Ernestova týdenní ukrajinská svodka 21.7.2015 – 27.7.2015


vybral, přeložil a sestavil Ernest

Východní Ukrajina – přehled zpracován podle vk.com/strelkov_info

21.7.2015 Doněck – samochodnými houfnicemi byl ostřelován rajon Kyjevskij a Kujbyševskij (přímý zásah obytného domu, raněna dívka), tanky od Opytnogo a Avdějevky bylo ostřelováno sídliště Putilovka, osada Spartak, oblast letiště, jasinovatský kontrolní bod a samotná Jasinovataja. Od Marinky byly ostřelovány rajony Kirovskij a Petrovskij. V oblasti Písků probíhal pěchotní boj  ručními zbraněmi a granátomety, další pěchotní boj proběhl u Staromichajlovky na západ od Doněcka. Gorlovka – z více směrů z ukrajinských pozic u obcí Kodem, Dilijevka,Kurdjumovka, Majorsk, Dzeržinsk, byla ostřelovány samochodnými houfnicemi 152mm a houfnicemi D-30 severní část města –Zajcevo, Golmovskij, Nikitovka, Rumjancevo, šachta 6/7, Mičurino. Dále byly ostřelovány obce Lozovoje, Novolaspa, Železnaja Balka, Nikolajevka, Dokučajevsk, Kalinovka, Logvinovo, Žabičevo. Na jižním úseku fronty k útokům nedocházelo, pouze byly ostřelovány přilehlé obce. Na odvedení techniky domobrany do týlu o tři km ukrajinská strana nereagovala  a pokračovala v ostřelování. Rozvědka zjistila u obce Novokalinovo palebné pozice dvou ukrajinských samochodných houfnic 152mm „MSTA-B“ a v oblasti Kamenky samochodné houfnice „Gvozdik“.

V oblasti Makejevky byla v noci z 20. na 21.7.2015 zlikvidována diverzní skupina nepřítele, která se skládala ze tří lidí. Tito lidí měli k dispozici minomet a prováděli ostřelování obytných oblastí Doněcka.

LLR – došlo k pěchotnímu útoku s podporou minometů,dělostřelectva a tanků v oblasti Stanici Luganskoj, domobrana odpověděla stejně. Jinak pouze obvyklé ostřelování z obce Bolotěnoje, minomety osady Chrjaščevky a Christovoj. Na Bachmutce obvyklé přestřelky v oblasti 29. kontrolního bodu. Ztráty za poslední den na tomto úseku fronty: Domobrana – 12 raněných, silně poškozeny dva tanky. Ukrajinci – 3 padlí,18 raněných,zničeny jedno BTR a jedno BMP, poškozeny 1 BTR, 1 BMP a 1 tank

Během jednání třístranné kontaktní skupiny pro řešení konfliktu na východě Ukrajiny bylo dosaženo dohody o odvedení zbraní ráže menší než 100 mm.

22.7.2015 Doněck – od Avdějevky a Opytonogo byl ostřelován rajony Kujbyševskij a Kyjevskij, kde byl přímým zásahem poškozen obytný dům, sídliště Putilovka a osada Spartak . Oblast letiště byla ostřelována z minometů. Jasinovataja a jasinovatský kontrolní bod jsou rovněž ostřelovány. Od Marinky byly opět ostřelovány rajony Petrovskij a Kirovskij.V ukrajinských pozicích byl zaregistrován start neznámého létajícího objektu, který byl zlikvidován ve vzduchu u Makeevky protivzdušnou obranou. Na severozápadě u obce Staromichajlovka, u sídliště Trudovskych, osady Písky a rovněž u Marinky proběhl pěchotní boj s použitím ručních zbraní. K dalšímu střetnutí pěchoty došlo u obce Luganskoje (mezi Svetlodarskem a Děbalcevem). Gorlovkaoblast šachty Glubokaja a její halda, Kurganka a oblast Širokoj Balky byly ostřelovány protiletadlovým kanonem a kulomety. Později se přidalo těžké dělostřelectvo od Dzeržinska. Majorska, Šumů. Dokučajevsk – od obce Berezovoje byla ostřelována osada Jasnoje z minometů a těžkých děl. Domobrana odpovídala palbou na nepřátelské baterie.

