Inkluze a Fendrychové v mediálním mainstreamu


napsal Alex

Přečetl jsem si po dlouhé době Fendrycha, komentátora Aktuálně.cz a jeho „komentář“. http://nazory.aktualne.cz/komentare/inkluze-uspech-ma-vic-podob-nez-byt-superman-uspech-je-souzi/r~65e8f444dfa211e5819a002590604f2e/

Nikoli proto, že by mi měl právě on co říci, ale s přímým očekáváním, cože vlastně tento obecně vševěd a všeználek zplodil. A Fendrych mne samozřejmě nezklamal.

Blbec by nepochopil, co inkluze sleduje. Že je to bohulibé soužití a zvykání si na soužití s těmi slabšími, nějak postiženými. Jak už to bývá, skvělý záměr může mít doslova tragické následky, je-li realizován při ignoraci věci jako komplexu, jako celku.

Člověk nemusí být ani pedagog, aby mu došlo, k čemu dojde.

Je naprosto logické a zřejmé, že dojde k poklesu kvality vzdělávání v každé jednotlivé takové třídě. Kantor se bude nutně muset přizpůsobit v postupu učiva těm nejslabším – asistenti tomu nemají šanci nijak zabránit nehledě na to, kde se chtějí vzít peníze na to, aby je měli všichni skutečně potřební (mluvíme o lehce mentálně postižených, nikoli jen tělesně hendikepovaných). Limit možností lehce mentálně postižených je prostě tou hranicí možného. Bohužel i pro ty v jejich inkluzním okolí….

Samozřejmě, že dojde k tomu, že normální rodiče začnou posílat své děti do soukromých škol bez takovýchto zhůvěřilostí, neb je zřejmé, že nůžky kvality se začnou mezi soukromými a veřejnými školami tvrdě rozevírat.

Dlouhodobým výsledkem bude celkový úpadek kvality veřejného školství a tedy dojde přesně k opaku toho, co všeználek Fendrych tvrdí. Bude narůstat skupina vyloučených, neb jde a to zcela zjevně o amerikanizaci školství, tak jak je popsána v mnoha knihách a filmech – dokonce už před nějakými 60-ti roky přímo excelentně ve filmové  Džungli před tabulí s nezapomenutelným mladým Sidney Poitierem….Nemluvě o záplavě knih a filmů s touto tématiko v dobách pozdějších.

Když jsem absolvoval v 60-ých letech minulého století 2. stupeň základního vzdělání, byli jsme po skončeníní 6. třídy přerozděleni do tříd na studijní a nestudijní typ tříd. Byla to jedna z věcí, která se podílela na vysoké kvalitě toho socialistického nebo komunistického školství jako celku, a na vysoké kvalitě vzdělanosti společnosti na spíše horní hranici možností jednotlivců. Totéž fungovalo za první republiky nebo za Rakouska….

Pokud mám mluvit o sociálním inženýrství, tak komunisté se v této oblasti žádného takového inženýrství nedopouštěli, používali selský rozum, zatímco nynější svobodná a demokratická společnost se bez rozpaků sociálního inženýrství v inkluzi dopouští v míře doslova zarážející a bez alespoň minimální racionality.

Dovedu si představit inkluzi tělesně postižených za zvýšené pozornosti vůči jejich šikaně, ovšem nikoli v době, kdy školství zatím zrovna nepřesvědčuje, že zvládá šikanu jako takovou a dokonce šikanu učitelů! A tím spíše, když „kantor“ Šimon Heller dává vyučovaným přímý návod dokonce za zneužití samotných studentů jak psychicky „eliminovat“ slabé „kantorské kusy“ na základě vulgárního antikomunismu. /Kupodivu Šimova Hellera, na rozdíl od té patričky mladých rowdies mainstream adoroval, ačkoli věcně viděno, nabádal k témuž , co provozovali ti tři z pražské průmyslovky-pozn. vlk/.

Četl jsem, že až 80% kantorů je proti takové inkluzi. A já se tomu nedivím.

Nepíšu o tom jako o něčem novém, co se na Kose neví. Už to pojednala. Napsal jsem jen, co jsem de facto už několikrát četl právě od pedagogů, ovšem nikoli v mainstreamu. Ale především proto, jak vypadá drtivě většinově česká novinářská obec sama sebe považující za elitu národa. Ať píše o čemkoli, píše tím agresivněji a sebevědoměji, čím méně o věci samé ví. A to prakticky v jakémkoli oboru, kterého se dotknou.

A navážu na svůj předchozí článek a Zemana. Nikoli proto, že inkluzi odmítá, ale pro téma, které jsem tam pojednal. Neboť většina komentátorů mediálního mainsreamu se rekrutuje z řad politologů, kteří absolvují vzdělání pouze ve vnějších, spíše formálních aspektech politiky bez ohledu na komplex-celek oblasti zvané politika. Ústavní právo z rychlíku, odbornost jednotlivých společenských oborů nulová (sociologie, obecné právo, ekonomie atd). A tak píší prakticky  jen o formálním společenském bontonu jako centru, cíli a podstatě politiky domnívaje se, že tak píší o politice a politické kultuře.

Pokud se do nich Zeman a právě z pozice ústavního postavení prezidenta u nás pak jakkoli trefuje (a vulgárně sprostě to zcela jistě není), nejen, že tím populisticky (a jak jsem psal minule, není to žádný pejorativní pojem) získává hlasy, ale troufnu si tvrdit, že to dokonce patří do jeho politické agendy, do pracovní náplně. A zaplať pánbůh, že to činí. Žumpa a novinářští šmoci je docela výstižné a adekvátně provokující slovo právě v politickém slova smyslu, a stupeň pejorativity plně odpovídá stupni kvality drtivé většiny dotčených.

A nezakončím jinak, než svým – ale mohu se mýlit.

Čtenáře Kosy a posluchače Slobodného vysielača zdraví Alex

Příspěvek byl publikován v rubrice Alexův skicář se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.