Hlasy z Německa a okolí: migrace v praxi


napsala veverka

je na čase  dát si po delší pauze  zase  přehled z německého tisku jak vidí  problematiku migrace

Institut pro světové hospodářství (IfW) se sídlem v Kielu odhaduje výši nákladů na migranty v Německu v nejbližších letech v rozpětí 25 – 55 miliard EUR ročně (publikováno 11/12/2015). IfW uvedl, že tyto výdaje představují pro německé hospodářství největší výzvu od sjednocení země, ekonomika je ale údajně schopna je zvládnout. zdroj: https://www.ifw-kiel.de/medien/medieninformationen/2015/simulation-von-fluchtlingskosten-bis-2022-langfristig-bis-zu-55-mrd-20ac-jahrlich Jak je zřejmé z pohledu na ´dluhové hodiny´ http://www.staatsschuldenuhr.de/, zvyšuje se státní dluh SRN každou vteřinu o 1.556 EUR.

Německému státnímu rozpočtu – a hlavně daňovým poplatníkům – neprospěje rozhodnutí spolkového sociálního soudu z 3. prosince 2015: že totiž každý státní občan jiné země EU, který strávil šest měsíců v SRN a potvrdil snahu získat práci, má v budoucnosti nárok na sociální dávky. Ano, podmínkou není výkon práce, stačí šest měsíců pobytu v zemi a tvrzení, že se dotyčný pokoušel najít zaměstnání. Soudní rozhodnutí bylo vydáno ve sporu zahájeném občanem Rumunska, který nebyl spokojen se zabezpečením, jehož se mu jako otci rodiny v Německu dostalo. zdroj: http://www.sezession.de/52572/ein-urteil-mit-sprengstoff.html

V zájmu usnadnění integrace migrantů požaduje Deutsche Bank AG (nezaměňovat s Deutsche Bundesbank) uvolnění předpisů o minimální mzdě. Jak prohlásil představitel banky David Folkerts-Landau, zaměstnat migranty je nezbytnou podmínkou jejich úspěšné integrace a je proto nutné buď minimální mzdu zásadně snížit nebo stanovit pro přistěhovalce výjimku. „Pokud to neuděláme, budeme mít brzo pět milionů lidí bez práce, kteří budou bez perspektivy sedět v ghetech.“ Příležitost k uplatnění migrantů vidí Folkerts-Landau zejména v oblasti péče o seniory; podle něj je to pouze otázka úspěšného zaškolení a ceny práce. zdroj: http://www.mmnews.de/index.php/wirtschaft/60702-db-fluchtlinge

U hamburské radnice letos poprvé nestojí vánoční strom. Důvod porušení dlouholeté tradice: nebezpečí požáru. Tak aspoň záležitost vysvětlila zástupkyně města a odkázala na radního pro vnitřní záležitosti. Ten se k věci nevyjádřil. zdroj: http://www.kn-online.de/News/Aktuelle-Nachrichten-Schleswig-Holstein/Norddeutschland/Hamburger-Rathaus-in-diesem-Jahr-ohne-Weihnachtsbaum

Rovněž mnohé francouzské radnice zůstaly letos bez tradičních jesliček. Několik dní po teroristickém útoku v Paříži doporučil svaz francouzských starostů (AMF) svým členům, aby v radnicích přestali jesličky vystavovat. V zemi se sice ke katolické víře stále ještě hlásí zhruba 75 % obyvatelstva, jesličky byly nicméně už loni předmětem sporů: například v Béziers žalovali odpůrci tradice starostu za to, že jim odmítl vyhovět a na vystavení jesliček trval. Soud tehdy žalobu zamítl. Soud v Melun naopak letos v říjnu podobné žalobě vyhověl a jesličky  místní radnici zakázal. zdroj: http://www.pi-news.net/2015/12/frankreich-weihnachtskrippen-aus-rathaeusern/

Potíže s nalezením vhodného ubytování pro migranty trvají. 16 mladistvých imigrantů se před Vánocemi nastěhovalo do části berlínského dómu (foto viz odkaz). Chrám byl dokončen v r. 1905 (nejvýznamější příklad historizujícího slohu v architektuře období císařského Německa), je největším kostelem v Berlíně a pokládá se za ústředí evangelické církve v SRN. Správa dómu poskytla ubytovací prostory dobrovolně. zdroj: https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/asylbewerber-ziehen-in-berliner-dom/

