Uprchlíci VIII – největší bludy propagandistické obludy


Tohle  jsem měl sice naplánováno na  včerejškem, ale předevčírem mi nějak nevyšel čas, abych to napsal. Takže  až dnes.

Jak už jsem více méně konstatoval v  Uprchlících I.  je kolem nich plno propagandy. Z té či oné strany. Jenže  k tomuhle problému bychom měli přistupovat důsledně  pouze věcně  a logicky a  nikoli pocitově a  už vůbec  ne z hlediska nějakých propagandistických manipulací nebo malicherných subjektivních zájmů.. Postoj k imigrační vlně  je  totiž rozhodnutím dlouhodobý, s velkými dopady a  hlavně  – nevratným!  Jakkoli neuspokojím  a  ani nechci zaryté fandy multi kulti, bezbřehé vcitovače  a  Třídiče odpadů, snažím se, od prvního písmene tohoto seriálu  o výhradně  střízlivý pohled, opřený o prokazatelná fakta. Nicméně nepochybuji, že  budu, v případě  potřeby  těmito a jinými podobnými obviněn z nesnášenlivosti, xenofobie  a  účelové manipulace.  Dodávám, že je mi to úplně jedno. Na rozdíl od nich, každé své tvrzení a  závěr, než  vám ho předložím, mám postavené na přísně zrešeršovaných a zverifikovaných podkladech a  navíc – před  začátkem psaní tohoto seriálu  i v  jeho průběhu, mne ani nenapadlo, abych si stanovil cílové zadání  – tedy  výsledek, který mi nakonec za  každou cenu musí vyjít. Nemám to zapotřebí.  Platí totiž první zákon Kosy – měřit  těm svým i protivným stejným metrem! Zejména tehdy , když  jde  o záležitosti , jejich důsledky  fatálně ovlivní život téhle  země  v historicky  dlouhých horizontech…

Problémem  ovšem je,  že  v celé „diskusi“ kolem imigrační vlny  jsou slyšet zejména propagandisté! A jejich manipulativní argumentace.   Cílem dnešní článku  jsou  ty úplně největší propagandistické bludy, kterými jsme  zasypáváni. A  pak jeden denní vzorek toho, co mi v této souvislosti doslova  spadlo na mou ubohou hlavu. Aniž  bych snad musel nějak účelově  hledat.  Vlkova  hitparáda  největších propagandistických blábolů  spojených s uprchlíky  vypadá takto:

1-Češi jsou xenofobové

2- Imigranti  jsou vždycky přínosem a  vyřeší  generační krizi

3- Dnešní Češi  mají z minulosti vůči dnešním imigrantům dluh protože jejich krajané kdysi také houfně  emigrovali

4-Češi jsou se svým postojem v unii /neakceptovatelnými/ exoty a měli by  si vzít  za příklad  ostatní země  EU, zejména  ty, co  co mají dlouhodobou zkušenost s přijímáním  velkého  počtu běženců

5- Imigraci lze  řešit  tím, že  Evropa  finančně  bude   dotovat  země, odkud  proudí nejvíce imigrantů.

Jak je  zřejmé, první čtyři argumenty na nás  valí Třídiči odpadů, vcitovači a profesionální humanisté, pátý  přichází z opačného tábora.

Takže  si je rozebereme  pěkně  jeden po druhém:

1-Češi jsou xenofobové

Univerzální argument! Respektive  klacek, proti němuž není obrany. Tohle  slýcháme  už 25 let ve spojitosti s romskou problematikou. A  nyní znovu. Ačkoli  Česko zažilo nejméně  dvě migrační vlny o kterých  ti, co tuhle  účelovou hůl na českého psa, bud  nic  neví nebo záměrně ignorují. Míním tím velký příliv  Vietnamců a Ukrajinců začátkem 90- tých let.

