Jste si jistí svým jističem?


objevil a napsal StarFred

Vlkův úvod:

Opakovaně tvrdím, že  není dobře, že lidé zajímající se o politiku dnes žijí pouze událostmi v zahraničí. Nejprve to byla Ukrajina, pak Řecko, nyní Sýrie, USA a Blízký východ vůbec a to vše je nyní dokonale omaštěno migrační tsunami. Ne , že by to nebylo skutečně důležité a  v případě migrační záplavy fatální. Problém je v něčem jiném –  naše totální soustředění na tato témata  nám zastírá vhled na domácí politickou a ekonomickou scénu. Se všemi neblahými důsledky, které to může mít. Nyní odbočím – na pondělek si zpravidla nechávám ten nejzásadnější flák, k jakému se ve dnech pondělku předcházejícím dostanu. To je jedna pravda o pondělku. Tou druhou pak to, že si pondělek tak nějak „richtuji“ pro sebe, mám li něco o čem si myslím, že to má větší než obyčejnou váhu. A třetí pravda o pondělku je, že na něj, až na naprosté výjimky , nepouštím autorské nováčky.

No a dnešek  je právě ten případ, kdy jde na scénu úplný  autorský nováček. A navíc, řekněme – ne zcela dobrovolně. Protože mi neposlal článek, ale jen určité upozornění na něco, co se zřejmě chystá a o čem nikdo nemluví, ačkoli , pokud to opravdu  bude uskutečněno, tak se nám, dost možná, řečeno mluvou mých synovců těžce protočí panenky!

Když jsem ten mail dostal, okamžitě jsem jeho odesilateli napsal, jestli z toho nechce udělat náhodou sám článek, že  jej rád otisknu. Protože se mi nechce krást cizí témata, zejména, když jsou skutečně nosná a vydatná. Takže takhle získala Kosa dnešního autora a článek pro toto pondělí.  A já na jeho příkladě chci znovu demonstrovat, že  rozšifrovávat, kdo a jak může  za současné „tažení na Evropu“ je sice  fajn, ale nezbavuje nás to povinnosti hlídat si se zásadní ostražitostí to, co se děje u nás doma. Nechceme li mít oči pro pláč!

Netuším, zda bude dnešní autor v psaní pro Kosu pokračovat, ale to, že vyhmátl a zpracoval dnešní téma  a upozornil nás na něj,by mělo být pro každého z nás důvodem nasypat mu obrovskou nůši hvězd. Že vás k tomu nemusím pobízet?

Jsem průměrný člověk, občan se svými každodenními starostmi a radostmi. A v této obyčejnosti jsem se dostal ke článku na serveru solarninovinky.cz. Přiznám se, že asi podobně jako u většiny lidí v tomto státě při slovech „solár“, „fotovoltaika“ či „obnovitelné zdroje“ se mi také lehce ježí porost na celém těle. Víme proč – ať už to byl záměr nebo ne, parlament schválil zákony (180/2005 Sb. a poté 165/2012 Sb.), které zcela nepochopitelně zvýhodňují a garantují investice do ekologických zdrojů energie. A protože tyto garance něco stojí, od roku 2010 se vymýšlí, kde na to vzít peníze.
Zmiňovaný článek s lehce hysterickým názvem „Výzva: Připomínkujte “tarifní revoluci”, která způsobí “šokovou kůru” pro domácnosti“ (který už mimochodem na serveru není k nalezení, což můj zájem ještě zvýšilo) informoval, že Energetický regulační úřad (ERÚ) nedávno zveřejnil koncept nového tarifního systému (NTS) v elektroenergetice, který bude spuštěn s platností od 1. ledna 2016. Z návrhu NTS vyplývá, že NTS dramaticky postihne české domácnosti absurdní fixní platbou příspěvku na podporované zdroje energie – a to dle hodnoty hlavního jističe. Tedy nikoli tak, jak to známe ze současnosti, kdy podle množství odebrané elektřiny platíme silovou energii, distribuci, systémové služby,  činnost operátora trhu (OTE) a podporu výkupu energie z obnovitelných zdrojů (OZE). Pravda, zapomněl jsem na fixní platbu, která již funguje dávno – platbu za odběrné místo. Podle návrhu NTS se však podpora výkupu OZE bude v budoucnu platit právě formou „paušálu“. A rozhodně to nemá být málo. ERÚ navrhuje hodnotu 21,98 Kč/A/měsíc/fázi. To znamená, že ať se budou lidé snažit šetřit elektřinou sebevíc, nebude to vůbec nic platné. Napadá mne paralela, kdy by se platilo vodné a stočné nikoli podle spotřeby vody, ale podle světlosti trubek a rour vedoucích do bytů a domů.
Příklad (počítána pouze složka na podporu OZE):
Byt v bytovém domě s elektro vytápěním, jistič 3x25A, spotřeba cca 5MWh/rok
Současný stav: 5MWh x 495 Kč plus DPH = 2995 Kč
(pro srovnání – v sousedním Německu je plánovaná výše pro rok 2016 na podporu OZE ve výši 1720 Kč/MWh, tedy stejná domácnost za rok zaplatí 10234 Kč)
Dle návrhu NTS: 3 x 25A x 21,98 x 12 měsíců plus DPH = 23936 Kč!
Kdo jezdíte na chatu a chalupu, určitě používáte sekačku, svářečku, nějakou tu troubu nebo třeba fukar na seno. Všechny tyto spotřebiče vyžadují mít hlavní jistič alespoň 20A. Nejsou ovšem využívány často, takže spotřeba elektřiny na chalupě nebývá oproti celoročně obývaným bytům a domům vysoká. Bohužel paušál na podporu OZE zaplatíte v plné výši.
Proč tohle všechno?
Na podporu OZE je vypláceno ročně okolo 40 mld. Kč (2013 37,5 mld., 2014 40,6 mld., 2015 cca 44 mld.) přičemž stát částečně přispívá z rozpočtu (2013 11,7 mld., 2014 15,7 mld., 2015 15,7 mld., 2016 22 mld.)
Zbytek hradí spotřebitelé. Můžeme se pouze domnívat, co vedlo poslance ke změně energetického zákona, který přináší výše uvedenou změnu a co vedlo EZÚ k návrhu, jak jej představuje na svých webových stránkách. Zda energetická lobby, snaha státu ještě více utáhnout opasky občanům nebo snížení zatížení a tím zlepšení konkurenceschopnosti podniků. Možný důvod je i ve státní firmě ČEZ, jejíž zisk (ať už kvůli neustále klesající ceně elektřiny nebo nepovedeným expanzím na zahraniční trhy) od roku 2009 neustále klesá (2009 52 mld., 2014 29,5 mld.) a stát jako hlavní akcionář se snaží najít výpadek příjmů. Určitě bude argumentováno i harmonizací s legislativou EU. Co je ale fakt, že návrh na NTS lze dohledat na stránkách ERÚ. Každý, kdo má zájem, si jej může přečíst a udělat si vlastní názor. I přes to, že ministr Mládek  po hlasování o novele energetického zákona prohlásil, že „dopady na domácnosti by neměly být nijak dramatické“. Dlužno podotknout, že v zákoně je prozatím stále pojistka, která představuje zastropování částky kdy  maloodběratel zaplatí maximálně 495 Kč za odebranou MWh. Toto řešení je údajně zvoleno kvůli tomu, aby ČR nemusela povinně dovážet zelenou elektřinu ze zahraničí. Její odběratelé v ČR by totiž žádali o vratku již zaplaceného poplatku na podporu OZE, což by mohlo vést k různým machinacím. Naskýtá se otázka, na jak dlouho je v zákoně ona pojistka plánována.
Do 11. listopadu do 12 hodin je možné psát připomínky k návrhu NTS, který je k dispozici na adrese http://www.eru.cz/-/verejny-konzultacni-proces-k-navrhum-cenovych-rozhodnuti-v-elektroenergetice
O změně na účtování za jistič pojednává článek 4.1.b) z prvního PDF na stránce.
StanFred
Dovětek:
Ještě pár slov k ERÚ. Byl zřízen v roce 2001 jako nezávislý úřad pro regulaci, ochranu zájmů spotřebitelů a zákazníků a další činnosti se vztahem k energetice. V poslední době je o něm slyšet zejména kvůli osobě jeho předsedkyně – ing. Vitáskové, která na jednu stranu čelí vyšetřování za jmenování JUDr. Vesecké, či za ukončení přezkoumání vydání podezřelých licencí na dvě velké solární elektrárny. Na druhou stranu podala trestní oznámení na bývalé vedení ERÚ, které mělo kvůli navrženým vysokým podporám na OZE způsobit několikamiliardovou škodu. Podle policie však v dané věci nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu. Poslední výrok předsedkyně ERÚ ze začátku listopadu je v souvislosti s možným nevypsáním podpory na OZE, protože ČR zatím stále nezískala oprávnění pro poskytování podpory pro OZE ve formě tzv. notifikace v Bruselu. Zákony o podpoře OZE totiž potřebují být pro svou platnost schváleny Evropskou komisí.
Vlkův dovětek:
Když jsem dostal první mail s  upozorněním na problém a jeho možné kolosální dopady na naše peněženky a vyzval dnešního autora k sepsání samostatného článku, netušil jsem , zda jej opravdu napíše. Takže  mi přišlo jako nutné začít ověřovat skutečnosti. Mám sice vystudovanou techniku se specializací Výroba, rozvod a užití elektrické energie , čili téma by mi mělo být velmi blízké, ale tuhle profesi jsem jaksi nikdy nedělal. Okamžitě tedy šel mail na toho z kosířů, kterého znám ze všech z vás, co na Kosu chodíte, určitě nejdéle – však se s Pepou známe od 1.9.1965…. A  on byl v energetice ještě nedávno velmi exponovaně činný. Se žádostí, aby mi ta data přezkoušel a okomentoval. Že jako to chci pustit na Kosu a nehodlám se blamovat.
Dost dlouho bylo ticho a pak zazvonil telefon a Pepa mi stručně sdělil – hele vlkouši, něco se peče. Ale nikdo nechce o  tomhle mluvit. Všichni jako by oněměli. Materiály, které ještě nedávno visely na internetu jsou staženy nebo neúplné. Schází konkrétní údaje. V tomhle ti nepomohu….
 