V Hamburku byl schválen plán na výstavbu nových velkých sídlišť pro migranty, náklady dosáhnou téměř jedné miliardy EUR a stavět se má ve všech sedmi městských obvodech. Předpokládá se, že do konce roku 2016 bude třeba ve městě ubytovat na 80.000 migrantů. zdroj: http://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Geld-fuer-Fluechtlings-Grosssiedlungen-genehmigt,buergerschaft464.html

Součástí těchto plánů je i záměr postavit celou novou obytnou čtvrť v hamburské městské části Wilhelmsburg, tj. v samotném srdci ostrova uprostřed Labe: má tu vzniknout 1.400 bytů, sportoviště a velká mešita se čtyřmi minarety (plánek viz odkaz). zdroj: http://www.mopo.de/hamburg/politik/neues-wohnquartier-skizze-zeigt-mega-moschee-in-wilhelmsburg-23226996

Každodenní příliv tisíců migrantů muslimské víry výrazně ovlivňuje i běžný chod škol, dokonce i ve Švýcarsku. Když asi deset žáků přišlo do školy v Gossau v košilích ozdobených vzorkem s protěží (foto viz odkaz), učitelka jim přikázala, aby se okamžitě šli převléknout. Odůvodnění: nošení těchto košil je výrazem rasismu. Chlapci své oblečení obhajovali tím, že chtěli vyjádřit své vlastenectví a hrdost na to, že jsou Švýcaři. Událost vzbudila velký rozruch a ředitel školy později prohlásil, že učitelka reagovala přemrštěně a že svou chybu uznala; jednala prý pod dojmem napětí mezi žáky domácími a balkánskými, které ve škole existuje. Curyšský kantonální rada Claudio Schmid věc komentoval takto: „My Švýcaři si svou společnost sami likvidujeme a zdá se, že školy a soudy nám v tom pomáhají.“ Mnozí členové kantonální rady se pak v reakci na zmíněné události dostavili k poslednímu letošnímu zasedání ve stejných košilích, jaké vyvolaly incident ve škole. zdroj: https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2015/schweizer-lehrerin-verbannt-edelweisshemden/

Saské ministerstvo školství vydalo pro školy, učitele a rodiče informační brožuru „Muslimské žákyně a žáci v Sasku“. Obsahem je krátký přehled základních ustanovení islámu a norem chování muslimů, zmiňuje se mj. zákaz zobrazování proroka Mohameda, muslimské svátky, ramadan, modlitby, vztah k alkoholu apod. Ministerstvo vyzývá všechny zúčastněné k vzájemnému porozumění a hledání kompromisů; nabádá mj. k morální podpoře muslimských dívek, které mají při vyučování hlavu zahalenou šátkem. zdroj: http://www.schule.sachsen.de/download/download_bildung/Br_Muslimische_Schueler_barrierefrei.pdf

Ve 46 základních školách v Hesensku se ve školním roce 2015 /16 vyučuje islám. Výuka probíhá zatím jen v prvních až třetích třídách, celkem ji absolvuje přes 2.000 žáků. Někde vyučují příslušníci muslimských náboženských obcí, zásadně se ale počítá s tím, že výuku islámu zajistí stát a že učitelé budou jeho zaměstnanci s aprobací pro několik předmětů. zdroj: http://www.echo-online.de/lokales/darmstadt/islam-unterricht-an-drei-darmstaedter-schulen_16452401.htm

Mnohé školy ve snaze vyjít vstříc muslimských žákům upravují jídelníček svých jídelen. Mizí vepřové maso, hledá se kompromis mezi požadavkem na maso halal a dosud platnými předpisy o porážce zvířat. Pokud školní kuchyně přece jen vaří z vepřového masa, nesmí stejné nádobí použít pro přípravu jídla pro muslimské děti. zdroj: http://www.otz.de/web/zgt/suche/detail/-/specific/Schulverpflegung-in-Thueringen-im-Migrationsfokus-Im-Zweifel-vegetarisch-fuer-a-1606377303

