Stížnost na Českou televizi, Kosa, vlk- arogantní nabobové,ostražití hlásiči a blábolisté I. Dnes o Echu 24.cz


No zdá se, že  Kosa se postarala o pořádný rozruch. Vlastně  hlavně  její autor PP. Tím, že dal dohromady onu, více než 500 faktografii o tom, jak Česká televize „informovala“ o konfliktu na Ukrajině a jeho vývoji. S  tím, že to bude  součástí oficiální stížnosti, která bude podána Radě pro Českou televizi.  Ta  stížnost ještě  úplně připravena, ale v řádu několika málo dnů v tomto žádoucím stavu rozhodně bude. Se všemi náležitostmi.  Jak předepisuje zákon. O tom nechť nikdo nepochybuje.Radě bude  doručena  tak říkajíc -v  mašličkách.  Jaký bude její další osud  už bude záležet na televizních radních. Že bych ovšem byl optimista ve smyslu – rada se nad stížností hluboce zamyslí, přezkoumá ji a alespoň minimálně  promítne  do jasných požadavků  na Redakci zpravodajství ČT, aby konečně přestala vyrábět propagandu a začala dělat , co dělat má – tedy poskytovat  věrohodné informace? Ne  to opravdu neočekávám, ačkoli právě  tohle je jediným motivem té naprosto olbřímí práce a úsilí, které vynaložil PP na její sestavení. Tohle  a nic jiného. Nicméně  po tom, jak Rada naložila před časem s jiným, daleko subtilnějším a naprosto průkazným podáním jiného autora Kosy – tentokrát  Lexe, který je navíc  mimořádně erudovaným  a velmi zkušeným právníkem – viz

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a brána pekel? Zanechte vší naděje!

může  očekávat  rozumný výsledek jen nenapravitelný optimista – eufemisticky řečeno. Po autentických výrocích radních ČT, na minulé stížnosti veřejnosti ve stejném smyslu. Vzpomínáte ještě na výrok radního Janouškovce? Dovolím si vám ho připomenout

„Kdyby vysílání České televize nedodržovalo zákony a Kodex, tak by jí komise Evropské unie mohla odebrat právo veřejného financování. Tohle jsem možná minule řekl příliš krátce a neobratně. Po sérii sms a telefonátů, z nichž některé byly výhrůžné, některé z ultrahnědého a jiné z ultrarudého spektra, zvažuji, jestli podniknu nějaké právní kroky. V žádném případě se ale tímhle nemíním nechat ovlivňovat ve smyslu svého rozhodování,“

Kouzelný byl i výrok dalšího z radních – Jiřího Kratochvíla –  i toho si vám dovolím opět připomenout:

…jde o lidi, kteří budou revoltovat vždy. „Jednou proti základnám, podruhé proti zpravodajství, potřetí budou revoltovat kvůli chlebu. Podle mého to jsou profesionální revolucionáři, takoví Che Guevarové, revolucionáři za každou cenu. Kdyby nebylo zpravodajství o Ukrajině, našli by si k protestům něco jiného. Zpravodajství České televize má svoje chyby, ale bylo by to divné zpravodajství, kdyby žádné chyby nemělo. Zpravodajství je velice složitá záležitost, velmi citlivá, půda v něm je vždy horká. Ale tahle skupinka by si vždy něco našla,“

A ještě přidám moudro Luboše  Beniaka:

„Myslím si, že jsou to hlasy okrajové. Rozhodně to není většina,“

Zdroj: z jednání Rady ČT

Jestliže  takhle bylo v únoru minulého roku  zameteno s tehdy protestující veřejností a následně Rada stejně drsně naložila s podáním právníka  Lexových kvalit a zkušeností, co asi tak může nespokojený občan očekávat od  téže samé radní sestavy  dnes, ačkoli je sesbírán obsáhlý materiál a práce byla provedena  velmi a velmi pečlivě? Od radních, kteří mají za  to, že  ČT musí být poslušna mantinelů, které jí stanovila  Evropská unie a  tudíž , že  informace poskytované ČT musí lahodit Evropské unii a nikoli mít objektivní a nezpochybnitelnou informační kvalitu pro ty, kteří si veřejnoprávní televizi platí, či si veřejně a nahlas myslí, že  ten, kdo si stěžuje, je profesionální potížista  a kverulant, který jen a jen čeká  na příležitost , aby mohl  provozovat, z nějakého, nejspíš hodně  temného a pochybného důvodu, své nekalé rejdy a že vlastně jde o banalitu, protože  se jedná  o okrajovou, nepočetnou skupinku.