Viz Wikipedia

Výsledky podle  sčítání lidu  v jednotlivých letech

rok 1991 rok 2001 rok 2011[
Počet  % Počet  % Počet[26]  % Počet

Ukrajinci

8 220 0,1 22 112 0,2 53 253 0,5

Vietnamci

421 0,0 17 462 0,2 29 660 0,3

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_%C4%8Ceska

Upozornuji zejména  čísla o vietnamské komunitě  -v  roce 1991 421 členů, ve 2011 30 000…

Dodávám, že jsem schopen uvést i zdroje, které udávají u obou komunit skoro dvojnásobné počty. Mimochodem tady  je moc pěkný graf ze  zásadní studie : Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku obyvatelstva  o imigrantech pánů Burcina, Drbohlava a Kučery.

mig1mig

A  ačkoli si myslím, že  údaje  ze  sčítání obyvatelstva   nejsou  přesné a že  alternativní údaje budou blíže  pravdě, berme je jako platné.

Není mi známo, že  by tyhle  dvě   národnostní skupiny, dnes už se zřetelným podílem  na struktuře obyvatel ČR čelily  v minulosti nějaké xenofobii nebo měly  sebemenší potíže se začlenováním do většinového obyvatelstva.  Univerzální klacek nefunguje. Tedy ne pro toho, kdo má zájem o průkazné údaje, nikoli o o to, co se mu hodí.

Na druhou stranu, najde se určitá množství idiotů z druhého břehu, kteří se starají, aby ti co hodlají svoje účelové hole přerazit o českého psa, měli důvod k existenci:

Tenhle komentář je například k vidění na facebooku Kosy  pod Uprchlíky VII:

William Fogg Taková intelektuálská polemika. Polemika o ničem. Dočetl jsem to do konce, Asi jediný. Takové ty termíny jako Romská komunita, Jsme křesťané, mi tady docela vadí. Komunita je cikánská a navíc to není komunita, ale verbež a křesťané v ateistické zemi, to mi rve srdce.

Nick William Fogg má zřejmě  za to, že  seriál o uprchlících a tím,co s touto problematikou souvisí,  by měl jaksi tu správnou hodnotu, kdybych v něm argumentoval ve stylu… cikánští zloději a lháři, parazitující na dávkách nás učí, že… Sděluji mu, že nic takového není a  nebude na Kose možné! Protože  to je zkrátka  hromadná urážka a skupinová lež. Je to stejné jako plakáty  v německých obchodech po otevření hranic  s nápisy  Češi tady nekrást!  Uplně stejné a Kosa nebude provozovat nic, co nechce, aby se jejím autorům a čtenářům dálo jinde! Ale  rozhodně bude psát,  že  ti, co na nás  valí ona tupá obvinění z xenofobie  by měli prvořadě  vyřešit  naše problémy  se  začlenováním romské komunity s čímž si dlouhodobě neumíme poradit a  teprve , když  tento problém bude USPĚŠNĚ  vyřešen, díky jejich viditelné a reálné práci, nás  mohou  začít přesvědčovat, že  nyní , navíc  se zkušenostmi s efektivního začlenění Romů si můžeme troufnout  na přijetí větší migrační vlny. Takže  xenofobům  a hlupákům  typu William Fogg nehodlám vyhovět. Nicméně takoví jako on  jim dodávají ony věčné klacky  na  českého psa.

2- Imigranti  jsou vždycky přínosem a  vyřeší  generační krizi

Tohle  je blud  všech bludů!  Už jsem upozornil  na studii Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky*

autorů Burcina, Drbohlava  a Kučery, kterou v roce 2008 vydal sociologický ústav  AV ČR.

k Nalezení na:

Click to access 9cf958e0f4f84b5de8b3aa53d5e98c68fa4021f4_511_2008-4BurcinDrbohlavKucera.pdf

Myslím, že jde o ještě  třaskavější materiál než  onen Sarrazin, kterého jsem vám předkládal v Uprchlících II!!!

