Předpověd Stratforu na rok 2016 -III.


přeložil JF

pokračování z předvčerejška  a včerejška

Východní Asie

Zbržďování Pekingu

Čínský reformní proces se dostal do ošidné fáze. Tolik potřebný přechod k hospodářství, založeném na domácí spotřebě, nebyl ani rychlý ani laciný. Jsou již zřetelné rozdíly mezi různými oblastmi Číny: sektor služeb se upevnil na jihu a v pobřežních provinciích, zatímco slabý sektor stavebnictví a těžkého průmyslu se odsunul do vnitrozemí a na sever. Agenda roku 2016 bude obsahovat reformy státních závodů se zvláštním zaměřením na konsolidaci “přehřátých” sektorů a zavedení zvýšeného dohledu nad jejich příjmy. Budou asi zavedena tvrdší pravidla pro vydávání licencí soukromým zpracovatelům ropy a jako vedlejší efekt budou provedeny operace s ropovody čínských ropných společností.

Vládní a průmysloví vedoucí činitelé budou prosazovat konsolidaci, zatímco Peking zavede omezení produkce kovů. Růst spotřeby zboží zůstane v roce 2016 pomalý. Rostoucí státní dluh, vyvolaný zpomalujícím se hospodářským růstem, bude znamenat další riziko pro reformní proces. To ovšem neznamená, že by Peking úmyslně zpomalil nebo odvolal reformy, neboť takové rozhodnutí by přineslo svá vlastní rizika. Čínské vedení ale čeká obtížný rok, ve kterém se bude snažit zvládnout ekonomické a sociální důsledky hospodářských změn. Nový rok také uvidí další opatrné uvolňování měnové kontroly, směřující k další internacionalizaci juanu, a současně domácí fiskální reformy, zaměřené na zvýšení příjmů z daní lokálních vlád.

Tvůrci čínské politiky se budou především snažit minimalizovat sociální a ekonomické poruchy a současně postoupit dále ve svých reformních plánech. Jako v předešlém roce se odpor proti změnám bude projevovat byrokratickou nečinností a politickým manévrováním. Jak se bude konsolidační a protikorupční kampaň zesilovat s blížícím se stranickým sjezdem v roce 2017, členové čínských elit se budou sdružovat do malých frakcí a snažit se získat ochranu konsolidovaného centra. Soupeření o posice před sjezdem bude zesilovat tento trend jako další známku odvracení se od systému pravidla shody, který byl platný už od doby Teng Siao Pchinga. To bude mít za následek větší míru nejistoty v Číně v nejbližších letech.

Peking také zahájí dlouho očekávanou a ambiciózní serii vojenských reforem. To významně změní struktury Lidové osvobozenecké armády převážně podle západních vojenských modelů. Reformy budou zahrnovat velké personální zásahy, reorganizaci vojenských oblastí a odstranění velkého počtu štábních důstojníků. Tyto změny budou pečlivě propojovány s ekonomickými záměry s těmi, kteří budou demobilizováni nebo odstaveni ze silových posic. Peking rovněž omezí roli politických komisařů, přinejmenším na nízkých úrovních, a tím umožní větší pružnost vojenských operací zvláště na taktické úrovni.

Rovnováha v jihovýchodní Asii

Očekávané zvýšení úrokové míry v USA se v jihovýchodní Asii projeví zvýšeným tlakem na některé místní ekonomiky, zvláště v Malajsii a Indonésii, které obě jsou silně závislé na zahraničních půjčkách. Avšak ekonomické zpomalení Číny bude nadále největším zdrojem ekonomických těžkostí v jihovýchodní Asii, i když postižené země budou stále nuceny vyvažovat svou hospodářskou závislost na Číně rostoucí bezpečnostní závislostí na USA. I když čínský ekonomický růst zpomalí, Peking použije svou hospodářskou sílu k pobízení zemí jihovýchodní Asie ke spolupráci, současně s varováním před následky, ekonomickými i vojenskými, pokud by se chtěly stavět na odpor.