Dovolím si v  této souvislosti přetisknout grafiku,  která popisovala tehdejší situaci, jak se vyvíjela  důvěryhodnost  jednotlivých hlavních medií před oněmi zasedáními televizní rady, kde si nespokojená veřejnost tehdy stěžovala. A protože  jde o průzkum konaný v září 2014 a jeho výsledky  jsou porovnávány s těmi, které byly získány o 7 měsíců dříve – v samém začátku ukrajinské krize a v daném časovém úseku  žádná jiná událost než dění na Ukrajině   ani stínem nedominovala  dlouhodobě  informačnímu prostoru, je  zřejmé, co si celá veřejnost myslela  o zpravodajských „výkonech“ veřejnoprávní TV!

důvěryhodnost demií

Ovšem pro Radu to nebyl tehdy naprosto žádný důvod k zamyšlení – jde přece jenom o kverulanty!

Pokládal jsem  za nutné učinit tento historický exkurz, abych zasadil ono připravované podání, které učiní jeho výhradní autor – kolega  PP v nejbližších dnech, do rámce tehdejších reálií.

Za sebe říkám, že  pokud  bych já byl nějakým podivným řízením osudu tehdy členem Rady ČT, pak by mne  průzkum , který by mi sdělil, že internetové zpravodajské servery  se těší u veřejnosti řádově  o 40% větší důvěryhodnosti než  stejné informační výstupy z Kavčích hor,  vyděsily  k smrti.  A rozhodně  bych s  tím chtěl něco udělat.Protože  bych tomusel brát  jako známku, kterou ČT  „získala“ u svých koncesionářů zejména za  to, předváděla „zpravodajsky“ kolem Ukrajiny!!! Nic jiného to být totiž nemohlo!

Ovšem pánové Kratochvíl, Janouškovec  a Beniak a nejspíš  i další členové tohoto orgánu do odbyli mávnutím rukou  a urážlivou,  těžce nabobskou hláškou o profesionálních potížistech. Speciálně Luboši Beniakovi bych chtěl sdělit,  že  rozhodně TO BYLA většina! A u něj mne  to mrzí dvojnásob, protože  si ho jako čtenář ještě pamatuji z předlistopadového Mlaďáku.

Nicméně – kdo nechce  chápat – nepochopí. Je  to  velmi triviální a ještě  více  tristní. Nicméně ještě ne kritické.  Kritickým se  to stane časem. Když lidé vidí, že  v nápravu  něčeho, co si platí a  co je  evidentně  a doložitelně  pochybné kvality, nedosáhnou.

Pak nastupuje  frustrace. Na straně těch objektivně nespokojených a jejich naprostá nedůvěra k jakýmkoli informacím z ČT. A na té druhé hledají svého hříšného kozla! Na koho by navalili  všechno, co  je  špatně. Tedy  všechno s jedinou výjímkou – totiž zkusit  zlepšit to, co zlepšení a nápravu nutně potřebuje. A ohledně  zpravodajství o Ukrajině byl onen hříšný kozel snadno a rychle nalezen – ruská propaganda!!! Jak jinak! Kdo si myslí a dokonce  říká – nejčastěji na internetu něco jiného než ČT a zejména Pepa Pazderka , Míra  Karas a  a zvaní experti typu Votápek, Janda, Štětina, Petra Procházková, Svoboda, Šír, Kolář a další další podobní,musí přece  být v žoldu Kremlu a  nejspíš  se zaprodal za mrzký peníz Putinovi!

