Ještě jednou k problematice Sudetských Němců a Brněnské „omluvy“


Nedělní Geordynův  článek o omluvě  brněnské radnice, respektive  tam momentálně vládnoucí koalice vzbudil docela  značnou reakci. Určitě v mojí mailové schránce.  A protože tam byly  reakce  veskrze závažné, bude dnešní článek věnován výběru toho nejpodstatnějšího  z těchto reakcí. Vesměs  pocházejí od  těch, co měli s Kosou hodně co do činění. Jejich faktografická závažnost  je do té míry  velká,  že   v daném případě  v některých případech poruším jedno ze  svých vnitřních pravidel, která jsem si , sám pro sebe uložil. Pojdme na věc!

První se ozval Laco Groessling:

Vlku ono je to ještě horší než píšeš. Přehlédl jsi asi, že na začátku omluvy se píše:

Během let 1939 – 1945 došlo k okupaci ČSR německými vojsky a k perzekuci českého obyvatelstva. 
Pro ty, co uznávají platnost Mnichovské dohody, začala okupace ČSR opravdu až v roce 1939. Takže…
Vlkova reakce:
Laco má nepochybně pravdu. Ano, tohle bylo v  textu opomenuto! Pohříchu. Jak Geordynem, tak mnou! Problém česko německý,  podle brněnských omlouvačů, začal  až 15.března 1939…. Zvláštní přístup k historii vlastního národa!!!
Laco díky za velmi důležitou faktickou připomínku.
>Dalším, kdo se ozval byl Vojtěch:

Je až s podivem, jak se tato problematika v současné době interpretuje, a také je stále více patrné, jak se někdo snaží modelovat “mladé mozky” v názorech na poválečný odsun. A používají k tomu všechny možné a myslitelné příležitosti. Je zajímavé sledovat třeba filmovou tvorbu, jak v určité době vznikly filmy, jako Habermannův mlýn, nebo Krev zmizelého, (ale i další) které jsou dějově velmi zajímavé a poukazují na ty zlé Čechy, kteří ubližovali Němcům a Němce ukazují jako oběti. Pokud dáme do souvislosti obsah těch filmů, dobu kdy byly uvedeny do kin (Havlova omluva sudetským Němcům za odsun), dobu, kdy se vysílají v TV (skoro vždy, když se začne v médiích hovořit o “sudetském problému“), tak už to snad ani nejde přehlédnout.

Ale zpět k Tvému článku. Nikde jinde jsem nenašel v posledním období text, kde by se o té problematice hovořilo tak, jako jsi to popsal Ty. Já taky pocházím z pohraničí, od Vrchlabí. Hranice protektorátu procházela dědečkovou zahradou, dědečkův dům v Čechách, soused už v Říši a byl odsunut. Takže mám mnoho informací, jak to v poválečném pohraničí vypadalo. Také mohu potvrdit, že opravdu ne všichni Němci byli odsunuti. Dokonce i některým (znal jsem osobně dva) invalidním vojákům Wehrmachtu bylo umožněno zůstat. Také mám informace o tom, jací lidé byli často v tzv. rabovací gardě (RG – revoluční garda), jak si vyřizovali mezi sebou lidi účty a jak pomalu vyplouval nahoru ten společenský hnis a jak dlouho pak trvalo, napravit jejich počínání.

Vlkova reakce:

Není co dodat. Jen tolik, že do odsunu šlo procentně  přesně tolik Němců, kolik % jich volilo SdP v posledních svobodných československých volbách…

Se zásadní dávkou informací přišel následně  Lex:

Přečetl jsem si dnes na Kose zevrubně aktuální článek ohledně omluvy brněnské radnice Němcům. Žel, autor se dopustil na internetu známé chyby, že cituje ÚDAJNÝ Benešův projev. Projev, který je na netu poměrně dost užívaný, leč žádný z autorů neuvádí zdroj autentického textu. A zřejmě ani nemůže, protože text není autentický a jeho první výskyt je znám v parlamentní řeči Sládkových republikánů v roce 1998  – poslanec Loukota zde http://www.psp.cz/eknih/1996ps/stenprot/020schuz/s020140.htm/mj. byly by dost úsměvné, kdyby prezident Beneš v KVĚTNU 1947 hovořil o tom, že „NEDÁVNO“ podepsal…, když šlo o dekrety podepsané před dvěma roky – od května do října 1945/.Docela polopatě se o problematice onoho údajného Benešova projevu lze dočíst zde  http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/odkaz-edvarda-benese-zdroj

