Ukrajinská svodka – JF a jeho výběr ze světového tisku


vybral a přeložil JF

Po Ernestovi a Mirečkovi se  se svou částí přehledu dění na Ukrajině, tentokráte  z anglo amerických zdrojů za uplynulé dny,  vrací i JF. Věřím, že pravidelně každý týden. Jsem mu  za to vděčen a věřím, že  i vy. Nicméně -svodka jednou za týden má svůj limit a omezení – že totiž  nejzajímavější články  už, bohužel, mohou vyjít dříve  na jiných serverech. Nicméně, s tímhle omezením  by Kosa měla  mít svou pevnou strukturu referování o tom, co se týká Ukrajiny  tamního konfliktu a  jeho peropetií. V úterý JF, ve středu Ernest, ve čtvrtek Mireček.  Snad to bude stačit. Nyní už JF a jeho výběr, nikoliv  ovšem z hroznů. Ale  z hrůzy.

Imperiální přepínavost

Patrick J. Buchanan Blog, 9.června 2015

http://buchanan.org/blog/imperial-overstretch-16123

Ke konci presidentského období George H.W. Bushe, Amerika stála samotná na vrcholu světa jako jediná supervelmoc. Po pěti týdnech „šoku a bázně“ a po stovce hodin bojů, vyklidila Saddámova armáda Kuvajt a stáhla se zpět do Basry a Bagdádu. Náš protivník ve Studené válce se rozpadl na 15 států, Berlínská zeď padla, Německo bylo sjednoceno a podrobené země Střední a Východní Evropy byly svobodné.

Bush I. vylepšil vztahy s Pekingem, narušené masakrem na na náměstí Tian An Men roku 1989. Michail Gorbačov a Boris Jelcin byli chápáni jako přátelé. President vyhlásil příchod „nového světového řádu“ a neokonzervativci si štěbetali o novém „unipolárním světě“ a o „laskavé globální hegemonii“ Spojených Států.

Nyní se podívejme, jak vypadá svět, který zdědí náš příští president.

Severní Korea, dnes už nukleární mocnost, pod vedení 30-letého megalomana připravuje balistické rakeky s jadernými hlavicemi. Čína se stala velmocí v Asii, nárokuje si všechna moře, která ji obklopují a buduje námořní a vzdušné síly, které ukončují dominanci USA v západním Pacifiku, trvající od roku 1945. Vladimír Putin modernizuje ruské rakety, posílá lodě a letadla do vod a do vzdušného prostoru, dosud ovládaných pouze silami NATO a podporuje separatisty na východní Ukrajině. Velké dílo Nixona a Reagana – oddělení Číny a Ruska na „Světovém Ostrově“ – je v troskách. Čína a Rusko jsou si blíž než kdy dřív a jsou daleko antagonističtější k USA než byly kdykoli v průběhu Studené Války.

Teroristé z Al-Kaidy a jejich odnoží a Islámský Stát se volně pohybují po Libyi, Syrii, Iráku, Jemenu, Nigerii a Somálsku. Egypt je ovládán diktaturou, vzniklou vojenským převratem. Japonsko začíná zbrojit, aby bylo schopno čelit hrozbě z Číny a Severni Koreje, zatímco NATO je jen pouhým stínem toho, čím bylo dříve. Jen 4 z 28 členských zemí dávají více než 2% svého rozpočtu na obranu.

Někteří geostratégové soudí, že, s výjimkou Sovětského Svazu, žádný národ, který nebyl poražen v poslední světové válce, neutrpěl takovou ztrátu relativní moci jako Spojené Státy.

Co bylo příčinou takového poklesu?

Přehnané sebevědomí, ideologie, bojovnost a hloupost všech zúčastněných stran.

Vůči Rusku, které ztratilo svou říši a její území se scvrklo na třetinu a populace na polovinu, jsme zvolili imperiální přístup, strkali jsme NATO Moskvě až pod nos a vyvolávali jsme „barevné“ revoluce u národů, které předtím byly součástí Sovětského Svazu nebo jeho okolí. Reakce přišla v podobě bývalého šéfa KGB, který se chopil moci a slíbil národu, že obnoví velikost Matičky Rusi, ochrání Rusy kdekoli to bude třeba a postaví se arogantním Američanům.

Bylo pošetilé si myslet, že když otevřeme Číně svůj trh pro její výrobky, učiníme ji tím svým partnerem v prosperitě. Místo toho jsme zničili průmyslovou základnu USA, utrpěli jsme 4-miliardový obchodní deficit a vytvořili nacionalistického soupeře, toužícího oplatit Západu minulá ponížení. Je tak těžké rozumět tomu, že Čína touží po Čínském století, nikoli po Druhém Americkém století?

