Revoluce v tarifech elektřiny přijde v roce 2017!!! Připravte si šrajtofle!


Zdá se, že ledva Kosa vydala článek k  podivnostem kolem připravovavých nových cen elektřiny, začalo se tohle téma hýbat. Ne nebojte, nejsem tak sebestředný, abych si myslel, že to je kvůli Kose. Jde o  náhodu. Včera jsem na webu Kurzy.cz našel oficiální stanovisko ERU k této problematice a „jízdní řád“ , podle kterého bude tato změna připravována, komunikována a zejména  spuštěna.  Podruhé v krátkém čase mi nezbývá, než přetisknout cizí materiál v plné verzi. Ale nemohu jinak.

Energetický regulační úřad avizuje revoluci v tarifech eletřiny, která má přijít v roce 2017.

Nový tarifní systém v elektroenergetice, který má za cíl spravedlivě rozložit náklady na provoz elektrizační sítě mezi jednotlivé účastníky trhu, bude s konečnou platností spuštěn od 1. ledna 2017. Oznámil to Energetický regulační úřad (ERÚ) s tím, že doplňující informace o nastavení nového tarifního systému bude průběžně zveřejňovat.

ERÚ připraví blok na svých internetových stránkách, který bude o nových tarifech informovat, včetně kalkulátoru tak, aby koneční zákazníci měli po celý rok 2016 k těmto informacím přístup a mohli se na připravovanou změnu systému účtování v předstihu dostatečně připravit.

„Chceme odběratelům elektřiny umožnit porovnání, kolik utrácejí za svou spotřebu elektřiny dnes a kolik utratí v rámci nového tarifního systému. Proto budeme po celý rok 2016 informovat širokou veřejnost, jaké změny se chystají a proč,“ uvedl místopředseda ERÚ Jan Nehoda.

Jedním z hlavních důvodů změny tarifního systému (TS) je jeho neaktuálnost, současný TS vznikl v období liberalizace elektroenergetiky, kdy docházelo k oddělování neregulovaných činností od regulovaných.

Vzhledem k vysoké historické provázanosti stávajícího TS s centrálně řízenou elektroenergetikou přestává být tento systém pro dnešní energetický sektor udržitelný. Stávající TS navíc obsahuje křížové podpory mezi jednotlivými tarifními skupinami odběratelů a skryté podpory decentrální výroby elektřiny umisťované do odběrných míst zákazníků, které platí ostatní zákazníci bez možnosti výroby elektřiny. Dále tento systém vede k nadměrným požadavkům zákazníků na napěťové hladině velmi vysokého (VVN) a vysokého napětí (VN) na kapacitu sítě, kterou však zákazníci nevyužívají a nemusí za ni platit, ale provozovatelé sítí jsou povinni ji pro ně ve stanovené výši držet. ERÚ se proto na počátku roku 2014 rozhodl zahájit práce na tvorbě nového tarifního systému (NTS).

„Cílem ERÚ je motivovat zákazníky k optimalizaci jejich požadavků na síťová připojení. Ta jsou mnohdy zbytečně naddimenzovaná a zákazníci si tak rezervují příkon sítě, který plně nevyužívají. Například šetrnější elektrospotřebiče snižují spotřebu domácnosti, rezervovaný příkon sítě odběrného místa, však v rámci tarifu zůstává ve stejné výši. Správným nastavením velikosti svého požadavku na elektrizační síť mohou zákazníci ušetřit, celkově se také sníží i nároky na celou infrastrukturu. Provozovatelé soustav pak mohou přesunout část svých investičních plánů do oblastí chytrých technologií, místo pouhého rozšiřování a posilovaní elektrizační soustavy,“ sdělila předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Při tvorbě nové tarifní struktury sledoval ERÚ několik hlavních cílů, především to, aby odrážel v jednotlivých složkách regulované ceny odpovídající strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby sítí. NTS bude dále vytvářet podmínky pro stabilní a dlouhodobě udržitelné financování provozu a investic do elektrických sítí a infrastruktury na optimální úrovni a bude motivovat zákazníky k racionálním požadavkům na zajištění příkonu v elektrizační síti. NTS také povede k tomu, aby každý zákazník uhradil náklady, které svými požadavky a chováním vyvolal. Zároveň NTS musí být pro zákazníky jednodušší a spravedlivější, flexibilnější z pohledu schopnosti reagovat na nové požadavky zákazníků, obchodníků a výrobců elektřiny i nových technologií.

