Evropa uprchlickou krizi nezvládá


napsal Alex

Narazil jsem  na článek Lukáše Visingera (pro mne kupodivu) na ECHU 24

https://echo24.cz/a/wJab5/ceska-xenofobie-media-a-politici-jsou-v-pasti-politicke-korektnosti,

který jako jeden z mála novinářských komentářů má hlavu a patu. Výstižně popisuje stav v řadách politiků a komentujících novinářů mainstreamu a nejen jich.

Po přečtení už nemohu jinak než dělit mainstream komentujících na idealisty a propagandisty. Idealisty pro mne reprezentuje profesor Hořejší

http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=25496

a třeba akademici se svou prázdnou absolutně nic neřešící peticí, propagandisty pak Jiří Pehe či Martin Fendrych

http://nazory.aktualne.cz/komentare/ceske-kolovratky-ne-kvoty-ne-kvoty-ne-kvoty-a-za-nimi-prazdn/r~90e6c29c579f11e5b605002590604f2e/

http://www.pehe.cz/Members/redaktor/ostnaty-drat-mame-v-hlave

Idealisty zaslepuje jejich humanizmus, který je jediným vodítkem jejich uvažování. Nezajímají příčiny ani dopady a komentují krizi výhradně z pozic emocí.

U propagandistů je příznačné, že jednají v duchu Uhdeho hodnocení objektivity ČT v případě Ukrajiny, kdy veřejnosti sdělil, že objektivní a správné je to, co je prounijní. Propagandisté hlídají onu západoevropskou „politickou korektnost“ a pro toto konání pak hledají argumenty pro bez ohledu na skutečnou realitu. Se slepotou vyvěrající nutně z té bezpodmínečné loajality k EU. Uhde tím výrokem charakterizoval nejen sebe, ale všechny  Pehe, Fendrychy, atd, atd. Proto se i zejména v Čechách, po zkušenostech s Kojzary před r. 89, jsou směšnými. I proto je v Čechách 70% občanů proti povinným kvótám a proti přijímání uprchlíků.

Jiří Pehe a jemu podobní to hodnotí jako xenofóbii. Není schopen pochopit, že těch 70% Čechů ve většině nejsou nutně nějakými antihumanisty, že není pravdou, že by nějak uprchlíkům nebyli ochotni pomoci. Pouze hrubě nesouhlasí, jak se k té uprchlické krizi staví politici EU a jak uprchlickou krizi „řeší“, či spíše neřeší a tu krizi v nejširším slova smyslu spolehlivě prohlubují.

Je totiž nemožné popřít výrok Angely Merkelové, jímž veřejně sdělila, že multikulturalismus selhal. Je nemožné popřít, že v „zájmu“ „korektnosti“ jsou veřejnosti popírána či zatajována a zcela jistě nereflektována prostá fakta. Ať už o oněch ghétech v západoevropských velkoměstech či podíl imigrantů z jiných civilizačních okruhů na kriminalitě nejen v severských zemích, v Německu dehonestace Sarazzinovy knihy, atd. Mnozí propagandisté totiž argumentují potřebou pracovních sil v EU a vymíráním EU. Jenže tu je třeba tato studie

http://www.dotyk.cz/28-2015/6_migrace-nam-starnuti-nevyresi

zpracovaná dlouho před vypuknutím uprchlické krize.

Je příznačné pro mainstream včetně ČT a  propagandisté, že zatajují rozval celého segmentu evropského práva v důsledku neřešení kořenů problémů evropskými politiky

http://www.frekvence1.cz/radio/zaznamy-poradu/klara-samkova-odmitam-pomahat-uprchlikum-18670.

Zrovna tak  mainstream včetně ČT a propagandistů fakticky zatajují, že politici EU zanedbali ochranu hranic EU. S předvídavostí sobě vlastní, že nic neřešili a neřeší v této otázce dosud,  exponovaným zemím nijak účinně nepomohli a nepomáhají. A naopak, že Němci ten rozval celého segmentu práva prakticky dokonali pozváním syrských uprchlíků do Německa pro rok 2015 dokonce v počtu 800 000 osob ústy Angely Merkelové poté, kdy uprchlíci  začali Řeckem a Maďarskem procházet nezadržitelně. A že v důsledcích se proces uprchlické krize stal definitivně nekontrolovatelně živelným. On ten krok se jeví jako účelový proto, že Dublin umožňoval vracet ty, kterým Německo azyl nedá zaregistrovaných v Maďarsku zpět do Maďarska. A je zcela jistě jen náhodou, že onen krok Merkelová učinila, když byli uprchlíci už na cestě z Maďarska i z Řecka – kam jinam než do Němec a do Švédska. Anglie z Calais nikoho nevpustila.

