Problémy měřítka


napsal Jeník Čermák

Problém v diskusích okolo uprchlíků je otázkou měřítka. Makro a mikro úroveň. Svýma očima vidíte celého člověka, lidské tělo, pod mikroskopem je to jen spousta buněk. A buńky jsou jen shlukem organel, ty jsou z molekul a…na každé této úrovni vypadá svět trošku jinak. Platí tam maličko jiné zákony. Zkoumají je jiné obory. Stejné skoky najdeme ve fyzice, fyzika malých částic a mechanika a astronomie jsou světy spojené a přesto jiné. Na úrovni jednotlivců není s uprchlíky co řešit. Člověk člověku pomoci musí. Zde není žádného sporu s vítači. Z makro pohledu se ta záležitost jeví maličko jinak. Je naprosto jisté, že většina křesťanů byli prima zcela neškodní mírumilovní lidi. Lidé jdoucí s vozy na západ byli dokonce chudáci a svým způsobem uprchlíci. Šli za nadějí, za lepším životem, oprávněně. Pro Indiány to tak jako tak znamenalo smrt a živoření v rezervacích. Přišli o kontinent.

Mají vítači pravdu jeden milion je jen jedno procento. Cudně ale zamlčují, že už jich tu 5% je. A letos přijdou miliony dva. 22 milionů Syřanů. Potom Jemen. Irák. Egypt. Afgánistán.Subsaharská Afrika.Libye. Somál. A až půjde pod vodu Bangladéš…Pan prezident Zeman mluví o armádě. A je za blázna. Nejsou organizovaní, nemají zbraně, jsou bezbranní a zbědovaní. Ale vtipy o jejich dělohách jistě všichni znáte. Znají je i vítači. Jenže, stačí vzpomenout na původně srbské Kosovo a uvědomit si, že  dítě narozené v Německu je samozřejmě Němec…jenže se dost zapomíná, že jsme ve válce. Od září 2001 jsme ve válce. A nejsme to my, kdo tu válku začal. Pearl Harbour byl jasný začátek a vedl k vypětí a vítězství a konci války. Naše válka s islámem může skončit jak? Čím?

Ano je to válka s islámem. Nikoli s lidmi islám vyznávajícími. Většina jich je hodných, jsou stejní jako my. Různí. A většinou nemají nějaké ambice s námi válčit. Islám jako ideologie ale ano. Také jsme neválčili s Němci, ale s fašismem. I když se to místy stíralo. Nakonec po porážce fašismu se ukázalo, že obyčejní Němci jsou stejní jako Angličani…

Usáma byl geniální strateg. Přesně to co prožíváme chtěl dosáhnout.Ano i uprchlíci v této válce hrají svou roli. Svou ideologii si nesou s sebou.

Je čas citovat:

Albert Hourani : Dějiny arabského světa , doslov Malise Ruthwen/2005/:

