Polemika s vlkovým spiklenectvím + vlkova replika


napsal Skogen

Výsledkem vlkových úvah, kdo stojí primárně za přísunem migrantů, se stala Saúdská Arábie. Budiž. Nepochybně svou roli má, ostatně wahhábismus je ideologií, kterou zastává Islámský stát, který v důsledku plní funkci jakéhosi motoru migrace. Pro Blízký východ Islámský stát, pro Afriku Boko Haram. Obě organizace proslulé krutostí a despektem k toleranci, obě si rozumějí.

Jsou zde však otázky, které vybízí k dalšímu hledání souvislostí. Především to, že Saúdové od Islámského státu s velkou pravděpodobností ropu nenakupují a z necelých 30 procent ho tak nefinancují. To se děje obchodem se západem skrze Turecko. Jestliže ovšem kdosi umožňuje Islámskému státu vydělávat, neznamená to, že má v úmyslu ho oslabit či dokonce porazit. Námitka může znít, že tak jako kdysi Henry Ford nebo Texaco, i dnes se amorálně a kontraproduktivně mohou chovat privátní společnosti, které nezajímá nic jiného než jejich nejbližší závěrka. Ano, kdyby… Kdyby od chvíle, kdy USA zabořily prst kamsi před Ural, neznělo v prvé řadě od nich zarputilé: „Sankce, sankce, sankce…“ a nebyly by vyvíjely v tomto směru tlak na evropské státy, které jsou oněmi sankcemi s Ruskem postiženy.

V případě IS se tak nekoná. Jak říká vlkův oblíbenec George Friedman: Islámský stát je sice problém, ale není to (pro USA) velký problém. Velký problém je Rusko.

A my už stoprocentně víme, že kvůli Rusku je „wólstrýt“, jak vlk bagatelizuje, klidně ochoten Evropu destabilizovat. To je otevřená realita posledních dvou let, ke které směřovaly roky úsilí podkopat vývoj situace podobným směrem. Samozřejmě, že nejde o samotný „wólstrýt“, i když se bezpochyby jedná o ekonomické souvislosti, které situaci nějakým způsobem usměrňují. Zcela přirozeně. Bez spiknutí. Tak jako není spiknutím, když si student obstará SCIO přípravku na přijímačky, která ho „nakonverguje“ příslušným směrem. Je to spiknutí? Není. Je to proces, který racionálně vede k cíli. Okolnostmi zúžená škála jednání.

Důvěru nevzbuzuje ani spojenecká aktivita v Sýrii, především boj s Islámským státem. Jestliže je Rusko schopno vést efektivní boj s Islámským státem prostředky, který údajně nedosahují kvalit prostředků spojenců, je asi někde nějaký háček. Jedinou faktickou výhodou Rusů je, že dostávají syrské zpravodajské informace.

Máme zde i vnější vliv na evropskou politiku. Sankce jsem již zmiňoval. Ty dokládají, že vliv na evropskou politiku bezpochyby mají USA, jestliže je Evropa schopna postupovat proti svému užitku. Mají něco podobného i Saúdové? Protože přístup evropských leaderů k migraci není racionální v žádných intencích běžně dostupných informací a vztahů. Zkrátka a dobře, chovají se jako pitomci. Prostou pitomostí něco takového vysvětlitelné není. Naprosto odmítám, že by v demokratickém systému s řadou kontrolních mechanismů bylo možné něco takového. U Saúdů ano, v Německu rozhodně ne. Naopak je zcela pravděpodobné a obvyklé, že k rozporu v hodnocení situace dochází odlišnou úrovní informací, které nemohou být komunikovány. Nemohou-li být komunikovány, nemohou být objasněny a nemohou působit důvěryhodně. To je přesně stav, který nyní trvá. Kdo má zásadní vliv přinejmenším na německý prostor, který v evropském kontextu hraje prim v řadě událostí od Ukrajiny, přes Řecko až po migraci? Kdo vytvářel instituce skrz Marshallův plán, kdo stál v pozadí Pařížské smlouvy, kdo má vazby v BND, kdo si může dovolit monitorovat německé vrcholné politiky? Kdo dokáže využít průmyslovou špionáž, takže státní moc zvládne provést útok pro výstrahu na cílovou ekonomiku, třeba prostřednictvím Agentury pro ochranu životního prostředí na klíčovou automobilku s tím, že možná dojde i na automobilky ostatní? Tedy ostatní německé, abychom si rozuměli… Jsou to Saúdové?