Nic nesvědčí více než výše uvedené, že samotná Merkelová stejně jako politici EU dokonale selhávají, že řešení skutečné řešení ani nehledají a jen účelově flikují předstírajíce v zájmu příštích voleb, že řeší a především s ohledem na sebe. Charakteristicky i nasazováním na ty, kteří se vzpouzejí a dublin dodržovali či se ho snažili dodržovat.

Ono je otázkou, co tím popřením a POLITICKÝM zrušením onoho segmentu práva a NENAHRAZENÍM JINÝM FUNKČNIM PRÁVEM Německo a Merkelová sleduje. Právě v souvislosti s povinnými kvótami, nota bene – navěky. Ono se jedno ošklivé nabízí. Uprchlíci směřují nezadržitelně do Německa, Merkelová je tam pustila. Nehodlá si Německo vybírat mezi uprchlíky a zbytek přes povinné kvóty dát „humánně“ přes ty povinné kvóty ostatním? Jakkoli takový prvek uvažování německých „politiků“ ale vůbec není vyloučen, blíže k pravdě bude nejspíše skutečnost, že účelové flikování při podlehnutí „politické korektnosti“ v této oblasti místo řešení se stalo normou politických špiček EU. Najednou je Merkelová (Německo) plno soucitu s uprchlíky – a pozvání rovnou pro 800 000.- běženců. Mimochodem nesvědčí to všechno o tom, že už si je nejen Merkelová vědoma, že to nebude jen ten „zanedbatelný“ počet uprchlíků? Ať tak či onak – ty povinné kvóty budou prosazeny tak či tak.

Dokonce i Cameron podlehl té „politické korektnosti“ pod tlakem doma a ustoupil od odmítání, „naplnil“ dobrovolně kvótu, ale s tím, že si je VB VYBERE SAMA přímo v Damašku. Tak, jak měla postupovat celá EU – a od POČÁTKU krize, chtěla-li skutečně pomoci a mít proces pod kontrolou (včetně možnosti vracení těch, kteří v azylovém řízení neuspěli tak či onak, dnes taková možnost pro ty už v Evropě prostě není). Imigraci by pak měla pod kontrolou. Legální imigraci totiž EU přímo v místech problémů EU nenabídla – dokonce doposud, stejně jako obdobně takovou pomoc nenabídla ani oněm evropským exponovaným zemím (Řecko, Maďarsko), když bylo zřejmé že přestaly zvládat. Dle mého to jen svědčí o naprostém pokrytectví EU a jejich politiků, kteří se dnes pod tíhou toho, co zavinili, tváří, že teď najednou chtějí pomáhat (nikoli od počátku) a jen to svědčí o jejich nekompetentnosti a účelovosti, potká-li je skutečný malér. Ostatně jako už několikrát, oni se ti politici na vzniku té „výzvy“ svou nekompetentností podíleli a podílejí se dosud na tom, aby to byla jó „výzva“ „výzev“.

Junckerův projev v EP byl jen propagandistický nikoli věcný. Povinné kvóty nemůže žádný stát přijmout bez toho, aby dostal právní rámec, bez toho, aby byla stanovena hranice únosnosti z mnoha hledisek, bez toho, aby byl stanoven způsob přerozdělování a bez alespoň náznaku řešení, co s těmi, které už Evropa z různých důvodů neunese. A to ani jako nějaké rychlé či provizorní řešení. Politici jednotlivých států EU, kteří přistoupí na povinné kvóty podle dnešních not, zcela jistě nehájí zájmy svých občanů.

Domnívám se, že onu lavinu už bude dnes muset skutečně řešit celá Evropa a přes ty povinné kvóty, poněvadž rozsah krize se bude jen zvětšovat a Německo ho samo nemůže ustát. Ta lavina totiž podle všeho nebude mít konce a dnešní čísla jsou jen zlomkem věcí příštích (azyl např. v ČR umožní vracet ty přespočetné mířící do Němec do Česka). Průšvih totiž spočívá v tom, že politici EU a především Německa nejsou schopni a zřejmě pod kuratelou „politické korektnosti“ ani ochotni tu NEKONTROLOVATELNOU lavinu tvrdě (třeba v duchu Austrálie) zastavit ani teď ani v budoucím čase. Raději si především Německo vynutí poslušnost prostě vydíráním tvrdě podle vzoru Řecko. Španělsko toho je dle mého dokladem – pokud je tam 30%-ní nezaměstnanost, nelze si počínání a souhlas jejich politiků vysvětlit jinak než, že podlehli vydírání – třeba přes dotace.

