Hlasy z Německa: „Wir schaffen das!“ Hlasy z Evropy -Aber was?


napsala veverka

 

 „My to zvládneme!“ j dnes už /smutně/ proslulý výrok kancléřky Merkelové. Odhaduje se, že do SRN nadále přichází každý den na 10.000 migrantů, tj. DENNĚ tolik lidí, kolik žije například v Litomyšli. Podívejme se tedy, jak Německo situaci zvládá.

 Po příchodu do země jsou migranti dopraveni do ubytoven a co nejdříve zaregistrováni a podrobeni tzv. vstupní lékařské prohlídce. V praxi jich ovšem mnoho beze stopy zmizí buď okamžitě po překročení hranice nebo krátce po příjezdu do ubytovny – v každém případě neprojdou ani registrací, ani lékařskou prohlídkou. Nikdo tedy neví, kolik lidí, jaké identity a v jakém zdravotním stavu se v zemi pohybuje. Má se za to, že část z nich Německo opustí a vydá se dál, zejména do Švédska.

zdroj: http://www.rp-online.de/nrw/panorama/fluechtlinge-in-nrw-immer-mehr-tauchen-unter-aid-1.5544473

U mnoha migrantů byla zjištěna závažná, vysoce nakažlivá onemocnění. Starosta obce Jüterborg (12.000 obyv.) umístil na oficiálních webových stránkách města naléhavé varování před infekčními nemocemi. Mj. v něm uvádí: „Už při náhodném kontaktu se žadateli o azyl hrozí nebezpečí nákazy infekčními nemocemi, zejména jde o plané neštovice, černý kašel, obrnu, zarděnky, příušnice, žloutenku typu A i B. Zkontrolujte prosím, zda jste očkováni. Navíc se vyskytují i takové infekční nemoci, proti nimž bohužel neexistuje účinná očkovací látka a které jsou v mnoha rozvojových zemích ještě hojně rozšířeny.“

Starosta dále výslovně zmiňuje tuberkulózu, která se šíří kapénkovou nákazou, tj. vzduchem. Předsedkyně zemské organizace strany Zelených nato vydala prohlášení, v němž starostu kritizuje za šíření nepodložených zpráv a štvaní proti uprchlíkům.

zdroj: http://www.pi-news.net/2015/11/p490130/#more-490130

  Důsledkem enormně zvýšené spotřeby očkovacích látek, použitých na očkování migrantů, je nedostatek těchto vakcín na trhu. Svaz lékařů pro děti a mladistvé ve svém prohlášení píše: „Očkovací látky proti některým nemocem do konce roku nedostaneme,   pravděpodobně půjde o vakcíny proti záškrtu, černému kašli, dětské obrně a tetanu. Potíže jsou i s dodávkami  kombinované vakcíny proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím.“

zdroj:   http://www.pi-news.net/2015/11/p489929/

 Bohužel nikoli ojedinělé jsou případy migrantů s otevřenou TBC, která je vysoce nakažlivá.

zdroj: http://www.rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/fluechtling-in-krefeld-an-offener-tuberkulose-erkrankt-aid-1.5528896

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-tuberkulose-bei-fluechtling-bestaetigt-aid-1.5405335

  Dvě pracovnice sociálního úřadu v Drážďanech onemocněly tuberkulózou – nakazily se kontaktem se žadateli o azyl, kteří trpěli otevřenou TBC.

zdroj: http://www.radiodresden.de/nachrichten/lokalnachrichten/mitarbeiterinnen-des-sozialamtes-an-tbc-erkrankt-1177924/

 Na téma zdravotního rizika se na diskusních fórech objevují názory tohoto typu:

Včera jsem v supermarketu viděl starší paní, která vezla vozík a měla na rukou rukavice na jedno použití. Asi je to rozumné, ale připadal bych si hloupě.

– Lahvičku s desinfekcí vždycky s sebou! Nedotknu se venku ničeho, co předtím desinfekcí nepotřu.

– To máme chodit nakupovat s ústní rouškou?!

– Vždyť si všimněte, policie na hranicích má roušky vždycky.

 Pan Jürgen Mannke, předseda zemského svazu učitelů-filologů v Sasku-Anhaltsku, se v úvodníku odborného oborového časopisu zamýšlí nad současnou situací a mj. uvádí:

Jako pedagogové vědomí si své odpovědnosti si klademe otázku:  Jakým způsobem máme našim dívkám ve věku od 12 let vysvětlit, že se nemají pouštět do povrchních sexuálních dobrodružství s muslimskými muži, často jistě přitažlivými?

