Evoluční náboženství


napsal Skag

Inspirováno  panem Jeníkem Čermákem

Před relativně delší dobou, řádově měsíce, jsem napsal na Kosu poznámku, že „Demokracie už byla“, uvedl jsem v ní zmínku o „evolučním náboženství“, na to v diskuzi pan Jeník Čermák (JČ) celkem shovívavě uvedl, že jsem to tak asi nemyslel, prostě že nemohu být tak zabedněný, děkuji za shovívavost, ale mohu být ba jsem tak zabedněný, považuji evoluční teorii za náboženství velmi chytře marketinkově podporované, proč?

Abychom se mohli kvalifikovaně přít, je dobré zavést pojmy, tedy definovat pojmy, aby bylo jasné, co říkám tím, co říkám, především je nutno definovat co je:

* Evolucionismus

* Věda,

* Náboženství

Nechci napsat disertační práci a tak ty definice trošku odbudu ve snaze dosáhnout pouze porozumění, nikoli dokonalosti, takže evolucionismus, někdo říká darwinismus, setkávám se s dvěma významy, převažuje druhý, takže evolucionismus říká, že:

A. Existuje přirozený vývoj (vše či takřka vše se vyvíjí a mění v čase)

B. Nejen že existuje vývoj, ale současný stav světa je výsledkem jedině a pouze tohoto přirozeného vývoje, (vše je náhoda, není stvořitel, není cíl, není smysl ničeho)

To co jsem označil za náboženství je prosím to B.

A co chápu jako vědu? Tady vycházím z definice či praxe věd přírodních, s tím mám jistou nevelkou zkušenost, nic proti vědám humanitním, ale evolucionismus se, tuším, chce zařadit či spíše velmi srdnatě řadí právě mezi vědy přírodní, takže velmi přibližně vědecká teorie musí:

1) V oblasti svého zkoumání bezezbytku vysvětlit stávající zjištěné skutečnosti, tedy vysvětlit veškeré experimenty či nálezy, nalézt zákonitost chování materiálních objektů, předmětů svého zkoumání a být tedy schopna predikce jevů

2) Prováděné experimenty jsou opakovatelné, nezávislé na místě a čase,

3) Pokud se objeví experiment, nález či zkušenost, které jsou v rozporu s tvrzením teorie dané vědy, je celá tato vědecká teorie považována za neplatnou (princip falzifikace),

Zjednodušeně na příkladu jedné de facto již neplatné vědecké teorie – Newtonovy mechaniky a teorie gravitační, řekl bych poslední stádium fyziky, kterému normální lidi rozuměli, já taky, takže v tomto případě k bodu jedna – jablka padají, jedná se pohyb rovnoměrně zrychlený, zrychlení 1G, k bodu dvě – jablka padala, kdekoli, kdykoli a budou padat, k bodu tři – no to pan Michelson nejprve sám a pak s pane Morleyem měřili rychlost světla a ona byla jaksi pořád stejná nehledě na Newtonovu fyziku, tak to pak profesoři fyziky ve vší tichosti a řekl bych- ve veliké solidnosti zabalili krám a šli hledat novou teorii, činí tak dodnes.

Ještě je třeba říci, co považuji za náboženství, to je:

* Teorie postavená na víře, víře v cosi, nikoli nezbytně Boha, prostě víře v jistá fakta, která nejsou ověřitelná jako vědecká teorie definovaná výše, náboženství má většinou svá dogmata a z těch vyvozuje, často naprosto logicky strukturu svých zásad či pravd.

Takže pokud opravdu je řeč o evolucionismu model B, a řekl bych, přesně tohle pan JČ tohle myslí, pak nezbývá než v souladu s třemi body chtít nejprve vysvětlení všeho, co se stalo, tedy v zásadě od velkého třesku, nebo, budu skromný, od vzniku země, pokud nemá jít o hypotézu, tedy domněnku či přesvědčení, že se to vyvinulo a my časem přijdem na to jak, pak je nutno to říct hned a vše hezky do detailu, jak to bylo ve všech krocích vývoje a že jich tedy bylo, jsem docela zvědavý na vznik organických látek z anorganických, na vznik prvních jednobuněčných organismů (experiment Millera a Ureya jistě nebudete připomínat, ten již snad všichni považují za překonaný, jen evolucionisté zapomněli tiše odejít a poslední nezhasnul jako Newtonovi fyzici).

Je třeba se vyrovnat se všemi celkem notoricky známými starostmi jako oči trilobitů, kde se v prvohorách vzaly tak dokonalé a velmi složité orgány, když nejsou známy žádné přechodné formy, protože něco tak složitého se přece podle naší, pardon vaší, teorie mělo vyvíjet pomalu a dlouho, a proč se třeba některé druhy nevyvíjely miliony let vůbec, říká se jim žijící fosílie, je potřeba vysvětlit kambrijskou vývojovou explozi, z evolučního pohledu ukázat „evoluční“ zákonitosti genetického driftu a zahrnout do teorie adaptivní mutace no a spoustu dalších věcí.

Nejsem biolog a expert na vývojové teorie, jen vím, že „slušné“ vědecké teorie něco řeknou a pokud to experiment či nález vyvrátí, jeden jediný, teorii zabalí a hledají jinou, prostě akceptují pravidlo falzifikace, evolucionisté nikdy nic nezabalí, přestože všechny pilíře evoluce, které jsem ještě před deseti, maximálně dvaceti, lety vídal a slýchal, už byly popřeny, jen je tiše zaměnili za jiné a věří dál ve svůj vývoj, zdrojů je mnoho, uvedu jeden, česky – Jonathan Wells: Ikony evoluce.

Pokud nebude vše vysvětleno, všechny výhrady, chybějící články, pokud nebudou opakovaně provedeny experimenty, které předvedou, řekl bych, rozhodující momenty přeměny látek, pak se nejedná o vědeckou teorii (viz. výše), ale o víru a proto a jedině proto nazývám evolucionismus náboženstvím.

Tím, prosím, nemyslím nic zlého, prostě to není věda a to samo o sobě není nic špatného, člověk věří ve spoustu věcí, prostě je neví, nemůže je vidět, změřit, zvážit, věřit je lidské a hezké.

Pokud budeme v dalším používat termín „bůh“, a to budeme, protože chci zlehka oponovat tvrzení, údajně Dawkinse, že „o existenci boha není žádný důkaz“, tak bychom taky tento termín měli jen pro naše potřeby nějak definovat, tak abychom mohli předstírat, že to tady je alespoň trošku solidní disputace, takže třeba:

* Bůh je autorem světa, stvořitelem a provozovatelem toho zdejšího cirkusu, dal mu pravidla (tušíme zlomeček), dal mu smysl (netušíme nic), zlehka do běhu světa zasahuje třeba tím, že sem občas posílá jisté zástupce, třeba Krista, aby se nám pokusili vysvětlit, co máme dělat, aby nám tu bylo dobře,

Takže Bůh – věřím v něj, osobně jsem si jist, že existuje, ale nemohu to doložit podle mých výše uvedených nároků na vědu, prostě nedokážu opakovaně experimentálně dokazovat, že Bůh je, ale jsem si jist, že jsem mnohokrát v životě cítil jeho blízkost či zásah. Ostatně totéž se týká často „vědecky“ zpochybňovaných zázraků, jejich jedinou „vadou“ je nemožnost opakování, prostě někdo něco viděl, je si tím jist a ostatní mu věří či nevěří, musí být takový svědek zázraku vždy podvodník? Nemyslím, ale uznávám, že to čemu by věda měla být dnes a denně podrobována, ono klasické – hic Rhodos, hic salta – prostě zázraky a pocity blízkosti nesplňují, také to, prosím, je víra.

Myslím si, že my lidi jsme tak nafoukaní, že si i Boha představujeme jako takovýho dost chytrýho člověka, prostě nejchytřejší kluk či holka ve třídě, jenže chyba, on je tady patrně rozdíl mnoha řádů a to o našem rozumu prostě není, smiřme se s tím.

K té větě, kterou jak tvrdí JČ tvrdí „v podstatě“ Dawkins – „o existenci Boha není žádný důkaz“ tak co nám to vlastně řekl? Patrně, že nikde při svých pokusech a celé své zkušenosti neviděl Boha či projevy stvoření, či zásah vyššího intelektu, prostě nám pan Dawkins řekl – neviděl jsem – ale hned iniciativně dodá – když jsem neviděl já, nikdo jiný nikdy neviděl – tak to je prosím hodně silné tvrzení. Tak mi to připomíná velice slavný důkaz jinak asi dobrého matematika, fyzika astronoma Simona Newcomba, že žádný předmět těžší než vzduch nebude nikdy létat, fakt podobné, jen ten Newcomb měl trošku smůlu, protože bratři Wrightové se ten důkaz nečetli stejně jako Blériot a další.

Maličko jsem informován o matematice a fyzice, obě tyto vědy ve dvacátém století prodělaly značné, řekl bych- problémy kolem svých základů, matematika najednou potřebovala novou dogmatiku, ne, nejsem blázen, ta logická matematika stojí na axiomech teorie množin a prosím axiom a dogma jsou, ne-li synonyma, tak zatraceně podobné pojmy. Velmi mnoho věcí, které matematici dokazovali a fyzikové předpokládali najednou nefungovaly a musela se teorie zahodit a budovat nová, třeba Kantorova teorie množin, matematici a fyzikové ve vší vědecké slušnosti teorii zahodili a hledali novou.

My lidé jsme pevně přesvědčeni, že řada věcí existuje, a přitom jsme je nikdy neviděli, třeba elektron, brnkačka, to ví každé malé dítě, že existuje, fajn, kdo jste ho viděl? Jistě, mnozí z vás si ťukají na čelo, protože koukali na display čehosi a viděli čáru a uvěřili, že je od elektronu, tedy není to elektron, ale je to jen jeho projev, nepřipomíná vám to nic? Nevadí, jen opakuji – uvěřili jste tomu, že je to projev elektronu a já taky, ale uvěřil, ne věděl, no já třeba věřím, když vidím lásku dvou lidí, že je to projev či dar Boží.

Vy evolucionisté patrně chápete lásku jako dostatečné vylučování fenyletylaminu, pokud ano, lituji vás, samozřejmě miluji výrok mého oblíbeného básníka Juliana Tuwima, že „Láska je jediná fyziologická funkce, která udělala kariéru.“ Ale on to myslel v žertu, toto ovšem nejspíš ne – „kdo mluví jménem Boha, měl by ukázat pověřovací listinu“, ano, nemám žádnou, ale já Jeho jménem nemluvím.

Darwinismus vznikl v době vítězného tažení raného kapitalismu, konkurence, soutěž, boj, rukavice dolů, rveme se bez pravidel, tak Darwin udělal tutéž teorii přírody, ta teorie je děravá, ale nebudu opisovat z literatury všechny nevysvětlené věci, ale chci zdůraznit jednu věc, která mi na evolucionismu vadí a to moc, je to neochota připustit princip falzifikace, přiznat, že to nefunguje a že je to jinak, stovky údajných důkazů darwinismu byly vyvráceny a evolucionisté vždy jen pokrčí rameny – dobrá, je to sice jinak, ale zase jde o adaptaci – to prosím opravdu není vědecké, viz výše. Vadí mi ta zjevná nepoctivost, to tutlání nevyhovujících nálezů, všeho, co nezapadá do „našeho mainstreemu“, je to obrovské ochuzení všech, děti se nedozví o podivných nálezech, protože nezapadají do schématu, škoda, nevím, jak to bylo, ale snažím se vidět oboje, to co se evolucionistům líbí i to druhé, třeba nálezy, které obracejí tu řadu pochodujících bytostí, kdy na obrázku vlevo je asi šimpanz, pak nějací údajní předchůdci člověka, pomalu se jakoby narovnávají a vpravo jde hrdě člověk, řada nálezů napovídá, zda to náhodou  třeba není obráceně, zda opice není „upadnutý“ člověk, ono to, mimochodem, odpovídá řadě prastarých legend a jak známo, legenda je dějepis, který překonal věky, ten současný se změní při každé změně politické garnitury.

