Pokračující problém s oficiálním příběhem MH17 -DOPLNĚNO!


vybral a přeložil JF

Další  rozpory ve Zprávě o MH 17 viděné Johnem Helmerem, Dances With Bears, 19.10.2015

http://www.therussophile.org/ongoing-problems-with-the-official-narrative-on-mh17.html/

Nizozemská vyšetřovací komise (DSB) oznámila 12.října, že jejím důkazem pro závěr, že katastrofu MH17 způsobila jediná raketa Buk, jsou:

* zvuková vlna, trvající 2.3 milisekund a zachycená záznamníkem hlasů v kabině

* tvar rozptylu úlomků, které poškodily trup letounu v oblasti kabiny

* tři kovové úlomky charakteristického tvaru, nalezené v tělech členů posádky, chemická anlýza stop výbušnin, které nejsou přítomny ve 2 ze tří bojových hlavic

* shoda vzorků nátěru, sebraných 4 měsíce po události.

Jemná aritmetika těchto důkazů přiměla Nizozemce aby označili jako zdroj střelu Buk typu 9M38 s bojovou hlavicí modelu 9N314M. Větší aritmetika oblasti, do které DSB spočítala místo vypálení rakety – 50 čtverečních kilometrů pro oblast katastrofy a 320 čtverečních kilometrů pro oblast možného vypuštění – je nepřesvědčivá pro určení, kdo raketu vystřelil a kdo je tedy zodpovědný za katastrofu a smrt 298 osob na palubě.

Takto řečeno, letečtí právnící, kteří mají blízko k případu MH17, jsou nyní přesvědčeni, že neexistují žádné důkazy o zločinu – válečném zločinu, zločinu proti lidskosti, zločinu terorismu – které by vyhovovaly mezinárodním standardům. O tom, co pro právníky bylo nebo nebylo učiněno a o zkoumání případu ohledně důkazů o zločinu nebo důkazů lidského selhání píšu ve svém článku

http://johnhelmer.net/?p=14270.

Jak nepřímé a nepřesvědčivé jsou nově zveřejněné výsledky DSB se ukázalo dva dny před vydáním zprávy DSB, když Australská Federální Policie (AFP) uveřejnila neobvyklou kritiku australských vládních činitelů. Podle AFP důkazy, které důstojníci AFP osobně shromáždili na místě katastrofy na Ukrajině, při pitvách v Nizozemí a při následném testování toho, co bylo nalezeno v tělech obětí MH17, nemohou potvrdit veřejné interpretace důkazů  australskou vládou  o katastrofě a určení viny.

V 279 stranách zprávy DSB jsou jen 3 strany věnovány důkazům z pitev, na kterých závisí následné určení modelu střely a bojové hlavice. Klíčové důkazy z pitev pocházejí podle DSB z těl tří členů posádky – kapitána, prvního důstojníka a stewarda. Ti, jak DSB tvrdí, „utrpěli mnohočetná smrtelná zranění, spojená s vniknutím kovových úlomků pohybujících se velkou rychlostí“. Zpráva DSB říká, že v kapitánově těle byly „stovky kovových úlomků“, přes 120 objektů (většinou kovových úlomků) bylo v těle prvního důstojníka a „více než 100 objektů“ bylo v těle stewarda.

Toto jsou nové důkazy. Dřívější vyjádření Lailatul Masturah, sestry kapitána MH17 Wan Amrana, uvádí, že viděla jeho tělo, a že na vojenské základně v Hilversum, kde jí tělo bylo předáno, jí nic takového nebylo naznačeno. Její svědectví viz

http://johnhelmer.net/?p=14117.

Zpráva DSB nyní uvádí, že nebyly nalezena žádná střepinová zranění nebo vniknutí kovových úlomků ve „většině cestujících v kabině“. Ti zemřeli v důsledku dekomprese a efektů, spojených s oddělením přední části trupu od letounu. Ačkoli to DSB výslovně neuvádí, její zpráva potvrzuje nález, publikovaný v listopadu a prosinci loňského roku státním koronerem státu Victoria Ianem Grayem a australskými patology, pracujícími v Nizozemí. Jejich svědectví je v současné době utajováno – viz

