Jeden upravený obrázek


Ve čtvrtečním článku jsem se pokusil popsat výchozí pozici před posledním summitem špiček EU, kterému političtí komentátoři přidávali tisíce různých přídomků – zejména typu  historický, rozhodující, jedinečný, ve snaze zdůraznit jeho fatální význam pro osud Evropy či světa. Protože měl řešit dvě  otázky dneška

1- migrační krizi

2-možný výstup Velké Británie z EU.

Summit skončil těsně před půlnocí z pátku na sobotu. Jaký vlastně byl?

Zkusím to vyjádřit hned na začátku dvě  téměř stejnými obrázky. Ten první, před summitem dal na svou titulní stránku jeden z polských časopisů:

obalpodle něj tohle mělo být hlavní téma toho jednání. Komentáře netřeba.

Já jsem si ten obrázek trochu vypůjčil a s neznalostí příslušných grafických programů a nešikovností sobě vlastní jej upravil takhle:

obálka

Takhle to totiž, v tom Bruselu, na onom údajně historickém jednání dopadlo – obavy z muslimského exodu do Evropy zůstaly naprosto neztenčené, protože v tomto směru se nestalo doslova NIC a  agenda byla přesunuta na začátek března, až se za jednací stůl posadí i Turci, protože jediné řešení, kterým jsou špičky EU a kancléřka Merkelová posedlí je – dohoda s Tureckem. Nic jiného v zásobníku budoucích řešení nemají a o ničem jiném nejsou schopni uvažovat!!!! Přesně tohle je jediný závěr, který je možno po skončeném rokování udělat, na základě toho, co se v Bruselu v tomto směru odehrálo! Takže migranti rvou dál šaty z Evropy. Přesně podle obrázku.

Vrcholné střetnutí bylo tedy  jen a pouze o tom, kolik  si z téměř nahé Evropy urvou také Britové!!! A neváhám na tomto místě místě jejich počínání zcela přirovnat ke snaze většiny z tech, co se přivalili, valí a hodlají dovalit do Evropy z přes Turecko nebo Libyi- ano, Británie si počíná přesně jako ekonomičtí migranti! Ti i oni jdou jen a jen za svým sobeckým prospěchem. O nic jiného Britům  nešlo, nejde a nepůjde! Jsem s tou svou neumělou grafickou intervencí do původní polské grafiky naprosto spokojen protože ji pokládám v této úpravě za plně vystihující.

Vydržel jsem v pátek u TV hodně  přes půlnoc, abych se dozvěděl, co  že vlastně bylo přijato. Takže  nakonec ze mne  ČT 24 učinila svědka Cameronovy i Sobotkovy tiskovky.

Nevím jak vypadal třeba Napoleonův triumf u Slavkova  nebo bezprostřední Hitlerova reakce po dobytí Francie, ale když jsem viděl britského premiera za bruselskými mikrofony, řekl bych, že to muselo tehdy vypadat tak nějak stejně. Rozhodný a triumfující vítěz dává na vědomí,  že prostě ty na druhé straně dokonale zválcoval a roznesl na kopytech.  Minimálně takový vzkaz měl od něj dorazit do všech britských domácností!

Opravdu to tak bylo? Abychom to lépe zjistili , dáme si další grafiku. Kterou už jsme na Kose před pár dny uveřejnil:

Brexit

Z původně daleko širšího katalogu britských požadavků zbylo po posledním summitu, podle grafiky ČT  toto:

ev3 Myslím, že rozdíl je více  než patrný. Ano, Londýn získal výjimky. Ještě o nich bude řeč trošku hlouběji.

Ale každého nutně musí praštit do očí jedna zásadní změna Výjimka pro londýnské bankovní centrum City z případných regulací a omezení, s kterými přijde Brusel pro evropský finanční sektor!

