Zemanova dokonalá pomsta sociální demokracii, Nagyová znovu před soud a osvobozený policista


Včera se české soudy opravdu činily  na prominentních kauzách. Podle mne dokonce tak, že  způsobily totální zemětřesení na české politické  scéně. Protože nejspíš svým rozhodnutím v kauze  advokáta  Altnera poslaly sociální demokracii jako politickou stranu do bankrotu. Miloši Zemanovi se tak dokonale podařilo zúčtovat  s nenáviděnými  sociálními demokraty jednou pro vždy….

Myslím, že to muselo v Lidovém domě  včera odpoledne vypadat jako po výbuchu  atomové pumy, když tak dorazil konečný výrok druhoinstančního soudu –

Znění rozsudku
I. Rozsudek soudu I. stupně se ve výroku žalobě vyhovujícím v rozsahu povinnosti prvního žalovaného zaplatit žalobci 18.518.228 Kč se smluvní pokutou 0,3 % denně z této částky od 19.07.2000 do 31.03.2016 a 10% úrokem z prodlení od 01.04.2016 do zaplacení potvrzuje.
II. Ohledně smluvní pokuty 0,3 % z částky 18.518.228 Kč od 01.04.2016 do zaplacení a úroku z prodlení ve výši 10 % z této částky od 19.07.2000 do 31.03.2016 se rozsudek soudu I. stupně ve vyhovujícím výroku mění tak, že se žaloba v tomto rozsahu zamítá.
III. V zamítavém výroku proti druhému žalovanému se rozsudek soudu I. stupně potvrzuje.
IV. První žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů 815.931 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta JUDr. Václava Veselého.
V. Žalobce je povinen zaplatit druhému žalovanému na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů 201.667 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta prof. JUDr. Miroslava Běliny.

Zdroj

Abych tu poměrně  složitou řeč rozsudku přeložil do normální češtiny, pak byla  soc dem odsouzena v tomu, že má advokátu Altnerovi vyplatiti  18,5 miliónu korun a smluvní pokutu, která šplhá na zhruba 317 miliónů.

Může  být , že  většina  z vás  už marně pátrá v paměti oč že běží a proč se nějaký pražský advokát soudil s  oranžovými a vysoudil tamhle obrovské peníze, které   nejspíš socialisté nemají šanci  dát dohromady, takže jim hrozí odchod do politického záhrobí.

Zkusím to připomenout jen ve zkratce:

Po převratu v roce 1989 požádala obnovená  sociální demokracie , aby jí byl navrácen, kromě jiného – viz třeba  hradecká Střelnice i Lidový dům v Praze, který byl tradičním stranickým sídlem až  do tzv. slučovacího sjezdu z KSČ  v roce 1948 po únorovém mocenském puči.  Ministr financí Kočárník to tehdy odmítl a podal určovací žalobu. Soud trval velmi dlouho. V roce 1997 tehdejší předseda strany Miloš Zeman podepsal  smlouvu s advokátem Altnerem, který nesl  veškeré náklady sporu  s tím, že pokud uspěje, dostane 10% podíl z vysouzeného majetku. A vše si  zajistil smluvní pokutou 0,3% z dlužné částky denně. V červenci roku 2000 vydal  ve věci definitivní rozsudek Ústavní soud a s konečnou platností rozhodl, že  sociální demokracie je právoplatným majitelem komplexu budov ve středu Prahy.

Jenže  když mělo dojít na vyplacení advokátovy odměny, vedení  strany rozhodlo, že  požadavky  úspěšného advokáta jsou přehnané a odmítlo zaplatit.