LLR – na úseku fronty mezi Popasnoj a obcí Zolotoje probíhaly intenzivní pěchotní útoky s podporou minometů a granátometů. Z ručních zbraní byla rovněž ostřelována osada Christovoj, kde byl zabit jeden domobranec. U obce Želtoje, které kontroluje domobrana (oba břehy řeky) provedla diverzní skupina ukrajinské armády útok na domobranu. K dalšímu útoku, který trval téměř 5 hodin, došlo u Stanici Luganskoj. Nepřítel používal všechny druhy zbraní (včetně těžkých), kromě raketometů. Při potlačení byly zničeny tři ukrajinské tanky a několik dalších těžce poškozeno. Ztráty na frontě v LLR: Domobrana – 18 raněných, zničeno jedno BMP, další technika byla poškozena ostřelováním. Ukrajinci – 6 padlých, 15 raněných, zničeny už zmíněné tři tanky, dalších 3 až 5 tanků bylo poškozeno, zničen protiletadlový kanon.

– Občané v Doněcku podezřívají pozorovatele mise OBSE z toho, že provádějí špionáž pro kyjevské síly, protože místa, která navštíví pozorovatelé, jsou po jejich odchodu ostřelována ukrajinským dělostřelectvem.

– V Stanici Luganskoj hlídky ukrajinské armády dělají prohlídky domů a bytů a kontroly na ulicích a „loví“ brance a doručují jim mobilizační předvolání.

– U města Štěstí ukrajinské síly zahájily palbu z kulometů na civilní pracovníky, kteří opravovali plynovod u obce Obzornoje. Domobrana vyvedla opraváře z palby, nikdo nebyl zraněn.

23.7.2015 Doněck – od Avdějevky a Opytnogo probíhalo ostřelování doněckých rajonů Kyjevskij a Kujbyševskij, osady Okťjabrskij a Spartak a oblasti letiště a od Marinky rajonů Kirovskij a Petrovskij. V oblasti Písků byla odvetnou palbou domobrany zničena dělostřelecká baterie nepřítele. Od Avdějevky byla rovněž ostřelována Jasinovataja. V oblasti letiště, osad Spartak, Písky a u Marinky probíhaly také pěchotní útoky a je zde stálé ostřelování velkorážnými kulomety a minomety. Gorlovka – dělostřelecké ostřelování Kurganky a osad Šašurino, Zajcevo, Mičurino, Golmovskij, Ozerjanovka a Širokaja Balka, palba byla vedena jako vždy z osady Novogorodskoje, Dzeržinska a Majorska. Domobrana odpovídala palbou podle možností. U Širokoj Balky a v oblasti šachty Glubokaja došlo i k pěchotnímu boji. Od Svetlodarska (osada Luganskoje) Ukrajinci ostřelovali pozice domobrany u osad Moločnoje a Krasnoje z minometů. Když domobrana minomety potlačila palbou, začal zde pěchotní boj. Dokučajevsk – severní část je ostřelována z oblasti osad Taramčuk a Signalnoje. Ostřelovány byly dále osady Kalinovka, Lozovoje, Alexandrovka, Uglegorsk na západě a Sachanka a Naběrežnoje na jihu.

LLR – u Stanici Luganskoj probíhal pěchotní boj s použitím granátometů a techniky. Nepřítel ostřeloval pozice domobrany z samochodného děla „Nona“, tříštivotrhavými granáty a z houfnic MSTA-B ostřeloval pozice domobrany u osady Želobok. Odvetnou palbou z tanků a minometů bylo zničeno 9 palebných postavení nepřítele, ve kterých byly umístěny automatické granátomety a protitankové řízené střely. Nepřítel podnikl dva pěchotní útoky – jeden v oblasti Stanici Luganskoj (u mostu u osady Bolotěnoje), druhý u Popasnoj. Ztráty na luganském úseku fronty: Ukrajinci – 6 padlých, 23 zraněných, zničen jeden tank, jedno BTR a jeden protiletadlový kanon. Domobrana – 27 raněných, poškozeno několik kusů techniky.

– Do Makejevky přijel 33 humanitární konvoj z RF a přivezl 33 tisíc tun humanitárního nákladu.

– Nebylo možné zahájit opravy poškozeného vodovodního potrubí u Gorlovky, pro stálé ostřelování. Pozorovatelé mise OSN, kteří zde měli být přítomni opravám, se nedostavili. Nikdo zde nebyl zraněn.

