Je suis 1. máj!


Vždycky  jsem  psal na historická témata  rád. A také  to tvrdil na Kose. Jenže  když to děláte  rok co rok, začínáte  mít problém s tématy. Tedy pokud  se nechcete  opakovat. A na rovinu přiznám, že  jsem dost dlouho uvažoval  o tom, že dnešní den vykryji některým ze starších příspěvků. Nicméně nakonec, jsem se podle  tajného Třetího zákona  Kosy – čtenář  má každý den právo na  čerstvou kávu, rohlík a článek na Kose! rozhodl zkusit znovu napsat něco z kosířského brusu úplně nového. Ono, když se nad  tím zamyslíte, je k  tomu čím dál více  důvodů.

V roce 2013 jsem zde  psal, že bych šel do průvodu, jen kdyby bylo kam….

Šel bych do průvodu…..

loni se zase ptal, zda takhle náhodou

Neškrtneme 1. máj z kalendáře?

Letos mám jasno – ne 1. máj nelze  škrtnout  z kalendáře a  průvod  by byl extrémně  třeba.  Jasně -bez alegorických vozů, mávátek, portrétů státníků  ale  zato hodně  velký, hlasitý a razantní!  Tedy pokud by  nebyl, přímo či nepřímo, zakázán. Ale  i to by bylo velmi záhodno otestovat.

Ono totiž  platí to, co nedlouho po revoluci prohlásil nebohý Ludvík Vaculík -„ po pádu komunismu se vrátily důvody, proč vznikl„.

A je to, bohužel přesně tak, jak to Vaculík geniálně nadefinoval! Všechny důvody  pro vznik komunismu jsou opět zde! Bez debat.

Podle  renomované charitativní organizace Oxfam International, která usiluje – krom charitativních cílů – o odstranění chudoby a sociálních nespravedlností ve světě platí, že odhalují, že objem bohatství, shromážděný a vlastněný jedním procentem nejbohatších lidí dorovnal objem bohatství shromážděný a vlastněný zbytkem lidstva během léta 2015.

Ve své analýze vychází z dat výzkumného institutu Credit Suisse vydaných loni v říjnu

Trend prohlubování majetkové nerovnosti je přitom dlouhodobý, a tak lze dnes podle Oxfamu spolehlivě říci, že procento nejbohatších vlastní už více než zbylých 99 procent globální populace.

Navíc – v rámci jednoho procenta nejbohatších, tedy skupiny čítající přibližně 74 milionů osob, ovšem existuje podskupina superbohatých, jejíž bohatství odpovídá sumě majetku poloviny světové populace. A tato skupina se stále zmenšuje. Zatímco v roce 2010 jí tvořilo 338 superboháčů, letos jde o pouhých 62 osob.

Předpokládám,  že kolega  jezevec  a podobní nyní zhnuseně odkládají brejle a  cedí přes sevřené rty něco ve smyslu – hele, z vlka  se  stal komouš!!!

Mno, nemyslím! Jen se nad  tímhle údajem zamýšlím.  A  to hned  z několika  aspektů –

  • jde  o dobrý nebo špatný trend?  Nejde náhodou  o zvyšování  napětí, které nemůže  skončit jinak než  obrovskou krvavou erupcí? Příkladů, k čemu vede rozevírání  oněch ekonomických nůžek je z dějin známo bezpočet. Jenže tehdy neexistovaly  jaderné zbraně….

Pohodlnou námitkou mi může  být, že  to se  dá přece  uregulovat  zákony…. Ano dá.   A také se to děje! Viz nová  úprava  Trestního zákoníku, konkrétně  § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

Ačkoli četba  paragrafů je  snad nejotravnější činnost, co znám,   tak si nyní dovolím předložit současné znění paragrafu   a  následně i  to nové. A sami snadno a rychle pochopíte, proč o tom píši  zrovna  na 1. máje!!!