V příštím roce nastoupí do škol zhruba 300.000 dětí migrantů a spolkové země proto potřebují další učitele; celkově jde o téměř 8.000 nových učitelských míst. Budou-li obsazena, připadne na jednoho učitele v průměru 37,5 žáka. Někteří odborníci jsou však toho názoru, že nových učitelů je třeba přijmout nejméně 20.000, jinak hrozí výrazné snížení kvality výuky, rušení vyučovacích hodin a příliš vysoký počet dětí ve třídách. zdroj: http://www.mmnews.de/index.php/net-news/60782-bericht-l%C3%A4nder-wollen-tausende-neue-lehrer-einstellen

Výměna názorů ve škole Alfreda Nobela v Berlíně (Britz – Neukölln) přerostla ve rvačku, kterou musel ukončit až zásah policie. Spor vznikl mezi žáky arabského / syrského původu ve věku 12 až 16 let. Kromě hasičů zasahovalo na místě i deset policistů. Výsledkem bylo dvanáct lehce zraněných žáků a jeden učitel. Dalším učitelům způsobil výbuch násilí šok. Jednou ze tříd zúčastněných na bitce byla tzv. Willkommensklasse, tj. třída složená z dětí čerstvých imigrantů. zdroj: http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/berlin-britz-13-verletzte-bei-schlaegerei-an-der-alfred-nobel-schule/12706248.html

Paní Sonja Würf, učitelka na gymnáziu v Deggendorfu (Bavorsko), připravila malou vánoční akci: vyzvala své studenty, aby každý přinesl malý balíček, určený jako dárek pro děti uprchlíků. Kdo neměl chuť se zúčastnit, byl povinen sepsat své důvody v obsáhlé domácí práci. Zprávu o tom přinesl místní tisk a veřejnost okamžitě reagovala tak, že list ve svém on-line vydání zrušil možnost diskuze. Hlavní námitky: proč trestat neúčast na akci, proč muslimským dětem dávat dárky na Vánoce, které islám neuznává, proč nedat dárky i jiným dětem, proč mají studenti platit balíčky ze svého. Následovalo vyjádření ředitele školy, které mělo zjitřenou atmosféru uklidnit. zdroj: http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_deggendorf/deggendorf/1900421_500-Packerl-voller-Freude-und-Freundschaft.html

Ministerstva školství v jednotlivých spolkových zemích povolují imigrantům studium na univerzitách a vysokých školách i bez dokladu o dosažení předepsaného stupně vzdělání, který je jinak nezbytný. Má se jim tak usnadnit cesta k získání vyšší kvalifikace a posléze uplatnění na trhu práce. zdroj: http://www.metropolico.org/2015/12/08/immigranten-erhalten-leichten-uni-zugang/

Noví obyvatelé spolkové republiky projevují vděčnost své Mutti Merkel originálním způsobem: dávají dětem její jméno. V Geře se koncem listopadu narodila holčička Angela Merkel Al Ali, další se jmenuje Angela Merkel Adé a maminku má z Ghany. Tato neprovdaná žena přicestovala do SRN ve vysokém stupni těhotenství a uvedla, že nastávající otec dítěte zde legálně žije. Dítě má německé státní občanství. Narodí-li se chlapeček, pojmenují ho rodiče jednoduše Merkel a matrika jméno bez námitek zapíše; podle rozhodnutí z roku 2005 totiž neexistuje uzavřený seznam přípustných křestních jmen a rodiče mohou zvolit jakékoli slovo, které po stránce zvukové nebo obsahové lze jako křestní jméno chápat. zdroj: http://sichtplatz.de/?p=4761

Rodiče malých Angel a Merkelů jistě ocení úsilí německého státu vysvětlit dětem ještě skoro batolecího věku, jak to chodí v přírodě a v lidské společnosti. Ministryně spravedlnosti spolkové země Sasko-Anhaltsko oznámila další projekt směřující proti diskriminaci sexuálních menšin: děti předškolního a raného školního věku mají být seznámeny s homosexualitou a s existencí více než dvou pohlaví. zdroj: https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2015/kleinkinder-sollen-mit-homosexualitaet-konfrontiert-werden/