Nejsem kreacionista, neprosazuji žádný pohled, jen mě to zajímá, jistě, jaká je alternativa? Přečtěte si něco od RNDr. Emila Páleše, doporučuji, pro nepředpojaté a nezaujaté čtenáře velké a hezké překvapení.

Ale jedna věc evolucionismu opravdu jde a to je marketing, ten je perfektní a výsledkem je jistota převážné většiny lidí, kteří mají alespoň tři třídy obecné školy, že evolucionismus je zjevená pravda a kdo mu nevěří je pitomec, to zvládli dokonale, tak halt jsem za pitomce. Já vlastně nechci evolucionistům, či darwinistům, brát tu jejich víru, ne mějte si ji, jen mě, prosím, neurážejte tvrzením, že se jedná o vědeckou teorii.

Vlkova poznámka:

schválně  jsem dnes  pustil na Kosu dva protichůdné texty k  věčnému tématu – náboženství.  Ne proto, abych zde vedl válku ateismus versus  víra, ale proto, že  ty dva pohledy , každý z  jiné strany, jsou navýsost zajímavé. Takže  otevírám diskusi.

Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

83 reakcí na Evoluční náboženství

 1. Narcis napsal:

  „Takže pokud opravdu je řeč o evolucionismu model B, a řekl bych, přesně tohle pan JČ tohle myslí, pak nezbývá než v souladu s třemi body chtít nejprve vysvětlení všeho, co se stalo, tedy v zásadě od velkého třesku, nebo, budu skromný, od vzniku země, pokud nemá jít o hypotézu, tedy domněnku či přesvědčení, že se to vyvinulo a my časem přijdem na to jak, pak je nutno to říct hned a vše hezky do detailu, jak to bylo ve všech krocích vývoje a že jich tedy bylo, jsem docela zvědavý na vznik organických látek z anorganických, na vznik prvních jednobuněčných organismů (experiment Millera a Ureya jistě nebudete připomínat, ten již snad všichni považují za překonaný, jen evolucionisté zapomněli tiše odejít a poslední nezhasnul jako Newtonovi fyzici).

  Je třeba se vyrovnat se všemi celkem notoricky známými starostmi jako oči trilobitů, kde se v prvohorách vzaly tak dokonalé a velmi složité orgány, když nejsou známy žádné přechodné formy, protože něco tak složitého se přece podle naší, pardon vaší, teorie mělo vyvíjet pomalu a dlouho, a proč se třeba některé druhy nevyvíjely miliony let vůbec, říká se jim žijící fosílie, je potřeba vysvětlit kambrijskou vývojovou explozi, z evolučního pohledu ukázat „evoluční“ zákonitosti genetického driftu a zahrnout do teorie adaptivní mutace no a spoustu dalších věcí.“

  Nebýt to na Kose, nestál by příspěvek za diskusi. Takovýchto blouznivců, kteří si myslí, že poukázáním na nějaké dosud neznámé prvky ve výše zmíněném obrovském časovém úseku vývoje živé hmoty vyvrátí teorii evoluce, je nepřeberně. Stačí se podívat do diskusí na serveru OSEL. Pravidelně se ohánějí nějakými vymyšlenými fakty kreacionistů a jim podobných „vědců“, jimž by rádi věřili. Požadavek falzifikace je v případě teorie evoluce drzost z nepochopení. Falzifikovat se dají jednoduché hypotézy s jasně měřitelnými výsledky. Nejde to s komplexní teorií, jako je proces evoluce. Představy o jejich zákonitostech a mechanismech už se testovat a tedy i falzifikovat do značné míra dají. S rostoucím poznáním se od řady původně jednoduchých a mylných představ o mechanismech evoluce upustilo a nahradily se jinými, lépe odpovídajícími novým poznatkům. Darwinova teorie není zjevení pravdy a logicky nemohla zůstat v platnosti beze změny. Uvědomme si například, že v Darwinově době ještě neexistovala genetika, nebyly známy chromozómy, geny, alely a celý nesmírně složitý komplex regulačních mechanismů přenosu genetické informace a její exprese během života. Neexistovala ještě ekologie a její poznatky o populační dynamice, která má vliv na přenos genetické informace do dalších generací. Uvědomme si, jak jen během posledních 20 let byl zásadně překopán fylogenetický systém živých organismů díky stále zdokonalovanému a zrychlovanému čtení genomu.

  V mezidobí od Darwinovy publikace „O původu druhů“ bylo nashromážděno obrovské množství poznatků, které čím dál tím přesvědčivěji dokazují správnost evoluční teorie, nalézají ony populární přechodné formy mezi fosiliemi i v našem genomu. Vesmír je plný organické hmoty, a to i poměrně složitých organických sloučenin. Přečtěte si „Příběh Země“ od Roberta M. Hazena (Academia, 2015), který krásně popisuje, jak vznikaly ve vesmíru jednotlivé prvky posléze umožňující vznik organické hmoty a života a jak zpětně živé organismy ovlivnily geologický vývoj Země. Dokonalému zraku trilobitů přirozeně předcházel 500 až 1500 miliónů let dlouhý vývoj eukaryotních organismů s měkkými těly, z nějž existuje kvůli stáří jen sporý fosilní záznam. Na vývoj zraku od světločivných organel jednobuněčných organismů přes jednoduché oči tvořené skupinou světločivných buněk až po složené nebo komorové oči bylo tudíž času dostatek.

  Teorie evoluce a postupné objevování jednotlivých prvků a procesů evoluce je neporovnatelně zajímavější než nějaké jednoduše popsané stvoření světa během několika dní. Bůh je v procesu evoluce naprosto zbytečná berlička, která neobstojí před Occamovou břitvou.

  • Gustavson napsal:

   Pod toto bych se s klidným svědomím podepsal. Byl jsem kdysi na jedné „anti-evolučně-anti-darwinistické“ přednášce a odnesl jsem si z ní podobný prožitek jako ze Skogenova článku. Všichni tito „anti-evolucionáři“ pojímají toto téma tak emotivně, že mi to nápadně připomíná vesnického pana faráře hřímajícího na chudé rolníky, kteří málo pracovali na panském. Jako by to snad ani prostým uvedením důkazů bez dalších emocí a dalších závěrů nešlo. Netvrdím, že všechny současně platné vědecké teorie jsou dokonalé, ale znevažovat platnost některých teorií tím, že dalšími nálezy v nich vyvstaly další otázky, to je zaslepenost až fanatismus.
   Mimochodem – přesně opačný problém byl s tzv. vitalistickou teorií přírodních makromolekul, která vysvětlovala vlastnosti celulozy a jiných přírodních polymerů bez znalosti přesné struktury právě přiřčením metafyzických vlastností. Pokoření axiomu existence vitální síly trvalo snad třicet let.

 2. anita napsal:

  Určitě se přikláním k názoru Hans H. Právě, jako ateistka masírovaná ideologii a klidně napíšu vírou, náboženstvím, jak nejlépe dospět do budoucnosti, kde vše bude na příděl podle zásluh a bla,bla bla,… chtěla jsem poznat idee jiných náboženství a tak jsem sice jen v knižní podobě zjistila, že jich je skutečně přehršle. Dospěla jsem k názoru úplně stejnému jako Hans H a jak by mi při svém psaní vykrádal můj mozek.
  U Skagana mi ovšem naskakovalo ono pověstné „Paní doktorko a a vy věříte v boha“ ptá se Bohuš a ona opáčí, že ne neb ho neviděla a co na to odpověděl Bohuš to už snad každý ví.
  Takže není důležité co jsme viděli nebo dokázali, ale to čemu jsme ochotni uvěřit, někdy i to co je pro nás výhodnější.
  Mám kolem sebe věřící a ti, dle mého pozorování byli spíše zavlečeni do víry svými předky, takové táhnoucí se dědictví rodové, které každým dalším pokolením slábne jeho víra. Starší generace, zvláště u nás v regionu zdá se být až fanatické, na svého Pana Boha nedá dopustit a taky na slova pana faráře. Tahle generace mně je fascinuje, z každého hříchu se vymodlí, vykoupí do kasičky, takže nepomluví, nezávidí, nepokrade, protože člověk je omylný a ten nahoře mu odpustí. Možná se zdá, že jsem až moc impertinentní a to opravdu nechci.
  Každý člověk má právo, tedy alespoň v to doufám svobodně se rozhodnout čemu chce věřit, má svůj rozum a nemusí mít pro svoji víru žádné dokazující možná až usvědčující důkazy.
  Mám ráda svoji tchyni, rada se dívám když se pokřižuje, když udělá křížek na chleba, když má v ruce růženec a něco si drmolí, svoji víru si brání, ale nikdy přitom neosočuje a ani nepřesvědčuje ty, kteří nevěří a já ji víru v Boha taky neberu, jsem ráda když se za nás všechny pomodlí 🙂

 3. Geordyn napsal:

  Víra v cokoli, jak je všeobecně známo a doloženo, hory přenáší. A to je moc dobře pro tvora, který si nabubřele odborně říká Člověk moudrý moudrý. Jednou by to ale docela stačilo. Protože, občas se jedinec těměř takový vyskytne, ale dav těchto moudrých moudrých si lže do kapsy. Viz současná bláznivá Evropa s hadrnicí v čele. Takže kdo potřebuje berličku Víry, nechť je mu dopřána plně k jeho potřebě. Je to tak v pořádku. A kdo se nebojí svého biologického, zcela jistého konce, si může dovolit myslet o těch co berličku mít musí, co chce. To je také v pořádku. A ti, co si nejsou jistí, jak to vlastně s jejich biologickou existencí vlastně je, tak ti se mohou dovolávat faktu zcela doložitelného. Myšlení je energie a energii nelze zničit, pouze ji lze přeměnit. V co přeměnit, ponechávám na těchto nejistých a na jejich fantazii. Lidská je nekonečná. A závěrem – jsme nesmrtelní pouze ve svých dětech, vnucích, pravnucích………

 4. Jox napsal:

  Fuuu moja komentárska premiéra na Kose 🙂 som bývalý kresťan po rodičoch. Dlho som sa túlal po svete, nejakých 12 rokov a nakoniec som narazil na zaujímavý názor. Začal som si všímať na radu pár ruských ľudí reč udalostí. Keď má napríklad zavialo do oblasti, kde by som nebol šťastný, alebo som sa rozhodol ku kroku, na ktorý som ešte nebol pripravený, začali sa okolo mňa diať veci, ktoré mi mali dať najavo, že to nie je to správne rozhodnutie. Vo chvíli, kedy som to pochopil, začalo sa mi oveľa viac dariť. Keď niečo robím a vyslovene sa mi darí (aj keď to zo začiatku nejde a musím vynaložiť ohromné úsilie) a neprichádzajú choroby, moje okolie je v poriadku, mám čas aj na nejaký ten koníček a moje dlhodobé plány sa stále realizujú je to OK. V momente ( a stalo sa to keď som zišiel z cesty či morálnej alebo dejovej) keď nerobím správne veci sa začnú diať veci s mojim telom, väčšinou ochoriem, prestávam mať čas na základné koníčky…. To viem, že som zišiel z cesty… Takže je niečo tam hore? Neviem, ale nemusíme predsa v boha veriť, stačí veriť bohu (prozreteľnosti, nazvite si to ako sa Vám páči), teda počúvať trocha viac reč udalostí okolo seba.
  Som zvedavý na Vaše názory

  • Geordyn napsal:

   Souhlasím s těmi ději. Existují, předpokládat jejich zdroj lze i jinak. Děje, které mám na mysli jsou – juvenilní vidění / svatá panna Lurdská /, Telekineze – zázrak v Čihošti. Tehdejší Stb i tak z toho bylo na větvi a pan farář to bohužel nepřežil. Předtuchy – věděl jsem zcela jistě na vzálenost 400km, že můj otec v tu chvíli umírá. Okamžitý telefonát do nemocnice, kde otec ležel, mi to k mé velké bolesti potvrdil. Možná, že někdo z kosířů přidá své zkušenosti tohoto typu. Jsme bytosti, které jsou nadány i jinými schopnostmi, než jen možností myslet, cítit, milovat, nenávidět, závidět atd., ale i dědictvím vzdálených prapředků například virgulí najít vodu. Tyto vlastnosti /jen u někoho/, nejsou božím vnuknutím, je to dle mne totéž, jak najdou sloni ve vyprahlé krajině vodu. A lze přidat jiné příklady. Medžugorje. Známá tam byla a mimořádné působení onoho místa na dav, potvrdila. Každý se cítí velmi dobře za ranního kuroptění, při vycházejícím slunci, mlze v údolí a po vydatném spánku. A na to navíc s bosýma nohama brodíc se v orosené trávě. Jsme děti matky Přírody, matky Země. Nic víc a to je dobře. Jen ještě dodatek – jak si usteleme, tak si i lehneme.