Současná úprava:

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

  1. a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
  2. b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  1. a) nejméně se dvěma osobami, nebo
  2. b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem

A nyní ta  nová, kterou prý  zavádíme na  přímý tlak z Bruselu / tohle  tedy jako podporovatel EU  píši vysloveně  nerad, jenže nelze jinak, protože  to je smutný fakt naprostého bezvědomí unijních špiček!!/

Nové znění předmětných ustanovení  Trestního zákona bude vypadat takto:

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(1) Kdo veřejně hanobí

  1. a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
  2. b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině nebo třídě, národnost, politické přesvědčení, sexuální orientaci, pohlavní identitu, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

  1. a) nejméně se dvěma osobami, nebo
  2. b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Třídou je míněna skupina s podobným životním stylem

A EU nás  obštastnila  i  bližší specifikací pojmu třída:

Podle odborné literatury se třídou chápe typ sociální vrstvy z hlediska sociální stratifikace. Jde tedy o sociálně vymezenou skupinu lidí, kteří mají obdobné sociální pozice a status – životní styl, prestiž, práva, autoritu, ale i majetek, příjmy, vzdělání atd..

Vše výše uvedené jsem čerpal ze  stránek České justice ,tedy nepochybně na výsost  kvalifikovaného zdroje.

Takže  si dáme  dohromady  informaci z Oxamu,  že  pouhé % nejbohatších lidí světa má stejný majetek jako  zbylých 99% a pouhých 62 osob pak tolik, co polovina obyvatel planety s  tím, jak se bude měnit § 355 našeho trestního zákoníku.  Tihle  dokonale  splňují definici třídy podle připravovaného zákona – jde o skupinu lidí,  kteří mají obdobné sociální pozice a status – životní styl, prestiž, práva, autoritu, ale i majetek, příjmy, vzdělání atd..

Myslíte  si, že  prvomájový  nebo jiný průvod, který bude protestovat proti něčemu tak obskurnímu, jako je diferenciace  bohatství mezi zlomkem těch nahoře a  všemi ostatními dole nebude podléhat  pod nové znění  tohoto paragrafu?  Podle mne  už jen účast v  tom průvodu bude znamenat, že  si dotyčný účastník koleduje o  ty 3 roky!!! Podle  mne  to dokonale  naplní jeho dikci!!!

Jak to, že nikdo  si toho nevšímá? Jak to, že nikdo netroubí na poplach? Kde jsou nyní ti, co mávali s tibetskými vlajkami? Kde jsou stateční obránci lidských práv, vnucující nám svou agendu každý den? Kde jsou stateční anarchisté a  Antifa? Kde jsou  ti, co protestují proti TTIP? Kde jsou odbory? Kde  jsou piráti a  hackeři? Kde je Česká televize a  její zpravodajská redakce,  Echo24.cz, Svobodné forum, Hlídací.org, či  Deník N, SME, abych necákal věčně jen v našem českém rybníčku?

Jak je možné, že na něco takového přímo prý tlačí silou  Evropská komise, která přece  prosazuje  demokracii a svobodu v celém světě – například  na Ukrajině?

A hlavně  – jak to, že  s tím neděláme  nic , my občané?

Sami vidíte, že  otázka, zda nezrušíme  1.máj z minulého roku  byla, více  méně, těžce  dementní. Nemám žádný problém to sám přiznat! A znovu opakuji, jako v roce 2013- šel bych do průvodu…. Kdyby nějaký byl!   Je k tomu zatracený důvod.  Jenže  on jaksi žádný není. Tedy průvod. Jen anarchisté a  nacionalističtí radikálové se budou mlátit  po hlavách… Jinde budou nad pivem a párky rozumovat politikáři, či se budou  pořádat pro naše  roztomilé dětičky  závody  v  běhu v pytlích a také budou v permanenci skákací hrady  a  a nepochybně množství  balonků různých barev.

