Pepánkův návrh zákona o povinné úpravě a zpívání Tříkrálové koledy v České republice


napsal Pepánek

Vlkův úvod:

Vím, že  Tří králů bylo včera. Respektive právě proto, že bylo včera. Leckde chodili koledníci, po celé zemi běží tzv. Tříkrálové sbírky. Neustále slyšíme, že  že Česko je země zapšklých a xenofobních čecháčků. Pepánkovi to tedy nedalo  a Kosu použil k veřejnému podání na nový zákon, který by, nejlépe v urychleném procesu schvalování měly sofort přijmout obě komory PČR a následně podepsat prezident republiky. Bez zbytečného zdržování. Abychom  dosáhli požadované a mezinárodně akceptovatelné míry tolerance, jak nám neustále káže  například Jan Čulík a mnoho dalších. Bohužel občan Pepánek ani občan vlk nemají zákonodárnou iniciativu, tudíž touto cestou vyzýváme eventuální poslance a senátory /případně i členy vlády/, pokud chodí na Kosu, aby si tento návrh osvojili a předložili jej jako svou poslaneckou iniciativu. Pokud by zavítal můj oblíbený europoslanec Štětina, pokládám za samozřejmost, že zákon okamžitě  dá do procesu přijímání zákonů a nařízení  Evropské unie  – viz jeho nedávné veřejné vyznání, že by se mu velmi zamlouvalo, kdyby tuzemské obyvatelstvo bylo  z 1/3 bílé, z 1/3 černé a z 1/3 žluté. Viz

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jaromir-Stetina-Libilo-by-se-mi-kdyby-tretina-Cechu-byla-bila-tretina-cerna-a-tretina-zluta-415733

Za naprosto jisté pak pokládám, že vzhledem k omezenému dosahu Kosy text okamžitě přeberou a budou dále šířit Britské listy s tím, že Kosa a kosíři  konečně pochopili jejich vzdělávací úsilí ohledně migrační vlny.

Dreikönigsliedsgesetz

(Překlad do češtiny)

Zákon

ze dne 7. ledna 2016

o způsobu veřejného provozování tzv. koledy My tři králové

(Tříkrálový zákon)

Vedeni snahou zaručit všem občanům jejich demokratická práva, přijímáme tento zákon

§ 1

Text tzv. koledy My tři králové se mění takto:

a) slova sloky 6

          Co ty, černej, stojíš vzadu,

          vystrkuješ na nás bradu?

jsou nahrazena slovy

        A ty afrického vzhledu,

         přišel jsi též na koledu?

b) slova sloky 7

        Hrdě se k tomu hned přiznám,

        že já jsem mouřenínský král.

jsou nahrazena slovy

        Copak na mně není znát,

         že jsem naší země delegát?

c) slova sloky 8

        A já černej vystupuju

       a Nový rok vám vinšuju.

jsou nahrazena slovy

      Afričany zastupuju, hned se tady ubytuju

       a Nový rok vám vinšuju.

Ostatní text zůstává beze změny.

§ 2

Při provozování tzv. koledy My tři králové nesmí být zpívajícími zesměšňován ústroj obvykle užívaný v Severní Africe a zemích Arabského poloostrova. Zároveň se zakazuje používání křesťanských symbolů, dotýkajících se náboženského cítění našich nových spoluobčanů. Naopak navštívení musí osvědčit vysokou  míru tzv. vítací kultury*** a jsou povinni poskytnout ve svém obydlí zejména tzv. černému králi bezplatně ubytování podle jeho výběru a to na tak dlouho, jak si tento monarcha sám určí.

§ 3

(1) Po skončení produkce tzv. koledy My tři králové se s ohledem na výše uvedený zákaz urážlivých symbolů mění zápis nade dveřmi K + M + B + 2017 na AD 2017*).

(2) Způsob nadedveřního zápisu v následujících letech bude určen po konečném vyřešení**) otázky eventuálního dalšího užívání tzv. latinského písma.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 4

Pokud je staré znění tzv. koledy My tři králové obsaženo v knihách, které jsou zapůjčovány veřejnosti, provedou správci knihoven úpravu textu ve lhůtě do tří měsíců od vyhlášení tohoto zákona.

*) Angela Danke

**) V originále Endlösung

***) v originále  Willkommenskultur

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.