Kšeftuje se na Ukrajině s orgány nebo ne?, část V:


napsal Navajamm část III.

dnes v našem dokumentačním seriálu o handlu s lidskými orgány na Ukrajině pokračuje svou závěrečnou částí sebrané dokumentace Navajamm.

Včera jsme skončili tímto článkem Spiegelu:

21

V anglickom preklade ho máme tu: http://www.sanfranciscosentinel.com/?p=40418

Tento materiál pekne prehľadne a detailne popisuje cestu orgánov z Ukrajiny do USA a okolnosti tohoto biznisu.

Z článku vyberiem hlavné informácie pre naše skúmanie:

– Odberom kostí z mŕtvych tiel sa zaoberá nemecká firma Tutogen, sídliaca v Bavorsku – 8000 zamestnancov. Tento obchod je utajený a veľmi lukratívny, je súčasťou miliardového trhu s medicínskymi výrobkami, ktorý sa sústreďuje v USA.

– Jedno z centier odberu na Ukrajine je priamo v Kyjeve v Inštitúte forenznej medicíny na ulici Oranžernaja. V článku sa cituje priamo riaditeľ ústavu Vladimir Jurčenko. Tkanivá sa raz za niekoľko týždňov odvážajú v nákladnom aute. Miestnosti, v ktorých sa materiál odoberá z tiel, je mimo hlavného traktu a nemá tam nikto mimo priamo pracujúcich prístup. Podľa Jurčenka to bola podmienka Američanov. V inštitúte sa spracuje 8000 tiel ročne, z nich asi 5000 je vhodných potenciálnych darcov.

– Z mŕtvych tiel je možné na transplantácie využiť prakticky všetky tkanivá, vrátane kože, šliach, očnej rohovky…

– Dopyt na trhu je obrovský. V článku sa uvádza, že len v Nemecku sa ročne spotrebuje 30 000 transplantátov v kostnej chirurgii pri rekonštrukcii krčka bedrovej kosti alebo v rekonštrukcii stavcov chrbtice.

– V USA je trh ešte väčší a lukratívnejší. Odhaduje sa, že ročne sa na transplantácie spotrebuje viac než 1 milión častí ľudského tela a nikde na svete nie je možné tieto časti speňažiť za vyššie ceny. Po rozobratí jedného tela na kúsky je možné získať sumu do 250 000 USD (za jedno telo!).

– Iné materiály, ako zvieracie alebo umelé, napr. keramické, sa používajú len ako núdzová náhrada, nie je to plnohodnotný substitút.

– Firma Tutogen za ľudský materiál na Ukrajine platí pevné ceny a organizuje pravidelné dodávky. Nespracuje však všetok dovezený materiál, ale na základe firemnej korešpondencie jeho značná časť končí na trhu v USA. Americká spoločnosť RTI (vyššie sme ju už spomenuli) je materskou spoločnosťou firmy Tutogen Medical Inc, do ktorej štruktúry patrí aj nemecká Tutogen Medical GmbH.

– Časti tiel sa prepravujú z Ukrajiny letacky cez Frankfurt alebo Norimberg do USA. Prostredníkom na Ukrajine je Dr. Igor Alešenko, ktorý s firmou Tutogen spolupracuje už viac ako 10 rokov a organizuje spoluprácu s inštitútmi forenznej medicíny na Ukrajine (márnicami). Alešenko je však viac ako len lokálny agent firmy Tutogen. Vlastní firmu Bioimplant, ktorej hlavná činnosť je zabezpečovanie odberu tkanív a vďaka svojim kontaktom na Ministerstve zdravotníctva Ukrajiny je jeho firma imúnna voči kontrolám prevážaného materiálu na hraniciach. Novinári sa pokúšali hľadať zodpovednú osobu v sídle firmy na ul. Patricia Lumumbu 4/6 v Kyjeve, avšak neúspešne. Firma je to, čo u nás na Slovensku voláme „schránková“, sídli v budove, kde sú desiatky ďalších firiem, každá za zamknutými dverami.

– Podľa medzinárodne platných zákonov je prevoz tkanív z jednej krajiny do druhej ilegálne konanie.

Informácie potvrdzuje aj The Telegraph: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/6206247/German-firm-investigated-over-body-parts-trade.html

22

Titulok: Nemecká firma je porobená vyšetrovaniu kvôli obchodu s časťami ľudského tela.

Tou vyšetrovanou nemeckou firmou je Tutogen, ktorá údajne nakupuje veľké množstvá častí tiel od ukrajinských dodávateľov. Tutogen je časťou organizačnej štruktúry americkej spoločnosti RTI Biologics.

Ako vyzerajú konečné produkty používané v transplantológii, nájdete v tejto brožúrke spoločnosti Tutogen: http://www.novomedics.ch/cms/daten/file/Xenogen.pdf

Firma v nej deklaruje, že všetok materiál pochádza od darcov z Nemecka(!).