Oni totiž opírají svoje  závěry, kromě  vlastní empirie  o práce  západních kapacit  v tomto oboru. Jeden z těchto závěrů, který se  sakra  nebude líbit těm, co na na nás  vykřikují hesla, že  imigranti jsou jedinou možnou záchranou stárnoucí a vymírající české populace například   takovýto:

Celkově vzato, přes určitý dílčí pozitivní efekt migrace se na příkladu studovaných zemích zcela zřetelně prokázalo, že řešení problému demografického stárnutí NENI v silách migrace [viz rovněž např. Grant et al. 2004; Coleman 2003;Lutz, Scherbov 2002, 2003; Lesthaeghe 2000; Beaujot 2003; Tapinos 2000; Martin2004]

Viz str. 9 studie.

nebo

Shrneme-li tato zjištění, potom výsledky dané studie dokládají, že migrace nemůže být jediným řešením pro stárnoucí Evropu. Migrace může být jen jednou ze součástí široce diverzifikovaného přístupu, společně s celou řadou dalšíchopatření převážně sociálního rázu [Lesthaeghe 2000; obdobně Grant et al. 2004;Peterson 1999].

Str.10

A tak bych mohl pokračovat! Ta  studie opravdu stojí za  přečtení a zapamatování!

V jiné jejich studii se dozvíme, že

-Jedno narození dítě  vydá za  čtyři dospělé migranty ve věku do 31 let

-Abychom zastavili  úbytek a stárnutí populace , museli bychom přijímat  asi 300 000 migrantů ročně

Co na to blábolističní propagandisté, mávající  generačním bičem nad  hlavami vyděšeného a vymírajícího národa?

Co takhle  začít  myslet akceptovat tenhle  jejich závěr:

Přestože profesní cit pro realitu nám nedovoluje sdílet výše uvedenou myšlenku „léčby“ stárnoucí populace migrací, není v tomto ohledu nad konkrétní řeč čísel. Ta je v případě Česka, stejně jako podstatné většiny rozvinutých zemí zcela srozumitelná a jednoznačná: pokud nám půjde jen o udržení současného počtu obyvatel Česka, může nám zahraniční migrace za aktuálních nebo s nimi srovnatelných podmínek relativně snadno pomoci, a to i v dlouhodobé perspektivě. U všech věkových parametrů je však jakýkoli pokus o zachování současných hodnot zvolených i řady dalších obdobných, na nich založených ukazatelů v dlouhodobější perspektivě předem ztracen. Proto budeme považovat za významnou kompenzaci úsilí a prostředků vynaložených na tento výzkum,pokud naše zjištění přispějí k opuštění planých diskusí a úvah na téma stárnutí a zahraniční stěhování. Je totiž nejvyšší čas zaměřit pozornost odpovědných politiků, politických stran a institucí na skutečně aktivní a systematickou přípravu společnosti na stárnutí obyvatelstva Česka, které je, jak jsme snad nejen touto prací dostatečně názorně ukázali, ve své podstatě procesem nezvratným.

Já si k tomu dovolím připodotknout dvě poznámky

-představa, že  můj důchod nebo váš  důchod zajistí nekvalifikovaný  a z jiného kulturního prostředí pocházející emigrant  z Afghanistanu nebo Eritrei je  směšný sám o sobě.

-není takhle  dávno na čase, aby  současná a všechny budoucí vlády  dělaly  všechno možné, aby podpořily  v Česku natalitu? Místo „rozpočtově odpovědných“ opatření typu krácení dětských přídavků, čachrování s mateřskou dovolenou a  podobně? Co takhle například  nějak  výrazně zvýhodnit  tradiční model rodiny, opírající se  o oficiálně stvrzený manželský svazek?  Protože  příklady stále většího počtu neúplných rodin, které jsou na hraně  existence jasně demotivuje  k tomu mít a vychovat další generace. A jak všichni dávno vědí – ze  vztahu na  psí knížku se utíká zatraceně  snáze  než  z institucionalizovaného manželství! Proto ostatně  onen způsob žití s přítelem/ přítelkyní se nám tak rozšířil. Jen nemít žádný závazek do budoucna! Nebo co nejmenší.