Zájemci detaily najdou třeba  zde  – Altner 1

a ještě  detailnější tady – Altner 2

Připomeňme , si že v době, kdy  socialisté odmítly plnění ze smlouvy s Altnerem šéfoval a to naprosto  dominantně – Miloš  Zeman!!! A to až do dubna 2001, kdy jej ve funkci střídá Vladimír Špidla viz Wikipedie

Nevěřím, že  to byl někdo jiný, kdo rozhodl za celou stranu – Altner  ani vorla, než právě Miloš Zeman. Nebyl tehdy v partaji nikdo, kdo by se mu odvážil postavit! To snad nepopřou ani nejzaujatější zemanisté!

Když  hradnímu mluvčáčkovi včera  sdělovadla za  tímhle účelem položila otázku na Zemana  odpověděl mluvčáček takto:

 „Proto jsem poukázal na výsledek tehdejšího sporu, který vyvrcholil v roce 2000 – ČSSD drží Lidový dům a přilehlé objekty. Pan prezident ale opravdu není od roku 2001 předsedou ČSSD. Otázku směřujte na jeho nástupce,”

Zdroj:

Ano -Zeman od roku 2001 NENI šéfem socdemáků, ale  Zeman je ten, kdo uzavřel a  to dobrovolně  smlouvu s Altnerem a muselo mu být jasné, že pokud nebude  v případě výhry naplněna, přijde to stranu – díky smluvní pokutě ve výši cca  110%  ročně!!!,   zatraceně  draho! A on platit odmítl. Kdyby  souhlasil, kauza by vůbec nevznikla. Takže  Altner ještě koncem roku 2000 podal na sociální demokraty žalobu – viz značka spisu . 24 C 265/2000 u  Obvodního soudu pro Prahu 1. Není tedy žádná debata o tom, kdo a kdy rozhodl v sociální demokracii, že podepsaná smlouva se nemusí dodržovat! Jeho jméno je – Miloš Zeman….

Jistě, další, kteří se vystřídali ve funkci šéfa strany po něm  – tedy Špidla, Gross, Paroubek i Sobotka to mohli s Altnerem ukončit. Jenže na to jsou  potřeba vždycky dva. A Altner si byl vědom síly smlouvy a také toho, že  pokud mu dá v poslední instanci soud za pravdu – a proč by nedal, když  Zeman podepsal smlouvu dobrovolně a zejména regulerně?  Takže  Altner utahoval šrouby,  s tím,že  čas vlastně pracoval pro něj! Čím déle se spor vlekl, tím více, v  případě vítězství  by inkasoval. Jeho  rizikem byly pouze náhrady jeho právním zástupcům. Nic víc!  Miniaturní náklad ve srovnání s očekávaným vejvarem. Zejména, když mu soc dem, po skončení původního sporu vyplatila přes 18 milionů. Kdo  z nás by nestupňoval požadavky a odmítal jakékoli pokusy druhé strany o dohodu?  Někdy opravdu velkorysé – viz návrh Jiřího Paroubka z roku 2007 – který Altnerovi nabídl  126 milionů za skončení kauzy – zdroj

Altner nepřijal.

Vy byste odmítli 126 milionů? Já na Altnerově místě určitě nikoli. Jenže  on není  já a šel si tvrdě za svým, ačkoli neuspěl proti soc dem v dalších právních krocích – například pokusu  vyhlášení konkurzu na  ČSSD,  napadení způsobu sčítání hlasů ve  volbách,  a prohry se stranou kvůli urážkám, kde byl odsouzen k náhradám za poškozování jména  a pověsti.  Tahle riskantní jízda typu hop nebo trop mu dokonale  včera  vyšla – podle včerejšího rozsudku má zinkasovat 335 melounů… Kdo umí –  tak prostě umí. Což platí o mazaném advokátovi i bývalém předsedovi ČSSD a dnes prezidentovi….