Nejpřípadnější mi přijde ještě  ten běh v pytli, protože přesně  tam jsme! A  dokonce dobrá alegorie  je i ten skákací hrad. Protože  z toho opravdového Hradu, kde se jeho nájemník, či jeho mluvčáček vyjadřují zásadně k úplně  všemu, k předmětné agendě  nepochybně  nepřijde ani hláska!  Tak aspoň že ten hrad skákací bude. A nechť mi nikdo nevkládá  do úst, že  zase útočím na  Zemana! On bude podepisovat ten  nový zákon!  A neslyšel jsem, že  by  s tím měl doposud nějaký problém. Ale mám docela  dost indicií, že  někdo chodí z Hradu na Kosu číst. takže  se nebudu vůbec divit, jestli už zítra  nebo kdykoli později,   přeci jen cosi , v duchu  tohoto článku, z Hradu zazní! Už se to párkrát  stalo. Že by náhoda? Ale  kdyby  i tentokrát to na Hradě  někdo seznal zajímavým  tématem, na kterém se  dá budovat popularita  před  další prezidentskou volbou, nebudu s  tím mít žádnou potíž. Ta  věc  je příliš  vážná  než aby  byl  čas na nějaké tanečky   ohledně  plagiátorství. protože  zde máme  naprosto exemplární zneužití zákona  ve prospěch těch úplně  nejbohatších!!! To je, podle mne smysl toho, co prosazuje  Brusel a bude implementovat  Česká republika. Jejich absolutní ochrana a ochrana  jejich zájmů, už před OBYČEJNYM PROTESTEM!!!!!  bude nyní trestným činem!  Zatímco obvyklá nadávka  zlaté mládeže  a lumpenpravice  vůbec  pro průměrného Pepu Nováka – ty  socko! ?  Bude někoho zajímat? Tákovýhle  fousy!

Nadáváte  na  Brusel? A  proč?  Mám ještě jeden takový podobný  zákon. tentokrát z domácí iniciativy. Bez jakékoli bruselské ingerence!!!

Jde o změny v Zákonu o trestní odpovědnosti firem. To  inicioval ministr  spravedlnosti Pelikán a návrh projel sněmovnou jako dobře namydlený blesk. S  tím, že  výrazně  nahrává  firmám a  vlastně  je  sněmovní novelkou před  trestním stíháním chrání, protože   navrhované změna  je ve smyslu – pokud firma  učinila  vše, co mohla, aby se trestní čin nestal, tak nebude žalována….  Že vám to zní rozumně a více požadovat  nelze? No já byl stejného názoru. Ovšem jen do té doby, než jsem zjistil, co jako mělo být  zahrnuto do toho – učinila  vše:

A  to učinění vše  je konkrétně  tohle- stačí když  firma zpracuje a uvede  do vnitřního života  morální a etický kodex zaměstnance!!!!

Zkrátka  do nějakého vnitřního podnikového  fermanu napíše, že její zaměstnanci nesmí podplácet, při soutěži o veřejné zakázky,  že  nesmí poškozovat zákazníka, že  nikomu nesmí způsobit nějakou újmu, atd. atd. a  už by neměla  být stíhána, že  například  její generální ředitel nebo jiný papaláš  uplácí , předražuje, atd. atd…. Přesto že mu to podnikový předpis  zakazuje.

Tak tohle, v kostce  schválila  sněmovna. A  zákon šel do senátu. A jakkoli jsem názoru,  že  senát je  nenutný apendix, zde  musím, popravdě, konstatovat, že  odvedl sakra  dobrou práci a  u mne osobně si velmi šplhnul!