Ale přejděme k absolutní lahůdce  mezi propagandistickými bláboly, kterým je  pro mne

3- Dnešní Češi  mají z minulosti vůči dnešním imigrantům dluh protože jejich krajané kdysi také houfně  emigrovali

Tohle vědomé vydírání a  podsouvání obyvatelům České republiky, že  je vlastně jejich neoddiskutovatelnou povinností přijmout každého, kdo se tady  objeví  a  postarat se o něj, protože  z Čech se také emigrovalo, je pro mne  ekvivalentní tvrzení, že  pokud  někdo  někomu  půjčí někdy peníze je zároven legitimován na věky  k tomu,  aby celou širokou  rodinu onoho svého někdejšího dlužníka,  podle  své libosti , úsudku a výběru kdykoli komandoval k tomu, že  musí oni všichni také půjčit a bez odmlouvání tomu, na koho on ukáže!!! Aniž  by  ti neštastníci, kteří mají v rodině onoho původního dlužníka,  k tomu mohli cokoli říci!!!!

Říkám, že  z mého okolí – známí , spolužáci atd. atd., uteklo za hranice  asi  10 lidí. Zároven konstatuji, že  necítím žádný závazek, vyplývající pro mne  z jejich imigrace. Bylo to jejich rozhodnutí  a  bylo suverénním rozhodnutím přijímajících zemí, zda  je vezmou nebo nikoli.  Necítím se tímto aktem jakkoli vázán. Sám jsem řešil  tuto otázku hned po maturitě, když  jsem v srpnu 69 byl v Mnichově  u známých. A viděl v  televizi, co se děje v Praze při prvním výročí srpnové okupace.. Měl jsem místo  a dobré u Siemensů a k tomu ještě  studijní místo na mnichovské technice. Rodiče byli smířeni s  tím, že  zůstanu za hranicemi. Bydlení, nejméně pro první čas  jsem měl vyřešeno u těch známých. Přesto jsem se rozhodl vrátit. Ne kvůli tomu, že bych měl strach jestli v konkurenčním německém prostředí obstojím. To už jsem si vyzkoušel, protože  jsem tam 6 týdnů pracoval a věděl , že  nemám žádný deficit, který by mne handicapoval. Ale  byl jsem z tzv. malé rodiny. V podstatě jen rodiče  a já. A  nějak mi přišlo zatěžko vyrovnat s tím, že  bych už je nejspíš nikdy naše  neviděl. Neplette si tohle s tzv. mamánky.  O tomhle můj život  určitě nikdy nebyl. Ale  dospěl jsem k rozhodnutí  se vrátit.  Tak jako jiní k opačnému.  Ale  uniká mi, proč ti, kteří z Československa  nikdy neutekli a  svou prací ho udržovali jako funkční stát, by nyní měli mít nějakou povinnost  brát imigranty. Že jiní utíkali? Jestli tahle morální povinnost  pro někoho vzniká bez debaty, pak pouze  a výhradně  těm, kteří sami emigrovali. Ti jsou dlužni těm s podobným osudem. Jenže  ti nejsou obyvateli  České republiky!

Tenhle  blábol  považuji za úplně  nejhorší, protože nejde o nic jiného než jasné citové vydírání!!! Navíc  hloupé! Ba nestydaté.