..situace v regionu se může ještě zhoršit. Vývoj arabských zemí je dnes v dobrém i ve zlém neoddělitelně spojen s politickým vývojem celého světa. To co Arabové a muslimové nevybojovali pomocí zbraní, získali prostřednictvím emigrace.Jejich fyzická přítomnost na západě, kde šíří svou kulturu zesiluje přetrvávající napětí mezi identitou vycházející z „tradičních“ nebo získaných představ o světě stvořeném Bohem a potřebou uplatnit se v moderní době, které jistý sociolog hezky nazval „institucionalizace pochybností“. Útoky spáchané 11. Září 2001 potvrzují skutečnost, že konflikt vzniklý ve strategicky citlivé části světa- Perského zálivu, získal globální dimenzi a má celosvětový dopad. Patnáct atentátníků byli Saúdové z Asíru při jemenské hranici, jedné z posledních oblastí připojených k Saúdské Arábii ve dvacátých letech 20tého století. Klatba Saúdů a Američanů již vynesl Usáma bin Ládin – potomek rodu pocházejícího ze svatého města Tarím v jemenském hadramautském údolí- se podobá proklamacím, jež zněly staletími už od dob prvních šíítských rebelů přes Ibn Túmarta k sudánskému Mahdímu: Vladaři nespravují svět, jak jim přikazuje „Boží poselství“, a proto je musejí nahradit ti, kdo opět zavedou „Boží zákon“. Inspirovali se /Ládin/ proslulým traktátem Sajjida Qutba. Jeho představa předvoje zanícených bojovníků, kteří povedou válku nejen z obranných důvodů, ale také proto, aby zamezili uctívání všech falešných bohů, a odstranili veškeré překážky, jež brání lidem islám přijmout, se naplnila v islamistických hnutích, která se po jeho popravě v 1966 v Egyptě objevila po celém muslimském světě. Džihád proti Rusům v Afganistánu podporovala Saúdská Arábie, státy Perského zálivu i USA, jak finančně tak dodávkami zbraní, dopravovaným přes Pakistán vojenskou rozvědkou. Spojil několik tisíc bojovníků z Egypta, Saúdské Arábie a severní Afriky do obávané bojové síly.Qutbovi následovníci považují svatou válku proti nové džáhílíji /nevědomosti a bezvěrectví/ představované Západem za součást panislámského zápasu, protože přinejmenším Al Kajda /ISIL tehdy ještě nebyl/ je přesvědčena, že povede k ustavení celosvětového chalífátu.

Chtějí ovládnout celý svět!!! Jako Hitler, jako komunisti. A jejich nepřítel je každý kdo nesdílí jejich víru!!

Knížka začíná takhle: Každá dynastie v sobě však nese zárodek vlastního pádu. Oslabit ji může tyranie, rozmařilost a neschopnost řádně zemi spravovat…a končí kapitolou Vratkost vládnoucích režimů /1993/

Ještě originál Qutba:

Doba, kdy lidstvo vedl člověk západního světa , se chýlí ke konci. Není to proto, že se západní civilizace ocitla v hmotném úpadku a přišla o ekonomickou či vojenskou sílu, ale protože dohrála svou roli a ztratila „hodnoty“, jež jí dávaly převahu..Vědecká revoluce se přežila stejně jako nacionalismus, teď přichází věk islámu.

Na salavisty se podíváme do knihy: Islám ideál a skutečnost: Křikavová,Mendel,Muller, Panorama 1990:

Salafija usilovala o přehodnocení fikhu ve světle soudobých společenských podmínek. Použila k tomu metody Ibn Tajmídy/1327/ a Muhammada ibn Abd al Wahhába/1792/, kteří odmítali nepůvodní nánosy a novoty nahromaděné v islámském právu. Východisko a řešení se hledalo a nalézalo v návratu k cestám ctihodných předků, as salaf as sálih, jejichž kroky určoval čistý, nezkažený islám. Předkové, salaf, dali název hnutí a stali se mu vzorem, jak postupovat při řešení aktuelních otázek.Pro svou zahleděnost do minulosti bývá salafíja pokládána za výraz zpátečnictví. Může být pokládána za „fundamentalistický směr“, avšak jen proto, že vyzývá k obratu směrem k fundamentům islámu….

Představte si, že se před Vámi zjeví husita. Opravdovský se svým kompletním středověkým myšlením. Nezažil nic z toho, co se stalo po roce 1434. Bude z naší civilizace zděšen! Stejné zděšení se odehrává v hlavách imámů!  Nenávidí náš černý humor, naši komplikovanost, nejednoznačnost, vědu i pornografii, a vládnou nám ženy!! Reakce je rovněž středověká. Ve Francii je 400 salafistických mešit. Počet návštěvníků neodhadnu. Onen poslední krok, logický – nevěřící, nepřítel, zabít, udělá jistě jen malé procento indoktrinovaných. Nicméně jsou to v Evropě tisíce lidí. Tajné služby nemají žádnou naději to zvládnout, osledovat. Jen se čeká, kdy udeří příště. Radikalizace „normálního“ občana trvá měsíce…

