Světlá budoucnost pro sluneční energii na Středním Východě


vybral a přeložil JF

Globální strategické trendy mohou mít velmi mnoho rozmanitých podob. Jednu velmi neotřelou možnost  ve světové hře o energetické zdroje  předkládá Stratfor.

Stratfor, analýza, 22.4.2016

Předpověď

Zeměpisná poloha a demografické problémy učinily z určitých částí Středního Východu a Severní Afriky výhodná místa pro instalaci solárních elektráren. I když slunce nemůže úplně nahradit uhlovodíky, může umožnit zemím jako je Maroko a Jordánsko zvýšit svou energetickou bezpečnost a stát se případně i přímými vývozci elektrické energie.

Země jako Saudská Arabie a Spojené Arabské Emiráty se rovněž mohou pokusit stát se exportéry energií, pokud alespoň částečně přijmou strategie, vstřícné k rozvoji obnovitelných zdrojů.

Analýza

Pouště jsou zjevně velmi výhodnými místy pro instalování solárních technologií. Pás pouští, rozkládající se od Atlantického oceánu přes Severní Afriku a Arabský poloostrov až do Perského zálivu, má skutečně obrovský sluneční potenciál. Až dosud však tento potenciál nebyl ekonomicky využit. Dokonce zde ani nebylo nutné se vůbec zabývat obnovitelnými zdroji. V mnoha oblastech také solárním projektům bránily zeměpisné podmínky, zejména hornatý terén.

Teprve dnes začíná kombinace demografických tlaků, nízkých cen ropy a dostupnost technologií nutit státy Středního Východu a Severní Afriky k větším investicím do sluneční energie. Pro země jako je Maroko a Jordánsko může využívání obnovitelné energie umožnit cestu k větší energetické nezávislosti. Jiné země, jako jsou Saudská Arabie a Spojené Arabské Emiráty, mají zájem o vývoz technologií pro obnovitelnou energii a o financování solárních projektů v zahraničí.

Rychle klesající ceny infrastruktury nutné pro výrobu elektřiny ze solární energie, zvláště pak ceny fotovoltaických článků, činí pro státy Severní Afriky a Středního Východu, které oplývají opravdovou hojností slunečního svitu, obnovitelnou energii přístupnější než kdy dřív. Nejenže je tato technologie cenově dostupnější ale ve srovnání s technologií generování energie z uhlovodíků jsou u sluneční energie jen minimální provozní náklady. Výsledkem pak je, že některé země Severní Afriky a Středního východu začínají zaměřovat svou pozornost na sluneční energii jako na prostředek k pokrytí svých rostoucích energetických požadavků. Začínají rušit některé neudržitelné vládní dotační programy a omezovat svou závislost na dovozu energie.

Výstřižek

Globální sluneční pás: Množství přijímaného slunečního svitu v zemích Severní Afriky a Středního Východu poskytuje velký potenciál pro výrobu elektřiny ze sluneční energie. Mapa ukazuje tyto oblasti a množství kWh/m2, tedy kolik kilowathodin za rok by zde poskytl každý čtvereční metr solárních panelů.

Slunce nenahradí uhlovodíky jako primární zdroj energie v oblasti. Ale tam, kde může trh naplnit národní cíle a strategie, může to některým zemím pomoci diverzifikovat své zdroje energie. Za předpokladu zvyšujících se požadavků na energie se zde v krátkodobém až střednědobém časovém horizontu může zvýšit zájem a investice do výroby elektřiny ze sluneční energie.

Jordánsko a Maroko: dovozci energií

Jordánsko, relativně stabilní království v převážně neklidné oblasti, je zranitelné demografickými problémy. Země více než 95% své energie dováží za cenu zhruba 16% svého hrubého domácího produktu. Jeho energetická závislost je činí poněkud zranitelným: v letech 2011 a 2012 způsobilo přerušení dodávek plynu z Egypta úplné vyčerpání jordánských energetických zásob. Problém se vynořil znovu v roce 2013, kdy byl přerušen dovoz ropy z Iráku. Nejisté dodávky energií mají schopnost vyvolat nepokoje v zemi, kde monarchie ceny energií silně dotuje. Nepravidelné dodávky elektřiny pro domácnosti byly ostatně jednou z hlavních příčin politických otřesů v sousedním Libanonu, Iráku a Egyptě. Jordánsko se poté pokusilo diverzifikovat své zdroje elektřiny zvýšením kapacity svých solárních zdrojů a v poslední době k nim přidalo i výrobu elektřiny z větru a z jaderné energie. Pokud chce Jordánsko dosáhnout do roku 2018 výroby celých 20% elektřiny z obnovitelných zdrojů, bude v tom sluneční energie hrát významnou roli.