Takže  když ani  dříve vysoce postavený člověk v branži nemůže prorazit k informacím, tak se nejspíš opravdu něco děje. Řekl bych.
Všechno jaksi tenduje k jednoduchému závěru – že zkrátka někdo si zcela vážně pohrává s myšlenkou hodit platby solárním baronům na lidi. Nasvědčovalo by tomu i opakované vystupování zástupců firemní sféry ve  sdělovacích prostředcích, kde si mnohočetně stěžovali na to, že elektrická energie je v ČR drahá a jim nákladově zatěžuje výrobu. Že v Německu dostaly zejména velké firmy ze zákona úlevu na ceny energií, tak aby nebyly zatěžovány platbami za solární byznys. U Němců s tím nemám osobní problém. Jednak to nezatěžuje moji peněženku, ale hlavně oni se v tzv. obnovitelné energii vidí. A když s ev ní vidí, tak at si ji zaplatí. Jenže ten výpočet v článku za platbu za hodnotu jističe je děsivý. Nevidím sebemenší důvod, proč by firmy měly mít nějaký pardon a já to naopak za ně měl zatáhnout, když jsou spotřebitel zrovna jako já. Ostatně – za megawattu už takhle platí daleko nižší cenu než já, z titulu velkospotřebitele.
Ačkoli jsem se zařekl, že diskuse jen velmi zřídka a pokud možno vůbec, k tomuhle ji prostě otevřít musím. Nebot věřím, že se do ní zapojí ti, kteří mají k validním informacím k danému problému blízko a vnesou do toho jasno. Výkřiky o spiknutí politiků, komplotu Bruselu mne nezajímají. Ale konkrétní sdělení, co a jak a jestli ten výpočet z hodnoty jističe  opravdu vážně zvažují a s jakými omezeními, tak to naopak je interesantní velmi. A doufám, že se to v diskusi objeví.
Vlkův druhý dodatek:
Ledva jsem tenhle článek dopsal a dal do zásobníku, mrknu na mail a on zase Pepa. A posílá tenhle link.
Který potvrzuje všechno, co je v článku napsáno:
1- že  opravdu je připravována platba za tzv. rezervovaný výkon
2-že to má především hodně a hodně ulevit podnikům
3- že prý budou platby obyvatelstva zastropované a prý budou platit nanejvýš tolik jako doposud.
 Jenže proč to tedy předělávají? Proč neupraví nějak jen tarify pro firmy a obyvatelstvo nenechají na pokoji? Člověk si automaticky řekne – proto, že počítají s tím, že ji v příhodném čase, nejspíš  salámovou metodou – zvednou!
Bacha na ně!
Nicméně mám také dobrou zprávu.  Spotřebitelský časopis d Test se rozhodl, že vstoupí na pole elektronických aukcí energií pro malospotřebitele.
Je to naprosto jednoduchá premisa – soustředí kolem sebe zájemce, kteří mají zájem o levnější dodávky proudu nebo plynu, či nejlépe obojího , sebere jejich údaje o roční spotřebě  a další nutné detaily a   o celkový objem dodávek nechá elektronicky, v určitém okamžiku, soutěžit všechny  dodavatele plynu a elektřiny, kteří projeví zájem. Nejlevnější dodávka vyhrává a vítěz bude mít povinnost se  zájemci,  které dTest zastupuje, uzavřít dodavatelskou smlouvu. Privátní účastníci  aukce, organizované d Test naopak budou mít možnost, nikoli povinnost!,  smlouvu dodavatele akceptovat.
Pro mne nejlepší nabídka na to jak získat opravdu dobré podmínky od dodavatelů energií na současném českém trhu. Sám bych to využil, ale bohužel o pár dní dříve jsem podepsal smlouvu s jiným organizátorem takové aukce. Bohužel proto, že podmínky nejsou tak příznivé pro mne jako privátní osobu. Mám povinnost vysoutěženou smlouvu povinně, pod sankcí akceptovat. Vedle toho d Test je pro mne osobně naprostá jistota, pokud jde o férovost a transparentnost aukce.
Takže pokud nejste momentálně vázáni nějakou tvrdou smlouvou k nějakému dodavateli energií – neváhejte!
Detaily naleznete zde:
Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

49 reakcí na Jste si jistí svým jističem?

 1. zemedelec napsal:

  Trochu jsem si to počítal a padám na zadek.
  Pokud vím,už se přece připlácí na OZE,tato částka je ještě k tomu,nebo ta dřívější se zruší a bude nová částka.

  • StanFred napsal:

   Stávající systém podporuje OZE podle množství odebrané elektřiny. Nově (údajně nakonec snad až od roku 2017) podle velikosti rezervovaného příkonu = velikosti jističe před elektroměrem.

   • zemedelec napsal:

    Děkuji za odpověď.
    Snad se to ještě vyjasní,jenže ten systém,podle velikosti rezervovaného příkonu,je jasné,že jde o jistotu platby,ať odeberu nebo ne.Takže to postihne všechny,ale nejvíc spořivce a maloodběratelé.

 2. Zdeněk napsal:

  Od počátku měsíce již druhý krok k ožebračení obyvatelstva. Bureš to má dobře spočítané. Za první považuji vyhlášku MMR, podle níž se uhrada za teplo bude od 1.1.2016 vypočítávat u dálkového topení způsobem, že z dosavadních 40 procent odebraného tepla započítaného jako paušál s tím, že zbytek je rozpočítán podle stavu měřičů v jednotlivých bytech se paušální hodnota zvedá na 80 procent a naměřené odebrané teplo se na výdajích za teplo bude podílet 20 procenty. Na čtení zdůvodnění tohoto kroku jsem neměl žaludek.

