Ernestova týdenní ukrajinská svodka


vybral. sestavil a přeložil Ernest

Ukrajina 23.6.2015 až 29.6.2015 – události z východní Ukrajiny podle stránky vk.com/strelkov_info , u dalších jsou uvedeny zdroje v textu.

23.6.2015 Doněck (rajony Kujbyševskij – sídliště Gornjak, zabit 1 muž, raněny dvě ženy, Petrovskij ostřelován od Marinky, raněn jeden muž, Kyjevskij – sídliště Putilovka ostřelována z Avdějevky, osady Okťjbrskij a Spartak a oblast letiště jsou ostřelovány z Marinky, Krasnogorovky a Avdějevky) Domobrana vedla odvetnou palbu na potlačení minometů v Marince a těžkých děl v Avdějevce, poté ukrajinská palba umlkla. Byly pozorovány sanitky z Kurachovky, jak jezdí do Marinky a z Kramatorska do Avdějevky. Bylo poškozeno několik domů. Pěchotní boje u osady Písky. Marinka – v oblasti Marinky a Krasnogorovky proběhly přestřelky z ručních zbraní.

Gorlovka – ostřelována z Dzeržinska a Majorska, u Širokoj Balky proběhly střetné boje. U Gorlovky pracují diverzní skupiny nepřítele. Širokino -neustále probíhá boj.

LLR – Bachmutka – střetnutí pěchoty, jsou ostřelovány dělostřelectvem a minomety osady Sokolniky, Nižněje, Zolotoje, Moloděžnoje, Želobok, Světličnoje, Veselaja Gora, Luganskoje, Lozovoje ( to je ostřelováno ze Svetlodarska a probíhá tam pěchotní boj). Ukři se pokusili o útok u obcí Sokolniky a Zolotoje. Byli odraženi.

Ztráty na Bachmutce: domobrana – 23 raněných, poškozeny 1 BTR a 1 BMP, zničena jedna protiletecká zbraň, Ukrajinci – 4 padlí, 15 raněných, zničen 1 tank a 4 minomety 120 mm.

Dokučajevsk a osada Jasnoje jsou ostřelovány z osad Gutyrja a Berezovoje, klasickým dělostřelectvem a raketomety „Grad“.

Pervomajsk – ostřelováín od osady Zolotoje a od Kateřinovky, zraněn jeden domobranec.

Pozice domobrany u pomníku knížete Igora ostřelovány z tanků a BTR, od TES u města Štěstí, byl zraněn jeden domobranec.

Osada Doněckoje ostřelována z minometů, zraněn jeden domobranec.

Stále se bojuje u řeky Severskij Doněc.

Vojáci z ukrajinské jednotky „Tornádo“ zastavili ve stanici Svetlanovo (pod kontrolou ukrajinské armády) vlak s uhlím, který blokuje provoz na trati. Podniky Lisičanskugol a Pervomajskugol nemohou dodávat uhlí do Svetlodarska (pod kontrolou ukrajinské armády). Podle tvrzení gubernátora Moskala byla část nákladu rozkradena místními lidmi.

24.6.2015 Doněck (rajon Petrovskij – ostřelován z Krasnogorovky, Kyjevskij, osada Spartak, oblast letiště a sídliště Putilovka jsou ostřelovány z Avdějevky), ve Spartaku probíhá pěchotní boj. Domobrana zahájila odvetnou palbu a byly zasaženy ukrajinské sklady munice v osadách Písky a Taramčuk.

V Pískách podnikli ukři pokus o útok, domobrana byla ostřelována z raketometu „Grad“. Halda šachty Panfilovskaja byla ostřelována zápalnou municí. Gorlovka – byla ostřelována osada 6/7 z oblasti Šumů. Osady Ozerovka, Michajlovka byly ostřelovány z Dzeržinska. Mezi Luganskoje a Kalinovkou byl pěchotní boj, dělostřelba z obou stran. Širokino bylo ostřelováno dělostřelectvem ze Sopina a ze Sartany. Sachanka ostřelována z Mariupolu, jeden muž zabit, jedna žena zraněna.