Dnešní politiky EU a politiku EU dokreslují ti, kteří vyhrožují sankcemi těm politikům jednotlivých zemí EU (ať veřejně nebo v zákulisí), kteří oprávněně odmítají povinné kvóty. Je to totiž v příkrém rozporu s hodnotami, na kterých má EU stát.

Ministr Pelikán jako jediný ve vládě nepodpořil záporné stanovisko k povinným kvótám prý s odůvodněním, že budeme v EU jako kůl v plotě ostrakizováni. S ním souznějí propagandisté – třeba komentátor HN http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-64573080-cesko-jako-kul-v-uprchlickem-plote

Pak jsem byl, budu-li hovořit za sebe, v omylu, na jakých hodnotách stojí EU a mají prostě pravdu ti, kteří tvrdí, že EU je totéž co RVHP. Buď je řešení povinnými kvótami správné či nikoli, to by mělo být rozhodující. Buď disponujeme argumenty proti nebo ne. To, co uvedl ministr Pelikán přece argumentem není a už vůbec ne na úrovni ministra. Před brodem se přece kalhoty nestahují.

Vrátím-li se k článku Lukáše Visingera, pak nemohu než konstatovat, že jak ti idealisté, tak ti propagandisté u nás spolehlivě pomáhají nekompetentním politikům EU nejen velice efektivně probouzet extrémismus, ale efektivně bránit věcné diskusi a skutečnému řešení. Zejména idealisté typu profesora Hořejšího stejně jako akademici si pletou politiku a politickou profesi s humanitárními organizacemi a jejími pracovníky, čímž netvrdím, že humánní prvek by politika neměla zohledňovat.

Viz články Petra Robejška, které by pro idealisty měly být povinnou četbou.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Docent-Robejsek-bez-vytacek-Politici-dnes-neberou-ohled-na-lid-ale-na-financni-a-medialni-spicky-Politicka-korektnost-je-jako-cenzura-A-pokud-pujdou-proti-lidem-ve-veci-uprchliku-379721

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Docent-Robejsek-Jsem-si-jist-ze-i-v-Nemecku-lide-odmitaji-uprchliky-Bat-se-islamu-ma-realne-jadro-A-ze-elity-karaji-Podivejte-se-co-dokazaly-se-svetem-397211

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Docent-Robejsek-obsahle-rozebral-valky-ktere-rozpoutal-Zapad-A-doporucil-co-uz-vubec-nedelat-Idealiste-budou-zklamani-387777

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-uprchlicka-krize/341961/kvoty-pro-bezence-je-to-chyba-tvrdi-expert-na-mezinarodni-vztahy-robejsek.html

Závěrem snad reakci Petra Robejška, týkající se idealistů, propagandistů a západoevropských politiků, kterou považuji také za plně výstižnou.

„Úloha medií je moderovat společenskou debatu o tom, jaké problémy většinová společnost vnímá jako podstatné a jaká řešení by byla nejvhodnější. Média mají popisovat různé interpretace světa a tu i onde nabízet vlastní. Skutečnost je ale taková, že v médiích hledají uplatnění zejména lidé, kteří mají výchovné až spasitelské sklony a reprezentují často idealistické (od reality na hony vzdálené) názory. Pro svou spasitelskou misi využívají, mnohdy bych řekl, zneužívají, to, že mají možnost rozšiřovat své názory a schopnost je obratně formulovat. Zároveň nenesou za své názory žádnou odpovědnost. V tom se podobají politikům, kteří se také chovají, jako by vlastnili pravdu, ale za své chyby nenesou jinou odpovědnost, než to, že když voliči jejich chyby nezapomenou, možná již nebudou zvoleni.

Obecně bych navíc řekl, že bychom neměli podceňovat kritické schopnosti a realismus většinové společnosti, která umí podstatně přesněji rozlišovat mezi pravdou a manipulací zejména díku tomu, že žije v reálném světě a každodenně může srovnávat skutečnost a její mediální interpretaci.“

Evropa respektive EU (ale chtělo by se napsat Německo) prostě uprchlickou krizi zcela zjevně mírně řečeno –nezvládá.

Příspěvek byl publikován v rubrice Alexův skicář se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.