  • jezevec napsal:

   je zvláštní, kolik péče se v bytových domech s dálkovým nebo centrálním vytápěním věnuje tomu, kolik % se bude platit paušálem, a zdůvodňuje se to prostupem tepla z více vytápěných bytů – – – zatímco v bytových domech, kde má každý svůj zdroj a způsob topení, se nic nerozpočítává a každý platí právě 100% pouze toho co sám protopí, a prostupy tepla se neřeší.

  • Petr napsal:

   Domnívám se, že ten výpočet je dělaný blbě. V článku se píše o paušální platbě za fázi ve výší 21,98 Kč. Tj u třífázového jističe by to mělo být 3x 21,98=65,94 Kč. Jedná se o paušální patbu a ta by se měla přičítat ke spotřebě. Takže se myslím, že ten výpočet je blbost.

   • jezevec napsal:

    pokud je pravda, že v návrhu je dvacka za měsíc a fázi a ampéru – takže výpočet 22x3x25 / měsíčně je bohužel správně vypočteno.
    na vaši kalkulaci byste musel mít 3x1A palácový jistič, ten jsem ještě neviděl.

 3. Tribun napsal:

  Tohle ovšem není žádné skandální odhalení, o tom se píše už poměrně dlouho. Problém je spíš v tom, že to je natolik odborná záležitost (ruku na srdce, kdo z nás může říct, že plně rozumí faktuře za elektřinu či plyn), že to prostě prošumělo bez větší pozornosti. Možná kdyby někdo sepsal takhle srozumitelně, jenže to je práce a na tu nemají novináři čas. Ale zdaleka největší problém je v tom, že naše energetika nehledá cesty do budoucna, ale způsoby, jak se udržet v minulosti. Když k tomu připočteme sucho, které nás čeká a na které se nejsme schopni začít připravovat, a když, tak jediné, co dokážeme vymyslet, je přehrada, která nás před suchem nezachrání, tak se máme na co těšit.

 4. fugas5 napsal:

  Je dobré kontrolovat, ale zde se mi vše jeví jako něco podobného poplašné zprávě. Ta částka, která by v případě schválení takové daně na OZE, by byla pro drtivou většinu obyvatelstva defacto likvidační. Nelze jednoduše v rozvaděčích snížit hodnotu hlavního jističe a už vůbec né jít z třífázového na jednofázový. Šílenost která by vedla k pádu vlády a proto si myslím, že spíše opravdu dojde k nějakému zastropování, kde sice zase o nějaký ten peníz příjdeme, ale nebude nás to zas tak dalece bolet.

 5. Ghis napsal:

  Ve zkratce:
  Faktura za spotřebovanou energii je úmyslně nepřehledná (tímto začíná, neporozumět a oblbnout zákazníka). Na faktuře by měla být částka za KWh, pevná sazba za jistič a dole by mohlo být v procentech na co se rozděluje.
  Za povšimnutí stojí řádění ČNB pro rozvoj exportu – to si firmy v daňových rájích slevou el.energie ještě více polepší (vše souvisí se vším).
  Manažeři boudou mít více peněz k rozdělení – hlavně, že nemusí platit z vysokých částek daně.
  Poslancům a dalším j²elitám to nevadí, příští rok si přidají několik tisícovek a samozřejmě „celevriti“ budou zticha nebo nás pleb budou poučovat.
  No a důchodcům musí stačit těch v průměru 40Kč.

 6. jezevec napsal:

  bohužel nejsem nadán žádnou zákulisní informací, která by vlčí hypotézu mohla potvrdit nebo upřesnit.
  ale myslím že vlk jako technik by neměl mít problém s pochopením skutečnosti, že nejdražší na elektrické přípojce jsou dva parametry: nominální příkon a stálost odběru.
  tedy nejdražší na vlčí cirkuli není tech deset kilowat proudu, které za dvě hodiny řezání/ročně důchodce (s)potřebuje – nejdražší na té cirkuli je parametrizace vedení a jištění přípojky, že když ušlechtilý prvorepublikový elektromotor hodí do sítě štos jedenácti kilowat rozběhového proudu, že to nevyrazí pojistky na sloupu, a ve vlčí ulici nepoklesne sousedům napětí na 160 voltů. takže platba za garantovaný příkon jističe, s minimální spotřební složkou, má svoji logiku. mně by to taky nebavilo, neb jen poplatek za jistič bych měl vyšší, než celá moje stávající faktura. ale dokážu pochopit, pokud koncepce vyúčtování bude spravedlivě(ji) cenit náklady tam kde skutečně vznikají, tedy v garantovaném příkonu na jistič.
  druhé nejdražší na vlčí cirkuli jest, že když k té cirkuli si vlčice zapne ještě pračku a myčku a přímotopný kotel, a za plného odběru to vyrazí pojistky, jinak řečeno že prudce poklesne odběr – tak že neshoří přívodní kabel, ani místní trafačka. z tohoto úhlu pohledu dovedu docela dobře pochopit, že firmy jako stálí a plynulí odběratelé proudu dostanou slevu. dokonce dvě slevy – jednu slevu velkoodběratelskou, a druhou za plynulost odběru. zatímco spořiví důchodci budou motivováni k tomu, aby svítili LEDkama, a cirkulárku pokud možno vůbec neměli. může se vám to nelíbit, můžete s tím i nesouhlasit – ale technicky to logiku má.

  dodávám, že jde hlavně o tu strukturu nákladovosti – zdali se to odůvodní tak jak píšu, nebo příspěvkem na nenáviděné OZE, je pak celkem fuck. odběry pro domácnosti by měly logiku aby platili v podstatě jen za jistič, a cena spotřeby to jen zhruba regulovala, aby si lidi nevytápěli odporovým drátem příjezdovou do garáže.

  • vlkp napsal:

   Než zase začneš ve velkém trousit svoje „moudra“ tak si někdy sežen tzv. odběrový diagram nějaké fabriky. A měl bys , ve svém zájmu požádat někoho, komu věříš, aby když se u tebe dostaví úplné zatmění mozku, jako v tomhle diskusním přípěvku, kdo tě decentně, než něco podobného napíšeš, odvede stranou počítadla, tam ti jednu nebo dvě vlepí, abys přišel k sobě. anepsal například tohle:

   takže platba za garantovaný příkon jističe, s minimální spotřební složkou, má svoji logiku. mně by to taky nebavilo, neb jen poplatek za jistič bych měl vyšší, než celá moje stávající faktura. ale dokážu pochopit, pokud koncepce vyúčtování bude spravedlivě(ji) cenit náklady tam kde skutečně vznikají, tedy v garantovaném příkonu na jistič.

   To je logika odpovídající inteligenci policajta z jendoho hodně straného policajtského vtipu.

   Přijde policajt -Jezevec k Jožovi a říká, Jožo, musím tě sebrat. Vím, že máš přístroj na pálení. A to se nesmí. Jožo chvilku kouká na policajta -Jezevce a pak odpoví – fajn soudruh plocajt Jezevec – seberte mně. Ale hned jak přijdeme v vám na fízlárnu, tak na vás podám trestní oznámení za znásilnění! Co to kecáš Jožo? Jaké znásilnění a jak, říká policajt -jezevec. Inu souuhu policajte – jezevče – máte přece taky přístroj!

   No a nebylo by vhodné stejnou logiku zavést u rozvodu plynu a vody? A co paušály za přistavení benzinu do auta u pumpy?
   O distribuci elektriky nevíš zhola nic. Jinak bys věděl, že vůbec nejdražší a největší problém není nějaká tvoje cirkule nebo přímotop ze staré žehličky, co zjevně doma používáš, ale tzv. špičková energie, kterou se vykrývají špičky, překračující běžnou spotřebu. Které všem žádný maloodběratel nikdy způsobit nemůže.
   A to nemluvím o tom, že kdyby to bylo podle tvojí jezevco – policajtské logiky, tak každý, při paušální platbě nebo zejména paušální platbě, začne elektriku pálit, co to půjde. Protože přec eplatí rezervovaný paušál a ne spotřebu! To teprv bude kino! Tak jo. Všichni jsme s ezasmáli, i když to jako humorná vložka bylo tristní. Už se těším, s čím geniálním přijdeš příště!