23

Obrázok, ktorý sme získali z týchto článkov, v plnej miere (s inými menami a inými inštitúciami z Ukrajiny, ale s obchodnými kontaktmi s firmami Tutogen a RTI) potvrdzuje ICIJ – Medzinárodné konzorcium investigatívnych žurnalistov: http://www.icij.org/tissue/five-charged-over-alleged-body-parts-theft

Titulok: Piati odsúdení za nelegálnu krádež orgánov.

24

Medzinárodné konzorcium investigatívnych žurnalistov sa obchodom s orgánmi na Ukrajine systematicky zaoberalo roky a vypracovalo veľmi podrobnú správu, ktorú v anglickom jazyku nájdete tu: http://cloudfront-files-1.publicintegrity.org/documents/pdfs/SkinBone.pdf

25

V tejto správe je prehľadne zhrnuté to, čo sme sa po kúskoch dozvedali vyššie, naviac obsahuje veľa podrobností a nájdeme v nej niekoľko ďalších zaujímavých zmienok:

– (str. 12) Obchod je veľmi dobre organizovaný a utajený, vrátane cezhraničných prevozov. Cesta z Ukrajiny prebieha takto: Slováci prevážajú materiál do Nemecka, odtiaľ sa dostáva do Južnej Kórey, odtiaľ do USA a Mexika. Z USA sa distribuuje do 30 krajín na svete.

– (str. 19) Okrem Ukrajiny firma Tutogen získavala materiál aj z Českej republiky, Slovenska, Estónska, Maďarska, Ruska a Lotyšska.

– (str. 21) Pri vyšetrovaní sa v Ukrajinskej márnici našli dózy s biologickým materiálom odobratým z mŕtvol, pričom boli označené nálepkami „Made in Germany“(!).

– (str. 30) Citovaný je Roman Hičev, zakladateľ tkanivovej banky v Bulharsku. Komentuje svoje dojmy z návštevy v Odese, kde bol zámer vybudovať tkanivovú banku. Tvrdí, že legislatívne prostredie na Ukrajine je úplne nedostatočné a nie je zrejmé, kto v procese má aké povinnosti, čím sa celá aktivita stáva nekontrolovateľnou. Hičev spoluprácu odmietol.

Na základe všetkých známych informácií nakrútila nemecká televízia WDR dokumentárny film „Ausgeschlachtet“, ktorý bol nominovaný na Prix Europa.

Vlkův vstup – o tomto videu bud e blíže pojednáno  v mém následném příspěvku, protože , díky pomoci kosířů,  je toto celé video k disposici. Zde jen ilustrativní fotka.

26

Keď som sa už zmieril s tým, že budeme odkázaní len na nepriame dôkazy, našiel som dôkaz takmer priamy. V kanadskom internetovom časopise Digital Journal. Materiál uverejnený 5.11.2014 vypracovala Ruska Maria Antonova, označovaná za špičkovú žurnalistku a pracuje pre francúzsku agentúru AFP. Podotýkam, že materiál je napísaný v provládnom duchu a bez všetkých informácií, ktoré sme si napísali vyššie, a vďaka ktorým už do veci trochu vidíme, by sme ho v záplave informácií prehliadli a verím, že by ho Ernest ani MP hádam ani nezaradili do svodky. http://www.digitaljournal.com/news/world/bone-by-bone-ukraine-identifies-its-dead/article/413059

27

Titulok hovorí:

Kosť za kosťou, Ukrajina identifikuje svojich padlých.

V článku sa píše o laboratóriu na testovanie DNA na účely identifikácie, jedinom v Ukrajine, ktoré sa nachádza v Zaporoží. Vedúcou laboratória je Oksana Birjuková a referuje, že materiál dostávajú denne v uzavretých hnedých dózach, od začiatku konfliktu ich spracovali asi 400, odhadujú, že ešte najmenej 500 budú musieť spracovať (11/2014). Prvé telá v množstve asi 200 k nim prišli v septembri (září) po bitke pri Ilovajsku a žiadni príbuzní sa k nim nehlásili. Materiál, s ktorým pracujú, je prevažne kostné tkanivo, lebo sa týka obetí, ktoré boli úplne pochované bez identifikácie a neskôr exhumované. Posťažovala sa, že sa im často zle pracuje, lebo potenciálni príbuzní veria, že ten ich vojak ešte žije a odmietajú poskytnúť vzorku svojho tkaniva na porovnávací test. (Tu musím vsunúť vysvetlenie. Náhodou sa osobne poznám s človekom, ktorý rutinne robí analýzy DNA na forenzné účely zo živých ľudí a materiálom nie je kostné tkanivo. Ide o výter z bukálnej sliznice na podnebí v ústach a postačujúce množstvo materiálu je sotva viditeľné voľným okom.)