Pro mne je to naprosto symptomatické!!!! Troufnu si tvrdit, že Londýn měl tento požadavek na svém seznamu od samého začátku. Nikoli kupodivu byl minimálně komunikován  na veřejnosti. Jak ze strany Britů, tak ze strany EU nebo hlavních evropských hráčů!!! A přece si myslím, že šlo když ne zejména o tohle, tak určitě především také o tohle! Zkrátka, britské banky a kapitálové trhy získaly potvrzenou autonomii a nemusí se držet pravidel jinak platných v EU! Čas ukáže, kdo vlastně tady prohrál a kdo zvítězil. Při finanční krizi 2008 byl jen řecký a irský bankovní sektor zasažen stejně tvrdě nebo hůře než ten britský. V jednu chvíli to vypadalo na jeho totální debakl a kolaps. Evropa se rozhodla pro zpřísnění dohledu a regulace, aby nic takového v budoucnu nebylo možné -Cameron, si přes odpor Francie vyjednal trvalou výjimku….

Přiznávám, že mi tohle přijde zvláštní, jakkoli normální smrtelník nad tím mávne rukou – s tím, že svět velkých financí je nad jeho chápání a v důležitosti pro jeho život někde na 587. místě a určitě hodně daleko za přehledem večerních televizních programů.  Věc se ale má úplně jinak. Ta výjimka říká, že z Londýna půjde obcházet finanční zákony Unie, platní ve zbytku Evropy!!!! Banka, sídlící v Londýně bude pro své transakce smět využívat celého jednotného hospodářského prostoru, ale nebude podřízena evropskému regulátorovi…. Něco, co je nad mé chápání! Pokud vím, snahou Bruselu, Německa a Francie a dalších, je tvrdý boj proti únikům financí přes daňové ráje. Tohle je  přesně totéž -v bledě modrém!

Jasné Cameronovo vítězství! Kdy hrabivá ručička britského bankéře rve cáry  ze sporého odění Evropy. Přesně jako na té kresbě! Je to ale zájem britského občana?

A co ty ostatní body?

Inu, to je také pěkná taškařice. Se zajímavým pozadím! Než to začnu popisovat v detailu , dám sem ilustrační foto, stažené jako screenshot ze sobotních hlavních večerních zpráv ČT a jejího zpravodajství o právě skončeném summitu:

evCO je na té fotce zvláštního? Merkelová se svou ochrankou někde v  nějakém bruselském bufáči. prý na vyhlášených tamních hranolkách, protože se nemohla dočkat závěrečné, Brity organizované večeře, neboť se stále protahovala jednání!!!! Říkáte – no a co, může snad mít také hlad? Může. Nicméně klíčová slov a jsou – Merkelová, v bufáči a čeká tam, až se skončí, dokonce prý historická, jednání s Brity!!!  Kdy jste naposledy zaznamenali, že Merkelová dělala kompars a nebyla u probíhajících klíčových jednání?!! Obrovská podivnost. To jednání za Evropu  vedla trojice – Tusk, Juncker  a  SOBOTKA!!! K tomu Sobotkovi a jeho účasti  v epicentru  rokovacího maratonu se ještě vrátím podrobněji později. V první chvíli jsem si tenhle nečekaný  a nelogický koment s absencí kancléřky, neuměl vysvětlit. Až když jsem slyšel Sobotkův komentář k dalšímu zásadnímu a tentokrát signalizovanému, britskému požadavku. Totiž omezení sociální dávek pro migranty do VB z /nových/ členských zemí EU.

Co požadovali Britové?

Aby podle svých potřeb a uvážení mohli omezit sociální dávky a výkony pro pracovníky z členských zemí EU / rozuměj – východních členských zemí/, kteří vstoupili nebo  vstoupí na  ostrovní pracovní trh.   Nejde  jen o tolik ventilované dětské přídavky! Ve hře byla podpora při ztrátě zaměstnání, dávky na bydlení, dávky na dorovnání nízkých mezd, nárok na britský důchod a  zřejmě ještě leccos jiného. A nyní  se dostaneme k tomu, proč kancléřka u toho nebyla a šla radši na ty pomfrity  – Britové, s mazaností sobě vlastní  a ve zjevné dohodě, minimálně s několika dalšími tzv. starými členy Unie  a  především Německem se to snažili prosadit jako univerzální pravidlo, platné v CELÉ UNII!!!