   • jezevec napsal:

    už jsi z té praxe hodně dlouho, vid ….
    zapomněl jsi ještě dodat, že at platí bohatí. at platí zlí kapitálisti a firmy – hlavně ne občan, a důchodcům by měli ještě připlácet.
    ony firmy ty zvýšené náklady nepromítnou do cen zboží, nené, oni to zaplatí z čistého zisku a občan nic nepozná a nic nepřiplatí. takže když se osolí firmám, lidi si nic nepřiplatí.
    nehodlám se s tebou ve tvém obyváku hádat, a už vůbec ne ve svým volným čase. ale aby ti lakota nezatemnila aritmetiku, to se v důchodu často stává.

  • Vojta napsal:

   Dobrá diskuze 🙂
   Vlk má určitě pravdu , že vlkova cirkule je v podstatě náhodná záležitost. Horší budou klimatizace a podobné záležitosti s odběrem determinovaným vnějšími podmínkami. Ty vytváří energetické špičky. Jenže Elektrické závody neřeší, co je za jističem.

   Jisté je , že i výsledná NTS bude taková aby vládní strany neztratily všechny voliče. Otázka je jak to bude vypadat, protože i podnikatelé chtějí levnou elektriku.

   Problém evidentně souvisí i s nestabilitou výkonu instalovaných zelených zdrojů. Ty závisí na vnějších parametrech, slunci, větru, vodě teplotě. Zvyšují tak sice instalovaný výkon, ovšem nikoli výkon spolehlivě dostupný v daném okamžiku. To fakticky znamená, že je nutné držet další záložní tepelné zdroje, které případný výpadek pokryjí. Standardně musí běžet jen na část výkonu. To je drahé a nikdo takové zdroje nechce v kapitalismu provozovat a platit.

   Na druhou stranu zvyšování CO2 v atmosféře je dnes prostě problém , který lze řešit pouze omezením těžby uhlí a uhlovodíků. Dostat uhlík trvale zpět, ven z koloběhu je obtížné.

 7. jezevec napsal:

  ještě dodávám k tem aukcím:
  je všeobecně oblíbeným omylem, že lidí si vyaukcují slevu u hodného levnějšího dodavatele. POZOR to ale není pravda!!!! vyaukcujete si POUZE spekulaci na pokles ceny po fixní období!
  v aukci totiž vzniká nejen povinnost uzavřít smlouvu s vysoutěženým dodavatelem, což samozřejmě má logiku, protože dodavatel dává cenu podle součtového odběru a počtu zákazníků, je tedy zohledněna i jistá množstevní sleva za odběr, s kterýmžto množstvím má dodavatel právo počítat – – – ale HLAVNĚ uzavíráte cenu na fixní období, které pak musíte dodržet! takže když tržní cena klesá, vy platíte až do konce smluvního období stále tu cenu, která sice v době uzavření smlouvy byla levnější než váš dosavadní dodavatel, ale postupně se stane dražší než tržní cena!

  pokud je mi známo, tak zatím skoro všichni uživatelé aukcí prodělali, protože levnější-než-tržní cenu platili po kratší období ze začátku smlouvy, než potom dražší-než-tržní ceny do konce smluveného období.
  pozor tedy – v aukci si nekupujete slevu – v aukci si kupujete pouze spekulaci, že tržní ceny budou klesat pomaleji, než na kolik spekuluje dodavatel. sleva je jen vidět v den podpisu smlouvy.

  • vlkp napsal:

   Nikdo tě do aukce nenutí. tvoje věc. Jenže lidí, co mají ještě staré smlouvy na dobu neurčitou u ČEZu valem ubývá. Hodně lidí a možná většina už má smlouvy časově limitované. Které si bud našla a uzavřela sama nebo prostřednictvím aukcí. A je nepochybné, že ve většině aukcí se dosáhlo lepších cen než ve stejné době získali ti, co na to šli individuálně. Ale proč bys nesrovnával jabka hnědé uhlí? Když ono tak pěkně potom mudrlantsky vypadá?
   Argumentovat, že jako ti pod časovými smlouvami nezachytily pokles cen energií na burzách? Logicky. Nicméně, až se cenový trend otočí a on se určitě otočí, bude to fungovat obráceně. Nicméně zatím platí, že dodavatelé nijak zvlášt ten pokles cen svým odběratelům se smlouvami na dobu neurčitou -NEPROMITAJI! Dají jim to v plné výši jen tehdy, když přemění smlouvu na dobu neurčitou na časově vázanou. Ale to bys okolo toho trochu musel běhat. A to by jsi zpotil.

  • Martin V. napsal:

   Důkladné seznámení se s podmínkami konkrétní aukce může odvrátit trapas logicky následující po usvědčení z šíření lživých poplašných zpráv.

   • jezevec napsal:

    no já nevim, mám zatím jen zkušeností ze čtyř aukcí, které nabízely na odběrné místo mojí nory. od všech mám schované návrhy a vydražené výsledky, které sleduji, a všechny měly stejné parametry a stejný průběh.
    smlouva na fixní dva roky bez možnosti výpovědi. při podpisu ceny o 10-15% nižší než trh, do roka a do dne ceny jinými vlivy poklesly více, druhým rokem všichni prodělali. máte jiné zkušenosti?
    samozřejmě, vlk si myslí, že analytici čezu jsou kreténi, a nabízejí fixní a nižní ceny v době očekávaného vzrůstu cen, aby pěkně prodělali. mám jiný názor. a hlavně konkrétní zkušenost, že je tomu naopak.

    • Martin V. napsal:

     Přece jen si raději podmínky této konkrétní aukce přečtěte. Zkušenosti ze všech jiných aukcí se zde hodí jako rady Žižkova pradědečka při vylodění v Normandii. (Jedna evidentní lež za všechny: …v aukci totiž vzniká nejen povinnost uzavřít smlouvu s vysoutěženým dodavatelem… Nikoliv. Nevzniká.)

     • Anonymní napsal:

      jasně. takže hodný poskytovatel poskytne garantovanou cenu na dva roky BEZ ohledu na to, kdo a zdali s ním nakonec smlouvu uzavře, tedy bez množstevní garance odběru. no vy možná takovým poskytovatelem jste, ale ve statistice jste celkem vyjímka. ve všech ostatních aukcích vzniká povinnost účastníka uzavřít smlouvu, pakliže vydražená cena je menší než X. bez tohoto parametru by hromadné aukce nebyly hromadné a ztratily by jeden ze základních atributů, kterým jsou pro poskytovatele výhodné.

 8. Čestmír Berka napsal:
  • Majloš napsal:

   Dobrý den, děkuji za odkaz, potvrzuje informace uvedené v článku. Ovšem, o základní složce nákladů na vytápění 80% jsem na uvedeném serveru nedohledal nic. Může to být moje chyba v hledání, to nepopírám. Nicméně, přečetl jsem si vyhlášku 269/2015 Sb., která tuto složku upravuje. Budu citovat z § 3 odstavce (1): „Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Výši základní složky určí poskytovatel služeb.“ Tato vyhláška vyšla v platnost 16.10.2015.

 9. Petr Kundrata napsal:

  Pokud bude cena stanovena jako fáze * proud * koeficient, tak se „vyplatí“ spotřebiteli přejít na jednu fázi, protože každá fáze znamená určitý „nevyčerpaný“ prostor pro odběr. To je ovšem pro energetickou soustavu krajně nevhodné – ta potřebuje fáze zatěžovat rovnoměrně.