Click to access Grim-homecoming-tests-new-morgue.pdf

Osm stran zprávy DSB – strany 88 až 95 – se zaměřuje na kovové úlomky. Jejich počet začíná na „přes 500 úlomků, vyzvednutých z trosek letounu, pozůstatků členů posádky a cestujících“. Mnoho, patrně většina těchto úlomků se ukázala být „osobními předměty, úlomky letadla nebo objekty, pocházejícími ze země po dopadu“. Podle DSB „mnohé z nich byly kovové úlomky, u nichž bylo podezření na vysokoenergetické objekty.“ Z nich bylo pouze 72 dále zkoumáno, protože si byly „podobné velikostí, hmotností a tvarem.“ Jen u 43 z 72 bylo „shledáno, že byly vyrobeny z nelegované oceli.“ Termín „střepina“ může být synonymem pro „úlomek z nelegované oceli“ ale toto slovo se v celé zprávě DSB vůbec nevyskytuje. Podle DSB „žádné úlomky z nelegované oceli nebyly nalezeny v pozůstatcích cestujících.“

Ze 43 ocelových úlomků, které byly zkoumány důkladně – všechny byly získány z těl členů posádky nebo z trosek kabiny – u 20 z nich byly při analýze nalezeny vrstvičky hliníku nebo skla. DSB vysvětluje, že tyto úlomky při vnější explosi hlavice pronikly okny kabiny a hliníkovými panely trupu před tím, než pronikly do těl posádky.

Závěrem DSB je, že tyto úlomky pocházejí z bojové hlavice střely ale nikoli nezvratně z hlavice střely Buk typu 9M314M. Důkazem pro právě tuto hlavici jsou, jak DSB tvrdí, 4 – slovy čtyři – úlomky. Ty, „ačkoli těžce deformované a poškozené, mají charakteristické tvary, krychlový a motýlkovitý“. Přesná čísla DSB jsou: dva krychlové, dva motýlkovité. Jeden motýlkovitý byl vyzvednut z trosek kabiny, jeden z člena posádky. Oba krychlové byly nalezeny v tělech členů posádky.

Protože je známo, že hlavice Buku obsahuje takové krychlové a motýlkovité částice, pouze tyto čtyři úlomky ji usvědčují. Jestli je pitva považována za jediný zdroj důkazů, které nemohou být znečištěny na zemi nebo v čase mezi katastrofou a forenzním testováním v Nizozemí, existují jen tři úlomky, které padají na účet Buku. [viz Tab.11 ze zprávy DSB]

DSB dále tvrdí, že zkoumala chemické stopy po výbušnině bojové hlavice a částečky nátěrů z povrchu částí střely, které byly údajně nalezeny na zemi. DSB přitom nezjistila přesně, kde, kdy a kým byly údajné části střely nalezeny. V sekci 2.12.2.8 zprávy DSB říká, že „během shromažďování trosek bylo na místě vraku nalezeno množství úlomků, které nepocházely ani z letounu ani z jeho obsahu. Tyto nalezené úlomky vypadaly, že mají nějakou spojitost se střelou země-vzduch. Ty, u kterých bylo podezření, že mohou být spojovány se střelou země-vzduch, byly převezeny na základnu letectva Gilze-Rijen (v Nizozemí, známa také jako vojenská základna Hilversum) stejně jako trosky letounu. Při příjezdu absolvovaly stejné zkoumání jako části vraku letounu.“ Protože DSB nebyla schopna identifikovat místa, nálezce ani kdy byly úlomky zaslány do Nizozemí, nemůže komise vyloučit, že tyto důkazy mohly být vyfabrikovány. Na straně 53 komise připouští, že „mnoho částí trosek“ nebylo fyzicky zkoumáno „dříve než čtyři měsíce po katastrofě“ nebo nebylo vyzvednuto ke zkoumání až devět měsíců po sestřelu 17.července 2014. [viz Fig.35 ze zprávy DSB]

Závěrem DSB ohledně částí střely tedy je, že tvar a vzhled nalezených částí je (sic!!!) konsistentní se serií 9M38 střel země-vzduch.

To je podle mezinárodních právních zdrojů nepřímé, závislé na okolnostech, závislé na úsudku – a tedy u soudu nepřípustné.

DSB přpouští, že chemické důkazy stop výbušnin a nátěrů nejspíš nejsou přípustné, protože byly pravděpodobně kontaminovány na zemi. Celkem 126 vzorků bylo údajně setřeno z částí vraku letounu. Pouze 30 bylo pozitivních na test dvou typů výbušnin – RDX a TNT. Jen „pár“ z nich údajně vykazovalo stopy výbušniny PETN. Avšak na částech střely, které podle DSB pocházejí z Buku, „byly (sic!!!) nalezeny stopy RDX. Na části střely (sic!!!) nebylo možno identifikovat stopy TNT nebo PETN“.

Význam chybějících důkazů o výbušninách byl ponechán bez vysvětlení. Ale DSB připouští, že „objekty, ze kterých byly setřeny vzorky, byly po dlouhou dobu vystaveny rozmarům počasí.“ Jak dlouho to trvalo od katastrofy do jejich vyzvednutí, Nizozemci neříkají. „Možnost kontaminace během transportu a skutečnost, že trosky leží v oblasti ozbrojeného konfliktu, je předmětem zkoumání stop výbušnin.“ Tyto obavy Nizozemců jsou slabé slovo.

