Kauza Zeman jinak aneb nepolemika s vlkem


napsal Alex

Kauza Zeman jinak aneb nepolemika s vlkem

Předminulá středa se stala dnem Zemana. Padl rozsudek stran kauzy Peroutka. A samozřejmě kolotoč vyjádření elit země. Vyjádřila se o Kosa vlk. A přestože s ním věcně souhlasím, mám diametrálně jiný názor ohledně predikce prezidentských voleb A vysvětlení je, myslím poměrně jednoduché.

Úvodem musím zmínit 2 axiomy, z nichž tento text vychází. První reprezentuje mou řekněme lidskou úchylku a to od raného mládí, že mám tendenci postavit se na stranu, která se mi zdá řekněme dlouhodobě bita poněkud jednostranně a až příliš často neadekvátně.

A druhý. Zemana jsem nevolil protože jsem věděl, že i Klaus byl proti Zemanovi diplomat a že Zeman to bude tedy dílo – z hlediska mých představ o chování prezidenta. Zkrátka věděl jsem, že prostořeký Zeman bude takříkajíc slonem v porcelánu.

A Zeman mne nezklamal. Pravidelně rozviřuje mediální svět, dráždí a řekl bych, že vědomě i nevědomě provokuje své oponenty.

Nyní se podívejme na kauzu Peroutka řekněme jiným pohledem – samozřejmě subjektivně mým.

Nejsem právník a plně reprezentuji tedy v právu nevzdělanou, neinteligentní, hloupou část veřejnost. Konstatuji, bez jakýchkoli citových zabarvení a bez jakékoli ublíženosti, protože je to prostě pravda. Ten výrok jsem vnímal tak, že Zeman hovořil o problematice selhávání elit, přičemž jako příklad použil mj Peroutku a způsob jeho argumentace. V této názorové rovině s ním bytostně nesouhlasím, jsa přesvědčen, že Peroutka neselhal a že si právě Peroutku ani náhodou nevybral jako výstižný příklad. A v tomto směru mi konvenuje onen historik Zídek.

V diskusi na Aktuálně.cz jsem to napsal do příspěvku a vrhl se na mne nějaký advokát, že o právu nic nevím a že žvaním. Žvanil jsem. Jako neprávník potřebuji určité právní vodítko, odůvodnění rozsudku a zbytek už dodělá logika, dodám neskromně. Vodítko jsem dostal a poté jsem se dostal k odůvodnění rozsudku. Trvá mi to déle, ale nelze než konstatovat, že ono odůvodnění soudkyně je brilantní a nemám nic ani proti tomu, na koho žaloba směřuje (KPR). To po přečtení Kyselova (ústavní právník) uvažování. Je to dle mého v pořádku.

http://www.lidovky.cz/za-prezidentovy-vyroky-odpovida-cesko-rika-ustavni-pravnik-jan-kysela-13r-/zpravy-domov.aspx?c=A160302_184740_ln_domov_ELE

Vlku ty píšeš, že pokud by projednávání odvolání probíhalo v době prezidentských voleb, že by to Zemanovi volby prohrálo. Myslím, že se mýlíš.

Volby sice může rozhodnout jedno téma, ale jde o to jak to téma bude většinově pojímáno a v jakém širším kontextu. Ona může být současně tématem i ta migrace.

Zemanovi je mlácen o hlavu populismus, který ovšem běžně volby i rozhoduje. Filosof Bělohradský – populismus není nic špatného. Já dodám, populismus je běžná pracovní pomůcka každého politika. A že je to pro politika nutný pracovní nástroj – musí jít i v médiích a ve směru k voliči na co nejsrozumitelnější zkratky.

Takže už ten rozsudek vyznívá dle mého ve prospěch Zemana. Pro Zemanovy voliče je rozhodující to, zda Zeman chtěl Peroutku urazit vědomě, úmyslně a tvrdím, že většina cítí, že nikoli. Odpovídá to i dle mého pravdě. Takže to budou cítit jako hon na Zemana a ono to skutečnosti odpovídá i v širších souvislostech. Viz diskusní příspěvky typu – bizarní soudní rozsudek.