  Teď už jen vytvořit zařízení, které pro 3fázové spotřebiče bude schopno vygenerovat všechny 3 fáze v dostatečném výkonu z fáze jediné (velký kondenzátor a tyrystory)? Rozběhy asynchronních motorů by se také daly uregulovat na proudový strop – aby nedošlo k přetěžování. Pokud bude poplatek zaveden, tak si lidé taková zařízení budou kupovat.

  • Jura napsal:

   Dobrý nápad. Na kolik to vyjde?

  • zemedelec napsal:

   Možná to půjde u menších výkonových zdrojů,ale u těch vyšších těžko.Nevím vůbec,jestli se s tím počítá ve vývoji.Znám to doposud,že když vypadna jedna fáze,tři fázoví motor běží dál,ale při zatížení to okamžitě poznáte a také se lehce spálí vynutí.

  • StanFred napsal:

   Taková zařízení samozřejmě existují – frekvenční měniče se používají např. v obráběcích strojích, kdy právě z jedné fáze „udělají“ tři. Navíc dokáží měnit kmitočet, čehož se využívá k regulaci otáček motoru.
   Přechod na jednu fázi by znamenal kompletně předělat elektroinstalace v bytech – musely by se zkrátka použít tlustší dráty.

 10. Karel Rossmann napsal:

  Jak píšete, informace z internetu mizí a i odborník nepomohl vlkovi. Namísto dohadování se, někdo, ne nějaký elektrický diletant (jako jsem např. já), někdo, kdo tomu rozumí, by mohl sestrojit odborný dotaz a poslat ho na příslušné úřady v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
  Výsledek (odpověď/neodpověď) pak dát na Kosu.
  V úctě
  KR

 11. anlita napsal:

  Můžu se zeptat, kde autor přišel na výpočet, že se bude platit za každou fázi a ne za jmenovitou hodnotu jističe ?

  • anita napsal:

   teď jsem si všimla, že jsem se překlepla , tak tedy anita
   Jinak je s podivem, že by si někdo mohl dovolit skok přes 20 000 nárust ceny. Myslím, že by to byla sebevražda vládnoucí garnitury.
   Důchodci, rodiny s nízkým příjmem po vyúčtování by se dostali do exekucí ? Nebo by mohli spáchat harakiri

  • Jura napsal:

   v tom odkazu eru je jasně napsané, že jde o jednu fázi, pokud má někdo 3f připojení, musí podle mne násobit třemi. Já jsem z toho v šoku

 12. fugas5 napsal:

  Anito nelekej se, skutečně by šlo o takovou sumu. No a právě proto se mi jeví jako nesmyslná. Mnoho starých lidí žije v domku samostatně a z důchodu do deseti tisíc po odečtení všech možných poplatků a dosud nutného žvance by nebyli schopni tento nárůst pokrýt. Takže odpojit sporák, do studny nainstalovat čerpadlo na jednofáz, vyřadit cirkulárku, uzavřít dílničku a uzavřít se v jedné místnosti s komínem. Také je možno začít se obkládat hlínou ,aby si zvykli. To píši o domkářích , ale možná by na tom byli stejně, né-li hůře všichni kdo jsou b bytech a jsou samoživitelé.

  • zemedelec napsal:

   Píšete neradostné vyhlídky.
   Teď si vezměte utečence a nezatopit mu,tak podpálí barák aby se ohřál.
   Budeme se muset dát víc k sobě,lépe se informovat o jiných dostupných zdrojích,jak se vypořádat s takovouto situací.Dalo by se něco ušetřit,přejít na jednu fázi,ale tuším,že by to stejně něčím okořenili.Horší to budou mít ti,co jsou úplně závislí na elektřině,populární tepelné čerpadla třeba.Také uvažuji,nějak se včas jistit vhodným zdrojem výroby elektřiny.

   • Lex napsal:

    Ano, příteli.
    Do budoucna třeba taková chata jednoznačně likvidovat přípojku a zásobit se agregátem. Přijde to na pár tisíc…. . A pak nechť si zákonodárci a ERÚ vetknou své tarify do – no, však víte.

  • Ghis napsal:

   To jste byl určitě u mně. Již teď jedna fáze, obývaná jedna místnost s komínem. Zítra budu po baráku hledat petrolejku, svíčky malý vařič na propanbutan. A uvažuji k PC zakoupit malou elektrocentrálu. Pak legálně odhlásím TV a ČR. Jsem skromnej, nemusím mít fšecko.

  • Lex napsal:

   fugasi5 – zapomněl jste na DPH.
   A k nastíněným způsobům řešení si dovolím přidat ještě další dva (ten první už částečně naznačujete) – odpojit elektrické vedení od baráčku z toho kabelu si hodit katovskou smyčku,
   nebo – a to se mi líbí více – sjednotit se, vzít cepy, motyky, sekery (halapartny a řemdihy už asi nejsou k mání) a vyházet tu svoloč z oken do hradních příkopů (tam by se zase ty halapartny velmi hodily. A nechci být špatný hádač, ale – „všeho dočasu“.).

 13. Lex napsal:

  Myslím, že tu od počátku schází zveřejnění toho, jak předmětnou problematiku – v daném případě hrazení podílu na OZE – upravuje samotný předpis.
  Je totiž skutečností, že – pokud budeme postupovat jednoduše matematicky z hodnoty jističe, počtu fází a částky stanovené exekutivním orgánem (ERÚ), dojdeme snadno u nejobvyklejšího připojení rodinného domku k „šílenému“ číslu téměř 24.000,- Kč za rok.
  Počítejte se mnou 25 A x 21,98 Kč x 3 (fáze) x 12 (měsíců) x 1,21 (DPH) = 549,50 x 3 x 12 x 1,21 = 23.936,22 Kč/rok.
  Tak by tomu bylo, kdyby bylo ponecháno na ERÚ „utržení se“ z řetězu (nebojím se to říci – „šílené Vitáskové“).
  Jenže pak tu máme nadřazený předpis, tedy zákon, v daném případě zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, který naposled pro letošní rok v § 28 stanovil, že
  „(1) Náklady na podporu elektřiny a provozní podporu tepla jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny
  a) tržbami z plateb ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny,
  b) tržbami z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí podle § 6 odst. 5 zákona o hospodaření energií,
  c) dotací z prostředků státního rozpočtu podle odstavce 2 a
  d) vrácenou neoprávněně čerpanou podporou a uhrazeným penále podle § 51;
  operátor trhu má právo na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla.
  (2) Vláda stanoví nařízením prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla, a to do 31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace se stanoví podle výše finančních prostředků uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), a to tak, aby spolu s nimi zajistily pokrytí celkových předpokládaných finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla.
  (3) Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny maximálně ve výši 495 Kč/MWh. Cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny stanovuje Úřad podle zákona o cenách.
  (4) Cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny hradí
  a) zákazník za množství elektřiny jím spotřebované,
  b) výrobce provozující výrobnu elektřiny za množství elektřiny jím spotřebované včetně množství elektřiny spotřebované jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo distribuční soustavy,
  c) provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy za ostatní spotřebu,….“.

  Všimněme si – odst. 4 „Cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny hradí“ – písm) a – „zákazník za množství elektřiny jím spotřebované“.
  Teprve pak tu máme zákon č. č. 131/2015 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který nabývá účinnosti 1.1.2016, a který v části XIII., tj. změna zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, nově upravuje znění § 28 takto –

  „Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla
  (1) Náklady na podporu elektřiny a provozní podporu tepla jsou hrazeny prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny
  a) tržbami z plateb složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny,
  b) tržbami z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí podle § 6 odst. 5 zákona o hospodaření energií,
  c) dotací z prostředků státního rozpočtu podle odstavce 3,
  d) výnosy z dražeb povolenek podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů realizovanými prostřednictvím kapitoly ministerstva.
  (2) Operátor trhu má právo na úhradu nákladů na podporu elektřiny a provozní podporu tepla.
  (3) Vláda stanoví nařízením prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále jen „kompenzace“) podle § 28a, a to do 30. září kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny. Prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace se stanoví na základě finančních prostředků uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a d), a to tak, aby spolu s nimi pokryly celkové předpokládané finanční prostředky na podporu elektřiny a provozní podporu tepla a náklady na kompenzaci podle § 28a.
  (4) Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny
  a) pro odběrná a předávací místa připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí v Kč/MW/měsíc na základě sjednaného rezervovaného příkonu a
  b) pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a příslušné distribuční sazby.
  (5) Zákazník hradí za fakturované období složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši součinu jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v odběrném nebo předávacím místě nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem podle odstavce 4. Maximální platba za složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny za odběrné nebo předávací místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období…..“.