Pro naše politiky je charakteristická naprostá absence dlouhodobé vize. Bezcílnost, jen správa otroků k spokojenosti kapitálu. Roky to tak činí. Nyní proti nim stojí soupeř s jasnou dlouhodobou, vícegenerační vizí. Je jí zničení naší civilizace a nahrazení jinou, raně středověkou. Primitivní. Jednoznačnou. Jasnou. Alláhu Akbar…

Evoluční psychologie člověka: Barrett,Dunbar,Lycett, Portál 2007

Kapitola 9.5 Společnost,násilí a válčení :

Války jsou součástí lidského společenského života po celou dobu, o které vypráví historie. ..Z dokladů plyne, že společnosti lovců-sběračů jsou nyní a byly i v minulosti podobně „mírumilovné“ jako moderní města s největšími hodnotami násilí…v rozporu s všeobecně oblíbeným názorem o zlaté době přírodní, představují moderní společnosti mnohem bezpečnější místo pro život. Zřejmě proto, že policejní síly zajišťují určitou sociální kontrolu. Často jsme svědky toho, že se tato problematika vyhrotí až k otázce lidské přirozenosti: Jsou lidé jako druh přirozeně násilničtí? To však svědčí o nepochopení principů evoluce. Samozřejmě, že jednotliví lidé mohou být násilničtí a ze samotného faktu, že se jedinci dokážou chovat násilně, se vyvozuje, že lidé jako druh jsou přirozeně násilní. Ale jak ukázalo mnoho matematických analýz teorie her, nekontrolovatelné násilí je evolučně neudržitelná strategie. Agresivitu a násilí je nejlépe používat takticky podle požadavků daných okolností. ESS/evolučně stabilní strategie/ modely ukazují, že smíšené populace jestřábů a holubic jsou zpravidla stabilnější než populace složené ze samých jestřábů, nebo holubic.Násilí nebo hrozba násilí může být velmi výhodná taktika během sporu o zdroje.Když dva jeleni přecházejí tam a zpět a troubí na sebe ve snaze nahnat soupeři strach, donutí pravděpodobně hrozba agrese jednoho protivníka k útěku, aniž by se obtěžoval bojovat. Že se agrese v evolučním smyslu vyplatí, je vidět na vyšší biologické zdatnosti vikingských berseků. Členové rodiny berseků měli pouze poloviční pravděpodobnost, že budou zabiti, než ti, kteří se bersekem pochlubit nemohli. Přes vysoké osobní riziko úmrtí /2 ze 3 byli zabiti/ měli bersekové vyšší biologickou zdatnost /měřeno počtem přežívajících příbuzných/ než ostatní. /bersek byl bojovník se schopností bojovat bez ohledu na utržené rány až do konce, se zbrklým sklonem nejprve zabít a pak se ptát. Česky zjančit, zmagořit./

Většina případů každodenního násilí se týká získání nebo udržení zdrojů. Mohou být ekonomické nebo reprodukční zdroje. Neobyčejně vysokého podílu vražd se dopouštějí muži, které právě opustila partnerka. Nedostatek ekonomických zdrojů/například půdy/ je často spouštěčem pro migraci. Projevy násilí jsou efektivní taktikou, jak přesvědčit jedince, že se nevyplatí postavit útočníkům na odpor. Dalším důvodem násilí je snížená sociální kontrola, absence účinné sociální kontroly snižuje pravděpodobnost, že přestupníci budou pohnáni k odpovědnosti. Je to spojeno s absencí místních společenských nebo příbuzenských pout. To znamená, že útočníci nemají žádné povinnosti, které by normálně zrazovaly jedince od takového chování ve vlastní společnosti/je tu příklad znásilňujících Rusů v Německu/…..Tímto se samozřejmě nesnažíme nijak ospravedlnit nebo chválit násilí. Naším záměrem je uvést fakta a přispět k pochopení, co za nimi stojí. Jen tak můžeme doufat ve změnu lidského chování k lepšímu. Osoby vyslovující se k sociálním a humanitním vědám příliš často směšují biologické porozumění násilí s názorem, že takové násilí je „přirozené“, nevyhnutelné nebo nemůže být změněno. Krátká odpověď zní: samozřejmě změněno být může. Změna chování závisí u lidí stejně jako u zvířat na měnícím se poměru mezi náklady a zisky. Násilí a jiné formy antisociálního chování jsou mnohem méně běžné v místech, kde se jimi může méně získat nebo kde je vysoké riziko odhalení a trestu.

