Hodina vlka 15.4.2016 -faktografie a podklady


Vzhledem k tomu, že v dnešní  Hodině vlka na Slobodném vysielači bude tématem jak moc by se České nebo Slovenské republiky dotklo    vystoupení z EU pro Českou, pokládám za naprosto zásadní, aby ti z posluchačů, kteří projeví zájem přezkoumat validitu mých hlavních tvrzení, měli možnost tak učinit v reálném čase rovnou  v průběhu vysílání.  To, co budu tvrdit hodlám, v klíčových bodech také dokládat odvolávkami na zdroje, kde lze mé tvrzení ověřit nebo přímo citacemi, o které opírám své výroky nebo ilustračními obrázky a grafy . vše z renomovaných a nezpochybnitelných zdrojů.

Jestli se mi můj záměr podaří, tedy jestli budu schopen operativně skloubit diskusi se současnou  vedlejší prací na průběžné aktualizaci tohoto článku během pořadu, tak jak poplyne, je věc jiné.  Ale rozhodně to zkusím.

GRAF č.1

Český/slovenský podíl na financování EU

financování EUZdroj: Wikipedia

GRAF č.2

Singer

GRAF č.3

Singer1Zdroj:https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/singer_20130608_dod.pdf

 

GRAF č.4

Finanční a hospodářské ukazatele  ČR od vstupu ČR do EU

finance

GRAF č.5

Zahraniční obchod – bilance

zahraniční obchod ČR

zahr obchod ČR1Zdroj: http://www.statistikaamy.cz/2014/09/fakta-o-obchode-ceska-se-zahranicim/

GRAF č.6

finance1

GRAF č.7 finance2

GRAF č.8

finance3

GRAF č.9

finance4

GRAF č.10

finance6

GRAF č.11

Vývoj HDP ČR

průmysl3Pokles HDP ČR v roce  2009 v USD meziročně o 13%!!!!!

GRAF č.12

průmysl5Pokles HDP ČR v roce  2009 v korunovém vyjádření  o 5% ročně!!!!

Jak je to možné?

GRAF č.13

průmysl6Zdroj: http://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/nr/CZK-EUR/od-4.1.1993/

GRAF č.14

libra- kursJPGzdroj: http://www.kurzy.cz/kurzy-men/grafy/CZK-GBP/

GRAF č.15

finance12

GRAF č.16

Průmysl v EU a v ČR

Podíl průmyslu na ekonomice v zemích EU

Zdroj: http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cesko-je-nejprumyslovejsi-zemi-eu-projdete-si-novy-zebricek/r~04502e66554e11e5a80c0025900fea04/

Česká ekonomika je nejprůmyslovější zemí Evropské unie. Průmysl se na podnikové ekonomice podílí 47,3 procenta, což je více než jinde. Například v sousedním Německu činil podíl průmyslu na tamní ekonomice 40,2 procenta

Podle ČSÚ loni v průmyslu pracovalo více než 1,45 milionu osob, tedy 28 procent všech českých zaměstnanců. Více než polovina české průmyslové produkce jde podle statistiků na export.

GRAF č.17

průmysl

GRAF č.18

průmysl1

průmysl2JPGZdroj

GRAF č.19

přidaná hodnota

GRAF č.20

Zemědělství

zemědělství

GRAF č.21 zemědělství1zdroj: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekAbsolventi/4-4-04?Oblast=1&o=126&paramName=o

GRAF č.22

Průměrná mzda podle odvětví

mzda

Zdroj http://kupnisila.cz/prumerna-mzda/

GRAF č.23

Vývoj čisté pozice ČR vůči EU

průmysl7JPGhttp://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cista-pozice-ceske-republiky-vuci-rozpoc-23947

GRAF č.24

Jak jsme naložili s penězi od EU?

průmysl9průmysl10

GRAF č.25

Produktivita práce v mezinárodním srovnání

Průmysl8

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:GDP_per_capita_at_current_market_prices,_2003_and_2013_%28%C2%B9%29_%28EU-28_%3D_100;_based_on_PPS_per_inhabitant%29_YB15.png#file

GRAF č.26

Jak by se byl vyvíjel HDP ČR při nevstoupení do EU

graf nevstoupení do EU

Graf č.27

graf HDP nevstoupení ČR do EU

Zdroj:http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/SEZUV-2014-1_Ekonomicke_vyhodnoceni_clenstvi_Ceske_republiky_v_EU_po_deseti_let.pdf

GRAF č.28

Jak dopadá vstup do EU na  české a slovenské domácnosti

domácnosti

GRAF č.29 domácnosti1

GRAF č.30

domácnostiJPG

Zdroj: http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/SEZUV-2014-1_Ekonomicke_vyhodnoceni_clenstvi_Ceske_republiky_v_EU_po_deseti_let.pdf

GRAF č.31

Vývoj zaměstnanosti v v ČR a SR

domácnosti3Zdroj: http://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/analyzy-EU/SEZUV-2014-1_Ekonomicke_vyhodnoceni_clenstvi_Ceske_republiky_v_EU_po_deseti_let.pdf

Texty

Norské a švýcarské fondy

Švýcarské fondy

Fondy švýcarsko-české spolupráce 2007-2012

Švýcarská pomoc nově přistupivším státům Evropské unie vychází z dokumentu Federal Act ze dne 24. března 2006 o spolupráci se zeměmi východní Evropy. Federal Act byl následně schválen v referendu.
Tímto procesem byla schválena podpora deseti zemím EU (Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) v celkové výši 1 bilion švýcarských franků.Základním cílem podpory je redukce ekonomických a sociálních rozdílů v rozšiřující se Evropské unii.