Vůbec nezávidím oranžovým a   už vůbec ne jejich předsedovi, který včera vydal k věci toto prohlášení:

Kauza Altner je neblahým dědictvím z devadesátých let, se kterým se nyní ČSSD musí vypořádat. Budeme postupovat v souladu se zákony naší země a s respektem k rozhodnutí soudu. Sociální demokracii čekají nyní závažná rozhodnutí, týkající se jejího hospodaření. Jsem ale přesvědčen, že se ČSSD dokáže s touto těžkou situací vyrovnat a bude nadále v zájmu občanů důsledně hájit sociálně demokratické hodnoty svobody a spravedlnosti. Ve více než 130 leté historii strany jsme už museli čelit mnohem větším rizikům a ohrožením, přesto je sociální demokraté dokázali pokaždé zvládnout a o to budeme s podporou našich členů a sympatizantů usilovat i nyní.

Podle mne jde od Sobotky o těžký eufemismus. Bohužel se mi, pro účely tohoto článku, nepodařilo na internetu objevit poslední zprávu o  hospodaření strany, která musí být nejpozději dnes deponována v Poslanecké sněmovně.

Nicméně našel jsem  alespoň výtah se základními čísly o ekonomice  ČSSD v roce 2015 -budu ze zdroje citovat:

Největší příjmy ČSSD loni tvořily státní příspěvky na činnost, a to zhruba 133,3 milionu korun. Na členských příspěvcích strana získala přes 18 milionů korun (předloni rekordních 25,2 milionu) a za pronájem a prodej majetku zhruba 21 milionů korun. Nejvyšší vydání měla strana na svůj provoz 81 milionů korun, na mzdy 150 zaměstnanců šlo zhruba 65,7 milionu korun. Výnosy tak činily 174,5 miliónu korun, náklady 147,5 miliónu korun, uvedl Starec.

Strana podle něj snížila závazky u akciové společnosti Cíl, kterou vlastní, o tři miliony korun na 159,65 milionu korun. Podobně snížila o 27 milionů na 46,84 milionu korun dlužnou částku na kontokorentním účtu.

Pro neekonomy – strana měla  k 31.12.2015 dluhy ve výši 206,5 milionu  Kč. Včerejším rozsudkem se dostala nad  PUL MILIARDY!!!! S  tím, že  když nezaplatí Altnerovi  velmi rychle,  bude penále  ve výši 10% p.a. nabíhat i nadále!!! Takže  za rok by touž bylo přes 350 milionů.

Netuším, jak tohle  chtějí v Lidovém domě  řešit. S výjimkou  případu, že právě Lidový dům půjde do dražby. S  tím, že na něm nejspíš  váznou zástavní práva  současných věřitelů a  že to bude prodej v nejvyšší nouzi a všichni zájemci to budou vědět… Což nepochybně bude mít dramatický dopad na konečnou cenu…

Tohle píši s rizikem, že  nejsem insider  a nemám ani minimální vhled  do financí strany  a neznám její hrací prostor. Mám k dispozici jen to málo, co je ve  veřejně dostupných zdrojích. S   tímto informačním fundusem říkám, že  sociální demokracie nemá jinou možnost než prodat svou klíčovou nemovitost. Což jí sice  umožní vyhnout se okamžité smrti, ale nepochybně jí to zaškrtí do budoucna. Takže  smrt  se jenom odkládá. Bez peněz – a ty přicházely zejména z pronájmu Lidového domu a od státu, se prostě přežít nedá. Ne v Babišlandu.  Ano, ještě existuje teoretická možnost úspěšného dovolání k Nejvyššímu soudu. Ale ten nemá odkladný účinek…. Zkrátka- cálovat by měla hned. A kdyby NS  ČSSD vyhověl, že jako by dostala peníze zpět? Fakt si někdo tohle může myslet? Altner nebude vázán ničím a nikým  ohledně disponování s vysouzenými penězi. Takže  se nepochybně postará, aby zmizely někam, kde na ně nikdo, v případě, že by prohrál – nedosáhne.A  když  socan nezaplatí bude hrát poslední podle mne naprosto zoufalou kartu a nezaplatí do výsledku dovolání? Každý měsíc nabíhají necelé 3 miliony….