   • Jox napsal:

    Díky za pekný komentár. To čo popisuješ hore som presne nemyslel, no súhlasím, máme schopnosti, ktoré veda ťažko vysvetlí, teda tá verejne prístupná. Ruské bojové umenia, ktoré praktizujem nás učia, ako rozširovať zmysly tak, aby telo reagovalo na podnety už aj vtedy, keď niekto na teba položí úmysel dlho pred tým, než padne rana a chápať prenos informácií cez biopolia aj na diaľku.
    Čo som myslel dám na 2 príkladoch:
    – pred 22 rokmi som ako člen tanečného klubu navštívil mesto, ktoré ma veľmi priťahovalo od chvíle, čo som tam prišiel. Staré mesto na Považí. Po rokoch som tam strávil univerzitu (nejako na iných, aj keď ľahšie prijímačky, vždy som bol pod čiarou). Potom som na veľa rokov opustil rodnú zem za prácou, no vždy sa tom akosi točilo tak, že aj keď som žil inde, každý rok som v tom kraji strávil veľa času (aj keď som nebol odtiaľ). Potom prišla ponuka práce hneď vo veďlajšom meste, rozhodol som sa ju prijať a začali sa diať veci. Manželka (vtedy priateľka) súhlasila, že sa sem presťahujete (naraz zistila, že tu má kopu známych, aj keď je zo stredného Slovenska), našli sme hotový dom, len sa presťahovať za mesiac (predtým sme hľadali 6 rokov) a v práci za 3 roky 3 povýšenia a firme sa darí… Zdravotne som nebol už 2,5 roka chorý (nerátam epidémiu z tohto roka februára, kedy niektorí kolegovia boli chorý ca mesiac a ja som to s bylinkami zvládol za piatok – nedeľu ležania) a teraz pracujeme na založení rodiny…
    Proste keď som prišiel tam, kde som mal prísť, všetko mi začalo vychádzať.
    Druhý príklad kolegova mama mala rakovinu pľúc v terminálnom štádiu. Sama lekárka, hrala sa od kongresu do kongresu, proste svet gombička. Kolegovia ju poslali domov zomrieť. Nuž v skratke, zahodila doterajší život, zmenila stravu, prostredie a hlavne skončila s návykmi a voalá, behom mesiaca boli metastázy preč.
    Proste si viac všímajte, čo sa okolo Vás deje, kde ste a kde nie ste šťastní a keď nájdete to, kde ste, ste v božom zámere pre Vás a bude sa Vám dariť. Ak pôjdete dlhodobo mimo, dokáže Vás to aj zabiť.

    • NavajaMM napsal:

     Pekne popísané. Osobná skúsenosť je vždy najcennejšia. A verím tomu, že takto bytostne a celistvo prežitý život má veľkú cenu.

 5. NavajaMM napsal:

  Svet je jedna obrovská záhada a akékoľvek predstieranie, že ho vieme vysvetliť, je pre múdreho človeka smiešne.
  Tie predstavy, ktoré zapĺňajú neznámo, majú charakter náboženstva aj ak ide o nepotvrdené hypotézy, ktoré sa tvária vedecky. Autori ich tiež rovnako fanaticky obhajujú…

 6. Bruno napsal:

  Ono
  kopat celý život v Africe a hledat fosilie je rozhodně těžší než sedět ve vatikánské knihovně a s číší vína meditovat o nesmrtelnosti chrousta. Zklamání, nejprve „zbytečným“ studiem a posléze zatím nenalezením kýženého zlomku kosti, musí být fatální. Mít možnost vše svést na boha je osvobozující.

 7. danaver napsal:

  Ano, tak to funguje, a vědecky by bylo možné říct že jsme součástí systému, jenže věda ho nevnímá, věda ho „vysvětluje“ – zpravidla takovým způsobem, jako když odtrhávali bleše nožičky, a říkali skoč, když odtrhli poslední a bleška neskočila, vědci řekli že ztratila sluch:-))
  Za sebe souhlas s článkem ve všech bodech a slovech.
  Myslím že spoustu věcí by zjednodušilo, kdyby věda přiznala možnost stvoření našeho světa, prozatím se tváří že je to ona sama, a kdyby se v klidu a otevřeně hlásila k tomu že hledá stvořitele.
  Jenže bych řekla, že pak by se musela popasovat nejen s existencí boha, ale taky pekla, no kdoby do toho šel dobrovolně, a tak si tu evoluci radši drží dál 🙂

 8. Edita napsal:

  Pan Skag má velkou schopnost vyprovokovat lidi k reakci. Nechci s ním polemizovat, ale jsem ráda za ty jeho podněty. Jen bych toho Darwina hned tak nezatracovala, i přes ty díry v teorii. Každá teorie bez děr a nedostatků je jak známo z principu špatná, nedá se opravovat, je to dogma a tudíž převažují v ní lidské konstrukty a spekulace a zcela a jenom lidská touha po dokonalosti boží. )Myslím, že Darwin nekoncipoval svou evoluční teorii jako náboženství. To z ní udělali ti po něm. Je to dosti častý osud, více asi ve vědách tzv. měkkých. Darwin byl solidní badatel, jako celé jeho 19století. Na to dneska ani náhodou nemáme!

  • Gustavson napsal:

   Paní Edito, mluvíte mi z duše. Zvláště těmi posledními dvěma větami.

  • Martin Ngare napsal:

   A o tom, jak to je ve „skutečnosti“ se dozvíme, až naposled vydechneme. Uvozovky jsem použil záměrně, protože pokud si svou skutečnost tvoříme nebo spolutvoříme vlastními činy, je možné, že si tvoříme i posmrtnou realitu. Zažil jsem loučení duše s pozůstalými a někteří ho vnímali, jiní ne. Někdo má hudební sluch a jinému chybí. Některé skutečnosti nevnímáme a přes to posloucháme rádio, sledujeme televizi a létáme letadlem, plným složité elektroniky, aby stroj nezabloudil. Navzdory těm, kteří nevěří ničemu, co nevidí a přes to, že nevidíme ani nevnímáme celé spektrum světla a elektromagnetické a radiové vlnění, posloucháme rozhlas, sledujeme televizi, ohříváme jídlo v mikrovlnných troubách a řídíme se radarem a navigací GPS… Zatím nevíme, proč a kde se bere neustálý pohyb atomů, elektronů, atd. a jestli pokusy vyrobit prvotní částici nebo černou díru náhodou NĚKDO nesabotuje. 😛 Protože zatím všechny objevy byly zneužity egoisty k vlastnímu prospěchu.
   Na závěr bych rád podotkl, že pan Darwin byl geniální pozorovatel a vědec, který nikdy netvrdil, že je jeho teorie jediná správná…
   Jak změřit lidské štěstí, spokojenost, lásku, oddanost, přesvědčení nebo cokoliv spojené s psychikou dodnes nevíme, měříme pouze změny v organismu. A jestli je to příčina nebo následek práce duchovních/astrálních sil/bytostí? Kdo to ví, odpoví. Myslím si, že smyslem života (vesmíru a vůbec) není číslo 42, ale rozvoj našich morálních hodnot, vlastností a osobního nastavení. Základní poučení je nikomu neubližuj a chovej se k druhému jako sám k sobě a před nikým se neponižuj. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhé bytosti.

 9. Edita napsal:

  Pro pana HanseH jehož článek se mi také zamlouvá, doporučuji k četbě: S.Freud: Člověk Mojžíš a monoteistické náboženství. Pokud to znáte, omlouvám se. Ateismus známého neznaboha Freuda se v tomto jeho posledním díle projevuje obzvlášť diferencovaně a podnětně. Doporučuji přečíst i, tuším že tři, různé předmluvy k této práci. Ty zase ukazují ve velmi ostrém světle dobový kontext díla.

 10. Bruno napsal:

  Ono
  to bude asi utajené jednak pro neetičnost a pak i pro vojenské účely, ale moc by mě zajímal negativní ale i zušlechťující vliv radioaktivity na geny. Takto urychlený přírodní výběr.

  • Narcis napsal:

   O tomto se ví hodně a není třeba to utajovat. Nedá se však odpovědět jednoduše. Záleží na druhu záření (alfa, beta, gama, proud neutronů a protonů) a na intenzitě záření. Při vysokých dávkách převažuje přímý fyziologický vliv se smrtícími účinky, kdy se vliv na nukleové kyseliny nemá čas projevit. Při nízkých dávkách jsou fyziologické projevy zanedbatelné, ale dochází k poškození DNA s rizikem mutací. K poškození DNA dochází neustále v obrovském rozsahu i z jiných příčin. Živé organismy ovšem mají účinné mechanismy, jak poškozené úseky opravit. Je rovněž obrovský rozdíl mezi různými druhy ve schopnosti opravovat tato poškození. Některé druhy mikroorganismů jsou schopné žít i v chladící vodě jaderných reaktorů, kde jsou vystaveny vysokým dávkám záření. Jiné organismy zvládající podobný rozsah poškození nukleových kyselin jsou druhy snášející opakované vyschnutí (např. vířníci) nebo opakované zmrznutí a rozmrznutí. Diskutuje se stále o vlivu malých dávek záření na úrovni přirozeného pozadí kosmického záření a záření z pozemských hornin. Ačkoli jsou nízké dávky prakticky neškodné (organismus dokáže vliv hravě eliminovat) nebo dokonce stimulující, někteří lidé tvrdí, že radioaktivita žádný neškodný práh nemá.

   Zvýšená úroveň radioaktivního záření prokazatelně zvyšuje množství mutací a tak může zvyšovat i počet jejich pozitivních kombinací a schopnost populace adaptovat se rychleji na změny prostředí. To je využitelné především u druhů s rychlým množením a obrovským množstvím potomstva (bakterie, prvoci, houby, některé rostliny, hmyz apod.). Určitě v některých obdobích existence živých organismů na Zemi došlo k výraznému zvýšení intenzity radioaktivního záření a projevilo se to následně vznikem nových druhů. Tento efekt byl poměrně široce využíván od 50. let při šlechtění rostlin. Muselo se však pracovat s velkým množstvím materiálu protože změny v dědičných strukturách buněk byly náhodné a nepředvídatelné a převažovaly naprosto ty škodlivé. V posledních dvou desetiletích nastoupily nepoměrně efektivnější cílené změny dědičných struktur pomocí genových manipulací. Ty se setkaly s mnohem silnějším odporem části veřejnosti než dřívější produkce spousty mrzáků vedle nemnoha pozitivních mutací prostřednictvím radioaktivního záření.

