Pravda o MH17 je nežiadúca


napsal NavajaMM

V pravidelnej týždennej rešerši JF sa 22.3. objavila správa pôvodne z Consotiomnews od Roberta Parryho. JF k odkazu pridal stručnú poznámku „…vláda Spojených Států stále skrývá klíčové důkazy, které by mohly snadno vyřešit celou záhadu.“
Tento článok znovu pripomína výrok ministra zahraničných vecí USA Kerryho, ktorý vyslovil na tlačovej besede krátko po zostrelení MH17 12.8.2014 o informáciách, ktoré USA údajne mali k dispozícii:
Videli sme odpálenie. Videli sme trajektóriu. Videli sme zásah. Videli sme, ako toto lietadlo zmizlo z obrazoviek radarov. Takže naozaj nie je záhadou, odkiaľ to priletelo a odkiaľ tieto zbrane pochádzajú.
Zdá sa, že nič nie je jednoduchšie ako po týchto dôkazoch siahnuť.
*
Kosa sa prípadu MH17 venovala v mnohých článkoch a JF na pokračovanie preložil celú záverečnú správu vyšetrovacieho výboru, ktorá vyšla koncom roka 2015. Hneď v prvej časti
sa o radarových dátach, ktoré vyšetrovacia komisia mala k dispozícii, píše toto:

2.9.5.1. Poskytnutá radarová data:
– primární, nezpracovaná data: Ukrajina – NE, Rusko – NE
– primární, zpracovaná data: Ukrajina – NE, Rusko – NE
– sekundární sledovací, nezpracovaná data: Ukrajina – ANO, Rusko – NE
– sekundární sledovací, zpracovaná data: Ukrajina – ANO, Rusko – NE
– ADS-B data: Ukrajina – ANO, Rusko – NE
– jiná data:
– Ukrajina – video ukazující zpracovaná sekundární data na obrazovce
– Rusko – video ukazující zpracovaná primární a sekundární data na obrazovce
*
Vyšetrovacia komisia teda nemala k dispozícii žiadne primárne dáta z radarov a o amerických sa ani neunúvala zmieniť. Čo to znamená? Vyšetrovacia komisia kľúčové americké dáta nežiadala, alebo Američania ich odmietli vydať?
Odpovede na tieto otázky záverečná správa neobsahovala.
*
Vyšetrovacia komisia však je pod verejnou kontrolou holandského parlamentu a podľa mnohých ohlasov na sociálnych sieťach nie sú holandskí poslanci so záverečnou správou vyšetrovania spokojní. Až v druhom mesiaci roka 2016 dostala  komisia holandského parlamentu príležitosť stretnúť sa s vyšetrovacím výborom a položiť mu otázky. Práve problém chýbajúcich radarových dát bol jedným z hlavných.
(Viacerí z čitateľov Kosy mohli v tomto čase zaznamenať v alternatívnej tlači správy o údajnom dôkaze, že MH17 mohol zostreliť len BUK ukrajinskej armády. Táto správa sa vraj objavila na twitterovom účte jedného z najaktívnejších holandských poslancov Pietera Omtzigta. Išlo však o dezinterpretáciu komunikácie s vyšetrovacou komisiou a sám Omtzigt takéto správy dôrazne popiera.)
​Ohľadom aktivity holandských poslancov treba na tomto mieste upozorniť na toto:
– 1. Hoci sa nám záležitosť s MH17 zdá uzatvorená, nie je to tak. Holandskí poslanci, aj so spomenutým P. Omtzigtom, ​sa dodnes zaoberajú objasňovaním inej havárie lietadla, pri ktorej zahynulo niekoľko desiatok Holanďanov v roku 1992 pri portugalskom meste Faro. V protokoloch holandského parlamentu 23.3.2016 publikovali nový dokument s otázkami holandských poslancov a odpoveďami vyšetrovacieho výboru.
S MH17 to nesúvisí, no uvádzam to na tomto mieste ako doklad neúnavnosti holandskej verejnosti a jej poslancov. Ani dôkazy o zostrelení MH17 nebude jednoduché zamiesť pod koberec a  to je dobre!
– 2. Nad takmer všetkými článkami na Kose o MH17 visela otázka „Kto?“. Na tomto mieste je nutné zdôrazniť, že holandským poslancom nejde v prvom rade o nájdenie a usvedčenie vinníka. Ich hlavný záujem je bezpečnosť leteckej dopravy a to, či všetky zodpovedné inštitúcie Ukrajiny (v ktorej vzdušnom priestore k incidentu došlo), ale aj Holandska a Malajzie (ktoré sa tiež svojim dielom mali podieľať na bezpečnosti letu MH17) urobili všetko pre to, aby incidentu predišli. Ilustruje to napríklad článok denníka NRC Handelsblat z 11.7.2015:
Už titulok tohto článku je veľavravný: „V čase katastrofy MH17 nad Ukrajinou prebiehala letecká vojna.
