Ernestova týdenní ukrajinská svodka 1.9.2015-7.9.2015


vybral , přeložil a sestavil Ernest

Přehled událostí na východní Ukrajině od 1.9 do 7.9.2015

opolčenská část podle stránek vk.com/strelkov_info , ukrajinská část z ukrajinských zdrojů, vždy je uveden konkrétní link.

1.9.2015

V oblasti fronty v DNR i LLR byl tento den dodržen skutečně klid zbraní, který byl dohodnut v Minsku.

2.9.2015

Doněck – v noci z 1.9. na 2.9. byl opět ojedinělými ranami ostřelován, osada Spartak u Doněcka, předněstí Gorlovky a Dokučajevsk, přestože bylo dohodnuto od 1.9. úplné zastavení palby na Donbasu.

LLR – v 16:15 byla ostřelována velkorážným kulometem z ukrajinských pozic od Popasnoj osada Moloděžnoje. Ukrajinskou armádou byla také provedena provokace – v oblasti osady Lopaskino, která je pod kontrolou ukrajinské armády došlo k výbuchům pěti granátů, které však domobrana LLR nevystřelila.

– Došlo ke střetnutí vojáků ukrajinské armády s mobilní skupinou SBU, která vyšetřovala pašování zboží přes frontu z Ukrajiny do LLR. Při tomto střetnutí byli dva lidé zabiti a čtyři zraněni.

3.9.2015

Doněck – ukrajinská armáda třikrát narušila režim zastavení palby. Od Marinky bylo ostřelováno sídliště Trudovskije v petrovském rajonu Doněcka, z ukrajinských pozic u obce Opytnoje byla ostřelována oblast doněckého letiště a na jihu z obce Nikolajevka by ostřelován Dokučajevsk. Ožil i úsek fronty u Mariupolu. Zde ukrajinská armáda od obce Čermalyk ostřelovala z minometů osadu Naběrežnoje, zejména čerpací stanici v této obci.

LLR – za uplynulá den byly pětkrát ostřelovány pozice domobrany LLR. V 09:05 ostřelovala ukrajinská armáda velkorážným kulometem od obce Zolotoje pozice domobrany u šachty Marevskaja, v 16:00 ostřelovali z ručních zbraní od obce Katerinovka pozice domobrany u osady Moloděžnoje, ve 20:15 byla z kulometu z ukrajinských pozic na jih od Popasnoj ostřelována pozice domobrany na výšině 196,6, z granátometu od Popasnoj ostřelovali Ukrajinci obec Pervomajsk a znovu od 22:45 do 23:00. Uskutečnili také několik provokací. V 10:25 byla zjištěna palba z minometů a z ručních zbraní z ukrajinských pozic u obcí Doněckij, Želobok a Frunze na území pod kontrolou ukrajinské armády. V 10:30 byl u obce Rajevka zjištěn ukrajinský BTR, který vedl palbu na území, které je pod kontrolou ukrajinské armády. V 18:42 padl z ukrajinských pozic u obce Katerinovka padl jeden výstřel z houfnice D-30 a čtyři výstřely z minometu „Vasilek“ na území pod kontrolou ukrajinské armády. V 18:40 padlo 10 výstřelů z ukrajinských houfnic D-30 z území na západ od obce Kalinovo opět na území pod kontrolou ukrajinské armády. V 21:00 byly vypáleny tři výstřely z minometu z ukrajinských pozic na jih od Popasnoj do čtverce 8458. Domobrana ztráty nemá a palbu nezahajovala.