   • Edita napsal:

    Jen poznámka trochu vedle a přece k tematu genů: Genetické mutace bývají , jak se dnes ví, opravovány více mechanismy v organismech samotných, jedním z těchto mechanismů jsou např. krátké řetězce (krátké sekvence) RNA (mikro-RNA), tyto jsou velmi často modifikovány- reagují bezprostředně na změny prostředí, jemuž je organismus vystaven a pak se zapojují do genetické struktury buněk. Takže jak to vlastně je se starým známým rozporem (zase zjevně lidmi vygenerovaným) mezi genetickými vlivy a vlivy prostředí?

    • Narcis napsal:

     Život na Zemi je díky skoro 4 miliardám let vývoje nesmírně složitý a ještě dlouho bude co objevovat. Určitě přijdou další netušené objevy, které naše představy o něm mohou podstatně modifikovat. Dnes se to jeví tak, že Darwin v podobě pozdějších vylepšení na celé čáře vyhrává, ale trochu Lamarcka taky platí a možná i trošku Lysenka. Jen se to popisuje novými slovy jako nové objevy. Současná věda vlivem grantového financování starší poznatky dost ignoruje.

   • Geordyn napsal:

    Svého času, se v usa museli začít vyrábět postupně delší postela, protože generace mladých kolem r.1925 měla stále větší výšku / o 10, 15 i 25cm /, do stávajících postelí se nevešli. Museli by se krčit. Měl jsem už tehdy svou teorii, proč tomu tak je. Na středozápadě v těch rovinách prérie v té době velkým tempem vznikali soukromé / jak jinak / rozhlasové a později televizní vysílače. Tato hustá síť svým výkonem elektromag. záření, netlumeného kopci, působila na tehdejší organismus mladých Američanů tak, že vyrůstali do větší výšky, než jejich rodiče. Může být námitka – lepší strava, více vitamínů, změna prostředí / z Evropy o 10 tis. km na západ /, atd. Já jsem viděl tehdy!!! , vliv působení na velké Američany takto.Mýliti se je lidské, že.

 11. juvel napsal:

  Čelat. až věda dokáže, že Bůh existuje nebo neexistuje, je zaručená ztráta času, který má člověk k dispozici. Člověk, který vytrvale a nezištně hledá smysl věcí, smysl života, spravedlnost, lásku, dříve nebo později začne vnímat skutečnost, že svět je vytvořen v jednom duchu, tedy duchem, čili Bohem. Otevře se mu další a nejdůležitější dimenze potenciálu lidského života. Schopnost komunikace s Bohem, poznávat ho, přibližovat se k němu, vímat svět z jeho hlediska. Otevře se mu cesta dalšího poznání, cesta k plnění smyslu lidského života, cesta ke skutečnému štěstí a pokoji.
  Víra v evoluci oloupí člověka o tento potenciál lidského života.

 12. prirodovedec napsal:

  Obmenou Vasi argumentace je zase podobne verici oloupen o radost z (vedeckeho) poznani? 🙂

  Inu každý musí mit radost ze svého vynikani – verici nad nevěřícím, neverici nad vericim. Tolik netolerance a mindraku a misionářských potreb …

  • Karel Rossmann napsal:

   Sic, přírodovědec. Po takové době. Hluboká poklona a opět radost z Vaší kratičké moudré ironie.
   S netolerancí a boxováním prázdnou slámou si vystačíme sami. Místo cílových transparentů, má se člověk zabývat těžkou cestou k poznání, i za cenu toho, že do cíle nedojde. Věřím, že příliv nových kolegů a událostí, které budou opravdu vážné (už nás Matrix mile seznamuje s krásným pojmem hybridních válek, abychom je přijali do myslí a se připravili), tedy věřím, že to naše protichůdné vykřikovatele sjednotí. Dej Bůh či zamrzlá evoluce, aby nám to bylo co platné.
   V úctě
   Karel Rossmann

   • prirodovedec napsal:

    Zdravim. Uvidíme. Bohuzel to vse ma asi vetsi spad nez jsme cekali a dozijeme se toho (prezijeme to?). Ale život byl krasny a vzpomínky také …

    Je jen skoda, ze i v te nasi demokracii se tak spolehlive nahore hromadi ti neschopni, zvanivi, az pateticti a sebestredni a nezodpovedni blbove ci fachidioti. Kdyby ti tzv. uspesni alespoň jen občas zvazili, zda jejich minuly uspech nebyl jen dilem nahody (viz Nassem Taleb) a ze negarantuje nic dalšího pro jejich budouci uspesnost. Méně zvaneni, mene snahy nekoho vest nebo poucovat, vice sebekritiky a zodpovednosti. Když oni ale vedi. 🙂

    • Anonymní napsal:

     Ano, oni vědí. MUDr. Xavier Crement má pro ně pregnantní označení i analýzu ve třech útlých knížkách. Doporučuji. Vašemu kritickému myšlení a smyslu pro třetiplánový humor jistě padnou do noty.
     KR

  • juvel napsal:

   Velmi se mýlíte, věřící není oloupen o radost z vědeckého poznání, spíše naopak, protože fakta jenom potvrzují jeho přesvědčení o existenci vyššího ducha, než je duch člověka. Je jen třeba umět odlišit hypotézy a spekulace od skutečného poznání.

   • prirodovedec napsal:

    Bezesporu :), i Vy se jiste podle mne take mylite :).

    Jak jsem psal – zit a nechat zit, v pravde i omylech.

    Staci mi jen, když mohu respektovat Vase (podle mne chybne) presvedceni a ponechat si sve (podle mne spravne).
    .

 13. prirodovedec napsal:

  Zit a nechat zit.

  Na skutecne vedeckem pristupu je podstatne opakovane kladeni si otázky „proc“? A snaha hledat odpovedi i na zaklade důsledného kritickeho mysleni. Zkratka metoda. Říká se nekdy, ze cesta je dulezitejsi nez cil … Pro nekoho je to pak radost, seberealizace, nebo naplnovani skutecneho božího odkazu a prani podle neho …

  Bezesporu tento pristup v naší hovadne době tribi mysl jednotlivcu a cini je pak chapavejsimi a pro preziti lepe vybavenějšími. Urcite jsou také situace, kdy duraz na metodu (rozum) ustupuje do pozadi před ulevnou virou (náboženskou nebo vedeckou) nebo před tou rozhorcenou virou. Vyresit vse, pochopit vse a obrodit svým jedinym vedenim všechny si obvykle ovšem zada potoky krve.

 14. Foton napsal:

  Světlo a gravitace nejsou v rozporu.
  Foton nejprve neexistje a proto tedy, když vznikne v energetickém záblesku, nepotřebuje „rozjezdovou“ dráhu, ale rovnou běží rychlostí světla, má tudíž nekonečné zrychlení, to odpovídá, nic nevážil, (=nebyl) a proto to co neváží=nemá hmotnost, nepotřebuje energii na „rozjjezd, jako auto či elektron a to je také v souladu, čím lehčí auto, tím snazší „odpich“= kratší rozjezdová dráha na vysokou rychlost asi je jistě energeticky náročnější udělit zrychlení lokomotivě s vagony, než autu samotnému a autu závodnímu , speciálně odlehčenému.
  Nakonec, i lehký elektron, potřebuje na obdržení rychlosti 260 000 km/s energie pro pohon lineárních elektromagnetů jako celé město a celý urychlovací tnel oběhne několikrát = třeba 1000 km dráhy celkem.
  Takže když již světlo letí = fotony, tak ty samozřejmě sledují průběh gravitačního pole, proto JE gravitační čočka a proto JE dáha paprsku v poli zakřivena konkávně (kým = gravitací, ne pánembohem).
  Takže se nejedná o nic menšího, než jen doplnit tyto dvě věci, hmotné „vždy“ a nejprve nehmotné, ale po vzniku již hmotné později) a vše funguje = náboženské řeči vynechat.
  Učit se matematiku, to je třeba jako soli. Upínání se k bohům je spíš vysvětlitelné psychologicky, asi jako když člověk neustále bádá a na nic dloho nepřijde, tak si řekne to by v tom byl čert, a jiný si zase dosadí třeba boha a řekne, , může za to nejspíš sám pánbůh.
  Takže to náboženství je jen psychologická berlička= věc duševědců či dušelékařů .

 15. Vidlák napsal:

  Zkusme to z jiné strany. Člověk svůj život neprožívá jenom podle matematických zákonů, dějí se mu věci, které nejsou jenom racionální a které se vzpírá vnímat pouze jako statistiku. Člověku se běžně a standardně dějí pohromy, přichází o blízké, utíkají mu děti, padají bomby na hlavu, okrádají ho shora i zdola, ti s nejbělejšími límečky jsou zpravidla i těmi největšími gaunery a nemá nikde od nikoho ochranu. Jediné, co mu na jeho starosti dokázala dnešní společnost dokázala říct, že jde o statistiku, že „má prostě smůlu“. Prostě to tak je člověče… nedá se nic dělat, zabili ti děti, utekla ti žena, přišel jsi o úspory i důchod, okradli tě za bílého dne, nikdo tě nemá rád. nikdo si o tebe ani kolo neopře, jsi pechvogel, nic se ti nedaří, ať šáhneš na co chceš,všechno se ti pod rukama podělá a na posraného i hovno spadne…
  Divíte se, že si člověk v takové situaci hledá jiná než statistická vysvětlení? Že žid v koncentráku nechce připustit, žesociální darwinismus funguje? Že slabý nechce být sežrán silnějším? Že si chudák hledá někoho, kdo ho ochrání? Že zdeptaný a nemocný nechce chápat, že je to jen číslo, jen statistika, která na někoho padnout musí? Že zrovna já musím mít rakovinu? Divíe se, že i neschopný a ošklivý touží po lásce, po uznání? Že i ten, kdo je na periferii zpravidla chce někam patřit?
  Kde je poptávka, tam je i nabídka. A poptávka je rok od roku větší, bo i sám největší frajer křesťanství Ježíš řekl, že nepřišel kvůli zdravým, ale kvůli nemocným. Podobně já říkám, že náboženství není pro zdravé a silné jedince, kteří to zvládají všechno sami a prostě statisticky takoví jsou. Až o všechno přijdou, až budou na cestě do vyhnanství, až budou mít rakovinu a přijdou o prachy, uznání i rodinu, pak sami zjistí, že náboženství je i pro ně.
  Dokud budou přibývat vykořenění, slabí a zdeptaní, dokud budeme šlapat po těch dole a vyčleňovat ty na kraji, dokud nebudeme všem lidem bratry, dokud nepřekujeme meče v radlice, do té doby tu bude náboženství, ať mu říkáte jakkoliv.
  Náboženství je křik těch dole, je odpovědí těch, co nemají moc a zbraně, náboženství je odmítnutí statistiky a odmítnutí nevyhnutelného. Ano, je to křik někdy nesmyslný, je to postoj, který někdy nevede správným směrem, je to způsob života, který se někdy dobere slávy i moci a pak i pádu, ale vždycky náboženství začalo od těch, kterým nepomohl nikdo jiný. Kteří se nedobrali svého místa ve společnosti, kteří neveleli.
  Ne náhodou jsou nejsilnější křesťanskou skupinou v USA potomci bývalých otroků, kteří měli s křesťanskými pány jen ty nejhorší zkušenosti. Ale světe div se, pán jim nepomohl, společnost jim místo nedala, jen ten Ježíš jim dal alespoň malý kousek nějaké sebeúcty a smyslu existence. A vydrželo to osm generací.
  Stejně tak není divu, že ti nejtvrdší islamisté jsou vyráběni bombami z dronů a rozvracením společností.
  Náboženství zmizí tehdy, kdy ho nikdo už nebude potřebovat. Ale my jsme spíš na opačné cestě… ti, kterým nikdo nepomůže, ti přibývají jako na běžícím pásu. A nabídka pro ně je široká… od sezení v kostele po podřezávání krků. A oni si vyberou…

  • Vojta napsal:

   Zajímavá myšlenka.