Nemluvě například o tom,  že čeští a slovenští emigranti nepředstavovali pro hostitelskou zemi žádné riziko nýbrž přínos. Převážně  měli velmi dobré vzdělání a  jasnou pracovní kvalifikaci, byli ochotni bez problému se začlenit do nové společnosti a převzít,  bez výjimek, její hodnoty a zvyky. Chtěli se plně začlenit, pracovat  a etablovat. To pomíjím takovou drobnost, že  přijímaní uprchlíků z tehdejšího komunistického tábora  bylo součástí  boje  dvou světů  a  že  to bylo naprosto účelově  využíváno v tomto systémním zápase na život a  na smrt. Nemluvě o tom, že  tato emigrace nebyla organizována  zločineckými strukturami jako superkšeft s  obrovským vejvarem!

Shrnuto – nemám žádný vnitřní dluh vůči imigrantům a už vůbec ne vůči těm, co na nich vydělávají astronomické sumy! P5esto, že mi spoust a propagandistů tvrdí opak.

Neméně  výživný blábol je  tento:

4-Češi jsou se svým postojem v unii /neakceptovatelnými/ exoty a měli by  si vzít  za příklad  ostatní země  EU, zejména  ty, co  co mají dlouhodobou zkušenost s přijímáním  velkého  počtu běženců

Abych byl konkrétní – jen včera  jsem, aniž bych sebeméně  hledal, tři hutné články  na  toto téma. Jeden na Britských listech z klávesnice Jana Čulíka

Česká republika si koleduje o pověst nejhnusnější země v Evropě. A může na to těžce doplatit

http://blisty.cz/art/78364.html#sthash.F8TEjmv2.dpuf

a dva v Lidovkách

Uprchlíci -Německo je přijímá, Česko je honí

od  Markuse Papeho

Když Bělá praská ve švech

od Martina  Rozumka

Bohužel ty  z Lidovek jsou jen v placeném archivu. Takže  vás o ně ochudím. Názor  Jana  Čulíka, že  Česká republika je hnusná země  si můžete  přečíst na daném linku.  Společným jmenovatelem všech tří příspěvků je, že xenofobní a hloupé Česko není ochotno akceptovat zkušenosti Německa, Francie, Holandska, Británie, Švédska, Dánska  a podobně s imigranty. A bude  proto evropskými párii. Že  se, tak říkajíc, díky vlastní imbecilitě  a duševní a mravní nedostatečnosti bojíme  sněhuláka  v létě! A  jsme vůbec  hnusní.

Jakkoli -viz důkazy  pod prvním dnes rozebíraným propagandistickým  blábolem o naší xenofobii a ostarkizaci cizinců, je realita  úplně  jiná! Důkazy  z oficiálních zdrojů mluví jasnou řečí!

Má li Jan Čulík za  to, že  by Česko mělo sklapnout kufry, držet hubu a krok,  pak bych se ho zeptal na několik věcí?

a- jestli je vůbec  demokrat?

Protože pokud  ano, měl by  respektovat  fakt, že každý má právo na svůj názor. On i já. A také občan Novák, který prostě považuje  imigranty  za  nebezpečí. A  na toto právo nemá naprosto žádný vliv  názor  nebo zkušenost kohokoli z jiného státu. Měl by to chápat o to víc, že  celá Evropa a skoro celý svět jezdí vpravo a užívá metrický systém a desítkovou soustavu. Až na stát , ve kterém on žije. Je to jeho svaté právo.

b- mají občané nějakého státu svrchované právo rozhodovat o tom, co se bude dít s  jejich zemí a v jejich zemi?

A  to i v případě, že se třeba mýlí.

Tohle platí, pokud  slovo demokracie , v chápání Jana Čulíka není prázdný pojem nebo jestli takhle náhodou demokratické není jen to, co on uzná osobně  za vhodné.

c- je občanem Británie, má tak  volební právo – takže bych se rád zeptal, zda protestoval proti účasti Británie  v afghánské, irácké a libyjské  kampani a také  v kampani proti Srbsku, při násilném vytváření  Drogově dealerské republiky Kosovo.