4.9.2015

Doněck – ukrajinská armáda osmkrát porušila režim zastavení palby. Ostřelována byla z minometů osada Železnaja Balka od obce Novogorodskoje a osada Spartak od šachty Butovka a na jihu byla ostřelována Sachanka od osady Širokino. Rozvědkou DNR bylo zjištěno, že v obci Širokino došlo ke střetnutí mezi vojáky ukrajinské armády a ukrajinské Národní gardy. V době od 1.9. do 3.9. proběhlo na tomto úseku několik takových střetů. Je možné, že tyto střety byly vyvolány událostmi u parlamentu v Kyjevě. Večer na 5.9. došlo k boji u osady Alexandrovka v petrovském rajonu v Doněcku, který probíhal celou noc. Rozvědkou DNR byl ráno na silnici Krasnoarmějsk – Avdějevka zjištěn přesun kolony obrněné techniky – BMP, BTR, terénních aut s namontovanými velkorážnými kulomety a lehkými děly ráže 37,5 mm.

LLR – na úseku luganské fronty došlo k několika provokacím ukrajinské armády. Ráno v 08:25 došlo na ukrajinském kontrolním bodu u města Štěstí k výstřelu z nezjištěné zbraně a granát vybuchl v ukrajinských pozicích u obce Moloděžnoje. V 18:25 od obce Krymskoje byla vystřelena rána z minometu a granát dopadl do ukrajinských pozic u obce Nižněje. U obce Sizoje z ukrajinských pozic vypálil tank jednu ránu a kulometnou dávku směrem na ukrajinské pozice.

– Z funkce mluvčího parlamentu DNR byl odvolán Andej a ustanoven Pušilin. Tato změna vyvolala řadu emocí mezi obyvateli DNR a vyvolala dohady o „ústavním puči“ v DNR. Změna je údajně motivována neústupnustí Purgina při vyjednávání v Minsku.

– Na Ukrajině byl zjištěn u dvou dětí na Zakarpatí výskyt dětské obrny (poliomyelitis).

– U Stanici Luganskoj byl zabit důchodce, který narazil na nástražnou minu ukrajinské armády.

5.9.2015

Doněck – ukrajinská armáda 13 krát porušila režim zastavení palby. Od Marinky ostřelovala z tanků a minometů pozice domobrany a osadu Alexandrovka a sídliště Trudovskije v petrovském rajonu Doněcka a došlo i k pokusu o útok na pozice domobrany. Útok byl odražen, dělostřelectvo domobrany na ukrajinskou palbu odpovídalo. Poprvé od 1.září byl ukrajinským granátem zabit civilista – občan z Alexandrovky a dva civilisté byli zraněni. Při útoku Ukrajinci ztratili 2 BMP a dva ukrajinští vojáci byli zraněni. Rozvědka DNR odhalila klamný manévr ukrajinské armády – klamný přesun dělostřelectva 44. samostatné dělostřelecké brigády z doněcké fronty na luganskou. Dále zjistila přesun techniky z charkovské oblasti z Izjumu do soustředění techniky u Očertina a k obchvatu Semenovky (35 km od fronty) a přes pontonovou přepravu k Artěmovsku (20 km od fronty). Rozvědka DNR sleduje přesuny vojsk ukrajinské armády a zná přesná postavení všech jejích jednotek a velitelských stanovišť včetně čet. Ukrajinci na jižní frontě využili příměří a vnikli do neutrálního území u Běloj Kamenky.

LLR – ukrajinské síly 4 krát porušily režim zastavení palby. V noci na 5.9. v 00:45 a 02:30 ostřelovaly z ručních zbraní oblast obce Kalinovo, kolem 03:00 ostřelovaly z ručních zbraní od kontrolního bodu u města Štěstí pozice domobrany u obce Veselaja Gora a od obce Popasnaja okraje obce Moloděžnoje. Ztráty domobrana nemá.

– Ukrajinští vojáci – pašeráci zničili kontrolní bod ukrajinského trestního praporu Ajdar v obce Opytnoje. Ajdar má tři padlé a mnoho zraněných. Ajdaru na pomoc musela přijít posila 95. brigády. Informace byla získána odposlechem rádiového provozu a potvrdil ji i poslanec Radikální strany Igor Mosijčuk. Domobrana do potyčky nezasahovala. Není to jediný případ střetnutí pašeráckých tlup.