V Jordánsku je v běhu řada solárních projektů, malých i velkých, od instalace slunečních panelů na střechy domů až po velké solární parky s kapacitou 200 MW. Jordánsko zavedlo poměrně jednoduchý proces výběrového řízení pro projekty obnovitelné energie, což přilákalo firmy z celého světa. Jordánsko nebude schopno dosáhnout svých velkorysých cílů vlastními silami, pro růst jeho sektoru obnovitelných energií bude proto klíčová účast veřejných i soukromých partnerů.

Podobně jako Jordánsko i Maroko většinu své energie dováží – okolo 90 procent. Podobně stabilní země se rovněž poohlíží po obnovitelných zdrojích, zejména slunečních, aby zvýšila svou energetickou bezpečnost a snížila ceny energie. Maroko však dovedlo tuto myšlenku ještě o krok dál a vybudovalo největší elektrárnu na světě, která používá koncentrovanou sluneční energii a využívá zrcadel a čoček k usměrňování slunečního svitu, který tak generuje teplo, potřebné k pohánění turbin. První fáze tohoto projektu, solární komplex Noor poblíž města Ouarzazate, byl spuštěn na začátku tohoto roku. Maroko si vytyčilo velkorysý cíl: do roku 2025 pokrýt polovinu své spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Sluneční energie by měla pokrýt třetinu poptávky. Země se dokonce hodlá stát vývozcem elektřiny. Rozsah projektů ovšem vyžaduje vypsání velkých tendrů, které budou vyžadovat velké mezinárodní investice a jen omezenou účast domácích společností.

Vyvíjející se marocké solární energetické odvětví stále čelí určitým problémům, zejména nutnosti spolehlivého skladování energie, protože sluneční svit je zdroj energie s časem přirozeně se měnící. Přesto je Maroko se svou výhodnou zeměpisnou polohou a relativní sociální stabilitou ve využívání slunečního potenciálu v určitě výhodné posici.

Egypt: rostoucí poptávka

Egyptské politické, bezpečnostní a finanční instituce nejsou tak stabilní jako v Jordánsku nebo v Maroku a hrozba sociálního neklidu je zde mnohem pravděpodobnější. Ale průmyslové publikace stále popisují zemi jako potenciální ráj pro investice do obnovitelných energií. Velký počet obyvatel také znamená velkou poptávku po energiích, což na jedné straně zatěžuje státní rozpočet ale na druhé straně otvírá možnosti pro investice do technologií, které by zajistily pokrytí rostoucí pooptávky.

Egyptské potíže se zajištěním energií nejsou nic nového. Výroba energie plynule klesala kvůli nedostatečným investicím do domácí produkce ropy a plynu a mezitím domácí poptávka po energii rostla. President Abdel Fattah al-Sisi zavedl reformy, které přilákaly obnovené investice do produkce plynu a do projektů jako je pole zemního plynu Zohr společnosti Eni.

Obnovitelné energie nemusí nutně pokrýt celou nejnutnější veřejnou poptávku. Občas například chybí palivo na vaření a solární energie tento problém přímo nevyřeší. Přesto je pro vládu, aby nepřišla o podporu veřejnosti, prioritou zabránit letním výpadkům, dnes po celém Egyptě zcela běžným. Zvýšená produkce zemního plynu může pomoci i k pravidelnější dodávce elektřiny ale vzhledem k rostoucí poptávce je zde prostor i pro jiné zdroje.energie. Současné dohody s Japonskem a s Jižní Koreou o výstavbě solárních elektráren (a s tím souvisejících projektech) naznačují, že se Egypt v případě rozvoje svého obnovitelného sektoru poohlíží i mimo své tradiční vztahy, i když zde jak evropští, tak i tradiční místní hráči jako Saudská Arabie a Emiráty zůstávají stále aktivními investory.

Saudská Arabie, Spojené Arabské Emiráty a Alžírsko: vývozci zůstávají vývozci

Saudská Arabie v produkci elektřiny zůstává závislá na ropě a také čelí rostoucí domácí poptávce po elektřině v době, kdy nízké ceny ropy znamenají pro vládu značnou finanční zátěž. Domácí spotřeba paliva má přitom neudržitelný trend. Tím, že spotřebuje denně 3 miliony barelů ropy jen na domácí potřebu, stala se Saudská Arabie v tomto směru největšim spotřebitelem na světě. Kolem jedné třetiny denní spotřeby je přitom použito na výrobu elektřiny. Bez využití dalších zdrojů podíl ropy spotřebované na výrobu elektřiny při stoupající poptávce dále poroste.

Ačkoli Saudská Arabie postupně zavádí dotační reformy, určené k omezení domácí poptávky po energii, přesto musí vyvíjet alternativní zdroje, kde by se mohla uplatnit sluneční energie. Podle dnešních cílů by se obnovitelné zdroje měly podílet na celkové výrobě elektřiny 8 procenty do roku 2020 a 15 procenty do roku 2030 a sluneční energie by měla zajistit většinu z tohoto zvýšení. V minulosti však Saudská Arabie už časové limity pro splnění těchto cílů několikrát prodloužila.