A až tato generace trochu povyroste, postará se o její blaho EU. Podle nového bruselského nápadu by mládež měla povolen přístup na sociální sítě jako facebook a twitter až od 16 let (pro facebook zatím platí věková hranice 13 let). Osoby mladší by se mohly zaregistrovat jedině se souhlasem rodičů. Odpůrci opatření jsou ovšem skeptičtí a poukazují na to, že není problém udat při založení účtu jakýkoli rok narození. zdroj: http://www.mmnews.de/index.php/politik/60807-facebook-verbot

Politikem roku se v Holandsku stal Geert Wilders, předseda Strany pro svobodu (PVV) a známý odpůrce imigrace. Stejného ocenění se mu dostalo už v letech 2010 a 2013. Podle současných průzkumů veřejného mínění by PVV dnes volilo 25% voličů, byla by tedy nejsilnější politickou silou v zemi. Příští parlamentní volby se mají v Holandsku konat v r. 2017. zdroj: http://www.pi-news.net/2015/12/niedersachsen-vertraglich-weiter-islamisiert/

Ze všech spolkových zemí přicházejí zprávy o zhoršené bezpečnostní situaci a enormním zatížení všech složek policie. Nemocnice v Sigmaringenu (Bádensko-Würtembersko) byla nucena najmout bezpečnostní službu, která od 1. listopadu 2015 chrání personál před nevhodným chováním pacientů pocházejících z jiných kulturních okruhů. Problémem jsou zejména migranti-muži, kteří nerespektují pokyny vydané ženami, ať už jde o zdravotní sestry nebo jiné zaměstnankyně nemocnice. V městě se 16.500 obyvateli bylo ubytováno na 4.300 migrantů, od počátku září dochází v nemocnici v průměru ke 40 incidentům měsíčně. Příčinou slovních i fyzických napadení je agresivita často podpořená alkoholem. zdroj: http://www.suedkurier.de/nachrichten/baden-wuerttemberg/Sigmaringen-Sicherheitsdienst-schuetzt-Krankenschwestern;art417930,8319315

Předseda odborů saské policie vyzývá ke zvýšení počtu policistů, protože stávající situace je neúnosná. Jen v říjnu 2015 odpracoval každý policista nejméně 35 přesčasových hodin, mnozí až 200 – šlo zejména o nasazení při demonstracích, fotbalových zápasech a ochraně ubytoven migrantů. Nejsou kapacity na prevenci, nýbrž pouze na zvládání už uskutečněné kriminální činnosti. Policisté jsou trvale vystaveni nadměrnému stresu, následkem je vyšší nemocnost a dokonce zvýšený počet úmrtí: jen v policejním obvodu Lipsko zemřelo letos 15 policistů ještě před dosažením důchodového věku. zdroj: https://mopo24.de/nachrichten/ueberstunden-desaster-bei-sachsens-polizei-32977

Přetíženým německým policistům se možná dostane nečekané/nežádané pomoci přímo od migrantů a jejich příznivců: ve Wuppertalu se zformovaly hlídky samozvané šaría-policie, které působily v ulicích. Následovala žaloba na její příslušníky, soud však rozhodl, že k zahájení řízení není důvod. Proti tomuto rozhodnutí se odvolalo wuppertalské státní zastupitelství a současně oznámilo, že do vydání definitivního soudního rozhodnutí bude veškerou další činnost šaría-policie považovat za trestnou. Sven Lau (35), jeden z iniciátorů hlídek, byl 15/12 vzat do vazby a obviněn z podpory teroristické organizace v Sýrii. zdroj: http://www.metropolico.org/2015/12/10/sofortige-beschwerde-gegen-scharia-polizei-entscheidung/ http://www.pi-news.net/2015/12/sven-lau-wegen-terror-unterstuetzung-verhaftet/#more-494992

Ve svém projevu na nedávném sjezdu CDU pronesla německá kancléřka řadu vzletných slov a předestřela obraz současného Německa jako téměř ideální společnosti, kde všichni dodržují zákony a navzájem se respektují. Její věrní ji odměnili frenetickým desetiminutovým (!) potleskem vstoje. Asi ze své výše přehlédli, že se vloudila drobná chybička: ten báječný obrázek je na hony vzdálen skutečnosti.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Veverčiny oříšky se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.