Konečně bych rád zmínil vlkem nastíněné motivy a cíle Saudské Arábie. Ano, jedná se o konstrukce, které dost dobře mohou platit. Jsou to ovšem pouze logické konstrukce. Na druhou stranu, kde vlk opět bagatelizuje: „b- zákeřně rozvrátí (USA, pozn.) evropské státy a Evropskou unii, protože by spojená mohla představovat pro USA nebezpečí ve své spojené síle.“ ovšem máme cosi zcela jiného. Máme doktrínu. Platnou doktrínu. K níž se opět více než fundovaně vyjádřil vlkův oblíbenec Friedman, zde ve dvou ukázkách z knihy „Příštích 100 let“ (zdroj: Kocour – FB profil):

Zdroj:http://nahraj.to/g/qHD

Jestliže vlk uvažuje, zda je SA schopna transformovat ekonomiku v průběhu půlstoletí tak, aby přežila konec prosperity z ropy, můžeme se zcela oprávněně ptát, zda USA přežijí příštích dvacet let, kdy se Čína spolu s ruskými zdroji a dalšími spřátelenými rostoucími ekonomikami stane světovou ekonomickou jedničkou a zakladatelkou klíčových mezinárodních institucí náhradou za stávající. Bez ruských zdrojů by se tak stát nemuselo.

Zcela nakonec něco málo k zamyšlení. Jestliže Rusko odstřihneme od obchodu s Evropou a budeme ho dále oslabovat vojenskými náklady a válkou na západní a jižní hranici, kam otevřeme koridory těm, kdož jsou ochotni s Ruskem bojovat (a my je z dálky dokážeme vodit na provázcích) než si zvládne vytvořit infrastrukturu s východním blokem, zvrátíme střídání hegemona? Jistě tím oslabíme Čínu, která potřebuje a zejména bude potřebovat zdroje. Které sama v potřebné míře nemá. Zdroje, vodu, potraviny. Jestliže to dokážeme, bude další půlstoletí naše? Když Evropa sice zabrzdí a pohrouží se do regrese, ale zato bude pracovat cele pro nás, nejprve dejme tomu s vlídnou nabídkou TTIP? A budou pak kancléřka nebo francouzský prezident schopni obhájit před lidem své bláznivé postoje, jestliže stranou dostali skandální nabídku, která se neodmítá? Žádná zrada, hloupost nebo zaslepenost…

Ne. Saúdové jsou jen část odpovědi. Jsou to další z nepřeberné řady momentálních spojenců, pro které v tuto chvíli stojí za to pustit k vodě ty stávající. Friedman neříká nic než pravdu. Skutečným problémem pro USA je Rusko. A je z této premisy a úhlu pohledu prvořadé s tím něco udělat. Co? Horkou válku? Něco na ten způsob se na Ukrajině nepodařilo. Tam mělo dojít k zapojení Pobaltí a východní Evropy do konfliktu. Před rokem jsem napsal, že jestliže nedojde k horké válce letos na jaře, kdy se z hlediska načasování jednalo o ideální termín, včetně vrcholů propagandistické horečky z řady vážných incidentů i třeba snahy zajistit kanonefutter špatnými změnami branného zákona, už k horké válce nedojde. Všichni jsme to prozatím ustáli. Na řadu přišel další mouřenín.

Ne, USA nejsou skrznaskrz zlé, prohnilé a agresivní. Jsou jen disponované jednat určitým způsobem na základě okolností. Jednat ve vlastním zájmu. Se směřováním k logickému řešení. Zdaleka nejlogičtějším řešením, je-li naše prosperita založena na dominanci, je uchovat si iniciativu. Možná přitom upadneme, když budeme muset být drsní, ale když zároveň budeme šikovní, pak ostatní upadnou více než my sami. Což se rovná zachování iniciativy a opětovnému nastolení vlastních pořádků.