Ale ty nejdražší ztráty jsme zaznamenali na Středním Východě. V mylném přesvědčení, že nejlepší pro všechny lidi na světě je liberální demokracie, která jim všem dává stejnou šanci, jsme napadli Irák, okupovali Afghánistán a svrhli diktátora v Libyi. Tím jsme probudili démony islámského fanatismu a kmenových tradic a sektářská válka sunnitů proti šíitům zuří od Severní Afriky po Blízký Východ.

A přestože dnešní relativní ekonomická a vojenská síla Ameriky není ani taková, jaká byla v roce 1992, naše závazky jsou větší.

Jsme nuceni bránit východní Evropu a pobaltské republiky proti Rusku, Jižní Koreu proti Severní, Japonsko a Filipiny proti Číně. Denně bombardujeme džihádisty v Iráku a Syrii, podporujeme saudské letectvo v Jemenu a posilujeme Kábul 10.000 vojáky v jeho boji proti Tálibánu. Naše speciální jednotky rozesety jsou po celém Středním Východě a po Africe. A pokud se neokonzervativci v roce 2017 dostanou k moci, armáda USA začne proudit do Kyjeva, vypukne válka a Tomahawky a B-2 budou na cestě na Irán.

Od roku 1992 jsou USA zaplavovány imigranty z třetího světa, legálně i ilegálně, a mnozí z nich již požívají našich sociálních výhod. Náš státní dluh vzrostl daleko víc než HDP. A od okamžiku, kdy se Bush I. usídlil v Kennebunkportu, vytvořili jsme 11 bilionů dolarů obchodního schodku.

Tisíce naších vojáků zemřely, desítky tisíc byly zraněny a biliony dolarů byly utraceny na všechny ty intervence a války.

Naše současné závazky jsou neudržitelné – je bezpodmínečně nutné je omezit.

Ukrajina je v krizi. Proč ji Západ nemůže zachránit.

Alexander Reed Kelly, Information Clearing House, 10.6.2015

http://www.informationclearinghouse.info/article42103.htm

Proč MMF, Evropa a západní korporace nemají na srdci nejlepší zájmy země.

Téměř půldruhého roku po událostech na Majdanu, které v Kyjevě přivedly k moci novou vládu, je Ukrajina stále v problémech. Kolem 6.200 lidí bylo zabito, víc než 15.000 zraněno a 1.2 milionů lidí se přesunulo z místa na místo během občanské války, která k polovině března, podle slov presidenta Porošenka, zničila čtvrtinu průmyslového potenciálu země. Od konce roku 2013 ukrajinský HDP masivně a stále rychleji klesá – ekonomika země je neřízená. Jen letos klesl HDP o dalších 7.5%, v roce 2014 příjmy za export klesly o 40% a mezi začátkem roku 2014 a letošním jarem zboží a služby podražily o 50% s tím, že měna ztratila dvě třetiny své hodnoty.

Ukrajinci potřebují záchranu. Otázka je, zda politika, provozovaná vládou, je schopná ji poskytnout. Vláda, která dnes s požehnáním USA v Kyjevě vládne, se od té předchozí liší jasným příklonem k zájmům USA a dramatickým ochlazením k zájmům Ruska. V tomto duchu podepsali, Porošenko a Jaceňuk dohodu s EU, kterou předchozí vláda odmítla, což vedlo k protestům. Dohoda přeorientovává veškeré aktivity Ukrajiny – politické, ekonomické i vojenské – směrem k Evropě (a tím k USA) a dává tím Západu do ruky hlavní nástroj vlivu na ukrajinské záležitosti. Dalším takovým nástrojem pak je přijetí 17.5 miliardy dolarů od MMF výměnou za klíčové změny v ekonomické politice Ukrajiny. Ukrajina se tak prakticky vzdala své suverenity a předala do cizích rukou možnost psát své vlastní zákony. Ukrajině nic jiného nezbyla, neboť díky dluhům už nebyla schopna splácet své zahraniční dluhy.

V tomto stavu se Ukrajina podle mnohých expertů stává snadnou kořistí sil, jejichž cílem je rozšiřování bohatství a geopolitického vlivu. Podle některých pak řešení, navržená Západem, mohou vést jen k prohloubení problémů – a vzhledem k jaderným zbraním na obou stranách k riziku války.

Vlkův dodatek.