Protože senát  zákon sice schválil, ale se dvěma  změnami. A obě  se mi líbí:

1- „Podle zákona jsou odpovědné také univerzity, nadace a politické strany“, což vadilo  například  takovému Čunkovi. Nechápu proč.  Minulost, v souvislosti s korupcí a financováním politických stran u nás,  je dostatečně  známa a  sotva máme  dostatečnou garanci,  že    nyní je  to už passé… Zejména  když si člověk vzpomene  například  na leckteré , dobře známé, notorické střety zájmu…

2-Stejně tak senátoři vypustili pasáž, navrhovanou bývalou ministryní spravedlnosti a Zemanovou velkou kámoškou  Marií Benešovou z ČSSD. Ta do zákona prosadila únikovou cestu pro stíhanou firmu Metrostav, kterou Benešová dříve zastupovala. Týká se to i Agrotecu z holdingu ministra financí Andreje Babiše. Agrotec policie viní z machinací u zakázek České pošty  /už  chápete  proč to prošlo tak hladce?  Vládní většina  měla naprosto konkrétní zájmy  a opozice? Bavit se o ODS a Kalouskovi a zájmech velkokapitálu? To snad na Kose nemusím…./

Návrh bývalé ministryně jim měl umožnit se obvinění zbavit, pokud by prokázaly, že měly etický kodex nebo řádně poučené manažery. „Byl bych rád, kdyby i v dolní sněmovně pochopili, že o vině má rozhodovat soud, a ne sepsaný kodex,“ dodal ke změně zpravodaj zákona Miroslav Antl.

Zdroj

Opozice  navíc  neuspěla  se snahou  vyjmout ze zákona odpovědnost právnických osob za pomluvu, naproti tomu se v něm nově objevila možnost obvinění právnické osoby ze spoluúčasti na sebevraždě.

Proti tomu vyskakovala  hlavně  Unie  vydavatelů a  ODS. Prý to povede k cenzuře  a sdělovacích prostředků!!!!! Já vydavatele  chápu! Zejména bulváru! Kdybych  by šéfredaktorem  těhle tiskovin, tak bych měl z toho také nahnáno! Protože  opravdu doložitelně  jejich honba  za senzací už  k sebevraždám vedla!!! To nemá s  cenzurou vůbec nic  společného! Novinářských hyen, navíc  všehoschopných  je více než dost. Nemyslím, že  by  se normální novinář, ověřující si zdroje, měl čeho bát. Ovšem taková Prima ve  čtvrtečních svých hlavních zprávách dštila  na tenhle  paragraf síru a oheň.. Asi ví proč.

Ale abych se vrátil k dnešnímu tématu – 1. máji – máme  zde, během pár  dnů další zákon, který jde těžce na ruku  těm nejbohatším a chrání je za každou cenu. Daleko nad  rámec ochrany, kterou právní základna poskytuje  těm dolním 99%.

Svátek 1. máje vznikl jako den protestu utlačovaných. Jako vzpoura  proti absolutní moci těch nejbohatších.  A dnes  jsme  svědky  toho,  že  nastal velký návrat do dob primitivního, dřevního kapitalismu… Kdy mají být oligarchii postupně  navracena  práva  a výsady, o které v době  po první světové válce, do pádu Berlínské zdi,  přišla. Tedy mají být  revokovány  zisky  běžné populace  získané  v tvrdých, krvavých a bolestných zápasech 1.májů.

Je  to naše vina. Nikoho jiného. Sami jsme  se vzdali, dobrovolně  a kdysi s velkou radostí téhle zbraně. Inu i vlastní hloupost  má někdy velmi příjemnou a zábavnou formu….A pokud  projde úprava  trestního zákoníku, konkrétně  §355, je  to navždy.

Už jsem dnes zase dlouhý  a normálně bych zde skončil, prohlášením Je suis 1.máj! A vyzval vás  , abyste  byli také. Ale  ještě s  tím počkám. Protože .. protože  jsme minulý rok  rok byli mnohokrát  Je suis.. Tu Charlie, tu Paříž, atd.atd. Nic proti tomu. Ačkoli jsme  spíše měli být

Je suis obyčejný zaměstnanec Josef Novák!