   Z praktického hlediska vidím jako základní prvek náboženství. autoritu. Autoritu Bible, Ježíše, Mohameda, kněze, mulláha či jiného náboženského vůdce. Náboženství se tak vyhýbá nutnosti vysvětlovat to , co vědecky vysvětlit nedokáže a současně je tak nástrojem nastavení pravidel ve společnosti na základě této autority. Tím tato pravidla nehodnotím, a fakt je , že v řadě případů mají pozitivní efekt.

   Závislost na autoritě je současně i problémem náboženství. Je zdrojem konzervativního pohledu na svět. Vede k chybné interpretaci jevů, které jsou v rozporu s autoritou, a následně ke konfliktu s autoritou. Současně je závislost na autoritě je velmi zneužitelná.

   Nicméně lidé autority a zejména ideály potřebují. Zkonstatujeme-li, že bůh neexistuje a náboženství není podložené, musíme dát lidem jiný ideál. Jinou odpověď na otázku PROČ? A ten ideál musí mít alespoň nějako praktickou hodnotu a oporu v realitě a v našem jednání.

 16. Vojta napsal:

  Myslím , že teorie evoluce je ve stadiu potvrzené hypotézy

  neboli:
  1. byla vyslovena

  2. Postupně se objevují jednotlivé empirické poznatky, které odpovídají této hypotéze, zejména historii,archeologii, archeobiologii, geologii atd, atp.

  3. Zatím se neobjevil žádný poznatek, který by s ní byl v rozporu.
  Za takový poznatek nelze považovat neznalost. Nevím-li, vzhledem k nedostatku informací, jak proběhl určitý vývojový krok, neznamená to, že proběhnout nemohl a že je v rozporu s teorií
  .
  4. Podmínkou úspěšnosti a opakovatelnosti experimentu je schopnost dodržení počátečních-okrajových podmínek. U komplexních fyzikálních, biologických a společenských procesů lze exprimentálně ověřit jen jisté částečné zákonitosti. Těžko znovu provedeme Velký třesk, nebo zopakujeme evoluční proces, který probíhal miliardy let.

  Neexistence úspěšného experimentu, který by teorii potvrdil, neznamená neplatnost teorie.

  5.Pokud je teorie založena na pravděpodobnosti, a to evoluční teorie je, je nutné respektovat její pravidla a zn8t vstupní podmínky. Například statistik neumí předpovědět výsledek hodu mincí, přesto statistiku jako vědu nikdo nezpochybňuje.

  • NavajaMM napsal:

   Myslím, že stavať teóriu evolúcie do opozície s teóriou o stvorení sveta „vyššou mocou“ je nedorozumenie (alebo vulgárne intelektuálne násilie), lebo v žiadnom prípade sa vzájomne nevylučujú.

  • Mmm napsal:

   Takto presne sa dá hovoriť aj o Bohu presne tých päť bodov. S toho mi vychádza že táto teória je pre vás náboženstvo.

 17. Kirk napsal:

  Zdravím všechny,
  mám jenom dvě poznámky:
  1) Bůh stvořil Darwina. Co tím myslel?
  2) Na kostelních věžích jsou hromosvody. Proč?

  • NavajaMM napsal:

   Ad 1) Darwin nebol ateista, bol to poctivý anglikán a v úvode svojej práce o vývoji druhov zložil poklonu Bohu za to, že do svojich zákonov začlenil evolúciu.
   Ad 2) ak sa nemýlim, o vynález hromozvodu sa zaslúžil istý farár Prokop Diviš.

 18. Bruno napsal:

  Když nás bylo málo
  bojovaly tlupy o lovecké teritorium a kradly si samice. Tvořily venuše a malovaly na stěny jeskyní. S rostoucím materiálním bohatstvím se motivací k boji stával mamon. Nebyli-li již kmenoví vůdci zajistit dostatečný lup všem, vymysleli boha (nebo jiný ismus) a boj v jeho jménu. Tuto filozofii stále lidstvo zdokonaluje a modifikuje. Přínosem bylo a je redukce počtu jedinců a tím větší podíl na výnosu pro organizátory.

  • Martin Ngare napsal:

   Trochu doplním: S postupným zdokonalováním za pomoci šamanů, jedinců s rozvinutou intuicí a ostřejším vnímáním, schopných léčit a využívat síly přírody, se původně lovecké a kočovné tlupy přiklonily k zemědělství a intenzivní výrobě potravin. Do objevu směnné hodnoty peněz sloužila k obchodu například sůl. Snaha o expanzi narážela na sousední tlupy. Výsledkem byla válka nebo spolupráce.
   V době, kdy v severní Evropě lovili tlupy oštěpy s pazourkovými hroly, v Babylónu stavěli architekti zigguraty a pokovovali galvanicky měděné předměty zlatem a odlévali bronzové odlitky a kovali z nich meče a dýky. Šamani se stali kněžími, a zkoumali děje v přírodě i ve vesmíru. Vykovávali vědecké zkoumání podstaty fungování světa a předváděli vědecké objevy jako „zázraky“ aby je neinformovaný lid nenutil okopávat políčka a budovat závlahové kanály. 😀 Do vzniku křesťanství to docela fungovalo… protože se posunulo k organizování a zastrašování lidí s cílem vlastního bohatství. Vědecké zkoumání mělo základ j pokusech alchiÿmistů a mechaniků, hodinářů, lékařů a léčitelů, většinou s církevním zázemím v knihovnách klášterů. Všechno je propojenéakaždá částečka ovlivňuje svoje okolí.

 19. Puck napsal:

  Víra je vlastně způsob, jak si zjednodušit život. Věřit něčemu, co si člověk nemůže ověřit ( třeba posmrtný život ) je proti lidské přirozenosti. Každý, jen trochu zvídavý člověk, musí pochybovat, ne věřit, musí se snažit přijít věcem na kloub. Celý pokrok lidstva ve věcech chápání reality, je výsledkem vědy, ne víry. Ale, jestli je vědecký pokrok jen ve prospěch lidstva, je také diskutabilní, protože zase jen věda dokázala to, že se lidstvo se může vyhubit během pár hodin, což by bez vědeckého pokroku nebylo možné. Stejně tak, jen díky vědě, byl člověk schopen přemnožit se v takovém rozsahu. Ale, jak říkám – pokrok se nedá zastavit, zvídavost nám byla dána přírodou.

 20. Řezníček z Brna napsal:

  Celý život si pokládám 2 základní otázky:
  Má můj život nějaký vyšší smysl (odkud jdeme a kam)?
  Existuje Bůh a pokud ano, co ode mne očekává?
  Na tyto otázky mě neodpoví žádná věda, je to tajemství, které mě bude odhaleno až po smrti. A pokud Bůh neexistuje a po smrti nebude nic, stejně jak před narozením? O tom nepřemýšlím, je to jak s láskou, buď je anebo není a pokud je, tak nepřemýšlíme co bude až nebude.

 21. Mc Cali napsal:

  Pro autora:
  BŮH DOKAZATELNĚ EXISTUJE – docent Miloslav Král

  Mc Cali

 22. Svorik napsal:

  Ja by som ešte možno vložil deliacu čiaru medzi vieru a náboženstvo. Ony síce spolu vedno kráčajú, ale viem si predstaviť aj ich samostatnú existenciu. Hlavne viera by mohla existovať samostatne. Myslím vieru ako presvedčenie o niečom a náboženstvo ako prejavy, pravidlá, bohoslužobné úkony, dodržiavanie „vieroučných právd“.

  • NavajaMM napsal:

   Veľmi dobrá poznámka. Viera je vždy súkromná a nedá sa odovzdať. Kvalitou má teda veľa spoločného s múdrosťou. Viera a múdrosť sú introvertné.
   Náboženstvo je zas nástroj na zasahovanie do súkromia (viery a myslenia) iných ľudí. Presne ako ateistický vzdelávací a výchovný systém. Náboženstvo a vzdelávanie sú extrovertné.

 23. NavajaMM napsal:

  Zaujímalo by ma, či u niekoho zarezonoval nagualizmus, o ktorom referuje Castaneda v knihách o učení Dona Juana.

  • vera napsal:

   Myslím že se nedočkáte odpovědi, pane Navajamme. Evolucí dosáhla naše společnost takového stupně, že při vysvětlování světa věcí nám dává na výběr jen mezi vědou a náboženstvím. Že by se svět dal vykládat filosoficky a poznávat šamansky, to jsme už dávno překonali. Škoda:-)

  • paulusek napsal:

   Za mne ano. Nicméně jen jako inspiraci, většinu si musím dělat sám a nakonec se odkloňuji, ačkoli jednu konkrétní techniku jsem ověřil, jako funkční. Což ve světle toho, že mnozí tvrdí, že je Castaneda šarlatán, mne nutí takové výroky brát s rezervou.

 24. Antonie napsal:

  Mít možnost podílet se na tvorbě zákonů, odvrátila bych islámskou hrozbu zákazem veřejné propagace náboženství všech. A ukázalo by se bez zbytečného násilí a utrpení, který Bůh je pravý. Dobro a zlo, to je Bůh a ďábel.

  Bůh je živý, v průběhu času od počátku mluvil k lidem ústy proroků, apoštolů a svatých vyvolených, a v tomto čase posledním už mluví, chce a bude mluvit s každým člověkem. (Skutky apoštolů 2:17) „Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože ho budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího.“ (Židům 8:11)

  Víra je osobní intimní vztah člověka s Bohem, srovnatelný se vztahem člověka s člověkem. A modlitba je rozhovor. „když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť ti se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Mají už svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. … vždyť Bůh, váš Otec ví, co potřebujete, dříve, než jej poprosíte.“ (Mt 6:6)

  Dobro a zlo je odvěká filozofická otázka, na které svět stojí i padá. A osud člověka je svobodná volba mezi dobrem a zlem. Bible není učebnicí dějepisu, ale dějinami spásy lidské duše, a biblická podobenství a rozdíl mezi dobrem a zlem, člověk jen vlastním rozumem, bez pomoci Ducha sv. nerozezná, nepochopí.

  Rozšířeným názorem je, že náboženství jsou příčinou válek. Příčinou sporů osobních mezi lidmi i válek, je ale jen a jen lidská, povýšená pýcha a fanatismus věřících i nevěřících, když jedni nad druhé povýšení, tak všichni úplně stejně zlí. Nevěřící proto zlí, že bezbožní, a věřící proto bezbožně zlí, že zrazují Boha i člověka, když místo sebe práskají Biblí po hlavě ty druhé.

  Věci jasně srozumitelné a zřejmé skrze přikázání lásky, jsou určeny lidem všem. Věci skryté pak patří jen Bohu a těm, kteří jsou hodni toho, aby jim je Bůh zjevil, tedy těm, kteří Boha osobně znají a jeho přikázání zachovávají vlastním životem.

  V nich jsme dostali všechny podmínky slušného, důstojně lidského života zadarmo. Jsme opuštěni proto, že opouštíme, Bůh však je věrný a navrátí se ke každému, kdo cestou důvěry a lásky k Němu jen vykročí. Považovat druhé za přednější než sebe, bez rozlišování a bez odsuzování být úplně každému, i tomu nejposlednějšímu nejubožejšímu, anebo nejšpatnějšímu člověku člověkem, tato jediná, tak prostinká cesta, milovat Boha a lidi, které Bůh miluje, je od počátku až dokonce otevřená všem, ale vyjít po ní musí každý po svých, s vědomím, že lásku nejvíc potřebuje ten, kdo ji nedostal, ten kdo ji nemá, kdo ji vůbec dát neumí.

  Není každá cesta stejně dobrá, jsou i cesty špatné. Islám je křivý, a po tomto poznání už bych, tak jako dřív, netrvala na tom, že každé náboženství zná zlaté pravidlo, chovat se ke druhým tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně. Ano, i islám cosi takového učí, ale jen k muslimům rodu mužského. Ostatní náboženství až tak podrobně neznám, ale věroučné zvěrstvo Koránu proti Bohu a nemuslimům všem, právo šária a džihád- otroctví, neúcta a krvelačně vražedné opovržení životem, dokonce i vlastním, vidíme zcela reálně v současném světě.