Tento modus vivendi oficiálně posvětila  i EU, když  vytvořila speciální propagandistickou task force pro boj  s kremelskou informační příšerou. Už jsem na Kose její pozoruhodné výkony několikrát komentoval a je  to opravdu  komické čtení.   A univerzální hříšný kozel ruské propagandy je od  té doby   používán univerzálně- vždycky, když má Západ nějaký informační problém. Bylo to tak na Ukrajině, následně při řecké krizi, u Islámského státu, u teroristických útoků,v syrské válce, ohledně migrační vlny, nesouhlasu s migrační politikou EU, odporu proti přerozdělovacím kvótám, německých zemských voleb a jejich výsledků, holandského referenda a  samozřejmě  je  to tak nyní i v případě stížnosti PP na  českou televizi! Prostě  když je občan kdekoli v EU nespokojený a má problém s chováním svých, stále  více od reálu odtržených elit – může  za to Kreml a jeho propaganda! Nikoli většinově naprosto zoufalé a nekompetentní chování těch, co drží od všeho klíče…

Ale zpět ke stížnosti PP na „zpravodajství“ ČT o Ukrajině! Je zajímavé, kam všude pronikla informace  z článků Kosy o ní:

včera se o ní zmínilo dokonce i takové Echo 24

které svému článku o ní přidělilo následující informační štítky:

, ,

A  středobodem tohoto artiklu je Štěpán Kotrba, kterého většině  z vás  nemusím nijak představovat.  A  je citován jeho výrok, kterým se 11. dubna  zapojil do diskuse  na Kose.  Ačkoli jinak s Kosou ani s inkriminovanou stížností tenhle pán neměl nikdy nic společného. A pokud budu řídit Kosu,tak ani nikdy mít nebude- vím proč. To sděluji Echu24.cz  speciálně. Protože zkrátka potřebovali nějaké  jméno, které je známé a jehož by se mohli chytit, aby vypadali informovaně, kvalifikovaně  a zajímavě.  Takže  sorry Kristýno Novotná, jste  snaživá, to jo, ale  tím to končí.  Škoda, že jste  si neodpustila ten informační štítek ruská propaganda…. No nic.

Pozitivně  kvituji jiné věci

-že  jste  si, na  rozdíl o jiných,  o kterých bude  řeč v dalších dílech  odpustila v těle článku jakékoli bláboly u ruské propagandě

-že jste  si projela Kosu, kde má Kosa svůj prapůvod. Na  rozdíl od jiných.

-že jste nakonec připojila  toto:

Do rukou radních ČT se dokument ještě oficiálně nedostal. „Do této chvíle Rada ČT neobdržela zmiňovanou stížnost. Při vyřizování stížností postupuje Rada ČT dle Pravidel pro vyřizování podnětů a stížností,“ uvedla deníku ECHO24.cz tajemnice Rady ČT Hana Zavadilová.

Z pravidel kontrolního orgánu vyplývá, že podněty, které „nebudou obsahovat celé jméno, příjmení a úplnou poštovní adresu stěžovatelů, bude považovat Rada ČT za anonymní“ a nebude se jimi „zabývat“.

Nevím sice zda vás  to uklidní nebo spíše rozruší / a přiznávám, že je mi to úplně jedno/, ale  zopakuji to, co už jsem napsal v úvodu – můžete si zcela  bezpečně vsadit na  to, že

1- stížnost BUDE podána. A  to v řádu dnů

2- že ono podání BUDE SPLŇOVAT všechny náležitosti, které splnit má

Tím jsem pro dnešek vypořádán s článkem ECHA24.cz ohledně  tzv. televizní stížnosti.

Nicméně  budou následovat  ještě  další díly.  Protože Kose a její stížnosti se věnovali i další. Konkrétně

-Hlídacípes. org, kde jsem vedl, pro mne velmi poučnou, korespondenci s jejich šéfredaktorem, o kterou vás rozhodně nehodlám připravit

-web Svobodné forum, který, když nevěděl kudy kam, si začal vysloveně  cucat z prstu a  k  smrti rád  by kádroval  nebo možná dokonce fízloval vlka a  další autory Kosy

-Jakub Janda  z tzv. Think -tanku Evropské hodnoty, který rovnou Kosu a  stížnost  označil za hnízdo a  akci kremelské propagandy  a slíbil, že  něco, co jmenuje  Kremlin Watch se tomu bude pečlivě věnovat.

Zejména  těm dvěma posledním sděluji, že   si dám na článcích jim věnovaných velmi záležet!

Tolik pro dnešek.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.