A účinně tomu pomáhají ty elity. Příklad. Páni lékaři profesoři sepisují diagnózy na Zemana s podsouváním, že je to dement či psychopat. A vzorky diskusních příspěvků pod jejich blogy.

„Stránský, spolu s Hnízdilem, jsou vůdčími protagonisty zlozvyku, který se u nás uhnízďuje, otevřeli Pandořinu skříňku, která byla desítky let zavřená: začalo to „vystavováním diagnóz“ Klausovi, pokračuje to – od nynějška se žádný, naprostý žádný budoucí prezident nevyvaruje toho, aby se někde neotevřela účelová stoka s předhůzkami ohledně jeho neuropsychiatrického statutu, zdravotní způsobilosti… medicinizace politického boje (boj medicínským blátem) už zapustila kořeny… „

„Co tu Stránský zveřejnil, není žádná diagnóza (nemá oč opřít tvrzení o poruše pamětí takového stupně, aby to mohl označit za „demenci“. Nijak Zemana nevyšetřil. nemohl aplikovat ani základní paměťový test.). Je to zcela jasná insinuace.“

„Stránský není ani psychiatr, ani psycholog. Skutečný psychiatr Cyril Höschl, který je přitom pravicově orientovaný, odmítl dávat jakékoliv diagnózy politiků s tím, že to není etické a že to je lehce zneužitelné v politickém boji.“

Takže ti inteligentnější to dokáží zformulovat, ti poctiví – méně nadaní to ale cítí. A jaký je vlastně pak rozdíl mezi Zemanem, tím co se mu vyčítá a touto profesorskou elitou? Ano, jde přece zase jen o zkratku, o populismus na straně těch lékařů, profesorů.

Čehože se dopouštějí slovutní páni lékařina profesoř? Inu ničeho jiného než toho populismu. Vysvětlení při jejich vzdělání a inteligenci – naprosto jednostranné vzdělání (tomu, čemu skutečně rozumí), nepochopení mechanismů politiky a přílišný idealismus. Znovu – jsou vzdělání a inteligence až tak podstatné? Ti vzdělaní, inteligentní, že podléhají populismu daleko méně než ti ze selským rozumem, když ho sami používají a ani to netuší?

Co byl populismus stran nutnosti šetřit u Kalouska vetknut do hrozby Řeckem? No, jo ale ten chemik to podsekl jako ekonomický laik příliš, o Drábkových excesech jako způsobu šetření nemluvě. Komu u Kalouska vadilo, že to říká chemik?

Co rozhodovalo za populismus v devadesátých letech? Vulgární antilevicismus a vulgární antikomunismus. Viz Václav Žák –

http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-zak.php?itemid=21634

Nerozhodovaly tehdy volby hesla typu – s námi nebo doleva? I u těch vzdělaných a inteligentních? A vulgární komunismus? Ten vede přímo k nedemokratickému chování jako že v tomto duchu je povoleno vše. Příklady? Učitelskej z Českých Budějovic Šimon Heller a jeho nerespektování výsledků voleb. Dokonce tehdy příslušnou komunistickou zastupitelku dovedl k psychickému kolapsu. A tady je už příkladů za ta léta mraky. Jen z posledních dnů –

http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Senfeld-KSCM-Omluvi-se-ministr-Herman-Ceskemu-svazu-bojovniku-za-svobodu-424506

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Katerina-Konecna-177/clanek/17-listopad-je-opet-svatkem-studentstva-67822

A co k tomu mainstream a ti vzdělaní, inteligentní profesoři stejně jako „demokratická“ obec novinářů – mlčí. I to je výsledek populismu. Místo toho se ze strany těchto mediálních špiček dovídáme jiný populismus- že dovolit si mít jiný názor než oni, znamená být nedemokratem, div ne rovnou náckem nebo krvavým bolšánem!