  Paradoxem je, že nevěřící, pro které věřící křesťané jsou podřadnými omezenými podlidmi, bez schopnosti používat vlastní rozum, mají náhle pro víru muslimů pochopení, na straně mocných teď s nimi globálně táhnou za jeden provaz ke zkáze veškeré civilizace a všech hodnot, pro které naši předkové umírali, abychom my žili.

  A nemyslím teď na lidi nevzdělané, manipulovaná jen bulvárem, ale mluvím o věci znalých, dobře informovaných, vzdělaných, pro které jsem se náhle stala „fašistickým, bezcitným zločincem, šířícím nenávist“ že málem jsem začala pochybovat o sobě a o své víře. Ale jak říká docent Martin Konvička, není zcela zdravé mít to cizí raději, než vlastní.

  „Všimněte si, kolik je dnes v nejvyšší politice různých sociologů, kulturních antropologů, religionistů – a srovnejte to s počtem třeba inženýrů. Bohužel nám tak vládnou lidé, pro které je vlastenectví šovinismem, láska k domovu zápecnictvím, tradice buranstvím. Jsou to lidé přirozeně ne-teritoriální, nechápající starost o rodinu a obec, ochotni se s kdekým o kdeco podělit, nespokojeni sami se sebou, a proto obdivující cokoli jiného– aniž by příliš přemýšleli, cože to vlastně obdivují.
  Ten obdiv k cizímu či jinému, které je upřednostňováno před vlastním, má zakrýt hluboká vnitřní utrpení. Není úplně zdravé mít to cizí raději, než to svoje. Současné západní „elity“ jsou vnitřně nešťastní, citově zmrzačení lidé – a to je kořenem civilizační sebe-nenávisti.“

  Tito lidé znechuceni sami sebou, přemoženi nenávistí k Bohu a lidem, jakože spravedlivě z lásky k bližním všem a kvůli svobodě náboženského vyznání, srovnávají islám se SZ anebo středověkými křížovými válkami, a tím ohrožují vymoženost demokracie, tedy skutečnost, že si mohou zcela beztrestně dovolit svobodně zlomyslně obhajovat i lež proti pravdě, islámské zločiny proti lidskosti. Kritizovat každé náboženství se smí i v západních multikulturních zemích, ale kdo by si dovolil zkritizovat islámské náboženství, ocitne se na seznamu lidí, které mají radikální muslimové za úkol zabít, a zabijí, nemají-li tito lidé přidělenou ochranku, která se od nich ani na chvilku nehne.

  „Co je to za válku?“ Není to občanská válka – tu by vedli občané jedné země, jednoho etnika – a není to ani invaze nízké intenzity – tam by elity stály při občanech. Je to spíš „genocida vlastních občanů nízké intenzity“, prováděná elitami za pomoci nově příchozích .. něco v dějinách dávno neviděného.“

  „Pochybnost o tom, je-li Bohu milé, když velitelé nutí k tomu, aby zabíjeli – toť jiskra toho ohně, který začíná se rozhořívati. A vědět to a cítit to – radost je veliká.“ Lev Tolstoj, Jasná Poljana 1904, jakoby to psal dnes.

  http://nlydia.blog.cz/1501/cesta-po-ktere-kracely-a-kraceji-krestanske-narody-je-neprava

  „Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, kterého si oblíbila má duše. Vložím na něho svého Ducha a ohlásí soud národům. Nebude se přít ani křičet, na ulicích nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomený rákos nedolomí a doutnající knot neuhasí, dokud nepřivede právo k vítězství. A v jeho jméno budou národy skládat naději.

  Spravedliví z víry budou žít. Skrze víru, naději a lásku jsme spaseni. A naděje, která se vidí, není už nadějí. Žádné zjevení vnímané tělesnými smysly není Boží. Boha nikdy nikdo nevidí, ale jestliže milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska je v nás dovedena k dokonalosti. Podle toho poznáváme, že zůstáváme v něm a on v nás, že nám dal ze svého Ducha. (1. Janův 4)

  „Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá.“ (Římanům 8:11) „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?“ (1. Korintským 3:16) „Což nepoznáváte, že Ježíš je ve vás? Leda, že jste se snad neosvědčili. Nosíš-li tedy Ježíšovo jméno, nenosíš-li však jeho sílu, nadarmo nosíš to jméno.“ (Spisy apoštolských otců)

  Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených; ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné; neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic – aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. (1. Korintským 1:19-29)

  „… a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.“ (Matouš 18:3)

  „zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.“ (Lukáš 10:21)

 25. Jan Čermák napsal:

  Oba pány zdravím a poklona. Shoda názorová s panem Hansem, s panem Skagem nikoli. Což není překvapivé, odpověděl zcela už pan Narcis, zdravím, hned v úvodu. Ale , když už jsem zapnul počítadlo,…jádro pudla vidím tady: „Pokud nebude vše vysvětleno…“ . Nikdy nebude vše vysvětleno. Když si stanovíte nesplnitelnou podmínku má to asi nějaký oučel. Nejspíš , aby nemohla být splněna….máte pravdu, je to v tom to B. Lidský mozek má neodvratnou touhu po pořádku. Vše musí mít příčinu, důvod, smysl…připustit si, že svět je jaký je, je zatraceně bolestivé. A nějaké to druhé já, kterému se zpovídá má každý. Takže tu máme bohy od počátku naší existence a asi je vždycky mít budem. I když se to ateistovi může zdát legrační. Jsme legrační tvorové. Nemáte někdy taky ten pocit?
  Jo myslím, že stejný důvod /B/ je za spikleneckými teoriemi, moderní to alternativou náboženství, dost frekventní i zde.

 26. Věra Říhová napsal:

  Chtěla bych tady ocenit článek Hanse H. „Můj ateismus“ , který mi mluví z duše. Také já jsem si prošla vývojem od dětské víry v Boha přes pubertální nenávist k němu až k ateismu v dospělosti s podobným pohledem jako má Hans H.
  Bibli jsem četla ještě na základní škole a po dětských pohádkách byla mým prvním hororovým čtením. Jako dospívající dívka jsem byla otřesena mimo jiné i poníženou ženskou rolí začínající Adamovým žebrem, která mě v dospělosti přivedla k feminismu a k soukromému boji za rovnoprávnost s muži. Ty roky jsou už dávno za mnou, postavení žen je také dnes jiné než před padesáti lety. To je jenom jedna stránka vývoje dítěte od víry k ateismu.

  Kladu si však podobné otázky jako Hans H. Proč ještě dnes v zemích ateistických podporujeme různá náboženství a dokonce jim vracíme majetek ? K čemu jsou společnosti dobří třeba maltézští rytíři a jim podobné sekty, to opravdu nechápu.

  • Edita napsal:

   Paní Věro, ta záležitost s Adamovým žebrem se zdá být (podle zejména židovských odborníků na biblické starozákonní texty) výsledkem chybných starých opisů a překladů z hebrejštiny, takových „podezřelých“ míst je v překladech Starého zákona hodně. (Z nejznámějších omylů tohoto druhu např. přirovnání o velbloudu a uchu jehly.)Jinými slovy, je už dnes prokázáno, že na více takových to chybách stojí následné chybné křesťanské interpretace starozákonních textů.

   • Edita napsal:

    Doplněk: i chybné křesťanské interpretace textů novozákonních- příměr o velbloudu a uchu jehly je samozřejmě z Nového zákona. Ale chyby v překladu Geneze zejména stojí za pozornost .

 27. Gerd napsal:

  Bůh nás má nekonečně milovat. Jak by mohl být tak potměšilý a dopouštět zvěrstva jako zákopy 1. sv. války, koncentrační a vyhlazovací tábory 2. sv. války, Hirošimu a Nagasaki a atomové bomby. Pokud vše řídí Bůh, tak proč tak nekonečně trestá i nevinné, místo aby miloval i viníky?

  Proč církve jako zástupci Boha na zemi, za což pobírají různé penězi měřitelné výhody, nenesou majetkovou odpovědnost za akty vyšší moci? Tedy povodně, požáry, válku, stávky, atd. Proč by Bůh dopouštěl, aby takové církve neprováděly své poslání a nepomáhaly potřebným?

  Z toho dovozuji, že Bůh není pro existenci světa hodnověrně doložitelný. Věci víry jsou jen otázkou pevné víry, nikoliv důkazu. Jenže děje v přírodě hledají tu nejjednodušší cestu, a do té komplikace dějů Bohem nezapadá.
  Učení církví poskytuje zjednodušený návod na život věřícím, podle kterého žijí správně, pokud vykonají vše, co učení církve přikazuje. Nebo ne? Miroslav Kalousek i Dominik Duka jsou věřícími.

  • Antonie napsal:

   Dal nám všechny podmínky slušného života a svobodnou vůli je přijmout nebo odmítnout. Všechno to zlé, co lidé proti Boží vůli dělají, je dopuštění Boží, a „Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.“ (2. Petrův 3:9)

  • Geordyn napsal:

   Ti dva poslední jmenovaní jsou věřícími v sílu klamu a podvodu na důvěřivých naivních a jejich propagandou zpracovaných ovečkách. Svou moc takto získanou uplatňují ve prospěch udržitelnosti systému, kterým si oni a jejich skupina zajišťují pro sebe jistotu a stálost blahobytu. Jedním z mála pozitiv jsou činnosti v oblasti humanitní / na př. Charita, školství /, ačkoliv to nedělají nezištně, je to hrazeno buď státem nebo přímo těmi co službu přijímají. A i toto vše by mohl poskytovat stát, měl – li by možnost řádně vybírat daně od skupin Bakala, Babiš, Křetínský, Dospiva, Savov, Soukup, a podobných majetníků.

   • Antonie napsal:

    No ano, je to smutné, když věřící dělají z Boha lháře slovem i skutkem. To pak je příčinou kritiky a nevíry těch ostatních. V evangeliu podle Matouše, Marka a Lukáše je psáno, že co je císařovo, patří císaři, a co je Boží, Bohu. V tom smyslu jak císaři, tak i Bohu patří všichni lidé zprava i zleva a ne jedni proti druhým. V minulém režimu nebylo všechno špatně ani všechno dobře, stejně tak v tomto současném, a dokud ještě jsou tady pamětníci toho minulého, prospělo by sejít se, představitelé těch různých politických názorových proudů, vybrat z obou vládnoucích systémů to dobré a zrušit špatné.
    A víra? Víra je osobní vztah, ve světě, jaký je, a kde vládne v pravdě Kristův pokoj, tam je radost, bezpečí a láska.

    • Geordyn napsal:

     Radost, bezpečí a lásku je nutné chránit. Jsou to atributy opravdové lidskosti. Ale kdo je schopen tuto ochranu zajistit? Vypůjčím si slova básníka, kterého jsem obdivoval.Ochranu lidskosti dokáže zajistit pravda, která bude umět to, co dokáže lež.

     • Antonie napsal:

      „Nedopusť nikdy, aby starosti a shon zastřely jas tvého ducha. Netrap se zbytečně, vždycky se snaž zachovat duševní rovnováhu, ať je Tvoje duše volná, v Tvém nitru ať je mír. Pamatuj si, každý je sám v sobě tvůrcem nebe i pekla.“

      „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14:27)

      Kristův neporušený pokoj je cílem našeho povolání. „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.“ (1. Janův 5:14-15)

      Všemohoucího Boha máme k „dispozici“ podle velikosti své víry. A jestli málo dostáváme, tak proto, že málo věříme a málo chceme.
      http://nlydia.blog.cz/1408/novena-odevzdanosti

 28. standa.e napsal:

  Kdybych byl Bůh a usmyslel si, že si na svém pískovišti stvořím vesmír a všechno v něm, půjdu na to tak, že vymyslím přírodní zákony a samočinné mechanismy vývoje, abych se nemusel starat o každé prdnutí každého krtka kdesi pod zemí. Kdybych byl Bůh, jenž takto odstartuje vesmír, byl bych jeho obyvatelům natolik vzdálen a cizí – a stejně tak oni mně, že jejich otázky po smyslu i po mně by postrádaly jakýkoliv význam. Z jejich úhlu pohledu, z jejich měřítka, jednoduše nejsem. Pro tyto obyvatele je podstatné jak žijí nikoliv kvůli mně samotnému, ale protože jim nikdo jinou možnost nedá. Než být – tu chvilku, jež má vyměřenu – součástí procesů jako bytost zvaná člověk. A potom opět jako prach, stavební hmota pro další vývoj.