  Ta změna je patrná – už ne „podle množství elektřiny jím spotřebované“, ale „ve výši součinu jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v odběrném nebo předávacím místě nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem podle odstavce 4.“.
  Což by jistě mohlo nahánět tu hrůzu o čtyřiadvaceti tisících kaček za rok, kdyby ona novela i nadále nekodifikovala dosavadní maximální platbu, která „je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny“.

  Takže – co z toho plyne?
  Pro rok 2016 se nikdo nemusí obávat, že by cash platil více (samozřejmě, že zaplatí, ale nepřímo – ze svých daní, z nichž stát bude firmám saturovat jejich úsporu /navýšení zisku/ ve výši nějakých šesti sedmi miliard kaček – myslím, že ne zcela dávno tu vlk psal o tom, jak si současná koalice /šmejdi/ vytírá zadel důchodci, kterým pro příští rok přidá na důchodech 40,- Kč měsíčně, ač samotní politikové si pro příští rok přidávají 7 % ze svých „chudinských“ příjmů /jo, to píšu, aby měl jezevec radost/).
  Co však bude od 1.1.2017? Bůh suď. To je zatím obestřeno tajemstvím a zdmi, za nimiž sídlí madam Vitásková (kterou bych rád viděl za zcela jinými zdmi, ale to je jiné téma). Proniká jen to, že od toho data bude uvedena v platnost Nová Tarifní Soustava pro placení za elektřinu – viz třeba http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/ERU-Revoluce-v-tarifech-u-elektriny-prijde-v-roce-2017-404855 jakož i to, že čísla budou postupně uvolňována v průběhu roku.
  Jak dlouho pak ještě vydrží ono zákonné omezení 495,- Kč za MWh ví pánbůh. Já osobně bych dal dolar proti bobu, že už je připravena novela zákona, která tohle omezení eliminuje (konec konců, ono je s onou novou úpravou skutečně nekompatibilní, je to jasný anachronismus, který účel a význam nové úpravy prakticky neguje). Otázkou pro mne ovšem je způsob, na kolik a na jak dlouhou dobu.
  Základní heslo tohoto společenského systému přece zní – PRIVATIZACE AKTIV A SOCIALIZACE ZTRÁT.

  • Anonymní napsal:

   správně citujete soustavu zákonů.
   kterou lze snadno změnit…..

   • Lex napsal:

    Fakt jste pochopil?
    Nebo četl?
    Žel, systém neumí překopírovat tučné psané a kurzívu, což můj koment původně obsahoval.

  • anita napsal:

   Musím poděkovat za osvětlení, ale nepotěšil jste mně, což není vaše vina. Domnívala jsem se, že je to tak trochu poplašná zpráva.
   Jen nevím jestli bude mít stát na sociální příspěvky na bydlení, na rodičovské příspěvky, protože se zvýší životní náklady mělo by se zvýšit i životní minimum. Tedy více lidí bude žádat a tím více stát proplácet i na sociálně slabé. No, možná je všechny přestěhují do těch stanů co si vojsko nacvičovalo jejich stavění a zpětné složení, když uznali, že pro imigranty je to příliš eklhaft.

 14. Pepa Sláma napsal:

  Nejde jen o poplatky za „zelenou“ energii, ale i o poplatky za distrubuci, které jsou také závratné a, pokud jsem to dobře pochopil, žádnou „pojistku“ nemají. Troufnu si tvrdit, že se tím vracíme o sto let zpět, protože pro mnoho chatařů, chalupářů a chudých starodůchodců na venkově nebude jiné řešení, než si koupit petrolejky (ti movitější se možná zmohou na agregát, což ale zase takový pokrok není).
  Zároveň si dovolím odhadnout, že si tím ČSSD, po zásluze, prohraje několik příštích voleb. Protože se toto opatření nejvíce dotkne jejich kmenových voličů.

 15. Gerd napsal:

  Rád bych také přispěl troškou do zdejších názorů. V první řadě nejde o žádnou novinku, prootže předkladatel ministr Průmyslu a obchodu Jan Mládek návrh předložil už na podzim 2014. Celá novela energetického zákona (č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů) pak byla odhlasována v dubnu 2015 v Poslanecké sněmovně velmi těnsě 86 hlasy. ERÚ je v tomto případě nevinný, dost tvrdě proti novele protestoval.
  Důvodem, proč se zákon, který za dobu své existence byl novelizován 20x, opět novelizuje, je implementace evropských předpisů a nové evropské legislativy. Vřelé díky do Bruselu.
  NKÚ a Energetický regulační úřad vypracovali kontrolní zprávu, která poukazuje na několik zásadních skutečností, které přispěly k tomu, že Česká republika zaplatí za podporu obnovitelných zdrojů 1 bilion korun, tedy tisíc miliard. Bylo to způsobeno velmi nehospodárným a neefektivním systémem podpory ze strany České republiky, který vedl, a tak jak je nastaven, stále povede k plýtvání finančních prostředků vybraných od konečných spotřebitelů.
  Ve schválené novele se mluví o tom, že bude možnost velké fotovoltaické elektrárny rozdělit na menší, a tím pádem budou mít provozovatelé další finanční bonus.
  Na začátku stál zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, na který dneska všichni, nebo téměř většina svaluje vinu. On tento zákon byl sice poměrně nekvalitní, ale svoji vinu na solárním boomu nese i minulé vedení Energetického regulačního úřadu, kvůli kterému ovšem nikdo žádnou dozorčí radu tenkrát zřizovat nechtěl. Nezávislý audit od společnosti BDO, který si můžete přečíst na stránkách regulátora a který zadala po svém nástupu předsedkyně Vitásková, došel k několika poměrně neblahým závěrům.

  Ten nekvalitní zákon umožnil bývalému vedení Energetického regulačního úřadu nastavovat ceny velice volně. Přestože byla právě zněním zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, meziroční možnost korekce výkupních cen ze strany Energetického regulačního úřadu omezena, nastavil regulátor způsob výpočtu podpory výkupních cen dokonce nad rámec toho, co chtěl zákon. Energetický regulační úřad tím zřejmě vysoce negativně omezil konečnou výši výkupních cen elektřiny z fotovoltaických elektráren, ale nikdo ho nekontroloval a nikdo tehdy nekřičel na poplach.

  Mezi další pochybení Energetického regulačního úřadu patří způsob, jakým uplatňoval svoji pravomoc vydávat vyhlášky. Podle § 4 vyhlášky 475/2005 Sb., kterou se vlastně stanovovala cena na základě zákona o podpoře obnovitelných zdrojů, měly být výkupní ceny nastaveny tak, aby investoři dosáhli nezáporné velikosti čisté současné hodnoty toku hotovosti po zdanění za celou dobu životnosti výroben elektřiny při využití diskontní míry ve výši průměrného váženého nákladu kapitálu. Z důvodu aplikace této metody výpočtu bylo místo zákonem požadovaných 15 let doby návratnosti dosahováno doby návratnosti na úrovni 11 až 12 let. Já to trošku zjednoduším: Jinými slovy, majitelům solárních elektráren se jejich investice vrátila díky našim platbám o tři roky dříve, než požadoval zákon.