24.07.2015 Doněck – od Avdějevky byly ostřelovány rajony Kyjevskij a Kujbyševskij, osada Okťjabrskij a sídliště Putilovka z minometů. Odvetnou palbou byla zničena nepřátelská baterie u osady Písky. V osadách Písky, Spartak a v oblasti letiště probíhal pěchotní boj za použití ručních zbraní, velkorážných kulometů a minometů. Od Marinky byly ostřelovány dělostřelectvem doněcké rajony Kirovskij a Petrovskij a probíhaly zde tvrdé pěchotní boje, ve kterých bylo raněno deset příslušníků domobrany. Na úseku fronty mezi Krasnogorovkou a Staromichajlovkou probíhaly boje s proměnnou intenzitou. Gorlovka – na západě od města probíhaly pěchotní útoky za použití ručních zbraní ze směrů od Dzeržinska, Majorska a osady Novogorodskoje. Z Dzeržinska, z oblasti šachty Južnaja a osady Kurdjumovka byla dělostřelectvem ostřelována severní a severozápadní část města (šachta Glubokaja, sídliště Komsomolec). Ukrajinským odstřelovačem byl zabit civilista. Podle sdělení obyvatel z obce Novogorodskoje a obyvatel osady u šachty Južnaja, po sobě pálily navzájem ukrajinské baterie, které mají palebné pozice v těchto místech. Na jižním úseku doněcké fronty se situace také neměnila, byly ostřelovány obce poblíž linie fronty – Telmanovo bylo ostřelováno těžkým dělostřelectvem od osady Granitnoje, Starognatovka je ostřelována od Volnovachy, od obce Novotrojickoje je ostřelována Styla, ale útoky neprobíhaly. Domobrana odpovídala palbou na potlačení nepřátelských baterií podle svých možností. V oblasti Širokino a Gnutovo vypukly krátké přestřelky z ručních zbraní.

LLR – v noci z 23 na 24.7 proběhl boj u Stanici Luganskoj (most Bolotěnoje – Sizoje) a u města Štěstí, ráno v oblasti Popasnoj a obce Sokolniky. V oblasti osady Krymskoje Ukrajinci podnikli pokus o pěchotní útok s podporou minometů, krátké přestřelky proběhly z ručních zbraní proběhly na úsecích Zolotoje – Orechovo a Veselaja Gora – Štěstí. Ostřelovány dělostřelectvem byly obce Veselaja Gora (od Štěstí), Zolotoje a Želobok (od Popasnoj – Novotrojickoje), a pozice domobrany u památníku knížete Igora (od Stanici Luganskoj) a dále Obzornoje, Pervomajsk, Sokolniki, Bachmutka, Želtoje a Lobačevo. Průzkumníci domobrany LLR zničili baterii houfnic D-30 v oblasti obce Krymskoje. Domobrana na palbu odpovídala. Ztráty na tomto úseku fronty: Domobrana – 1 padlý, 21 zraněných, zničeno jedno BTR, několik kusů techniky poškozeno. Ukrajinci – 8 padlých, 26 raněných, zničeno jedno BTR a jedno BMP, poškozen jeden tank.

– Přišly neověřené zprávy o obnovení bojů v náhorním Karabachu s Arménií.

25.7.2015 Doněck – od Avdějevky a obce Opytnoje byly ostřelovány rajony Kyjevskij a Kujbyševskij z těžkých děl,osady Písky, Spartak a oblast letiště z velkorážných kulometů a z minometů a probíhaly zde pokusy o útok pěchoty. Z ukrajinských pozic u Písků Ukrajinci používají zápalné miny při ostřelování osady Okťjabrskij. Od Marinky Ukrajinci ostřelovali opět rajony Kirovskij a Petrovskij a osadu Alexandrovka a z tohoto směru proběhaly rovněž pokusy o průlom pěchotou s podporou minometů a děl. V oblasti Starobeševa byly likvidovány dvě diverzní skupiny nepřítele, celkem 7 osob. Z toho tři osoby byly zabity, dvě zajaty a dvěma se podařilo uprchnout a byly zajištěny dva minomety a automobily. Gorlovka – těžkým dělostřelectvem byly ostřelovány Kurganka, 5. čtvrť, Kalinovka, Bessarabka a osady Ozerjanovka, Golmovskij, Zajcevo, Širokaja Balka, Železnaja Balka, Nikitovka, Rumjancevo, Rtutnyj a oblast šachty Glubokaja ze směrů od Dzeržinska, Majorska a osady Novogorodskoje. Sídliště Strojitěl je bez elektřiny. Rozvědka DNR odhalila u Dzeržinska, cca 5km od fronty, palebná postavení šesti houfnic D-30 a dvou samochodných houfnic. Domobrana zahájila odvetnou palbu na nepřátelské baterie. Několik děl nepřítele bylo zničeno. Na jižním úseku doněcké fronty nepřítel ostřeloval z oblasti osady Granitnoje telmanovský rajon – osadu Styla. Ostřelovány byly i osady Sachanka Naběrežnoje, Starolaspa, Novolaspa, Kalinovka. U obce Staroignatěvka proběhl pěchotní boj.

LLR – ostřelovány byly obce Želtoje, Želobok, Slavjanoserbsk a pozice domobrany u památníku knížete Igora z ukrajinských pozic u obcí Trechizbenka, Novotoškovskoje, Lobočevo a Stanica Luganskaja. Na úseku fronty Zolotoje – Orechovo nepřítel podnikl rozvědku bojem a po krátkém střetnutí ustoupil.

