal:

   Sakra, špatně .
   Mělo být : Pakliže nás ale bude hodně a budeme slabí, je to stejné jako by nás bylo málo. To je pravda, ale já zatím o žádné protifašistické organizaci neslyšel, vy jóóó ?!??

   Protofašistických organizací už jen v ČR je hned několik.

Komentáře nejsou povoleny.