Cílem NTS není žádný dodatečný příjem provozovatelů soustav, objem regulovaných prostředků nebude navyšovat výnosy pro energetické firmy.

Ceny platné od 1. 1. 2017 budou zveřejněny v roce 2016. Zákazníkům budou automaticky dle převodní tabulky tarifů převedeny jejich stávající tarify na odpovídající tarif dle NTS. Informace o NTS a ukázkové ceny na rok 2016 budou zveřejněny již na přelomu roku 2015 a 2016. Nejedná se o celkové zvýšení regulovaných plateb, ale o jejich rozdílné rozložení. Někteří zákazníci tedy mohou zaplatit v NTS více a jiní zase méně. Obecně lze říci, že méně zaplatí zákazníci, kterým je v distribuční soustavě rezervován určitý příkon a jejich spotřeba elektřiny je přiměřená rezervovanému příkonu a přiznané distribuční sazbě. Toto platí zejména pro velkoodběratele, u nichž se individuálně projeví přechod na objektivnější účtování dle příkonu. Více ale zaplatí zákazníci, kterým je rezervován příkon nebo mají poměrně velký hlavní jistič před elektroměrem a jejich spotřeba elektřiny je velmi nízká, a dále zákazníci, kteří užívají některý z topných tarifů a elektřinou již netopí.

Pro vyhodnocení dopadu NTS na výši celkových plateb za dodávku elektřiny bude sloužit cenová kalkulačka, která umožní zákazníkům spočítat platby v současném a novém TS a modelovat si změnu plateb za distribuci elektřiny při změně distribučního tarifu nebo velikosti hlavního jističe. Na základě výsledku si pak zákazníci budou moci upravit podmínky odběru elektřiny.

zdroj: http://www.kurzy.cz/zpravy/389964-revoluce-v-tarifech-elektriny-prijde-v-roce-2017/

Tolik dokument ERU.

Nevím, jak mu rozumíte vy, zkusím podat, co jsem si z něho vzal já. Takže v mé jednoduché češtině:

1- je potřeba se zbavit bolševického způsobu propočtu cen elektřiny, protože žijeme v době tržního hospodářství

2- tržní systém řízení hospodářství působí zmatky v páteřních přenosových soustavách, protože jednotliví prodejci si rezervují větší výkony než je tato soustava schopna přenášet

3- za tuto nerovnováhu nemohou velkospotřebitelé, protože  ti mají dimenzovány svoje vstupní ochranná zařízení typu jistič na svou,optimalizovanou spotřebu

4- nositelem těchto nadměrných požadavků na sít jsou neodpovědní maloospotřebitelé, rozuměj – soukromé osoby protože  vybavují svoje domy a byty velkými jističi a  na základě toho následně musí jejich dodavatel energií, nyní dodám slovo zřejmě, si pro takového , energeticky rozežraného, pana Nováka, musí na páteřních síti VVN rezervovat energetický výkon, který je v podstatě násobkem hodnoty  jističe, protože musí předpokládat, že  energeticky rozežraný Novák pojede přes tento jistič vždycky celých 24 hodin na plný výkon!

Takhle jsem tu tiskovou zprávu ERU -pro jistotu dodám,  co ta zkratka znamená -Energetický regulační úřad, četl já.

Pokud jste ji četli stejně  – nemáte dojem že nám ERU a  zejména ti, co schválili potřebný zákon v poslanecké sněmovně  – dokonale močí na nohy? Já ano!  Dejme si pár grafů. Začnu tím těmi, které jsem sebral na oficiálních stránkách ČEZu

e3e2

e1Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/cisla-a-statistiky/energetika-v-cr.html

Z uvedených grafů jednoznačně vyplývá, že  argument ERU o tom, že si noví distributoři rezervují  nějaké zvýšené přenosové kapacity, které by soustava neměla stíhat je v lepším případě nesmysl, v horším pustá lež. Protože celkové objemy spotřeby NEROSTOU!!!! Takže stejné nebo množství energie se jen dělí mezi víc prodejních subjekt. Nic víc.