A nakonec… Saúdové nezakládají neziskovky. Ani je nefinancují. Ani nepromlouvají ústy svých elit o tom, co by (očividně proti svám zájmům) měla Evropa konat. Možná jsou schopni zorganizovat vyhánění lidí z domovů a upustit nějaký ten petrodolar na realizaci, ale logistiku s formováním cílového politického prostředí a mediálním krytím nedají dohromady zcela určitě.

Dodatek. Než jsem stačil odeslat, došlo k vážnému incidentu na syrsko-turecké hranici, kde turecké síly sestřelily ruský Su-24 operující proti teroristické organizaci Islámský stát. Turci se hájí narušením svého vzdušného prostoru a nereagováním na výzvy, Rusové narušení vzdušného prostoru popírají a argumentují důkazy, které zatím nepředložili. Zřejmé je, že se Turecko jako člen NATO podílí na obchodu s ropou, kterou za výrazně nižší ceny distribuuje Islámský stát a právě ropná infrastruktura IS se jako zdroj financování terorismu stala ruským cílem. Kdo to jak s bojem proti terorismu v západní alianci myslí vážně, se ukáže v nejbližších dnech.

Vlkova odpověd:

Je zřejmě na čase opravdu Kosu zavřít. Míjí se účinkem. jestliže  i kmenoví autoři za vším vidí rohatého vraha z Vól Strýt, je zbytečná. To není pláč nad tím,že má Skogen jiný názor. Jen povzdech nad ignorováním faktů!

Takže znova základní premisy , na kterých jsme vystavěl svoji spekulaci:

1- v západní Evropě existují silné muslimské komunity. Které vznikly historicky z dobrovolného rozhodnutí evropských zemí.

2-tyto komunity jsou stále sebevědomnější, početnější a radikálnější a to vše na rigidním náboženském základě

3- od jistého času – dnes už desítky let onu radikalizaci obstarávají zejména duchovní, dovážení, financovaní Saudskou Arábií a státy Golfu

4- Saudové a ropné monarchie financovaly kde jakou islamistickou válku , co jich jen po světě bylo a je- Afgh /jak proti Rusům, tak proti Američanům, islamisty na Filipinách, islamistické teroristy v Kašmíru a Indii,Thajsku, Barmě, Nogerii, Mali , Somálsku. Keni, Tanzanii a v Evropě Bosnu a především Kosovo. některé zdroje říkají, že financovali i pakistánskou jadernou  bombu O ISl se nemusíme bavit..

5- Saudové a další ropní monarchové zakupují majetky a provádějí obrovské investice po celém světě,ale zejména v Evropě. Při čemž je důraz vedle ivestice do high tech kladen na mimořádně velké urbanistické celky typu Olympijská vesnic e Londýn.

6- v dohledném horizontu  dojde na Arabském poloostrově ropa. Až dojde, zřítí se tyto státy do naprosté nicoty a totálního chaosu. Pro vládnoucí vrstvy existuje jediná cesta – unik jinam, do předem připravených pozic. Jinak budou vyvražděni. Jako Kaddáfího klan.

7- dobře ví, že když nebudou mít ropu, nemají pro nikoho  vůbec žádnou přidanou hodnotu a význam. Viděli to na příkladu iránského šáha.  Takže Evropané nebo kdokoliv jiný, když budou chtít, je v klidu vyvlastní a oni s tím nebudou moci nic dělat – viz zabavování majetku Kaddafímu ještě před jeho svržením – proto souhlasil s přiznáním viny za Lockerbie a astronomickým odškodněním!

8- mohou tomu zabránit jediným způsobem – když v zemích, kam se budou přesouvat vzroste vliv muslimské komunity natolik, že  vyvlastnění prostě nebude možné.

9- ideálním cílem je dlouhodobá radikalizace a  zvyšování počtu muslimů na celkovém obyvatelstvu vybraných destinací.

10- Evropa dlouhodobě  – někdy od 80tých let muslimské menšině  v jednotlivých státech soustavně ustupuje.  Ta už získala významný podíl na faktické moci. Není náhodou že princezna Diana po rozvodu byla partnerkou Egyptana Al Fajeda, fFrancie měla už islámské ministry a ministryně, německou SPD momentálně administruje v pozici generální sekretářky dcera  muslimských rodičů, šéfem Zelených je syn tureckých rodičů.Takže nijak zvlášt nepřekvapuje, že  se ukázalo na příkladu středomořské cesty, že Evropa není ochotna bránit svou hranici a naopak , že stačí posadit lidi do člunu a  vyslat nouzový signál, aby si je sama do Itálie dovezla.