Ve  čtvrtek byl totiž  Mezinárodní den vzpomínky na zahynulé při pracovních úrazech.  Zaznamenali jste  o tom nějakou informaci ve sdělovadlech? Já, naprostou náhodou jen na ČT. A jak na Kose do jejího zpravodajství buším, co se do nich vejde, tak tady  musím udělit velkou pochvalu! Byli jediní, kteří to nějak reflektovali po čtvrtečním poledni  tomu věnovali skoro deset minut  přímého přenosu z pietní  akce, kterou  v bezprostřední blízkosti svého žižkovského sídla  organizovala  ČMKOS. Do večerních hlavních zpráv  se  to ovšem už nevešlo. Tam s e řešilo například  osvobození jakési anarchistky.. Škoda, ta pochvala  ode mne by byla bývala  gigantická! Ale  jsem spokojen i s  tím málem a   konstatuji, že  účast na téhle  akci přijal i ministr průmyslu Jan Mládek. Říkáte  si, proč  tolik chvály  a proč   vůbec vlka zajímá nějaká na efekt organizovaná rádo by pieta? Možná jsem naivní, ale  jsem zatraceně  rád, že  se to konalo!  Je suis zaměstnanec  Josef Novák!

Jestliže  se  v  roce  2014 nevrátil z práce domů  105 zaměstnanců, pak loni už  to bylo alarmujících  131!  Což  je  řádově  30%  nárůst…. A  navíc  stejně mrtvých jako při pařížském masakru! Jedna oběť každý DRUHÝ pracovní den!!!! Jak to, že  jsme  Je  suis  Paris a nejsme Je suis   český makáč? A nikoho to nezajímá a prezident místo na žižkovskou akci, aby  se poklonil křížům s jmenovkami mrtvých a  sdělovadla  to nemohla pominout, radši mazal k Babišovi do Čapího hnízd a křtít klokana? Byl bych rád, kdyby  se nad  tím zamysleli zejména  jeho skalní obdivovatelé. Neumím si představit, že by Hrad  o té odborářské akci nevěděl. Ale  tohle  dneska neřeším, jakkoli to nelze nevzpomenout.  Důležití jsou ti mrtví. Šéf odborů Josef  Středula  a  podle mne  zdaleka nejnadějnější  hráč  v politicko veřejném prostoru a člověk, kterého bych osobně  já velmi rád viděl jako prezidentského kandidáta –    uvedl fakta, která jsou mimořádně  závažná

-nejvíce mrtvých je ve věkové skupině 51-60 let, zdravím ty , co si myslí, že je  třeba neustále prodlužovat věk odchodu do důchodu!

-je toho názoru, že na smrtelných úrazech má, minimálně nepřímou vinu i současný systém nemocenské, kdy první 3 dny  nejsou propláceny, takže lidé  chodí do práce i nemocní a  navíc, zaměstnavatelé a lumpenpravice   neustále  argumentují  tím,  že  lidé zneužívají  nemocenskou…. Zřejmě  je  to daleko závažnější, než těch  131 mrtvých!!! A ty kříže  jsou evidentně nic, ve s rovnání s  tím, aby  náhodou někdo  neurazil nejbohatší jedno procento!!!

-za  smrtelný úraz dostanou pozůstalí  240 000 a  tím je  to vyřízeno. Ačkoli  za poškození zdraví v nemocnicích  už dnes  jsou vypláceny  těžké miliony…

veškerá moje tvrzení si můžete  ověřit  v archivu ČT od  času 12:30 min. záznamu

I kvůli  mizerné bezpečnosti  v práci byly  kdysi  hodně krvavé a  bojovné 1. máje. My, v České republice máme  ze smrťáků  stejné skóre  jako Francie  z teroristických útoků. A přesto – nejsme Je suis  1. máj!

Jak to? Vždyť jde  právě  nás! Nebo snad  patří někdo mezi  to 1% nejbohatších nebo snad  mezi těch 62 vyvolených na zeměkouli?  Pak bych to pochopil.

Je nanejvýš  na čase být zase Je suis  1. máj!

 

 

 

 

 

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hodina vlka se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.