LLR – v oblasti Bachmutky probíhají stále střety. Ostřelován byl Dokučajevskosada Jasnoje, zničeno 15 obytných domů a mateřská školka, zjištěny tři nepřátelské diverzní skupiny. Pozice domobrany u Želoboku byly ostřelovány z BMP. Osada Moloděžnoje byla ostřelována z tanků, byla poškozena škola. Pozice domobrany u osady Veselaja Gora ostřelovány ze Štěstí. Chatová osada u Nikolajevky ostřelována ze Stanici Luganskoj z minometů.

25.6.2015 Doněck je ostřelován z několika směrů, – ostřelovány rajony Kujbyševskij, Kyjevskij a Petrovskij. Nepřítel podnikl pokus o útok v oblasti sídliště Trudovkych a, byl odražen. Osada Spartak byla ostřelována z Avdějevky (dělostřelectvo domobrany dalo odvetnou palbu). Z osady Písky byly pozice domobrany v oblasti letiště ostřelovány z ručních zbraní a dělostřelectvem. Gorlovka – byla ostřelována z Dzeržinska a z Majorska, pěchotní boj probíhal u osady Krasnyj Partizan, Ukrajinci se snažili obsadit klíčové pozice. Marinkaosada Berezovoje – nepřítel se pokusil o útok a byl odražen. Dokučajevsk – byla ostřelována osada Jasnoje. Širokino – neustále se střídá ostřelování z děl a pěchotní boj.

LLR – Bachmutka – od osad Zolotoje a Toškovky jsou ostřelovány obce Sokolniky, Želobok, Směloje a pozice domobrany v blízkosti 31. a 29.kontrolního bodu. Ukrajinci z výšiny 179,5 často střílejí i na pozice svých vojsk. V noci byla likvidována nepřátelská průzkumná skupina. Průzkumníci domobrany provedli přepad ukrajinské baterie houfnic. Stále se bojuje u řeky Severskyj Doněc u obce Bolotenoje. Ztráty domobrany: LLR – 12 raněných, zničeno jedno BTR, několik obrněných transportérů bylo lehce poškozeno a budou opraveny. Ukrajinci – 5 padlých, 12 raněných, zničeny tři houfnice D-30, dále zničen  tank a 2 BTR (ochrana baterie houfnic).

26.6.2015 Doněck – z více směrů byly ostřelovány rajony Petrovskij, Kyjevskij, Kujbyševskij, sídliště Putilovka a oblast letiště byly ostřelovány z Avdějevky, v osadách Alexandrovka, Spartak, Písky– probíhal pěchotní boj. Dělostřelectvo domobrany zahájilo odvetnou palbu na potlačení minometných baterií nepřítele. Gorlovka – v oblasti osady Věrchnětoreckoje probíhal pěchotní boj za podpory dělostřelectva. Nepřítel se snažil odříznout spojení Gorlovky s Doněckem. Zaútočil u obce Červonyj Partizan a byl odražen. Marinka – osada Novomarinka – probíhal pěchotní boj, pokusy o průlom byly odraženy. Ostřelováno bylo i Jenakijevo . Staroignatovka – pěchotní boj s podporou dělostřelectva. Širokino – bojuje se celý den, všemi druhy zbraní, včetně raketometů a působí zde odstřelovači.

LLR – Bachmutka – silně byly ostřelovány Sokolniky z minometů a klasických děl. Pěchotní boje probíhaly v oblasti obcí Sokolniky, Krymskoje a Orechovo. Domobrana zahajovala odvetnou palbu. Ukrajinské dělostřelectvo 3 krát zahájilo palbu z výšiny 175,9 i na Krjakovku, kde jsou oddíly Národní gardy Ukrajiny a dobrovolnické prapory. Boje byly i u řeky Severskij Doněc u obce Bolotěnoje. Ztráty na Bachmutce: Domobrana – 1 padlý, 18 zraněných, zničen jeden obrněný transportér, 1 automobil UAZ, lehce poškozeno 17 BTR střepinami (některé jsou již opraveny). Ukrajinci – 8 padlých, 24 zraněných, zničen 1tank (neopravitelný), 3 BTR, protiletecká zbraň, lehce poškozeno 7 kusů techniky.