Hovoří o podřízeném postavení žen v muslimských zemích a často nedůstojném zacházení s nimi. Vyslovuje pochopení pro přirozené sexuální potřeby přicházejících mladých mužů a současně obavy z toho, jak je mohou uspokojit, aniž by se dostali do konfliktu s normami německé společnosti. Zmiňuje starost matek dospívajících dívek a píše: V rozhovorech se známými už nyní slyšíme o mnoha případech sexuálního obtěžování, k nimž denně dochází zejména v prostředcích hromadné dopravy a v supermarketech.

zdroj: http://www.pi-news.net/2015/11/p489778/

Reakce různých novin a časopisů byla velmi nevlídná a k věci se pak vyslovil i svaz filologů Severního Porýní – Vestfálska: ve svém tiskovém prohlášení vyjádřil značné pobouření a názory pana Mannkeho označil za paušalizující a diskriminující.

zdroj http://www.pi-news.net/2015/11/p490013/

Nekončící proud přicházejících migrantů má za následek nedostatek ubytovacích kapacit. Drážďanský primátor vyzval obyvatele města, aby nahlásili nevyužité obytné prostory a poskytli je pro ubytování azylantů. V rozhovoru s novináři uvedl: „Přece se velmi často stává, že máte byt, který zrovna nevyužíváte, nebo máte velký byt a nepotřebujete všechny pokoje.“ V nabízené obytné jednotce nesmí chybět koupelna se záchodem, umyvadlo a sprcha, kuchyňské zařízení, el. proud a topení (nikoli kamna).Primátor se odvolává na situaci těsně po druhé světové válce: „Řada starších lidí už tu zkušenost má, protože po válce    žili spolu s uprchlíky.“ Poskytovatel obytného prostoru dostane od města úhradu ve výši 5 – 9 EUR / m2 a obec převezme i provozní náklady.  Město zatím dostalo 118 nabídek vhodného obytného prostoru.

zdroj: http://www.mmnews.de/index.php/politik/57828-dresden-flucht-privat

  Migranti jsou často ubytováni v hotelu nebo v hostelu, právní titul se liší od místa k místu – jde buď o vyvlastnění nebo o pronájem. Kuriózní případ je hotel v Aschau, kde současně bydlí běžní hosté a asi 20 migrantů. Situace vznikla vinou neshod mezi vlastníky hotelu.

zdroj: http://www.rosenheim24.de/rosenheim/chiemgau/aschau-im-chiemgau-ort79357/aschau-eigentuemer-rechtlichen-schritten-gegen-asylbewerber-unterbringung-hotel-5827372.html

 Řešením je i ubytování migrantů na lodích. V Hamburku například využili obytnou loď pro 224 osob, Dortmund najal pro stejné účely výletní říční parník. Ministr vnitra Meklenburska-Pomořanska potvrdil, že spolková země hledá po celé Evropě vhodné trajekty, výletní lodě a obytné plošiny; zástupce ministerstva už odcestoval do Řecka a Itálie, kde zkoumá první nabídky.

zdroj: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/der-morgen-spiegelonline-echtzeit-nachrichten-am-10-11-2015-a-1061258.html

V Oberhausenu byli migranti ubytováni v evangelickém kostele. V rámci přeměny kostela v ubytovnu byl odstraněn oltář a křtitelnice.

zdroj: http://www.shortnews.de/id/1177907/oberhausen-fluechtlinge-ziehen-in-kirche-ein

Před odjezdem na summit EU na Maltě týkající se migrace řekla Angela Merkelová novinářům mj. toto: „Ano, na Maltě budou přítomni i zástupci afrických států. Budeme mluvit například i o tom, jak do Německa legálně dostat mladé Afričany v případech, kdy nám v určitých profesích pracovní síly chybějí.“

zdroj: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/11/08/merkel-will-in-afrika-fuer-einwanderung-nach-deutschland-werben/

Dvě věty vypadají v němčině skoro stejně: „Wir schaffen das.“ (= zvládneme to) a „Wir schaffen uns ab“ = zničíme se. Dají se snadno spojit ve větu jedinou: „Dokážeme se zničit.“ Nebo zůstat u původní věty kancléřky Merkelové – „Wir schaffen das.“, ale pak by se zbylá Evropa měla jednohlasně  a maximálně důrazně zeptat – „Aber was“? Tedy „Co vlastně“?

Příspěvek byl publikován v rubrice Veverčiny oříšky se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.