Není div, že se Merkelová neúčastnila! V tomto případě by nevyjednávala PROTI Cameronovi, nýbrž na Cameronově straně! Protože kdyby si byl britský premier prosadil,co chtěl, byli  by tímhle postiženi VŠICHNI pracovníci  z východu, v kterékoli západoevropské zemi!!! Pokud ta by se, po britském vzoru rozhodla zavést stejné sociální restrikce! A Merkelová to věděla. A věděli to i východoevropané a proto byl vedle Tuska a Junckera třetím vyjednavačem za EU právě Sobotka. Nikoli jen za ČR, nikoli jen  za V4, ale nakonec měl mandát také ještě od všech Baltů, Rumunů,Bulharů a Slovincům. A osobně se domnívám, že také od Chorvatů, jakkoli jsem to explicitně nikde nečetl.  A zdá se, že úspěšně. Že v tomto bodě, přesto, že se Cameron nafukuje, jak dosáhl svého, není to, ani zdaleka, pravda!  Možnost britských sociálních omezení se NEVZTAHUJE na  ty občany zemí EU, kteří už v EU jsou, omezení se nevztahuje na sociální dávky pro děti těchto pracovníků, které je již pobírají, Britové mohou použít tzv. záchrannou brzdu, jestliže dojdou k názoru, že jejich sociální systém je příliš zatížen, ale jen po předchozí dohodě s Bruselem a nikoli na dobu 7+3+3 roky, ale jen na max let 7.  Tyhle dohody jsou nějak přenositelné do unijního práva mohou jich využít i ostatní členské země, což také okamžitě komunikovala pro německé voliče na tamních TV kanálech Merkelová, nicméně  -tady zaznamenal   Sobotka jasné a významné vítězství – z těchto možných dalších sociálních restrikcí napříč západní Evropou , jsou vyjmuti pendleři. Což je výrazný benefit pro české i slovenské zaměstnance v Německu a Rakousku! Kteří by, akceptací původního Cameronova požadavku, byli mimořádně tvrdě postiženi!

Nemohu si odpustit osobní poznámku -tenhle britský požadavek považuji osobně za nestydatý, už ze své podstaty! Důvod je jednoduchý – nedávno na ČT, v pořadu, který rozebíral anglický pracovní trh a podmínky na něm, konstatovala ředitelka jedné velké pracovní agentury, že už nyní v Británii na sociální dávky dnes dosáhne jen ten, kdo tam maká nejméně rok!!!! Jestliže je to méně, má smůlu už dnes.  Přestože přispívá a  dost, do britského daňového systému.  A tenhle systém – plať tu daně, ale  nemáš  nárok čerpat, chtěli Britové rozšířit 4x!!! Za tiché podpory Německa, Holandska a dalších!!! Protože ti by se byli rádi připojili! Sobotka odvedl náramný kus práce! V každém ohledu!

To není všechno. Jak je to dlouho, co Česká republika byla Brity, EU, různými  nevládkami a kdo ví kým ještě, soustavně školena z porušování lidských práv a znevýhodňování romské menšiny, takže ta, podle těch samozvaných školitelů, musela migrovat ve velkých počtech. Tenkrát zejména do Kanady a … ano, vzpomínáte si  dobře – do Británie! Marně tehdy poukazovala Praha na to, že jde o ekonomickou , nikoli lidskoprávní turistiku a že bude trvat tak dlouho, dokud Londýn nezmění svůj sociální systém!  Odpovědí tehdy byla jen další dávka poučování a skrytého pohrdání! A nyní měli být na dávkách kráceni ti, co si je v Británii i jinde svou prací a sociálními odvody pilně předplácejí….. Protože prý kolabuje britský sociální systém.

Nicméně, nezbývá, než abych se nezeptal a to v dnešním článku nikoli naposled – kde zůstala ta starými členskými zeměmi tolik halasně požadovaná solidarita a spravedlivé rozdělení nákladů, když je řeč o povinných kvótách?! Kde zůstala věrnost základní premisa – věrnost stěžejním principům, mezi které vždycky patřil volný pohyb osobě v rámci EU a zákaz jakékoli diskriminace?! Jakmile šlo o to ušetřit na pracovnících z východu, aby víc zůstalo v jejich státních pokladnách, bylo náhle všechno jinak! A Merkelová se odebrala v klidu do bufáče na hranolky…..