Miloši Zemanovi pomsta na  sociální demokracii prostě dokonale vyšla.  Oranžoví to mají spočítané. Soudní výrok mi rozhodě nedělá žádnou radost, nicméně – nedivím se mu. Ani trochu. Zeman prostě zafungoval tehdy jako hodně dobrý prognostik. Když odmítl platit.Pro českou politickou scénu je to ovšem gigantická, navíc  nevratná – katastrofa.

Altnerovo vítězství nebylo jediným pozoruhodným  soudním rozhodnutím českého justičního včerejška. Pražský městský soud ve středu v neveřejném zasedání zrušil osvobozující verdikt nad bývalou šéfkou kabinetu premiéra Petra Nečase Janou Nečasovou (dříve Nagyovou) a nad dalšími obviněnými v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství.

Takže dřívější bokovka, dnes manželka Petra Nečase, hrdinové z Afghanistanu – Páleník s Kovandou  i jejich tehdejší podřízený Pohunek pomažou znovu před prvoinstanční soud. A  tentokráte to jaksi asi nepůjde  kroucením paragrafů, které před 9-ti měsíci předvedla soudkyně  Helena Králová. Která smetla důkazy předkládané  státním zastupitelstvím a plně vyhovující selskému rozumu a v TAJNEM!!!!!!!  rozsudku Nagyovou – Nečasovou a kumpány osvobodila!!!

Doufám, že po novém projednávání tohoto případu u Obvodního soudu nebudu znovu muset psát článek obdobný tomuhle

Všichni nevinní. Kauza Nečasová dopadla pro žalobce fiaskem

kde jsem komentoval ten logicky neuvěřitelný nález  „soudkyně“ Králové. Jakkoli  si tím jistý úplně nejsem, protože   v tom článku z před  3/4 jsem napsal , mimo jiné – toto:

Nezbývá mi než doufat,  že  odvolací soud  tohle  a mnohé další zváží a odpovědně  vypořádá  a  nalezne  nakonec úplně jiný verdikt,  než ta paní v taláru na Obvodním soudu Praha 1, pro které obcházení zákona  tajnou službou není důvodem k trestu.

Městský soud se  evidentně nechtěl – zatím- případem zabývat! Je to totiž horký a nevděčný brambor. Takže nevydal konečný verdikt, ale všechno jen odsunul a vrátil dolů. Ať se na obvodu snaží dál… Nicméně – obyčejný člověk je vděčen i za takovéhle soudní   ne/rozhodnutí….

Naštěstí další soud byl daleko odpovědnější a  statečnější – v jiném zásadním  soudním procesu – v první instanci soudkyně  Veronika  Cukerová osvobodila expolicistu Jiřího Tišlera,  který se v roce 2012 při honičce  za kradeným autem, které řídil 20x trestaný recidivista naprosto bezohledně, takže  najížděl i na policejní hlídky, střílel na ujíždějící auto. Kde zasáhl spolujezdkyni. O které neměl nejspíš sebemenší tušení. Přesto GIBS  a  hlavně státní zastupitelstvo jej činili odpovědným – prý o mladé ženě MOHL vědět. Nějak zapomněli pánové veřejnosti sdělit, jak si měl, podle nich, policista Tišler počínat. I kdyby ji viděl.  20x trestný grázl jen opět kradl. Policista konal svou povinnost. Pokud  jste stříleli někdy  z pistole, víte, že  trefit na  nějakých 20 metrů není žádná legrace. I když jste v klidu  a terč je nehybný. Zkuste  si představit střelbu z jedoucího auta na jiné jedoucí auto, s tím, že jste v totálním stresu z probíhající bezpečnostní akce  a jde  vám také o život…. Sděluji, že mám radost z rozsudku soudkyně  Cukerové. Zdraví rozum  zase jednou trochu zvítězil. Ale jen v první instanci….

No uvidíme. Takový byl  31.březen 2016 v české justici.

 

 

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.