Pokud ne, zmeškal onu příslovečnou skvělou příležitost mlčet!   Kdyby  totiž nebylo afghánského , iráckého a libyjského a kosovského tažení,  nemluvě  o syrské válce proti Assadovi,  tak problém uprchlické vlny dnes vůbec   vůbec  neexistoval! Británie  patřila  k čelným válečníkům, kteří troubili do polnic! Ve všech případech.

Autorovi druhého vyjmenovaného článku -Markusi Papemu chci adresovat jiný dotaz. O kterou že  zkušenost s migranty   jsme ochuzeni? O útoky žhářské  extremistických skupin  na  asylantské příbytky   jako se tomu děje  v v hojné míře  v Německu?  Nebo snad mu v  ČR schází nacistické bunky, střílející ranou z pistole islámské obchodníky? Nebo bitky  a pochody nácků v ulicích českých měst? Či čistě  emigrantské čtvrti ve velkých městech, s kterými má policie  věčný problém?

Nic  z toho se  v ČR neděje. Podobně  se zde nenašel žádný Breivik, který by  šel vystřílel ty, co podle jeho názoru mají pro imigranty pochopení  a slabost. Nemluvě  o tom, že  by  například  takový Vandas   byl spolufavoritem příštích prezidentských voleb v Česku jako Marie Le Pen a takový Okamura  měl šanci být druhou nejsilnější parlamentní stranou v ČR a  v podstatě  sestavovat vládní většinu, jako je tomu v Dánsku. Nemluvě   nějakém českém Wildersovi nebo Nigelu Farageovi. Ten neuspěl v posledních britských volbách nikoli kvůli tomu, že  by neměl dost hlasů, ale jen kvůli  specifice  britského volebního systému!

Nebo snad  myslí výbuchy  násilí na pařížských předměstích nebo ve Stockholmu?

Nevím, nerozvedl. to. Co ovšem by Markus  Pape  měl respektovat, stejně jako Čulík, je právo každého českého občana  na vlastní názor. Nemusí s  ním souhlasit, ale  měli by ho respektovat. Stejně jako kterýkoli český občan může  mít názor  na dění v Německu. Nicméně, jak by se Markusu Papemu líbilo, kdyby  se nějaký český Novák vyjadřoval  stejně autoritativně  jako on, například  v  FAZ  k německé energetické politice? A tvrdil, že  Německo by si mělo, ohledně odmítnutí jádra vzít příklad  jiných zemí, které provozují jinou energetickou politiku?  Místo toho, aby provozovalo, za  každou cenu a bez ohledu na své okolí,  doslova  fundamentalistickou energetiku obnovitelných zdrojů? Jež, například vede k tomu, že  Česko a Polsko jsou permanentně vystaveny  riziku energetického blackoutu a to vždy, když   větrníky  na německém severu produkují víc  energie, než je  schopna  zvládnout  německá přenosová soustava  na energeticky deficitní jih,  takže  přebytečná energie  se valí k nám a Polákům a je schopna  vyřadit českou a polskou sít? OBě země  už párkrát, díky  tomu, na pokraji zhroucení své sítě  byly.

Zvláštní ovšem je , že Pape navíc  vyčítá Čechům neochotu přijímat uprchlíky, ale  současně vyzdvihuje  to, že Německo je rozhodnuto vracet  ty ze  západního Balkánu. Tedy  imigranty  z Kosova, Srbska, Makedonie, Albánie…

Hodně  chucpe mi přijde to vracení  především Kosovských, Srbů a Makedonců! Bylo to totiž Německo, které se velmi aktivně podílelo na rozbití Jugoslávie, bylo to to samé Německo, které vedle  USA , bylo hlavním protagonistou  humanitárního bombardování a nutilo Srbsko vzdát se jádra  svého území, bylo to stejné Německo, které vytvořilo a financuje  Drogově  dealerskou republiku Kosovo a tvrdilo, že  jde zásadní výhru humanismu! Jak to, že  nechce nést důsledky  svého humanitárního a  státotvorného konání?! S  plným souhlasem a pochvalou mentora xenofobních Čechů  –  Markuse  Papeho?