Naproti tomu co Beneš PROKAZATAELNĚ  (v prosinci 1945 na sjezdu osvobozených politických vězňů) řekl, je toto – „…..,,Zavřeli vás buď jako rukojmí, nebo jako potencionální revolucionáře, nebo jako podzemní pracovníky, kteří se vzbouřili proti barbarskému jejich útoku na existenci národa. Žádný z vás nezadal k útoku jejich té nejmenší oprávněné příčiny. Žádný z nás neměl té nejmenší viny, stejně jako ji neměl váš tradičně de­mokratický národ. Všichni jste věděli, že ani naše vláda neměla viny na tomto politickém zločinu ze září roku 1938, sousedního početně velkého ná­roda. Je v tom velká mravní síla a oprávněná velikost národa, můžete-li si takto sami době konstatovat fakta ve světě, který klesl v roce 1938 tak žalostně nízko. Ale nejen to. Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očisťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami věřit, až ty své nové lži budou přednášet. Říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste znovu mohli bránit, až oni začnou s touto kampaní. Neboť na válku z let 1938 – 1945 se nesmí nikdy zapomenout. A že začnou, o tom buďte přesvědčeni…“   jak cituje PhDr. Zdeněk Šamberger ze Společnosti Edvarda Beneše http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/problematika-odsunu-ve-svetle-pricin-a-nasledku.html /dohledatelné i jinde, zejména v Benešově knize „Šest let exilu a druhé světové války“ – v nekráceném vydání/.

 Ale když už je ten článek o Brně a jeho současných konšelích omlouvajících se Němcům, myslím, že je dobře si připomenout, co na brněnské radnici v zasedací síni dne 12. května 1945 pronesl prezident Edvard Beneš – „Tak končí svou válku nacism. Až do poslední chvíle hnal německý lid do fanatického boje a tento lid do toho boje šel. To, co se zda neuvěřitelným a nepochopitelným, se opravdu dělo. Ten německý lid šel do krvavého vraždění jako slepý hluchý, nevzepřel se, nezamyslil se, nezastavil se; šel a dával se tupě anebo fanatický zabíjet a zabíjel. Tento národ přestal být v této válce už vůbec lidským, přestal být lidsky snesitelným a jeví se nám už jen jako jedna jediná veliká lidská nestvůra. Tento národ musí stihnout za to všecko veliký a přísný trest. Vzpomínáte si, jak jsme se v roce 1938 pokoušeli naše Němce přesvědčit, přemluvit a získat k tomu, aby se s námi dohodli, aby nepřipravovali zradu, aby neničili svůj stát a svůj blahobyt? A jak nám zpupně odpovídali a nestoudně se hrnuli do vlastní záhuby? A myslíte , že je možno znovu to opakovat a znovu se s nimi dohodnout, a za deset , dvacet let znovu vytrpět ty hrůzy války a nové strašné katastrofy? Ne, tu starou politiku, tu starou svou zkušenost už opakovat nebudeme. Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat.“ – viz Pavel Neústupný zde – http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2007092092Ono totiž „Alles hat seine Zeit“ – i to Brno, ti Němci a nakládání s nimi. Je to věc podstaty a jevu, věc příčiny a následku. Hloupost současných brněnských konšelů, kteří odsouhlasili své žvásty, je nekonečná. Nemohou vstoupit do té samé řeky.Tak tedy na závěr – ta citace v článku na Kose trochu kalí jeho kvalitu.Myslel jsem, že nepravdivost toho údajného Benešova projevu je ti známa.

Vlkova reakce:

Byl to Lexův  mail, který  mne v podstatě donutil dnes  znovu otevřít téma SN a  dát  tento článek. Zejména proto, aby  oba autorizovaně  autentické Benešovy  projevy k problematice odsunu na Kose zazněly. A to ze dvou důvodů – aby byly snadno dohledatelné v jejím archivu, protože  si naprosto nedělám iluze, že tohle téma  z našeho diskursu  jen tak nezmizí a neztratí svou naléhavost do budoucna. Takže se ještě  budou hodit.

Druhým důvodem je  onen Benešův  text, který citoval ve  svém původním textu Geordyn.  Ano vím, že  se pochybuje o jeho autentičnosti. Měl údajně zaznít v  Českém Krumlově  a někde v hlavě mám informaci, že  je tam snad  někde na nějaké budově, snad  hotelu jaksi zvěčněn trvale.   Moje povědomost o jeho autorské  validitě  neobsahuje informaci, že  jde o falzum, ale že se ho nepodařilo – zatím – doložit. Což rozhodně není totéž. A proč  že jsem ho v Geordynově  textu ponechal? I tady mám dva  dost dobré důvody

1- Geordyn ho zařadil do svého článku. On byl autor, nikoli já.

Toto je ovšem jen formální zdůvodnění.  Mám podstatnější

2- je  skutečné  na tom údajném Benešově projevu  z roku 1947  podstatné, zda tyto věty  pronesl nebo ne? Nebo  je  daleko důležitější obsah oněch, údajně Benešových, úvah o přístupu budoucích generací v tomto státě k odsunu a  snaze  relativizovat  příčiny a  strany?  Pro mne osobně platí to druhé.