6.9.2015

Doněck – za uplynulý den Ukrajinci devětkrát ostřelovali pozice domobrany a území DNR. Nejvíce tím byla postižena osada Okťjabrskij v Doněcku – celkem osmkrát byla ostřelována z minometů. U Marinky použila ukrajinská armáda dělostřelectvo a minomety k málo intenzivnímu ostřelování rajonu Kujbyševskij v Doněcku a docházelo zde k malým přestřelkám z ručních zbraní. Ukrajinská armáda dále upevňuje brod přes řeku Kalmius mezi vesnicemi Pavlopol a Piščevik (15 km od Širokina a 3,5 km od fronty) pro případný útok. Využívá zastavení palby od 1.září ke koncentraci vojáků a techniky u linie fronty. Rozvědkou DNR byl zjištěn přesun 10 houfnic D-30 do prostoru mezi obcí Dzeržinskoje a nápravným zařízením No.2 (u Gorlovky), 10 houfnic D-30 do obce Berdjanskoje (u Širokina) a 5 tanků do obce Pavlopol (5,5 km od fronty).

LLR – na některých úsecích fronty Ukrajinci vysílají diversní skupiny, které ostřelují pozice domobrany z minometů. Toto se děje zejména v oblasti 29. kontrolního bodu na Bachmutce. V této oblasti také posílili obranu dvěma tanky v okopu. Domobrana má zákaz na palbu odpovídat a ztráty nemá.

– V Oděse proběhlo shromáždění na uctění památky lidí zahynulých v Domě odborů. Oděská administrativa se pokusila shromáždění a vystavení fotografií zahynulých zakázat, ale soud zákaz zrušil. Pravý sektor se pokusil shromáždění narušit, ale bez úspěchu.

– Ukrajinská armáda použila na frontě jako odstřelovače členky biatlonového družstva Ukrajiny, staré 17 let. Na frontu je vyslala jako dobrovolníky pod slibem účasti na Olympiádě. Tyto odstřelovačky zabíjely nejen domobrance, ale i civilní osoby střelbou do hlavy. Přestože tyto děti – zabijáky kryla ukrajinská armáda, padly do zajetí domobrany a tím bylo zjištěno, pod jakým slibem je vylákali na frontu.

7.9.2015

Doněck – na úseku fronty Marinka – Krasnogorovka vedly v noci z 6.9. na 7.9. ukrajinské síly intenzivní palbu od 21:45 do pozdní noci na pozice domobrany. U Artěmovska se malá skupina ukrajinských bojovníků pokusila proniknout do pozic domobrany. Útok byl odražen, nepřítel měl pět padlých, cca 40 zraněných bylo přijato do vojenské nemocnice v Artěmovsku a 10 lidí je nezvěstných. Na několika místech fronty došlo k ojedinělé střelbě z ručních zbraní. Večer 7.9. byla z ukrajinských pozic ostřelována minomety a ručními zbraněmi od osady Opytnoje osada Spartak. Rozvědka DNR zjistila příchod dvou mechanizovaných rot Ukrajinské armády (20BMP) do obce Uspenovka, z obce Magnuš bylo do Mariupolu přesunuto 5 houfnic D-30 s obsluhou z pluku Azov a do osady Portovskoje byl přesunut prapor námořní pěchoty. Rozvědka rovněž zaregistrovala přestřelku mezi jednotlivými jednotkami ukrajinských sil v oblasti Širokina.

LLR – na luganské frontě Ukrajinci dvakrát porušili režim zastavení palby a provedli dvě provokace. Od 22:20 do 22:40 ostřelovali z velkorážného kulometu od obce Trojickoje pozice domobrany u obce Kalinovo. Večer 7.9. byla osada Kalinovo ostřelována znovu. Domobrana, ani civilní obyvatelé neutrpěli ztráty a domobrana na palbu neodpovídala. V 11:45 vypálily ukrajinské minomety 5 granátů z pozic u Popasnoj do oblasti v okolí pozorovacího stanoviště OBSE u osad Moloděžnoje. Dále v 21:20 došlo z ukrajinských pozic u obce Katerinovka ke střelbě z ručních zbraní na území pod kontrolou Ukrkajinců, která trvala cca 20 minut. Pokračuje málo intenzivní ostřelování Pervomajska, kde nepřítel narušuje přípravu komunálních zařízení na topnou sezónu.