11- koncem letošní zimy přišel, z ničeho nic,masový exodus částí tzv. Balkánské cesty, kdy z Kosova v několika týdnech emigrovalo přes 100 000 muslimů do Německa. Nejen, že prošly, ale nebyli ani odsunuti.

12- v důsledku tohoto testu se dala do pohybu masa běženců z Turecka a přes Turecko.

13- Saudi a ostatní si dávají velký pozor, aby sami žádné uprchlíky nebrali.

14- tvrzení, že  Saudi a spol. nejsou schopni vytvořit vhodné mediální prostředí a organizovat logisticky transfer  je naprosto mylné.  Už dnes vlastní významné informační kanály po celém světě. Stačí, když ovládnou ty na současné početné souvěrecké komunity v Evropě- viz AlJaziira nebo Al-Arabica. Ale oni vlastní i globální media. A ohledně logistiky? Dokonale zvládají každoroční poutě do Mekky a Mediny.  V rozměru mnoha milionů účastníků.

15- zcela nelogické je poukazování na TTIP ve spojení s uprchlíky. Informace ze Spojených států říkají, že pokud TTIP nebude podepsána do konce Obamovy periody, končí.Republikáni jsou ostře proti.

S ničím z toho Spojené státy neměly  nic nebo nic moc společného.

Ještě mi zbývá vypořádat se  s tím, že Saudi nekupují od islamistů ropu. To zřejmě přímo ne. Ale dovolí si někdo tvrdit,  že neorganizují její prodej?  Že nedávají islamistům k disposici svou distribuční strukturu co do kontaktů a zejména realizace plateb? Ona totiž platba v hotovosti za třeba 500 cisteren najednou je dost kostrbatý způsob inkasa. O opakovaných platbách tímto způsobem nemluvě.  Zatímco platba do saudské banky za dodávku ropy? Koho překvapí nebo kdo zpozorní?

Spojené státy:

1- nevytvořily masu uprchlíků záměrně jako zbran. Tato masa je důsledkem jejich, v  reálu prohraných, nesmyslně  a chybně vedených válek v Afghu a Iráku a rozvrat na celém Blízkém východě. Výsledkem těch tažení je jen totální antiamerikanismus muslimského světa a to NAPŘIČ  jinak těžce znepřátelenými konfesemi! Libye s edokonc epřímo neúčastnily!

2- USA těmi totálními neúspěchy zpochybnily svou pozici absolutní supervelmoci. Dále se astronomicky zadlužily. Čímž podvázaly svou budoucí sílu a schopnost řídit svět podle svého.

3- nepopírám, že z velmi krátkodobých, ale z dlouhodobé strategické perspektivy nanejvýš pochybných svých zájmů, Američané někde nezafungovali  a neeskalovali situaci. Nicméně ne  zásadně. Protože

4- USA se strategicky nemůže vůbec hodit rozvrácená Evropa na pokraji občanských válek nebo dokonce v těch válkách. Potřebují Evropu jako spojence. Třeba proti Rusku. Ale hlavně Číně. Ta je strategickým protivníkem v boji o světovou nadvládu! Rusko na to už nemá lidský potenciál. Nemluvě o hospodářském. Rozvrácená Evropa Ameriku oslabuje a výrazně omezuje její šance, že  v konfrontaci s homogenní a centrálně řízenou Čínou, obstojí. Rusko je soupeřem možná dnes, ale jeho postavení v příštích dekádách bude  slábnout.

5- dnešní oslabování Ruska mělo vést bud k jeho úpadku a marginalizaci a tedy zabránit  vytvoření dvojbloku Čína -Rusko. Nicméně nyní se zdá , že se stal pravý opak. To spojení výrazně posílilo, jakkoli je strategicky pro Rusko, jako slabšího z těch dvou  – zničující.