  • Gerd napsal:

   Další vyhláškou číslo 150/2007 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech v regulaci cen, šlo ale tehdejší vedení úřadu ještě dále. V § 2 odst. 11 dále totiž stanovilo, že výkupní ceny a zelené bonusy určené podle zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů jsou uplatňovány po celou předpokládanou dobu životnosti výroben elektřiny. Zákon požadoval v § 6 odst. 1 písmeno b) zachování výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů při podpoře výkupními cenami po dobu 15 let od roku uvedení zařízení jako minimální. Bývalé vedení Energetického regulačního úřadu toho využilo a de facto nastavilo dobu vyplácení podpory na 20 let, čímž došlo k výraznému zvýšení atraktivnosti investic do fotovoltaických elektráren v Česku. Jak dále uvádí audit společnosti BDO, tím vlastně nastala situace, kdy se zaručily tak vysoké platby, že se investice vrátila místo za 15 let už za 12 let, ale solární elektrárny budou podporu dostávat po celou dobu životnosti, tedy 20 let. Stačily k tomu v podstatě jenom dvě vyhlášky Energetického regulačního úřadu, které si zkrátka vyložily zákon tak nějak po svém.

   Příčinou výše uvedených pochybení je podle auditu kombinace systémového pochybení ze strany Energetického regulačního úřadu a individuálních pochybení odpovědných pracovníků. Systémová pochybení spočívají v nevytvoření vhodných interních pravidel a nezavedení dostatečných administrativních a kontrolních mechanismů, kde nesou kolektivní odpovědnost vedoucí zaměstnanci úřadu. Podle auditu docházelo také k individuálním pochybením pracovníků v procesu nastavení výkupních cen fotovoltaické energie, ale policie vždycky věc odložila a nedošetřila. Navíc způsoby regulace výkupních cen roku 2007 a 2009 nebyly nikdy dostatečně doložené. Nastavené technické a ekonomické parametry nebyly zvoleny vždycky s přihlédnutím k aktuálním podmínkám v daném odvětví. Rovněž byly identifikovány případy, kde ve výpočtu byly použity parametry v rozporu se samotnou vyhláškou a kalkulace obsahující chyby.

   Kontrola nebyla žádná. Zvnějšku se o to nikdo nezajímal, protože pravděpodobně významné osoby politiky, byznysu podle všeho narychlo sháněly panely a stavěly solární parky, a zevnitř úřadu kromě organizačního řádu neexistovaly další vnitřní směrnice nebo pravidla, která by upravovala proces stanovení výkupní ceny elektrické energie ze slunečního záření. Když už bylo pět minut po dvanácté, vzpomněl si najednou tehdejší předseda úřadu, že je potřeba burcovat a narychlo měnit zákon, ale novela zákona situaci jenom zabetonovala a s celým solárním boomem nic neudělala. A nikdo tehdy nepožadoval žádnou radu Energetického regulačního úřadu nebo možnost tento úřad kontrolovat. Tento požadavek přichází až teď, když se situace obrátila.

   Nová předsedkyně Energetického regulačního úřadu paní Vitásková nařídila audit, pojmenovala průšvih, ukázala na viníky a pod jejím vedením úřad několik let po sobě snižuje ceny energií pro české domácnosti a firmy. A najednou nám přichází zákon, který má její činnost paralyzovat. Najednou přichází novela zákona, která má podle úřadu množství rizik, jejichž dopady nikdo neumí spočítat.
   Během jednání před meziresortním připomínkovým řízením uplatnil Energetický regulační úřad jakožto centrální orgán státní správy v oblasti energetiky více než 110 návrhů změn zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, energetický zákon, které nebyly všechny zpracovány. Naopak, před zahájením meziresortního připomínkového řízení vložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu bez projednání s ERÚ do návrhu několik zásadních úprav, které by ve svém důsledku paralyzovaly činnost národního regulátora. V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo k návrhu novely uplatněno více než tisíc připomínek od asi 40 připomínkových míst. V řadě případů se jednalo o připomínky zásadní. Jen ERÚ v rámci meziresortního připomínkového řízení uplatnil 194 připomínek, z toho 75 zásadních.

   Následně proběhlo bilaterální projednání zásadních připomínek mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a ERÚ, kdy v návaznosti na toto jednání ministerstvo zaslalo ERÚ vypořádací tabulku z tohoto jednání, ovšem bez textu upravovaných ustanovení. Úplné znění zákona bylo ERÚ doručeno až den před postoupením návrhu Legislativní radě vlády. I v tomto případě bylo do novely vloženo několik zásadních změn, na které nedostal ERÚ právo reagovat. ERÚ upozornil ministerstvo celkem na 42 připomínek k vypořádání návrhu novely zákona, z nichž 22 bylo označeno jako rozpor s neakceptováním připomínky ERÚ, 16 zásadních připomínek nově ERÚ uplatnil k novému textu a ve čtyřech případech ERÚ upozornil na zmatečnost textu zákona.

   Přestože vypořádání připomínek nebylo dokončeno, byl materiál projednán Legislativní radou vlády, z velké části však za účasti pouze minima jejích členů. I přes značné rozpory s deklarací nedodělků ze strany členů Legislativní rady vlády byl materiál doporučen k projednání vládou bez dalšího projednání v Legislativní radě vlády. V závěrečném stanovisku Legislativní rady vlády byl zmíněn pouze jeden rozpor ERÚ, a to ještě k tomu chybně. Připomínky regulátora byly vypořádány a s ohledem na stanovisko Legislativní rady vlády nemohly ani být případné rozpory projednány vládou České republiky. Materiál byl tak vládou schválen i přes nedostatky legislativního textu i jeho odůvodnění.

   Za druhé je zde nedostatečná kvantifikace dopadů novely předkladatelem. ERÚ opětovně upozorňuje na své výhrady k závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace, pokud se jedná o novelu energetického zákona, zejména na zcela nedostatečnou kvantifikaci dopadů navrhovaných změn. V závěrečné zprávě RIA k novele energetického zákona je v kapitole III Vyhodnocení nákladů a přínosů provedeno zhodnocení nákladů ve vztahu k ERÚ, zejména v souvislosti s novými kompetencemi úřadu. V žádné části závěrečné zprávy RIA však není zhodnocení dopadů, resp. nákladů v souvislosti s novými povinnostmi regulovaných subjektů. Například povinnost registrovat odběrná a předávací místa, povinnosti ve vztahu k nové úpravě smluv atd. Pro ERÚ je právě toto bohužel chybějící zhodnocení dopadů klíčové vzhledem k jeho povinnostem v rámci regulace cen vyplývajících z ustanovení § 19a zejména vzhledem k povinnosti zohlednit právě náklady regulovaných subjektů, které s nově navrhovanými povinnostmi nepochybně vzniknou, vniknou do cen, a tedy jejich potenciální vliv na konečné ceny energie pro zákazníky. ERÚ je povinen chránit oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích, přičemž se samozřejmě jedná především o dopady na zákazníky v podobě cen energií.

   • Gerd napsal:

    Milan Urban při jednání PS řekl: „Průmysl živí tento národ a jeho podíl na hrubém domácím produktu je zdaleka vyšší, než je průměr v Evropské unii. Ten návrh říká, že průmysl v některých odvětvích by měl díky metodě jističů možnost platit o trochu méně, a vypořádal se tedy se svou konkurencí.

    Obnovitelné zdroje v Německu, přátelé, neplatí průmysl. To platí občané. Tento zákon říká – průmysl může platit o trochu méně a občanům se nezdraží. Jak tady hrozíte neustále nějakými růsty cen, tisíciprocentními atd., tak to samozřejmě můžete dělat, já vám v té diskusi nebráním, ale je to absolutní nesmysl. Dobře víte, kdo jste ten zákon četl, že poplatky za obnovitelné zdroje jsou zastropovány na 495 Kč za megawatthodinu. Čili někdo bude platit méně, zaplať pánbůh, a zaměstná o to víc lidí, a nikdo nebude platit víc. “

    Čili nekvalitní návrh, který ožebračí značnou část voličské základny ČSSD, má na svědomí Milan Urban a Jan Mládek. Zapamatujme si obě jména, až při dalších volbách budeme počítat pozitivní kroky této vlády ČSSD a Andreje Babiše. Za sebe říkám, že ČSSD už svým hlasem nepodpořím a důvodem je právě rozsáhlé a záměrné ožebračení obyčejných lidí. Domácí poptávka skomírá, platy jsou katastrofálně nízké a tihle dva hejhulové se budou prsit nějakou větší podporou průmyslu. Strašná hovadina, naopak, domácí poptávka se ještě více propadne.