V roce 2016 se zrychlí snahy o založení nebo vytvoření oblastní obchodní dohody v Asii. Spojenými Státy prosazovanáná dohoda TPP bude v několika zemích ratifikována, zatímco jiné budou usilovat o členství v druhé vlně. Současně se zesílí rozhovory o Všeobecném regionálním ekonomickém partnerství, které povede k trilaterální dohodě o volném obchodu mezi Čínou, Jižní Koreou a Japonskem. Členové paktu ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) budou zavádět projekt nového Ekonomického společenství ASEAN. Žádná z těchto akcí nijak významně nezmění ekonomickou situaci v regionu ale všechny budou představovat nové výzvy a možnosti pro obchod.

Uvedené dohody budou představovat určité výzvy pro místní hráče, kteří se budou snažit hájit své vlastní zájmy v měnícím se prostředí. To se projeví zpomalováním procesu ratifikace a uzavíráním nových dohod. Čas od času to může vyvolat krátkou ale ostrou politickou roztržku, zvláště mezi zeměmi jako jsou Japonsko, Malajsie, Indonesie a Jižní Korea, které již čelí vnitřním ekonomickým a politickým tlakům.

Snaha o ekonomickou kooperaci může zmírnit regionální bezpečnostní soupeření. To ovšem nemůže zcela odstranit politické a územní spory. Obzvláště Jihočínské moře zůstane v ohnisku zájmu. Čína bude pokračovat v prosazování svých nároků na sporná území a Spojené Státy budou dále požadovat volný pohyb svých lodí a letadel  kolem Čínou okupovaných ostrůvků a pokračovat v rozšiřování vojenské spolupráce s některými pobřežními státy. Napětí na moři by mohlo znovu vzplanout poté, co by stálý arbitrážní soud v Holandsku učinil své první nálezy ve sporu mezi Filipinami a čínskými nároky v Jihočínském moři. Ačkoli soud neidentifikoval problémy suverenity a ačkoli se Čína vůbec případu neúčastní, výnos soudu i tak přináší další složitou vrstvu námořních sporů a otázek, zda sporné ostrůvky vůbec mohou sloužit jako základ pro rozšiřování území. USA do svého rozpočtu na rok 2016 zahrnují další výdaje na obranný výcvik a prodeje v Jihovýchodní Asii a na Taiwanu a rozšíří svou vojenskou spolupráci s Japonskem a s Australií.

Japonsko bude pokračovat v debatě, zda je politicky nebo vojensky připraveno se připojit k hlídkování v Jihočínském moři, ale žádné rozhodnutí se neočekává dříve než ve druhé polovině roku, po volbách do horní komory parlamentu. I poté ale Japonsko pravděpodobně omezí svou účast jen na vzdušný průzkum nikoli nasazení hladinových plavidel. USA se bude snažit tlačit Australii k aktivnější roli v Jihočínském moři. Podobně jako Tokio, i Canberra bude pečlivě vážit výhody i nevýhody jakékoli větší akce s vědomím svých těsných obchodních vztahů s Čínou.

Přes pokračující aktivity USA v Jihočínském Moři a očekávané prodeje zbraní Taiwanu se neočekává, že by Čína významně omezila své dvoustranné vojenské vazby s Washingtonem nebo ohrozila své pozvání k účasti na cvičení RIMPAC, jednom z největších cvičení vojenských námořních sil mnoha zemí světa. Aby se profiloval v oblasti a vyvinul tlak na existující alianci USA-Jižní Korea, mohl by Peking udělat nějaké ústupky při upřesňování své námořní hranice s Jižní Koreou.

Regionální a domácí role Japonska

Japonská “abenomická” agenda vyvolá v roce 2016 rostoucí kritiku u rozčarované veřejnosti. Vláda by se mohla pokusit přehodnotit pojem úspěšnosti projektu a přesunout pozornost od monetárního “šípu”, jednoho ze tří hlavních aspektů strategie, ke strukturálním reformám a k dosaženému pokroku. Dlouhodobé plány, jako je zvýšení obchodní daně v roce 2017, by mohly být znovu odloženy, neboť hospodářství stále zůstává na hraně recese. Pokud by program oficiálně skončil, vládní úpisy by pravděpodobně nevedly ke katastrofě, jak někteří předpovídají. Místo toho by Japonsko použilo cestu podobnou té, po které šlo předtím, než se premier Abe dostal k moci – cestu zvýšených státních výdajů, rostoucího zadlužení a odsouvání řešení problémů.