Naprosto stejné zvolání musím uplatnit u bodu 3.  grafiky ČT – Británie NEBUDE součástí stále těsnější unie, nikdy nepřijme euro, nikdy nebude součástí evropského superstátu, nikdy nebudou její vojáci součástí případné evropské armády!

Znovu -kde  je ona proklamovaná solidarita a věrnost základním a neotřesitelným principům EU, o kterých Merkelová ,Tusk a Juncker stále mluví???  Britové tohle  dostali černé na bílém!!! Vedení Unie, Němci, Francouzi a spol., dali Britům bianco šek, aby si vybrali z budoucí právní agendy Unie jen to, co uznají za vhodné!  Prostě Britové budou jako hosté na rautu. Když se jim soustíčko bude líbit, sáhnou po něm, když nikoli, nechají být! Solidarita a spravedlivé rozdělení nákladů jedna radost!!!

Je to britské vítězství? Cameron to tak prodává. Já si tím nejsem vůbec jistý. Britové udělali jen obrovskou díru do základů, na kterých je celá stavba EU vybudována. A rozrušit základy? Velmi riskantní!  Je nepochybné, že když se cuklo Britům, přijdou další požadavky v tomto směru!    Je to jen otázka času.  Než někdo další z velkých bude chtít svoje extra. Z vnitropolitických důvodů. Protože o ničem jiném to, ohledně Camerona, není. Jen, aby vyhrál minulé parlamentní volby, slíbil referendum o setrvání v EU, aby porazil nacionalistu Farage a jeho UKIP. Což se mu podařilo…Takže díra do základů Unie, aby jakýsi britský politik vyhrál jedny parlamentní volby… Úžasné! EU je pro mne úžasná idea. A ukázala se i dlouho jako velmi funkční. Už posledně jsem napsal, že problémem není princip Unie, ale ti, kdo ji vedou a řídí. A zopakuji ono přirovnání s autobusem a neschopným řidičem. Nikdo nedá dobrý a funkční autobus do šrotu, kvůli tomu, že na sedadlo řidiče posadil totálního neschopu. Ale je dost těch, co do šrotu chtějí dát EU. A ponechat si lokální řidiče neschopy! Neuvěřitelné!

A jak dopadl britský požadavek na právo veta proti rozhodnutí UNIE, pokud  s ním nebude souhlasit 55% národních parlamentů? I tímhle se určitě bude britský premier prsit! Ačkoli to v ČR nebylo zatím vůbec publikováno, v dohodě mezi EU a VB má být uvedeno, že opravdu ona blokační klauzule 55% národních parlamentů funguje. Ovšem pokud tito stihnout podat zásadní námitky v  předmětné věci během 12-tí týdnů. Což případné stěžovatele, podle mne dostává do pozice pohádkové slepičky, co běhala od čerta k ďáblu, aby nebohému kohoutkovi zachránila život.! Protože  pokud jsou věci prohlasovávány v EU, musí být , zpravidla, velmi pečlivě projednávány  na nejvyšší úrovni předsedů vlád a prezidentů jednotlivých zemí. Takže lze s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat, že  konkrétní věc projde i národním zákonodárným orgánem.

Zdroj: http://www.tagesschau.de/ausland/eu-reformpaket-101~_origin-bc94bcde-deb6-4121-91e5-f9d489661654.html

A ještě poslední věc – jestli jsem dobře poslouchal německé shrnutí dojednaného v Bruselu, pak tam zaznělo i, že by mělo být nyní možné, aby kterákoli členská země označila jakoukoli agendu  za natolik důležitou, že  ji vyjme z normálního projednávání a dá ji jako součást jednacího pořádku nejvyššího gremia EU – tedy zasedání premierů a prezidentů. Snad to není nepřeslechnutí. V případě, že nikoli, pak bych považoval nebezpečí automatických kvót za  za žehnané, protože tady nelze hlasovat kvalifikovanou většinou, ale pouze jednomyslně. A obrovské vítězství zemí, které zastupoval na summitu Bohuslav Sobotka!

Uvidíme.