Výběr od JF považuji za excelentní! Ale  na Kose je nutno zmínit ještě nejméně  jednu velkou publicistickou „bombu“  anglo -amerického původu. Upozornil  na ni minulý týden na svém webu  Erik Best.   Ačkoli ta jeho informace už proběhla  českým tiskem a  alternativními servery,  do tohoto týdenního přehledu rozhodně patří.Už proto, aby ji Kosa měla ve svém archivu , pro budoucí použití. Až nám zase někdo bud e tvrdit že  Sněžka  je  stejně vysoká jako Mount Everest. Pro jistotu sem dám rovnou celý text Erika Besta. věřím, že  s  tím nebude mít problém:

Friday Edition: Zapomeňte na Rusy, pozor na Brity!

12. 06. 2015 – EB
 

Čtenáři nepocházející z České republiky možná netuší, kdo to byl Karl Hermann Frank, ale Češi se zájmem o historii to nepochybně vědí. Frank byl říššským sekretářem Protektorátu Čechy a Morava a jedním z organizátorů vyhlazení Lidic a Ležáků.

V novém filmu BBC nazvaném 1945: The Savage Peace (1945: Barbarský mír), který pojednává o odsunu Němců z Československa a Polska po druhé světové válce, je Frank zmiňován pouze jako „nechvalně proslulý sudetský nacista“. Jeho veřejná poprava je užita coby příklad brutality, s níž Češi zacházeli s Němci po skončení války. Film opomíjí jeho status jednoho z nejmocnějších Němců v Čechách, ale také skutečnost, že jej do Prahy k soudu vydala americká armáda. A ještě jedna drobnost – poprava se konala v květnu 1946, tedy celý rok po „divokých“ odsunech, které jsou hlavním námětem filmu.

Dokument rovněž úplně přehlíží Mnichovskou dohodu v roce 1938, kterou Velká Británie podepsala a jež vedla k vyhnání Čechů ze Sudet. Vlivem opomenutí těchto a dalších historických skutečností, které v Češích vyvolaly silnou touhu po pomstě, působí snímek jako propagační film sudetských Němců.

„To, co se tu dělo ve čtyřicátém pátém roce, se ani trochu nelišilo od Třetí říše,“ říká ve filmu jeden z vyhnaných Němců. Češi podle něj dali volný průchod tomu nejnižšímu v sobě a mstili se na nevinných.

„Jak to o nás britská vláda proboha mluví?“ mohl by si člověk povzdechnout v parafrázi na to, co Lubomír Zaorálek řekl minulý týden ruskému velvyslanci. Zaorálek se ohrazoval proti dokumentárnímu filmu o invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, odvysílanému ruskou státní televizí.

Od Rusů čekají propagandu všichni, nikoliv však od Britů. A právě proto je tento anglickojazyčný dokument z produkce BBC pro Čechy mnohem škodlivější než film v ruštině, kvůli kterému se tak rozčilovali.

Zdroj: http://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2015-06-12

K tomuto textu není co dodat. S jedinou výjimkou – očekávám, že  si Zaorálek pozve na kobereček a k vysvětlení britskou velvyslankyni v Praze. Tak jako to učinil v případě  nesmírně hloupého ruského dokumentu o Srpnu 68 z produkce  ruské televize!  Protože  tenhle  britský film je totiž , co do falšování historie a možných budoucích dopadů na náš  stát daleko nebezpečnější  než ten velkoruský blábol. Ten je jen pohledem na minulost. Žádné konsekvence  mít nikdy v budoucnosti nemůže. Slátanina  BBC /sic!!!! tenhle  věčný a nedostižný vzor světové žurnalistiky  také může  vyrábět takovéhle  shity?!/, bohužel -ano. Kdykoli někdo v Německu bud e chtít   vytáhnout na ČR klacek za odsun a  zfalšovat historii, vždycky nepochybně, jako zásadní nestranný a ověřený doklad , že  jeho lež není lží, nepochybně  vytáhne  ten zmetek z produkce  BBC. S podtextem – vždyt to potvrzuje i BBC, tak co byste chtěli?! A mimochodem,  velmi bych se přimlouval za to, aby  Česká televize  neprodleně od Britů ten snímek koupila a odvysílala  ho v hlavním vysílacím čase například  na ČT2 nebo ČT24! At máme  všichni jasno. ale  v každém případě chci vidět paní velvyslankyni Jan Thompson   na koberečku v  Černínu! Tak jako tam musel Kiselev. Nebo snad Zaorálek nemá dost odvahy nebo, že  by mu ten těžce pofiderní blábol BBC přišel normální?

Příspěvek byl publikován v rubrice JF a jeho rešerše se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.