– Podle neověřených zpráv od obyvatel, opustil Pravý sektor pozice v Avdějevce.

26.07.2015 Doněck – byly ostřelovány rajony Kyjevskij, Kujbyševskij, osady Písky, Spartak, Žabunki a oblast letiště. Od Marinky byly ostřelovány pozice domobrany u Krasnogorovky, Staromichajlovky a u šachty Avakumov. Na jižním úseku doněcké fronty byla z tanků a minometů ostřelována osada Styla, Bělaja Kamenka a Komsomolskoje. V noci se nepřítel pokusil o útok přes brod od osady Granitnoje, ale byl odražen. Přišla zpráva, že Ukrajinci obsadili osadu Pavlopol, která donedávna byla neutrální zónou. Gorlovka – byly ostřelovány sídliště Strojitěl, 5. čtvrť, Zajcevo, šachty Rumjanceva a 6/7, osada Golma. Palba byla vedena z oblasti Dzeržinska, Majorska, Novogorodskoje a Šumů z houfnic D-30. Na frontě v oblasti Zajcevo – Nikitovka -Golma a u Krasnogo Partizana probíhal pěchotní boj. Rozvědka DNR zjistila, že k Avdějevce (5 km od fronty) přisunuli Ukrajinci 27 ks houfnic D-30 a k obci Vodjanoje jeden raketomet „Grad“ a protitankové dělo „Rapier“.

LLR – domobrana obklíčila město Štěstí a dali ukrajinským silám ultimatum, aby opustily do rána město. Podle Minských dohod dal president Porošenko příkaz praporu Ajdar, který byl dislokován ve Štěstí, aby jej opustil, ale uposlechla jenom část bojovníků a část zůstala na pozicích. Asi 30 bojovníků dosud brání základnu Ajdaru ve městě, policejní školu a pozice na elektrárně TES. TES je strategický objekt a je zaminován 80 tunami výbušniny. TES dodává elektřinu celé luganské oblasti. Podle minských dohod se Štěstí má stát demilitarizovanou zónou. K útoku na pozice domobrany došlo rovněž na úseku fronty Zolotoje – Orechovo a k dalšímu u Stanici Luganskoj (most u osady Bolotěnoje). Domobrana na ostřelování reagovala odvetnou palbou. Ztráty na tomto úseku: Domobrana – 1 padlý, 12 raněných, silně byl poškozen jeden tank a mnoho techniky mělo malá poškození. Ukrajinci – 7 padlých 34 raněných, zničeny 2 BTR a 1 BMP.

Podle zpráv místních obyvatel byla včera večer Stanica Luganskaja (pod kontrolou ukrajinské armády) ostřelována z ukrajinských pozic z obce Makarovo z minometů.

– Ukrajinské zpravodajské služby formují diverzní teroristické skupiny pro Krym z vojáků, kteří sloužili na Krymu a z nacionalistických sil jako je „Pravý sektor“, Trizub“ a podobných. Prohlásil to zástupce presidenta v Krymském federálním okruhu (KFO) Vladimír Bobrovskij.

– Jeden z velitelů pluku „Azov“ – Jaroslav Babič – spáchal sebevraždu oběšením.

– Delegace OBSE, vedená koordinátorem kontaktní skupiny pro humanitární otázky Tonim Frischem, byla ostřelována minomety z ukrajinských pozic u města Štěstí a dvě hodiny se ukrývala v kanalizačních trubkách u cesty a poté se vrátila do Luganska. Viz video:

http://vk.com/video-57424472_171470853?list=43244356e7c2efb689

http://vk.com/video-57424472_171470857?list=0d6a19f550e7c12ebc

– U města Štěstí došlo ke střetnutí bojovníků pluku Ajdar a vojáků 92. samstatné mechanizované brigády ukrajinské armády. Nejprve došlo k přestřelce z ručních zbraní, později došlo i na minomety.