    • Gerd napsal:

     Myslím si, že si současní i budoucí čtenáři zaslouží vědět, kdo je tak nehorázně okradl a kdo hlasoval pro takové okradení. Nejvíce jich bylo z ČSSD (36 poslanců z 86), jmenovitě:

     ČSSD (A Ano: 360 Nepřihlášen: 4Z Zdržel se: 6M Omluven: 4)
     A František Adámek
     A Pavel Antonín
     A Jiří Běhounek
     A Marie Benešová
     A Jan Birke
     A Vlasta Bohdalová
     A Robin Böhnisch
     A Karel Černý
     A Richard Dolejš
     A Jaroslav Foldyna
     A Vlastimil Gabrhel
     A Jan Hamáček
     A Pavel Havíř
     A Pavel Holík
     0 Stanislav Huml
     M Milan Chovanec
     Z Jan Chvojka
     A Igor Jakubčík
     0 Vítězslav Jandák
     A Zuzana Kailová
     A Václav Klučka
     A Petr Kořenek
     Z Jiří Koskuba
     A Jaroslav Krákora
     A Jan Mládek
     A Josef Novotný
     0 Pavlína Nytrová
     A Jiří Petrů
     M Lukáš Pleticha
     A Pavel Ploc
     A Adam Rykala
     Z Antonín Seďa
     Z Roman Sklenák
     (žádost o opravu záznamu)
     A Bohuslav Sobotka
     Z Miroslava Strnadlová
     0 Štěpán Stupčuk
     A Zdeněk Syblík
     A Ladislav Šincl
     A Jeroným Tejc
     A Lubomír Toufar
     A Milan Urban
     A Dana Váhalová
     A Roman Váňa
     A Ladislav Velebný
     M Václav Votava
     A Markéta Wernerová
     M Lubomír Zaorálek
     A Jaroslav Zavadil
     A Jiří Zemánek

     Ani velký Andy se svým ANO se nedržel zkrátka, jeho 30 hlasů přispělo k ožebračení lidí:

     ANO (A Ano: 38M Omluven: 9)
     M Andrej Babiš
     A Miloš Babiš
     A Margita Balaštíková
     A Martina Berdychová
     A Stanislav Berkovec
     A Richard Brabec
     M Milan Brázdil
     A Pavel Čihák
     A Ivana Dobešová
     A Jaroslav Faltýnek
     A Matěj Fichtner
     A Josef Hájek
     A Jiří Holeček
     M Bohuslav Chalupa
     A Miloslav Janulík
     A Jaroslava Jermanová
     A David Kasal
     A Martin Kolovratník
     A Martin Komárek
     A Josef Kott
     A Roman Kubíček
     M Jana Lorencová
     M Radka Maxová
     A Igor Nykl
     M Ladislav Okleštěk
     A Jana Pastuchová
     M Stanislav Pfléger
     A Ivan Pilný
     A Pavel Plzák
     A Roman Procházka
     A Karel Rais
     M Jan Sedláček
     A Martin Sedlář
     A Bronislav Schwarz
     A Zdeněk Soukup
     M Martin Stropnický
     A Zuzana Šánová
     A Pavel Šrámek
     A Helena Válková
     A Pavel Volčík
     A Jan Volný
     A Radek Vondráček
     A Josef Vozdecký
     A Vlastimil Vozka
     A Rostislav Vyzula
     A Kristýna Zelienková
     A Jiří Zlatuška

     KSČM si uložila bobříka mlčení a vyjma poslance Leo Luzara se všichni poslanci zdrželi. Zajímavá představa o ochraně zájmů chudých.

     TOP 09 se vyjma Karla Turečka, a ODS vyjma Jany Černochové a Miroslavy Němcové, kteří hlasovali proti, se také hlasování zdržela.

     KDU-ČSL, jako obvykle odpovědná, když může škodit, hlasování podpořila všemi svými členy nebo se zdržela:

     KDU-ČSL (A Ano: 11Z Zdržel se: 2M Omluven: 1)
     A Jan Bartošek
     Z Pavel Bělobrádek
     A Ondřej Benešík
     A Ivan Gabal
     A Pavla Golasowská
     A Daniel Herman
     Z Ludvík Hovorka
     A Jiří Junek
     A Marian Jurečka
     A Vít Kaňkovský
     M Jaroslav Klaška
     A Petr Kudela
     A Jiří Mihola
     A Josef Uhlík

     Proti bylo naopak hodně poslanců Úsvitu:
     Úsvit (N Ne: 8M Omluven: 2)
     N Petr Adam
     N Augustin Karel Andrle Sylor
     N Marek Černoch
     N Karel Fiedler
     N Olga Havlová
     M Jana Hnyková
     N Jaroslav Holík
     M David Kádner
     N Martin Lank
     N Jiří Štětina

     Z nezařazených poslanců hlasoval proti Tomio Okamura a zákon podpořil nezařazený Karel Pražák.
     Snad vlk nechá hlasování zde zaznít, abychom věděli, kdo je skutečnou škodnou. Ze 171 přítomných poslanců bylo pro 86, proti pouhých 13 a zbytek se zdržel. Vyjma poslanců Úsvitu v celém podvodu jedou všechny politické strany. Návrh jako neskutečný paskvil předkládal Jan Mládek za podpory Milana Urbana.

     Za sebe říkám, že ČSSD u mě skončila, nevěřím jim ani trochu.

     Jo a ERÚ slibovanou kalkulačku na výpočet, kolik lidé vlastně zaplatí díky příkonu na chalupě za Mládkův zmršený zákon, dosud nespustil.

     • jezevec napsal:

      🙂 ajejej, sáhnout vlkovi na socany, to bude řev a hrozby červenými kartami ……

 16. Gerd napsal:

  Kolik tedy zaplatíme za dražší jistič?
  Novela zákona říká, že pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí v Kč/A/měsíc na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a příslušné distribuční sazby.

  Tedy v článku uvedený výpočet je správný. Současně ale novela říká:

  Zákazník hradí za fakturované období složku ceny služby distribuční soustavy nebo složku ceny přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši součinu jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v odběrném nebo předávacím místě nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem podle odstavce 4. Maximální platba za složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny za odběrné nebo předávací místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.

  Zdroj: http://www.penize.cz/nakupy/300754-nepanikarte-kvuli-jistici-nemusite-platit-vic

  To znamená, že při spotřebě 2 MWh ročně by vlk za vlčí doupě zaplatil max. 2 x 495 Kč. Můžeme si říci, že 990 Kč není tolik, ale pro rozpočet důchodců, kterým přidají pouhých 40 Kč, je to dost zásadní rána.
  Podobnou hovadinu prováděl Miroslav Kalousek podseknutím domácí spotřeby v roce 2008-9. Společně s celoevropskou krizí dost zásadní náraz na průmysl i domácí obyvatelstvo. Asi se vyplatí vyhodit jistič a nastartovat elekrocentrálu. Spláčou všechny obchody pro kutily a výrobci a dovozci elektrického nářadí.

  Jane Mládku a Milane Urbane, pište si, že v dalších parlamentních volbách Vám Váš krok s jističem nezapomenu a postarám se, aby o něm věděli všichni v mém okolí! Těch voličských hlasů, které svou hloupostí odebíráte ČSSD, je už docela dost. Měli byste oba jít do důchodu užít si dobrodiní paskvilů, kterými ožebračujete své voliče.

Komentáře nejsou povoleny.