Pokud jde o porovnání nátěrů, DSB říká, že testovala „části střely, nalezené na místě trosek“ s „úlomky, vyzvednutými z letounu“. A dovozuje:

vzorky nátěru z částí střely nelze odlišit od těch, nalezených na cizích objektech, získaných z letounu“ Jak a kdy tyto dvě sady vzorků byly nalezeny, a kým, je ponecháno nevyřčeno.

Nepřesvědčivost některých nizozemských představitelů byla objasněna důstojníky AFP, kteří se účastnili jak procesu identifikace obětí, tak forenzních operací Spojeného Výzkumného Týmu (Joint Investigation Team, JIT) složeného z nizozemských, ukrajinských, malajsijských, belgických a australských vyšetřovatelů. Podrobnosti o australské účasti v JIT je možno nalézt na

http://johnhelmer.net/?p=14153.

Nizozemský mluvčí JIT řekl několik hodin před zveřejněním zprávy DSB že žádná zpráva o kriminálních důkazech není v následujících čtyřech měsících plánována, a že je „stále příliš brzy na nějaké konečné závěry.“

Dne 11. a 12.října zveřejnila AFP přímý rozhovor a video, ve kterém důstojníci, kteří pracovali na místě katastrofy na Ukrajině a při pitvách a forenzní analýze v Nizozemí, kritizují verzi katastrofy, kterou veřejně propagoval bývalý australský premiér Tony Abbott a současná ministryně zahraničí Julie Bishop. Zdroj AFP potvrdil, že materiál, publikovaný v novinách v Sydney, byl autorizován. Podle zdroje se na zveřejnění oficiálních informací podíleli čtyři důstojnící AFP:

* detektiv superintendent Andrew Donoghoe, který vedl tým AFP v Nizozemí dvě hodiny za celých patnáct měsíců od katrastrofy

* starší seržant Rod Anderson, který stále slouží v Nizozemí

* dr. Simon Walsh, vedoucí forenzních vědců AFP a vedoucí týmu pro identifikaci obětí neštěstí (DVI)

* dr. Sarah Bensonová, která nastoupila v Nizozemí po dr.Walshovi

Sarah Bensonová má titul PhD v chemické kriminalistice. John Giles byl potvrzen jako účastník „ve vedení australského zastoupení“ během identifikace těl a průběhu pitev.

AFP lead investigator Donoghoe, in AFP film clip, contradicts Australian Government on crash site, Ukraine conflict. Source:

http://media.smh.com.au/video-news/video-world-news/afp-forensics-team-at-work-in-the-hague-6892745.html

Vedoucí vyšetřovatel AFP Donoghoe ve filmu AFP odporuje australské vládě na místě katastrofy.

Zdroj: http://media.smh.com.au/video-news/video-world-news/afp-forensics-team-at-work-in-the-hague-6892745.html

Ve své prezentaci toho, co viděli, dělali a co si odvodili, důstojníci AFP nyní říkají, že nemají žádné důkazy, že by Novorusové na místě katastrofy prohlašovali svou zodpovědnost za sestřel ani že by zadržovali nebo manipulovali důkazy na místě katastrofy nebo že by dokonce kradli osobní věci obětí.

AFP rovněž vyjádřila své „podráždění“ nad veřejnými výroky o příčinách katastrofy a o chování Novorusů ze strany bývalého australského premiéra Tonyho Abbotta. Ve svém vystoupení pro media australští důstojníci…

vystupují aby ocenili a bránili lidskost ukrajinských povstalců, kteří byli obviněni ze sestřelu letadla

S nebývalou deklarací své nezávislosti na australské vládě byly místními novinami uveřejněny dvě zprávy s oficiální verzí AFP o vyšetřování katastrofy MH17 a probíhajícím vyšetřování v Nizozemí. Jsou k nalezení na adresách

http://www.smh.com.au/world/mh17-investigation-combines-horror-and-humanity-20151007-gk3izo

http://www.smh.com.au/world/mh17-air-crash-how-did-it-happen-20151012-gk75d5.html

Žádní policisté, žalobci nebo vyšetřovatelé ze žádného jiného národního týmu, pracujícího na případu MH17 na Ukrajině a v Nizozemí, neřekli tak mnoho na kameru a do záznamu. Jediný nizozemský patolog, který učinil veřejné prohlášení ohledně důkazů, dr. George Maat, byl kvůli tomu vyhozen z práce nizozemskou vládou. Jeho případ viz

http://johnhelmer.net/?p=14084.