Stanica Luganskaja – přestřelky z ručních zbraní a dělostřelectva z obou stran

Humanitární konvoj mezinárodního červeného kříže byl ostřelován při návratu z Doněcka ukrajinskými vojáky u kontrolního bodu u osady Berezovoje – jedna z dalších ukrajinských provokací. Ukrajinský tisk tvrdí, že byl ostřelován domobranou.

27.6.2015 Doněck – ostřelovány rajony Petrovskij, Kujbyševskij a Kyjevskij a osady Spartak, Okťjabrskij, Alexandrovka, sídliště Putilovka a oblast letiště, ostřelování bylo vedeno od Avdějevky, sídliště Trudovskych a Žilploščadka ostřelovány z tanků a děl z oblasti Marinky. Domobrana na ostřelování odpovídala. Osada Písky, Alexandrovka – zde probíhaly pěchotní boje. Ukři periodicky podnikali pokusy o útok. Útoky byly odraženy se ztrátami ukrů. V Marince probíhaly pěchotní boje.

Gorlovka – byly ostřelovány osady Širokaja Balka, Kurganka, Golm, oblast šachty Glubokaja, Bessarabka a čtvrť 245 ukrajinským těžkým dělostřelectvem z oblasti Artěmovska, Věrchnětoreckého, Dzeržinska (od osady Delejevka) a Majorska. Dělostřelectvo domobrany vedlo odvetnou palbu. V Golmu, který byl ostřelován ze směru od obcí Časov Jar – Kleščijevka byly zasaženy obytné domy, vypukly požáry a podle předběžných údajů byly i oběti.

V Širokinu probíhá nepřetržitý boj, pěchotní útoky střídají ostřelování dělostřelectva, domobrana má ztráty.

LLR – Bachmutka– pozice u obce Směloje, Sokolniky, Želobok, 31. kontrolní bod, pozice domobrany u obcí Orechovo, Novotoškovky, Doněckij a Krymskoje byly ostřelovány tanky. Domobrana palbu opětovala. Ztráty na tomto úseku za den: Ukrajinci – 8 padlých, 26 zraněných, vyřazeny 3 tanky, 1 BMP, 1 BTR, 1 baterie minometů (4ks). Domobrana – 2 padlí, 4 zranění, poškozeno 20 ks techniky (vše opravitelné, Ukrajinci byli nepřesní). U Stanici Luganskoj byl pěchotní boj s použitím minometů.

Průzkum DNR neustále zaznamenává přesuny ukrajinské těžké techniky – do Kurachova přibylo několik raketometů „Grad“ a „Uragan“ a do Očertina dvě samochodná děla 2S1 „Gvozdik“ a do Avdějevky šest samochodných děl.

Ukrajinský gubernátor luganské oblasti Moskal uvedl, že praporu „Ajdar“ bylo odebráno 66 neevidovaných granátometů , protitanková řízená střela, rakety „Fagot“, velkorážný kulomet „UTES“, miniradar na pozemní cíle, několik desítek tisíc nábojů a dva nákladní automobily a dvě dodávky (to vše bylo ukradeno, nebo trofejní a nebylo evidováno a podle něj mělo být odesláno do Kyjeva). Ukrajinská prokuratura ve věci vede vyšetřování. Moskal uvádí, že dobrovolnické prapory se místo boje se separatisty zabývají politikou, což může pro Ukrajinu skončit tragicky.

Demonstrace v Kyjevě:

https://www.youtube.com/watch?v=dQijBciQurc&feature=youtu.be

28.06.2015 pokračují boje, útoky jsou omezeny špatným počasím. Doněck – ostřelován s přestávkami rajon Petrovskij, osady Okťjabrskij a Spartak a oblasti v okolí letiště ostřelovány od Avdějevky a od Písků, v oblasti letiště proběhly také pěchotní boje.