– Podobná situace jako koncem roku 2014 na Majdanu vzniká v Moldávii. Jsou tam organizovány protivládní protesty (i když se nejedná o prorusky orientovanou vládu) a na náměstí v Kišiněvu vyrostlo „stanové městečko svobody“ podobně, jako na Majdanu. Protesty organizuje občanská platforma „Důstojnost a spravedlnost“ vedená Valentinem Dolganjukem, ex-poslancem prvního moldavského parlamentu. Financováno je sbírkou, která zatím nashromáždila cca 4000 dolarů. Přestože toto hnutí je nepolitické, protestů se účastní i členové strany „Náš domov – Moldova „.

– Podle internetových stránek praporu „Sič“ se bojovníci OUN a praporu „Sič“ mají stáhnout do Kyjeva – mají být 8.9.2015 na základně praporu v Kyjevě. Mimo to byl na těchto stránkách zveřejněn příkaz velitele praporu Nikolaje Kochanivského, aby byli připraveni na rychlý výjezd do Kyjeva kvůli osvobození bojovníků OUN, zadržených kvůli nepokojům v Kyjevě 31.srpna. Vedení strany „Svoboda“, které zformovalo prapor „Sič“ a financuje jej, bude požadovat osvobození těchto osob.

Ostatní Ukrajina -ukrajinské zdroje:

http://korrespondent.net/kyiv/3557862-mylytsyia-usylyla-okhranu-tsentra-kyeva

Policie posílila ochranu centra Kyjeva

http://korrespondent.net/ukraine/3557845-boitsy-ato-obratylys-k-ukrayntsam-po-povodu-sobytyi-u-rady

Bojovníci z ATO se obrátili k Ukrajincům kvůli událostem u Parlamentu.

http://korrespondent.net/ukraine/3557811-v-zdanyy-rady-vzryvchatku-ne-nashly

V budově parlamentu výbušninu nenašli

http://korrespondent.net/ukraine/3557904-mynoborony-prosyt-vydelyt-na-armyui-87-myllyardov

Ministerstvo obrany žádá o přidělení 87 miliard pro armádu

http://korrespondent.net/ukraine/3557966-yz-za-sobytyi-pod-radoi-zaderzhan-esche-odyn-boets-batalona-sych

Kvůli událostemu parlamentu byl zadržen ještě jeden příslušník praporu „Sič“

 


Včera byl zatčen strážci zákona bojovník praporu „Sič“ Gumeňuk, který u parlamentu hodil granát.

http://korrespondent.net/ukraine/3558145-mvd-proveriaet-poezdku-tiahnyboka-v-zonu-ato-k-batalonu-sych

Ministerstvo vnitra prověřuje výjezd Tjagniboka do zóny ATO k praporu „Sič“

http://korrespondent.net/ukraine/3558022-zaderzhannyi-za-vzryv-pod-radoi-ne-pryznaet-vynu

 

Zadržený za výbuch u parlamentu nepřiznává vinu

http://korrespondent.net/ukraine/3558462-sud-arestoval-dvukh-podozrevaemykh-v-besporiadkakh-pod-radoi

 

Soud vzal do vyšetřovací vazby dva podezřelé z nepokojů u parlamentu

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3558118-v-evrosouize-sobytyia-pod-radoi-nazvaly-tsenoi-za-myr

V EU nazvali události u parlamentu „cenou za mír“

 

http://korrespondent.net/business/financial/3558474-ukrayna-vozmet-v-dolh-200-myllyonov-evro-u-nemtsev

