ČISTÉMU VŠE ČISTÉ


napsala Všudybylka

 

Většina lidí se jistě shodne v názoru, že psychické i fyzické týrání je jevem hodným odsouzení. O to zrůdnější je, pokud se oběťmi takového chování stávají děti, které jsou až do své dospělosti závislé na pomoci a ochraně dospělých. I když je mnohdy obtížné rozeznat symptomy narušených sociálních vazeb vedoucích až k takovému krajnímu chování, může všímavost a dobrý odhad zachránit nejeden smutný osud. Lhostejnost je jedním z nejsmutnějších důsledků vnitřní rezignace, duševní otupělosti a zbabělosti.

Čím je však tlak vnějších událostí na lidskou psýché silnější, tím živěji na ně člověk reaguje. Jedni se stávají angažovanějšími a statečnějšími, na druhé straně u mnohých dochází k pravému opaku. Utrpení vytáhne z hlubin lidské psychiky buď to nejlepší nebo odhalí temné pohnutky, které doposud sladce spaly v nejskrytějších zákoutích podvědomí. Motivace našeho jednání vychází z osobnostních předpokladů podmíněných mnoha faktory. Jedním z nich je vzorec chování, jehož model vytvořili naši rodiče a ostatní autority, které nás v dětství obklopovaly.

Jako ve všem, i v oblasti formování naší psychiky, jsou nejsilnější proudy, které určují směr, skryty hluboko pod povrchem. Naše vnímání nejvíce ovlivňují situace, které jsou podmíněny emocionálním zabarvením. Proto si nejlépe pamatujeme slovo spojené s obrazem, který nás s událostí citově spojuje. Komenského výzva Škola hrou! vycházela právě ze znalosti tohoto principu. Učení je vždy efektivnější, pokud se do procesu zapojí emoční angažovanost. Je to opak jalového a prázdného papouškování, které v mladém člověku utlumuje volní vlastnosti, místo, aby je rozvíjelo. Bylo by zajímavé zjistit, v jaké míře člověk vnímá to, co mu druhý říká slovy a jaký podíl na celkovém dojmu má nonverbální projev protějšku. Právě děti jsou na rozpory mezi slovem a činem velmi citlivé. Později buď samy převezmou tento model jako normu, nebo se naučí takové chování definovat jako pokrytectví a začnou se proti němu ostře vymezovat. Je smutným faktem, že první možnost je pravděpodobnější a také častější. Vyžaduje velkou duševní námahu se z těchto pout vymanit. Rebelování mladých lidí a pravidelně se opakující generační vzpoury jsou důkazem pokřivených hodnot. Dospělí nesou v tomto případě vždy největší odpovědnost, ať jsou si toho vědomi či nikoliv.

Nedávno mě šokoval článek zveřejněný v místním regionálním tisku. Jedná se o úryvek eseje, kterou napsal student střední školy na popud Knihovny Václava Havla, která vyhlásila literární soutěž v tomto žánru. Práce se umístila na třetím místě a její autor ji nazval Xenofobní postkomunistický národ. Již titulek napovídá, že se jedná o kritiku sociálního a humanistického myšlení obyvatel České republiky, zejména v kontextu uprchlické krize. Teprve šestnáctiletý student si troufl podrobit českou veřejnost kritice za postoje, které se nebál nazvat xenofobními, přestože v textu sám varuje před škatulkováním. Účelová argumentace, převzatá klišovitá schémata, tendenční zevšeobecňování, názorová jednostrannost, nemohou být přičítána jen lidské nezkušenosti, vyplývající z věku studenta,u kterého by člověk předpokládal spíše kladení otázek, než servírování dogmatických tvrzení bez jakékoli pochyby a zohledňování více hledisek. Často používané pojmy a argumenty jakoby vyskočily z hlavního mainstreamového mediálního proudu. Věrohodnosti nepřidá ani moralizování, skryté mezi řádky. Nejsmutnější na tom je, že ocenění za takovou práci může utvrdit pisatele v obsahové i formální správnosti, víře v legitimnost jeho úvahy a nabídne falešné sebevědomí, které jeho intelektuální potenciál může zavést až do skutečné služby tendenčních vlivů

článek

Děti a mladí lidé jsou bytosti čistého cítění, ale bez zkušeností. To je činí spolu s jejich opravdovou touhou nalézt pravé hodnoty velmi křehkými, zranitelnými a snadno zneužitelnými. Nedokážou ještě rozlišit krásu slova od špíny, která se za nimi často skrývá. Jsou proto ideálním tvárným duševním materiálem, kterého rádi využívají architektoničtí tvůrci budoucnosti. Nacisté měli své hitlerjugend, muslimové své malé syny vedou ke „správnému“ postoji k ženám už od útlého věku, socialismus si hýčkal své svazáky, také při sametovém převratu nehráli studenti jednu z hlavních rolí náhodně. Spolu s herci a jinými známými osobnostmi se stali líbivými a přijatelnými tvářemi nových dní. Každý režim si vychovává své hlásné trouby, aby poslušně hlásaly jeho zájmy. Skuteční režiséři však vždy zůstávají skryti. Odsuzujeme fyzické i psychické týrání a zneužívání. Mentální ovlivňování ještě nezralých osobností, je neméně hrůzným zločinem. Jeho zákeřnost se skrývá v sofistikovaném intelektualismu, který se často kryje štítem boje za lidská práva. To je zaklínadlo, proti němuž se cítí bezmocní i skuteční humanisté. Když se demokracie používá jako biče na odhánění kritického myšlení, často největší osobnosti oněmí. Nenechme se zmást pojmy, jejichž původní obsah se dávno vylil do stoky dějin, a které jsou nyní naplněny jedem. Nedopusťme, aby naše děti pily z tohoto poháru hořkosti a sami se staňme těmi, do nichž vkládáme svá největší očekávání lepších dnů.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.