A přidám další graf, který jsem našel v Roční zprávě o provozu ES v ČR za rok 2014, kterou nevydal nikdo jiný než ERU !!!

e6

Když se na ty grafy podíváte, zjistíte následující:

1-celková spotřeba elektřiny se mezi roky 1996 a 2014 zvedla  o o nějakých 200 GWh !!! Což jsou řádově  ani ne 4 %. Za 18 let! O 4%!!!

2- spotřeba domácností dlouhodobě stagnuje, pokud ji rovnou neznačíme za lehce klesající!

Obojí platí dokonce i za naprosto nebývalého jevu,  že cenová hladina elektrické energie  na burzách dlouhodobě těžce klesá! Viz

e5Pamatujme si to! Spotřeba elektrické energie  domácnostmi stagnuje, či spíše klesá a  je v podstatě na úrovni spotřeby v r. 1996! Při klesajících cenách komodity!

Totéž platí pro celkovou spotřebu elektřiny v zemi!

A co že sleduje ERU a zákonodárce novou kalkulací ceny? Tohle:

Při tvorbě nové tarifní struktury sledoval ERÚ několik hlavních cílů, především to, aby odrážel v jednotlivých složkách regulované ceny odpovídající strukturu nákladů na provoz, obnovu a rozvoj sítí v závislosti na požadavcích zákazníků na služby sítí. NTS bude dále vytvářet podmínky pro stabilní a dlouhodobě udržitelné financování provozu a investic do elektrických sítí a infrastruktury na optimální úrovni a bude motivovat zákazníky k racionálním požadavkům na zajištění příkonu v elektrizační síti. NTS také povede k tomu, aby každý zákazník uhradil náklady, které svými požadavky a chováním vyvolal. Zároveň NTS musí být pro zákazníky jednodušší a spravedlivější, flexibilnější z pohledu schopnosti reagovat na nové požadavky zákazníků, obchodníků a výrobců elektřiny i nových technologií.

A kdo že způsobuje problém? Tenhle:

Více ale zaplatí zákazníci, kterým je rezervován příkon nebo mají poměrně velký hlavní jistič před elektroměrem a jejich spotřeba elektřiny je velmi nízká, a dále zákazníci, kteří užívají některý z topných tarifů a elektřinou již netopí.

To by  fakt nikdo nevymyslel! To až český politikář  v parlamentu a  v REGULAČNIM OUŘADĚ!

Ten kdo všechno hatí jsou DOMACNOSTI! které spotřebovávají asi 27% celkové spotřeby elektrické energie!  A dělají to tím, že mají zbytečně vysokodimenzované jističe nebo kdysi měli přímotopy a už je nemají!!!!

Už dávno vím, že nejsem nejchytřejší na světě, ale má  někdo právo ze mne dělat takového pitomce? A  co horšího – dojnou krávu? Opravdu si mám nechat líbit třeba tohle?

NTS také povede k tomu, aby každý zákazník uhradil náklady, které svými požadavky a chováním vyvolal

Zkrátka  hlavy pomazané usoudily, že v době, kdy výrobky jsou povinně označovány energetickými štítky a  lidé pochopitelně investují do těch s nejlepšími parametry, pokud na to mají,  asi s nějakým zvýšením spotřeby a tím i příjmů států a výrobců a distributorů počítat od obyvatelstva nelze, je tedy záhodno změnit nějak výpočet.  A nejlépe  tak, aby to se spotřebou nemělo naprosto nic společného! To vymyslel a hlava! Už nyní je cena za kWh tvořena z 55% různými tarifními poplatky. Ale i tyhle podléhaly e ve výběru chování zákazníka. Když šetřil, byly menší i ony. Viz následující graf.

e7

Nicméně cena za energie ve spotřebním koši vždycky předbíhala a to, až na prosté výjimky ZNAČNĚ celkovou inflaci spotřebního koše!

e8

Takže nyní budeme mít platbu podle jističe. Se stejnou logikou, jako kdyby se cena vody vypočítávala podle výšky a šířky protipovodnové hráze na nejbližší řece! Protože jistič  ve své podstatě plní při distribuci elektřiny úplně stejnou funkci jako ta hráz proti povodni! Je ochranou, kde člověka , v případě nebezpečí odpojí od sítě!