I tak udělala Sadská Arabie značný pokrok v exportu solární technologie. Saudská společnost ACWA Power se podílí na mnoha projektech v oblasti (Maroko a Jordánsko) i dále ve světě (Jižní Afrika a Turecko). Státní ropná společnost Saudi Arabian Oil Co dokonce vyjádřila zájem o vybudování průmyslového odvětví se schopnosti solárního exportu. S plány na stavbu závodů produkujících solární technologie by se Rijád mohl etablovat v roli místního solárního exportéra, zejména pokud se jeho domácí solární odvětví bude dále rozvíjet. ACWA Power získala v oblasti reputaci, protože její ekonomická síla umožňuje nabízet nižší ceny než jiné velké solární firmy, pocházející většinou ze Západu nebo z Východní Asie. To ACWA Power umožnilo získat velké zakázky, jako je první fáze výstavby marocké elektrárny Noor nebo realizace solárního parku Mohammed bin Rashid ve Sjednocených Arabských Emirátech.

Emiráty se mezitím samy etablovaly jako centrum financování a vývoje obnovitelných energií. Jsou domovem agentury International Renewable Energy Agency a hostí četné důležité konference, zaměřené jak na obnovitelnou tak i na neobnovitelnou energii. Navíc Emiráty využily svých obrovských zásob uhlovodíků k vývoji unikátních obnovitelných projektů v malém i velkém měřítku, způsobem, na který země s menšími energetickými zdroji jako Maroko, Jordánsko a Egypt nemohou dosáhnout. Emiráty se etablovaly jako místní lídr v solární energii zčásti i proto, že mají větší schopnost využívat technologii (jak doma tak skrze partnerství s jinými zeměmi) a financovat projekty po celém světě. Místní společnost Masdar, zabývající se obnovitelnou energií, je propojena s Mubadala Development Co., jedním z menších místních investičních fondů. Masdar se účastní v projektech po celém Středním Východě, v Jižní Americe, v Evropě a na tichomořských ostrovech.

Alžírsko, významný producent zemního plynu, má ambiciózní plány na podobné úspěchy i na poli solární energie. Do roku 2030 by chtělo instalovat 22 gigawattů kapacity, z toho 13 gigawattů ze sluneční energie. To je dostatek energie pro pokrytí čtvrtiny domácí poptávky, přičemž zůstává dostatečná rezerva i pro vývoz. Vývoz obnovitelné energie bude ovšem vyžadovat věnovat podstatný objem výzkumu a investic na vyřešení problému nedostatečného skladování energie. To je bariéra, kterou bude při přenášení velkých objemů obnovitelné energie nutno překonávat všude ve světě. Pro splnění velkých plánů bude Alžírsko potřebovat zahraniční investice a spolupráci. I když je Alžírsko stabilnější než některé sousední země, jako je Libye, jeho vláda prodělává pomalou obměnu vedoucích kádrů a nebezpečí nestability, způsobené protesty souvisejícími s vývojem a distribucí energetických zdrojů, je velké. Země nicméně již učinila kroky k získání nutných investic pro výstavbu svých solárních kapacit. V roce bylo instalováno 250 megawattů kapacity a na dalších místech se v roce 2016 stále pracuje. Alžírsko tak směřuje ke svému cíli, pokrýt do roku 2020 celých 15 procent své spotřeby energie ze solárních zdrojů.

Udržení perspektivy

Role solární energie v oblasti trvale roste. Technologie se pomalu přibližuje k paritě v síti, tedy k okamžiku, kdy solární technologie bude stát stejně nebo méně než tradiční technologie dodávající energie do sítě. Cena solární energie bude pravděpodobně i nadále klesat. Dokud však nebude vyvinuta spolehlivá technologie skladování, bude začleňování obnovitelných zdrojů do sitě poněkud omezené, zejména v případě velkých plánovaných projektů.

Ačkoli bude stále méně významná než energie z uhlovodíků, stane se solární energie daleko významnější součástí energetického mixu právě na Středním Východě a v Severní Africe. Její rozvoj nabízí příležitost k investicím, které, i když jsou omezeny na ty nejbohatší země, mohou změnit energetickou závislost v oblasti. Některým zemím mohou solární projekty dokonce krátkodobě způsobit závislost na jiných zemích ale současně zde podpoří vznikající sektor obnovitelných energií, do kterého budou moci domácí společnosti nadšeně investovat. Časem by pak projekty využití solární energie mohly těmto zemím pomoci diverzifikovat své zdroje elektrické energie a stát se tak více energeticky nezávislými.

Zdroj: https://www.stratfor.com/analysis/bright-future-solar-power-middle-east

A Bright Future for Solar Power in the Middle East is republished with permission of Stratfor

Reklamy
Příspěvek byl publikován v rubrice JF a jeho rešerše se štítky , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.