Rozhodnutí AFP jít na veřejnost kontrastuje s koronerem Grayem, který znepřístupnil důkazy, které AFP shromáždila, zjevně na pokyn australských vládních činitelů. Grayův mluvčí vyhlásil:

… současný stav vyšetřování je takový, že (soud) určil, že zpráva není určena ke zveřejnění

Australští právnící hodlají napadnout Graye, který zastává rovněž posici soudce, za porušení zákonů zatajováním důkazů o MH17, získaných z těl australských obětí.

Anderson nyní říka:

Ukrajinci nejsou bezcitní lidé. Byla to pro ně stejná tragedie jako pro oběti. Vyskytlo se mnoho nevážných řečí o mrtvých protože se zde bojuje – ale tohle není ten případ… Během 20 minut po katastrofě začali hledat a vyzvedávat ostatky – to byla dobrá reakce, dobrá práce… bylo to uděláno velmi dobře … s jejich úrovní znalostí a vybavení, místní lidé udělali to nejlepší co mohli.

Podle Donoghoe, „s obětmi bylo nakládáno v obtížných podmínkách s respektem a důstojností.“ Walsh pak dodal:

… nebyl žádný důkaz pro to tvrdit něco jiného

Podle Walshovy verze chování Novoruských jednotek na místě katastrofy,

… co jsme od té doby zjistili, je to, že mnoho obětí bylo úspěšně identifikováno právě na základě toho co (Ukrajinci) sebrali, a pozdější hledání neodhalilo žádné větší množství pozůstatků, kterých by si nevšimli. Původní práce (Ukrajinců) byla provedena na vysoké úrovni v tom smyslu, že s ostatky obětí se nakládalo s úctou a důstojností.

Walsh odmítá zprávy medii o okrádání.

V některých případech měly oběti šperky. Nemohu říci, zda mnoho nebo málo. Někteří neměli žádné ale to nestačí k prohlášení o vysokém nebo mimořádném počtu krádeží.

Když byl dotázán, zda se Novorusové chovali tak lidsky, jak by rodiny obětí mohly očekávat, Walsh řekl:

Z toho, co jsem viděl, bych řekl, že je to správné hodnocení.

Vlkův dodatek.

Právě v neděli ráno projíždím včerejší poštu. A přišel mi mail od někoho, kdo se problematikou dlouhodobě  a hodně zajímá. A reaguje na včerejší Helmerův článek, který Kosa přetiskla. Tu reakci musím pustit okamžitě na sklo – resp. výběr z ní:

1: pokud připustíme detonaci střepinové hlavice rakety ve které je nějakých 1/2 metráku hexogenu zmíněné 2m od kokpitu letadla, je dost otazné, jak je možné, že střepina, resp. tři střepiny uvízly v těle pilotů, zatímco jiné střepiny měly dostatek energie proletět celým kokpitem, probít podlahu a druhou stranou kabiny vyletět ven.

2: Připustíle-li, že se střepiny zpomalily natolik, že zústaly zachyceny v tělech pilotů, jak je možné, že se v těle zachytily jen tři střepiny? piloti byly od exploze nějaké 2,5 – 3 metry, Museli by být zasažení velkým množstvím střepin a následně vystaveni ještě dynamickému tlaku vzduchu. Jak je možné, že jejich těla byla vůbec pohromadě? Povrch trupu v místě detonace je jako ementál, a těla pilotů chránění 2 mm hliníkovým plechem zůstaly v celku?

JIž jsem Vám psal, že testy s BUKem mohli provést, nebo mít jejich výsledky k dispozici. Západní státy získaly v minulosti BUK na testy od UK, na netu existují obrázky BUKu ze střelnice na Korsice. Je třeba také brát v úvahu, že potřebné informace mohla dodat UK, která je se účastní vyšetřování (nehoda se stala na území UK). Argumentace, že nemohou zveřejnit zdroje informací, případně přesné údaje o účincích hlavic není ale nijak neobvyklá. Konstrukce hlavic je zobecněním využití konkrétních fyzikálních zákonitostí a ty mají obecnou platnost. Fyzika je jen jedna, není ani západní, ani východní. Prostě buď to znáte, a nebo ne. Takže pokud by zveřejnili jak funguje hlavice buku, zveřejnili by i to, jak fungují podobné hlavice  podobných  západních  raket.

Pokud však byly testy provedeny, zcela jistě mají k dispozici i fragmenty hlavice (toto je ale čirá spekulace).

Nepřipadá vám podivné, že místo, aby se situace po zveřejnění zprávy začala vyjasňovat, stále více se to zamotává?

Příspěvek byl publikován v rubrice JF a jeho rešerše, MH17 -Závěrečná vyšetřovací zpráva se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.