Ukrajina si půjčí od Němců 200 milionů eur
Úvěr bude na 5-15 let za 4,5% ročně.

http://korrespondent.net/ukraine/3558482-chetvero-zhytelei-kryvoho-roha-poluchyly-po-piat-let-za-hazetu-novorossyia

Čtyři obyvatelé Krivoj Rogu dostali pět let za noviny „Novorossia“
Noviny obdrželi poštou a distribuovali je ve městě.

http://korrespondent.net/business/economics/3558455-pervaia-partyia-uhlia-yz-rossyy-postupyla-v-ukraynu-demchyshyn

První dodávka uhlí z Ruska přišla na Ukrajinu – Demčišin

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3558533-yaresko-napomnyla-deputatam-o-defolte

Jaresková připomněla poslancům default
Pokud parlament neschválí podmínky restrukturalizace dluhu, se Ukrajina vyhlásí bankrot.

http://korrespondent.net/business/financial/3558717-ukrayna-vziala-kredyt-na-vyplaty-depozytov-problemnykh-bankov

Ukrajina si vzala úvěr na výplaty depozit problémových bank

http://korrespondent.net/business/economics/3534371-novaia-hazovaia-saha-o-chem-teper-sporiat-ukrayna-y-rossyia

Ruská vláda se rozhodla poskytnout Ukrajině slevu na třetí čtvrtletí ve výši $. 40
V důsledku toho bude cena ruského plynu pro Ukrajinu s ohledem na slevy v tomto období množství, 247.18 dolarů za tisíc metrů krychlových. To je stejné, jako to bylo ve druhém čtvrtletí.
Bez diskontní smluvní cenu plynu pro Ukrajinu ve třetím čtvrtletí by měla činit 287.18 dolarů za tisíc metrů krychlových.
To je podle Dmitrije Medveděva sleva zejména vzhledem k poklesu cen ropy.

Ukrajinu tato cena pochopitelně neuspokojila.
Ministr energetiky a uhelného průmyslu Ukrajiny Volodymyr Demčišin řekl, že cena by měla být vytvořena v souladu se zimním balíčkem.
Podle něj, spravedlivá cena je o něco více než $ 200 za 1000 metrů krychlových

Můj komentář: Proto Ukrajina raději nakupuje stejný plyn z reversu ze Slovenska a Maďarska za 250 dolarů ta 1000 m3! A na EU žádá, aby jí to zaplatila!

Vlkův komentář: A proč by nežádala? Když vidí tzv. syrské uprchlíky? Příklad hodný následování….

http://korrespondent.net/business/economics/3558845-otsrochka-dolha-mozhet-stat-petlei-na-shee-ukrayny-FT

Odložení dluhu se může stát smyčkou na krku Ukrajiny – FT

http://korrespondent.net/ukraine/3558907-ukrayna-postavyla-rekord-po-bezrabotytse

Ukrajina vytvořila rekord v nezaměstnanosti

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3558892-deolyharkhyzatsyia-y-demonopolyzatsyia-lysh-ymytyruuitsia-vlastui-eksperty

Deoligarchizaci a demonopolizaci úřady pouze imitují – experti

http://korrespondent.net/business/companies/3558973-moskva-y-pekyn-dohovorylys-o-tretem-hazoprovode-v-kytai

Moskva a Peking se dohodli o třetím plynovodu do Číny

http://korrespondent.net/ukraine/3558953-volonter-pered-smertui-rasskazal-o-kontrabande-v-zone-ato