Ten nový systém výpočtu je prostě dokonalá zhovadilost, která má tvrdě zkasírovat toho, kdo nemůže , na rozdíl od velkých  firem , masivně lobovat!  Toho, kdo se na spotřebě a  s ní vyvolaných nákladech podílí max. z 1/4. Nota bene z následující tabulky zjistíte, že drtivá většina  bydlení, tedy oněch trestaných je v těch místech, kde sídlily už před dvaceti roky:

e9JPG

Což znamená, že rozvodné sítě  byly postaveny  za  bolševika a někdy i za první republiky. Že ony, prý tak naddimenzované a chaos do systému zanášející jističe už byly také instalovány za bolševika, ne li za první republiky! Nebylo a NEBUDE  tedy potřeba stavět nové páteřní sítě vvn ani vn kvůli domácnostem. Jejich spotřeba se NEZVYŠUJE!

Takže to čím nás nyní krmí je dokonalý žvást a to, co odhlasovali v parlamentu rabování v kapse občana!

Domácnosti žádné dodatečné náklady nezpůsobují a způsobovat nebudou. Leda, že by se někdo, po vzoru Brazílie, rozhodl někde na Doupově postavit zbrusu nové hlavní město!

Námitku, že narostl počet rodinných domů a bytů v nich a že tam dříve přípojky nebyly,  odmítám předem. Jednak jde o poměrně malý podíl nově postavených na celkovém počtu bytů a domů a hlavně- šlo v naprosté většině případů jen o redistribuci sítěmi NN v v místě. Prostě někdo v Plzni se ze sídliště Skvrnany přesunul do rodinného domu na Bílé Hoře. Nic víc. Nikdo kvůli tomu nestavěl žádnou rozvodnu, nemluvě o síti 440 kV.

Rozvody a  soustavy, které využívají domácnosti jsou, v drtivé většině, investicemi dávno a  dávno pořízenými a zaplacenými!!! A bude to tak i za třicet let!

Budete se divit mému pocitu, že bych měl použít nejspíš slovo zlodějna?

Kde se ovšem nové rozvody VN a VVN stavět musely  a stavět budou muset, jsou všechny možné industriální parky, co jich po  republice máme!   A tam je stavěl velkoryse stát na své náklady, aby přilákal investory.

A mám pro vás ještě ještě jeden s tímhle sektorem související graf!

Je ze stránek ČEZu a jmenuje se

Predikce spotřeby elektřiny  ( brutto) v ČR do roku 2050 zdrojová data

eZdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-media/cisla-a-statistiky/energetika-v-cr.html

Grafy udávají možné budoucí scénáře ohledně hladu po elektřině. Vzhledem k demografické křivce lze  navyšování podílu domácností na spotřebě rozhodně vyloučit. Brutto spotřeba znamená respektovat i vývozy  a patrně i tranzity energií v ČR a přes ČR!

Zkusím to trochu rozvést

1- je zřejmé, že stát ve své energetické koncepci počítá s dalšími investicemi do tzv. zelených ploch, aby je energeticky připravil pro investory. Kam bude potřeba postavit vedení a distribuční zařízení

2- evidentně se bude  muset modernizovat část tras, sloužících k exportům elektřiny

3- bude třeba masivně investovat do ochranných opatření před náhlými energetickými špičkami, přicházejícími do ČR z německých větrných parků v Severním moři  a při nedostatečné kapacitě německých sítí se tyto přelévají k nám a hrozí black outem a vůbec to nebude levné – detaily viz  http://ceskapozice.lidovky.cz/cesko-ochrani-pred-navalem-proudu-z-nemecka-elektricke-hranice-pb8-/tema.aspx?c=A130520_221912_pozice_127342

4- zcela evidentně se počítá s nákladnými opatřeními souvisejícími s provozem českých solárních parků a jejich možným dalším rozšiřováním.

Takže proto vážení! Proto budeme postiženo tímhle nesmyslem, že podstatnou část vašeho a mého účtu za elektriku bude tvořit poplatek z jističe!