Sice jsem toho už naklepal dost, ale ještě nehodlám skončit. Zbývají dvě věci – ještě cosi o Británii a také o tom , jak hodnotí  jednání české delegace česká politická scéna.

Začnu Brity. Cameron se klidně může tvářit jako vítěz a Evropa prohlašovat, že uzavřela dobrou dohodu, která umožní Britům zůstat v EU. Mimochodem – za sebe říkám, že bych Britům nebyl ustupoval. Myslím, že

-Britům by mělo záležet na setrvání v Unii více, než Unii na britské účasti! Docela by mne zajímalo, jak by se ostrované vypořádali s tím, kdyby jim byl znemožněn přístup na jednotný evropský trh. Jak by se  s tím vypořádala jejich ekonomika. Nehledě k tomu, že v tomto případě by najednou měli velmi ztížený přístup i na trh Spojených států a dalších velkých ekonomik, se kterými má dvoustranné obchodní dohody EU jako celek, ale nikoli Londýn nějakou bilaterální   dohodou. A než by se to podařilo dojednat a protáhnout legislativou??? Chtěl bych je vidět! Nota bene rozhodovat bude britský volič a to koncem června. A jestli se nepodaří zastavit příliv migrantů do Evropy/Británie,  pak nepochybně Cameron i evropští politikáři zjistí, že nevyjednali nic. O setrvání VB v EU se nerozhodovalo minulý čtvrtek a  pátek v Bruselu. O něm sr rozhodně na řeckých ostrovech!

-Nevěřím, že to,co bylo dosaženo a podepsáno v Bruselu, uspokojí euroskeptickou část britského voličského elektorátu! Ostatně – hned po zasedání Cameronova  kabinetu 5 jeho ministrů oznámilo, že povedou kampaň za vystoupení z EU. Nemluvě o takovém Farageovi – ten doslova prohlásil toto:

„….celá tato věc ponižující. Britský premiér, pátá největší ekonomika, musí přijít a je donucený žebrat. To se mi vůbec nelíbí.“

A přidal k tomu cosi velmi nepříjemného na adresu ČR, která vedla jednání. To dodávám zejména pro ty, kteří se v britském postoji vidí a volají po  spojení  ČR a VB ohledně jednání s EU.. Britové , jako vždycky, hájili svoje sobecké zájmy. Ostatně – řekl to nakonec i Cameron! Podle něj je EU užitečným nástrojem pro prosazování britských zájmů!!! Proto by V v EU měla setrvat. Kvůli prosazování britských zájmů! Prima parťák!

Ale nebude to mít vůbec jednoduché! momentálně se zdá, že navrch, podle průzkumů, mají spíše odpůrci. A daleko zajímavější situace by, podle mne, nastala, kdyby 23.  června většina ostrovních voličů u svého NE setrvala!  Neumím si představit, že by toto akceptovali, jen tak, evropsky vstřícní Skotové! Nepochybně by vyvolali další referendum o setrvání v rámci UK a nejspíš by Království tentokráte , už s konečnou platností, opustili. Nepochybně by došlo k oživení spícího konfliktu v Severním Irsku, kde by irští nacionalisté uchopili evropskou vlajku stejně jako kdysi majdanští v Kyjevě! A představa, že by se kdysi -Velká Britanie- smrskla na Anglii s Walesem? Ať si ji Cameron užije! Přeji mu to.