27.7.2015 Doněck – ostřelování z obce Opytnoje rajonů Kyjevskij a Kujbyševskij (osada Okťjabrskij) v Doněcku a pozic domobrany v oblasti letiště a osady Písky. V oblasti letiště a osady Písky probíhaly rovněž přestřelky z ručních zbraní a velkorážných kulometů a pokusy o průlom linie fronty. Rajony Kirovskij (osada Staromichajlovka – zasaženo 9 domů), Petrovskij (zasažen jeden dům) a Alexandrovka (zničen jeden dům) byly ostřelovány od Marinky a Krasnogorovky. Ostřelována byla i Jasinovataja a osada Spartak. Domobrana zahajovala palbu na potlačení nepřátelských baterií. Gorlovka – byly ostřelovány osady Nikitovka, Zajcevo, Golmovskij, Kalinovka z ukrajinských pozic u Dzeržinska, Kodema, Majorska a od Šumů těžkým dělostřelectvem a z tanků. Dělostřelectvo domobrany odpovídá odvetnou palbou na baterie nepřítele. V Zajcevu došlo i k přestřelce z ručních zbraní. V oblasti na severu Gorlovky byl pozorován pohyb pěchoty, pravděpodobně diverzních skupin, které ostřelují Gorlovku z minometů ze směru od Bachmutky. V Nikitovce byli zraněni dva civilisté, z toho jeden těžce. Nočním ostřelováním byla poškozena gorlovská filtrační stanice. Opravy nemohly být zahájeny pro neustálé ostřelování a budou zahájeny až za přítomnosti pozorovatelů mise OBSE. Dále byly ostřelovány osady Nikolajevka, Kalinovka a Žabičevo. Na jihu trestní prapor Donbas dostal rozkaz opustit Širokino. Pozice na západ od Širokina v rámci rotací zaujala námořní pěchota. Večer 27.7. proběhl krátký pěchotní boj u Krjakovky v oblasti města Novoajdar.

LLR – u Stanici Luganskoj (most u osady Bolotenoje) proběhly dva útoky za použití ručních zbraní a granátometů, chvíli se zapojilo i dělostřelectvo a tanky. Jeden útok proběhl u města Štěstí a další u Popasnoj. Od města Štěstí byly ostřelovány i obce Obzornoje a Veselaja Gora a pozice domobrany u památníku knížete Igora. Ztráty na luhanské frontě: Domobrana – 14 raněných, silně poškozen byl jeden tank a jedno BMP, lehčí poškození utrpělo dalších 12 kusů obrněné techniky. Ukrajinci – 8 padlých, 21 raněných, zničen jeden BTR. Polovinu padlých a raněných má na svědomí střetnutí mezi ukrajinskými jednotkami – mezi praporem Ajdar a 92. samostatnou mechanizovanou brigádou ukrajinské armády. Byly upřesněny informace o včerejších událostech ve Štěstí. Do města vstoupil speciální oddíl domobrany a rychlým útokem zlikvidoval dva opěrné body Ajdaru a kontrolní bod u mostu přes Severský Doněc. Krátce nato velká část Ajdaru odešla z města. Speciální oddíl domobrany se z města rovněž stáhl. Zbytek praporu Ajdar, který odmítl opustit město byl obklíčen ukrajinskými vojáky 92. samostatné mechanizovaní brigády se kterými se střetl.

– Dvěma granáty byla zasažena uglegorská elektrárna, Svetlodarsk a Mironovskij (oba pod kontrolou ukrajinské armády) jsou bez elektřiny. Ostřelování je vedeno od Artěmovska a Kodema.

– Za dobu od 14.7 do 24.7. bylo ostřelováním z ukrajinských pozic zabito 13 civilistů, z toho 2 ženy a se střepinovými zraněními bylo hospitalizováno 18 lidí.

– minulý týden se v ukrajinských sdělovacích prostředcích objevila zpráva, že ukrajinská armáda se ozbrojila děly D-44 z roku 1946, ráže 85mm s dostřelem 16 km, která minské dohody zatím nezakazují.

Ostatní Ukrajina heslovitě:

http://korrespondent.net/world/3542093-delehatsyia-evrodeputatov-posetyt-krym-vpervye-posle-anneksyy

Delegace europoslanců navštíví poprvé po anexi Krym
Francouzský ministr zahraničí reagoval na nesouhlasně na plány politiků na návštěvu Krymu.

http://korrespondent.net/ukraine/3542004-dnr-zaiavyla-o-zavershenyy-otvoda-tekhnyky-kalybrom-do-100-mm

DNR oznámila odvod techniky ráže do 100 mm

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3542144-kontaktnaia-hruppa-po-ukrayne-dohovorylas-po-otvodu-vooruzhenyi

Kontaktní skupina pro Ukrajinu se dohodla o odvodu zbraní
Ruský servis DW

V dohodě bude stanoven postup, „ověřování“ odvodu techniky.
Během jednání
třístranné kontaktní skupiny pro řešení konfliktu na východě Ukrajiny bylo dosaženo dohody o odvedení zbraní ráže menší než 100 mm. V úterý 21.července to oznámil předseda OBSE Ivica Dačic, který se zúčastnil na setkání v Minsku.

http://korrespondent.net/ukraine/3541842-protyv-pravoho-sektora-zakarpatia-otkryly-uholovnoe-delo-moskal

„Pravý sektor“ předložil řadu požadavků a odmítl volby
„Pravý sektor“ bude požadovat referendum o nedůvěře k parlamentu, vládě a prezidentovi.