Po firmách to přece nikdo nemůže chtít! A než mi zase nějaký takový jezevec nanese, že by to nakonec stejně zaplatil zákazník, chci mu předem sdělit, že finanční objem českého exportu dosahuje 80% celkového HDP….   Takže ano – zákazník. Zejména ten zahraniční.

Zatímco takhle to zaplatí jen české domácnosti.  Opravdu se těším na dobu, kdy spotřeba vody bude počítána podle velikosti kanalizační roury, na kterou bude konkrétní byt připojen. Protože to je, stejně jako jistič, jen technická   ochrana – proti tomu, aby se v domácnosti nehromadily splašky.

Neuklidnuje mne ani vyjádření, že ze zákona bude platba za jistič zastropována  a že to vlastně vyjde fifty fifty. Proto tu zhovadilost neprotáhli parlamentem! To to mohli nechat, jak to funguje doposud. Ano nejméně v letech 2016 a 2017 se nijak moc  zvednutí těch stropů na platby za jistič bát nemusíme. Jde totiž o roky volební! A co dál?  I politik si na vyrabování vaší a mé kapsy v klidu počká!

V dnešním textu, který jsem psal, v té části, co jste právě přečetli, před 4-mi dny  jsem  se dost opíral hlavně do ERU neb  jsem nevěděl, komu za ten poplatek z jističe máme poděkovat. Zda iniciátorem je ERU nebo ministerstvo a parlament. Ale jako větší viník mi vycházel právě ERU. Až mi čirá náhoda přihrála skoro rok starý článek z Parlamentních listů. Z kterého jednoznačně vyplývá, že šéfka ERU  Vitásková, která je momentálně  v ostrém hledáčku policie  a čelí tvrdému útoku ministra Mládka na své odstoupení poslance, před schválením toho to zákona na jeho slabiny  výslovně upozorňovala. Včetně poukazu na kalkulace pře hodnotu jističe. Ale onoho toho v tom zákoně je zřejmě totálně špatně daleko více. Jak se sami můžete přesvědčit zde:

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Strazkyne-cen-elektriny-varovala-poslance-Toto-vsechno-muze-napachat-novela-kterou-prave-schvalujete-359504

A  aby toho nebylo málo, tak pár hodin před tím než jde tenhle sloupek na sklo, jsem zachytil další zásadní informaci – že ERU brání silou mocí zavedení té jističové zmetkovitosti viz

Vedení ERÚ zatím neschválilo podobu nových tarifů. Chce znát názor spotřebitelů

http://www.kurzy.cz/zpravy/390199-vedeni-eru-zatim-neschvalilo-podobu-novych-tarifu-chce-znat-nazor-spotrebitelu/

Článek si laskavě přečtěte sami, ale já sem dám, pro mne, klíčovou větu:

Vedení Energetického regulačního úřadu prozatím neschválilo podobu nových tarifů v elektroenergetice. Tu stanoví po vyhodnocení „referenda spotřebitelů“.

Proto neváhám připojit Gerdův diskusní příspěvek v konci diskuse pod úvodním článkem na toto téma, ačkoli jsem zásadně proti vytváření všelikých seznamů viníků, zrádců atd. Tyhle bonzácké seznamy nesnáším. Ale v tomhle případě  udělám výjimku. Člověk by měl vědět, kdo tu šílenost připravil a  schválil. Nejde mi o skandalizaci, ale třeba se tenhle článek nějak do parlamentu dostane a sem tam některý poslanec prohlédne!

Gerd napsal:

Myslím si, že si současní i budoucí čtenáři zaslouží vědět, kdo je tak nehorázně okradl a kdo hlasoval pro takové okradení. Nejvíce jich bylo z ČSSD (36 poslanců z 86), jmenovitě:

ČSSD (A Ano: o  Nepřihlášen: Z Zdržel se: M Omluven: 4)
A František Adámek
A Pavel Antonín
A Jiří Běhounek
A Marie Benešová
A Jan Birke
A Vlasta Bohdalová
A Robin Böhnisch
A Karel Černý
A Richard Dolejš
A Jaroslav Foldyna
A Vlastimil Gabrhel
A Jan Hamáček
A Pavel Havíř
A Pavel Holík
0 Stanislav Huml
M Milan Chovanec
Z Jan Chvojka
A Igor Jakubčík
0 Vítězslav Jandák
A Zuzana Kailová
A Václav Klučka
A Petr Kořenek
Z Jiří Koskuba
A Jaroslav Krákora
A Jan Mládek
A Josef Novotný
0 Pavlína Nytrová
A Jiří Petrů
M Lukáš Pleticha
A Pavel Ploc
A Adam Rykala
Z Antonín Seďa
Z Roman Sklenák
(žádost o opravu záznamu)
A Bohuslav Sobotka
Z Miroslava Strnadlová
0 Štěpán Stupčuk
A Zdeněk Syblík
A Ladislav Šincl
A Jeroným Tejc
A Lubomír Toufar
A Milan Urban
A Dana Váhalová
A Roman Váňa
A Ladislav Velebný
M Václav Votava
A Markéta Wernerová
M Lubomír Zaorálek
A Jaroslav Zavadil
A Jiří Zemánek

Ani velký Andy se svým ANO se nedržel zkrátka, jeho 30 hlasů přispělo k ožebračení lidí:

ANO (A Ano: 38M Omluven: 9)
M Andrej Babiš
A Miloš Babiš
A Margita Balaštíková
A Martina Berdychová
A Stanislav Berkovec
A Richard Brabec
M Milan Brázdil
A Pavel Čihák
A Ivana Dobešová
A Jaroslav Faltýnek
A Matěj Fichtner
A Josef Hájek
A Jiří Holeček
M Bohuslav Chalupa
A Miloslav Janulík
A Jaroslava Jermanová
A David Kasal
A Martin Kolovratník
A Martin Komárek
A Josef Kott
A Roman Kubíček
M Jana Lorencová
M Radka Maxová
A Igor Nykl
M Ladislav Okleštěk
A Jana Pastuchová
M Stanislav Pfléger
A Ivan Pilný
A Pavel Plzák
A Roman Procházka
A Karel Rais
M Jan Sedláček
A Martin Sedlář
A Bronislav Schwarz
A Zdeněk Soukup
M Martin Stropnický
A Zuzana Šánová
A Pavel Šrámek
A Helena Válková
A Pavel Volčík
A Jan Volný
A Radek Vondráček
A Josef Vozdecký
A Vlastimil Vozka
A Rostislav Vyzula
A Kristýna Zelienková
A Jiří Zlatuška

KSČM si uložila bobříka mlčení a vyjma poslance Leo Luzara se všichni poslanci zdrželi. Zajímavá představa o ochraně zájmů chudých.

TOP 09 se vyjma Karla Turečka, a ODS vyjma Jany Černochové a Miroslavy Němcové, kteří hlasovali proti, se také hlasování zdržela.

KDU-ČSL, jako obvykle odpovědná, když může škodit, hlasování podpořila všemi svými členy nebo se zdržela:

KDU-ČSL (A Ano: 11Z Zdržel se: 2M Omluven: 1)
A Jan Bartošek
Z Pavel Bělobrádek
A Ondřej Benešík
A Ivan Gabal
A Pavla Golasowská
A Daniel Herman
Z Ludvík Hovorka
A Jiří Junek
A Marian Jurečka
A Vít Kaňkovský
M Jaroslav Klaška
A Petr Kudela
A Jiří Mihola
A Josef Uhlík

Proti bylo naopak hodně poslanců Úsvitu:
Úsvit (N Ne: 8M Omluven: 2)
N Petr Adam
N Augustin Karel Andrle Sylor
N Marek Černoch
N Karel Fiedler
N Olga Havlová
M Jana Hnyková
N Jaroslav Holík
M David Kádner
N Martin Lank
N Jiří Štětina

Z nezařazených poslanců hlasoval proti Tomio Okamura a zákon podpořil nezařazený Karel Pražák.
  Ze 171 přítomných poslanců bylo pro 86, proti pouhých 13 a zbytek se zdržel. Vyjma poslanců Úsvitu v celém podvodu jedou všechny politické strany. Návrh jako neskutečný paskvil předkládal Jan Mládek za podpory Milana Urbana

Tolik Gerd.

Mimochodem, není to jediný  těžký legislativní úlet a konto peněženka normálního občana. Mám v plánu popsat ještě jeden. Ten se také povedl. A podobným způsobem!

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.