Marinka – pěchotní boje, periodicky pokusy o průlom, útoky odraženy.

Gorlovka – od šachty Južnaja a osady Šumy ostřelována Kurganka z tanků a samochodných děl, v osadě Širokaja Balka probíhal pěchotní boj. Krasnyj Partizan a půl osady Věrchnětoreckoje kontroluje domobrana. V osadě Věrchnětoreckoje je klid, občas malé přestřelky. Večer vypukl pěchotní boj u obce Krasnyj Partizan.Na dělostřeleckou palbu domobrana odpovídá.

Jasinovataja je ostřelována od Avdějevky.

Širokino – stále se bojuje, byla ostřelována opět osada Sachanka.

LLR – Bachmutka – pozice domobrany v oblasti 25. až 29 kontrolního bodu jsou ostřelovány ukrajinským dělostřelectvem od obcí Nižněje – Bobrovo. Domobrana palbu opětuje.

Pozice domobrany u Stanici Luganskoj – probíhají boje s použitím tanků, BTR a minometů. Ukrajinci střílejí od Trojického (které kontrolují). Z ručních zbraní a houfnic ostřelují Ukrajinci pozice domobrany u osady Doněckij.

Šéf vojenské prokuratury Ukrajiny Anton Matios řekl, že každý den dostává výhružné e-maily a telefonáty od anonymů. Řekl to v rozhovoru pro ukrajinské televizní kanály. Radikálové mu hrozí, že jej národní garda zastřelí.

29.6.2015 Doněck – z minometů byl ostřelován závod Točmaš v rajonu Kyjevskij, dále rajony Kujbyševskij a Petrovskij a šachta Okťjabrskij a u osady Okťjabrskij a v oblasti letiště došlo k pěchotnímu boji. Pozice domobrany u Carské obory byly ostřelovány ručními zbraněmi a minomety. Ostřelování bylo vedeno z Avdějevky, Krasnogorovky a osady Písky. Domobrana odpovídala stejně. Bojovalo se rovněž mezi Starognatovkou a Běloj Kamenkoj a ve východní části Marinky. Mezi Marinkou a sídličtěm Trudovskich byl odražen pokus o průlom. Ukři se snažili o průlom do Alexandrovky a obejít rajon Pertovskij. Útok byl odražen. Gorlovka – osada Komsomolec a Kurganka ostřelována z Dzeržinska (kazetovým střelivem), v sídlišti Strojitěl byl zasažen obytný dům. Pěchotní boj u osad Širokaja Balka a Krasnyj Partizan. Jasinovataja – byly ostřelovány pozice domobrany u strážního stanoviště GAI, ukři se pokusili prorazit od Avdějevky, útok byl odražen. Dokučajevsk – osada Amunalnyj byla ostřelována z Novotrijického a z Nikolajeva z těžkách zbraní a proběhl zde pěchotní boj. Obce Krasnyj Okťjabr a Grigorjevka (rajon Telmanovo) byly ostřelovány těžkým dělostřelectvem. V Grigorjevce ukrajinský odstřelovač střílel po civilním obyvatelstvu. V Širokinu se střídá ostřelování z těžkých zbraní a pěchotní boj, působí zde odstřelovači.

LLR – Bachmutka – stálé ostřelování, domobrana odpovídá. Ostřelovány jsou zejména pozice domobrany mezi Želobokem a 29. kontrolním bodem z minometů a granátometů. Ztráty na tomto úseku: Ukrajinci – 11 padlých, 37 raněných, zničen jeden tank a dvě BTR, dvě baterie minometů (8 kusů) a jedna houfnice. Domobrana – 2 padlí, 16 raněných, zničeno jedno BTR a jedna protiletadlová zbraň. Pozice domobrany u Stanici Luganskoj – pěchotní boj u mostu.