http://korrespondent.net/ukraine/3542282-s-namy-boh-y-avtomat-kak-prokhodylo-veche-pravoho-sektora

S námi je Bůh a samopal. Jak proběhlo setkání Pravého sektoru
Strana Dmitrije Jaroše se odmítla zúčastnit se místních voleb a požadovala referendum o nedůvěře vládě, parlamentu a prezidentovi.

http://korrespondent.net/ukraine/3542277-v-dnr-pokazaly-kak-otvodiat-boevuui-tekhnyku

V DNR ukázali, jak stahují vojenskou techniku

http://korrespondent.net/ukraine/3542249-smy-evropa-uzhestochaet-vyzovyi-rezhym-s-ukraynoi

Média: Evropa zpřísňuje vízový režim s Ukrajinou

http://korrespondent.net/world/russia/3542326-na-hranytse-s-donbassom-obstrelialy-rossyiskykh-sylovykov

Na hranici s Donbasem postřelili ruské bezpečnostní úředníky
Neznámí vystřelili na pohraniční stráž po žádosti o předložení dokumentů.

http://korrespondent.net/business/economics/3542344-ukrayna-peredast-brytantsam-tamozhny-na-zapadnoi-hranytse

Ukrajina předá Britům celnice na západní hranici

http://korrespondent.net/business/economics/3542382-evropa-dala-ukrayne-600-myllyonov-evro-na-reformy

Evropa dala Ukrajině 600milionů eur na reformy

http://korrespondent.net/ukraine/3542424-poroshenko-poruchyl-srochno-sozdat-bufernuui-zonu-na-donbasse

Porošenko dal pokyn urychleně vytvořit nárazníkovou zónu v Donbasu

http://korrespondent.net/ukraine/3542392-v-zaporozhe-razohnaly-mytynh-pod-zdanyem-prokuratury

V Záporoží rozehnali demonstraci u budovy prokuratury

Rozehnali akci mužů v maskovacích uniformách s odznaky a vlajkami pravého sektoru, regionální organizace PS popírá, že se toho zúčastnili.

http://korrespondent.net/business/companies/3542484-hlavoi-ukrnafty-stal-brytanets

Ředitelem Ukrnafty se stal Brit

http://korrespondent.net/world/3542464-paryzh-schytaet-narushenyem-mezhdunarodnoho-prava-vyzyt-deputatov-v-krym

Paříž považuje návštěvu Krymu poslanci za porušení mezinárodního práva

http://korrespondent.net/business/economics/3542751-ukrayna-beret-v-evrope-novyi-kredyt

Ukrajina dostala v Evropě nový úvěr

http://korrespondent.net/ukraine/3542723-vo-lvove-proshel-antysemytskyi-mytynh

Ve Lvově, se konalo antisemitské shromáždění
Účastníci shromáždění požadovali odstranit od moci Židy.

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3542716-hlavnaia-nahrada-za-voinu-kak-uchastnyky-ato-poluchauit-zemelnye-uchastky

Hlavní odměna za válku. Jak účastníci ATO získávají pozemky

http://korrespondent.net/ukraine/3542713-v-sumskoi-oblasty-v-volonterskom-avtobuse-nashly-boeprypasy#4

V oblasti Sumy v dobrovolnickém autobusu byla nalezena munice

http://korrespondent.net/business/economics/3542847-ukrayna-nadeetsia-poluchyt-vtoroi-transh-es-v-kontse-hoda

Ukrajina doufá, že obdrží druhou tranši od EU na konci roku

http://korrespondent.net/ukraine/events/3542870-rossyiskye-pohranychnyky-zaderzhaly-ukraynskyi-tanker-u-berehov-kryma

Ruští pohraničníci zadrželi ukrajinský tanker u pobřeží Krymu

http://korrespondent.net/good_news/3542897-yatsenuiku-luchshe-uity-po-sobstvennomu-zhelanyui-nardep

Jacenjuk by měl odejít na vlastní přání – poslanec

V jiném případě výsledky práce ministerského předsedy donutí, odvolat jej „pro neschopnost“, myslí si v „opozičním bloku“.
Poslanec z „opozičního bloku“ Jevgenij Muraev nabízí premiérovi Arseniji Jacenjukovi, aby odstoupil dobrovolně, kvůli selhání ve své práci, jak to dělají civilizovaní politici na Západě.

