Ještě k událostem v Kolíně – v širších souvislostech


napsal Leo K.

Vedle šibenic a placek s přeškrtnutou mešitou zní vlkova slova, ohledně jeho popisů kolínských událostí jakou doušek pramenité vody. Přesto nejsem spokojen. Přesto si myslím, že bych sem tam něco korigoval. Ale k věci (k vlkovi)…

Mne zaujala z onoho vlkova  článku zejména  tahle  pasáž:

Die Trickdiebmasche – in der Silvesternacht verbunden mit den sexuellen Gewalttaten – erinnert tatsächlich an die (nordafrikanische) Antänzer-Szene, die sich in Köln vor zwei Jahren etabliert hat.

Používaný zlodějský trik při silvestrovské noci, spojený se sexuálním násilím, připomíná skutečně praktiky tzv. „tanečníků“ z kriminální severoafrické kriminální scény, která se v Kolíně etablovala už před dvěma roky!

Tohle osobně pokládám za daleko závažnější zjištění! Vzpomínáte, kolik ze zpovídaných migrantů říkalo do nastavených televizních mikrofonů, že jdou do Německa proto, že tam mají příbuzné nebo známé?! O tomhle to je, v konečném součtu je!!! Tohle jsou reálné výstupy a hrozby! Nikoli jednoduché počty přes procenta došlých osob a možných extremistů, kteří bezchybně a nepozorovaně zorganizují celoplošné povstání, na které nebude schopna armáda reagovat! Na něco takového opravdu nevěřím a je to pro mne v kategorii poplašných zpráv. Na co naopak věřím, je pomalý a soustavný rozklad struktur současného evropského státu a vytváření paralelních, neoficiálních a nekontrolovatelných, které budou vyžadovat a přisvojovat si stále více moci.

Ano. Jako analýza je to výtečné a neměl bych nejmenších důvodů k námitkám nebýt toho fatalismu!

Existuje rok staré video

Gewalt in Köln-Násilí v Kolíně

ukazuje trefně na podhoubí, ze kterého vyrůstá zločinnost a občas vyvře v exces jakým byla událost Silvestrovské noci na Domplatzu v Kolíně. Ztracená generace, vyloučená komunita, páriové na okraji společnosti a nevím jaká další přízviska lze ještě vymyslet. V Kolíně vyrostli, ale nejsou tu doma – jak trefně říká komentář videa. Otázka proč tomu tak je, není ve videu řešena. Napsal jsem na tohle a podobné téma minimálně dva jiné články. Kromě obvinění, že jde o levičácké „blafy“ se ukázaly racionálnější podněty, dovolím si ukázku: „Dočetl jsem a stale jsem nesouhlasen. Nikoliv s jednotlivostmi, ale s tou kauzalitou. Muslimsky teror není podmíněn TTIP, globalizaci, kapitalismem, chudobou. Není tam protože. Správná spojka je A. Ohrožuje nás kapitalismus i terorismus. Je to jako redukovat Husitské hnuti na sociální fenomén. Nebo jen náboženský. Jenže on byl obé a mnohé další.“

Po pořádku. Autoři výroků o levicovosti názorů na sociální kořeny teroristických činů, nevědí vlivem propagandy, co je to levicovost. Levice u nás (v ČR) neexistuje. Není jí ani ČSSD, ani KSČM. Prostě levicové myšlení zmizelo. Není. To, co se vydává za levici je jenom „béčko“ bývalé pravice. Píšu bývalé, protože když zmizela levice, tak je pojem napravo…od čeho? Čili, říkáme-li: Nežijeme v systému v němž soukromí vlastníci hrají podle pravidel trhu, ale naopak v systému, v němž si, jako nikdy dříve, mohou velcí hráči vynutit „svá“ pravidla hry nebo před nimi uniknout. Není to rčení levicové, protože mluví o velkých soukromých vlastnících. Ta věta je nezpochybňuje.

Říká, že mají nebývalé možnosti hrát nefér. Říkáme-li, že je nutné oddělit práci od trhu práce, zrušit její zbožní formu, nejde o levicový blaf. Německo má v současnosti nejmenší nezaměstnanost na kontinentě. Ale za cenu rostoucího počtu pracující chudoby – prekérního zaměstnání. Práce jako povolání, jako cesta ke smyslu života či uznání ve společnosti, prudce ubývá a tuto situaci už žádný ekonomický růst nezmění, nehledě k tomu, že nemůže být nekonečný. Co s tím, když smyslem technologie je osvobodit člověka od práce, a ne vytvářet nové pracovní příležitosti. Jenže co s lidmi „osvobozenými“ od práce?