Podpora je poskytována v rámci vymezeného programového období mezi roky 2008-2012.

Zdroj: http://www.mzcr.cz/obsah/fondy-svycarsko-ceske-spoluprace-2007-2012_2456_8.html

Norské fondy
„Norské fondy“ přinesou Česku 3,3 miliardy korun

Evropská komise totiž po dlouhém očekávání představila v úterý 18. května 2010 návrh na podpis dohod ustavujících dva finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska pro léta 2009-2014.

Fondy jsou financovány ze strany Norska, Lichtenštejnska a Islandu a doplňují strukturální fondy EU. Povinnost přispívat na snižování regionálních a sociálních nerovností v EU vyplývá těmto zemím z účasti ve vnitřním trhu EU….. přičemž se podařilo vyjednat navýšení oproti předchozímu období. Celkový objem financí poskytnutých zeměmi Evropského hospodářského prostoru dosáhne 1,8 miliard euro. Součástí balíku dohod jsou i protokoly umožňující větší bezcelní přístup rybích produktů z Norska na evropský trh.

Instrumenty jsou určené pro patnáct kohezních zemí Unie včetně České republiky. Tyto velmi oblíbené nástroje jsou obnovovány v pravidelných pětiletých intervalech. Celkový objem financí určených pro ČR bude zhruba 3,3 miliardy Kč.

http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/udalosti_a_media/norske_fondy_prinesou_cesku_3_3_miliardy.html

 

Čerpání finančních prostředků EU v České republice

V roce 2012 pozastavila Evropská komise platby v celkové výši přibližně 450 milionů EUR (11,5 miliardy Kč) kvůli obavám z nesrovnalostí při nakládání s finančními prostředky EU. Je nutné poznamenat, že u většiny případů šlo o nesrovnalosti při zadávání veřejných zakázek a nikoliv o podvody. Od té doby ČR zlepšila svůj systém řízení a kontroly, a proto mohla Evropská komise obnovit platby pro většinu programů.

Zdroj:http://ec.europa.eu/budget/mycountry/CZ/index_cs.cfm

 

Zpráva z října 2015

EU pozastavila projekty za 586 milionů Kč.Kvůli závažným chybám!  Jde o monitorovací systém projektů financovaných z EU.

Auditoři v závěrečné zprávě poslané do Bruselu mimo jiné tvrdí, že zakázka byla vyhlášena jinak, než jak schválila vláda. Vítězný uchazeč byl podle auditu zvýhodněn, protože nesplnil kvalifikační předpoklady. Auditoři navrhli korekce, tedy snížení evropského podílu na proplácení projektu.Zdroj: http://byznys.lidovky.cz/evropska-komise-pozastavila-cr-kvuli-chybam-dotace-na-projekty-za-568-milionu-1v9-/statni-pokladna.aspx?c=A151026_171010_statni-pokladna_sij#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_byznys&utm_content=main

 

Česká ekonomika, její hlavní rysy a závislosti.

Co je česká ekonomika

Přibližně 98 % podnikatelských subjektů je pod domácí kontrolou. Zde je ovšem třeba brát v potaz, že v celkovém počtu je obrovské množství malých podniků včetně podnikatelů – fyzických osob, jejichž podnikání kontroluje tak nanejvýš manželka.

Zahraniční investoři jsou významní především ve větších podnicích, jejichž ekonomický význam daleko přesahuje jejich počet. Podle nejaktuálnějších údajů Českého statistického úřadu dosáhly v roce 2012 podniky pod zahraniční kontrolou v průmyslu (CZ-NACE B až E) celkových tržeb 3 020 mld. Kč, což představovalo 58,9 % celkových tržeb. Přidaná hodnota vytvořená těmito podniky, která zároveň signalizuje význam z hlediska ekonomického výkonu, dosáhla 501 mld. Kč, což je přesně polovina průmyslu celkem. Pro více či méně vzdáleného zahraničního vlastníka pracovalo 546 tis. zaměstnanců, tj. 45,1 % z celkového počtu zaměstnanců.

Zdroj:  http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cesky-prumysl-je-nas-jen-z-poloviny-57561.html

Přes 42,5 % veškeré české produkce je vytvořeno a vlastněno zahraničními firmami, stejně jako plné 3/5 celkových zisků. Navíc, 99 % vkladů klientů v ČR kontrolují zahraniční banky. Nejvíce českých firem kontrolují vlastníci z Ruska, Německa, Ukrajiny a Slovenska. Počet zahraničně vlastněných s.r.o. je asi 174 tisíc. Počet českých majitelů s.r.o. vzrostl za poslední tři roky o 2%, ale počet zahraničních vlastníků se zvýšil o 45 % (údaje Bisnode AB).

Zdroj: http://www.cma.cz/co-je-cesky-prumysl-co-ceska-ekonomika-a-proc-nestaci-o-tom-mluvit-milan/

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.