Plíživé matení mysli


napsal Ing.Václav Marek, předseda spolku Maloodběratelé elektrické energie z.s.

Máme  dnes na Kose další autorskou premieru. A opět – nikoli běžnou, nýbrž expertní a občanskou zároveň.  Nepochybně  si řad a z vás  vzpomene  na to, že před  ne tak dávným časem Kosa zevrubně informovala  o šíleném nastavení nových tarifů elektrické energie, kdy  účtování, primárně  místo naměřené spotřeby se mělo odvíjet zejména podle  velikosti hlavního jističe konkrétního spotřebního místa.  Cíl byl průzračně jednoduchý – nechat zaplatit nutné  / možná ani to ne/ investice  do rozvodných sítí ty, kteří na jejich potřebě  mají minimální podíl, ale nemají svou vlivnou lobby – tedy malospotřebitele  a klasického občana Nováka.  Dne s už s e k této zhovadilosti jaksi nikdo nezná. Ani ERU, který to navrhoval, ani vláda, který schválila energetickou koncepci, z níž ERU při svých úvahách vyšel, ani parlament, který to všechno schválil. Všichni od  toho dnes  dávají ruce pryč! Jak by ne, když nás  během následujících  18 měsíců čekají troje  volby, včetně parlamentních a prezidentských. To se občanu Novákovi těžko zdražuje  elektrika  a navíc podle  naprosto dementního způsobu výpočtu. Takže  do konce roku 2018 prý máme klid.

Jenže  jde jen o odklad. Jak usoudil dnešní autorský nováček na Kose  pan Ing. Václav Marek, který cítí potřebu  institucionalizovat  zájem občanů na  férovém zacházení v této oblasti o což  se  stará jím vedený spolek Maloodběratelé elektrické energie z.s.

A  rád by jeho činnost a cíle  přiblížil i kosířské obci.

Já jen dodám, že  často mám depku z toho, jestli má smysl Kosu provozovat. Ale  když  pak přijde cosi takového, jako vám předkládá  dnes Ing. Marek, mám jistotu, že  ano. O hvězdná zásyp nežádám. Ten očekávám.

Nejdříve  dám mail, kterým mi zaslal svůj následný text:

Vážení,

některé instituce v naší zemi se chovají lidsky. Když mají dostatek, chtějí ještě více a berou těm, kdo jsou v nouzi. Přesně podle tohoto scénáře se u nás postupuje v mnoha směrech. Jedním z nich je i platba za spotřebu elektrické energie. Nejohroženější skupinou jsou maloodběratelé, protože 99,99% z nich nemá zájem se bránit. Zrušením revolučního návrhu nových tarifů nic neskončilo. Stále pokračují plíživé změny v tarifech zahájené 1.7.2001. Další krok proběhl od 1.1.2016 a je popsán v příloze.

Skupina iniciativních maloodběratelů založila moderní spolek Maloodběratelé elektrické energie z.s., který bude hájit zájmy maloodběratelů elektrické energie a je možné je podpořit alespoň pasivním členstvím ve spolku na adrese smaee2016@gmail.com. Očekáváme, že naše pravdivé argumenty budou brzy zpochybňovány tvrzeními, že 0,01% maloodběratelů nemá do pravidel co mluvit. Kdo ještě v naší konzumní společnosti nezapomněl význam slova solidarita, můžete nás podpořit přihlášením na výše uvedený e-mail (bez schůzování, bez příspěvků) a nebo alespoň přeposláním této zprávy svým známým. Kdo se nenechá rušit od důležitějších problémů, tomu se omlouváme.

A nyní konkrétní text Ing. Marka:

SROVNÁNÍ ZPŮSOBŮ PLATEB ZA ELEKTRICKOU ENERGII

Elektrická energie je po stránce odborné velmi komplikovaná, ale po stránce obchodní je to zboží s jednotkovým množstvím 1 kWh. Náklady nutné na její výrobu, dopravu a udržení potřebných parametrů se přímo vztahují k odebranému množství, podobně jako u jiných druhů zboží. Jedinou výjimkou jsou náklady na pořízení, výměnu elektroměru a náklady na zařízení pro přepínání tarifů, které se vztahují k odběrnímu místu.