V článku sa medzi iným hovorí, že ukrajinské letectvo 16.7.2014, teda deň pred incidentom, uskutočnilo 12 bojových letov lietadlami a 17 bojových letov vrtuľníkmi. Tieto bojové lety vyvolali adekvátnu odozvu brániacich sa separatistov a v článku sa tiež pripomínajú informácie o ukrajinskom SU25, ktoré sa podľa ruských zdrojov nachádzalo na radaroch v blízkosti MH17. Holandskí poslanci sa zaujímajú nielen o samotné radarové dáta, ktoré by jasne potvrdzovali intenzitu, čas a miesto leteckých bojov, ale aj o to, či tieto informácie v čase pred incidentom mali ukrajinské orgány riadenia letovej prevádzky, a nie, prečo, ak áno, či reagovali adekvátne hroziacemu riziku.
*
Požiadavka, aby si vyšetrovací výbor vyžiadal všetky dostupné elektronické dáta, nie je nová. Dokladá to aj zápis zo zasadnutia výboru holandských poslancov s premiérom Rutte a niekoľkými ministrami jeho kabinetu 24.7.2014, teda len niekoľko dní po incidente, keď holandská vláda plánovala záchranné práce a začiatok vyšetrovania.
Požiadavku použiť radarové údaje USA, Ruska aj Ukrajiny, tam predniesol P. Omtzigt a premiér Rutte sa zaviazal vykonať všetko potrebné pre objektívne vyšetrenie. Preto práve Omtzigt vytrvale pripomína chýbajúce údaje a preto holandské denníky píšu (1.3.2016) články s titulkami „Parlament naďalej požaduje radarové záznamy MH17
Konkrétne v tomto článku sa prekvapujúco konštatuje, že „vyšetrovací výbor od USA nežiadal žiadne radarové údaje.“ A pokračuje, že je to pozoruhodné, lebo práve J. Kerry od samého začiatku tvrdil, že USA relevantné radarové údaje majú.
*
Ďalšiu zaujímavú informáciu priniesol tento článok v holandskej tlači „Vyšetrovací výbor nevypočul službukonajúceho dispečera MH17
Hovorí o tom v súvislosti s indíciami o prítomnosti bojových lietadiel v okolí MH17. Vyšetrovací výbor účasť iného lietadla vylúčil bez vypočutia dispečera, hoci je pravdepodobné, že letecký dispečer mal z obrazovky radaru prehľad o situácii tesne pred incidentom. Predseda vyšetrovacieho výboru T. Joustra tiež pred poslancami parlamentu prehlásil, že chýbajúce údaje nie sú dôvodom na znovuotvorenie vyšetrovania.
*
Aktivita holandských poslancov v priebehu posledného mesiaca priniesla celý rad ďalších zaujímavých informácií v tlači o MH17.
Poldruha roka čakania na rokovanie s premiérom Rutte.“
Článok zdôrazňuje, že až 19 mesiacov po incidente pripustil Rutte verejnú konferenciu o MH17 pred poslancami parlamentu. Tento článok sa zmieňuje aj o úplnej absencii primárnych radarových dát – nie sú k dispozícii ani ukrajinské a ruské (uviedli sme to vyššie v úryvku zo záverečnej správy). Nie je jasný dôvod, prečo ukrajinské dáta nie sú k dispozícii. Ukrajina vraj v rôznych časoch uviedla rôzne dôvody, ktoré sa vzájomne vylučujú. Medzi nimi boli:
– radary boli zničené bojovými operáciami,
– radary boli odstavené kvôli rutinnej údržbe,
– radary boli v prevádzke, ale záznamy boli z neznámych príčin zničené.
Poslanci tiež vyčítajú výboru, že nedostatočne objasnil príčiny, prečo Ukrajina neuzavrela svoj vzdušný priestor ešte pred incidentom.
*
Holanďania nie sú sami, kto sa s otázkami obracia na výsledky vyšetrovania. Tlač informuje (20.3.2016) aj o najmenej 20 členoch amerického Kongresu, ktorí si žiadajú otvoriť rozpravu o MH17.
Tento článok tiež prináša zaujímavú indíciu o možnej manipulácii s materiálnymi dôkazmi – konkrétne ide o zdokumentovanú mechanickú úpravu častí krídla so stopami po rýchlo letiacich objektoch.
Viac podrobností o tejto poslednej zmienke nájdeme v článku z 20.3.2016 s titulkom „Predbežná správa o MH17 – niekto sa desí pravdy!