Japonské ekonomické politické a bezpečnostní vztahy v jihovýchodní Asii se v roce 2016 budou rozšiřovat, přes domácí ekonomická omezení. Ačkoli Japonsko čelí ekonomickým problémům a „abenomika“ zdaleka všechny neřeší, Japonsko má stále po finanční stránce v regionu co nabídnout a bude zde aktivněji plnit infrastrukturní zakázky, v čemž se často bude střetávat s Čínou. Jihovýchodní Asie bude sklízet výhody tohoto zvýšeného soupeření dvou velmocí, které se obě budou snažit rozšiřovat v regionu ekonomickou spolupráci, půjčky, rozvoj infrastruktury a investice.

Významné volby v oblasti

Ačkoli Stratfor nepředvídá výsledky voleb a ačkoli vlády jsou omezovány politickou realitou, která limituje jejich schopnost radikálně změnit politické směry, některé volby, plánované na rok 2016, stojí za zmínku.

V lednu bude nový zákonodárný sbor a nového presidenta volit Taiwan. Mnohé odhady naznačují, že opoziční Demokratická pokroková strana by mohla zvítězit nad dosud vládnoucím Kuomintangem. Čína obzvlášť pozorně sleduje tyto volby. Demokratická pokroková strana je tradičně pro nezávislost ostrova, i když její současná platforma chce udržovat současné vztahy k Číně. Jakkoli se v prvních šesti měsících od nové vlády nedá očekávat žádná radikální změna, je zde mnoho prostoru pro politické kalkulace.

Čína rovněž bude ostře sledovat květnové volby na Filipinách, zemi v centru sporů o Jihočínské moře. Před volbami by Peking mohl projevit větší snahu o spolupráci na námořních i ekonomických problémech v naději, že se v Manile objeví nová, smířlivější vláda.

V Malajsii by mohla poražená vláda premiéra Razaka vypsat nové volby na rok 2016. Vládnoucí strany budou rozsuzovat etnické případy a zvyšovat stres ohledně vnitřních vztahů k etnickým Číňanům, kteří jsou kritickou součástí malajské obchodní komunity.

V Jižní Koreji se rostoucí pracovní nespokojenost bude projevovat opakovanými veřejnými demonstracemi a občasnými násilnými protesty, vztaženými k dubnovým parlamentním volbám.

Ačkoli nejde o skutečné národní volby, sjezd severokorejské Dělnické strany upevní vládu Kim Čong Una a mohl by ukončit časté přesuny na vedoucích místech, které charakterizovaly posledních několik let. Lze očekávat také další jaderné a raketové testy, vedené spíše technologickými než politickými záměry.

Také v Myanmaru/Barmě se vojsko bude snažit udržet své místo v nové vládě a přinést tak nejistotu do předávání moci do rukou Národní ligy pro demokracii.

Latinská Amerika

Pád Venezuely pokračuje

Úpadek venezuelské ekonomiky a ztráta převahy v Národním shromáždění ve prospěch opozice oslabí vládnutí Jednotné socialistické strany a vytvoří prostor pro sociální nepokoje, finanční default a politické konflikty mezi jednotlivými vládními silami. Opozice získala v Národním shromáždění výraznou většinu a může ji využít k zavedení významných ekonomických a politických reforem. Pod tlakem této většiny se části vládnoucí strany mohou přiklonit k otevřeným rozhovorům s opozicí se záměrem formování aliancí. Ale vládnoucí strana by mohla také využít soudního systému k udržením, pro opozici nepříznivé, legislativy. Bez ohledu na strategii se rozpad vládnoucí strany významně prohloubí a stranické elity pravděpodobně vnímají porážku v posledních volbách jako předzvěst další porážky v presidentských volbách v roce 2019.