Dobrovolník patří do mobilní skupiny APU, zemřel u Štěstí.
Ve videonahrávce uveřejněné on-line
je poslední rozhovor se zesnulým u Štěstí Andrejem Galuščenkem z mobilní dobrovolnické skupiny, sledující pašování v oblasti ATO.
Video novinář Alex Bobrovnikov
je zveřejnil na své stránce na Facebooku.
„Toto je poslední rozhovor dobrovolník
a Andreje, který se zabýval sledováním cest pašování v regionu Lugansk. My jsme jej natáčeli v práci, ale on nechtěl komentovat dělal svou práci tiše. Včera v 6 hodin ráno auto ve kterém jel zničila s Andrejrm a dalším mužem diversní skupina. Rozhodli jsme se zveřejnit toto video nyní – možná, že bude pro někoho užitečné“- napsal novinář.
Video mluví o zahájení dobrovolnického centra obchodu pro obyvatele okupovaných oblastí regionu Lugansk. Podle něj se obchod
em zabývají lidé, kteří již dlouho kontrolují toto podnikání v regionu.
„Myslím, že to bud
ou firmy, blízké pana Juriji Jurevičovi. Kdo ho zná, pochopí, o kom to je … . K panu generálporučíkovi. Také, kdo zná, rozumí. To není vojenská hodnost, ale speciální hodnost. Dokonce náš drahý Georgij Borisovič tomu sotva může odolat, protože oni tady sedí dávno a všechno dávno kontrolují„- řekl dobrovolník.

http://korrespondent.net/business/companies/3559255-hazprom-dohovorylsia-o-stroytelstve-severnoho-potoka-2

Gazprom se dohodl na vybudování plynovodu Nord Stream-2

Nord Stream-2 se bude skládat ze dvou potrubí o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů ročně.
Projekt Nord Stream 2 bude společný projekt společnosti New European Pipeline AG, ve které Gazprom bude držet 51% podíl, E.ON, Shell, OMV a BASF / Wintershall – 10% a francouzský Engie – 9%.

http://korrespondent.net/business/economics/3559268-rossyia-hotova-predostavyt-ukrayne-skydku-na-haz

Rusko je připraveno poskytnout Ukrajině slevu na plyn

Ministr energetiky neřekl konkrétní čísla, ale řekl, že bude poskytnuta sleva.
Rusko je připraveno dát Ukrajině slevu na nákup plynu pro IV čtvrtletí, kdy cena pro Ukrajinu bude na úrovni cen pro sousední, země jako Polsko, řekl v pátek televizi „Rusko 24“ ministr energetiky Alexander Novak.

http://korrespondent.net/ukraine/3559429-v-mynske-sohlasovaly-dokument-ob-otvode-vooruzhenyi-v-donbasse-smy

  1. V Minsku odsouhlasili dokument o odvodu zbraní v Donbasu – SMI

 

http://korrespondent.net/ukraine/3559581-hlava-dnr-nazval-sroky-podpysanyia-dohovora-ob-otvode-tekhnyky

Šéf DNR oznámil podmínky podpisu dohody o odvodu techniky

http://korrespondent.net/ukraine/3559495-postavschyka-uhlia-yz-zony-ato-obvyniauit-v-fynansyrovanyy-terroryzma

Dodavatele uhlí ze zóny ATO obviňují z financování terorizmu

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3559513-mynfyn-khochet-oblozhyt-nalohamy-vsui-nedvyzhymost

Ministerstvo financí chce zatížit daněmi všechny nemovitosti

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3559534-v-belom-dome-snova-konstatyrovaly-chto-sanktsyy-protyv-rf-ne-rabotauit

V Bílém domě znovu konstatovali, že sankce proti RF neúčinkují

http://korrespondent.net/ukraine/3559562-osobyi-status-donbass-dolzhen-byt-vynesen-na-referendum-liashko

Zvláštní status Donbasu musí být řešen referendem – Ljaško

http://korrespondent.net/ukraine/3559641-shokyn-anonsyroval-sniatye-neprykosnovennosty-s-riada-nardepov

Šokin upozornil na zbavení imunity řady poslanců parlamentu

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3559714-vlasty-dnr-obeschauit-sokhranyt-peremyrye

Úřady DNR slibují dodržet příměří

http://korrespondent.net/ukraine/3559722-hpu-vyzyvaet-na-dopros-nardepov-yskluichennykh-yz-samopomoschy