Autorom článku je Jeroen Akkermans, ktorý sa MH17 venuje dlhodobo a bol niekoľkokrát aj priamo na mieste pádu. V článku môžete nájsť aj mnoho fotografického materiálu a videí priamo z miesta.
Akkermans tiež medzi troskami našiel niekoľko kovových úlomkov, ktoré aj po porade s raketovými odborníkmi z rôznych krajín, identifikoval ako úlomky bojovej rakety BUK 9M38M1.
Zaujímavé je aj miesto, kde sa úlomky našli – pri chvostovej časti blízko zadných dverí.
Pripomíname, že v správe vyšetrovacieho výboru boli zdokumentované len dva úlomky nájdené v oblasti kokpitu. Akkermans tvrdí, že vyšetrovací výbor videl a preskúmal tieto úlomky, ale nezobral ich do úvahy. Dôvodom bolo, že novinár nie je oficiálnym členom vyšetrovacieho tímu.
Veľmi zaujímavou časťou Akkermansovho článku je zmienka o manipulácii s troskami. V auguste (srpen) 2014 našiel kus krídla s prierazom (veľkosť otvoru je asi 50 cm):
kde si hneď všimol odtlačky zelenej farby, na obrázku sú zreteľné. Podľa vyšetrovacieho výboru mohla zelená farba pochádzať z úlomkov rakety.
Keď Akkermans miesto navštívil v novembri (listopad) 2014, tento veľký kus krídla bol prevrátený a našiel na ňom stopy amatérskeho pokusu o odstránenie zelenej farby:
Akkermans z toho usudzuje, že človek, ktorý toto urobil, vedel veľmi presne, čo a prečo robí. Spolu so „zmiznutím“ ukrajinských primárnych radarových dát a neochotou USA poskytnúť dáta, ktoré bezprostredne po incidente avízoval Kerry, nazýva Akkermans toto zakrývaním stôp po vojnovom zločine.
*
Podobne sa nad chýbajúcimi dôkazmi zamýšľa aj The Canberra Times v článku z 12.3.2016 „Katastrofa MH17 je stále prikrytá tajomstvom“.
V článku sa priamo zamýšľajú nad motiváciou USA. Buď Kerry od začiatku klamal a žiadne dôkazy nie sú k dispozícii, alebo na pozadí vojny v Sýrii a žiadúcej spolupráce medzi USA a Ruskom už nie je v záujme USA poukazovať v prípade MH17 na Rusko.
*
Holandskí poslanci však neholdujú špekuláciám a vytrvalo sa usilujú doplniť chýbajúce časti mozaiky a objasniť pravdu.
Ako vzor profesionality ba nám mohol slúžiť už spomenutý Pieter Omtzigt a práve preto tento článok zakončujem jeho myšlienkami.
Omtzigt poskytol 15.3.2016 interview časopisu Nieuwe Revu
Z tohoto rozhovoru citujem:
Revu:
Rutte sa proti vám veľmi rozčúlil, keď ste chceli vidieť jeho výpoveď pred vyšetrovacím výborom. O čo išlo?
Omtzigt:
Bolo dosť proti mojej vôli, že sa pri vyšetrovaní stanovilo, aby tieto výpovede ostali navždy utajené. Pred uskutočnením týchto vypočutí nám najskôr sľúbili, že protokoly dostaneme k dispozícii, teraz však na sľuby zabudli. … Popri tom si myslím, že mám právo nahliadnuť do dôverného rozhovoru s predsedom vlády Rutte. Požiadal som o to premiéra pri našej konferencii minulý týždeň.
Revu:
A výsledok?
Omtzigt:
Na moju žiadosť neodpovedal a odkázal ma na ministra Van der Steura. Ale žiadal som priamo Rutte, lebo ide o rozhovor s ním osobne. On môže povoliť sprístupnenie protokolu,  nie jeho minister. Namiesto toho ma obvinil, že robím skryté narážky a k protokolom vyšetrovacieho výboru sme sa potom niekoľko týždňov nedostali.
Revu:
To je svojvoľná obštrukcia. Prečo chce vláda udržať túto záležitosť v tajnosti?
Omtzigt:
O tejto veci nemienim špekulovať. Mojou prácou člena parlamentu je kontrolovať aktivity kabinetu a aby som to mohol urobiť, pokúsim sa dostať ku všetkým relevantným dokumentom. Upozorňujem, že sa mi to často nepodarí, alebo že sú dokumenty neúplné. Závery, ktoré si z toho urobíte, ponechávam na vás.
*
Tak skončíme aj my, milí priatelia z Kosy. Budeme čakať na nové informácie, nebudeme špekulovať a vyvodenie záverov ponechávame na vás.
Příspěvek byl publikován v rubrice Navajammova pošta se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.