Nápor na veřejné finance se v roce 2016 ještě zvětší. V minulém roce plenila Venezuela své zahraniční reservy a fondy se snahou udržet úroveň dovozu a vládních výdajů. Bez tohoto polštáře bude vláda opatrně upřednostňovat veřejné výdaje. V roce 2016 budou dále omezeny dovozy, aby bylo možné udržet splátky zahraničního dluhu a investice do státní ropné firmy PDVSA. Je to riskantní strategie. I když to zachová omezený přístup Venezuely k zahraničním úvěrům do sektoru energetiky, primárního zdroje dolarových příjmů země, přiživí to inflaci a vyvolá to potravinovou nouzi. I když se vláda snaží splácet dluhy, nízký příjem z PDVSA a vyčerpané finanční zdroje mohou mít za následek možnost defaultu již v roce 2016.

Nedostatek potravin a jejich rostoucí ceny ve Venezuele budou vyvolávat další isolované demonstrace, zvláště v zemědělských oblastech mimo Caracas. Vláda tyto nepokoje může zvládnout, pokud se neslijí do velkých demonstrací. Při současné úrovni rozladění společnosti nad inflací a nedostatkem mohou demonstrace vyústit do širokých nepokojů a ohrozit politickou stabilitu země.

Ekonomické a politické výzvy před Brazilií

Brazilská vláda stojí před obtížnými úkoly udržet zaměstnanost a omezit inflaci v situaci domácího ekonomického propadu a globálně nízkých cen pro export základních surovin. Efekt korupčního skandálu roku 2014 ve státní firmě Petrobras se bude projevovat i v roce 2016. Vláda zavede opatření ke zmírnění ekonomických následků skandálu například povolováním činnosti firem, v současnosti zakázané, kvůli obchodům s Petrobrasem a uzavíráním nových smluv a zakázek. Petrobras se bude snažit navýšit kapitál prodejem vlastního majetku a vládními dotacemi vzhledem ke svým rozsáhlým dluhovým závazkům a k potřebě hledat nové zdroje financování a produkční aktivity.

Na politické frontě se vládnoucí Dělnická strana bude potýkat s trvalým problémem své autority. I když brazilská presidentka Rousseffová přežije pokus o odvolání, Dělnická strana zůstane silně závislá na svých spojencích pokud jde o odrážení útoků na svou moc.

Pomalý růst poptávky po brazilském exportním zboží a zpomalující domácí obchod donutí Brazilii v tomto roce poohlédnout se po dalších zahraničních trzích. Přes neshody s Argentinou bude Brazilie protlačovat uzavření dohody o volném obchodu mezi jihoamerickým seskupením Merkosur a Evropskou unií. Rozpory mezi Argentinou a Brazilií ohledně strategií zahraničního obchodu se v roce 2016 ještě prohloubí. Argentina bude dále odmítat podepsat jakékoli obchodní dohody, které by mohly oslabit její již  tak konkurence neschopnou výrobní základnu nebo vést k významné obchodní nerovnováze.

Argentinská vláda se soustřeďuje na problémy dluhu

S novým presidentem u kormidla zahájí argentinská vláda v roce 2016 kroky zaměřené na ekonomické problémy, zděděné od minulých vlád. Vláda se pravděpodobně pokusí zahájit jednání s věřiteli, kteří požadují splácení dluhů, pocházejících již z argentinského defaultu v roce 2001. V případě úspěšných jednání by to Argentině umožnilo opětovný přístup na světové kapitálové trhy. Mezitím by další úvěry od Číny nebo jiných věřitelů mohly poskytnout Argentině dostatek veřejných prostředků pro jisté vydechnutí, ale se zemí v hospodářském propadu za zády se Buenos Aires bude pravděpodobně snažit otevřít rozhovory s věřiteli. Nová vláda rovněž omezí veřejné výdaje a devalvuje měnu aby zmenšila mezeru mezi oficiálním a paralelním kursem měny. Přes pravděpodobnost jistých ekonomických vylepšení budou hlavní strukturální problémy, jako vysoká míra inflace a přetrvávající nedostatek zahraniční měny, dále Argentinu poškozovat. Ani nová vláda nebude schopna odstranit všechny bariéry, bránící Argentině v zahraničnímu obchodu, který by umožnil zvýšit import a příliv zahraničního kapitálu.

Kolumbie se přibližuje k mírové dohodě s povstalci

Růst příjmů z kolumbijského exportu zůstane nadále pomalý kvůli nízkým cenám ropy. Vzhledem k závislosti státu a příjmech z ropy, Bogota se bude snažit uspořit, kde se dá, pravděpodobně pomocí daňové reformy. Taková reforma by ovšem mohla být odvolána nebo oddálena, pokud by narazila na odpor privátního sektoru.