„Činnost Jacenjuka jako premiéra je jedno velké selhání. Nejbanálější čísla – ceny (podle oficiálních statistik) se za půl roku zvýšily o 75%, státní dluh se zvýšil třikrát, průměrná mzda klesla ze 408 na 177 dolarů, průměrný důchod z 184 dolarů na 74. Možná se v některých sektorech ekonomika zlepšila? Nejlepší odpověď – čísla. Průmyslová výroba klesla o 26%, zemědělství – o 7%, a i v bankovním sektoru, v kterém by měl být Jacenjuk expertem, objem vkladů klesl o 15% v hřivnách a o 57% v dolarech, které tolik země potřebuje „- řekl Muraev.

Poslanec dodal, že na tomto pozadí se ukazatele ještě zhoršují: podle jeho informací za první pololetí 2015 se export snížil o 36% a HDP za šest měsíců roku o 17%.

„Moje rada „manažerovi“, který pohřbil zemi, je odejít, dokud není příliš pozdě, „na vlastní žádost“. Je nepravděpodobné, že zachrání politickou kariéru , ale zachrání si kůži. Protože když do sedmého patra budovy na Gruševského přijdou ti samí nezaměstnaní, jejichž počet podle vlády klesá, nebude kam utéct. Odvolání „pro neschopnost“ je velmi bolestivé“ – řekl poslanec.

http://korrespondent.net/ukraine/3542856-otvod-vooruzhenyi-na-donbasse-pyar-aktsyia-yly-realnye-deistvyia

Stažení zbraní v Donbasu: PR kampaň, nebo skutečnost
Strany konfliktu vyhlašují svou připravenost odvést zbraně v Donbasu, ale v praxi, nespěchají to udělat.

http://korrespondent.net/world/russia/3542962-rossyia-khochet-vozobnovyt-pusky-raket-satana-bez-uchastyia-ukrayny-smy

Rusko chce obnovit testy raket Satan bez účasti Ukrajiny – média
Pokračování testů raket Satan začne kvůli potřebě modernizovat mezikontinentální balistické střely.

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3542991-vydymyi-rezultat-ot-reform-sleduet-ozhydat-cherez-3-5-let-apu

Viditelné výsledky reforem lze očekávat za 3-5roků – APU

http://korrespondent.net/world/russia/3542984-rossyia-hotovytsia-arestovyvat-ynostrannye-aktyvy

Rusko je připraveno zabavit zahraniční aktiva
BBC Russian Service
Dmitrij Medveděv řekl, že Rusko má právo přijmout odvetná opatření v případě zabavení jeho aktiv v zahraničí rozhodnutím soudů.

http://korrespondent.net/ukraine/3543152-na-zapadnoi-ukrayne-podozhhly-ofys-pravoho-sektora

V západní Ukrajině zapálili kancelář Pravého sektoru

http://korrespondent.net/ukraine/3543185-lehendarnomu-yuzhmashu-otkluichyly-svet-za-dolhy

Legendárnímu podniku Južmaš vypnuli elektřinu pro dluhy

Moje poznámka: V podniku Južmaš se vyráběla raketová technika a kosmická zařízení a je zde skladováno jedovaté raketové palivo při nízké teplotě – hrozí zde ekologická katastrofa.

http://korrespondent.net/business/economics/3543130-defolt-otmeniaetsia-ukrayna-vyplatyla-120-mln-po-evrobondam

Default se nekoná. Ukrajina zaplatil 120 milionů dolar za Eurobondy

http://korrespondent.net/ukraine/3543244-mynuist-zapretyl-trem-kompartyiam-uchastvovat-v-vyborakh

Ministerstvo spravedlnosti zakázalo třemi komunistickým stranám účast ve volbách

Moje poznámka: Ó té demokracie – LEGÁLNÍ strany se nesmějí zúčastnit voleb!

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3543250-frantsuzskye-deputaty-vozvraschenye-kryma-v-rossyui-zakonomerno

Francouzští poslanci: Návrat Krymu k Rusku je zákonný
Delegáti  NS z Francie slíbili přivézt domů „jiný obraz Krymu.“

http://korrespondent.net/ukraine/3543254-v-henshtabe-rasskazaly-o-novoi-volne-mobylyzatsyy

Generální štáb oznámil novou vlnu mobilizace

http://korrespondent.net/ukraine/3543295-vopreky-vsemu-kommunysty-sobyrauitsia-uchastvovat-v-vyborakh

Navzdory všemu. Komunisté se zúčastní voleb

http://korrespondent.net/world/russia/3543329-rossyia-ne-dast-ukrayne-dopolnytelnuui-skydku-na-haz

Rusko nedá Ukrajině dodatečnou slevu na plyn

http://korrespondent.net/business/economics/3543377-ukrayna-poprosyla-belarus-razreshyt-tranzyt-haza-yz-lytvy

Ukrajina požádala Bělorusko, aby povolilo tranzit plynu z Litvy

http://korrespondent.net/world/3543462-elektromaidan-dobralsia-do-moldovy-protestuuischye-vyshly-v-tsentr-kyshyneva