Ostatní Ukrajina:

http://korrespondent.net/business/financial/3531457-v-ukrayne-lopnul-esche-odyn-bank

Na Ukrajině padla další banka
Korrespondent.biz

59 tisícům investorů slibují vrátit téměř čtyři miliardy hřiven.

http://korrespondent.net/ukraine/3531482-saakashvyly-ya-popytauis-predotvratyt-voinu

Saakašvili: Budu se snažit zabránit válce
Z Korrespondent.net

Nově jmenovaný guvernér regionu Oděssa Saakašvili řekl, že přišel do Oděsy, aby zabránil válce. To řekl v rozhovoru německé televizní stanici ARD.

„Přišel jsem do Oděsy, abych zabránil válce. Existuje jasný plán Ruska zničit region, zejména oblast Besarábie“ – řekl Saakašvili.

http://korrespondent.net/world/3531484-polsha-y-rumynyia-stanoviatsia-tseliamy-rossyy-yz-za-pro-ssha

Polsko a Rumunsko jsou cíle Ruska kvůli americké protiraketové obraně
Z Korrespondent.net

Součásti protiraketové obrany, který byly rozmístěny v Polsku a Rumunsku, jsou potenciální hrozbu pro Rusko, řekl ve středu pomocník tajemníka ruské Rady bezpečnosti Jevgenij Lukjanov.

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3531549-yatsenuik-peredal-nalohovykov-mynfynu-y-otdaet-tamozhnui-ynostrantsam

Jacenjuk předá finanční policii Ministerstvu financí a celní správu dává cizincům
Z Korrespondent.net

Vláda v rámci reformy státní fiskální služby (GFS) přenáší službu do přímé podřízenosti Ministerstva financí, řekl premiér Arsenij Jacenjuk, podle Interfax-Ukrajina.
„Kabinet rozhodl o převodu GFS do přímé podřízenosti ministerstva financí,“ – řekl na prezentaci reformy v GFS v Kyjevě. Jacenjuk rovněž požadoval od vedení výměnu vedoucích poboček fiskální služby v regionech a do čtvrt roku změnu přístupu k práci.
Kromě toho je Jacenjuk přesvědčen, že je třeba zrušit finanční policii a místo toho vytvořit službu finančních vyšetřovatelů a doufá, že Parlament bude pro takovou reformu hlasovat.
Mimo jiné, Jacenjuk řekl, že zahájí experiment – předání samostatných celních služeb do správy specializovanéh zahraniční společnosti.
„Navrhuji experiment na samostatných celnicích: pozvat zahraniční společnost, jako je Crown Agents, aby provozovaly samostatné celnice“, – řekl šéf vlády
„Navrhuji předat nejzkorumpovanější celnice“ – řekl Jacenjuk.

http://korrespondent.net/ukraine/3531641-boitsov-tornado-yzbyly-pry-zaderzhanyy-ombudsmen

Bojovníci „Tornada“ byli zbiti během zatýkání – ombudsman
Korrespondent.net

Zplnomocněnkyně Nejvyšší rady pro lidská práva Valerie Lutkovská oznámila možné porušování lidských práv proti zadrženým bojovníkům roty „Tornado“. To uvedla tisková služba veřejného ochránce práv.
V souvislosti s prohlášením advokáta zadržených o jejich bití během a bezprostředně po zatčení byla provedena prohlídka lékařem.

Můj komentář: Chudáci, obvinění z únosů, mučení a vražd civilních obyvatel východní Ukrajiny!

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3533198-Amnesty-obvynyla-pravyi-sektor-v-pytkakh-v-duk-otrytsauit

Amnesty Internacional obvinila Pravý sektor z mučení. DUK to popírá
Z Korrespondent.net dnes 19:12

Znajíc pověst praporu, sami zajatci všichni mluvili, řekli v Pravém sektoru.

http://korrespondent.net/business/economics/3531794-mynenerhouhlia-yschet-pokupatelei-hosshakht-ukrayny

Ministerstvo energetiky Ukrajiny hledá kupce státních dolů
Korrespondent.biz

http://korrespondent.net/ukraine/3531805-rossyia-sformyrovala-ocherednoi-humkonvoi-dlia-donbassa