Ani tato otázka není levicová – řeší, či naznačuje řešení stávajícího vývoje globální formy kapitalismu (peníze z helikoptéry, nebo občanský příjem) a TTIP a TiSA je přísně utajené vyjednávání jak ten vývoj bude u nás vypadat příštích 50 let. Občas se objeví názory že stačí „rozumnější“ zdanění (O. Císař ve deníku Referendum či náš prezident z Hradu) a sociální stát je zachráněn a hlavně – je „zameteno.“A také se samozřejmě najdou exoti prohlašující z tohoto titulu, že „Zeman je levicový.“

Jenom na okraj bych chtěl poznamenat, že globalizace kapitalismu měla přinést všem obyvatelům světa dosud nevídanou prosperitu. Jenže globalizace také znamená nerovné rozdělení výnosů, hlad, bídu, ovládání přírodních i lidských zdrojů, devastaci životního prostředí na jedné straně a na druhé kumulaci kapitálu, neudržitelné spotřební chování a výrobu nadobyčejného množství zbytných výrobků. Ty výhody plynoucí z globalizace konzumuje pouze malá část světové populace, kdežto náklady nejtíže nesou především ti pauperizovaní. Je přirozené, že ztráta východisek, která zahání jedince či komunitu do kouta může být snadno zneužita šikovnými manipulátory. K tomu se „výborně“ hodí náboženství. A to bez ohledu zda je živé nebo už dávno umřelo v agnosticismu. Různost náboženství je ideálně použitelnou záminkou pro násilí.

Náhlé vzplanutí pro víru (ať je jakákoliv, nejde jen o islám) je známý psychologický jev u všech konvertitů (už dávno jsem chtěl napsat článek Všichni jsme konvertité!), kteří se v zoufalství a nebezpečí obracejí nakonec vždy ke staré a „jistější“ víře. Potvrzuje to kronikář Kosmas ve vyprávění (nejspíš zbytku hrdinské písně) o Lucké válce, kde Tyr, druhý po knížeti se distancuje od obětí před bitvou…„vaše bohy jste uspokojili oběťmi…“ – potvrdil mi to i mladý farář, který se sám v roce 1969 pustil do opravy kostela zasvěceného sv. Martinovi v Lipové u Ústí nad Labem…„v nejistém času se lidé vždy obracejí k víře.“ A potvrzuje se mi to i současná migrační vlna, kdy dokonce agnostici i ateisté najednou mluví o obraně křesťanských hodnot..!

A co tedy s tím, jestliže se v nějakém národě a v jeho zemi vyskytnou náboženští fanatici nějakého náboženského odboje jakékoliv barvy?

Odpovědí může být jen zabránění další pauperizace, rozvíjet ekonomiku sítí, kde nezáleží na vlastnictví, ale na přístupu, programy nejen pro nezaměstnané, ale i pro děti (neziskovky, jako YMCA a YWCA jsou výběrové). Heslem dne je dát sociálně deprivovaným znát, že možnosti jsou! Špidlu mi – prosím – nepřipomínejte.

Dále odluka církve a státu (restituční zákon to vlastně předpokládá) s povinností každé vlády, preventivně z veřejnoprávních medií vylučovat a nepřipustit, při respektování náboženské svobody, veřejnou propagaci náboženství jakýchkoliv církví, sekt a denominací. Víra se musí stát intimní záležitostí jedinců. Právě ve jménu náboženské svobody nesmí existovat její inzerce, ať je jakéhokoliv druhu. Není pravdou, že víra je zárukou morálky. Morálka je obecná představa správného jednání ve společnosti. Nevznikla s vírou, ale s ustanovením státu. Biblické: Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim“ má svůj protějšek v indickém „Člověk se nemá vůči druhým chovat způsobem, který je mu samému proti mysli. To je jádro vší morálky. Všechno ostatní plyne ze sobecké žádostivosti“ – jak to cituje Mahábhárata.

Takže uznání, že příčinou každého terorismu je vzpoura proti vykořenění (to platí doslova i v případě heydrichiády, ale vzhledem k historickému vývoji i u republikánů kontra unionistů v Irsku), není levicový blaf, protože vůbec nezáleží na ideologickém pozadí činu. Až druhou v pořadí je otázka, jaké podoby následný ostrakismus nabývá.

Proč? Protože každé náboženství, každá víra ve virtuálního Boha, je pouze soubor představ a emocí a nikoliv realita žití člověka. Je to věc na výsost choulostivá a intimní, někdy i časem názorově proměnlivá a pokud se stane nástrojem vůdců veřejného politikaření, vede po jistém čase do tenat nenávisti a zmaru. Příspěvek se netýkal probíhající migrace. Té se týká Dublinský systém http://www.mvcr.cz/clanek/dublinsky-system.aspx a domnívám se, že pokusy jej demontovat neslouží Evropě a je nutné se takovým pokusům postavit.

Vlkův dodatek:

Omlouvám se panu Leovi K. že tenhle článek vychází až dnes. Mám nyní ve věcech těžký chaos. Moje chyba. Ale utěšuji se, že tenhle náramný text neztratil nic ze své aktuálnosti ani dnes.

Příspěvek byl publikován v rubrice Země Lea K. se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.