Nemyslím tedy , že by NEDOLOŽENÁ  autenticita  nějak devalvovala  vyznění jak onoho údajného Benešova  výroku tak Geordynova  článku. Vše co v něm je uvedeno, každé písmeno, od prvního do posledního  -PLATÍ!!!!  Zejména v dnešní době  – viz Vojtěchův  mail. Nicméně – kvůli tomuhle  dnešní článek psát není. Hlavním důvodem jsou ony  autentické Benešovy  výroky, které NEJSOU OBECNĚ  známé a  za které jsem Lexovi nesmírně  vděčen.   V budoucnu, obávám se, budou ještě  velmi potřeba. Což, konec konců potvrdil

v posledním mailu na toto téma, který dnes zveřejním -Gerd:

k odsunu sudetských Němců bych doplnil z Wikipedie:

Sudetští Němci a Československo

Většina [zdroj?] sudetských Němců odmítla uznat vytvoření Československa, které naopak Češi chápali jako svůj národní stát, a nechtěla se smířit se ztrátou pozice majoritní národnosti z doby podunajské monarchie.

Po 28. říjnu 1918 se tedy sudetští Němci pokusili odvolat na právo na sebeurčení vycházející z mírové politiky Woodrowa Wilsona, s tím, že by oblasti s německou většinou setrvaly v rámci poválečného rakouského státu. Sudetoněmečtí poslanci z Říšské rady vyhlásili v pohraničí separatistické celky s cílem připojit se ke vznikajícímu Německému Rakousku. J ednalo se o provincie Německé Čechy ( Deutschböhmen) s centrem v Liberci a Sudetsko ( Sudetenland) s centrem v Opavě, přičemž další převážně německé oblasti na jihu Čech a Moravy měly být připojeny k Horním a Dolním Rakousám, dále se měly stát součástí rakouské republiky i města Brno, Olomouc a Jihlava se svým okol&ia cute;m.

Proč není otázka sudetských Němců problémem v Polsku, které odsunulo 8 milionů Němců a kolem 400 tisíc z nich přišlo při odsunu o život? Veřejné mínění je jednotné a jakékoliv nároky sudetských Němců odmítají. Všichni. Pro poláky jd eo uzavřenou kapitolu, ke které se odmítají vyjadřovat. http://pohledzvenku.cz/spolecnost/186-proc-neni-v-polsku-odsun-nemcu-predvolebni-tema

V ČR je testována ochota změnit Postupimské dohody a revidovat výsledky 2. sv. války. Sudetští Němci byli odsunuti z 10 zemí po 2. sv. válce a jen v ČR zkouší uplatnit svůj postup. Důvod je prostý, v ČR jsou nejslabší politici ze všech 10 zemí, odkud byli Němci odsunuti. Všude jinde diskuzi rovnou a razantně odmítli. Uzavřená záležitost.

Nemám strach z požadavků sudetských Němců, pokud proti nim bude vlastenecký a neuplatitelný politik za ČR. Mám ale značné obavy, pokud se k jednacímu stolu proti sudetským Němcům posadí typický český politik, zkorumpovatelný egoista. Z toho mám velké obavy.

Vlkova reakce:

Ano Gerd trefil hřebík na hlavu! Nikoli na hlavičku. Stačí si seřadit  fakta! Polsko se prosadilo jako účastník tzv. formátu 4+2 o sjednocování Německa. A  víc eméně diplomaticky si pojistilo svou západní hranici. Na rozdíl od  tehdejšího Československa, které nevidělo důvod  následovat polského příkladu.

Pak přišly  další peripetie – viz například  navrácení československého občanství Salmům nebo spor  o Kinský  palác, či  to jak briskně jeden z tehdejších  poslanců KDU-ČSL – Pavel Tollner šel už někd y začátkem 90.let obnovovat Řád německých rytířů v  ČR….  Což  například  v důsledku  vede  k jeho dnešním aktivitám – viz :

http://zpravy.idnes.cz/za-jureckou-byl-exposlanec-jenz-se-hlasi-k-nemeckemu-radu-pe9-/domaci.aspx?c=A140116_134936_domaci_kop

Přidejte si k tomu zkušenost  s  církevními restitucemi…. Gerdovo

Nemám strach z požadavků sudetských Němců, pokud proti nim bude vlastenecký a neuplatitelný politik za ČR. Mám ale značné obavy, pokud se k jednacímu stolu proti sudetským Němcům posadí typický český politik, zkorumpovatelný egoista. Z toho mám velké obavy….

platí beze zbytku!