Rusko se tvoří další humanitární konvoj pro Donbass
Z Korrespondent.net

http://korrespondent.net/world/3531842-velykobrytanyia-udvoyt-raskhody-na-podhotovku-vsu

UK zdvojnásobí náklady na přípravu APU
Z Korrespondent.net

http://korrespondent.net/business/companies/3519091-slavianskaia-tes-ostanovlena-net-sredstv-na-zakupku-uhlia

Slavjanská tepelná elektrárna je zastavena: nemá peníze na nákup uhlí
Korrespondent.biz

http://korrespondent.net/ukraine/3519085-hod-u-vlasty-deistvyiamy-poroshenko-nedovolny-bolshe-polovyny-ukrayntsev

Rok u moci. S činností Porošenka je nespokojena více než polovina Ukrajinců
Korrespondent.net

Práce vlády se nelíbí lidem ještě víc, ukázala studie.

http://korrespondent.net/ukraine/3532508-utverzhdeny-yzmenenyia-v-konstytutsyui-po-detsentralyzatsyy

Schváleny změny ústavy týkající se decentralizace
Z Korrespondent.net


Změny v základním zákoně předány Petru Porošenkovi.

http://korrespondent.net/ukraine/3532500-osobyi-status-dlia-donbassa-propyshut-v-konstytutsyy

Zvláštní postavení pro Donbas bude zakotveno v ústavě
Z Korrespondent.net

Ústavní komise má v úmyslu zakotvit v přechodných ustanoveních pozměněné Ústavy Ukrajiny zákon o zvláštním statusu místní vlády v některých oblastech doněckého a luganského regionu. To uvedl člen komise Viktor Musijaka na briefingu v pátek 26 června.

http://korrespondent.net/ukraine/3532703-poroshenko-zaiavyl-o-rekordnom-kolychestve-voennykh-na-donbasse

Porošenko oznámil rekordní počet vojáků v Donbasu
Z Korrespondent.net

Podle prezidenta, je nyní v zóně ATO jsou 60.000 vojáků, byl dříve to bylo maximálně 30 tisíc.

http://korrespondent.net/business/companies/3532724-v-ukrayne-uzhe-arestovaly-86-obektov-kompanyi-fyrtasha

Na Ukrajině bylo již zabaveno 86 objektů  Firtašových firem
Korrespondent.biz, Dnes, 22:18

Můj komentář: Válka oligarchů se rozjíždí.

http://korrespondent.net/ukraine/3532922-armyia-posle-remonta-poluchaet-neyspravnuui-tekhnyku

Armáda po opravách dostává vadnou techniku
Z Korrespondent.net

Podnik Ukroboronproma katastroficky neplní plány, přičemž většina techniky je opravena špatně.

http://korrespondent.net/world/3532914-frantsyia-sohlasna-vyplatyt-psykholohychesky-udobnyi-shtraf-za-mystraly

Francie souhlasí s tím, zaplatit „psychologicky přijatelnou“ pokutu za Mistraly
Z Korrespondent.net8

Rusko vyzvalo Francii, aby zaplatila pokutu ve výši 1,2 miliardy eur za odmítání dodat postavené a zaplacené Mistraly.

http://korrespondent.net/ukraine/3532809-za-hranytsei-ubezhyscha-yschut-pochty-myllyon-ukraynskykh-bezhentsev

V zahraniční azyl hledá téměř milion ukrajinských uprchlíků
Z Korrespondent.net

Většina Ukrajinců podle zprávy OSN odešlo do Ruska.

http://korrespondent.net/ukraine/3532798-za-hosyzmenu-zaderzhan-odyn-yz-rukovodytelei-sbu-kyeva

Za vlastizradu byl zatčen jeden z vedoucích SBU Kyjev
Z Korrespondent.net

SBU jej podezírá, že pracuje pro tajné služby Ruska.

http://korrespondent.net/ukraine/3532810-poltorak-rasskazal-o-vozmozhnosty-novykh-voln-mobylyzatsyy