Kolumbijská vláda a milice FARC se dohodly na demobilizaci ozbrojenců. Vláda zamýšlí uzavřít mírovou dohodu v březnu 2016, i když tento termín může být oddálen, pokud se obě strany nedohodnou na případné účasti bývalých povstalců na kolumbijské politice, na povaze justičního mechanismu pro tento přechod a na způsobu, jakým se ozbrojenci vzdají svých zbraní. Jakákoli dohoda mezi vládou a FARC bude předložena k odsouhlasení celému národu v termínu, který určí centrální vláda. I když kolumbijská vláda i FARC nemusí být vázány předběžným termínem a nemusí podepsat dohodu koncem prvního čtvrtletí, všechno potřebné pro obě strany je připraveno k pokračování hovorů a dohody by mohlo být dosaženo už v roce 2016.

Pokud vláda dosáhne míru s FARC, útoky povstalců v celé Kolumbii zůstanou ojedinělé a omezené na odlehlé oblasti země. Jak se FARC soustředila na podepsání dohody s vládou, NLA, mnohem menší a slabší skupina, která chce uzavřít svou separátní mírovou dohodu s Bogotou v roce 2016, bude jedinou silou ochotnou a schopnou provádět ozbrojené útoky.

V roce 2106 zaměří kolumbijská vláda svou protidrogovou strategii na vymýcení kokových plantáží spíše pozemními operacemi  než  pomocí vzdušného práškování. To pravděpodobně vyvolá více násilí proti bezpečnostním silám a bude to trvat déle než práškování. Tato změna by rovněž mohla zmařit schopnost Bogoty úplně vymýtit kokové plantáže v zemědělských oblastech země.

Mexiko rozpolcené zločineckými skupinami

Během roku 2016 se mexické exportně orientované hospodářství bude potýkat se zpomalujícími globálními trhy a zvýšenou nerovnováhou obchodu. Ekonomický růst v porovnání s jinými léty bude pozvolný i když země bude pro zahraniční investory stále atraktivní. Na politické frontě se budou vyskytovat občasné nepokoje protivládních demonstrantů a části učitelských odborů na jihozápadě Mexika, i když v mnohem menší míře než v roce 2015.

Mexické zločinecké organizace se budou po celé zemi drobit, jak se jednotlivé zločinecké sítě budou dostávat pod tlak vlády nebo budou válčit mezi sebou. Tento proces způsobí, že se v některých oblastech země významně zvýší míra násilí. Probíhající války gangů, mezi stále rozdrobenějšími skupinami, budou nadále přiživovat násilí. Mexická vláda se  pořád bude spoléhat na své ozbrojené síly a federální policii v prosazování své antidrogové strategie a oslabení vlády bezpráví v některých oblastech bude vyžadovat použití těchto sil.

Bolivijský president se snaží o další volební období

Bolivie uspořádá 21.února národní referendum o možnosti využití třetího presidentského období pro současného presidenta Moralese v roce 2019. Pokud Morales získá možnost účastnit se znovu presidentské kampaně, dají se očekávat určité protesty opoziční koalice. Bolivijská opozice ale postrádá soudržnost a veřejnou podporu k vyvolání trvajících nepokojů a hrozeb o odtržení, jako v roce 2008. I tak mohou po volbách následovat určité rušivé protesty.

Hospodářství Peru se stále drží nad vodou

Protože Peru je závislé na exportu nerostného bohatství, zmenšená poptávka Číny po peruánské mědi ve srovnání s jinými léty bude narušovat hospodářský rozvoj Peru. Peru však může využít své, relativně zdravé veřejné finance, k odvrácení zápornější efektů významného ekonomického poklesu. Peru bude pořádat 10.dubna presidentské volby, ve které se konservativní Keiko Fujimori utká s několika dalšími kandidáty. Bez ohledu na výsledek voleb se neočekávají žádné velké nebo okamžité změny ve směřování země a její otevřenosti vůči zahraničním investicím a obchodu.

dokončení zítra

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice JF a jeho rešerše se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.