  Bůh a evoluce nemusí být v rozporu. Ta může být v rozporu nanejvýš tak s omezeností lidské představivosti. S potřebou člověka po vlídném či přísném, ale spravedlivém otci. Což má víc společného s Freudem, než s Bohem.

  • Antonie napsal:

   pěkné.

  • Martin Ngare napsal:

   Naprostý souhlas.
   Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:
   Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?
   Jeden ze studentů nesměle odpověděl: Ano, je to stvořené Bohem.
   Stvořil Bůh všechno? – ptal se dál profesor.
   Ano pane, odpověděl student.
   Profesor pak pokračoval: Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že Bůh
   stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu, naše činnost určuje
   nás samotné. Bůh je tedy zlo.
   Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou spokojený.
   Najednou zvedl ruku jiný student.
   Pane profesore, mohu Vám položit otázku?
   Samozřejmě, odpověděl profesor.
   Student se postavil a zeptal se: Existuje chlad?
   Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?
   Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: Ve skutečnosti
   pane, chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je chlad
   pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat a určit
   jejich energii na základě přítomnosti anebo tvorby tepla, ale nikdy ne na
   základě přítomnosti či tvorby chladu. Chlad nemá svoji jednotku, kterou
   ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, abychom mohli
   popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.
   Student pokračoval: Pane profesore, existuje tma?
   Samozřejmě, že existuje – odpověděl profesor. Znovu nemáte pravdu, tma
   neexistuje. Ve skutečnosti je tma jen díky tomu, že není přítomno světlo.
   Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se dá rozložit. Můžeme zkoumat
   paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma nemá svoji jednotku, ve
   které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který si vytvořili lidé, aby
   pojmenovali nepřítomnost světla.
   Následně se mladík zeptal: Pane, existuje zlo? Tentokrát profesor nejistě
   odpověděl:
   Samozřejmě, vidíme to každý den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné
   činy, násilí, všechno toto není nic jiného, než projev zla.
   Na to student odpověděl: Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen nepřítomnost
   dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci člověka. Zlo
   přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad – tedy v nepřítomnosti
   světla, tepla a lásky.
   Profesor si sedl.

   • Antonie napsal:

    Tato teorie vyvrací i peklo, proto tedy Ježíš odpustil i svým vrahům a proto přikázáním lásky je milovat i nepřátele, proto je psáno, že před Bohem poklekne každé koleno 🙂

    Vím, že se s Rybářem opakuji, ale chci se opakovat, dokud světlo, teplo a láska nenahradí tmu, chlad a nenávist.

    „Víme o svatosti jako přímé cestě k cíli. Víme o hříšnosti, odvádějící člověka do záhuby duše i těla. My věřící cítíme v sobě kolísání ode zdi ke zdi. Jak to dopadne? Nauka většiny denominací to definuje takto: „Kdo nepřijme Ježíše jako osobního Spasitele během svého života, nemůže dojít spásy (čili je zavržen, jde do pekla). Ptáme se: vztahuje se to také na buddhisty, hinduisty, muslimy atd.? Můj známý kazatel mi řekl: Tito všichni půjdou do pekla, stejně jako nevěrci. To není zrovna dobrá zpráva, těchto lidí je většina! Ježíš ale mluví o žních, tedy o úrodě, což znamená většinu, nikoli nezdar Božího podniku.
    Kdo žije podle svého svědomí, i když o Bohu neví, přece k Němu dojde. Vždyť Ježíšovo jméno znamená v překladu: „Bůh zachraňuje, osvobozuje.“ Zachraňuje v posledním okamžiku svobodného rozhodování na samém konci darovaného času, osvobozuje ho zároveň od zátěže předsudků, nevěry, od hlouposti pýchy, neposlušnosti a vzdoru. Tváří v tvář Kristu každý člověk uvidí sám sebe v pravém světle a zhrozí se pohledem do propasti své ubohosti, a chytí se podávané ruky. Přijme nabídku lásky a milosrdenství Pána. V této krystalicky čisté hodině pravdy snad jen málokdo řekne NECHCI TĚ. Odmítnout může jen člověk absolutně zatvrzelý ve zlém. Ten, kdo celý životu říkal dobru Ne a ke zlu ANO.
    V této nauce je naděje pro všechny, o něž se třeseme ve strachu o jejich věčný život. O jejich spásu. O to, jak dopadli nebo dopadnou na věčnosti. Jen úzkoprsý duch nedůvěřuje Boží lásce.
    Očekávaná otázka Ježíše v tu chvíli zní: „Miluješ mě?“ V krajním případě: „Dovolíš mi, abych Tě miloval?“ To snad odzbrojí nejen nepřipraveného, ale i zatvrzelce. Teprve takovéto pojetí Božího milosrdenství ukazuje jeho úroveň. Není samoúčelné, vede ke stolování s Bohem. K povznesení, povýšení, vyznamenání a oslavení člověka. (Jan Rybář – Kam jdeme)

 29. Ares napsal:

  Rozdíl mezi vědou a vírou (náboženstvím) je, že věda staví na tom, co bylo již prokázáno, kdežto náboženství na tom, co nebylo ještě vyvráceno. Bůh žije v temnotě.

  Můžete klidně tvrdit, že na tamté velké hoře na obzoru žije bůh v nádherném paláci, který stvořil svět a který po vás chce, abyste dodržovali jeho zákony a živili šamana. Ale můžete to dělat jen tak dlouho, dokud první člověk nevyleze na tu horu, a nezjistí, že tam není žádný palác ani bůh, ale stádo kamzíků. Pak vám nezbývá nic jiného, než vzít svého boha i s palácem a zákony, a přestěhovat ho někam, kam se lidé ještě nedostali. A když budete dobří, tak i za tisíce let, bude vaše náboženství stále jen sbírka pohádek o vašem imaginárním příteli, které při daném stupni poznání není možné vyvrátit. Zatímco díky stejnému poznání budou tou dobou následovníci toho prvního trampa objevovat, co se děje na druhém konci galaxie.

  Vědecká teorie je něco jiného než náboženskými dogmaty vyztužený výklad světa.

 30. prirodovedec napsal:

  Pro vlka od sousedu – zcela prizemni namet pro další evolucni a nabozenska temata, se kterými je ale a logicky spjat:

  https://emigratetoczechrepublic.wordpress.com/cesky/

  Tak co spoludiskutujici – evoluce nebo náboženství? Je to vůbec podstatne? Staci nadseni pro věc. Nebo manipulace? Nebo provokace?

  • okolojdoucí napsal:

   Všechny cesty vedou do Brna a s hidžábem a nikábem je to též dobře vysvětleno. Prostě jeden praktický příspěvek k „evoluci“ věcí budoucích. Děkuji za odkaz.

  • Antonie napsal:

   Ještě jeden odkaz, pro Šimona Pánka, autora webu „Uprchlíci, vítejte v ČR“ by mohl být i poučný 🙂
   Když čtu pana Větvičku, připadám si, jako jeden můj malý synovec, který v mateřské školce obdivoval malého kamaráda, říkal o něm, že ho má rád, protože on tak pěkně sprostě umí mluvit. Já to neumím, ale u pana Větvičky mě to nepohoršuje, jen pobaví 🙂

   http://vetvicka.blog.idnes.cz/c/474543/poucna-pohadka-o-multykulturni-babicce.html

 31. Karel Rossmann napsal:

  Nebo automutilace ?

 32. Čestmír Berka napsal:

  Snůška nesmyslů. Věřícímu se nelíbí, že evoluční teorie nepotřebuje Stvořitele a v podstatě vyvrací jeho existenci a smysl. Takže se hledají zpochybňující argumenty- a ty se také nacházejí- u kreacionistů. Podle textu by si člověk řekl, že jsou dvě skupiny biologů a nyní vítězí ti evolucionisté, kteří potlačují jiné biology a prosazují evoluční teorii. V podstatě autor zastává konspirační teorii o spiknutí evolucionistů. Biologové jsou buď hloupí, když nevidí to, co jim vytýká autor a další odpůrci ( v podstatě jsou to všichni kreacionisté) a nebo snad podplacení či dokonce spojenci Satana? Dokonce i Vatikán zmanipulovali a tři papeži ( naposledy František) uznali, že evoluční teorie nejlépe popisuje vývoj živých organismů: https://www.youtube.com/watch?v=po0ZMfkSNxc . Všechno to, co Skag napsal bylo tisíckrát řečeno a tisíckrát zodpovězeno. A kdybychom to Skagovi tady všechno vysvětlili ( což se nedá), za čas přijde další Skag se STEJNÝMI námitkami. To je nekonečný příběh ( 5686 diskusních příspěvků: http://www.i-ateismus.cz/2013/05/proc-nekteri-verici-odmitaji-evolucni-teorii/ 550 tady: http://www.osacr.cz/2013/04/13/16-duvodu-proc-evolucni-teorie-funguje-kreacionismus-je-blbost-a-lidem-obcas-rostou-ocasky/ ) A až na pár výjimek jsou námitky a knihy proti evoluční teorii od lidí mimo obor.
  Doporučovat zakladatele angelologie Páleše je legrační jeho vědecká činnost vynikne : http://borovska.blog.idnes.cz/c/448822/Emil-Pales-a-jeho-angelologie-Recenze.html

  • vlkp napsal:

   Pane Berko, já jsem velmi rád, že sem chodí Skagové a podobní. Aniž bych si myslel , že zanáší Kosu snůškou nesmyslů. Nebráním tomu, abyste si to myslel vy nebo kdokoli jiný. A navíc – nijak netoužím po tom, aby Kosa někomu cokoli vysvětlovala až do ztráty jeho vědomí.

   • Čestmír Berka napsal:

    A co s tím, vlku? Skag nepřímo napsal, že biologové nedělají vědu. Věda je to, jak ji chápe Skag 😉 U něj je to prostě klasická náboženská apologetika. On si ani nedal práci, aby si zjistil, co na evoluci říkají biologové- křesťané. Třeba kněz a biolog Vácha, či papežská akademie ( musím se Vatikánu zastat – v papežské akademii věd jsou vynikající vědci- a dělají vědu… například členem je i Stephen Hawking ). Skag se nenamáhal ani zjistit, jak evoluci vidí jeho křesťanští souvěrci, kteří jsou současně biology. Skag přináší stokrát vznášené a stokrát vědci vyvrácené námitky. Už jen čekám, až vytáhne stopy od Paluxy River či kladívko, zarostlé v kameni či biblické archeologické noviny-www. b-a-n.cz .Skag prostě věří v kreacionistické argumenty- odpovědi vědců není schopen pochopit a dokonce si je vyhledat. Není ale třeba ani číst tlusté knihy: https://www.youtube.com/watch?v=IUAamYabx7U

    • vlkp napsal:

     Skag nepsal vědecké pojednání. Skag psal , sám za sebe, o SVEM postoji k víře a o vazbě víra – svět jak ji vidí on sám a jak se snáší s jeho vnitřním světem. Uvádí souvstažnosti které vidí a cítí. Je to jeho právo.
     Abych vám to přiblížil – velmi pravděpodobně máte nějaký názor paranormální jevy. Které prokazatelně existují. A které věda, se vším svým aparátem neumí a nejspíš ani nebude umět vysvětlit. Ten názor jste schopen formulovat. Aspon předpokládám. Ačkoli lze stejně tak předpokládat, že jste ani zdaleka nepřečetl veškeré názory , včetně třeba vatikánských, k této problematice. Pokud mám pravdu, přijde mi to normální.Zrovna tak mi přijde normální, že Skag napsal na Kosu , co napsal, navíc ve dvojici s autorem opačného stanoviska. Má na to právo. A rozhodně proto nebude nikým vláčen.