Tvrdím, že islamisté jsou berseky islámu. I těm nejmírumilovnějším muslimům zvyšují prestiž a šíří jejich víru. Jedině muslimové můžou to zlo zastavit. Chtějí? Nechovají se naše elity jako idioti?

Naši předkové by se chovali zcela jinak. Zvýšili by náklady a snížili zisky. Logicky by žádné uprchlíky nepřijímali. Svou armádou by dobyli Sýrii i Libyi. Zřídili by tam protektorát a bylo by po problému. Putin by asi udělal to samé, možná tohle Vás na něm přitahuje, mimochodem tohle jste četli:

http://www.osel.cz/8659-jak-polonium-zabilo-alexandra-valterovice-litvinenka.html ?

Jenže naši politikové jsou jiní. Bojí se. Jsou nakažení nemocí práv. Všichni mají nějaká práva a všem je lepší vyhovět. Taky nemáme žádnou armádu. Nejmocnější a nejbohatší země v Evropě, Evropu ovládající, nemá použitelnou, bojeschopnou armádu…mohou slovně obviňovat policii, že nezvládá svůj úkol. A odvolat šéfa. Ale milion přestupníků zastavit dvěma policisty se při nejlepší vůli nedá. Jsou zvyklí na právní cítění a poslušnost ovládaných. Jenže noví ovládání jejich pravidla neznají a z vysoka jim na ně kálí.

Naše civilizace ztratila veškeré sebevědomí. V rámci sebemrskačství, ano byli to Britové kdo vymyslel koncentrák. Ano měli jsme černé otroky. Ano Anglie měla Východoindickou společnost…ale co mají společného hříchy našich prapradědečků s budoucností našich dětí? Není už toho sebemrskačství dost? Hraje se tu o životy páriů, top 1% se odstěhuje na Seychely a bude prostě vykořisťovat muslimy. Naše civilizace to je Mozart, Chagall, Zrzavý, Dvořák, Verdi, Dickens, Pasteur, Camus,Broučci,Sorbona, milion druhů sýrů a vína, Playboy, rock, punk a hip hop. Ti co proti nám stojí, mají prd. Jen svou vitalitu, své dělohy a své tmářství. Kterému ovšem nezlomně věří. My si věřit přestali. Proč?

Morální dilemata. Tohle mám od pana profesora Koukolíka. Citovat budu tentokráte volně a z hlavy. Neurovědci zkoumají lidské mozky, jak fungují, mimo jiné takto. Hádankami: Představte si, že stojíte u kolejí. Před vámi je výhybka. Zprava jede vlak. Vlevo je na jedné koleji skupina pěti dětí na druhé koleji dva údržbáři. Vlak nemůžete zastavit, výhybku můžete nastavit tam i tam, jak se rozhodnete? Výzkum se týká stovek jedinců, různých kultur. Různě se mění zadání, počty, pohlaví a tak. Výsledkem takového zkoumání je zajímavé zjištění. Morálka je nám vrozená a víceméně stejná.Náboženství je nepodstatné. Eskymák i křovák se rozhoduje stejně. Statisticky. Eskymák i křovák pošle v 90% /to číslo je z prstu vycucané/ na kolej s údržbáři. Těch 10 % nejsou nějaké zrůdy. Vědecky zkoumáme mozky, prostě to vidí jinak. A teď mám vlastní , a s určitým zámyslem, morální soud, dilema: Jste kapitán amerického křižníku, máme rok 1944. Před Vámi se v moři topí americký pilot, k němu směřuje japonský křižník.Dvě možnosti : potopit křižník a s ním 1200 Japonců a zachránit jednoho Američana nebo nechat utopit jednoho Američana a zachránit tak 1200 lidí, Japonců. 100% amerických kapitánů zabije 1200 : 1. Úplně jiný výsledek než na kolejích, že. A pozor velmi podobné číslo naměříte u Argentinců nebo Islanďanů. Trošku změňte podmínky , dejte tam loď s civilisty, s dětmi, s Filipínci. Dostanete úplně jiná procenta. Ale zase budou stejná pro člověka jako živočišný druh. O tom, jaká procenta vyjdou, rozhoduje formulace otázky. Ten kdo ji formuluje. Nikoli morálnost či amorálnost zkoumaných subjektů.Chci tím říci zásadní věc. Ono morální dilema : pomoci uprchlíkům či je topit, je úplně falešné. Formulují ho úchylní lidé. Kýčaři.Skutečnost taková není.