Co třeba výklady historie z pozic vulgárního antikomunismu, to jsou přece také lahůdky. Zeman vyznamená ministra zemědělství z dob komunismu ZA ODBORNÝ přínos pro zemědělství a mainstream „kritizuje“, jak může volit komunistického ministra a co všechno to dokazuje.

Víš, už Jan Werich věděl, že srandu si nelze dělat z těch dole. Že to nefunguje. A ono se to netýká jen té srandy. Ono se ten dnešek dá popsat i tak, že mainstream a pražská kavárna si dělají „srandu“ z těch dole, zatímco Zeman z těch nahoře (novináři, obecně používaný argument, že Zeman válčí s intelektuály). Samozřejmě, že u Hnízdilů, Stránských či Honzáků to je kontraproduktivní, že je to odpuzuje – Jiří Suchý: Poslední co potřebujeme je plebejský prezident.

Nemají ani potuchy o mechanismech politiky a skutečného postavení populismu v politice. A ničemu ostatnímu než bontonu chování nerozumí – řečeno vulgárně. A ruku na srdce je ten bonton, pokud je jen formální až tak cenný?

Ano, nejsme asi zrovna vyspělý národ, když u nás funguje stávající způsob komentování a hodnocení politiky a politiků. Absolutně srovnatelně s tím, že si každý bude vybírat svého chirurga operatéra podle jeho odborné pověsti a nikoli podle toho, zda vůči němu dodržuje či ne společenský bonton. Jen v té politice to není jaksi zřejmé.

Nesouvisí s tím i flagrantní porušování ústavy? Ono se mezi lidem obecným málo ví, že flagrantně porušili ústavu všichni 3 polistopadoví čeští prezidenti. Havel, když odmítl připojovat druhý notářský podpis pod zákony, se kterými nesouhlasil a které vracel sněmovně, Klaus, když odmítal jmenovat jistého soudce a nejmenoval ho ani po nařízení soudem a Zeman, když odmítl jmenovat určité profesory.

Pojmu to „česky“ – u Havla se nic podstatného nestalo, zákony vstupovaly v platnost i tak a tak bylo v jeho případě ticho po pěšině. No jo ale ono se tak něco dělo s ústavními zvyklostmi. Odmítání podpisu Klause a Zemana není vlastně v tomtéž duchu jako u Havla? Jen byl viditelný důsledek. A nesouvisí to z předchozím? A neplatí jaká společnost takový prezident? A je to nutně pejorativní doklad nízké kultury společnosti v době překotných změn?

Ukáži to na Zemanovi. Jmenování profesorů. A je škoda, že Lex nepsal své příspěvky jako samostatné články – nemám odkazy, jakkoli bych je právě teď nutně potřeboval. Jeho argumentace byla brilantní a adekvátně cosi dokreslovala. Jedna jeho argumentace obhajovala, proč prezident má právo posoudit mravní integritu profesorů, jež jmenuje a druhá také naprosto vyčerpávající ohledně opodstatnění za první republiky a oné ztrátě toho opodstatnění nyní včetně vztahu k tomu jak to chodí logicky v normálním světě.

V prvním případě nejmenování se jednalo o profesora Putnu – a dám jen odkaz na jeho zhodnocení profesorem Pavkem – http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000371229/obsah/443628-zdrava-nebo-nemocna-spolecnost

Cože to tam hodnotí? Chování dvou profesorů, které je neslučitelné s chováním příslušníka akademické obce? Jedná se o profesory Konvičku a Putnu. Kolik bylo a je v médiích maistreamu kritiky Konvičky a kolik Putny. Obávám se, že ohledně Putny byl profesor Pavko jediný. A u Putny to není zdaleka jediný exces. A jsme zase u toho – u Zemana jako prezidenta se předpokládá nějaké chování. A u profesorů nikoli?