6- pokud by nyní došlo k rozpadu Ruska, obsadí jeho sibiřská teritoria, se všemi zdroji právě Čína.   Jako jediná je schopna jednat na těchto územích rychle  a obsadit je ,v dostatečném počtu, armádou. Amerika a Západ vůbec  na to nemají ani technické ani lidské kapacity. Osobně si dokonce dovolím odhad, že Rusko není schopno, v dlouhodobé perspektivě  proti Číně udržet svá území za Uralem, ale to je jiný příběh, který dnes nehodlám rozvíjet.

7- islamizace  Evropy musí být pro Washington doslova horrorem. protože  by fanatickým islámským monarchům dala přístup k evropskému technickému know – how, včetně atomové a raketové techniky  a arsenálům zemí jako Francie a Británie.

8- jestliže je řeč  o tom, že SA nikdy neměly neziskovky, neznamená to , že  je nikdy nepodporovaly finančně.. Naopak – Spojené státy docela určitě nikdy nefinancovaly v  Evropě stavby mešit, nikdy netransferovaly do Evropy ve velké radikální imámy, nikdy nezakládaly ve velkém v Evropě radikální islámské školy. Tohle pro věc Saudů a islamizace funguje daleko lépe a  spolehlivěji než  americké neziskovky!!! Naproti tomu je dostatečně známo, že USA konsekventně podporovaly a podporují  obrovskými injekcemi úhlavního nepřítele všech muslimů a  zejména Arabů – Izrael.

9- srovnání  stavu ekonomiky SA v výhledem na ropné sucho a ekonomiky USA, přes všechny její potíže  mi přijde asi stejné jako srovnání Trabantu po totálce a  Mercedesu se zadřeným motorem. Pro SA a další státy v oblasti konec ropného boomu znamená definitivní a věčné ekonomické zhroucení. Spojené státy jsou momentálně pořád nejsilnější ekonomikou světa a i v případě, že je Čína předežene, budou, s odstupem, ještě hodně dlouho, první ohledně  HDP na hlavu.  A dokonce existují propočty, že pokud by zavedli v USA DPH, za čtyři roky by byl americký deficit minulostí.Mimo Čínu nikdo na světě není schopen se výkonu americké ekonomiky ani  přiblížit.

Z uvedeného rozboru mi vychází několik jednoznačných tvrzení

-USA nehrají  fatálně o svou budoucnost

-SA ano

-devastace Evropy  a její moslemizace je proti zájmům USA, ale Saudům a podobným vyhovuje dokonale, pokud plánují se sem v čase přesunout  a nebýt vyvlastněni ani jinak ohroženi. Mají jak momentální, tak střednědobý taktický interes, tak především dlouhodobý strategický motiv. Američané nikoli.

Přiznávám, že  z nutnosti napsat tenhle komentář, před tím  z diskuse k  17. listopadu a další diskuse ohledně financování bezpečnosti státu, na Kose na mne padá totální chandra. Kosa nemá smysl. Podržím ji do konce roku. Možná do čtvrtých narozenin na 30 .ledna. A pak? Nevím.  zejména ne v kombinaci s tím, že už mi nechodí 50,ale 80 mailů denně. A to už je opravdu nad moje kapacity. Jsem zavalován všemi možnými  linky, někdy z nejedné adresy i 5x a víckrát denně, žádostmi o názor, atd.atd. Snažil jsem se dodnes, každému poctivě odpovědět. Vážím si toho a  beru to jako velké ocenění. Ale přesahuje to moje fyzické možnosti. Vedle toho začínám narážet na zdravotní limity. Dlouho jsem tu lavinu spojenou s administrací Kosy i s maily a pod. přecházel větou – ono to má smysl! Je potřeba přece něco dělat! Dnes vidím,že to byl jen sebeklam.  Myslím,že už bych to uměl vyřešit. V podstatě z hodiny na hodiny. Do rozměru, který by mi vyhovoval a naplnil.   S jednou jedinou výjimkou  – odpisem ostatních spoluautorů.

Mám  do Silvestra nebo  až do konce ledna čas to prozkoumat. Ale marně hledám důvod, proč pokračovat v současné Kose. Nechci psát pro ty, co  mají předem vytvořený a zacementovaný názor, který nehodlají změnit. Fakta nefakta. To není můj svět. Nic ve zlém bratře Skogene a nic osobního!

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka, Hosté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.