A nyní se ještě jednou budu věnovat  Sobotkovi a  jeho vyjednávání. Přirozeně, že  je vystaven, i po dobrém výkonu, kritické palbě. Od komoušů, ODS. ODS soudí, že jsme se vlastně měli připojit k Britům. A potopit tak svoje lidi v západní Evropě a udělat z nich nesvéprávné přispěvatele do britských, německých,   holandských a  další podobných sociálních systémů. Asi abychom byli dalším vhodným nástrojem britských zájmů! Paráda! Co vyčítají české delegaci a  jejímu působení v Bruselu Falmer Filip a spol. jsem jaksi nepochopil vůbec.  Zajímavá reakce přišla z Hradu. Zeman prohlásil, že on vždycky podporoval setrvání Británie v EU! Jak pěkné! Já nikoli! Britská historie je přehlídkou skutečně drsného nacionálního sobectví a tohle je jen další díl téhle never ending story. Nechápu, proč je v tom podporovat. Nebylo by vůbec od věci, aby Londýn konečně jednou dostal pořádně přes prsty!  Ještě lepší byl ovšem hradní mluvčáček /to ke  ale náramný novotvar 🙂 /. Ten na otázku, jak hodnotí českou delegaci vyjevil, že není co hodnotit! Inu mluvčáček! Asi má napilno s hledáním jistého Peroutkova článku. Blíží se datum soudního procesu a ono nějak furt nic. A to Zeman vypsal 100 litrů odměnu pro toho, kdo onen článek, který určitě, ale určitě existuje, ale nikdo nikdy ho neviděl, najde. Abych zarazil příval pošty s linky na nález v Čapkově vile, dávám preventivně odkaz na zjištění, že to bylo schválně  narafičené falzum-

http://www.lidovky.cz/i-pres-dukladne-ocichani-kleslova-nepoznala-falzum-slo-jen-o-vtip-py1-/zpravy-domov.aspx?c=A150629_171130_ln_domov_sk

Ale  vraťme se k české delegaci a jejímu postupu  v Bruselu minulý týden.

Už jsem napsal, že nakonec, jako předsednická země V4 nezastupovala jen toto seskupení, ale i dalších 6-7 zemí. Sobotkovi je účelově  a nesmyslně vyčítáno, že je vůči EU příliš měkký a povolný a že ať si vezme příklad ze Slovenska nebo Maďarska, jací že to jsou pašáci – tvrďáci. Kupodivu Fico i Orbán tenhle dojem neměli a klidně závěrečné vyjednávání Sobotkovi svěřili! A nepochybovali, že obstojí! Stejně jako vlády dalších zemí mimo Vyšegrád! Dost divné na měkouše a slabingra,  kterému nelze věřit a nic svěřit!

A ještě nedám pokoj. Velký rozruch při jednání způsobil český státní tajemník pro evropské záležitosti Prouza.

Který ve vrcholné fázi jednání vypustil do světa tenhle tweet:

ev1

Britský tisk to okamžitě převzal a velmi komentoval viz screenshot z ČT

ev2

To by mi ovšem za protahování tohoto článku nestálo.  Ale nevěřícně jsem v sobotu večer v Událostech zíral na Jakuba Železného, který se  s Prouzou spojil a volně parazfrázováno mu položil následující otázku:

Pane Prouzo, co si to vy , jako nikým nevolený úředník dovolujete, že zase, opakovaně kritizujete našeho významného a důležitého spojence, který má mandát od voličů?!

Co si to tenhle samozvaný řiditel zeměkoule dovoluje?! Nejsem kdo ví jak překvapen – jablko přece nepadá daleko od stromu a kdo mladého Železného sleduje už nějaký čas, jak je čím dál více namistrovaný při svých televizních výstupech, je na „nejlepší cestě“ kráčet ve šlépějích svého, nechvalně v Čechách proslulého otce, který nás všechny koštoval 10 miliard.  Nicméně tohle? Takováhle neuvěřitelná servilita od jednoho z moderátorů hlavní zpravodajské relace veřejnoprávní televize? Kritizujícího – co si to člen oficiálního českého vyjednávacího týmu dovoluje – vyjednávat v zájmu České republiky proti zájmu Velké Británie?!

Pokud byste si mysleli, že  si vymýšlím, doporučuji zhlédnout začátek této reportáže:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000100220/obsah/454049-britove-a-eu

Ale vlastně řiditel zeměkoule  Železný ml. nebyl v tomhle sám! Slyšel jsem spoustu komentářů k výsledků. A dost  z nich končilo slovy – setrvání Británie je o to důležitější, že Evropa čelí ruské hrozbě…. A dokonce i z úst českých politiků. A Poláci, ty oficiálně už před summitem prodali svoje lidi v Británii a jejich  odstřihnutí od dávek za to, že získají na svém území, s podporou Britů, trvalou  základnu NATO!

Takže vlastně tu neuvěřitelnou podlézavost Železného i částečně chápu…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.