Jestli si někdo myslí, že uprchlíkům pomůže nejlépe tím, že jimi napěchuje bavorské kostely a tělocvičny je prostě hlupák. Jestli se někdo diví, že milion Arabů v těch tělocvičnách vybudí nutně násilí, kosíři to věděli před už rokem, je úplně mimo, zkouřenej. Jestli někdo neví, že to násilí je přímo úměrné počtu migrantů a nikolivěk tím, co se píše v novinách, které normální lidi dávno nečtou, je nebezpečně mimo realitu.

Ona je tolerance věc obojaká. Je třeba si uvědomit historickou konotaci vzniku náboženské tolerance na Západě. Dávno před ústavou daným právem na svou víru tu platilo:

čí země –toho víra.

Byly tu kruté náboženské války, reformace, Velká francouzská revoluce, Darwin, socani a takdál. Ta náboženská tolerance daná v našich ústavách byla určena různým, nepřeberným odrůdám víry křesťanské. Muslimové, kteří se jí dovolávají, tu tehdy s námi nebyli.Nikdo s nimi nepočítal.Jak jistě víte sociální dávky jsou prima vynález. Umožní přežít potřebnému. Ale taky se dají zneužít, využít. Oni své náboženské války prožívají právě teď. Jejich letopočet začíná 600 let po našem, tím to všechno je dáno, říká můj přítel primař…

Myslím, že naše tolerance musí mít jasně stanovené hranice. I děti potřebují mantinely.Například Hidžáb nepatří do našich škol, nemocnic, a já bych byl i pro ulice. Není to projev svobody. Je to klacek. Klacek v rukou žadatele o dávky před přepážkou úřednice. Vy jste povinni, my máme práva. Takhle nemůže většinová společnost přežít. Něco za něco. Vy se u nás můžete mít dobře, když přijmete naši kulturu.Jak říká MZ, tahle země je naše. Alespoň zatím.

Pro suicidium na indivuduální úrovni mám pochopení. Je to každého věc. Ovšem suicidium na úrovni společnosti je jiná káva. Zatraceně se to dotýká i těch, kteří chtějí žít.

Naše kultura. Naše zákony. Univerzální lidská práva. Jsou tři různé věci. Vítači chtějí univerzálním lidským právům za dodržování našich zákonů obětovat naši kulturu. Jejich víra je tak komplementární víře saláfistů. Pro ty jsou ovšem lidská práva něčím nepochopitelným z jiného světa.

Nejsme bohatí , protože jsme vykořisťovali černoušky. Jsme bohatí a blahobytní a bezpeční díky píli a inteligenci našich předků. Jak se budou mít naše děti závisí na nás, na naší píli a inteligenci.

Já jsem ochoten udělat pro své děti téměř vše. Jsem si vědom, že uprchlíci právě s touto motivací přicházejí. Je to lidsky pochopitelné. Ale stejně dobře jsem si vědom, že naše zájmy nejsou identické.Lidé mají různé zájmy. Legitimní.

Příspěvek byl publikován v rubrice Knihovnička Jeníka Čermáka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.