 33. okolojdoucí napsal:

  Věda popisuje jevy kolem nás, snaží se je uvádět do souvislostí a tyto souvislosti pak můžeme i prakticky využít. V oblasti přírodních věd a jevů nám to nečiní žádné potíže, ale jakmile tento vědecký přístup zacílí na člověka a lidskou společnost, tak to začíná být složitější.

  Rozbrat vědecky kdo jsem, kde jsem, kdo a co je kolem mě, to ještě celkem jde. Zabývat se vztahy mezi lidmi, to už je docela problém. Nejzajímavější to začíná být s aplikací poznatků humanitních věd, tedy s využitím znalosti toho, co „mezi námi lidmi“ je, k určení toho, co „mezi námi lidmi“ má být, a k jeho dosažení. V tomto ohledu působí (alespoň na mě) současnost dost výhružně.

  Když jsme u Darwina, pokusím se o malý příklad. Z hlediska evolučního vývoje lze člověka chápat jako jeho určitý stupeň vývoje, nebo jsme něco „fajnovějšího“, jakési finis coronat opus? Lze předpokládat, že evoluční vývoj „k člověku“, i další vývoj člověka samotného probíhá všude na Světě současně? Tedy bez obalu, jsou si všichni současní lidé (z pohledu evoluční teorie) rovni? A konečně, není člověk schopen s pomocí vědy a techniky té evoluci nějak pomoci? Co s těmi lidmi, kteří, tak říkajíc, evolučně nestíhají?

  Abych to zkrátil a trochu vyhrotil, Engelsova práce polidšťující opici mně neodbytně navozuje heslo „Arbeit macht frei“. Darwin tu svou teorii nedomyslel, jiní ovšem ano.

  Ještě to zkusím na závěr přece jen odlehčit. Když vidím ten všeobecný hodnotový a jiný „bordel“ kolem sebe, tak mně napadá, že vlastně jen falzifikujeme vývojovou teorii…

  • prirodovedec napsal:

   Odlehceni v posledním odstavci se mi zamlouva.

  • Honza napsal:

   „Co s těmi lidmi, kteří, tak říkajíc, evolučně nestíhají?“

   Tady bych doporučil třeba knihu Největší show pod Sluncem – Richard Dawkins. Fráze jako citovaná výše svědčí o tom, že úplně nechápete, jak Evoluční teorie funguje.

   Hodnotový „bordel“ může být důsledkem např. přelidnění, urbanizace, atd. Dokud žijete v kmeni či prehistorické vesnici, tak jsou hodnoty celkem jasné. Teprve nadbytek umožňuje např. životní styly, které by v kmeni nešly, protože by mu přinesly zkázu.

 34. Jos napsal:

  Na tomto článku je až neuvěřitelně patrné, že:
  1) Autor vůbec nechápe smysl a význam vědeckých teorií, rozdíl mezi hypotézou a teorií, a vůbec nerozumí ani matematice ani fyzice.
  2) Je pozoruhodné jak dvojí metr používá na hodnocení vědeckých teorií a vědy vůbec v porovnání s hodnocením toho, co on nazývá vírou v Boha, vírou v to, co nikdy nikdo věrohodně nedoložil, ale co na tom autor v to věří a tak je to fakt.
  K smíchu. Autor by udělal lépe kdyby nenapsal ani slovo.

 35. Mmm napsal:

  Ja mam kolegov veriacich aj neveriacich. Že sú veriaci som sa dozvedel od iných alebo som ich videl v kostole. Nikdy nie podľa ich názorov. Kto je ateista tak viem podľa ich rečí kedy väčšinou napádajú alebo sa vysmievaju z viery. Čiže by som oponoval tomu ze výlučne náboženský fanatici sa snažia prerábať ateistov v dnešnej dobe je to skôr naopak. A aj podľa dnešnej diskusie mi to tak pripadá. A aj to že hrozne ateistom vadí vracanie majetku cirkvi ale vôbec im nevadí plytvanie peňazí napríklad na rôzne vedecké štúdie ktoré majú nulovú výpovednú hodnotu napríklad rôzne štatistiky ktoré vychádzajú podľa toho aký má názor vedec ktorý ju robí, alebo rôzne humanitné vedy úplne zbytočné.A to nehovorím o umení alebo športe. Napríklad pred 10 rokmi som počul o štúdií ktorá mala skúmať či sú vedkyne diskriminovane alebo nie a išlo na to mnoho miliónov korún, ako keby to nebolo od začiatku jasne ako to dopadne. Alebo na gender inštitút na Slovensku ide pomaly viac peňazí ako na kritizované platy duchovnych. A myslim si ze gender inštitút sa už dá považovať za viac náboženský ako cirkev

 36. Čestmír Berka napsal:

  abych to úplně zjednodušil: Skagův pohled není náboženský, protože evoluci popírá jen ČÁST věřících -a drtivá většina z nich se v biologii neorientuje ani na základní úrovni a pracují většinou v jiných oborech. Ti lidé přinášejí stále stejné a již zodpovězené otázky, přičemž nemají ŽÁDNOU teorii- oni jen věří ve stvoření. Kdy se to stalo? Kde se to stalo? Nálezy, které dokládají to, co tvrdí? NULA!

 37. cagan napsal:

  Ja to pojmem osobne. Vyrástla do rodiny, ktorá bola spätá s náboženstvom- čiže môžeme hovoriť o tradícii. To bolo z maminej strany, Z otcovej zas naopak, to boli ateisti. Otec rešpektoval mamininu vieru a ona pochopila, že ho do kostola nedostane. Ja som bola „tajne“ od malička učená biblii ( sporadicky) , lebo v časoch minulých to bolo najistejšie a otec vôbec neprotestoval, lebo mamu ľúbil 🙂 Potom sa zrazu po Nežnej otvorili brány kostolov ale pre moju vieru tak, ako to chcela moja mama a tradícia to bolo neskoro, skrátka stratené na dlhé roky, lebo som zrejme nemala dostatočne túto tradíciu vštepenú, ináč povedané, moja viera neexistovala. Boh mi nechýbal, náboženstvo tiež. Celkom pohodlne sa mi dalo žiť aj v ateizme. Občas mi vŕtali hlavou otázky :Kto sme? Kam kráčame? Je to len tak? Čo bude po smrti? a pod., ale nikdy to nešlo do hĺbky. Napriek tomu som po čase (tentoraz bez akéhokoľvek donútenia a ovplyvňovania) začala čítať Dejiny kresťanstva, Dejiny židovského národa a pod. alebo revizionistov ako boli Zenon Kosidowski v dielach Čo rozprávali proroci, Čo rozprávali evanjelisti. Dozvedela som sa pozoruhodné veci, ktoré sa v kostoloch nehovoria. .. Nicejský koncil a iné záležitosti cirkevných dejín tiež veriacim akoby unikali. Hľadala som sama cestu buď k Bohu, alebo som skrátka mala potrebu si potvrdiť, že neexistuje. Inštinktívne som však cítila, že niečo ako Boh je. Neviem vám to vysvetliť…. Nebudem sa vyjadrovať k iným náboženstvám, poviem niečo len ku kresťanstvu, lebo som vyrastala pod jeho vplyvom. Toto ( a aj iné náboženstvá) sú silne poznačené rukou človeka. Preto je dnes toľko oprávnených kritikov na ich minulé, ale aj súčasné pôsobenie a ja sa k tomu pridávam. Mám milión argumentov, prečo sa mi cirkev nepáči. Som absolútne proti tomu,že sa na slovenských školách vyučuje náboženstvo. Ach, to ópium ľudstva…. A predsa som sa stala veriacou. Ako spomínal Vidlák… okolnosti človeka občas preveria a aj premenia. Pre mňa bola zlomom smrť môjho otca. Zomrel mladý , mal len 48 rokov a mohla by som volať do neba za takú nespravodlivosť. Nie. Mne sa počas jeho trápenia a potom smrti utvrdil môj postoj. Som veriaca, ale na môj kontakt s Bohom nepotrebujem ako sprostredkovateľa žiadnu cirkev. Žiadny farár nemá morálne právo mi určovať pri spovedi, ako veľmi som zlá alebo dobrá. On nie je vyvolený Bohom, on je len človek ako vy a ja , ktorý vykonáva svoje povolanie, v tom lepšom prípade poslanie. Na to, aby som verila v Boha nemusím chodiť do kostola. Nedám sa zošnurovať dogamami žiadneho náboženstva. Pre mňa je nevysvetliteľné, že by snáď Boh nariaďoval jedálniček, alebo že nám robí rozvrh týždňa. Ale Biblia obsahuje veľmi veľa inšpiratívnych vecí. Ak by sme ju mali okresať na to najdôležitejšie, stačí desatoro. Je to univerzálny morálny kódex. Kto ho nedodržuje, darmo chodí na spovede a bije sa do pŕs čoby kresťan. No a ak by to bolo veľa (čo nemyslím) , tak na to aby bol svet lepší nám stačí (ako tu už niekto vyššie napísal)- Nerob iným, čo nechceš, aby robili iní tebe. To sú pre mňa Božie princípy a moja spovedelnica je moje svedomie. Ak niekomu ublížim, tak ma to stojí oveľa viac spytovania , ako sa pomodliť 10 krát Zdravas v kostole. Ja v Boha verím, lebo to tak cítim. Môj pocit mi nedokáže žiadna veda dneška vyvrátiť. Je to moje presvedčenie a moje vnútorné nastavenie. Pre mňa Boh existuje, hoci ho vnímam svojsky a neortodoxne. Bez kostola, bez mešity, bez budhistických chrámov … bez príkazov a zákazov, bez cirkevných hodnostárov, bez sprostredkovateľov … Boh dal človeku slobodnú vôľu. Tou tvoríme svet. Je to náš obraz, nie boží. Náš. Ako sme si svet utvorili, taký ho máme. Boh dal slobodnú vôľu aj mne. Ja som si vybrala. Čo bude „potom“ zistíme alebo aj nie ….možno nič, možno nie. Ja verím, že áno. Aj to sa volá „viera“. Dokázať to však nevie nikto. V každom prípade, jedinou spravodlivosťou je údel smrti. Niet vyhnutia sa tomuto údelu, s tým nikto nevybabre. Ten potvrdzuje aj veda. Všetky živé organizmy raz proste zomrú.

 38. Martin V. napsal:

  Abych to úplně zjednodušil – panuje zde povšechná tolerance k povýšeneckým tezím pana Hanse odvolávajícího se na neprůstřelné argumenty „významného vědce“ (už samotné použití této formulky nasvědčuje jisté vratkosti v kramflecích), zatímco poměrně nepříjemné a na podstatu jdoucí, ale nikterak neurážející otázky pana Skaga, poukazující navíc na totalitární praktiky jím popsaných „věřících“, vyvolávají podrážděné rojení vos – které krásně potvrzuje jeho zkušenosti.
  Bavím se tím skoro tak dobře jako představou, že jeden celník a 11 negramotných rybářů v jakési zapadlé římské kolonii si jednoho dne řekli, že se zmocní všeho bohatství římské říše a aby to šlo líp, tak si k tomu vymysleli takovou omáčku. A protože oni sami kromě jednoho skončili na popravišti, tak má pan Hans i se svými významnými vědci určitě pravdu. Takhle to ti prospěcháři dělají.

Komentáře nejsou povoleny.