Generální prokuratura Ukrajiny předvolala k výslechu poslance, vyloučené z „Svépomoci“
Gopka a čtyři poslance předvolali na základě obvinění z korupce v parlamentu.

http://korrespondent.net/world/3559745-venhryia-pryzyvaet-es-k-sotrudnychestvu-s-rossyei

Maďarsko vyzvalo EU ke spolupráci s Ruskem

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3559760-poroshenko-pryzval-lyshyt-rossyui-veto-v-sovbeze-oon

Porošenko vyzval ke zbavení Ruska veta v Radě bezpečnosti OSN

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3559771-poroshenko-ukraynu-v-nato-poka-ne-zhdut

Porošenko: Ukrajinu v NATO zatím nečekají

 

http://korrespondent.net/business/economics/3557978-myller-yskluichyl-skoroe-vozobnovlenye-ymporta-haza-v-ukraynu

Miller vyloučil brzké obnovení dovozu zemního plynu na Ukrajinu

Gazprom Ukrajině pohrozil studenou zimou bez dodávek plynu z Ruska.
V nejbližších dnech dodávka plynu z Ruska na Ukrajinu nebude obnovena, řekl šéf Gazpromu Alexej Miller reportérům v úterý.
„V současné době Ukrajina nemá finanční prostředky k obnovení dodávek plynu. Jsme v přímém kontaktu s vedením Naftogazu, mají finanční problémy. Nedá se říci, že v nejbližších dnech bude obnovena dodávka plynu Ukrajina, bohužel, to nelze“ – řekl.

http://korrespondent.net/ukraine/3558093-poroshenko-prosyt-perehovorschykov-othovoryt-separatystov-provodyt-vybory

Porošenko žádá vyjednavače, aby odradili separatisty od konání voleb

http://korrespondent.net/ukraine/3558124-rezhym-tyshyny-na-donbasse-tiazheloe-oruzhye-molchyt

Klid v Donbasu: těžké zbraně utichly

Strany zaznamenávají v oblasti ATO pouze jednotlivé použití ručních zbraní.

http://korrespondent.net/business/economics/3558159-Moodys-ne-veryt-v-platezhesposobnost-ukrayny

Moodys nevěří v platební schopnost Ukrajiny

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3559995-poroshenko-o-kredytorakh-u-rossyy-net-pryvylehyi

Porošenko o věřitelích: Rusko nemá žádné výsady

Ukrajina nebude v defaultu, řekl Porošenko.

Status ruského dluhu určí rada ředitelů MMF . Uvedla to šéfová Mezinárodního měnového fondu, Christine Lagardeová, během briefingu s prezidentem Ukrajiny Petro Porošenkem.
Porošenko řekl, že Ukrajina za žádných okolností nedá žádná privilegia ruským věřitelům.
„Ruská strana měla všechny možnosti připojit se k jednání o restrukturalizaci“ – říká prezident s tím, že taková možnost je i nyní.
Porošenko řekl, že úspěšné dokončení jednání nepřipustilo default, který očekávala ruská strana, „protože jí to dovolí, aby neprodleně předložila své dluhy ke splacení“.
„Jednání probíhají, default není a nebude, a Rusko před koncem roku se musí rozhodnout: buď je chytré, nebo krásné“ – řekl Porošenko.
Dneska, Lagardeová řekla, že Ukrajina překvapila celý svět svým tempem zlepšení ekonomiky.
Jak oznámil Korrespondent.net, 4. srpna MMF vyčlenil Kyjevu druhou tranši ve výši 1,7 mld $.

Vlkův vstup:

V týdnu byl zveřejněn hlavní parametr tzv. dohody Ukrajiny s věřiteli. Prý souhlasí s odpuštěním 20% z jistiny. A  Ukrajina  i MMF to prodává jako obrovské vítězství. Když projedete  staré svodky , snadno tam najdete , že na jaře, kdy se začalo jednat, požadovala Ukrajina , aby věřitelé odpustili Kyjevu celých 95%.  MMF byl o něco „skromnější“ a představoval si že  bude odpuštěno cca 15 miliard USD z celkových 18- ti. Tedy asi 83%. A na to byla vázána pomoc  MMF.