Elektromajdan dosáhl Moldavsko. Demonstranti vyšli do centra města Kišiněva

Občané nejsou spokojeni s nárůstem tarifů elektřiny o 37 procent.

http://korrespondent.net/ukraine/3531786-vo-lvove-protestovaly-protyv-povyshenyia-taryfov-y-vlasty

Ve Lvově protestovali proti zvýšení tarifů na bydlení a vládě
Demonstranti vyzývali k odpovědnosti Porošenka a Jacenjuka.

http://korrespondent.net/world/russia/3543452-rossyia-hotova-otkazatsia-ot-tranzyta-haza-v-evropu-cherez-ukraynu-medvedev

Rusko je připraveno ukončit tranzit plynu do Evropy přes Ukrajinu – Medveděv
To se stane, ne však dříve než 1. ledna 2020.

http://korrespondent.net/ukraine/3543562-myd-sobytyia-v-mukachevo-ne-uhrozhauit-bezvyzovomu-rezhymu

MFA: Události v Mukačevě neohrozí bezvízový režim

http://korrespondent.net/ukraine/3543567-sylovyky-chetyrekh-stran-pryedut-v-ukraynu-ynspektyrovat-kontrabandu

Bezpečnostní úředníci čtyř zemí přijdou na Ukrajinu kontrolovat pašování

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3543579-ukrayna-zapretyt-vezd-frantsuzskym-deputatam-posetyvshym-krym

Ukrajina zakáže vstup francouzským poslancům, kteří navštívili Krym

http://korrespondent.net/world/russia/3543632-rossyia-pokhvalylas-skorostui-stroytelstva-zheleznoi-dorohy-v-obkhod-ukrayny

Rusko se pochlubilo, rychlostní železniční stavbou obchvatu Ukrajiny

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3543660-poroshenko-dopustyl-naznachenye-ynostrantsa-hlavoi-polytsyy

Porošenko připustil jmenování cizince vedoucím policie

http://korrespondent.net/ukraine/3543745-novyi-hlava-luhanschyny-protyv-provedenyia-mestnykh-vyborov

Nový gubernátor Luganské oblasti je proti konání místních voleb

http://korrespondent.net/business/economics/3543681-zarplaty-y-pensyy-nuzhno-yndeksyrovat-do-kontsa-hoda-poroshenko

Platy a důchody je nutné indexovat do konce roku – Porošenko

http://korrespondent.net/ukraine/events/3543866-obse-podtverdylo-obstrel-myssyy-pod-schastem

Mise OBSE potvrdila ostřelování u Štěstí
Evropští pozorovatelé se dostali pod minometné ostřelování ukrajinské armády v oblasti Luganska.

http://korrespondent.net/ukraine/events/3543855-odnoho-yz-komandyrov-batalona-azov-nashly-poveshennym-nardep

Jeden z velitelů praporu Azov byl nalezen oběšený – poslanec Babič
Babićovo tělo bylo nalezeno v jeho vlastním bytě.

http://korrespondent.net/ukraine/events/3543905-v-donetske-posle-obstrelov-horiat-doma

V Doněcku po ostřelování hoří domy
Dvě budovy v Doněcku již shořely.

http://korrespondent.net/ukraine/3543909-na-odnom-yz-uchastkov-v-chernyhove-zabarrykadyrovalys-chleny-komyssyy

Na jednom z volebním obvodu v Černigově se zabarikádovali členové volební komise
Policie upozornila na možný útok na budovu.

http://korrespondent.net/ukraine/3543916-v-tsyk-ne-zafyksyrovaly-suschestvennykh-narushenyi-vo-vremia-vyborov-v-chernyhove

Ústřední volební komise nezaznamenala významné porušování během voleb v Černigově

http://korrespondent.net/ukraine/3543919-mylytsyia-naschytala-50-pravonarushenyi-na-vyborakh-v-chernyhove

Policie napočítala 50 porušení zákona ve volbách v Černigově

http://korrespondent.net/business/economics/3544155-ukrayna-rasschytyvaet-na-novuui-vstrechu-po-hazu-v-avhuste

Ukrajina počítá s novou schůzku o plynu v srpnu

http://korrespondent.net/business/financial/3544285-v-ukrayne-realnaia-zarplata-sokratylas-na-chetvert

Na Ukrajině reálná mzda klesla o čtvrtinu

http://korrespondent.net/business/financial/3544275-luchshe-ne-platyt-kak-ukrayne-vesty-sebia-s-kredytoramy

Je lepší neplatit. Jak se má chovat Ukrajina k dlužníkům

Příspěvek byl publikován v rubrice Ernestova svodka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.