To nemluvím o tom, že  Češ  mají jednak právo na omyl a hlavně, když vidí, co imigranti konají – také-v zemích, z kterých si máme  vzít příklad, jsou názoru že když nejsou imigranti není také žádný problém!  Navíc  – Sarrazinova  fakta mluví jasnou řečí. A to i přesto, že si nejspíš  Markus  Pape  myslí, že  jde o xenofobní bláboly. Je to jeho právo. Jiní mají právo jim věřit. Zejména když  jsou podloženy výstupy  z naprosto relevantních zdrojů!!

No a ten třetí článek sepsaným pro Lidovky  Martinem Rozumkem, takto ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) ?

To je také povedená taškařice! Jen co je pravda. Ten vyčítá českému státu, že  jako nepostupuje podle práva! Že nezákonně  v Bělé omezuje pohyb běženců! Prý na  to nemá stát právo. A  opírá své tvrzení v  článku a rozsudek Krajského soudu v Ustí, že  chybí li v zákoně   přesně  definované důvody  z útěku migrantů, jak vyžaduje  článek 28 Dublinského nařízení,  je  omezení jejich svobody nezákonné.  Pan ředitel je  prý také právník . Já nejsem. Nicméně  hned na začátku článku,v druhém odstavci konstatuje, že 90% těch, které česká policie  zadrží  a  umístí v  Bělé má namířeno do Německa.   prý k příbuzným a známým. Takže  konstatuje, že chtějí utéci!

Závidím panu řediteli jeho smysl pro logiku!!!  Mít takovouhle, tak opravdu v pohodě    z každé jalovice  nevymámím jen tele, ale rovnou dvě. Nemluvě  o další perle – stát omezuje  uprchlíky  i tím, že jim zabaví mobily  a peníze. Ví, že ten tábor  je  vlastně  předstanicí před vyhoštěním? Ke kterému jsme se , podle Dublinských úmluv zavázali?  A že když  je to příprava na vyhoštění, tak je  žádoucí  zbavit ty, co mají být vyhoštěni  možnosti zorganizovat útěk?

A ještě lepší je to s odejmutím peněz.  a  následným švihnutím po českém státu slovy?

… a hlavně u nich zkonfiskujeme  zbytky  peněz, protože uprchlíci musí dle českého práva za  toto  “ kvalitní “ ubytování se špatnou zdravotní péčí samozřejmě  „pěkně“ platit…

 Nechápu, co panu řediteli na tom vadí. Uprchlík na svobodě, by podle něj, patrně  někde sehnal ubytování a  stravu zadarmo a jako nepojištěný  by nepochybně uměl získat v cizí zemi, bez znalosti jazyka  i příkladnou zdravotní péči!

Nebo je to jinak?  Jeho organizace loni dostala  ze státních prostředků  46 786 527,- Kč. Je jistě  jen naprosto zlovolnou pomluvou a  úplně scestnou úvahou, pokud by někdo začal uvažovat o tom, že  pan ředitel Rozumek by  rád  páchal dobro sám. Za  státní peníze. Takže   stát mu vlastně bere  živnost. Takže se takové úvahy  zdržím. A konstatuji, že  nevidím důvod, proč by stát měl poskytovat neobčanům ČR servis  zdarma a také to, že prostředky  vybrané od migrantů poslouží nepochybně  jiným běžencům nebo skončí na kontech organizací jako je ta jím vedená! Nicméně neodpustím si poznámku – že  normy  v onom zařízení v  Bělé na ubytování a stravu a  zdravotní péči sotva budou odlišné od  těch, které platí pro domovy důchodců a LDN provozované veřejným sektorem.

A dostáváme  se k poslednímu zásadnímu propagandistickému blábolu

5- Imigraci lze  řešit  tím, že  Evropa  finančně  bude   dotovat  země, odkud  proudí nejvíce imigrantů.