Tento nepsaný zákon, kterým se řídí vztahy mezi dodavateli a zákazníky platil bez výjimky do konce roku 1989. Zákazník platil podle množství spotřebované energie (zákazník nespotřebovává příkon, ale energii) a stálý plat podle druhu elektroměru. Podmínkou k připojení na distribuční síť byla žádost o připojení, vypsaná revizním technikem, který dal jednu kopii zákazníkovi. Za těchto pro zákazníka výhodných podmínek vznikla převážná většina do dnešní doby provozovaných elektroinstalací domácností.

Chaos do roku 2001 nepřinesl zákazníkovi nic pozitivního a v roce 2001 byly započaty první pokusy o zavedení nových, pro zákazníka nevýhodných, druhů plateb. Kdo se o dění v elektroenergetice zajímá, tak ví z jakých skutečných důvodů a jaké důvody znějí ve sdělovacích prostředcích. Ale to je jiná kapitola.

Od 1.1.2016 proběhla bez zájmu zákazníků i bez zájmu sdělovacích prostředků zásadní změna v placení za služby OTE. Platba podle spotřeby byla změněna na fixní!!! Na tomto jednoduchém příkladu je naprosto jednoznačně vidět rozdíl mezi jednotlivými druhy plateb a mávnutí rukou nad průměrnou velikostí + 70 Kč je bláhové. V součtu to dělá minimálně 350 milionů Kč.

Zadání příkladu:

A – domácnost má velkou dvougenerační vilu se dvěma garážemi a dvěma přilehlými zahradami. Vilu obývají dvě rodiny. Je napojena na třífázový elektroměr, před kterým je jistič 3x25A. Průměrnou roční spotřebu elektrické energie mají 2000 kWh.

B – domácnost má rodinný domek s garáží a zahradou. Je napojena na třífázový elektroměr, před kterým je jistič 3x25A. Průměrnou roční spotřebu elektrické energie mají 1000 kWh.

C – domácnost má byt, přes parkovací plochu garáž a na kraji města zahradu se zahradní chatkou. Jednotlivé části jsou napojeny na tři elektroměry. Chatka má před elektroměrem jistič 3x25A, garáž má před elektroměrem jistič 1x16A a byt má před elektroměrem jistič 1x20A. Průměrnou roční spotřebu elektrické energie mají 1000 kWh.

1/ Výše plateb těchto vybraných domácností za služby OTE v roce 2015 dle tehdy platné sazby 6,94 Kč za 1 MWh.

Domácnost A – 13,88  Kč za rok

Domácnost B – 6,94  Kč za rok

Domácnost C – 6,94 Kč   za rok

2/ Výše plateb těchto vybraných domácností za služby OTE v roce 2016 podle nově platné sazby 6,58 Kč za měsíc.

Domácnost A – 78,96 Kč za rok

Domácnost B – 78,96 Kč za rok

Domácnost C – 236,88 Kč za rok

3/ Pouze teoretická výše plateb těchto vybraných domácností za služby OTE, pokud by podobně jako v platbách za distribuci nebo na podporu obnovitelných zdrojů byla nesmyslně (podle některých odborníků oprávněně) použita velikost jističe před elektroměrem. Volíme vzhledem k výši fixní sazby 1,05 Kč za 1A.

Domácnost A – 78,75 Kč za rok

Domácnost B – 78,75 Kč za rok

Domácnost C – 116,55 Kč za rok

Když porovnáme domácnosti typu B a C, které mají úplně stejné spotřebiče a stejnou spotřebu, tak pouze platba podle spotřeby je spravedlivá a nediskriminuje některé skupiny zákazníků. Diskriminační je platba podle velikosti jističe a nejvíce diskriminační je platba fixní, která byla od 1.1.2016 zavedena!!!

Na porovnání domácností typu A a B vidíme, jak se neprojeví v případě nastavení diskriminačního způsobu platby šetrnost. Obě domácnosti ve druhém i třetím případě platí stejně, i když ta první využívá služby OTE dvakrát tolik.

Oba dva doporučované způsoby nerespektují pravidla, podle kterých většina elektroinstalací domácností vznikla, svévolně je mění během provozu a dávají tak zřetelně najevo zákazníkovi, že proti monopolu nic nezmůže. Nikomu nevadí, že jsou ve třech rovinách diskriminační. A nebo právě proto, se zavádějí v rozporu s obchodní logikou a v rozporu s dobrými mravy.

Ing. Václav Marek, předseda MEE z.s.

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice Hosté se štítky , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.