V teréne túto prácu robia vojaci. V článku je vyjadrenie akéhosi dôstojníka Konstantina, ktorý sa sťažuje, že na zber materiálu majú nevhodné vybavenie, vlastne len také plechové haraburdy na kolesách a väčšina spolupracovníkov to robí zadarmo a vo voľnom čase.

Ďalej je citovaný armádnu expert Ivan Jakubec, ktorý tvrdí, že identifikácia padlých je veľmi náročná, lebo len málo príslušníkov armády má identifikačné známky a dobrovoľníci ich nenosia vôbec. Celkovo je podľa neho kampaň zle technicky zabezpečená a viac sa podobá na partyzánske boje, než na boj regulárnej armády. Odber materiálu sa vykonáva v Zaporožskej márnici a keď sa privezú telá na analýzu, márnica často bojuje s kapacitnými problémami.

Bez nejakého bližšieho objasnenia je v článku ilustračná fotografia dobrovoľníkov z Azova od Mariupoľa.

Zo správy mimo iného vyplýva:

– V Ukrajinských zdravotníckych inštitúciách (márnica Zaporožie) prebieha odber tkaniva (minimálne kostí) z padlých v oblasti bojov ATO aj bez výslovného súhlasu príbuzných (t.j. podľa ukrajinských zákonov protiprávne), tento odber je však na účely identifikácie padlých.

– Nejakým spôsobom to súvisí s bataliónom Azov, no ako – to môžeme len hádať. Možno chlapci vo svojom osobnom voľne pomáhajú pri tejto humanitárnej aktivite. Alebo práve ich najčastejšie treba identifikovať, keďže nenosia osobné známky a medzi sebou sa skoro nepoznajú, ako nedávno dokumentovalo OBSE vo veci istého slávneho videa. (Svodka https://vlkovobloguje.wordpress.com/2015/04/29/940449/ – Mirečkova časť).

Som veľmi vďačný Marii Antonovej a agentúre AFP za tento článok. Sme už vyzbrojení znalosťami z predchádzajúcich odsekov a tak už rozumieme aj tomu, čo je napísané medzi riadkami.

Zhrňme teda, že na Ukrajine najmenej 20 rokov existuje fungujúci systém dodávateľov ľudských orgánov a tkanív na čierny trh. Výkonnosť tohto systému obmedzovali dva faktory:

– orgány činné v trestnom konaní (ktoré sú súčasnou krízou prakticky eliminované),

– nedostatok darcov (zomretých v mladom veku relatívne zdravých a bez komplikácií s povolením od príbuzných).

Pre všetky osoby, ktoré sa podieľajú na nezákonnom obchode s ľudskými orgánmi by bolo zbytočné riziko do fungujúceho a osvedčeného systému zavádzať novinky typu „poľný chirurg“. Celkom stačí zabezpečiť vyšší prísun mladých a zdravých mŕtvol do súčasných existujúcich márnic. Vojakov, opolčencov, civilov, všetko jedno, hlavne aby boli bez mena a osobnej známky.

A žiadne dlhé prímerie – kazí to biznis.

Pre zaujímavosť ešte pripojím finančné ukazovatele zverejnené na stránke spoločnosti RTI Surgical, konkrétne tržby (všimnite si, že najväčší nárast tržieb je v riadku stavebných prvkov chrbtice – teda preparáty z kostí):

http://www.rtix.com/investors/financial-highlights/

28

Tržby za rok 2015 sú odhadované podľa vývoja v prvých troch mesiacoch 2015.

Spoločnosti RTI Surgical sa v roku 2014 teda mimoriadne darilo a zdá sa, že priaznivý vývoj pokračuje.

Keďže nemám k dispozícii informáciu o prudkom raste cien na trhu s medicínskymi produktmi, pravdepodobnejšie je to, že RTI Surgical bola mimoriadne úspešná na dodávateľskej strane, t.j. podarilo sa jej zabezpečiť materiál od väčšieho počtu darcov.

Záverečné slovo a vyhodnotenie prenechám vlkovi, možno ho pripojí až na konci seriálu.

Za mňa však – vôbec neverím, že „vyvracaním lživej ruskej propagandy“ páni ako  Smatana „prispievajú k tomu, aby bol svet lepším“. Možno k tomu, aby sa lepší zdal, ale lepším sa skutočne stane až vtedy, keď bude ľudského utrpenia ubúdať. Nie vtedy, keď sa bude zakrývať.

Tolik dokumentačně naprosto skvělý třídílny článek od Navajamma. Jak jsem napsal hned v úvodu – gigantická práce! Nevím, koli uděléte Navajammovi hvězd,  ale pevně doufám, že strhnete absolutní rekord Kosy!!! Když ne, tak Kosu prostě zavřu. Kvůli čtenářskému nevděku!

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.