Tohle razí příznivci jednoduchých, leč  naprosto nefunkčních receptů!Ekonomické migranty  nic nezarazí. Jakmile se rozhodnou  jít tam, kde  je Havaj, kde každému dají barák  a hafo peněz, jen proto, že přijde, už je nic nezadrží. Dám dva příklady:

1- palestinské pásmo Gazy a  západní břeh Jordánu

2-Kosovo

Oba  dva tyto prapodivné útvary  jsou  příjemcem zcela mimořádně   vysokých, štědrých a trvalých finančních dotací ze strany  EU. Nebýt tohoto penězovodu , tak by  se ekonomicky zhroutily  v řádu dnů,  ne li rovnou hodin.

Zde:

http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/eu-a-zapadni-balkan

se dozvíte například toto:

EU je nejštědřejším dárcem finanční pomoci Kosovu a zároveň Kosovo je v přepočtu na hlavu nejvyšším příjemcem dotací EU.  Od roku 2007 čerpá Kosovo finanční prostředky z programu IPA.

O tom,  jak nakládají palestinské úřady  s pomocí z EU se zase  , víc e než  výživně, dočtete  zde:

EU je nejštědřejším dárcem finanční pomoci Kosovu a zároveň Kosovo je v přepočtu na hlavu nejvyšším příjemcem dotací EU.  Od roku 2007 čerpá Kosovo finanční prostředky z programu IPA. Za tu dobu přesáhla částka 2 miliardy eur. –

See more at: http://www.euractiv.cz/rozsirovani-eu/link-dossier/eu-a-zapadni-balkan#sthash.GDVNSdvx.dpuf

EU platí a platí, ale  jak z Kosova, tak z Palestiny utíká každý kdo může. Prostě  Německo  Švédsko nebo Británii  nikdy  žádná dotace z EU v Kosovu nebo Gaze nemůže  dohonit. Už proto, že její podstatná část bude rozkradena  tamními držiteli klíčů. Zkrátka  financování  v původních zemích migrantů nefunguje  a nikdy fungovat nebude. At si příznivci jednoduchých receptů myslí cokoli.

Může  být, že mne nyní označí za podjatého a tendenčního, , co si vybírá to, co se mu hodí do krámu.  Nebo za negativistu. Omyl nic  z toho neplatí. Včera  specializovaná agentura, překvapivě  naprosto hladce přijala  Plán boje proti chudobě  ve světě do roku  2030 Navazují na stejný plán téže organizace mezi roky platný do roku 2015.

A za sebe dodávám, že   to, co bylo na té schvalující konferenci předloženo  jako dosažené výsledky mezi roky  1990 a 2015 je naprosto ohromující. Dám vám tři grafiky z webu ARD.

První popisuje, jak se snížil počet lidí na planetě  zasažených extremní chudobou. A to přesto, že  za tu dobu počet obyvatel zeměkoule stoupl asi o 1,5 miliardy!

Fantastický výsledek!

chud

Druhý graf popisuje,  jak se ve světě  smrskl počet lidí bez základního vzdělání -jsem v úžasu a pln respektu!

chud1

a poslední uvádí , jak vzrostl na zeměkouli podíl lidí s   přístupem k čisté vodě!!!! fantazie!

chud2

Ty grafy  říkají, že  se v nejchudší části třetího světa  mnohé radikálně  změnilo k lepšímu… Že práce oné agentury  OSN má hluboký smysl.  Takže  že by přece měli zastánci financování  v migrantských zemích pravdu?  Přesně naopak!!!  I přes tyhle  zcela  úžasné výsledky  čelí svět migrační vlně, která je srovnatelná jen s oním historickým stěhováním národů!!! Čistá voda voda  je fajn, ale ta je v Německu samozřejmá, navíc  teplá a k tomu ještě  navrch placatí televize!

Prostě  jde o propagandistický blábol. Špatná zpráva, já vím. Ale lepší nemám.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.