Poltorak hovořil o možnosti nových vln mobilizace
Korrespondent.net

http://korrespondent.net/ukraine/3533036-poroshenko-reforma-konstytutsyy-vvedet-ukraynu-v-kruh-uspeshnykh-stran

Poroshenko: Reforma ústavy Ukrajinu zavede mezi úspěšné země
Korrespondent.net

http://korrespondent.net/ukraine/3533058-chast-luhanschyny-ostalas-bez-vody-a-v-stanytse-perebyt-hazoprovod

Část luganské oblasti zůstaly bez vody, a ve Stanici Luganskoj byl poškozen plynovod
Korrespondent.net

Výsledkem ostřelování v luhanské oblasti je proražený plynovod a poškozená čerpací stanice.

Můj komentář: Že to bylo způsobeno na příkaz gubernátora Moskala už ukrajinské sdělovací prostředky nepíšou!

http://korrespondent.net/ukraine/events/3533242-nabluidately-preduprezhdauit-o-vozmozhnosty-radyatsyonnoho-zahriaznenyia-donetska

Pozorovatelé upozornili na možnost radioaktivní kontaminace Doněcka
Z Korrespondent.net

Společné centrum pro kontrolu a koordinaci příměří se obrátilo na OBSE kvůli monitornigu radiačního pozadí, a doufá, že OBSE v této situaci zasáhne.

http://korrespondent.net/business/financial/3519111-evroynvestbank-vydelyt-ukrayne-kredyt-v-400-myllyonov-evro

Evropská investiční banka poskytne Ukrajině půjčku 400 milionů eur
Korrespondent.biz

Kredit je určeny na rozvoj infrastruktury obcí na Ukrajině.

http://korrespondent.net/business/economics/3532497-kredytory-pryzvaly-ukraynu-k-skoreishym-perehovoram

Věřitelé volají pro rychlém jednání Ukrajiny
Korrespondent.biz

Výbor věřitelů odmítl obvinění ze strany ministryně financí Natalie Jaresko o odmítnutí pomoci při restrukturalizaci dluhu a žádá o zahájení jednání co nejdříve, a to bez předběžných podmínek.

http://korrespondent.net/business/economics/3532430-yaresko-zaiavyla-o-hotovnosty-prekratyt-vyplaty-po-vneshnym-dolham

Jaresko prohlásila, že je připravena ukončit placení zahraničních dluhů
Korrespondent.biz

Ministrině financí Natalia Jaresko se obrátila na Ukrajince s vysvětlením situace týkající se dluhu a dohod s MMF. V prohlášení říká, že vláda se snaží najít vzájemně výhodné řešení, jak vyřešit problém dluhového zatížení a obnovit hospodářský růst. „Vláda je připravena k použití stávajících zákonných práv a zastavit platbu mezinárodním zahraničním věřitelům, aby chránila ukrajinskou ekonomiku a ušetřila finanční prostředky, dokud nebude dosažena přijatelná dohoda s věřiteli “ – uvádí v prohlášení.
Také zpráva říká, že soukromí věřitelé, na rozdíl od MMF a dalších věřitelů, dosud neprokázali ochotu hledat kompromis v otázce snížení  dluhů Ukrajiny.
„Mezinárodní měnový fond dal první tranše finančních prostředků v rámci programu, Ukrajina podepsala řadu dohod se svými mezinárodními partnery, včetně s USA, EU, Japonskem a Kanadou. Po dokončení prvního přezkumu programu MMF, který, jak doufáme, bude dokončen v nadcházejících týdnech, Ukrajina dostane další tranši finančních prostředků, „- řekla ministrině. V posledních dvou týdnech, Mezinárodní měnový fond zvýšil tlak na věřitele, aby dosáhli dohody o restrukturalizaci dluhu. Šéfka MMF Christine Lagardeová řekla, že by mohla i nadále podporovat Ukrajinu, a to i v případě, že země odmítne splatit své dluhy soukromým věřitelům.

