525


napsal Standa e.

Tak nám stanovili kvóty. Prý máme být solidární s přetíženými státy Evropy. A 525 lidí, to přeci musíme dokázat unést!

Odhlédněme na okamžik od podstaty migrační vlny napříč středomořím. Zůstaňme u detailů, jichž se (čest výjimce iDnes) ve většině sdělovadel nedočkáme:

V prvé řadě je třeba vědět, že:

a) Evropská komise používá dva různé pojmy pro dvě různé kvóty dvou různých programů. První pojem zní v originále „relocation“ (kvóta pro ČR: 2,98%, základ stanovený není), druhý pak „resettlement“ (kvóta pro ČR: 2,63%, základ je 20 000 migrantů, podle některých zdrojů během dvou let).

b) Pojmem „relocation“ (přeložitelné snad jako „přemístění“) označuje Evropská komise přemístění všech „úspěšných žadatelů o azyl“ mezi členské státy podle stanovené kvóty. V zásadě se jedná o migranty, kteří již na území EU vstoupili ilegálně. Tento program je reakcí na humanitární krizi ve středomořské oblasti a příliv nelegálních uprchlíků přes Středozemní moře.

c) Pojmem „resettlement“ (přeložitelné snad jako „přesídlení“) Evropská komise míní podle všeho přesídlení úspěšných žadatelů o azyl ze třetích zemí, a to ve spolupráci s Úřadem Vysokého komisaře pro uprchlíky OSN. Mělo by jít tedy o migranty nacházející se v danou chvíli mimo území EU. Program je vlastní iniciativou EU. Jeho cílem je snížit nelegální migraci a rizika z ní vyplývající pro migranty.

d) Hovoříme-li o kvótě vycházející na 525 azylantů, hovoříme pouze migrantech spadajících pod pojem „resettlement“, nikoliv pod pojem „relocation“. Debata tedy není „o 525 migrantech“, ale o „zatím“ 525 migrantech.

e) Členské státy EU přiděleným migrantům udělí právo zůstat a požívat práva mezinárodní ochrany. Komise se obává druhotné migrace. Migranti tak v určené zemi musejí zůstat nejméně po dobu pěti let. Opustí-li ji a vydají-li se do jiné členské země EU, všechna získaná práva ztratí, stejně jako nárok na sociální pomoc.

Argumentovat ve prospěch souhlasu s přijetím v titulku uvedených 525 migrantů kritickou situací jihoevropských členů EU se mi jeví jako obyčejná manipulace. Hovoříme o migrantech, které hodláme sami dovézt do Evropy. Neptejte se mě proč. Ani proč chceme ke stávající vlně jež nás zatěžuje přidat dalších 20 000 lidí, ani proč námi média (a nejen ona) manipulují. Poznamenejme jen, že pod pojem „relocation“ bude spadat výrazně více povinně přijatých migrantů, než je ona veřejně přetřásaná pětistovka. Dle iDnes lze předpokládat zhruba 5 513 povinně přijatých azylantů. Bojím se, zda nejde o příliš optimistické číslo. Ale to je jen předpoklad, přesná čísla pro základ netuší nikdo.

Dosud jsem nenalezl odpovědi na následující otázky:

1. Kdo bude posuzovat v případě nelegálních migrantů právo azyl a jaké budou jeho podmínky? Bude to opět o nás bez nás?

2. Jak bude stanovován klíč pro konkrétní přiřazení konkrétního azylanta ke konkrétní zemi? (S notnou mírou nadsázky – kdo určí, do které členské země půjde syrský křesťan s titulem jaderného fyzika a do které somálský negramotný pastevec muslimského vyznání, otec šestnácti dětí?)

3. Bude muset členský stát přijmout i azylanty, kteří by jinak nesplnili dosavadní zákonné podmínky pro udělení azylu v onom členském státě? Pokud ano, bude to znamenat povinnou větší harmonizaci právních norem ve věci azylového řízení? Pokud ano, kdo bude tyto normy stanovovat?

4. Hovoří se o přesunu „jednotlivých migrantů“. Jak budou vypadat předpokládaná čísla, uplatní-li tito předpokládaní azylanti právo na sloučení rodiny?

5. Budou do povinné kvóty zahrnuti migranti, kterým bude právo azylu poskytnuto přímo členskou zemí v rámci jejího vlastního azylového řízení? ČR přijala vloni 765 žadatelů, převážně z Ukrajiny. Bude o takovéto migranty celkový počet povinně přidělených azylantů ponížen, nebo jde o dárek navíc? Budou se do povinné kvóty řadit již odsouhlasení syrští uprchlíci?

6. Umístíme-li migranty do zemí, kde oni nechtějí být a kde nechtějí je – jak bude asi vypadat jejich vzájemné soužití?

7. Jak hodlá EU naložit s těmi migranty, kteří se do EU dostali nelegálně, avšak nedostanou azyl?

Za sebe musím konstatovat, že se mi v celé věci honí hlavou myšlenek mnohem více – a ne všechny jsou sluníčkově korektní a ne ve všech se dívám na dosavadní politiku určovatelů evropské politiky solidárně. Ty ale nepatří do tohoto článku.

Zdroje (ty s relevantními informacemi):

http://zpravy.idnes.cz/plan-evropske-komise-na-reseni-uprchlicke-krize-ftr-/zahranicni.aspx?c=A150513_113508_zahranicni_ert

Click to access press-release_IP-15-4956_en.pdf

Click to access communication_on_the_european_agenda_on_migration_annex_en.pdf

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33118_cs.htm

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.