Nyní je řeč o 20%. Tedy 3,6 miliardy USD. …. Ovšem i s Ruskem, které to odmítá a může si to dovolit, protože  má speciálně konstruované smlouvy, které Ukrajina podepsala  a jsou právně vynutitelné.Navíc  jsou psané podle britského práva. takže  Ukrajina není suverénní v otázce neplacení. Ale i kdyby nějak nakrásně se Kyjev proti Rusku prosadil, pak se jedná jen o 3,6 mld USD = cca 80 miliard hřiven. A Ernest  dnes ve svodce  informuje, že kyjevské ministerstvo uff – obrany žádá o dodatečných 85 miliard hřiven na další vedení války. Oproti rozpočtu….. Takže daleko více než je ona proklamovaná úspora. Ovšem Lagardeová chválí Ukrajinu za ekonomický pokrok. S rekordním růstem nezaměstnanosti k tomu a dalšímu zadlužení státu kvůli zasanování vkladů v bankách….Takhle vypadají světové finance v praxi a ukrajinské zejména.

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3560009-poroshenko-nazval-try-stsenaryia-dlia-donbassa

Porošenko popsal tři scénáře pro Donbas

Jednou z možností je „pochod na Moskvu.“

Prezident Petro Porošenko věří, že nejpřijatelnější scénář pro Donbas – je obnovení ukrajinské suverenity a moci na nekontrolovatelných územích na východě Ukrajiny.
„Existují tři možnosti, tři scénáře.

První scénář – radikální útok ozbrojených sil, vojenské osvobození území a pochod na Moskvu“ – řekl prezident v rozhovoru s ukrajinskými kanály.
Druhou možností podle Porošenka je oddělení Donbasu od ukrajinského území.
„Druhý způsob – postavit zeď, vzdát části území a „žít bez Donbasu“. Je možná taková varianta? Je možná. Ale já jako prezident kšeftovat s Ukrajinou nebudou … Nikomu nedám ani kousek ukrajinské země“ – řekl prezident.
Třetí možnost vývoje situace v Donbasu, podle Porošenka, je plnění minských dohod.
„A je třetí cesta -zajištění obnovení ukrajinské suverenity, ukrajinské moci v těchto územích. Tato cesta se nazývá – minské dohody“ – řekl prezident.

Dneska představitel DNR na jednání v Minsku Denis Pušilin prohlásil, že odvedení ukrajinské techniky ráže do 100 mm, bude znamenat konec války.
Úřady DNR slibují dodržet příměří.
5. září prezident Ukrajiny Petr Porošenko řekl, že minulý týden byl prvním, kdy zapracovaly minské dohody o zastavení palby.
Dříve, média uvedla, že Minsku dohodli dokument o stažení těchto zbraní v Donbasu. Dokument o odvodu zbraní ráže menší než 100 mm může být podepsán dne 8. září.

Vlkův dodatek:

Jinak v týdnu jsem narazil na ruských zdrojích na text od Strelkova

https://vk.com/wall-14612220_416284

kde tvrdí, že Ukrajina připravuje masivní útok na opolčence  a že její momentální převaha v živé síle  a technice  je až v poměru 1:5, takže jestli k útoku dojde, budou povstalci poraženi nejpozději do 2 týdnů.  Osobně mám tendenci  Strelkovovi docela věřit. Píše, že k útoku by mělo dojít nejpozději do měsíce. Jinak  by ho Kyjev musel odložit až do zámrazu. Podzimní bahno – tzv. rasputica, prý do té doby spolehlivě  jakékoli větší akce v mezi čase  utlumí

Příspěvek byl publikován v rubrice Ernestova svodka se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.