Vlkův vstup:

srovnejte s přístupem Lagardeové a MMF  k Řecku!!!! Tam žádný odpis a Lagardeová oznámila včera dopoledne, že pokud Řecko neuhradí splatnou tranši, okamžitě,s  koncem pracovní doby MMF ohlásí oficiálně  jeho platební neschopnost! 

http://korrespondent.net/business/economics/3531601-mvf-ohranychyt-dostup-kyeva-k-mezhdunarodnym-fynansam

MMF Kyjevu omezí přístup k mezinárodním financím
Korrespondent.biz

Pokračování restrukturalizace externích závazků Ukrajiny za podmínek Mezinárodního měnového fondu s sebou nese potíže země v přilákání vnějšího financování v budoucnu. To je uvedeno v dopise Výboru věřitelů v reakci na prohlášení předsedkyně MMF Christine Lagardeové.

http://korrespondent.net/business/economics/3532653-natsbank-ukhudshyl-ekonomycheskyi-prohnoz-na-tekuschyi-hod

Národní banka zhoršila ekonomický výhled pro aktuální rok
Korrespondent.biz

Národní banka, s přihlédnutím k současné situaci, předpovídá pokles hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2015 o 9,5% s mírou inflace 48% a očekává, že v roce 2016 bude růst o 3% při zpomalení inflace na 12%.

http://korrespondent.net/ukraine/3533239-bankovskaia-systema-y-hryvna-ne-postradauit-ot-tekhnycheskoho-defolta-yaresko

Bankovní systém a hřivna nebude ovlivněna technickým defaultem – Jaresko
Z Korrespondent.net dnes 23:12


Ministryně financí předpověděla finanční situaci v zemi.

http://korrespondent.net/business/financial/3520615-ukrayna-predpochla-odyoznyi-put-k-defoltu-Financial-Times

Vlkův vstup:

A nyní paní  ministryně  Jareško tu o Koblížkovi…

Ukrajina se rozhodla pro „odiózní“ způsob defaultu – Financial Times
Korrespondent.biz 28. května 2015

Pokud Ukrajina neobdrží další tranši úvěru od MMF, pak bankrot bude jediným východiskem, napsaly noviny.

http://korrespondent.net/business/economics/3533367-yaresko-hotova-k-vstreche-s-kredytoramy-bez-predvarytelnykh-uslovyi

Jaresko je připravena na jednání s věřiteli, a to bez předběžných podmínek
Korrespondent.biz

Ministryně financí je připravena k setkání, ale po podpisu dohody o mlčenlivosti.

http://korrespondent.net/ukraine/3533330-ukrayna-reshyla-uvelychyt-kolychestvo-boevykh-korablei

Ukrajina se rozhodla zvýšit počet válečných lodí
Z Korrespondent.net

http://korrespondent.net/ukraine/3533363-v-khersone-podozhhly-ofys-svobody

Asi na to mají a nepotřebují peníze jinde…

V Chersonu zapálili kancelář strany „Svoboda“
Z Korrespondent.net

http://korrespondent.net/business/economics/3533373-medvedev-nazval-novuui-tsenu-na-haz-dlia-ukrayny

Medveděv oznámil novou cenu za plyn pro Ukrajinu
Korrespondent.biz, Dnes, 13:54

Cena plynu pro Ukrajinu se slevou bude 247 dolarů, řekl premiér.

Můj komentář: Prostě typický příklad ruské agrese vůči Ukrajině!

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3533425-liashko-zaiavyl-o-predlozhenyy-poroshenko-sdelat-eho-henprokurorom

Ljaško oznámil, že mu Porošenko navrhl, aby vykonával funkci generálního prokurátora
Z Korrespondent.net

http://korrespondent.net/business/economics/3533486-hazprom-predlozhyl-ukrayne-sokhranyt-predoplatu-za-haz

Gazprom navrhl Ukrajině zachovat zálohové platby za plyn
Z Korrespondent.biz

Příspěvek byl publikován v rubrice Ernestova svodka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.