Zejména, když se stále  častěji objevují  texty typu

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Cesi-privlastnili-jste-si-uzemi-ktere-nebylo-vase-Az-se-omluvite-Nemcum-pak-teprve-budete-civilizovany-narod-Zijete-v-pohadkach-o-sve-velike-minulosti-rika-historik-376163

kde je  už zcela otevřeně  historie  česko německých vztahů  falšována bezostyšně a  ve velkém. A  to nejen ta, ve vztahu k Sudetským  Němcům.  Jistý  Tomáš Krystlík, prý česko německý spisovatel, pro mne osobně  ovšem duševní invalida  hodně odporné sorty, má například za to, že…

…. druhá světová válka vypukla 3. 9. 1939 vyhlášením války Velkou Británií a Francií Německu. …

…Češi se z historie nepoučili, dodnes žijí pouze v pohádkách o své skvělé národní minulosti. O to horší a bolestnější bude jejich probuzení a vystřízlivění….

….Beneš též věděl, že by britská vláda, pokud by ČSR osvobodila anglo–americká vojska, trvala s USA na plebiscitu, zda národnostní menšiny (včetně Slováků) hodlají žít s Čechy v jednom státě. A oba státy by mu nedovolily zahájit odsun Němců. Českým svévolným vyháněním byli v Postupimi postaveni před hotovou věc rozdělených německých rodin, kdy části mnohých rodin již byly za hranicemi a některé ještě v ČSR….

….Jenže počínaje druhou polovinou 19. století si Češi začali činit nárok i na území, kde nežili nebo tvořili zanedbatelnou menšinu, např. v sídelních oblastech Němců českých zemí jich žilo na konci první světové války odhadem jen 5–6 %. O Slovensku a Podkarpatské Rusi nemluvě…

….. Po vzniku republiky a po propuštění mnoha úředníků českonárodovecky nevyhraněných (bylo jim jedno, zda úřadují česky nebo německy) se vynořila otázka, kde sebrat nové, o jejichž skálopevném češství není žádných pochyb. Protože čeští vzdělanci v té době v naprosté většině prošli německými vyššími školami, což nevzbuzovalo důvěru, musely se nároky snížit a tak se sáhlo po nevzdělancích. Hlavně, když kandidát byl Čech jak poleno. A dáte-li primitivovi moc, většinou ji zneužije. Když nijak jinak, tak přehnaným zdůrazňováním svého postavení, což se projevuje ukazováním plebsu, tj. lidem k úřadu se obracejícím, kdo je zde pánem – tedy častějším uplatňováním represe nebo její hrozbou…

A má jasno také například  O Mistru Janu Husovi a  jeho významu a potřebě pro národ  a dnešek:

…Hus byl církevním reformátorem, inspirace pro dnešní českou ateistickou společnost je relativně malá. Jeho vzdor, fanatismus a mučednictví nemohou být inspirací pro dnešní českou společnost…. Civilizované společnosti nepotřebují v 21. století národní ikony.

A podotýkám, že onen text pro mne duševního invalidy  Krystlíka prošel českým mediálním i politickým světem bez jakékoli odezvy. Jako by se to rozumělo samo sebou….

Pro to všechno  vyšel dnešní text!

Dodatek:

sotva jsem nyní ráno  otevřel mail, našel jsem tam reakci nicku Šebr. Myslím, že do textu patří.

Doplňuji informaci o totálním brněnském selhání Radnice. Naším mainstreamem byla naprosto ignorována následující zpráva a radniční vlastizrádci dali své omluvě korunu:

„21. května t.r. se brněnská radnice omluvila za odsun Němců. 30. května 2015 dorazila do Brna oficiální delegace Sudetoněmeckého landsmančaftu v čele s Berndem Posseltem na pozvání primátora Brna Petra Vokřála. Tahle skutečnost dala radniční kolaboraci s nacismem korunu! To je důkaz, že už začíná být „po dvanácté“ a naše aktivizace musí počítat i s touto „pátou kolonou“. Musíme v našem konání bránit odkaz všech padlích a zavražděných obyvatel vlasti za II.WW. Velice ostře proti se vyjádřili i váleční veteráni. Radniční páni se zjevně postavili proti deklarovaným závěrům prezidenta Beneše, které sdělil veřejnosti při svém návratu do Brna 12.5.1945: „A budeme dělat pořádek mezi námi, zejména také i zde v městě Brně s Němci a všemi ostatními. (Potlesk.) Můj program je – já to netajím – že otázku německou musíme v republice vylikvidovat. (Potlesk, výborně)“. I tento odkaz musíme naplnit!

Současná situace na politické scéně je nejen absurdní, ale je už za hranou! A není se co divit vzrůstajícímu okruhu obyvatel, že začínají čím dál, tím víc extremističtí. A bude hůř!

Uveřejněno 13.6.2015 na http://ceskoslovenstivojaci.org/forums/topic/vedeni-brna-zhnedlo-a-strasne-smrdi/.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.