I od jiného autora, nikoli Lexe, jsem někde tehdy četl, zda tím nejmenováním neupozornil Zeman i na anachronismus právě s ohledem na běžnou praxi ve světě, kde si vysoké školy jmenují profesory samy. To je ta druhá brilantní Lexova analýza, proč profesory za 1. republiky jmenoval prezident a proč to tehdy bylo opodstatněné a proč by dnes byla daleko vhodnější, aby si profesory jmenovaly samy. Místo toho se VŠ rektoři „moudře“ zašprajcovali mj i z důvodu, který byl i pojmenován – nelze ustupovat prezidentovi jednajícímu v rozporu s ústavou. Ano prezident se v tomto případě zachoval v rozporu s ústavou. Ale nevyužili by moudří rektoři situace a nesjednotili by jmenování profesorů samotnými školami s ostatním kulturně vyspělým světem? I s formálně úplnou úpravou ve smyslu akademických svobod a autonomie vysokých škol? Rektoři sami vyvolávají otázky. Nedávají tehdejšími slovy Lexe přednost třpytivému pozlátku své výsady jmenování takovým vysokým hodnostářem před ještě zřejmější autonomií akademické obce? Nezachovali se nakonec jako malí kluci? Byl by nějaký problém pokud by se zachovali jen moudře a ve spojení s ministerstvem školství moudře? A jsme u otázky, zda v postupu v rozporu s ústavou Zeman ústavu zneužil či využil? A také znovu, jak je to stou pokleslou kulturou. Opravdu jen a jen u Zemana?

Do hry nám vstupuje najednou ve všech pádech skloňovaná otázka politické korektnosti a její důsledky a Donald Trump. Zemanovi a jeho plebejství (řečeno slovy Jiřího Suchého) to nahrává nebo ne? Ať už zdánlivě nebo skutečně.

A už je snad odkaz na mnou milovanou Terezu Spencerovou – http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Silene-divadlo-jste-hloupi-jak-Vasil-Bilak-Tereza-Spencerova-o-konferenci-o-ruske-propagande-o-prohre-Erdogana-i-o-tom-kdo-stoji-za-Hillary-Clintonovou-424467

Věci se přece jen trochu týká – kouzelnými a pro mne naprosto přiléhavými charakteristikami dnešních vzdělaných a inteligentních politiků a shodou okolností i oponentů Zemana.

Ještě snad proč se Zeman nemohl omluvit a omluvil se tak, jak se omluvil. Jako politik se nemohl omluvit, byla by to pro něj obrovská blamáž v politickém slova smyslu. Vtip spočívá v tom, pokud by se omluvil jako slušný člověk, musel by se omluvit právě za celou svou argumentaci, poněvadž zcela logicky, není-li zdroj a autentické výroky, nemůže být onen názor relevantní a je za totálního blbce s tím, že už mu bude vždycky připomínáno, zda si něco dalšího nevycucal z prstu. A to by nutně muselo poznamenat jeho politický kredit a procenta obliby. A že by dostal čočku. Samozřejmě, že ji dostane i takto, ale nebude účinná na většinového voliče. On sám se omlouvat nebude, jeho voliči budou moci tvrdit, že byl odsouzen za názor špatnou soudkyní (znáte soudy, podpoří to uvažování ústavního právníka Kysely – viz odkaz výše) a KPR byla politickým soudem donucena se omluvit za něj.

Zahrajme si na kdyby. Zeman mohl použít argumentaci o selhání Peroutky stejnou či obdobnou, ale doložil by ji prokazatelně existujícími články a prokazatelně autentickými citacemi, tedy v názorové rovině. Dovolím si tvrdit, že echo by bylo naprosto shodné, nejen potomci Peroutky by byli stejně hluboce dotčeni, odvíjely by se tytéž diskuse a obdobná vyjádření by byla u příslušné obce intelektuálů a příslušné mediální obce. Bylo by to i v takovém případě jako takřka ve všem, co se týká Zemana. Jen žaloby a rozsudku by nebylo.

Profese politika je neúprosná a je už takřka profesionálním pravidlem, zatloukat, zatloukat, zatloukat. Nemůže jinak, chce-li zůstat. Ve volbách nerozhodují ti, kteří vědí, ale ti, co se rozhodují pocitově.

A nenechme se mýlit, pocitově zjevně volí všichni bez výjimky – i ten lěkař, profesor – ta zkratka k dementovi či psychopatovi odborníka usvědčuje. Stránský, Honzák či Hnízdil prostě volí podle schematu lepší pro mne chirurg operatér Cvach neb jeho společenský bonton je perfektní před dr Housem, jenž je sice superodborník, ale buran.

Mně z toho vychází, že Zemanovi stačí provokovat pražskou kavárnu a ta už volební kampaň provádí alespoň zatím spolehlivě za něj.

Co se týká politické kultury.

Je velkým a rozšířeným omylem, že většinový volič se rozhoduje nebo se může rozhodovat nějak racionálně, vědoucně, komplexně. Nikoli drtivá většina se rozhoduje pocitově, na základě „selského rozumu“. A ono to není a nemusí být špatně, jak by se na první pohled zdálo. Je to pochopitelné, nikdo nemůže znát všechny oblasti, jichž se politika dotýká. Proto se to týká i většiny vzdělaných a inteligentních. Kolikpak lékařů, profesorů či kantorů čte rozsudky a porozumí jim právně, kolik jich rozumí ekonomice, atd. Lze jim snadno nakukat v podstatě totéž, co voliči nevzdělanému. Široce a komplexně orientovaných voličů lze, přeženu-li to spočítat na prstech jedné ruky. A ti by měly být jakýmsi majákem nám ostatním. Mezi komentátory mainstremu nevidím vpravdě nikoho takového jakkoli existují, musíte je vyhledávat na internetu – do mainstreamu (zejména ČT) vpuštěni u nás nebývají.

Pokud politickou kulturu u nás někdo hodnotí jako pokleslou, je to dle mého zase jeden z mýtů a manipulace, ale budiž. Pak ovšem onu politickou kulturu nenastolují primárně politici, kteří musí být výrazní a osobití z podstaty věci, ale především ta komentátorská mediální a intelektuální obec a tedy právě ta intelektuální vrstva jmenovaných ctěných pánů lékařú profesorů. Ti určují nebo potvrzují povahu diskusí mezi lidem obecným se zpětnou vazbou na politiky. Ona zkratka k dementovi a psychopatovi nutně vede u Šafrů, Bocků, k hovadům, Hekrdlovým volům, atd, atd.

Zda bych Zemana v příští prezidentské volbě volil? To nevím, záleží na protikandidátech, ale problém bych s tím za současných poměrů neměl, to napíšu poctivě. Fanouškem jen a jen prázdného formalismu či lpění na něm v politice i ve společnosti nejsem, stejně jako už nikdy nebudu takovým idealistou jako v roce 1989 a pro čekání na spasitele v podobě vybájených představ o TGM jaksi pochopení nemám. A politiku už dnes beru myslím jen za takovou jaká skutečně prostě je a jak reálně funguje. Dokonce i chápu, že to tak prostě funguje všude. Clinton byl s Lewinskou v daleko horší situaci a ustál to, znovu poukáži i na Donalda Trumpa, pokud by mi chtěl někdo mávat před nosem vyspělou západní politickou kulturou.

Mohu se mýlit, jsem jen obyčejný člověk a reprezentant té nevzdělané, neinteligentní a hloupé části společnosti. Znovu bez jakékoli emocionální konotace. Byť mám jako architekt vysokoškolské vzdělání nastavené postgraduálem. Takový je subjektivní ale poctivý stav mé mysli právě teď.

Všechny čtenáře Kosy i posluchače Slobodného vysielača zdraví Alex

Příspěvek byl publikován v rubrice Alexův skicář se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.